Instrukcja do ćwiczenia Ćwiczenie: Badanie technologii GSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do ćwiczenia Ćwiczenie: Badanie technologii GSM"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Instrukcja do ćwiczenia Ćwiczenie: Badanie technologii GSM Instrukcję opracował: Dr inż. Jarosław Kurek

2 Spis treści 1. Cel i zakres ćwiczenia Wprowadzenie Technologia GSM Co to jest GSM? Standaryzacja GSM: Częstotliwości GSM: Technologie FDMA i TDMA Stacja komórkowa Mobile Station MS System stacji bazowych (Base Station System, BSS) Kontroler Stacji Bazowych (ang. Base Station Controler, BSC) Część komutacyjno sieciowa (Network and Switching Subsystem - NSS) Mobile Switching Centre (MSC) Gateway Mobile Switching Centre (GMSC) Home Location Register (HLR - rejestr stacji własnych) Authentication Centre (AC) Visitor Location Register (VLR - rejestr abonentów przyjezdnych) Flexible Number Register (FNR) Możliwości sieci GSM oraz usługi danych Rozwój GSM Stanowisko laboratoryjne Konfiguracja stanowiska laboratoryjnego Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Ćwiczenie Dodatek Komendy AT (Hayesa) sotosowane w ćwiczeniu

3 1. Cel i zakres ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z transmisją głosu i danych przy użyciu technologii GSM, przyswojenie teorii związanej ze technologią GSM jak też przeprowadzenie szeregu ćwiczeń praktycznych i sporządzenie z nich sprawozdania. Ćwiczenie składa się z 3 etapów: - sprawdzianu w formie pisemnej potwierdzającej przygotowanie do zajęć, - sprawdzeniu aktywności i znajomości tematu podczas realizacji ćwiczenia, - wykonanie ćwiczeń, - przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń. 2. Wprowadzenie. Podczas realizacji ćwiczeń korzysta się z symulatora GSM (GSM Trainer ST2133). Symulator składa się z modemu transmitującego głos oraz dane (SMS-Short Message Service) w sieci GSM. Do sterowania modemem GSM stosuje się komendy AT (Heyasa) zgodnie z GSM ETSI (European Telecommunications Standards Institute) w wersji oraz Symulator pozwala wykorzystywać komendy AT pod warunkiem podłączenia się do rzeczywistej sieci GSM używając karty SIM. 3. Technologia GSM. GSM-Global System for Mobile Communication 3.1. Co to jest GSM? Globalny system komunikacji mobilnej (GSM) jest międzynarodowym cyfrowym standardem telefonii komórkowej. Standard GSM został opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Standard and Technology Institute) w 1989 roku. Pierwsze komercyjne usługi zostały wdrożone w O globalnym standardzie GSM można już mówić od 1992 roku, kiedy to

4 został wdrożony w Australii. W styczniu 1999 roku GSM liczył już 120 milionów abonentów zgodnie z memorandum porozumienia GSM (memorandum of understanding -MoU). Obecnie standard GSM jest używany w 212 krajach i pokrywa cały glob Standaryzacja GSM: Globalny System Komórkowy (GSM) jest drugą generacją (2G) standardu komórkowego, który został wdrożony aby rozwiązać problem fragmentacji w pierwszym systemie komórkowym w Europie. GSM był pierwszym światowym systemem komórkowym, który specyfikował cyfrową modulację, architekturę sieci, usługi. Przed GSM, kraje europejskie używały różnych standardów przez co nie było możliwa komunikacja w różnych krajach Europy w ramach jednego abonenta. Standard GSM był rozwijany przez grupę Groupe Special Mobile (SMG), co było inicjatywą Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (Conference of European Post and Telecommunications -CEPT). Podstawowym celem było zaprojektować ujednolicony europejski system komórkowy, który miał zastąpić niekompatybilny system analogowy. Pierwsze prace rozpoczęły się w 1982 roku, natomiast pierwsza specyfikacja (phase 1) była dostępna w 1990 roku. Obecnie odpowiedzialność za standaryzację GSM sprawuje Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) Częstotliwości GSM System GSM jest systemem opartym na FDMA/TDMA. Każdy fizyczny kanał jest charakteryzowany przez nośnik częstotliwości i numer szczeliny czasowej. Częstotliwości systemu GSM zawierają 2 pasma: 900MHz (GSM-900) i 1800MHz (DCS-1800). Głównym pasmem jest system GSM-900, 124 częstotliwości zostały zdefiniowane w dwóch pasmach, każde o szerokości 25 MHz (zakresy MHz oraz MHz) i z szerokością kanału 200KHz.

5 System GSM składa się ze stacji komórkowej (mobile station - MS), stacji bazowej (Base Transceiver Station, BTS - stacja przekaźnikowa), kontrolera stacji bazowej (Base Station Controler - BSC), cyfrową centralą telefoniczną (Mobile Switching Centre - MSC), bazy danych niezbędnej w zarządzaniu komórkowym i funkcjach bezpieczeństwa. W strukturze sieci znajdują się cyfrowe centrale telefoniczne, wykorzystujące tego samego rodzaju łącza do przenoszenia różnych typów informacji (głosu, faksu, danych) pomiędzy abonentami. Kontrola nad połączeniami wykonywana jest za pomocą protokołu sygnalizacyjnego SS7 (Signaling System 7) Technologie FDMA i TDMA Jako dostęp do kanału radiowego wyjkorzystuje się cyfrową transmisję za pomocą technologii FDMA i TDMA. TDMA (ang. Time Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem czasowym) jest to cyfrowa technika transmisji pozwalająca wielu użytkownikom na dostęp do danego kanału fizycznego. W technice tej kanał fizyczny podzielony jest w czasie na szczeliny czasowe. Użytkownikowi na potrzeby transmisji przydzielana jest pewna liczba szczelin czasowych. Transmisja danych nie jest więc ciągła. Taki sposób organizacji transmisji ma swoje zalety: pozwala na dynamiczny przydział zasobów, odbiornik znając czas wystąpienia swojej szczeliny czasowej może przechodzić w stan uśpienia w czasie pomiędzy swoimi szczelinami, w przypadku sieci komórkowych łatwiej przeprowadzić przełączenie stacji ruchomej między stacjami bazowymi. Skrót TDMA jest często używany w odniesieniu do standardu telefonii komórkowej drugiej generacji IS-136 (D-AMPS). W standardzie tym pojedynczy kanał dzielony jest na sześć szczelin czasowych (ang. time slots), przy czym każdy sygnał używa dwóch szczelin, zapewniając do trzech razy większą pojemność w stosunku do AMPS (ang. Advanced Mobile Phone Service).

6 FDMA (Frequency-Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem częstotliwości) - system współdzielenia medium poprzez przydział odpowiednich częstotliwości. W metodzie tej, całkowite pasmo, które przeznaczone jest do transmisji, podzielone zostaje na przedziały częstotliwości tzw. kanały o określonej szerokości, które mogą być używane w indywidualnej transmisji między dwoma dowolnymi użytkownikami systemu Stacja komórkowa Mobile Station MS Stacją komórkową GSM jest zwykły telefon komórkowy lub też jednostka abonencka. Każda stacja komórkowa posiada unikatowy numer IMEI (International Mobile Equipment Identity), który identyfikuje każdy telefon. Na jego podstawie można określić producenta telefonu, miejsce wyprodukowania i numer seryjny aparatu. Numer IMEI jest programowalny w terminalu stacji komórkowej. Dodatkowo niezbędnym składnikiem każdej stacji komórkowej jest moduł identyfikacji abonanenta SIM (Subscriber Identity Module). Jest to inteligentny moduł w postaci karty z zatopionym mikrokomponentem. Na karcie SIM można zapisać maksymalnie 30 wiadomości tekstowych SMS oraz w zależności od karty ok. 230 kontaktów. Karta SIM jest umieszczana w telefonie i zapewnia nawiązywanie oraz odbieranie połączeń. Karta SIM zazwyczaj jest wyjmowalnym elementem, dlatego może być wymieniana przez użytkownika.

7 Rysunek 1 Przykładowa karta SIM oraz temrinal na karty System stacji bazowych (Base Station System, BSS) System stacji bazowych składa się z kontrolera stacji bazowej (BSC) oraz jednego lub więcej stacji bazowych (BTS). Stacja Bazowa (ang. Base Transceiver Station, BTS) jest elementem sieci (tzw. stacją przekaźnikową), który jest interfejsem pomiędzy telefonem komórkowym a siecią GSM. Dzięki systemowi anten transmituje i odbiera na kilku częstotliwościach (liczba zależąca od konfiguracji sprzętowej i oprogramowania) zakodowany cyfrowo sygnał. Częstotliwości używane przez stacje bazowe obsługujące sąsiadujące komórki różnią się, aby nie dochodziło do interferencji fal radiowych. Zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset stacji bazowych jest podłączonych do jednego Kontrolera Stacji Bazowych Kontroler Stacji Bazowych (ang. Base Station Controler, BSC) Jest elementem sieci, odpowiedzialnym za zarządzanie stacjami bazowymi, oraz transmisję danych pomiędzy stacjami bazowymi a resztą sieci. Z poziomu BSC operator zarządza radiową częścią sieci, zmieniając parametry poszczególnych stacji bazowych. BSC odpowiedzialne też jest za przydzielanie telefonowi

8 komórkowemu wolnej szczeliny czasowej na odpowiedniej częstotliwości oraz za śledzenie jakości rozmowy. W razie jej pogorszenia, np. gdy abonent oddala się od obsługującej go stacji bazowej, zostanie przydzielona mu inna częstotliwość obsługiwana przez inną stację bazową, oraz odpowiednia szczelina czasowa. Mechanizm ten nazywa się handover. Zazwyczaj kilka BSC jest podłączonych do jednego MSC CDRy-Call Detail Record Call Detail Record (używana jest także nazwa Call Data Record) (CDR) - informacja generowana przez elementy infrastruktury teleinformatycznej, która może posłużyć do naliczenia opłaty za usługę telekomunikacyjną. Pierwotnie idea CDR związana była z połączeniami telefonicznymi. CDR mógł być generowany przez centrale miejscowe obsługujące abonenta, który inicjował połączenie, do którego było ono zestawiane lub przez centrale tranzytowe biorące udział w zestawianiu rozmowy. Te same zasady wykorzystane są w telefonii komórkowej w centralach MSC i GMSC. Oprócz połączeń głosowych, CDRy generowane są także podczas wysyłania SMS oraz transmisji GPRS/EDGE (w elementach SGSN i GGSN). Dodatkowym źródłem CDRów są usługi dodane. Elementy infrastruktury odpowiedzialne za te usługi mogą tworzyć własne CDRy, a aplikacje uruchomione na platformie sieci inteligentnych mogą dodatkowo wpływać na zawartość CDRów generowanych przez centrale (np. w usługach 0 800, itp. ). Generowane CDRy przesyłane są do centrum billingowego. Dane w nich zawarte, po odpowiednim przetworzeniu mogą być użyte do naliczenia opłat rozliczanych w ramach abonamentu (niemniej CDRy generowane są także dla abonentów rozliczających się w systemie prepaid, mogą np. zostać użyte w sytuacji chwilowej awarii systemu naliczającego opłaty w czasie rzeczywistym, lub na wniosek prokuratury, gdy potrzebne są wykazy rozmów).

9 Wykorzystanie CDR Głównym powodem, dla którego generuje się CDRy jest możliwość naliczenia opłat za usługi telekomunikacyjne. Po przetworzeniu i wykorzystaniu informacji w celu naliczenia opłat, CDRy są zazwyczaj archiwizowane. Na bazie informacji w nich zawartej, można później wyciągać statystyczne wnioski związane z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Na operatorach ciąży też obowiązek, narzucony przez ustawodawcę, przechowywania informacji o połączeniach wykonanych w ich sieci Informacje zawarte w CDR Informacje zawarte w CDR są przedmiotem rekomendacji instytucji odpowiedzialnych za rozwój standardów telekomunikacyjnych, niemniej konkretni operatorzy opierając się na tych wytycznych tworzą własny zbiór danych dostosowany do własnych potrzeb i strategii naliczania opłat. CDR może zawierać między innymi: numer telefonu, z którego zainicjowano połączenie numer telefonu, na który zestawiono połączenie datę i czas rozpoczęcia rozmowy okres czasu, w którym połączenie było aktywne informacje o dodatkowych usługach, które były wykorzystane podczas zestawiania/trwania rozmowy informacje o taryfie informacje o tym, która ze stron połączenia powinna być obciążona opłatami

10 3.9. Część komutacyjno sieciowa (Network and Switching Subsystem - NSS) Mobile Switching Centre (MSC) Jest cyfrową centralą telefoniczną przystosowaną do pracy w sieci GSM. Jest odpowiedzialna za zestawianie połączeń i koordynacje współpracy pomiędzy elementami sieci. Liczba MSC w sieci zależy od ilości abonentów i generowanego przez nich obciążenia sieci.

11 Gateway Mobile Switching Centre (GMSC) Jest to centrala MSC z dodatkową funkcjonalnością odpowiedzialną za kontaktowanie się z HLR. Każda rozmowa podczas zestawiania połączenia do abonenta danej sieci musi być przeroutowana do jednego z GMSC należącego do niej (nawet gdy abonent jest w tym czasie w roamingu w innej sieci) w celu zebrania informacji o użytkowniku, którego numer wybrano w celu rozpoczęcia rozmowy. Od operatora zależy, które (np. wybrane MSC lub wszystkie MSC w sieci) będą działać jako GMSC (co zazwyczaj jest kwestią dodatkowej konfiguracji). Niektóre GMSC mogą działać jako centrale tranzytowe do innych sieci Home Location Register (HLR - rejestr stacji własnych) Jest bazą danych, która przechowuje informacje o abonentach, którzy należą do danej sieci. Między innymi numer IMSI, MSISDN, informacje o wykupionych usługach, informacje o MSC, które aktualnie obsługuje abonenta, informacje o jego statusie (np. telefon jest wyłączony, telefon jest włączony do sieci). Ilość HLR w sieci zależy od ilości abonentów, na przykład sieć jednego z dużych europejskich operatorów jest obsługiwana przez około 20 HLR Authentication Centre (AC) Jest to element sieciowy przechowujący dane abonentów danej sieci, na bazie których dokonuje uwierzytelnienia numeru IMSI i zezwala danemu abonentowi logującemu się do sieci na korzystanie z zasobów radiowych. Authentication Centre powiązane jest z HLR, ich liczba zależy od ilości użytkowników danej sieci Visitor Location Register (VLR - rejestr abonentów przyjezdnych) Jest to baza danych związana z MSC. W sieci istnieją zawsze pary MSC-VLR. Baza ta przechowuje informacje o abonentach, którzy w danym momencie znajdują się na obszarze obsługiwanym przez to MSC. Część z tych informacji jest

12 kopiowana z HLR w momencie, gdy abonent pojawia się w "zasięgu" danego MSC, inne, takie jak jego lokalizacja są zmieniane już później Flexible Number Register (FNR) Jest to opcjonalny element sieci wykorzystywany w mechanizmie Number Portability, znanym jako "przenoszenie numeru pomiędzy operatorami". Jest to baza danych wszystkich abonentów w sieciach GSM w danym kraju. Przechowuje informacje o numerze abonenta, który dzięki temu można zachować zmieniając sieć; aktualnym operatorze, którego abonent jest klientem; numer, pod który należy przekierować rozmowę (poprzez GMSC) do tego operatora. SMS Center (SMSC) - element sieci biorący udział w przesyłaniu SMS-ów pomiędzy abonentami i przechowujący te wiadomości, które nie mogą być w danej chwili dostarczone. Np. abonent jest poza zasięgiem lub ma wyłączony telefon. Poniższy rysunek przedstawia schemat architektury sieci GSM. Rysunek 2 Architektura sieci GSM

13 3.10. Możliwości sieci GSM oraz usługi danych Początkowy standard GSM składał się z następujących elementów: a) w pełni cyfrowy system wykorzytsujący pasmo czestotliwości 900MHz, b) TDMA na nośniku radiowym (200KHz przestrzeń nośnika), c) uwierzytelnienie uzytkownika/terminala dla potrzeb kontroli oszustwa, d) w pełni międzynarodowa zdolność roamingu, e) kompatybilność z ISDN, f) Możliwość wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS). GSM oferuuje szeroki zakres podstawowych i dodatkowych usług jak: usługi przenoszenia, ang. bearer services - usługi związane z właściwym przekazem informacji, zapewniające możliwość jej transportu, teleusługi (teleservices) - usługi komunikacyjne obejmujące wszystkie aspekty związane ze współpracą terminali i sieci, dzięki czemu abonent może korzystać z danego rodzaju połączenia usługi uzupełniające (Supplementary services): i. przekazywanie połączenia (call forwarding), ii. ograniczanie połączeń (call barring), iii. zawieszanie połączeń (call hold), iv. informacja o opłacie za połączenie (call charge), v. i inne. Przekazywanie połączeń i ograniczanie połączeń są zdefiniowane w specyfikacji GSM w wersji phase 1. Usługi danych korzystają z przełączania pakietów (packet-switching) oraz z przełączania obwodów (circuit-switching). GPRS (General Packet Radio Service) - technologia stosowana w sieciach GSM do pakietowego przesyłania danych rozszerza możliwości sieci GSM o wyższe prędkości porzesyłania danych i dłuższe wiadomości. Usługa umożliwia przesyłaanie wiadomości punkt-punkt (point-point) i punkt-wielopunkt.

14 3.11. Rozwój GSM Rozwój sieci GSM został podyktowany rozwojem takich bezprzewodowych technologi jak: GRPS - pakietowe przesyłanie danych. W praktyce prędkość transmisji kb/s, EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS EGPRS - Enhanced GPRS, poprawiony został w niej interfejs radiowy, dzięki czemu uzyskano około trzykrotne polepszenie przepływności (w większoścri obecnych systemów teoretycznie do kbit/s) oraz możliwość dynamicznej zmiany szybkości nadawania pakietów w zależności od warunków transmisji. 3G System telefonii trzeciej generacji (3G) umożliwia nieograniczony dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za pośrednictwem segmentu naziemnego, zarówno dla użytkowników stacjonarnych jak i ruchomych. Jest systemem integrującym w zamierzeniu wszystkie systemy telekomunikacyjne (teleinformatyczne, radiowe i telewizyjne). 4. Stanowisko laboratoryjne. Stanowisko laboratoryjne składa się z zestawu treningowego. GSM trainer w skład którego wchodzą następujące elementy: antena gsm z kablem koncentrycznym (30 cm), częstotliwośc pracy: 900/1800 MHz, modem GSM wbudowany w zestaw, kabel szeregowy RS-232 to podłączenia zestawu treningowego GSM z komputerem, zestaw słuchawkowy nastałe podłączony z kable RS-232, zasilacz sieciowy do podłączenia zestawu treningowego,

15 karta SIM, Diody: o świecienie diody ciągłe modem podłączony ale nie zarejestrowany w sieci, o wolny błysk diody modem w trybie oczekiwania (idle mode), o szybki błysk diody modem w trakcie przesyłania danych (Tx/Rx mode). Na poniższym rysunku przedstawiony jest rzeczywisty wygląda zestawu treningowego Rysunek 3 Rzeczywisty wygląd zestawu treningowego. Rysunek 4 Kabel RS-232 oraz zestaw słuchawkowy do zestawu treningowego.

16 Rysunek 5 Antena GSM do zestawu treningowego. 5. Konfiguracja stanowiska laboratoryjnego. Aby móc przeprowadzić ćwiczenia na zestawie treningowym GSM, należy podłączyć następujące elementy: przytwierdzić antenę przyssawką magnetyczną oraz podłączyć do zestawu treningowego, podłączyć zestaw treningowy GSM do komputera za pomocą kabla szeregowego RS-232, włożyć kartę SIM do zestawu treningowego GSM (UWAGA!!!: aby otworzyć kieszeń na kartę SIM należy nacisnąć mechanizm przy kieszeni- nie próbować ciągnąć kieszeni!!!), zasilić zestaw korzystając z zasilacza sieciowego. skonfigurować port COM zgodnie z poniższym rysunkiem,

17 Rysunek 6 Konfiguracja portu COM. uruchomić HyperTerminal w Windowsie (start->programy->akcesoria- >komunikacja->hyperterminal)

18 Rysunek 7 Uruchomiony HyperTerminal. 6. Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia poniższe należy przeprowadzić używając zestawu treningowego GSM. Korzystając z wbudowanego HyperTerminala w Windows należy wykonać poniższe ćwiczenia używając komend AT zamieszczonych w dodatku instrukcji. Następnie nalezy przygotować sprawozdanie z zrealizacji ćwiczeń wraz ze skryptem komend używanych do jego realizacji oraz wszystkimi komunikatami Ćwiczenie 1 Ćwiczenie polega na znalezieniu odpowiedniego miejsca dla anteny, celem uzyskania najlepszej jakości sygnału docierającego do anteny. Posługujemy się komendą AT pokazującą jakość sygnału docierającego. +CSQ - Signal Quality Exec : +CSQ

19 Execution command returns the received signal strength indication <rssi> and channel bit error rate <ber> from the phone. No real signal quality indication is supported at this time for the satellite phones. Response is in the form: +CSQ: <rssi>,<ber> where <rssi> is: 99 not known or not detectable and <ber> (in percent): 99 not known or not detectable AT+CSQ Im większa CSQ tym lepszy zasięg 6.2. Ćwiczenie 2 Należy pobrać numer następujące informacje: a) IMSI International Mobile Subscriber Identity karty SIM get manufacturer name AT+CIMI b) get model number c) get revision d) get serial number AT+CGMI (get manufacturer name) Motorola AT+CGMM (get model number) 9500 Satellite Series AT+CGMR (get revision) Call processor version: INC0607 DSP version: INC0401,INC0400 NVM version: INC0400 AT+CGSN (get serial number) Ćwiczenie 3 Ćwiczenie polega na detekcji karty SIM za pomocą komend AT. zasymulować nastepujące stany: Należy

20 a) karta SIM włożona, b) brak karty SIM. AT+CMEE=1 - ERRORS DETAILS AT&V podgląd bieżącej konfiguracji 6.4. Ćwiczenie 3 Ćwiczenie polega za wyświetleniu dostawców oraz listy sieci dostępnych oraz ustawieniu automatycznym rejestrowaniu się do sieci. Potem nalęży sprawdzić status zarejestrowania się do sieci. AT+COPS=? NETWORK LIST AT+CREG=? -LIST OF SUPPORTED NETWORK AT+COPS? - NETWORK PROVIDER AT+CREG? - NETWORK REGISTRATION STATUS 6.5. Ćwiczenie 4 Należy sprawdzić status aktywności telefonu AT+CPAS 6.6. Ćwiczenie 4 Ćwiczenie polega na zrealizowaniu połączenia głosowego z zestawem drugim. Przed realizacją połączenia głosowego należy włączyć zestaw słuchawkowy. Należy zasymulaować następujące stany: a) stanowisko 1 zestawia połączenie głosowe ze stanowiskiem 2; stanowisko 2 akceptuje połączenie; stanowisko 2 następnie rozłącza się; b) stanowisko 1 zestawia połączenie głosowe ze stanowiskiem 2; stanowisko 2 akceptuje połączenie; stanowisko 1 następnie rozłącza się; c) stanowisko 1 zestawia połączenie głosowe ze stanowiskiem 2 zapisanym w pamięci telefonu pod adresem N d) stanowisko 1 zestawia połączenie głosowe ze stanowiskiem 2 zapisanym w pamięci karty SIM pod adresem N

21 e) stanowisko 1 zestawia połączenie głosowe ze stanowiskiem 2 zapisanym w pamięci pod identyfikatorem STR f) stanowisko 1 zestawia połączenie głosowe ze stanowiskiem 2 korzystając z wybrania ostatnio wywoływanego numeru ATD ATH rozłacza ATA 6.7. Ćwiczenie 5 Ćwiczenie polega na przesłaniu tonów DTMF w trybie połączenia głosowego. Należy przesłać aktualną datę np. 01#11#1999# z różnym czasie trwania każdego znaku Ćwiczenie 6 Ćwiczenie polega sprawdzeniu na jakie funkcje nałożone sa blokady (.np. blokada połączeń wychodzących). Należy sprawdzić następujące blokady: a) możliwość zestawienia połączeń wyłącznie z numerami z karty SIM. b) połączenia wychodzące, c) połączenia przychodzące, d) połączenia do transmisji danych (w trybie 0), e) wychodzące połączenia transmisji danych (w trybie 0) f) przychodzące połączenia transmisji danych (w trybie 0) Następie należy ustanowić blokadę połączeń wychodzących, a następnie ją usunąć Ćwiczenie 7 Ćwiczenie polega na przekazywaniu połączenia na inny numer w przypadku np. gdy abonent jest zajęty.

22 6.10. Ćwiczenie 8 Ćwiczenie polega na włączeniu prezentacji numeru abonenta dzwoniącego, a następnie zastrzeżenie swojego numeru Ćwiczenie 9 Ćwiczenie polega na wywietleniu sumy czasu połączeń wykonanych, a następnie jego wyzerowanie (ACM tzn. Accumulated Call Meter) Ćwiczenie 10 Ćwiczenie polega na zapisaniu co najmniej 3 rekordów danych do książki telefonicznej w wybranej lokalizacji pamięci. Zapisywane jest pole znakowe <NUMER> o typie <TYP> w lokalizacji <INDEKS>, skojarzone z nazwą <TEKST> Ćwiczenie 11 Ćwiczenie polega na wyświetleniu całej listy pozycji zamieszczonej w ksiażce telefonicznej, a następnie korzystając ze dowowlnego wzorca wyszukanie konkretnego numeru telefonu abonenta Ćwiczenie 12 Ćwiczenie polega na wydobyciu informacji takich jak: a) identyfikatora wytwórcy aparatu, b) identyfikatora modelu aparatu, c) identyfikatora wersji oprogramowania, d) numer seryjny urządzenia, e) identyfikatora wytwórcy sprzętu, f) identyfikacji terminala GSM, Ćwiczenie 13 Ćwiczenie polega na wysłaniu 3 krótkich informacji tekstowych (SMS) do drugiego stanowiska. Ponadto należy przeprowadzić następujące procedury: AT+CMGS=

23 CTRL+Z a) podania listy dostępnych lokalizacji pamięci dla komunikatów SMS, b) zapis komunikatu SMS do karty, c) odczyt komunikatu SMS z karty. d) wysłanie komunikatu SMS zapisanego na karcie. 7. Dodatek Komendy AT (Hayesa) sotosowane w ćwiczeniu.

24 General Behaviors SIM Insertion, SIM Removal SIM card Insertion and Removal procedures are supported. There is software functions relying on positive reading of the hardware SIM detect pin. This pin state (open/closed) is permanently monitored. When the SIM detect pin indicates that a card is present in the SIM connector, the product tries to set up a logical SIM session. The logical SIM session will be set up or not depending on whether the detected card is a SIM Card or not. The AT+CPIN? command delivers the following responses: If the SIM detect pin indicates absent, the response to AT+CPIN? is +CME ERROR 10 (SIM not inserted). If the SIM detect pin indicates present, and the inserted card is a SIM card, the response to AT+CPIN? is +CPIN: xxx depending on SIM PIN state. If the SIM detect pin indicates present, and the inserted card is not a SIM card, the response to AT+CPIN? is +CME ERROR 10. These last two states are not provided immediately due to background initialization. Between the hardware SIM detect pin indicating present and the final results, the AT+CPIN? sends +CME ERROR: 515 (Please wait, init in progress). +WIND: 14 /* SIM Removed & its indication */ When the SIM detect pin indicates card absence, and if a SIM Card was previously inserted, an IMSI detach procedure is performed, all user data is removed from the product (Phonebooks, SMS etc.). The product then switches to emergency mode. Background initialization The reading of phonebooks will then be refused by +CME ERROR: 515 or +CMS ERROR: 515 meaning, please wait, service is not available yet, in progress. This type of answer may be sent by the product at several points: When trying to execute another AT command before the previous one is completed (before response), When switching from ADN to FDN (or FDN to ADN) and trying to read the relevant phonebook immediately, When asking for +CPIN? Status immediately after SIM insertion and before the product has determined if the inserted card is a valid SIM card. Scientech Technologies Pvt. Ltd. 13

25 Call Control commands Dial command D Description The ATD command is used to set a voice, data or fax call. As per GSM 02.30, the dial command also controls supplementary services. For a data or a fax call, the application sends the following ASCII string to the product (the bearer must be previously selected with the +CBST command): ATD<nb> where <nb> is the destination phone number. For a voice call, the application sends the following ASCII string to the product: (the bearer may be selected previously, if not a default bearer is used). ATD<nb>; where <nb> is the destination phone number. Please note that for an international number, the local international prefix does not need to be set (usually 00) but does need to be replaced by the + character. The response to the ATD command is one of the following: Result Numeric code Description code (with ATV0 set) 0 if the call succeeds, for voice call only CONNECT 10,11,12,13,14,15 if the call succeeds, for data calls only, <speed> <speed> takes the value negotiated by the product. BUSY 7 If the called party is already in communication NO ANSWER 8 If no hang up is detected after a fixed network time-out NO CARRIER 3 Call setup failed or remote user release. Use the AT+CEER command to know the failure cause Hang-Up command H Description The ATH (or ATH0) command is used by the application to disconnect the remote user. In the case of multiple calls, all calls are released (active, on-hold and waiting calls). The specific ATH1 command has been appended to disconnect the current outgoing call, only in dialing or alerting state (i.e. ATH1 can be used only after the ATD command, and before its terminal response (, NO CARRIER,...). It can be useful in the case of multiple calls. Syntax syntax: ATH<n> Scientech Technologies Pvt. Ltd. 14

26 ATH Note : Ask for disconnection ATH1 Note : Ask for outgoing call disconnection Note : Every call, if any, are released Note : Outgoing call, if any, is released Defined values <n> 0 : Ask for disconnection (default value) 1 : Ask for outgoing call disconnection Answer a call A Description When the product receives a call, it sets the RingInd signal and sends the ASCII RING or +CRING: <type> string to the application (+CRING if the cellular result code +CRC is enabled). Then it waits for the application to accept the call with the ATA command. syntax: ATA ATA Note : Answer to this incoming call ATH Note : Disconnect call General Indications +WIND Description RING Note : Incoming call Note : Call accepted Note : Call disconnected A general mechanism to send unsolicited non-standardized indications to the application. These indications are: Indication of a physical change on the SIM detect pin from the connector (meaning SIM inserted, SIM removed) Indication during mobile originated call setup that the calling party is ringing. Indication of the availability of the product to receive AT commands after boot. NITZ indication (Network Information and Time Zone). For each indication, a bit flow has to be indicated. syntax: AT+WIND= <IndLevel > Scientech Technologies Pvt. Ltd. 15

27 0 AT+WIND? +WIND: 0 AT+WIND=255 Note: The SIM has been removed +WIND: 0 Note: The SIM has been inserted +WIND: 1 Note: The network service is available for an emergency call Note: The initialization has been completed Note: The modem received a NITZ information message Note: The SIM presence pin has been detected as SIM removed Note: The SIM presence pin has been detected as SIM inserted +WIND: 7 +WIND: 4 +WIND: 15,1, Cingular Extend,2, Cingular,3, +08,4, 03/14/2 7,16:59:48+08,5, ,6, 2 The AT+WIND? command is supported and indicates the <allowed bit flows>. AT+WIND settings are automatically stored in non volatile memory (EEPROM). Defined values <IndLevel> no unsolicited +WIND: <IndNb> will occur (default value) 1 (bit 0) Hardware SIM Insert / Remove indications or SIM presence after software reset 2 (bit 1) Calling party alert indications 4 (bit 2) Product is ready to process AT commands (except phonebooks, AOC, SMS), but still in emergency mode. 8 (bit 3) the product is ready to process all AT commands, at the end of init or after swapping to ADN in case of FDN configuration 16 (bit 4) a new call identifier has been created (after an ATD command, +CCWA indication) 32 (bit 5) an active, held or waiting call has been released by network or other party 64 (bit 6) Network service available indication 128 (bit 7) Network lost indication 256 (bit 8) Audio ON indication 512 (bit 9) SIM Phonebooks reload status Scientech Technologies Pvt. Ltd. 16

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej

Telemetria. PTIB 2 semestr. Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej Telemetria PTIB 2 semestr Instrukcja do ćwiczenia GPRS i licznik energii elektrycznej 1. Konfiguracja połączenia lokalnego głowicą optyczną Podłączyć do licznika głowicę optyczną (kabel powinien wystawać,,w

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie modemu M20 terminal do pracy ze sterownikiem S7200

Przygotowanie modemu M20 terminal do pracy ze sterownikiem S7200 Theme: Komunikacja ze sterownikiem poprzez modem M20 Teleserwis Date: 07.11.00 Author: Siemens AG, A&D AS MVM, Helmut Schindler, Michał Bereza Przygotowanie modemu M20 terminal do pracy ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual

Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP

Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP Protokół SS7 - co to za licho i jak działa na styku z TP o mnie dlaczego ten temat? Zapominamy o IP (!?) SS7 Signaling System number 7 - DSS1 sygnalizacja lokalna centralaklient (ISDN) - SS7 sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 7 Temat ćwiczenia: Konfiguracja i badanie połączenia GPRS 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

DIGA Object Dictionary opis

DIGA Object Dictionary opis MANUAL DIGA Object Dictionary opis UWAGA! Dokument: DIGA_Object_Dictionery_Manual_v1_01.odt Publikowany jako: DIGA_Object_Dictionery_Manual_v1_01.pdf Data utworzenia: 27/09/2013 Napisany prze: Jacek Barcik

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Polarizing filter. Thin film with a vertical ais. Liquid crystal Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM

TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM TACHOGRAPH SIMULATOR DTCOSIM Service Manual USB-KSIM interface General description The simulator is a device that is used as a replacement for tachograph in the vehicle where the tachograph is not mandatory,

Bardziej szczegółowo

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1

On-Board Unit (OBU) Rejestracja. Spis treści. 1. 1.Logowanie... 1 On-Board Unit (OBU) Rejestracja Spis treści 1. 1.Logowanie... 1 1.1. Rejestracja w interfejsie użytkownika internetowego HU-GO...1 1.2.Logowanie się do systemu HU-GO...2 1.3.Wybieranie aktywnego konta...2

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM

Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM Współczesne systemy bezprzewodowe: GSM 1 GSM (Global System for Mobile communications lub Groupe Speciale Mobile) Zainicjalizowany przez Komisję Europejską opracowany w 1982, aby stworzyć wspólny europejski

Bardziej szczegółowo

Backup łącza WAN 3G jako łącze zapasowe WAN1

Backup łącza WAN 3G jako łącze zapasowe WAN1 Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Moxa Solution Day 2011

Moxa Solution Day 2011 Moxa Solution Day 2011 Bezprzewodowa komunikacja GSM/GPRS w przemyśle Cezary Kalista 31.05.2011 Plan prezentacji Przegląd produktów Tryby pracy modemów Tryby pracy modemów IP Bramy IP i Routery: dostęp

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Komunikacja SMS w sterownikach XLe/XLt. Konfiguracja karty GSM i komunikacji SMS

INFORMATOR TECHNICZNY HORNER. Komunikacja SMS w sterownikach XLe/XLt. Konfiguracja karty GSM i komunikacji SMS INFORMATOR TECHNICZNY HORNER Informator techniczny nr 7 -- kwiecień 2008 Komunikacja SMS w sterownikach XLe/XLt Przy jej pomocy sterownik wyposaŝony w kartę komunikacyjną moŝe wysyłać wiadomości tekstowe

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT.

How to share data from SQL database table to the OPC Server? Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT. Jak udostępnić dane z tabeli bazy SQL do serwera OPC? samouczek ANT How to share data from SQL database table to the OPC Server? ANT tutorial Krok 1: Uruchom ANT Studio i dodaj do drzewka konfiguracyjnego

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000G3 Karta produktu Indeks: 9820.10779. Bramka w obudowie BlackBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10779 Bramka w obudowie BlackBOX Mobiline2000G3 to analogowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej, realizując

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SKR - L Ćwiczenie 1 SYGNALIZACJA W SYSTEMIE GSM

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SKR - L Ćwiczenie 1 SYGNALIZACJA W SYSTEMIE GSM INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SKR - L Ćwiczenie 1 SYGNALIZACJA W SYSTEMIE GSM Dariusz Mastalerz Warszawa, październik 1997 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sygnalizacyją

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions

Budowa przełączników modularnych. Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Budowa przełączników modularnych Piotr Głaska Senior Product Manager Enterprise Networking Solutions Agenda 1 2 3 Architektura przełączająca Połączenia do matrycy Wentylacja 1 Ogólny model przełącznika

Bardziej szczegółowo

Planning and Cabling Networks

Planning and Cabling Networks Planning and Cabling Networks Network Fundamentals Chapter 10 Version 4.0 1 Projektowanie okablowania i sieci Podstawy sieci Rozdział 10 Version 4.0 2 Objectives Identify the basic network media required

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio

Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 19-01-2017 09:19 Link do produktu: /modul-odtwarzacza-plikow-mp3-audio-p-2905.html Moduł odtwarzacza plików MP3 audio Cena Dostępność Numer katalogowy 35,00 zł Dostępny

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485

Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Gotronik PPHU Dane aktualne na dzień: 20-01-2017 08:44 Link do produktu: /modul-4-przekaznikow-sterowanych-rs485-p-3942.html Moduł 4 przekaźników sterowanych RS485 Cena Dostępność Numer katalogowy 160,00

Bardziej szczegółowo

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz

System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz System interfejsu RS 232C opracowali P. Targowski i M. Rębarz Standard RS 232C (Recommended Standard) został ustanowiony w 1969 r. przez Electronic Industries Association. Definiuje on sposób nawiązania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera

Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Gdzie możesz zaopatrzyć się w lokalizator GPS? Instrukcja konfigurowania GPS Trackera Jeśli nie posiadasz własnego lokalizatora GPS, to można wypożyczyć go w wyznaczonych Punktach Informacji i Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Telefonia cyfrowa Charakterystyka oraz zasada działania współczesnych sieci komórkowych Ogólne zasady przetwarzania

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja współpracy wagi Eco Label z programem HYDRA przy użyciu Multipleksera MUX 8xRS232/RJ

Instrukcja współpracy wagi Eco Label z programem HYDRA przy użyciu Multipleksera MUX 8xRS232/RJ Instrukcja współpracy wagi Eco Label z programem HYDRA przy użyciu Multipleksera MUX 8xRS232/RJ Spis Treści 1. Wstęp 2. Konfiguracja i użycie wagi oraz multipleksera 3. Schemat przewodu Komputer > Multiplekser

Bardziej szczegółowo

Połączenie dwóch komputerów przy pomocy modemów zewnętrznych

Połączenie dwóch komputerów przy pomocy modemów zewnętrznych Połączenie dwóch komputerów przy pomocy modemów zewnętrznych Artur Wilczek 12 stycznia 2006 Spis treści 1 Wstęp 2 2 Znaczenie kontrolek na modemie 2 3 Ogólne zasady konfiguracji 2 4 Konfiguracja na zablokowanej

Bardziej szczegółowo

Modem Bluetooth MBL-232/UK

Modem Bluetooth MBL-232/UK Modem Bluetooth MBL-232/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie. Przed

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM

CENNIK (bazowy) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM CENNIK (bazowy) PRICE LIST (basic) INWERTERY SIECIOWE FOTTON PLATINIUM On grid FOTTON PLATINIUM INVERTERS FOTTON PLATINUM inwertery-s FOTTON PLATINUM S-Inverters FOTTON PLATINUM 2100 S jednofazowy with

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń

Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Sieci GSM - działanie i systemy zabezpieczeń Seminarium z kryptologii i ochrony informacji Łukasz Kucharzewski Politechnika Warszawska 2009 Historia Groupe Spécial Mobile Global System for Mobile Communications

Bardziej szczegółowo

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual

MM210. Instrukcja obsługi User s Manual Chilli Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty

MeetingHelper. Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania. Instrukcja obsługi dla programisty MeetingHelper Aplikacja Android ułatwiająca przekazywanie materiałów pomiędzy uczestnikami spotkania Instrukcja obsługi dla programisty W tej części został zawarty opis uruchamiania projektu programistycznego,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client:

Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security Client: Połączenie IPSec VPN pomiędzy komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem ZyWALL Remote Security Client, a urządzeniem serii ZyWALL. Przykład konfiguracji. Konfiguracja aplikacji ZyXEL Remote Security

Bardziej szczegółowo

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9

PC Terminal Emulator Cables, RJ-45 (Central Data) to DB-9 Konfiguracja urządzeń EtherLite do współpracy z oprogramowaniem RealPort w środowisku Windows 2000. 1. Potrzebne elementy: (Jarosław Ulczok, Clico Sp. z o.o.) a. EL8 (RS232) b. komputer z zainstalowany

Bardziej szczegółowo

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com

USB 306/307 Modem. Quick Start Guide Pierwsze kroki. www.sierrawireless.com USB 306/307 Modem Quick Start Guide Pierwsze kroki www.sierrawireless.com Welcome to the USB 306/307 modem Your package contains: USB 306/307 modem with TRU-Install This Quick Start Guide USB extension

Bardziej szczegółowo

Configuring and Testing Your Network

Configuring and Testing Your Network Configuring and Testing Your Network Network Fundamentals Chapter 11 Version 4.0 1 Konfigurowanie i testowanie Twojej sieci Podstawy sieci Rozdział 11 Version 4.0 2 Objectives Define the role of the Internetwork

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

PY-FM01. Patent N.O.: BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR

PY-FM01. Patent N.O.: BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR EN Patent N.O.: 200830101862.9 BLUETOOTH CAR KIT WITH FM MODULATOR 1 FEATURES AND FUNCTIONS Bluetooth Hand-free Car Kit 1 Bluetooth A2DP wireless music transmission, hand-free car kit for dialing and conversation.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT

Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT Wprowadzenie do psql i SQL 1 Bazy Danych Wykład p.t. Wprowadzenie do psql i SQL. Język komend psql. Podstawy instrukcji SELECT Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza Wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1855490 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.05.2006 06741799.8 (51) Int. Cl. H04W8/28 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP-BT-RS232

Kod produktu: MP-BT-RS232 Interfejs Bluetooth na RS232 do zastosowań kontrolno-pomiarowych, sterowany komendami AT Urządzenie zbudowano w oparciu o moduł transmisyjny Bluetooth typu BTM-222 firmy Rayson, umożliwiający zasięg bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Komunikacja bezprzewodowa w technologiach GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA Piotr Gocłowski 21.05.2013 Agenda Sieć Komórkowa Oferta modemów przemysłowych Moxa Zakres Funkcjonalności Sieć Komórkowa GSM Global system

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks.

Mobiline2000NW Karta produktu Indeks: 9820.10777. Bramka w obudowie WhiteBOX. Charakterystyka bramki. Transmisja faks. Karta produktu Indeks: 9820.10777 Bramka w obudowie WhiteBOX Mobiline2000NW to analogowa bramka GSM, która pozwala na realizację trzech podstawowych usług: transmisji głosu, faksu oraz transmisji danych.

Bardziej szczegółowo

Traceability. matrix

Traceability. matrix Traceability matrix Radek Smilgin W testowaniu od 2002 roku Tester, test manager, konsultant Twórca testerzy.pl i mistrzostw w testowaniu Fan testowania eksploracyjnego i testowania w agile [zdjecie wikipedia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio.

Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. Instrukcja dla: Icomsat v1.0 SIM900 GSM/GPRS shield for Arduino oraz dla GPRS Shield produkcji Seeedstudio. IComsat jest to shield GSM/GPRS współpracujący z Arduino oparty o moduł SIM900 firmy SIMCOM.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM

Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE USER S MANUAL MODECOM Volcano MC-GM4 OPTICAL MOUSE PL Wymagania systemowe Komputer zgodny z systemem operacyjnym Windows Port USB Zawartość opakowania Myszka instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

CM-180-13 ModBus RTU Slave SHINKO Master

CM-180-13 ModBus RTU Slave SHINKO Master CM-180-13 ModBus RTU Slave SHINKO Master AN-CM-180-13-1-v1_02 Data aktualizacji: 04/2013r. 04/2013 AN-CM-180-13-1-v1_02 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 3 1. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN

Wielokanałowa bramka cyfrowa. Budowa modułowa. Konfiguracja ISDN. Podstawowe wersje bramki MultiCellink ISDN Wielokanałowa bramka cyfrowa MultiCellink to cyfrowa bramka GSM, która umożliwia kierowanie połączeń z zakładowej centrali PABX do sieci telefonii komórkowej realizując połączenia typu GSM-GSM. Technologia

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA BLUETOOTH: Wykaz telefonów przetestowanych i polecanych przez RENAULT. Szara linia: Gray line:

TECHNOLOGIA BLUETOOTH: Wykaz telefonów przetestowanych i polecanych przez RENAULT. Szara linia: Gray line: Przetestowany telefon niezalecany do pracy z systemem : Nie kwestionuje się rzeczywistej jakości, lecz warunki powiązania i systemu głośnomówiącego nie pozwalają nam zagwarantować optymalnego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon

Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon coś o mnie dlaczego ten temat? Co jest złego w Spanning Tree? (subiektywnie) Długie czasy konwergencji

Bardziej szczegółowo

MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa

MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa MK-9 Modem GSM/GPRS Dokumentacja techniczno - ruchowa Wybrane danye techniczne: - mocowanie na specjalnej pokrywie zacisków do liczników Landis+Gyr ZMD300/400, ZMG300/400 oraz ZMQ200 - funkcje GSM / EDGE

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia peryferyjne RS-232. Wykład 2

Urządzenia peryferyjne RS-232. Wykład 2 Urządzenia peryferyjne RS-232 Wykład 2 Transmisja szeregowa Poprzez kanały telekomunikacyjne Zaleta: niskie koszty Wymaga konwersji szeregowo/równoległej np. rejestr przesuwny Dwie metody: asynchroniczna

Bardziej szczegółowo

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS

MODEMY ASTRAADA GSM ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM. AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; Obsługa SMS ASTOR KATALOG SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ASTRAADA GSM MODEMY ASTRAADA GSM AS30GSM101C Astraada GSM; Modem GSM/GPRS RB900 z RS232; 850/900/1800/1900 MHz; Programowanie w języku C lub Python oraz komendami AT,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Strona 1 z 26

Dokumentacja techniczna Strona 1 z 26 Terminal Astraada AS30GSM100C Instrukcja użytkowania Dokumentacja techniczna Strona 1 z 26 Spis treści Wstęp... 4 Opakowanie i zawartość... 5 Opakowanie... 5 Zawartość opakowania... 5 Opis produktu...

Bardziej szczegółowo