BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 1"

Transkrypt

1 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 1

2 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 2 SPIS TREŚCI A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OPIS STANU DOCELOWEGO ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B. WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE PUNKTY KAMEROWE (PK) GŁOWNE CENTRUM OGLĄDOWE LOKALNE CENTRUM OGLĄDOWE (LCO) POŁĄCZENIE CENTRÓW GCO I LCO SEGMENT RADIOWY SYSTEM REJESTRACJI SYSTEM TRANSMISJI DANYCH C. SZKOLENIA OPERATORZY SYSTEMU ADMINISTRATORZY SYSTEMU D. PROCEDURY ODBIOROWE E. UWAGI EKSPLOATACYJNE ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM CTV ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM RADIO ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM INFORMATYCZNY ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM UPS F. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO WARUNKI SERWISU POGWARANCYJNEGO ZAŁĄCZNIKI: 3 rysunki pomieszczeń dozoru wizyjnego.

3 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 3 A. Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o kolejne rejony Gdyni zgodnie z wymaganiami technicznymi z uwzględnieniem Polskich Norm i aprobat technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w niniejszym programie. System monitoringu wizyjnego miasta przeznaczony będzie do nadzoru newralgicznych punktów miasta za pomocą kamer CCTV oraz rejestracji i archiwizacji zdarzeń. Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym programie ma zapewnić Zamawiającemu wybudowanie nowoczesnego, spełniającego uznane standardy w dziedzinie łączności i systemów zabezpieczeń, systemu monitoringu wizyjnego pozwalającego na jego dalszą rozbudowę. 1. Opis stanu istniejącego Obecnie Zamawiający uŝytkuje system monitoringu wizyjnego składający się z 16-u kamer zlokalizowanych w centrum miasta podłączonych do centrum nadzoru zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni przy ul. Portowej 1. System zbudowany jest w oparciu o urządzenia (kamery, matryca wizyjna, system rejestracji) firmy ULTRAK. W warstwie transmisyjnej wykorzystuje okablowanie światłowodowe, za pomocą którego przesyłane są analogowe sygnały wizyjne i sterujące. Urządzenia systemu monitoringu zasilane są poprzez centralny system zasilania gwarantowanego. Dokumentacja techniczna istniejącego systemu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności urządzeń zastosowanych w ramach niniejszej inwestycji z urządzeniami juŝ istniejącymi a niepodlegającymi wynikającej z tej rozbudowy wymianie. 2. Opis stanu docelowego 2.1. W ramach niniejszej inwestycji Wykonawca ZAPROJEKTUJE I WYBU- DUJE system monitoringu wizyjnego obejmujący zakresem teren administracyjny Miasta Gdyni. Łączna ilość punktów kamerowych do wybudowania w ramach przedmiotu zamówienia to 100 szt. zgodnie z tabelą numer 1, zamieszczoną poniŝej przedstawiającą przewidywane lokalizacje kamer.

4 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 4 Tabela numer 1 Szczegółowa lokalizacja rozmieszczenia kamer Nr kamery Dzielnica numer 1 Śródmieście 1 2 Śródmieście 2 3 Śródmieście 3 4 Śródmieście 4 5 Śródmieście 5 6 Śródmieście 6 7 Śródmieście 7 8 Śródmieście 8 9 Grabówek 1 Miejsce punktu kamerowego Pl. Kaszubski ul. Świętojańska ul. Władysława IV ul. Bema Kamienna Góra Kamienna Góra Bulwar Nadmorski ul. Starowiejska pl. Neptuna Uwagi klomb w rejonie skrzyŝowania Pl. Kaszubskiego i Jana z Kolna w miejscu umoŝliwiającym obserwację przystanku ZKM przy ul. Jana z Kolna, Pl. Kaszubskiego i wejścia do Szpitala Miejskiego w rejonie skrzyŝowania z ul. Derdowskiego w miejscu umoŝliwiającym obserwację w kierunku Pl. Kaszubskiego, ul. Derdowskiego, ul. Starowiejskiej miejsce umieszczenie kamery na latarni na pasie rozdzielającym jezdnię w rejonie skrzyŝowania z ul. Armii Krajowej, co umoŝliwi obserwację skrzyŝowania ww. ulic, a zwłaszcza parkingu CH Batory oraz parku w kierunku ul. Abrahama miejsce umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. I Armii W.P., z moŝliwością obserwacji Teatru Miejskiego oraz w kierunku ul. Świętojańskiej i Słowackiego miejsce umieszczenia kamery za pomnikiem Obrońców WybrzeŜa moŝliwość obserwacji krzyŝa i części placu zabaw - konieczność uformowania krzewów w rejonie parku miejsce umieszczenia kamery w parku w rejonie klombu przy wejściu od ul. Piotra Skargi konieczność uformowania krzewów miejsce ustawienia kamery w rejonie schodów prowadzących na Polankę Redłowską moŝliwość obserwacji plaŝy na końcu Bulwaru oraz rejonu Barracuda umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania ul. Starowiejskiej i Władysława IV - moŝliwość obserwacji w kaŝdym kierunku konieczność uformowania drzew słup przy przedszkolu na skrzyŝowaniu ulic Kapitańskiej i Beniowskiego moŝliwość obserwacji sklepów spoŝywczo monopolowych, placu zabaw w rejonie przedszkola

5 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 5 10 Grabówek 2 11 Leszczynki 1 12 Leszczynki 2 13 Leszczynki 3 14 Leszczynki 4 15 Leszczynki 5 16 Leszczynki 6 17 Chylonia 1 18 Chylonia 2 ul. Morska ul. Opata Hackiego 17 ul. Zamenhoffa 8 ul. Morska 215 ul. Morska ul. Opata Hackiego 31 ul. Wiejska 3 Dworzec PKP ul. Kartuska skrzyŝowanie ul. Morskiej i Mireckiego moŝliwość obserwacji całego skrzyŝowania w rejonie, którego znajdują się przystanki ZKM w rejonie skrzyŝowania z ul. Kamierowskiego, co pozwoli na moŝliwość obserwacji zaplecza sklepu, wejścia do Baru Pirat, śmietnika gdzie gromadzą się osoby spoŝywające alkohol oraz boisko wskazany montaŝ kamery w rogu ogrodzenia Przedszkola vis a vis sklepu WIKA, co pozwoli na optymalną moŝliwość obserwacji terenu przyległego do tego sklepu w kierunku Zamenhoffa 7, 9,11 (rejon szczególnie zagroŝony przez osoby spoŝywające alkohol). W celu uzyskania moŝliwości właściwego oglądu koniecznym jest przycięcie drzew oraz uformowanie krzewów montaŝ kamery na słupie w klombie centrum ronda, co daje optymalną moŝliwość obserwacji przystanków ZKM w kaŝdym kierunku sklepów mieszczących się przy ul. Morskiej oraz zaplecza sklepu WIKA od strony ul. Zamenhofa 6 w rejonie skrzyŝowania z ul. Zakręt do Oksywia na latarni mieszczącej się pomiędzy pasami jezdni uprzednio przycięte i uformowane drzewa dają moŝliwość obserwacji przystanków ZKM, zjazdu na Estakadę Kwiatkowskiego oraz placu pomiędzy sklepem śabka, a budynkiem PZU miejsce umieszczenia kamery na lampie przed blokiem przy ul. Zamenhoffa 7 moŝliwość obserwacji przesmyku pomiędzy blokami przy ul. Zamenhoffa oraz w kierunku sklepu Wika moŝliwość obserwacji wejścia do Dworca SKM Gdynia Leszczynki oraz obserwacja skrzyŝowania ww. ulic montaŝ kamery na latarni w rejonie schodów prowadzących do tunelu dworca montaŝ kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Gniewską, co pozwoli na objęcie zasięgiem sklepów całodobowych(wskazanym jest uformowanie drzew w rejonie kiosku Chemia -Kosmetyki)

6 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 6 19 Chylonia 3 20 Chylonia 4 21 Chylonia 5 22 Pustki Cisowskie 1 23 Pustki Cisowskie 24 Cisowa 25 Cisowa Demptowo 27 ObłuŜe 28 ObłuŜe 29 ObłuŜe Park Kiloński montaŝ kamery na budynku przy ul. Wiejskiej 5, co umoŝliwi obserwację placu zabaw, wejścia do parku od strony ul. Chylońskiej ul. Wejherowska montaŝ kamery w rejonie skrzyŝowania ulic Wejherowskiej i Starogardzkiej umieszczenie kamery umoŝliwi obserwację sklepów śabka, Stokrotka, sklepu monopolowego przy ul. Chylońskiej. W celu uzyskania optymalnej widoczności konieczność uformowania i przycięcia drzew w kierunku ul. Gniewskiej ul. Morska umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania ul. Morskiej i Obwodowej. Wskazany montaŝ na lampie w centrum ronda ul. Chabrowa 67 umieszczenie na słupie przy sklepie śabka optymalna moŝliwość obserwacji placu przy sklepie, przystanków ZKM i skraju lasu a takŝe wjazdu na teren Osiedla Zamek ul. Chabrowa ul. Chylońska pętla SKM Gdynia Cisowa pętla autobusowa ul. Ledóchowskiego ul. Berlinga ul. Romanowskiego wskazany jest montaŝ na sklepie Stokrotka, co pozwoli na zasięg kamery w rejon boiska przy Szkole Podstawowej, plac przy sklepach, przystanki ZKM oraz wejście do przychodni wejście od ul. Chylońskiej na zaplecze Szkoły Podstawowej nr 31 w miejscu umoŝliwiającym obserwację boiska, ławek oraz terenu prowadzącego w kierunku szklarni montaŝ na latarni przy wejściu do tunelu Dworca SKM Gdynia Cisowa, co pozwoli na moŝliwość obserwacji pętli, wejścia do tunelu wraz z duŝą częścią peronu oraz parkingu (konieczność uformowania drzew i krzewów) montaŝ kamery w rejonie schodów prowadzących w kierunku ul. Rybińskiego zaplecze Przychodni Lekarskiej w miejscu obejmującym teren parku wraz z ławkami, sceną, placem zabaw dla dzieci, wejściem do sklepu Biedronka umieszczenie kamery w rejonie budynku nr 8, co umoŝliwi wgląd na schody, sklepy monopolowe, parkingi w kier. ul. Romanowskiego wskazanym jest umieszczenie kamery w rejonie posesji nr 56, co pozwoli na obserwację placu zabaw, parkingi

7 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 7 30 ObłuŜe 31 ObłuŜe 32 ObłuŜe 33 ObłuŜe 34 ObłuŜe 35 ObłuŜe 36 ObłuŜe 37 ObłuŜe Oksywie Górne 1 39 Oksywie Górne 2 40 Oksywie Górne 3 ul. Porębskiego 17 ul. Steyera ul. Czernickiego ul. Unruga 88 ul. Unruga samochodowe przy ul. Rzymowskiego 9, 14 oraz zaplecza sklepów zasadnym jest umieszczenie kamery na rogu budynku, co pozwoli na obserwację boiska szkolnego, parkingów oraz schodów prowadzących w kierunku ul. Manganowej zasadnym jest umieszczenie kamery w rejonie schodów prowadzących do ul. śelaznej. Umieszczenie kamery u zbiegu chodnika oraz wejścia na schody pozwoli równieŝ na obserwację placu zabaw Przedszkola zasadnym jest umieszczenie kamery na słupie latarni, co umoŝliwi obserwację pętli ZKM, sklepu vis a vis pętli wskazanym jest umieszczenie kamery na latarni mieszczącej się przy schodach, co umoŝliwi obserwację pasaŝu handlowego, przystanków ZKM, oraz bazaru wskazanym jest umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Frezerów na słupie w centrum trawnika, co umoŝliwi obserwację przystanków ZKM, sklepu Red, baru piwnego u Szwagra ul. Białowieska wskazane jest umieszczenie kamery w rejonie posesji nr 3 w celu optymalnego zasięgu kamery w kierunku parku oraz boiska Szkoły ul. Unruga ul. Benisławskiego ul. PodchorąŜych ul. Płk Dąbka 69 ul. Czwartaków zasadnym jest umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Cechową na latarni, co umoŝliwi obserwację sklepów całodobowych, parkingów, CH Kaufland oraz Stacji paliw Statoil zasadnym jest umieszczenie kamery na słupie latarni, co umoŝliwi obserwacje przystanków ZKM, sklepu śabka oraz pubu umieszczenie kamery na szczycie budynku nr 10, co pozwoli na objęcie swoim zasięgiem pasaŝu handlowego oraz parku umieszczenie kamery na szczycie budynku, co pozwoli na objęcie zasięgiem parku, boiska Szkoły Podstawowej przy ul. Godebskiego (w celu uzyskania optymalnego zasięgu koniecznym jest przycięcie drzew) wskazanym jest umieszczenie kamery na rogu budynku nr 6, co pozwoli na optymalny zasięg w kierunku ul. Godebskiego 10 oraz tzw. murka przy

8 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 8 41 Oksywie Górne 4 42 Oksywie Górne 5 43 Oksywie Górne 6 44 Oksywie 1 45 Babie Doły 1 46 Babie Doły 2 47 Babie Doły 3 48 Babie Doły 4 ul. Płk Dąbka ul. Bosmańska ul. Bosmańska ul. śeglarzy Pętla autobusowa ul. Dedala ul. Ikara ul. Ikara ul. Płk Dąbka 55 umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Dickmana, w rejonie ogrodzenia, co umoŝliwi obserwację dwóch przystanków ZKM umieszczenie kamery przy budynku nr 30, co umoŝliwi obserwację sklepów przy ul. Bosmańskiej 28 oraz przystanków ZKM umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ulicą PodchorąŜych, co umoŝliwi obserwację pawilonów handlowych, baru piwnego, zaplecza sklepu spoŝywczego oraz części bazaru przy ul. PodchorąŜych 10 (w celu uzyskania optymalnego zasięgu kamery koniecznym jest przycięcie i uformowanie drzew) zasadnym jest umieszczenie kamery na skarpie w kierunku budynku przy ul. śeglarzy 78, co umoŝliwi obserwację okolic ww. budynków oraz boiska (koniecznym jest uformowanie i przycięcie drzew) kamerę umieścić naleŝy w pobliŝu wiaty przystanku ZKM kamerę naleŝy umieścić w rejonie budynku nr 8 w rogu ogrodzenia, co umoŝliwi obserwację boiska, placu zabaw i parkingów w rejonie ul. Dedala 6 zasadnym jest umieszczenie kamery vis a vis posesji nr 12, co umoŝliwi obserwację pasaŝu handlowego wskazanym jest umieszczenie kamery na szczycie budynku nr 10, co umoŝliwi obserwację parkingów samochodowych oraz wjazdu w osiedle 49 Działki Leśne 1 50 Działki Leśne 2 51 Działki Leśne 3 ul. Śląska ul. Tatrzańska ul. Warszawska w rejonie skrzyŝowania ul. Śląskiej i ul. Nowogrodzkiej miejsce ustawienia kamery w rejonie boiska Szkoły Podstawowej nr 26 moŝliwość obserwacji ww. skrzyŝowania oraz terenu boiska Szkoły w rejonie skrzyŝowania ul. Wolności - moŝliwość obserwacji rejonu ww. skrzyŝowania, przystanków ZKM w obu kierunkach oraz zejścia w kierunku pasaŝu dworca PKP

9 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 9 52 Działki Leśne 4 53 Wzg. Św. Maksymiliana 1 54 Wzg. Św. Maksymiliana 2 55 Wzg. Św. Maksymiliana 3 56 Wzg. Św. Maksymiliana 4 57 Wzg. Św. Maksymiliana 5 58 Wzg. Św. Maksymiliana 6 59 Wzg. Św. Maksymiliana 7 60 Wzg. Św. Maksymiliana 8 ul. Morska ul. Kazimierza Górskiego skrzyŝowanie ul. Kopernika i Hallera ul. Świętojańska 143 ul. Harcerska 15 SkrzyŜowanie ul. Ujejskiego i Orzeszkowej skrzyŝowanie ul. Kopernika i Legionów wejście na teren Dworca SKM Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana ul. Kopernika - zaplecze VI LO miejsce umieszczenia kamery na lampie pomiędzy pasami ruchu w rejonie ul. Morskiej 13 moŝliwość obserwacji wyjść z holu Dworca, przystanków ZKM w obu kierunkach oraz peronów dworca PKP Gdynia Główna Osobowa Okolice Hali Widowiskowo sportowej wraz z parkingiem samochodowym od strony Szkoły Budowlanej w miejscu umoŝliwiającym obserwację ul. Hallera, parku przy zbiegu ul. Kopernika i Hallera oraz ul. Tetmajera na skraju skarpy przed placem zabaw dla dzieci patrząc w kierunku Urzędu Miejskiego w miejscu umoŝliwiającym obserwację pl. zabaw, podwórka za tzw. filarami oraz parku od strony Al. Zwycięstwa park pomiędzy Al Zwycięstwa, a ul. Wachowiaka w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku w kierunku Sopotu oraz Gdyni dalsza część parku za ul. Harcerską w kier. Gdyni. W celu poprawy jakości naleŝy uformować krzewy rosnące w parku po prawej stronie schodów prowadzących w kierunku ul. Kopernika w miejscu umoŝliwiającym obserwację ww. schodów po uprzednim uformowaniu krzewów, sklepu spoŝywczo - monopolowego oraz rejonu przylegającego do kościoła po prawej stronie patrząc w kierunku ul. Piłsudskiego w miejscu umoŝliwiającym obserwację ww. skrzyŝowania oraz parku mieszczącego się vis a vis Przechodni Lekarskiej oraz wejście do VI LO słup na skraju chodnika centralnie na przeciwko SKM Wzg. Św. Maksymiliana w miejscu umoŝliwiającym obserwację pasaŝu dworca oraz przystanków ZKM miejsce ustawienia kamery na skraju garaŝu mieszczącego się tuŝ za ogrodzeniem boiska VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika w miejscu umoŝliwiającym obserwację boiska VI LO, placu zabaw ogródka przedszkol. - w celu realizacji właściwej obserwacji terenu konieczność wycięcia trzech konarów topoli

10 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Wzg. Św. Maksymiliana 9 62 Wzg. Św. Maksymiliana Redłowo 1 64 Redłowo 2 65 Redłowo 3 66 Redłowo 67 Orłowo 68 Orłowo 69 Orłowo 70 Orłowo skrzyŝowanie ul. Kieleckiej i Gdyńskiej ul. Partyzantów 27 ul. Powstania Wielkopolskiego ul. Powstania Wielkopolskiego skrzyŝowanie z ul. Cylkowskiego Rondo im. M. Brzeskiego ul. Boh. Starówki Wąskiej 18 Aleja Zwycięstwa- Kolibki Al. Zwycięstwa skrzyŝowanie z ul. Przebendowskich ul. Oficerska- InŜynierska ul. Orłowska na skraju chodnika w obrębie skrzyŝowania w miejscu umoŝliwiającym obserwację peronu dworca SKM Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana oraz wyjść z przejść podziemnych miejsce ustawienia kamery II lampa patrząc od kościoła z moŝliwością obserwacji schodów oraz parku w kierunku ul. Piłsudskiego pomiędzy posesjami nr w miejscu umoŝliwiającym obserwację skrzyŝowania ulic oraz schodów prowadzących w kierunku ul. Powstań Chłopskich na skraju parku od strony ul. Cylkowskiego tj. vis a vis sklepu śabka w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku oraz sklepu spoŝywczo -monopolowego usytuowanego przy ul. Powstania Wielkopolskiego w centrum ronda w miejscu umoŝliwiającym obserwację ul. Stryjskiej od SKM Redłowo w kierunku ul. Olimpijskiej i ul. ŁuŜyckiej miejsce ustawienia kamery w rejonie schodów z moŝliwością obserwacji tych schodów oraz placu zabaw dla dzieci na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie, ok. 50 m za stacją CPN patrząc w kierunku Sopotu na początku parkingu CH KLIF w miejscu obejmującym rejon Al. Zwycięstwa, ul. Przebendowskich w kier. dworca SKM Orłowo, parkingu KLIF-u oraz przystanku(pętli) trolejbusowej linii 26 przejście dla pieszych prowadzące od ulicy Oficerskiej w kierunku kładki nad peronami SKM Gdynia Orłowo w miejscu umoŝliwiającym obserwację przejścia oraz kładki koniec ul. Orłowskiej patrząc w kierunku molo - na skraju placu zabaw w miejscu umoŝliwiającym obserwację molo, parkingu samochodowego, placu zabaw dla dzieci oraz plaŝy, przy której organizowana jest letnia scena Teatru Miejskiego

11 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Orłowo 5 ul. Przebendowskich początek Parku Królowej Marysieńki, montaŝ od strony plaŝy w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku oraz plaŝy po uprzednim przycięciu krzewów rosnących od strony morza 72 Orłowo 6 73 Witomino 1 74 Witomino 2 75 Witomino 3 76 Witomino 4 77 Witomino 5 78 Witomino 6 79 Witomino 7 80 Witomino 8 81 Witomino 9 82 Mały Kack 1 pl. Górnośląski przy kiosku RUCH usytuowanym przy ul. Wielkopolskiej w miejscu umoŝliwiającym obserwację placu zabaw, który jest usytuowany przy pl. Górnośląskim oraz przystanków ZKM ul. Uczniowska w rejonie zbiegu ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej moŝliwość obserwacji sklepu Lewiatan oraz placu zabaw konieczność uformowania drzew ul. Widna 13 umieszczenie kamery na latarni - moŝliwość obserwacji budynku przy ul. Widnej 13 oraz przylegającego budynku, placu zabaw przy Przedszkolu ul. StraŜacka 8-12 ul. Narcyzowa ul. Wielkokacka 14 ul. II MPS ul. Wielkokacka 18 umiejscowienie kamery w miejscu umoŝliwiającym obserwację podwórka, ławek, zaplecza sklepu(uformowanie drzew) umiejscowienie kamery na zapleczu Przedszkola, w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku w kierunku Narcyzowej 5-7 i placu zabaw umiejscowienie kamery na latarni tuŝ przy ulicy w miejscu umoŝliwiającym optymalny zasięg w kierunku parku i Skweru ks. Muwińskiego (konieczność uformowania krzewów), umiejscowienie kamery w rejonie posesji nr 12 na latarni, co daje optymalny zasięg na pętlę autobusową, placówki handlowe, oraz Pocztę umiejscowienie kamery na skarpie w rejonie boiska gumowego oraz parkingu przy ul. Wielkokackiej 18 ul. Pionierów 1 umieszczenie kamery na latarni u zbiegu parkingu i placu zabaw ul. Chwarznieńska 170 ul. Sandomierska umieszczenie kamery w miejscu umoŝliwiającym optymalną obserwację klubu Newada oraz wyjazdów i wjazdu na Obwodową umieszczenie kamery w rogu budynku przy ul. Sandomierskiej 5a moŝliwość obserwacji pętli

12 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Wielki Kack 1 84 Wielki Kack 2 85 Karwiny 1 86 Karwiny 2 87 Karwiny 3 88 Karwiny 4 89 Karwiny 5 90 Karwiny 6 91 Karwiny 7 ul. Gryfa Pomorskiego ul. Gryfa Pomorskiego ul. Chwaszczyńska ul. Chwaszczyńska ul. Makuszyńskiego ul. Brzechwy ul. Staffa ul. Korzenna autobusowej, wejścia do przedszkola oraz sklepu umieszczenie kamery w rejonie posesji nr 54 (latarnia przy BOMI), co pozwoli na obserwację boiska, sklepu BOMI, parkingów samochodowych oraz placu zabaw zainstalowanie kamery w rejonie posesji nr 87 vis a vis posesji przy ul. W. Szefki 17 optymalny zasięg w obu kierunkach na garaŝe podziemne oraz parkingi samochodowe umieszczenie kamery w rejonie parkingu przy Auto-Gosk, co pozwoli na obserwację rejonu skrzyŝowania a zwłaszcza zjazdu i wjazdu na ul. Obwodową umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Źródło Marii, co umoŝliwi obserwację przystanków ZKM w obu kierunkach, sklepów w tym monopolowych, skarpy w kierunku ul. Kruczkowskiego umieszczenie kamery w rejonie schodów prowadzących przy Szkole w kierunku ul. Chwaszczyńskiej, co umoŝliwi wgląd na boisko, obserwację schodów umieszczenie kamery na skarpie przy schodach vis a vis pawilonów handlowych, co pozwoli na obserwację przystanków ZKM przy ul. Chwaszczyńskiej oraz pawilonów przy ul. Brzechwy, w tym Poczty umieszczenie kamery w rejonie ogrodzenia Szkoły (ul Staffa 11), co umoŝliwi obserwację terenu boiska Szkoły Podstawowej, wejścia na basen oraz placówki handlowe (w celu uzyskania optymalnej widoczności koniecznym jest przycięcie drzew) umieszczenie kamery na trawniku przy ogrodzeniu Cmentarza, co umoŝliwi w optymalny sposób na obserwację pawilonów handlowych oraz parkingu wokół tych pawilonów ul. Nałkowskiej umieszczenie na zapleczu sklepu Biedronka od strony ul. Gojawiczyńskiej moŝliwość obserwacji zaplecza sklepów, oraz parkingów samochodowych od strony ul. Gojawiczyńskiej, a takŝe skrzyŝowania ul. Chwaszczyńskiej i ul. Nałkowskiej i ul. Starodworcowej

13 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Karwiny 8 93 Dąbrowa 1 94 Dąbrowa 2 95 Dąbrowa 3 96 Dąbrowa 4 97 Dąbrowa 5 98 Dąbrowa 6 99 Dąbrowa Dąbrowa 8 ul. Korzenna ul. Paprykowa ul. Sojowa ul. Rdestowa ul. Miętowa ul. Nagietkowa ul. Nagietkowa przy stawku ul. Wiczlińska ul. Rdestowa umieszczenie kamery na trawniku vis a vis budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny w rejonie skrzyŝowania z ul. Waniliowej moŝliwość obserwacji placówek handlowych oraz parkingu przy ul. Waniliowej miejsce ustawienia kamery w rejonie posesji nr 1 na przeciwko Sojowej 2, co pozwoli na optymalny zasięg w kierunku boiska Szkoły oraz garaŝy i parkingu miejsce umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Nowowiczlińską vis a via sklepu Biedronka optymalne miejsce do obserwacji przystanków ZKM, pawilonów handlowych przy ul. Nowowiczlińskiej słup latarni usytuowany w centrum wysepki, co pozwoli na wgląd na pętlę autobusową oraz w rejon ul. Walerianowej umiejscowienie kamery u zbiegu z ul. Gorczycową na rogu ogrodzenia, co daje optymalny zasięg w rejon wejścia do Szkoły, przejścia w kierunki tzw. stawku oraz placówek przy ul. Gorczycowej umieszczenie kamery na lampie tuŝ obok ogrodzenia Szkoły, co pozwoli na optymalny zasięg w rejon parku przy tzw. stawku, części zaplecza Szkoły Podstawowej umieszczenie kamery przy chodniku vis a vis wejścia do Szkoły Podstawowej nr 45, co pozwoli na obserwację wejścia do Szkoły, boiska w kierunku ul. Sojowej umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Chwaszczyńską, co pozwoli na obserwację skrzyŝowania w/w ulic, części wjazdu na teren giełdy kwiatowej i ogrodniczej Lokalizacje ww. punktów kamerowych mogą ulec zmianie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) na etapie projektowania systemu System wyposaŝony będzie w dwa centra oglądowe: Główne Centrum Oglądowe Lokalne Centrum Oglądowe zlokalizowane w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni przy ul. Portowej 1(centrum istniejące) - LCO

14 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 14 Zamawiający wymaga uŝycia dla potrzeb przesyłu sygnałów wizyjnych i sterujących pomiędzy kamerami oraz GCO systemu łączności radiowej Szerokopasmowy Dostęp Internetowy - LMDS (Local Multipoint Digital System) oraz radiolinie (PUNKT-PUNKT) dla kamer z numerami od 3 do 100. Kamery z numerami 1 i 2 naleŝy połączyć przewodowo, z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji, do Lokalnego Centrum Oglądowego (LCO). 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego wraz z budową systemu a w szczególności: 3.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego wraz z przebudową i adaptacją wybranych pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego dla potrzeb Głównego Centrum Oglądowego, składającej się z projektów budowlanych i branŝowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie potrzebnych zezwoleń i uzgodnień a takŝe sprawowanie nadzorów autorskich Wykonanie przebudowy i adaptacji wybranych pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego dla potrzeb Głównego Centrum Oglądowego Dostawa i montaŝ kamer wraz z urządzeniami towarzyszącymi Dostawa, montaŝ i uruchomienie stacji bazowych systemu LMDS w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie projektowania systemu Dostawa, montaŝ i uruchomienie terminali radiowych wraz z okablowaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Konfiguracja będzie dokonana indywidualnie zgodnie z wymaganiami dokonanymi na etapie budowy systemu Dostawa, montaŝ i uruchomienie połączeń radiowych punkt-punkt pomiędzy stacjami bazowymi systemu Dostawa i montaŝ wyposaŝenia GCO zlokalizowanego w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Adaptacja wyposaŝenia technicznego LCO w niezbędnym zakresie Wybudowanie połączenia światłowodowego pomiędzy GCO i LCO Wykonanie, instalacja i konfiguracja systemu teletransmisyjnego Integracja z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego miasta Gdynia Przeprowadzenie prób i badań wymaganych od systemu monitoringu wizyjnego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przedmiotu w uŝytkowanie Uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji Szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i urządzeń, dotyczącymi przebiegu przyłącza i sposobu ich wykonania Uzyskanie niezbędnych uzgodnień umoŝliwiających realizację przedmiotu zamówienia (np. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego) Uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych materiałów do projektowania i realizacji w tym m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów itp., miejsc objętych zakresem opracowania.

15 I Etap (PK* 48): II Etap (PK* 52): BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych naleŝy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn , Dz.U. z dn w zakresie i ilości niezbędnej do uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę, zgodnie z: wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, wymaganymi opiniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności: a. ustawą z dnia r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz z późn. zm.), b. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz ze zm.), c. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18, poz. 162), d. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), e. Polską normą dotyczącą systemów dozorowych CCTV nr PN- EN f. Ustawą z 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz Ponadto Zamawiający otrzyma dodatkowo trzy komplety dokumentacji w wersji papierowej oraz jeden komplet w wersji elektronicznej wraz z kompletem wszystkich uzyskanych uzgodnień i pozwoleń. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami w oryginale Na etapie projektowania wymagana jest akceptacja rozwiązań funkcjonalno - technicznych oraz materiałowych przez Zamawiającego przed złoŝeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na etapie wykonywania branŝowych projektów wykonawczych Zamawiający wymaga,aby realizacja wg dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w poszczególnych dzielnicach Gdyni odbywała się w dwóch etapach: Wykonanie adaptacji pomieszczeń dla Głównego Centrum Obserwacji (GCO) Połączenie GCO i LCO (Lokalne Centrum Obserwacji). WyposaŜenie pomieszczeń GCO i LCO oraz uruchomienie. Wykonanie segmentu radiowego i punktów kamerowych dla lokalizacji: Śródmieście (8), Grabówek (2), Leszczynki (6), Chylonia (5), Pustki Cisowskie (2), Cisowa (2), Demptowo (1), ObłuŜe (11), Oksywie Górne (6), Oksywie (1), Babie Doły (4. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. Wykonanie segmentu radiowego i punktów kamerowych dla lokalizacji: Działki Leśne (4), Wzg. św. Maksymiliana (10), Redłowo (4), Orłowo (6), Witomino (9), Mały Kack (1), Wielki Kack (2), Karwiny (8), Dąbrowa (8). Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. * PK punkty kamerowe

16 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Zamawiający wymaga, aby kolejność wykonywania prac była następująca: po podpisaniu umowy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych pozwoleń i uzgodnień, po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Zamawiającego kompletnego zadania określonego w pkt. 1.) nastąpi rozpoczęcie prac i wykonanie wg ww. dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w zakresie określonym dla Etapu I po odebraniu i przyjęciu do uŝytkowania przez Zamawiającego kompletnego zadania określonego w pkt. 2.) nastąpi rozpoczęcie prac i wykonanie wg ww. dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w zakresie określonym dla Etapu II 4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 4.1. Zamawiający wymaga, aby prace objęte zamówieniem były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania prac objętych zamówieniem, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji wraz z propozycją szczegółowej lokalizacji urządzeń, projekt kontraktu na wieloletnią dzierŝawę/wynajęcie terenu lub obiektu, uzgodniony z ich właścicielami, w celu umieszczenia tam urządzeń, jeŝeli zawarcie takiego kontraktu jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. Koszty wieloletniej dzierŝawy/wynajęcia ponosić będzie ZAMAWIAJĄCY,ale w przypadku braku akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO treści kontraktu na wieloletnią dzierŝawę/wynajęcie i dla obniŝenia przyszłych kosztów, ZAMAWIA- JĄCY moŝe nakazać WYKONAWCY zmianę lokalizacji Zamawiający przewiduje bieŝącą kontrolę wykonywanych prac objętych zamówieniem. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złoŝeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - uŝytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz

17 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 17 zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, sposób wykonania prac objętych zamówieniem w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, a w szczególności sposobu wykonania stacji bazowej, punktów kamerowych, centrów oglądowych Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upowaŝnionej do zarządzania realizacją umowy - InŜyniera Projektu.

18 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 18 B. WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE 1. Punkty kamerowe (PK) W ramach planowanej rozbudowy systemu Wykonawca wybuduje i uruchomi 100 punktów kamerowych zlokalizowanych w Gdyni. Liczba i lokalizacja punktów kamerowych i centrów oglądowych zawarta jest w tabeli nr 1. Za punkt kamerowy uwaŝa się kamerę CCTV wraz z urządzeniami dodatkowymi i pomocniczymi, zespołem nadawczo-odbiorczym z antenami oraz osprzętem i okablowaniem niezbędnym do prawidłowego działania PK. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład PK, oprócz samej kamery i zespołu anten, powinny być umieszczone w odpowiedniej obudowie/szafce gwarantującej bezpieczeństwo, właściwą temperaturę pracy wszystkich urządzeń i zabezpieczonej przed sabotaŝem. Kamery winny zostać zainstalowane na wysokości ok. 6 m na nowobudowanych dedykowanych słupach kamerowych, istniejących słupach oświetleniowych, trolejbusowych lub innych gwarantujących stabilność i pewność instalacji lub na elewacjach budynków. Umiejscowienie punktów kamerowych we wskazanym rejonie i sposób instalacji wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela posesji do zainstalowania kamery na jego terenie, przed złoŝeniem wniosku na pozwolenie na budowę. W przypadku braku moŝliwości technicznych lub formalnych instalacji punktów kamerowych w miejscach wskazanych w tabeli nr 1, moŝliwa jest na etapie projektowania zmiana ich lokalizacji za zgodą Zamawiającego. Urządzenia punktu kamerowego naleŝy zasilać napięciem z lokalnego przyłącza energetycznego (według lokalnych moŝliwości jego uzyskania). NaleŜy zastosować urządzenia podtrzymujące zasilanie przez okres min. 15 minut w przypadku zaniku napięcia. W punktach kamerowych naleŝy zastosować ochronę przepięciową i przeciwporaŝeniową Kamery zintegrowane Kamera zintegrowana (typu Dome) powinna stanowić jedną całość wraz z obudową, grzałką, mechanizmem obrotowo - uchylnym, obiektywem motozoom, i zapewniać pracę w trybie kolorowym i czarno - białym.

19 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 19 Minimalne parametry: Kamera kolorowa o podwyŝszonej czułości: a. Funkcja dzień/noc, (tryb ręczny/automatyczny) b. Rodzaj przetwornika: nie większy niŝ 1/ c. Rozdzielczość: co najmniej 460 linii d. Zoom optyczny: co najmniej 18x, e. Zoom cyfrowy zintegrowany: 4x, f. Czułość nie gorsza niŝ 1.8 Lux tryb kolor, podana jako parametr dla modułu kamery z obiektywem dla amplitudy 50 IRE i F=1.4 (bez całkowania ramki i zwolnionej migawki) g. Stosunek sygnał/szum: 50dB Głowica obrotowa: a. Prędkość PAN (ruch automatyczny): min. 360 /s, b. Prędkość TILT (ruch automatyczny): min. 150 /s, c. Dokładność presetu: nie gorsza niŝ 0,5, d. Prędkość PAN (sterowanie ręczne) w zakresie min: 1 /s /s, e. Prędkość TILT(sterowanie ręczne) w zakresie min: 1 /s - 40 /s, f. Prędkość w ruchu manualnym proporcjonalna do zoomu, g. Ciągły obrót o 360 (PAN), h. Wychylenie w pionie do +90 lub -90 (TILT), i. Wbudowana funkcja automatycznego obrotu przy śledzeniu obiektów poruszających się bezpośrednio pod kamerą, j. Ilość programowanych pozycji początkowych (pre - pozycji): co najmniej 40, k. Ilość tur: co najmniej 1, l. Ilość pozycji początkowych dla 1 tury: co najmniej 40, m. Ilość tras dozorowych (samouczenie): co najmniej 4 minuty przebiegu (łącznie) Obudowa kamery: a. praca w temperaturze: -40 C do +50 C i wilgotności do 90%, b. stopień ochrony IP 66, c. wbudowana grzałka do ogrzewania obudowy w przypadku niskich temperatur i duŝej wilgotności powietrza, d. wbudowany wentylator, e. odporna na uszkodzenia mechaniczne, f. wypełniona gazem obojętnym Inne: a. OSD, b. menu w języku polskim, c. wejścia alarmowe: 4, d. sektory identyfikacji 16 stref, e. komunikaty o usterkach, f. opis sektora: co najmniej 15 znaków, g. strefy prywatności, h. zasilanie kamer z zasilacza, który będzie gwarantował stabilną pracę kamery.

20 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Urządzenia kodujące sygnał video Interfejs sieciowy: Ethernet 10/100Mbps, złącze RJ-45, Obsługiwane protokoły sieciowe: RTP/IP, UDP/IP, TCP/IP, multicast IP, klient DNS, klient DHCP,NTP,HTTP,FTP, Zabezpieczenia: Weryfikacja klucza SSL, Ilość niezaleŝnych strumieni danych enkodowanych dla kaŝdego wejścia wizji: 2, OdświeŜanie obrazu (ilość klatek na sekundę na kaŝde wejście wizyjne): Od 1 do 25 kl./s (programowalne), Rozdzielczość: Programowalna od 176 x 144 do 704 x 576, Pasmo sieci: Skalowalne od 30kbps do 6Mbps, Port szeregowy RS-485/422: Dwukierunkowy (full duplex), przezroczysty port dla telemetrii PTZ lub innych celów, Wejścia alarmowe: 1 wejścia typu CC, Wyjścia alarmowe: 1 przekaźnik, Konfiguracja: Zdalna, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, Aktualizacja oprogramowania: Pamięć Flash pozwalająca na aktualizację oprogramowania systemowego oraz algorytmów kompresji poprzez sieć LAN / WAN Urządzenia podtrzymujące zasilanie W punktach kamerowych naleŝy zastosować urządzenia zasilające typu UPS o mocy dostosowanej do właściwości urządzeń zastosowanych w PK, zapewniające czas podtrzymania PK przez okres min. 15 minut od zaniku napięcia. UPS powinien zapewniać moŝliwość zdalnego monitorowania stanu pracy. 2. Główne Centrum Oglądowe Główne Centrum Oglądowe (o powierzchni 85,5 m 2 ) ma powstać w pomieszczeniach dzierŝawionych przez Urząd Miasta Gdyni od Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gdyni, ul. Władysława IV 12/14 dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, po przebudowie i adaptacji dwóch mieszkań słuŝbowych. Główne Centrum Oglądowe powinno się składać z: pomieszczeń oglądowych (łączna pow. ok.48 m 2 ) przeznaczonych do pracy dla 9 obserwatorów obrazu kamer, 2.2. pomieszczenia administratora (pow. ok. 13 m 2 ) słuŝącego do pracy dla osoby zarządzającej systemem, nadającej obserwatorom uprawnienia, archiwizującej i sterującej jego funkcjonowaniem, 2.3. aneksu kuchennego(pow. ok. 6 m 2 ) słuŝącego do przygotowania i spoŝywania posiłków, 2.4. WC (pow. ok. 4 m 2 ) dla męŝczyzn WC dla kobiet udostępnione zostanie w dotychczasowych zasobach. Dla potrzeb lokalizacji urządzeń technicznych systemu naleŝy wykorzystać istniejącą serwerownię (zaplecze techniczne Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni

Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni Lokalizacja stanowisk dla osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Gdyni Lp. Ulica Lokalizacja liczba stanowisk Dzielnica SPP (/) 1 Piłsudskiego al. Piłsudskiego obok parkingu zlokalizowanego przed UM

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej

PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej PAKIET nr 7 Instytut Fizyki Doświadczalnej LP NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu pn. Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

Biurko nauczycielskie 1 szafkowe 6 szt. Wymiary 1100 x 600 x 760 Materiał - płyta laminowana o grubości 18 mm, obrzeże PCV 2 mm Kolor - buk

Biurko nauczycielskie 1 szafkowe 6 szt. Wymiary 1100 x 600 x 760 Materiał - płyta laminowana o grubości 18 mm, obrzeże PCV 2 mm Kolor - buk Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Krzesło obrotowe 9 szt. Wielofunkcyjny mechanizm typu HEAVY DUTY. Płynna regulacja wysokości siedziska, Zsynchronizowana praca oparcia i siedziska. Funkcja UP-DOWN zmieniająca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DO PROJEKTU DOMOWY ASYSTENT OSÓB STARSZYCH I CHORYCH 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy komputera - tabletu Liczba - 1 sztuk.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR 1 DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ BZP-

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR 1 DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ BZP- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo