POL. Podręcznik użytkownika XYZscan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POL. Podręcznik użytkownika XYZscan"

Transkrypt

1 POL Podręcznik użytkownika XYZscan P1

2 Deklaracja Ograniczenie klauzuli odpowiedzialności Chociaż chcemy zapewnić podręcznik z prawidłowym i niezmiennym opisem funkcji produktu, w żadnym razie XYZprinting nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, specjalne, niebezpośrednie, przypadkowe i wynikowe (włącznie z utratą danych komputera). Przed użyciem tego oprogramowania, aby zapobiec utracie danych i ich uszkodzeniu w wyniku przypadkowych i nieprzewidywalnych czynników, zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych lub ich przeniesienie. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Historia druku Nowe wydania tego podręcznika zawierają nowy i zmieniony materiał z poprzednich wydań. Mniejsze korekty i aktualizacje mogą być zamieszczane we wznowieniach bieżącego wydania, bez dodatkowych ogłoszeń lub dokumentacji odnoszącej się do wersji zaktualizowanej. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić stronę internetową XYZprinting: Ogłoszenie Ograniczenie klauzuli odpowiedzialności Chociaż próbujemy dostarczyć podręcznik z prawidłowym i niezmiennym opisem funkcji produktu, w żadnym razie XYZprinting nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, specjalne, niebezpośrednie, przypadkowe i wynikowe (włącznie z utratą danych komputera). Zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowej lub przeniesienie swoich ważnych danych, przed użyciem tego oprogramowania, aby zapobiec utracie i uszkodzeniu danych. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Historia drukowania Nowe wydania tego podręcznika zawierają nowy i zmieniony materiał od czasu poprzedniego wydania. Mniejsze korekty i aktualizacje mogą być wprowadzane do wznowień bieżącego wydania bez zmiany daty publikacji lub numeru wydania. Zasoby online XYZprinting: P2 Wydanie Miesiąc Rok Oprogramowanie Beta

3 Spis treści 1. Krótkie wprowadzenie do XYZscan... 5 O użytkownikach Mac OS Wymagania systemowe... 7 Inny firmware i oprogramowanie firm trzecich Instrukcje instalacji... 9 Rozwiązywanie problemów z instalacją Rozpoczęcie Kalibracja urządzenia skanowania Opis ekranu operacji Opis funkcji zaawansowanych Wybór trybu skanowania Skanowanie Funkcja drukowania Ustawienia Informacje Szczegóły Płynność Jakość P3

4 1 Krótkie wprowadzenie do XYZscan P4

5 1. Krótkie wprowadzenie do XYZscan "XYZscan" to oprogramowanie wspomagające skanera obiektów 3D, opracowane wyłącznie dla da Vinci. Może ono działać z modelami serii AiO (All in One) do wykonywania skanów 3D, zapewniając natychmiastowy podgląd plików i generując pliki w celu skopiowania pracy przez "XYZware". Dzięki zintegrowaniu "XYZscan" z modelami serii XYZprinting AiO, znacznie zmniejszona została granica technicznych możliwości tworzenia pliku obrazu 3D i stało się możliwe wykonanie w tym samym czasie "skanowania + drukowania". O użytkownikach Mac OS Jeśli używane jest środowisko Mac OS, zgodne programy można uzyskać z oficjalnej strony internetowej lub z dostarczonej z drukarką płyty. Aby uzyskać informacje o najnowszym wydaniu i pomoc techniczną w celu uzyskania szczegółów należy przejść na stronę internetową XYZprinting. URL: P5

6 2 Wymagania systemowe P6

7 2. Wymagania systemowe Przed użyciem "XYZscan", należy zainstalować oprogramowanie z dostarczonej z drukarką płyty. Dodatkowo w celu uzyskania istotnych informacji o aktualizacji wydania i wsparcia technicznego, należy sprawdzić pomoc XYZprinting online: Przed użyciem produktu, należy sprawdzić, czy następujące, zalecane wymagania zgadzają się z warunkami środowiskowymi działania systemu: Oprogramowanie Sprzęt System operacyjny Wymagania sprzętowe PC: Windows 7 / Windows 8 Mac: OS X 10.8 (Mountain Lion) OS X 10.9 (Mavericks) Procesor: 64-bitowy procesor z dwoma rdzeniami RAM: 4 GB Miejsce na dysku twardym: 5 GB lub więcej Karta graficzna: Zgodna z OpenGL 2.1 Wyświetlacz: 1024 x 768 pikseli lub więcej Inny firmware i oprogramowanie firm trzecich Sterownik katy graficznej musi obsługiwać OpenGL 2.1 i wersje nowsze. Uwaga: Standardowy sterownik VGA w systemie operacyjnym lub karta graficzna, które nie obsługują OpenGL 2.1 i w wersjach nowszych, mogą powodować generowanie przez XYZscan nieznanych błędów podczas działania. Informacje o.net Framework W środowisku systemu operacyjnego Windows, XYZscan zwiększa stabilność i płynność wykonywania, poprzez użycie zainstalowanego w systemie.net Framework. Według opinii powstałych podczas rozwijania i testowania oprogramowania, wcześniejsze wersje.net Framework mogą powodować nienormalne wykonywanie XYZscan lub uniemożliwić wykonanie instalacji. Dlatego, przed instalacją tego oprogramowania, potwierdź, że system operacyjny jest zainstalowany i zaktualizowany do.net Framework 4.0 lub wersji nowszych. W celu uzyskania dalszych informacji o.net Framework, sprawdź stronę internetową producenta: Znaki towarowe i prawa autorskie są własnością posiadacza strony internetowej. P7

8 3 Instrukcje instalacji P8

9 3. Instrukcje instalacji Włóż płytę producenta dostarczoną z drukarką do napędu dyskowego, po czym program instalacyjny pojawi się na ekranie (jak na ilustracji poniżej). Następnie kliknij "Install XYZscan" (Zainstaluj XYZscan). Można także otworzyć Eksploratora i wyszukać następujący plik w folderze napędu dyskowego. Kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić program instalacyjny XYZscan. Gratulacje! Instalacja została zakończona! XYZscan można uaktywnić z pulpitu. Oprogramowanie XYZscan jest gotowe do użycia. P9

10 3. Instrukcje instalacji Rozwiązywanie problemów z instalacją Podczas instalacji oprogramowania pojawia się następujący ekran, wskazuje on uruchomienie w systemie operacyjnym oprogramowania XYZware. Zamknij XYZscan i ponownie zainstaluj oprogramowanie. Jeśli ten problem będzie się utrzymywał w celu instalacji zaleca się ponowne uruchomienie komputera. Według doświadczeń użytkowników, podczas instalacji oprogramowania, mechanizmy wykrywania niektórych programów antywirusowych mogą zgłaszać fałszywe alarmy antywirusowe spowodowane zbyt dużą czułością ustawień. W wyniku tego, instalacja może zostać przerwana lub może być niekompletna. Przed instalacją zaleca się modyfikację mechanizmu zabezpieczenia odpowiedniego programu antywirusowego. Przyjazne przypomnienie Zapytanie Obsługiwany format pliku Maksymalne obciążenie platformy skanowania Średni czas skanowania obiektu Metoda obracania i czas platformy skanowania Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa Opis *.das (może być ponownie edytowany przez XYZscan) *.stl 3 kg około 288 s Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 144 s/obrót Przed uruchomieniem funkcji skanowania zamknij drzwi przednie. Podczas skanowania maszyny pozostaw drzwi przednie zamknięte. Podstawowy schemat przepływu Wybierz tryb skanowania w oparciu o kolor obiektu do skanowania. Bright (Jasne): dla obiektów z jaśniejszymi kolorami (np. białe) Normal (Normalne): dla obiektów z kolorami, których nie można łatwo sklasyfikować. Dark (Ciemne): dla obiektów z ciemniejszymi kolorami (np. brązowe) Naciśnij Scan (Skanuj). Edycja skanu (Opcjonalnie). Naciśnij Print (Drukuj) w celu uaktywnienia XYZware. Przed drukowaniem upewnij się, że obiekt został usunięty ze stołu obrotowego! P10

11 4 Rozpoczęcie P11

12 4. Rozpoczęcie Razem z produktami do drukowania 3D serii da Vinci "AiO" (określanymi tutaj jako "Drukarka") należy wykonać określone, opisane w tym dokumencie operacje. Przed użyciem tego oprogramowania, zaleca się podłączenie drukarki 3D serii da Vinci "AiO", aby uzyskać pełny dostęp do funkcji. Przed uaktywnieniem XYZscan, należy sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do komputera i włączona. Jeśli nie jest, pojawi się następujące okno dialogowe. Podłącz kable sygnałowy USB drukarki do komputera i kliknij Connect (Połącz), aby uzyskać pełne funkcje skanowania. Uwaga: Uwaga: Gdy funkcje skanowania są gotowe do użycia, w górnej części platformy drukowania nie powinien znajdować się żaden obiekt. Po uaktywnieniu XYZscan, platforma drukowania zostanie automatycznie uniesiona. Obiekt pozostawiony w górnej części platformy drukowania może uderzyć w części maszyny i spowodować uszkodzenie Drukarki. Uwaga: Po uaktywnieniu XYZware lub przed kliknięciem "Print" (Drukuj) dla XYZscan, w górnej części platformy drukowania nie należy umieszczać żadnych obiektów. Po uaktywnieniu funkcji drukowania, platforma drukowania zostanie automatycznie opuszczona. Dowolny obiekt pozostawiony w górnej części platformy drukowania może uderzyć w części maszyny i spowodować uszkodzenie drukarki. Funkcja skanowania została uaktywniona. Platforma drukowania jest automatycznie podnoszona do wyznaczonej pozycji. P12

13 4. Rozpoczęcie Kalibracja urządzenia skanowania Jeśli wyniki skanowania nie będą wystarczająco dokładne, należy wykonać kalibrację urządzenia skanowania, wykonując podane poniżej czynności: 1 Wyjmij obiekt ze stołu obrotowego. 2 W oprogramowaniu XYZscan, wybierz "Settings" (Ustawienia) > "Calibrate now" (Wykonaj kalibrację) 3 Zaczekaj na pokazanie przez XYZscan instrukcji rozmieszczenia płyty kalibracji, umieść płytę na środku stołu obrotowego (z wzorem szachownicy skierowanym w lewą stronę skanera i włóż zatrzask w dolna część płyty kalibracji, do otworu na środku stołu obrotowego), a następnie kliknij przycisk Calibrate now (Wykonaj kalibrację teraz). 4 Zaczekaj na zakończenie kalibracji przez XYZscan i drukarkę (około 7 minut) 5 Gdy XYZscan zgłosi wykonanie kalibracji, wyjmij płytę kalibracji i kliknij OK w celu zakończenia. Można rozpocząć skanowanie. P13

14 4. Rozpoczęcie Opis ekranu operacji (Przed skanowaniem) B C D E F G H A 1 2 I J K 3 4 L M N (Po skanowaniu) A B C D E F G H I J K L M N Wybór trybu skanowania (A): Wybierz tryb skanowania, zgodnie z kolorem obiektu. Sprawdź szczegóły w części "5.1 Wybór trybu skanowania". Skanuj (B): Uaktywnienie funkcji skanowania. Sprawdź szczegóły w części "5.2 Skanowanie". Importuj (C): Import edytowalnych plików.das lub.stl. Skanuj ponownie (D): Ponowne skanowanie z tymi samymi ustawieniami. Zapisz (E): Zapis pliku skanowania w formatach.das/.stl. Drukuj (F): Wysłanie pliku skanowania do oprogramowania drukowania XYZware. Sprawdź szczegóły w części "5.3 Funkcja drukowania". Ustawienia (G): Ustawienie języka interfejsu/kalibracja skanowania. Sprawdź część "5.4 Ustawienia". Informacje (H): Informacje o wersji/oprogramowaniu i aktualizacji firmware. Sprawdź szczegóły w części "5.5 Informacje". Powiększenie (I): Powiększenie/zmniejszenie ekranu podglądu obiektu. Widok (J): Przełączenie kąta widoku obiektu. Informacje (K): Wyświetlanie informacji dotyczących głośności i rozmiaru obiektu. Edycja (L): Płynność i jakość, sprawdź dalsze informacje w części 6 Szczegóły. Usuń (M): Usunięcie obiektu. Widok skanowania (N): Wyświetlenie obrazu obiektu. P14

15 5 Opis funkcji zaawansowanych P15

16 5. Opis funkcji zaawansowanych 5.1 Wybór trybu skanowania Funkcja "Scanning Mode Selection" (Wybór trybu skanowania) w lewej części ekranu, umożliwia modyfikację przez użytkownika trybu skanowania, zgodnie z powierzchnią obiektu. Wybór odpowiedniego trybu może zwiększyć jakość obrazu obiektu. Ta funkcja udostępnia opcje Auto (Automatyczne), Light (Jasne), Normal (Normalne) i Gray (Odcienie szarości). Domyślne ustawienie to Normal (Normalne). Po wybraniu "Auto" (Automatyczne), system automatycznie wybierze i zeskanuje obiekt oraz wybierze najlepszy tryb dla operacji. Funkcjonalności Light (Jasne) Normal (Normalne) Gray (Odcienie szarości) Auto (Automatyczne) Opis Ta funkcja nadaje się do obiektów z jasnymi kolorami, np. białym. Ta funkcja to standardowa wartość systemu. Brak uzupełnienia lub modyfikacji dla określonych kolorów. Ta funkcja nadaje się do obiektów z ciemnymi kolorami, np. czarnym. System automatycznie wykryje światło otoczenia i wybierze najlepszy tryb. Przypomnienie: Po uaktywnieniu procedury skanowania, podświetlenie może wpłynąć na jakość obrazowania. Dla zapewnienia lepszej jakości zaleca się, aby przyciemnić światło otoczenia do odpowiedniego stopnia. (Rysunek po lewej pokazuje wpływ światła na grafikę obrazowania. Rysunek po prawej pokazuje grafikę obrazowania przy normalnym skanowaniu) P16

17 5. Opis funkcji zaawansowanych 5.2 Skanowanie Przed skanowaniem należy umieścić obiekt do skanowania na środku czarnego stołu obrotowego poniżej i zamknąć drzwi przednie. (Na ekranie pokazywany jest obraz podglądu tego modelu [jak na rysunku powyżej]). Po naciśnięciu "Scan" (Skanuj), pojawi się okno dialogowe (jak na rysunku poniżej). Upewnij się, że są zamknięte drzwi przednie i naciśnij "Scan Now" (Skanuj teraz). Wyświetlane są teraz czas skanowania i procentowy postęp. Zaczekaj cierpliwie na zakończenie skanowania tego obiektu przez skaner. Naciśnij "Cancel" (Anuluj), aby anulować. Po zakończeniu skanowania. Wyświetlana jest informacja dla tego modelu. P17

18 5. Opis funkcji zaawansowanych Naciśnij OK, aby powrócić do głównego ekranu. Pojawi się schemat modelu 3D tego obiektu. Umieść kursor nad powierzchnią modelu i kliknij lewy przycisk myszy, aby obrócić model. (Dla schematu obrazowania obiektu, użytkownik może zmodyfikować plik lub kliknąć "Print" (Drukuj), aby przejść do XYZware w celu wysłania) Jeśli wymagane jest ponowne skanowanie lub import nowych obiektów, dla bieżącego obiektu może zostać wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia zastąpienia bieżącego pliku. 5.3 Funkcja drukowania Wskazówka: Przed przejściem do funkcji drukowania, użytkownik musi potwierdzić, że został zainstalowany program XYZware. Po naciśnięciu "Print" (Drukuj), system uaktywnia XYZware i ładuje ten model dla wstępnego przygotowania druku (jak pokazano na następującym rysunku). Po wybraniu "Print" (Drukuj), drukarka przechodzi do trybu nagrzewania dyszy. Ten tryb będzie kontynuował nagrzewanie głowicy do temperatury działania, a następnie uruchomi drukowanie. Po zakończeniu drukowania produkt można wyjąć. P18

19 5. Opis funkcji zaawansowanych Wskazówka: Funkcja edycji dla określonych obiektów działa wyłącznie w XYZscan. XY- Zware udostępnia jedynie funkcję wyjścia drukowania. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące działania z XYZware, można sprawdzić w części "Opis oprogramowania XY- Zware". 5.4 Ustawienia Po naciśnięciu przez użytkownika "Settings" (Ustawienia), pojawi się następujące okno dialogowe i użytkownik może kliknąć, aby przejść do procedury kalibracji. 5.5 Informacje XYZscan oferuje usługi automatycznej/ręcznej aktualizacji oprogramowania. Jeśli wymagana jest najnowsza wersja w celu uzyskania dalszej pomocy należy kliknąć przycisk Software Update (Aktualizacja oprogramowania) lub kliknąć Online Help (Pomoc online). Jeśli wymagane są określone usługi aktualizacji oprogramowania/firmware, może być konieczna rejestracja maszyny poprzez XYZprinting i zostanie członkiem online. Dalsze informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej XYZprinting. P19

20 6 Szczegóły P20

21 6. Szczegóły Ten rozdział zawiera objaśnienie paska narzędziowego w lewej części ekranu Płynność Kliknij "Smooth" (Płynność) w lewej części, po czym pojawi się następujące okno dialogowe: Wartość parametru można dopasować, a dopasowywana wartość może zostać natychmiast wyświetlona na ekranie. Po kliknięciu "Restore" (Przywróć), ekran zostanie przywrócony do jego oryginalnego stanu. W tym przykładzie, wartość parametru jest ustawiana na 5. P21

22 6. Szczegóły 6.2 Jakość Użytkownik może zapisać plik zgodnie z ustawieniem jakości. Ustawienie jakości jest powiązane z zapisywaniem pliku. Zapis plików o niższej jakości zajmuje mniej miejsca, ale przy gorszej jakości; Zapis plików o wyższej jakości zajmuje więcej miejsca, ale model wygląda lepiej. Kliknij "Quality" (Jakość) w lewej części, po czym pojawią się następujące opcje: Opcja Quality (Jakość) może zoptymalizować miękkość powierzchni obiektu. Na ekranie zostanie natychmiast pokazana grafika jego opcji jakości. Górny rysunek pokazuje Low (Niską) jakość, a dolny High (Wysoką) jakość. P22

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 06/2010 V4.03 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3.

W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3. W niniejszym skróconym opisie obsługi znajdują się informacje dotyczące rozpoczęcia pracy ze skanerem IRIScan Book 3. Opisywany skaner został wyposażony w oprogramowanie Readiris Pro 12, IRIScan Direct

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.5

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.5 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.5 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...4 Wymagania systemowe...5 Wymagania systemowe: Mac OS X...5 Wymagania systemowe: Windows...5 Instalowanie: Mac OS...7

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 7 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3

Spis zawartości. SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3 Spis zawartości SharePort firmy D-Link...3 Wprowadzenie...3 Wymagania Systemowe...3 Instalacja...4 Zainstaluj oprogramowanie D-Link Network USB...4 Ustaw Router D-Link...4 Włącz Network USB na Routerze

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 3 Wstęp 3 Co jest potrzebne? 4 Omówienie instalacji 4 Krok 1: Sprawdź dostępność uaktualnień 4 Krok 2: Przygotuj Maca do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo