BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 1"

Transkrypt

1 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 1

2 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 2 SPIS TREŚCI A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OPIS STANU DOCELOWEGO ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B. WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE PUNKTY KAMEROWE (PK) GŁOWNE CENTRUM OGLĄDOWE LOKALNE CENTRUM OGLĄDOWE (LCO) POŁĄCZENIE CENTRÓW GCO I LCO SEGMENT RADIOWY SYSTEM REJESTRACJI SYSTEM TRANSMISJI DANYCH C. SZKOLENIA OPERATORZY SYSTEMU ADMINISTRATORZY SYSTEMU D. PROCEDURY ODBIOROWE E. UWAGI EKSPLOATACYJNE ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM CTV ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM RADIO ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM INFORMATYCZNY ZALECENIA EKSPLOATACYJNE: SYSTEM UPS F. SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO WARUNKI SERWISU POGWARANCYJNEGO ZAŁĄCZNIKI: 3 rysunki pomieszczeń dozoru wizyjnego.

3 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 3 A. Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o kolejne rejony Gdyni zgodnie z wymaganiami technicznymi z uwzględnieniem Polskich Norm i aprobat technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w niniejszym programie. System monitoringu wizyjnego miasta przeznaczony będzie do nadzoru newralgicznych punktów miasta za pomocą kamer CCTV oraz rejestracji i archiwizacji zdarzeń. Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym programie ma zapewnić Zamawiającemu wybudowanie nowoczesnego, spełniającego uznane standardy w dziedzinie łączności i systemów zabezpieczeń, systemu monitoringu wizyjnego pozwalającego na jego dalszą rozbudowę. 1. Opis stanu istniejącego Obecnie Zamawiający uŝytkuje system monitoringu wizyjnego składający się z 16-u kamer zlokalizowanych w centrum miasta podłączonych do centrum nadzoru zlokalizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni przy ul. Portowej 1. System zbudowany jest w oparciu o urządzenia (kamery, matryca wizyjna, system rejestracji) firmy ULTRAK. W warstwie transmisyjnej wykorzystuje okablowanie światłowodowe, za pomocą którego przesyłane są analogowe sygnały wizyjne i sterujące. Urządzenia systemu monitoringu zasilane są poprzez centralny system zasilania gwarantowanego. Dokumentacja techniczna istniejącego systemu znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności urządzeń zastosowanych w ramach niniejszej inwestycji z urządzeniami juŝ istniejącymi a niepodlegającymi wynikającej z tej rozbudowy wymianie. 2. Opis stanu docelowego 2.1. W ramach niniejszej inwestycji Wykonawca ZAPROJEKTUJE I WYBU- DUJE system monitoringu wizyjnego obejmujący zakresem teren administracyjny Miasta Gdyni. Łączna ilość punktów kamerowych do wybudowania w ramach przedmiotu zamówienia to 100 szt. zgodnie z tabelą numer 1, zamieszczoną poniŝej przedstawiającą przewidywane lokalizacje kamer.

4 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 4 Tabela numer 1 Szczegółowa lokalizacja rozmieszczenia kamer Nr kamery Dzielnica numer 1 Śródmieście 1 2 Śródmieście 2 3 Śródmieście 3 4 Śródmieście 4 5 Śródmieście 5 6 Śródmieście 6 7 Śródmieście 7 8 Śródmieście 8 9 Grabówek 1 Miejsce punktu kamerowego Pl. Kaszubski ul. Świętojańska ul. Władysława IV ul. Bema Kamienna Góra Kamienna Góra Bulwar Nadmorski ul. Starowiejska pl. Neptuna Uwagi klomb w rejonie skrzyŝowania Pl. Kaszubskiego i Jana z Kolna w miejscu umoŝliwiającym obserwację przystanku ZKM przy ul. Jana z Kolna, Pl. Kaszubskiego i wejścia do Szpitala Miejskiego w rejonie skrzyŝowania z ul. Derdowskiego w miejscu umoŝliwiającym obserwację w kierunku Pl. Kaszubskiego, ul. Derdowskiego, ul. Starowiejskiej miejsce umieszczenie kamery na latarni na pasie rozdzielającym jezdnię w rejonie skrzyŝowania z ul. Armii Krajowej, co umoŝliwi obserwację skrzyŝowania ww. ulic, a zwłaszcza parkingu CH Batory oraz parku w kierunku ul. Abrahama miejsce umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. I Armii W.P., z moŝliwością obserwacji Teatru Miejskiego oraz w kierunku ul. Świętojańskiej i Słowackiego miejsce umieszczenia kamery za pomnikiem Obrońców WybrzeŜa moŝliwość obserwacji krzyŝa i części placu zabaw - konieczność uformowania krzewów w rejonie parku miejsce umieszczenia kamery w parku w rejonie klombu przy wejściu od ul. Piotra Skargi konieczność uformowania krzewów miejsce ustawienia kamery w rejonie schodów prowadzących na Polankę Redłowską moŝliwość obserwacji plaŝy na końcu Bulwaru oraz rejonu Barracuda umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania ul. Starowiejskiej i Władysława IV - moŝliwość obserwacji w kaŝdym kierunku konieczność uformowania drzew słup przy przedszkolu na skrzyŝowaniu ulic Kapitańskiej i Beniowskiego moŝliwość obserwacji sklepów spoŝywczo monopolowych, placu zabaw w rejonie przedszkola

5 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 5 10 Grabówek 2 11 Leszczynki 1 12 Leszczynki 2 13 Leszczynki 3 14 Leszczynki 4 15 Leszczynki 5 16 Leszczynki 6 17 Chylonia 1 18 Chylonia 2 ul. Morska ul. Opata Hackiego 17 ul. Zamenhoffa 8 ul. Morska 215 ul. Morska ul. Opata Hackiego 31 ul. Wiejska 3 Dworzec PKP ul. Kartuska skrzyŝowanie ul. Morskiej i Mireckiego moŝliwość obserwacji całego skrzyŝowania w rejonie, którego znajdują się przystanki ZKM w rejonie skrzyŝowania z ul. Kamierowskiego, co pozwoli na moŝliwość obserwacji zaplecza sklepu, wejścia do Baru Pirat, śmietnika gdzie gromadzą się osoby spoŝywające alkohol oraz boisko wskazany montaŝ kamery w rogu ogrodzenia Przedszkola vis a vis sklepu WIKA, co pozwoli na optymalną moŝliwość obserwacji terenu przyległego do tego sklepu w kierunku Zamenhoffa 7, 9,11 (rejon szczególnie zagroŝony przez osoby spoŝywające alkohol). W celu uzyskania moŝliwości właściwego oglądu koniecznym jest przycięcie drzew oraz uformowanie krzewów montaŝ kamery na słupie w klombie centrum ronda, co daje optymalną moŝliwość obserwacji przystanków ZKM w kaŝdym kierunku sklepów mieszczących się przy ul. Morskiej oraz zaplecza sklepu WIKA od strony ul. Zamenhofa 6 w rejonie skrzyŝowania z ul. Zakręt do Oksywia na latarni mieszczącej się pomiędzy pasami jezdni uprzednio przycięte i uformowane drzewa dają moŝliwość obserwacji przystanków ZKM, zjazdu na Estakadę Kwiatkowskiego oraz placu pomiędzy sklepem śabka, a budynkiem PZU miejsce umieszczenia kamery na lampie przed blokiem przy ul. Zamenhoffa 7 moŝliwość obserwacji przesmyku pomiędzy blokami przy ul. Zamenhoffa oraz w kierunku sklepu Wika moŝliwość obserwacji wejścia do Dworca SKM Gdynia Leszczynki oraz obserwacja skrzyŝowania ww. ulic montaŝ kamery na latarni w rejonie schodów prowadzących do tunelu dworca montaŝ kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Gniewską, co pozwoli na objęcie zasięgiem sklepów całodobowych(wskazanym jest uformowanie drzew w rejonie kiosku Chemia -Kosmetyki)

6 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 6 19 Chylonia 3 20 Chylonia 4 21 Chylonia 5 22 Pustki Cisowskie 1 23 Pustki Cisowskie 24 Cisowa 25 Cisowa Demptowo 27 ObłuŜe 28 ObłuŜe 29 ObłuŜe Park Kiloński montaŝ kamery na budynku przy ul. Wiejskiej 5, co umoŝliwi obserwację placu zabaw, wejścia do parku od strony ul. Chylońskiej ul. Wejherowska montaŝ kamery w rejonie skrzyŝowania ulic Wejherowskiej i Starogardzkiej umieszczenie kamery umoŝliwi obserwację sklepów śabka, Stokrotka, sklepu monopolowego przy ul. Chylońskiej. W celu uzyskania optymalnej widoczności konieczność uformowania i przycięcia drzew w kierunku ul. Gniewskiej ul. Morska umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania ul. Morskiej i Obwodowej. Wskazany montaŝ na lampie w centrum ronda ul. Chabrowa 67 umieszczenie na słupie przy sklepie śabka optymalna moŝliwość obserwacji placu przy sklepie, przystanków ZKM i skraju lasu a takŝe wjazdu na teren Osiedla Zamek ul. Chabrowa ul. Chylońska pętla SKM Gdynia Cisowa pętla autobusowa ul. Ledóchowskiego ul. Berlinga ul. Romanowskiego wskazany jest montaŝ na sklepie Stokrotka, co pozwoli na zasięg kamery w rejon boiska przy Szkole Podstawowej, plac przy sklepach, przystanki ZKM oraz wejście do przychodni wejście od ul. Chylońskiej na zaplecze Szkoły Podstawowej nr 31 w miejscu umoŝliwiającym obserwację boiska, ławek oraz terenu prowadzącego w kierunku szklarni montaŝ na latarni przy wejściu do tunelu Dworca SKM Gdynia Cisowa, co pozwoli na moŝliwość obserwacji pętli, wejścia do tunelu wraz z duŝą częścią peronu oraz parkingu (konieczność uformowania drzew i krzewów) montaŝ kamery w rejonie schodów prowadzących w kierunku ul. Rybińskiego zaplecze Przychodni Lekarskiej w miejscu obejmującym teren parku wraz z ławkami, sceną, placem zabaw dla dzieci, wejściem do sklepu Biedronka umieszczenie kamery w rejonie budynku nr 8, co umoŝliwi wgląd na schody, sklepy monopolowe, parkingi w kier. ul. Romanowskiego wskazanym jest umieszczenie kamery w rejonie posesji nr 56, co pozwoli na obserwację placu zabaw, parkingi

7 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 7 30 ObłuŜe 31 ObłuŜe 32 ObłuŜe 33 ObłuŜe 34 ObłuŜe 35 ObłuŜe 36 ObłuŜe 37 ObłuŜe Oksywie Górne 1 39 Oksywie Górne 2 40 Oksywie Górne 3 ul. Porębskiego 17 ul. Steyera ul. Czernickiego ul. Unruga 88 ul. Unruga samochodowe przy ul. Rzymowskiego 9, 14 oraz zaplecza sklepów zasadnym jest umieszczenie kamery na rogu budynku, co pozwoli na obserwację boiska szkolnego, parkingów oraz schodów prowadzących w kierunku ul. Manganowej zasadnym jest umieszczenie kamery w rejonie schodów prowadzących do ul. śelaznej. Umieszczenie kamery u zbiegu chodnika oraz wejścia na schody pozwoli równieŝ na obserwację placu zabaw Przedszkola zasadnym jest umieszczenie kamery na słupie latarni, co umoŝliwi obserwację pętli ZKM, sklepu vis a vis pętli wskazanym jest umieszczenie kamery na latarni mieszczącej się przy schodach, co umoŝliwi obserwację pasaŝu handlowego, przystanków ZKM, oraz bazaru wskazanym jest umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Frezerów na słupie w centrum trawnika, co umoŝliwi obserwację przystanków ZKM, sklepu Red, baru piwnego u Szwagra ul. Białowieska wskazane jest umieszczenie kamery w rejonie posesji nr 3 w celu optymalnego zasięgu kamery w kierunku parku oraz boiska Szkoły ul. Unruga ul. Benisławskiego ul. PodchorąŜych ul. Płk Dąbka 69 ul. Czwartaków zasadnym jest umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Cechową na latarni, co umoŝliwi obserwację sklepów całodobowych, parkingów, CH Kaufland oraz Stacji paliw Statoil zasadnym jest umieszczenie kamery na słupie latarni, co umoŝliwi obserwacje przystanków ZKM, sklepu śabka oraz pubu umieszczenie kamery na szczycie budynku nr 10, co pozwoli na objęcie swoim zasięgiem pasaŝu handlowego oraz parku umieszczenie kamery na szczycie budynku, co pozwoli na objęcie zasięgiem parku, boiska Szkoły Podstawowej przy ul. Godebskiego (w celu uzyskania optymalnego zasięgu koniecznym jest przycięcie drzew) wskazanym jest umieszczenie kamery na rogu budynku nr 6, co pozwoli na optymalny zasięg w kierunku ul. Godebskiego 10 oraz tzw. murka przy

8 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 8 41 Oksywie Górne 4 42 Oksywie Górne 5 43 Oksywie Górne 6 44 Oksywie 1 45 Babie Doły 1 46 Babie Doły 2 47 Babie Doły 3 48 Babie Doły 4 ul. Płk Dąbka ul. Bosmańska ul. Bosmańska ul. śeglarzy Pętla autobusowa ul. Dedala ul. Ikara ul. Ikara ul. Płk Dąbka 55 umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Dickmana, w rejonie ogrodzenia, co umoŝliwi obserwację dwóch przystanków ZKM umieszczenie kamery przy budynku nr 30, co umoŝliwi obserwację sklepów przy ul. Bosmańskiej 28 oraz przystanków ZKM umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ulicą PodchorąŜych, co umoŝliwi obserwację pawilonów handlowych, baru piwnego, zaplecza sklepu spoŝywczego oraz części bazaru przy ul. PodchorąŜych 10 (w celu uzyskania optymalnego zasięgu kamery koniecznym jest przycięcie i uformowanie drzew) zasadnym jest umieszczenie kamery na skarpie w kierunku budynku przy ul. śeglarzy 78, co umoŝliwi obserwację okolic ww. budynków oraz boiska (koniecznym jest uformowanie i przycięcie drzew) kamerę umieścić naleŝy w pobliŝu wiaty przystanku ZKM kamerę naleŝy umieścić w rejonie budynku nr 8 w rogu ogrodzenia, co umoŝliwi obserwację boiska, placu zabaw i parkingów w rejonie ul. Dedala 6 zasadnym jest umieszczenie kamery vis a vis posesji nr 12, co umoŝliwi obserwację pasaŝu handlowego wskazanym jest umieszczenie kamery na szczycie budynku nr 10, co umoŝliwi obserwację parkingów samochodowych oraz wjazdu w osiedle 49 Działki Leśne 1 50 Działki Leśne 2 51 Działki Leśne 3 ul. Śląska ul. Tatrzańska ul. Warszawska w rejonie skrzyŝowania ul. Śląskiej i ul. Nowogrodzkiej miejsce ustawienia kamery w rejonie boiska Szkoły Podstawowej nr 26 moŝliwość obserwacji ww. skrzyŝowania oraz terenu boiska Szkoły w rejonie skrzyŝowania ul. Wolności - moŝliwość obserwacji rejonu ww. skrzyŝowania, przystanków ZKM w obu kierunkach oraz zejścia w kierunku pasaŝu dworca PKP

9 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 9 52 Działki Leśne 4 53 Wzg. Św. Maksymiliana 1 54 Wzg. Św. Maksymiliana 2 55 Wzg. Św. Maksymiliana 3 56 Wzg. Św. Maksymiliana 4 57 Wzg. Św. Maksymiliana 5 58 Wzg. Św. Maksymiliana 6 59 Wzg. Św. Maksymiliana 7 60 Wzg. Św. Maksymiliana 8 ul. Morska ul. Kazimierza Górskiego skrzyŝowanie ul. Kopernika i Hallera ul. Świętojańska 143 ul. Harcerska 15 SkrzyŜowanie ul. Ujejskiego i Orzeszkowej skrzyŝowanie ul. Kopernika i Legionów wejście na teren Dworca SKM Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana ul. Kopernika - zaplecze VI LO miejsce umieszczenia kamery na lampie pomiędzy pasami ruchu w rejonie ul. Morskiej 13 moŝliwość obserwacji wyjść z holu Dworca, przystanków ZKM w obu kierunkach oraz peronów dworca PKP Gdynia Główna Osobowa Okolice Hali Widowiskowo sportowej wraz z parkingiem samochodowym od strony Szkoły Budowlanej w miejscu umoŝliwiającym obserwację ul. Hallera, parku przy zbiegu ul. Kopernika i Hallera oraz ul. Tetmajera na skraju skarpy przed placem zabaw dla dzieci patrząc w kierunku Urzędu Miejskiego w miejscu umoŝliwiającym obserwację pl. zabaw, podwórka za tzw. filarami oraz parku od strony Al. Zwycięstwa park pomiędzy Al Zwycięstwa, a ul. Wachowiaka w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku w kierunku Sopotu oraz Gdyni dalsza część parku za ul. Harcerską w kier. Gdyni. W celu poprawy jakości naleŝy uformować krzewy rosnące w parku po prawej stronie schodów prowadzących w kierunku ul. Kopernika w miejscu umoŝliwiającym obserwację ww. schodów po uprzednim uformowaniu krzewów, sklepu spoŝywczo - monopolowego oraz rejonu przylegającego do kościoła po prawej stronie patrząc w kierunku ul. Piłsudskiego w miejscu umoŝliwiającym obserwację ww. skrzyŝowania oraz parku mieszczącego się vis a vis Przechodni Lekarskiej oraz wejście do VI LO słup na skraju chodnika centralnie na przeciwko SKM Wzg. Św. Maksymiliana w miejscu umoŝliwiającym obserwację pasaŝu dworca oraz przystanków ZKM miejsce ustawienia kamery na skraju garaŝu mieszczącego się tuŝ za ogrodzeniem boiska VI LO w Gdyni przy ul. Kopernika w miejscu umoŝliwiającym obserwację boiska VI LO, placu zabaw ogródka przedszkol. - w celu realizacji właściwej obserwacji terenu konieczność wycięcia trzech konarów topoli

10 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Wzg. Św. Maksymiliana 9 62 Wzg. Św. Maksymiliana Redłowo 1 64 Redłowo 2 65 Redłowo 3 66 Redłowo 67 Orłowo 68 Orłowo 69 Orłowo 70 Orłowo skrzyŝowanie ul. Kieleckiej i Gdyńskiej ul. Partyzantów 27 ul. Powstania Wielkopolskiego ul. Powstania Wielkopolskiego skrzyŝowanie z ul. Cylkowskiego Rondo im. M. Brzeskiego ul. Boh. Starówki Wąskiej 18 Aleja Zwycięstwa- Kolibki Al. Zwycięstwa skrzyŝowanie z ul. Przebendowskich ul. Oficerska- InŜynierska ul. Orłowska na skraju chodnika w obrębie skrzyŝowania w miejscu umoŝliwiającym obserwację peronu dworca SKM Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana oraz wyjść z przejść podziemnych miejsce ustawienia kamery II lampa patrząc od kościoła z moŝliwością obserwacji schodów oraz parku w kierunku ul. Piłsudskiego pomiędzy posesjami nr w miejscu umoŝliwiającym obserwację skrzyŝowania ulic oraz schodów prowadzących w kierunku ul. Powstań Chłopskich na skraju parku od strony ul. Cylkowskiego tj. vis a vis sklepu śabka w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku oraz sklepu spoŝywczo -monopolowego usytuowanego przy ul. Powstania Wielkopolskiego w centrum ronda w miejscu umoŝliwiającym obserwację ul. Stryjskiej od SKM Redłowo w kierunku ul. Olimpijskiej i ul. ŁuŜyckiej miejsce ustawienia kamery w rejonie schodów z moŝliwością obserwacji tych schodów oraz placu zabaw dla dzieci na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie, ok. 50 m za stacją CPN patrząc w kierunku Sopotu na początku parkingu CH KLIF w miejscu obejmującym rejon Al. Zwycięstwa, ul. Przebendowskich w kier. dworca SKM Orłowo, parkingu KLIF-u oraz przystanku(pętli) trolejbusowej linii 26 przejście dla pieszych prowadzące od ulicy Oficerskiej w kierunku kładki nad peronami SKM Gdynia Orłowo w miejscu umoŝliwiającym obserwację przejścia oraz kładki koniec ul. Orłowskiej patrząc w kierunku molo - na skraju placu zabaw w miejscu umoŝliwiającym obserwację molo, parkingu samochodowego, placu zabaw dla dzieci oraz plaŝy, przy której organizowana jest letnia scena Teatru Miejskiego

11 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Orłowo 5 ul. Przebendowskich początek Parku Królowej Marysieńki, montaŝ od strony plaŝy w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku oraz plaŝy po uprzednim przycięciu krzewów rosnących od strony morza 72 Orłowo 6 73 Witomino 1 74 Witomino 2 75 Witomino 3 76 Witomino 4 77 Witomino 5 78 Witomino 6 79 Witomino 7 80 Witomino 8 81 Witomino 9 82 Mały Kack 1 pl. Górnośląski przy kiosku RUCH usytuowanym przy ul. Wielkopolskiej w miejscu umoŝliwiającym obserwację placu zabaw, który jest usytuowany przy pl. Górnośląskim oraz przystanków ZKM ul. Uczniowska w rejonie zbiegu ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej moŝliwość obserwacji sklepu Lewiatan oraz placu zabaw konieczność uformowania drzew ul. Widna 13 umieszczenie kamery na latarni - moŝliwość obserwacji budynku przy ul. Widnej 13 oraz przylegającego budynku, placu zabaw przy Przedszkolu ul. StraŜacka 8-12 ul. Narcyzowa ul. Wielkokacka 14 ul. II MPS ul. Wielkokacka 18 umiejscowienie kamery w miejscu umoŝliwiającym obserwację podwórka, ławek, zaplecza sklepu(uformowanie drzew) umiejscowienie kamery na zapleczu Przedszkola, w miejscu umoŝliwiającym obserwację parku w kierunku Narcyzowej 5-7 i placu zabaw umiejscowienie kamery na latarni tuŝ przy ulicy w miejscu umoŝliwiającym optymalny zasięg w kierunku parku i Skweru ks. Muwińskiego (konieczność uformowania krzewów), umiejscowienie kamery w rejonie posesji nr 12 na latarni, co daje optymalny zasięg na pętlę autobusową, placówki handlowe, oraz Pocztę umiejscowienie kamery na skarpie w rejonie boiska gumowego oraz parkingu przy ul. Wielkokackiej 18 ul. Pionierów 1 umieszczenie kamery na latarni u zbiegu parkingu i placu zabaw ul. Chwarznieńska 170 ul. Sandomierska umieszczenie kamery w miejscu umoŝliwiającym optymalną obserwację klubu Newada oraz wyjazdów i wjazdu na Obwodową umieszczenie kamery w rogu budynku przy ul. Sandomierskiej 5a moŝliwość obserwacji pętli

12 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Wielki Kack 1 84 Wielki Kack 2 85 Karwiny 1 86 Karwiny 2 87 Karwiny 3 88 Karwiny 4 89 Karwiny 5 90 Karwiny 6 91 Karwiny 7 ul. Gryfa Pomorskiego ul. Gryfa Pomorskiego ul. Chwaszczyńska ul. Chwaszczyńska ul. Makuszyńskiego ul. Brzechwy ul. Staffa ul. Korzenna autobusowej, wejścia do przedszkola oraz sklepu umieszczenie kamery w rejonie posesji nr 54 (latarnia przy BOMI), co pozwoli na obserwację boiska, sklepu BOMI, parkingów samochodowych oraz placu zabaw zainstalowanie kamery w rejonie posesji nr 87 vis a vis posesji przy ul. W. Szefki 17 optymalny zasięg w obu kierunkach na garaŝe podziemne oraz parkingi samochodowe umieszczenie kamery w rejonie parkingu przy Auto-Gosk, co pozwoli na obserwację rejonu skrzyŝowania a zwłaszcza zjazdu i wjazdu na ul. Obwodową umieszczenie kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Źródło Marii, co umoŝliwi obserwację przystanków ZKM w obu kierunkach, sklepów w tym monopolowych, skarpy w kierunku ul. Kruczkowskiego umieszczenie kamery w rejonie schodów prowadzących przy Szkole w kierunku ul. Chwaszczyńskiej, co umoŝliwi wgląd na boisko, obserwację schodów umieszczenie kamery na skarpie przy schodach vis a vis pawilonów handlowych, co pozwoli na obserwację przystanków ZKM przy ul. Chwaszczyńskiej oraz pawilonów przy ul. Brzechwy, w tym Poczty umieszczenie kamery w rejonie ogrodzenia Szkoły (ul Staffa 11), co umoŝliwi obserwację terenu boiska Szkoły Podstawowej, wejścia na basen oraz placówki handlowe (w celu uzyskania optymalnej widoczności koniecznym jest przycięcie drzew) umieszczenie kamery na trawniku przy ogrodzeniu Cmentarza, co umoŝliwi w optymalny sposób na obserwację pawilonów handlowych oraz parkingu wokół tych pawilonów ul. Nałkowskiej umieszczenie na zapleczu sklepu Biedronka od strony ul. Gojawiczyńskiej moŝliwość obserwacji zaplecza sklepów, oraz parkingów samochodowych od strony ul. Gojawiczyńskiej, a takŝe skrzyŝowania ul. Chwaszczyńskiej i ul. Nałkowskiej i ul. Starodworcowej

13 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Karwiny 8 93 Dąbrowa 1 94 Dąbrowa 2 95 Dąbrowa 3 96 Dąbrowa 4 97 Dąbrowa 5 98 Dąbrowa 6 99 Dąbrowa Dąbrowa 8 ul. Korzenna ul. Paprykowa ul. Sojowa ul. Rdestowa ul. Miętowa ul. Nagietkowa ul. Nagietkowa przy stawku ul. Wiczlińska ul. Rdestowa umieszczenie kamery na trawniku vis a vis budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny w rejonie skrzyŝowania z ul. Waniliowej moŝliwość obserwacji placówek handlowych oraz parkingu przy ul. Waniliowej miejsce ustawienia kamery w rejonie posesji nr 1 na przeciwko Sojowej 2, co pozwoli na optymalny zasięg w kierunku boiska Szkoły oraz garaŝy i parkingu miejsce umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Nowowiczlińską vis a via sklepu Biedronka optymalne miejsce do obserwacji przystanków ZKM, pawilonów handlowych przy ul. Nowowiczlińskiej słup latarni usytuowany w centrum wysepki, co pozwoli na wgląd na pętlę autobusową oraz w rejon ul. Walerianowej umiejscowienie kamery u zbiegu z ul. Gorczycową na rogu ogrodzenia, co daje optymalny zasięg w rejon wejścia do Szkoły, przejścia w kierunki tzw. stawku oraz placówek przy ul. Gorczycowej umieszczenie kamery na lampie tuŝ obok ogrodzenia Szkoły, co pozwoli na optymalny zasięg w rejon parku przy tzw. stawku, części zaplecza Szkoły Podstawowej umieszczenie kamery przy chodniku vis a vis wejścia do Szkoły Podstawowej nr 45, co pozwoli na obserwację wejścia do Szkoły, boiska w kierunku ul. Sojowej umieszczenia kamery w rejonie skrzyŝowania z ul. Chwaszczyńską, co pozwoli na obserwację skrzyŝowania w/w ulic, części wjazdu na teren giełdy kwiatowej i ogrodniczej Lokalizacje ww. punktów kamerowych mogą ulec zmianie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) na etapie projektowania systemu System wyposaŝony będzie w dwa centra oglądowe: Główne Centrum Oglądowe Lokalne Centrum Oglądowe zlokalizowane w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni przy ul. Portowej 1(centrum istniejące) - LCO

14 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona 14 Zamawiający wymaga uŝycia dla potrzeb przesyłu sygnałów wizyjnych i sterujących pomiędzy kamerami oraz GCO systemu łączności radiowej Szerokopasmowy Dostęp Internetowy - LMDS (Local Multipoint Digital System) oraz radiolinie (PUNKT-PUNKT) dla kamer z numerami od 3 do 100. Kamery z numerami 1 i 2 naleŝy połączyć przewodowo, z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji, do Lokalnego Centrum Oglądowego (LCO). 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia W zakres realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego wraz z budową systemu a w szczególności: 3.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego wraz z przebudową i adaptacją wybranych pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego dla potrzeb Głównego Centrum Oglądowego, składającej się z projektów budowlanych i branŝowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie potrzebnych zezwoleń i uzgodnień a takŝe sprawowanie nadzorów autorskich Wykonanie przebudowy i adaptacji wybranych pomieszczeń Centrum Zarządzania Kryzysowego dla potrzeb Głównego Centrum Oglądowego Dostawa i montaŝ kamer wraz z urządzeniami towarzyszącymi Dostawa, montaŝ i uruchomienie stacji bazowych systemu LMDS w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym na etapie projektowania systemu Dostawa, montaŝ i uruchomienie terminali radiowych wraz z okablowaniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Konfiguracja będzie dokonana indywidualnie zgodnie z wymaganiami dokonanymi na etapie budowy systemu Dostawa, montaŝ i uruchomienie połączeń radiowych punkt-punkt pomiędzy stacjami bazowymi systemu Dostawa i montaŝ wyposaŝenia GCO zlokalizowanego w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Adaptacja wyposaŝenia technicznego LCO w niezbędnym zakresie Wybudowanie połączenia światłowodowego pomiędzy GCO i LCO Wykonanie, instalacja i konfiguracja systemu teletransmisyjnego Integracja z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego miasta Gdynia Przeprowadzenie prób i badań wymaganych od systemu monitoringu wizyjnego oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przedmiotu w uŝytkowanie Uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji Szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i urządzeń, dotyczącymi przebiegu przyłącza i sposobu ich wykonania Uzyskanie niezbędnych uzgodnień umoŝliwiających realizację przedmiotu zamówienia (np. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego) Uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych materiałów do projektowania i realizacji w tym m.in. mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów itp., miejsc objętych zakresem opracowania.

15 I Etap (PK* 48): II Etap (PK* 52): BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych naleŝy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn , Dz.U. z dn w zakresie i ilości niezbędnej do uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę, zgodnie z: wymaganiami funkcjonalnymi i technicznymi określonymi przez Zamawiającego, wymaganymi opiniami i sprawdzeniami rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, a w szczególności: a. ustawą z dnia r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz z późn. zm.), b. ustawą z dnia r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz ze zm.), c. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa i sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18, poz. 162), d. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŝonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973), e. Polską normą dotyczącą systemów dozorowych CCTV nr PN- EN f. Ustawą z 16 lipca 2004 Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz Ponadto Zamawiający otrzyma dodatkowo trzy komplety dokumentacji w wersji papierowej oraz jeden komplet w wersji elektronicznej wraz z kompletem wszystkich uzyskanych uzgodnień i pozwoleń. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami w oryginale Na etapie projektowania wymagana jest akceptacja rozwiązań funkcjonalno - technicznych oraz materiałowych przez Zamawiającego przed złoŝeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na etapie wykonywania branŝowych projektów wykonawczych Zamawiający wymaga,aby realizacja wg dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w poszczególnych dzielnicach Gdyni odbywała się w dwóch etapach: Wykonanie adaptacji pomieszczeń dla Głównego Centrum Obserwacji (GCO) Połączenie GCO i LCO (Lokalne Centrum Obserwacji). WyposaŜenie pomieszczeń GCO i LCO oraz uruchomienie. Wykonanie segmentu radiowego i punktów kamerowych dla lokalizacji: Śródmieście (8), Grabówek (2), Leszczynki (6), Chylonia (5), Pustki Cisowskie (2), Cisowa (2), Demptowo (1), ObłuŜe (11), Oksywie Górne (6), Oksywie (1), Babie Doły (4. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. Wykonanie segmentu radiowego i punktów kamerowych dla lokalizacji: Działki Leśne (4), Wzg. św. Maksymiliana (10), Redłowo (4), Orłowo (6), Witomino (9), Mały Kack (1), Wielki Kack (2), Karwiny (8), Dąbrowa (8). Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. * PK punkty kamerowe

16 BIURO DORADZTWA I EKSPERTYZ POLSKIEJ IZBY SYSTEMÓW ALARMOWYCH Strona Zamawiający wymaga, aby kolejność wykonywania prac była następująca: po podpisaniu umowy wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie potrzebnych pozwoleń i uzgodnień, po zaakceptowaniu i przyjęciu przez Zamawiającego kompletnego zadania określonego w pkt. 1.) nastąpi rozpoczęcie prac i wykonanie wg ww. dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w zakresie określonym dla Etapu I po odebraniu i przyjęciu do uŝytkowania przez Zamawiającego kompletnego zadania określonego w pkt. 2.) nastąpi rozpoczęcie prac i wykonanie wg ww. dokumentacji projektowej systemu monitoringu wizyjnego w zakresie określonym dla Etapu II 4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 4.1. Zamawiający wymaga, aby prace objęte zamówieniem były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania prac objętych zamówieniem, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, Ŝe zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji wraz z propozycją szczegółowej lokalizacji urządzeń, projekt kontraktu na wieloletnią dzierŝawę/wynajęcie terenu lub obiektu, uzgodniony z ich właścicielami, w celu umieszczenia tam urządzeń, jeŝeli zawarcie takiego kontraktu jest niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. Koszty wieloletniej dzierŝawy/wynajęcia ponosić będzie ZAMAWIAJĄCY,ale w przypadku braku akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO treści kontraktu na wieloletnią dzierŝawę/wynajęcie i dla obniŝenia przyszłych kosztów, ZAMAWIA- JĄCY moŝe nakazać WYKONAWCY zmianę lokalizacji Zamawiający przewiduje bieŝącą kontrolę wykonywanych prac objętych zamówieniem. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złoŝeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - uŝytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW...3 1 WSTĘP...4 1.1 PODSTAWA FORMALNA...4 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE...4 1.3 STAN OBECNY...5 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU...5 2 PROJEKT...8

Bardziej szczegółowo

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

Bogusław Dyduch. Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn P Bogusław Dyduch Projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania:projekt Wykonawczy Budowy Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn z wykorzystaniem radiowej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca:

Lokalizacja 4 punktów kamerowych przewidzianych do montaŝu w 1 etapie jest następująca: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKRES ROBÓT 1.1. UWAGI OGÓLNE System monitoringu wizyjnego miasta Słupcy naleŝy wykonać w oparciu o zintegrowane kamery szybkoobrotowe z wbudowanymi wideoserwerami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT:

PROJEKT WYKONAWCZY. DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMśY W OPARCIU O KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA PROJEKTANT: inŝ. Krzysztof Ignaczak 88-100 Inowrocław, ul.kleeberga 9/161 tel. 052 352 6516 faks 052 352 6517 GSM 601676406 NIP: 556-128-54-51 REGON: 093110800 PROJEKTANT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Kudowa-Zdrój Rodzaj zamówienia: dostawa 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nr sprawy... do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORING WIZYJNY w rejonie ulic Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej w Katowicach Kody i nazwa zamówienia według CPV: 32323500-8

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY)

Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Zał. nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY) Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz szkolenia beneficjentów

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2:

Załącznik nr 3 do SIWZ. Specyfikacja dostaw. Zadanie nr 1 i 2: Zadanie nr i 2: Specyfikacja dostaw Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia Nr minimalne wymogi Kamera PTZ z głowicą szybkoobrotową o minimalnych parametrach: -przetwornik: CCD /4 HAD, system PAL,

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo