RU EN PL. pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RU EN PL. pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi"

Transkrypt

1 RU EN PL ëúëapple Î Ì fl Ï ËÌ àìòúappleûíˆëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË washing machine User instructions pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi

2 ëó ÂappleÊ ÌËÂ Ç Â ÂÌË é ËÂ Ò Â ÂÌËfl åâapple ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË Å ÒÚapple È ÒÚ appleú èóîâáì  ÒÓ ÂÚ YÒÚ ÌÓ Í èâapple Ó ÍÎ ÂÌË éôëò ÌËÂ Ô ÌÂÎË ÛÔapple ÎÂÌËfl äóìúâèìâapple Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ Ç Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ëúëappleí í Îˈ ÔappleÓ apple ÏÏ óëòúí Ë ÔÂappleËÓ Ë ÂÒÍÓÂ Ó ÒÎÛÊË ÌË ë ÏÓÒÚÓflÚÂÎ ÌÓ ÛÒÚapple ÌÂÌË ÌÂÔÓÎ ÓÍ ëâapple ËÒ íâıìë ÂÒÍË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ëúapple Ìˈ èâappleâ ÍÎ ÂÌËÂÏ Ï ËÌ Û Â ËÚÂÒ, ÚÓ ÓÌ Ôapple ËÎ ÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ë Ò Ì ÒÌflÚ ÂÒ Úapple ÌÒÔÓappleÚÌ È ÍappleÂÔÂÊ, Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Ì ÒÚapple Ìˈ 8. 3

3 Ç Â ÂÌË ÇÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ËÁÛ ËÚ ÌÌÛ ËÌÒÚappleÛÍˆË ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ë appleû Û ËÌÙÓappleÏ ˆË, ÓÚÌÓÒfl Û Òfl Í ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌÂ Ë Â apple ÓÚÂ. ëóıapple ÌËÚÂ Ò ÓÍÛÏÂÌÚ ˆË Îfl ÔÓÒÎÂ Û Ëı ÍÓÌÒÛÎ Ú ˆËÈ ËÎË ÔÂappleÂ Ë appleû ËÏ ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎflÏ. ÇÌËÏ ÌËÂ: ÌÌ fl Ï ËÌ ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌ ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓ Îfl ÚÓ Ó Ó ÔappleËÏÂÌÂÌËfl. êâíóïâì ˆËË ÔÓ ÛÚËÎËÁ ˆËË. ÇÒ ÛÔ ÍÓ Ó Ì Â Ï ÚÂappleË Î ÍÓÎÓ Ë ÂÒÍË ËÒÚ Â Ë ÔÓ ÎÂÊ Ú ÔÂappleÂapple ÓÚÍÂ. èóê ÎÛÈÒÚ, ÔÓÏÓ ËÚ ÛÚËÎËÁËappleÓ Ú Ëı ˆÂÎflı ÒÓıapple ÌÂÌËfl ÓÍappleÛÊ ÂÈ ÒappleÂ. èappleó ˆ ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ ÏÓÊÂÚ ÔÓ ÒÍ Á Ú Ç Ï, Í Í ÚÓ Ò ÂÎ Ú. ÖÒÎË Ç ÔappleÂÍapple ÚËÎË ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Ï ËÌÓÈ, ÔÓÏÌËÚÂ, ÚÓ ÓÌ Ì ÂÒÔÓÎÂÁÌ È ÏÛÒÓapple. ñâìì Â Ï ÚÂappleË Î ÏÓ ÛÚ Ú ÔÂappleÂapple ÓÚ Ì. èappleëïâ ÌËÂ: ÓÚÒÓ ËÌËÚ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ ÌËfl Ï ËÌÛ, ÍÓÚÓappleÓÈ Ç ÔappleÂÍapple ÚËÎË ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl. éúappleâê Ú ÔËÚ ËÈ Í ÂÎ ÏÂÒÚÂ Ò ËÎÍÓÈ. ìúëîëáëappleûèúâ Ëı. èappleë ÛÚËÎËÁ ˆËË ÒÚ appleóè ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ Û Â ËÚÂÒ, ÚÓ Á ÂÎÍ Î Í Ì apple ÓÚ ÂÚ, ÚÓ ÂÚË Ì ÏÓ ÎË Á ÔÂappleÂÚ Ò fl Ï ËÌÂ. é ËÂ Ò Â ÂÌËfl èappleë ÔÓÍÛÔÍÂ Û Â ËÚÂÒ, ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò Ï ËÌÓÈ ÎË: - àìòúappleûíˆëfl ÔÓ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË - É apple ÌÚËÈÌ È ÒÂappleÚËÙËÍ Ú - á ÎÛ ÍË - á ÎË ÌÓÈ Î Ì èappleó Âapple Ú ÓÚÒÛÚÒÚ Ë ÔÓ appleâê ÂÌËÈ Ï ËÌ ÔappleË Úapple ÌÒÔÓappleÚËappleÓ ÍÂ. èappleë Ëı Ó Ì appleûêâìëë Á ÓÌËÚ ÎËÊ È ËÈ ìôóîìóïó ÂÌÌ È ëâapple ËÒÌ È ñâìúapple. åâapple ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË èappleëïâ ÌËÂ: ÔappleË ÒÂı ÓÔÂapple ˆËflı ÔÓ ËÒÚÍÂ Ë Ó ÒÎÛÊË ÌË ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ : a) Ç Ì Ú ËÎÍÛ ËÁ appleóáâúíë b) èâappleâíappleóèúâ Íapple Ì ÔÓ Ë Ó c) ÇÒ ÒÚËapple Î Ì Â Ï ËÌ Candy ÓÎÊÌ Ú Á ÁÂÏÎÂÌ. ì  ËÚÂÒ ÚÓÏ, ÚÓ ÒÂÚ ÎÂÍÚappleÓÔËÚ ÌËfl ËÏÂÂÚ Á ÁÂÏÎfl ËÈ ÔappleÓ Ó, ÔappleÓÚË ÌÓÏ ÒÎÛ Â Ó apple ÈÚÂÒ Í Í ÎËÙˈËappleÓ ÌÌ Ï ÒÔÂˆË ÎËÒÚ Ï. CE èappleëïâ ÌËÂ: ëúëapple Î Ì fl Ï ËÌ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÛÂÚ ËappleÂÍÚË Ï ÖÖë 89/336/ÖÖë, 73/23/ÖÖë Ë ÔÓÒÎÂ Û ËÏ ÔÓÔapple Í Ï Í ÌËÏ. d) çâ ÔappleËÍ Ò ÈÚÂÒ Í Ï ËÌ ΠÊÌ ÏË appleûí ÏË ËÎË ÌÓ ÏË. çâ ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Ï ËÌÓÈ, ÂÒÎË Ç apple ÁÛÚ. e) çâ appleâíóïâì ÛÂÚÒfl ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl ÔÚÂapple ÏË, ÚappleÓÈÌËÍ ÏË Ë/ËÎË Û ÎËÌËÚÂÎflÏË. ÇÌËÏ ÌËÂ: Ó appleâïfl ÒÚËappleÍË Ó ÏÓÊÂÚ Ì appleâ Ú Òfl Ó 90 ë. f) èâappleâ ÚÂÏ, Í Í ÓÚÍapple Ú ÂappleˆÛ, Û Â ËÚÂÒ ÓÚÒÛÚÒÚ ËË Ó apple ÌÂ. g) çâ ÔÓÁ ÓÎflÈÚ ÂÚflÏ ËÎË ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ Ï Îˈ Ï ÔÓÎ ÁÓ Ú Òfl Ï ËÌÓÈ ÂÁ Ç Â Ó ÔappleËÒÏÓÚapple. h) çâ ÚflÌËÚ Á ÔËÚ ËÈ Í ÂÎ ËÎË Á Ò ÏÛ Ï ËÌÛ, ÚÓ ÌÛÚ ËÎÍÛ ËÁ appleóáâúíë. i) çâ ÓÒÚ ÎflÈÚÂ Ï ËÌÛ ÔÓ ÓÁ ÂÈÒÚ ËÂÏ ÚÏÓÒÙÂappleÌ ı fl ÎÂÌËÈ ( ÓÊ, ÔappleflÏ Â ÒÓÎÌÂ Ì Â ÎÛ Ë Ë Ú..) l) èappleë ÔÂappleÂÏ ÂÌËË Ï ËÌ Ì ÔÓ ÌËÏ Èڠ Á appleû ÍË ÛÔapple ÎÂÌËfl ËÎË Á ÍÓÌÚÂÈÌÂapple Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ. èappleë ÔÂapple ÓÁÍÂ Î Í Ì ÓÎÊÂÌ ÓÔËapple Ú Òfl Ì ÚÂÎÂÊÍÛ. 4 5

4 m) ÇÌËÏ ÌËÂ! èappleë ÛÒÚ ÌÓ ÍÂ Ï ËÌ Ì ÍÓ appleó ı ÔÓÍapple ÚËflı Û Â ËÚÂÒ, ÚÓ ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ Â ÓÚ ÂappleÒÚËfl ÓÒÌÓ ÌËË Ï ËÌ Ì Á Íapple Ú ÓappleÒÓÏ. n) èó ÌËÏ ÈÚÂ Ï ËÌÛ ÓÂÏ. o) ÖÒÎË Ï ËÌ apple ÓÚ ÂÚ ÌÂÔapple ËÎ ÌÓ ËÎË Î ËÁ ÒÚappleÓfl, ÍÎ ËÚÂ Ï ËÌÛ, ÔÂappleÂÍappleÓÈÚ ÔÓ Û Ó Ë Ì ÔÓÎ ÁÛÈÚÂÒ Â. ÑÎfl ÓÁÏÓÊÌÓ Ó appleâïóìú Ó apple ÈÚÂÒ ÚÓÎ ÍÓ ìôóîìóïó ÂÌÌ È ëâapple ËÒÌ È ñâìúapple Ë Úapple ÛÈÚ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl ÓappleË ËÌ Î Ì ı Á Ô ÒÚÂÈ. ç appleû ÂÌË ÂÛÍ Á ÌÌ ı ÚappleÂ Ó ÌËÈ ÔÓ Âapple ÂÚ appleëòíû ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚ Ï ËÌ. p) èappleë ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË Á ÏÂÌ ÔËÚ Â Ó Í ÂÎfl Ó apple ÈÚÂÒ ìôóîìóïó ÂÌÌ È ëâapple ËÒÌ È ñâìúapple. Å ÒÚapple È ÒÚ appleú ëúëappleí. óúó ÓÚÍapple Ú Î Í, Ì ÊÏËÚÂ Ì ÍÎ Ë Û appleûíóflúíâ. éúòóappleúëappleûèúâ ÂÎ Â Ë Á appleûáëúâ Â Ó Ï ËÌÛ. á ÍappleÓÈÚ ΠÍ. èóïâòúëúâ ÏÓ Ë Òapple ÒÚ ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ë ÓÚ ÂÎÂÌËfl ÍÓÌÚÂÈÌÂapple Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ : ÓÚ ÂÎÂÌË I - Îfl Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÒÚËappleÍË, ÓÚ ÂÎÂÌË II Îfl ÒÂı ÓÒÚ Î Ì ı ÔappleÓ apple ÏÏ. Ç ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ò ÔÓÏÓ appleû ÍË Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ (Á ÌÌ fl ÔappleÓ apple ÏÏ ÓÚÓ apple ÁËÚÒfl Ì ËÒÔÎÂÂ). ç ÊÏËÚÂ, ÂÒÎË ÌÂÓ ıó ËÏÓ, ÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÙÛÌ͈ËÓÌ Î Ì Â ÍÎ Ë Ë, Á ÚÂÏ - ÍÎ Ë Û "ÒÚ appleú/ô ÛÁ ". åóêâú ÓÁÌËÍÌÛÚ ÌÂÔappleÓ ÓÎÊËÚÂÎ Ì fl Ô ÛÁ ÏÂÊ Û Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë "ÒÚ appleú/ô ÛÁ " Ë ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔappleÓ apple ÏÏ Ì appleâïfl, ÔÓÍ Ï ËÌ ÓÔapple ÂÎËÚ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÍÓÎË ÂÒÚ Ó Ó Ë ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Ô apple ÏÂÚapple ÔappleÓ apple ÏÏ. èóîâáì  ÒÓ ÂÚ ÑÎfl ÍÓÌÓÏÌÓÈ ÍÒÔÎÛ Ú ˆËË Ç ÂÈ ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ Ë ˆÂÎflı ÒÓıapple ÌÂÌËfl ÓÍappleÛÊ ÂÈ Òapple ëú apple ÈÚÂÒ Á appleûê Ú Ï ËÌÛ ÔÓÎÌÓÒÚ. Ç ˆÂÎflı ÍÓÌÓÏÌÓ Ó ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË, Ó, ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ appleâíóïâì ÛÂÚÒfl ÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÔÓÎÌÛ Á appleûáíû ÂÎ fl Ï ËÌÛ. Ç Ò ÍÓÌÓÏËÚÂ Ó 50% ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË, ÒÚËapple fl Ó ËÌ apple Á ÔappleË ÔÓÎÌÓÈ Á appleûáíâ ÔÓ Òapple ÌÂÌË Ò ÛÏfl ÒÚËappleÍ ÏË ÔappleË ÔÓÎÓ ËÌÌÓÈ Á appleûáíâ. ÖÒÚ ÎË ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚ Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÒÚËappleÍÂ? íóî ÍÓ Îfl ÒËÎ ÌÓ Á applefláìâììó Ó ÂÎ fl! Ç Ò ÍÓÌÓÏËÚ ÏÓ Â Òapple ÒÚ Ó, appleâïfl, Ó Û Ë ÓÚ 5 Ó 15% ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË, Ì ÔappleËÏÂÌflfl Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÒÚËappleÍË Îfl ÒÎ Ó Ë ÌÓappleÏ Î ÌÓ Á applefláìâììó Ó ÂÎ fl. ä Í apple Ú ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÛ ÒÚËappleÍË? ì ÎËÚ ÔflÚÌ ÒÔÂˆË Î Ì ÏË Òapple ÒÚ ÏË, ÚÓ ÔÓÁ ÓÎËÚ ËÁ ÂÊ Ú ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË ÒÚËappleÍË ÔappleË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple  60 ë. ëúëappleí ÔappleË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple 60 ë ÔÓÁ ÓÎËÚ Ò ÍÓÌÓÏËÚ Ó 50% ÎÂÍÚappleÓ ÌÂapple ËË. äó ÒÚËappleÍ ÓÍÓÌ ÂÌ ç ËÒÔΠÔÓfl ËÚÒfl Ì ÔËÒ "ã Í Á Íapple Ú. èóê ÎÛÈÒÚ, Ê ËÚÂ" (ãûä ÅãéäàêéÇÄç ÜÑàíÖ...). óâappleâá 2 ÏËÌÛÚ Ì ËÒÔΠÔÓfl ËÚÒfl Ì ÔËÒ "èappleó apple ÏÏ ÓÍÓÌ ÂÌ. ã Í ÓÚÍapple Ú" (èêéé. éäéçóöçä ãûä éíäêõí). Ç ÍÎ ËÚÂ Ï ËÌÛ, Îfl Â Ó ÂappleÌËÚ appleûíóflúíû Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç ÍÎ. (OFF). éúíappleóèúâ Î Í Ë appleûáëúâ ÂÎ Â. èóòîâ Í Ê ÓÈ ÒÚËappleÍË Ì Ú ËÎÍÛ ËÁ appleóáâúíë Ë ÔÂappleÂÍappleÓÈÚ ÔÓ Ó ÍÛ Ó Ì ÒÚËapple Î ÌÛ Ï ËÌÛ. 6 7

5 ìòú ÌÓ Í Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå óïàêîâêè, íåîáõîäèìî ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå îïåpàöèè: 1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé ñòåpæåíü À, 2 áîêîâûõ áîëòà Ñ. 2. Âûêpóòèòü 2 ñòåpæíÿ Â. Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ òîé îïåpàöèè âíóòpü ìàøèíû óïàäóò äâå ïëàñòìàññîâûå pàñïîpêè. 3. Íàêëîíÿÿ ìàøèíó, óäàëèòü óêàçàííûå âûøå pàñïîpêè. 4. Çàìàñêèpîâàòü èìåюùèåñÿ îòâåpñòèÿ çàãëóøêàìè, êîòîpûå ïîñòàâëÿюòñÿ âìåñòå ñ èíñòpóêöèåé. B C A C D B èó ÍÎ ÂÌËÂ Í ÒÂÚË Ó ÓÒÌ ÊÂÌËfl å ËÌ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ Ì Á ÎË Ì Ï Î Ì ÓÏ Ò Ì ÍÓÌ ÌËÍ ÏË Ò appleâá ÓÈ 3/4 Îfl ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌËfl Ï ËÌ Í Íapple ÌÛ ıóîó ÌÓÈ Ó. å ËÌ ÓÎÊÌ Ú ÔÓ ÍÎ ÂÌ Í ËÒÚÓ ÌËÍÛ Ó ÓÒÌ ÊÂÌËfl Ò ÔÓÏÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÌÓ ı Î Ì Ó, ÒÚ apple  ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÌÂÎ Áfl. å ËÌ ÓÎÊÌ ÔÓ ÍÎ Ú Òfl ÚÓÎ ÍÓ Í Íapple ÌÛ ıóîó ÌÓÈ Ó. èó ÍÎ ÂÌËÂ Í Íapple ÌÛ Óapplefl ÂÈ Ó Ò ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÓÈ Â 40 ë ÏÓÊÂÚ ÔÓ appleâ ËÚ ÌÂÍÓÚÓapple  ÚËÔ ÂÎËÍ ÚÌ ı ÚÍ ÌÂÈ. 5. Çaêpeïèòå ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa a ía äíe, êaê ïoêaçaío ía pècyíêe. 6. Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê. min 4 cm âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë. max 100 cm +2,6 mt max min 50 cm max 85 cm èappleëïâ ÌËÂ: appleâíóïâì ÛÂÏ ÒÓıapple ÌËÚ ÔÓÔÂapple ÌÛ ÒÍÓ Û Ë ËÌÚ, ÚÓ Á ÎÓÍËappleÓ Ú Ï ËÌÛ ÒÎÛ Â ÓÁÏÓÊÌÓÈ Û Û ÂÈ Úapple ÌÒÔÓappleÚËappleÓ ÍË. èappleóëá Ó ËÚÂÎ Ì ÌÂÒÂÚ ÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓÒÚË Á Î Â ÓÁÏÓÊÌ Â ÔÓ appleâê ÂÌËfl Ï ËÌ ÔÓ ÔappleË ËÌ Ì ÔÓÎÌÂÌËfl Ôapple ËÎ Í Ò ËıÒfl Úapple ÌÒÔÓappleÚÌÓ Ó ÍappleÂÔÂÊ. ìòú ÌÓ Í ËÁ ÂÎËfl ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl Á Ò ÂÚ Î ÂÎ ˆ Ï ËÌ. 8 ÇÌËÏ ÌËÂ! èóòîâ ÒÚËappleÍË Ò ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÔÂappleÂÍapple Ú Íapple Ì Îfl ÓÚÍÎ ÂÌËfl Ï ËÌ ÓÚ ÔÓ Ë Ó. ÑÎfl ÌÓappleÏ Î ÌÓÈ apple ÓÚ ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ ÌÂÓ ıó ËÏÓ, ÚÓ ÍÓ̈ ÒÎË ÌÓ Ó Î Ì Ì ıó ËÎÒfl Ì ÒÓÚ ÓÚ 50 Ó 85 ÒÏ Ì ÛappleÓ ÌÂÏ ÔÓÎ. 9

6 ùîâíúappleë ÂÒÍÓ ÔÓ ÍÎ ÂÌËÂ Ë ÏÂapple ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË ëúëapple Î Ì fl Ï ËÌ apple ÓÚ ÂÚ ÓÚ ÒÂÚË Ó ÌÓÙ ÁÌÓ Ó ÔÂappleÂÏÂÌÌÓ Ó ÚÓÍ 230 Ç Ë 50 Ɉ. ì  ËÚÂÒ, ÚÓ ÎÂÍÚappleÓÔappleÓ Ó Í apple ÒÒ ËÚ Ì, ÔÓ ÏÂÌ ÂÈ ÏÂappleÂ, Ì 3 ÍÇÚ. á ÚÂÏ ÒÚ Ú ËÎÍÛ appleóáâúíû Ò Á ÁÂÏÎÂÌËÂÏ Ë ÓÔÛÒÚËÏ Ï ÚÓÍÓÏ 10 Ä. ì  ËÚÂÒ Ì ÎË ËË Á ÁÂÏÎÂÌËfl ÎÂÍÚappleÓÔappleÓ Ó ÍÂ Ç Â Ó ÓÏ. ÇËÎÍ ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ Ë appleóáâúí Ç ÂÏ ÓÏ ÓÎÊÌ Ú Ó ÌÓ Ó ÚËÔ. çâ appleâíóïâì ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÚappleÓÈÌËÍË, ÔÚÂapple Ë Û ÎËÌËÚÂÎË. ÇÒ ÒÚËapple Î Ì Â Ï ËÌ CANDY ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ Û Ú ÌÓappleÏ Ï ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË, Ôapple ÔËÒ ÂÏ ÏË àìòúëúûúóï å appleíë ä ÂÒÚ. äapple ÚÍËÈ ÔÛÚÂ Ó ËÚÂÎ ÔÓ Candy Infotext èó ÍÎ ËÚÂ Ï ËÌÛ Í ÒÂÚflÏ ÎÂÍÚappleÓÔËÚ ÌËfl, ÔÓ Ë Ë ÒÎË Ó (ÒÏ. ÒÚapple. 9). Ç ÂappleËÚÂ Î Û ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÒÚËappleÍË, ÔÓÒΠÍÓappleÓÚÍÓ Ó ÔappleÓÏÂÊÛÚÍ appleâïâìë Ì ËÒÔΠÔÓfl ËÚÒfl ÒÓÓ ÂÌËÂ: WELCOME 0.00 COTTON WHITE HEAVY SOIL èapple ËÎ ÌÓ appleâïfl ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚÓÏ ùúó ÒÓÓ ÂÌËÂ Ì ËÒÔÎÂÂ, ÂÒÎË apple Ì ÔappleÓ apple ÏÏ No 1 èâappleâ ÚÂÏ Í Í ÂÒÚË Ôapple appleëúâî Ì Â ÛÒÚ ÌÓ ÍË, Á ÔÓÏÌËÚÂ, ÚÓ ÓÚÔÛ ÂÌÌÓ appleâïfl Ì ÔappleËÌflÚËÂ Ç ÏË appleâ ÂÌËfl Ó ÓappleÂ Í ÍÓÈ-ÎË Ó ÓÔˆËË Ó apple ÌË ÂÌÓ 30 ÒÂÍÛÌ ÏË Ì 1 ÔÛÌÍÚ, Ë ÂÒÎË Ç Ì ÛÎÓÊËÚÂÒ ÚÓ appleâïfl, ÌÛÊÌÓ Û ÂÚ Ì ËÌ Ú ÔÛÌÍÚ ÒÌ Î. ç ÊÏËÚÂ Ó ÌÓ appleâïâììó ÍÎ Ë Ë ( ) Ë ( ) Ì 5 ÒÂÍÛÌ ÔÓÍ Ì ÔÓfl ËÚÒfl ÒÓÓ ÂÌËÂ: ADOPT LANGUAGE ENGLISH üáõä ëééåôöçàâ êìëëäàâ ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÇÇÖÑàíÖ ÇêÖåü hh: èó ÛÏÓÎ ÌË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ùapple ÌÁÛÁÒÍËfl flá Í ÒÓÓ ÂÌËÈ. äî Ë ÂÈ ( ) Ç ÏÓÊÂÚ ÔappleÓÎËÒÚ Ú ÒÔËÒÓÍ ÓÒÚÛÔÌ ı flá ÍÓ. Ñ Î ËÌÒÚappleÛ͈ËË Ò ÔappleËÏÂapple ÒÓÓ ÂÌËÈ ÔappleË Ó flúòfl Ì Ì ÎËÈÒÍÓÏ flá ÍÂ. óúó ËÁÏÂÌËÚ ÁÌ ÂÌË ÒÓ, Ì ÊËÏ ÈÚÂ Ó ÔÓÎÛ ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ Ó ÁÌ ÂÌËfl ÍÎ Ë Û ( ) ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÇÇÖÑàíÖ ÇêÖåü mm: óúó ËÁÏÂÌËÚ ÁÌ ÂÌË ÏËÌÛÚ, Ì ÊËÏ ÈÚÂ Ó ÔÓÎÛ ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ Ó ÁÌ ÂÌËfl ÍÎ Ë Û ( ) ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) 10 11

7 ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ëàéç. éäéçó-ü? ÑÄ áäèéåçàíú? ÑÄ Çäã.êÖÜ.ÑÖåé? çöí Çõâíà àá åöçû? ÑÄ ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) êöüàå ÇêÖåÖçà ÄÅëéãûíçõâ ïãéèéä àçíöçëàççäü ÖÒÎË Ì ËÒÔΠéíçéëàíöãúçõâ, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÖÒÎË Ì ËÒÔΠNO, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÖÒÎË Ì ËÒÔΠNO, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÇÒ Ëapple ÈÚ NO, ÂÒÎË ÊÂ Ì Ó YES, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÖÒÎË Ì ËÒÔΠNO, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ) ÇÓÁ apple Ú Ì Á Í apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ íâôâapple Ç ÓÚÓ apple Ú Î Û ÔappleÓ apple ÏÏÛ, Ú ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç ÊÂÎ ÂÚÂ, Ç ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÓÚÎÓÊÂÌÌ È Á ÔÛÒÍ. èappleó apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ Ï ËÌ ëúëapple Î ÌÛ Ï ËÌÛ Infotext ÌÂÓ ıó ËÏÓ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ú Ú Í, ÚÓ ÎË Ôapple ËÎ ÌÓ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ appleâïfl, flá Í Ë Ç Ë ÔÂappleÒÓÌ Î Ì Â ÚappleÂ Ó ÌËfl. äó Ï ËÌ ÍÎ ÂÌ, Ë appleû Í Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Ì ıó ËÚÒfl Î ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÓÚÎË ÌÓÏ ÓÚ Stop, Ì ËÒÔΠÔÓfl ËÚÒfl ÔappleË ÂÚÒÚ ÂÌÌÓ ÒÓÓ ÂÌËÂ. ùúó ÒÓÓ ÂÌË ÔÓÍ Á ÂÚÒfl Ú ÂÌË ÍÓappleÓÚÍÓ Ó appleâïâìë, ÔÓÍ Ï ËÌ ÓÔapple ÂÎflÂÚ, Í Í fl apple Ì ÔappleÓ apple ÏÏ. äó Ï ËÌ ÓÚÓ, ÔÓfl ËÚÒfl ÂÚ Î Ì fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Ó apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏÂ, Ò ÚÓ Ó ÏÓÏÂÌÚ Ç ÏÓÊÂÚÂ Ì Ú ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËÂ Ï ËÌ. ç ÔappleËÏÂapple èâapple Ó ÍÎ ÂÌËÂ Ñ ÌÌ fl Ï ËÌ ÓÚÓ Í apple ÓÚÂ Ë ÂÁ Ôapple appleëúâî Ì ı Ì Î Ì ı ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ. é Ì ÍÓ ÌÌ fl Ï ËÌ ËÏÂÂÚ ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ Ë ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛÂÏÓ Ó appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ, Îfl Ôapple ËÎ ÌÓ Ó ÔÓÎÌÂÌËfl ÚËı ÙÛÌ͈ËÈ ÌÂÓ ıó ËÏÓ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ú Ì Î Ì Â ÛÒÚ ÌÓ ÍË. ùúó ÔappleÓÒÚ fl ÓÔÂapple ˆËfl Ë ÔappleË ÒÓÁ ÌËË ÚÓÈ Ï ËÌ ÎÓ Û ÂÎÂÌÓ ÓÒÓ Ó ÌËÏ ÌËÂ, ÚÓ ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ Ï ËÌ ÏÓ ÛÔapple ÎflÚ Â ÔappleÓÒÚÓ Ë ÙÙÂÍÚË ÌÓ. èêàçöíëíçìû! ïãéèéä àçíöçëàççäü ÇıÓ ÏÂÌ èâappleâ ıó ÓÏ ÏÂÌ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl, Ó apple ÚËÚ ÌËÏ ÌËÂ, ÚÓ Ç ËÏÂÂÚ 30 ÒÂÍÛÌ Ì ÓÔÂapple ˆË, ÚÓ Ò ÂÎ Ú Ò ÓÈ Óapple. ÖÒÎË Ç Ì ÛÍÎ ÂÚÂÒ ÚÓ appleâïfl, ËÒÔÎÂÈ ÂappleÌÂÚÒfl Í ËÁÌ Î ÌÓÏÛ ÒÓÒÚÓflÌË, Ë Ç Û ÂÚ ÌÛÊ ÂÌ ÒÌÓ ÓÈÚË ÏÂÌ Îfl ÔappleÓ ÓÎÊÂÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl. ë ÚÓ Ó Ú Ô ÏÂÌ ÏÓÊÂÚ Ú Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌÓ. ç ÊÏËÚÂ Ó ÌÓ appleâïâììó ÍÎ Ë Ë ( ) Ë ( ) Ì 5 ÒÂÍÛÌ ËÎË Ó ÔÓfl ÎÂÌËfl Á ÛÍÓ Ó Ó ÒË Ì Î. éôˆëë ÏÂÌ ÏÓÊÌÓ ÏÂÌflÚ Ò ÔÓÏÓ ÍÎ Ë Ë ( ). óúó ÔÓ Ú Âapple ËÚ Óapple ÓÔˆËË Ì ÊËÏ ÈÚ ÍÎ Ë Û ( ). ìòú ÌÓ Í flá Í ÏÂÌ (ÔÓ ÛÏÓÎ ÌË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ùapple ̈ÛÁÒÍËÈ flá Í) Ç ÒÚËapple Î Ì fl Ï ËÌ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Ì Ì ÎËÈÒÍËÈ flá Í. Ç ÌÌÓÈ ËÌÒÚappleÛ͈ËË Ò ÔappleËÏÂapple ÒÓÓ ÂÌËÈ ÔappleË Ó flúòfl Ì Ì ÎËÈÒÍÓÏ flá ÍÂ. ÖÒÎË Ç Ï ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleû ÓÈ flá Í ÒÓÓ ÂÌËflı Ï ËÌ, ÒΠÛÈÚ ÌÌÓÈ Ôappleӈ ÛappleÂ: ç ÊÏËÚÂ Ó ÌÓ appleâïâììó ÍÎ Ë Ë ( ) Ë ( ) Ì 5 ÒÂÍÛÌ ËÎË Ó ÔÓfl ÎÂÌËfl Á ÛÍÓ Ó Ó ÒË Ì Î Îfl ÚÓ Ó, ÚÓ ÓÈÚË ÏÂÌ Óapple, ËÒÔÎÂÈ Á ÔappleÓÒËÚ Ç Ò apple Ú ÊÂÎ ÂÏ È flá Í. éúôûòúëúâ ÍÎ Ë Ë ( ) Ë ( ) Ë ÔappleÓÎËÒÚ ÈÚ ÒÔËÒÓÍ flá ÍÓ, ÍÓÚÓapple  ÂÒÚ Ì ÎË ËË. éúôûòúëúâ ÍÎ Ë Û ( ) Ë Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ), ÚÓ ÔÓ Ú Âapple ËÚ Ç Óapple

8 ìòú ÌÓ ËÚ çó Ó ÇappleÂÏfl ùúû ÙÛÌÍˆË ÌÂÓ ıó ËÏÓ Á ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ Ú ÔÓ ÛÏ ÔappleË ËÌ Ï: Ó-ÔÂapple ı, ÓÚÓ apple Ê Ú ÚÂÍÛ Â appleâïfl Ì ËÒÔÎÂÂ; Ó- ÚÓapple ı, Îfl Ôapple ËÎ ÌÓÈ apple ÓÚ ÙÛÌ͈ËÈ ÓÚÎÓÊÂÌÌ È ÒÚ appleú/ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛÂÏÓ appleâïfl ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ. Ç Û ÂÚ ÓÔÓ Â ÂÌ ÏË ÌËÂÏ apple Áapplefl Ó ÒÓ Ì ËÒÔÎÂÂ. óúó ËÁÏÂÌËÚ ÁÌ ÂÌË ÒÓ Ì ÊËÏ ÈÚ ÍÎ Ë Û ( ), ÚÓ ÂÒÚË apple ÌÌÓÂ Ç ÏË ÁÌ ÂÌË ÒÓ, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ). Ñ ÎÂÂ Ì ÌÛÚ ÏË Ú apple Áapplefl ÏËÌÛÚ Ì ËÒÔÎÂÂ, ÒÌÓ Ì ÊËÏ ÈÚ ÍÎ Ë Û ( ) Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ì ËÒÔΠ̠ÒÚ ËÚ ÌÂÓ ıó ËÏÓ ÁÌ ÂÌË ÏËÌÛÚ, ÚÓ ÂÒÚË apple ÌÌÓÂ Ç ÏË ÁÌ ÂÌË ÏËÌÛÚ, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ). êâêëï ÛÒÚ ÌÓ ÍË appleâïâìë ÖÒÚ ÔÛÚË ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleâïfl. èâapple È ÂÒÎË Ç ıóúëúâ, ÚÓ ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ Ë ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛÂÏÓ Ó appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ÎË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ, Ì ËÌ fl Ò ÚÂÍÛ Â Ó appleâïâìë, Ò ÍÓÚÓappleÓ Ó ıóúëúâ Ì Ú ËÎË Á ÍÓÌ ËÚ ÔÓÎÌÂÌË ÔappleÓ apple ÏÏ, Ì ÔappleËÏÂapple, Á ÍÓÌ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ 18:00. ùúó Ì Á ÂÚÒfl êâêëïóï Ä ÒÓÎ ÚÌÓ Ó ÇappleÂÏÂÌË. ÖÒÎË ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÙÛÌÍˆË ÔappleÓ apple ÏÏËappleÛÂÏÓ Ó appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ (ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ ), ÌËÊ ÔÓÍ Á Ì ÔappleËÏÂapple, ÍÓ Ì ÒÚ ËË ÏÂÌ ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ apple Ì êâêëï Ä ÒÓÎ ÚÌÓ Ó ÇappleÂÏÂÌË. ê Áapple ËÚ á ÛÍÓ ÓÈ ëë Ì Î éíóì ÌËfl èappleó apple ÏÏ Ç ËÏÂÂÚ ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Á ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î, ÍÓÚÓapple È Û ÂÚ ËÁ Â Ú Ç Ò Ó Á Âapple ÂÌËË ˆËÍÎ ÒÚËappleÍË. ç Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë ( ) Ç ÏÓÊÂÚ apple Ú "Yes"( ) ËÎË "No"(ÌÂÚ). èó Ú Âapple ËÚ Ò ÓÈ Óapple Ç ÏÓÊÂÚÂ Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë ( ), Ë ËÒÔÎÂÈ ÔÂappleÂÈ ÂÚ Ì ÌÓ È Ú Ô, Ë ÔÓfl ËÚÒfl ÒÓÓ ÂÌËÂ, Á Ôapple Ë ÂÂ Ç Ò "ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ á ÔÓÏËÌ ÌËfl ". ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ á ÔÓÏËÌ ÌËfl ùúó ÔÓÎÂÁÌ fl ÙÛÌ͈Ëfl, ÂÒÎË Ç ÒÚÓ ËÒÔÓÎ ÁÛÂÚÂ Ó ÌÛ Ë ÚÛ Ê ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÒÚËappleÍË. ìòú ÌÓ Í "ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË á ÔÓÏËÌ ÌËfl" ÂÚ ÛÍ Á ÌËÂ Ï ËÌ Á ÔËÒ Ú Ô ÏflÚ ÔÓÒÎÂ Ì ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌÌÛ ÔappleÓ apple ÏÏÛ/ ÙÛÌ͈Ë. ùú ÙÛÌ͈Ëfl apple ÓÚ ÂÚ ÚÓÎ ÍÓ Ò ÔappleÓ apple ÏÏ ÏË Îfl ıîóô ÚÓ ÛÏ ÊÌ ı, ÂÎËÍ ÚÌ ı, ÒËÌÚÂÚË ÂÒÍËı Ë ÂappleÒÚflÌ ı ÚÍ ÌÂÈ. è ÏflÚ Ì ÒÓıapple ÌflÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ÍË Îfl appleûôô ÒÔÂˆË Î Ì ı ÔappleÓ apple ÏÏ. Ç ÂappleËÚ "Yes"( ) ËÎË "No"(ÌÂÚ) Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë ( ), ÚÓ ÂÒÚË apple ÌÌÓÂ Ç ÏË ÁÌ ÂÌËÂ, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û ( ). Ñ Î ËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ ÊÂÚ Ç Ï ÒÓÓ ÂÌËÂ, Á Ôapple Ë ÂÂ Ç Ò, Úapple ÛÂÚÒfl ÎË ÛÒÚ ÌÓ Í "ÑÂÏÓÌÒÚapple ˆËÓÌÌÓ Ó appleâêëï ". äéçöñ èêééê - åõ Ç 18:00 í ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ, ÂÒÎË ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÙÛÌÍˆË ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ (Í Í ÔÓÍ Á ÌÓ Â), ÔappleÓ apple ÏÏ Á Âapple ËÚÒfl 18:00. ÇÚÓappleÓÈ ÂÒÎË Ç ıóúëúâ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleâïfl ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ËÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌ È Á ÔÛÒÍ ÂappleÂÁ ÓÔapple ÂÎÂÌÌÓ appleâïfl; Ì ÔappleËÏÂapple, ÂappleÂÁ 1 1/2 Ò. ùúó Ì Á ÂÚÒfl êâêëïóï éúìóòëúâî ÌÓ Ó ÇappleÂÏÂÌË. ÖÒÎË Ç ËÒÔÓÎ ÁÛÂÚ ÙÛÌ͈ËË appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ËÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ, ÒÎÂ Û ËÈ ÔappleËÏÂapple ÔÓÍ ÊÂÚ Ç Ï, ÍÓ apple Ì êâêëï éúìóòëúâî ÌÓ Ó ÇappleÂÏÂÌË Ì ÒÚ ËË ÏÂÌ ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ. äéçöñ èêééê - åõ óöêöá 1H 30M é  ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó ÂÌ ÔÓÎÂÁÌ, ÌÓ Ò Ì ÂÈ ÚÓ ÍË ÁappleÂÌËfl êâêëï Ä ÒÓÎ ÚÌÓ Ó ÇappleÂÏÂÌË Û ÂÚ ÓΠÔÓÎÂÁÂÌ Ë ÔappleÓ Â ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËË, Ú Í Í Í ÌÂ Û ÂÚ ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË Ò ËÚ Ú, ÒÍÓÎ ÍÓ appleâïâìë Ç ÏÓÊÂÚ ÓÚÒÛÚÒÚ Ó Ú Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ï ËÌ Á ÍÓÌ ËÚ ËÎË Ì ÌÂÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ. èó ÓÒÚËÊÂÌËË appleâêëï ÛÒÚ ÌÓ ÍË appleâïâìë, Ï ËÌ Ç Ò ÒÔappleÓÒËÚ, ıóúëúâ ÎË Ç ÛÒÚ ÌÓ ËÚ "éúìóòëúâî ÌÓÂ" appleâïfl, ËÎË, ÔappleË ÔÂappleÂÏ ÂÌËË ÔÓ ÏÂÌ Ò ÔÓÏÓ ÍÎ Ë Ë ( ) - "Ä ÒÓÎ ÚÌÓÂ" appleâïfl. á ÙËÍÒËappleÛÈÚÂ Ç Óapple Ò ÔÓÏÓ ÍÎ Ë Ë ( ). äó Ç Á ÙËÍÒËappleÓ ÎË Ç Óapple appleâêëï appleâïâìë, ËÒÔÎÂÈ Á ÔappleÓÒËÚ Ç Ò ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ê Áapple ÂÌË á ÛÍÓ Ó Ó ëë Ì Î éíóì ÌËfl èappleó apple ÏÏ. 14 ÑÂÏÓÌÒÚapple ˆËÓÌÌ È appleâêëï (ÔÓ ÛÏÓÎ ÌË ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÓ No (çâú)) èóê ÎÛÈÒÚ, ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÌÌÛ ÓÔˆË ÒÓÒÚÓflÌË "No"(ÌÂÚ), ÂÒÎË ÚÓ ÛÊ ÌÂ Ò ÂÎ ÌÓ, Ú Í Í Í ÌÌ fl ÓÔˆËfl ÔappleÂ Ì ÁÌ ÂÌ Îfl ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl ËÒÍÎ ËÚÂÎ ÌÓ ÒÂapple ËÒÌ ı ˆÂÎflı. ÖÒÎË ÌÌ fl ÓÔˆËfl Ì ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ÒÓÒÚÓflÌË "No"(ÌÂÚ), ÚÓ ÔÓ ıó  ËÁ ÏÂÌ ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌËfl, Ï ËÌ çö çäóçöí ÔÓÎÌÂÌË ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË. ÑÎfl ÔÓÎÌÂÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË ÂÏÓÌÒÚapple ˆËÓÌÌ È appleâêëï ÓÎÊÂÌ Ú ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ "No"(ÌÂÚ). èóòîâ Ó "No"(ÌÂÚ) Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë ( ), Ï ËÌ ÒÔappleÓÒËÚ, Ì ÊÂÎ ÂÚ ÎË Ç ÓÒÛ ÂÒÚ ËÚ "Ç ıó ËÁ ÏÂÌ ". Ç ıó ËÁ ÏÂÌ ÖÒÎË Ç Û Ó ÎÂÚ ÓappleÂÌ ÔappleÓËÁ  ÂÌÌ ÏË ÛÒÚ ÌÓ Í ÏË, Ç ÏÓÊÂÚ ÈÚË ËÁ ÏÂÌ ÓappleÓÏ "Yes"( ) Ò ÔÓÏÓ ÍÎ Ë ( ) Ë ( ), ÚÓ ÔÓ Ú Âapple ËÚ Ç Óapple. é Ì ÍÓ ÂÒÎË Ç ÌÂ Û Ó ÎÂÚ ÓappleÂÌ Î ÓÈ ËÁ ÔappleÓ ÂÎ ÌÌ ı Ç ÏË ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ, ÂappleËÚ "No"(ÌÂÚ) Ë Ç ÒÏÓÊÂÚÂ Ì Ú ÔappleÓ apple ÏÏËappleÓ ÌË ÒÌ Î. ç Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë ( ) Ç ÏÓÊÂÚ ÔappleÓÈÚË ÔÓ Í Ê ÓÈ ÓÔˆËË ËÌ Ë Ë Û Î ÌÓ Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ì ÓÒÚË ÌÂÚ ÚÓÈ, ÍÓÚÓappleÛ Ç ÊÂÎ ÂÚ ËÁÏÂÌËÚ. ÖÒÎË Ç ÔÓÎÌÓÒÚ Û Ó ÎÂÚ ÓappleÂÌ ÔappleÓËÁ  ÂÌÌ ÏË ÛÒÚ ÌÓ Í ÏË, Ç ÏÓÊÂÚ ÈÚË ËÁ ÏÂÌ Ë Ì Ú ÔappleÓ ÂappleÍÛ ÛÒÚ ÌÓ ÓÍ. ÖÒÎË ÔÓÒΠÔÂapple ÓÌ Î ÌÓÈ ÛÒÚ ÌÓ ÍË Ç appleû Î ÌÂÈ ÂÏ Á ıóúëúâ ÚÓ-ÎË Ó ËÁÏÂÌËÚ, ÔappleÓÈ ËÚ ÒÌÓ Ò ÔÛÌÍÚ ÏÂÌ Ò Ò ÏÓ Ó Ì Î Ë ËÁÏÂÌËÚ ÓÔˆËË, ÍÓÚÓapple Â Ç Á ıóúëúâ ËÁÏÂÌËÚ. ùúó ÏÓÊÂÚ ÔappleË Ó ËÚ Òfl, ÂÒÎË ÌÂÓ ıó ËÏÓ ËÁÏÂÌËÚ ÔÓÍ Á ÌËfl appleâïâìë, ÍÓ Ò Û ÎË ÔÂapple ËÎË Ì Á. ÇÒ ÛÒÚ ÌÓ ÍË ÏÂÌ ÒÓıapple Ìfl ÚÒfl Ô ÏflÚË Ï ËÌ, Ê ÂÒÎË Ï ËÌÛ ÍÎ ËÚ ËÁ appleóáâúíë ËÎË ÔËÚ ÂÈ ÒÂÚË ÔappleÓÔ ÂÚ Ì ÔappleflÊÂÌËÂ. 15

9 éôëò ÌËÂ Ô ÌÂÎË ÛÔapple ÎÂÌËfl N M I H G F E D C B A äî Ë "ÒÚ appleú/ô ÛÁ " ëíäêí ÑÎfl Á ÔÛÒÍ ÔappleÓ apple ÏÏ Ì ÊÏËÚÂ Ì ÚÛ ÍÎ Ë Û. å ËÌ Ì ÌÂÚ Á appleûáíû ÂÎ fl Ë ÔÓÔappleÓÒËÚ Ç Ò ÔÓ ÓÊ Ú. ç ÔappleËÏÂapple ÜÄàíÖ... áäèìëä: èêééê Ñ ÎÂÂ Ì ËÒÔΠÓÚÓ apple ÁËÚÒfl appleâïfl ÔÓÎÌÂÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ Ë Ì ÌÂÚÒfl ÔÓÎÌÂÌË ˆËÍÎ ÒÚËappleÍË. å ËÌ Í Î ÍÛÎËappleÛÂÚ appleâïfl Ó ÓÍÓÌ ÌËfl apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ, ÁËappleÛflÒ Ì ÒÚ Ì appleúìóè Á appleûáíâ 5 Í ÂÎ fl, ÔappleÓˆÂÒÒ apple ÓÚ Ï ËÌ ÍÓappleappleÂÍÚËappleÛÂÚ appleâïfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò ÍÓÎË ÂÒÚ ÓÏ Ë ÚËÔÓÏ Á appleûêâììó Ó ÂÎ fl. ç ÔappleËÏÂapple 10 éäéçì.: 1H:50M ëíàêää 90 B ÇÒ ÍÎ Ë Ë Ë appleûíóflúíë Ô ÌÂÎË ÛÔapple ÎÂÌËfl ÒÚËapple Î ÌÓÈ Ï ËÌ ÓÔËÒ Ì ÌËÊÂ. äó Ç apple ÎË ÌÛÊÌÛ ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ë ÌÂÓ ıó ËÏ Â ÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÍÎ Ë Ë, Ì Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÔÓfl ËÚÒfl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Ó Ç ÂÏ ÓappleÂ. ÖÒÎË apple ÌÌ fl ÔappleÓ apple ÏÏ Ë ÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì fl ÍÎ Ë ÒÓ ÏÂÒÚËÏ, Ç ÛÒÎ ËÚ Á ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î, Î ÏÔÓ Í apple ÌÌÓÈ ÍÎ Ë Ë Á Ò ÂÚËÚÒfl. ÖÒÎË ÊÂ Ç apple ÎË ÌÂÒÓ ÏÂÒÚËÏ Â ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ë ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ ÍÎ Ë Û (Ì ÔappleËÏÂapple, ÂÒÎË Ç apple ÎË ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÒÚËappleÍË ıîóô ÚÓ ÛÏ ÊÌ ı ÚÍ ÌÂÈ Ë ÒÚ apple ÂÚÂÒ apple Ú ÍÎ Ë Û Ôapple ÓÚ apple ÂÌËfl ÒÏËÌ ÌËfl), ÚÓ apple Á ÒÚÒfl ÒË Ì Î ÁÛÏÏÂapple, Î ÏÔÓ Í apple ÌÌÓÈ ÍÎ Ë Ë Ì Á Ò ÂÚËÚÒfl. óúó apple Ú ÓÔÓÎÌËÚÂÎ ÌÛ ÍÎ Ë Û, Ó ËÌ apple Á Ì ÊÏËÚÂ Ì Â ÌËÊÌ ÒÚ ; ÚÓ ÓÚÏÂÌËÚ Óapple, Ì ÊÏËڠ   apple Á. ÇÌËÏ ÚÂÎ ÌÓ ÔappleÓ ÚËÚ ÌËÊÂÒÎÂ Û Ë ÓÔËÒ ÌËfl: êû Í Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË èóòîâ ÚÓ Ó Í Í Ç ÔÓ ÂappleÌÛÎË appleû ÍÛ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ, Ë Ò Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÔappleÓÔ ÎÓ ÔappleË ÂÚÒÚ ÂÌÌÓ ÒÓÓ ÂÌËÂ, Ç Û Ë ËÚÂ Ì Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÒÎÂ Û Û ËÌÙÓappleÏ ˆË ( ËÚ fl ÔÓ ÔÓapplefl ÍÛ ÒÎÂ Ì Ôapple Ó): 1. ëíóappleóòú ÓÚÊËÏ 2. ç Á ÌË ÔappleÓ apple ÏÏ 3. íâïôâapple ÚÛapple ÒÚËappleÍË O A èäìáä èappleó apple ÏÏ ÏÓÊÂÚ Ú ÔappleËÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌ Î ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÎÌÂÌËfl ˆËÍÎ ÒÚËappleÍË Ì Ê ÚËÂÏ ÔappleË ÎËÁËÚÂÎ ÌÓ Ì 3 ÒÂÍÛÌ ÍÎ Ë Ë "ÒÚ appleú/ô ÛÁ ", ÔappleË ÚÓÏ Ï ËÌ ËÁ ÒÚ Á ÛÍÓ ÓÈ ÒË Ì Î. ç Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÔÓfl ËÚÒfl ÒÓÓ ÂÌËÂ, ËÌÙÓappleÏËappleÛ ÂÂ, ÚÓ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔappleËÓÒÚ ÌÓ ÎÂÌ. ç ÔappleËÏÂapple 10 ÖÒÎË ÊÂÎ ÂÚ ÓÎÓÊËÚ ËÎË ÌÛÚ Í ÍÓÂ-ÎË Ó ÂÎ Â ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÚËappleÍË, ÔÓ ÓÊ ËÚ ÔappleËÏÂappleÌÓ 2 ÏËÌÛÚ, ÔÓÍ Ì ÓÚÍappleÓÂÚÒfl ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÎÓÍËappleÓ ÍË Î Í. 10 èäìáä : èêééê. èûä ÅèéäàêéÇÄç èäìáä : èêééê. èûä éíäêõí óúó ÔappleÓ ÓÎÊËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û "ÒÚ appleú/ô ÛÁ "   apple Á. ç Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÔÓfl ËÚÒfl ÒÓÓ ÂÌËÂ, ËÌÙÓappleÏËappleÛ ÂÂ, ÚÓ ÔÓÎÌÂÌË ÔappleÓ apple ÏÏ ÔappleÓ ÓÎÊÂÌÓ. éíåöçä èêééêäååõ ÑÎfl ÓÚÏÂÌ ÔappleÓ apple ÏÏ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleûíóflúíû Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç ÍÎ. (OFF), Á ÚÂÏ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÌÓ Û ÔappleÓ apple ÏÏÛ. ÑËÒÔÎÂÈ ÒÓÓ ËÚ Ó ÓÚÏÂÌ ÔappleÓ apple ÏÏ. ç ÔappleËÏÂapple éíåöçä èêééê ç ÔappleËÏÂapple ïèéèéä àçíöçëàççäü 16 ÇÂappleÌËÚ ËÒÍÓ È ÔappleÓ apple ÏÏ ÚÓapple ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç ÍÎ. (OFF). 17

10 äî Ë ÎÓÍËappleÓ ÍË ÔappleÓ apple ÏÏ ùúó ÔÓÎÂÁÌ fl ÙÛÌ͈Ëfl, ÍÓÚÓapple fl Ôapple ÓÚ apple ÂÚ ÂÚflÏ, Ë apple ËÏ Ò ÍÎ Ë ÏË,Ï ËÌ, ÒÎÛ ÈÌÓ ÌÂÒÚË Í ÍËÂ-ÎË Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl Á ÌÌÛ Ç ÏË ÔappleÓ apple ÏÏÛ. èóòîâ ÚÓ Ó, Í Í Ç apple ÎË ÔappleÓ apple ÏÏÛ Ë Ì Ê ÎË ÌÂÓ ıó ËÏ Â ÓÔÓÎÌËÚÂÎ Ì Â ÙÛÌ͈ËÓÌ Î Ì Â ÍÎ Ë Ë, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û "ÒÚ appleú/ô ÛÁ ", Á ÚÂÏ ÍÎ Ë Û ÎÓÍËappleÓ ÍË ÔappleÓ apple ÏÏ. ùúó Á ÎÓÍËappleÛÂÚ Ô ÌÂÎ ÛÔapple ÎÂÌËfl. Ç ÒÎÛ Â ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË Ç ÏÓÊÂÚ ÓÚÏÂÌËÚ ÚÛ ÙÛÌÍˆË Íapple ÚÍÓ appleâïâìì Ï Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë ÎÓÍËappleÓ ÍË ÔappleÓ apple ÏÏ Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ì Á ÏË ÂÚ Î ÏÔÓ Í ÍÎ Ë Ë. èóí ÏË ÂÚ Î ÏÔÓ Í, Ì ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û äî Ë Óapple ÒÍÓappleÓÒÚË ÓÚÊËÏ Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÔappleÓËÌÙÓappleÏËappleÛÂÚ Ç Ò Ó ÚÓÏ, ÚÓ ÎÓÍËappleÓ Í ÔappleÓ apple ÏÏ ÓÚÍÎ ÂÌ, Ë ÏÓÊÌÓ ÌÓÒËÚ Í ÍËÂ-ÎË Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏÛ. äî Ë ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ / appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ îûìíˆë ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ / appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú, ÂÒÎË Ç ıóúëúâ ÔappleÓËÁ ÂÒÚË ÒÚËappleÍÛ ÔÓÁ Ì (ÌÓ Ôapple ÂÎ ı 24 ÒÓ ). 1. ìòú ÌÓ ËÚ ÓÚÎÓÊÂÌÌ È Á ÔÛÒÍ èóòîâ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË Ì ÊÏËÚÂ Ó ÌÓÍapple ÚÌÓ ÍÎ Ë Û ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ / appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ, Ë ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÌÛÊÌÓ appleâïfl Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë ÒÓ Ë ÏËÌÛÚ ( ÎÂ Ó Ë Ôapple Ó) Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ì ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Úapple ÛÂÏÓ appleâïfl. ç ÊÏËÚ ÍÎ Ë Û "ÒÚ appleú/ô ÛÁ " óúó ÓÚÏÂÌËÚ ÓÚÎÓÊÂÌÌ È Á ÔÛÒÍ, Ì ÊÏËÚÂ Ë Û ÂappleÊË ÈÚ ÍÎ Ë Û Ú ÂÌË 5 ÒÂÍÛÌ. 2. ìòú ÌÓ ËÚ appleâïfl ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ç ÊÏËÚ apple Á ÍÎ Ë Û ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ / appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ, ÎÂÂ Ì ÊËÏ ÈÚ ÍÎ Ë Ë ÒÓ Ë ÏËÌÛÚ ( ÎÂ Ó Ë Ôapple Ó) Ó ÚÂı ÔÓapple, ÔÓÍ Ì ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Úapple ÛÂÏÓ appleâïfl. èappleë ÛÒÚ ÌÓ Í ÌÌÓÈ ÙÛÌ͈ËË Íapple Ì ËÒÔÎÂfl ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÔÓÍ ÊÂÚ ÏËÌËÏ Î ÌÓ appleâïfl, ÍÓÚÓappleÓÂ Ç ÏÓÊÂÚ ÛÒÚ ÌÓ ËÚ Ó ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ. Ç ÏÓÊÂÚ ÚÓÎ ÍÓ Û ÂÎË ËÚ ÚÓ appleâïfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ËË Ò Ç ËÏË ÚappleÂ Ó ÌËflÏË. èappleëïâ ÌËÂ: èappleë ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËË ÙÛÌ͈ËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ Ó Á ÔÛÒÍ / appleâïâìë ÓÍÓÌ ÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÏ ÈÚ ÏÓ Ë Òapple ÒÚ Ë Ó ÍË ÚÓÎ ÍÓ ÂappleÂÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂapple Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ, Ú Í Í Í ÂÒÎË Ëı Á appleûê Ú ÌÂÔÓÒapple ÒÚ ÂÌÌÓ apple Ì, ÚÓ ÓÌË ÏÓ ÛÚ ÔÓ appleâ ËÚ ÂÎ Â apple ÌÂ, Ì ıó flò ÓÎ Ó appleâïâììóï ÍÓÌÚ ÍÚÂ Ò ÌËÏ. 18 C D äìóôí ÅÖá ëäãäñéä ùú ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ò ÂÒÚË Ó ÏËÌËÏÛÏ Ó apple ÁÓ ÌË ÒÍÎ ÓÍ Ì Ó ÂÊ Â ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÚËappleÍË ÔÛÚÂÏ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË Ë ÚËÔ ÒÚËapple ÂÏÓ Ó ÂÎ fl. ç ÔappleËÏÂapple, Îfl ÒÏ ÌÌÓ Ó ÚËÔ ÂÎ fl ÙÙÂÍÚ ÓÒÚË ÂÚÒfl Ú ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂÌ ÂÌË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó, ÔappleË ÒÏÂÌÂ Ó apple Ì Ì apple ÂÚÒfl, Ó ÂÌ ÂÎËÍ ÚÌ È ÓÚÊËÏ Ò ÚÓ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ó ÓÈÚËÒ ÂÁ Î ÊÂÌËfl ÂÎ fl ÔÓÒΠÒÚËappleÍË. ÑÎfl ÂÎËÍ ÚÌÓ Ó ÂÎ fl, Á ËÒÍÎ ÂÌËÂÏ ËÁ ÂÎËÈ ËÁ ÂappleÒÚË, Ù Á ÒÚËappleÍË ÒÎÂ Û Ú ÚÓÏ Ê ÔÓapplefl ÍÂ, ÚÓ Ë ÔappleË ÒÚËappleÍ ÒÏ ÌÌÓ Ó ÂÎ fl, ÚÓÎ ÍÓ ÛÊ ÂÁ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ó ÛÏÂÌ ÂÌËfl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó, Â Â Ó ÎflÂÚÒfl Ù Á ÓÚÒÚÓfl Ó apple Ì ÔÓÒΠÔÓÒΠÌÂ Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl. èappleë Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË " ÂappleÒÚ " Ú ÍÌÓÔÍ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÓÒÚ ËÚ ÂÎ Â Ó Â ÔÓÒΠÔÓÒΠÌÂ Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl, ÚÓ ÓÎÓÍÌ ıóappleó ÂÌ ÍÓ apple ÒÔapple ËÎËÒ. èó ÓÍÓÌ ÌËË ˆËÍÎÓ ÒÚËappleÍË " ÂÎËÍ ÚÌÓÂ" Ë " ÂappleÒÚ " ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌflÚ ÒÎÂ Û Ë ÓÔÂapple ˆËË: - éúê Ú ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãäñéä ÚÓ ÓÒÚ ÌÓ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÔÓÒΠÒÎË Ó ËÎË ÓÚÊËÏ. ÖÒÎË Ì ıóúëúâ ÓÚÊËÏ Ú ÂÎ Â, ÚÓÎ ÍÓ ÒÎËÚ Ó Û, ÔÓÎÌËÚ ÒÎÂ Û Ë ÂÈÒÚ Ëfl: - ÛÒÚ ÌÓ ËÚ appleûíóflúíû Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç ÍÎ. - ÛÒÚ ÌÓ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ íóî ÍÓ ÒÎË. - ÌÓ ÍÎ ËÚÂ Ï ËÌÛ Ì Ê ÚËÂÏ ÍÎ Ë Ë èûòí. äãäçàòä "íöåèöêäíìêä ëíàêäà" èappleë ÔÓÏÓ Ë ÍÎ Ë Ë "íâïôâapple ÚÛapple " ÏÓÊÌÓ ÔÓÌËÁËÚ ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÛ Ó Û Í Ê ÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË. èappleë Í Ê ÓÏ Ì Ê ÚËË Ì ÍÎ Ë Û ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÒÌËÊ ÂÚÒfl Ì 10 ë, ÏËÌËÏ Î Ì È Ôapple ÂÎ 15 ë (ÒÚËappleÍ ıóîó ÌÓÈ Ó ÓÈ). äçéèää ÄäÇÄèãûë ç Ê ÚËÂÏ ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎ ÍÚË ËappleÛÂÚ ÒÔÂˆË Î Ì È ÌÓ È ˆËÍÎ ÒÚËappleÍË Îfl ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË ëïâòó ı Ë ãëìfl Ëı ÚÍ ÌÂÈ. ùúó ÒÚ ÎÓ ÓÁÏÓÊÌ Ï Î Ó applefl ÔappleËÏÂÌÂÌË ÌÓ ÓÈ ÒËÒÚÂÏ Sensor Activa Sensor. ùú ÙÛÌ͈Ëfl Ôapple ÛÒÏ ÚappleË ÂÚ ÂappleÂÊÌÓÂ Ó apple ÂÌËÂ Ò ÓÎÓÍÌ ÏË ÚÍ ÌË Ó ÂÊ, Ú ÍÊ appleâíóïâì ÛÂÚÒfl Îfl Î ÂÈ Ò ÛÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ. ÅÂÎ Â ÒÚËapple ÂÚÒfl ÁÌ ËÚÂÎ ÌÓ ÓÎ ÂÏ ÍÓÎË ÂÒÚ Â Ó Ë ÚÓ, ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ ÓÈ ÍÓÏ ËÌ ˆËÂÈ ˆËÍÎÓ apple ÂÌËfl apple Ì Ó appleâïfl Á ÔÓÎÌÂÌËfl Í Ó ÓÈ Ë ÒÎË Ó, Û ÂÚ Ú Ç ÂÈ Ó ÂÊ Â ÂÁÛÍÓappleËÁÌÂÌÌÓÂ Í ÂÒÚ Ó ÒÚËappleÍË Ë ÓÔÓÎ ÒÍË ÌËfl. äóîë ÂÒÚ Ó Ó ÔappleË ÒÚËappleÍ ÓÁapple ÒÚ ÂÚ Ú Í, ÚÓ ÏÓ Â Òapple ÒÚ Ó apple ÒÚ ÓappleflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ, ÔÓ fl ÚÂÏ Ò Ï Ï ÙÙÂÍÚË ÌÓÒÚ ÒÚËappleÍË ÂÎ fl. äóîë ÂÒÚ Ó Ó ÔappleË ÓÔÓÎ ÒÍË ÌËË Ú ÍÊ ÓÁapple ÒÚ ÂÚ, Ó ÂÒÔÂ Ë fl ÔÓÎÌÓÂ Û ÎÂÌËÂ Ò ÂÎ fl ÒÂı ÒÎÂ Ó ÏÓ Â Ó Òapple ÒÚ. ùú ÙÛÌ͈Ëfl ÒÚËappleÍË ÒÔÂˆË Î ÌÓ ÒÓÁ Ì Îfl Î ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë ÛÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ Ó ÊÂ Ï ÎÂÈ Â ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÏÓ Â Ó Òapple ÒÚ ÏÓÊÂÚ Á Ú apple Á apple ÊÂÌË ËÎË ÎÎÂapple Ë. ëó ÂÚÛÂÏ Ú ÍÊ ËÒÔÓÎ ÁÓ Ú ÌÌÛ ÙÛÌÍˆË Îfl ÂÚÒÍÓ Ó ÂÎ fl Ë ÂÎËÍ ÚÌ ı ÚÍ ÌÂÈ ÓÓ Â ËÎË ÔappleË ÒÚËappleÍÂ Ï ıappleó ı ÚÍ ÌÂÈ, ÓÎÓÍÌ ÍÓÚÓapple ı ÔÓ ÎÓ Ú ÓΠ ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÏÓ Â Ó Òapple ÒÚ. ÑÎfl Ó ÂÒÔ ÂÌËfl ÎÛ Â Ó Í ÂÒÚ ÒÚËappleÍË ÌÌ fl ÙÛÌ͈Ëfl Ò ÍÚË ËappleÛÂÚÒfl ÔappleË ÒÚËappleÍ ÂÎËÍ ÚÌ ı Ë ÂappleÒÚflÌ ı ÚÍ ÌÂÈ. 19 E F G

11 äçéèää àçíöçëàççéâ ëíàêäà ç Ê ÚËÂÏ ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË, ÍÓÚÓapple fl ÏÓÊÂÚ Ú ÍÚË ËappleÓ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË ıîóô ÚÓ ÛÏ ÊÌ ı ÚÍ ÌÂÈ, ÍÎ ÚÒfl apple ÓÚÛ Ú ËÍË ÌÓ ÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÄÍÚË. ùúë Ú ËÍË ÔÓ ÂappleÊË Ú ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ apple ÌÌÛ ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÛ Ú ÂÌËË ˆËÍÎ ÒÚËappleÍË Ë ÒΠflú Á apple ÂÌËÂÏ apple Ì. Å apple Ì apple ÂÚÒfl Ò apple ÁÌÓÈ ÒÍÓappleÓÒÚ Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ Ù Á ˆËÍÎ ÒÚËappleÍË. Ç ÏÓÏÂÌÚ Á Óapple ÏÓ Â Ó Òapple ÒÚ ËÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂapple apple Ì apple ÂÚÒfl Ò Ú ÍÓÈ ÒÍÓappleÓÒÚ, ÚÓ ÏÓ Â Òapple ÒÚ Ó apple ÒÔapple ÂÎflÎÓÒ apple ÌÓÏÂappleÌÓ, Ó appleâïfl ÒÚËappleÍË Ë ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl, ÒÍÓappleÓÒÚ apple ÂÌËfl apple Ì ÓÁapple ÒÚ ÂÚ, ÚÓ Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ ÛÎÛ ËÚ Í ÂÒÚ Ó ÒÚËappleÍË. ÅÎ Ó applefl ÚÓÈ ÌÓ ÓÈ ÒËÒÚÂÏ ÙÙÂÍÚË ÌÓÒÚ ÒÚËappleÍË ÓÁapple ÒÚ ÂÚ ÅÖá ìçöãàóöçàü ÑãàíÖãúçéëíà ÇõèéãçÖçàü èêééêäååõ. äî Ë Óapple ÒÍÓappleÓÒÚË ÓÚÊËÏ èappleë Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË Íapple Ì ËÒÔÎÂfl Û ÂÚ ËÌÙÓappleÏËappleÓ Ú Ç Ò Ó Ï ÍÒËÏ Î ÌÓÈ ÒÍÓappleÓÒÚË ÓÚÊËÏ, ÓÔÛÒÚËÏÓÈ Îfl apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ. èó ÚÓappleÌ Â Ì Ê ÚËfl Ì ÌÌÛ ÍÎ Ë Û ÒÍÓappleÓÒÚ ÓÚÊËÏ Û ÂÚ ÛÏÂÌ Ú Òfl Ò ÓÏ 100 Ó./ÏËÌ. åëìëï Î Ì fl ÒÍÓappleÓÒÚ ÓÚÊËÏ 400 Ó./ÏËÌ., ËÎË, ÒÎÛ Â ÌÂÓ ıó ËÏÓÒÚË, Ò ÔÓÏÓ ÌÌÓÈ ÍÎ Ë Ë Ç ÏÓÊÂÚ ÓÓ Â ÓÚÏÂÌËÚ ÓÚÊËÏ. ÇÌËÏ ÌËÂ! ùú ÏÓ ÂÎ Ó ÓappleÛ Ó Ì Û ÒÚ ËÚÂÎ Ì Ï ÎÂÍÚappleÓÌÌ Ï ÛÒÚappleÓÈÒÚ ÓÏ, ÍÓÚÓappleÓ ÍÓÌÚappleÓÎËappleÛÂÚ apple ÌÓÏÂappleÌÓÒÚ apple ÒÔapple ÂÎÂÌËfl ÂÎ fl apple ÌÂ. ÖÒÎË ÂÎ Â apple ÒÔapple ÂÎÂÌÓ ÌÂÒÍÓÎ ÍÓ ÌÂapple ÌÓÏÂappleÌÓ, Ï ËÌ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË ÓÒÒÚ ÌÓ ËÚ Î ÌÒ, ÚÓ ÔappleÓËÁ ÂÒÚË ÓÚÊËÏ Ôapple ËÎ ÌÓ. ÖÒÎË ÔÓÒΠÌÂÒÍÓÎ ÍËı ÔÓÔ ÚÓÍ Î ÌÒ ÓÒÒÚ ÌÓ ËÚ ÌÂ Û ÂÚÒfl, ÓÚÊËÏ Û ÂÚ ÔappleÓËÁ  ÂÌ Ì ÔÓÌËÊÂÌÌ ı Ó ÓappleÓÚ ı. Ç ÒÎÛ Â Ó ÂÌ ÒËÎ ÌÓ Ó ËÒ Î ÌÒ, ˆËÍÎ ÓÚÊËÏ Û ÂÚ ËÒÍÎ ÂÌ. ùúó ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ ÛappleÓ ÂÌ Ë apple ˆËË Ë ÛÏ, Ú ÍÊ ÔappleÓ ÎËÚ ÒappleÓÍ ÊËÁÌË Ï ËÌ. H I ë ÂÚÓ Â ËÌ ËÍ ÚÓapple ÍÎ Ë ë ÂÚÓ Â ËÌ ËÍ ÚÓapple ÍÎ Ë Á Óapple ÚÒfl ÔappleË ÛÒÚ ÌÓ ÍÂ Í Ê ÓÈ ÚÂÍÛ ÂÈ ÙÛÌ͈ËË. ÑËÒÔÎÂÈ INFOTEXT ëíóappleóòú ÓÚÊËÏ ÚÂÍÛ ÂÈ ÔappleÓ apple ÏÏ êûíóflúí Î Í Ó./ÏËÌ ı 100 íâïôâapple ÚÛapple ë 10 ïèéèéä àçíöçëàççäü óúó ÓÚÍapple Ú Î Í, Ì ÊÏËÚÂ Ì ÍÎ Ë Û appleûíóflúíâ. éôëò ÌË ÚÂÍÛ ÂÈ ÔappleÓ apple ÏÏ M ã Í ÓÚÍapple Ú: ëôâˆë Î ÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó Ì ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÓÚÍapple Ú Î Í Òapple ÁÛ ÔÓ ÓÍÓÌ ÌËË ÒÚËappleÍË. èó ÓÊ ËÚ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÁ Âapple ÂÌËfl ÔappleÓ apple ÏÏ. ç ËÒÔΠÔÓfl ËÚÒfl Ì ÔËÒ "ã Í ÓÚÍapple Ú" (DOOR OPEN), ÔÓÒÎÂ Â Ó Î Í ÏÓÊÌÓ ÓÚÍapple Ú. ëôâˆë Î ÌÓ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÔappleÓ ÂappleflÂÚ, ÚÓ apple Ì ÓÒÚ ÎÓÒ Ó. 90 N å ÍÒËÏ Î Ì fl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple ÚÂÍÛ ÂÈ ÔappleÓ apple ÏÏ O 20 21

12 äóìúâèìâapple Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ éú ÂÎÂÌË Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ apple Á ÂÎÂÌÓ Ì ÚappleË ÓÚ ÂÎÂÌËfl: - ÔÂapple ÓÂ, Ó ÓÁÌ ÂÌÌÓ I Îfl ÔappleÓ apple ÏÏ Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÒÚËappleÍË Ë Å ÒÚappleÓÈ ëúëappleíë - ÚÓappleÓÂ, Ó ÓÁÌ ÂÌÌÓ II Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ ÓÒÌÓ ÌÓÈ ÒÚËappleÍË. P åó Ë Òapple ÒÚ, Ó ÍË Ë Ëı ÓÁËappleÓ Í Ç Óapple ÏÓ Â Ó Òapple ÒÚ åó Ë Òapple ÒÚ Ó Â Ó Ì ÁÌ ÂÌËfl - ëúëapple Î Ì Â ÔÓappleÓ ÍË Îfl ÓÒÌÓ ÌÓÈ ÒÚËappleÍË Ò ÓÚ ÂÎË ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÏË, ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÔÓ ıó flú Îfl ÒÚËappleÍË ÔappleË ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple (60 ë Ë Â) ÒËÎ ÌÓ Á applefláìâììó Ó ÂÎ fl Ë ÂÎ fl Ò ÔflÚÌ ÏË. - ÜË ÍË ÏÓ Ë Òapple ÒÚ ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÔÓ ıó flú Îfl ÒÚËappleÍË ÂÎ fl Ò ÊËappleÌ ÏË ÔflÚÌ ÏË, Ú ÍËÏË, Í Í ÔflÚÌ ÔÓÚ, ÊËapple, ÒΠÍÓÒÏÂÚËÍË. - ùúë ÏÓ Ë Òapple ÒÚ Ì ÔÓ ıó flú Îfl  ÂÌËfl appleû Ëı ÔflÚÂÌ, ÔÓÒÍÓÎ ÍÛ Ì ÒÓ ÂappleÊ Ú ÓÚ ÂÎË ÚÂÎfl. - ÅËÓÎÓ Ë ÂÒÍË ÏÓ Ë Òapple ÒÚ Ì ÒÂ Ú ÊÂÎ ÂÏ È appleâáûî Ú Ú. Âíèìàíèå! Ïîìíèòå, òî íåêîòîpûå ïîpîøêè óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì.  òîì ñëó àå påêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé êîíòåéíåp, êîòîpûé ïîìåùàюò ñ ïîpîøêîì íåïîñpåäñòâåííî â áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì). - III îòäåëåíèå ñëóæèò äëÿ ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê: ñìÿã èòåëè, àpîìàòè åñêèå, ñèíüêà, êpàõìàë è ò.ï. å ËÌ ÚÓÏ ÚË ÂÒÍË Á Ëapple ÂÚ Ó ÍË Ì ÔÓÒΠÌÂÏ ÔÓÎÓÒÍ ÌËË Ó ÒÂı ÔappleÓ apple ÏÏ ı ÒÚËappleÍË. èappleëïâ ÌËÂ: íappleâú  ÓÚ ÂÎÂÌË Á ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓÎ ÍÓ ÊË ÍËÏË Òapple ÒÚ ÏË. ëôâˆë Î Ì Â ÏÓ Ë Òapple ÒÚ - åó Ë Òapple ÒÚ Îfl ˆ ÂÚÌ ı Ë ÂÎËÍ ÚÌ ı ÚÍ ÌÂÈ ÂÁ ÓÚ ÂÎË ÚÂÎfl Ë ÒÚÓ ÂÁ ÓÔÚË ÂÒÍËı ÓÒ ÂÚÎfl Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ, ÚÓ ÒÓıapple ÌËÚ ˆ ÂÚ ËÁ ÂÎËÈ. - åó Ë Òapple ÒÚ Îfl ÓÒÌÓ ÌÓÈ ÒÚËappleÍË ÂÁ ÓÚ ÂÎË ÚÂÎfl Ë ÌÁËÏÓ ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÔÓ ıó flú Îfl ÒÚËappleÍË ËÁ ÂÎËÈ ËÁ ËÒÚÓÈ ÂappleÒÚË. - åó Ë Òapple ÒÚ Îfl Á Ì ÂÒÓÍ Ò ÓÒ ÂÚÎfl ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÏË, ÛÒÚÓÈ Ë ÏË Í Ò ÂÚÛ, ÍÓÚÓapple  Á Ë Ú ËÁ ÂÎËfl ÓÚ ÔÓÊÂÎÚÂÌËfl ÔÓ ÓÁ ÂÈÒÚ ËÂÏ ÒÓÎÌÂ Ì ı ÎÛ ÂÈ. - ëôâˆë Î Ì Â ÏÓ Ë Òapple ÒÚ Ò Á apple Ì Á ÌÌ Ï ÒÓÒÚ ÓÏ ıëïë ÂÒÍËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ ÚÍ ÌË, ÒÚÂÔÂÌË Á applefláìâìëfl Ë ÊÂÒÚÍÓÒÚË Ó. Ç ÚÓÏ ÒÎÛ Â ÓÒÌÓ Ì Â ÏÓ Ë Òapple ÒÚ, ÒÏfl ËÚÂÎË, ÓÚ ÂÎË ÚÂÎË Ë ÔflÚÌÓ Ó ËÚÂÎË ÏÓ ÛÚ Ú ËÒÔÓÎ ÁÓ Ì ÓÚ ÂÎ ÌÓ. ÇÒÔÓÏÓ ÚÂÎ Ì Â Òapple ÒÚ - ëïfl ËÚÂÎË Ó ÔÓÁ ÓÎfl Ú ÒÌËÁËÚ apple ÒıÓ ÏÓ Â Ó Òapple ÒÚ ÔappleË ÒÓÍÓÈ Ë Ó ÂÌ ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÊÂÒÚÍÓÒÚË Ó. - ëappleâ ÒÚ Îfl Ôapple appleëúâî ÌÓÈ ÒÚËappleÍË ËÒÔÓÎ ÁÛ ÚÒfl Îfl Û ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ ÔÂapple ÓÒÌÓ ÌÓÈ ÒÚËappleÍÓÈ. àı ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌË ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÔappleÓËÁ Ó ËÚ ÓÒÌÓ ÌÛ ÒÚËappleÍÛ ÔappleË ÏÂÌ ÂÈ ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleÂ Ë Òapple ÒÚ ÏË, Ì ÒÓ ÂappleÊ ËÏË ÓÚ ÂÎË Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ. - ëïfl ËÚÂÎË ËÁ ÂÎËÈ Ó Î Ú ÌÚËÒÚ ÚË ÂÒÍËÏ ÙÙÂÍÚÓÏ Ë ÒÏfl Ú ÚÍ ÌË. ÖÒÎË Û Ò ÂÒÚ ÒÛ ËÎ Ì fl Ï ËÌ, ËÁ ÂÎËfl ÓÒÚ ÌÛÚÒfl Ïfl ÍËÏË Ê ÂÁ ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËfl ÒÏfl ËÚÂÎÂÈ. çâ Á ÎË ÈÚ apple ÒÚ ÓappleËÚÂÎË ÒÚËapple Î ÌÛ Ï ËÌÛ! ïapple ÌËÚ ÏÓ Ë Òapple ÒÚ Ì ÓÒÚÛÔÌÓÏ Îfl ÂÚÂÈ ÏÂÒÚÂ. èâappleâ Á ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÍÓÌÚÂÈÌÂapple Îfl ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ, Û Â ËÚÂÒ, ÚÓ ÌÂÏ ÓÚÒÛÚÒÚ Û Ú ÔÓÒÚÓappleÓÌÌË Ôapple ÏÂÚ. àòôóî ÁÛÂÏÓ ÍÓÎË ÂÒÚ Ó ÏÓ Ëı Òapple ÒÚ Ë Ó ÓÍ Ó ÌÓ ÛÍ Á ÌÓ Ì ÛÔ ÍÓ ÍÂ. ëîâ ÛÈÚ ÚËÏ ËÌÒÚappleÛ͈ËflÏ

HR RU PL CZ EN. Upete za kori tenje Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè GO4 W 264. User instructions

HR RU PL CZ EN. Upete za kori tenje Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè GO4 W 264. User instructions Upete za kori tenje Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Instrukcja obsäugi Automatická praöka User instructions GO4 W 24 âestitamo! ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! GRATULACJE ÚVOD OUR COMIMTS Kupnjom ovog Candy proizvoda pokazali

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå. OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM

APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå. OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM RUS PL APARAT GRZEWCZO WENTYLACYJNY Z NAGRZEWNICÑ WODNÑ éíéèàíöãúçé-çöçíàãüñàéççõö ÄèèÄêÄíõ ë ÇéÑüçõå çäéêöçäíöãöå CZ OH ÍVACÍ JEDNOTKA S VODNÍM OH ÍVAâEM D HEIZAPPARATE MIT WASSERERHITZER GB UNIT HEATERS

Bardziej szczegółowo

CDF8 615 X. User instructions Instrucciones para el uso Instrukcja obs ugi Használati utasítás DISHWASHER LAVAVAJILLAS ZMYWARKI MOSOGATÓGÉP

CDF8 615 X. User instructions Instrucciones para el uso Instrukcja obs ugi Használati utasítás DISHWASHER LAVAVAJILLAS ZMYWARKI MOSOGATÓGÉP EN ES PL HU EL User instructions Instrucciones para el uso Instrukcja obs ugi Használati utasítás Οδηγίες χρήσεως CDF8 65 X DISHWSHER LVVJILLS ZMYWRKI MOSOGTÓGÉP ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ Congratulations! Thank

Bardziej szczegółowo

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents English,1 Polski,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical data Description of

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMSD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Bardziej szczegółowo

Features. Preparation. Safety Precautions

Features. Preparation. Safety Precautions Contents Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Package Contents... 4 Remote Control Buttons... 5 TV and Operating Buttons... 6 Viewing the Connections - Back Connectors...

Bardziej szczegółowo

Changing Image Size: Picture Formats... 19 Confi guring Picture Settings... 20 Connection to a Television Distribution System

Changing Image Size: Picture Formats... 19 Confi guring Picture Settings... 20 Connection to a Television Distribution System Contents Features... 2 Viewing Photos via USB... 18 Introduction... 2 Slideshow Options... 18 Preparation... 2 Media Browser Settings... 18 Safety Precautions... 2 Changing Image Size: Picture Formats...

Bardziej szczegółowo

Features. Preparation. Safety Precautions

Features. Preparation. Safety Precautions Contents Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner... 3 Package Contents... 4 Environmental Information...

Bardziej szczegółowo

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Operating Instructions Instrukcja obsługi GB PL KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-53(1) Introduction Thank you for choosing this Sony product. Before operating the TV, please

Bardziej szczegółowo

HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 RH265P1L_NAACLL_ENG

HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 RH265P1L_NAACLL_ENG RH265P1L_NAACLL_ENG HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 Before connecting, operating or adjusting this product, please read this instruction booklet carefully and completely. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi Digital Video Camera Model No. NV-GS330 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

LCD Multi Function Display

LCD Multi Function Display 2-345-277-01(1) LCD Multi Function Display MFM-HT75W MFM-HT95 2004 Sony Corporation Owner s Record The model and serial numbers are located at the rear of the unit. Record these numbers in the spaces provided

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési útmutató

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési útmutató Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési útmutató Digital Video Camera Model No. NV-GS90 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery

Bardziej szczegółowo

MODEL UX-P710 UX-A760 FACSIMILE OPERATION MANUAL

MODEL UX-P710 UX-A760 FACSIMILE OPERATION MANUAL MODEL UX-P710 UX-A760 ACSIMILE OPERATION MANUAL (EU Only) To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC. Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγια 1999/5/ΕK. Acest echipament este

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-BA3104

User s manual NDR-BA3104 User s manual NDR-BA3104 NDR-BA3104 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GoClever TAB R93 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... GB E P PL TR 1 Introduction to the controls........................................................ GB.2 Precautions during

Bardziej szczegółowo

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Bardziej szczegółowo

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ

INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ EN PL INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DISHWASHER ZMYWARKA DO NACZYŃ Dear Customer, Pause Stop You have just acquired a Mastercook dishwasher and we would like to thank you. We have invested

Bardziej szczegółowo

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions

TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Instructions User Instructions TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Certification Mark GB PL Installation Instructions User Instructions Instrukcja montażowa Instrukcja obsługi Index Installation

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści IWC 6105 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 IWC 6105 English,13 Spis treści Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual NV-DVR04 NV-DVR04NET NV-DVR04 / NV-DVR04NET ver. 2.1 - User s manual WARNINGS AND PRECAUTIONS WARNING! READ, KEEP AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Bardziej szczegółowo

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET

user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual instrukcja obsługi NV-DVR04 NV-DVR04NET user s manual NV-DVR04 NV-DVR04NET NV-DVR1004 / NV-DVR1004NET ver. 1.0 - User s manual WARNINGS AND PRECAUTIONS WARNING! READ, KEEP AND FOLLOW THESE

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416

User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 User s manual NDR-EB2104 NDR-EB2208 NDR-EB2416 NDR-EB2104 / NDR-EB2208 / NDR-EB2416 User s manual ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI B740

INSTRUKCJA OBSŁUGI B740 INSTRUKCJA OBSŁUGI B7 10 0m 3 6 9 LV.2 LV.1 NG 10 60 45 24 16 8 4 DV 7 3 e d c 5 1 2 4 8 7 g f 6 B A a b IMPORTANT Before using When the watch does not operate according to the instruction manual, it is

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5040V/IR-1P NVIP-3DN5040V/IR-1P NVIP-5DN5040V/IR-1P

NVIP-2DN5040V/IR-1P NVIP-3DN5040V/IR-1P NVIP-5DN5040V/IR-1P U s e r s m a n u a l NVIP-2DN5040V/IR-1P NVIP-3DN5040V/IR-1P NVIP-5DN5040V/IR-1P NVIP-2DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-5DN5040V/IR-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC

Bardziej szczegółowo

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 15B EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo