POL. Podręcznik użytkownika XYZscan

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POL. Podręcznik użytkownika XYZscan"

Transkrypt

1 POL Podręcznik użytkownika XYZscan P1

2 Deklaracja Ograniczenie klauzuli odpowiedzialności Chociaż chcemy zapewnić podręcznik z prawidłowym i niezmiennym opisem funkcji produktu, w żadnym razie XYZprinting nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, specjalne, niebezpośrednie, przypadkowe i wynikowe (włącznie z utratą danych komputera). Przed użyciem tego oprogramowania, aby zapobiec utracie danych i ich uszkodzeniu w wyniku przypadkowych i nieprzewidywalnych czynników, zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych lub ich przeniesienie. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Historia druku Nowe wydania tego podręcznika zawierają nowy i zmieniony materiał z poprzednich wydań. Mniejsze korekty i aktualizacje mogą być zamieszczane we wznowieniach bieżącego wydania, bez dodatkowych ogłoszeń lub dokumentacji odnoszącej się do wersji zaktualizowanej. Ten podręcznik użytkownika służy wyłącznie jako odniesienie dla użytkownika. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić stronę internetową XYZprinting: Ogłoszenie Ograniczenie klauzuli odpowiedzialności Chociaż próbujemy dostarczyć podręcznik z prawidłowym i niezmiennym opisem funkcji produktu, w żadnym razie XYZprinting nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, specjalne, niebezpośrednie, przypadkowe i wynikowe (włącznie z utratą danych komputera). Zdecydowanie zaleca się wykonanie kopii zapasowej lub przeniesienie swoich ważnych danych, przed użyciem tego oprogramowania, aby zapobiec utracie i uszkodzeniu danych. Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Historia drukowania Nowe wydania tego podręcznika zawierają nowy i zmieniony materiał od czasu poprzedniego wydania. Mniejsze korekty i aktualizacje mogą być wprowadzane do wznowień bieżącego wydania bez zmiany daty publikacji lub numeru wydania. Zasoby online XYZprinting: P2 Wydanie Miesiąc Rok Oprogramowanie Beta

3 Spis treści 1. Krótkie wprowadzenie do XYZscan... 5 O użytkownikach Mac OS Wymagania systemowe... 7 Inny firmware i oprogramowanie firm trzecich Instrukcje instalacji... 9 Rozwiązywanie problemów z instalacją Rozpoczęcie Kalibracja urządzenia skanowania Opis ekranu operacji Opis funkcji zaawansowanych Wybór trybu skanowania Skanowanie Funkcja drukowania Ustawienia Informacje Szczegóły Płynność Jakość P3

4 1 Krótkie wprowadzenie do XYZscan P4

5 1. Krótkie wprowadzenie do XYZscan "XYZscan" to oprogramowanie wspomagające skanera obiektów 3D, opracowane wyłącznie dla da Vinci. Może ono działać z modelami serii AiO (All in One) do wykonywania skanów 3D, zapewniając natychmiastowy podgląd plików i generując pliki w celu skopiowania pracy przez "XYZware". Dzięki zintegrowaniu "XYZscan" z modelami serii XYZprinting AiO, znacznie zmniejszona została granica technicznych możliwości tworzenia pliku obrazu 3D i stało się możliwe wykonanie w tym samym czasie "skanowania + drukowania". O użytkownikach Mac OS Jeśli używane jest środowisko Mac OS, zgodne programy można uzyskać z oficjalnej strony internetowej lub z dostarczonej z drukarką płyty. Aby uzyskać informacje o najnowszym wydaniu i pomoc techniczną w celu uzyskania szczegółów należy przejść na stronę internetową XYZprinting. URL: P5

6 2 Wymagania systemowe P6

7 2. Wymagania systemowe Przed użyciem "XYZscan", należy zainstalować oprogramowanie z dostarczonej z drukarką płyty. Dodatkowo w celu uzyskania istotnych informacji o aktualizacji wydania i wsparcia technicznego, należy sprawdzić pomoc XYZprinting online: Przed użyciem produktu, należy sprawdzić, czy następujące, zalecane wymagania zgadzają się z warunkami środowiskowymi działania systemu: Oprogramowanie Sprzęt System operacyjny Wymagania sprzętowe PC: Windows 7 / Windows 8 Mac: OS X 10.8 (Mountain Lion) OS X 10.9 (Mavericks) Procesor: 64-bitowy procesor z dwoma rdzeniami RAM: 4 GB Miejsce na dysku twardym: 5 GB lub więcej Karta graficzna: Zgodna z OpenGL 2.1 Wyświetlacz: 1024 x 768 pikseli lub więcej Inny firmware i oprogramowanie firm trzecich Sterownik katy graficznej musi obsługiwać OpenGL 2.1 i wersje nowsze. Uwaga: Standardowy sterownik VGA w systemie operacyjnym lub karta graficzna, które nie obsługują OpenGL 2.1 i w wersjach nowszych, mogą powodować generowanie przez XYZscan nieznanych błędów podczas działania. Informacje o.net Framework W środowisku systemu operacyjnego Windows, XYZscan zwiększa stabilność i płynność wykonywania, poprzez użycie zainstalowanego w systemie.net Framework. Według opinii powstałych podczas rozwijania i testowania oprogramowania, wcześniejsze wersje.net Framework mogą powodować nienormalne wykonywanie XYZscan lub uniemożliwić wykonanie instalacji. Dlatego, przed instalacją tego oprogramowania, potwierdź, że system operacyjny jest zainstalowany i zaktualizowany do.net Framework 4.0 lub wersji nowszych. W celu uzyskania dalszych informacji o.net Framework, sprawdź stronę internetową producenta: Znaki towarowe i prawa autorskie są własnością posiadacza strony internetowej. P7

8 3 Instrukcje instalacji P8

9 3. Instrukcje instalacji Włóż płytę producenta dostarczoną z drukarką do napędu dyskowego, po czym program instalacyjny pojawi się na ekranie (jak na ilustracji poniżej). Następnie kliknij "Install XYZscan" (Zainstaluj XYZscan). Można także otworzyć Eksploratora i wyszukać następujący plik w folderze napędu dyskowego. Kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić program instalacyjny XYZscan. Gratulacje! Instalacja została zakończona! XYZscan można uaktywnić z pulpitu. Oprogramowanie XYZscan jest gotowe do użycia. P9

10 3. Instrukcje instalacji Rozwiązywanie problemów z instalacją Podczas instalacji oprogramowania pojawia się następujący ekran, wskazuje on uruchomienie w systemie operacyjnym oprogramowania XYZware. Zamknij XYZscan i ponownie zainstaluj oprogramowanie. Jeśli ten problem będzie się utrzymywał w celu instalacji zaleca się ponowne uruchomienie komputera. Według doświadczeń użytkowników, podczas instalacji oprogramowania, mechanizmy wykrywania niektórych programów antywirusowych mogą zgłaszać fałszywe alarmy antywirusowe spowodowane zbyt dużą czułością ustawień. W wyniku tego, instalacja może zostać przerwana lub może być niekompletna. Przed instalacją zaleca się modyfikację mechanizmu zabezpieczenia odpowiedniego programu antywirusowego. Przyjazne przypomnienie Zapytanie Obsługiwany format pliku Maksymalne obciążenie platformy skanowania Średni czas skanowania obiektu Metoda obracania i czas platformy skanowania Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa Opis *.das (może być ponownie edytowany przez XYZscan) *.stl 3 kg około 288 s Obrót w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 144 s/obrót Przed uruchomieniem funkcji skanowania zamknij drzwi przednie. Podczas skanowania maszyny pozostaw drzwi przednie zamknięte. Podstawowy schemat przepływu Wybierz tryb skanowania w oparciu o kolor obiektu do skanowania. Bright (Jasne): dla obiektów z jaśniejszymi kolorami (np. białe) Normal (Normalne): dla obiektów z kolorami, których nie można łatwo sklasyfikować. Dark (Ciemne): dla obiektów z ciemniejszymi kolorami (np. brązowe) Naciśnij Scan (Skanuj). Edycja skanu (Opcjonalnie). Naciśnij Print (Drukuj) w celu uaktywnienia XYZware. Przed drukowaniem upewnij się, że obiekt został usunięty ze stołu obrotowego! P10

11 4 Rozpoczęcie P11

12 4. Rozpoczęcie Razem z produktami do drukowania 3D serii da Vinci "AiO" (określanymi tutaj jako "Drukarka") należy wykonać określone, opisane w tym dokumencie operacje. Przed użyciem tego oprogramowania, zaleca się podłączenie drukarki 3D serii da Vinci "AiO", aby uzyskać pełny dostęp do funkcji. Przed uaktywnieniem XYZscan, należy sprawdzić, czy drukarka jest podłączona do komputera i włączona. Jeśli nie jest, pojawi się następujące okno dialogowe. Podłącz kable sygnałowy USB drukarki do komputera i kliknij Connect (Połącz), aby uzyskać pełne funkcje skanowania. Uwaga: Uwaga: Gdy funkcje skanowania są gotowe do użycia, w górnej części platformy drukowania nie powinien znajdować się żaden obiekt. Po uaktywnieniu XYZscan, platforma drukowania zostanie automatycznie uniesiona. Obiekt pozostawiony w górnej części platformy drukowania może uderzyć w części maszyny i spowodować uszkodzenie Drukarki. Uwaga: Po uaktywnieniu XYZware lub przed kliknięciem "Print" (Drukuj) dla XYZscan, w górnej części platformy drukowania nie należy umieszczać żadnych obiektów. Po uaktywnieniu funkcji drukowania, platforma drukowania zostanie automatycznie opuszczona. Dowolny obiekt pozostawiony w górnej części platformy drukowania może uderzyć w części maszyny i spowodować uszkodzenie drukarki. Funkcja skanowania została uaktywniona. Platforma drukowania jest automatycznie podnoszona do wyznaczonej pozycji. P12

13 4. Rozpoczęcie Kalibracja urządzenia skanowania Jeśli wyniki skanowania nie będą wystarczająco dokładne, należy wykonać kalibrację urządzenia skanowania, wykonując podane poniżej czynności: 1 Wyjmij obiekt ze stołu obrotowego. 2 W oprogramowaniu XYZscan, wybierz "Settings" (Ustawienia) > "Calibrate now" (Wykonaj kalibrację) 3 Zaczekaj na pokazanie przez XYZscan instrukcji rozmieszczenia płyty kalibracji, umieść płytę na środku stołu obrotowego (z wzorem szachownicy skierowanym w lewą stronę skanera i włóż zatrzask w dolna część płyty kalibracji, do otworu na środku stołu obrotowego), a następnie kliknij przycisk Calibrate now (Wykonaj kalibrację teraz). 4 Zaczekaj na zakończenie kalibracji przez XYZscan i drukarkę (około 7 minut) 5 Gdy XYZscan zgłosi wykonanie kalibracji, wyjmij płytę kalibracji i kliknij OK w celu zakończenia. Można rozpocząć skanowanie. P13

14 4. Rozpoczęcie Opis ekranu operacji (Przed skanowaniem) B C D E F G H A 1 2 I J K 3 4 L M N (Po skanowaniu) A B C D E F G H I J K L M N Wybór trybu skanowania (A): Wybierz tryb skanowania, zgodnie z kolorem obiektu. Sprawdź szczegóły w części "5.1 Wybór trybu skanowania". Skanuj (B): Uaktywnienie funkcji skanowania. Sprawdź szczegóły w części "5.2 Skanowanie". Importuj (C): Import edytowalnych plików.das lub.stl. Skanuj ponownie (D): Ponowne skanowanie z tymi samymi ustawieniami. Zapisz (E): Zapis pliku skanowania w formatach.das/.stl. Drukuj (F): Wysłanie pliku skanowania do oprogramowania drukowania XYZware. Sprawdź szczegóły w części "5.3 Funkcja drukowania". Ustawienia (G): Ustawienie języka interfejsu/kalibracja skanowania. Sprawdź część "5.4 Ustawienia". Informacje (H): Informacje o wersji/oprogramowaniu i aktualizacji firmware. Sprawdź szczegóły w części "5.5 Informacje". Powiększenie (I): Powiększenie/zmniejszenie ekranu podglądu obiektu. Widok (J): Przełączenie kąta widoku obiektu. Informacje (K): Wyświetlanie informacji dotyczących głośności i rozmiaru obiektu. Edycja (L): Płynność i jakość, sprawdź dalsze informacje w części 6 Szczegóły. Usuń (M): Usunięcie obiektu. Widok skanowania (N): Wyświetlenie obrazu obiektu. P14

15 5 Opis funkcji zaawansowanych P15

16 5. Opis funkcji zaawansowanych 5.1 Wybór trybu skanowania Funkcja "Scanning Mode Selection" (Wybór trybu skanowania) w lewej części ekranu, umożliwia modyfikację przez użytkownika trybu skanowania, zgodnie z powierzchnią obiektu. Wybór odpowiedniego trybu może zwiększyć jakość obrazu obiektu. Ta funkcja udostępnia opcje Auto (Automatyczne), Light (Jasne), Normal (Normalne) i Gray (Odcienie szarości). Domyślne ustawienie to Normal (Normalne). Po wybraniu "Auto" (Automatyczne), system automatycznie wybierze i zeskanuje obiekt oraz wybierze najlepszy tryb dla operacji. Funkcjonalności Light (Jasne) Normal (Normalne) Gray (Odcienie szarości) Auto (Automatyczne) Opis Ta funkcja nadaje się do obiektów z jasnymi kolorami, np. białym. Ta funkcja to standardowa wartość systemu. Brak uzupełnienia lub modyfikacji dla określonych kolorów. Ta funkcja nadaje się do obiektów z ciemnymi kolorami, np. czarnym. System automatycznie wykryje światło otoczenia i wybierze najlepszy tryb. Przypomnienie: Po uaktywnieniu procedury skanowania, podświetlenie może wpłynąć na jakość obrazowania. Dla zapewnienia lepszej jakości zaleca się, aby przyciemnić światło otoczenia do odpowiedniego stopnia. (Rysunek po lewej pokazuje wpływ światła na grafikę obrazowania. Rysunek po prawej pokazuje grafikę obrazowania przy normalnym skanowaniu) P16

17 5. Opis funkcji zaawansowanych 5.2 Skanowanie Przed skanowaniem należy umieścić obiekt do skanowania na środku czarnego stołu obrotowego poniżej i zamknąć drzwi przednie. (Na ekranie pokazywany jest obraz podglądu tego modelu [jak na rysunku powyżej]). Po naciśnięciu "Scan" (Skanuj), pojawi się okno dialogowe (jak na rysunku poniżej). Upewnij się, że są zamknięte drzwi przednie i naciśnij "Scan Now" (Skanuj teraz). Wyświetlane są teraz czas skanowania i procentowy postęp. Zaczekaj cierpliwie na zakończenie skanowania tego obiektu przez skaner. Naciśnij "Cancel" (Anuluj), aby anulować. Po zakończeniu skanowania. Wyświetlana jest informacja dla tego modelu. P17

18 5. Opis funkcji zaawansowanych Naciśnij OK, aby powrócić do głównego ekranu. Pojawi się schemat modelu 3D tego obiektu. Umieść kursor nad powierzchnią modelu i kliknij lewy przycisk myszy, aby obrócić model. (Dla schematu obrazowania obiektu, użytkownik może zmodyfikować plik lub kliknąć "Print" (Drukuj), aby przejść do XYZware w celu wysłania) Jeśli wymagane jest ponowne skanowanie lub import nowych obiektów, dla bieżącego obiektu może zostać wyświetlony komunikat w celu potwierdzenia zastąpienia bieżącego pliku. 5.3 Funkcja drukowania Wskazówka: Przed przejściem do funkcji drukowania, użytkownik musi potwierdzić, że został zainstalowany program XYZware. Po naciśnięciu "Print" (Drukuj), system uaktywnia XYZware i ładuje ten model dla wstępnego przygotowania druku (jak pokazano na następującym rysunku). Po wybraniu "Print" (Drukuj), drukarka przechodzi do trybu nagrzewania dyszy. Ten tryb będzie kontynuował nagrzewanie głowicy do temperatury działania, a następnie uruchomi drukowanie. Po zakończeniu drukowania produkt można wyjąć. P18

19 5. Opis funkcji zaawansowanych Wskazówka: Funkcja edycji dla określonych obiektów działa wyłącznie w XYZscan. XY- Zware udostępnia jedynie funkcję wyjścia drukowania. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące działania z XYZware, można sprawdzić w części "Opis oprogramowania XY- Zware". 5.4 Ustawienia Po naciśnięciu przez użytkownika "Settings" (Ustawienia), pojawi się następujące okno dialogowe i użytkownik może kliknąć, aby przejść do procedury kalibracji. 5.5 Informacje XYZscan oferuje usługi automatycznej/ręcznej aktualizacji oprogramowania. Jeśli wymagana jest najnowsza wersja w celu uzyskania dalszej pomocy należy kliknąć przycisk Software Update (Aktualizacja oprogramowania) lub kliknąć Online Help (Pomoc online). Jeśli wymagane są określone usługi aktualizacji oprogramowania/firmware, może być konieczna rejestracja maszyny poprzez XYZprinting i zostanie członkiem online. Dalsze informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej XYZprinting. P19

20 6 Szczegóły P20

21 6. Szczegóły Ten rozdział zawiera objaśnienie paska narzędziowego w lewej części ekranu Płynność Kliknij "Smooth" (Płynność) w lewej części, po czym pojawi się następujące okno dialogowe: Wartość parametru można dopasować, a dopasowywana wartość może zostać natychmiast wyświetlona na ekranie. Po kliknięciu "Restore" (Przywróć), ekran zostanie przywrócony do jego oryginalnego stanu. W tym przykładzie, wartość parametru jest ustawiana na 5. P21

22 6. Szczegóły 6.2 Jakość Użytkownik może zapisać plik zgodnie z ustawieniem jakości. Ustawienie jakości jest powiązane z zapisywaniem pliku. Zapis plików o niższej jakości zajmuje mniej miejsca, ale przy gorszej jakości; Zapis plików o wyższej jakości zajmuje więcej miejsca, ale model wygląda lepiej. Kliknij "Quality" (Jakość) w lewej części, po czym pojawią się następujące opcje: Opcja Quality (Jakość) może zoptymalizować miękkość powierzchni obiektu. Na ekranie zostanie natychmiast pokazana grafika jego opcji jakości. Górny rysunek pokazuje Low (Niską) jakość, a dolny High (Wysoką) jakość. P22

Podręcznik użytkownika Avision Inc.

Podręcznik użytkownika Avision Inc. Button Manager V2 Podręcznik użytkownika Avision Inc. Prawa autorskie Copyright 2012 Avision Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika

Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Joybook seria A52/C41 - Podręcznik użytkownika Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Komputer typu notebook

Komputer typu notebook PL7495 Komputer typu notebook Instrukcja użytkownika dla systemu Windows 8 PL7495_Win 8_User Guide.indd 1 8/16/12 9:22:22 AM Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

VivoTab. Podręcznik elektroniczny

VivoTab. Podręcznik elektroniczny VivoTab Podręcznik elektroniczny ASUS przywiązuje dużą uwagę do tworzenia produktów/opakowań przyjaznych dla środowiska, bezpiecznych dla zdrowia klientów i minimalizujących wpływ na środowisko. Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

MyPal Pocket PC A626/A686/A696

MyPal Pocket PC A626/A686/A696 MyPal Pocket PC A626/A686/A696 Podręcznik użytkownika PL3199 Wydanie drugi V2.0 Październik 2007 Copyright 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-100(E) HL-10(E) HL-110W(E) HL-11W Dla osób niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy pomocy Lektora Ekranowego, zamieniającego tekst

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U101 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i znaki towarowe Copyright 2008 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20

Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SZ-10/SZ-20 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901

Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Podręcznik użytkownika komputera Eee PC Windows XP Edition Seria Eee PC 1000 Seria Eee PC 904 Seria Eee PC 901 Spis treści Spis treści...ii Spis treści... iii Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee

Bardziej szczegółowo

Seria Moov V. Podręcznik MioMore Desktop

Seria Moov V. Podręcznik MioMore Desktop Seria Moov V Podręcznik MioMore Desktop Spis treści Witamy...4 Czym jest MioMore Desktop?...5 Jak zainstalować MioMore Desktop w komputerze?...6 Menu MioMore Desktop...8 Ogólne preferencje...9 Moje subskrypcje...10

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy. Podręcznik użytkownika

HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy. Podręcznik użytkownika HP Photosmart M425/M525 Aparat cyfrowy Podręcznik użytkownika Informacje prawne i uwagi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ABBYY FineReader. Wersja 10 Podręcznik użytkowanika. 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ABBYY FineReader Wersja 10 Podręcznik użytkowanika 2009 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy

Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika. Witamy Joybook seria R56 - Podręcznik użytkownika Witamy Zastrzeżenie praw autorskich Copyright 2007 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tej publikacji nie można kopiować, transmitować,

Bardziej szczegółowo

Drukarka Epson XP-850

Drukarka Epson XP-850 INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka Epson XP-850 Produkt nr: 659612 Strona 1 z 61 Zapoznanie się z produktem Dostępne funkcje produktu Części produktu Panel sterowania jest regulowany. Można go podnieść lub obniżyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Internet Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005

Lexmark C920. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. marzec 2005 Lexmark C920 Podręcznik użytkownika marzec 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo