Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz"

Transkrypt

1 Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu tej Pomocy. Rys. 1. Rys. 2 Poniżej zamieszczono pełną strukturę spisu zasobów Pomocy: Materiały edukacyjne Animacje-Pokaz. Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 1

2 Szkicowanie linii Linie Animacja stycznej Animacja równoległej Animacja prostopadłej Animacja odsunięcia Łuki Animacja stycznej Animacja prostopadłej Animacja zmiany kierunku Animacja końca linii Animacja wiązań wyłączonych (Jak zapobiec automatycznmu wiązaniu szkiców) Wiązania szkicu Narzędzia wiązania Animacja wiązania koncentrycznego Animacja wiązania zgodności Animacja ciągłej krzywizny Animacja wiązania równości Animacja wiązania współliniowości Animacja wiązania poziomości Animacja wiązania stałości Animacja wiązania prostopadłości Animacja wiązania równoległości Animacja wiązania symetryczności Animacja wiązania styczności Animacja wiązania pionowości Animacja punktów wiązania (Jak utworzyć w szkicu punkty, punkty końcowe, punkty symetrii i punkty środkowe) Animacja tworzenia wiązań (Jak wykorzystać nakładanie się wiązań szkicu) Animacja wyświetlania i usuwania wiązań (Jak przeglądać wiązania szkicu) Animacja punktu środkowego łuku (Jak związać punkt końcowy linii z punktem symetrii łuku) Wymiary szkicu Liniowo Animacja wymiarowania normalnego (Jak utworzyć wymiarowanie dopasowane) Animacja jednego obiektu Animacja dwóch obiektów Kątowy Animacja wymiarowania wewnętrznego Animacja wymiarowania zewnętrznego Animacja odniesienia Animacja wymiarowania 3-punktowego Kołowy Animacja wymiarowania średnicy Animacja wymiarowania promienia Animacja wymiarowania elipsy Animacja edycji wymiaru Animacja wymiarowania automatycznego Animacja wymiarowania do linii środkowej Animacja wymiarowania sterowanego (Jak śledzić zmiany wielkości geometrii przy użyciu wymiarów sterowanych) Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 2

3 Geometria szkicu Animacja usuwania ostatniego punktu Animacja współdzielenia szkicu Animacja przesuwania geometrii szkicu Animacja odsunięcia elipsy Animacja rzutowania szkicu (Jak rzutować geometrię zespołu na płaszczyznę szkicu) Animacja ponownego definiowania powierzchni szkicu (Jak przenieść geometrię szkicu na inną powierzchnię) Animacja obracania geometrii szkicu Animacja ucinania krzywych 2D Animacja wydłużania krzywych 2D Animacja wyboru oknem Animacja przeciągania elementów szkicu Animacja wstawiania obrazu Animacja przekroju grafiki Animacja edycji układu współrzędnych szkicu (Jak edytować układ współrzędnych w szkicu) Animacja pokazywania wymiaru Wprowadzanie precyzyjne Animacja wprowadzania precyzyjnego Animacja precyzyjnego wprowadzania przyrostu Animacja precyzyjnego wprowadzania odległości i kąta Animacja ponownego definiowania precyzyjnego wprowadzania Orientacja modelu Animacja wyświetlania powierzchni Animacja przelotu przez widok Animacja narzędzia Orbita swobodna Części bezpośrednie manipulowanie Bezpośrednie manipulowanie Dowiedz się więcej na temat bezpośredniego manipulowania Części elementy szkicowane Uchwyty 3D Animacja tworzenia wiązań Animacja przeciągania uchwytu Animacja edycji zakresu i odsunięcia Animacja edycji obróconego elementu (Jak używać Uchwytów 3D do edycji elementów obrotowych) Animacja przesunięcia elementu Zwój Animacja tworzenia zwoju Animacja warunków końcowych zwoju Animacja powierzchni konstrukcji Animacja pokrycia bitmapą Animacja wypukłości Animacja wyciągnięcia prostego Animacja otworu ze szkicu Wyciągnięcie złożone Animacja tworzenia wyciągnięcia złożonego Animacja toru Animacja szerokości (Jak sterować przeksztalceniem zakończenia wyciągnięcia złożonego za pomocą wagi) Animacja linii środkowej (Jak utworzyć Wyciągnięcie złożone z linią środkową) Animacja wyciągnięcia złożonego do punktu (Jak wyciągać do punktu) Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 3

4 Animacja odwzorowania punktu Obrót Animacja obrotu Animacja obrotu do następnego typu zakończenia Animacja obrotu do typu zakończenia Animacja obrotu od/do typu zakończenia Animacja żebra Przeciągnięcie Animacja przeciągnięcia Animacja typów ścieżek przeciągnięcia (Objaśnienie działania opcji Ścieżka i Przeciągnięcie równoległe) Animacja przeciągnięcia z torem prowadnicy Animacja przeciągnięcia z powierzchnią prowadnicy Animacja skalowania przekroju przeciągnięcia Części elementy konstrukcyjne Oś konstrukcyjna Animacja elementu kołowego Animacja płaszczyzny normalnej do niepłaskiej Animacja równoległości do obiektów liniowych (Jak utworzyć oś konstrukcyjną przechodzącą przez punkt i równoległą do obiektu liniowego) Animacja punktu i płaszczyzny prostopadłej (Jak utworzyć oś konstrukcyjną prostopadłą do płaszczyzny przechodzącą przez punkt) Animacja dwupłaszczyznowa (Jak utworzyć dwupłaszczyznową oś konstrukcyjną) Animacja dwupunktowa (Jak utworzyć dwupunktową oś konstrukcyjną) Płaszczyzna konstrukcyjna Animacja kąta do płaszczyzny (Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną leżącą pod kątem do powierzchni lub płaszczyzny) Animacja krawędzi i płaszczyzny prostopadłej (Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną przechodzącą przez krawędź, linię lub oś prostopadłą do powierzchni) Animacja odsunięcia (Jak utworzyć odsuniętą płaszczyznę konstrukcyjną) Animacja punktu i płaszczyzny prostopadłej (Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną prostopadłą do krawędzi i przechodzącą przez punkt) Animacja punktu i płaszczyzny równoległej (Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną równoległą do powierzchni przechodzącą przez punkt) Animacja geometrii szkicu (Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną przy użyciu geometrii szkicu) Animacja stycznej i płaszczyzny równoległej Animacja 3-punktowa Animacja 2-krawędziowa lub 2-osiowa płaszczyzny Animacja płaszczyzny przechodzącej przez punkt prostopadły do krzywej (Jak utworzyć płaszczyznę konstrukcyjną prostopadłą do krzywej) Animacja stycznej do płaszczyzny i przechodzącej przez krawędź Punkt konstrukcyjny Animacja unieruchomienia Animacja unieruchomienia i ponownego dopasowania Animacja środka masy pętli Animacja płaszczyzny i krawędzi Animacja splajnu i płaszczyzny Animacja 3-płaszczyznowa Animacja 2-osiowa Animacja wierzchołka Animacja z osią w linii Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 4

5 Animacja z płaszczyzną w linii Części - wstawiane elementy Animacja fazowania Animacja wydłużania powierzchni Powierzchnie Animacja usuwania Animacja przesuwania Animacja przesuwania płaskiej powierzchni Animacja podziału powierzchni Animacja pochylenia płaszczyzny Zaokrąglenie Animacja zaokrągleń Animacja odsadzenia Animacja różnych promieni zaokrągleń Animacja zapisania wszystkich elementów Animacja zaokrąglenia między płaszczyznami Animacja pełnego zaokrąglenia Animacja ciągłości krzywizny Otwór Animacja otworu z krawędzi liniowej Animacja otworu z krawędzi koncentrycznej Animacja otworu z punktu konstrukcyjnego Animacja odbicia lustrzanego Animacja użycia parametrów Szyk Animacja szyku kołowego Animacja szyku wzdłuż ścieżki Animacja szyku prostokątnego Animacja szyku kołowego przyrostowego Animacja dopasowania do modelu Animacja płaszczyzny środkowej Animacja szyku bez obrotu Animacja zastąpienia płaszczyzny Korpus Animacja tworzenia korpusu Animacja niepowtarzalnej grubości Animacja rzeźbienia Animacja ucinania powierzchni Animacja zszywania powierzchni Animacja tworzenia ifeature Animacja umieszczania ifeature Części układ współrzędnych użytkownika (LUW) Animacja geometrii Animacja szkicu Konstrukcje blachowe Zagięcie Animacja tworzenia zagięcia Animacja podwójnego zagięcia Animacja wycinania poprzez zagięcie Narożniki Animacja fazowania Animacja zaokrąglania Animacja połączenia narożnika Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 5

6 Animacja zawinięcia Animacja szyku kołowego Animacja powierzchni Kołnierz Animacja tworzenia kołnierza Animacja konturu Animacja konturu wielokrawędziowego Animacja rozmiarów kołnierza Animacja nadpisania ustawienia narożnika Animacja połączenia narożnikowego Zespoły - podstawy Animacja adaptacji zespołu Animacja analizy kolizji Animacja elementów Animacja stopni swobody Animacja reprezentacji widoku projektu Animacja widoków przekroju zespołu Zespoły - wiązania Animacja przeciągania za pomocą skrótu z klawiszem Alt Animacja ograniczeń wiązania Animacja kąta Animacja wstawiania Animacja zestawiania Animacja styczności Animacja wiązania sterowanego Animacja wykrywania kolizji Animacja przejścia Zespoły - skok uchwytu Płaszczyzna Skok uchwytu - animacja swobodnego przeciągnięcia Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia płaskiego Skok uchwytu - animacja przesunięcia płaskiego, Geometria odniesienia Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia wzdłuż normalnej Skok uchwytu - animacja przesunięcia wzdłuż normalnej, Geometria odniesienia Krawędź Skok uchwytu - animacja swobodnego przeciągnięcia, Krawędź lub Linia Skok uchwytu - animacja swobodnego przeciągnięcia, Wzdłuż prostej Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia wzdłuż prostej, Geometria odniesienia Skok uchwytu - animacja obrotu wokół linii Skok uchwytu - animacja obrotu wokół linii, Geometria odniesienia Punkt początkowy odniesienia dla punktu Skok uchwytu - animacja przeciągania punktu Skok uchwytu - animacja przesunięcia punktu, Geometria odniesienia Skok uchwytu - animacja obrotu wokół punktu Skok uchwytu - animacja obrotu wokół punktu, Geometria odniesienia Walec Skok uchwytu - animacja swobodnego przeciągnięcia, Walec Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia walca wzdłuż osi Skok uchwytu - animacja przesunięcia walca, Geometria odniesienia Skok uchwytu - animacja obrotu walca Skok uchwytu - animacja obrotu walca, Geometria odniesienia Splajn Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia krawędzi splajnu Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 6

7 Skok uchwytu - animacja przesunięcia splajnu, Geometria odniesienia Powierzchnia NURB Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia części NURB Skok uchwytu - animacja przesunięcia części NURB, Geometria odniesienia Powierzchnia analityczna Skok uchwytu - animacja przeciągnięcia części analitycznej Skok uchwytu - animacja przesunięcia części analitycznej, Geometria odniesienia Opcje menu kontekstowego Skok uchwytu - animacja opcji menu kontekstowego Wiele komponentów Skok uchwytu - animacja wielu komponentów Odniesienia do wyłączonych komponentów Skok uchwytu - animacja odniesienia do wyłączonych komponentów Wyłączenie skoku Skok uchwytu - animacja wyłączenia skoku Proces roboczy Skok uchwytu - animacja procesu roboczego Zespoły - konstrukcje spawane Animacja spoiny pachwinowej Animacja nieciągłej spoiny pachwinowej Animacja spoiny pachwinowej z zakresem od-do Animacja spoiny czołowej Animacja przesunięcia symbolu spoiny pachwinowej Zespoły - płaszczyzna konstrukcyjna Animacja zmiany rozmiaru płaszczyzny konstrukcyjnej zespołu Szkic 3D Animacja z punktów konstrukcyjnych Animacja z przecięcia szkicu 3D Animacja z dwóch krzywych planarnych Rzutowanie na powierzchnię Animacja precyzyjnego wprowadzania Animacja zagięć Prezentacje Animacja tworzenia widoku nowej prezentacji Animacja używania przeglądarki Animacja rozbijania zespołu Animacja z animowaniem rozbitego widoku Animacja pracy z rozsunięciami i torami montażu Rysunki - rzuty rysunkowe Animacja rzutu pomocniczego Widoki wyrwania Animacja widoku wyrwania od punktu Animacja widoku wyrwania do otworu Animacja widoku wyrwania do szkicu Animacja widoku wyrwanie poprzez część Animacja przerwania widoku Animacja szczegółu Animacja rzutu bazowego Animacja rzutu Animacja przekroju Animacja alternatywnego rozmieszczenia przekroju Animacja płata Animacja kadru Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 7

8 Animacja środka ciężkości w widoku rysunku Animacja widoku cieniowanego Animacja skojarzenia dwukierunkowego Rysunki - opisy Animacja numerowania Linia środkowa Animacja znacznika środka Animacje linii środkowej Animacja dwusiecznej Animacja wzoru wyśrodkowanego Animacja tekstu linii odniesienia Animacja listy części Animacja tekstu Animacja opisów gwintu Animacja odstępu kreskowania Rysunki - wymiary Liniowy Animacja dopasowania Animacja wymiarów jednego elementu Animacja wymiarów dwóch elementów Kątowy Animacja wymiarów zewnętrznych Animacja wymiarów wewnętrznych Animacja wymiarów 3-punktowych Kołowy Animacja wymiarów średnicy Animacja wymiarów promienia Pobieranie wymiarów modelu Animacja wymiarów od bazy Animacja wymiarów zastosowanego przecięcia Animacja wymiaru współrzędnościowego Animacja wymiaru zestawu współrzędnych Animacja kopiowania właściwości wymiarów Animacja przesunięcia wymiaru Rysunki - symbole Animacja identyfikatora elementu odniesienia Odniesienie cząstkowe Animacja okręgu Animacja cząstkowej linii odniesienia Animacja cząstkowej linii Animacja punktu odniesienia Animacja prostokąta odniesienia Animacja tolerancji kształtu i położenia Animacja identyfikatora elementu Animacja tekstury powierzchniowej Spoina Animacja tworzenia spoiny Animacja obróbki zakończenia Animacja niestandardowej obróbki zakończenia Style Ustawianie położenia światła Od programu AutoCAD do programu Autodesk Inventor Animacja otwierania rysunków DWG w programie Autodesk Inventor Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 8

9 Animacja środowisk Autodesk Inventor Animacja elementów szkicowych i wstawianych Animacja wymiarów parametrycznych Animacja widoczności komponentu Animacja tworzenia zespołu Autodesk Inventor Studio Animacja studia, sceny, odsunięcia nieruchomej płaszczyzny Zestawienie to może być pomocne w zorientowaniu się, gdzie szukać instrukcja w postaci animacji pokazującej i opisującej wykonanie określonej konstrukcji. Copyright 2012, mgr inż. Janusz Bonarowski 9

Spis treści I Spis treści WPROWADZENIE... 1 Krótki przewodnik po książce... 2 ROZDZIAŁ 1. PIERWSZY PROJEKT... 5 Ćwiczenie 1.1. Definiujemy projekt... 6 Ćwiczenie 1.2. Tworzymy model części... 7 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8 Porównanie możliwości PTC Creo Parametric 3.0

Strona 1 z 8 Porównanie możliwości PTC Creo Parametric 3.0 Porównanie możliwości Parametric TM 3.0 Parametric oferuje rozbudowane i niezawodne, a jednocześnie przystępne narzędzia do modelowania, które przyspieszają proces projektowania produktu. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 Top Systems Moskwa, Rosja 2007 Copyright 2007 Top Systems Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowane tego dokumentu w części lub całości bez uprzedniej zgody od "Top Systems"

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania

Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania Firma CNS Solutions działa na polskim rynku od 1997 roku. Zajmuje się integracją systemów CAD/CAM/CAE/PDM pracujących w środowisku Windows. Firma jest wyłącznym

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 1 2 Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 3 Spis treści Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood Projektowanie korpusu gitary... 6 Modelowanie korpusu... 6 Wykonywanie operacji... 9 Definicja danych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE

NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE NOWE FUNKCJE SOLIDWORKS 2016 PRE-RELEASE Spis treści Informacje prawne...11 1 Witamy w SOLIDWORKS 2016...14 Informacje główne...14 Najważniejsze udoskonalenia...15 Poprawa wydajności...18 Aby uzyskać więcej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl

PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl PODSTAWOWE POLECENIA PROGRAMU AUTOCAD R2002pl Uwaga: prawie kaŝde wymienione dalej polecenie lub parametr moŝna teŝ znaleźć w menu górnym, bocznym i podręcznym oraz w paskach narzędzi Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8 1 Spis treści W s t ę p...5 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i...6 W s p a r c i e t e c h n i c z n e...6 O k n o a p l i k a c j i B r i c s c a d...7 Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Ćwiczenie 4 - Przygotowanie dokumentacji mechanicznej Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem do tworzenia rysunków mechanicznych oraz wykonanie rysunków płyty

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 3

AutoCAD laboratorium 3 AutoCAD laboratorium 3 Spis treści UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE PROGRAMU AUTOCAD.... 3 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 3 Zad. 1. Narysuj używając polecenia

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor. Tooling

Autodesk Inventor. Tooling Autodesk Inventor Tooling 1 Sprawdź w praktyce swój projekt, zanim zostanie zbudowany. Linia produktów Autodesk Inventor zapewnia rozbudowany i elastyczny zestaw oprogramowania do trójwymiarowego projektowania

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

W s t ę p... 3. K u r s o r Q u a d... 44. 1 BRICSCAD V15 Wersja Classic

W s t ę p... 3. K u r s o r Q u a d... 44. 1 BRICSCAD V15 Wersja Classic S p i s t r e ś c i W s t ę p... 3 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i... 4 W s p a r c i e t e c h n i c z n e... 4 O k n o a p l i k a c j i B r i c s C A D... 5 W y ś w i e t l a

Bardziej szczegółowo

Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5

Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o. o. www.gmsystem.pl Nowości SOLID EDGE ST5 Przegląd wybranych nowości systemu Solid Edge Synchronous Technology wersja 5 GM System Integracja Systemów

Bardziej szczegółowo

Edgecam 2015 R1. m m. Opis nowości

Edgecam 2015 R1. m m. Opis nowości Edgecam 2015 R1 edge ca am gecam edg ed ec m m am edge ca Opis nowości gecam edg ed ec Brak możliwości instalacji Edgecam 2014R2 na Windows 2000 Uwaga! Aby zaktualizować Edgecam do wersji 2015R1 wymagane

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor 2009. Autodesk Inventor 2009. W środku... kolejna część. Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Sierpień 2008

Autodesk Inventor 2009. Autodesk Inventor 2009. W środku... kolejna część. Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Sierpień 2008 Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Sierpień 2008 W środku... Autodesk Inventor 2009 Środowisko modelowania zespołów AutoCAD Electrical 2009 jako jeden z elementów tworzenia prototypu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 9 2.1. Witamy w programie ArCADia... 10 2.2. Rysunki przykładowe...

Bardziej szczegółowo

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Instytut Techniki Opracował: Marek Jankowski AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Podstawy Zakładam, że wielu z projektantów podczas pracy zetknęło się z deską kreślarską -- horror.

Bardziej szczegółowo