Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5"

Transkrypt

1 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o. o. Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. Długosza Wrocław tel. (+48 71) fax. (+48 71) Oddział Bydgoszcz ul. Garbary 2, Bydgoszcz tel./fax. (+48 52)

2 Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wprowadzone do SOLID EDGE ST5 - najnowszej wersji wiodącego systemu CAD 3D/2D klasy mid-range. Według producenta systemu, firmy SIEMENS, do SOLID EDGE ST5 wprowadzono ponad 1300 nowych funkcjonalności! W niniejszym zestawieniu, przedstawiamy te najważniejsze, dodatkowo pogrupowane wg środowisk 3D/2D, gdzie znajdują swe główne obszary zastosowań. 1. Środowiska Części (Part) oraz Części Blaszanej (Sheet Metal) 1.1. SIEMENS wprowadza tzw. wielo-obiektowość do modelowania części i blach w SOLID EDGE ST5. W pojedynczych plikach.par oraz.psm, które w złożeniu.asm celowo występują jako pojedynczy komponent (np. do kupienia / zamówienia jako jeden spójny, handlowo niepodzielny wyrób), można teraz zamodelować wiele odrębnych obiektów, których kształt może być łatwo uzależniony od siebie. Dodatkowo, wszystkie lub wybrane ww. obiekty można zapisać do postaci osobnych plików.par lub.psm, a także do postaci osobnego złożenia.asm, które zawierać będzie te obiekty jako odrębne części W karcie Pathfinder zastosowano nowe i bardzo czytelne grupowanie odrębnych obiektów bryłowych (w przypadku wielo-obiektowości) oraz odrębnych i zamkniętych obiektów powierzchniowych. Co więcej, teraz operacje logiczne wykorzystujące algebrę Boole'a mogą być wykonywane w sposób analogiczny dla obiektów bryłowych i dla powierzchniowych, bez względu na to, który rodzaj obiektu jest modyfikowany (bryłowy lub powierzchniowy), a który użyty do tej modyfikacji (jw.). str. 2

3 jeden z kilku obiektów bryłowych w jednym pliku.par jeden z kilku obiektów powierzchniowych w jednym pliku.par 1.3. Wprowadzono całkowicie nowy i poważnie rozbudowany sposób wizualnej komunikacji "system - użytkownik" podczas edycji części i blach, z wykorzystaniem technologii synchronicznej. Dzięki odpowiednim kolorom, istnieje możliwość wizualizacji obszarów modelu, w których wprowadzono zmiany, a także wskazania jego fragmentów, gdzie edycja nie ma zachodzić. Czytelna kolorystyka sprzyja zrozumieniu zależności geometrycznych pomiędzy modyfikowanymi elementami 3D Dodany został nowy intuicyjny podgląd zmian, które dopiero mają zajść w wyniku edycji synchronicznej, z opcją chwilowego odblokowania zamkniętych wymiarów sterujących PMI, a także relacji i/lub reguł. str. 3

4 1.5. Opracowano rozwiązania dla dokładnego rozpoznawania i edycji otworów znajdujących się w zaimportowanych modelach. System rozpoznaje i odpowiednio grupuje otwory znajdujące się we wczytanej geometrii. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej postaci otworów do postaci uprzednio zdefiniowanego standardu, włącznie z własnymi ustawieniami. Opisywana edycja możliwa jest dla całej bryły, a także dla wybranych lic i to już w chwilę po zaimportowaniu modelu z formatu pośredniego (np. SAT), albo bezpośrednio z innego CAD (np. z SolidWorks.SLDPRT) Pojawiły się nowe możliwości wykorzystania sterujących wymiarów PMI w trybie modelowania synchronicznego. Do już istniejących sposobów zmiany wartości wymiaru (dzięki przesunięciu fragmentu modelu "od lewej strony linii wymiarowej" oraz "z prawej strony"), wprowadzono możliwość edycji symetrycznej, z jednoczesnym oraz równym przemieszczeniem obydwu ww. fragmentów ("z lewej i prawej"). str. 4

5 1.7. Rozbudowane zostały narzędzia służące do tworzenia powierzchni rozpiętych na wskazanych krawędziach otoczenia (Powierzchnie Ograniczone). Dodano szereg opcji definiowania ewentualnej styczności z wybranymi powierzchniami sąsiadującymi, narzucania wysokiego stopnia nowych powierzchni w celu zapewnienia im estetycznego kształtu, a także uwzględnienia w ich definicjach dodatkowych krzywych wiodących Udostępniono nowe polecenie dla tworzenia rowków (z różnymi rodzajami ich przekrojów poprzecznych oraz zakończeń), do wykonania na licach płaskich oraz niepłaskich (np. walcowych). Rowki doskonale sprawdzają się również w unowocześnionym zbiorze relacji dla złożeń, o czym w dalszej części opracowania. str. 5

6 1.9. Wprowadzono szereg nowych możliwości wyrównywania wielu otworów tworzonych i edytowanych w trybie synchronicznym, zarówno na licach płaskich, jak też na licach walcowych (jak na rys. poniżej: wzdłuż osi lub na wybranym przekroju poprzecznym) Zostały opracowane narzędzia umożliwiające różnorodne zachowanie się otworów podczas edycji zaokrągleń, z którymi otwory te są współosiowe: a) osie otworów przemieszczają się wraz z osiami edytowanych zaokrągleń i zmienia się odległość między otworami, b) osie otworów pozostają na swej niezmienionej pozycji kosztem zmiany innych wymiarów, np. zewnętrznych Przyspieszono proces edycji synchronicznej dla złożonych obszarów modelu. W wielu przypadkach oznacza to nawet tzrykrotne skrócenie czasu, poświęcanego na wprowadzenie znaczącej zmiany w geometrii, w porównaniu do (i tak szybkiej) wersji ST4. str. 6

7 1.12. W systemie SOLID EDGE ST5 istnieje możliwość edycji operacji znajdujących się w komponentach złożenia (częściach i blachach) już bez wyraźnego przełączania się w tryb pracy w kontekście tego złożenia. Zdecydowanie przyspiesza to wprowadzanie zmian w zespołach części, co ma szczególne znaczenie w przypadku średnich oraz dużych zespołów Do już istniejącej funkcjonalności tworzenia operacji w częściach i blachach z poziomu złożenia (Operacje w złożeniu, Operacje w częściach z poziomu złożenia), wprowadzono możliwość tworzenia operacji bezpośrednio w częściach, tak, aby cały zapis informacji nt. tych operacji znajdował się wyłącznie we wskazanych komponentach zespołu Zwiększono łatwość tworzenia i edycji gwintów w trybie modelowania synchronicznego. str. 7

8 1.15. Sieć żeber może być teraz operacją podstawową, tj. całkowicie pierwszą operacją wykonaną w procesie projektowania, zarówno dla modelowania synchronicznego, jak też tradycyjnego. str. 8

9 2. Złożenie (Assembly) Wybrane nowości SOLID EDGE ST Opracowano wyjątkowo przydatne rozwiązania dedykowane do otwierania dużych złożeń. Użytkownik samodzielnie ustala (lub akceptuje domyślną) liczbę pojedynczych części złożenia, która klasyfikuje zespół jako: a) mały (np. mniej niż 50 części), b) średni (np. pomiędzy 50, a 1000), c) duży (np. powyżej 1000 części). Wówczas liczba części złożenia może określać względną wielkość złożenia i bezpośrednio wpływać na sposób jego otwierania, np.: dla małych złożeń wszystkie komponenty będą aktywne i pełne, a dla dużych złożeń, będą domyślnie nieaktywne i uproszczone. SOLID EDGE ST5, zanim otworzy złożenie, może sprawdzić liczbę jego komponentów, aby automatycznie zastosować odgórnie ustalony sposób jego otwierania (w zależności od liczby części składowych). Analogiczne rozwiązania są oferowane również podczas wprowadzania danego złożenia, jako komponentu, do innego zespołu części. str. 9

10 Zdecydowanie przyspiesza to otwieranie dużych złożeń, a także znacząco wpływa na dalsze podniesienie komfortu pracy podczas pracy z zespołami W złożeniu wprowadzono relację dowolnej ścieżki prowadzącej, do wykorzystania podczas definiowania i edycji ruchów mechanizmów. Rolę ścieżek mogą pełnić krawędzie komponentów, szkice, ale również krzywe dowolne, w tym również: a) krzywe płaskie i przestrzenne, b) krzywe zamknięte i otwarte, c) krzywe zachowujące styczność na swej długości, a także łamane. Ścieżki ruchu mogą się też nawzajem ograniczać (dla ruchów złożonych). Więcej informacji nt. nowej funkcjonalności ścieżek umieszczono poniżej, tj. w opisie nowości dotyczących krzywek, a także wykorzystania operacji rowków technologicznych do definiowania ruchu w złożeniu. str. 10

11 2.3. Znacząco rozbudowano relację Krzywki. Teraz elementy ruchome mogą być właściwie prowadzone również względem wybranej krawędzi, łańcucha krawędzi oraz (jak wyżej) krzywych i to dowolnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Doskonale sprawdza się to w przypadku mechanizmów zawierających np. krzywki walcowo-czołowe Rowki wykonane w plikach.par oraz.psm (również nowość ST5) wspomagają tworzenie i modyfikację następujących relacji w złożeniu: a) współosiowość, b) ścieżka dowolna (jw., nowość w ST5). ad a) System wskazuje i wyróżnia oś normalną do rowka, utworzoną w jego środku. Doskonale nadaje się ona do narzucenia relacji współosiowości np. względem ww. osi rowka oraz osi sworznia lub innego podobnego elementu. str. 11

12 ad b) Wzdłuż ścieżki rowka można łatwo prowadzić ruchome komponenty złożenia. Przykładem może być swobodne przemieszczanie osi sworzni znajdujących się w rowku. Komponent samoczynnie zatrzymuje się po dotarciu do końca rowka (bez konieczności dynamicznego wykrywania kolizji). Rozwiązanie to jest to bardzo przydatne do modelowania mechanizmów Wzbogacenie funkcjonalności tworzenia i edycji relacji o możliwość wyraźnego wskazywania osi (np. walców, stożków i pierścieni toroidalnych). Na osi (ew. wzdłuż osi, np. torusa) można teraz umieszczać dowolne punkty, tj. wierzchołki, narożniki, lub punkty środkowe (np. kuli), etc. str. 12

13 2.6. Wprowadzono grupowanie komponentów złożeń do postaci sztywnych zestawów (nowa relacja). Jest to szczególnie korzystne dla złożeń zaimportowanych, które domyślnie nie posiadają żadnych relacji. Wiele wskazanych komponentów przemieszcza się wówczas jednocześnie w sposób zadeklarowany dla zaledwie jednego z nich. Funkcjonalność ta może być łatwo wykorzystana również w przypadku podzłożeń. Dodatkowo, ww. nowe narzędzie można wykorzystać w zespołach, gdzie już istnieją inne relacje (są one wówczas usuwane lub blokowane) Dalece zmodernizowano paletę narzędzi, służących do zastąpienia wybranych komponentów złożenia innymi elementami (Replace Part, Zastąp Część). W SOLID EDGE ST5, można m.in.: a) zamienić wskazaną część inną częścią (znane dotychczas), b)... inną częścią ze zbioru Standard Parts (nowość), c)... nową częścią, która zaraz zostanie utworzona (nowość), d)... nową częścią, będącą kopią istniejącego elementu, która również zostanie za chwilę utworzona przez użytkownika (nowość). Jeżeli element, który został zastąpiony posiada już zdefiniowane relacje w złożeniu, a dla części wstawionej na jego miejsce relacje te nie są już aktualne, wówczas system automatycznie będzie starał się naprawić nieaktualne relacje lub na ich miejsce wprowadzić nowe. str. 13

14 2.8. Pojawiło się znaczące ułatwienie wyświetlania osi i/lub brył dla wszystkich lub wybranych rur i profili ramowych w złożeniu. Indywidualne nastawy widoku można dodatkowo zapisać w postaci jednej z wielu konfiguracji wyświetlania, która może być narzucona w pliku złożenia, ale również w dokumentacji płaskiej 2D. Więcej szczegółów na temat sterowania konfiguracjami złożeń w 2D: w dalszej części opracowania W SOLID EDGE ST5 dodano możliwość wstawiania wielu asocjatywnych kopii złożeń do zespołu, analogicznie do znanej już funkcjonalności wstawiania kopii części do pojedynczych plików. PAR i.psm. Dla każdej kopii złożeń w danym pliku zespołu istnieje możliwość: a) jej umiejscowienia względem innego układu współrzędnych, b) narzucenia odbicia lustrzanego względem wybranej płaszczyzny, c) wykluczenia z niej wybranych komponentów, d) uwzględnienia operacji ubytkowych zachodzących w oryginalnym, tj. kopiowanym zespole. Na bazie kolejnych kopii złożeń, bardzo łatwo buduje się listy części oraz wzory wystąpień. Opisywaną funkcjonalność można wykorzystywać np. do przedstawiania danej konstrukcji na poszczególnych etapach wytwarzania. str. 14

15 2.10. W najnowszej wersji systemu znacząco rozbudowano narzędzia służące do tworzenia inteligentnych lustrzanych kopii w zespole (dla części i podzłożeń). Obiekty powstałe w wyniku zastosowania kopii lustrzanej teraz już całkowicie zachowują swój "lustrzany" charakter, dzięki ich właściwej aktualizacji. Zachodzi to zarówno w przypadku zmiany geometrii komponentów (jak na obrazie poniżej, gdzie - dla przykładu - wydłużono oryginalne tłoczysko) jak też w przypadku zmiany położenia ww. komponentów (gdy np. zmieniono kąt zamocowania oryginalnego siłownika, z powodu modyfikacji ramion dźwigni spinających ten mechanizm, co spowodowało aktualizację "lustra"). str. 15

16 2.11. Została opracowana opcja dla automatycznego odnajdywania wybranego komponentu w strukturze drzewa złożenia, natychmiast po zaznaczeniu tego komponentu. str. 16

17 3. Aplikacje dodatkowe 3D, stosowane z poziomu złożenia 3.1. Rozbudowano środowisko modelowania ram, gdzie dodano m.in. możliwość przycinania wskazanych narożników lub indywidualnych profili dowolną płaszczyzną lub powierzchnią. Dzięki temu uzyskano łatwość przycinania wybranych profili z wykorzystaniem lic wybranych części lub blach. Dodatkowo, podczas wpuszczania w siebie profili kształtowych, można teraz nadawać luzy na zadany wymiar Podręcznik Inżynierski (Solid Edge Engineering Reference) rozszerzono o możliwość konstruowania kół stożkowych o zębach śrubowych. str. 17

18 4. Symulacje MES 4.1. Wprowadzono szereg nowych rozwiązań dla obliczeń cieplnych w stanie ustalonym, gdzie uwzględniono 3 podstawowe sposoby cieplnego przepływu energii, tj. KONWEKCJA, PRZEWODZENIE, PROMIENIOWANIE. Możliwe są m.in. następujące rodzaje analiz (od podstawowych do coraz bardziej złożonych): a) rozkłady różnic temperaturowych również ze zwróceniem uwagi na kwestię przewodzenia cieplnego (kondukcji) dla przegród cieplnych; b) zagadnienia powierzchniowych strumieni cieplnych wraz ze zjawiskiem przekazywania ciepła (konwekcji); c) zagadnienia przestrzennych strumieni cieplnych wraz z konwekcją; str. 18

19 d) rozkłady cieplne dla zróżnicowanych temperatur otoczenia oraz współczynników przewodnictwa ciepła poszczególnych komponentów; e) ANALIZY ŁĄCZNE, tj. cieplno strukturalne i cieplno wyboczeniowe, gdzie wartości wynikowe z analizy cieplnej są wartościami wejściowymi dla analiz strukturalnych oraz (odpowiednio) wyboczeniowych; str. 19

20 f) zagadnienia promieniowania cieplnego, także z uwzględnieniem znalezienia się w cieniu termicznym i tworzenia ww. cienia termicznego Pojawiły się nowe możliwości definiowania obciążeń (wymuszeń), w sposób: a) łączny (TOTAL Load), jako wielkość fizyczna, jednocześnie przypisana do wszystkich zaznaczonych obiektów, z założeniem jej proporcjonalnej dystrybucji, b) indywidualny (ENTITY Load), jako niepodzielna wartość przypisana do każdego wskazanego obiektu z osobna Możliwość zastosowania zakrzywionych ścieżek dla siatek wykorzystujących elementy belkowe (1D), zbudowanych z zastosowaniem generatora konstrukcji ramowych. str. 20

21 4.4. Wprowadzono kolejne ułatwienia dotyczące tworzenia siatek MES na obiektach powstałych bezpośrednio z geometrii typu "Manifold" oraz "Non-Manifold" SOLID EDGE ST5 opcjonalnie może wyświetlić elementy powłokowe (in. powierzchniowe 2D) również z wizualnym uwzględnieniem przypisanej do nich stałej grubości. Jest to przydatne podczas tworzenia i edycji siatek MES, a także podczas interpretacji uzyskanych wyników Skrócony został proces obliczeniowy dzięki szybszemu rozwiązywaniu układów równań Przyspieszono prezentację obliczeń (uzyskane wyniki mogą być wczytywane tylko dla wskazanej kategorii rezultatów, a nie dla wszystkich). str. 21

22 4.8. Udoskonalono sposób informowania użytkownika o średnim rozmiarze elementów skończonych występujących w określonej siatce Zostały opracowane nowe sposoby wizualizacji wyników: IZO-LINIE oraz IZO-POWIERZCHNIE wraz z możliwością wyświetlenia warstwic reprezentujących konkretną wartość ze zbioru otrzymanych rezultatów. domyślnie IZO-LINIE IZO-POWIERZCHNIE str. 22

23 5. Dokumentacja 2D, rysunek Wybrane nowości SOLID EDGE ST Wprowadzono szereg nowych narzędzi do tworzenia dokumentacji płaskiej dla mechanizmów, z przedstawieniem i wyróżnieniem wybranych położeń ich ruchomych elementów. Mogą to być np. położenia skrajne, pośrednie lub wskazane przez użytkownika. Funkcjonalność ta jest dostępna dla właściwie wszystkich rozwiązań dokumentacji 2D, tj. widoków prostokątnych, izometrycznych, dowolnych, a także przekrojów, widoków szczegółowych, włącznie z numerowaniem, wymiarowaniem, nanoszeniem adnotacji, etc. Bardzo dobre wrażenie robi łatwość edycji ww. dokumentacji, np.: a) wskazanie i zmiana tzw. głównego położenia mechanizmu, b) wykorzystanie konfiguracji wyświetlania ustalonych w złożeniu, c) formatowanie i personalizacja rodzajów linii, kreskowania oraz cieniowania, dedykowanych dla wizualizacji wybranych położeń. str. 23

24 5.2. Stworzono całkowicie nowe rozwiązania dedykowane do tworzenia rozkładów montażowych 2D dla modeli 3D przewodów, kabli oraz wiązek elektrycznych. Wprowadzono je na życzenie użytkowników SOLID EDGE m.in. z branży elektro-mechanicznej i elektrycznej. Uwagę zwracają możliwości edycji płaskiego rozwinięcia okablowania, umożliwiające jego wpasowanie do rozmiarów wybranej tablicy montażowej (wprowadzanie zagięć, nawrotów i odchyleń wraz ze stosownym wymiarowaniem). Dodatkowo, system umożliwia szybkie dodanie następujących obiektów: a) adnotacje dla elementów okablowania (z 3D do 2D), b) widoki rysunkowe złączy elektrycznych wraz ze wskazaniem miejsc podłączeń dla końcówek przewodów, c) zestawienia ww. podłączeń dla każdego złącza, d) kompletne tablice okablowania, z wyszczególnieniem nazw, średnic, długości, kolorów i atrybutów (dla przewodów, kabli oraz wiązek) oraz - co bardzo ważne - dokładnego wskazania miejsc podłączenia końcówek przewodów. str. 24

25 str. 25

26 5.3. Udoskonalono metody wprowadzania kreskowania i jego edycji dla różnorodnych komponentów na przekrojach złożeń. Użytkownicy ST5 mogą narzucać odmienne sposoby kreskowania już z poziomu okna Właściwości widoku rysunkowego (bez konieczności zmiany Stylów Kreskowania), co sprzyja przyspieszeniu prac 2D Utworzone zostało pełne wsparcie 2D dla wielo-obiektowości zastosowanej w modelach 3D części oraz elementów blaszanych (o czym mowa w Rozdziale 1). Użytkownik może łatwo wybierać i opcjonalnie zmieniać sposób wizualizacji odrębnych obiektów zdefiniowanych w ww. plikach 3D. Funkcjonalność ta może być wykorzystana zarówno podczas pracy z rysunkami wykonawczymi (dla pojedynczych części), jak też złożeniowymi (dla zespołów). 3D 2D str. 26

27 5.5. Udoskonalono metody wprowadzania symboli pozycji Możliwe jest jeszcze łatwiejsze sterowanie wyświetlaniem geometrii konstrukcyjnej, do której należą m.in. powierzchnie swobodne, płaszczyzny, a także osie rur oraz osie profili kształtowych. ST5 wykorzystuje w tym celu tzw. konfiguracje wyświetlania zdefiniowane na poziomie złożenia, co jest bardzo przydatne również podczas modelowania instalacji rurowych, rurociągowych oraz ramowych. str. 27

28 5.7. Pojawiły się liczne ułatwienia dla wprowadzania i przemieszczania na rysunku dodatkowych adnotacji, np. uwag oraz symboli pozycji Dodano wiele nowych opcji dla ustalania wzajemnego położenia nominalnej wartości wymiaru oraz zakresu i oznaczeń jego tolerancji technologicznych. Formatowanie wzajemnego położenia uwzględnia różne sposoby wyrównania, wyśrodkowania etc Sterowanie zaokrąglaniem wartości wymiarowych, zarówno nominalnych, jak również dla tolerancji, jest teraz jeszcze łatwiejsze. Szczególnie przydatne jest ono podczas prac z wieloma jednostkami miary (długości i kąta) jednocześnie. str. 28

29 5.10. Z myślą o profesjonalnym tworzeniu dokumentacji złożeniowej (m.in. rysunki i listy komponentów BOM), ST5 umożliwia wprowadzanie list części również na dodatkowych i nowych arkuszach rysunkowych. Mogą się one różnić (np. formatem oraz tabliczką) od arkusza, na którym istnieje rysunek złożenia. Przykładem tego nowego rozwiązania może być zautomatyzowane umieszczenie widoku złożenia na arkuszu o formacie "A2 poziomo", wraz z następującym po nim wprowadzeniu listy części na kilku arkuszach o formacie "A4 pionowo". Liczba arkuszy przeznaczonych na listę części wynikać może m.in. z liczby komponentów zespołu ze sposobu formatowania listy BOM, wysokości wierszy, etc. Listy części można teraz dodatkowo grupować. Oznacza to, że komponenty, które spełniają określone kryteria mogą być łączone w odrębne zbiory w liście BOM, wciąż z zachowaniem sortowania. Przykładami ww. funkcjonalności może być oddzielne grupowanie: a) części wykonanych z odmiennych materiałów, b) części, którym przypisano różne atrybuty, np. dotyczące metod ich wytwarzania, c) modeli zaprojektowanych przez innych konstruktorów, d) wyrobów dostarczanych przez innych dostawców, etc. str. 29

30 str. 30

31 5.11. Nastąpiła kolejna rozbudowa narzędzi do tworzenia i edycji wymiarów średnicowych / promieniowych (na okręgach, elipsach, promieniach, krzywych, etc.). ST5 umożliwia m.in.: a) szybsze przechodzenie pomiędzy trybami "średnica" i "promień", co jest bardzo pomocne m.in. podczas nanoszenia wymiarów, b) bardziej elastyczną zmianę długości linii wymiarowych, np. na łukach lub na okręgach o względnie dużej lub małej średnicy, c) wygodniejszą zmianę trybu "średnica pełna" na "średnica połówkowa" i vice versa Przyspieszono wykonywanie rysunków pochodnych (prostokątnych, izometrycznych i dowolnych) podczas korzystania z Kreatora Widoków Rysunkowych Wyrównywanie wymiarów kątowych i liniowych już podczas ich nanoszenia na rysunku następuje w ST5 niezwykle szybko Aktualizacja widoków szczegółowych podczas przemieszczania ich obwiedni na rysunkach macierzystych jest bardziej dynamiczna Zwiększono liczbę opcji dla zapisu dokumentacji 2D do pliku PDF Pojawiły się nowe możliwości sterowania wyświetlaniem zakładek dla poszczególnych arkuszy 2D. Użytkownik ST5 może zdefiniować sposób domyślnego tworzenia nazwy arkuszy 2D, a także określić kolorystykę zakładek tych arkuszy (oddzielnie dla arkusza modelu 2D, dla arkuszy roboczych, dla arkuszy BOM oraz dla arkuszy tła). Służy to zwiększeniu komfortu pracy z wieloma arkuszami 2D. str. 31

32 6. Translatory i udostępnianie danych CAD 6.1. Rozbudowano funkcjonalność wykrywania i naprawy błędów w zaimportowanej geometrii, wynikających m.in. ze sposobu tolerowania geometrii podczas jej eksportu oraz importu (z zastosowaniem plików natywnych i pośrednich). Błędy te mogą polegać np. na utracie ciągłości krawędzi oraz lic, a także na zanikaniu ścian. Naprawa jest intuicyjna i szybka ST5 umożliwia przywrócenie pierwotnego charakteru krawędziom i licom zaimportowanych części, utraconego podczas translacji w wyniku ww. sposobu tolerowania geometrii (tzw. degradacja modelu). W wyniku degradacji, analityczne zaokrąglenia są niestety często zamieniane na trudno edytowalne lica swobodne. ST5 rozwiązuje te problemy, dodatkowo przedstawiając statystyki krawędzi oraz lic przed i po opisywanej naprawie. str. 32

33 6.3. SOLID EDGE ST5 prezentuje nową jakość w dziedzinie tworzenia tzw. dzienników translacji (ang. "Translation log file"), gdzie w jeszcze czytelniejszy sposób przedstawia się informacje dot. parametrów eksportu / importu. Są to informacje m.in. na temat tych obiektów CAD, które zostały przetworzone, oraz tych, których celowo nie przetworzono, czasu trwania zapisu / odczytu, a także charakterystyki plików wejściowych i wyjściowych. ST5 czytelnie podaje dane stacji roboczej, daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu i wiele innych parametrów. ST4 ST Wprowadzono nowe narzędzia do obróbki wczytanych plików.dwg 2D, umożliwiających tzw. czyszczenie geometrii. ST5 potrafi uprościć krzywe typu B-spline do postaci łatwo edytowalnych stycznych krzywych niższych rzędów. Istotną korzyścią jest możliwość obróbki elementów całkowicie pokrywających się ze sobą (dublujących się) lub elementów o niewielkich rozmiarach. Można je usunąć lub wygodnie przenieść na wskazaną warstwę. str. 33

34 6.5. ST5 może zapisywać swoje pliki 3D części oraz złożeń w formacie nowej przeglądarki, z której można korzystać m.in. na przenośnych tabletach ipad. Można również uwzględnić wymiary i adnotacje PMI. Jest to całkowicie bezpłatna i wyjątkowo przydatna funkcjonalność Interface użytkownika aplikacji Widok i Uwagi (ang. View & Markup) oraz Menedżer Zmian (ang. Revision Manager) został dostosowany do wizualnego standardu wstęgowego (Windows Fluent), obecnego już od wielu wersji SOLID EDGE (od ST1) oraz od niedawna także w aplikacji XpresReview. Dzięki temu, aplikacje współpracujące blisko z ST5 są ujednolicone wizualnie, co zwiększa łatwość i komfort ich wykorzystania. Opracował Dr inż. Adam Budzyński str. 34

Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń. Najciekawsze przykłady nowych rozwiązań

Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń. Najciekawsze przykłady nowych rozwiązań Solid Edge ST8 Projektuj bez ograniczeń Najciekawsze przykłady nowych rozwiązań Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007

10 ważnych. silniki. Autodesk. Inventor 11. Autodesk. Inventor Professional 11 = lepszy projekt. Styczeń 2007 Styczeń 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Praktyczne podejście do zarządzania danymi 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do AutoCAD Mechanical NOWA KSIĄŻKA o Autodesk Inventor

Bardziej szczegółowo

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology Fragmenty Uwaga! Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe

Bardziej szczegółowo

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku...

10 ważnych. Autodesk Inventor 11. Lipiec 2007. Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008. W środku... Lipiec 2007 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku... Nowości w Autodesk Inventor Professional 2008 10 ważnych powodów do przejścia z AutoCAD do Autodesk Inventor Trójwymiarowe projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

Nowości w tym wydaniu

Nowości w tym wydaniu ProNest Nowości w tym wydaniu ProNest 2015 zawiera nowe, zaawansowane funkcje i ulepszenia poprawiające jakość oraz wydajność pracy, a jednocześnie znacznie upraszcza interfejs użytkownika. Kliknij łącze

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Narzędzia Komputerowe w Praktyce Inżynierskiej, ED7, 2008/09. 1 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD. 2. Porównaj grafikę wektorową i bitową oraz wymień programy wykorzystujące oba

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE...

O CAD, CAM, CAE. dla inżynierów projektantów branży mechanicznej. Raport. Oprogramowanie CAD, CAM, CAE... O CAD, CAM, CAE dla inżynierów projektantów branży mechanicznej AUTOR: Maciej Stanisławski Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż komputerowe wspomaganie projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), analiz

Bardziej szczegółowo

JEŚLI NIE RZEŹBISZ ZAMKÓW Z PIASKU, KORZYSTAJ Z SOLIDWORKS. real power. CADblog.pl

JEŚLI NIE RZEŹBISZ ZAMKÓW Z PIASKU, KORZYSTAJ Z SOLIDWORKS. real power. CADblog.pl real power REKLAMA JEŚLI NIE RZEŹBISZ ZAMKÓW Z PIASKU, KORZYSTAJ Z SOLIDWORKS. PROJEKTUJ LEPSZE PRODUKTY. www.solidworks.pl CADblog.pl WYDANIE SPECJALNE internetowego czasopisma użytkowników systemów CAD/CAM/CAE

Bardziej szczegółowo

Allplan Inżynieria. Przegląd możliwości programu. Efektywność Pracy. Oszczędność Czasu Projektowania

Allplan Inżynieria. Przegląd możliwości programu. Efektywność Pracy. Oszczędność Czasu Projektowania Przegląd możliwości programu Allplan Inżynieria Allplan Inżynieria to oprogramowanie dla każdego inżyniera, który chce zminimalizować czas potrzebny do stworzenia dokumentacji projektowej. Automatyczne

Bardziej szczegółowo

! Polskie konstrukcje:

! Polskie konstrukcje: BEZPŁATNE internetowe czasopismo użytkowników systemów CAD/CAM/CAE nr 4 (14) 2010 rok II Temat numeru: Porównywanie systemów CAD W jaki sposób, w jakim celu i czy w ogóle warto... Polskie konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology 10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology Oprogramowanie Solid Edge zapewnia największą funkcjonalnośd i najniższy koszt utrzymania na rynku systemów CAD. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania

Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA zagadnienia do kolokwium, ED5.1-6 2008/09. 1 Zagadnienia do kolokwium z Komputerowego Wspomagania Projektowania Pytania z wykładu 1. Klasyfikacja oprogramowania CAD.

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3.

Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3. Płyta DVD dołączona do numeru. Płyta DVD wewnątrz numeru. Płyta DVD wewnątrz numeru.!reklama Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3. Solid Edge ST4 bezpłatna

Bardziej szczegółowo