Arkusz1. Poz. Wym. (oceny) Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) wg Nau 0 5a I. Informatyka w szkole, s.7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusz1. Poz. Wym. (oceny) Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) wg Nau 0 5a 9 15 1 I. Informatyka w szkole, s.7."

Transkrypt

1 - - Znasz podstawowe bloki komputera Potrafisz przedstawić współdziałanie 6 wybranych elementów komputera Potrafisz zestawić podstawowe elementy 7 komputera Poznasz wybrane urządzenia techniki 8 komputerowej Potrafisz dokonać klasyfikacji 9 oprogramowania ze względu na jego funkcje Znasz podstawowe prawne zasady 1 użytkowania oprogramowania i ochrony danych osobowych Poz. Wym. (oceny) Lp. Szczegółowe cele kształcenia (Tytuł paragrafu z podręcznika) wg Nau a I. Informatyka w szkole, s.7 Znasz przepisy BHP w szkolnej pracowni komputerowej Znasz regulamin pracy w pracowni Osiągnięcia Poprawność postępowania w przypadku zagrożeń. Podstawowa znajomość regulaminu pracowni i przepisów BHP. Zasady oceniania, poprawiania i uzupełniania zaległości. Poprawne nazewnictwo i opis funkcji podstawowych elementów komputera. Znajomość problematyki współdziałania różnych urządzeń i bloków komputera. Zaawansowana wiedza dotycząca środków technologii informacyjnej (komputerów i innych urządzeń). Umiejętność określania wybranych urządzeń oraz znajomość ich podstawowych funkcji i parametrów. Rozumienie potrzeby klasyfikacji oprogramowania. Znajomość podstawowych regulacji prawnych, związanych z rozwojem informatyki (prawo autorskie, ochrona danych osobowych). Strona 1

2 1 II. Środowisko usług w sieciach komputerowych, s.17 Poznasz podstawowe pojęcia związane 1 z działaniem Internetu Potrafisz w podstawowym zakresie 1 konfigurować komputer do pracy w sieci Potrafisz ocenić wiarygodność informacji 16 uzyskanych w sieci Potrafisz efektywnie wyszukiwać informacje 17 w sieci Potrafisz efektywnie korzystać z zasobów 18 edukacyjnych udostępnianych na portalach i serwisach internetowych 6 Potrafisz efektywnie organizować środowisko uzyskiwania informacji Potrafisz komunikować się w sieci 1 Potrafisz zarządzać pocztą elektroniczną Potrafisz w przemyślany sposób korzystać z serwisów społecznościowych - - Poprawność formułowana podstawowej bazy pojęciowej związanej z istotą funkcjonowania Internetu. Umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci w różnych miejscach. Umiejętność określania właściciela serwisu, oceny odpowiedzialności prawnej, korzystania z serwisów administracji publicznej. Umiejętność skutecznego i refleksyjnego korzystania z wyszukiwarek. Rozumienie przydatności serwisów edukacyjnych i społecznościowego redagowania encyklopedii. Umiejętność konfigurowania przeglądarki, z uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa, archiwizacji informacji z serwisów WWW, korzystania z kanałów RSS. Odpowiedzialne komunikowanie się w sieci. Korzystanie z wielu kont, kultura komunikowania się. Uwzględnianie polityki prywatności w dłuższej perspektywie czasu. Strona

3 Potrafisz w podstawowym zakresie stosować zabezpieczenia techniczne Rozumiesz znaczenie moralnego 6 postępowania podczas komunikowania się i wymiany zasobów Rozumiesz znaczenie netykiety i potrafisz się 7 do niej zastosować Opisujesz zmiany organizacji społeczeństwa 9 w następstwie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Opisujesz szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczeństwa, wynikające z postępu technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 Tworzysz i publikujesz pożyteczne treści w sieci Internet - - III. Grafika i multimedia, s. Poznasz podstawowe pojęcia dotyczące fotografii cyfrowej Przekształcasz pliki graficzne Edytujesz obrazy w grafice rastrowej 6 i wektorowej Edytujesz obrazy w grafice rastrowej 7 i wektorowej z wykorzystaniem warstw * Wiedza o podstawowych zabezpieczeniach technicznych. Rozumienie znaczenia moralnego postępowania w środowisku sieciowym. Netykieta w wybranych usługach: poczcie i grupach dyskusyjnych. Rozumienie istoty przemian gospodarczych, organizacji społeczeństwa i przemian edukacyjnych. Refleksyjne stawianie pytań i problemów opisanych w podręczniku. Posługiwanie się serwisami interaktywnymi. Ocenianie jakości aparatów cyfrowych, kompozycja i ekspozycja obrazu. Znajomość parametrów grafiki map bitowych, formatów plików graficznych. Umiejętność tworzenia galerii obrazów, zmiany parametrów: rozmiaru, rozdzielczości, przekształceń izometrycznych. Zastosowanie warstw, łączenie grafiki wektorowej i rastrowej. Strona

4 8 Potrafisz tworzyć albumy zdjęć Potrafisz wykonać montaż materiału dźwiękowego 1 Potrafisz opracowywać filmy - - IV. Profesjonalne używanie edytora tekstu, s.6 Znasz zasady używania aplikacji na przykładzie edytora Znasz elementy struktury dokumentów tekstowych 6 Znasz zasady poprawnej edycji tekstów Korzystanie z programów prezentujących galerię zdjęć. Umiejętność tworzenia montażu materiału dźwiękowego. Umiejętność montażu materiałów multimedialnych. Znajomość zasad użytkowania aplikacji do rozwiązywania problemów. Znajomość struktury zastosować do określonego typu dokumentu. Umiejętność edytowanie tekstu (m.in. stosowania poprawnie np. miękkiego, twardego i kolumnowego Entera). Potrafisz rozwiązywać praktyczne problemy 7 dotyczące edycji tekstów 8 Sprawnie wykorzystujesz zaawansowane opcje Schowka w pakiecie Office Potrafisz profesjonalnie korzystać z narzędzi równań 9 Potrafisz w edycji dokumentów optymalnie wykorzystywać szybkie części (autoteksty) Umiejętność dostosowywania różnych dokumentów do typowej dla nich struktury. Korzystanie z ostatnich elementów schowka. Umiejętność używania nawiasów obejmujących kilka zależności (numerowanych w nawiasach) oraz różnego osadzania ich względem tekstu. Umiejętność organizacji autotekstów w galerie. Wiedza, jakie zalety mają wykorzystywane do tego celu opcje autokorekty. Strona

5 Potrafisz korzystać z wybranych 1 zaawansowanych możliwości edytora graficznego Edytujesz dokumenty z wykorzystaniem listy wielopoziomowej Znasz zasady edycji i zarządzania tabelami Tworzenie i edytowanie mobilnych schematów blokowych oraz optymalne użytkowanie kanwy rysunku oraz siatki. Wiedza, jak profesjonalnie stosować wielopoziomowe wypunktowania. Umiejętność formatowania kolumny Lp. (z pozycją numeru do prawej) oraz dla kolumn z danymi liczbowymi. Stosowanie tabulatorów dziesiętnych. Potrafisz wykorzystywać w edytorze tekstu obiekty pochodzące z różnych źródeł Potrafisz wykorzystywać szablony do szybkiego tworzenia różnych dokumentów Potrafisz zapisywać i odczytywać dokumenty 6 w formatach innych aplikacji Potrafisz zapisywać dokumenty 7 z ograniczeniem dostępu osób niepowołanych Znasz zasady ułatwiające zapamiętanie większości skrótów klawiaturowych i potrafisz 8 je efektywnie wykorzystywać Stosowanie procedury szybkiej eliminacji zagnieżdżonych tabel oraz korekty niewłaściwych znaków końca wiersza. Umiejętność praktycznego dostosowywania odpowiednich szablonów do specyficznych wymagań. Wiedza, jak zapisywać i otwierać dokumenty z poziomu różnych aplikacji. Wiedza na temat zwiększania mocy haseł i bezpiecznego ich przechowywania. Stosowanie skrótów klawiaturowych do często używanych operacji (nauczyciel powinien podzielić na różne poziomy wymagań i poinformować o tym uczniów). Strona

6 Potrafisz edytować wielostronicowe dokumenty z podziałami sekcji 6 Potrafisz profesjonalnie edytować obszerne tabele i zarządzać nimi 61 Stosowanie odpowiednich sekcji, dostosowywanie ich poprzez zmianę orientacji stron, wymuszenie występowania tabel lub elementów graficznych od początku strony. Tworzenie i edytowanie w sposób profesjonalny tabel wyższych niż jedna strona z wieloma kolumnami, także na stronie z poziomą orientacją. Potrafisz efektywnie korzystać z rejestracji zmian oraz recenzji 6 6 Potrafisz optymalnie zrządzać wielostronicowymi dokumentami 6 Znasz zasady profesjonalnej edycji 6 i przygotowania do druku obszernych dokumentów Potrafisz przygotować dokumenty do automatycznego tworzenia spisów treści 66 Umiejętność efektywnego porównania różnych wersji dokumentów i profesjonalne dostosowywanie ich do własnych wymagań oraz udostępnianie automatycznie korekt. Umiejętność dostosowywania obszernych dokumentów do efektywnego korzystania poprzez m.in. przypisy, organizację nagłówków, wyróżnienia wielopoziomowe. Umiejętność przygotowania obszernych dokumentów do druku i drukowania korespondencji seryjnej. Umiejętność tworzenia automatycznych spisów treści oraz numerowania (pod)rozdziałów w różnych formatach (na wyższą ocenę). Strona 6

7 Potrafisz przygotować dokumenty do 67 automatycznego tworzenia spisów tabel oraz rysunków Potrafisz edytować dokumenty do automatycznego tworzenia bibliografii 68 Umiejętniść tworzenia automatycznej numeracji rysunków i tabel z dodatkowymi parametrami. Umiejętność tworzenia bazy bibliograficznej, efektywnie wykorzystywanie jej do odwołań bibliograficznych oraz tworzenie ich spisu w wybranym stylu. Wiedza, jak przenosić pliki zawierające dane bibliograficzne, pomiędzy komputerami (na wyższą ocenę). Potrafisz efektywnie edytować dokumenty do automatycznego tworzenia i modyfikacji 69 skorowidzu (indeksu) V. Rozwiązywanie problemów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, s.1 7 Potrafisz gromadzić dane w arkuszu Umiejętność gromadzenia i poprawnej organizacji danych. 7 Potrafisz formatować dane różnych typów Potrafisz stosować formuły i wykorzystywać w nich funkcje 7 Umiejętność optymalnego organizowania danych skorowidza oraz wiedza o tworzeniu automatycznego spisu z odniesieniami do numerów stron. Rozumienie działania narzędzia Malarz formatów i umiejętność tworzenia własnych formatów danych (np. daty). Umiejętność tworzenia poprawnych formuł do różnego rodzaju obliczeń. Znajomość różnych kategorii funkcji standardowych i umiejętność wyboru odpowiednich funkcji w formułach. Strona 7

8 76 77 Potrafisz stosować różne rodzaje adresowania Potrafisz stosować formuły tablicowe Potrafisz stosować opcję Poprawność danych 79 podczas wprowadzania danych z listy wyboru Potrafisz stosować opcję Poprawność danych 8 do wprowadzania danych w zadanym formacie Potrafisz wyróżniać dane spełniające 8 określone kryterium Potrafisz tworzyć więcej niż jedną regułę 8 formatowania zakresu danych Potrafisz stosować formatowanie warunkowe 8 do wizualnej analizy danych Potrafisz tworzyć optymalny wykres dla 86 zadanych danych Umiejętność wykorzystania odpowiedniego rodzaju adresacji w rozwiązywanych problemach szkolnych i z życia codziennego. Rozumienie znaczenia formuł tablicowych i umiejętność optymalnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem formuł tablicowych. Znajomość reguł poprawnego wprowadzania danych i stosowanie ich w rozwiązywanych problemach. Umiejętność sprawdzania poprawności formatu wprowadzanych danych. Umiejętność wyróżniania danych spełniających określone kryterium. Rozumienie istoty wyróżniania danych i umiejętność stosowania więcej niż jednej reguły formatowania. Wykorzystanie formatowania warunkowego do wizualnej analizy danych. Tworzenie optymalnych wykresów dla zadanych danych. Strona 8

9 Potrafisz stosować tabelę przestawną do prezentacji danych w zadanym układzie Potrafisz utworzyć bazę danych w arkuszu Tworzenie bazy danych w arkuszu. Potrafisz porządkować i znajdować dane 9 w bazie Potrafisz stosować filtry w bazie danych 91 Znajomość pojęcia tabeli przestawnej. Wykorzystanie tego narzędzia w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, prezentacji danych w różnych układach. Umiejętność porządkowania danych w bazie według różnych kryteriów, umiejętność swobodnego wyszukiwania potrzebnych danych. Rozumienie sposobów filtrowania danych w bazie i umiejętność zastosowania odpowiednich filtrów do wyszukiwania zadanych informacji. Potrafisz posługiwać się formularzami 9 w bazach danych Potrafisz tworzyć proste makrodefinicje Potrafisz korzystać ze zdefiniowanych 9 makrodefinicji Znasz działania formantów formularzy VI. Prezentacje multimedialne, s.18 Umiejętność wykorzystania formularza do wprowadzania, modyfikacji i wyszukania danych. Rozumienie pojęcia makrodefinicji i umiejętność automatyzowania prostych działań w arkuszu za pomocą makrodefinicji. Umiejętność modyfikowania istniejących makrodefinicji. Wykorzystanie formantów formularzy do usprawnienia działania arkusza. Strona 9

10 Potrafisz projektować strukturę 1 rozbudowanych prezentacji Potrafisz stosować przyciski sterujące 1 slajdami Potrafisz wykorzystać hiperłącza w sterowaniu slajdami Potrafisz utworzyć prezentację przenośną Potrafisz zapisać prezentację jako stronę internetową Stosujesz zasady obowiązujące podczas 18 tworzenia prezentacji Potrafisz w profesjonalny sposób prowadzić wystąpienia 19 Znajomość zasad projektowania prezentacji, tworzenie optymalnej struktury rozbudowanej prezentacji. Umiejętność wykorzystania hiperłączy w definiowaniu przejść ze slajdu menu złożonej prezentacji do odpowiedniej grupy slajdów oraz definiowania hiperłącza do dowolnego slajdu, pliku lub (elementu) strony WWW. Wykorzystanie przycisków sterujących do zdefiniowania prawidłowej nawigacji w prezentacji. Umiejętność zapisania prezentacji jako prezentacji przenośnej tak, aby można ją było wykorzystać na dowolnym komputerze. Znajomość walorów poznawczych, reklamowych prezentacji multimedialnych i i umiejętność upowszechniania prezentacji poprzez publikację w sieci Internet. Znajomość i stosowanie zasad sztuki prezentacji. Wiedza, na czym polegają profesjonalne wystąpienia i umiejętność prowadzenia takich wystąpień wspomaganych prezentacjami multimedialnymi. Strona 1

11 Potrafisz przygotować test w postaci prezentacji multimedialnej VII. Relacyjne bazy danych, s.1 Rozumiesz znaczenie identyfikatorów 11 Potrafisz zaprojektować tabele do rozwiązania 11 konkretnego problemu Poznasz podstawowe obiekty bazy danych 118 Potrafisz importować tabele Wyszukujesz informacje w relacyjnej bazie 119 danych Stosujesz formularze w komputerowych 1 bazach danych VIII. Strony internetowe, s.19 Rozumiesz formatowanie dokumentów 1 hipertekstowych za pomocą znaczników Potrafisz projektować i stosować style oraz 1 korzystać z szablonów Potrafisz stosować szablony w systemach 1 zarządzania treścią (CMS) Umiejętność wykorzystania prezenatcji multimedialnej do rozwiązywania różnorodnych problemów (np. testów sprawdzająccyh wiedzę). Rozumienie znaczenia identyfikatorów w komputerowych bazach danych. Umiejętność projekcji danych w tabelach. Znajomość funkcjonalności tabel, kwerend, formularzy i raportów. Umiejętność korzystania z danych publikowanych w tabelach. Umiejętność zadawania pytań w relacyjnych bazach danych. Poprawność projektowania i korzystania z formularzy. Rozumienie języka formatowania dokumentów za pomocą znaczników. Umiejętność korzystania ze stylów i szablonów w serwisach WWW. Rozumienie istoty zarządzania treścią w systemach CMS. Strona 11

12 Rozumiesz potrzebę programowania 17 serwisów internetowych Potrafisz tworzyć proste programy 18 w serwisach internetowych IX. Współdziałanie aplikacji, s.17 Wiesz, na czym polega korespondencja 11 seryjna Potrafisz zaprojektować etykiety adresowe i koperty na podstawie danych z różnych źródeł 1 Potrafisz stosować dodatkowe elementy (zwroty grzecznościowe) w dokumencie 1 głównym korespondencji seryjnej Potrafisz wypełniać druki zewnętrzne za pomocą korespondencji seryjnej Potrafisz osadzać pliki lub ich elementy Potrafisz dołączać do plików elementy lub całe pliki innych aplikacji 17 Rozumienie potrzeby programowania w serwisach internetowych. Umiejętność tworzenia bardzo prostych programów po stronie klienta (przeglądarki). Rozumienie istoty korespondencji seryjnej i znajomość podstawowych pojęć z nią związanych. Wykorzystanie korespondencji seryjnej do tworzenia np. identyfikatorów, etykiet adresowych, kopert. Wykorzystanie możliwości korespondencji seryjnej w formułowaniu poprawnych zwrotów grzecznościowych np. ze względu na płeć odbiorcy. Umiejętność wykorzystania korespondencji seryjnej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów np. przy wypełnianiu druków zewnętrznych. Rozumienie i praktycznie wykorzystanie mechanizmu OLE. Rozumienie potrzeb współdziałania aplikacji, umiejętność wykorzystania części lub całych plików innej aplikacji poprzez operację łączenia. Strona 1

13 Potrafisz organizować współdziałanie aplikacji w przygotowaniu dokumentów do masowych 18 wydruków X. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i zasobów Internetu, s.18 Informatyczne rozwiązywanie problemów - Znajomość i rozumienie sposobu podejście algorytmiczne algorytmicznego podejścia do 11 rozwiązywania problemów. Umiejętność zdefiniowania kolejnych etapów rozwiązywania problemu. Rozwiązujesz problemy stosując podejście 1 algorytmiczne (problemy: I - II) Rozwiązujesz problemy stosując podejście 1 algorytmiczne (problemy: III - IV) Korzystasz z programów dydaktycznych, lekcji dostępnych w portalach edukacyjnych 1 Umiejętność poprawnego organizowania współdziałania aplikacji i przygotowania dokumentów do masowych wydruków. Wykorzystanie podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów zarówno szkolnych, jak i z życia codziennego. Wykorzystanie podejścia algorytmicznego w rozwiązywaniu problemów zarówno szkolnych jak i z życia codziennego. Rozumienie istoty wykorzystania różnorodnych środków dydaktycznych w zdobywaniu wiedzy i kompetencji. Wykorzystanie komputerowych programów dydaktycznych z różnych przedmiotów, korzystanie z portali edukacyjnych, encyklopedii i słowników internetowych. Strona 1

14 Wykorzystujesz dostępne w sieci WebQuesty 16 z różnych przedmiotów w pracy twórczej i rozwijaniu swoich zainteresowań Wykorzystujesz elementy e-learningu do uczenia się Przykłady rozwiązywania problemów za pomocą oprogramowania aplikacyjnego 19 Umiejętne stosowanie nowoczesnych metod uczenia się (WebQuest) na różnych przedmiotach, pracy twórczej i rozwijaniu swoich zainteresowań. Rozumienie pojęcia e-learningu i istoty wykorzystania go w kształceniu się przez całe życie. Wykorzystanie elementów e-learnigu w nabywaniu wiedzy i umiejetności. Umiejętność dokonania dokładnej analizy problemu, wybrania najoptymalniejszego rozwiązania wykorzystującego oprogramowanie aplikacyjne i umiejętność rozwiązania problemu. Podejmowanie ambitnych zadań do rozwiązania zawartych w tym podrozdziale lub z serwisu internetowego WSZ PWN. Możliwość poprawy oceny końcowej (dopuszczalne rozwiązanie w domu i "obrona" na następnej lekcji). Strona 1

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy

PROGRAM NAUCZANIA 1. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy PROGRAM NAUCZANIA. Wstęp 2. Uzasadnienie wyboru koncepcji 3. Podstawa programowa informatyka, zakres podstawowy 4. Cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania 5. Propozycja rozkładu materiału 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki

Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3. 1. Wprowadzenie do informatyki Wymagania edukacyjne informatyka rozszerzona klasa 2 i 3 1. Wprowadzenie do informatyki Określa następujące pojęcia: bit, bajt. Zna pojęcie systemu pozycyjnego. Wymienia części składowe zestawu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki dla gimnazjum

Program nauczania informatyki dla gimnazjum Program nauczania informatyki dla gimnazjum Autor Roman Wyrwas Program do zastosowania w pracowniach komputerowych opartych na systemie Linux Ełk, 2004 Przedmiot nauczania: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Informatyki w klasie pierwszej LXIV Liceum Ogólnokształcącego 1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak: zakres wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo