Spojrzenie na Geodezję w procesie inwestycyjnym. Geo daiso

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spojrzenie na Geodezję w procesie inwestycyjnym. Geo daiso"

Transkrypt

1 Spojrzenie na Geodezję w procesie inwestycyjnym Geo daiso Nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo Ziemia i daiso będę dzielił.

2 Doświadczenia przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym Uwagi i spostrzeżenia prezentuje Michał Matuszewski Grupa robocza (Ginw) ds zapewnienia internetu na obszarach słabo zaludnionych pod kierownictwem Anny Streżyńskiej Grupa robocza (Gbpi) ds procesów i barier inwestycyjnych pod kierownictwem Eugeniusza Gacy

3 Spojrzenie na Geodezję Współczesna geodezja dzieli się na: geodezję niższą (geodezja ogólna, szczegółowa, miernictwo) naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km co obejmuje około 750 km², bez uwzględniania kulistości Ziemi. geodezję wyższą naukę o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 750 km², uwzględniających kulistość Ziemi,

4 Spojrzenie na Geodezję Wielkopolska: powiatów i 226 gmin Ludność: ,51 km² 116 mieszkańców/km² źródło: pl.wikipedia.org Przypomnijmy: geodezja niższa o promieniu nie większym niż 15,6 km co obejmuje około 750 km², bez uwzględniania kulistości Ziemi.

5 Co wyróżnia WielkąPolskę: Dobre rzeczy w Wlkp ZUDP: np. Poznań (miasto) uzgadnia na podstawie plików dwg Podobnie Konin np. Turek, Rawicz, Międzychód, Krotoszyn uzgadniają na szybko pliki txt ze współrzędnymi (kwestia sytuacji w terenie i układów lokalnych ustalana indywidualnie pod projekt) np. Ostrów Wielkopolski prowadzi ewidencję także dla głębokości (x, y, z)

6 Spojrzenie na Geodezję Geodezja: jako jedna z zasadniczych barier dla prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych w kraju, szczególnie na obszarach oddalonych i słabo zaludnionych.

7 Jak było drzewiej:

8 Jaki podział niedawno:

9 Każdy podział to przybliżenie:

10 O granicy słów kilka: Cyfrowanie zasobów geodezyjnych: Gdzie jest granica obliczeń?

11 O granicy słów kilka: Cyfrowanie zasobów geodezyjnych:

12 Gdzie będzie kompromis?

13 O zaufaniu do komputerów: Wytyczony pkt 24T przez dwa zespoły geodezyjne. Ten sam projekt.

14 Trudności na drodze

15 Trudności z drgą w praktyce.

16 Trudności z drogą w teorii.

17 Trudności z infrastrukturą towarzyszącą.

18 Ułatwiamy budowę. Od czasu wejścia w życie megaustawy, czyli ustawy o wspieraniu inwestycji szerokopasmowych, istnieje szereg ułatwień, z których podstawowa polega na tym, że sieci światłowodowe możemy budować w trybie zgłoszenia, co bardzo skraca czas (maks. do 30 dni) potrzebny na rozpoczęcie prac po uzgodnieniu projektu.

19 Cele ustawy o WspRozUsł. PRAWO DROGI: SPRAWNE INWESTYCJE: Dostęp do gruntów JST oraz SP Usuwanie barier prawnych Zmiana procedur Zakładanie urządzeń na gruntach prywatnych Ustanowienie szczególnych zasad lokalizowania RSS, szczególnie w ramch inwestycji z udziałem środków UE Dostęp do budynków Zmniejszenie ograniczeń planistycznych Optymalizacja stawek za zajęcie pasa. KONKURENCJA: Otwarty dostęp do sieci telekomunikacyjncyh JST, także wod., kan., energetycznych Otwarty dostęp do sieci budynkowej Przepływ informacji o infrastrukturze AKTYWNE JST: Zasady prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez JST Ustalenie zasad interwencji na rynku Pozostałe usługi

20 Obiekt budowlany o prostej konstrukcji. Interpretacja pojęcia obiekt budowlany o prostej konstrukcji ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (art. 20 ust 2 i 3) i wynikające z niej konsekwencje: Art Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 2. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektonicznobudowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 3. Obowiązek, o którym mowa w ust.2. nie dotyczy: 1). Zakresu objętego sprawdzeniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych 2). Projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie, składowe. Czy sieci telekomunikacyjne to obiekty budowlane o prostej konstrukcji?

21 Elementy składowe procesu inwestycyjnego pomysł, potrzeba koncepcja analiza kosztów projekt wytyczenie i wykonanie inwentaryzacja uruchomienie eksploatacja konfrontacja z innymi inwestycjami

22 Elementy składowe procesu inwestycyjnego zależne od map, geodezji: pomysł, potrzeba koncepcja analiza kosztów projekt wytyczenie i wykonanie inwentaryzacja uruchomienie eksploatacja konfrontacja z innymi inwestycjami

23 Elementy składowe procesu inwestycyjnego w czasie analiza. Projektowanie: 0. uzyskanie mapy lokalizacyjnej 1 tydzień 1. analiza mapy lokalizacyjnej 1 tydzień 2. przygotowanie koncepcji sieci 2 tygodnie 3. Przygotowanie listy działek 1 tydzień 4. uzyskanie mapy do celów projektowych 8 tygodni (;-) ) 5. uzyskanie zgód właścicieli terenu 4-6 tygodni 6. uzyskanie opinii ZUDP 4 tygodnie 7. uzyskanie innych wymaganych opinii 4 tygodnie 8. uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia 1 4 tygodnie 9. zatwierdzenie projektu budowlanego 2 tygodnie Minimalnie 14 tygodni, średnio około 20 tygodni.

24 Założenia czasowe realizoacji inwestycji

25 Zderzenie rożnych rzeczywistości: 70 metrów wrysowanego przewodu pisakiem czerwonym 0,5mm to koszt 200 plus VAT a trzeba jeszcze podjechać w teren, wykryć, zrobić wykopy kontrolne pod nadzorem zarządzającej torami firmy i poczekać na następne uzgodnienia, które otrzymuje się za 1,5 miesiąca bo choć mapy są w Poznaniu, to pieczątki we Wrocławiu Realia PKP Koszty Inwestora...

26 Realia przy wykonaniu - projekt Mimo, że zasoby geodezyjne, wtórnik, mapa i projekt mówią coś jednego:

27 Realia przy wykonaniu projekt w oparciu o dane z Ośrodka Mimo, że zasoby geodezyjne, wtórnik, mapa i projekt mówią coś takiego:

28 Realia przy wykonaniu rzeczywistość wykonawcy To w terenie okazuje się:

29 Realia przy wykonaniu rzeczywistość wykonawcy

30 Realia przy wykonaniu rzeczywistość wykonawcy

31 Realia przy wykonaniu rzeczywistość wykonawcy teraz już sprawcy

32 Zagadnienie obszaru

33 Co jest złego? Prawo budowlane: Do tekstu jednolitego bylo trochę zmian (jedenaście). Dz.U j.t zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art zm. Dz.U art. 2

34 Powtórka z historii. Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych: Wiedza - technologia rozrywkakonferencja tygodnika Computerworld października 2004, Hotel Sheraton, Warszawa, ul. B. Prusa 2 Pakt na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce Co zmieniło się przez 9 lat? W dniu 9 października 2013 r. w Warszawie odbyła się III edycja Konferencji Sieci szerokopasmowe Otwarci na przyszłość. Efektem podjętych w ramach konferencji debat jest list otwarty Członków Rady Programowej. List Rady Programowej Konferencji Sieci Szerokopasmowe do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, liderów branży ICT, użytkowników usług i wszystkich pozostałych decydentów oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacj¹ postulatów Agendy Cyfrowej 2020.

35 Jadnak póki co:

36 Jadnak póki co:

37 Jak może być bez wielkich zmian w Powiatach? - Jeśli właściciel sieci przejmie pełną odpowiedzialność za swoje przewody, będzie zainteresowany dokładnym pomiarem. Wyegzekwuje szybko pomiar przed zasypaniem, -Gestor sieci niech sobie łaczy bazy jak tylko mu się podoba w swoim oprograowaniu a geodeta niech robi uproszczoną mapkę dla starosty. -Właściciele sieci mogą prowadzić własne systemy, o ile zapewnią interoperacyjność tych systemów, jeżeli nie chcą lub nie mogą, ponoszą koszty związane z aktualizacją i utrzymaniem Państwowej Bazy na warunkach określonych dla Państwowych Baz z zachowaniem Państwowych standardów (czyt. minimalnych). -W przypadku gdy właściciel sieci prowadzi własny system, zapewnia interoperacyjność w ustalonym zakresie informacji niezbędnym do funkcjonowania państwa z zachowaniem państwowych standardów.

38 Wnioski: 1. Przy cyfrowym ZUDP kwestia zgodnosci wykonania sieci z projektem również geodety nie powinna obchodzić - tu jednak mówimy już o zmianach w prawie. Możliwe do zrealizowania przy zmianie ustawy o PGIK. 2. Starości prowadzą tylko geoportale z katastrem nieruchomości, ortofotomapą i interaktywną, graficzną bazą metadanych z możliwością generowania raportów i zapytań, z opisami na przewodach linkującymi do właściwej, szczegółowej bazy danych gestora sieci. 3. Nowe standardy określić powinny różne wymagania również i do granic [czyt. położenia znaków granicznych]. Raz na zawsze należałoby podjąć decyzje: czy współrzędne czy znaki graniczne wyznaczają prawidłowo granice nieruchomości (działki).

39 Wnioski: 4. Ciężar odpowiedzialności za położenie linii granic na mapie należy przenieść z geodety na państwo polskie lub właściciela. 5. Państwowy rejestr, państwowa baza danych prowadzona jest przez państwo za państwowe pieniądze w zakresie niezbędnym (minimalnym) do funkcjonowania państwa - reszta w bazach danych konkretnych gestorów sieci i oczywiście: inwestorzy, właściciele sieci, gruntów, budynków, mogą uczestniczyć w aktualizacji, o ile chcą i spełnią określone przez państwo standardy. Za wynagrodzeniem lub w drodze darowizny.

40 Dziękuję za uwagę. Doświadczenia przedsiębiorców w procesie inwestycyjnym na etapie projektowania i budowania praktyczne aspekty stosowania Prawa budowlanego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Prezentował: Michał Matuszewski - Ekspert z grupy roboczej pod kierownictwem Pani Anny Streżyńskiej w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

41 Podziękowanie za materiały i konsultacje. Anna Streżyńska Centrum Studiów Regulacyjnych Tomasz Śląski Horyzont Technologie Piotr Marciniak - KIKE Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Apel 3S Paweł Rohde NETER Poznań Krzysztof Czura PRD Poldróg Nowogard

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Warsztat: Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne Warszawa, 22 październik 2013 r. Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących przepisów z zakresu geodezji i kartografii Grażyna

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015

Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Stan na dzień 9-01-2015 Zebrane uwagi Zespołu roboczego do spraw nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tan na dzień 9-01-2015 D- do dużej nowelizacji Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne lub założeń nowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014

XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 XV Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Serock 18-19.11.2014 Eugeniusz Gaca - KIGEiT Przewodniczący Grupy Roboczej ds. procesów i barier inwestycyjnych Memorandum MAiC 1) Omówienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Listopad 2012 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. Królewska 27 00-060 Warszawa Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wprowadzenie do Narodowego

Bardziej szczegółowo

UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2012 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 5 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN PRZESTRZENNYM MIASTA KOŚCIAN

ANALIZA ZMIAN PRZESTRZENNYM MIASTA KOŚCIAN ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KOŚCIAN Kościan, czerwiec 2014 r. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Podstawa prawna wykonania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji Aktualna organizacja pracy w Łódzkim Ośrodku Geodezji 1 listopada 2011 r., nastąpiła zmiana nazwy Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na Łódzki Ośrodek Geodezji. RADA

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości określenia wartości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Potrzeby i możliwości określenia wartości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1. Wprowadzenie Potrzeby i możliwości określenia wartości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mgr inż. Krzysztof Wojciech Mączewski - Elbląg Kwiecień 2002 Tekst recenzował prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ

Obciążenia zmienne Wielka płyta przed termomodernizacją. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 01 (102) STYCZEŃ 1 2013 NR 01 (102) STYCZEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa styczeń 2013 Chemia budowlana IB_01_2013_szpigiel.indd 55 2012-12-21

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce widziane z perspektywy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych

Bariery rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce widziane z perspektywy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych Bariery rozwoju Internetu szerokopasmowego w Polsce widziane z perspektywy lokalnych operatorów telekomunikacyjnych Przygotowali Daniel Kulesza Michał Matuszewski Andrzej Banach www.inetgroup.eu Historia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Roboty ziemne w budownictwie Krzysztof Michalik ROBOTY ZIEMNE W BUDOWNICTWIE CHRZANÓW Copyright by ISBN 978-83-937513-7-2 Ksiązka adresowana jest do studentów kierunku budownictwo, kierunku architektura

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA

Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katedra Dróg i Mostów Mgr inż. Maria WOJTAS PRACA DOKTORSKA Przydatność danych geodezyjnych na terenach górniczych dla celów projektowych Promotor Dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA Prof.

Bardziej szczegółowo