Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B"

Transkrypt

1 Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013

2 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy: System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku... 7 Ustawienie ceny głównej... 7 Domyślny opiekun... 7 Przydzielenie roli opiekuna lub przedstawiciela:... 8 Ustawienie magazynu do zapisu zamówień na podstawie pola własnego... 8 Dziennik zdarzeń... 9 Style graficzne... 9 Ustawienie po jakich polach wyszukiwarka ma wyszukiwac produkty Synchronizator Harmonogram Moduły dodatkowe dodawanie numeru listu przewozowego Produkty Magazyny Grupy produktów Produkty Cechy Atrybuty Konfiguratory Sposoby pokazywania stanów Strona Pracownicy Lokalizacje Tłumaczenie nazwy platformy ( w zakładce przeglądarki) Języki Treści Artykuły

3 Kategorie artykułów Rotatory banerów Banery Szablony Kontrahenci Sklepy Kontrahenci Sklepy kategorie Kategorie klientów Mój katalog Katalog klienta Katalog klienta wykluczenia Przechowalnie Rejestracje Limity ilościowe Zamówienia Rabaty i promocje Rabaty proste Promocje Rabaty zaawansowane Promocje w koszyku Stałe ceny Import Import produktów powiązanych Maile Newsletter Szablony maili reset szablonów maili Historia wiadomości Oferty i druki Szablony wydruku Zgłoszenia Formularze Statusy formularzy

4 Formularze zgłoszenia Koszyk Reguły koszyka ustawianie reguły Przekroczone stany Ustawienie katalogu Subkonta Subkonta platformy Subkonta z Subiekta

5 1. Personalizacja oferty Baza produktów z systemu ERP eksportowana jest na platformę b2b. W celu udostępnienia jej kontrahentom należy uzupełnić ustawienia posługując się dostępnymi w panelu administracyjnym platformy narzędziami. Ważne terminy: - System ERP modułowe systemy magazynowo księgowe, służące do wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, np. Subiekt, Optima, Enova - kontrolka - kod umoziwiający wyświetlenie żadanej wartości - parametr opcja umożliwiająca sterowanie zawartością kontrolki - szablon opcja dostępna w CKF edytorze, umożliwiająca zapisywanie wzorcowych treści i wykorzystanie ich w dowolnym edytorze platformy b2b. Szablony można wykorzystać np. do przygotowania mailingu, banerów, treści artykułów - kategorie artykułów kategorie artykułów to treści odpowiedzialne za budowanie zawartości strony. Można je podzielić na kategorie systemowe i kategorie ogólne. Kategorie ogólne używane są budowania wyglądu platformy. Kategorie systemowe zaś to kategorie odpowiedzialne za konfigurację treści funkcjonalnych. Lista kategorii artykułów dostępna jest w zakładce Terści/Kategorie artykułów. Domyślnie wyświetlana jest lista kategorii ogólnych. Po zaznaczeniu checkboxa pokaż kategorie systemowe na liście wyświetlone zostają również kategorie systemowe, dodatkowo podświetlone na czerwono i posiadające wypełnione pole symbol. - role kontrahentów na platformie wyróżniamy cztery podstawowe role kontrahentów - klient osoba składająca zamówienia za pomocą platformy b2b - administrator osoba zarządzająca treściami i ustawieniami platformy - opiekun osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem - przedstawiciel użytkownik platformy, zarządzający ofertą określonych klientów - powiadomienia informacja wysłana automatycznie w odpowiedzi na określone zadanie, np. powiadomienie o dostępności - synchronizator program umożliwiający integrację platformy B2B i programu magazynowoksięgowego - style graficzne opcja dostępna w zakładce System/Style graficzne, umożliwia dostosowanie kolorystyki do wymagań użytkownika 4

6 - moduł sklepy umożliwia zamieszczenie mapy, ze znacznikami dowolnie wybranych lokalizacji - rotatory banerów rotatory banerów umieszczane na stronie, umożliwiają wyświetlanie ruchomych banerów. Rotatory mogą być wyświetlane w postaci slajdów lub suwaka. -lokalizacje umożliwiają edytowanie treści wyświetlanych fraz systemowych, a także ich tłumaczenie na inne języki - atrybut zbiór cech określających różne warianty, np. cecha kolor: zielony, czerwony, zółty - edytor CKF i podstawowe operacje w edytorze Żródło dokumentu po przełączeniu na tryb źródłowy zawartość edytora wyświetlana jest w języku HTML - Ikona po naciśnięciu której możliwe jest wczytanie uprzednio przygotowanego szablonu - Wklej - Wklej jako tekst (pozbawiony stylów) - Wklej z Worda - standardowe style tekstu - ustawienie tekstu na stronie - zmiana koloru tekstu lub kolory tła tekstu - linkowanie - wstaw grafikę - Formatowanie tekstu - lista wyświetla dostępne dla danego szablonu parametry 5

7 1. System Blokada systemu Aby ustawić blokadę systemu należy w panelu administarcyjnym wejść w zakałdkę System/Blokada systemu i zaznaczyć checkbox Aktywuj blokadę, a następnie ustawić jej parametry. Ustawienie blokady powoduje brak możliwości logowania się klientów do platformy. Po zaznaczeniu opcji Blokada systemu, otwiera się okno, w którym administrator ustawia czas trwania blokady (daty od i do kiedy blokada ma trwać), a także komunikat, który będzie wyświetlany podczas jej trwania ( w oknie edycji ). Tłumaczenia komunikatu można dokonać poprzez zmianę parametru języka (rozwijana lista po prawej stronie panelu). Opcja Blokada systemu umożliwia również ustawienie grup klientów (a także wykluczanie klientów w grupach), które mimo zablokowanego systemu będą mogły logować się na platformę. Zapisanie ustawienia blokady wykonuje się poprzez wciśnięcie przycisku Zastosuj Aby wyłączyć blokadę systemu należy zalogować się do panelu administracyjnego i w zakładce System/Blokada systemu odznaczyć checkbox Aktywuj blokadę Użytkownicy Opcja umożliwia dodanie użytkowników, którzy będą mogli administrować system. Dodanie kolejnego użytkownika umożliwia przycisk + w prawej, górnej części panelu. Po naciśnięciu przycisku należy podać dane do logowania (adres i hasło) oraz jego symbol. Ustawienia należy zapisać. Uwaga raz utworzonego użytkownika nie można usunąć. Można jedynie ustawić konto jako nieaktywne ( w opcji edycji użytkownika). Ustawienia Wszystkie zmiany w zakładce ustawienia robione są automatycznie, wyjście z edytora powoduje jego automatyczne zapisanie 6

8 Logo w nagłówku Aby dodać logo należy skorzystać z zakładki System/Ustawienia, a następnie Wygląd/Logo. Logo należy dodać w polu edytora. Nie ma konieczności zapisu, logo zostanie automatycznie wyświetlone w nagłówku. Ustawienie ceny głównej Domyślne poziomy cenowe (hurtowe i detaliczne) można ustawić w zakładce System/Ustawienia/Synchronizacja/Synchronizator. Ustawienie dotyczące cen: -Domyślny poziom ceny detalicznej produktów (symbol: poziom_ceny_detalicznej ) -Domyślny poziom ceny hurtowej produktów (symbol: poziom_ceny_hurtowej ) W powyższych ustawieniach należy wpisać poziom cenowy z kartoteki towaru systemu magaznowoksięgowego. W przypadku Subiekta poziom cenowy określany jest za pomocą cyfry oznaczającej kolejność poszczególnych poziomów cenowych na karcie towarów (licząc od góry) Domyślny opiekun 7

9 Aby ustawić opiekuna lub przedstawiciela należy dodać pracowników. Pracowników można dodać bezpośrednio na platformie (zakładka Strona/pracownicy). Pracowników można dodać również w programie magazynowo księgowym jako kontrahentów, np. w Subiekcie dla każdego pracownika należy utworzyć kartę kontrahenta. Konieczne jest wypełnienie pół adres i pole własne hasło B2B. Następnie należy ustawić moduł dodatkowy (synchronizator/moduły dodatkowe) o nazwie DodawaniePracowników, gdzie należy podać domenę maila na podstawie, której platforma rozpozna kontrahentów. Po synchronizacji kontrahenci o określonym mailu zostaną zapisani w zakładce pracownicy. Przydzielenie roli opiekuna lub przedstawiciela: W zakładce Strona/Pracownicy należy edytować pracownika, a następnie przypisać określoną rolę pracownika. Zmiany należy zapisać Ustawienie magazynu do zapisu zamówień na podstawie pola własnego 8

10 Aby ustawić zapisywanie zamówień do magazynu na podstawie pola własnego karty kontrahenta, należy uzupełnić ustawienie b2b_magazyn_domyslny, które znajduje się w panelu administracyjnym Synchronizacja/Synchronizator. W ustawieniu tym należy podać dokładną nazwę pola własnego z karty kontrahenta ( z zachowaniem wielkości liter). Jeżeli ustawienie nie jest wypełnione, zamówienia domyślnie będą zapisywane w magazynie głównym. Dziennik zdarzeń W dzienniku zdarzeń widoczne są wpisy mówiące o błędach platformy, wraz z treścią błędu, nazwą modułu, którego błąd dotyczył jak również datą i godziną jego wystąpienia. Style graficzne Na platformie ustawiony jest jeden domyślny styl graficzny. Zmiany kolorystyki można dokonać w zakładce System/Style graficzne. Dodanie nowego stylu umożliwia przycisk dodaj (umieszczony w prawym rogu). Użytkownik ma możliwość dopasowania kolorystyki elementów graficznych do swoich potrzeb. Ustawianie stylów graficznych najłatwiej dokonuje się w przeglądarce Chrome, ponieważ przeglądarka ta pokazuje wybrany kolor. W innych przeglądarkach internetowych wyświetlany jest jedynie kod koloru (np.#0000). Po ustawieniu kolorystyki należy zapisać szablon. Aktywacji szablonu dokonuje się poprzez naciśnięcie przycisku Aktywuj na liście dostępnych stylów. Aktywny szablon ma status Włączony. Szablon domyślny nie jest wyświetlany na liście. Po aktualizacji systemu automatycznie wczytywany jest szablon domyślny. Ustawienie po jakich polach wyszukiwarka ma wyszukiwac produkty W załadce System/Ustawienia/Brakujące/Brakujące należy znaleźć ustawienie produkty_wyszukiwanie. Wartość domyślna tego ustawienia pozwala na wyszukiwanie po kodzie, symbolu i nazwie. Administrator ma możliwość zmiany ustawień, poprzez odznaczenia wartości domyślen i wpisne opcji Kod- szuka po symbolu produktu Nazwa szuka po nazwie produktu 9

11 Opis szuka w opisie W ustawieniu można podać więcej niż jedną wartość. Kolejne opcje powinny być oddzielone średnikami. 2. Synchronizator Harmonogram W zakładce synchronizator/harmonogram ustawiane są wszystkie zadania jakie muszą zostać uruchomione na platformie związane z synchronizacją danych. Użytkownik ma możliwość obserwacji w jakim czasie dane zadanie zostanie odpalone. Jeżeli dane zadanie jest podświetlone na kolor czerwony oznacza to, że jest przeterminowane i zostanie uruchomione w kolejnym wywołaniu synchronizacji. W zakładce synchronizator w kolumnie czas ostatniego uruchomienia administrator może skontrolować datę i godzinę ostatniego uruchomienia poszczególnych zadań. Ostatnia kolumna Przerwa określa czas pomiędzy kolejnymi wywołaniami danego zadania. Aby wywołać dane zadanie należy zmienić czas przerwy. Moduły dodatkowe W zakładce synchronizator/moduły dodatkowe użytkownik może sprawdzić, jakie dodatkowe moduły są aktywne. W zakładce tej można ustawić kolejne dodatkowe moduły. Lista dostępnych na platformie modułów dodatkowych dostępna jest po naciśnięciu przycisku dodaj. 10

12 - dodawanie numeru listu przewozowego Aby dodać informację na temat numeru listu przewozowego należy dodać pole własne ( lub atrybut) o nazwie, np. NUMER LISTU PRZEWOZOWGO ( dla dokumnetu faktura sprzedaży) Następnie należy uruchomić moduł dodatkowy o nazwie ListyPrzewozoweZERP Eksport dokumentów( zadanie:listyprzewozowe). W module tym należy podać z jakiego pola pobierane jest numer np. NUMER LISTU PRZEWOZOWGO. Należy również podać link do trackingu,np. gdzie {0} będzie zastępowane numerem listu. W przypadku kiedy z systemu ERP mają być wyciągane listy przewozowe dwóch róznych dostawców prosimy o kontakt z firmą Solex 3. Produkty Magazyny Opcja umożliwia dodanie nowego magazynu, z którego platforma będzie pobierała stany. Aby dodać nowy magazyn należy skorzystać z zakładki Produkty/magazyny, a następnie z przycisku dodaj umieszczonego w prawym górnym rogu panelu. Kolejnym etapem jest wypełnienie pól Symbol i Nazwa (zgodnie z systemem ERP). Przykład: Jeżeli w programie Subiekt magazyn, z którego pobierane są stany nazywa się MAG, na platformie należy utworzyć magazyn o takiej samej nazwie i takim samym symbolu. Po zapisaniu ustawień, użytkownik otrzymuje listę dostępnych magazynów, które posłużą do ustalenia sposobu pokazywania stanów. Grupy produktów W zakładce Produkty/Grupy produktów użytkownik ma możliwość zarządzania kategoriami produktów, wyświetlanymi w drzewku kategorii. 11

13 Kategorie produktów i producentów w drzewku wyświetlane są na podstawie zbiorów utworzonych w systemie księgowym (cech, grup, itp.). W Subiekcie najczęściej do tworzenia kategorii używa się cech. Po dodaniu odpowiednich cech w systemie księgowym należy ustawić na platformie prefiks cechy budującej dane drzewko. W tym celu należy skorzystać z zakładki Produkty/Grupy produktów, a następnie edycja wybranej grupy (produktów lub producenckiej). W polu parametry synchronizacji należy podać prefiks cechy dla danej kategorii, np.: k_, jeżeli cecha budująca kategorię wygląda następująco k_kategoriaproduktów. Aby zarządzać kategoriami i podkategoriami produktów należy skorzystać z opcji modeluj. Użycie tej opcji spowoduje wyświetlenie pełnej listy kategorii i podkategorii (utworzonych na podstawie atrybutów, nadanych w systemie ERP). Opcja modeluj umożliwia sterowanie kolejnością wyświetlanych kategorii. Kolejność kategorii określa się na podstawie liczb w kolumnie #. Każda kategoria może być edytowana. Edycja kategorii umożliwia, min. ustawienie linków alternatywnych, dostępu (dla zalogowanych, niezalogowanych). Dodatkowo kategorie w drzewku mogą być opatrzone ikonami. Aby dodać ikonę należy skorzystać z opcji edytuj kategorię, a następnie w polu Ikona w drzewku kategorii należy dodać obrazek. Edycja kategorii umożliwia również tłumaczenie nazw kategorii/podkategorii na języki inne niż język źródłowy. Aby przetłumaczyć nazwę kategorii należy przełączyć język ( za pomocą rozwijanej listy dostępnej w prawej części panelu), a następnie wprowadzić przetłumaczoną nazwę kategorii i zapisać zmiany. Produkty Cechy Atrybuty 12

14 W zakładce Produkty/Atrybuty wyświetlana jest lista wszystkich atrybutów nadanych produktom w systemie księgowym. Edycja danego atrybutu pozwala na jego aktywację/dezaktywację, ustawienie widoczności danego atrybutu w filtrach (na liście produktów) czy ustawienie kolejności. Tutaj dostępna jest również opcja przetłumaczenia nazwy atrybutu na inny niż źródłowy język. Na liście atrybutów dostępne są kontrolki pokazujące wartość danego atrybutu. Aby wyświetlić wartość atrybut należy kontrolkę skopiować i umieścić w szablonie (np. na liście produktów). Konfiguratory Sposoby pokazywania stanów Opcja ta umożliwia użytkownikowi ustalenie sposobu pokazywania stanów z dowolnie wybranych magazynów. W tym celu należy przejść do zakładki Produkty/Sposób pokazywania stanów, a następnie dodać nowy sposób (przycisk dodaj w prawym górnym rogu panelu). Kolejnym krokiem jest określenie nazwy sposobu i zapisanie go. Następnie należy dodać nową regułę. W tym celu użytkownik ponownie korzysta z przycisku dodaj. Stany na liście produktów mogą być pokazywane w dowolny sposób: -graficznie, np. bateryjka, linijka -słownie, np. dużo, średnio, mało - liczbowo, pokazuje dokładny stan na magazynie Sposoby te należy wprowadzić w pole edycji, korzystając z opcji wstawiania obrazka, parametru lub wpisać słownie. Kolejnym krokiem jest ustalenie reguły określającej stan dla jakiego dany sposób będzie pokazywany i zapisanie zmian. 13

15 Po zapisaniu wszystkich reguł należy przejść do listy, gdzie wyświetlone są sposoby pokazywania stanów wraz z kontrolką, którą po skopiowaniu należy wkleić do szablonu listy produktów, w celu pokazania aktualnych stanów magazynowych dla poszczególnych produktów. 4. Strona Pracownicy 14

16 Każdy pracownik traktowany jest jak kontrahent platformy, w związku z czym powinien mieć założoną Kartę Kontrahenta w systemie ERP. Każdemu kontrahentowi należy nadać hasłob2b, wpisać adres . Aby kontrahent został rozpoznany przez platformę jako pracownik należy uruchomić dodatkowy moduł. W zakładce Synchronizator/Moduły dodatkowe należy dodać nowy moduł, używając do tego celu przycisku dodaj, znajdującego się w prawym górnym rogu panelu. Następnie z listy należy wybrać moduł o nazwie DodawaniePracownikow i określić domenę po jakiej pracownicy mają być rozpoznawani oraz zaznaczyć rolę pracownika. Ustawienia należy zapisać. Lokalizacje Platforma umożliwia obsługę kontrahentów w różnych językach. Zmiana języków następuje za pomocą przełącznika umieszczonego w nagłówku strony. Każdy tekst zamieszczony na stronie można przetłumaczyć. - Tłumaczenie tekstów systemowych Wszystkie wyświetlane na stronie teksty systemowe tłumaczone są w zakładce Strona/lokalizacje. Uruchomienie zdarzeń na platformie powoduje, zapisanie w lokalizacji fraz, które można edytować lub przetłumaczyć na inne języki. Tłumaczenie na kolejne języki możliwe jest poprzez zmianę parametru wyświetlanego języka. Zmiana parametru następuje w okienku po prawej stronie listy lokalizacji. Po przetłumaczeniu fraz każdorazowo należy tłumaczenia zapisać. Po zapisaniu zmian, edytor automatycznie przekierowuje stronę na język źródłowy. - Tłumaczenie artykułów, kategorii, kategorii produktów, cech Każda treść wyświetlana na stronie, ma możliwość tłumaczenia. Tłumacznie wybranych treści możliwe jest poprzez przełączenie języka w opcji edycji 15

17 - Tłumaczenie nazwy platformy ( w zakładce przeglądarki) Aby zmienić nazwę platformy pokazywanej w zakładce przeglądarki należy w kategorii Strona/Lokalizacje zmienić nazwę parametru: Języki W tej zakładce wyświetlone są wszystkie dostępne na platformie języki. Opcja edytuj pozwala na ustawienie dla nich nazwy (która wyświetlana w nagłówku platformy),symbolu oraz ikony. Dodawanie ikony możliwe jest dzięki opcji Obrazek/Otwórz. W nagłówku opcja wyboru może być wyświetlana w jednej z trzech opcji: flaga wraz z nazwą języka, sama nazwa lub sama flaga. Domyślne ustawienie pokazuje nazwę języka. Skorzystanie z opcji dodaj obrazek spowoduje, że na platformie będzie widoczna nazwa oraz flaga. Dodanie do kontrolki parametru [RozwijanaLista= False ] spowoduje wyświetlenie samych flag. Kontrolka, która wyświetla opcję zmiany języka umieszczona jest w szablonie Treści/Kategorie artykułów/nagłówek. 5. Treści 16

18 Artykuły Artykułu umożliwiają budowanie zawartości strony. Aby stworzyć nowy artykuł należy dodać nowy artykuł lub powielić już istniejący ( za pomocą przycisków + znajdujących się w prawym górnym rogu panelu). Nowy artykuł należy odpowiednio przygotować, nadać nazwę, ustawić dostęp, układ a stronie. Data utworzenia i autor automatycznie pojawią się w artykule po jego zapisaniu. Aby te informacje nie pojawiły się na stornie, należy zaznaczyć chcekbox Ukryj na stronie Artykuły wyświetlane są w kolejności ich utworzenia, wobec tego sterowanie ich kolejnością na stronie odbywa się za pomocą zmiany daty utworzenia. Zawartość danego artykułu edytuje się w polu edycji, Kategorie artykułów Kategorie artykułów budują strukturę strony hurtowni. Są dwa rodzaje kategorii artykułów, kategorie zwykłe i kategorie systemowe. Kategorie systemowe spełniają określone funkcje systemowe, np. Strona logowania czy rejestracji. Domyślnie wszystkie strony systemowe są ukryte. Można je wyświetlić poprzez zaznaczenie checkbox znajdującego się na górze listy kategorii artykułów. Wówczas na liście pokażą się kategorie, które zaznaczone są na czerwono, mają przypisany symbol oraz określoną funkcję systemową. Uwaga kategorii systemowych nie można usuwać. Zwykłe kategorie artykułów wyświetlane są na stronie jako kolejne zakładki w menu, a ich zawartość może być modelowana bezpośrednio w edytorze kategorii artykułu lub poprzez Artykuły, które są w nich zakotwiczone. Należy pamiętać, że jeżeli zawartość kategorii ma być wyświetlana w sposób dynamiczny (np. Poprzez kontrolkę), należy kod kontrolki wpisać w jeden z opisów i zaznaczyć że dana kategoria zawiera kontrolkę. Również w edycji kategorii artykułów można ustawić dostępność danej kategorii, jej układ na stronie, a także to czy jest aktywna czy nie. Kategorie artykułów tłumaczone są bezpośrednio w edycji. Aby wprowadzić tłumaczenie należy skorzystać z opcji zmiany języka, wprowadzić tłumaczenie, a następnie całośc zapisać. Uwaga strona po zapisaniu tłumaczenia jest przenoszona na język polski. Rotatory banerów 17

19 Aby dodać nowy rotator banerów należy uprzednio przygotować banery, które mają być w nim wyświetlane. W tym celu należy wejść do zakładki Treści/Banery, dodać nowy baner za pomocą przycisku dodaj. Następnie używając edytora należy stworzyć baner i zapisać go. W celu stworzenia nowego rotatora należy wejść w zakładkę Treści/Rotatory banerów, a następnie dodać nowy rotator. W dalszej kolejności konieczne jest ustawienie szybkości przewijania banerów (podawane w milisekundach), a także ustawienie sposobu przewijania (suwak lub slajd). Następnie należy w polu Poniżej można wyszukać wpisać kolejno nazwy stworzonych uprzednio banerów i zapisać ustawienia. Po zapisaniu użytkownik zostaje przekierowany na listę dostępnych rotatorów, gdzie obok nazwy generowany jest kod kontrolki (np. {Artykuly/Baner[Id= 3 ]}). Po przejściu do odpowiedniego artykułu bądź kategorii, w którym rotator ma być wyświetlany należy wkleić kod w edytorze, w krótkim lub długim opisie. Należy pamiętać, że konieczne jest zaznacznie opcji, że artykuł/kategoria zawiera kontrolkę. Banery Aby dodać nowy baner należy skorzystać z przycisku dodaj, znajdującego się w prawym górnym rogu. Następnie w polu edycji dodać treść - zawartość banera, a następnie wymodelować ją. Baner należy zapisać. Same banery nie są nigdzie pokazywane na platformie, służą jedynie jako podstawa do stworzenia rotatorów. Aby wyświetlić dany baner na stronie należy użyć rotatorów banerów. Rotatory znajdują się w zakładce Treść/Rotatory banerów Szablony 6. Kontrahenci 18

20 Sklepy Kontrahenci Sklepy kategorie Kategorie klientów Mój katalog Katalog klienta Katalog klienta wykluczenia Przechowalnie Rejestracje Limity ilościowe 7. Zamówienia 8. Rabaty i promocje Rabaty proste Promocje Rabaty zaawansowane Promocje w koszyku Stałe ceny 9. Import Import produktów powiązanych 10. Maile Maile systemowe wysyłane są do wszystkich kontrahentów. 19

21 W przypadku kiedy maile, np. z fakturami mają być przekierowany na inny adres , nalezy w Subiekcie dodać polw własne o nazwie alternatywny adres . W momencie wysyłania maila z fakturą, pole to zostanie sprawdzone, jeżeli jego wartość będzie wypełniona, mail zostanie wysłany na adres podany w wartości pola. Newsletter Korzystanie z newslettera możliwe jest po uprzednim poprawnym skonfigurowaniu skrzynki mailowej. Skrzynkę wysyłkową należy ustawić w zakładce System/Ustawienia/Maile. Po poprawnym skonfigurowaniu skrzynki należy przejść do zakładki Maile/newsleter. W zakładce tej należy wprowadzić treść maila, jak również ustawić dla jakich grup kontrahentów wiadomość ma zostać wysłana. Grupy kontrahentów należy ustawić w programie magazynowoksięgowym, a następnie wyeksportować na platformę. Treść wiadomości można wprowadzać za pomocą wcześniej ustawionego szablonu. Szablon wiadomości można ustawić w zakładce Treści/Szablony. Aby wprowadzić szablon do newslettera, należy wybrać ikonę SZABLON z menu pola edycji tekstu, a następnie wybrać zapisany uprzednio tekst. Po wysłaniu mailingu użytkownik jest automatycznie przenoszony na stronę Historia wiadomości, gdzie można sprawdzić czy wiadomości zostały wysłane poprawnie Szablony maili W zakładce Maile/Szablony dostępne są szablony wszystkich maili wychodzących z platformy. Każda uruchamiana platforma ma ustawione standardowe maile. Jednakże administrator ma możliwość 20

22 zmiany treści maili wychodzących z platformy. Platforma umożliwia ustawienie różnych treści tego samego maila dla klienta, opiekuna i przedstawiciela. Aby edytować maile należy wejść w zakładkę Maile/szablony maili, a następnie wybrać z listy szablon, który użytkownik chce edytować. Poniżej listy z wszystkimi szablonami wyświetlą się ikony (Klient, Opiekun, Przedstawiciel), które po naciśnięciu przeniosą użytkownika do edytora tekstu. W polu edycji użytkownik może wprowadzić dowolną treść lub użyć parametru wybieranego z listy. Podgląd szablonu dostępny jest po naciśnięciu przycisku Zapisz i pokaż przykład. - reset szablonów maili Jeżeli użytkownik niewłaściwie wyedytuje szablon w mailu pokaże się informacja błąd parsowania szablonu. W takim przypadku można użyć przycisku Zresetuj szablon umieszczonego pod listą języków, po prawej stronie panelu. Wciśnięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie wersji domyślnej szablonu. - tłumaczenie szablonów maili Każdy szablon dostępny na platformie można przetłumaczyć na inny język. W tym celu należy przełączyć język (należy skorzystać z listy dostępnych języków znajdującej się w prawej części panelu), a następnie wprowadzić tekst szablonu. Historia wiadomości W zakładce tej użytkownik ma możliwość prześledzenia korespondencji wychodzącej z platformy. Wiadomości wyświetlane są wraz z informacjami: do kogo wiadomość była adresowana, informację czego dotyczyła, datą a także informacją czy wiadomość została wysłana Platforma w fazie testów jest zabezpieczona przed wysłaniem maili do klientów. W zakładce Ustawienia/Maile/Maile należy zmienić ustawienia skrzynki wysyłkowej 21

23 11. Oferty i druki Szablony wydruku 12. Zgłoszenia Formularze Statusy formularzy Formularze zgłoszenia 13. Koszyk Reguły koszyka - ustawianie reguły Przekroczone stany Aby blokować możliwość składania zamówień, w których stany produktów zostały przekroczone należy włączyć regułę koszyka Przekroczone stany. Aby ją uruchomić należy w panelu administracyjnym wejść w zakładkę Reguły koszyka i dodać nową regułę, a następnie z listy dostępnych wybrać regułę przekroczone stany. Następnie należy uzupełnić pola, np.: ID magazynu, z którego pobierane są stany ( Rozdz. 3. Produkty, strona 11), ustawić czy moduł ma blokować składanie zamówień z przekroczonym stanem, a także wpisać komunikat jaki będzie wyświetlał się nad tabelą z zamówionymi produktami w koszyku. 22

24 Po ustawieniu tego regułe należy zapisać. Produkty dla których przekroczono stany zostaną podświetlone na czerwono, nad tabelą będzie widoczny komunikat. Jeżeli zaznaczono TAK dla blokady zamówień, to przy takim zamówieniu nie będzie możliwości sfinalizowania zamówienia. 14. Ustawienie katalogu otwartego Aby udostępnić katalog otwarty dla klientów należy zalogować się w panelu administracyjnym, wejść w zakładkę Treśći, a następnie Kategorie artykułów. Na liście kategorii należy zaznaczyć pokazywanie kategorii systemowych. Następnie należy odszukać kategorię artykułów o nazwie Produkty i zmienić jej dostępność dla Wszystkich. W taki sam sposób należy ustawić sposób pokazywania na liście produktów, a więc wybrany szablon również powinien mieć zmienioną widoczność dla wszystkich, np.: 23

25 15. Subkonta Subkonta platformy Subkonta na platformie dodaje się poprzez zakładkę Pracownicy znajdującą sie w prawej części panelu ( pod przyciskiem, aktualnie zalogowanego klienta) Zakładka umożliwia dodanie Pracowników i Oddziałów, a także przydzielenie limitów wartości zamówień na poszczególne Subkonta, limitów ilości zamówień, a także ustawienie czasu trwania danego limitu. Subkonta z Subiekta Aby ustawić Subkonta w systemie magazynowo księgowym Subiekt, należy dodać na karcie kontrahenta pole własne o nazwie KONTO NADRZEDNE. Następnie należy ustalić, który z klientów będzie kontem nadrzędnym, a więc nadzorujacym pracę subkont. W kolejnym kroku należy uzupełnić utworzone pole własne, na kartach kontrahentów tworzących subkonta, w wartości podając adres e- mail konta nadrzędnego. Następnie należy uruchomić moduł dodatkowy ( admin/harmonogram/moduły dodatkowe)i ustawić pola według wzoru 24

26 Typ procownika KontoNadrzędne Sposób dopasowania Początek nazwy DOKŁADNA NAZWA STWORZONEGO POLA WŁASNEGO 25

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE

Skrócona instrukcja. DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Technika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Integracja systemowa \ Usługi Skrócona instrukcja DriveConfigurator Konfigurator produktu firmy SEW-EURODRIVE Wydanie 11/2014 20089333/PL SEW-EURODRIVE Driving

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi

B2B by CTI. Konfiguracja oraz instrukcja obsługi B2B by CTI Konfiguracja oraz instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis programu...4 2. Dane w Comarch ERP Optima...5 2.1. Atrybuty...5 2.1.1. Atrybuty na towarze, grupie towarowej...5 2.1.1.1. Zdjęcia...6

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu B2B Matras

Instrukcja systemu B2B Matras Instrukcja systemu B2B Matras http://b2b.matras.pl Niniejszy dokument stanowi skróconą instrukcję posługiwania się systemem B2B dla klientów instytucjonalnych i bibliotek firmy Matras SA 2013-3-29 Spis

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com

Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Instrukcja obsługi platformy B2B b2b.polishtextilegroup.com Spis treści 1. Miejsce docelowe platformy 2 2. Logowanie na platformę 3 2.1. Wygenerowanie nowego hasła 3 3. Poruszanie się po platformie 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Integracja z Subiekt GT

Integracja z Subiekt GT ` Integracja z Subiekt GT Zawartość Zakładanie podmiotu... 3 Aktywacja konta, InfoSfera... 5 Kontrola NIP... 7 Instalacja i konfiguracja oscgt... 9 Edycja kategorii w oscgt... 16 SubiektGT - Atrybuty...

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu powyższej opcji następnym krokiem jest wypełnienie formularza rejestracji użytkownika:

Po wybraniu powyższej opcji następnym krokiem jest wypełnienie formularza rejestracji użytkownika: 1. Rejestracja użytkownika Aby móc dokonywać zakupów na platformie www.elhurt.com.pl należy się zarejestrować. W tym celu należy na stronie głównej wybrać opcję rejestracji dostępną pod adresem: http://www.elhurt.com.pl/konto/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla nowych klientów

Instrukcja dla nowych klientów Instrukcja dla nowych klientów 1. Ściągnąć formularz zgłoszeniowy w celu skontaktowania się z Nami. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia administrator utworzy nowy sklep internetowy. 2. W momencie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół

Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół Intrukcja obsługi stron www dla administratorów kół Spis treści 1. Rejestracja nowego koła 2. Logowanie do panelu zarządzania stroną 3. Modyfikacja danych na stronie www - modyfikacja menu - modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do panelu administracyjnego sklepu. Należy wpisać odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.

1. Logowanie do panelu administracyjnego sklepu. Należy wpisać odpowiednią nazwę użytkownika i hasło. Spis treści 1.Logowanie do panelu administracyjnego sklepu...3 2.Opis zakładek w panelu administracyjnym...4 2.1.Podsumowanie...5 2.2.Zamówienia...7 2.3.Produkty...10 2.4.Klienci...16 2.5.Raporty...17

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo