Projekt Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i"

Transkrypt

1 Projekt Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych Zadanie 3.2 Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki numerycznych modeli pogody. Dokumentacja projektowa wstępny projekt funkcjonalnotechniczny dla postępowania przetargowego: Projekt implementacji modułu Monitora IMGW PIB zawierającej nowe funkcjonalności w obrębie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz moduł wspierający procesy decyzyjne, przystosowane do prezentacji sekwencyjnych, wieloekranowych i wielkoformatowych wraz z aplikacją zarządzającą w ramach realizacji zadania 3.2 Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki modelu COSMO. Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju Wydział Systemów Hydrologii Ośrodek Główny IMGW-PIB w Warszawie Warszawa, luty 2015 rok 1

2 Spis treści: 1. Wstęp. 2. Ogólny opis projektu, kontekst i definicja potrzeb. 3. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 1 Obsługa i utworzenie systemu obrazowania wraz z określeniem wymagań funkcjonalno-technicznych Obsługa i tworzenie prezentacji wieloekranowych i wielkoformatowych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych wymagania funkcjonalne i techniczne Opracowanie aplikacji do prezentacji sekwencyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych i funkcjonalnych wymagania funkcjonalne i techniczne. 4. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 2 Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opadodpływ Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ - wymagania funkcjonalne i techniczne. 5. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 3 Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych - wymagania funkcjonalne i techniczne. 6. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 4 Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych wymagania funkcjonalne i techniczne. 7. Zakres dokumentacji Dokumentacja techniczna wymagania funkcjonalne i techniczne Dokumentacja użytkowa i instruktażowa wymagania funkcjonalne i techniczne. 2

3 8. Instruktaż opis wymagań funkcjonalnych i technicznych. 9. Wstępny harmonogram prac. 10. Słownik Załączniki: Załącznik A Dokumentacja użytkowa Monitora IMGW PIB Załącznik B - Przykład budowy testów do danych 3

4 1. Wstęp W ramach projektu Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zadanie: 3.2. Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki numerycznych modeli pogody Prace informatyczne w zakresie opracowania aplikacji do prezentacji prognoz meteo i hydro oraz modułu wspomagania decyzji synoptyka hydrologa, zrealizowane zostaną następujące podzadania: Podzadanie nr 1. Utworzenie systemu obrazowania. W tym: 1.1. Tworzenie prezentacji wieloekranowych i wielkoformatowych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych 1.2. Opracowanie aplikacji do prezentacji sekwencyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych i funkcjonalnych. Podzadanie nr 2. Utworzenie aplikacji do prezentacji prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa aplikacji do prezentacji prognoz hydrologicznych o modele opad-odpływ. Podzadanie nr 3. Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych. Podzadanie nr 4. Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych. Podzadania 1-4 zostaną wykonane w ramach realizacji postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa na wykonanie prac informatycznych, przeprowadzenie instruktaży i wytworzenie dokumentacji technicznej, użytkowej i instruktażowej dla zadania: Projekt implementacji modułu Monitora IMGW PIB zawierającej nowe funkcjonalności w obrębie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz moduł wspierający procesy decyzyjne, przystosowane do prezentacji sekwencyjnych, wieloekranowych i wielkoformatowych wraz z aplikacją zarządzającą zwanym dalej Oprogramowaniem. Projekt realizacji Oprogramowania wraz ze instruktażami oraz dokumentacją techniczną, użytkową i instruktażową przeprowadzony zostanie przy użyciu metodyki SCRUM (lub innej równoważnej metodyce zwinnych zwinnej - Agile ).. Szczegółowy zakres prac określany jest w trakcie i wraz z postępem realizacji projektu w oparciu o niniejszy dokument oraz Plan 4

5 realizacyjny projektu. Plan realizacyjny projektu wymagany jest w celu wprowadzenia ram czasowych realizacji projektu, w tym terminów poszczególnych 2 tygodniowych etapów. Plan realizacyjny projektu będzie zawierał przypisanie do 2 tygodniowych etapów realizacji list: wymagań funkcjonalnych i technicznych oraz funkcjonalności i przypadków użycia. Wraz z dostarczaniem kolejnych wersji Oprogramowania możliwe jest modyfikowanie i uszczegółowianie wymagań funkcjonalnych i technicznych tak by w pełni zrealizować cele projektu. W ramach prac implementacyjnych Oprogramowania przewiduje się wytworzenie nowej wersji Monitora IMGW PIB (podzadanie 1 część 1.1 oraz podzadania 2 4) oraz aplikacji do zarządzania prezentacjami sekwencyjnymi (podzadanie 1 część 1.2). 2. Ogólny opis projektu, kontekst i definicja potrzeb. W ramach Projekt implementacji modułu Monitora IMGW PIB zawierającej nowe funkcjonalności w obrębie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz moduł wspierający procesy decyzyjne, przystosowane do prezentacji sekwencyjnych, wieloekranowych i wielkoformatowych wraz z aplikacją zarządzającą w ramach realizacji zadania 3.2 Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki modelu COSMO powstaną narzędzia prezentacyjne wykorzystujące możliwości wymienionych sposobów wizualizacji dla sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej rozszerzonej o produkty modelowania COSMO i innych modeli meteorologicznych i hydrologicznych. Monitor IMGW PIB (Monitor) jest aktualnie wykorzystywaną aplikacją operacyjną i prezentacyjną dla obecnie dostępnych produktów w oparciu o obecnie dostępną infrastrukturę IMGW - PIB. Projekt implementacji wersji Monitora IMGW PIB zakłada rozwój aplikacji Monitor IMGW PIB do nowej wersji realizującej cele projektu: Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych zadanie: 3.2. Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki numerycznych modeli pogody podzadanie: Prace informatyczne w zakresie opracowania aplikacji do prezentacji prognoz meteo i hydro oraz modułu wspomagania decyzji. Kolejny oprogramowaniem realizującym te cele, będzie nowo wytworzona aplikacja do zarządzania prezentacjami sekwencyjnymi wieloekranowymi i wielkoformatowymi (ścianki wizyjne realizowane osobnym zadaniem w projekcie METEORISK. Do nowej wersji Monitora IMGW PIB wraz z aplikacją zarządzającą prezentacjami, na potrzeby niniejszego projektu nazywanymi Oprogramowaniem, wytworzona zostanie dokumentacja techniczna, użytkowa i instruktażowa, przeprowadzone zostaną również instruktaże. Ze względu na współpracę z istniejącymi systemami bazodanowymi oraz innymi aplikacjami działającymi w ramach systemów SH, wytworzone oprogramowanie będzie spełniało wymagania techniczne opisane w rozdziałach 3 5. Zakres realizacyjny projektu opisany został w rozdziałach 3 8 wraz ze wstępnym harmonogramem rozdział Opis obecnego oprogramowania Monitor IMGW PIB Monitor IMGW- PIB opis 5

6 W trakcie powodzi w roku 2010 Dyrekcja IMGW podjęła inicjatywę unowocześnienia narzędzi informowania i wymiany danych. Celem, jaki przyświecał powstawaniu kolejnych aplikacji było przyspieszenie, usprawnienie i poprawa warstwy wizualnej w komunikacji pomiędzy IMGW PIB, a użytkownikami przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Monitor danych Systemu Hydrologii (SH) IMGW - PIB, powstał w celu zapewnienia możliwości prezentacji i wizualizacji danych wraz z produktami zapisywanymi, przeliczanymi i wytwarzanymi w ramach działania Biur Prognoz Hydrologicznych i Systemu Hydrologii, a także pozostałych komórek Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej IMGW - PIB. Ze względu na operacyjny tryb pracy i konieczność nieograniczonego dostępu do danych, Monitor IMGW stworzono przy zastosowaniu technologii webowych umożliwiających wykorzystanie tego narzędzia informatycznego z dowolnego komputera na świecie połączonego z Internetem. Dzięki temu rozwiązaniu dane, produkty oraz funkcjonalności Monitora dostępne są dla pracowników IMGW - PIB, użytkowników statutowych takich jak Sztaby Antykryzysowe, RZGW, RZGW OKI, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojsko Polskie czy Państwowa Straż Pożarna. Monitor IMGW jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w osłonie społeczeństwa przed katastrofami naturalnymi takimi jak powodzie, burze, huragany. Logowanie, autentykacja Dostęp do Monitora IMGW-PIB spoza sieci korporacyjnej IMGW możliwy jest po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i przydzielonego hasła. Jeśli włączenie Monitora odbywa się z poziomu Systemu Hydrologii, to logowanie nie jest wymagane. Monitor posiada mechanizm logowania i autentykacji, dzięki czemu możemy zdefiniować użytkownikowi zakres przeglądanych informacji oraz udostępnić dedykowane i wskazane w SH produkty. Po podaniu loginu i prawidłowego hasła użytkownik uzyskuje możliwość pobrania raportów z danymi, które są dla niego istotne. Raporty, eksporty W Systemie Hydrologii istnieje możliwość tworzenia reguł i definicji określających zakres danych pobieranych z bazy. Definicje te przypisuje się konkretnemu użytkownikowi, dzięki czemu będzie mógł on przeglądać wybrane zestawy danych za pośrednictwem Monitora IMGW-PIB. W zakładce raporty istnieje możliwość wyświetlenia zestawień w postaci tabeli lub pobranie i zapis danych do pliku. 6

7 Raport wygenerowany dla użytkownika Podkłady mapowe stacje obserwacyjno pomiarowe Dostęp do danych operacyjnych odbywa się z poziomu mapy Polski. Serwis umożliwia wykorzystanie dwóch rodzajów podkładów mapowych, statycznego opartego o zlewniowy podział głównych rzek Polski oraz dynamicznego wykorzystującego ortofotomapę lub mapę topograficzną. Na podkładach mapowych znajdują się trzy grupy obiektów symbolizujące obserwacyjno pomiarowe stacje meteorologiczne, wodowskazowe oraz stacje przy zbiornikach. Kolor punktu reprezentującego daną stację jednoznacznie wskazuje status hydrologiczny i opadowy. Kolorami prezentowane jest wzrastające zagrożenie powodziowe i oraz nasilający się opad. Nawigowanie stacje powiązane Podstawowym założeniem Monitora IMGW w kwestii nawigowania i poruszania się po serwisie jest dostęp do danych i produktów poprzez stację obserwacyjno-pomiarową lub grupę tych stacji. W serwisie dostępna jest wyszukiwarka stacji, w której po wpisaniu kilku liter z nazwy lub cyfr z identyfikatora podpowiadana jest lista najbardziej pasujących wyników. Prezentacja stacji na podkładach mapowych pozwala wybrać informacje interesujące nas dla danego obszaru Polski. Z poziomu każdej stacji serwis podpowiada listę kolejnych posterunków, do których szybki bezpośredni dostęp może być w danej chwili pomocny. W ten sposób podpowiadane są najbliższe wodowskazy leżące w górę i dół rzeki oraz najbliższe stacje opadowe leżące w tej samej zlewni rzecznej. Stacje meteorologiczne Dla stacji meteorologicznych w Monitorze IMGW prezentowana jest suma opadu godzinowego, opad dobowy, grubość pokrywy śniegu, obciążenie śniegiem, zawartość wody w śniegu, temperatura powietrza oraz wilgotność powietrza. Na potrzeby identyfikacji opadu intensywnego na podstawie Maksymalnej sumy dobowej opadu wyliczany jest 7

8 Porównawczy maksymalny opad godzinowy. Przekroczenie tej wartości skutkuje uzyskaniem przez stację statusu: Opad intensywny. 8

9 9

10 10

11 Strona, gdzie prezentowane są dane dla stacji meteorologicznej Terespol 11

12 Lokalizacja stacji Terespol na mapie dynamicznej 12

13 Lokalizacja stacji Terespol na mapie statycznej Stacje wodowskazowe Dla stacji wodowskazowych w Monitorze SH prezentowane są bieżące dane o stanie wód ze wszelkich dostępnych czujników pomiarowych i od obserwatorów. Na podstawie stanów wód oraz aktualnych krzywych natężenia wyliczane są wartości przepływu. Na hydrogramie prezentowane są wartości prognozowane, które można również wykreślić na przekroju poprzecznym określając potencjalny zasięg zwierciadła wody. Prognozy prezentowane są dla 3 dni wprzód, z modeli opad - odpływ lub modelu hydrodynamicznego jak i w wyników analizy Synoptyka hydrologa. W tym miejscu wyświetlane są również informacje o zjawiskach lodowych i redukcjach współczynnikiem przy obliczaniu przepływu wody. Na podstawie danych z ostatnich dwóch godzin określany jest trend zachowania się hydrografu/stanu wody, przyjmując jedną trzech wartości: trend rosnący, trend malejący, sytuacja bez zmian. 13

14 14

15 Fragment strony, na której prezentowane są dane stacji Łodygowice 15

16 Lokalizacja stacji Łodygowice na mapie dynamicznej Część stacji wyposażona jest w kamery. Obraz z nich prezentowany jest w Monitorze IMGW- PIB. 16

17 Obraz z kamery stacji Szczucin 17

18 Widok stacji wodowskazowych na mapie dynamicznej Zbiorniki Dla zbiorników w Monitorze IMGW prezentowane są aktualne dane o poziomie napełnienia zbiornika, dopływie i odpływie, poziomie zwierciadła wody. Wszystkie dane prezentowane są na odpowiednich wykresach wraz z progami określającymi poziomy zagrożenia powodziowego. 18

19 19

20 Fragment strony, gdzie prezentowane są dane dla zbiornika Czchów Prezentacja położenia zbiornika Czchów na mapie dynamicznej z podkładem ortofotomapy 20

21 Lokalizacja zbiorników na mapie dynamicznej z podkładem ortofotomapy Formularze wstaw dane Monitor udostępnia możliwość wprowadzania danych dla stacji wodowskazowych, meteorologicznych oraz zbiorników. Użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia dla Obiektów SH i Parametrów SH tak by tylko dla dedykowanych mu stacji/zbiorników i parametrów pomiarowych możliwe było wprowadzenie danych. W formularzach wstawiania danych zaimplementowano mechanizm nadawania atrybutów dla danych niepewnych lub dublowanych. Monitor IMGW Lista Jedną z funkcjonalności Monitora jest wyświetlenie w uporządkowanej formie listy interesujących nas stacji wodowskazowych lub opadowych. Lista tworzy raport dający się dowolnie filtrować, dzięki czemu możliwe jest grupowanie stacji np. o jednakowym stopniu zagrożenia powodziowego, i jednakowym trendzie w danej zlewni. Możliwe jest też stworzenie zestawień meteorologicznych zawierających np. stacje z określonych zlewni i województwa, sortując je np. względem największego zaobserwowanego opadu w ciągu ostatniej 1, 3, 6 lub 24 godzin. Istnieje możliwość eksportu oraz drukowania tak przygotowanego zestawienia. 21

22 Widok listy stacji wodowskazowych Sytuacja opadowa Jednym z dostępnych elementów Monitora jest prezentowana na mapach dynamicznych sytuacja opadowa. Dostępne są dwa moduły, pierwszy umożliwia śledzenie sytuacji opadowej z ostatnich 3 godzin w oparciu o dane pochodzące z radarów meteorologicznych, drugi pozwala na prezentację krótkoterminowej prognozy opadu w oparciu o model INCA. 22

23 Prezentacja prognozy opadu z modelu INCA na mapie dynamicznej Sytuacja opadowa z systemu radarów przedstawiona na mapie dynamicznej 23

24 Prezentacja prognozy opadu z modeli ALADIN i COSMO dla obszarów zlewni dorzeczy. Prezentacja na mapie dynamicznej prognozy opadu z modelu COSMO dla obszarów dorzeczy/zlewni Ostrzeżenia W Monitorze IMGW-PIB istnieje moduł pozwalający na przeglądanie wydanych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Ostrzeżenia wraz ze szczegółowym opisem prezentowane są na dynamicznej mapie Polski. Ponadto istnieje mechanizm informowania użytkownika na bieżąco o tym, czy wydano ostrzeżenia. 24

25 Widok ostrzeżeń meteorologicznych na mapie dynamicznej 25

26 Szczegółowe informacje o ostrzeżeniach 26

27 Sytuacja opadowa z systemu radarowego i ostrzeżenia hydro na mapie dynamicznej 27

28 Schemat Monitora IMGW - PIB Rysunek: Ogólny schemat aplikacji Monitor IMGW PIB i wykorzystywanych źródeł danych. Opis elementów: SH2 (technologie:.net 4.0, PRISM) aplikacja narzędziowa typu desktop zasailanie, usuwanie i modyfikacja danych CBSH (technologie: Oracle Exadata 11GR2) baza danych SH API (technologie: ASP.NET 4.0,) zbiór usług sieciowych umożliwiających komunikację External systems współpracujące syetmyu zewnętrzne Pogodynka.pl (technologie: MySQL) - baza danych Monitor IMGW (technologie: ASP.NET 4.0, Fubu MVC, Openlayers, jquery, flot) 28

29 Opis Monitora w formie podręcznika użytkownika stanowi Załącznik A - Dokumentacja użytkowa Monitora IMGW PIB Zidentyfikowane grupy potrzeby użytkowników: Prezentacja produktów modelu COSMO powinna się odbywać w postaci map dynamicznych przy wykorzystaniu funkcjonalności Monitora IMGW PIB. Prezentacje wielkoekranowe, wielkoformatowe i sekwencyjne powinny być możliwe dla danych i informacji przedstawianych w Monitorze IMGW PIB (rozbudowanym i przystosowanym do nowych produktów przestrzennych uzyskanych z modelu COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych). Prezentowanie wyników wielu przebiegów modeli opad odpływ w tym prognoz dopływu/odpływu do zbiorników retencyjnych oraz prognoz opadu dla zlewni i stacji pomiarowych wyliczanych na podstawie prognoz przestrzennych z systemu COSMO powinno być dostępne w Monitorze. Powinno być możliwe definiowanie map dynamicznych Monitora do obszarów osłony Biur Prognoz Hydrologicznych oraz innych warstw (powiaty, gminy, obszary geograficzne), dla których prezentowane będą prognozy przestrzenne uzyskane z systemu COSMO i pozostałe dane hydrologiczno meteorologiczne. Wartościowe jest posiadanie narzędzi wsparcia procesów decyzyjnych poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń hydrologiczno meteorologicznych. 3. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 1 Utworzenie systemu obrazowania. wraz z określeniem wymagań funkcjonalno technicznych. Obsługa i tworzenie prezentacji wielo-ekranowych i wielkoformatowych na dostarczonym w projekcie sprzęcie - prace nad rozbudową aplikacji nowej wersji Monitora tak by realizowała i potrafiła wykorzystać nowe możliwości prezentacyjne. Opis funkcjonalności: Nowa wersja Monitora ma umożliwiać otwieranie w nowych oknach lub kartach przeglądarki internetowej dedykowanych fragmentów stron funkcjonujących jako całość (1OF1). 29

30 Dedykowane fragmenty strony to obszary łatwe do wyodrębnienia, prezentujące spójne informacje i dane takie jak: wykresy, tabele, zdjęcia z kamer cyfrowych, metryki stacji (1OF2).Dla dedykowanego fragmentu strony dostępna jest ikona <do nowego okna>, po której kliknięciu w oknie dialogowym użytkownik ma możliwości: - wyświetlenia fragmentu w osobnym oknie - wyświetlenia fragmentu w osobnej karcie - kopiuj adres Itd. jak w przyjętych standardach dla stron internetowych (1OF3). Po najechaniu myszą na ikonę <do nowego okna> użytkownik ma możliwość przy użyciu mechanizmu drag and drop przeciągnąć fragment strony w osobnym oknie przeglądarki do innego aktywnego ekranu (1OF4). W zakładkach Monitor hydro, meteo, zbiorników dodana zostanie możliwość zaznaczenia stacji lub grupy stacji wodowskazowych lub meteorologicznych lub zbiornikowych oraz rodzaju wykresu w celu zgrupowania ich i wyświetleniu w nowym oknie Wykresy (1OF5). W nowym oknie grupowane będą wykresy tego samego typu i jednego rodzaju: stacji lub zbiornika (1OF6). W nowym oknie wykresy będą prezentowane w układzie poziomym lub pionowym z funkcją drag and drop umożliwiającą zmianę kolejności wykresów (1OF7). Dla nowego okna wykresów dostępne będzie wspólne (zarządzające wszystkim wykresami) menu do definiowania rozmiaru wykresów i ich zawartości (1OF8). Aplikacja do zarządzania prezentacjami sekwencyjnymi umożliwia budowanie i zapamiętywanie scenariuszy prezentacji stron internetowych w dowolnej sekwencji i definiowalnych pętlach czasowych (1OF9). Aplikacja udostępnia interfejs użytkownika do budowania i zarządzania scenariuszami (1OF10). Budowanie scenariusza polega na dodawaniu konkretnych stron internetowych (w przypadku np. Monitora stron lub fragmentów stron) do okien scenariusza prezentacji poprzez mechanizm drag and drop lub podanie adresu url i kolejkowanie ich w porządku zależnym od użytkownika(1o11). Aplikacja pozwala na rozmieszczenie wielu stron wewnątrz pojedynczego okna (1OF12). Aplikacja pozwala zarządzać czasami wyświetlania poszczególnych okien (stron lub fragmentów stron) jak również czasami i sposobami przejścia z jedne strony do następnej oraz umożliwia uruchamianie w pętli (1OF13). Aplikacja umożliwia zapamiętanie zbudowanego scenariusza i jego późniejsze uruchomienie(1of14). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 1. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (1OF15). Najistotniejsze przypadki użycia: (1PU16) 1. Nazwa: Otworzenie wykresu przepływu w nowym oknie. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyodrębnienie ze strony Wykresy i dane wykresu przepływu i otworzenie go w nowym oknie. 30

31 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik naciska ikonę <do nowego okna> znajdującą się nad wykresem. b. Następnie po naciśnięciu na ikonę <do nowego okna> na ekranie wyświetla się menu kontekstowe: Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowej zakładce Kopiuj adres URL 31

32 c. Użytkownik z menu wybiera Otwórz w nowym oknie d. Następnie, po wybraniu z menu Otwórz w nowym oknie w nowym oknie przeglądarki otwiera się wykres przepływu. 4. Rozszerzenia i wyjątki: -nie występują. 32

33 (1PU17) 1. Nazwa: Skopiowanie adresu URL zestawienia tabelarycznego. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Skopiowanie adresu URL zestawienia tabelarycznego ze strony Wykresy i dane. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik naciska ikonę <do nowego okna> znajdującą się nad zestawieniem tabelarycznym na stronie Wykresy i dane. b. Następnie po naciśnięciu na ikonę <do nowego okna> na ekranie wyświetla się menu kontekstowe: Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowej zakładce Kopiuj adres URL c. Użytkownik z menu wybiera Kopiuj adres URL d. Adres URL tabeli zostaje skopiowany i Użytkownik może go wkleić. Rozszerzenia i wyjątki: -nie występują 33

34 (1PU18) 1. Nazwa: Tworzenie i zapis prezentacji. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Utworzenie i zapisanie prezentacji. Prezentację będzie tworzyć sekwencja 9 okien. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik uruchamia aplikację Prezentacje. b. Zostaje wyświetlona aplikacja z pustym scenariuszem. c. Użytkownik wypełnia puste pola scenariusza. Użytkownik definiuje 8 okien, 8 czasów wyświetlania i 8 czasów oczekiwania. 34

35 d. Po stworzeniu scenariusza prezentacji Użytkownik naciska przycisk Zapisz. Wyświetlane jest okno Zapisywanie jako. 35

36 Użytkownik zapisuje plik z konfiguracją prezentacji w wybranej przez siebie lokalizacji. 4. Rozszerzenia i wyjątki: -nie występują (1PU19) 1. Nazwa: Uruchomienie zapisanego scenariusza prezentacji 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Uruchomienie zapisanego wcześniej scenariusza prezentacji. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik uruchamia aplikację Prezentacje. b. Użytkownik naciska przycisk Otwórz. 36

37 c. Po naciśnięciu przycisku Otwórz wyświetlane jest okno Otwieranie. Użytkownik wybiera i otwiera zapisany scenariusz prezentacji. d. Po wskazaniu pliku ze scenariuszem prezentacji jest on wczytywany i prezentowany w aplikacji. 37

38 e. Użytkownik naciska przycisk Uruchom f. Scenariusz prezentacji jest uruchamiany. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Zamawiający na obecnym etapie nie zidentyfikował sytuacji wymagających obsługi niestandardowych przypadków. 38

39 3.1. Obsługa i tworzenie prezentacji wielo-ekranowych i wielkoformatowych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (1WF20) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony Wykresy i dane Obiektów typu: meteo, hydro, zbiornik dla metryki stacji. (1WF21) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony Wykresy i dane Obiektów typu: meteo, hydro, zbiornik dla wszelkich wykresów i przekrojów. (1WF22) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony Wykresy i dane Obiektów typu: stacja meteorologiczna, stacja wodowskazowa, zbiornik dla wszelkich zestawień tabelarycznych. (1WF23) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony głównej Monitora dla tabeli podsumowującej. (1WF24) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony mapy dynamicznej dla aktualnie ustalonego widoku i filtrowania. (1WF25) Wypięcie fragmentu strony pozostawia stronę źródłową otwartą z pełnym zakresem danych. (1WF26) Nowo otwarty fragment strony staje się pełnoprawny jest zasilany danymi i odświeżany jak inne strony Monitora. (1WF27) Nowo otwarty fragment strony posiada własny adres url. (1WF28) Wszystkie strony Monitora w tym te utworzone z fragmentu strony automatycznie dostosowują się do rozdzielczości ekranu w tym do monitorów i rzutników o wysokich rozdzielczościach. (1WF29) Na liście Monitora hydro, meteo i zbiorników dostępna jest opcja wykres dla każdego rekordu listy. (1WF30) Można dokonać dowolnej liczby zaznaczenia opcji wykres na liście Monitora hydro, meteo i zbiorników. 39

40 (1WF31) Po zaznaczeniu minimum jednej opcji wykres na liście na dole strony Monitora hydro, meteo i zbiorników aktywuje się przycisk Pokaż wykresy jego kliknięcie otwiera osobne okno Wykresy posiadające własny zależny od zawartości adres url. (1WF32) W adresie strony Wykresy zapamiętywane są wszelkie ustawienia i zawartość okna. (1WF33) Obok przycisku Pokaż wykresy wyświetlone zostaną opcje Typ wykresu. (1WF34) Lista opcji Typ wykresu jest różna w zależności od rodzaju Monitora: hydro, meteo i zbiorników. (1WF35) Dla Monitora hydro opcje Typ Wykresu to: Stan wody, Przepływ. (1WF36) Dla Monitora meteo opcje Typ Wykresu to: Opad dziesięciominutowy w ostatniej godzinie, Opad godzinowy, Opad dobowy, Temperatura, Wilgotność względna, Prędkość i kierunek wiatru. (1WF37) Dla Monitora zbiorników opcje Typ Wykresu to: Wykres dopływu i odpływu, Wykres objętości, Wykres rzędnej zwierciadła. (1WF38) Dla każdego rodzaju okna Wykres (hydro, meteo, zbiorniki) dostępne jest menu, wspólne dla wszystkich wyświetlonych wykresów, do zarządzania ich zawartością. (1WF39) Menu co do opcji jest spójne z menu pojedynczego wykresu dostępnego na stronie Wykresy i dane co do Parametru SH, Czasu prezentacji i opcji dodatkowych takich jak progi. (1WF40) Dla każdego rodzaju okna Wykres (hydro, meteo, zbiorniki) dostępne jest menu do zarządzani układem wykresów w postaci zaznaczanej opcji poziomo i pionowo. (1WF41) Dla każdego rodzaju okna Wykres w opcji poziomo za pomocą jednego suwaka można zmieniać szerokość wszystkich wykresów. (1WF42) Dla każdego rodzaju okna Wykres w opcji pionowo za pomocą jednego suwaka można zmieniać wysokość wszystkich wykresów. (1WF43) Do okna Wykres można dodać kolejny z dowolnego obiektu tego samego typu poprzez funkcję Szukaj zawierającą mechanizm lookup zawężający wyszukiwanie do stacji dozwolonego w danym oknie typu. (1WF44) Kolejność wykresów jest zarządzana poprzez mechanizm drag and drop. 40

41 Wymagania techniczne: (1WT45) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (1WT46) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (1WT47) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (1WT48) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. (1WT49) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (1WT50) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (1WT51) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, ASP.NET MVC 5, Razor, ASP.NET Web API 2. (1WT52) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu "Core" zawierający warstwę dostępu do danych i serwisy backendowe. (1WT53) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu Single Page App w oparciu o ASP.NET MVC 5 z Razor i framework Durundal. (1WT54) Przesyłane dane w formacie JSON (np. lista stacji na mapie dynamicznej) wystawiane są przez ASP.NET Web API 2 w kontekście /api. (1WT55) Użycie elementów z biblioteki Bootstrap w celu zapewnienia responsywności i gotowych elementów widoku. (1WT56) Podstawowe biblioteki JS do realizacji wymagań to jquery, OpenLayers 3, Chartist/flot, Handsontable/Backgrid, Moment. (1WT57) Wykorzystanie plików resx do zmiany wersji językowej, lokalizowania. (1WT58) Powstaje kompletny model danych niezależny od istniejących elementów SH. (1WT59) Kontenerem DI/IoC jest StructureMap. 41

42 (1WT60) Backend wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystuje cache (memcached / memory cache). (1WT61) Kod JS i CSS jest minimalizowany produkcyjnie. (1WT62) Wszelkie zasoby statyczne są cachowane. (1WT63) Przesyłane dane np. JSONy powinny mieć jak najmniejszą wielkość. (1WT64) Design aplikacji musi być responsywny (wykonany zgodnie z podejściem RWD Responsive Web Design). (1WT65) Powstaje nowy projekt testów integracyjnych i jednostkowych do "Core" z użyciem NUnit i Moq. (1WT66) Testy dostępu do danych realizowane w sposób analogiczny do obecnego np. w IMGW.SH.Core.Repositories.Oracle.Tests (Załącznik B Przykład budowy testów do danych). (1WT67) Powstaje nowy projekt testów JS ViewModelu przy użyciu Jasmine. (1WT68) Powstaje nowy projekt testów View przy wykorzystaniu coypu Opracowanie aplikacji do prezentacji sekwencyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych i funkcjonalnych wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (1WF69) Aplikacja umożliwia uruchomienie, zatrzymanie, utworzenie, edytowanie, zapisanie, skopiowanie (zapisz jako), usunięcie scenariusza. (1WF70) Interfejs użytkownika w osobnym oknie udostępnia listę utworzonych scenariuszy, na której możliwe jest wykonanie poleceń: uruchom, zatrzymaj, utwórz, edytuj, zapisanie, kopiuj (zapisz jako), usuń scenariusza. (1WF71) Aplikacja umożliwia zdefiniowanie dla każdego okna jego czasu wyświetlania przy użyciu listy rozwijanej (zlokalizowanej bezpośrednio pod nim) dla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 sekund; 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minut; 1, 2 godzin oraz poprzez wpisanie dowolnego czasu trwania w sekundach, minutach, godzinach. (1WF72) Aplikacja umożliwia definiowanie czasu oczekiwania pomiędzy kolejnymi oknami poprzez udostępnienie okienka (bezpośrednio pod) do wpisania liczby sekund. 42

43 (1WF73) Interfejs użytkownika jest zbudowany podobnie jak aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych (Microsoft Power Point, Open Office Impress czy Keynote For Mac). (1WF74) Niezdefiniowane okna scenariusza przedstawione są jako puste prostokąty, czas oczekiwania jest zobrazowany wąskim paskiem pomiędzy nimi. (1WF75) Zdefiniowanie okna scenariusza następuje po przeciągnięciu (drag and drop) w jego obszar strony internetowej lub wpisaniu/wklejeniu skopiowanego adresu url strony. (1WF76) W zdefiniowanym oknie pojawia się odpowiednio zmniejszona strona lub podstrona. (1WF77) Istnieje możliwość jednorazowego zdefiniowania czasu oczekiwania dla wszystkich okien. (1WF78) Istnieje możliwość dowolnego zmieniania kolejności okien mechanizmem drag and drop. (1WF79) Nowo otwarty scenariusz posiada 9 pustych okien i 8 niezdefiniowanych czasów oczekiwania. (1WF80) Istnieje możliwość: dodawania, usuwania, wycinania, wklejania kolejnych okien. (1WF81) Interfejs posiada okienko opcji odtwarzaj w pętli, której zaznaczenie skutkuje powtórnym uruchomieniem scenariusza od pierwszego okna. (1WF82) Próba otwarcia, usunięcia lub edycji uruchomionego scenariusza skutkuje wyświetleniem komunikatu Zakończ działanie scenariusza. (1WF83) W ramach pojedynczego okna dostępna jest ikona Wiele podokien, której kliknięcie uruchamia osobne okienko kreatora Wiele podokien. (1WF84) Kreator Wiele podokien umożliwia zdefiniowanie nowego układu wielu podokien w oknie, edycję istniejącego układu wielu pod-okien w oknie, usunięcie istniejącego układu wielu pod-okien w oknie. (1WF85) Pierwszy krok kreatora to zdefiniowanie siatki i liczby podokien poprzez podanie liczb okien w poziomie i pionie. (1WF86) Po zatwierdzeniu liczby podokien i ich układu w kroku drugim, kreatora otwiera się okienko do definiowania zawartości podokien posiadające identyczne funkcjonalności jak aplikacja główna do prezentacji sekwencyjnych działająca na ustalonym w kroku pierwszym układzie podokien. 43

44 (1WF87) Działanie kroku drugiego kończy się poprzez zatwierdzenie nowego układu i jego zawartości lub zatwierdzenie zmian w istniejącym układzie i jego zawartości. (1WF88) Kreator w kroku drugim nie dopuszcza definiowania kolejnych zagnieżdżeń podokien. Wymagania techniczne: (1WT89) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (1WT90) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (1WT91) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (1WT92) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. (1WT93) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (1WT94) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (1WT95) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, WPF, Caliburn Micro. (1WT96) Powstaje nowy projekt oparty o framework Caliburn Micro realizujący wymagane funkcjonalności. (1WT97) Powstaje nowy projekt zawierający testy ViewModeli oraz View przy wykorzystaniu White. (1WT98) Nazewnictwo zmiennych, metod, klas, interfejsów, obiektów bazodanowych itp. w wytworzonym kodzie zapisane będzie w języku angielskim w sposób czytelny, krótki, znaczący oraz nawiązujący do przeznaczenie elementu. 44

45 4. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 2 Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ. Opis funkcjonalności: W ramach funkcjonalności powstanie prezentacja prognoz z modeli opad odpływ dla zbiorników retencyjnych wyliczanych na podstawie modelu COSMO lub innych modeli numerycznych (2OF99). Prognozy będą prezentowane w nowej wersji Monitora dla obiektów typu Zbiornik w postaci wykresów i tabel z danym, w sposób zbieżny do innych prezentacji danych takich jak w obiektach meteo i hydro (2OF100). Wykresy i tabele będą posiadały wszelkie niezbędne opisy i legendę (2OF101). Prezentowana będzie obszarowa prognoza temperatury powietrza w oparciu o podział dorzeczy/zlewni (2OF102). Wszelkie dane potrzebne do zasilenia powyżej opisanych prezentacji pochodzą z baz danych Systemu Hydrologii (2OF103). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 2. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (2OF104). Najistotniejsze przypadki użycia: (2PU105) 1. Nazwa: Przeglądanie prognoz dopływu do zbiornika Włocławek 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Sprawdzenie prognozy dopływu dla zbiornika Włocławek 3. Scenariusz główny (w punktach): a. Użytkownik uruchamia stronę Wykresy i dane dla zbiornika Włocławek. b. Na stronie w wykresie dopływu i odpływu znajduje się wykres aktualnej prognozy dopływu z modelu. 45

46 W tabeli danych, za kolumną Średni dopływ dobowy [m3/s] znajduje się kolumna z wartościami aktualnej prognozy z modelu. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Dla zbiorników prognozy będą wykonywane modelami opad-odpływ lub modelem hydrodynamicznym. Jeśli wystąpi brak prognoz w bazie CBSH, wówczas wyświetlana jest informacja o braku prognoz, zgodnie z przyjętym schematem informowania o brakach danych w Monitorze IMGW-PIB. 46

47 (2PU106) 1. Nazwa: Wyświetlane prognozy temperatury z modelu COSMO na mapie dynamicznej dla zlewni/dorzeczy. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Uruchomienie i wyświetlenie na mapie dynamicznej aktualnej prognozy temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy. 3. Scenariusz główny: a) Użytkownik włącza mapę dynamiczną, z menu wybiera prezentację prognozy temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy. b) Na mapie dynamicznej jest prezentowana prognoza temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Jeśli wystąpi brak prognoz w bazie wyświetlane są tylko granice zlewni/dorzeczy. 47

48 4.1. Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ - wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (2WF107) Do obiektu zbiornik na stronie Wykresy i dane w postaci tabel i wykresów dodane zostaną wskazane prognozy z modeli opad-odpływ pobierane z Systemu Hydrologii. (2WF108) Zakres czasowy danych, krok czasowy i częstotliwość oraz wszelkie mechanizmy poboru i aktualizacji mają być spójne w stosunku do tych wykorzystywanych w Monitorze. (2WF109) Opisy i legendy dla wykresów i tabel będą spójne co do treści i formy ze stosowanymi dotąd w Monitorze w obiektach: stacje wodowskazowe i meteorologiczne oraz zbiorniki. (2WF110) Prezentacja prognozy temperatury powietrza zrealizowana zostanie minimalnie dla modelu COSMO a maksymalnie dla 3 dodatkowych źródeł danych. (2WF111) Prezentacja prognoz temperatury zostanie zrealizowana spójnie co do zakresu czasowego i formy do prognoz opadu dla dorzeczy/zlewni. (2WF112) Wszelkie opisy i legendy prognoz temperatury będą spójne co do treści i formy ze stosowanymi dotąd w Monitorze dla prognoz na mapach dynamicznych. (2WF113) Legenda prognoz temperatury prezentowana będzie w formie skali barwnej o rozdzielczości 2 st. C. (2WF114) Prognozy temperatury i opadu nie mogą być prezentowane jednocześnie. 48

49 Wymagania techniczne: (2WT115) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (2WT116) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (2WT117) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (2WT118) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. (2WT119) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (2WT120) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (2WT121) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, ASP.NET MVC 5, Razor, ASP.NET Web API 2. (2WT122) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu "Core" zawierający warstwę dostępu do danych i serwisy backendowe. (2WT123) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu Single Page App w oparciu o ASP.NET MVC 5 z Razor i framework Durundal. (2WT124) Prezesyłane dane w formacie JSON (np. lista stacji na mapie dynamicznej) wystawiane są przez ASP.NET Web API 2 w kontekście /api. (2WT125) Użycie elementów z biblioteki Bootstrap w celu zapewnienia responsywności i gotowych elementów widoku. (2WT126) Podstawowe biblioteki JS do realizacji wymagań to jquery, OpenLayers 3, Chartist/flot, Handsontable/Backgrid, Moment. (2WT127) Wyrzorzystanie plików resx do zmiany wersji językowej, lokalizowania. (2WT128) Powstaje kompletny model danych niezależny od istniejących elementów SH. (2WT129) Kontenerem DI/IoC jest StructureMap. 49

50 (2WT130) Backend wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystuje cache (memcached / memory cache). (2WT131) Kod JS i CSS jest minimalizowany produkcyjnie. (2WT132) Wszelkie zasoby statyczne są cachowane. (2WT133) Przesyłane dane np. JSONy powinny mieć jak najmniejszą wielkość. (2WT134 Design aplikacji musi być responsywny (wykonany zgodnie z podejściem RWD Responsive Web Design).. (2WT135) Powstaje nowy projekt testów integracyjnych i jednostkowych do "Core" z użyciem NUnit i Moq. (2WT136) Testy dostępu do danych realizowane w sposób analogiczny do obecnego np. w IMGW.SH.Core.Repositories.Oracle.Tests. (2WT137) Powstaje nowy projekt testów JS ViewModelu przy użyciu Jasmine. (2WT138) Powstaje nowy projekt testów View przy wykorzystaniu coypu. (2WT139) Nazewnictwo zmiennych, metod, klas, interfejsów, obiektów bazodanowych itp. w wytworzonym kodzie zapisane będzie w języku angielskim w sposób czytelny, krótki, znaczący oraz nawiązujący do przeznaczenie elementu. 5. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 3 Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych. Opis funkcjonalności: W module map dynamicznych zmodyfikowane zostanie filtrowanie zawartości mapy po obszarach, poprzez dodanie warstwy, powiatów, obszarów osłony Biur Prognoz Hydrologicznych IMGW PIB, Sekcji Osłony Hydrologicznej BPH IMGW PIB (3OF140). Mechanizm filtrowania zostanie rozszerzony w działaniu o prezentację prognoz opadu i temperatury dla dorzeczy/zlewni (3OF141). Mechanizm filtrowania zostanie rozszerzony w działaniu o prezentację ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych (3OF142). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 3. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (3OF143). 50

51 Najistotniejsze przypadki użycia: (3PU144) 1. Nazwa: Filtrowanie obiektów hydro, meteo i zbiorników używając filtru Granice województw i Granice BPH i SHO. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyświetlenie obiektów hydro, meteo i zbiorników będących częścią wspólną województwa mazowieckiego i obszaru osłony Biura Prognoz Hydrologicznego w Krakowie Sekcji Hydrologii Operacyjnej w Warszawie. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik otwiera mapę dynamiczną aplikacji. b. W menu w obszarze Obiekty zaznacza Hydro, Zbiorniki i Meteo, w obszarze Filtry zaznacza dla Granic województw : Mazowieckie, dla Granic BPH i SHO : BPH Kraków SHO w Warszawie. c. Wyświetlany jest efekt filtrowania: część wspólna obiektów Hydro, Zbiorniki i Meteo dla wybranych filtrów. 51

52 4. Rozszerzenia i wyjątki: - (3PU145) 1. Nazwa: Filtrowanie prognoz temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy używając filtru Granice województw. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyświetlenie prognoz temperatury COSMO dla obszarów zlewni/dorzeczy tylko dla obszaru województwa małopolskiego. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik otwiera mapę dynamiczną aplikacji. b. Użytkownik włącza prezentację prognozy temperatury z modelu COSMO dla obszarów zlewni/dorzeczy c. Użytkownik w obszarze Filtry dla Granice województw wybiera Małopolskie. 52

53 d. Prezentowana jest mapa dynamiczna z prognozą temperatury z modelu COSMO dla obszarów, które zawierają się w województwie małopolskim lub przecinają się z nim. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Jeśli wystąpi brak danych prognoz temperatury COSMO dla obszarów zlewni/dorzeczy, wówczas prezentowane są tylko granice obszarów zlewni/dorzeczy Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych - wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (3WF146) Nowe warstwy filtrowania dodane zostaną do istniejącej zakładki nawigacyjnej Monitora w sposób spójny co do formy. 53

54 (3WF147) W stosunku do nowych warstw zachowane zostaną obecne mechanizmy filtrowania zawartości mapy i wrysowania granic warstw na mapie. (3WF148) Filtrowanie w stosunku do prezentacji obszarowych prognoz opadu i temperatury dla dorzeczy/zlewni, ostrzeżeń i obszarów IPZ odbywać się będzie na zasadzie części wspólnej obszaru filtrowania i powyższych (jeśli jest to wyświetlane). (3WF149) Zaznaczenie opcji Pokaż tylko obiekty z obszaru powoduje wyświetlenie: stacji meteorologicznych, hydrologicznych i/lub zbiorników, prognoz opadu lub temperatury, ostrzeżenia hydrologicznego lub meteorologicznego. (3WF150) Zaznaczenie opcji Pokaż tylko obiekty z obszaru powoduje zoomowanie mapy dynamicznej do zaznaczonego obszaru/obszarów. (3WF151) Po zaznaczeniu więcej niż jednego obszaru, wyświetlany jest iloczyn logiczny elementów spełniających warunek filtrowania. (3WF152) Po odznaczeniu obszaru, filtrowanie działa w stosunku do pozostałych zaznaczonych obszarów. (3WF153) Po odznaczeniu obszaru, filtrowanie zoomowanie mapy dynamicznej ustawiane jest w stosunku do pozostałych zaznaczonych obszarów (3WF154) Po odznaczeniu ostatniego/jedynego obszaru, filtrowanie nie działa wyświetlane są wszystkie uprawnione elementy. (3WF155) Po odznaczeniu ostatniego/jedynego obszaru, filtrowanie nie działa, zoomowanie jest pozostawione na ostatnim ustawieniu. (3WF156) Filtrowaniu podlegają jedynie elementy uprawnione czyli wybrane do prezentacji w zakładce Warstwy. (3WF157) Ustawienia filtrowania muszą być zapamiętywane w ramach obecnie działającego mechanizmowi (cookies). Wymagania techniczne: (3WT158) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (3WT159) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (3WT160) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (3WT161) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. 54

55 (3WT162) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (3WT163) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (3WT164) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, ASP.NET MVC 5, Razor, ASP.NET Web API 2. (3WT165) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu "Core" zawierający warstwę dostępu do danych i serwisy backendowe. (3WT166) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu Single Page App w oparciu o ASP.NET MVC 5 z Razor i framework Durundal. (3WT167) Przesyłane dane w formacie JSON (np. lista stacji na mapie dynamicznej) wystawiane są przez ASP.NET Web API 2 w kontekście /api. (3WT168) Użycie elementów z biblioteki Bootstrap w celu zapewnienia responsywności i gotowych elementów widoku. (3WT169) Podstawowe biblioteki JS do realizacji wymagań to jquery, OpenLayers 3, Chartist/flot, Handsontable/Backgrid, Moment. (3WT170) Wykorzystanie plików resx do zmiany wersji językowej, lokalizowania. (3WT171) Powstaje kompletny model danych niezależny od istniejących elementów SH. (3WT172) Kontenerem DI/IoC jest StructureMap. (3WT173) Backend wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystuje cache (memcached / memory cache). (3WT174) Kod JS i CSS jest minimalizowany produkcyjnie. (3WT175) Wszelkie zasoby statyczne są cachowane. (3WT176) Przesyłane dane np. JSONy powinny mieć jak najmniejszą wielkość. (3WT177) Design aplikacji musi być responsywny (wykonany zgodnie z podejściem RWD Responsive Web Design).. 55

56 (3WT178) Powstaje nowy projekt testów integracyjnych i jednostkowych do "Core" z użyciem NUnit i Moq. (3WT179) Testy dostępu do danych realizowane w sposób analogiczny do obecnego np. w IMGW.SH.Core.Repositories.Oracle.Tests. (3WT180) Powstaje nowy projekt testów JS ViewModelu przy użyciu Jasmine. (3WT181) Powstaje nowy projekt testów View przy wykorzystaniu coypu. (3WT182) Nazewnictwo zmiennych, metod, klas, interfejsów, obiektów bazodanowych itp. w wytworzonym kodzie zapisane będzie w języku angielskim w sposób czytelny, krótki, znaczący oraz nawiązujący do przeznaczenie elementu. 56

57 6. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 4 Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych. Opis funkcjonalności: W Monitorze dodana zostanie zakładka Identyfikacja Potencjalnego Zagrożenia (IPZ) obok zakładki Ostrzeżenia (4OF183). W Monitorze zaimplementowany zostanie mechanizm sprawdzania reguł logicznych IPZ dla prognoz opadu i temperatury prezentowanych dla dorzeczy/zlewni oraz dla danych pomiarowych stacji wodowskazowych i meteorologicznych (4OF184). Sprawdzenie określonej reguły IPZ i wynik pozytywny powoduje wykrycie przypadku IPZ i wyświetlenie komunikatu Wykryto potencjalne zagrożenie w linii komunikatów dotyczących ostrzeżeń (4OF185). Komunikat Wykryto potencjalne zagrożenie jest linkiem do mapy dynamicznej IPZ, gdzie wyświetlone są jedynie te stacje wodowskazowe lub/i meteorologiczne oraz dorzecza/zlewnie dla których sprawdzenie reguły logicznej IPZ zakończyło się pozytywnie (4OF186). Stacje i dorzecza/zlewnie prezentowane na mapie dynamicznej IPZ wyróżnione zostaną obwiednią w kolorze bordowym dla ikon stacji i granic dorzeczy/zlewni (4OF187). Najechanie myszą na obszar dorzecza/zlewni lub stację powoduje jak dotąd wyświetlenie pola tekstowego hint z dopisanym komunikatem IPZ (4OF188). Komunikat IPZ zawiera niezbędne informacje dot. obszaru, czasu i zagrożenia (zjawiska) (40F189). Na stronie Wykresy i dane stacji wodowskazowych i meteorologicznych, dla których wykryto przypadek IPZ poniżej pola stacje sąsiednie dodane zostanie pole tekstowe z komunikatem IPZ (4OF190). W zakładce identyfikacja potencjalnego zagrożenia znajduje się lista wykrytych przypadków IPZ, z których każdy oznaczony jest unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz tekst komunikatu IPZ (4OF191). Reguły są sprawdzane co 15 minut i nie dublują już zidentyfikowanych przypadków, przedłużają jedynie ich ważność (4OF192). Mechanizm sprawdzania reguł logicznych IPZ oraz wszelkie narzędzia prezentacyjne przypadków IPZ powinny być rozszerzalne tak by można było definiować i dodawać nowe reguły, nie jest wymagana obsługa tej funkcjonalności poprzez aplikację Monitor (4OF193). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 4. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (4OF194). 57

58 Wybrane przypadki użycia: (4 PU195) 1. Nazwa: Użycie linku Wykryto potencjalne zagrożenie, wyświetlenie na mapie dynamicznej obszarów, gdzie może wystąpić potencjalne zagrożenie 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyświetlenie na mapie dynamicznej obszarów, gdzie może wystąpić potencjalne zagrożenie. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik loguje się do aplikacji. b. Użytkownik na stronie startowej klika komunikat o wykrytych potencjalnych zagrożeniach. c. Na mapie dynamicznej wyświetlane są obszary, gdzie może wystąpić potencjalne zagrożenie. W tym wypadku są to obszary, gdzie prognozowana temperatura wg modelu COSMO przekroczy 30 C. 58

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Dokumentacja użytkownika Podręcznik użytkownika Podsystem RIO Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo