ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM?"

Transkrypt

1 ZAPISY SIWZ ZABEZPIECZAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO TYLKO PRZED CZYM? Andrzej Dopierała Od 1998 roku prezes polskich oddziałów korporacji IT

2 Ta historia zaczyna się od tego, gdy przedsiębiorstwo/instytucja ( Zamawiający ) zamierza zbudować system informatyczny korzystając z zewnętrznych dostawców I chcąc osiągnąć ten cel będzie prowadzić I chcąc osiągnąć ten cel będzie prowadzić postępowanie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - na wybór firmy ( Wykonawcy )

3 Prawo Zamówień Publicznych t.j. Demokracja nie jest doskonałe ale nic lepszego jeszcze nie wymyślono

4 Oczekiwania Zamawiającego i Wykonawcy Zamawiający Zrealizować zadanie zachowując odpowiednią jakość, w terminie i bez przekroczenia budżetu; uzyskać skwitowanie, organów nadzorujących i kontrolnych Zapłacić jak najmniej (iaby jak największa część wynagrodzenia była należna po odbiorze systemu) Mieć możliwość zmiany wymagań w trakcie projektu, bez zwiększeniaceny lub przesuwania terminu realizacji Scedować jak najwięcej odpowiedzialności na Wykonawcę i mieć w umowie mechanizm gwarantujący zakończenie realizacji zadania (przez Wykonawcę lub na jego koszt) Mieć realną możliwość przejęcia od Wykonawcy serwisusystemu lub zlecenia tego innej firmie (wybieranej w postępowaniu konkurencyjnym) Wykonawca Zrealizowaćzadanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego uzyskując pozytywnywynik finansowy; stworzyć dobrą referencję i zdobyć nowe doświadczenia w budowie systemów Uzyskać należyte wynagrodzenie za swoją pracę(i aby harmonogram płatności był związany z kosztami ponoszonymi w trakcie projektu) Mieć jak najkonkretniej zdefiniowane wymagania, i żeby zmiana, którazwiększa koszty lub wydłuża harmonogram - wiązała się z dodatkowym wynagrodzeniem i przesunięciem terminu realizacji bez naliczania kar Wziąć na siebie odpowiedzialność i ponosić konsekwencje tylko za to co jest pod kontrolą Wykonawcy Świadczyć (przez długi okres) serwis do zbudowanego systemu

5 Zamawiający przygotowuje wymagania do postępowania, a zainteresowane firmy szykują się do przetargu

6 W interesie Zamawiającego JEST takie sformułowanie wymagań, aby Otrzymać kilka konkurujących ze sobą ofert, prezentujących różne podejście, wykorzystujących różne technologie i dających dobry przegląd tego co w danym czasie jest dostępne na rynku Uzyskać oferty od firm, które mają doświadczenia w porównywalnych przedsięwzięciach (dzięki czemu wzrośnie prawdopodobieństwo należytego wykonania zadania) Otrzymane oferty reprezentowały zdrowy kompromis pomiędzy ceną a: funkcjonalnością, jakością, niezawodnością i terminowością realizacji Mieć możliwość porównania ofert, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty (a nie tylko cenę) i wyboru oferty optymalnej

7 W interesie Zamawiającego NIEJEST takie sformułowanie wymagań, które spowałoby, że: Nie otrzyma ofert na dobre rozwiązania Nie otrzyma ofert na liczących się firm Otrzyma oferty na dobre rozwiązania, od wiarygodnych firm, ale za bardzo wysoką cenę Otrzyma oferty od firm, które z racji na brak doświadczeń lub nieadekwatny potencjał mogłyby mieć trudności w realizacji zadania

8 Przykład z roku 2012 Zamawiający zdecydował że jest zainteresowany wyborem rozwiązania z najwyższej półki ; według oceny Gartner Group są 4 takie rozwiązania Zamawiający liczył że dostanie kilka ofert od czołowych integratorów polskich i światowych na wszystkie rozwiązania rekomendowane przez Gartnera Zamawiający sformułował wymagania SIWZ (płatności, prawa autorskie, kary, odpowiedzialność ) w taki sposób, że: Dwóch (z czterech) producentów systemów nie było w stanie złożyć oferty Żaden globalny integrator nie był w stanie złożyć oferty Czy to na pewno dobrze posłużyło Zamawiającemu?

9 Po sformułowaniu przez Zamawiającego wymagań, firmy analizują SIWZ, projektują rozwiązanie i opracowują oferty

10 Podejście Wykonawcy do wymagań Zamawiającego Wymagania można podzielić na dwie kategorie 1. Możliwe do spełnienia, ale zwiększające cenę 2. Niemożliwe do spełnienia, tzn. powodujące, że dana firma nie będzie w stanie złożyć oferty Różne firmy mają różne podejście -wymagania które uniemożliwią jednej firmie złożenie oferty u innej - spowodują wprowadzenie dodatkowych narzutów (i zwiększenie ceny) Globalne firmy IT, a w szczególności te, których akcje są notowane na amerykańskich giełdach podlegają regulacjom, które powodują, że pewne wymagania Zamawiającego albo uniemożliwiają złożenie oferty albo - przez konieczność wprowadzenia narzutów-istotnie zwiększają cenę (za de facto ten sam zakres)

11 Wymagania uniemożliwiające złożenie oferty globalnym korporacjom IT Przekazanie praw autorskich do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy bez prawa tworzenia utworów podobnych/pochodnych Np. Wykonawca nie mógłby przy wdrażaniu hurtowni danych u innych klientów wykorzystywać rozwiązań podobnych do wytworzonych u tego Klienta Przekazanie kodów źródłowych oprogramowania standardowego (np. bazy danych czy aplikacji ERP) Brak ograniczeń kar umownych lub całkowitej odpowiedzialności z tytułu realizowanegokontraktu(co spowodowałoby koniecznośćzałożeniarezerwy o nieskończenie wysokiej wartości) Odpowiedzialność za utracone korzyści Odpowiedzialnośćzanaruszeniepoufnościbezprecyzyjnegozdefiniowaniaco należy uważać za informacje poufne Brak ograniczeń kar umownych lub całkowitej odpowiedzialności z tytułu realizowanego kontraktu (co spowodowałoby konieczność założenia rezerwy o nieskończenie wysokiej wartości) Odpowiedzialność za szkody pośrednie i utracone korzyści Odpowiedzialność za naruszenie poufności bez precyzyjnego zdefiniowania co należy uważać za informacje poufne Rękojmia

12 Jeśli Zamawiający postawi wymagania, teoretycznie zwiększające poziom bezpieczeństwa kontraktu, ale uniemożliwiające liczącym się firmom złożenie oferty ograniczy sobie możliwość wyboru nie będzie miał pełnego przeglądu tego co jest dostępne na rynku będzie wybierał spośród ofert nie na najlepsze rozwiązania lub spośród firm które mają mniej doświadczeń lub niższy potencjał To zwiększa ryzyko, że dostarczony system nie powstanie w terminie (lub że nie będzie właściwej jakości), a wyegzekwowanie od Wykonawcy zobowiązań kontraktowych może potrwać. Czy to jest w interesie Zamawiającego?

13 Wykonawca, po stwierdzeniu że jest w stanie złożyć ofertę rozważa różne warianty szukając optymalnego (cena / wymagania) Na cenę oferty składają się koszty, marża i Na cenę oferty składają się koszty, marża i narzuty

14 Narzuty (zwiększające cenę za niezwiększony zakres) wynikają z: Nieprecyzyjnej specyfikacji lub kryteriów odbioru jakie jest prawdopodobieństwo że Wykonawca będzie musiał powtarzać pewne prace (ponosząc dodatkowe koszty), gdy Zamawiający odmówi odbioru i zażąda poprawek lub przeróbek Np. konieczność dostosowania systemu do wszystkich przepisów obowiązujących w momencie odbioru (a wynikłe z tego opóźnienia podlegają karom umownym) Wymagań Zamawiającego dot. praw autorskich, które uniemożliwiałyby Wykonawcy oferowanie podobnych systemów innym klientom Ryzyka nie uzyskania całego wynagrodzenia lub opóźnienia płatności z uwagi na: Warunki płatności co jest warunkiem uzyskania płatności; na ile spełnienie kryteriów uzyskania płatności jest pod kontrolą Wykonawcy i jakie jest prawdopodobieństwo nie spełnienia tych kryteriów Harmonogram płatności na ile płatności odpowiadają ponoszonym kosztom, czyli jaką część kosztów (i przez ile czasu) Wykonawca będzie musiał finansować; ten punkt w połączeniu z poprzednim może mieć bardzo duży wpływ na cenę Wysokość i sposób naliczania kar za nie dotrzymanie warunków kontraktu Zakres odpowiedzialności finansowej Wykonawcy, np. Kwota do jakiej ograniczona jest odpowiedzialność Możliwość zlecenia przez Zamawiającego kontynuacji prac przez inną firmę na koszt Wykonawcy; jaki wpływ ma Wykonawca na to, żeby nie doszło do takiej sytuacji Możliwość uzyskania przez Zamawiającego odszkodowania za utracone korzyści

15 Jeśli zapisy umowy stawiają Wykonawcę w bardzo trudnej pozycji to Wykonawca zwiększy cenę, żeby zabezpieczyć swoją marżę w przypadku ich egzekwowania przez Zamawiającego ale jeśli taka sytuacja nie zaistnieje Wykonawca zarobi dodatkową marżę, chociaż był gotowy zrealizować zadanie przy mniejszej czyli Zamawiający zapłaci więcej nie otrzymując więcej, bo wymagał wyższego poziomu bezpieczeństwa realizacji zadania Tylko ile kosztuje to podwyższone bezpieczeństwo i czy wymagając go Zamawiający nie pozbawił się lepszego systemu?

16 Dziękuję Państwu za uwagę

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN- 662 /2015 Warszawa, dnia 24.08.2015r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych

Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych 2011 Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych REKOMENDACJE Prezesa UZP Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2200/14 KIO 2208/14 KIO 2212/14. z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

WYROK. Sygn. akt: KIO 2200/14 KIO 2208/14 KIO 2212/14. z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt: KIO 2200/14 KIO 2208/14 KIO 2212/14 WYROK z dnia 12 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Marek Szafraniec Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1338/14 KIO 1377/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Aneta Mlącka Beata Pakulska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice KRS 0000410818 jujubee.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia 830.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 830.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNET WORKS S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA

Wrocław, 02.06.2014. Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA Wrocław, 02.06.2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Grupy kapitałowej INDATA Software SA Spis treści I. Wstęp II. III. IV. Podstawowe informacje o grupie Czynniki istotne do funkcjonowania i rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013

RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 RAPORT ROCZNY BINARY HELIX S.A. za rok 2013 Raport sporządzony został przez spółkę Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej również: Spółka, Binary Helix Spółka Akcyjna, Emitent), zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/ 2013 z dnia 07.10.2013r. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo