Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B"

Transkrypt

1 Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013

2 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy: System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku... 7 Ustawienie ceny głównej... 7 Domyślny opiekun... 7 Przydzielenie roli opiekuna lub przedstawiciela:... 8 Ustawienie magazynu do zapisu zamówień na podstawie pola własnego... 8 Dziennik zdarzeń... 9 Style graficzne... 9 Ustawienie po jakich polach wyszukiwarka ma wyszukiwac produkty Synchronizator Harmonogram Moduły dodatkowe dodawanie numeru listu przewozowego Produkty Magazyny Grupy produktów Produkty Cechy Atrybuty Konfiguratory Sposoby pokazywania stanów Strona Pracownicy Lokalizacje Tłumaczenie nazwy platformy ( w zakładce przeglądarki) Języki Treści Artykuły

3 Kategorie artykułów Rotatory banerów Banery Szablony Kontrahenci Sklepy Kontrahenci Sklepy kategorie Kategorie klientów Mój katalog Katalog klienta Katalog klienta wykluczenia Przechowalnie Rejestracje Limity ilościowe Zamówienia Rabaty i promocje Rabaty proste Promocje Rabaty zaawansowane Promocje w koszyku Stałe ceny Import Import produktów powiązanych Maile Newsletter Szablony maili reset szablonów maili Historia wiadomości Oferty i druki Szablony wydruku Zgłoszenia Formularze Statusy formularzy

4 Formularze zgłoszenia Koszyk Reguły koszyka ustawianie reguły Przekroczone stany Ustawienie katalogu Subkonta Subkonta platformy Subkonta z Subiekta

5 1. Personalizacja oferty Baza produktów z systemu ERP eksportowana jest na platformę b2b. W celu udostępnienia jej kontrahentom należy uzupełnić ustawienia posługując się dostępnymi w panelu administracyjnym platformy narzędziami. Ważne terminy: - System ERP modułowe systemy magazynowo księgowe, służące do wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, np. Subiekt, Optima, Enova - kontrolka - kod umoziwiający wyświetlenie żadanej wartości - parametr opcja umożliwiająca sterowanie zawartością kontrolki - szablon opcja dostępna w CKF edytorze, umożliwiająca zapisywanie wzorcowych treści i wykorzystanie ich w dowolnym edytorze platformy b2b. Szablony można wykorzystać np. do przygotowania mailingu, banerów, treści artykułów - kategorie artykułów kategorie artykułów to treści odpowiedzialne za budowanie zawartości strony. Można je podzielić na kategorie systemowe i kategorie ogólne. Kategorie ogólne używane są budowania wyglądu platformy. Kategorie systemowe zaś to kategorie odpowiedzialne za konfigurację treści funkcjonalnych. Lista kategorii artykułów dostępna jest w zakładce Terści/Kategorie artykułów. Domyślnie wyświetlana jest lista kategorii ogólnych. Po zaznaczeniu checkboxa pokaż kategorie systemowe na liście wyświetlone zostają również kategorie systemowe, dodatkowo podświetlone na czerwono i posiadające wypełnione pole symbol. - role kontrahentów na platformie wyróżniamy cztery podstawowe role kontrahentów - klient osoba składająca zamówienia za pomocą platformy b2b - administrator osoba zarządzająca treściami i ustawieniami platformy - opiekun osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem - przedstawiciel użytkownik platformy, zarządzający ofertą określonych klientów - powiadomienia informacja wysłana automatycznie w odpowiedzi na określone zadanie, np. powiadomienie o dostępności - synchronizator program umożliwiający integrację platformy B2B i programu magazynowoksięgowego - style graficzne opcja dostępna w zakładce System/Style graficzne, umożliwia dostosowanie kolorystyki do wymagań użytkownika 4

6 - moduł sklepy umożliwia zamieszczenie mapy, ze znacznikami dowolnie wybranych lokalizacji - rotatory banerów rotatory banerów umieszczane na stronie, umożliwiają wyświetlanie ruchomych banerów. Rotatory mogą być wyświetlane w postaci slajdów lub suwaka. -lokalizacje umożliwiają edytowanie treści wyświetlanych fraz systemowych, a także ich tłumaczenie na inne języki - atrybut zbiór cech określających różne warianty, np. cecha kolor: zielony, czerwony, zółty - edytor CKF i podstawowe operacje w edytorze Żródło dokumentu po przełączeniu na tryb źródłowy zawartość edytora wyświetlana jest w języku HTML - Ikona po naciśnięciu której możliwe jest wczytanie uprzednio przygotowanego szablonu - Wklej - Wklej jako tekst (pozbawiony stylów) - Wklej z Worda - standardowe style tekstu - ustawienie tekstu na stronie - zmiana koloru tekstu lub kolory tła tekstu - linkowanie - wstaw grafikę - Formatowanie tekstu - lista wyświetla dostępne dla danego szablonu parametry 5

7 1. System Blokada systemu Aby ustawić blokadę systemu należy w panelu administarcyjnym wejść w zakałdkę System/Blokada systemu i zaznaczyć checkbox Aktywuj blokadę, a następnie ustawić jej parametry. Ustawienie blokady powoduje brak możliwości logowania się klientów do platformy. Po zaznaczeniu opcji Blokada systemu, otwiera się okno, w którym administrator ustawia czas trwania blokady (daty od i do kiedy blokada ma trwać), a także komunikat, który będzie wyświetlany podczas jej trwania ( w oknie edycji ). Tłumaczenia komunikatu można dokonać poprzez zmianę parametru języka (rozwijana lista po prawej stronie panelu). Opcja Blokada systemu umożliwia również ustawienie grup klientów (a także wykluczanie klientów w grupach), które mimo zablokowanego systemu będą mogły logować się na platformę. Zapisanie ustawienia blokady wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku Zastosuj Aby wyłączyć blokadę systemu należy zalogować się do panelu administracyjnego i w zakładce System/Blokada systemu odznaczyć checkbox Aktywuj blokadę Użytkownicy Opcja umożliwia dodanie użytkowników, którzy będą mogli administrować system. Dodanie kolejnego użytkownika umożliwia przycisk + w prawej, górnej części panelu. Po naciśnięciu przycisku należy podać dane do logowania (adres i hasło) oraz jego symbol. Ustawienia należy zapisać. Uwaga raz utworzonego użytkownika nie można usunąć. Można jedynie ustawić konto jako nieaktywne ( w opcji edycji użytkownika). Ustawienia Wszystkie zmiany w zakładce ustawienia robione są automatycznie, wyjście z edytora powoduje jego automatyczne zapisanie 6

8 Logo w nagłówku Aby dodać logo należy skorzystać z zakładki System/Ustawienia, a następnie Wygląd/Logo. Logo należy dodać w polu edytora. Nie ma konieczności zapisu, logo zostanie automatycznie wyświetlone w nagłówku. Ustawienie ceny głównej Domyślne poziomy cenowe (hurtowe i detaliczne) można ustawić w zakładce System/Ustawienia/Synchronizacja/Synchronizator. Ustawienie dotyczące cen: -Domyślny poziom ceny detalicznej produktów (symbol: poziom_ceny_detalicznej ) -Domyślny poziom ceny hurtowej produktów (symbol: poziom_ceny_hurtowej ) W powyższych ustawieniach należy wpisać poziom cenowy z kartoteki towaru systemu magaznowoksięgowego. W przypadku Subiekta poziom cenowy określany jest za pomocą cyfry oznaczającej kolejność poszczególnych poziomów cenowych na karcie towarów (licząc od góry) Domyślny opiekun 7

9 Aby ustawić opiekuna lub przedstawiciela należy dodać pracowników. Pracowników można dodać bezpośrednio na platformie (zakładka Strona/pracownicy). Pracowników można dodać również w programie magazynowo księgowym jako kontrahentów, np. w Subiekcie dla każdego pracownika należy utworzyć kartę kontrahenta. Konieczne jest wypełnienie pół adres i pole własne hasło B2B. Następnie należy ustawić moduł dodatkowy (synchronizator/moduły dodatkowe) o nazwie DodawaniePracowników, gdzie należy podać domenę maila na podstawie, której platforma rozpozna kontrahentów. Po synchronizacji kontrahenci o określonym mailu zostaną zapisani w zakładce pracownicy. Przydzielenie roli opiekuna lub przedstawiciela: W zakładce Strona/Pracownicy należy edytować pracownika, a następnie przypisać określoną rolę pracownika. Zmiany należy zapisać Ustawienie magazynu do zapisu zamówień na podstawie pola własnego 8

10 Aby ustawić zapisywanie zamówień do magazynu na podstawie pola własnego karty kontrahenta, należy uzupełnić ustawienie b2b_magazyn_domyslny, które znajduje się w panelu administracyjnym Synchronizacja/Synchronizator. W ustawieniu tym należy podać dokładną nazwę pola własnego z karty kontrahenta ( z zachowaniem wielkości liter). Jeżeli ustawienie nie jest wypełnione, zamówienia domyślnie będą zapisywane w magazynie głównym. Dziennik zdarzeń W dzienniku zdarzeń widoczne są wpisy mówiące o błędach platformy, wraz z treścią błędu, nazwą modułu, którego błąd dotyczył jak również datą i godziną jego wystąpienia. Style graficzne Na platformie ustawiony jest jeden domyślny styl graficzny. Zmiany kolorystyki można dokonać w zakładce System/Style graficzne. Dodanie nowego stylu umożliwia przycisk dodaj (umieszczony w prawym rogu). Użytkownik ma możliwość dopasowania kolorystyki elementów graficznych do swoich potrzeb. Ustawianie stylów graficznych najłatwiej dokonuje się w przeglądarce Chrome, ponieważ przeglądarka ta pokazuje wybrany kolor. W innych przeglądarkach internetowych wyświetlany jest jedynie kod koloru (np.#0000). Po ustawieniu kolorystyki należy zapisać szablon. Aktywacji szablonu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku Aktywuj na liście dostępnych stylów. Aktywny szablon ma status Włączony. Szablon domyślny nie jest wyświetlany na liście. Po aktualizacji systemu automatycznie wczytywany jest szablon domyślny. Ustawienie po jakich polach wyszukiwarka ma wyszukiwac produkty W załadce System/Ustawienia/Brakujące/Brakujące należy znaleźć ustawienie produkty_wyszukiwanie. Wartość domyślna tego ustawienia pozwala na wyszukiwanie po kodzie, symbolu i nazwie. Administrator ma możliwość zmiany ustawień, poprzez odznaczenia wartości domyślen i wpisne opcji Kod- szuka po symbolu produktu Nazwa szuka po nazwie produktu 9

11 Opis szuka w opisie W ustawieniu można podać więcej niż jedną wartość. Kolejne opcje powinny być oddzielone średnikami. 2. Synchronizator Harmonogram W zakładce synchronizator/harmonogram ustawiane są wszystkie zadania jakie muszą zostać uruchomione na platformie związane z synchronizacją danych. Użytkownik ma możliwość obserwacji w jakim czasie dane zadanie zostanie odpalone. Jeżeli dane zadanie jest podświetlone na kolor czerwony oznacza to, że jest przeterminowane i zostanie uruchomione w kolejnym wywołaniu synchronizacji. W zakładce synchronizator w kolumnie czas ostatniego uruchomienia administrator może skontrolować datę i godzinę ostatniego uruchomienia poszczególnych zadań. Ostatnia kolumna Przerwa określa czas pomiędzy kolejnymi wywołaniami danego zadania. Aby wywołać dane zadanie należy zmienić czas przerwy. Moduły dodatkowe W zakładce synchronizator/moduły dodatkowe użytkownik może sprawdzić, jakie dodatkowe moduły są aktywne. W zakładce tej można ustawić kolejne dodatkowe moduły. Lista dostępnych na platformie modułów dodatkowych dostępna jest po naciśnięciu przycisku dodaj. 10

12 - dodawanie numeru listu przewozowego Aby dodać informację na temat numeru listu przewozowego należy dodać pole własne ( lub atrybut) o nazwie, np. NUMER LISTU PRZEWOZOWGO ( dla dokumnetu faktura sprzedaży) Następnie należy uruchomić moduł dodatkowy o nazwie ListyPrzewozoweZERP Eksport dokumentów( zadanie:listyprzewozowe). W module tym należy podać z jakiego pola pobierane jest numer np. NUMER LISTU PRZEWOZOWGO. Należy również podać link do trackingu,np. gdzie {0} będzie zastępowane numerem listu. W przypadku kiedy z systemu ERP mają być wyciągane listy przewozowe dwóch róznych dostawców prosimy o kontakt z firmą Solex 3. Produkty Magazyny Opcja umożliwia dodanie nowego magazynu, z którego platforma będzie pobierała stany. Aby dodać nowy magazyn należy skorzystać z zakładki Produkty/magazyny, a następnie z przycisku dodaj umieszczonego w prawym górnym rogu panelu. Kolejnym etapem jest wypełnienie pól Symbol i Nazwa (zgodnie z systemem ERP). Przykład: Jeżeli w programie Subiekt magazyn, z którego pobierane są stany nazywa się MAG, na platformie należy utworzyć magazyn o takiej samej nazwie i takim samym symbolu. Po zapisaniu ustawień, użytkownik otrzymuje listę dostępnych magazynów, które posłużą do ustalenia sposobu pokazywania stanów. Grupy produktów W zakładce Produkty/Grupy produktów użytkownik ma możliwość zarządzania kategoriami produktów, wyświetlanymi w drzewku kategorii. 11

13 Kategorie produktów i producentów w drzewku wyświetlane są na podstawie zbiorów utworzonych w systemie księgowym (cech, grup, itp.). W Subiekcie najczęściej do tworzenia kategorii używa się cech. Po dodaniu odpowiednich cech w systemie księgowym należy ustawić na platformie prefiks cechy budującej dane drzewko. W tym celu należy skorzystać z zakładki Produkty/Grupy produktów, a następnie edycja wybranej grupy (produktów lub producenckiej). W polu parametry synchronizacji należy podać prefiks cechy dla danej kategorii, np.: k_, jeżeli cecha budująca kategorię wygląda następująco k_kategoriaproduktów. Aby zarządzać kategoriami i podkategoriami produktów należy skorzystać z opcji modeluj. Użycie tej opcji spowoduje wyświetlenie pełnej listy kategorii i podkategorii (utworzonych na podstawie atrybutów, nadanych w systemie ERP). Opcja modeluj umożliwia sterowanie kolejnością wyświetlanych kategorii. Kolejność kategorii określa się na podstawie liczb w kolumnie #. Każda kategoria może być edytowana. Edycja kategorii umożliwia, min. ustawienie linków alternatywnych, dostępu (dla zalogowanych, niezalogowanych). Dodatkowo kategorie w drzewku mogą być opatrzone ikonami. Aby dodać ikonę należy skorzystać z opcji edytuj kategorię, a następnie w polu Ikona w drzewku kategorii należy dodać obrazek. Edycja kategorii umożliwia również tłumaczenie nazw kategorii/podkategorii na języki inne niż język źródłowy. Aby przetłumaczyć nazwę kategorii należy przełączyć język ( za pomocą rozwijanej listy dostępnej w prawej części panelu), a następnie wprowadzić przetłumaczoną nazwę kategorii i zapisać zmiany. Produkty Cechy Atrybuty 12

14 W zakładce Produkty/Atrybuty wyświetlana jest lista wszystkich atrybutów nadanych produktom w systemie księgowym. Edycja danego atrybutu pozwala na jego aktywację/dezaktywację, ustawienie widoczności danego atrybutu w filtrach (na liście produktów) czy ustawienie kolejności. Tutaj dostępna jest również opcja przetłumaczenia nazwy atrybutu na inny niż źródłowy język. Na liście atrybutów dostępne są kontrolki pokazujące wartość danego atrybutu. Aby wyświetlić wartość atrybut należy kontrolkę skopiować i umieścić w szablonie (np. na liście produktów). Konfiguratory Sposoby pokazywania stanów Opcja ta umożliwia użytkownikowi ustalenie sposobu pokazywania stanów z dowolnie wybranych magazynów. W tym celu należy przejść do zakładki Produkty/Sposób pokazywania stanów, a następnie dodać nowy sposób (przycisk dodaj w prawym górnym rogu panelu). Kolejnym krokiem jest określenie nazwy sposobu i zapisanie go. Następnie należy dodać nową regułę. W tym celu użytkownik ponownie korzysta z przycisku dodaj. Stany na liście produktów mogą być pokazywane w dowolny sposób: -graficznie, np. bateryjka, linijka -słownie, np. dużo, średnio, mało - liczbowo, pokazuje dokładny stan na magazynie Sposoby te należy wprowadzić w pole edycji, korzystając z opcji wstawiania obrazka, parametru lub wpisać słownie. Kolejnym krokiem jest ustalenie reguły określającej stan dla jakiego dany sposób będzie pokazywany i zapisanie zmian. 13

15 Po zapisaniu wszystkich reguł należy przejść do listy, gdzie wyświetlone są sposoby pokazywania stanów wraz z kontrolką, którą po skopiowaniu należy wkleić do szablonu listy produktów, w celu pokazania aktualnych stanów magazynowych dla poszczególnych produktów. 4. Strona Pracownicy 14

16 Każdy pracownik traktowany jest jak kontrahent platformy, w związku z czym powinien mieć założoną Kartę Kontrahenta w systemie ERP. Każdemu kontrahentowi należy nadać hasłob2b, wpisać adres . Aby kontrahent został rozpoznany przez platformę jako pracownik należy uruchomić dodatkowy moduł. W zakładce Synchronizator/Moduły dodatkowe należy dodać nowy moduł, używając do tego celu przycisku dodaj, znajdującego się w prawym górnym rogu panelu. Następnie z listy należy wybrać moduł o nazwie DodawaniePracownikow i określić domenę po jakiej pracownicy mają być rozpoznawani oraz zaznaczyć rolę pracownika. Ustawienia należy zapisać. Lokalizacje Platforma umożliwia obsługę kontrahentów w różnych językach. Zmiana języków następuje za pomocą przełącznika umieszczonego w nagłówku strony. Każdy tekst zamieszczony na stronie można przetłumaczyć. - Tłumaczenie tekstów systemowych Wszystkie wyświetlane na stronie teksty systemowe tłumaczone są w zakładce Strona/lokalizacje. Uruchomienie zdarzeń na platformie powoduje, zapisanie w lokalizacji fraz, które można edytować lub przetłumaczyć na inne języki. Tłumaczenie na kolejne języki możliwe jest poprzez zmianę parametru wyświetlanego języka. Zmiana parametru następuje w okienku po prawej stronie listy lokalizacji. Po przetłumaczeniu fraz każdorazowo należy tłumaczenia zapisać. Po zapisaniu zmian, edytor automatycznie przekierowuje stronę na język źródłowy. - Tłumaczenie artykułów, kategorii, kategorii produktów, cech Każda treść wyświetlana na stronie, ma możliwość tłumaczenia. Tłumacznie wybranych treści możliwe jest poprzez przełączenie języka w opcji edycji 15

17 - Tłumaczenie nazwy platformy ( w zakładce przeglądarki) Aby zmienić nazwę platformy pokazywanej w zakładce przeglądarki należy w kategorii Strona/Lokalizacje zmienić nazwę parametru: Języki W tej zakładce wyświetlone są wszystkie dostępne na platformie języki. Opcja edytuj pozwala na ustawienie dla nich nazwy (która wyświetlana w nagłówku platformy),symbolu oraz ikony. Dodawanie ikony możliwe jest dzięki opcji Obrazek/Otwórz. W nagłówku opcja wyboru może być wyświetlana w jednej z trzech opcji: flaga wraz z nazwą języka, sama nazwa lub sama flaga. Domyślne ustawienie pokazuje nazwę języka. Skorzystanie z opcji dodaj obrazek spowoduje, że na platformie będzie widoczna nazwa oraz flaga. Dodanie do kontrolki parametru [RozwijanaLista= False ] spowoduje wyświetlenie samych flag. Kontrolka, która wyświetla opcję zmiany języka umieszczona jest w szablonie Treści/Kategorie artykułów/nagłówek. 5. Treści 16

18 Artykuły Artykułu umożliwiają budowanie zawartości strony. Aby stworzyć nowy artykuł należy dodać nowy artykuł lub powielić już istniejący ( za pomocą przycisków + znajdujących się w prawym górnym rogu panelu). Nowy artykuł należy odpowiednio przygotować, nadać nazwę, ustawić dostęp, układ a stronie. Data utworzenia i autor automatycznie pojawią się w artykule po jego zapisaniu. Aby te informacje nie pojawiły się na stornie, należy zaznaczyć chcekbox Ukryj na stronie Artykuły wyświetlane są w kolejności ich utworzenia, wobec tego sterowanie ich kolejnością na stronie odbywa się za pomocą zmiany daty utworzenia. Zawartość danego artykułu edytuje się w polu edycji, Kategorie artykułów Kategorie artykułów budują strukturę strony hurtowni. Są dwa rodzaje kategorii artykułów, kategorie zwykłe i kategorie systemowe. Kategorie systemowe spełniają określone funkcje systemowe, np. Strona logowania czy rejestracji. Domyślnie wszystkie strony systemowe są ukryte. Można je wyświetlić poprzez zaznaczenie checkbox znajdującego się na górze listy kategorii artykułów. Wówczas na liście pokażą się kategorie, które zaznaczone są na czerwono, mają przypisany symbol oraz określoną funkcję systemową. Uwaga kategorii systemowych nie można usuwać. Zwykłe kategorie artykułów wyświetlane są na stronie jako kolejne zakładki w menu, a ich zawartość może być modelowana bezpośrednio w edytorze kategorii artykułu lub poprzez Artykuły, które są w nich zakotwiczone. Należy pamiętać, że jeżeli zawartość kategorii ma być wyświetlana w sposób dynamiczny (np. Poprzez kontrolkę), należy kod kontrolki wpisać w jeden z opisów i zaznaczyć że dana kategoria zawiera kontrolkę. Również w edycji kategorii artykułów można ustawić dostępność danej kategorii, jej układ na stronie, a także to czy jest aktywna czy nie. Kategorie artykułów tłumaczone są bezpośrednio w edycji. Aby wprowadzić tłumaczenie należy skorzystać z opcji zmiany języka, wprowadzić tłumaczenie, a następnie całośc zapisać. Uwaga strona po zapisaniu tłumaczenia jest przenoszona na język polski. Rotatory banerów 17

19 Aby dodać nowy rotator banerów należy uprzednio przygotować banery, które mają być w nim wyświetlane. W tym celu należy wejść do zakładki Treści/Banery, dodać nowy baner za pomocą przycisku dodaj. Następnie używając edytora należy stworzyć baner i zapisać go. W celu stworzenia nowego rotatora należy wejść w zakładkę Treści/Rotatory banerów, a następnie dodać nowy rotator. W dalszej kolejności konieczne jest ustawienie szybkości przewijania banerów (podawane w milisekundach), a także ustawienie sposobu przewijania (suwak lub slajd). Następnie należy w polu Poniżej można wyszukać wpisać kolejno nazwy stworzonych uprzednio banerów i zapisać ustawienia. Po zapisaniu użytkownik zostaje przekierowany na listę dostępnych rotatorów, gdzie obok nazwy generowany jest kod kontrolki (np. {Artykuly/Baner[Id= 3 ]}). Po przejściu do odpowiedniego artykułu bądź kategorii, w którym rotator ma być wyświetlany należy wkleić kod w edytorze, w krótkim lub długim opisie. Należy pamiętać, że konieczne jest zaznacznie opcji, że artykuł/kategoria zawiera kontrolkę. Banery Aby dodać nowy baner należy skorzystać z przycisku dodaj, znajdującego się w prawym górnym rogu. Następnie w polu edycji dodać treść - zawartość banera, a następnie wymodelować ją. Baner należy zapisać. Same banery nie są nigdzie pokazywane na platformie, służą jedynie jako podstawa do stworzenia rotatorów. Aby wyświetlić dany baner na stronie należy użyć rotatorów banerów. Rotatory znajdują się w zakładce Treść/Rotatory banerów Szablony 6. Kontrahenci 18

20 Sklepy Kontrahenci Sklepy kategorie Kategorie klientów Mój katalog Katalog klienta Katalog klienta wykluczenia Przechowalnie Rejestracje Limity ilościowe 7. Zamówienia 8. Rabaty i promocje Rabaty proste Promocje Rabaty zaawansowane Promocje w koszyku Stałe ceny 9. Import Import produktów powiązanych 10. Maile Maile systemowe wysyłane są do wszystkich kontrahentów. 19

21 W przypadku kiedy maile, np. z fakturami mają być przekierowany na inny adres , nalezy w Subiekcie dodać polw własne o nazwie alternatywny adres . W momencie wysyłania maila z fakturą, pole to zostanie sprawdzone, jeżeli jego wartość będzie wypełniona, mail zostanie wysłany na adres podany w wartości pola. Newsletter Korzystanie z newslettera możliwe jest po uprzednim poprawnym skonfigurowaniu skrzynki mailowej. Skrzynkę wysyłkową należy ustawić w zakładce System/Ustawienia/Maile. Po poprawnym skonfigurowaniu skrzynki należy przejść do zakładki Maile/newsleter. W zakładce tej należy wprowadzić treść maila, jak również ustawić dla jakich grup kontrahentów wiadomość ma zostać wysłana. Grupy kontrahentów należy ustawić w programie magazynowoksięgowym, a następnie wyeksportować na platformę. Treść wiadomości można wprowadzać za pomocą wcześniej ustawionego szablonu. Szablon wiadomości można ustawić w zakładce Treści/Szablony. Aby wprowadzić szablon do newslettera, należy wybrać ikonę SZABLON z menu pola edycji tekstu, a następnie wybrać zapisany uprzednio tekst. Po wysłaniu mailingu użytkownik jest automatycznie przenoszony na stronę Historia wiadomości, gdzie można sprawdzić czy wiadomości zostały wysłane poprawnie Szablony maili W zakładce Maile/Szablony dostępne są szablony wszystkich maili wychodzących z platformy. Każda uruchamiana platforma ma ustawione standardowe maile. Jednakże administrator ma możliwość 20

22 zmiany treści maili wychodzących z platformy. Platforma umożliwia ustawienie różnych treści tego samego maila dla klienta, opiekuna i przedstawiciela. Aby edytować maile należy wejść w zakładkę Maile/szablony maili, a następnie wybrać z listy szablon, który użytkownik chce edytować. Poniżej listy z wszystkimi szablonami wyświetlą się ikony (Klient, Opiekun, Przedstawiciel), które po naciśnięciu przeniosą użytkownika do edytora tekstu. W polu edycji użytkownik może wprowadzić dowolną treść lub użyć parametru wybieranego z listy. Podgląd szablonu dostępny jest po naciśnięciu przycisku Zapisz i pokaż przykład. - reset szablonów maili Jeżeli użytkownik niewłaściwie wyedytuje szablon w mailu pokaże się informacja błąd parsowania szablonu. W takim przypadku można użyć przycisku Zresetuj szablon umieszczonego pod listą języków, po prawej stronie panelu. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie wersji domyślnej szablonu. - tłumaczenie szablonów maili Każdy szablon dostępny na platformie można przetłumaczyć na inny język. W tym celu należy przełączyć język (należy skorzystać z listy dostępnych języków znajdującej się w prawej części panelu), a następnie wprowadzić tekst szablonu. Historia wiadomości W zakładce tej użytkownik ma możliwość prześledzenia korespondencji wychodzącej z platformy. Wiadomości wyświetlane są wraz z informacjami: do kogo wiadomość była adresowana, informację czego dotyczyła, datą a także informacją czy wiadomość została wysłana Platforma w fazie testów jest zabezpieczona przed wysłaniem maili do klientów. W zakładce Ustawienia/Maile/Maile należy zmienić ustawienia skrzynki wysyłkowej 21

23 11. Oferty i druki Szablony wydruku 12. Zgłoszenia Formularze Statusy formularzy Formularze zgłoszenia 13. Koszyk Reguły koszyka - ustawianie reguły Przekroczone stany Aby blokować możliwość składania zamówień, w których stany produktów zostały przekroczone należy włączyć regułę koszyka Przekroczone stany. Aby ją uruchomić należy w panelu administracyjnym wejść w zakładkę Reguły koszyka i dodać nową regułę, a następnie z listy dostępnych wybrać regułę przekroczone stany. Następnie należy uzupełnić pola, np.: ID magazynu, z którego pobierane są stany ( Rozdz. 3. Produkty, strona 11), ustawić czy moduł ma blokować składanie zamówień z przekroczonym stanem, a także wpisać komunikat jaki będzie wyświetlał się nad tabelą z zamówionymi produktami w koszyku. 22

24 Po ustawieniu tego regułe należy zapisać. Produkty dla których przekroczono stany zostaną podświetlone na czerwono, nad tabelą będzie widoczny komunikat. Jeżeli zaznaczono TAK dla blokady zamówień, to przy takim zamówieniu nie będzie możliwości sfinalizowania zamówienia. 14. Ustawienie katalogu otwartego Aby udostępnić katalog otwarty dla klientów należy zalogować się w panelu administracyjnym, wejść w zakładkę Treśći, a następnie Kategorie artykułów. Na liście kategorii należy zaznaczyć pokazywanie kategorii systemowych. Następnie należy odszukać kategorię artykułów o nazwie Produkty i zmienić jej dostępność dla Wszystkich. W taki sam sposób należy ustawić sposób pokazywania na liście produktów, a więc wybrany szablon również powinien mieć zmienioną widoczność dla wszystkich, np.: 23

25 15. Subkonta Subkonta platformy Subkonta na platformie dodaje się poprzez zakładkę Pracownicy znajdującą sie w prawej części panelu ( pod przyciskiem, aktualnie zalogowanego klienta) Zakładka umożliwia dodanie Pracowników i Oddziałów, a także przydzielenie limitów wartości zamówień na poszczególne Subkonta, limitów ilości zamówień, a także ustawienie czasu trwania danego limitu. Subkonta z Subiekta Aby ustawić Subkonta w systemie magazynowo księgowym Subiekt, należy dodać na karcie kontrahenta pole własne o nazwie KONTO NADRZEDNE. Następnie należy ustalić, który z klientów będzie kontem nadrzędnym, a więc nadzorujacym pracę subkont. W kolejnym kroku należy uzupełnić utworzone pole własne, na kartach kontrahentów tworzących subkonta, w wartości podając adres e- mail konta nadrzędnego. Następnie należy uruchomić moduł dodatkowy ( admin/harmonogram/moduły dodatkowe)i ustawić pola według wzoru 24

26 Typ procownika KontoNadrzędne Sposób dopasowania Początek nazwy DOKŁADNA NAZWA STWORZONEGO POLA WŁASNEGO 25

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 17. Moduł Comarch isklep24 5.3. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 17 Moduł Comarch isklep24 5.3 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications

Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Instrukcja obsługi systemu CMS firmy Maxus Net Communications Spis treści 1 Start Logowanie do serwisu... 3 1.1 Opis panelu redaktora... 4 1.2 Menu i mapa... 5 1.2.1 Utwórz lub usuń punkt konstrukcyjny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Administracja strony

Administracja strony Spis treści... 2 Logowanie... 2 Opcje główne... 4 Konfiguracja... 4 SEO... 5 Opcje... 6 Strony... 7 Wyszukiwanie stron... 8 Media społecznościowe... 9 Powiadomienia email... 10 Powiadomienia SMS... 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi edicrapro

Instrukcja obsługi edicrapro Instrukcja obsługi edicrapro Pełna kompatybilność z popularnymi przeglądarkami 1 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2. Czym jest edicrapro..... 4 3. Logowanie.. 5 4. Tryb administracyjny.... 6 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System sklepu internetowego

System sklepu internetowego System sklepu internetowego Dokumentacja użytkownika - 1 - Spis treści Wprowadzenie... 4 Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć o systemie LogiShop... 4 Idea asortymentu i produktu... 5 System cen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)...

NOWY PANEL ADMINISTRACYJNY (BETA)... Ulotka Wersja 7.4 Spis treści 1 NOWOŚCI... 5 1.1 NOWA WERSJA PANELU ADMINISTRACYJNEGO (BETA)... 5 2 ZMIANY... 6 2.1 WERSJA MOBILNA SKLEPU PREZENTACJA NOWOŚCI I PROMOCJI... 6 2.2 ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0

CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 CDN e-sklep Ulotka v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP Optima z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 KONFIGURACJA WSZYSTKO.PL... 4 2.1 SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU WSZYSTKO.PL... 4 2.2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo