Dokumentacja techniczna Panelu Organizatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczna Panelu Organizatora"

Transkrypt

1 Panel dedykowany organizatorom, służy do zarządzania wydarzeniami, seansami i przedstawieniami. Pozwala konfigurować konto, dodawać, modyfikować i usuwać biletowane wydarzenia. Dostęp do panelu 1. Aby używać panelu potrzebna jest komputer podłączony do internetu oraz przeglądarka internetowa. 2. Autoryzacja w panelu organizatora odbywa się przez podanie adresu oraz hasła na stronie logowanie. 3. Proces logowania, jak i cały dostęp do panelu odbywa się przez połączenie szyfrowane https. 4. Strona logowania znajduje się pod adresem https://ekobilet.pl/panel, dostęp do niej jest również możliwy po kliknięciu linku Strefa Organizatora na stronie głównej systemu Ekobilet

2 po podaniu prawidłowego adresu oraz hasła i zatwierdzeniu formularza, organizator zostaje automatycznie przekierowany na stronę główną swojego panelu. 5. W przypadku błędnych danych wyświetlony zostanie komunikat w formie alertu o treści niepoprawny lub hasło. 6. W razie zagubienia lub zapomnienia hasła istnieje możliwość ustawienia nowego po kontakcie z Działam Szczerej Dbałości o Klienta. Moje konto 1. Aby zmienić ustawienia swojego konta należy kliknąć przycisk Moje konto. 2. Zakładka moje konto wyświetla podstawowe infromacje o koncie oraz służy do modyfikacji ustawień konta. 3. Po kliknięciu w link zmień hasło pozwala zmienić hasło dostępu do panelu, poprzez podanie dotychczasowego hasła oraz dwukrotnego podania nowego hasła. 4. Ustawienie stanu przełącznika Powiadamiaj mnie o sprzedanym bilecie em pozwala ustalić czy po każdym opłaconym zamówieniu na adres powiązany z kontem ma zostać wysłana wiadomość o nowej transakcji w systemie. 5. Powiąż Twoją stronę internetową umożliwia instalację Ekobilet Widget na stronach internetowych. Szczegóły instalacji, konfiguracji oraz działania są dostępne w odrębnym dokumencie. 6. Ustaw adresy notyfikacyjne pozwala podać adresy, na które będą wysyłane

3 powiadomienia o sprzedanym bilecie oraz wygenerowany raport (jeżeli przy generowaniu raportu zaznaczono wyślij na maila ). 7. Ustaw fakturowe adresy pozwala podać adresy, na które wysyłane będą powiadomienia o wygenerowanych fakturach. 8. Faktury wyświetla wszystkie faktury wystawiane przez ekobilet organizatorowi. Istnieją dwie podzakładki: faktury za sprzedaż on-line oraz faktury za sprzedaż POS.

4 9. Faktury z POS wyświetla listę faktur, które organizator wystawił swoim klientom korzystając z POS.

5 10. Ustawienia POS a) Usuwanie rezerwacji pozwala ustawić kiedy zostaną usunięte rezerwacje wykonane w POS (przez kasjera), skutkuje to odblokowaniem miejsc. Wyloguj Należy wcisnąć by zakończyć sesję w systemie i pracę w panelu.

6 Raporty 1. Główny - zakładka pozawala generować raporty sprzedaży w danym okresie. 2. Zaznaczenie opcji wyślij em dodatkowo spowoduje przesłanie raportu w formie PDF na adres organizatora. 3. Zaznaczenie opcji Online sprawi, że raport będzie zawierał dane do rozliczenia sprzedaży online. 4. Zaznaczenie opcji Offline sprawi, że raport będzie zawierał dane do rozliczenia sprzedaży offline (POS).

7 5. Kasowy - daje możliwość raportowania stanu kasy wraz z transakcjami w POS podzielony jest na sekcje odpowiadające sesją kasjerów. Sale 1. Widok służy do zarządzania salami organizatora. 2. Aby dodać nową salę należy kliknąć przycisk Dodaj. 3. Następnie należy podać liczbę rzędów i miejsc w rzędzie, nazwę sali oraz ewentualnie opis i kliknąć Generuj szkielet. 4. Następnie klikając w miejsca na sali zmieniamy ich status: dostępne, niedostępne, miejsce nie istnieje (korytarz, śluza). 5. Po kliknięciu w Opisywanie możemy zmieniać numerację miejsc. 6. Należy kliknąć w miejsce i nadać mu dowolny numer.

8 7. Edycja sali wygląda analogicznie do tworzenia nowej. 8. Edycja sali lub jej usunięcie nie ma wpływu na wydarzenia już dodane odbywające się na tej sali. Typy biletów 1. Zakładka pozwala dodawać i edytować typy biletów najczęściej sprzedawanych przez organizatora. 2. Aby dodać typ bilet klikamy Dodaj. 3. Następnie podajemy dane: a) nazwa b) opis (opcjonalnie) c) trzy literowy kod, który będzie się wyświetlał na urządzeniu kasującym d) oraz cenę brutto biletu. 4. Edycja typu biletu lub jego usunięcie nie ma wpływu na wydarzenia już dodane zawierające ten typ biletu. Filmy/Szablony 1. Zakładka pozwala dodawać kolejne filmy grane w kinie organizatora (kina) lub szablony wydarzeń.

9 2. Szablony pozwalają na szybkie dodawanie wydarzeń na podstawie informacji w szablonie. 3. Szablony dodajemy w identyczny sposób jak wydarzenia z tą różnicą, że nie podajmy daty rozpoczęcia. 4. Szablon można wyedytować, zmienić wartości jego atrybutów (zmiana danych szablonu nie wpływa na dane wydarzeń już dodanych na jego podstawie). 5. Usunąć szablon można tylko jeżeli nie zostało na jego podstawie utworzone żadne wydarzenie. 6. Kadrowanie pozwala zmienić kadr plakatu, w formie kwadratu (dla kulturomixa). 7. Jeżeli nie używamy szablonu możemy go przenieść do archiwum, nie będzie się on wyświetlał w liście szablonów przy dodawaniu wydarzenia. 8. Po kliknięciu przycisku filmy widzimy listę filmów aktualnie granych w kinie. 9. Po kliknięciu Pokaż archiwum widzimy filmy już nie grane i przeniesione do archiwum. 10. Po kliknięciu przycisku Dodaj w formularzu podajemy informacje dodawanym filmie: a) wymagane: tytuł, opis, plakat b) opcjonalne: link do zwiastuna c) wybieramy kategorię do której należy szablon. 11. Aby zatwierdzić klikamy Zapisz.

10 12. Aby wyświetlić informacje o już dodanym filmie klikamy na niego w liście filmów. 13. Po kliknięciu oprócz informacji o filmie, mamy trzy linki do usunięcia filmu, edytowania filmu oraz przeniesienia go do archiwum. 14. Edycja, usunięcie czy przeniesienie do/z archiwum nie ma pływu na aktualne seanse utworzone w oparciu o ten film. Seanse / Wydarzenia 1. Zakładka pozawala zarządzać seansami organizatora na głównej stronie wyświetla listę wydarzeń, które mają się dopiero odbyć. 2. Lista jest posortowana według daty startu imprezy rosnąco. 3. Dla kin i teatrów jest dodatkowo podzielona na sekcje: Dzisiaj, Jutro, Pojutrze, Pozostałe. 4. Wydarzenia, które się odbyły są dostępne w sekcji Archiwum. 5. Wydarzenia w sekcji archiwum, nie mają możliwości edycji, dostępne są tylko informacje o wydarzeniu i statystyki. Dodawanie wydarzenia Kino/Teatr 1. Aby dodać nowy seans/przedstawienie kliknij Dodaj. 2. Należy wybrać film/spektakl z listy wcześniej dodanych (na liście nie znajdują się filmy/ spektakle z archiwum), typ biletu, salę i datę rozpoczęcia.

11 Dodawanie wydarzenia nie Kino/Teatr 1.Aby dodać nowe wydarzenie klikamy Dodaj. 2. Informacje o wydarzeniu można wypełnić ręcznie lub skorzystać z szablonu. 3. Jeżeli wybierzemy szablon, dane tworzonego wydarzenia automatycznie wypełnią się informacjami z szablonu, które można oczywiście zmieniać. 4. Jeżeli nie chcemy korzystać z szablonu zaczynamy od wybrania kategorii. 5. Wybór kategorii determinuje pola jakie można wypełnić przy wydarzeniu np. po wybraniu kategorii Spektakl teatralny sprawi że pojawią się pola Reżyser, Scenariusz itd Po wybraniu kategorii należy wybrać typy biletów, salę dla wydarzenia, tytuł, opis, datę rozpoczęcia oraz plakat. 7. Następnie gdy wszystkie informacje są prawidłowe należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

12 8. Po dodaniu wydarzenia pojawi się ono w prawej tabeli, gdzie klikając w okrągły guzik określamy jego aktywność: aktywny nieaktywny tylko do sprzedaży w POS 9. Aby dodany seans pojawił się w sprzedaży można również kliknąć w liście seansów ON AIR. Widok sal / sala 1. Kina/teatry - widzimy wszystkie seanse w danym dniu razem z salą kinową i istniejącymi rezerwacjami na miejsca jak i wykupionymi miejscami. 2. Pozostali - klikając sala przy nazwie wydarzenia widzimy salę danego wydarzenia. 3. Poprzez kliknięcia w miejsca możemy wyłączać lub dodawać miejsca do sprzedaży on-line. 4. Widok szczegóły wydarzenia pokazuje dane wydarzenia oraz pozwala zarządzać wydarzeniem. Pozwala zmieniać, dodawać i usuwać typy biletów dla konkretnego seansu.

13 5. Aby dodać bilet klikamy dodaj i postępujemy podobnie jak w przypadku dodawania typu biletu, mamy tylko dodatkowo możliwość określenia: maksymalnej liczby biletów, od kiedy bilet ma się pojawić w sprzedaży, do kiedy bilet ma być w sprzedaży, ustawić czy jest aktywny czy nie (czy ma się wyświetlać jako dostępny w punktach sprzedaży, czy jest biletem wielokrotnym, czyli można go nabyć tylko w określonych wielokrotnościach, np podając wartość 2 spowodujemy że ten bilet można kupić w liczbie sztuk 2, 4, 6 itd. 6. Pozwala zmienić dane wydarzenia. 7. Pozwala po kliknięciu w statystyki, zobaczyć szereg wykresów odnośnie sprzedaży biletów takich jak: sprzedaż biletów w czasie, zapełnienie sali, udział typów biletów w całości sprzedaży: a) zmienić status danego wydarzenia b) wyświetlić listę kodów biletów na wydarzenie z podziałem na skasowane i nieskasowane

14 c) wysłać wiadomość do klientów którzy nabyli bilet na wydarzenie. Opis mailingu 1. Udostępnić wydarzenie innemu organizatorowi. 2. Udostępnianie sprawia, że wydarzenie pojawia się w sprzedaży na fanpageach i strefach w ekobilet.pl innego organizatora. 3. System odnotowuje i informuje ile biletów na wydarzenie sprzedało się na stronach innego organizatora. 4. Aby dodać udostępnienie należy kliknąć Dodaj, wpisać nazwę organizatora, któremu chcemy udostępnić wydarzenie. 5. Następnie aby aktywować udostępnianie należy kliknąć Aktywuj. 6. Po aktywowaniu w panelu drugiego organizatora pojawi się prośba o zatwierdzenie aktywacji.

15 7. Po akceptacji udostępnianie jest aktywne i jedno wydarzenie jest sprzedawane przez dwóch organizatorów. 8. Jedno wydarzenie można udostępnić większej ilości organizatorów. 9. Udostępniane wydarzenia są oznaczane kolorem zielonym w panelach obu organizatorów. 10. Organizator, któremu udostępniono wydarzenie ma tylko podgląd wyników sprzedaży wydarzenia. 11. Powielić wydarzenie (tylko wydarzeniowiec). 12. Podjąć datę w przyszłości, wydarzenie zostanie skopiowane wraz salą oraz biletami i umieszczone w podanym terminie. 13. Zmienić salę wydarzenia (tylko wydarzeniowiec). 14. Pozwala zmienić salę, na której odbywa się wydarzenie lub ją usunąć, pod warunkiem, że na wydarzenie nie sprzedano ani nie zarezerwowano jeszcze biletu. 15. Aby zmienić salę należy zdeaktywować uprzednio wydarzenie.

16 Akredytacje 1. Akredytacje pozwalają wysłać bilet na wskazany adres oraz numer telefonu. 2. Koszt wysłania akredytacji jest określany przez administratora i domyślnie wynosi 1 PLN. 3. W widoku szczegółów danego wydarzenia klikamy w bocznym menu Akredytacje i następnie Dodaj. 4. Dodajemy nazwę, adres oraz numer telefonu i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj. Zmienić kadrowanie zdjęcia Pozwala zmienić kadr plakatu wydarzenia. Wyłączyć / włączyć dostępność wydarzenia dla kuponów zniżkowych 1. Przycisk widoczny tylko jeżeli organizator zdefiniował chociaż jeden kupon zniżkowy. 2. Jeżeli włączony to na wydarzenie będzie można kupić bilet używając kuponów zniżkowych. 3. Jeżeli wyłączony to kupony nie są respektowane, domyślnie włączony.

17 Usunąć wydarzenie Usunąć można wydarzenie pod warunkiem, że nie sprzedano ani nie zarezerwowano jeszcze na nie biletu. Sprzedaż 1. Zakładka ta pokazuje globalne trendy sprzedaży biletów w danym miejscu. 2. Podaje liczbę sprzedanych biletów, przychód oraz trend sprzedaży w danym dniu, tygodniu miesiącu. 3. Trend sprzedaży zilustrowany jest wykresem ilości sprzedanych biletów w miesiącu.

18 Kontrola 1. Pozwala dokonać walidacji biletów zakupionych w serwisie na wydarzenia organizatora. 2. Kod należy wprowadzić w pole formularza i nacisnąć przycisk z lupą lub enter. 3. Po wprowadzeniu kod składającego się z dziewięciu cyfr i zatwierdzeniu przyciskiem otrzymuje informacje o bilecie oraz możemy dokonać walidacji biletu lub jego części jeśli bilet jest biletem grupowym. Kasjerzy 1. Pozwala dodawać kasjerów obsługujących POS. 2. Aby dodać kasjera należy podać: imię i nazwisko, oraz hasło wraz z powtórzeniem. Partnerzy 1. Zakładka pozwala dodawać konta partnerów. 2. Partnerzy mogą kasować bilety na wydarzenia organizatora. 3. Aby dodać konto partnera należy kliknąć przycisk Dodaj. 4. Należy podać adres partnera i dwa razy hasło.

19 Dystrybutorzy (tylko kina) 1. Pozwala dodawać dystrybutorów, określenie w szablonie dystrybutora filmu, pozwala generować raporty dla dystrybutora. 2. Aby dodać nowego dystrybutora, klikamy Dodaj i podajemy jego nazwę. Kupony 1. Zakładka pozwala dodawać kupony zniżkowe. 2. Kupon zniżkowy pozwala zakupić bilet taniej o procent podany przy tworzeniu zestawu kuponów. 3. Kupon obniża cenę jednego biletu, jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jeden bilet, obniżona zostanie cena najdroższego. 4. Użycie kuponu nie wpływa na kwotę prowizji Ekobilet za bilet, prowizja zawsze jest liczona od ceny nominalnej, prowizja za płatności internetowe jest adekwatnie mniejsza. 5. Jeżeli po użyciu kuponu wartość zamówienia wynosi 0zł (kupon 100%) bilety zostają wysłane od razu (klient nie przechodzi przez serwis operatora płatności). 6. Aby dodać zestaw kuponów należy kliknąć przycisk Dodaj. 7. Należy podać nazwę kuponu, ilość oraz procent zniżki (0-100). 8. Widok detali kuponu pokazuje ilość użytych kuponów, pozwala wyeksportować kody do pliku CSV oraz usunąć nieużyte kupony. S: ekobilet.pl E: T:

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 019

(instrukcja użytkownika) Wersja 019 BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 019 http://www.bstorun24.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 BANK SPÓŁDZIELCZY w Wieleniu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 www.bswielen.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10

(Przewodnik użytkownika systemu IB) Wersja 10 Załącznik nr 17. 2 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart do rachunków oraz usług bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych, SKO i PKZP w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO

Przewodnik dla Klienta systemu EKONTO systemu EKONTO Wersja 012 http://www.bspruszczgd.pl https://ekonto.bspruszczgd.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...5 Logowanie do systemu...8 Menu główne programu...10 RACHUNKI...12

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Spis treści 1. INSTALACJA... 4 1.1. WYMAGANIA PROGRAMU... 4 1.2. OPIS INSTALACJI... 5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU... 10 2.1. BUDOWA SYSTEMU... 10 2.1.1. Menu główne...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

izzyhotel instrukcja do programu

izzyhotel instrukcja do programu izzyhotel instrukcja do programu Spis treści INSTALACJA SYSTEMU IZZYHOTEL... 3 1 INSTALACJA NA JEDNYM KOMPUTERZE... 3 INSTALACJA W SIECI KOMPUTEROWEJ... 3 LICENCJA... 3 KONFIGURACJA PROGRAMU IZZYHOTEL...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo