BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH. TOM LXIX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH. TOM LXIX."

Transkrypt

1

2 V9{

3 Oj.

4

5 I BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH. TOM LXIX.

6

7 PISMA PROZAICZNE PRZEZ KONSTANTEGO GASZYSKIEGO. LIPSK: F. A. BROCKHAUS

8 t^br4> F c.^ DEC fg- 1/fS

9 ; w MIEJSCE PKZEDMOWY. Wydawca cbibljoteki pisarzy polskich" bdc przed kilku laty autorj-zowany do zebrania wszystkich prac poetycznych Konstantego Gaszyskiego w tom jeden i ogoszenia ich w swoim zbiorze, uczyni zadosy wezwaniu temu, puszczajc je w wiat jako tomik pidziesity i drugi. Mino lat kilka. Prace Konstantego, jakie nie weszy w zbiór poezji, staway si coraz mniej przystpnemi i giny z ócz czytajcej publiki, oraze pamici rodaków, walajc si w pyle blililjotek, lub u antykwarzy. Niektóre z nich z trudnoci odszuka byo mona wiele z nich stay si niedostpn rzadkoci. Wydawca ((Bibljoteki pisarzy polskich)) postanowi skorzysta z danej mu sposobnoci i puci w wiat niniejszy tomik, jako zbiór prac prozaicznych ukochanego wieszcza, które tene podczas swej przymusowej za granic wdrówki na papier przelewa. W tomiku tym znajdzie czytajcy wianek prac poety na zupenie innem polu, wszelako czcy si szczelnie z poezji jego duchem, duchem narodowym, zebrany na rodzinnej niwie, osnuty na tle mioci ojczyzny i osadzony w ramy prostoty szlachetnie mylcego serca. nieskalanej Wydawca zgromadzi te jedynie utwory prozaiczne, które si w posta jednolit uj day; wszelkie za prace modziecze, jakie nasz Konstanty jeszcze w kraju, przed wybuchem 1831 roku, na wiat puci, nie mogy tu by umieszczone, bo do tego zakresu nie nale, czy to form, czy

10 VI pogldem, czy treci, przedmiotu. Moe by e i owe modziecze prace prozaiczne w odwieonej sukience na wiat si poka dzi dostatecznem jest dla potrzeb ogóu to, co si podaje, bo jest pokarmem wzmacniajcym i orzewiajcym, którego naszemu ogóowi dzi nad wszystko najwicej potrzeba. Wydawca mia sposobno poprzedzi Poezje Konstantego Gaszyskiego w «Bibljotece pisarzy polskich)) krótk przedmow, w której zarysowa ogólne kontury ycia poety, o ile mu zakres miejsca i znajomo zmarego dozwoliy. Znajdzie tam czytelnik pogld pobieny na wszystkie prace, a wic i prozaiczne, w niniejszym tomiku zawarte. Uprasza si wic askawych czytelników, aby, jeeli przypadkiem tom poezji tego autora nie jest im znany, zajrzeli do niego, a uzuj^eni oni w sobie obraz pisarza -poety i zrozumi d- no tak poetycznej jak prozaicznej jego spucizny. Porucza si i ten tomik szczególnym wzgldom rodzimej publicznoci, która umiaa uszanowa dno caego wydawnictwa; nieche ona i t podpor caoci wdzicznie przyj zechce, jako podpor zwtlonych zasad, dla zachowania na lepsz przyszo ich nieskalanej czystoci. Pisano w Maju 1874 roku, w Lipsku. Wydawca.

11 SPIS ROZDZIAÓW. StrouA Reszty pamitników Macieja Rogowskiego Rotmistrza Konfederacji Barskiej 1 [Kontuszowe Pogadanki i obraski z szlacheckiego ycia 65 Memorabilja szkolne 71 Wieczorna gawda 79 Obiadek u Pana Rotmistrza 88 Pan Wojciech Bbnowski 97 Bkitny pokój Pana Majora 105 Wesele Kapitana z Chorank 112 Ostatni szlachcic Rzecjiypospolitej 123 Sierotka 130 z podróy po Woszech Listy Pan Dezydery Boczko i suga jego Pafnucy ; obrazek z pierwszych lat emigracyjnego ycia 257

12

13 RESZTY PAMITNIKÓW MACIEJA ROGOWSKIEGO KOTMISTKZA KONFEDERACJI BARSKIEJ. CiASZYMsKI, Proii.

14

15 : PRZEDMOWA. Trzydzieci blisko lat temu od czasu jak mofio za- rodziców moich sicfcn pamici mieszka w ssiedztwie obywatel zacny, Maciej Rogowski, znany w caym powiecie pod imieniem Pana Rotmistrza, poniewa w czasie Konfederacji Barskiej odby w tym stopniu caa ow picioletni wojn uwaan za rokosz przez dwór Stanisawa Augusta i partyzantów l'etersl)urgskiej ("arycy a za wol wit i prawdziwie narodowca przez kadego prawego Polaka. Nazywano take Rogowskiego amerykaninem z jirzyczyny, i zwiedzi t odleg cz wiata i tam z Puawskim, Kociuszk i kilku innymi Polakami, bi si za wolno amerykask pod "Washingtonem. Wszyscy szanowali i kochali Pana Macieja, bo by przyjacielski i uprzejmy wesoy i dowcipny. Obieg wiata nie mao, przetar si midzy ludmi, duo rzeczy widzia i dowiadczy rozmowa wic jego Itya niesychanie zajmujc, a opowiada jego, przeplatanych artobliwemi anegdotami, zawsze z ciekawoci suchano. To te na pitnacie mil w okoo, na kadych imieninacli, clu-zcinach hib wosehi szlacheckiem nie obeszo si bez Pana Rotmistrza i gdy gotowjino si na jak fet w ssiedztwie, wszyscy pytali «A amerykanin czy bdzie?» Wspomnienia modoci nie zacieraj si nigdy, dla tego te dzisiaj, po latach tylu, widz przed sob t posta szanownego starca tak wie i jasn, jak gdybym j dopiero wczoraj straci z oczu. Rogowski nosi dawny strój ])olski kontusz, upan i pas sucki. Ry szczupy i wysokiego wzrostu, a trzyma si prosto jak modzieniec, mimo podeszego wieku i skoat.anego zdrowia. Ws dugi, jak mleko biay, zwieszajcy si na wychudej twarzy, dodawa powagi jego ruchomej Hzjonomji oywionej duemi bkitnemi oczyma.

16 !Na szerokiej ysinie zna byo szramy i karby ran dawnych, to te powtarza nieraz, artujc przy kieliszku, e jeli ma gow mocn, to dla tego i bya nieraz nitowan oów iem i stal. Rogowski nie by nigdy onatym i przechwala si zawsze ze swego tytuu Kawalera marcowego; stara siostra, wdowa bezdzietna, gospodarowaa mu w domu. Pan Rotmistrz po dugiej nieobecnoci w kraju, znalaz wiosk swoj dziedziczn, opuszczon i pi-awic zrujnowan a e byo nieco dugów, musia j wic sprzeda i zrealizowawszy jaki kapita, chodzi zastawami i dzieraw. Ale pi'zy porzdnem prowadzeniu si i dobrem gospodarswie mia si nie le; nie opywa w zbytkach ale te nie zna i niedostatku i móg bez szkody prz\'jmowa u siebie goci, szczególniej za w dzie witego Macieja, która to uroczysto bywaa zwykle trzydniow hulank i z której rozjedali si ssiedzi nakarmieni do sytu i jak to u nas jest zwyczajem, opojeni moe nad miar. Ale w tym ostatnim przypadku uradowany gospodarz pociesza ich staropolskim, szlacheckim argumentem: e tylko czowiek nieuczciwy lka si podochocenia, aby w upojeniu nie wygada niehonoi'owych sprawek i zdradliwych zamiarów swoich. Ojciec mój cho modszy wiekiem, y w wielkiej przyjani z Panem Rotmistrzem odwiedzali si czsto, a wtenczas ja may chopczyna, przysuchiwaem si ich dugim rozmowom z ciekowoci i zajciem. Pan Rogowski gada o Konfederacji Barskiej, a ojciec mój o wojnie Kociuszkowskiej tak to nauk historji mego narodu, zaczem nie od Lecha, ale od panowania Stanisawa Augusta. Kazimierz Puawski i Tadeusz Kociuszko byli dla mnie najwikszymi bohatyrami Polski bom si obznajmi z nimi od dziecistwa i nauczy ich biografji od naocznych wiadków i towarzyszów tych wodzów. Pan Rogowski mia wielk ksig w safian czerwony ojtrawn, na której kartach opisa cale swoje ycic wojny i podróe i gdy proszono go o to, pomn e nieraz dobywa z kantorka ów rkojjis i czyta gociom rozmaite ustpy, których suchano w milczeniu, a które przy kocu obsypywano pochwaami. Gdym póniej bdc starszym, przejeda z Warszawy na wakacje do domu i ju zaczynaem gryzmoli wierszem i proz wymykaem si czsto do Raducza, do Pana Rogowskiego który kocha mnie bardzo, poycza dzie polskich i francuskich i pozwala mi czasami czytywa u siebie w swojej wielkiej ksidze czerwonej. Tytu tego manuskryptu by, ile sobie przypominam : <i Rewlacja wyjadków, którycli w modoci mojej byem aktorem "lub wiadkiem.)) W 1828 roku Pan Rogowski umar, a siostra jego

17 i) odstpiwszy komu innemu dzierawy i sprzedawszy inwentarz i ruchomoci, wyniosa si do krewnych na Kujawy. Przez jaki czas wszyscy wspominali z alem poczciwego Rotmistrza a potem, jak to zwyczajnie bywa midzy ludmi, przestano o nim trada. I ja, przyzna si musz, zapomniaem wówczas mpgo starego przyjaciela i jego ksig, której stronnice tak, niegdy dla mnie byy rozrywk. Niedugo nadeszy waniejsze wypadki; noc 29" Listopada, kampanja 1831 i"oku, a po niej nieszczliwa nasza emigracja; widzc kraj umierajcy, nie Ijyo czasu myle o umarych ssiadach. A nareszcie, gdy lat temu sze czy siedm wpady mi po raz pierwszy w rce Pamitniki Paska i inno dokumenta historji narodowej, wydane w Poznaniu z rkopismów przez lir. Raczyskiego, przypomniaem sobie czerwon ksig Pana Rotmistrza liogowskiego i zaraz postanowiem wszelkicli dooy stara, aby j wyszuka i orygina albo przynajmniej kopij dostawszy, drukiem za granic ogosi. Trudnoci przewidywano dodaway mi bodca i utwierdzay w zamiarze, tem wicej e o pobycie Kazimierza Puawskiego w Niemczech, w Turcji, we Francji i Ameryce, nie znalazem ani sowa w Pamitnikach Kitowicza, a w l<\nrandzie zaledwie ma i nic nieznaczc wzmiank pamitaem za dobrze i Rogowski o tych wypadkacli pisa szeroko. Zgosiem si natyclimiast w tym interesie do jednego z dobrych moich przyjació osiadego w Ksistwie Poznaskiem i dawszy mu naleyte oyanienia co do miejsca i osób, do których mia si uda, obligowaem n)ocno al)y sam lub przez swoici znajomych, zaj si wykryciem rzeczonego manuskryptu. Kilka lat czekaem napróno; przyjaciel mój nie mia adnych z Kujawami stosunków. Ale gdy zniecierpliwiony zaczem mu si gstemi listami uprzykrza pojecha naumylnie do Królestwa i jak si wyrazi w odpisie: puci si nowy argonauta na zdobycie nowego runa zotego! Dopyta >*i do Pani D. siosty Pana IJogowskiego, mieszkajcej w okolicach Kowala u krewnych i gdy jej wytumaczy interes i powiedzia e w mojcm imieniu prosi jej o to, zaczto szuka po caym domu owego rkopisu, który szczciem poznany po swojej czerwonej okadce, odkrytym zosta na póce w spiarni. «Rzuciem si (pisa mi mój korrespondent) na ow ksig «zakurzon i zabkan ród gomóek i serów, z równym «zapaem z jakim niegdy mody Aclilles porwa za bro "przywiezion ród strojów kobiecych i)rzez zdradliwego "lllissa. Okadka bya w caoci, ale niestety! liorrible, "most liorrible! wewntrz blisko poowy kart )rakowao.

18 6 «c ijapicr byl" gruby a furiaat wielki, uywano wice owych ((Relacji na zalepianie szyb stuczonych, a kade wielkanocne ((wiyta, najsrosz przynosiy im klcsk(^'. Przyznano mi «sic; bowiem e przez nicwiaclonio (co dowodzi e nie- «wiadomo moe by grzechem), karty historji Konfederacji ((Barskiej szy do pieca na podlcpianie mazurków i placków. «Brakowao najwicej stronnic z poczijtku i kilkunastu ((ua kocu; gospodyni nienalejj,ca jak wida do konfraterni ((des bas bleus, zaatakowaa manuskrypt od stóp od gowy. (( Mylaem z razu, i ten ocalony rodek bgdzic bez adnego ((interesu i e nicwarto go zabiera; ale gdym rzuci na <( okiem, nie mogem si od czytania oderwa, i po godzinnem ((przeszo zajciu, doszedszy chj ostatniej stronnicy, aowaem <(i nic byo wicej. W tem co zostao, po barbarzyskich ((napadach nieliterackiej rki, wiele jest jeszcze ciekawych i ((inao znanycli szczegóów, mogiicych suy jako materja (( historyczny, a razem jako obraz obyczajowy owego czasu. ((Za i^rzyzwoleniem przeto Pani D. zabraem skarb twój i (( wywiozem do siebie. Trzymam go w sekrecie, zajmujc <(si przepisaniem go na cieszym papierze i w formacie «plus portatif a za zdarzona okazjij do Parya ci «2jrzel.» Ten list zasmuci mnie niepomau. Ile to skarbów historycznych (pomylaem sobie) nagromadzonych przez praojców, podobnemu ulego losow^i. Ogie podoony przez Szweda lub Moskala, poar nie jeden ciekawy manuskrypt, ale niedbao domowa i brak literackiego wyksztacenia, pewno ich wikszij, jeszcze liczb zagubiy! Pocieszaem si jednak myuj i starania moje ocaliy (cho z uszczei"bkiem szlacheckiej spiarni) przynajmniej poow pamitników Rogowskiego. Dugo jednak musiaem wyglda na oczekiwan ]n'zesylk a nareszcie na pocztku tego roku odebraem j i dzi p«klaj do druku. Czytelnik znajdzie tu ostatnie dziaaliia Puawskiego w Czstochowie i wyjazd jego nocny z tej fortecy. Dzieje pierwszej emigracji polskiej po Niemczech, podobnej nieco do naszej (przynajmniej ze zej strony), bo byy i niezgody i potwarze i pojedynki a nawet pojawi si Prorok. Dalej bardzo ciekawe szczegóy o I^uawskim na czele hufca konfederatów w czasie wojny Turków przeciw Moskalom, w 1774 r. przejazd jego przez Francj i przybycie do Ameryki, w Wzmiank o wielu utarczkach z Anglikami, gdzie Puawski i inni ziomkowie nasi bili si dzielnie i saw ora polskiego po nowym wiecie roznieli nareszcie opis mierci Barskiego Ajaxa, przy szturmie miasta Savannah, w kocu 1779 roku i odjazd autora pamitników, do Euroi)y. I

19 To ostatnia cz manuskryptu najciekawsza, jest bowiem zupenie nowym a moe jedynym dokumentem historycznym w tym przedmiocie. W adnem dziele polskiem ani francuskiem tych szczegóów nie spotkaem *). Wiedzielimy tylko o miejscu i dacie mierci Kazimierza Puawskiego ale o trudach które zniós, o walkach które przeby, o Ijrzeciwiestwach które spotka, o zniechceniu którego dowiadczy od czasu wyldowania na ziemi Stanów Zjednoczonych ani sowa. Pod tym wic w^zgldem, pamitniki niniejsze, wanym stan si materjaem. W kilkunastu kartkach, których brak na kocu, nie musiao by nic ciekawego, bo wiem i Rotmistrz Rogowski, w czasie powstania Kociuszki w 17!l-i roku lea przez dziesi blisko miesicy, cik zoony chorob i w tej nowej walce, krótszej ale ogólniejszej i wicej jeszcze narodowej ni Konfederacja Barska, udziau mie nie móg. Ale aowa naley niepomau straty czterech ksig pierwszych, w których, jak sobie przypominam, by szczegóowy opis wyprawy Puawskiego na Litw przybycia do Konfederacji oficerów francuskich zdobycia zamku Krakowskiego i najobszerniejsze wiadomoci o dugiem i heroicznem bronieniu Czstochowy, przeciw atakom Drewicza, który przed tym, jak nazywa kurnikiem, 2,0(K) ludzi straci i od którego odstpi musia ze wstydem. Styl tych pamitników jest nieco naiwny, czasami rubaszny, ale czysty, jasny i peen ycia. Oljrazy przedstawione bez artystycznej pretensji, a jednak ugrupowane dramatycznie; wesoe gdzie niegdzie anegdoty epigramatyczne docinki trafne krelenie portretów niektórych osób znanych w historji; wreszcie, w toku pisma co bardzo ujmujcago i jtrzypominajcego niekiedy Pamitniki Paska! My w naszym jzyku nie posiadamy tego co l"rancuzi zowi stylem onierskim, w jakim Balzac napisa swoj: Histoire de Napoleon racontee par un vieux soldat. Ale mamy styl, któryby mamy co w wielkiej bdcego analogji: nazwa mona stylem szlacheckim albo kontuszowym. S n nas w takim stylu dziea wieo wydane, uoone w rónych epokach, przez ludzi, którzy piszc dla siebie a nie dla publicznoci, nie sadzili si na efekt sztuki redagowali rzecz swoj naiwnie, po prostu, tak jak gdyby siedzc przed kominkiem z fajk lub kieliszkiem wgrzyna w rku, opowiadali to przyjacioom. *) w dwóch tylko dzielacli wydanych w Aiiicrjci- : Tlio liiitory of tlie Aioericnn R(!volutioii, by I>avid Kanisay i w dwuimntu tomowej korrn- ^ ioiideiicji WashiUKtoiia, zebranej i ogoszonej drdkieiii w BoKtoiii" w 1S:{7 roku przed Jaroes Sparks znale mona kilka drobnych ale banizo pnchli-bnyrh wzmianek o mc»twie PnUwHkicgo i o Je^o lieroiczncj Huilcrci.

20 ! s Midzy pomnikami tego rodzaju, pioi-wszg tr/ymaj;{. miejsce: z dawniejszych, Pamitniki Paska a z póniejszych, Dziennik Podróy Generaa Kopcia, Pamitniki Kiliskiego i niniejsze oto pismo Rogowskiego. W wielu ustpach Pana Tadeusza, Mickiewicz uchwyci po mistrzowsku typ mowy kontuszowej, i zachowa j dla potomnych, odlan w niespoytym n-zie swego rymu Styl ten szachecki tak jest potocznym i, e uyj tego wyraenia, tak nieksikowym, i gdy w roku 1828 czy 29, kommunikowano manuskrypt Paska redaktorowi jednego z literackich pism Warszawskich Pan redaktor, czowiek rozmiowany w rasynowskich kocówkach Osiskiego i w dwicznych pcrjodach StanisawaPotockiego, zaoki-glonych Cyceroskim pilnikiem odpowiedzia: e jeliby umieci jakie wyjtki, musiaby stracie wiele czasu. Bo i*zecz dobra i ciekawa, ale redakcj i styl trzeba byo zmieni od deski do deski. Takiem to witokradztwem zagroone byo arcydzieo Paskowe; tak to owe ciekawo freski siedemnastego wieku, o wos co nie zostay zapdzlowane klassycznem wapnem, przez mularczyka szkoy warszawskiej! Buffon, cho czonek akademji Paryskiej, napisa: «le style c'est l'liomme)> ale nasi arystarchowie nie mogli cierpie indywidualnoci, byli niwellatorami i mówili: «styl, «to echo naszego gosu modulacja gammy przez nas "Wydanej i nasz ostplowanej pieczci!') onierskie ksicia Konstantego rzdy majc przed okiem, chcieli oni take obleka pisarzy w jeden i ten sam mundur, szykowa w linj i kaza im odbywa na komend te same ruchy; a biada temo kto si pomyli w manewrze: odsdzano go od czci i dawano wyrok: «non dignus est intrare» Ludzie dawnej szkoy, doszo do tego, i chcieli nawet upiksza i symetryzowa natur. Obcinali noycami bujne gazie drzew samorodnych, ubierali w atas pastuchów, a baranom na szyi zawieszali wstgi jedwabne. I pewny jestem, e gdyby Wenus Medycejska nie bya wyciosana z kararyjskiego marmuru, ale odlana z wosku i gdyby si bya dostaa przypadkiem w rce C"oysevox, Coustou, lub innego jakiego rzebiarza, z czasów Ludwika XVgo, byby jej zaokrgli ramiona, dolepi pulchniejsze lica, na gow wsadzi, jeli nie peruk to przynajmniej wieniec z kwiatów a w rk, wieo rozwinit ró! Przepraszam unienie czytelnika za to romantyczne kazanie doprowadzony byem do tego wspomnieniem niebespie- Gzestwa w jakiem znajdowao sio dzieo Jana Chryzostoma Paska i wylaem ó moj intra parenthesis, jak mawia mój Rogowski. A tei-az wracam do przedmiotu. Niniejsze przeto Reszty Pamitniktjw, któro wydaj, maj tej

21 9 t gówna zalet(^> i przez to staj si ciekawemi, na stanowisku historycznem i literackiem, i pisane w stylu szlacheckim, daj nam daguerrotyp czowieka yjcego w rodku zeszego stólecia i patrzcego na wiat jirzez okulary, przymione moe nieco kurzem jezuickiej edukacji i przesdami swego wieku ale z miejsca na którem stoi, widzcego rzeczy bardzo prosto, jasno i dokadnie. Nie jest on aktorem wystpujcym na scen i wiedzcym i liczna i^ublicznoó na niego zwrócone ma oczy a zatem nie kadzie tynku na lica nie podw-ysza si koturnem ani drapuje swojej tuniki w regularne i artystyczne fady. Opowiada porzdkiem wszystkie godniejsze pamici wypadki, których by wiadkiem a jeeli je opowiada czasem dowcipnie i dramatycznie to mimowiednie bez chci dowcipkowania lub szukania efektu. Pióro jego nie jest sztucznym rylcem, ale jeno stenografem potocznej mowy trb, która dwik przesya ale nie upiksza. Dzi kiedy ta kontuszowa pogadanka ma si przystroi w Guttenbergowsk sukienk, której moe nigdy nie spodziewaa si oblec nie auj zabiegów któiych uyem, ani kopotów i niecierpliwoci które mn miotay przez lat kilka przy wyszukiwaniu i sprowadzeniu tego rkopisu. Ludzie, których rzeczy ojczyste zajmuj, dla których pomniki literackie i historyczne wiksz maj wag ni akcje na drogi elazne bd mi wdziczni za odkrycie i publikowanie tej niespodziewanki. A ja sam ciesz si i w niejak dum urastam, mylc e do tego wspaniaego gmachu przeszoci ojczystej, który. p. Hr. Kaczyski swojem staraniem i nakadem, wystawi dla dzisiejszej Polski i ja przyniosem cho drobn cegiek! Pary, d. 30 maja 1847 r. KONSTANTY GASZYSKI.

22

23 RESZTY PAMITNIKÓW KONIEC KSIGI PITEJ... Dezercja Zaremby wtargnicie wojsk trzecli dworów w kraje Kzeczypospolitej odjazd Kazimierza Piilawskieijo z Czstochowy... czem si bardzo zaalarmowa i zasmuci Pan Puawski. Bo Zaremba, acz od potyczki pod Kocianem (gdzie pobi na gow Rotmistrza Olszowa jak namieniem powyej) i od sprawy Widawskiej (gdzie Branickiego ludzi mocno poturbowa) unika wszelkich odtd okazji i wielkiej krzywdy nieprzyjacioom nie czyni jednak przejcie jego na stron królewsk osabiao konfederacj i zy przykad innym dawao. A list jego pody do Salderna rzuca plam na charakter narodowy i prawdziwym patrjotom serca rozdziera. 18. Doda tutaj musz intra parenthesis e komenda Zaremby tera si odznaczaa nad inne i by w niej rygor i porzdek militarny taaajstwa tam byo nie wiele ale wszystko ludzie w przyzwoitym rynsztunku i w egzercycje wprawni. To te rozmiowany w swojem wojsku Zaremba, oszczdza go za nadto, w ogie rzadko prowadzc: caby < (jak powiedzia raz Dzieranowski, sawny facetus) nic o zakojici prochem byszczcych karabinków, i krwi nie po- < bryzga biaych flintpasów i mosinych adownic." Niei-az zdarzao si, i móg atwo rozbi drobny oddzia rossyjski lub komputowy, a nie ruszy si z posterunku i pozwoli im l)ez szwanku przej pod nosem; wolc pilnowa swoicli wiosek od napaci kozaczej i od upiestwa takich wóczgów i rabusiów iak Zbikowski, Bachowski i inni (którzy pod paszczykiem konfederatów, rzemiosem rzezimieszków trudnili si) anieli bi si jak naleao za

24 12 zagroon; wiar i wolno Kzeczypospolitej. W czowieku tym wiele byo dobrych zalet, ale prywata psua wszystko, bo o sobie tylko myla, a o sprawie publicznej nic. I fila tego to i teraz submissjonowa Poniatowskiemu, Saldernowi kadzi i kania si Imperatorowej rossyjskiej, aby fortun swoj ocali i rang przy dworze dosta. 19. Otó Pan Puawski chcc ukara niewiar Zaremby i dotkn go wanie w tern co on ceni i koclia najwicej, to jest w jego posiadociach ziemskich, postanowi spali i zniszczy do szcztu dobra jego znaczne liisiele i Rozprz, o par mil od Piotrkowa lece. Na ten wic koniec, wziwszy z sob okoo jiiset ludzi, wymaszerowa z Czstochowy 24 Junii w sam dzie witego Jana Chrzciciela udajc si ti*aktem wiodcym w Sieradzkie. Uszlimy ju blisko mil, kiedy Pan Kazimierz przejedajc okoo mojej roty skin na mnie (bo jak mówio si wyej kocha mnie bardzo i by ze mn podufaly). Zbodem konia ostrog i poskoczyem ku niemu, a jadc na ustroni dyskurowalimy o tem i o owem, a najwicej o zdradzie Zaremby. Puawski by czowiek ywy i prdki a zapalajcy si atwo, to te mówiono o nim nie bez racji, e krew mu w yach kipiaa. Bardzo si wic zaci na Zaremb, przypominajc dawne jego sprawki ju rokujce nie dobije rzeczy. Jak zamiast przyj w sukurs Czstochowie oblonej przez Drewicza, wola bezuytecznie ugania si za Malczewskim; jak póniej aktu detronizacji nie chcia publikowa w swoich komendach jak nareszcie w cigych by konszaktacli z zausznikami w^arszawskimi, z Generaami Pruskimi a z Pukownikow rossyjsk Renow w wielkich afektach i komitywie. Nie zapomn nigdy jak szparko sowa z ust mu biegay, gdy o tych wszystkich rzeczach gada i nic móg si odaowa e, gdy par miesicy temu Zaremba przyjecha do Czstochowy w odwiedziny, nie kaza go aresztowa i sdzi militarnie, jako knujcego zdrad (o czem ju wówczas byy poszlaki). 20. Po spiesznym marszu pi'zybylimy wieczorem do Radomska miasteczka o jakie sze mil od Czstocliowy i rozoylimy si na nocn le. Pan Puawski z Rotmistrzem Wiclichowskim (który wieo Zaremb opuci i z ludmi swemi do nas przycign) i ze mn, stan kwater ^«w murow^ancj kamienicy awnika Stacherskiego; alemy H ledwie e pokadli si ku spoczynkowi, l^an Puawski '" w jednej paradniejszej, a ja z Wiclichowskim w drugiej izbie a tu si kto do drzwi dobija i z wart w sieni stojc si kuci. Zerwaem si na równe nogi, wziem w gar pistolet a w drug szabl i pytam przezedi'zwi co to za harmider. A sysze gos mówicego, i przynosi

25 zaj > 13 list bardzo pilm' do Marszaka, od Radzimiskiego z ("zctochowy i e ma ordyiians odda go natychmiast. Skrzeawszy wic ognia i zapaliwszy wiec, odsunem rygiel i odemknwszy drzwi poznaem towarzysza Osipowskiego, trzyniaiijcego duy list w rku. Gdy si naradzamy z Wielicliowskim, czy budzi zaraz Puawskiego czy te czeka jutra rana a on sam, haasem wybity ze snu, wszed do naszej izby i wziwszy wiec z lichtarzem i one przyniesione pisanie, j go czyta. Poznalimy zaraz e li:. nowiny nie byy dobre, bo u Pana Kazimierza kolor twarzy si zmieni i czytajc zniecierpliwiony tupa nog, a wsa pokrca, co byo znakiem alternaty. "Rogowski (rzek do «mnie) za dw-ie godzin niechaj trbacze zwouj na ko «nie ma czasu wypoczywa a tylko nie zapij sprawy, «panie bracie.» Poczem poszed do swojey izby, drzwi z impetem zatrzasnwszy i nas zostawi trzech niewiedzcych co nowego si wici alemy przewchali e nic poylnego. 21. Otó, dobrze przed wschodem soca gdy si uformoaly szwadrony na i"ynku, bardzo zdziwieni zostalimy, gdy!p zamiast maszerowa do Piotrkowa, zawróci si nam kaza Pan Puawski nazad do Czstochowy. Tak wic upieko na ten raz Zarembie, ale nie na dugo bo go Pan g ukara ciej, niliby byy nasze grzeszne rce go ukaray, palc jego majtki. Cho to nie zaraz nastpio ale w kilka lat póniej, jednak poniewa ju nie bd mia okazji mówi o nim, powiem tutaj jaki by jego koniec nieszczliwy. Poniatowski przyj z radoci jego subiiiissj, ale oprócz grzecznych sówek i obietnic, adnej szary mu nie da, ani spodziewanycli faworów ; a wjedajcego do stolicy lud warszawski wygwizda, obwoujc go zdrajc i rzucajc na dezertera kamykami i botem. Umizga si Zaremba przy dworze do ask królewskich, ale nadaremnie odjecha wic skwaszony do majtków swoich v: Sieradzkie, gdzie biorc such wann spali si ywcem. A to tak si stao: siedzia on w wannie drewnianej zamknity po szyj, a przez otwór boczny wpuszczano par ze spirytusu lanego z garncowego gsiorka, który gdy chopiec przez nieostrono czy przez brak siy wypuci, wyla si ów spirytus czci do wanny, czci na podog i tukc si, przewróci obok stojcy lichtarz z zapalon wiec. Z tego wszystkiego si ogie raptowny, a wieko drewnianej wanny tak napcniao od gorca, i go nie byo sposób oderwa l)y uwolni palcego si i l<rzyczceg< w niebogosy Zaremb. Nim obecnemu bratu i sugom przyszo na myl szuka siekiery i rba wann (co póniej zrobili) popali si on okropnie i w par godzin skona

26 bardzo 14 w mkach. Mówiono take (ale o tern ws^tpi^') e to nie zewnsjitrz niego ale wewntrz spirytus si zapali w kiszkach i o mier go przyprawi bo Zaremba bardzo lubi trunki a szczególniej gorzak, któr si i-aczy bez miary. Ud co bd, pokaza si vf tem wszystkiera palec boy, na ukaranie niewiary czowieka, który swoj partj opuci i na stron nieprzyjacielsk haniebnie przeszed. 22. Maszerowalimy spiesznie dzie cay t sam drog co wczoraj, rozmaite czynic konjektury i przypuszczenia o tym nagym powrocie. Marszaek jecha zamylony, smutny, i z nikim ani nawet ze mn nie gada. Nie mielimy go si wypytywa, ale póniej dowiedziaem si o nieiomylnych nowinach, które przywióz Osipowski w onym licie. Nowiny te byy takie. Radzimiski (obywatel zacny i miay kawaler, któremu Marszaek zawsze w czasie wycieczek które czyni, komend w Czstochowie zostawia) donosi Panu Puawskiemu, i zaraz po naszem wymaszerowaniu odebra niezawodne wieci, e Austryjak zdj nareszcie chytr mask e Generalno z Preszowa wypdzi Tyniec, Lanckoron i Bobrek wojskiem swojem pi'zez zdrad zaj i w gb województw Krakowskiego, Sandomirskiego i Woynia si posuwa. Wiedzc za dawniej e Prusak wtargn take do Wielkopolski i na konfederatów godzi sdzi i niepodobna przeciw trzem potencjom si broni, i naley myle o wasnem bespieczestwie zwaszcza e on (Puawski) oskarony gono o królobójstwo, mógby przypaci gow. Radzi wic Radzimiski aby marszaek zemsty na Zarembie zaniecha, a jak najspieszniej o sobie myla. Wszystkie te szczegóy, w kilka dni póniej, gdymy przekradali si przez lsk, sam Puawski mi opowiedzia a czas pokaza e byy prawdziwe. 23. Ju dobrze po zachodzie soca stanlimy w Czstochowie i zaraz Puawski z Radzimiskim zamknli si sam na sam v.' dawnym refektarzu i z godzin tajemnie dyskurowali. Ja zaczem si ju rozbiera w mojej celi, bo byem bardzo sfatygowany dwudniowym marszem, a tu nagle wchodzi do mnie Puawski. Zdziwiem sic bardzo tem jego pokazaniem si, tem wicej e mia twai-z zaalterowan, a na sobie nie swój pikny i bogaty mundur huzarski lamowany srebrem (który cigle nosi), ale szar jak taraatk i prost granatow czapk z siwym barankiem. «Panie Macieju (rzek on do mnie). le z nasz «spraw. Wiesz panie bracie e nie desperowaem nigdyy «ale t ra gdy ti-zy i)otencje przeciw nam si zdeklarowa- «y, a aljanci nic nie robi, widz i niepodobna si broni. «Mona by wprawdzie mur gow przebi, ale by si i o gowa strzaskaa; a ta gowa moe si zda jeszcze na co

27 ' oporem, 15 gdy ze czasy przemiiiij. A co wicej, i desperowaiiym wity ten dom Boej Rodzicielki, doznaby jakiej (' krzywdy i cikiej zniewagi od Schizmatyków i Lutrów. Musz wic salwowa si za granic na czas jaki a wiedzc ile mnie kochasz i e mona na ciebie liczy <( zawsze, przyszedem si zapyta, czy chcesz mi by to- ((warzyszem w tej ekspedycji.)) ((Panie Marszaku (rze- «kem wziniszony i caujc go w rami) pójd za tob. choby ((ua kraj wiata, a do antypodów póki stanie mi siy i (( ycia, nie odstpi ci nigdy.» Uciska mnie Puawski i rzek: «nie dzikuj ci, bo byem serca twego j^ewny)) a l)otem doda kadc palec na ustach: ((Nie mów Panie bracie ((O tem nikomu by si to nie roznioso po garnizonie e go ((Opuszczam. Ubierz si nie po wojskowemu i jak najskro- «mniej a nim si rozwidni wyniesieni si cichaczem ((Z Czstochowy.)) Na tak nowin odlecia mnie sen, który JU zaczyna mnie morzy, i jem si wybiera w drog. Opasaem na goe ciao trzosik mój skui-zany, w którym byo przeszo sto dukacinów, czci wyniesionych z domu, czci zabranych w matelzakach kozackich, które nigdy próne nie byy. Wdziaem szai-awary i kurt granatow bez adnych obszlegów a z broni przyrzdziem tylko pistolety do olstrów. Pan Puawski nie spa take, ale zajty by pisaniem poegnania do zaogi, któr to rzecz uoy w bardzo serdecznym i piknym stylu, tak e (jakemy si dowiedzieli póniej) wszyscy, a nawet naytwardsi wsacze, suchajc onego poegnania, pakali. (,'howaem ja kopj togo pisma które radbym tu przytoczy, ale mi zagino wraz z innemi bagaami w nieszczliwej wyprawie naszej na Tureczczyznie (o czem bdzie niej). 24. Miaeiu wielk ochot poegna si z moim dobrym przyjacielem i krewniakiem Kalasantym Bzowskim, ale e trzeba by byo wyda sekret, wic z bólem serca zaniechaem zamiaru. iklkern wic tylko przed obrazkiem Najwitszej Panny (który wisia nad mojem ókiem) i pomodliem si gorco do tej Królowej polskiej, bagajc J za naród nasz nieszczliwy i polecajc w Jej opiek Pana Puawskiego i siebie, aby czuwaa nad nami i ordowaa, ród niewiadomych azardów, na które puszczalimy si dzisiaj. Ledwie e skoczyem modlitw, przyszed Hohdanek, kozak Puawskiego (którego tene mia przy sobie od dziecistwa i bardzo lubi) raportujc mi z cicha e w fortecy wszyscy pi, e konie posiodane i wszystko do drogi gotowe. Wziem wic pistolety pod pach i zeszedem na drugi dziedziniec, macajc po murach, bo noc jako w ostatniej kwadrze, Itya chmurna i ciemna. W kilka minut nadszed i Pan Kazimierz dosiedlimy koni i kady

28 16 zrobiwszy znak krzya witego wyjechalimy samotrze i w iiajwickszem milczeniu boczn, bram z fortecy. A gdymy ju byli w polu o jakie staje, Puawski dotychczas milczcy zatrzyma konia i rzek do mnie wycigajc rk ku stronie Czstochowy: «Gdyby to nie byo tak wite miejsce i tyle «drogich pamitek dla Polski obejmujce nie opuszczabym <(go panie bracie tubym si broni do upadego i w graczach bym si zagrzeba. Wiem e zaoga byaby mi flo- «trwaa ale Radzimiski ma racj: nie trzeba witego «tego grodu, Palladium Rzeczypospolitej, na ostateczn «zgub i zemst kacerzy naraa.)) KSIPjGA SZÓSTA. rodróz po Szlijsku, Saksoiiji, Bawarji etc. Ksina Kui-iiiiHl/.ka w Orcziiie IJeneralno w Brauiiaii Mazowiecki w Tiirezccli. 1. Pierwszym zamiarem Puawskiego byo przedrze si do Turcji jako do jedynego kraju w Europie, który si deklarowa szczerze za konfederacj, i wicej dla niej robi ni dwór Wersalski, wojn przeciw Rossji podejmujc. Ale trudnoci byy wielkie przebijania si przez tak przestrzeli kraju rozmaitemi wojskami obsadzonego a co waniejsza i Dywan chwia si zaczyna i z Rossj wchodzi w traktaty, w Bukareszcie z plenipotentami teje potencji deliberujc. Nie byo wic roztropnie oddawa si Turkom w szpony i azardowa si bez adnego uytku dla sprawy publicznej, na tak dalek a niebespieczn drog. Gi-anica Pruska bya tu pod bokiem a po miastach Szlskich wielu obywateli naszych, tchurzów szukajcych ród zamieszek krajowych bespieczestwa za granic a wojska pruskiego bardzo mao z tej strony, bo wszystko pocigno ku Toruniowi. A dalej, w Drenie, take dosy Polaków malkontentów- czepiajcych si przy ksiciu kurlandzkim. 7a tych tedy powodów i tym podobnych, zwrócilimy si ku Prusom. 2. W Opolu (po niemiecku Oppeln) nadybalimy szlachcica jednego Kaliszanina, którego imienia dzi sobie nie przypominam. By to niepospolity junak i paliwoda.

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie.

Tytu. Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Tytu Cztery prawdy, których powiniene wiedzie. Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Potrzebujesz zbawienia 3 2 Sam siebie nie moesz zbawi 3 3 Pan Jezus zatroszczy si o Twoje zbawienie 4 4 Bez Jezusa pójdziesz

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych

Liturgia rozes!ania koldników misyjnych Liturgia rozes!ania kol"dników misyjnych Komentarz na wej#cie Jezus pos!uguje si" ka#dym z nas, aby nie$% $wiat!o wiary, nadziei i mi!o$ci na ca!y $wiat. W$ród nas s& dzieci, które podziel& si" radosn&

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Zadania ustne 10 punktów

Zadania ustne 10 punktów Zadania ustne 10 punktów Najpierw przeczytaj wiersz na głos tak, aby zasygnalizować swój zamysł interpretacyjny. Potem wiersz zinterpretuj, uwzględniając to, że jest on tworem językowym. Maria Pawlikowska-

Bardziej szczegółowo

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty

O Królowaniu królowi Cypru fragmenty œw. Tomasz z Akwinu* O Królowaniu królowi Cypru fragmenty Rozdzia³ 15: O tym, e pojêcie rz¹dów zaczerpniête zosta³o z rz¹dów boskich 15.1. I jak za³o enia miasta lub królestwa odpowiednio zaczerpniêto

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Czwórka. W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze piszą

Czwórka. W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze piszą Czwórka 4 ( pismo uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Legionowie) Numer 1/Wrzesień Rok szkolny 2008/2009 W numerze: Znowu w szkole! Doniesienia szkolnego reportera Mole książkowe polecają Uczniowie wiersze

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Historia mojej rodziny. Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie

Historia mojej rodziny. Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Historia mojej rodziny Klaudia Dink, 3F Gimnazjum nr 143 z Oddziałami Integracyjnymi im. I.J. Paderewskiego w Warszawie Drzewo genealogiczne mojej rodziny Kazimierz Krzyszczak Mój prapradziadek urodził

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE SCENARIUSZ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/16 KLASA 2A I 1D SZKOŁA PODSTAWOWA NR 220 IM. STANISŁAWA KOPCZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Z prawej strony sceny na materacu śpi przykryty kocem chłopiec. Wokół niego

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

My!lisz o zako"czeniu wszystkiego

My!lisz o zakoczeniu wszystkiego My!lisz o zako"czeniu wszystkiego przeciw zapobiec w mlodym samobostwie Je#eli my!la$e! o pope$nieniu samobójstwa lub ju# próbowa$e! je pope$ni%, te informacje powinny Tobie pomóc. Dlaczego tak si' czujesz?

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd!

Tytu. Katolicka Biblia zawiera prawd! Tytu Katolicka Biblia zawiera prawd! Spis treci Tytu 1 Spis treci 2 1 Wstp 3 2 Maria 3 2.1 Matka Jezusa 3 2.2 Wieczne dziewictwo 3 2.3 Niepokalane poczcie 3 2.4 Oddawanie czci 3 3 Msza 3 4 Celibat 4 5

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

A GDYBY TAK NIE PRACOWAĆ W NIEDZIELĘ?

A GDYBY TAK NIE PRACOWAĆ W NIEDZIELĘ? A GDYBY TAK NIE PRACOWAĆ W NIEDZIELĘ? 57KerenOr, 07.03.2017 13:03 A ja tam lubi? pracowa? w niedziel?! A jak, sta? mnie. Inni sobie za?ywaj? s?onecznej k?pieli a ja wydaj? towar klientowi. I owszem, mog?

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2010/2011 Drogi Uczestniku! ETAP REJONOWY Test zawiera pytania z kilku humanistycznych dziedzin. Prosimy Cię, abyś uważnie przeczytał teksty i polecenia

Bardziej szczegółowo

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki.

Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki, By się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. JASNOGÓRSKA PANI G G7 C G Ref.: Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką, e h a D Polski Tyś Królową i najlepszą Matką. h e G D7 Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski. G E7 a D D7 G Niech z miłości Twojej

Bardziej szczegółowo

HENRYK SIENKIEWICZ

HENRYK SIENKIEWICZ HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916 Wczesne lata Urodzony w Woli Okrzejskiej Rodzina zubożała szlachta Jeden z sześciorga dzieci Od 1861 roku w Warszawie Gimnazjum w Warszawie Posada guwernera Studia: medycyna

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice

Tekst 1. Narzeczeni i Rodzice Tekst 1 Pełna szczerych chęci i ochoty... oraz Bogu ducha winien... ogarnięci nieodparcie wzniosłymi ideałami życia małżeńskiego oraz gwoli skrócenia niebezpiecznie przedłużającego się okresu narzeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1

Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Szkolne Nowinki Gazetka Szkolna Listopad 2014 Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Numer 1 Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Szkolnej Gazetki pod tytułem Szkolne Nowinki. Jest on wynikiem

Bardziej szczegółowo

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci

Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Albowiem te s wielkanocne uroczystoci Liturgia Wielkiego Tygodnia w Kociele Starokatolickim Mariawitów Wielkanoc geneza wita i sposób ustalania jego terminu Zmartwychwstanie Paskie = Wielkanoc = Pascha

Bardziej szczegółowo

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik

Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Jakub Kska kl. V c Daniel Nieduziak kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Os. Gaj 39 32-541 Trzebinia opiekun: Danuta Siedzik Historia naszej miejscowoci siga redniowiecza. Prawdopodobnie te wtedy

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/

Start O nas Kontakt. Opis projektu. Czym jest uspokajanie ruchu. Przykłady ze świata. http://www.strefazamieszkania.org/ Strona 1 z 6 Start O nas Kontakt Opis projektu Czym jest uspokajanie ruchu Przykłady ze świata Strona 2 z 6 Projektowaliśmy ulice W ramach pierwszej edycji Strefy Zamieszkania przeprowadzilimy pilotaowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką Edukacja wczesnoszkolna Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II przeprowadzonych przez Alicję Staszewską Rudnicką Edukacja: polonistyczno-środowiskowa Blok tematyczny: Warszawa obecna stolica

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK: WALENTYNA RYBAK

RYSUNEK: WALENTYNA RYBAK Drodzy Czytelnicy, witamy w ostatnim w tym roku szkolnym numerze gazetki CzyToManiak?! Przeczytacie w nim relację z wycieczek klas pierwszych oraz będziecie mieli możliwość obejrzenia zdjęć. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ,

=@ /ABCDEFAG, ;@ 'BHIBGJAFIBCKJ, =@ /ABCDEFAG, Do Horsens mo!na dosta" si# za pomoc$ publicznego transportu np. autobusem z Lublina przez %ód& lub samolotem. Do listopada 2013 roku istnia'o tanie po'$czenie lotnicze liniami Ryanair z

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW

Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW SAKRAMENT POJEDNANIA Co to jest? SESJA 1 dla RODZICÓW Znaki Gotowości Czy twoje dziecko czasem Chce się modlić do Boga? Mówi Przepraszam bez podpowiadania? Przebacza innym nawet wtedy, gdy nie mówi przepraszam?

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

www.gieldalubinska.pl Cybulskiego WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego AKTUALNO CI Zmiany KULTURA Sowieckie SPORT Znamy mistrzów str.

www.gieldalubinska.pl Cybulskiego WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego AKTUALNO CI Zmiany KULTURA Sowieckie SPORT Znamy mistrzów str. WIADOMO CI Kulisy znikniêcia targowiska miejskiego Dlaczego mieszkañcy musieli tak d³ugo czekaæ na zlikwidowanie targowiska? str. 3 CMYK AKTUALNO CI Zmiany Pos³a Cybulskiego Najpierw w PO,do ubieg³ego

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu

Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie. Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Odkrywam Muzeum- Zamek w Łańcucie Przewodnik dla osób ze spektrum autyzmu Dzisiaj odwiedzę Muzeum- Zamek w Łańcucie! Zamek w Łańcucie był domem dwóch rodzin. Zamek wybudował czterysta lat temu książę Stanisław

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Magazyn kulturalno-szachowy Karl. Ok?adka numeru po?wi?conego osobie arcymistrza Rubinsteina.

Magazyn kulturalno-szachowy Karl. Ok?adka numeru po?wi?conego osobie arcymistrza Rubinsteina. NOWE O UBINSTEINIE Numer 3/2013 niemieckiego kwartalnika Karl (zgodnie z tre?ci? i podtytu?em jest to magazyn kulturalno-szachowy ) niemal w ca?o?ci po?wi?cony jest osobie arcymistrza ubinsteina, najwybitniejszego

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście

O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście O żorskiej młodzieży w Wielkim Mieście Był 21 maj kiedy uczniowie klas szóstych stawili się przed świtem pod sklepem DYWYTA, by rozpocząć podróż do słonecznej Warszawy. Pomimo wczesnej pory każdy miał

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Kościuszko- nasz patron

Kościuszko- nasz patron Kościuszko- nasz patron Kościuszko Tadeusz patron naszej szkoły, Przed laty na Mereczowszczyźnie urodzony. Na Rynku Krakowskim przysięgę złożył, Za swą śmierć dla narodu na chwałę zasłużył. Walczył w Stanach

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci ilustracje Joanna Kłos NaSza KSięGarNia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Marta

Bardziej szczegółowo

Co się działo? 1/2015-2016

Co się działo? 1/2015-2016 1/2015-2016 Co się działo? Sprzątanie Świata 25 września wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata. Wyruszyliśmy na drugiej lekcji. Poszliśmy do lasu w Jędrzychowie. W jednym miejscu zostawiliśmy worki

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Matka Boska z Guadalupy Meksyk KLIKAJ

Matka Boska z Guadalupy Meksyk KLIKAJ Matka Boska z Guadalupy Meksyk KLIKAJ Ciekawe odkrycia o p ł aszczu Matk i Bo ż ej z Guadalupy 1. Lekarze stwierdzili, ż e oko Matki Boskiej kiedy otrzyma ś wiat ł o zmienia si ę tak jak ż ywe oko cz ł

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

1. Jakie zwierzęta kryją się pod tymi imionami? Muszka, Komar. Maciuś. Pan Twardowski. Gryzunia. Fufu Tup-Tup

1. Jakie zwierzęta kryją się pod tymi imionami? Muszka, Komar. Maciuś. Pan Twardowski. Gryzunia. Fufu Tup-Tup . (imię i nazwisko) Szkoła, klasa I. NAJMILSI 1. Jakie zwierzęta kryją się pod tymi imionami? Muszka, Komar Jarzębaty Maciuś Szaruś Ona Pan Twardowski Gryzunia Fufu Tup-Tup Kitka. 2. Odpowiedz na pytania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pojednania Czasem źle postępujemy Przez moje złe czyny (grzechy) inni ludzie się smucą, a czasami nawet płaczą. Moje złe czyny brudzą serce. Serce staje się brudne

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2012 Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy VI

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2012 Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy VI Międzyszkolna Liga Przedmiotowa PŁOCK 2012 Zadania konkursowe z języka polskiego dla klasy VI KOD UCZNIA Witamy Cię na XVIII Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej. Przed Tobą zadania konkursowe z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

Moja prababcia Zofia. Natalia Dudek Monika Kołodziej Klasa VI. Praca konkursowa: Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini

Moja prababcia Zofia. Natalia Dudek Monika Kołodziej Klasa VI. Praca konkursowa: Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Moja prababcia Zofia Praca konkursowa: Natalia Dudek Monika Kołodziej Klasa VI Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini Nasza praca konkursowa powstała dzięki materiałom dostarczonym nam przez koleżankę z klasy.

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

KARTA PRACY UCZNIA NR 1. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE KARTA PRACY UCZNIA NR 1. Rozwi¹ krzy ówkê. 1. Budynek, w którym ucz¹ siê dzieci. 2. Pomieszczenie, w którym mo na zjeœæ obiad podczas du ej przerwy. 3. Miejsce przeznaczone

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny

Jerzy Lubomirski. hetman polny koronny. marszałek nadworny koronny. wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego. marszałek wielki koronny Jerzy Lubomirski wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego wielokrotny starosta hetman polny koronny marszałek nadworny koronny marszałek wielki koronny Urodził się on 20 stycznia 1616 w Wiśniczu, kształcił

Bardziej szczegółowo

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie?

Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Czy na początku XX wieku w Arktyce było mniej lodu niż obecnie? Określenie ostatnich minimów zasięgu pokrywy lodowej Arktyki jako rekordowe, czy bezprecedensowe często powoduje atak ostrej czkawki u sceptyków

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?...

PEWNO ZBAWIENIA. Kto daje ycie wieczne?... Gdzie mona znale ycie wieczne?... Kto ma ycie wieczne?... WSTP. By pewnym oznacza pozby si wszelkich wtpliwoci. Lekcje biblijne Pocztek z Chrystusem przez studiowanie Pisma witego, uczenie si go na pami, rozmylanie i stosowanie w yciu pod kierownictwem Ducha

Bardziej szczegółowo

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk!

GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat. Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! GRA RODZINNA dla 2-6 osób w wieku powy ej 7 lat Hodujesz zwierz ta, chronisz przed niebezpiecze stwem, pomna asz swój zysk! Gra rodzinna dla 2-6 osób w wieku od 7 lat. ZawartoÊç pude ka: 2 ró ne dwunastoêcienne

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej

Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Śladami Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie Przygotował zespół w składzie: Anna Grotowska Honorata Jagodzińska Elżbieta Kalicka Agnieszka Kraszewska

Bardziej szczegółowo