działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom"

Transkrypt

1 Realizacja działań informacyjno promocyjnych w projektach realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet III Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Projekt Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu, działanie 3.3 Monitoring środowiska Projekt Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Marzena Załęska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku i Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Stare Jabłonki,

2 Podstawowe dane o projekcie Wdrażanie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wody i hałasu poprzez zakupy aparatury kontrolno-pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriów Inspekcji Ochrony Środowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia jakości poprzez organizację laboratoriów wzorcujących i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarządzania jakością środowiska i ocen efektów ekologicznych programu. Etap I Priorytet III, Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Działanie 3.3. Monitoring Środowiska Stare Jabłonki,

3 Podstawowe dane o projekcie Cel Projektu podniesienie poziomu jakości prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska pomiarów i badań w zakresie oceny stanu środowiska, wynikających z przepisów prawnych, w szczególności zobowiązań wynikających z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, w tym: dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku zalecenie Rady 1999/519/WE w sprawie ograniczania ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz) wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji niezbędnego do zapewnienia społeczeństwu i decydentom dokładnych i aktualnych informacji o stanie środowiska i o czynnikach kształtujących ten stan zapewnienie wiarygodnej oceny efektów ekologicznych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stare Jabłonki,

4 Podstawowe dane o projekcie Beneficjent-koordynator: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Całkowita wartość projektu: zł (pierwotnie zł) Okres realizacji projektu: Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu r. Aneks do umowy wydłużający termin realizacji projektu do 30 czerwca 2011 r. podpisany w dniu r. Stare Jabłonki,

5 Zakres rzeczowo-finansowy projektu (1) Łącznie zakupiono dla 16 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska 317 specjalistycznych urządzeń, w tym dla potrzeb: monitoringu powietrza: 18 poborników PM10 i PM2.5, 17 analizatorów automatycznych PM2.5, 1 analizator ozonu, 4 analizatory rtęci, 2 urządzenia do pomiaru depozycji całkowitej oraz 2 kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, na łączną kwotę ponad 4 mln zł monitoringu hałasu: 21 mobilnych stacji, na łączną kwotę ok. 8 mln zł monitoringu pól elektromagnetycznych: 16 mierników pól elektromagnetycznych na łączną kwotę 2 mln zł Stare Jabłonki,

6 Zakres rzeczowo-finansowy projektu (2) monitoringu wód: 47 chromatografów gazowych (w tym 13 ze spektrometrem masowym) 42 chromatografy jonowe, 39 spektrometrów absorpcji atomowej, 40 mikroskopów (stereoskopowe i odwrócone), 20 analizatorów węgła całkowitego (TOC), na łączną kwotę ponad 25 mln zł oraz 48 mobilnych laboratoriów do poboru prób wody i ścieków dla potrzeb działań kontrolnych prowadzonych przez inspektorów WIOŚ, na łączną kwotę ponad 6 mln zł Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego GIOŚ: 2 dwa kalibracyjne specjalistyczne samochody do obsługi laboratorium regionalnego z mobilnym wyposażeniem, na łączną kwotę 400 tyś zł Stare Jabłonki,

7 Sprzęt laboratoryjny 07 Stare Jabłonki,

8 Laboratoria mobilne Stare Jabłonki,

9 Specjalistyczny sprzęt do pomiaru zanieczyszczeń powietrza Stare Jabłonki,

10 Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Stare Jabłonki,

11 Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych Measure Authorising Officer Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu 7 października 2009 r. zawarł umowę o dofinansowanie w ramach III osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Numer projektu: POIS /09

12 Beneficjent Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Użytkownicy końcowi Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska i organy Państwowej Straży Pożarnej całkowita wartość projektu PLN wartość dofinansowania z Funduszu Spójności ,15 PLN okres realizacji projektu

13 Stan realizacji projektu Zamówienia zrealizowane

14 Temat zamówienia wartość z umowy (PLN) termin realizacji Detektor wielogazowy do wykrywania substancji chemicznych oparty na metodzie CMS 16 sztuk Nazwa ,84 III kwartał 2010 System pomiarowy Dräger Chip Measurement System Wykonawca Dräger Safety Polska SP. z o.o. Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ

15 Temat zamówienia wartość z umowy (PLN) termin realizacji Kamera cyfrowa dla dokumentowania terenu akcji 16 sztuk IV kwartał 2010 Nazwa Panasonic HDC-HS60 wraz z akumulatorem WV-VBK360 i torbą do kamkordera DIFOX SPORTS PRO 350 Wykonawca WIN-MAR Komputery Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ

16 Temat zamówienia wartość z umowy termin realizacji (PLN) Miernik poziomu warstwy węglowodorów 16 sztuk ,88 IV kwartał 2010 Nazwa ATEX Oil Water Interface Meter model: IM Dipmeter Wykonawca TIGRET Sp. z o.o. Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ

17 Temat zamówienia wartość z umowy (PLN) termin realizacji Miernik poziomu wody 16 sztuk ,00 IV kwartał 2010 Nazwa ATEX Dipmeter model: DM Dipmeter Atex Version Wykonawca TIGRET Sp. z o.o. Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ

18 Temat zamówienia wartość z umowy termin realizacji (PLN) Baza danych kart charakterystyk 31 sztuk ,73 III kwartał 2011 Nazwa Baza danych kart charakterystyk Wykonawca Meritum Comp Grzegorz Gołębiewski Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ 16 KW PSP Stare Jabłonki,

19 Temat zamówienia Analizator chemiczny - spektroskopia ramanowska 31 sztuk wartość z umowy (PLN) termin realizacji ,45 III kwartał 2011 Nazwa Morpho Detection StreetLab Mobile Wykonawca IBCOL Polska Sp. z o.o Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ 15 KW PSP

20 Temat zamówienia Spektrometr w podczerwieni do badania próbek stałych i ciekłych 28 sztuk wartość z umowy (PLN) termin realizacji ,97 III kwartał 2011 Nazwa Mobile-IR Wykonawca Bruker Daltonik GmbH Użytkownicy Końcowi 13 WIOŚ 15 KW PSP

21 Temat zamówienia wartość z umowy (PLN) termin realizacji Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym (GC/MS) 1 sztuka III kwartał 2011 Nazwa E 2 M Wykonawca Bruker Daltonik GmbH Użytkownik Końcowy KW PSP Warszawa

22 Temat zamówienia wartość z umowy (PLN) termin realizacji Radiotelefony przenośne, 31 zestawów po 4 sztuki w każdym ,56 IV kwartał 2011 Nazwa Motorola GP360 VHF Wykonawca Consortia Sp. z o.o. Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ 15 KW PSP

23 Temat zamówienia wartość z umowy (PLN) termin realizacji Zestawy ochronne inspektorów 16 sztuk ,4 IV kwartał 2011 Skład zestawu Wykonawca Conecta Sp. z o.o. Użytkownicy Końcowi Kurtka ochronna sztuk:20 Spodnie ochronne - sztuk: 20 Buty ochronne (para) - sztuk: 10 Rękawice (para) - sztuk: 20 Maska ochronna - sztuk: 10 Filtropochłaniacze - sztuk: 20 Wodery - sztuk: 10 Ubranie przeciwdeszczowe - sztuk: 10 Komplet oświetlenia przenośnego - sztuk: 4 16 WIOŚ Stare Jabłonki,

24 Temat zamówienia Przenośne zestawy komputerowe (szt. 31): 1) Komputer o zwiększonej odporności na czynniki zewnętrzne 2) Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu (abonament - 3 lata) modem HSPDA 3) Oprogramowanie antywirusowe (licencja - 3 lata), 4) Mapa GIS Polski wraz z oprogramowaniem do analizy 5) Odbiornik GPS wartość z umowy (PLN) termin wypłaty dla Wykonawcy IVkwartał 2012 Użytkownicy Końcowi 16 WIOŚ 15 KW PSP

25 Temat zamówienia Detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych 5 sztuk Planowana wielkość środków(pln) Planowany termin wypłaty dla Wykonawcy ,00 IV kwartał 2012 Użytkownicy Końcowi 1. Komenda Powiatowa PSP w Wołowie 2. Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy 3. Komenda Miejska PSP w Tarnowie 4. Komenda Powiatowa PSP w Puławach 5. Komenda Powiatowa PSP w Policach Wykonawca Egeria Sp. z o.o.

26 Temat zamówienia Projekt i wykonanie systemu monitoringu. Systemy monitoringu w wybranych zakładach przemysłowych podłączonych do wojewódzkich stanowisk koordynacji ratownictwa Planowana wielkość środków(pln) Planowany termin wypłaty IV kwartał 2013 Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Właściwe terytorialnie stanowiska koordynacji i ratownictwa PSP 20 wybranych zakładów chemicznych Stare Jabłonki,

27

28

29 Grupa Lotos S.A ZCh POLICE S.A International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o. 1. BAŁTYKGAZ Sp. zoo 2. NITRO-CHEM S.A 1. Z.A. "Kędzierzyn" S.A. 2. PCC SYNTEZA S.A NITROERG S.A. Zakład w Krupskim Młynie 1. PCC Rokita S.A. 2. PCC Exol S.A. 3. Tensis Sp. z o.o. 4. Makhteshim Agan Agro Poland S.A. TanQuid Polska Sp. z o.o. Synthos Dwory 7 spółką z o.o.s.k.a. ZA "Puławy" S.A ZCh "ORGANIKA- SARZYNA" S.A NITROERG S.A Zakład w Bieruniu PPG Polifarb Cieszyn S.A. LOTOS Terminale S.A. Grupa Azoty S.A.

30 Zamówienia do zrealizowania w latach po rozszerzeniu projektu Wartość całkowita: ponad 66 mln zł (po planowanym rozszerzeniu) Dofinansowanie UE: ponad 56 mln zł (po planowanym rozszerzeniu)

31 Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka wyposażone między innymi w: 1) mobilny chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym 2) mobilny spektrometr ruchliwości jonów do detekcji toksycznych gazów przemysłowych 3) przenośny analizator lotnych związków organicznych 4) stację meteorologiczną 5) ergonomiczne stanowisko pracy inspektora wyposażone we wzmocniony zestaw komputerowy z oprogramowaniem do obsługi chromatografu i spektrometru oraz oprogramowaniem do szacowania skutków poważnych awarii 6) zabudowę umożliwiającą przewożenie i ergonomię użytkowania sprzętu dotychczas zakupionego w ramach projektu (spektrometrów IR, spektrometrów Ramana, detektorów wielogazowych do wykrywania substancji chemicznych, mierników poziomu wody, mierników poziomu węglowodorów, zestawów ochronnych inspektorów, radiotelefonów) Stare Jabłonki,

32 Zakup sprzętu IT dla GIOŚ, WIOŚ oraz ich delegatur, które będą włączone w system informatyczny wspomagający przekazywanie informacji na temat wystąpienia awarii oraz pozwalający na szacowanie ich skutków: W skład jednego zestawu sieciowego serwer: macierz, oprogramowanie, urządzenia zasilania 1 drukarka sieciowa oprogramowanie do szacowania skutków awarii W skład jednego zestawu roboczego do współpracy z zestawami sieciowymi wejdzie między innymi: 6 komputerów stacjonarnych 6 laptopów Stare Jabłonki,

33 Zrealizowane działania informacyjno - promocyjne (1) Seminaria inaugurujące projekty prezentacja projektów POIiŚ, planowane działania i zakupy; Zaprojektowanie i wykonanie stron internetowych dla projektów informacje o projektach i zaawansowaniu działań projektowych; Zakup materiałów promujących projekty np.: notesy, torby, teczki, pendrive, długopisy, organizery, naklejki do oznakowania zakupionego sprzętu; Artykuły dotyczące realizacji projektu POIiŚ publikowane w prasie np.: Biznes i Ekologia; Informacje umieszczane na stronach internetowych GIOŚ i WIOŚ i PSP np.: prezentacje aparatury pomiarowo badawczej dla społeczności lokalnych, ; Stare Jabłonki,

34 Zrealizowane działania informacyjno - promocyjne (2) Promocja projektów na targach POLEKO ulotki informacyjne; Informacje o projektach w rocznych sprawozdaniach z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska; Seminaria podsumowujące projekty POIiŚ - podsumowanie projektów przez przedstawicieli Beneficjenta, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, NFOŚiGW, DFE MŚ; Briefingi prasowe podczas seminariów podsumowujących projekty połączone z prezentacją efektów projektów m.in. stacji mobilnych do pomiaru ścieków i hałasu, mikroskopy, aut terenowych z aparaturą do zdalnego wykrywania chemikaliów; Tablice pamiątkowe wykonane zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ i umieszczone w holu głównym siedziby GIOŚ; Udział w warsztatach dla Beneficjentów III osi POIŚ prezentacja dotyczyła zakończenia projektu realizowanego w ramach działania 3.3. z punktu widzenia Beneficjenta. Stare Jabłonki,

35 Tablica informacyjna w siedzibie GIOŚ projekt w ramach działania 3.3. Stare Jabłonki,

36 Tablica informacyjna w siedzibie GIOŚ projekt w ramach działania 3.3. Stare Jabłonki,

37 Dziękujemy za uwagę! czas wracać do zadań

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo