Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5"

Transkrypt

1 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o. o. Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. ul. Długosza Wrocław tel. (+48 71) fax. (+48 71) Oddział Bydgoszcz ul. Garbary 2, Bydgoszcz tel./fax. (+48 52)

2 Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wprowadzone do SOLID EDGE ST5 - najnowszej wersji wiodącego systemu CAD 3D/2D klasy mid-range. Według producenta systemu, firmy SIEMENS, do SOLID EDGE ST5 wprowadzono ponad 1300 nowych funkcjonalności! W niniejszym zestawieniu, przedstawiamy te najważniejsze, dodatkowo pogrupowane wg środowisk 3D/2D, gdzie znajdują swe główne obszary zastosowań. 1. Środowiska Części (Part) oraz Części Blaszanej (Sheet Metal) 1.1. SIEMENS wprowadza tzw. wielo-obiektowość do modelowania części i blach w SOLID EDGE ST5. W pojedynczych plikach.par oraz.psm, które w złożeniu.asm celowo występują jako pojedynczy komponent (np. do kupienia / zamówienia jako jeden spójny, handlowo niepodzielny wyrób), można teraz zamodelować wiele odrębnych obiektów, których kształt może być łatwo uzależniony od siebie. Dodatkowo, wszystkie lub wybrane ww. obiekty można zapisać do postaci osobnych plików.par lub.psm, a także do postaci osobnego złożenia.asm, które zawierać będzie te obiekty jako odrębne części W karcie Pathfinder zastosowano nowe i bardzo czytelne grupowanie odrębnych obiektów bryłowych (w przypadku wielo-obiektowości) oraz odrębnych i zamkniętych obiektów powierzchniowych. Co więcej, teraz operacje logiczne wykorzystujące algebrę Boole'a mogą być wykonywane w sposób analogiczny dla obiektów bryłowych i dla powierzchniowych, bez względu na to, który rodzaj obiektu jest modyfikowany (bryłowy lub powierzchniowy), a który użyty do tej modyfikacji (jw.). str. 2

3 jeden z kilku obiektów bryłowych w jednym pliku.par jeden z kilku obiektów powierzchniowych w jednym pliku.par 1.3. Wprowadzono całkowicie nowy i poważnie rozbudowany sposób wizualnej komunikacji "system - użytkownik" podczas edycji części i blach, z wykorzystaniem technologii synchronicznej. Dzięki odpowiednim kolorom, istnieje możliwość wizualizacji obszarów modelu, w których wprowadzono zmiany, a także wskazania jego fragmentów, gdzie edycja nie ma zachodzić. Czytelna kolorystyka sprzyja zrozumieniu zależności geometrycznych pomiędzy modyfikowanymi elementami 3D Dodany został nowy intuicyjny podgląd zmian, które dopiero mają zajść w wyniku edycji synchronicznej, z opcją chwilowego odblokowania zamkniętych wymiarów sterujących PMI, a także relacji i/lub reguł. str. 3

4 1.5. Opracowano rozwiązania dla dokładnego rozpoznawania i edycji otworów znajdujących się w zaimportowanych modelach. System rozpoznaje i odpowiednio grupuje otwory znajdujące się we wczytanej geometrii. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość zmiany domyślnej postaci otworów do postaci uprzednio zdefiniowanego standardu, włącznie z własnymi ustawieniami. Opisywana edycja możliwa jest dla całej bryły, a także dla wybranych lic i to już w chwilę po zaimportowaniu modelu z formatu pośredniego (np. SAT), albo bezpośrednio z innego CAD (np. z SolidWorks.SLDPRT) Pojawiły się nowe możliwości wykorzystania sterujących wymiarów PMI w trybie modelowania synchronicznego. Do już istniejących sposobów zmiany wartości wymiaru (dzięki przesunięciu fragmentu modelu "od lewej strony linii wymiarowej" oraz "z prawej strony"), wprowadzono możliwość edycji symetrycznej, z jednoczesnym oraz równym przemieszczeniem obydwu ww. fragmentów ("z lewej i prawej"). str. 4

5 1.7. Rozbudowane zostały narzędzia służące do tworzenia powierzchni rozpiętych na wskazanych krawędziach otoczenia (Powierzchnie Ograniczone). Dodano szereg opcji definiowania ewentualnej styczności z wybranymi powierzchniami sąsiadującymi, narzucania wysokiego stopnia nowych powierzchni w celu zapewnienia im estetycznego kształtu, a także uwzględnienia w ich definicjach dodatkowych krzywych wiodących Udostępniono nowe polecenie dla tworzenia rowków (z różnymi rodzajami ich przekrojów poprzecznych oraz zakończeń), do wykonania na licach płaskich oraz niepłaskich (np. walcowych). Rowki doskonale sprawdzają się również w unowocześnionym zbiorze relacji dla złożeń, o czym w dalszej części opracowania. str. 5

6 1.9. Wprowadzono szereg nowych możliwości wyrównywania wielu otworów tworzonych i edytowanych w trybie synchronicznym, zarówno na licach płaskich, jak też na licach walcowych (jak na rys. poniżej: wzdłuż osi lub na wybranym przekroju poprzecznym) Zostały opracowane narzędzia umożliwiające różnorodne zachowanie się otworów podczas edycji zaokrągleń, z którymi otwory te są współosiowe: a) osie otworów przemieszczają się wraz z osiami edytowanych zaokrągleń i zmienia się odległość między otworami, b) osie otworów pozostają na swej niezmienionej pozycji kosztem zmiany innych wymiarów, np. zewnętrznych Przyspieszono proces edycji synchronicznej dla złożonych obszarów modelu. W wielu przypadkach oznacza to nawet tzrykrotne skrócenie czasu, poświęcanego na wprowadzenie znaczącej zmiany w geometrii, w porównaniu do (i tak szybkiej) wersji ST4. str. 6

7 1.12. W systemie SOLID EDGE ST5 istnieje możliwość edycji operacji znajdujących się w komponentach złożenia (częściach i blachach) już bez wyraźnego przełączania się w tryb pracy w kontekście tego złożenia. Zdecydowanie przyspiesza to wprowadzanie zmian w zespołach części, co ma szczególne znaczenie w przypadku średnich oraz dużych zespołów Do już istniejącej funkcjonalności tworzenia operacji w częściach i blachach z poziomu złożenia (Operacje w złożeniu, Operacje w częściach z poziomu złożenia), wprowadzono możliwość tworzenia operacji bezpośrednio w częściach, tak, aby cały zapis informacji nt. tych operacji znajdował się wyłącznie we wskazanych komponentach zespołu Zwiększono łatwość tworzenia i edycji gwintów w trybie modelowania synchronicznego. str. 7

8 1.15. Sieć żeber może być teraz operacją podstawową, tj. całkowicie pierwszą operacją wykonaną w procesie projektowania, zarówno dla modelowania synchronicznego, jak też tradycyjnego. str. 8

9 2. Złożenie (Assembly) Wybrane nowości SOLID EDGE ST Opracowano wyjątkowo przydatne rozwiązania dedykowane do otwierania dużych złożeń. Użytkownik samodzielnie ustala (lub akceptuje domyślną) liczbę pojedynczych części złożenia, która klasyfikuje zespół jako: a) mały (np. mniej niż 50 części), b) średni (np. pomiędzy 50, a 1000), c) duży (np. powyżej 1000 części). Wówczas liczba części złożenia może określać względną wielkość złożenia i bezpośrednio wpływać na sposób jego otwierania, np.: dla małych złożeń wszystkie komponenty będą aktywne i pełne, a dla dużych złożeń, będą domyślnie nieaktywne i uproszczone. SOLID EDGE ST5, zanim otworzy złożenie, może sprawdzić liczbę jego komponentów, aby automatycznie zastosować odgórnie ustalony sposób jego otwierania (w zależności od liczby części składowych). Analogiczne rozwiązania są oferowane również podczas wprowadzania danego złożenia, jako komponentu, do innego zespołu części. str. 9

10 Zdecydowanie przyspiesza to otwieranie dużych złożeń, a także znacząco wpływa na dalsze podniesienie komfortu pracy podczas pracy z zespołami W złożeniu wprowadzono relację dowolnej ścieżki prowadzącej, do wykorzystania podczas definiowania i edycji ruchów mechanizmów. Rolę ścieżek mogą pełnić krawędzie komponentów, szkice, ale również krzywe dowolne, w tym również: a) krzywe płaskie i przestrzenne, b) krzywe zamknięte i otwarte, c) krzywe zachowujące styczność na swej długości, a także łamane. Ścieżki ruchu mogą się też nawzajem ograniczać (dla ruchów złożonych). Więcej informacji nt. nowej funkcjonalności ścieżek umieszczono poniżej, tj. w opisie nowości dotyczących krzywek, a także wykorzystania operacji rowków technologicznych do definiowania ruchu w złożeniu. str. 10

11 2.3. Znacząco rozbudowano relację Krzywki. Teraz elementy ruchome mogą być właściwie prowadzone również względem wybranej krawędzi, łańcucha krawędzi oraz (jak wyżej) krzywych i to dowolnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Doskonale sprawdza się to w przypadku mechanizmów zawierających np. krzywki walcowo-czołowe Rowki wykonane w plikach.par oraz.psm (również nowość ST5) wspomagają tworzenie i modyfikację następujących relacji w złożeniu: a) współosiowość, b) ścieżka dowolna (jw., nowość w ST5). ad a) System wskazuje i wyróżnia oś normalną do rowka, utworzoną w jego środku. Doskonale nadaje się ona do narzucenia relacji współosiowości np. względem ww. osi rowka oraz osi sworznia lub innego podobnego elementu. str. 11

12 ad b) Wzdłuż ścieżki rowka można łatwo prowadzić ruchome komponenty złożenia. Przykładem może być swobodne przemieszczanie osi sworzni znajdujących się w rowku. Komponent samoczynnie zatrzymuje się po dotarciu do końca rowka (bez konieczności dynamicznego wykrywania kolizji). Rozwiązanie to jest to bardzo przydatne do modelowania mechanizmów Wzbogacenie funkcjonalności tworzenia i edycji relacji o możliwość wyraźnego wskazywania osi (np. walców, stożków i pierścieni toroidalnych). Na osi (ew. wzdłuż osi, np. torusa) można teraz umieszczać dowolne punkty, tj. wierzchołki, narożniki, lub punkty środkowe (np. kuli), etc. str. 12

13 2.6. Wprowadzono grupowanie komponentów złożeń do postaci sztywnych zestawów (nowa relacja). Jest to szczególnie korzystne dla złożeń zaimportowanych, które domyślnie nie posiadają żadnych relacji. Wiele wskazanych komponentów przemieszcza się wówczas jednocześnie w sposób zadeklarowany dla zaledwie jednego z nich. Funkcjonalność ta może być łatwo wykorzystana również w przypadku podzłożeń. Dodatkowo, ww. nowe narzędzie można wykorzystać w zespołach, gdzie już istnieją inne relacje (są one wówczas usuwane lub blokowane) Dalece zmodernizowano paletę narzędzi, służących do zastąpienia wybranych komponentów złożenia innymi elementami (Replace Part, Zastąp Część). W SOLID EDGE ST5, można m.in.: a) zamienić wskazaną część inną częścią (znane dotychczas), b)... inną częścią ze zbioru Standard Parts (nowość), c)... nową częścią, która zaraz zostanie utworzona (nowość), d)... nową częścią, będącą kopią istniejącego elementu, która również zostanie za chwilę utworzona przez użytkownika (nowość). Jeżeli element, który został zastąpiony posiada już zdefiniowane relacje w złożeniu, a dla części wstawionej na jego miejsce relacje te nie są już aktualne, wówczas system automatycznie będzie starał się naprawić nieaktualne relacje lub na ich miejsce wprowadzić nowe. str. 13

14 2.8. Pojawiło się znaczące ułatwienie wyświetlania osi i/lub brył dla wszystkich lub wybranych rur i profili ramowych w złożeniu. Indywidualne nastawy widoku można dodatkowo zapisać w postaci jednej z wielu konfiguracji wyświetlania, która może być narzucona w pliku złożenia, ale również w dokumentacji płaskiej 2D. Więcej szczegółów na temat sterowania konfiguracjami złożeń w 2D: w dalszej części opracowania W SOLID EDGE ST5 dodano możliwość wstawiania wielu asocjatywnych kopii złożeń do zespołu, analogicznie do znanej już funkcjonalności wstawiania kopii części do pojedynczych plików. PAR i.psm. Dla każdej kopii złożeń w danym pliku zespołu istnieje możliwość: a) jej umiejscowienia względem innego układu współrzędnych, b) narzucenia odbicia lustrzanego względem wybranej płaszczyzny, c) wykluczenia z niej wybranych komponentów, d) uwzględnienia operacji ubytkowych zachodzących w oryginalnym, tj. kopiowanym zespole. Na bazie kolejnych kopii złożeń, bardzo łatwo buduje się listy części oraz wzory wystąpień. Opisywaną funkcjonalność można wykorzystywać np. do przedstawiania danej konstrukcji na poszczególnych etapach wytwarzania. str. 14

15 2.10. W najnowszej wersji systemu znacząco rozbudowano narzędzia służące do tworzenia inteligentnych lustrzanych kopii w zespole (dla części i podzłożeń). Obiekty powstałe w wyniku zastosowania kopii lustrzanej teraz już całkowicie zachowują swój "lustrzany" charakter, dzięki ich właściwej aktualizacji. Zachodzi to zarówno w przypadku zmiany geometrii komponentów (jak na obrazie poniżej, gdzie - dla przykładu - wydłużono oryginalne tłoczysko) jak też w przypadku zmiany położenia ww. komponentów (gdy np. zmieniono kąt zamocowania oryginalnego siłownika, z powodu modyfikacji ramion dźwigni spinających ten mechanizm, co spowodowało aktualizację "lustra"). str. 15

16 2.11. Została opracowana opcja dla automatycznego odnajdywania wybranego komponentu w strukturze drzewa złożenia, natychmiast po zaznaczeniu tego komponentu. str. 16

17 3. Aplikacje dodatkowe 3D, stosowane z poziomu złożenia 3.1. Rozbudowano środowisko modelowania ram, gdzie dodano m.in. możliwość przycinania wskazanych narożników lub indywidualnych profili dowolną płaszczyzną lub powierzchnią. Dzięki temu uzyskano łatwość przycinania wybranych profili z wykorzystaniem lic wybranych części lub blach. Dodatkowo, podczas wpuszczania w siebie profili kształtowych, można teraz nadawać luzy na zadany wymiar Podręcznik Inżynierski (Solid Edge Engineering Reference) rozszerzono o możliwość konstruowania kół stożkowych o zębach śrubowych. str. 17

18 4. Symulacje MES 4.1. Wprowadzono szereg nowych rozwiązań dla obliczeń cieplnych w stanie ustalonym, gdzie uwzględniono 3 podstawowe sposoby cieplnego przepływu energii, tj. KONWEKCJA, PRZEWODZENIE, PROMIENIOWANIE. Możliwe są m.in. następujące rodzaje analiz (od podstawowych do coraz bardziej złożonych): a) rozkłady różnic temperaturowych również ze zwróceniem uwagi na kwestię przewodzenia cieplnego (kondukcji) dla przegród cieplnych; b) zagadnienia powierzchniowych strumieni cieplnych wraz ze zjawiskiem przekazywania ciepła (konwekcji); c) zagadnienia przestrzennych strumieni cieplnych wraz z konwekcją; str. 18

19 d) rozkłady cieplne dla zróżnicowanych temperatur otoczenia oraz współczynników przewodnictwa ciepła poszczególnych komponentów; e) ANALIZY ŁĄCZNE, tj. cieplno strukturalne i cieplno wyboczeniowe, gdzie wartości wynikowe z analizy cieplnej są wartościami wejściowymi dla analiz strukturalnych oraz (odpowiednio) wyboczeniowych; str. 19

20 f) zagadnienia promieniowania cieplnego, także z uwzględnieniem znalezienia się w cieniu termicznym i tworzenia ww. cienia termicznego Pojawiły się nowe możliwości definiowania obciążeń (wymuszeń), w sposób: a) łączny (TOTAL Load), jako wielkość fizyczna, jednocześnie przypisana do wszystkich zaznaczonych obiektów, z założeniem jej proporcjonalnej dystrybucji, b) indywidualny (ENTITY Load), jako niepodzielna wartość przypisana do każdego wskazanego obiektu z osobna Możliwość zastosowania zakrzywionych ścieżek dla siatek wykorzystujących elementy belkowe (1D), zbudowanych z zastosowaniem generatora konstrukcji ramowych. str. 20

21 4.4. Wprowadzono kolejne ułatwienia dotyczące tworzenia siatek MES na obiektach powstałych bezpośrednio z geometrii typu "Manifold" oraz "Non-Manifold" SOLID EDGE ST5 opcjonalnie może wyświetlić elementy powłokowe (in. powierzchniowe 2D) również z wizualnym uwzględnieniem przypisanej do nich stałej grubości. Jest to przydatne podczas tworzenia i edycji siatek MES, a także podczas interpretacji uzyskanych wyników Skrócony został proces obliczeniowy dzięki szybszemu rozwiązywaniu układów równań Przyspieszono prezentację obliczeń (uzyskane wyniki mogą być wczytywane tylko dla wskazanej kategorii rezultatów, a nie dla wszystkich). str. 21

22 4.8. Udoskonalono sposób informowania użytkownika o średnim rozmiarze elementów skończonych występujących w określonej siatce Zostały opracowane nowe sposoby wizualizacji wyników: IZO-LINIE oraz IZO-POWIERZCHNIE wraz z możliwością wyświetlenia warstwic reprezentujących konkretną wartość ze zbioru otrzymanych rezultatów. domyślnie IZO-LINIE IZO-POWIERZCHNIE str. 22

23 5. Dokumentacja 2D, rysunek Wybrane nowości SOLID EDGE ST Wprowadzono szereg nowych narzędzi do tworzenia dokumentacji płaskiej dla mechanizmów, z przedstawieniem i wyróżnieniem wybranych położeń ich ruchomych elementów. Mogą to być np. położenia skrajne, pośrednie lub wskazane przez użytkownika. Funkcjonalność ta jest dostępna dla właściwie wszystkich rozwiązań dokumentacji 2D, tj. widoków prostokątnych, izometrycznych, dowolnych, a także przekrojów, widoków szczegółowych, włącznie z numerowaniem, wymiarowaniem, nanoszeniem adnotacji, etc. Bardzo dobre wrażenie robi łatwość edycji ww. dokumentacji, np.: a) wskazanie i zmiana tzw. głównego położenia mechanizmu, b) wykorzystanie konfiguracji wyświetlania ustalonych w złożeniu, c) formatowanie i personalizacja rodzajów linii, kreskowania oraz cieniowania, dedykowanych dla wizualizacji wybranych położeń. str. 23

24 5.2. Stworzono całkowicie nowe rozwiązania dedykowane do tworzenia rozkładów montażowych 2D dla modeli 3D przewodów, kabli oraz wiązek elektrycznych. Wprowadzono je na życzenie użytkowników SOLID EDGE m.in. z branży elektro-mechanicznej i elektrycznej. Uwagę zwracają możliwości edycji płaskiego rozwinięcia okablowania, umożliwiające jego wpasowanie do rozmiarów wybranej tablicy montażowej (wprowadzanie zagięć, nawrotów i odchyleń wraz ze stosownym wymiarowaniem). Dodatkowo, system umożliwia szybkie dodanie następujących obiektów: a) adnotacje dla elementów okablowania (z 3D do 2D), b) widoki rysunkowe złączy elektrycznych wraz ze wskazaniem miejsc podłączeń dla końcówek przewodów, c) zestawienia ww. podłączeń dla każdego złącza, d) kompletne tablice okablowania, z wyszczególnieniem nazw, średnic, długości, kolorów i atrybutów (dla przewodów, kabli oraz wiązek) oraz - co bardzo ważne - dokładnego wskazania miejsc podłączenia końcówek przewodów. str. 24

25 str. 25

26 5.3. Udoskonalono metody wprowadzania kreskowania i jego edycji dla różnorodnych komponentów na przekrojach złożeń. Użytkownicy ST5 mogą narzucać odmienne sposoby kreskowania już z poziomu okna Właściwości widoku rysunkowego (bez konieczności zmiany Stylów Kreskowania), co sprzyja przyspieszeniu prac 2D Utworzone zostało pełne wsparcie 2D dla wielo-obiektowości zastosowanej w modelach 3D części oraz elementów blaszanych (o czym mowa w Rozdziale 1). Użytkownik może łatwo wybierać i opcjonalnie zmieniać sposób wizualizacji odrębnych obiektów zdefiniowanych w ww. plikach 3D. Funkcjonalność ta może być wykorzystana zarówno podczas pracy z rysunkami wykonawczymi (dla pojedynczych części), jak też złożeniowymi (dla zespołów). 3D 2D str. 26

27 5.5. Udoskonalono metody wprowadzania symboli pozycji Możliwe jest jeszcze łatwiejsze sterowanie wyświetlaniem geometrii konstrukcyjnej, do której należą m.in. powierzchnie swobodne, płaszczyzny, a także osie rur oraz osie profili kształtowych. ST5 wykorzystuje w tym celu tzw. konfiguracje wyświetlania zdefiniowane na poziomie złożenia, co jest bardzo przydatne również podczas modelowania instalacji rurowych, rurociągowych oraz ramowych. str. 27

28 5.7. Pojawiły się liczne ułatwienia dla wprowadzania i przemieszczania na rysunku dodatkowych adnotacji, np. uwag oraz symboli pozycji Dodano wiele nowych opcji dla ustalania wzajemnego położenia nominalnej wartości wymiaru oraz zakresu i oznaczeń jego tolerancji technologicznych. Formatowanie wzajemnego położenia uwzględnia różne sposoby wyrównania, wyśrodkowania etc Sterowanie zaokrąglaniem wartości wymiarowych, zarówno nominalnych, jak również dla tolerancji, jest teraz jeszcze łatwiejsze. Szczególnie przydatne jest ono podczas prac z wieloma jednostkami miary (długości i kąta) jednocześnie. str. 28

29 5.10. Z myślą o profesjonalnym tworzeniu dokumentacji złożeniowej (m.in. rysunki i listy komponentów BOM), ST5 umożliwia wprowadzanie list części również na dodatkowych i nowych arkuszach rysunkowych. Mogą się one różnić (np. formatem oraz tabliczką) od arkusza, na którym istnieje rysunek złożenia. Przykładem tego nowego rozwiązania może być zautomatyzowane umieszczenie widoku złożenia na arkuszu o formacie "A2 poziomo", wraz z następującym po nim wprowadzeniu listy części na kilku arkuszach o formacie "A4 pionowo". Liczba arkuszy przeznaczonych na listę części wynikać może m.in. z liczby komponentów zespołu ze sposobu formatowania listy BOM, wysokości wierszy, etc. Listy części można teraz dodatkowo grupować. Oznacza to, że komponenty, które spełniają określone kryteria mogą być łączone w odrębne zbiory w liście BOM, wciąż z zachowaniem sortowania. Przykładami ww. funkcjonalności może być oddzielne grupowanie: a) części wykonanych z odmiennych materiałów, b) części, którym przypisano różne atrybuty, np. dotyczące metod ich wytwarzania, c) modeli zaprojektowanych przez innych konstruktorów, d) wyrobów dostarczanych przez innych dostawców, etc. str. 29

30 str. 30

31 5.11. Nastąpiła kolejna rozbudowa narzędzi do tworzenia i edycji wymiarów średnicowych / promieniowych (na okręgach, elipsach, promieniach, krzywych, etc.). ST5 umożliwia m.in.: a) szybsze przechodzenie pomiędzy trybami "średnica" i "promień", co jest bardzo pomocne m.in. podczas nanoszenia wymiarów, b) bardziej elastyczną zmianę długości linii wymiarowych, np. na łukach lub na okręgach o względnie dużej lub małej średnicy, c) wygodniejszą zmianę trybu "średnica pełna" na "średnica połówkowa" i vice versa Przyspieszono wykonywanie rysunków pochodnych (prostokątnych, izometrycznych i dowolnych) podczas korzystania z Kreatora Widoków Rysunkowych Wyrównywanie wymiarów kątowych i liniowych już podczas ich nanoszenia na rysunku następuje w ST5 niezwykle szybko Aktualizacja widoków szczegółowych podczas przemieszczania ich obwiedni na rysunkach macierzystych jest bardziej dynamiczna Zwiększono liczbę opcji dla zapisu dokumentacji 2D do pliku PDF Pojawiły się nowe możliwości sterowania wyświetlaniem zakładek dla poszczególnych arkuszy 2D. Użytkownik ST5 może zdefiniować sposób domyślnego tworzenia nazwy arkuszy 2D, a także określić kolorystykę zakładek tych arkuszy (oddzielnie dla arkusza modelu 2D, dla arkuszy roboczych, dla arkuszy BOM oraz dla arkuszy tła). Służy to zwiększeniu komfortu pracy z wieloma arkuszami 2D. str. 31

32 6. Translatory i udostępnianie danych CAD 6.1. Rozbudowano funkcjonalność wykrywania i naprawy błędów w zaimportowanej geometrii, wynikających m.in. ze sposobu tolerowania geometrii podczas jej eksportu oraz importu (z zastosowaniem plików natywnych i pośrednich). Błędy te mogą polegać np. na utracie ciągłości krawędzi oraz lic, a także na zanikaniu ścian. Naprawa jest intuicyjna i szybka ST5 umożliwia przywrócenie pierwotnego charakteru krawędziom i licom zaimportowanych części, utraconego podczas translacji w wyniku ww. sposobu tolerowania geometrii (tzw. degradacja modelu). W wyniku degradacji, analityczne zaokrąglenia są niestety często zamieniane na trudno edytowalne lica swobodne. ST5 rozwiązuje te problemy, dodatkowo przedstawiając statystyki krawędzi oraz lic przed i po opisywanej naprawie. str. 32

33 6.3. SOLID EDGE ST5 prezentuje nową jakość w dziedzinie tworzenia tzw. dzienników translacji (ang. "Translation log file"), gdzie w jeszcze czytelniejszy sposób przedstawia się informacje dot. parametrów eksportu / importu. Są to informacje m.in. na temat tych obiektów CAD, które zostały przetworzone, oraz tych, których celowo nie przetworzono, czasu trwania zapisu / odczytu, a także charakterystyki plików wejściowych i wyjściowych. ST5 czytelnie podaje dane stacji roboczej, daty i czasu rozpoczęcia i zakończenia procesu i wiele innych parametrów. ST4 ST Wprowadzono nowe narzędzia do obróbki wczytanych plików.dwg 2D, umożliwiających tzw. czyszczenie geometrii. ST5 potrafi uprościć krzywe typu B-spline do postaci łatwo edytowalnych stycznych krzywych niższych rzędów. Istotną korzyścią jest możliwość obróbki elementów całkowicie pokrywających się ze sobą (dublujących się) lub elementów o niewielkich rozmiarach. Można je usunąć lub wygodnie przenieść na wskazaną warstwę. str. 33

34 6.5. ST5 może zapisywać swoje pliki 3D części oraz złożeń w formacie nowej przeglądarki, z której można korzystać m.in. na przenośnych tabletach ipad. Można również uwzględnić wymiary i adnotacje PMI. Jest to całkowicie bezpłatna i wyjątkowo przydatna funkcjonalność Interface użytkownika aplikacji Widok i Uwagi (ang. View & Markup) oraz Menedżer Zmian (ang. Revision Manager) został dostosowany do wizualnego standardu wstęgowego (Windows Fluent), obecnego już od wielu wersji SOLID EDGE (od ST1) oraz od niedawna także w aplikacji XpresReview. Dzięki temu, aplikacje współpracujące blisko z ST5 są ujednolicone wizualnie, co zwiększa łatwość i komfort ich wykorzystania. Opracował Dr inż. Adam Budzyński str. 34

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach

GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE na wybranych przykładach GM System przedstawia: Projektowanie części maszyn w systemie CAD SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie 3D MCAD UGS Solid Edge V15 PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną 1.4 Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 1: Zmiana długości ramienia dźwigni w trybie sekwencyjnym Korzystając np. z ekranu startowego Solid Edge otwórz plik 01_Dźwignia_sek.par. Dokonaj edycji dynamicznej pierwszej

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD

Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD Solid Edge ST praktyczne zastosowanie przełomowej technologii CAD Rok 2008 był rokiem przełomowym w historii komputerowego wspomagania projektowania. W trakcie organizowanych przez firmę GM System seminariów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE do projektowania placów zabaw

GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE do projektowania placów zabaw GM System przedstawia: Zastosowanie systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE System SOLID EDGE oferuje rozwiązania umożliwiające szybkie i poprawne projektowanie CAD 3D/2D w różnych branżach inżynierskich. W tym opracowaniu,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016?

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016? WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH NOWOŚCI ZW3D 2016 Co nowego w programie CAD ZW3D 2016? Nowa wersja programu niesie ze sobą nowe funkcje oraz rozszerzenie funkcjonalności już istniejących operacji. Poniżej przedstawiany

Bardziej szczegółowo

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide Projektowanie 3D Narzędzie do tworzenia modeli bryłowych lub powierzchniowych o stałym przekroju opartych na krzywoliniowym profilu otwartym. Okno dialogowe zawiera następujące funkcje: Section wybór profilu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Advance Steel 2010 / SP5

Advance Steel 2010 / SP5 Advance Steel 2010 / SP5 Dokument opisuje usprawnienia, jakie wprowadza Service Pack 5 dla Advance Steel 2010. ZESTAWIENIA [2132] Prawidłowa ilość elementów wysyłkowych w szczególnym przypadku. [2709]

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15 Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15 Waldemar Topol 1, Adam Budzyński 2, Wojciech Bieniaszewski 3 Koło

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

SOLID EDGE ST KROK PO KROKU

SOLID EDGE ST KROK PO KROKU SOLID EDGE ST KROK PO KROKU Rysowanieimodelowanie tradycyjne TOMASZ LUŹNIAK Wrocław 2009 Spis treści Wstęp........................................................... 5 Velocity Series i Solid Edge with

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie)

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) PARAMETRYZACJA CZYLI: wprowadzenie zmiennych do modelu geometrycznego, Przypisanie zmiennych (parametrów) liczbowym wymiarom daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia: TEMATYKA ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH WYKŁAD (TEORIA) ILOŚĆ GODZIN LEKCYJNYCH ĆWICZENIA (PRAKTYKA) AutoCAD (32h) 7 25 Elementy ekranu AutoCAD, dostosowanie pasków narzędzi, menu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany w systemie CAD 3D/2D SOLID EDGE

GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany w systemie CAD 3D/2D SOLID EDGE GM System przedstawia: Sparametryzowany model łyżki koparki wykonany slajd 1 Zadanie na dziś: Należy wykonać projekt łyżki koparki, którego wymiary będą sterowane i zmieniane z poziomu arkusza MS EXCEL.

Bardziej szczegółowo

GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji ruchu w środowisku CAD

GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji ruchu w środowisku CAD gacad.pl Wrocław, 8.11.2012 stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! GA Znaki najlepszy program do wspomagania projektowania organizacji

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu... 3 Korzystanie z książki i... płyty DVD... 3. Rozdział III Opcje Solid Edge... 33

Tytułem wstępu... 3 Korzystanie z książki i... płyty DVD... 3. Rozdział III Opcje Solid Edge... 33 Spis treści Tytułem wstępu... 3 Korzystanie z książki i... płyty DVD... 3 Rozdział I Czym jest Solid Edge?... 17 Skąd pobrać oprogramowanie Solid Edge... 17 Wersja 45-dniowa... 17 Wersja akademicka...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17

Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17 Projektowanie konstrukcji ramowych w Solid Edge V17 Józef Flizikowski, Adam Budzyński, Kamil Dziadosz, Wojciech Bieniaszewski, Marek Smoczyński Przemysł chemiczny jest przykładem branży inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software 1. Extrude opis okna dialogowego: Section wybór profilu do wyciągnięcia, Direction określenie kierunku i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej

Wymiarowanie. Wymiary normalne. Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej Wymiary normalne Wymiarowanie Elementy wymiaru rysunkowego Znak ograniczenia linii wymiarowej 1. Linia wymiarowa 2. Znak ograniczenia linii wymiarowej 3. Liczba wymiarowa 4. Pomocnicza linia wymiarowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika import modeli ze środowiska MultiCAD modelowanie hybrydowe modelowanie i edycja części i złożeń rendering elementy i konstrukcje blaszane dokumentacja płaska 2D Drafting Piotr Szymczak

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III

Komputerowe wspomaganie projektowania. część III Komputerowe wspomaganie projektowania część III Studia Podyplomowe Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Warszawa, styczeń 2011 Część III Tworzenie dokumentacji projektowej 2D Plan: w systemach CAD 1. Wydajność

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym:

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: powered by CADprofi Opis programu Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: kanałów i kształtek o przekroju

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

Biblioteka modeli wybranych złączy pneumatycznych utworzona w programie 3D MCAD UGS Solid Edge V15

Biblioteka modeli wybranych złączy pneumatycznych utworzona w programie 3D MCAD UGS Solid Edge V15 PROF. DR HAB. INŻ. JÓZEF FLIZIKOWSKI 1, DR INŻ. KAZIMIERZ PESZYŃSKI 2 MGR INŻ. WALDEMAR TOPOL 3, MGR INŻ. ADAM BUDZYŃSKI 4 WOJCIECH BIENIASZEWSKI 5 1. ATR Bydgoszcz, Wydział Mechaniczny, e-mail: fliz@mail.atr.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości

Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości TECHNOLOGIA Synchronizacja przez plik STA Rozwiązano kilka problemów pojawiających się podczas korzystania z synchronizacji za pomocą plików.sta. Import / eksport

Bardziej szczegółowo

Rys. 2. Ustawienia parametrów dla rysowanego okręgu. Rys. 1. Lokalizacja funkcji Środek i średnica

Rys. 2. Ustawienia parametrów dla rysowanego okręgu. Rys. 1. Lokalizacja funkcji Środek i średnica Import pliku zawierającego geometrię części to pierwszy krok pracy w programie SigmaNEST. Moduł importu obsługuje szereg plików w formatach DWG, DXF, CDL, DSTV i inne, charakterystyczne dla danych programów

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny Interface Użytkownika oraz wyświetlanie modeli

1. Ogólny Interface Użytkownika oraz wyświetlanie modeli Z radością przedstawiamy Państwu najnowsze i bardzo przydatne narzędzia wprowadzone lub udoskonalone w najnowszej wersji systemu SOLID EDGE ST4. W opracowaniu wprowadzono podział na obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Projektowanie parametryczne jest możliwe wyłącznie za pomocą pełnej wersji programu AutoCAD. AutoCAD LT ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.6 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Wersjonowanie załączników... 2 Widoki list...

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wzornictwo Szansą na Sukces Przedmiot: Harmonogram szkolenia część 3 zamówienia Semestr: I 2014 Semestr: II 2014 Załącznik nr 8 SIWZ UAP Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Tolerancje kształtu i położenia

Tolerancje kształtu i położenia Strona z 7 Strona główna PM Tolerancje kształtu i położenia Strony związane: Podstawy Konstrukcji Maszyn, Tolerancje gwintów, Tolerancje i pasowania Pola tolerancji wałków i otworów, Układy pasowań normalnych,

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot zamówienia:

I Przedmiot zamówienia: ZP/NIPR/05/2015 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Szkolenie pt. Specjalistyczne szkolenie Solid Edge dla studentów kierunku inżynieria materiałowa. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Advance Concrete 8.1 SP1 Opis zawartości

Advance Concrete 8.1 SP1 Opis zawartości Advance Concrete 8.1 SP1 Opis zawartości TECHNOLOGIA Link GTC Arche Import/eksport z Arche. Wypożyczanie licencji Wprowadzono usprawnienie w sposobie licencjonowania dzięki czemu możliwe jest wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka

Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcje do przedmiotu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Opracowała: Dr inż. Joanna Bartnicka Instrukcja I Temat laboratorium: PODSTAWY KOMPUTEROWEGO ZAPISU KONSTRUKCJI Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU

Bardziej szczegółowo