CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych"

Transkrypt

1 WARSZTATY CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych 15 października 2015 r., Siedziba Deloitte ul. Jana Pawła II 19 Warszawa Partner merytoryczny

2 Przygotuj swoją firmę i grupę na zmiany! Dajemy Państwu kompendium wiedzy na temat konsekwencji wprowadzenia rekomendacji BEPS i zmian w podatku dochodowym Puls Biznesu i Deloitte Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłe warsztaty. W pierwszej dekadzie października poznamy już finalne raporty BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Ich celem jest uszczelnienie systemu podatkowego, zapobieżenie erozji opodatkowania oraz transferu zysków. To flagowy projekt OECD. Równolegle, by dostosować polskie prawo do wymogów międzynarodowych, u nas prowadzone są prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakłada on m.in.: trzystopniową dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi tj. dokumentacje na poziomie lokalnym (tzw. Local File ), dokumentację grupową (tzw. Master File) oraz raportowanie wg. krajów (tzw. Country-By-Country Reporting ). konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi, ale umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze, obowiązek prowadzenia konkretnej dokumentacji w zależności od wielkości spółki. Nowela ma wejść na początku przyszłego roku. Proponowane zmiany uwzględniają plan działań przewidziany w Raporcie OECD nt. przeciwdziałania BEPS. Dlatego podczas warsztatów powiemy o ich konsekwencjach dla przedsiębiorstw, podobnie jak o: wpływie BEPS na rozwój kontroli cen transferowych, oczekiwanych zmianach w działaniu polskich organów, kompetencjach urzędów skarbowych, najczęściej kontrolowanych transakcjach i grupach podmiotów, odpowiedzialności karno-skarbowej, metodach obrony. Powyższe zagadnienia przedstawią Państwu najlepsi z najlepszych - Iwona Georgijew, partner, wiceprezes zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., oraz partnerzy i managerowie z Zespołu Cen transferowych Deloitte. Iwona Georgijew, jest reprezentantem firmy doradczej Deloitte we Wspólnym Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU JTPF) - grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w zakresie stosowania cen transferowych w Unii Europejskiej. W prowadzeniu warsztatów wspierać Panią Prezes będzie jej zespół, który w tym roku otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Przeglądu Podatkowego (International Tax Review) za doradztwo w obszarze cen transferowych Transfer Pricing Firm of the Year 2014 w Polsce i Europie Środkowej. Dlatego tych warsztatów nie może pominąć żadna firma działająca w międzynarodowej grupie. W szczególności zapraszamy: Prezesów i Członków Zarządu ds. Finansowych Dyrektorów Finansowych Dyrektorów Ekonomicznych i Działu Treasury Dyrektorów Rachunkowości i Podatków Dyrektorów ds. Controlingu Głównych Księgowych Kontrolerów Finansowych Managerów ds. Finansów, Podatków, Controlingu W razie pytań proszę o kontakt: Beata Tomaszkiewicz Project Manager dziennikarz T F Organizator Partner merytoryczny Patron Patroni medialni

3 PROGRAM 08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa 09:00 Powitanie gości, wprowadzenie do warsztatów Iwona Georgijew, partner, wiceprezes Zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe zespół ds. Cen Transferowych, liderka Klubu SheXO, Rafał Sadowski, partner w zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe 09:05 Zmiana otoczenia międzynardowego: Iwona Georgijew, partner, wiceprezes zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe zespół ds. Cen Transferowych, liderka Klubu SheXO inicjatywa Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) prace Joint Transfer Pricing Forum i ich wpływ na regulacje i praktykę krajową w zakresie cen transferowych. 10:00 Dokumentacja cen transferowych w świetle standardów międzynarodowych (OECD): Mikołaj Michalski, senior manager w zespole Cen Transferowy w Deloitte Mikołaj Michalski, senior manager w zespole Cen Transferowy w Deloitte masterfile, local file, country by country reporting. Z czego wynika zróżnicowanie rodzajów dokumentacji i kto jest odpowiedzialny za ich przygotowanie? 11:00 Przerwa na kawę 11:30 Wpływ prac BEPS na rozwój kontroli cen transferowych najistotniejsze tematy techniczne: Tomasz Adamski, senior manager Deloitte, Rafał Sadowski, partner w zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe własność intelektualna: przypisanie do stron transakcji oraz podział korzyści, pogłębiona analiza ryzyka gospodarczego i zwrotu należnego z tytułu jego ponoszenia, istotnie zwiększony nacisk na kwestię substancji rzeczywistego udziału stron w transakcji. 12:30 Oczekiwane zmiany w działaniu polskich organów: Tomasz Imiołczyk, manager Deloitte, Igor Fudali, manager Deloitte koordynacja prac organów przez centralny zespół, zapewnienie dostępu do baz danych, typowanie podmiotów do kontroli na podstawie usystematyzowanej analizy ryzyka. 13:15 Fiskus kontra firma: Igor Fudali, manager Deloitte, Marek Gizicki, manager Deloitte kompetencje urzędów skarbowych, najczęściej kontrolowane transakcje/grupy podmiotów odpowiedzialność karno-skarbowa podmiotów oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w grupach metody obrony 14:00 Proponowane zmiany w polskich przepisach: Iwona Georgijew, partner, wiceprezes zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe, zespół ds. Cen Transferowych, liderka Klubu SheXO, Rafał Sadowski, partner w zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe zakres zdarzeń gospodarczych podlegających dokumentowaniu rozszerzenie zakresu merytorycznego dokumentacji, w tym obowiązkowe analizy porównawcze zmiana roli dokumentacji cen transferowych wynikająca z nowej zawartości oraz terminów sporządzania 14:45 Czemu mają służyć wprowadzane zmiany Monika Laskowska, Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów 15:15 Debata: konsekwencje wplanowanych zmian dla przedsiębiorców i firm Monika Laskowska Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Iwona Georgijew, Partner, Wiceprezes Zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe zespół ds. Cen Transferowych, liderka Klubu SheXO oczekiwania związane z wdrożeniem dokumentacji BEPS, dlaczego MF zdecydowało się na wdrożenie zagadnień z zakresu ryzyka, co wynika z projektu ustawy i na jakie zmiany muszą się przygotować przedsiębiorcy od 2017 r. 16:00 Lunch, możliwość rozmów kuluarowych

4 PROWADZĄCY Iwona Georgijew Partner, Wiceprezes Zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Zespół ds. Cen Transferowych Liderka Klubu SheXO Iwona Georgijew jest partnerem kierującym zespołem ds. Cen Transferowych Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady ds. Kontrowersji Dotyczących Cen Transferowych. Jest także jedynym reprezentantem z Polski na Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU Joint Transfer Pricing Forum) - grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach podatkowych dotyczących cen transferowych. Iwona kieruje zespołem, który w tym roku otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Przeglądu Podatkowego (International Tax Review) za doradztwo w obszarze cen transferowych Transfer Pricing Firm of the Year W ciągu ponad dwudziestu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie, jako wiodący ekspert w dziedzinie cen transferowych, realizując ponad 300 różnego rodzaju projektów. Od 2006 roku Iwona znajduje się w ścisłej czołówce listy najlepszych doradców w zakresie Cen Transferowych prezentowanej przez Expert Guide. Iwona specjalizuje się w planowaniu transakcji wewnątrzgrupowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji cen transferowych, zarządzaniu ryzykiem oraz w zakresie Uprzednich Porozumień Cenowych (APA) i Procedur Wzajemnego Porozumiewania (MAP). Wynegocjowała pierwsze transgraniczne jednostronne porozumienie cenowe APA w Polsce, a także dwa pierwsze dwustronne porozumienia APA zawarte pomiędzy Polską a Szwajcarią i Wielką Brytanią. Prowadzi zespół Deloitte APA w Polsce, który wynegocjował 40% wszystkich porozumień APA wydanych w Polsce. Iwona jest regularnym mówcą na międzynarodowych konferencjach i seminariach. Iwona jest również aktywnie zaangażowana w coaching profesjonalistów oraz w rozwój przywództwa kobiet. Od trzech lat jest Liderką Klubu SheXO działającego w firmie doradczej Deloitte, którego głównym celem jest wsparcie kobiet oraz tworzenie przestrzeni dla regularnej wymiany myśli, rozwijania cech przywódczych oraz networkingu. Iwona jest także Liderem Programu Różnorodności - Diversity w Deloitte w Polsce oraz Europie Środkowej. Wykształcenie Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Intermediate Diploma in Executive Coaching, Academy of Executive Coaching (AoEC), Londyn Akredytacje i certyfikaty Licencjonowany doradca podatkowy Od kwietnia 2011 r. jest jednym z szesnastu członków reprezentujących sektor prywatny w Wspólnym Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych - organu doradczego Komisji Europejskiej w sprawach cen transferowych Członek Komitetu Podatkowego Polskiego Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Członek Redakcji Transfer Pricing Forum BNA International Rafał Sadowski Partner w Zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Bankowość i Finanse) i University of Sussex w Wielkiej Brytanii (International Economics). Doradca podatkowy (od 2005 r.) z 15-letnim doświadczeniem w obszarze cen transferowych. Jego podstawowe obszary zainteresowania to wykorzystanie narzędzi cen transferowych w planowaniu podatkowym, w tym w optymalizacji podatkowej zarządzania łańcuchem dostaw. Rafał posiada szerokie doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, optymalizacji podatkowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz postępowaniach podatkowych dotyczących cen transferowych. Był zaangażowany w różnego rodzaju projekty dotyczące negocjowanie porozumień cenowych z Ministrem Finansów, planowania transakcji wewnątrzgrupowych, wykonywania analiz porównawczych i opracowywania dokumentacji podatkowej, restrukturyzacji przebiegu transakcji, zmian profili funkcjonalnych podmiotów (producent kontraktowy, dystrybutor o ograniczonym ryzyku). Projekty te realizował dla kluczowych klientów z m.in. następujących sektorów: energetyka, usługi finansowe, FMCG, branże farmaceutyczna i samochodowa. Rafał jest autorem szeregu artykułów i opracowań dotyczących kwestii cen transferowych publikowanych w mediach krajowych i zagranicznych. Prelegent prowadzący szkolenia z zakresu cen transferowych, w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem cen transferowych oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów gospodarczych. Monika Laskowska Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Odpowiada za prowadzenie postępowań z zakresu uprzednich porozumień cenowych (APA), w tym prowadzenie dwustronnych i wielostronnych procedur MAP/APA oraz procedur wzajemnego porozumiewania się dotyczących unikania lub eliminowania podwójnego opodatkowania. Jest przewodniczącą zespołu wspierającego ds. kontroli podmiotów powiązanych. Ponadto, uczestniczy w roli delegata w obradach Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU Joint Transfer Pricing Forum) - grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w sprawach podatkowych dotyczących cen transferowych. Uczestniczy również w obradach grup roboczych przy Centrum ds. Polityki i Administracji Podatkowej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w tym w roli prelegenta w Globalnym Forum ds. Cen Transferowych organizowanym corocznie przez OECD dla administracji podatkowych z całego świata..

5 PROWADZĄCY Tomasz Adamski Senior Manager, Deloitte Tomasz jest Starszym Menedżerem w Zespole Cen Transferowych Deloitte. Od ponad 15 lat doradza polskim oraz międzynarodowym grupom kapitałowym w zakresie planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem, projektowania i wdrażania struktur oraz dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych. Jego doświadczenie obejmuje szeroki zakres branż, w tym, telekomunikacyjną, samochodową, FMCG, finansową, farmaceutyczną, paliwową, itp. W zakresie kluczowych kompetencji znajdują się zarządzanie ryzykiem cen transferowych analizy dotyczące wartości niematerialnych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw Igor Fudali Starszy Menadżer w Zespole Cen Transferowych Deloitte Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących dokumentacje cen transferowych i analizy rynkowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Współpracuje z klientami przy planowaniu transakcji z podmiotami powiązanymi oraz podczas kontroli podatkowych takich transakcji. W ramach Zespołu Cen Transferowych, Igor m.in. kieruje pracami Centrum Analiz Porównawczych, dostarczającego analizy porównawcze (benchmarking studies) dla biur Deloitte regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania (studiów z zakresu rachunkowości) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów oraz kończy proces kwalifikacyjny w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Jest również autorem publikacji prasowych z zakresu cen transferowych oraz wykładowcą na szkoleniach i studiach podyplomowych z rachunkowości. Marek Gizicki Kierownik Zespołu Postępowań Spornych (Litigation) w Kancelarii Deloitte Legal. Jest adwokatem i doradcą podatkowym z ponad 12 letnim doświadczeniem w reprezentowaniu i doradztwie swoim klientom w postępowaniach spornych. Obecnie kieruje Zespołem Postępowań Spornych (Litigation) w Kancelarii Deloitte Legal. W ramach dotychczasowej praktyki był pełnomocnikiem przed organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi i celnymi oraz tzw. Regulatorami, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi, organami ścigania i sądami karnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zważywszy na znaczące doświadczenie procesowe Marek Gizicki doradza również członkom zarządu w zakresie odpowiedzialności indywidualnej związanej prowadzeniem spraw gospodarczych i finansowych; w tym zakresie prowadzi m.in. szkolenia oraz uczestniczy w sporządzaniu aktów korporacyjnych. Tomasz Imiołczyk Manager, Deloitte Tomasz posiada ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących dokumentacje cen transferowych i analizy rynkowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Tomasz specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zastosowaniem cen transferowych w restrukturyzacji przedsiębiorstw i optymalizacji cen transferowych. Tomasz posiada bogate doświadczenie związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych weryfikujących rynkowy charakter transakcji wewnątrzgrupowych. Ponadto, posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Uprzednich Porozumień Cenowych (APA) i Procedur Wzajemnego Porozumiewania (MAP), jak również w sporach sądowych w zakresie cen transferowych. Jego klientami są głównie firmy z branży motoryzacyjnej, nieruchomości, FMCG, mediów i sektora ubezpieczeń. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Przed rozpoczęciem pracy w Deloitte pracował w Rödl & Partner (Departament Audytu). Halina Kubica Manager w zespole Cen Transferowych w Deloitte Halina Kubica posiada 6-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie Cen transferowych. Początkowo pracowała dla KPMG. Do zespołu Deloitte dołączyła w 2010 r. W 2013 Halina uczestniczyła w 2 miesięcznym projekcie w Londynie. Do tej pory była zaangażowana w realizację projektów związanych miedzy innymi z dokumentacją w zakresie cen transferowych, opinii i analiz porównawczych dotyczących cen transferowych. Ponadto brała udział w projektach mających na celu weryfikację rozliczeń dotyczących opłat za zarządzanie, a także wnioski o APA. Mikołaj Michalski Senior Manager w zespole cen transferowych w Deloitte Mikołaj ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na wydziale Zarządzania. W Deloitte pracuje od Cała jego kariera w Deloitte poświęcona jest doradztwu w zakresie cen transferowych. Mikołaj został zaangażowany w wiele zadań dotyczących cen transferowych, w tym: przygotowanie analiz porównawczych (rzeczowych transakcji, transakcji usługowych, transakcji IP i transakcji finansowych), ustanowienia wzajemnych rozliczeń i modeli przygotowania dokumentacji cen transferowych, zwłaszcza dla klientów z handlu detalicznego, nieruchomościami i sektora finansowego. Mikołaj szczególnie interesuje się analizą cen transferowych transakcji finansowych. Jest autorem wielu publikacji i wykładowcą w szkoleniach w zakresie cen transferowych. Znaczący Klienci: Ferrero, AXA, Lincoln Electric Company, Raiffeisen Bank, Huawei Polska, PCC Rokita, Zakłady Azotowe Puławy. Anna Woźniak Manager w Zespole Cen Transferowych Deloitte Anna posiada siedmioletnie doświadczenie w realizacji projektów obejmujących dokumentacje cen transferowych i analizy rynkowe transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Anna posiada bogate doświadczenie związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych weryfikujących rynkowy charakter transakcji wewnątrzgrupowych, a także przeglądami w zakresie cen transferowych, wsparciem podczas kontroli podatkowych. Ponadto, posiada doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Uprzednich Porozumień Cenowych (APA). Jej klientami są głównie firmy z branży FMCG, farmaceutycznej, nieruchomości, energetycznej, sektora bankowego. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierunek Ekonomia.

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY CENY TRANSFEROWE 2016 w świetle nowych regulacji prawnych 15 października 2015 r., Siedziba Deloitte ul. Jana Pawła II 19 Warszawa Wypełnij poniższy formularz i wyślij na nr faksu lub zarejestruj się online na stronie konferencje.pb.pl TAK, chcę wziąć udział w warsztatach CENY TRANSFEROWE 2016 Termin: 15 października 2015 r. Cena: 1395 zł + 23%VAT (przy zgłoszeniu od 12 września br.) TAK, chcę otrzymać więcej informacji o warsztatach CENY TRANSFEROWE 2016 NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce. 1. Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:...NIP:... Osoba kontaktowa:... Tel: Fakturę pro-forma prześlemy do Państwa em 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Warunki uczestnictwa: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warszatach 1395 zł + 23%VAT (przy zgłoszeniu od 12 września br.) 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana em po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem wydarzenia. 5. Wpłaty należy dokonać na konto: Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. Kijowska 1, Warszawa Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce PL Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział. 8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem warsztatów pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatów powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencjis może wziąć udział inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji. 13. Wszystkie treści zawarte w programie warsztatów stanowią własność Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Bonnier Business Polska odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, , ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 PLN Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz klientów Bonnier. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Adres do korespondencji Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa Tel Faks konferencje.pb.pl

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie!

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! 2. edycja E-commerce Legal Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! Warsztaty, 1 października 2014 r., Warszawa, siedziba Pulsu Biznesu UWAGA NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW! Już wkrótce wejdzie w życie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Płynnością firmy. co? jak? z kim? szanse i zagrożenia. Warsztaty

Zarządzanie Płynnością firmy. co? jak? z kim? szanse i zagrożenia. Warsztaty Organizator Warsztaty Zarządzanie Płynnością firmy szanse i zagrożenia 24 października 2012 r. Hotel Mercure Patria Częstochowa, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 2 Program Warsztatów 24 października 2012

Bardziej szczegółowo

RELACJE INWESTORSKIE

RELACJE INWESTORSKIE Warsztaty RELACJE INWESTORSKIE Specjaliści w relacjach z mediami, inwestorami i regulatorami 28 maja 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Warsztaty. Prosta droga do sukcesu to dobre relacje z inwestorami,

Bardziej szczegółowo

Reklamacje produktów konsumpcyjnych

Reklamacje produktów konsumpcyjnych Warsztat Reklamacje produktów konsumpcyjnych 10-11 czerwca2014 r., siedziba Pulsu Biznesu, Warszawa Szeroko rozumiany proces zarządzania reklamacjami produktów konsumpcyjnych nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji Pracowdawco! Chroń siebie i swoją firmę! WARSZTATY: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w organizacji 07-08.07.2015, Polonia Palace, Warszawa Zgodnie z Art.94.3. Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Konferencja Pulsu Biznesu, 10 czerwca 2015 r., Warszawa, Stadion Narodowy

Konferencja Pulsu Biznesu, 10 czerwca 2015 r., Warszawa, Stadion Narodowy Konferencja Pulsu Biznesu, 10 czerwca 2015 r., Warszawa, Stadion Narodowy Rozwijaj biznes biznes zznajlepszymi najlepszymi Rozwijaj Konferencja Pulsu Biznesu, 6 października 2014 r., Warszawa, Stadion

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

21 22 września 2011 r. Hotel Hyatt Regency Warszawa DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ. Wśród Prelegentów, mi.in.

21 22 września 2011 r. Hotel Hyatt Regency Warszawa DOROCZNE SPOTKANIE NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW BRANŻY LOGISTYCZNEJ. Wśród Prelegentów, mi.in. Wśród Prelegentów, mi.in.: Tomasz Dzideczek Starszy Inżynier Wsparcia Sprzedaży, Motorola Solutions Adrian Furgalski Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR Marcin Hajdul Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

OTC i Suplementy Diety

OTC i Suplementy Diety Kongres 17-18 maja 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa OTC i Suplementy Diety Czas na nową ERĘ Kongres poprowadzą: Jacek Czarnocki Szef Działu OTC IMS Polska Jan Chechłacz Kierownik ds. Projektów emarketingowych

Bardziej szczegółowo

SALES TEAM. LEVEL UP. 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott

SALES TEAM. LEVEL UP. 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott WARSZTATY SALES TEAM. LEVEL UP 13-14 stycznia 2015 r., Warszawa Hotel Marriott CHCESZ BYĆ MENEDŻEREM WIELKIEGO FORMATU... Ale napotykasz: brak motywacji u ludzi rutynę w dziale sprzedaży niskie morale

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE

VI KONGRES BUSINESS INTELLIGENCE W gronie prelegentów praktycy i uznani eksperci z kluczowych firm, m. in. BZ WBK Polpharma Johnson & Johnson Raben Polska ITMAGINATION Coca Cola UPC Energa Raiffeisen Bank Cyfrowy Polsat Hogart IBM Vattenfall

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo