Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy"

Transkrypt

1 KATALOG TECHNICZNY 2GO! SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy MIWI-URMET Sp. z o.o Łódź ul. Pojezierska 90A tel. (42) fax. (42)

2

3 SPIS TREŚCI Strony OPIS SYSTEMU Informacje ogólne 5 Typologia...5 Przykładowe konfiguracje. 6 Obsługa systemu 7 Stany systemu 7 Potwierdzenie wywołania. 7 Sterowanie elektrozaczepem 7 Podgląd z kamery Analiza otwarcia drzwi...8 Sygnalizacja wywołania.8 Auto podgląd 8 Wywołanie interkomowe 8 Dzwonek lokalny.8 Dodatkowy dzwonek.. 8 Przyciski funkcyjne. 8 Automatyczne otwieranie drzwi 8 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU Informacje ogólne 9 Zasilanie systemu 9 Oprzewodowanie 10 Połączenia 10 Uruchomienie systemu 11 Podłączenie magistrali. 11 Programowanie. 11 Konfiguracja panela 11 Adres panela 11 Rodzaj wejścia 12 Sterowanie elektrozaczepem 12 Adresy użytkowników 12 Programowanie funkcji otwierania pełnego 13 Konfiguracja monitorów 13 Kody użytkowników 13 Numery monitorów 14 Test napięcia zasilania.14 Test obecności sygnału video.14 Test jakości sygnału video.. 14 Podstawowy test działania..15 Diagnostyczny podział systemu. 15 Programowanie funkcji dodatkowych. 15 Podgląd obrazu z kamer dodatkowych. 15 Podłączenie przekaźnika 1038/ Programowanie połączeń interkomowych 16 Wybór tonu dzwonka wywołania 17 Wybór tonu dzwonka lokalnego. 17 Ustawienia fabryczne przełączników DIP SWITCH.. 18 OPIS URZĄDZEŃ Panel 1082/ Opis ogólny modułów Sinthesi 19 Charakterystyka techniczna 19 Opis przełączników i zacisków 19 Parametry techniczne

4 SPIS TREŚCI Regulacja głośności. 20 Regulacja ustawienia kamery 20 Kąty regulacji kamery.. 20 Panel 1082/7 20 Moduł rozszerzenia 1038/17 21 Parametry techniczne.. 21 Lista elementów montażowych. 21 Montaż paneli..22 Wymiary elementów montażowych..24 Montaż podtynkowy..24 Montaż natynkowy 24 Videomonitory Atlantico 1702/1 i 1702/ Parametry techniczne.. 25 Uchwyt videomonitora 1702/ Parametry techniczne.. 25 Ustawienia fabryczne...25 Instalacja 25 Programowanie monitora 26 Moduł przycisków dodatkowych 1082/96 26 Instalacja 26 Kolorowe etykiety 1702/ Videomonitor Sentry.28 Elementy funkcyjne.. 28 Parametry techniczne.. 28 Uchwyt videomonitora 1704/ Parametry techniczne. 28 Instalacja 29 Programowanie monitora 29 Videomonitor Winspot. 29 Elementy funkcyjne.. 29 Parametry techniczne.. 30 Uchwyt videomonitora 1702/ Parametry techniczne.. 30 Ustawienia fabryczne.. 30 Instalacja.30 Programowanie monitora.30 Videomonitor Utopia 1703/1 31 Unifon Atlantico Ustawienia fabryczne...31 Funkcje przełączników.31 Instalacja.31 Programowanie funkcji dodatkowych 32 Zasilacz 1082/20.32 Dystrybutor video 1082/ Transformator 9000/ Przełącznik sygnału video.. 33 Moduł pamięci 1082/88.34 PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZEŃ 39 4

5 OPIS SYSTEMU INFORMACJE OGÓLNE Cyfrowy system videodomofonowy 2GO! pozwala zbudować instalację dla 32 użytkowników z trzema panelami wywołania. Zaletą systemu jest magistrala 2-żyłowa bez polaryzacji. PODSTAWOWE CECHY Łatwa instalacja dzięki 2 żyłowej magistrali (bez polaryzacji) Jeden zasilacz systemowy Zasilanie paneli zewnętrznych i monitorów przez dwie żyły Połączenia monitorów poprzez dystrybutory dla jednego użytkownika lub przelotowo jeden za drugim Trzy panele zewnętrzne pracujące jako wejścia główne lub 1 główne, 2 dodatkowe Obsługa do 32 użytkowników Obsługa do 4 monitorów / unifonów równolegle dla każdego użytkownika Maksymalna odległość między kamerą w panelu zewnętrznym a monitorami 150m Łatwe programowanie przy użyciu przełączników DIP- SWITCH Każde urządzenie jest wyposażone w przełącznik zakończenia linii Panele zewnętrzne wykorzystujące moduły Synthesi Panel zewnętrzny zawiera standardową kamerę kolorową Monitory cz/b Sentry, Artico, Winflat, Atlantico Monitory kolorowe Winspot, Atlantico, Utopia Unifony Atlantico Możliwość wyboru 5 różnych melodii w zależności od rodzaju wywołania Odmienny dźwięk wywołania z panela głównego, dodatkowego, interkomu i dzwonka lokalnego Funkcja dzwonka lokalnego Możliwość podglądu jednej z 4 kamer Funkcja interkomu Możliwość podłączenia wtórnika wywołania lub dodatkowego dzwonka Możliwość stosowania dodatkowego modułu do monitora Atlantico posiadającego 6 przycisków funkcyjnych i sygnalizację otwarcia drzwi LED TYPOLOGIA Cały system wymaga tylko jednego zasilacza. Zasilacz obsługuje 5 magistral kontrolujących maksymalnie 3 panele zewnętrzne i piony według proporcji: Ilość paneli zewnętrznych Max ilość pionów Jeden z paneli zewnętrznych musi być panelem video, pozostałe 2 mogą być zwykłe lub video. Maks. ilość paneli Maks. ilość paneli video domofonowych Każdy z paneli może być zaprogramowany jako wejście główne lub dodatkowe Każdy z 32 odbiorników może być podłączony do magistrali poprzez dystrybutor (dla jednego użytkownika) lub po kolei (wejście-wyjście) Każdy użytkownik może posiadać do 4 urządzeń odbiorczych (monitory lub unifony) Wszystkie odbiorniki danego użytkownika (maksymalnie 4) muszą być podłączone równolegle do magistrali i zaprogramowane na ten sam numer kodu użytkownika Wszystkie odbiorniki użytkownika są wywoływane jednocześnie. W przypadku monitorów tylko jeden (z adresem ID0) automatycznie załącza wizję. W pozostałych można podejrzeć sygnał z kamery wciskając przycisk funkcyjny. 5

6 OPIS SYSTEMU PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE Podłączenie 32 monitorów w jednym pionie przy użyciu dystrybutorów Podłączenie 32 monitorów w jednym pionie szeregowo łącząc wejścia i wyjścia monitor 32 monitor 32 dystrybutor monitor 2 monitor 2 dystrybutor monitor 1 monitor 1 Podłączenie systemu z jednym panelem wywołania i z czterema pionami, przy wykorzystaniu dystrybutorów Maksymalnie 32 monitory 6

7 OPIS SYSTEMU Podłączenie systemu z trzema panelami wywołania i z dwoma pionami, przy wykorzystaniu dystrybutorów Maksymalnie 32 monitory OBSŁUGA SYSTEMU STANY SYSTEMU Wykonywanie połączenia odbywa się zgodnie z zaprogramowanymi parametrami: Czas wywołania jest to maksymalny czas oczekiwania od momentu wykonania połączenia do momentu podniesienia właściwej słuchawki. Czas połączenia maksymalny czas prowadzenia rozmowy, po upływie którego system automatycznie rozłącza połączenie Zajętość systemu jest to okres, w którym nie można wykonać połączenia z innych paneli, ponieważ poprzednie połączenie nadal trwa. Po wywołaniu połączenia z panela zewnętrznego system działa następująco: Oczekuje przez 60 sekund na podniesienie słuchawki przez wywoływanego abonenta. W tym momencie z pozostałych paneli nie można wykonywać połączenia (czas zajętości). Czas zajętości może być przedłużony o maksymalnie 2 minuty w momencie podniesienia słuchawki (czas połączenia). Po odłożeniu słuchawki przez wzywanego abonenta system wraca do stanu gotowości. Po upłynięciu maksymalnego czasu połączenia system automatycznie rozłącza rozmowę i wraca do stanu gotowości. Dzięki temu nie odłożona słuchawka nie powoduje zablokowania systemu. Po uruchomieniu funkcji autopodglądu system ustawia połączenie na czas maksymalnie 60 sekund. W tym czasie można wykonywać połączenia z panela, system jest w stanie gotowości. Podczas wywołania interkomowego system czeka maksymalnie 60 sekund na podniesienie słuchawki przez abonenta. Po podniesieniu słuchawki czas połączenia może być wydłużony do 10 minut. Po zakończonej rozmowie lub upłynięciu czasu połączenia (10 minut) system przechodzi w stan gotowości. Podłączenie systemu z trzema panelami wywołania (jeden video i dwa domofonowe) i z dwoma pionami Maksymalnie 32 monitory Użycie przycisku wywołania lokalnego nie powoduje zajętości systemu. System 2GO! obsługuje tylko jedno połączenie w danej chwili, nawet jeśli zainstalowane są panele dodatkowe. POTWIERDZENIE WYWOŁANIA Podczas wykonywania połączenia panel potwierdza wywołanie w zależności od stanu systemu: System gotowy panel potwierdzi wywołanie trzema sygnałami, a po zakończeniu rozmowy pięcioma szybkimi sygnałami System zajęty panel potwierdzi zajętość pięcioma sygnałami i miganiem żółtej diody LED. Wygaszenie diody LED sygnalizuje powrót do stanu gotowości, wtedy można ponownie wywołać abonenta STEROWANIE ELEKTROZACZEPEM Panel wywołania posiada dwa zaciski (SE SE+) do podłączenia elektrozaczepu otwierającego drzwi. Elektrozaczep zostanie uruchomiony w następujących przypadkach: Wciśnięcie przycisku wyjścia (zaciski PA i GND) Wysterowanie przyciskiem otwarcia z unifonu lub monitora użytkownika, w zależności od zaprogramowanego trybu: - ograniczony w tym trybie użytkownik może wysłać sygnał otwarcia drzwi tylko podczas rozmowy z osoba przy panelu wywołania (lub przy załączaniu funkcji automatycznego podglądu) - pełny przycisk otwarcia steruje drzwi w panelu do którego przypisany jest wywoływany abonent PODGLĄD Z KAMERY Użytkownik może użyć monitora do podglądu obrazu z kamery na panelu przy wejściu głównym (ID=1). Podgląd uruchomi się po wciśnięciu przycisku!, który jest dedykowany do tej funkcji. Do panela 7

8 OPIS SYSTEMU można podłączyć kilka zewnętrznych kamer obserwacyjnych i wywoływać obrazy z nich poprzez kolejne wciśnięcia przycisku! na monitorze. Do podłączenia wymagany jest przekaźnik 1038/69 (dokładny opis na schemacie SVGO-0174). Podczas obserwacji obrazu z kamer użytkownik może podnieść słuchawkę i nawiązać połączenie głosowe z panelem. Wtedy możliwe jest również otwarcie drzwi. ANALIZA OTWARCIA DRZWI Panel wywołania ma dwa zaciski (SP, GND) do których można podłączyć kontaktron analizujący stan zamknięcia drzwi wejściowych. Dzięki temu możliwa jest obserwacja stanu otwarcia drzwi przez użytkownika. Sygnalizacja otwarcia odbywa się przez załączenie czerwonej diody LED na uchwycie interkomowym 1082/96 przy monitorze Atlantico. SYGNALIZACJA WYWOŁANIA Monitor użytkownika (lub unifon) sygnalizuje dźwiękowo wywołanie w zależności od jego rodzaju: Kierunek wywołania Rodzaj dźwięku Czas trwania Z panela głównego Sygnał ciągły 3 s 3 sekundy Z panela dodatkowego Interkom 5 impulsów o wypełnieniu 0,4s ON, 0,2 s OFF 3 impulsy o wypełnieniu 0,5 s ON, 0,5 s OFF 2,8 sekundy 2,5 sekundy Dzwonek lokalny Sygnał ciągły 3 s 3 sekundy Uwaga: przycisk należy podłączyć tylko to monitora o adresie (ID=0). Monitor 0 i 1 zadzwonią jednocześnie, a 2 i 3 później. DODATKOWY DZWONEK Każdy monitor posiada zaciski (S S +) pozwalające na podłączenie dodatkowego dzwonka lub przekaźnika. Na zaciskach pojawia się napięcie sterujące przy każdorazowym wywołaniu monitora. Dokładny opis na schemacie SV2GO PRZYCISKI FUNKCYJNE ",! Przyciski " i!, działają realizując funkcje opisane w tabeli poniżej: Stan monitora "! Stan gotowości, podniesiona słuchawka Funkcja programowana Wywołanie interkomowe Stan gotowości, odłożona słuchawka Funkcja programowana Automat. otwarcie wejścia głównego Połączenie zestawione Funkcja programowana Wywołanie monitora Funkcja Przełączanie programowana obrazu z kamer AUTOMATYCZNE OTWIERANIE DRZWI Funkcja ta pozwala na wysłanie komendy otwarcia drzwi w momencie wywołania abonenta z panela zewnętrznego. Funkcja aktywowana jest przyciskiem # na module dodatkowych przycisków 1082/96. Zielona dioda LED sygnalizuje załączoną funkcję. Elektrozaczep przy panelu wywołania może być uruchomiony bez koniczności podniesienia słuchawki. Wystarczy w momencie wywoływania wcisnąć klawisz otwierania drzwi W przypadku połączenia kilku odbiorników rownolegle odbiorniki o adresach 0 i 1 dzwonią zaraz po wywołaniu a panele o adresach 2 i 3 dzwonią natychmiast po nich. Użytkownik może załączyć na monitorze podgląd z panela (ID=0), pod warunkiem, że wywołanie pochodzi z panela z kamerą. W takim przypadku inni użytkownicy mogą obserwować obraz z kamery (za pomocą funkcji autopodglądu) ale tylko do momentu podniesienia słuchawki przez wywoływanego użytkownika. Wtedy obraz z kamery pojawi się na monitorze wywoływanym. Tylko jeden monitor w danym czasie może pokazywać obraz z kamery. 8 AUTO PODGLĄD Użytkownik może połączyć się z głównym panelem wywołania i podejrzeć obraz z jego kamery. Aby to osiągnąć wystarczy wcisnąć przycisk! na monitorze. Podniesienie słuchawki powoduje połączenie video i głosowe z panelem. Sterowanie otwarciem drzwi może być zrealizowane w dowolnym momencie. WYWOŁANIE INTERKOMOWE Aby wywołać innego użytkownika należy podnieść słuchawkę i wcisnąć przycisk wywołania interkomowego (w zależności od zaprogramowania " lub! lub jeden z sześciu przycisków na uchwycie 1082/96). Jeżeli połączenie jest możliwe (system nie jest zajęty) monitor potwierdzi operację podwójnym sygnałem, a monitor wywoływany zacznie dzwonić. Połączenie nastąpi po podniesieniu słuchawki przez adresata. Jeżeli system jest zajęty, monitor zgłosi sygnał błędu (4 szybkie sygnały). Należy odłożyć słuchawkę i spróbować później. DZWONEK LOKALNY Każdy monitor wyposażony jest w parę zacisków (CP) do podłączenia przycisku dzwonka lokalnego, przejmując w ten sposób funkcję dzwonka do drzwi. Po wciśnięciu przycisku monitor dzwoni przez 3 sekundy.

9 OPIS SYSTEMU INFORMACJE OGÓLNE Wszystkie urządzenia systemu muszą być podłączone i zaprogramowane zgodnie z normami standardu IEC. Należy zwrócić uwagę na podłączenie zasilaczy i transformatorów. Muszą one być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przeciwzwarciowe. Wszystkie urządzenia systemu posiadają cechy i parametry zgodne z dyrektywami IEC w kwestii kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa. Szczegóły podłączenia wszystkich urządzeń są dokładnie opisane w poniższych rozdziałach. Warunkiem uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych jest stosowanie odpowiednich rodzajów przewodów do magistrali. Należy unikać prowadzenia okablowania obok przewodów sieci energetycznej 230V i 380V, które mogą generować silne pole elektromagnetyczne. Nieprzestrzeganie zasad montażu może spowodować pojawienie się następujących efektów: Występowanie błędów transmisji między urządzeniami a w rezultacie brak możliwości połączenia Zła jakość sygnału video: zaniki sygnału, odbicia, itp. Interferencje sygnału video Interferencje sygnału audio ZASILANIE SYSTEMU Do zasilania urządzeń w systemie 2GO! wykorzystuje się zasilacze nr ref. 1082/20. Minimalna liczba zasilaczy uzależniona jest od ilości urządzeń występujących w systemie. Aby uprościć obliczenia obciążalności poszczególnych zasilaczy wprowadzono umowną jednostkę obciążenia UL. Każde urządzenie ma określoną liczbę jednostek obciążenia. Wartości te są przedstawione w poniższej tabeli: Ilość jednostek UL Panel z kamerą i dwoma przyciskami 9,2 Moduł 1 lub 2 przycisków 2 Moduł 3 lub 4 przycisków 4 Dystrybutor video (dla jednego użytkownika) 1,76 Uchwyt monitora 1,5 Przypadek 2 3 panele zewnętrzne, 32 monitory Sentry+, połączone przez dystrybutory. 3 panele z kamerą i dwoma przyciskami 3x9,2 = 27,60 UL 1 moduł 2 przyciski dla każdego panela 1x3x2 = 6,00 UL 7 modułów 4 przyciskowych dla każdego panela 7x3x4 = 84,00 UL 31 dystrybutorów video 31x1,76 = 54,56 UL 32 uchwyty monitorów 32x1,5 = 48,00 UL Suma: 220,16 UL Obciążalność maksymalna 130,56 UL została przekroczona o 89,6 UL. Należy zastosować transformatory 9000/230 do zasilania modułów przycisków na trzech panelach. Przypadek 3 3 panele zewnętrzne, 16 monitorów Sentry+, połączone przez dystrybutory. 3 panele z kamerą i dwoma przyciskami 3x9,2 = 27,60 UL 1 moduł 2 przyciski dla każdego panela 1x3x2 = 6,00 UL 3 moduły 3 przyciskowe dla każdego panela 3x3x4 = 36,00 UL 15 dystrybutorów video 15x1,76 = 26,40 UL 16 uchwytów monitorów 16x1,5 = 24,00 UL Suma: 120,00 UL Obciążalność maksymalna 130,56 UL nie została przekroczona. Zastosowanie transformatorów 9000/230 nie jest konieczne. Można ustalić pewne progi konfiguracji, powyżej których konieczne jest stosowanie transformatorów 9000/230: Ilość paneli zewnętrznych Ilość użytkowników z monitorami Atlantico lub Winspot Ilość użytkowników z monitorami Sentry 1 Max 32 Max 26 2 Max 27 Max 20 3 Max 22 Max 16 Jeżeli w systemie będą zamontowane monitory Sentry+ to obciążalność zasilacza nie może być większa niż 130,56 UL. Po przekroczeniu tej wartości należy zastosować transformatory 9000/230 do zasilania modułów przycisków. Jeżeli w systemie nie będzie zamontowanych monitorów Sentry+ (np. Atlantico albo Winspot+) to obciążalność zasilacza nie może przekroczyć 170,56 UL. Po przekroczeniu tej wartości należy zastosować transformatory 9000/230 do zasilania modułów przycisków. Przykłady: Przypadek 1 3 panele zewnętrzne, 32 monitory Winspot lub Atlantico, połączone przez dystrybutory. 3 panele z kamerą i dwoma przyciskami 3x9,2 = 27,60 UL 1 moduł 2 przyciski dla każdego panela 1x3x2 = 6,00 UL 7 modułów 4 przyciskowych dla każdego panela 7x3x4 = 84,00 UL 31 dystrybutorów video 31x1,76 = 54,56 UL 32 uchwyty monitorów 32x1,5 = 48,00 UL Suma: 220,16 UL Obciążalność maksymalna 170,56 UL została przekroczona o 49,6 UL. Należy zastosować transformatory 9000/230 do zasilania modułów przycisków na dwóch panelach. 9

10 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU OPRZEWODOWANIE Magistrala systemu 2GO! jest dwuprzewodowa bez polaryzacji. Maksymalne odległości między urządzeniami podane są w tabeli poniżej. Należy stosować przewody zgodne z zaleceniami producenta (patrz INFORMACJE OGÓLNE str.9). Stosowanie innych rodzajów przewodów nie daje gwarancji prawidłowego działania systemu. POŁĄCZENIA Instalacja systemu 2GO! musi być wykonana zgodnie z podanymi kryteriami, co będzie warunkiem prawidłowego działania urządzeń. Należy zastosować się do następujących zasad: Używać dobrej jakości przewodów Nie rozgałęziać magistrali puszkami połączeniowymi, stosować dystrybutory nieprawidłowo prawidłowo Odpowiednio ustawić na zasilaczu przełączniki DIP-SWITCH informujące o ilości magistral. Do magistrali 0 zawsze podłącza się panel główny MASTER. Pozostałe 4 porty należy zadeklarować czy będą używane (pozycja OFF przełącznika) czy nie używane (pozycja ON) Suma wszystkich przewodów nie może przekroczyć 375 m. Rodzaj odcinka A między zasilaczem a panelem B między zasilaczem a monitorem C między monitorem a panelem D między monitorami Rodzaj odcinka A między zasilaczem a panelem B między zasilaczem a monitorem C między monitorem a panelem D między monitorami Maksymalne odległości przy stosowaniu monitorów Atlantico lub Winspot+ 75 m 120 m 150 m 150 m Maksymalne odległości przy stosowaniu monitorów Sentry+ 75 m 120 m 150 m 150 m Przykładowe połączenie dwóch magistral odbiorczych i jednego panela Podłączenie elektrozaczepu: Maksymalne odległości w zależności od Rodzaj odcinka przekroju przewodu 0,28 mm 2 0,5 mm 2 1 mm 2 Między elektrozaczepem a panelem 30 m 50 m 100 m Podłączenie 2 magistral do jednego portu na zasilaczu nie jest możliwe Ostatni monitor na magistrali nie potrzebuje dystrybutora Podłączenie dodatkowych urządzeń: Maksymalne odległości w zależności od Rodzaj odcinka przekroju przewodu 0,28 mm 2 0,5 mm 2 1 mm 2 Między przyciskiem otwarcia a panelem 25 m 25 m 25 m Między czujnikiem otwarcia a monitorem 25 m 25 m 25 m Między przełącznikiem video a panelem 75 m 75 m 75 m Między transformatorem 9000/230 a panelem 75 m 75 m 75 m 10

11 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU Aby uruchomić system należy wykonać następujące kroki: 1. Podłączyć urządzenia 2. Zaprogramować przełączniki DIP-SWITCH 3. Załączyć napięcie zasilające 4. Wykonać testy: Napięcia zasilania Obecności sygnału video Jakości sygnału video Podstawowych funkcji systemu 5. Zaprogramować parametry paneli Każdy monitor musi mieć ustawiony adres (nr abonenta) i nr wewnętrzny (można podłączyć maks. 4 monitory dla jednego użytkownika) Jeżeli użytkownik ma tylko jeden monitor, musi on mieć ustawiony nr wewnętrzny na 0 Dwóch różnych abonentów nie może mieć ustawionych w swoich monitorach tego samego adresu (nr abonenta) KONFIGURACJA PANELA Programowanie paneli odbywa się przez ustawianie przełączników DIP-SWITCH zgodnie z ich przeznaczeniem: PODŁĄCZENIE MAGISTRALI Dopasowanie monitora do instalacji polega na odpowiednim ustawieniu przełącznika końca linii. Jeżeli monitory będą podłączane przelotowo (bez dystrybutorów) należy ustawić przełącznik w pozycje OFF. W przypadku stosowania dystrybutorów przełącznik należy ustawić w pozycję ON. Ostatni monitor na magistrali zawsze musi mieć ustawiony przełącznik na pozycję ON. ON ON OFF ON ADRES PANELA ON Panel nie może być przełączany przelotowo (wejście-wyjście) więc przełącznik terminujący zawsze musi być ustawiony w pozycji ON Każdy panel musi mieć ustalony adres ID (1, 2 lub 3) Panel główny musi posiadać adres ID=1 i musi to być panel video 1082/72. Pozycja przełącznika Adres ID 1 (panel główny video) ID 2 Widok przełącznika w monitorze PROGRAMOWANIE Programowanie może odbywać się również przy wyłączonym zasilaniu. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas programowania kodów urządzeń. Programując należy kierować się następującymi zasadami: Każdy panel musi mieć swój adres ID 1, 2 lub 3 Panel główny MASTER (ID=1) musi być panelem video ID 3 ID 0 (tryb programowania funkcji) Uwaga: Panel może mieć ustawiony adres ID=0 tylko podczas programowania zaawansowanych funkcji. Taki stan sygnalizowany jest przez zapalenie żółtej diody LED. Nie można ustawić tego samego adresu na dwóch panelach. 11

12 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU RODZAJ WEJŚCIA Ten parametr określa, czy panel ma działać na wejściu głównym czy dodatkowym. Różnica w ustawieniach powoduje generowanie innego sygnału wywołania w celu odróżnienia przez użytkownika źródła wywołania. ADRESY UŻYTKOWNIKÓW W każdym panelu należy ustawić kod użytkownika przypisanego do pierwszego przycisku. Kolejne przyciski w sposób automatyczny będą przypisane do kolejnych użytkowników. Pozycja przełącznika Typ wejścia Główne Dodatkowe STEROWANIE ELEKTROZACZEPEM Elektrozaczepy mogą być sterowane w dwóch trybach: Pełny użytkownik może otworzyć drzwi w dowolnym momencie. Wciśnięcie przycisku spowoduje wysłanie komendy otwarcia do drzwi w pionie, w którym znajduje się użytkownik Ograniczony użytkownik może otworzyć drzwi tylko w przypadku gdy trwa rozmowa z panelem zewnętrznym (słuchawka nie może być odłożona). Możliwe jest również otwarcie drzwi podczas funkcji AUTO PODGLĄD Pozycja przełącznika Tryb pracy Pełny Ograniczony Uwaga: Nie wolno ustawiać trybu pełnego jeżeli w systemie znajdują się wejścia główne i dodatkowe. 12

13 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU Tabela kodów: PROGRAMOWANIE FUNKCJI OTWIERANIA PEŁNEGO Po przypisaniu kodów użytkowników do właściwego panela można zaprogramować użytkownikom tryb otwierania elektrozaczepu pełny. Uwaga: Programowanie tej funkcji może się odbywać tylko przy załączonym napięciu zasilania panela. Programowanie polega na wykonaniu poniższych czynności: Ustawić DIP-SWICH adresu panela (ID) w pozycję OFF (ID=0) Panel powinien potwierdzić tą operację 5-sekundowym sygnałem dźwiękowym Nacisnąć ostatni przycisk użytkownika na panelu, panel powinien potwierdzić dźwiękiem wykonanie operacji programowania Przywrócić ustawienie adresu panela ID KONFIGURACJA MONITORÓW Programowanie monitorów polega na nadaniu kodu użytkownika, aby odpowiedni monitor mógł być wywołany. Nie można nadać takich samych kodów użytkownika dla różnych abonentów. Jeżeli abonent ma w mieszkaniu więcej niż jeden monitor i każdy z nich ma być przypisany do tego samego numeru wywołania, to wszystkie monitory muszą mieć ustawiony ten sam adres. Adresy wszystkich użytkowników w pionie muszą być kolejne. Przełączniki DIP-SWITCH znajdują się w uchwytach monitorów: Przykładowe adresowanie użytkowników: KODY UŻYTKOWNIKÓW Każdy monitor musi mieć przydzielony adres zgodnie z ustawieniami na panelach. Możliwe jest ustawienie adresów z zakresu 0 31: Przełączniki należy ustawiać zgodnie z Tabelą Kodów (powyżej). KOD = 0 KOD = 10 KOD = 0 13

14 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU NUMERY MONITORÓW Jeżeli użytkownik posiada w mieszkaniu kilka monitorów (maks. 4) przypisanych do tego samego wywołania, to wszystkie muszą mieć ustawiony ten sam adres użytkownika i muszą być podłączone równolegle. Każdy z nich musi mieć ustawiony odmienny wewnętrzny numer identyfikacyjny z zakresu 0 3: SENTRY+ WINSPOT+, ATLANTICO Dioda LED Uwaga: W celu ułatwienia prac uruchomieniowych wskazany jest test sygnału video przed instalacją videomonitorów na uchwytach Ustawienie numerów monitorów Monitory o numerach 0 i 1 dzwonią natychmiast po wywołaniu z panela. Monitory 2 i 3 dzwonią w następnej kolejności. Podczas wywołania tylko monitor o numerze 0 pokazuje obraz z kamery. Aby uzyskać podgląd na innym monitorze, należy podnieść słuchawkę, lub nacisnąć przycisk!. TEST NAPIĘCIA ZASILANIA Kolejnym krokiem uruchomienia systemu jest sprawdzenie poziomu napięć zasilania. Po załączeniu zasilania należy sprawdzić napięcie w następujących punktach: Zasilacz 1082/20, zaciski magistral 0 4, poziom napięcia 28V 33,5V Dystrybutor 1082/51, zaciski IN-OUT oraz DER, poziom napięcia 27V 33,5V Panele 1082/72 i 1082/7, zaciski magistrali, poziom napięcia 27V 33,5V Monitory 1704/82 i 1702/82, zaciski magistrali, poziom napięcia 27V 33,5V TEST OBECNOŚCI SYGNAŁU VIDEO Panele wywołania i videomonitory są wyposażone w żółtą diodę LED sygnalizującą usterki. Panel 1082/72 Panel 1082/7 Dioda LED (żółty kolor) sygnalizuje następujące usterki: Niewłaściwe zakończenie linii (ustawienie przełącznika Z) Brak zwory na dystrybutorach Nie zaterminowana magistrala Niewłaściwe ustawienia przełączników DIP SWITCH w zasilaczu Główny panel wywołania nie podłączony lub nie działa Wszystkie diody sygnalizacyjne muszą być wyłączone. Jeżeli jedna lub kilka diod świeci należy sprawdzić: Przełącznik ID na panelu wywołania nie może być w położeniu 0 (programowanie) Panel wywołania MASTER (ID=1) może być tylko jeden i musi być to panel z kamerą video Zakończenia linii dla wszystkich urządzeń W przypadku trudności w określeniu źródła usterki należy podzielić system na części i sprawdzić je po kolei. Jeżeli nie ma informacji o usterkach można przestąpić do montażu videomonitorów na uchwytach. TEST JAKOŚCI SYGNAŁU VIDEO Panel wywołania nr ref. 1082/72 umożliwia przeprowadzenie testu jakości sygnału video. Aby dokonać testu należy wykonać następujące czynności: Założyć zworę między zacisk TST i GND w panelu MASTER (ID=0) Wywołać dowolnego użytkownika z poziomu tego panela. Panel powinien generować dźwięki informujące o przeprowadzanym teście. Podczas testu panel wysyła do videomonitora zamiast obrazu z kamery specjalny sygnał (skala szarości). Zaobserwować jakość obrazu wyświetlanego na wywołanym videomonitorze. Obraz powinien być ostry i bez refleksów. Po zakończeniu testu rozewrzeć zworę TST Dioda LED (kolor żółty) Obraz prawidłowy Zła jakość obrazu Jeżeli na monitorze wyświetlany jest obraz słabej jakości należy: Sprawdzić poprawność ustawień na panelu wywołania Sprawdzić poprawność zaterminowania linii W przypadku problemów ze zlokalizowaniem usterki podzielić system na części i sprawdzić je sukcesywnie. 14

15 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU PODSTAWOWY TEST DZIAŁANIA Uruchom test sytemu po sprawdzeniu jakości sygnału video. Zadzwoń do wszystkich abonentów i sprawdź czy działa sygnał wywołania, jakość sygnału video i audio oraz sterowanie elektrozaczepem. 1. Wciśnij przycisk wywołania na panelu głównym (MASTER) Panel powinien wygenerować dźwięk informujący o wykonaniu wywołania Pozostałe panele powinny wejść w stan zajętości. Podczas połączenia powinna migać żółta dioda LED sygnalizując stan zajętości. Po wciśnięciu przycisku wywołania na tych panelach będzie wygenerowany sygnał ostrzeżenia. 2. Po nawiązaniu połączenia sprawdź: Monitor użytkownika powinien się załączyć pokazując obraz z kamery. Użytkownik ma 60 sekund na podniesienie słuchawki. Jeżeli użytkownik ma kilka monitorów podłączonych równolegle to one nie powinny załączyć się automatycznie. Sprawdź działanie pozostałych monitorów włączając autopodgląd (przyciskiem!). Każdy z monitorów powinien załączyć się na czas do 60 sekund (timeout wywołania) lub do momentu podniesienia słuchawki w jednym z monitorów. Po podniesieniu słuchawki nastąpi zestawienie połączenia, które może trwać do 2 minut. Uruchomienie elektrozaczepu polega na wciśnięciu odpowiedniego przycisku na videomonitorze. Uruchomienie jest możliwe od momentu wywołania do momentu zakończenia połączenia (odłożenie słuchawki lub timeout). 3. Odłóż słuchawkę, system powinien wrócić do stanu normalnego 4. Powtórz powyższe operacje dla każdego użytkownika 5. Powtórz powyższe operacje dla pozostałych paneli wywołania. Panele bez modułu kamery nie będą uruchamiać wizji w videomonitorach. DIAGNOSTYCZNY PODZIAŁ SYSTEMU W przypadku wykrycia problemów w działaniu systemu należy określić przyczynę nieprawidłowości. Aby tego dokonać należy podzielić system na sektory i analizować ich pracę indywidualnie. Podział systemu wykonuj według następujących kroków: 1. Przełącznik DIP SWITCH na zasilaczu ustaw w pozycję ON dla magistrali, która ma być odłączona: 3. W przypadku instalacji z dekoderami odłączenie części monitorów na magistrali polega na rozpięciu zwory IN/OUT na dekoderze. Wszystkie monitory za nim będą odłączone PROGRAMOWANIE FUNKCJI DODATKOWYCH System 2GO pozwala na uzyskanie następujących funkcji dodatkowych: 1. Podgląd obrazu z kamer zewnętrznych podłączonych do panela MASTER. W przypadku jednej kamery zewnętrznej jej sygnał należy podłączyć bezpośrednio do panela. W przypadku większej ilości kamer zewnętrznych należy je podłączyć za pośrednictwem przełącznika 1038/69. (schemat nr.125). 2. Połączenia interkomowe między różnymi użytkownikami lub między odbiornikami tego samego użytkownika. 3. Programowanie dźwięku wywołania z panela zewnętrznego. 4. Programowanie dźwięku dzwonka lokalnego. PODGLĄD OBRAZU Z KAMER DODATKOWYCH Sygnał z kamer zewnętrznych podłącz do głównego panela wywołania bezpośrednio (tylko jedna kamera) lub za pośrednictwem przełącznika 1038/69 (maksymalnie 4 kamery). 1. Wejdź do trybu programowania ustawiając przełącznik ID w pozycję 0 (1 i 2 w dół). Panel powinien generować dźwięki co 5 sekund i zapalić żółtą diodę LED 2. Zewrzyj na 2 sekundy zaciski PA i GND. Panel powinien potwierdzić pojedynczym dźwiękiem aktywację funkcji. 3. Ustaw przełącznik ID na normalną pozycję pracy. Aby deaktywować funkcję powtórz kroki 1 3. Po zwarciu zacisku PA i GND panel potwierdzi deaktywację krótkimi sygnałami dźwiękowymi. PODŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA 1038/69 2. W przypadku instalacji bez dekoderów odłączenie części monitorów na magistrali polega na ustawieniu przełącznika Z na jednym z nich w pozycję ON. Wszystkie monitory za nim będą odłączone: Przed rozpięciem Po rozpięciu W przypadku korzystania z 2, 3 lub 4 kamer zewnętrznych konieczne jest zastosowanie urządzenia zarządzającego sygnałami z tych kamer. W systemie 2GO do funkcji tych dedykowany jest przekaźnik 1038/69. Posiada on 4 wejścia sygnału video i jedno wyjście. Wybór sygnału odbywa się sekwencyjnie przez podawanie impulsów na zacisk T (zwarcie do masy). Pozycja OFF Pozycja ON Opis zacisków sygnałowych: I1 I4 wejścia sygnału video z kamer U wyjście sygnału video V5 masa sygnałów video Opis zacisków zasilania: R2 wejście zasilania kamer (12 V DC z zewn. źródła) TC1 4 wyjścia zasilające kamery (12 V DC) +V zasilanie przekaźnika (16 25 V DC) 0V masa zasilania przekaźnika 15

16 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU Opis zacisków przełączających: T Zacisk przełączający sekwencyjnie (zwarcie do 0V) 0V Masa do zamknięcia obwodu przełączania RES Reset wyboru kamery RE Wybór sygnału kamery 1 RF Wybór sygnału kamery 2 RG Wybór sygnału kamery 3 RH Wybór sygnału kamery 4 Przed uruchomieniem przekaźnika należy określić ilość kamer, które będą podłączone. Konfiguracja polega na odpowiednim ustawieniu zworek JP1 4 zgodnie z poniższą tabelą. Prawidłowa konfiguracja pozwoli na uniknięcie pustych sekwencji bez sygnału video. Ilość kamer JP1 JP2 JP3 JP4 Realizowana sekwencja 2 zał. 1, 2 3 zał. 1, 2, 3 4 zał. 1, 2, 3, 4 2. Wciśnij przycisk który ma służyć do wywołania interkomowego. Mogą to być przyciski " i! lub przyciski na przystawce interkomowej 1082/96. Odbiornik wygeneruje potwierdzenie dźwiękowe. Lokalizacja zworek na płytce: 3. Podejdź do odbiornika docelowego (nazwijmy go B) i wciśnij na nim przycisk otwarcia drzwi. Odbiornik wygeneruje potwierdzenie dźwiękowe. PROGRAMOWANIE POŁĄCZEŃ INTERKOMOWYCH Przyciski " i! na videomonitorze, unifonie oraz przyciski na przystawce interkomowej 1082/96 umożliwiają wywołanie połączenia interkomowego. Jeden przycisk może być zaprogramowany do wywołania odbiornika innego użytkownika lub odbiornika połączonego równolegle z nim. W pierwszym przypadku (połączenie z innym użytkownikiem) po wywołaniu zadzwonią wszystkie odbiorniki tego użytkownika. W drugim przypadku (połączenie z odbiornikiem połączonym równolegle do tego samego użytkownika) zadzwoni tylko jeden odbiornik. Kroki programowania: 1. W videomonitorze lub unifonie inicjującym połączenie (nazwijmy go A) wciśnij przycisk otwarcia drzwi i podnieś słuchawkę. Odbiornik wygeneruje dźwięk sygnalizujący wejście w tryb programowania. 4. Podejdź do panelu wywołania i wciśnij przycisk użytkownika B. Odbiornik A powinien nadal sygnalizować stan programowania, odbiornik B powinien zadzwonić reagując na wywołanie z panela. Nie podnoś słuchawki w odbiorniku B 16

17 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU 5. Podejdź do odbiornika A i odłóż słuchawkę. Spowoduje to wyjście z trybu programowania i będzie zasygnalizowane dźwiękowo 6. Sprawdź zaprogramowane połączenie. Podnieś słuchawkę w odbiorniku A i wciśnij przycisk wywołania interkomowego. Wszystkie odbiorniki użytkownika B powinny zadzwonić. Podnieś słuchawkę na jednym z nich i sprawdź jakość połączenia audio 7. Zaprogramuj wszystkie potrzebne połączenia interkomowe wykonując kroki 1 6 Aby zaprogramować połączenie interkomowe między odbiornikami tego samego użytkownika wykonaj kroki 1 6 z pominięciem kroku 4. WYBÓR TONU DZWONKA LOKALNEGO Aby odróżnić sygnał wywołania od sygnału dzwonka lokalnego (przycisk przy drzwiach lokalu) użytkownik może wybrać jedną z pięciu melodii. W dowolnym momencie użytkownik może zmienić rodzaj dźwięku wykonując poniższe kroki: 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 2. Trzymając przycisk otwarcia naciśnij przycisk!, odbiornik powinien generować proponowany dźwięk 3. Trzymając przycisk otwarcia naciśnij ponownie przycisk!, odbiornik powinien zaproponować kolejny dźwięk Funkcja autopodglądu uruchamiana przyciskiem! nadal będzie działać pomimo zaprogramowania połączeń interkomowych, ponieważ nie wymaga ona podniesienia słuchawki. Po podniesieniu słuchawki przycisk będzie inicjował połączenie interkomowe (jeśli jest zaprogramowane). WYBÓR TONU DZWONKA WYWOŁANIA W videomonitorach i unifonach systemu 2GO można wybrać jedną z pięciu melodii wywołania. Aby wybrać melodię należy wykonać poniższe kroki: 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk otwarcia drzwi. 2. Trzymając przycisk otwarcia naciśnij przycisk ", odbiornik powinien generować dźwięk wywołania 4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Sygnał dzwonka lokalnego jest zaprogramowany. 3. Trzymając przycisk otwarcia naciśnij ponownie przycisk ", odbiornik powinien odtwarzać kolejną melodię wywołania 4. Po wybraniu odpowiedniej melodii zwolnij obydwa przyciski. Dźwięk wywołania jest zaprogramowany. 17

18 INSTALACJA I URUCHOMIENIE SYSTEMU USTAWIENIA FABRYCZNE PRZEŁĄCZNIKÓW DIP SWITCH PANEL WYWOŁANIA 1082/72 Opis funkcji Opis na płycie Pozycja Ustawiona funkcja Numer panela ID 1 OFF 2 ON 1 MASTER Rodzaj wejścia AUX 1 OFF Wejście główne Sterowanie elektrozaczepem AUX 2 ON Tryb ogranicz. Numer użytkownika przypisany do pierwszego przycisku CODE 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF Użytkownik nr 0 Zakończenie linii magistrali Z ON Panel aktywny PANEL WYWOŁANIA 1082/7 Opis funkcji Opis na płycie Pozycja Ustawiona funkcja Numer panela ID 1 ON 2 OFF 1 MASTER Rodzaj wejścia AUX 1 OFF Wejście główne Sterowanie elektrozaczepem AUX 2 ON Tryb ogranicz. Numer użytkownika przypisany do pierwszego przycisku CODE 1 OFF 2 OFF 3 OFF 4 OFF 5 OFF Użytkownik nr 0 Zakończenie linii magistrali Z ON Panel aktywny UCHWYT VIDEOMONITORA 1702/82 i 1704/82 Opis funkcji Adres użytkownika Numer odbiornika Opis na płycie CODE INT Pozycja 1 ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 1 OFF 2 OFF Ustawiona funkcja Użytkownik nr 31 Odbiornik nr 0 Zakończenie linii magistrali Z ON Monitor aktywny ZASILACZ 1082/20 Opis funkcji Opis na Ustawiona Pozycja płycie funkcja Magistrala 1 LINE 1 OFF Podłączona Magistrala 2 LINE 2 ON Nie podłączona Magistrala 3 LINE 3 ON Nie podłączona Magistrala 4 LINE 4 ON Nie podłączona DYSTRYBUTOR SYGNAŁU VIDEO 1082/51 Opis funkcji Jumper Linia nie podłączona Opis na płycie W1 Pozycja ON Ustawiona funkcja Linia podłączona 18

19 OPIS URZĄDZEŃ PANEL 1082/72 OPIS OGÓLNY MODUŁÓW SINTHESI Możliwość programowania adresu użytkownika przypisanego do pierwszego przycisku wywołania. Funkcja przydatna przy kilku wejściach na klatki schodowe. Większość funkcji programowana mechanicznie na przełącznikach DIP SWITCH umożliwia to ustawianie parametrów przy braku zasilania panela. Możliwość przypisania przycisków wywołania do funkcji specjalnych (w przygotowaniu) Czas oczekiwania na odebranie połączenia 60 sekund Maksymalny czas konwersacji 2 minuty Potwierdzenie dźwiękowe wywołania i zakończenia rozmowy Optyczna i dźwiękowa informacja o zajętości systemu (w przypadku połączenia z innego panela) Sterowanie elektrozaczepem w sposób impulsowy. Aby wydłużyć czas działania należy podłączyć timer 1032/81 2 tryby sterowania elektrozaczepem pełny i ograniczony Możliwość otwierania drzwi przyciskiem wewnętrznym podłączonym do panela Możliwość podłączenia czujnika sygnalizacji otwarcia drzwi Regulacja czułości mikrofonu i głośności toru fonicznego Zacisk testu Możliwość podłączenia sygnału video z zewnętrznych kamer Możliwość sterowania zewnętrznym przełącznikiem kamer OPIS PRZEŁĄCZNIKÓW I ZACISKÓW Panele Sinthesi zbudowane są z modułów wykonanych z anodyzowanego aluminium i połączonych w określoną konfigurację. Przy pomocy różnych modułów można skonstruować panel dopasowany do potrzeb obiektu. Uniwersalność modułów pozwala na tworzenie rożnych konfiguracji i szybkie znalezienie rozwiązania dla konkretnego obiektu. Montaż modułów Sinthesi jest prosty z uwagi na przygotowane złącza do połączeń między modułami. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Funkcje przełączników: 1. Aktywacja panela (zakończenie magistrali) 2. Ustawianie adresu użytkownika 3. Ustawianie numeru ID panela 4. Ustawianie trybu pracy elektrozaczepu i rodzaju wejścia Panel 1082/72 składa się z dwóch modułów Sinthesi i posiada następujące cechy: Wbudowana kamera kolorowa z obiektywem i zintegrowanym układem podświetlania Możliwość regulacji pozycji kamery Dwa przyciski wywołania Możliwość podłączenia 2 modułów rozszerzających 1038/17. Każdy moduł umożliwia podłączenie 16 przycisków wywołania (w sumie 32) Podświetlane etykiety użytkowników (z jednego zasilacza 1082/20 maksymalnie 36 etykiet) Możliwość współpracy maksymalnie z dwoma innymi panelami wywołania w jednym systemie 2GO (w sumie 3 panele) Opis zacisków: LINE LINE SE + SE ILL ILL PA SP T TST GND V3 V5 Podłączenie magistrali 2 przewody bez polaryzacji Podłączenie + elektrozaczepu Podłączenie elektrozaczepu Zasilanie podświetlenia etykiet Podłączenie przycisku otwierania lokalnego Podłączenie czujnika otwarcia drzwi Wyjście sygnału przełączania kamer zewnętrznych Zacisk do testowania Masa zacisków PA, SP, T Sygnał video z kamery zewnętrznej Masa sygnału video z kamery zewnętrznej 19

20 OPIS URZĄDZEŃ PARAMETRY TECHNICZNE Maksymalny pobór prądu w stanie aktywnym.450 ma Maksymalny pobór prądu w stanie czuwania. 15 ma Impedancja zakończenia linii..104,4 Ω Typ kamery....ccd 1/3 Czułość kamery 0,2 lux Zakres temperatury pracy C KĄTY REGULACJI KAMERY Kamera ma możliwość regulacji: w poziomie +10 do -10 stopni w pionie +10 do -15 stopni REGULACJA GŁOŚNOŚCI Poziom głośności jest ustawiony fabrycznie i w większości przypadków nie wymaga korekty. Regulacji można dokonać w sposób pokazany na poniższym rysunku. Widok z góry przy regulacji w poziomie odległości podane w cm REGULACJA USTAWIENIA KAMERY Po zamontowaniu panela należy sprawdzić czy kamera jest ustawiona we właściwym kierunku. Aby dokonać korekty ustawienia należy zdjąć frontowe okienko i ręcznie dokonać regulacji. Widok z boku przy regulacji w pionie odległości podane w cm PANEL 1082/7 20 Panel 1082/7 składa się z jednego modułu Sinthesi (brak kamery) i posiada następujące cechy: Możliwość podłączenia 2 modułów rozszerzających 1038/17. Każdy moduł umożliwia podłączenie 16 przycisków wywołania (w sumie 32)

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZENIOWE 55 SYSTEM Z PRZEWODEM KONCENTRYCZNYM DZIAŁANIE Po naciśnięciu przycisku wywołania w panelu zewnętrznym, słyszalny jest sygnał wywołania oraz na ekranie videomonitora wybranego

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/1

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/1 Mod. 1783 INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ KOLOROWĄ ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE nr ref. 1783/1 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042)

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

INTERFACE TELEFONICZNY

INTERFACE TELEFONICZNY INTERFACE TELEFONICZNY NR REF 1083/67 Interface użytkownika nr ref 1083/67 umożliwia podłączenie telefonów lub centrali telefonicznej PABX do systemu 2Voice Dzięki niemu wszystkie podstawowe funkcje systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ B/W ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/2

INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ B/W ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE. nr ref. 1783/2 Mod. 1783 INSTRUKCJA INSTALATORA PANEL WYWOŁANIA MIKRA Z KAMERĄ B/W ORAZ DWOMA PRZYCISKAMI DEDYKOWANY DO SYSTEMU 2VOICE nr ref. 1783/2 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042)

Bardziej szczegółowo

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTRUKCJA INSTALATORA. nr ref. 1740/40 -/41 -/42

SYSTEM INSTRUKCJA INSTALATORA. nr ref. 1740/40 -/41 -/42 SYSTEM INSTRUKCJA INSTALATORA VIDEOMONITOR KOLOROWY SIGNO VIDEO nr ref. 1740/40 -/41 -/42 VIDEOMONITORY KOLOROWE SIGNO WŁAŚCIWOŚCI - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ref. 1740/ VIDEOMONITORY KOLOROWE SIGNO Regulacja

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM7 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 12 2015 ELFON 2 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 952/11 b/w Nr ref. 952/41 kolor

Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 952/11 b/w Nr ref. 952/41 kolor ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO Mod. 952 Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 952/11 b/w Nr ref. 952/41 kolor MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042)

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 OPIS OGÓLNY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zestaw domofonowy Mod. 1122/31 przeznaczony jest dla 1 użytkownika. Prawidłowo zamontowany i uruchomiony zestaw domofonowy

Bardziej szczegółowo

ADAPTER PABX Nr Ref. 1072/67

ADAPTER PABX Nr Ref. 1072/67 BIBUS II EDYCJA ADAPTER PABX Nr Ref. 1072/67 Spis treści: CECHY... 3 BUDOWA... 3 OPIS ZACISKÓW... 3 DANE TECHNICZNE... 3 OPIS DZIAŁANIA... 3 INSTALACJA... 3 Połączenie z modułem video... 4 PROGRAMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE I PRZEKAŹNIKI STOSOWANE W SYSTEMACH VIDEODOMOFONOWYCH

ZASILACZE I PRZEKAŹNIKI STOSOWANE W SYSTEMACH VIDEODOMOFONOWYCH ZASILACZE I PRZEKAŹNIKI STOSOWANE W SYSTEMACH VIDEODOMOFONOWYCH 139 NR REF. 789/5 ZASILACZE I PRZEKAŹNIKI ZASILACZ VIDEO NR REF. 789/5 Zasilacz dostarcza energię zasilającą do całego systemu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW VIDEO-DOMOFONOWY SYSTEMU CYFROWEGO 2VOICE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW VIDEO-DOMOFONOWY SYSTEMU CYFROWEGO 2VOICE INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW VIDEO-DOMOFONOWY SYSTEMU CYFROWEGO 2VOICE INSTRUKCJA OBSŁUGI WIDEOMONITORY SIGNO UCHWYT WIDEOMONITORA 1740/83 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA W zależności od systemu w jakim monitor Signo ma pracować

Bardziej szczegółowo

OP-VM3 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM3 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM3 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 4 2015 ELFON 1 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

1718/1 VIDEO-MONITOR 1718/1

1718/1 VIDEO-MONITOR 1718/1 1718/1 VIDEO-MONITOR 1718/1 SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 II. SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU... 1 III. INSTRUKCJA OBSŁUGI... 2 A Funkcje podstawowe... 2 A.1 Odbiór i odrzucenie połączenia... 2 A.2 Podgląd... 2 A.3

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY

CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY MATIBUS SE to cyfrowy system domofonowy i videodomofonowy, w którym zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań. Dzięki temu system MATIBUS SE może być stosowany we wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/61

Zestaw głośnomówiący dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/61 Zestaw głośnomówiący dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/61 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OP-VM4 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM4 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM4 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 5 2015 ELFON 1 2 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1129/31

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1129/31 ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO Mod. 1129 Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1129/31 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

FERMAX iloft KITCITY 1 Kolor Zestaw Wideodomofonowy

FERMAX iloft KITCITY 1 Kolor Zestaw Wideodomofonowy WIDEODOMOFONY - FERMAX 1 FERMAX iloft KITCITY 1 Kolor Zestaw Wideodomofonowy Nr Ref. 4950 Nowy Zestaw Wideodomofonowy jednorodzinny FERMAX iloft KITCITY 1 Kolor nr ref. 4950 to nowoczesny, estetyczny i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON AP-5HM

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON AP-5HM INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI UNIFON 1. Cechy i specyfikacja Unifon jest przeznaczony do pracy w systemie wieloabonentowym serii "2400". System ten umożliwia działanie do 3 urządzeń u jednego lokatora (jedno

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1129/501 Nr ref. 1129/502

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1129/501 Nr ref. 1129/502 ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO Mod. 1129 Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1129/501 Nr ref. 1129/502 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASILACZ SYSTEMOWY 752/20

INSTRUKCJA ZASILACZ SYSTEMOWY 752/20 INSTRUKCJA ZASILACZ SYSTEMOWY 752/20 MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl OPIS OGÓLNY OPIS

Bardziej szczegółowo

Domofon (również bramofon)

Domofon (również bramofon) Domofon Domofon (również bramofon) Jest to urządzenie elektroniczne służące do komunikacji głosowej na małe odległości bez pośrednictwa centrali, zazwyczaj pomiędzy zewnętrzną kasetą bramową a montowaną

Bardziej szczegółowo

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET 1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET 5 rodzin unifonów Do systemów analogowych 4+n Praca domofonowa Praca interkomowa Systemy analogowe mogą być stosowane w małych i średnich instalacjach. Zaletą

Bardziej szczegółowo

DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM

DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM CYFROWY SYSTEM VIDEO/DOMOFONOWY Cennik urządzeń obowiązuje od 09/02/2009 INFORMACJE OGÓLNE Cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE

ANALOGOWE SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE ANALOGOWE SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE 2 ANALOGOWE SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3-6 WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE 7 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 7 PODSTAWOWE CECHY SYSTEMÓW VIDEODOMOFONOWYCH

Bardziej szczegółowo

PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE

PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE Mod. 1129 Panel domofonowy z 1 przyciskiem wywołania nr ref. 1129/1 Panel domofonowy z 2 przyciskami wywołania nr ref. 1129/2 Moduł rozmówny nr ref. 1128/500 Moduł rozmówny

Bardziej szczegółowo

Wielkość systemu: mała instalacja (1-segmentowa) do 254 użytkowników duża instalacja (wielosegmentowa) do użytkowników (maks.

Wielkość systemu: mała instalacja (1-segmentowa) do 254 użytkowników duża instalacja (wielosegmentowa) do użytkowników (maks. Wstęp Systemy domofonowe i wideodomofonowe Auta są profesjonalnymi rozwiązaniami pozwalającymi na budowę zawansowanych instalacji, zabezpieczających obiekt przed dostępem osób niepowołanych, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY

WIDEODOMOFONY KENWEI UNIFONY PRODUKT OPIS PRODUKTU GRUP CEN NETTO UNIFONY KW-1121 Unifon słuchawkowy, biały, Komunikacja z monitorem: KW-703C, KW-560C Możliwość pracy w systemie autonomicznym (unifon 1 panel zewnętrzny) Kompatybilność:

Bardziej szczegółowo

CENNIK SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE WAŻNY OD DN. 28.03.2011

CENNIK SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE WAŻNY OD DN. 28.03.2011 DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE SYSTEMY KONTORLI DOSTĘPU SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ AUTOMATYKA BRAM CENNIK SYSTEMY VIDEODOMOFONOWE WAŻNY OD DN.

Bardziej szczegółowo

Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami

Domofon słuchawkowy z 4 dodatkowymi przyciskami Opis Domofon 2-przewodowy, do montażu natynkowego lub na biurku (z dodatkową podstawką zamawianą oddzielnie). Oprócz przycisków do obsługi podstawowych funkcji (autoaktywacja / przełączanie cykliczne,

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wideomonitor głośnomówiący. Nr ref. 1750/5 Nr ref. 1750/6

Wideomonitor głośnomówiący. Nr ref. 1750/5 Nr ref. 1750/6 Wideomonitor głośnomówiący Nr ref. 1750/5 Nr ref. 1750/6 Instrukcja instalacji i użytkowania MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl Tel. (042) 616-21-00, Fax.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-4

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-4 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-4 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Wideomonitor głośnomówiący AIKO 1716/6

Wideomonitor głośnomówiący AIKO 1716/6 Wideomonitor głośnomówiący AIKO 1716/6 MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Domofon BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM

Domofon BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM PPH Elektronik-Radbit ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom tel./fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl radbit@radbit.pl Domofon BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM Kasety zostały w całości skonstruowane

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WIDEOFONU KOLOROWEGO TYP VP-701V OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Cienki, kolorowy 7 wyświetlacz LCD w gustownej aluminiowej obudowie Wandaloodporna kamera zewnętrzna (stop

Bardziej szczegółowo

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12 BRAMOFON DB 07 INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI Bramofon DB 07 jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM

Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM PPH Elektronik-Radbit ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom tel./fax (48) 363-85-35 www.radbit.pl Bramofony BZ-1P oraz BZ-2P NOVUM radbit@radbit.pl BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM 1 BZ-1P NOVUM BZ-2P NOVUM Kasety zostały

Bardziej szczegółowo

UNIFONY CYFROWE BIBUS II EDYCJA. UNIFON KOMFORTOWY Nr Ref. 1172/46

UNIFONY CYFROWE BIBUS II EDYCJA. UNIFON KOMFORTOWY Nr Ref. 1172/46 UNIFONY CYFROWE Mod. 1172 BIBUS II EDYCJA UNIFON KOMFORTOWY Nr Ref. 1172/46 MIWI-URM ET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miw

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI MONITOR CAV-35NM

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI MONITOR CAV-35NM INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI MONITOR CAV-35NM 1. Cechy i specyfikacja CAV-35NM Monitor CAV-35NM jest kolorowym monitorem przeznaczonym do pracy w systemie wieloabonentowym serii "2400". System ten umożliwia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1127/501 Nr ref. 1127/502

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1127/501 Nr ref. 1127/502 ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO Mod. 1127 Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1127/501 Nr ref. 1127/502 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042)

Bardziej szczegółowo

kolekcja nowej generacji

kolekcja nowej generacji kolekcja nowej generacji SMILE to nowe doświadczenie w dziedzinie videodomofonów. Spokojny i inteligenty dzięki konstrukcji pozwalającej na integrację z każdym otoczeniem. Zaawansowane zarządzanie monitorem,

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

1. Kamera ( i ) 2. Diody oświetlenia pola widzenia ( i ) 3. Zaciski połączeniowe 4. Przyciski wywołania 5.

1. Kamera ( i ) 2. Diody oświetlenia pola widzenia ( i ) 3. Zaciski połączeniowe 4. Przyciski wywołania 5. 1. Kamera (343081 i 343091) 2. Diody oświetlenia pola widzenia (343081 i 343091) 3. Zaciski połączeniowe 4. Przyciski wywołania 5. Czytnik zbliżeniowy (343091) 6. LED sygnalizacyjna połączenia 7. LED sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI MONITOR CAV-51M

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI MONITOR CAV-51M INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI MONITOR 1. Cechy i specyfikacja Monitor jest kolorowym monitorem przeznaczonym do pracy w systemie wieloabonentowym serii "2400". System ten umożliwia działanie do 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY

WIDEODOMOFONY KENWEI MONITORY MONITORY KW-E430C-A Monitor 4,3" TFT LCD kolorowy, głośnomówiący Obsługa 1 dowolnego panela zewnętrznego KENWEI Wyjście Video (np.: do podłączenia dodatkowego monitora, telewizora, itp.), Funkcja wyciszenia

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPU-2 STEROWNIK DMX-512 2 WYJŚCIA ANALOGOWE NAPIĘCIOWE 2

Bardziej szczegółowo

DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM

DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM AURA DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM SMYLE SINTHESI URMET SMYLE MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 a tel. (0-42)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu domofonów CYFRAL. Elektronika TD 6 (SMD) v4.1

Instrukcja montażu domofonów CYFRAL. Elektronika TD 6 (SMD) v4.1 Instrukcja montażu domofonów CYFRAL CYFRAL Elektronika TD 6 (SMD) v4.1 Szanowni Państwo! Niezmiernie nam miło, że zdecydowaliście się Państwo na domofon CYFRAL (wykonany w technologii SMD i przewlekanej).

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2

Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 NIC TAK NIE WKURZA JAK PORANNE WSTAWANIE! KONIEC Z TYM! Automatyczne Drzwi Do Kurnika Kur-2 Automatyczne drzwi do kurnika zbudowane są z wykorzystaniem zaawansowanego mikroprocesorowego układu sterującego

Bardziej szczegółowo

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1082/13

PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1082/13 PANEL SINTHESI Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ NR REF. 1082/13 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA PANELU DOMOFONOWEGO FAMILIO-A

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA PANELU DOMOFONOWEGO FAMILIO-A Producent cyfrowych systemów domofonowych i videodomofonowych www.aco.com.pl ; facebook.com/aco.polska INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA PANELU DOMOFONOWEGO FAMILIO-A 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...2

Bardziej szczegółowo

CENNIK SYSTEMY DOMOFONOWE

CENNIK SYSTEMY DOMOFONOWE PROFESJONALNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ CENNIK SYSTEMY DOMOFONOWE Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Ceny i specyfikacje mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Mod. 1133. Unifony analogowe ATLANTICO: nr ref. 1133 nr ref. 1133/1 nr ref. 1133/12 nr ref. 1133/35 nr ref. 1133/35A nr ref. 1133/41 nr ref.

Mod. 1133. Unifony analogowe ATLANTICO: nr ref. 1133 nr ref. 1133/1 nr ref. 1133/12 nr ref. 1133/35 nr ref. 1133/35A nr ref. 1133/41 nr ref. UNIFONY ANALOGOWE Mod. 1133 Unifony analogowe ATLANTICO: nr ref. 1133 nr ref. 1133/1 nr ref. 1133/12 nr ref. 1133/35 nr ref. 1133/35A nr ref. 1133/41 nr ref. 1133/42 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Tabela dopuszczanych odległości. Skrętka CAT5 2x0,2mm² - AWG24. Dana sekcja (schemat) Skrętka 2x0,32mm² - AWG22. Przewód Farfisa x1mm² - AWG17

Tabela dopuszczanych odległości. Skrętka CAT5 2x0,2mm² - AWG24. Dana sekcja (schemat) Skrętka 2x0,32mm² - AWG22. Przewód Farfisa x1mm² - AWG17 Separator 2231 wykorzystywany jest do tworzenia niezależnej sekcji w obrębie tej samej instalacji w systemie DUO, co pozwala wykorzystywać funkcje lokalne bez angażowania linii głównej, wspólnej dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Mod. 1156 ZAMEK KODOWY W MODULE K-STEEL Nr ref. 1156/10 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1202/711

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1202/711 ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO Mod. 1202 Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1202/711 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

1. Cechy i specyfikacja. 2. Wygląd zewnętrzny CAV-51AM

1. Cechy i specyfikacja. 2. Wygląd zewnętrzny CAV-51AM INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI MONITOR 1. Cechy i specyfikacja Monitor jest kolorowym monitorem przeznaczonym do pracy w systemie wieloabonentowym serii "2400". System ten umożliwia działanie do 3 urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1702/601 Nr ref.

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO. Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1702/601 Nr ref. ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO Mod. 1702 Dla domu 1 - rodzinnego Dla domu 2 - rodzinnego Nr ref. 1702/601 Nr ref. 1702/602 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ANALOGOWEGO ZESTAWU AUDIO TARGHA-NOVA - NVILLA1_HP BB

INSTRUKCJA INSTALACJI ANALOGOWEGO ZESTAWU AUDIO TARGHA-NOVA - NVILLA1_HP BB INSTRUKCJA INSTALACJI ANALOGOWEGO ZESTAWU AUDIO TARGHA-NOVA - NVILLA1_HP BB Elementy składowe zestawu: 1. Panel wejściowy z jednym przyciskiem serii Targha składający się z następujących elementów: puszka

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO

ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO ZESTAW DOMOFONOWY DLA DOMU 1 LUB 2 RODZINNEGO Mod. 1127 Dla domu 1 - rodzinnego nr ref. 1127/311 Dla domu 2 - rodzinnego nr ref. 1127/312 Dla domu 2 - rodzinnego z interkomem nr ref. 1127/313 MIWI-URMET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4

INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-12/4 INSTRUKCJA OBSŁUGI KROSOWNICY WIDEO KV-2/4 Opis działania Krosownica wideo KV-2/4 umożliwia przełączanie dwunastu wejść do czterech wyjść w dowolnej konfiguracji Posiada dwa tryby pracy, krosownicy i przełącznika

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting INSTRUKCJA OBSŁUGI SDA-2C DRIVER DMX: 2 x OUT 0/4-20mA,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO

ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO ZESTAW VIDEODOMOFONOWY DLA DOMU 1 RODZINNEGO Mod. 1202 Dla domu 1 - rodzinnego Nr ref. 1201/531 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-12 STEROWNIK DMX-512 12 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo