SolidWorks Przewodnik Instalacji i Administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolidWorks Przewodnik Instalacji i Administracji"

Transkrypt

1 SolidWorks Przewodnik Instalacji i Administracji

2 Spis treści Instalacji i administracji SolidWorks...5 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...6 Inicjowanie instalacji SolidWorks...7 Indywidualne instalacje...8 Instalacja na indywidualnych komputerach...8 Administracja indywidualnymi instalacjami...10 Modyfikowanie instalacji...10 Naprawianie instalacji...11 Przywracanie indywidualnej instalacji do poprzedniego pakietu Service Pack...11 Usuwanie instalacji...11 Uaktualnianie do nowej wersji...12 Zasady współistnienia produktów...13 Instalacje na wielu klientach...14 Rozmieszczanie do wielu klientów...14 Używanie obrazów administracyjnych...14 Tworzenie obrazu administracyjnego z Menedżera instalacji...15 Edytor opcji obrazu administracyjnego...15 Rozmieszczanie obrazy administracyjnego do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej...19 Anonsowanie obrazu administracyjnego do klientów...19 Wiersz polecenia - Rozmieszczanie...20 Tworzenie obrazu administracyjnego z wiersza polecenia...20 Przygotowywanie klientów do instalacji z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza polecenia...20 Instalowanie z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza polecenia...28 Właściwości wiersza polcenia...30 Rozmieszczanie obrazu administracyjnego przy użyciu Microsoft Active Directory...40 Administracja wieloma instalacjami...42 Uaktualnianie obrazów administracyjnych do nowej wersji...42 Zarządzanie aktualizacjami produktów Service Pack...45 Usuwanie instalacji...47 Workgroup PDM...49 Workgroup PDM Viewer...51 Instalowanie aplikacji Workgroup PDM Server...51 Konfigurowanie Workgroup PDM dla klientów...51 Konfigurowanie aplikacji Workgroup PDM Viewer do łączenia się z inną lokalizacją przechowalni...52 Konfigurowanie typów MIME dla pobierania dokumentu...52 Dostęp klienta Workgroup PDM...53 Administracja Workgroup PDM VaultAdmin...53 ii

3 Spis treści Pierwsze logowanie do Workgroup PDM VaultAdmin...53 Uaktualnianie Workgroup PDM Vault Server...54 Uaktualnianie klientów Workgroup PDM...54 Administracja licencji...56 Administrowanie indywidualnymi licencjami...56 Aktywowanie licencji...56 Transferowanie licencji...57 Administrowanie licencjami przy użyciu Menedżera licencji SolidNetWork...57 Aktywowanie licencji SolidNetWork...58 Transferowanie licencji SolidNetWork...59 Instalacja i konfiguracja licencji SolidNetWork...59 Administracja licencji SolidNetWork...66 Rozwiązywanie problemów...72 Pliki dziennika menedżera instalacji...72 Folder pobierania Menedżera instalacji SolidWorks...72 Rozwiązywanie problemów licencji SolidNetWork...75 Dostęp do plików dziennika licencji SolidNetWork...75 Nie udało się uzyskać licencji dla SolidWorks. Nie można połączyć się z serwerem licencji Rozwiązywanie problemów aktualizacji...76 Uaktualnianie ze źródła, które zostało przeniesione...76 Pomoc aplikacji Menedżer instalacji SolidWorks...77 Wyniki sprawdzenia czy istnieją aktualizacje...77 Opcje administracyjne klienta...78 Opcje instalacji klienta...79 Opcje pobierania...80 Opcje pobierania dla plików Menedżera instalacji...82 Pobierz pliki instalacji produktów...83 Pobieranie w toku...84 Wyniki pobrania...84 Błędy instalacji / Anulowano instalację...85 Powracanie do normalnego stanu po nieudanej lub anulowanej instalacji...85 Naprawianie instalacji...86 Kontaktowanie się z dystrybutorem SolidWorks...86 Ukończono instalację...87 Sprawdzanie czy istnieją aktualizacje dla SolidWorks...88 Lokalizacja instalacji...88 Opcje instalacji...90 Postęp instalacji...90 Typ instalacji...91 Ręczne pobieranie...93 Dostępna nowsza wersja...93 Wykryte procesy...94 Wybór produktu...94 Produkty do pobrania...96 iii

4 Spis treści Produkty do naprawienia...97 Numer seryjny...97 Instalacja serwera...98 Podsumowanie...98 Ostrzeżenia sprawdzenia systemu...99 Opcje Toolbox...99 Uwagi dotyczące konfigurowania SolidWorks Toolbox Format UNC Odinstalowywanie produktów Informacje prawne iv

5 Instalacji i administracji SolidWorks Niniejszy przewodnik opisuje instalację, licencjonowanie, uaktualnianie oraz administrowanie produktami SolidWorks zarówno dla instalacji indywidualnych, jak i instalacji wielostanowiskowych. Indywidualne instalacje Rozmieszczanie instalacji wielostanowiskowych Instalacja Instalacja na jednym lub na kilku komputerach. Licencjonowanie Aktywacja licencji lub licencjonowanie sieciowe. Uaktualnienia Przechodzenie na nowe wersje na indywidualnych komputerach. Administracja Pakiety Service Pack, modyfikowanie itd. Instalacja Tworzenie obrazu administracyjnego, który jest rozmieszczany na wielu komputerach klientów. Licencjonowanie Aktywacja licencji lub licencjonowanie sieciowe. Uaktualnienia Przechodzenie na nowe wersje dla wielu komputerów poprzez aktualizację obrazu administracyjnego używanego do instalowania w tych komputerach. Administracja Administracja licencji sieciowych, usługi, Workgroup PDM, administracja przechowalni itd. Menedżer instalacji SolidWorks pozwala na konfigurowanie ustawień dla komponentów produktów SolidWorks, takich jak SolidWorks, SolidWorks Toolbox, PhotoView360, Workgroup PDM oraz Menedżer licencji SolidWorks SolidNetWork. Workgroup PDM jest oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie danymi produktu (Product Data Management - PDM), które pracuje w środowisku SolidWorks lub jako aplikacja autonomiczna w SolidWorks Explorer. Workgroup PDM kontroluje projekty używając procedur wyewidencjonowania, zaewidencjonowania, kontroli poprawek i innych zadań administracyjnych. Menedżer licencji SolidNetWork obsługuje wielu klientów licencji poprzez dystrybucję licencji do klientów za pośrednictwem sieci. Dzięki temu liczba użytkowników może przekraczać liczbę licencji poprzez użycie licencji ruchomych. 5

6 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny Czy należy instalować produkty SolidWorks indywidualnie na każdym komputerze, czy też utworzyć obraz administracyjny i rozmieścić tę instalację na wszystkich klientach jednym poleceniem? W przypadku instalowania tylko na jednym komputerze lub zarządzania dziesiątkami lub setkami komputerów, wybór jest oczywisty. W pozostałych, mniej jasnych sytuacjach, należy uwzględnić poniższe porównania. Indywidualna instalacja Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać administracji SolidWorks. Osoba wykonująca instalację musi mieć fizyczny dostęp do komputerów. Można zainstalować różne wersje, pakiety Service Pack lub produkty na różnych komputerach, z niezależnymi ustawieniami. Podczas stosowania pakietów Service Pack wymagany jest pierwotny nośnik źródłowy (DVD). Komputer nie musi pracować w sieci. Obraz administracyjny Administrator systemu może dostosować wiele instalacji przy użyciu Edytora opcji, określając opcje instalacji takie jak tworzenie nowej instalacji lub aktualizacja istniejącej instalacji, uruchamianie instalacji jako użytkownik administracyjny, uruchamianie poleceń zewnętrznych przed lub po instalacji, różne grupowania produktów, itd. Komputery klienci mogą być zlokalizowane odlegle pod warunkiem ze jest do nich dostęp z tej samej sieci. Przy użyciu Edytora opcji, obrazy administracyjne mogą zachować spójność wersji, pakietów Service Pack, produktów oraz ustawień dla wielu instalacji. Podczas stosowania pakietów Service Pack nośniki nie są wymagane. Wymagane jest połączenie z siecią lokalną, w celu rozmieszczenia aplikacji. Nośniki nie są wymagane na komputerach klienta. Klienci mogą być aktualizowani automatycznie. Wszyscy klienci pochodzący z jednego obrazu administracyjnego maja ten sam pakiet Service Pack. Aby zachować wiele wersji, można utworzyć wiele obrazów administracyjnych. Aktywacja licencji może być zautomatyzowana. Obraz administracyjny wymaga dodatkowego miejsca na serwerze; klienci wymagają takiej samej ilości miejsca co instalacje indywidualne. 6

7 Inicjowanie instalacji SolidWorks Instalację SolidWorks można zainicjować poprzez załadowanie dysku DVD w komputerze lokalnym, uzyskanie dostępu do udostępnionego katalogu instalacyjnego lub pobranie od SolidWorks. Aby zainicjować instalację SolidWorks, należy wykonać jedną z następujących czynności: Aby zainstalować na lokalnym komputerze z dysku, umieścić odpowiedni dysk w napędzie komputera. Aby zainstalować z katalogu pobierania, należy przejść do katalogu i kliknąć dwukrotnie setup.exe. Aby zainstalować poprzez pobranie od SolidWorks, należy: 1. Przejść do witryny sieci Web SolidWorks. 2. Zalogować się jako klient usługi subskrypcji używając adresu i hasła lub numeru seryjnego SolidWorks. 3. W części Self Service (Samoobsługa) kliknąć Download Software and Updates (Pobierz oprogramowanie i aktualizacje). 4. W części Download Software (Pobierz oprogramowanie) wybrać wersję SolidWorks i pakiet Service Pack do pobrania. 7

8 Indywidualne instalacje Instalacja na indywidualnych komputerach SolidWorks można zainstalować na indywidualnym komputerze wykorzystując kilka metod instalacji. Menedżera instalacji SolidWorks wykonuje instalację, dopasowując instalację do nabytych produktów. Przed rozpoczęciem instalacji, należy: Mieć dostępny numer seryjny SolidWorks. Zweryfikować, czy istnieje funkcjonujące połączenie internetowe. Menedżer instalacji SolidWorks wymaga różnych komponentó Microsoft, takich jak Instalator systemu Microsoft Windows, Office Web Components, Microsoft Visual Studio Tools for Applications oraz.net Framework. Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanych prawidłowej wersji wszystkich wymaganych wstępnie komponentów, Menedżer instalacji SolidWorks zainstaluje je automatycznie przed zainstalowaniem produktów SolidWorks. 8

9 Metoda instalacji Użycie nośników instalacyjnych SolidWorks Opis procesu Umieścić odpowiedni dysk DVD w stacji dysków komputera. Nośniki instalacyjne SolidWorks zawierają oddzielne dyski DVD dla 32-bitowych i 64-bitowych instalacji Windows. Użycie katalogu pobierania na serwerze Kliknąć dwukrotnie setup.exe w katalogu pobierania. Katalog pobierania musi być dostępny z komputera, na którym instalowane są produkty SolidWorks i musi zawierać wszystkie pliki instalacyjne SolidWorks, aby możliwe było rozpoczęcie instalacji. Menedżer instalacji może pomóc w odnalezieniu brakujących plików, jeżeli istnieje dostęp do Internetu i dostęp do zapisu w katalogu pobierania. To nie jest obraz administracyjny. Jedynym sposobem zainstalowania komputera klienta z obrazu administracyjnego jest kliknięcie łącza na stronie HTML dystrybuowanej przez administratora SolidWorks. Uaktualnianie istniejącej instalacji SolidWorks przy użyciu narzędzia Sprawdź czy istnieją aktualizacje Należy wykonać jedną z poniższych czynności: W aplikacji SolidWorks kliknąć Pomoc > Sprawdź czy istnieją aktualizacje. W Windows, kliknąć Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SolidWorks > Sprawdź czy istnieją aktualizacje. W każdej z poprzednich metod można zaplanować regularne sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje poprzez wybranie opcji Sprawdź czy istnieją aktualizacje co X dni i określenie wartości z zakresu pomiędzy 1 oraz 99. Konieczne jest funkcjonujące połączenie internetowe. Klienci Workgroup PDM wykrywają aktualizacje przechowalni Vault automatycznie. Nie jest konieczne pobieranie pakietu Service Pack w celu aktualizacji klientów. Szczegóły zawiera temat Aktualizacja klientów w Pomocy online dla Workgroup PDM. 9

10 Metoda instalacji Opis procesu Pobieranie z witryny sieci Web klientów SolidWorks. 1. Przejść do witryny sieci Web SolidWorks. 2. Zalogować się jako klient usługi subskrypcji używając adresu i hasła lub numeru seryjnego SolidWorks. 3. W części Self Service (Samoobsługa) kliknąć Download Software and Updates (Pobierz oprogramowanie i aktualizacje). 4. W części Download Software (Pobierz oprogramowanie) kliknąć wersję SolidWorks, którą należy zainstalować. Konieczne jest funkcjonujące połączenie internetowe. Musimy być klientem usługi subskrypcji SolidWorks z dostępem logowania do witryny Customer Portal (Portal klienta). Po zakończeniu instalacji, należy uruchomić aplikację SolidWorks i aktywować licencję. Administracja indywidualnymi instalacjami Zwykle administracja indywidualnymi instalacjami polega na modyfikowaniu, naprawianiu, usuwaniu i uaktualnianiu instalacji. Modyfikowanie instalacji Można modyfikować instalację, aby zainstalować produkty, które nie zostały zainstalowane lub aby usunąć produkty. Jeśli zainstalowano już SolidWorks i nabyto dodatek w późniejszym terminie, można modyfikować instalację, aby uwzględnić nowy dodatek. Należy zainstalować dodatek na każdym indywidualnym komputerze. Workgroup PDM nie jest instalowany gdy modyfikujemy oryginalny pakiet SolidWorks, aby uwzględniał SolidWorks Professional lub SolidWorks Premium. 1. Należy upewnić się, że nie są aktywne żadne sesje SolidWorks. 2. W Windows otworzyć Panel sterowania i uruchomić Dodaj lub usuń programy. 3. Wybrać instalację SolidWorks, którą należy zmodyfikować, a następnie kliknąć Zmień. 4. Na ekranie Witamy upewnić się, czy zaznaczono opcję Modyfikuj instalację indywidualną (na tym komputerze) i kliknąć Dalej. 5. Sprawdzić, czy na ekranie Numer seryjny wyszczególnione są odpowiednie numery seryjne i kliknąć Dalej. 6. Wybrać produkty do zainstalowania lub usunięcia na ekranie Wybór produktu, a następnie kliknąć Dalej. Podczas modyfikowania instalacji: 10

11 Domyślnie nie są instalowane ani usuwane żadne produkty, nawet jeżeli określony zostanie nowy numer seryjny. Konieczna jest zmiana czynności instalacji dla każdego produktu lub funkcji. Aby zobaczyć przewidywaną czynność modyfikacji dla konkretnego komponentu, należy kliknąć nazwę komponentu (nie klikać pola wyboru). Przewidywana czynność modyfikacji pojawi się w polu informacji poniżej listy produktów. Aby zobaczyć dostępne funkcje dla każdego produktu, należy kliknąć symbol + obok tego produktu, a następnie kliknąć ikonę obok produktu lub funkcji, aby zmienić czynności instalacji. W przypadku zmiany wyboru produktu w stosunku do początkowej specyfikacji, obok tego komponentu produktu na liście pojawi się gwiazdka (*). 7. Na ekranie Podsumowanie kliknąć Modyfikuj teraz. 8. Na ekranie Ukończono instalację, kliknąć Zakończ. Naprawianie instalacji Jeżeli napotkamy na problemy z zainstalowanym produktem SolidWorks, można użyć Menedżera instalacji SolidWorks, aby naprawić instalację. Można naprawić indywidualną instalację. Nie można naprawić obrazu administracyjnego, Konieczne jest odinstalowanie, a następnie ponowne zainstalowanie obrazu administracyjnego. 1. Kliknąć Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy. 2. Wybrać wersję SolidWorks, która ma zostać naprawiona i kliknąć Zmień. 3. Na ekranie Witamy w Menedżerze instalacji SolidWorks, kliknąć Napraw tę instalację. 4. Na ekranie Produkty do naprawienia wybrać produkt do naprawienia. 5. Usunąć zaznaczenia pozostałych produktów na ekranie. 6. Kliknąć Napraw. Przywracanie indywidualnej instalacji do poprzedniego pakietu Service Pack Aby przywrócić indywidualną instalację do poprzedniego pakietu Service Pack w bieżącej rodzinie wersji głównej, należy odinstalować aktualnie zainstalowaną w komputerze wersję Service Pack, a następnie zainstalować ponownie wcześniejszą wersję. Usuwanie instalacji Można usunąć instalację na indywidualnym komputerze lub w środowisku klient/serwer. 1. Należy upewnić się, że nie są aktywne żadne sesje SolidWorks. 2. Jeżeli chcemy transferować licencję SolidWorks do innego komputera, należy transferować licencję do tego komputera przed usunięciem instalacji SolidWorks na tym komputerze. Aby uzyskać informacje na temat transferowania licencji SolidWorks, należy zapoznać się z tematem Transferowanie licencji na stronie W Windows otworzyć Panel sterowania i kliknąć dwukrotnie Dodaj lub usuń programy. 11

12 4. W części Dodaj lub usuń programy wybrać komponent produktu do usunięcia. W niektórych przypadkach może występować wiele komponentów Service Pack SolidWorks dla danej wersji głównej. Aby usunąć wersję główną SolidWorks, należy usunąć wszystkie elementy Service Pack dla tej wersji głównej w części Dodaj lub usuń programy. 5. Kliknąć Usuń. 6. W Menedżerze instalacji SolidWorks, na ekranie Produkty do usunięcia: a) Wybrać produkty do usunięcia. Domyślnie wybrane są wszystkie komponenty produktów. b) Usunąć zaznaczenie produktów, których nie należy usuwać. c) Kliknąć Usuń elementy. Uaktualnianie do nowej wersji Istnieje kilka metod uaktualniania indywidualnej instalacji do nowej wersji SolidWorks. Można uaktualnić do nowej wersji, gdy: Otrzymano nowy nośnik instalacyjny Otrzymano powiadomienie o uaktualnieniach podczas uruchamiania SolidWorks Ręcznie sprawdzono, czy istnieją aktualizacje Uruchomiono nowe wystąpienie Menedżera instalacji Podczas instalowania nowej wersji głównej można uaktualnić poprzednio zainstalowaną wersję główną lub równolegle zainstalować nową wersję. W przypadku instalowania wersji Service Pack dla poprzednio zainstalowanej wersji głównej, tamta wersja jest aktualizowana automatycznie. Ręczne sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje Sprawdzanie, czy istnieją aktualizacje dla aktualnie zainstalowanej wersji SolidWorks można przeprowadzić przy użyciu jednej z poniższych metod: W aplikacji SolidWorks kliknąć Pomoc > Sprawdź czy istnieją aktualizacje. W Microsoft Windows, kliknąć Start > Wszystkie programy > Menedżer instalacji SolidWorks > Sprawdź czy istnieją aktualizacje. Można również zaplanować regularne sprawdzanie czy istnieją aktualizacje. W przypadku użycia którejkolwiek z tych metod, w wyświetlonym oknie dialogowym należy wybrać Sprawdź czy istnieją aktualizacje cox dni i określić wartość, gdzie X może być liczbą z przedziału od 1 do 99. Uaktualnianie klientów Workgroup PDM Klienci Workgroup PDM wykrywają aktualizację przechowalni Vault. Nie jest konieczne pobieranie pakietu Service Pack w celu aktualizacji klientów. Instrukcje zawiera temat Aktualizacja klientów w Pomocy online dla Workgroup PDM. Zastrzeżenia aktualizacji Produkty, które mogą mieć wiele instalacji o różnych wersjach głównych nie zawsze obsługują główne uaktualnienia czy też możliwość uaktualnień pomiędzy głównymi wersjami w jednej operacji. 12

13 W takim przypadku, Menedżer instalacji symuluje uaktualnienie poprzez najpierw zainstalowanie nowej wersji a następnie usunięcie starej. Obecnie główne produkty SolidWorks obsługują główne uaktualnienia; pozostałe produkty nie. Konsekwencje: Podczas uaktualniania głównego produktu SolidWorks pomiędzy głównymi wersjami: Istniejące zainstalowane lokalizacje nie ulegną zmianie. Uaktualnienie może być przywrócone do poprzedniej wersji jeżeli wystąpi błąd lub anulowanie podczas aktualizacji. Kiedy inne produkty są uaktualniane pomiędzy głównymi wersjami: Każdy produkt jest najpierw instalowany jako nowy produkt do nowej lokalizacji a następnie usunięta jest oryginalna instalacja. Po rozpoczęciu, uaktualnienie nie może być przywrócone do poprzedniej wersji jeżeli wystąpi błąd lub anulowanie podczas aktualizacji. Zasady współistnienia produktów Poniższe zasady współistnienia produktów określają jak nowe produkty są instalowane i istniejące produkty są uaktualniane. Zasada Dozwolonych jest wiele wersji głównego produktu SolidWorks, niezależnie od pakietu Service Pack czy głównej wersji (za wyjątkiem trzech produktów wymienionych poniżej). Tylko jedna wersja poniższych produktów jest dozwolona na danym komputerze: Workgroup PDM Server Menedżer licencji SolidNetWork Dla każdej wersji głównej może być zainstalowana tylko jedna wersja zawartego produktu. Przykłady SolidWorks 2009 SP3.0, oraz SolidWorks 2010 SP0.0 mogą współistnieć na jednym komputerze. Jeżeli jednak na komputerze zainstalowany jest SolidWorks 2010 SP0.0 i nastąpi instalacja SolidWorsk 2010 SP1.0, to Menedżer instalacji zastąpi wersje SP0.0 nową wersją SP1.0. SolidWorks 2010 SP0.0 i 2010 SP1.0 nie mogą współistnieć na jednym komputerze. Jeżeli zainstalowany jest SolidWorks 2010 SP0.0, Workgroup PDM Server zostanie uaktualniony do 2010 SP0.0, nawet jeżeli wcześniejsza główna wersja SolidWorks nadal istnieje na danym komputerze. Jeżeli SolidWorks 2010 SP0.0 jest uaktualniany do 2010 SP1.0, to SolidWorks Explorer 2010 SP0.0 zostanie automatycznie uaktualniony do 2010 SP1.0. Tym niemniej na danym komputerze może również istnieć SolidWorks Explorer 2009 SP

14 Instalacje na wielu klientach Rozmieszczanie do wielu klientów Można instalować produkt SolidWorks na wielu klientach poprzez utworzenie obrazu administracyjnego a następnie rozmieszczenie instalacji na klientach. Proces rozmieszczania do wielu klientów przebiega następująco: 1. Tworzenie obrazu administracyjnego. Tworzenie obrazu administracyjnego z Menedżera instalacji na stronie 15 Tworzenie obrazu administracyjnego z wiersza polecenia na stronie Rozmieszczanie obrazu administracyjnego do klientów. Rozmieszczanie obrazy administracyjnego do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej na stronie 19 Instalowanie z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza polecenia na stronie Wdrażanie licencji. Administrowanie indywidualnymi licencjami na stronie 56 Administrowanie licencjami przy użyciu Menedżera licencji SolidNetWork na stronie 57 Używanie obrazów administracyjnych Obraz administracyjny pozwala na konfigurację instalacji produktów SolidWorks z jednej lokalizacji sieciowej. Obraz administracyjny można zainstalować z dowolnego komputera w sieci, z komputerem klientem włącznie. Obraz administracyjny musi znajdować się we współużytkowanym folderze. Jeżeli uwzględnione są wszystkie produkty, ilość miejsca na dysku wymagana przez obraz administracyjny może wynosić 7GB lub więcej. Jeżeli podczas uaktualniania obrazu administracyjnego, uaktualniana jest nazwa udziału, klient jest uaktualniany automatycznie przy następnym uruchomieniu aplikacji. Szczegółowe informacje zawiera temat Uaktualnianie klientów z obrazów administracyjnych na stronie 44. Klienci muszą mieć na swoich komputerach uprawnienia administracyjne, chyba że określono opcję Uruchom instalację jako inny użytkownik dla instalacji klienta w części Edytor opcji obrazu administracyjnego na stronie 15. Opcja ta nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista i późniejszych. Zarządzanie grupami użytkowników z wieloma produktami i numerami seryjnymi opisano w temacie Edytor opcji obrazu administracyjnego na stronie

15 Tworzenie obrazu administracyjnego z Menedżera instalacji Jeżeli SolidWorks instalowany jest na wielu komputerach, można utworzyć obraz administracyjny a następnie rozmieścić aplikację do innych komputerów. 1. Uruchomić Menedżer instalacji SolidWorks (zgodnie z opisem w części Inicjowanie instalacji SolidWorks na stronie 7). 2. Na ekranie Witamy wybrać następujące opcje: Produkty obrazu administracyjnego i serwera Utwórz lub uaktualnij obraz administracyjny. 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Edytor opcji obrazu administracyjnego Edytor opcji obrazu administracyjnego pozwala na dostosowanie ustawień parametrów instalacji w obrazu administracyjnym dla komputerów indywidualnych oraz grup komputerów. Po utworzeniu obrazu administracyjnego, Menedżer instalacji pyta czy uruchomić Edytor opcji. Można również uruchomić Edytor opcji za pomocą dwukrotnego kliknięcia pliku sldim\sldadminoptioneditor.exe w folderze obrazu administracyjnego. Aby określić różne konfiguracje instalacji dla grup lub komputerów indywidualnych, należy dodać grupy i komputery w Edytorze opcje a następnie określić różne opcje instalacji dla tych grup komputerów oraz komputerów. Dodawanie i usuwanie grup i komputerów Edytor opcji obrazu administracyjnego pozwala na określenie różnych konfiguracji instalacji dla grup komputerów oraz dla indywidualnych komputerów. Na przykład: użytkownik może chcieć skonfigurować kilka komputerów do korzystania z konkretnego podzbioru komponentów produktów dostępnych w obrazie, a inną grupę do korzystania z innego podzbioru komponentów produktów. Pomimo korzystania z jednego obrazu administracyjnego, ustawienia grupy Edytora opcji pozwalają instalować różne podzbiory produktów w różnych grupach komputerów. 15

16 Aby dodać grupę, należy: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Ustawienia globalne, a następnie kliknąć Dodaj grupę. 2. Wprowadzić nazwę grupy. Aby dodać komputery, należy: 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejącą grupę lub Ustawienia globalne, a następnie kliknąć Dodaj komputer. W przypadku kliknięcia prawym przyciskiem myszy istniejącej grupy, komputery są dodawane do tej grupy. W przeciwnym razie są one dodawane na najwyższym poziomie. 2. Wykonać jedną z poniższych czynności: Wprowadzić jedną lub więcej nazw komputerów w części Nazwa komputera. Wiele komputerów można rozdzielić znakiem podziału wiersza, odstępu, tabulacji, przecinka, kropki, dwukropka lub średnika. Można skopiować i wkleić listę nazw komputerów z pliku zewnętrznego. Nazwy komputerów nie mogą zawierać kwalifikatorów domeny. Na przykład pluto.solidworks.com jest nieprawidłową nazwą. Kliknąć Dodaj wiele komputerów, aby wybrać komputery z sieci. Aby przenieść istniejący komputer do grupy, należy: Przeciągnąć komputer do grupy. Aby przenieść komputer z grupy, należy: Przeciągnąć komputer na Ustawienia globalne lub do innej grupy. Aby usunąć grupę lub komputer, należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę lub komputer, a następnie kliknąć Usuń grupę lub Usuń komputer. Jeżeli grupa zostanie usunięta, wszystkie komputery w obrębie tej grupy zostaną usunięte. Aby usunąć wszystkie grupy i komputery, należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy Ustawienia globalne, a następnie kliknąć Usuń wszystkie. 16

17 Określanie ustawień opcji dla grup i komputerów Można określić ustawienia opcji dla wszystkich komputerów, grup komputerów oraz komputerów indywidualnych. Ustawienia opcji są dziedziczone przy przenoszeniu hierarchii. Na przykład: Ustawienia zdefiniowane jako Ustawienia globalne są dziedziczone przez wszystkie grupy i komputery. Ustawienia zdefiniowane dla grupy są dziedziczone przez wszystkie komputery w obrębie tej grupy. Można zmienić ustawienia opcji dla komputera lub grupy, aby zastąpić ustawienia domyślne lub odziedziczone. Kiedy zmienione zostaną ustawienia opcji z wartości domyślnej lub odziedziczonej, opcja ta jest podświetlona. Aby przywrócić pierwotne dziedziczone wartości ustawień opcji, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę lub komputer, a następnie kliknąć Przywróć do ustawień globalnych (dla grupy lub komputera, który nie jest członkiem grupy) lub Przywróć do ustawień grupy (dla komputera będącego członkiem grupy). Aby określić ustawienia opcji, należy: 1. Kliknąć obiekt do zmodyfikowania (na przykład Ustawienia globalne, grupę lub komputer). 2. Na kartach po prawej stronie, określić ustawienia opcji. 17

18 Karta Opcje Numery seryjne Ustawienia opcji Należy wprowadzić numery seryjne dla różnych produktów do zainstalowania. Należy określić port oraz serwer dla serwera licencji sieciowej SolidWorks Network License (SNL) Server. Szczegółowe informacje zawiera temat Administrowanie licencjami przy użyciu Menedżera licencji SolidNetWork na stronie 57. Opcje klienta Można utworzyć nową instalację lub uaktualnić najnowszą istniejącą instalację. Można określić katalog instalacji na komputerze kliencie. Można użyć ustawień interfejsu użytkownika SolidWorks (skróty klawiaturowe, dostosowanie menu, układ pasków narzędzi, itd.) lub użyć ustawień zapisanych z innej instalacji przy użyciu Kreatora kopiowania ustawień Można wybrać uczestnictwo w Programie doświadczeń klientów SolidWorks. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową Programu opinii i doświadczeń klientów. Opcje obrazu Automatycznie uaktywnij instalacje klientów. Szczegółowe informacje zawiera temat Aktywowanie licencji na stronie 56. Utwórz dziennik diagnostyki podczas instalacji. Można uruchomić instalację jako inny użytkownik (na przykład jeżeli dla instalacji wymagane są uprawnienia administracyjne). Instalacja obrazu administracyjnego na kliencie przy użyciu zmapowanego napędu (zamiast Format UNC na stronie 103) może się nie powieść, jeżeli ta opcja jest określona, ze względu na problemy związane z uprawnieniami zdalnymi. Funkcja ta nie jest obsługiwana w systemach Windows Vista i późniejszych. Programy zewnętrzne można uruchomić przed lub po instalacji. Oprogramowanie do zainstalowania Można określić komponenty produktu do zainstalowania. 18

19 Karta Opcje Standardowe biblioteki Ustawienia opcji Można użyć standardowych plików biblioteki Toolbox lub zainstalować nowe pliki biblioteki. 3. Zamknąć Edytor opcji, aby zastosować zmiany w ustawieniach opcji. Rozmieszczanie obrazy administracyjnego do klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej Po utworzeniu i udostępnieniu katalogu obrazu administracyjnego, można powiadomić klientów za pomocą poczty elektronicznej. Skonfigurować katalog obrazu administracyjnego do udostępniania na komputerze, do którego dostęp mają inne komputery (na przykład z wykorzystaniem Format UNC na stronie 103). Można wysłać wiadomość zawierającą łącze do pliku katalog_instalacyjny_obrazu_administracyjneg\startswinstall.hta do wszystkich klientów. Klienci następnie otworzą ten plik i kliknąć Zainstaluj teraz produkty SolidWorks, aby rozpocząć instalację z obrazu administracyjnego. Jeżeli uaktualniamy obraz administracyjny do nowej wersji SolidWorks, można skonfigurować lokalizację obrazu administracyjnego i współużytkować właściwości tak, aby zainstalowani wcześniej klienci używający tego obrazu zostali uaktualnieni automatycznie. Szczegółowe informacje zawiera temat Uaktualnianie klientów z obrazów administracyjnych na stronie 44. Anonsowanie obrazu administracyjnego do klientów Można uruchomić polecenie anonsujące nową instalację obrazu administracyjnego do klientów. Rozmieszczanie za pomocą poczty jest zwykle metodą powiadamiania klientów o nowej instalacji SolidWorks. Alternatywnie można jednak wykonać polecenie anonsowania nowej instalacji do klientów. Na przykład: można anonsować do pracowników, którzy normalnie nie używają aplikacji SolidWorks. Anonsowanie SolidWorks tworzy skrót do aplikacji SolidWorks w menu Start na komputerze użytkownika oraz tworzy skojarzenie plików z obrazem administracyjnym na serwerze. Początkowo nie są instalowane pliki wykonywalne. Instalacja ma miejsce tylko gdy użytkownik potrzebuje aplikacji. Kiedy użytkownik klika na skrót lub klika dwukrotnie na dokument SolidWorks, rozpoczyna się instalacja i aplikacja SolidWorks zostaje uruchomiona. Aby anonsować z obrazu administracyjnego, należy: 1. Utworzyć i skonfigurować obraz administracyjny. 2. Zaanonsować produkt na każdym komputerze gdzie ma być zainstalowana aplikacja SolidWorks. Na przykład: msiexec /jmścieżka_do_pliku_msi_obrazu_administracyjnego 19

20 gdzie ścieżka_do_pliku_msi_obrazu_administracyjnego jest Format UNC na stronie 103 do katalogu obrazu administracyjnego. Wiersz polecenia - Rozmieszczanie Można automatycznie uruchomić obraz administracyjny przy użyciu wiersza polecenia lub pliku wsadowego (dyskretna instalacja). Tworzenie obrazu administracyjnego z wiersza polecenia Można utworzyć obraz administracyjny używając Menedżera instalacji lub z wiersza polecenia MS-DOS. Wiersz polecenia pozwala na dostosowanie instalacji. W przypadku tworzenia obrazu administracyjnego z wiersza polecenia, konieczne jest utworzenie i rozmieszczenie Lokalizacje plików MSI dla obrazów administracyjnych na stronie Otworzyć okno Wiersz polecenia. a) W systemie Windows kliknąć Start > Uruchom. b) Wprowadzić cmd i kliknąć OK. 2. Wprowadzić następujące polecenie: msiexec /a ścieżka_msi gdzie ścieżka_msi jest ścieżką i nazwą pliku.msi dla danego systemu operacyjnego. Plik SolidWorks.msi jest zlokalizowany w podkatalogu swwi\data w katalogu instalacyjnym. Na przykład: msiexec /a F:\swwi\data\SolidWorks.msi 3. W Kreatorze instalacji SolidWorks postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Przygotowywanie klientów do instalacji z obrazu administracyjnego przy użyciu wiersza polecenia Po utworzeniu obrazu administracyjnego i przed powiadomieniem klientów, konieczne jest zainstalowanie komponentów Microsoft Windows, które nie mogą być zainstalowane przez obrazy administracyjne przy użyciu wiersza polecenia lub Microsoft Active Directory. Ręczna instalacja tych komponentów Windows jest wymagana tylko w przypadku instalowania z obrazu administracyjnego, który został utworzony ręcznie przy użyciu wiersza polecenia lub za pośrednictwem Microsoft Active Directory. W przypadku użycia Menedżera instalacji do utworzenia i zainstalowania obrazu administracyjnego, te komponenty Windows są instalowane automatycznie. Poniżej zestawiono pliki wymagane przez SolidWorks w komponentach Windows: Instalator Windows Komponenty Office Web Zawiera pliki wymagane do uruchomienia SolidWorks Simulation Premium. Zawiera formanty COM wymagane dla DriveWorks. 20

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2015 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik Instalacji SOLIDWORKS Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci Autodesk 2012 Podręcznik administratora sieci 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Przewodnik administratora licencji wielokrotnych IBM SPSS Statistics Wersja 22 Przewodnik administratora licencji wielokrotnych Spis treści Przewodnik administratora....... 1 Zanim rozpoczniesz............. 1 Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK INSTALACJI

PRZEWODNIK INSTALACJI W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2

Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Informacje o wersji dla programu Windows Server Update Services 3.0 SP2 Te informacje o wersji dotyczą programu Windows Server Update Services 3.0 z dodatkiem Service Pack 2 (WSUS 3.0 SP2). Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows

DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows DB2 wersja 9.5 dla systemów Linux, UNIX i Windows Wersja 9 Wydanie 5 DB2 - Wprowadzenie do instalowania i administrowania w środowisku Linux i Windows Zaktualizowano w grudniu 2010 GC85-0298-03 DB2 wersja

Bardziej szczegółowo

SMALL OFFICE SECURITY

SMALL OFFICE SECURITY SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik szybkiego uruchamiania Small Office Security Przewodnik szybkiego uruchamiania Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r.

Zaktualizowano: wtorek, 25 października 2011 r. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control, wersja 12.1 Release Update 1 Zaktualizowano: wtorek, 25 października

Bardziej szczegółowo