LITERATURA. 136 Marzec 2012 Nr X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA. 136 Marzec 2012 Nr X"

Transkrypt

1 LITERATURA 1. Bauer H, Hammerschmidt M, Braehler M. The Customer Lifetime Value Concept and Ist Contribution to Corporate Valuation, Yearbook of Marketing and Consumer Research Vol. 1, Bazarnik J. WartoÊç yciowa klienta (LTV), Modern Marketing, marzec Berry L L. Relationship Marketing of Services-Growing Interest, Emerging Perspectives, Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (4), Bodneszac M. Analiza LTV, Gazeta IT, 22 czerwca Gajewski S. Zachowanie si konsumenta a wspó czesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, ódê, 1994: Gronroos Ch. Service Managament and Marketing, Maxwell Macmillan International Editions, Kotler Ph, Armstrong G, Saunders J, Wong V. Marketing. Podr cznik europejski, PWE, Warszawa Kotler P. Marketing Management, Prentice Hall Kumar V, Rajan B. Measuring and Maximizing Customer Lifetime Value, Management Accounting Quarterly Vol. 10 No. 3, Monkiewicz J. (red.). Podstawy ubezpieczeƒ, Poltex, Warszawa Nowatorska-Romaniak B. Marketing us ug ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa Novo J. Calculating Lifetime Value or Lifetime Customer Value, 13. O Malley, Tynan C. Relationship marketing in consumer markets. Rhetoric or reality?, European Journal of Marketing (7), 2000: Otto J. Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, Peppers D, Rogers M, Dorf B. The OnetoOne Fieldbook. The Complete Tolkit for Implementing a1 to 1 Marketing Program, Doubleday, New York Rodek K, Visan J. Marketing ubezpieczeƒ na ycie, Poltex, Warszawa Rudnicki L. Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa, 2000: Sieniawska M. Analiza op acalnoêci nabywców w marketingu relacji (CRM). Finanse.info.pl 19. WaÊkowski Z. Problemy ksztaltowania lojalnoêci nabywców, 136 Marzec 2012 Nr X

2 The successes and defeads of health insurance on emerging markets... THE SUCCESSES AND DEFEATS OF HEALTH INSURANCE ON EMERGING MARKETS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES LOOKING FOR THE RIGHT WAY, INTERNATIONAL CONFERENCE IN KIEV, 3-4 NOVEMBER 2011 Ç ÌÓfl appleâ 2011 Ó.äË  ÒÓÒÚÓflÎ Ò åâê ÛÌ appleó Ì fl Ì Û ÌÓ-Ôapple ÍÚË ÂÒÍ fl ÍÓÌÙÂappleÂ̈Ëfl «åâ ˈËÌÒÍÓ ÒÚapple ıó ÌË ÒÚapple Ì ı ñâìúapple Î ÌÓÈ Ë ÇÓÒÚÓ ÌÓÈ Ö appleóô. Ç Óapple ÔÛÚÂÈ apple Á ËÚËfl». éapple ÌËÁ ÚÓapple äóìùâappleâìˆëë åâ ˈËÌÒÍËÈ ÛÌË ÂappleÒËÚÂÚ.ãÓ Á Ë äapple  ÓÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÒÚapple ıó ÌËfl èóî  (èóî ), Ú ÍÊÂ ç ˆËÓÌ Î Ì È Ï ˈËÌÒÍËÈ ÛÌË ÂappleÒËÚÂÚ ËÏ.Ä.ÅÓ ÓÏÓÎ ˆ, ãë ÒÚapple ıó ı Óapple ÌËÁ ˆËÈ ìíapple ËÌ Ë ñâìúapple ËÁÌÂÒ-ÒÚapple Ú ËÈ «èâappleòôâíúë» (ìíapple ËÌ ). äóìùâappleâìˆëfl ÔappleÓ Ó ËÎ Ò ÔappleË ÔÓ ÂappleÊÍ ÏËÌËÒÚÂappleÒÚ Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl èóî Ë Ë ìíapple ËÌ, Ú ÍÊ èóòóî ÒÚ èóî Ë ìíapple ËÌÂ. éì ÒÓ apple Î 104 Û ÒÚÌËÍ ËÁ 4-ı ÒÚapple Ì. ÉÎ ÌÓÈ ˆÂÎ äóìùâappleâìˆëë ÎÓ apple ÒÒÏÓÚappleÂÌË ÓÁÏÓÊÌ ı appleë ÌÚÓ Ë ÔÛÚÂÈ apple Á ËÚËfl Ï ˈËÌÒÍÓ Ó ÒÚapple ıó ÌËfl ìíapple ËÌÂ, Ò ËÒÔÓÎ ÁÓ ÌËÂÏ Ôapple ÍÚË ÂÒÍÓ Ó ÓÔ Ú ÍÓÎΠËÁ èóî Ë, ÍÓÚÓapple Â, Ù ÍÚË ÂÒÍË,  appleó ÔÓ ÂÎËÎËÒ ËÌÙÓappleÏ ˆËÂÈ Ë ÍÓÏÏÂÌÚ appleëflïë Ó ËÒÚÓappleËË Ë ÛÒÎÓ Ëflı Ì appleâìëfl Ï ˈËÌÒÍÓ Ó ÒÚapple ıó ÌËfl èóî Â. é Ì Ì ÌÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ÒËÒÚÂÏ Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl ìíapple ËÌ ÏÓÊÌÓ ÒÛ ËÚ ÔÓ ÒÎÂ Û ËÏ ˆËÙapple Ï: é ËÈ Ó ÂÏ ÙËÌ ÌÒËappleÓ ÌËfl Óıapple Ì Á ÓappleÓ fl ËÁ ÓÒÛ appleòú ÂÌÌÓ Ó Ë ÏÂÒÚÌ ı ÊÂÚÓ ÒÓÒÚ ÎflÂÚ (2010.) 39,4 ÏÎapple. appleì, ËÎË ÓÍÓÎÓ 856,5 appleì./ ÂÎ. Ó (ÓÍÓÎÓ $ 107). èappleë ÚÓÏ apple ÒÔapple ÂÎÂÌË Òapple ÒÚ ÓÒÛ ÂÒÚ ÎflÂÚÒfl ÒÓÓÚ ÂÚÒÚ ÂÌÌÓ ËÏ ËÏÒfl ÏÓ ÌÓÒÚflÏ ÏÂ Û appleâê ÂÌËÈ, ÂÁ Û ÂÚ ÍÓÎË ÂÒÚ Ë Í ÂÒÚ Ôapple ÓÒÚ ÎflÂÏ ı ÛÒÎÛ. ÖÒÚ ÓÒÌÓ ÌËfl ÛÚ ÂappleÊ Ú, ÚÓ ÔappleË Ú ÍÓÏ ÙËÌ ÌÒËappleÓ ÌËË Ë Ù ÍÚË ÂÒÍÓÏ ÂÙˈËÚ ÓÒ ÊÂÚ ÓÊË Ú ÒÛ ÂÒÚ ÂÌÌÓ Ó ÛÎÛ ÂÌËfl ÙËÌ ÌÒËappleÓ ÌËfl Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl Ë Ó ÂÒÔ ÂÌËfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌÓ Ó Ôapple Ì ÂÒÔÎ ÚÌÛ Ï ˈËÌÒÍÛ ÔÓÏÓ (ÒÚ.49 äóìòúëúûˆëë ìíapple ËÌ 1) ÎËÊ È ËÂ Ó Ì ÔappleËıÓ ËÚÒfl. ùúóú Ó ˆÂÎËÍÓÏ ÏÓÊÌÓ ÓÚÌÂÒÚË Ë Í Â ÂÌË Ó flá ÚÂÎ ÌÓ Ó Ï ˈËÌÒÍÓ Ó ÒÚapple ıó ÌËfl ÒÚapple ÌÂ. ÇÔÓÎÌ ÎÓ Ë ÌÓ, ÚÓ ÚËı ÛÒÎÓ Ëflı ÔappleËÓ appleâú ÂÚ ÒÓˆË Î ÌÓ ÁÌ ÂÌËÂ Ó appleó ÓÎ ÌÓ Ï ˈËÌÒÍÓ ÒÚapple ıó ÌË (Ñåë, ËÎË ÌÂÔappleÂapple ÌÓ ÒÚapple ıó ÌË Á ÓappleÓ fl Ë ÒÚapple ıó ÌËÂ Ì ÒÎÛ È ÓÎÂÁÌË), ÍÓÚÓappleÓ ìíapple ËÌ ÒÓÒÚ ÎflÂÚ ÓÍÓÎÓ 2,05 % ÔÓ Ó ÂÏÛ ÒÚapple ıó ı ÔappleÂÏËÈ Ë 1,7% ÔÓ ÒÚapple ıó Ï ÔÎ Ú Ï ÓÚ ÊÂÚÌÓ Ó ÙËÌ ÌÒËappleÓ ÌËfl Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl. èappleë ÒÂÈ ÌÂÁÌ ËÚÂÎ ÌÓÒÚË ÚËı ÒÛÏÏ, ÒÂÎflÂÚ Ì ÂÊ Û ÚÓ, ÚÓ ÂÊÂ Ó Ì È appleóòú Ó ÂÏ Ñåë ÒÚapple Ì Á ÔÂappleËÓ ÒÓÒÚ ÎflÂÚ 58,7 %, ËÁ ÍÓÚÓapple ı ÓΠ90% ÍÓappleÔÓapple ÚË ÌÓ ÒÚapple ıó ÌË ( ÒÂ Ó Ñåë ÔappleÓ Ó flú ÓÍÓÎÓ 120-ÚË ÒÚapple ıó ı ÍÓÏÔ ÌËÈ). ùúë ÓÔappleÓÒ Ë ÒÚ ÎË Ôapple ÏÂÚÓÏ Ó ÒÛÊ ÂÌËfl Ë ËÒÍÛÒÒËÈ, Ó appleâïfl ÍÓÚÓapple ı Ôapple ÒÚ ÎÂÌÓ 28 ÓÍÎ Ó, Ò ÍÓÚÓapple ÏË ÒÚÛÔËÎË 10 ÓÍÚÓappleÓ Ì ÛÍ, 12 Í Ì Ë ÚÓ Ì ÛÍ, ÚÓÏ ËÒÎÂ Û ÂÌ Â-Óapple ÌËÁ ÚÓapple ÒËÒÚÂÏ Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl, ÒÚapple ıó ËÍË-Ôapple ÍÚËÍË, Ôapple ÒÚ ËÚÂÎË ÓÒÛ appleòú ÂÌÌ ı appleâ ÛÎflÚÓappleÌ ı Óapple ÌÓ Ë Ó ÂÒÚ ÂÌÌ ı Ó Â ËÌÂÌËÈ. éòìó Ì Ï ËÚÓ ÓÏ äóìùâappleâìˆëë ÒÚ ÎÓ ÚÓ, ÚÓ Í Ê È ËÁ Û ÒÚÌËÍÓ ÔÓÎÛ ËÎ ÓÚ ÂÚ Ì ÏÌÓ Ë ÓÔappleÓÒ Ôapple ÍÚË ÂÒÍÓÈ ÂflÚÂÎ ÌÓÒÚË, ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌ ÂÎÓ Â ÍÓÌÚ ÍÚ Ë ÒappleÂ Ë Û ÂÌ ı, Ë ÒÚapple ıó ËÍÓ -Ôapple ÍÚËÍÓ, Ì Ï ÂÌ ÔÛÚË Î ÌÂÈ Â Ó ÒÓÚappleÛ ÌË ÂÒÚ Ûı ÓÒÌÓ Ì ı Ì Ôapple ÎÂÌËflı: 1 ÅÂÒÔÎ ÚÌ fl Ï ˈËÌÒÍ fl ÔÓÏÓ ÓÒÛ appleòú ÂÌÌ ı Ë ÍÓÏÏÛÌ Î Ì ı Û appleâê ÂÌËflı Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl ÓÎÊÌ Ôapple ÓÒÚ ÎflÚ Òfl ÒÂÏ apple Ê Ì Ï ÔÓÎÌÓÏ Ó ÂÏÂ, Ú.Â. Û Ó ÎÂÚ ÓappleflÚ ÔÓÚapple ÌÓÒÚË ÂÎÓ ÂÍ ÒÓıapple ÌÂÌËË ËÎË ÓÒÒÚ ÌÓ ÎÂÌËË Á ÓappleÓ fl. (àá êâ ÂÌËfl äóìòúëúûˆëóììó Ó ÒÛ ìíapple ËÌ ÓÚ 2002.). Polityka Zdrowotna 137

3 International Conference in Kiev 1. ÑÓÒÚË ÒÓ Î ÒÓ ÌÌÓÒÚË ÏÂÊ Û Ì Û Ì ÏË Ë Ó apple ÁÓ ÚÂÎ Ì ÏË ÔappleÓ apple ÏÏ ÏË Ó Î ÒÚË ÒÚapple ıó ÌËfl Ë ÔÓÎËÚËÍË Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl, apple Áapple ÓÚÍ ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚapple ÚÂ Ë ÂÒÍÓ Ó apple Á ËÚËfl Ñåë Ë Á ÍÓÌÓ ÚÂÎ ÌÓ Ó appleâ ÛÎËappleÓ ÌËfl ÚÓÈ ÂflÚÂÎ ÌÓÒÚË. 2. îóappleïëappleó Ú ÛÒËÎËflÏË Ó ÂÒÚ ÂÌÌ ı Ó Â ËÌÂÌËÈ ÒÚapple ıó ËÍÓ Ë appleû Ëı ÒÛ ÂÍÚÓ ËÌÙapple ÒÚappleÛÍÚÛapple Ñåë ÓÒÓÁÌ ÌËÂ Ó ÂÒÚ ÓÏ ÚÓ Ó, ÚÓ ÚÓÚ Ë ÒÚapple ıó ÌËfl Ì «ËÁÌÂÒ Ì ÓÎ ÓÈ appleûôô Ôapple ÔappleËÌËÏ ÚÂÎÂÈ», ÒÓˆË Î ÌÓ ÁÌ ËÏ fl ÔappleÓ apple ÏÏ, ËÏ fl ÁÌ ËÚÂÎ Ì È ÔÓÚÂÌˆË Î Îfl appleâ ÂÌËfl ÔappleÓ ÎÂÏ Á apple ÓÓıapple ÌÂÌËfl Ì Ì ÌËı ÍÓÌÓÏË ÂÒÍËı ÛÒÎÓ Ëflı. èappleë ÚÓÏ Ó ËÚ Ñåë ËÁ ÒÓÒÚÓflÌËfl «ÌÂÁÌ ÌË», «ÓÚÒÛÚÒÚ Ë ÒÔappleÓÒ» Ë ÔÓÁˈËÓÌËappleÓ Ú Â Ó Í Í «Ó ÂÍÚ ËÌÚÂappleÂÒ Ë ÓÒÚappleÂ Ó ÌÌÓÒÚË». ÑËappleÂÍÚÓapple ñåë «èâappleòôâíúë», Í..Ì., ÓˆÂÌÚ Í Ù apple ÒÚapple ıó ÌËfl Ë appleëòí-ïâìâ ÊÏÂÌÚ äëâ ÒÍÓ Ó Ì ˆËÓÌ Î ÌÓ Ó ÛappleÌË ÂappleÒËÚ Ú ËÏÂÌË í apple Ò òâ ÂÌÍÓ ÇËÚ ÎËÈ çâ ËÔÓappleÂÌÍÓ W dniach 3-4 listopada 2011 r. w Kijowie odby a si Mi dzynarodowa Konferencja Naukowa: The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries looking for the right way. Organizatorami przedsi wzi cia byli: Narodowy Uniwersytet Medyczny w Kijowie, Uniwersytet Medyczny w odzi, Liga Organizacji Ubezpieczeniowych Ukrainy, Centrum Strategii Biznesowej Perspektywa oraz Krajowy Instytut Ubezpieczeƒ w Warszawie. W obradach wzi li równie udzia przedstawiciele Komisji Zdrowia Parlamentu (Wierchownej Rady) Ukrainy, Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, Polskiej Ambasady w Kijowie oraz Polskiego Ministerstwa Zdrowia. W dokumencie europejskim (najwy szym rangà) Traktat o Unii Europejskiej stwierdza si, e: Systemy ochrony zdrowia pe nià w UE funkcj zabezpieczenia socjalnego i finansowego, prowadzàc do wzrostu jakoêci i d ugoêci ycia obywateli. Powinny one oferowaç powszechne zabezpieczenie zdrowotne, zapewniaç solidaryzm finansowania, równoêç dost pu oraz wysokà jakoêç opieki medycznej. Finansowanie ochrony zdrowia jest jednym z najwa niejszych zadaƒ politycznych ka dego kraju. èród o i zasady finansowania kreujà rodzaj systemu ochrony zdrowia, determinujà poziom kosztów oraz struktur wydatków (w podziale na publiczne i prywatne), skal redystrybucji (w tym tak e charakter i rol podmiotów), a tak e majà wp yw na wiele innych cech systemu. Jednym z najcz Êciej wykorzystywanych sposobów poprawy efektywnoêci systemu ochrony zdrowia, zwi kszenia dost pnoêci do Êwiadczeƒ i poprawy ich jakoêci jest uruchamianie alternatywnych êróde finansowania wobec ju funkcjonujàcych. W wielu krajach ich êród ami sà dobrowolne/dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Zdaniem ekspertów motorem wzrostu wartoêci rynku ochrony zdrowia, w najbli szych latach b dà, obok leków, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oraz abonamenty medyczne. 2 Kolejne wystàpienia polskich przedstawicieli dotyczy y aktualnego stanu systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych w Polsce i w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, prognozy zmian, jakie powodujà reformy podejmowane w poszczególnych krajach (ze szczególnym uwzgl dnieniem Polski) oraz okreêlenie najwa niejszych uwarunkowaƒ rozwoju systemu ubezpieczeƒ zdrowotnych w tym regionie. Oferta ubezpieczenia, jako instrumentu organizacji i nadzoru nad realizacjà dzia aƒ neutralizujàcych ryzyko utraty zdrowia, obejmuje Êwiadczenia: 1) finansowe (jednorazowe, okresowe, bezterminowe), 2) rzeczowe (g ównie sprz t medyczny s u àcy terapii), 3) medyczne (g ównie diagnostyczne, prewencyjne, naprawcze, rehabilitacyjne, opiekuƒczo- -piel gnacyjne i paliatywne). Ka dy tzw. produkt ubezpieczenia zdrowotnego sk ada si z trzech wymienionych modu ów, dzi ki czemu mo e byç dostosowywany do ka dego ryzyka utraty zdrowia 2 Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce Prognozy rozwoju na lata PMR raport. 138 Marzec 2012 Nr X

4 The successes and defeads of health insurance on emerging markets... z przyczyn chorobowych (najcz Êciej klasyfikowanych wedle ICD 3 ) czy pozachorobowych (takich jak: wypadek przy pracy, w podró y, w trakcie uprawiania sportu, w wyniku nadmiernej eksploatacji lub zu ycia si organizmu itp.). PodejÊcie takie pozwala na ubezpieczenie ryzyka utraty zdrowia, niezale nie od tego jakie sà i jaki charakter majà przyczyny realizacji tego ryzyka (tzn. bez wzgl du na to, na ile i w jaki sposób przyczyniajà si do utraty zdrowia bezpoêrednio, jak choroba bàdê wypadek, czy te poêrednio, jak styl ycia, uwarunkowania genetyczne, p eç, warunki Êrodowiskowe). Uzasadnia tak e rozumienie ubezpieczenia zdrowotnego jako us ugi finansowej obejmujàcy organizacj i nadzór nad realizacjà Êwiadczeƒ zdrowotnych (finansowych, rzeczowych i us ug medycznych) neutralizujàcych ryzyko utraty zdrowia (z przyczyn chorobowych i pozachorobowych) w zakresie: ratownictwa, profilaktyki, diagnostyki, prewencji, medycyny naprawczej, zachowawczej, opiekuƒczo-piel gnacyjnej i paliatywno- -hospicyjnej gwarantowana na mocy i na warunkach umowy ubezpieczenia okreêlajàcych zakres i sposób prewencji i/lub (re) kompensaty za ewentualne skutki utraty zdrowia w zamian za sk adk. (Romuald Holly, Dominika Cichoƒska, Zdrowie i jego utrata jako przedmiot ubezpieczenia) Przestrzeƒ dla dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia mo e byç stworzona na wiele sposobów, przede wszystkim poprzez: 1) Wprowadzenie koszyka Êwiadczeƒ gwarantowanych Koszyk Êwiadczeƒ gwarantowanych w Polsce zosta og oszony w 2009 roku. Niestety, nadal istnieje problem z definicjà gwarantowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych, wynikajàcy g ównie z braku precyzyjnego okreêlenia koszyka, w ramach którego: jedynie nazwano okreêlone procedury medyczne lub rozpoznania, nie okreêlono, jakie dok adnie Êwiadczenia zdrowotne sk adajà si na te procedury, nie wskazano, czy gwarantowane Êwiadczenia zdrowotne obejmujà procedury tradycyjne czy te innowacyjne, tanie czy drogie, nie okreêlono, jaki powinien byç maksymalny termin oczekiwania na gwarantowane Êwiadczenie zdrowotne. Mo e to powodowaç ograniczenie dost pnoêci do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej dla pacjentów oraz brak pe nego wykorzystania zasobów publicznych szpitali. Najwa niejsze przedstawione w prezentacji Grzegorza Màczyƒskiego konkluzje dotyczy y koniecznoêci: doprecyzowania koszyka Êwiadczeƒ gwarantowanych, wprowadzenia do polskiego prawa kompleksowej ustawy szczegó owo regulujàcej tematyk prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych, zmniejszenia przewagi NFZ w procesie zawierania umów o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej ze szpitalami (np. umowy powinny byç zawierane na kilka lat). (Grzegorz Màczyƒski, Szpital publiczny w ubezpieczeniowym paradygmacie systemu ochrony zdrowia aspekty formalno-prawne) 2) OkreÊlenie zasad publicznego ubezpieczenia lekowego Publiczne ubezpieczenie lekowe okreêlone zosta o jako ta cz Êç powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, która dotyczy finansowania lub wspó finansowania ze Êrodków publicznych ubezpieczonym pacjentom, w razie choroby lub wypadku oraz w celach profilaktycznych, produktów takich jak: leki, wyroby medyczne oraz Êrodki specjalnego przeznaczenia ywieniowego. Od 1 stycznia 2012 r. w Polsce obowiàzuje nowy system refundacji Ustawa o refundacji leków, Êrodków spo ywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobów medycznych (tzw. Ustawa refundacyjna ). Najwa niejsze wprowadzone zmiany, to: lista leków, wyrobów medycznych, Êrodków specjalnego przeznaczenia ywieniowego, obj ta publicznym ubezpieczeniem lekowym, b dzie zmienna w czasie (nawet co dwa miesiàce), poziom wspó p acenia za produkty refundowane ubezpieczonych pacjentów b dzie zmienia si w czasie. cz Êç odpowiedzialnoêci finansowej za zwi kszenie wartoêci udzielonej refundacji dla ubezpieczonych pacjentów zostanie przerzucona na firmy farmaceutyczne. 3 ICD International Classification of Diseases. Polityka Zdrowotna 139

5 International Conference in Kiev Pojawia si mo liwoêç szerszego rozwoju produktów ubezpieczeƒ lekowych oferowanych przez prywatne zak ady ubezpieczeƒ. (Grzegorz Màczyƒski, Publiczne ubezpieczenie lekowe w Polsce) 3) Obj cie prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym Êwiadczeƒ z zakresu medycyny pracy Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych prezentuje niejasne okreêlenie medycyny pracy jako produktu ubezpieczeniowego. Sk adka ubezpieczeniowa dla zadaƒ z tego zakresu ma byç ustalana oddzielnie. Dopuszczone zostanie tak e dobrowolne alternatywne zawieranie kontraktów z ubezpieczycielem, jak i z dostawcà Êwiadczeƒ. Ekonomiczny aspekt medycyny pracy jako produktu ubezpieczeniowego wymaga analizy: zakresu produktu ubezpieczeniowego, finansowania s u by medycyny pacy (smp) w relacji do jej organizacji i zadaƒ, statystycznych uwarunkowaƒ analizy smp. G ówne dylematy zwiàzane z proponowanym w projekcie ustawy rozwiàzaniem, zwiàzane sà z relacjami mi dzy dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, a obecnym systemem smp, finansowaniem smp, rolà trzeciego aktora w kontraktowaniu Êwiadczeƒ. Z drugiej strony, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tworzà mo liwoêç wprowadzenia systemu bodêców ekonomicznych zach cajàcych pracodawców do inwestowania w zdrowie pracowników. (Izabela Rydlewska-Liszkowska, Medycyna pracy w prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce ekonomiczne dylematy i mo liwoêci) 4) Rozwój transgranicznych ubezpieczeƒ zdrowotnych w Europie W Polsce prawo ÊciÊle okreêla wymogi, które muszà byç spe nione, aby narodowy p atnik (NFZ) zgodzi si na leczenie poza granicami. Najwa niejsze powody to: brak mo liwoêci przeprowadzenia leczenia w Polsce, lub rzadziej zbyt d ugi czas oczekiwania. Skala zjawiska jest marginalna w 2010 roku wydano 167 zgód na wyjazd i leczenie zagranicà, 17 odmów wartoêç us ug to 12,3 mln z otych (4 mln euro). W krajach Unii Europejskiej, gdzie dobrze rozwini te sà prywatne ubezpieczenia zdrowotne, skala zjawiska jest wi ksza. Szacuje si (dane ubezpieczycieli i p atników publicznych), e wartoêç us ug transgranicznych przekroczy a w 2010 roku 1 mld euro (z mld euro wydanych na zdrowie). W 2013 roku wejdzie w ycie dyrektywa dotyczàca korzystania z us ug medycznych w Unii Europejskiej, zwana dyrektywà pacjenci bez granic lub medycznym Schengen. Regulacja przewiduje zwrot kosztów leczenia do poziomu gwarantowanego w kraju zamieszkania, bez potrzeby udowadniania koniecznoêci skorzystania z us ugi medycznej za granicà. Przy czym leczenie szpitalne nadal b dzie wymaga o uprzedniej zgody NFZ (i jego europejskich odpowiedników). Nowa dyrektywa gwarantuje wi c te same prawa wszystkim obywatelom paƒstw UE. Inne korzyêci dla pacjentów, p ynàce z postanowieƒ dyrektywy, to wzajemne uznawanie recept. Majà byç tak napisane, by ka dy farmaceuta w UE móg je odczytaç i wydaç odpowiedni lek. Ale, tak jak w przypadku leczenia, za leki najpierw zap aci pacjent, a dopiero potem dostanie zwrot w wysokoêci gwarantowanej jego bazowym ubezpieczeniem w kraju. Warunkiem koniecznym rozwoju ubezpieczeƒ transgranicznych jest upowszechnienie prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych. G ówne identyfikowane, na obecnym etapie, bariery rozwoju ubezpieczeƒ transgranicznych, to: a) odmiennie zorganizowane systemy ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE (np.: system holenderski i duƒski), b) ró nice w regulacjach prawnych (zakres odpowiedzialnoêci lekarzy, szpitali itd.), c) ró nice cen us ug medycznych brak jednolitej, porównywalnej metody wyceny, d) nierównomierny dost p do nowych technologii medycznych, w tym do specjalistycznych innowacyjnych terapii w przypadku rzadkich schorzeƒ, e) ró nice w systemach refundacji leków, f) nadmierny (wzrastajàcy w czasach kryzysu) protekcjonizm niektórych krajów Unii, g) bariery j zykowe i kulturowe, h) brak systemów wyrównywania ryzyka i szkodowoêci zwiàzanych z przep ywem pacjentów i kosztów ich leczenia w ramach UE. (Adam H. Pustelnik, Transgraniczne ubezpieczenia zdrowotne w Europie szanse i wyzwania) 140 Marzec 2012 Nr X

6 The successes and defeads of health insurance on emerging markets... 5) Zwi kszenie roli szpitali publicznych na rynku ubezpieczeƒ zdrowotnych Finansowanie szpitali publicznych w Polsce oparte jest w blisko 95% na Êrodkach Narodowego Funduszu Zdrowia. Monopol p atnika w tym zakresie jest najwi kszym zagro- eniem dla utrzymania ciàg oêci funkcjonowania placówek, które przy decyzjach politycznych o zmniejszeniu finansowania mogà traciç stabilnoêç finansowà. NFZ stawia szpital do wy àcznej swojej dyspozycji, jednostronnie okreêlajàc korzystne dla siebie zasady w umowach kontraktowych. Dost p szpitala do funduszy pochodzàcych z prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych wymaga odpowiednich zapisów w statucie jednostki, na które zgod wyraziç musi jej organ za o ycielski. JednoczeÊnie szpital musi gwarantowaç równy dost p do Êwiadczeƒ pacjentom ubezpieczenia publicznego i prywatnego. Wymaga to dywersyfikacji zasobów szpitali, w celu bezkolizyjnej realizacji umów. Potrzebne sà wi c nowe rozwiàzania prawne, infrastrukturalne i organizacyjne w funkcjonowaniu szpitali, dla potrzeb bezkolizyjnego Êwiadczenia us ug wszystkim pacjentom. (Jacek Domejko, Szpital publiczny na rynku ubezpieczeƒ zdrowotnych w Polsce) 6) Wdro enia narz dzi zarzàdzania ryzykiem i dostosowania ryzyka (Risk Adjustment) Zarzàdzanie ryzykiem jest rozumiane jako system metod i dzia aƒ zmierzajàcych do obni enia stopnia oddzia ywania ryzyka na ubezpieczonych i na podmiot odpowiedzialny za dany obszar, czyli Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. SpoÊród dost pnych narz dzi najwi ksze zastosowanie mo e mieç sterowanie ryzykiem, czyli podejmowanie aktywnych lub pasywnych dzia aƒ ukierunkowanych na ograniczenie ryzyka do dopuszczalnych rozmiarów. Risk Adjustment uto samia si z dostosowywaniem przep ywów finansowych w systemach ubezpieczeniowych, w których w warunkach konkurencyjnych funkcjonuje wielu ubezpieczycieli. W uj ciu spo eczno-systemowym oznacza to opracowywanie algorytmów, rozumianych jako formu y opisujàce co i w jaki sposób powinno byç wzi te pod uwag, w celu: identyfikowania i kwantyfikowania chorobowych i pozachorobowych ryzyk utraty zdrowia, kwalifikowania poszczególnych ryzyk, realizacji celów operacyjnych systemu ochrony zdrowia: maksymalnego pokrycia ryzyk (zakresu ochrony zdrowia), najwy szej jakoêci Êwiadczeƒ, najwi kszej dost pnoêci, minimalnych kosztów i cen Êwiadczeƒ. (Cezary G ogowski, Zdrowotne ryzyka poszczególne w publicznym i prywatnym sektorze ubezpieczeƒ na przyk adzie chorób nowotworowych) 7) Alternatywne formy finansowania systemu ochrony zdrowia, takie jak zdrowotne konta oszcz dnoêciowe Niezale nie od wzrostu udzia u publicznego finansowania ochrony zdrowia, w Polsce ciàgle jeszcze zap ata out-of-pocket ma znaczàcy udzia. W tym celu niezb dne jest rozszerzenie êróde finansowania systemu ochrony zdrowia. Jednym z proponowanych rozwiàzaƒ sà Zdrowotne Konta Oszcz dnoêciowe (ZKO), b dàce po- àczeniem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego z rachunkiem oszcz dnoêciowym, korzystajàcym z ulgi podatkowej. (Petre Iltchev, Zdrowotne Konta Oszcz dnoêciowe nowa forma finansowania systemu ochrony zdrowia) W Polsce debata publiczna o wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych toczy si od ponad 10 lat. Propozycje rozwiàzaƒ przedstawili: Jerzy Hausner (2003) propozycja wdro enia dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych, które mia yby charakter suplementarno-komplementarny do obowiàzkowych ubezpieczeƒ, Zbigniew Religa ( ) wielofilarowy model ubezpieczeƒ, Rzecznik Praw Obywatelskich (2007) trójfilarowy system ubezpieczeƒ, w którym dotychczasowa sk adka obowiàzkowa podzielona by aby pomi dzy p atnika (p atników) publicznego oraz p atników prywatnych, Ewa Kopacz (2008) projekt trójfilarowego systemu ubezpieczeƒ z ulgà podatkowà dla wykupujàcego polisy dodatkowe oraz dop atà do polisy przez pracodawc, Polska Izba Ubezpieczeƒ (2008) wprowadzenie alternatywnego systemu prywatnych ubezpieczeƒ zdrowotnych, który sk ada by si z dwóch elementów: (1) stawki kapitacyjnej pochodzàcej ze sk adki powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz (2) sk adki dodatkowej p aconej przez ubezpieczonego lub jego pracodawc, Polityka Zdrowotna 141

7 International Conference in Kiev Ewa Kopacz (2011) dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeƒ zdrowotnych: (1) suplementarne (gwarantujàce krótszy czas oczekiwania na Êwiadczenia, które sà obecnie gwarantowane) i (2) komplementarne (umo liwiajàce dost p do Êwiadczeƒ, które nie sà finansowane przez paƒstwo), oraz zasada konkurencji pomi dzy p atnikami publicznymi i prywatnymi w zarzàdzaniu sk adkà zdrowotnà. aden z projektów nie zosta wdro ony. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne traktuje si jako panaceum na wiele obecnych problemów systemu ochrony zdrowia. Jednak wobec oczekiwaƒ spo ecznych i populizmu polityków wpolsce oraz tendencji obserwowanych w Unii Europejskiej, tj. poszerzania zakresu solidaryzmu spo ecznego, nie wydaje si mo liwy w najbli szej perspektywie rozwój w Polsce ubezpieczeƒ zast pczych (alternatywnych). Wobec pogarszajàcej si dost pnoêci do us ug sektora publicznego w Polsce, w ciàgu ostatnich kilku lat obserwuje si natomiast rozwój ubezpieczeƒ quasi-suplementarnych prywatne abonamenty i ubezpieczenia. (Jakub Gierczyƒski, Trudna droga ubezpieczeƒ zdrowotnych w Polsce w latach ) Wyboru tez referatów prezentowanych podczas Mi dzynarodowej Konferencji Naukowej nt. The successes and defeats of health insurance on emerging markets in Central and Eastern European countries looking for the right way dokona a: Dominika Cichoƒska 142 Marzec 2012 Nr X

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care Krzysztof Łanda 1 z 9 KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS OBSZAR A KOSZYK WIADCZE rodki ze sk adki podstawowej GWARANTOWANYCH OBSZAR B tanie drogie A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Polisa zdrowotna: pierwszy krok do reformy systemu

Polisa zdrowotna: pierwszy krok do reformy systemu Obserwator Finansowy: Jakie istotne zmiany wprowadza ten projekt? Czy z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych jest dobry? Przemysław Mazurek: Najważniejsze jest to, że taki projekt został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej. lek. med., MBA Maciej Nowicki

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej. lek. med., MBA Maciej Nowicki Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób uroonkologicznych w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej lek. med., MBA Maciej Nowicki Koszyk świadczeń gwarantowanych Zbiór świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 18 października 2011 r. Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie onkologii. Działalność Fundacji Watch Health Care

Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie onkologii. Działalność Fundacji Watch Health Care www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce, na przykładzie onkologii Działalność Fundacji Watch Health Care Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Konferencja końcowa upowszechniające rezultaty badania Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci Wprowadzenie....................................... Puste miejsce po lewicy Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce

Spis treêci Wprowadzenie....................................... Puste miejsce po lewicy Bezrobocie a wyniki wyborów w Polsce Spis treêci Ewa Pietrzyk-Zieniewicz Wprowadzenie....................................... 11 Karol Modzelewski, Andrzej Zieniewicz Puste miejsce po lewicy............................... 17 Jerzy Hausner,

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK

FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK FINANSOWANIE OCHRONY ZDROWIA PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W POLSCE COTTBUS, 26 CZERWCA 2009 ROK WSTĘP 1) Struktura systemu opieki zdrowotnej jak i koncepcja jego zarządzania wynika z rozwiązań zawartych

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 1943 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

LP Strona Oryginał Poprawiony Różnica 1 Str. 8 ee) ff)

LP Strona Oryginał Poprawiony Różnica 1 Str. 8 ee) ff) Wykaz zmian w Regulaminie konkursu dla Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się LP Strona Oryginał Poprawiony Różnica 1 Str. 8 ee) ff) Dodano zapis. Wytyczne z dnia 30 kwietnia 2015 r. w zakresie informacji

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Konferencja Pozycja Ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej Warszawa, 27 stycznia 2016 r. Diana Renata Bożek Członek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Szkoda osobowa nowe podejście do człowieka

Szkoda osobowa nowe podejście do człowieka Szkoda osobowa nowe podejście do człowieka Konferencja Rzecznika Ubezpieczonych pt. Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wyzwania dla rynku ubezpieczeniowego Warszawa 14 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274

Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 Dziennik Ustaw Nr 31 1708 Poz. 273 i 274 3. Przep yw wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosiç co najmniej 40 l na osob. 4. W pomieszczeniu masa u przy stanowisku do masa u instaluje si umywalk,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek

Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych. Kamila Mroczek Potrzeby zdrowotne i opiekuńcze ludzi starych Kamila Mroczek Plan prezentacji 1. Definicje: stary, starzenie się, zdrowie 2. Naturalny proces starzenia a inne czynniki wpływające na stan zdrowia 3. Zdrowie

Bardziej szczegółowo