Projekt Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i"

Transkrypt

1 Projekt Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych Zadanie 3.2 Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki numerycznych modeli pogody. Dokumentacja projektowa wstępny projekt funkcjonalnotechniczny dla postępowania przetargowego: Projekt implementacji modułu Monitora IMGW PIB zawierającej nowe funkcjonalności w obrębie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz moduł wspierający procesy decyzyjne, przystosowane do prezentacji sekwencyjnych, wieloekranowych i wielkoformatowych wraz z aplikacją zarządzającą w ramach realizacji zadania 3.2 Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki modelu COSMO. Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju Wydział Systemów Hydrologii Ośrodek Główny IMGW-PIB w Warszawie Warszawa, luty 2015 rok 1

2 Spis treści: 1. Wstęp. 2. Ogólny opis projektu, kontekst i definicja potrzeb. 3. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 1 Obsługa i utworzenie systemu obrazowania wraz z określeniem wymagań funkcjonalno-technicznych Obsługa i tworzenie prezentacji wieloekranowych i wielkoformatowych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych wymagania funkcjonalne i techniczne Opracowanie aplikacji do prezentacji sekwencyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych i funkcjonalnych wymagania funkcjonalne i techniczne. 4. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 2 Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opadodpływ Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ - wymagania funkcjonalne i techniczne. 5. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 3 Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych - wymagania funkcjonalne i techniczne. 6. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 4 Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych wymagania funkcjonalne i techniczne. 7. Zakres dokumentacji Dokumentacja techniczna wymagania funkcjonalne i techniczne Dokumentacja użytkowa i instruktażowa wymagania funkcjonalne i techniczne. 2

3 8. Instruktaż opis wymagań funkcjonalnych i technicznych. 9. Wstępny harmonogram prac. 10. Słownik Załączniki: Załącznik A Dokumentacja użytkowa Monitora IMGW PIB Załącznik B - Przykład budowy testów do danych 3

4 1. Wstęp W ramach projektu Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zadanie: 3.2. Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki numerycznych modeli pogody Prace informatyczne w zakresie opracowania aplikacji do prezentacji prognoz meteo i hydro oraz modułu wspomagania decyzji synoptyka hydrologa, zrealizowane zostaną następujące podzadania: Podzadanie nr 1. Utworzenie systemu obrazowania. W tym: 1.1. Tworzenie prezentacji wieloekranowych i wielkoformatowych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych 1.2. Opracowanie aplikacji do prezentacji sekwencyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych i funkcjonalnych. Podzadanie nr 2. Utworzenie aplikacji do prezentacji prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa aplikacji do prezentacji prognoz hydrologicznych o modele opad-odpływ. Podzadanie nr 3. Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych. Podzadanie nr 4. Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych. Podzadania 1-4 zostaną wykonane w ramach realizacji postępowania przetargowego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa na wykonanie prac informatycznych, przeprowadzenie instruktaży i wytworzenie dokumentacji technicznej, użytkowej i instruktażowej dla zadania: Projekt implementacji modułu Monitora IMGW PIB zawierającej nowe funkcjonalności w obrębie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz moduł wspierający procesy decyzyjne, przystosowane do prezentacji sekwencyjnych, wieloekranowych i wielkoformatowych wraz z aplikacją zarządzającą zwanym dalej Oprogramowaniem. Projekt realizacji Oprogramowania wraz ze instruktażami oraz dokumentacją techniczną, użytkową i instruktażową przeprowadzony zostanie przy użyciu metodyki SCRUM (lub innej równoważnej metodyce zwinnych zwinnej - Agile ).. Szczegółowy zakres prac określany jest w trakcie i wraz z postępem realizacji projektu w oparciu o niniejszy dokument oraz Plan 4

5 realizacyjny projektu. Plan realizacyjny projektu wymagany jest w celu wprowadzenia ram czasowych realizacji projektu, w tym terminów poszczególnych 2 tygodniowych etapów. Plan realizacyjny projektu będzie zawierał przypisanie do 2 tygodniowych etapów realizacji list: wymagań funkcjonalnych i technicznych oraz funkcjonalności i przypadków użycia. Wraz z dostarczaniem kolejnych wersji Oprogramowania możliwe jest modyfikowanie i uszczegółowianie wymagań funkcjonalnych i technicznych tak by w pełni zrealizować cele projektu. W ramach prac implementacyjnych Oprogramowania przewiduje się wytworzenie nowej wersji Monitora IMGW PIB (podzadanie 1 część 1.1 oraz podzadania 2 4) oraz aplikacji do zarządzania prezentacjami sekwencyjnymi (podzadanie 1 część 1.2). 2. Ogólny opis projektu, kontekst i definicja potrzeb. W ramach Projekt implementacji modułu Monitora IMGW PIB zawierającej nowe funkcjonalności w obrębie prognoz hydrologicznych i meteorologicznych oraz moduł wspierający procesy decyzyjne, przystosowane do prezentacji sekwencyjnych, wieloekranowych i wielkoformatowych wraz z aplikacją zarządzającą w ramach realizacji zadania 3.2 Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki modelu COSMO powstaną narzędzia prezentacyjne wykorzystujące możliwości wymienionych sposobów wizualizacji dla sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej rozszerzonej o produkty modelowania COSMO i innych modeli meteorologicznych i hydrologicznych. Monitor IMGW PIB (Monitor) jest aktualnie wykorzystywaną aplikacją operacyjną i prezentacyjną dla obecnie dostępnych produktów w oparciu o obecnie dostępną infrastrukturę IMGW - PIB. Projekt implementacji wersji Monitora IMGW PIB zakłada rozwój aplikacji Monitor IMGW PIB do nowej wersji realizującej cele projektu: Meteo-Risk System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych zadanie: 3.2. Utworzenie i wyposażenie centrów osłony hydrologicznej wykorzystujących wyniki numerycznych modeli pogody podzadanie: Prace informatyczne w zakresie opracowania aplikacji do prezentacji prognoz meteo i hydro oraz modułu wspomagania decyzji. Kolejny oprogramowaniem realizującym te cele, będzie nowo wytworzona aplikacja do zarządzania prezentacjami sekwencyjnymi wieloekranowymi i wielkoformatowymi (ścianki wizyjne realizowane osobnym zadaniem w projekcie METEORISK. Do nowej wersji Monitora IMGW PIB wraz z aplikacją zarządzającą prezentacjami, na potrzeby niniejszego projektu nazywanymi Oprogramowaniem, wytworzona zostanie dokumentacja techniczna, użytkowa i instruktażowa, przeprowadzone zostaną również instruktaże. Ze względu na współpracę z istniejącymi systemami bazodanowymi oraz innymi aplikacjami działającymi w ramach systemów SH, wytworzone oprogramowanie będzie spełniało wymagania techniczne opisane w rozdziałach 3 5. Zakres realizacyjny projektu opisany został w rozdziałach 3 8 wraz ze wstępnym harmonogramem rozdział Opis obecnego oprogramowania Monitor IMGW PIB Monitor IMGW- PIB opis 5

6 W trakcie powodzi w roku 2010 Dyrekcja IMGW podjęła inicjatywę unowocześnienia narzędzi informowania i wymiany danych. Celem, jaki przyświecał powstawaniu kolejnych aplikacji było przyspieszenie, usprawnienie i poprawa warstwy wizualnej w komunikacji pomiędzy IMGW PIB, a użytkownikami przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Monitor danych Systemu Hydrologii (SH) IMGW - PIB, powstał w celu zapewnienia możliwości prezentacji i wizualizacji danych wraz z produktami zapisywanymi, przeliczanymi i wytwarzanymi w ramach działania Biur Prognoz Hydrologicznych i Systemu Hydrologii, a także pozostałych komórek Państwowej Służby Hydrologiczno Meteorologicznej IMGW - PIB. Ze względu na operacyjny tryb pracy i konieczność nieograniczonego dostępu do danych, Monitor IMGW stworzono przy zastosowaniu technologii webowych umożliwiających wykorzystanie tego narzędzia informatycznego z dowolnego komputera na świecie połączonego z Internetem. Dzięki temu rozwiązaniu dane, produkty oraz funkcjonalności Monitora dostępne są dla pracowników IMGW - PIB, użytkowników statutowych takich jak Sztaby Antykryzysowe, RZGW, RZGW OKI, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojsko Polskie czy Państwowa Straż Pożarna. Monitor IMGW jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym w osłonie społeczeństwa przed katastrofami naturalnymi takimi jak powodzie, burze, huragany. Logowanie, autentykacja Dostęp do Monitora IMGW-PIB spoza sieci korporacyjnej IMGW możliwy jest po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i przydzielonego hasła. Jeśli włączenie Monitora odbywa się z poziomu Systemu Hydrologii, to logowanie nie jest wymagane. Monitor posiada mechanizm logowania i autentykacji, dzięki czemu możemy zdefiniować użytkownikowi zakres przeglądanych informacji oraz udostępnić dedykowane i wskazane w SH produkty. Po podaniu loginu i prawidłowego hasła użytkownik uzyskuje możliwość pobrania raportów z danymi, które są dla niego istotne. Raporty, eksporty W Systemie Hydrologii istnieje możliwość tworzenia reguł i definicji określających zakres danych pobieranych z bazy. Definicje te przypisuje się konkretnemu użytkownikowi, dzięki czemu będzie mógł on przeglądać wybrane zestawy danych za pośrednictwem Monitora IMGW-PIB. W zakładce raporty istnieje możliwość wyświetlenia zestawień w postaci tabeli lub pobranie i zapis danych do pliku. 6

7 Raport wygenerowany dla użytkownika Podkłady mapowe stacje obserwacyjno pomiarowe Dostęp do danych operacyjnych odbywa się z poziomu mapy Polski. Serwis umożliwia wykorzystanie dwóch rodzajów podkładów mapowych, statycznego opartego o zlewniowy podział głównych rzek Polski oraz dynamicznego wykorzystującego ortofotomapę lub mapę topograficzną. Na podkładach mapowych znajdują się trzy grupy obiektów symbolizujące obserwacyjno pomiarowe stacje meteorologiczne, wodowskazowe oraz stacje przy zbiornikach. Kolor punktu reprezentującego daną stację jednoznacznie wskazuje status hydrologiczny i opadowy. Kolorami prezentowane jest wzrastające zagrożenie powodziowe i oraz nasilający się opad. Nawigowanie stacje powiązane Podstawowym założeniem Monitora IMGW w kwestii nawigowania i poruszania się po serwisie jest dostęp do danych i produktów poprzez stację obserwacyjno-pomiarową lub grupę tych stacji. W serwisie dostępna jest wyszukiwarka stacji, w której po wpisaniu kilku liter z nazwy lub cyfr z identyfikatora podpowiadana jest lista najbardziej pasujących wyników. Prezentacja stacji na podkładach mapowych pozwala wybrać informacje interesujące nas dla danego obszaru Polski. Z poziomu każdej stacji serwis podpowiada listę kolejnych posterunków, do których szybki bezpośredni dostęp może być w danej chwili pomocny. W ten sposób podpowiadane są najbliższe wodowskazy leżące w górę i dół rzeki oraz najbliższe stacje opadowe leżące w tej samej zlewni rzecznej. Stacje meteorologiczne Dla stacji meteorologicznych w Monitorze IMGW prezentowana jest suma opadu godzinowego, opad dobowy, grubość pokrywy śniegu, obciążenie śniegiem, zawartość wody w śniegu, temperatura powietrza oraz wilgotność powietrza. Na potrzeby identyfikacji opadu intensywnego na podstawie Maksymalnej sumy dobowej opadu wyliczany jest 7

8 Porównawczy maksymalny opad godzinowy. Przekroczenie tej wartości skutkuje uzyskaniem przez stację statusu: Opad intensywny. 8

9 9

10 10

11 Strona, gdzie prezentowane są dane dla stacji meteorologicznej Terespol 11

12 Lokalizacja stacji Terespol na mapie dynamicznej 12

13 Lokalizacja stacji Terespol na mapie statycznej Stacje wodowskazowe Dla stacji wodowskazowych w Monitorze SH prezentowane są bieżące dane o stanie wód ze wszelkich dostępnych czujników pomiarowych i od obserwatorów. Na podstawie stanów wód oraz aktualnych krzywych natężenia wyliczane są wartości przepływu. Na hydrogramie prezentowane są wartości prognozowane, które można również wykreślić na przekroju poprzecznym określając potencjalny zasięg zwierciadła wody. Prognozy prezentowane są dla 3 dni wprzód, z modeli opad - odpływ lub modelu hydrodynamicznego jak i w wyników analizy Synoptyka hydrologa. W tym miejscu wyświetlane są również informacje o zjawiskach lodowych i redukcjach współczynnikiem przy obliczaniu przepływu wody. Na podstawie danych z ostatnich dwóch godzin określany jest trend zachowania się hydrografu/stanu wody, przyjmując jedną trzech wartości: trend rosnący, trend malejący, sytuacja bez zmian. 13

14 14

15 Fragment strony, na której prezentowane są dane stacji Łodygowice 15

16 Lokalizacja stacji Łodygowice na mapie dynamicznej Część stacji wyposażona jest w kamery. Obraz z nich prezentowany jest w Monitorze IMGW- PIB. 16

17 Obraz z kamery stacji Szczucin 17

18 Widok stacji wodowskazowych na mapie dynamicznej Zbiorniki Dla zbiorników w Monitorze IMGW prezentowane są aktualne dane o poziomie napełnienia zbiornika, dopływie i odpływie, poziomie zwierciadła wody. Wszystkie dane prezentowane są na odpowiednich wykresach wraz z progami określającymi poziomy zagrożenia powodziowego. 18

19 19

20 Fragment strony, gdzie prezentowane są dane dla zbiornika Czchów Prezentacja położenia zbiornika Czchów na mapie dynamicznej z podkładem ortofotomapy 20

21 Lokalizacja zbiorników na mapie dynamicznej z podkładem ortofotomapy Formularze wstaw dane Monitor udostępnia możliwość wprowadzania danych dla stacji wodowskazowych, meteorologicznych oraz zbiorników. Użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia dla Obiektów SH i Parametrów SH tak by tylko dla dedykowanych mu stacji/zbiorników i parametrów pomiarowych możliwe było wprowadzenie danych. W formularzach wstawiania danych zaimplementowano mechanizm nadawania atrybutów dla danych niepewnych lub dublowanych. Monitor IMGW Lista Jedną z funkcjonalności Monitora jest wyświetlenie w uporządkowanej formie listy interesujących nas stacji wodowskazowych lub opadowych. Lista tworzy raport dający się dowolnie filtrować, dzięki czemu możliwe jest grupowanie stacji np. o jednakowym stopniu zagrożenia powodziowego, i jednakowym trendzie w danej zlewni. Możliwe jest też stworzenie zestawień meteorologicznych zawierających np. stacje z określonych zlewni i województwa, sortując je np. względem największego zaobserwowanego opadu w ciągu ostatniej 1, 3, 6 lub 24 godzin. Istnieje możliwość eksportu oraz drukowania tak przygotowanego zestawienia. 21

22 Widok listy stacji wodowskazowych Sytuacja opadowa Jednym z dostępnych elementów Monitora jest prezentowana na mapach dynamicznych sytuacja opadowa. Dostępne są dwa moduły, pierwszy umożliwia śledzenie sytuacji opadowej z ostatnich 3 godzin w oparciu o dane pochodzące z radarów meteorologicznych, drugi pozwala na prezentację krótkoterminowej prognozy opadu w oparciu o model INCA. 22

23 Prezentacja prognozy opadu z modelu INCA na mapie dynamicznej Sytuacja opadowa z systemu radarów przedstawiona na mapie dynamicznej 23

24 Prezentacja prognozy opadu z modeli ALADIN i COSMO dla obszarów zlewni dorzeczy. Prezentacja na mapie dynamicznej prognozy opadu z modelu COSMO dla obszarów dorzeczy/zlewni Ostrzeżenia W Monitorze IMGW-PIB istnieje moduł pozwalający na przeglądanie wydanych ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Ostrzeżenia wraz ze szczegółowym opisem prezentowane są na dynamicznej mapie Polski. Ponadto istnieje mechanizm informowania użytkownika na bieżąco o tym, czy wydano ostrzeżenia. 24

25 Widok ostrzeżeń meteorologicznych na mapie dynamicznej 25

26 Szczegółowe informacje o ostrzeżeniach 26

27 Sytuacja opadowa z systemu radarowego i ostrzeżenia hydro na mapie dynamicznej 27

28 Schemat Monitora IMGW - PIB Rysunek: Ogólny schemat aplikacji Monitor IMGW PIB i wykorzystywanych źródeł danych. Opis elementów: SH2 (technologie:.net 4.0, PRISM) aplikacja narzędziowa typu desktop zasailanie, usuwanie i modyfikacja danych CBSH (technologie: Oracle Exadata 11GR2) baza danych SH API (technologie: ASP.NET 4.0,) zbiór usług sieciowych umożliwiających komunikację External systems współpracujące syetmyu zewnętrzne Pogodynka.pl (technologie: MySQL) - baza danych Monitor IMGW (technologie: ASP.NET 4.0, Fubu MVC, Openlayers, jquery, flot) 28

29 Opis Monitora w formie podręcznika użytkownika stanowi Załącznik A - Dokumentacja użytkowa Monitora IMGW PIB Zidentyfikowane grupy potrzeby użytkowników: Prezentacja produktów modelu COSMO powinna się odbywać w postaci map dynamicznych przy wykorzystaniu funkcjonalności Monitora IMGW PIB. Prezentacje wielkoekranowe, wielkoformatowe i sekwencyjne powinny być możliwe dla danych i informacji przedstawianych w Monitorze IMGW PIB (rozbudowanym i przystosowanym do nowych produktów przestrzennych uzyskanych z modelu COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych). Prezentowanie wyników wielu przebiegów modeli opad odpływ w tym prognoz dopływu/odpływu do zbiorników retencyjnych oraz prognoz opadu dla zlewni i stacji pomiarowych wyliczanych na podstawie prognoz przestrzennych z systemu COSMO powinno być dostępne w Monitorze. Powinno być możliwe definiowanie map dynamicznych Monitora do obszarów osłony Biur Prognoz Hydrologicznych oraz innych warstw (powiaty, gminy, obszary geograficzne), dla których prezentowane będą prognozy przestrzenne uzyskane z systemu COSMO i pozostałe dane hydrologiczno meteorologiczne. Wartościowe jest posiadanie narzędzi wsparcia procesów decyzyjnych poprzez wczesne wykrywanie zagrożeń hydrologiczno meteorologicznych. 3. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 1 Utworzenie systemu obrazowania. wraz z określeniem wymagań funkcjonalno technicznych. Obsługa i tworzenie prezentacji wielo-ekranowych i wielkoformatowych na dostarczonym w projekcie sprzęcie - prace nad rozbudową aplikacji nowej wersji Monitora tak by realizowała i potrafiła wykorzystać nowe możliwości prezentacyjne. Opis funkcjonalności: Nowa wersja Monitora ma umożliwiać otwieranie w nowych oknach lub kartach przeglądarki internetowej dedykowanych fragmentów stron funkcjonujących jako całość (1OF1). 29

30 Dedykowane fragmenty strony to obszary łatwe do wyodrębnienia, prezentujące spójne informacje i dane takie jak: wykresy, tabele, zdjęcia z kamer cyfrowych, metryki stacji (1OF2).Dla dedykowanego fragmentu strony dostępna jest ikona <do nowego okna>, po której kliknięciu w oknie dialogowym użytkownik ma możliwości: - wyświetlenia fragmentu w osobnym oknie - wyświetlenia fragmentu w osobnej karcie - kopiuj adres Itd. jak w przyjętych standardach dla stron internetowych (1OF3). Po najechaniu myszą na ikonę <do nowego okna> użytkownik ma możliwość przy użyciu mechanizmu drag and drop przeciągnąć fragment strony w osobnym oknie przeglądarki do innego aktywnego ekranu (1OF4). W zakładkach Monitor hydro, meteo, zbiorników dodana zostanie możliwość zaznaczenia stacji lub grupy stacji wodowskazowych lub meteorologicznych lub zbiornikowych oraz rodzaju wykresu w celu zgrupowania ich i wyświetleniu w nowym oknie Wykresy (1OF5). W nowym oknie grupowane będą wykresy tego samego typu i jednego rodzaju: stacji lub zbiornika (1OF6). W nowym oknie wykresy będą prezentowane w układzie poziomym lub pionowym z funkcją drag and drop umożliwiającą zmianę kolejności wykresów (1OF7). Dla nowego okna wykresów dostępne będzie wspólne (zarządzające wszystkim wykresami) menu do definiowania rozmiaru wykresów i ich zawartości (1OF8). Aplikacja do zarządzania prezentacjami sekwencyjnymi umożliwia budowanie i zapamiętywanie scenariuszy prezentacji stron internetowych w dowolnej sekwencji i definiowalnych pętlach czasowych (1OF9). Aplikacja udostępnia interfejs użytkownika do budowania i zarządzania scenariuszami (1OF10). Budowanie scenariusza polega na dodawaniu konkretnych stron internetowych (w przypadku np. Monitora stron lub fragmentów stron) do okien scenariusza prezentacji poprzez mechanizm drag and drop lub podanie adresu url i kolejkowanie ich w porządku zależnym od użytkownika(1o11). Aplikacja pozwala na rozmieszczenie wielu stron wewnątrz pojedynczego okna (1OF12). Aplikacja pozwala zarządzać czasami wyświetlania poszczególnych okien (stron lub fragmentów stron) jak również czasami i sposobami przejścia z jedne strony do następnej oraz umożliwia uruchamianie w pętli (1OF13). Aplikacja umożliwia zapamiętanie zbudowanego scenariusza i jego późniejsze uruchomienie(1of14). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 1. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (1OF15). Najistotniejsze przypadki użycia: (1PU16) 1. Nazwa: Otworzenie wykresu przepływu w nowym oknie. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyodrębnienie ze strony Wykresy i dane wykresu przepływu i otworzenie go w nowym oknie. 30

31 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik naciska ikonę <do nowego okna> znajdującą się nad wykresem. b. Następnie po naciśnięciu na ikonę <do nowego okna> na ekranie wyświetla się menu kontekstowe: Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowej zakładce Kopiuj adres URL 31

32 c. Użytkownik z menu wybiera Otwórz w nowym oknie d. Następnie, po wybraniu z menu Otwórz w nowym oknie w nowym oknie przeglądarki otwiera się wykres przepływu. 4. Rozszerzenia i wyjątki: -nie występują. 32

33 (1PU17) 1. Nazwa: Skopiowanie adresu URL zestawienia tabelarycznego. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Skopiowanie adresu URL zestawienia tabelarycznego ze strony Wykresy i dane. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik naciska ikonę <do nowego okna> znajdującą się nad zestawieniem tabelarycznym na stronie Wykresy i dane. b. Następnie po naciśnięciu na ikonę <do nowego okna> na ekranie wyświetla się menu kontekstowe: Otwórz w nowym oknie Otwórz w nowej zakładce Kopiuj adres URL c. Użytkownik z menu wybiera Kopiuj adres URL d. Adres URL tabeli zostaje skopiowany i Użytkownik może go wkleić. Rozszerzenia i wyjątki: -nie występują 33

34 (1PU18) 1. Nazwa: Tworzenie i zapis prezentacji. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Utworzenie i zapisanie prezentacji. Prezentację będzie tworzyć sekwencja 9 okien. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik uruchamia aplikację Prezentacje. b. Zostaje wyświetlona aplikacja z pustym scenariuszem. c. Użytkownik wypełnia puste pola scenariusza. Użytkownik definiuje 8 okien, 8 czasów wyświetlania i 8 czasów oczekiwania. 34

35 d. Po stworzeniu scenariusza prezentacji Użytkownik naciska przycisk Zapisz. Wyświetlane jest okno Zapisywanie jako. 35

36 Użytkownik zapisuje plik z konfiguracją prezentacji w wybranej przez siebie lokalizacji. 4. Rozszerzenia i wyjątki: -nie występują (1PU19) 1. Nazwa: Uruchomienie zapisanego scenariusza prezentacji 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Uruchomienie zapisanego wcześniej scenariusza prezentacji. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik uruchamia aplikację Prezentacje. b. Użytkownik naciska przycisk Otwórz. 36

37 c. Po naciśnięciu przycisku Otwórz wyświetlane jest okno Otwieranie. Użytkownik wybiera i otwiera zapisany scenariusz prezentacji. d. Po wskazaniu pliku ze scenariuszem prezentacji jest on wczytywany i prezentowany w aplikacji. 37

38 e. Użytkownik naciska przycisk Uruchom f. Scenariusz prezentacji jest uruchamiany. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Zamawiający na obecnym etapie nie zidentyfikował sytuacji wymagających obsługi niestandardowych przypadków. 38

39 3.1. Obsługa i tworzenie prezentacji wielo-ekranowych i wielkoformatowych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (1WF20) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony Wykresy i dane Obiektów typu: meteo, hydro, zbiornik dla metryki stacji. (1WF21) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony Wykresy i dane Obiektów typu: meteo, hydro, zbiornik dla wszelkich wykresów i przekrojów. (1WF22) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony Wykresy i dane Obiektów typu: stacja meteorologiczna, stacja wodowskazowa, zbiornik dla wszelkich zestawień tabelarycznych. (1WF23) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony głównej Monitora dla tabeli podsumowującej. (1WF24) Wypięcie fragmentu strony jest możliwe ze strony mapy dynamicznej dla aktualnie ustalonego widoku i filtrowania. (1WF25) Wypięcie fragmentu strony pozostawia stronę źródłową otwartą z pełnym zakresem danych. (1WF26) Nowo otwarty fragment strony staje się pełnoprawny jest zasilany danymi i odświeżany jak inne strony Monitora. (1WF27) Nowo otwarty fragment strony posiada własny adres url. (1WF28) Wszystkie strony Monitora w tym te utworzone z fragmentu strony automatycznie dostosowują się do rozdzielczości ekranu w tym do monitorów i rzutników o wysokich rozdzielczościach. (1WF29) Na liście Monitora hydro, meteo i zbiorników dostępna jest opcja wykres dla każdego rekordu listy. (1WF30) Można dokonać dowolnej liczby zaznaczenia opcji wykres na liście Monitora hydro, meteo i zbiorników. 39

40 (1WF31) Po zaznaczeniu minimum jednej opcji wykres na liście na dole strony Monitora hydro, meteo i zbiorników aktywuje się przycisk Pokaż wykresy jego kliknięcie otwiera osobne okno Wykresy posiadające własny zależny od zawartości adres url. (1WF32) W adresie strony Wykresy zapamiętywane są wszelkie ustawienia i zawartość okna. (1WF33) Obok przycisku Pokaż wykresy wyświetlone zostaną opcje Typ wykresu. (1WF34) Lista opcji Typ wykresu jest różna w zależności od rodzaju Monitora: hydro, meteo i zbiorników. (1WF35) Dla Monitora hydro opcje Typ Wykresu to: Stan wody, Przepływ. (1WF36) Dla Monitora meteo opcje Typ Wykresu to: Opad dziesięciominutowy w ostatniej godzinie, Opad godzinowy, Opad dobowy, Temperatura, Wilgotność względna, Prędkość i kierunek wiatru. (1WF37) Dla Monitora zbiorników opcje Typ Wykresu to: Wykres dopływu i odpływu, Wykres objętości, Wykres rzędnej zwierciadła. (1WF38) Dla każdego rodzaju okna Wykres (hydro, meteo, zbiorniki) dostępne jest menu, wspólne dla wszystkich wyświetlonych wykresów, do zarządzania ich zawartością. (1WF39) Menu co do opcji jest spójne z menu pojedynczego wykresu dostępnego na stronie Wykresy i dane co do Parametru SH, Czasu prezentacji i opcji dodatkowych takich jak progi. (1WF40) Dla każdego rodzaju okna Wykres (hydro, meteo, zbiorniki) dostępne jest menu do zarządzani układem wykresów w postaci zaznaczanej opcji poziomo i pionowo. (1WF41) Dla każdego rodzaju okna Wykres w opcji poziomo za pomocą jednego suwaka można zmieniać szerokość wszystkich wykresów. (1WF42) Dla każdego rodzaju okna Wykres w opcji pionowo za pomocą jednego suwaka można zmieniać wysokość wszystkich wykresów. (1WF43) Do okna Wykres można dodać kolejny z dowolnego obiektu tego samego typu poprzez funkcję Szukaj zawierającą mechanizm lookup zawężający wyszukiwanie do stacji dozwolonego w danym oknie typu. (1WF44) Kolejność wykresów jest zarządzana poprzez mechanizm drag and drop. 40

41 Wymagania techniczne: (1WT45) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (1WT46) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (1WT47) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (1WT48) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. (1WT49) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (1WT50) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (1WT51) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, ASP.NET MVC 5, Razor, ASP.NET Web API 2. (1WT52) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu "Core" zawierający warstwę dostępu do danych i serwisy backendowe. (1WT53) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu Single Page App w oparciu o ASP.NET MVC 5 z Razor i framework Durundal. (1WT54) Przesyłane dane w formacie JSON (np. lista stacji na mapie dynamicznej) wystawiane są przez ASP.NET Web API 2 w kontekście /api. (1WT55) Użycie elementów z biblioteki Bootstrap w celu zapewnienia responsywności i gotowych elementów widoku. (1WT56) Podstawowe biblioteki JS do realizacji wymagań to jquery, OpenLayers 3, Chartist/flot, Handsontable/Backgrid, Moment. (1WT57) Wykorzystanie plików resx do zmiany wersji językowej, lokalizowania. (1WT58) Powstaje kompletny model danych niezależny od istniejących elementów SH. (1WT59) Kontenerem DI/IoC jest StructureMap. 41

42 (1WT60) Backend wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystuje cache (memcached / memory cache). (1WT61) Kod JS i CSS jest minimalizowany produkcyjnie. (1WT62) Wszelkie zasoby statyczne są cachowane. (1WT63) Przesyłane dane np. JSONy powinny mieć jak najmniejszą wielkość. (1WT64) Design aplikacji musi być responsywny (wykonany zgodnie z podejściem RWD Responsive Web Design). (1WT65) Powstaje nowy projekt testów integracyjnych i jednostkowych do "Core" z użyciem NUnit i Moq. (1WT66) Testy dostępu do danych realizowane w sposób analogiczny do obecnego np. w IMGW.SH.Core.Repositories.Oracle.Tests (Załącznik B Przykład budowy testów do danych). (1WT67) Powstaje nowy projekt testów JS ViewModelu przy użyciu Jasmine. (1WT68) Powstaje nowy projekt testów View przy wykorzystaniu coypu Opracowanie aplikacji do prezentacji sekwencyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prezentacyjnych i funkcjonalnych wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (1WF69) Aplikacja umożliwia uruchomienie, zatrzymanie, utworzenie, edytowanie, zapisanie, skopiowanie (zapisz jako), usunięcie scenariusza. (1WF70) Interfejs użytkownika w osobnym oknie udostępnia listę utworzonych scenariuszy, na której możliwe jest wykonanie poleceń: uruchom, zatrzymaj, utwórz, edytuj, zapisanie, kopiuj (zapisz jako), usuń scenariusza. (1WF71) Aplikacja umożliwia zdefiniowanie dla każdego okna jego czasu wyświetlania przy użyciu listy rozwijanej (zlokalizowanej bezpośrednio pod nim) dla 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 sekund; 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minut; 1, 2 godzin oraz poprzez wpisanie dowolnego czasu trwania w sekundach, minutach, godzinach. (1WF72) Aplikacja umożliwia definiowanie czasu oczekiwania pomiędzy kolejnymi oknami poprzez udostępnienie okienka (bezpośrednio pod) do wpisania liczby sekund. 42

43 (1WF73) Interfejs użytkownika jest zbudowany podobnie jak aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych (Microsoft Power Point, Open Office Impress czy Keynote For Mac). (1WF74) Niezdefiniowane okna scenariusza przedstawione są jako puste prostokąty, czas oczekiwania jest zobrazowany wąskim paskiem pomiędzy nimi. (1WF75) Zdefiniowanie okna scenariusza następuje po przeciągnięciu (drag and drop) w jego obszar strony internetowej lub wpisaniu/wklejeniu skopiowanego adresu url strony. (1WF76) W zdefiniowanym oknie pojawia się odpowiednio zmniejszona strona lub podstrona. (1WF77) Istnieje możliwość jednorazowego zdefiniowania czasu oczekiwania dla wszystkich okien. (1WF78) Istnieje możliwość dowolnego zmieniania kolejności okien mechanizmem drag and drop. (1WF79) Nowo otwarty scenariusz posiada 9 pustych okien i 8 niezdefiniowanych czasów oczekiwania. (1WF80) Istnieje możliwość: dodawania, usuwania, wycinania, wklejania kolejnych okien. (1WF81) Interfejs posiada okienko opcji odtwarzaj w pętli, której zaznaczenie skutkuje powtórnym uruchomieniem scenariusza od pierwszego okna. (1WF82) Próba otwarcia, usunięcia lub edycji uruchomionego scenariusza skutkuje wyświetleniem komunikatu Zakończ działanie scenariusza. (1WF83) W ramach pojedynczego okna dostępna jest ikona Wiele podokien, której kliknięcie uruchamia osobne okienko kreatora Wiele podokien. (1WF84) Kreator Wiele podokien umożliwia zdefiniowanie nowego układu wielu podokien w oknie, edycję istniejącego układu wielu pod-okien w oknie, usunięcie istniejącego układu wielu pod-okien w oknie. (1WF85) Pierwszy krok kreatora to zdefiniowanie siatki i liczby podokien poprzez podanie liczb okien w poziomie i pionie. (1WF86) Po zatwierdzeniu liczby podokien i ich układu w kroku drugim, kreatora otwiera się okienko do definiowania zawartości podokien posiadające identyczne funkcjonalności jak aplikacja główna do prezentacji sekwencyjnych działająca na ustalonym w kroku pierwszym układzie podokien. 43

44 (1WF87) Działanie kroku drugiego kończy się poprzez zatwierdzenie nowego układu i jego zawartości lub zatwierdzenie zmian w istniejącym układzie i jego zawartości. (1WF88) Kreator w kroku drugim nie dopuszcza definiowania kolejnych zagnieżdżeń podokien. Wymagania techniczne: (1WT89) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (1WT90) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (1WT91) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (1WT92) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. (1WT93) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (1WT94) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (1WT95) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, WPF, Caliburn Micro. (1WT96) Powstaje nowy projekt oparty o framework Caliburn Micro realizujący wymagane funkcjonalności. (1WT97) Powstaje nowy projekt zawierający testy ViewModeli oraz View przy wykorzystaniu White. (1WT98) Nazewnictwo zmiennych, metod, klas, interfejsów, obiektów bazodanowych itp. w wytworzonym kodzie zapisane będzie w języku angielskim w sposób czytelny, krótki, znaczący oraz nawiązujący do przeznaczenie elementu. 44

45 4. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 2 Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ. Opis funkcjonalności: W ramach funkcjonalności powstanie prezentacja prognoz z modeli opad odpływ dla zbiorników retencyjnych wyliczanych na podstawie modelu COSMO lub innych modeli numerycznych (2OF99). Prognozy będą prezentowane w nowej wersji Monitora dla obiektów typu Zbiornik w postaci wykresów i tabel z danym, w sposób zbieżny do innych prezentacji danych takich jak w obiektach meteo i hydro (2OF100). Wykresy i tabele będą posiadały wszelkie niezbędne opisy i legendę (2OF101). Prezentowana będzie obszarowa prognoza temperatury powietrza w oparciu o podział dorzeczy/zlewni (2OF102). Wszelkie dane potrzebne do zasilenia powyżej opisanych prezentacji pochodzą z baz danych Systemu Hydrologii (2OF103). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 2. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (2OF104). Najistotniejsze przypadki użycia: (2PU105) 1. Nazwa: Przeglądanie prognoz dopływu do zbiornika Włocławek 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Sprawdzenie prognozy dopływu dla zbiornika Włocławek 3. Scenariusz główny (w punktach): a. Użytkownik uruchamia stronę Wykresy i dane dla zbiornika Włocławek. b. Na stronie w wykresie dopływu i odpływu znajduje się wykres aktualnej prognozy dopływu z modelu. 45

46 W tabeli danych, za kolumną Średni dopływ dobowy [m3/s] znajduje się kolumna z wartościami aktualnej prognozy z modelu. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Dla zbiorników prognozy będą wykonywane modelami opad-odpływ lub modelem hydrodynamicznym. Jeśli wystąpi brak prognoz w bazie CBSH, wówczas wyświetlana jest informacja o braku prognoz, zgodnie z przyjętym schematem informowania o brakach danych w Monitorze IMGW-PIB. 46

47 (2PU106) 1. Nazwa: Wyświetlane prognozy temperatury z modelu COSMO na mapie dynamicznej dla zlewni/dorzeczy. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Uruchomienie i wyświetlenie na mapie dynamicznej aktualnej prognozy temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy. 3. Scenariusz główny: a) Użytkownik włącza mapę dynamiczną, z menu wybiera prezentację prognozy temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy. b) Na mapie dynamicznej jest prezentowana prognoza temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Jeśli wystąpi brak prognoz w bazie wyświetlane są tylko granice zlewni/dorzeczy. 47

48 4.1. Prezentacja prognoz meteorologicznych w tym prognoz COSMO jak i wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych oraz rozbudowa prezentacji prognoz hydrologicznych z modeli opad-odpływ - wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (2WF107) Do obiektu zbiornik na stronie Wykresy i dane w postaci tabel i wykresów dodane zostaną wskazane prognozy z modeli opad-odpływ pobierane z Systemu Hydrologii. (2WF108) Zakres czasowy danych, krok czasowy i częstotliwość oraz wszelkie mechanizmy poboru i aktualizacji mają być spójne w stosunku do tych wykorzystywanych w Monitorze. (2WF109) Opisy i legendy dla wykresów i tabel będą spójne co do treści i formy ze stosowanymi dotąd w Monitorze w obiektach: stacje wodowskazowe i meteorologiczne oraz zbiorniki. (2WF110) Prezentacja prognozy temperatury powietrza zrealizowana zostanie minimalnie dla modelu COSMO a maksymalnie dla 3 dodatkowych źródeł danych. (2WF111) Prezentacja prognoz temperatury zostanie zrealizowana spójnie co do zakresu czasowego i formy do prognoz opadu dla dorzeczy/zlewni. (2WF112) Wszelkie opisy i legendy prognoz temperatury będą spójne co do treści i formy ze stosowanymi dotąd w Monitorze dla prognoz na mapach dynamicznych. (2WF113) Legenda prognoz temperatury prezentowana będzie w formie skali barwnej o rozdzielczości 2 st. C. (2WF114) Prognozy temperatury i opadu nie mogą być prezentowane jednocześnie. 48

49 Wymagania techniczne: (2WT115) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (2WT116) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (2WT117) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (2WT118) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. (2WT119) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (2WT120) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (2WT121) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, ASP.NET MVC 5, Razor, ASP.NET Web API 2. (2WT122) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu "Core" zawierający warstwę dostępu do danych i serwisy backendowe. (2WT123) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu Single Page App w oparciu o ASP.NET MVC 5 z Razor i framework Durundal. (2WT124) Prezesyłane dane w formacie JSON (np. lista stacji na mapie dynamicznej) wystawiane są przez ASP.NET Web API 2 w kontekście /api. (2WT125) Użycie elementów z biblioteki Bootstrap w celu zapewnienia responsywności i gotowych elementów widoku. (2WT126) Podstawowe biblioteki JS do realizacji wymagań to jquery, OpenLayers 3, Chartist/flot, Handsontable/Backgrid, Moment. (2WT127) Wyrzorzystanie plików resx do zmiany wersji językowej, lokalizowania. (2WT128) Powstaje kompletny model danych niezależny od istniejących elementów SH. (2WT129) Kontenerem DI/IoC jest StructureMap. 49

50 (2WT130) Backend wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystuje cache (memcached / memory cache). (2WT131) Kod JS i CSS jest minimalizowany produkcyjnie. (2WT132) Wszelkie zasoby statyczne są cachowane. (2WT133) Przesyłane dane np. JSONy powinny mieć jak najmniejszą wielkość. (2WT134 Design aplikacji musi być responsywny (wykonany zgodnie z podejściem RWD Responsive Web Design).. (2WT135) Powstaje nowy projekt testów integracyjnych i jednostkowych do "Core" z użyciem NUnit i Moq. (2WT136) Testy dostępu do danych realizowane w sposób analogiczny do obecnego np. w IMGW.SH.Core.Repositories.Oracle.Tests. (2WT137) Powstaje nowy projekt testów JS ViewModelu przy użyciu Jasmine. (2WT138) Powstaje nowy projekt testów View przy wykorzystaniu coypu. (2WT139) Nazewnictwo zmiennych, metod, klas, interfejsów, obiektów bazodanowych itp. w wytworzonym kodzie zapisane będzie w języku angielskim w sposób czytelny, krótki, znaczący oraz nawiązujący do przeznaczenie elementu. 5. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 3 Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych. Opis funkcjonalności: W module map dynamicznych zmodyfikowane zostanie filtrowanie zawartości mapy po obszarach, poprzez dodanie warstwy, powiatów, obszarów osłony Biur Prognoz Hydrologicznych IMGW PIB, Sekcji Osłony Hydrologicznej BPH IMGW PIB (3OF140). Mechanizm filtrowania zostanie rozszerzony w działaniu o prezentację prognoz opadu i temperatury dla dorzeczy/zlewni (3OF141). Mechanizm filtrowania zostanie rozszerzony w działaniu o prezentację ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych (3OF142). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 3. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (3OF143). 50

51 Najistotniejsze przypadki użycia: (3PU144) 1. Nazwa: Filtrowanie obiektów hydro, meteo i zbiorników używając filtru Granice województw i Granice BPH i SHO. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyświetlenie obiektów hydro, meteo i zbiorników będących częścią wspólną województwa mazowieckiego i obszaru osłony Biura Prognoz Hydrologicznego w Krakowie Sekcji Hydrologii Operacyjnej w Warszawie. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik otwiera mapę dynamiczną aplikacji. b. W menu w obszarze Obiekty zaznacza Hydro, Zbiorniki i Meteo, w obszarze Filtry zaznacza dla Granic województw : Mazowieckie, dla Granic BPH i SHO : BPH Kraków SHO w Warszawie. c. Wyświetlany jest efekt filtrowania: część wspólna obiektów Hydro, Zbiorniki i Meteo dla wybranych filtrów. 51

52 4. Rozszerzenia i wyjątki: - (3PU145) 1. Nazwa: Filtrowanie prognoz temperatury COSMO dla zlewni/dorzeczy używając filtru Granice województw. 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyświetlenie prognoz temperatury COSMO dla obszarów zlewni/dorzeczy tylko dla obszaru województwa małopolskiego. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik otwiera mapę dynamiczną aplikacji. b. Użytkownik włącza prezentację prognozy temperatury z modelu COSMO dla obszarów zlewni/dorzeczy c. Użytkownik w obszarze Filtry dla Granice województw wybiera Małopolskie. 52

53 d. Prezentowana jest mapa dynamiczna z prognozą temperatury z modelu COSMO dla obszarów, które zawierają się w województwie małopolskim lub przecinają się z nim. 4. Rozszerzenia i wyjątki: Jeśli wystąpi brak danych prognoz temperatury COSMO dla obszarów zlewni/dorzeczy, wówczas prezentowane są tylko granice obszarów zlewni/dorzeczy Implementacja definiowalnych widoków map dynamicznych wraz z filtrowaniem w oparciu o obszary z prezentacją prognoz i produktów z systemu modelowania COSMO jak i innych wskazanych meteorologicznych modeli numerycznych - wymagania funkcjonalne i techniczne. Wymagania funkcjonalne: (3WF146) Nowe warstwy filtrowania dodane zostaną do istniejącej zakładki nawigacyjnej Monitora w sposób spójny co do formy. 53

54 (3WF147) W stosunku do nowych warstw zachowane zostaną obecne mechanizmy filtrowania zawartości mapy i wrysowania granic warstw na mapie. (3WF148) Filtrowanie w stosunku do prezentacji obszarowych prognoz opadu i temperatury dla dorzeczy/zlewni, ostrzeżeń i obszarów IPZ odbywać się będzie na zasadzie części wspólnej obszaru filtrowania i powyższych (jeśli jest to wyświetlane). (3WF149) Zaznaczenie opcji Pokaż tylko obiekty z obszaru powoduje wyświetlenie: stacji meteorologicznych, hydrologicznych i/lub zbiorników, prognoz opadu lub temperatury, ostrzeżenia hydrologicznego lub meteorologicznego. (3WF150) Zaznaczenie opcji Pokaż tylko obiekty z obszaru powoduje zoomowanie mapy dynamicznej do zaznaczonego obszaru/obszarów. (3WF151) Po zaznaczeniu więcej niż jednego obszaru, wyświetlany jest iloczyn logiczny elementów spełniających warunek filtrowania. (3WF152) Po odznaczeniu obszaru, filtrowanie działa w stosunku do pozostałych zaznaczonych obszarów. (3WF153) Po odznaczeniu obszaru, filtrowanie zoomowanie mapy dynamicznej ustawiane jest w stosunku do pozostałych zaznaczonych obszarów (3WF154) Po odznaczeniu ostatniego/jedynego obszaru, filtrowanie nie działa wyświetlane są wszystkie uprawnione elementy. (3WF155) Po odznaczeniu ostatniego/jedynego obszaru, filtrowanie nie działa, zoomowanie jest pozostawione na ostatnim ustawieniu. (3WF156) Filtrowaniu podlegają jedynie elementy uprawnione czyli wybrane do prezentacji w zakładce Warstwy. (3WF157) Ustawienia filtrowania muszą być zapamiętywane w ramach obecnie działającego mechanizmowi (cookies). Wymagania techniczne: (3WT158) Kod spełnia reguły StyleCop zawarte w pliku "Settings.StyleCop". (3WT159) Kod nie może naruszać domyślnych reguł FxCop na poziomach "Critical Error", "Error" oraz "Critical Warning". (3WT160) Powstały kod wykorzystuje "async-await" wszędzie gdzie to jest możliwe. (3WT161) W podzadaniu wykorzystywana będzie technologia NuGet. 54

55 (3WT162) Każde użycie biblioteki zewnętrznej będzie konsultowane z zamawiającym. (3WT163) Pokrycie testami całego kodu na poziomie min. 90% od Backendu, ViewModelu oraz samego View. (3WT164) W podzadaniu dopuszcza się wykorzystanie technologii.net 4.5, C#, ASP.NET MVC 5, Razor, ASP.NET Web API 2. (3WT165) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu "Core" zawierający warstwę dostępu do danych i serwisy backendowe. (3WT166) Podzadanie realizowane w ramach nowego dedykowanego dla prac nad Oprogramowaniem projektu typu Single Page App w oparciu o ASP.NET MVC 5 z Razor i framework Durundal. (3WT167) Przesyłane dane w formacie JSON (np. lista stacji na mapie dynamicznej) wystawiane są przez ASP.NET Web API 2 w kontekście /api. (3WT168) Użycie elementów z biblioteki Bootstrap w celu zapewnienia responsywności i gotowych elementów widoku. (3WT169) Podstawowe biblioteki JS do realizacji wymagań to jquery, OpenLayers 3, Chartist/flot, Handsontable/Backgrid, Moment. (3WT170) Wykorzystanie plików resx do zmiany wersji językowej, lokalizowania. (3WT171) Powstaje kompletny model danych niezależny od istniejących elementów SH. (3WT172) Kontenerem DI/IoC jest StructureMap. (3WT173) Backend wszędzie gdzie jest to możliwe wykorzystuje cache (memcached / memory cache). (3WT174) Kod JS i CSS jest minimalizowany produkcyjnie. (3WT175) Wszelkie zasoby statyczne są cachowane. (3WT176) Przesyłane dane np. JSONy powinny mieć jak najmniejszą wielkość. (3WT177) Design aplikacji musi być responsywny (wykonany zgodnie z podejściem RWD Responsive Web Design).. 55

56 (3WT178) Powstaje nowy projekt testów integracyjnych i jednostkowych do "Core" z użyciem NUnit i Moq. (3WT179) Testy dostępu do danych realizowane w sposób analogiczny do obecnego np. w IMGW.SH.Core.Repositories.Oracle.Tests. (3WT180) Powstaje nowy projekt testów JS ViewModelu przy użyciu Jasmine. (3WT181) Powstaje nowy projekt testów View przy wykorzystaniu coypu. (3WT182) Nazewnictwo zmiennych, metod, klas, interfejsów, obiektów bazodanowych itp. w wytworzonym kodzie zapisane będzie w języku angielskim w sposób czytelny, krótki, znaczący oraz nawiązujący do przeznaczenie elementu. 56

57 6. Opis funkcjonalności oraz przypadków użycia podzadania nr 4 Implementacja modułu wspierającego procesy podejmowania decyzji w oparciu o metody identyfikujące potencjalne zagrożenie z wykorzystaniem prognoz z systemu modelowania COSMO lub innych meteorologicznych modeli numerycznych. Opis funkcjonalności: W Monitorze dodana zostanie zakładka Identyfikacja Potencjalnego Zagrożenia (IPZ) obok zakładki Ostrzeżenia (4OF183). W Monitorze zaimplementowany zostanie mechanizm sprawdzania reguł logicznych IPZ dla prognoz opadu i temperatury prezentowanych dla dorzeczy/zlewni oraz dla danych pomiarowych stacji wodowskazowych i meteorologicznych (4OF184). Sprawdzenie określonej reguły IPZ i wynik pozytywny powoduje wykrycie przypadku IPZ i wyświetlenie komunikatu Wykryto potencjalne zagrożenie w linii komunikatów dotyczących ostrzeżeń (4OF185). Komunikat Wykryto potencjalne zagrożenie jest linkiem do mapy dynamicznej IPZ, gdzie wyświetlone są jedynie te stacje wodowskazowe lub/i meteorologiczne oraz dorzecza/zlewnie dla których sprawdzenie reguły logicznej IPZ zakończyło się pozytywnie (4OF186). Stacje i dorzecza/zlewnie prezentowane na mapie dynamicznej IPZ wyróżnione zostaną obwiednią w kolorze bordowym dla ikon stacji i granic dorzeczy/zlewni (4OF187). Najechanie myszą na obszar dorzecza/zlewni lub stację powoduje jak dotąd wyświetlenie pola tekstowego hint z dopisanym komunikatem IPZ (4OF188). Komunikat IPZ zawiera niezbędne informacje dot. obszaru, czasu i zagrożenia (zjawiska) (40F189). Na stronie Wykresy i dane stacji wodowskazowych i meteorologicznych, dla których wykryto przypadek IPZ poniżej pola stacje sąsiednie dodane zostanie pole tekstowe z komunikatem IPZ (4OF190). W zakładce identyfikacja potencjalnego zagrożenia znajduje się lista wykrytych przypadków IPZ, z których każdy oznaczony jest unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz tekst komunikatu IPZ (4OF191). Reguły są sprawdzane co 15 minut i nie dublują już zidentyfikowanych przypadków, przedłużają jedynie ich ważność (4OF192). Mechanizm sprawdzania reguł logicznych IPZ oraz wszelkie narzędzia prezentacyjne przypadków IPZ powinny być rozszerzalne tak by można było definiować i dodawać nowe reguły, nie jest wymagana obsługa tej funkcjonalności poprzez aplikację Monitor (4OF193). Dotychczasowe funkcjonalności Monitora mają być w nowej wersji w pełni zachowane, dodanie funkcjonalności podzadania nr 4. nie może wpłynąć na wydajność aplikacji, a w szczególności na czasy ładowania stron i ich zawartości (4OF194). 57

58 Wybrane przypadki użycia: (4 PU195) 1. Nazwa: Użycie linku Wykryto potencjalne zagrożenie, wyświetlenie na mapie dynamicznej obszarów, gdzie może wystąpić potencjalne zagrożenie 2. Aktorzy i ich cele: Użytkownik. Wyświetlenie na mapie dynamicznej obszarów, gdzie może wystąpić potencjalne zagrożenie. 3. Scenariusz główny: a. Użytkownik loguje się do aplikacji. b. Użytkownik na stronie startowej klika komunikat o wykrytych potencjalnych zagrożeniach. c. Na mapie dynamicznej wyświetlane są obszary, gdzie może wystąpić potencjalne zagrożenie. W tym wypadku są to obszary, gdzie prognozowana temperatura wg modelu COSMO przekroczy 30 C. 58

czerwiec 2015 IMGW - PIB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IMGW-PIB Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju W y d z i a ł S y s t e m ó w H y d r o l o g i i

czerwiec 2015 IMGW - PIB INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IMGW-PIB Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju W y d z i a ł S y s t e m ó w H y d r o l o g i i IMGW - PIB czerwiec 2015 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA IMGW-PIB Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju W y d z i a ł S y s t e m ó w H y d r o l o g i i Spis treści Opis ogólny... 2 Logowanie, uwierzytelnienie...

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji

Instrukcja obsługi aplikacji Formularz koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R Instrukcja obsługi aplikacji Spis Treści 1. Zakres i wymagania systemowe aplikacji... 2 2. Instalacja i uruchomienie aplikacji... 2 3. Zasady pracy z aplikacją...

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo