Program budowy sieci profesjonalnych sklepów medycznych Life+ Pro - oferta dla menedżerów ochrony zdrowia i właścicieli zakładów opieki zdrowotnej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program budowy sieci profesjonalnych sklepów medycznych Life+ Pro - oferta dla menedżerów ochrony zdrowia i właścicieli zakładów opieki zdrowotnej."

Transkrypt

1 Program budowy sieci profesjonalnych sklepów medycznych Life+ Pro - oferta dla menedżerów ochrony zdrowia i właścicieli zakładów opieki zdrowotnej. Autor: lek. med. Janusz Wietecha, menedżer ochrony zdrowia Niniejszy list intencyjny jest zaproszeniem do współpracy i ma na celu przedstawienie koncepcji projektu, jego ogólnych warunków oraz przedstawienie podmiotów odpowiedzialnych za budowę sieci partnerskiej. Podmioty odpowiedzialne: Medort S.A., MDH sp. z o.o. oraz Life+ sp. z o.o... Naszym celem jest zapewnienie najlepszych rozwiązań poprawiających komfort i jakość życia naszych klientów. Swoje cele osiągamy dzieki dostaczaniu najdoskonalszych, wyselekcjonowanych z całego światowego rynku medycznego oraz wytworzonych przez naszych specjalistów urządzeń medycznych, niezbędnych do poprawy standardu ich zdrowia. Nowoczesne urządzenia medyczne i środki pomocnicze oferujemy za pośrednictwem nieustannie rozwijanej, partnerskiej współpracującej właścicieli sklepów medycznych, którzy dzięki najkorzystniejszym warunkom handlowym naszej sieci, wspólnemu wzorcowi wizerunku marki Life+ Pro oraz czerpaniu wiedy z doświadczenia będącego dorobkiem ponad 20 lat pracy spółek Grupy Medort, prowadzą rentowną działalność gospodarczą. Naszymi klientami są osoby w każdym wieku, potrzebujące najdoskonalszych urządzeń medycznych codziennego użytku dla osób zdrowych (np. ciśnieniomierze, wagi czy pulsometry), jak również osoby po urazach i wypadkach (np. ortezy, kule), w trakcie i po zakończeniu leczenia chorób nowotworowych (np.protezy, stomia), osoby z niepełnosprawnością (np.wózki, pionizatory, podnośniki, schodołazy), czy też osoby w wieku starszym (np. łożka rehabilitacyjne,materace przeciwodlezynowe, pieluchy, cewniki, balkoniki, podpórki). Naszymi partnerami w programie są menedżerowie ochrony zdrowia zarządzający szpitalami oraz właściciele największych przychodni wielospecjalistycznych w Polsce.

2 Kim jesteśmy. Organizatorem programu jest firma Life+ sp. z o.o. - członek Grupy MEDORT. Grupa Life+ to wiodąca firma rynku zaopatrzenia medycznego i ortopedycznego w Polsce, to największa sieć sklepów medycznych wraz z profesjonalną pomocą 300 konsultantów w całej Polsce oraz grupa wykwalifikowanych Przedstawicieli Medycznych. Uwaga! Grupa Medort, w której częścią oddelegowaną do organizacji programu jest spółka Life+, prowadzi sprzedaż hurtową produktów własnych, produkowanych w zakładzie produkcyjnym w Łodzi oraz innych renomowanych producentów polskich i światowych marek, do prawie 85% istniejących podmiotów z branży oraz sprzedaż detaliczną w największej ogólnopolskiej sieci własnych i partnerskich placówek medycznych. Rolą Opiekuna sieci Partnerskiej Life+ Pro jest zapewnienie optymalnego środowiska rozwoju działalności handlowej Partnera, w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe i nieustanny rozwój.

3 Korzyści z przystąpienia do programu Life+ Pro W oparciu o wieloletnie doświadczenia spółek zrzeszonych w Grupie Medort, stworzylismy unikatowy program, który oferuje naszym partnerom biznesowym wielokierunkowe wsparcie w rozwoju ich własnej, rentownej, zdywersyfikowanej działalności gospodarczej. Oferowany przez nas program budowy wspólnoty biznesowej zapewnia wsparcie w nastepujacyh obszarach zarządzania: Dostosowanie optymalnej oferty handlowej do wymagań zmieniającego się rynku; Spójna, jednolita, wyrazista polityka promocji marketingowej; Nieustanne podnoszenie umiejętności handlowych oraz kultury i jakości pracy pracowników sklepu; Planowanie strategiczne dalszych kierunków rozwoju programu, przy aktywnym udziale wszystkich partnerów biznesowych, w opraciu o wiedze fachową konsultantów z dziedziny ekonomi, prawa, medycyny i marketingu; Dostęp do informacji i szkoleń za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komunikacji multimedialnej; Nieustanna dbałość o rozwój przewagi konkurencyjnej; Szkolenia menedżerskie i pracownicze w zakresie rozwoju kompetencji wymaganych do skutecznego prowadzenia działalności sklepu medycznego Life+ Pro; Dobór i kształcenie specjalistyczne personelu medycznego pracujacego w salonie; Pomoc w przygotowaniu i obsługa umów z NFZ, w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi; Informacja o sposobie pozyskania dodatkowego dofinansowania od podmiotów takich jak np. PCPR, MOPS, PFRON, fundacje, stowarzyszenia itp. na zakupione przez klientów towary; Wymiana doświadczeń i informacji w celu zwiększenia ilości sukcesów biznesowych i marginalizacji ryzyk; Standaryzacja wizerunku sklepu medycznego w opraciu o wymagania formalne, wzorcie wizualne programu, rozwiązania merchandisingowe i najwyższą jakość i zadowolenie klientow sklepu; Optymalizacji ekonomiki działalności gospodarczej sklepu medycznego. Uwaga! Właścicielem sklepu medycznego sieci partnerskiej Life+ Pro jest Partner, a nie Grupa Medort S.A. lub Life+ sp. z o.o. Jest to zatem dobro zbywalne, które w okreslonych warunkach może przynosić zysk z działalności bieżącej lub być zbyte na rzecz innego podmiotu, jeżeli taka jest strategia Partnera.

4 Jak przystapić do programu Life+ Pro? Krok pierwszy: Analiza sytuacji biznesowej, określenie zasad współdziałania i podpisanie umowy współpracy. Krok drugi: Przygotowanie podmiotu będącego właścicielem sklepu medycznego. Przygotowanie sklepu medycznego i jego uruchomienie. Krok trzeci: Wspólna praca w osiąganiu celów biznesowych... Krok pierwszy: Analiza sytuacji biznesowej, określenie zasad współdziałania i podpisanie umowy współpracy. Menedżer lub właściciel zakładu opieki zdrowotnej, zanim przystąpi do programu Life+ Pro, powinien zapoznać się z podstawowymi elementami funkcjonowania systemu współpracy. Odbywa się to zazwyczaj na drodze specjalnie przygotowanych prezentacji programu oraz wzajemnych dyskusji o możliwości prowadzenia sklepu medycznego. Następnym krokiem jest wspólna analiza obecnego otoczenia biznesowego, przyszłego partnera, jak również sprawdzenie jego zasobów lokalowych, w celu znalezienia najlepszego dla tej działalności pomieszczenia. Po analizie sytuacji biznesowej następuje określenie wzajemnych relacji w oparciu o standardy programu Life+ Pro. Po obustronnym zaakceptowaniu zasad i relacji oraz oczekiwanych efektów ekonomicznych, następuje pierwszy krok do dalszej trwałej współpracy - podpisanie umowy o współpracy. Krok drugi: Przygotowanie podmiotu będącego właścicielem sklepu medycznego. Przygotowanie sklepu medycznego i jego uruchomienie W związku ze specyfiką polskiego prawodawstwa, w niektórych sytuacjach, aby zakontraktować w NFZ usługi w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, istnieje konieczność założenia nowego podmiotu posiadającego osobowość prawną. W takim wypadku partner programu decyduje o formule i formie zarejestrowanej firmy i zakłada nową działalność po konsultacji z działem prawnym obsługującym program Life+ Pro. W sytuacji, kiedy takiej konieczności nie ma, przystępujemy do procesu przygotowania i uruchomienia sklepu medycznego dla partnera programu, zgodnie z wcześniej opracowanym szablonem działania.

5 Krok trzeci: Wszystkie procesy obejmujące uruchomienie sklepu medycznego oraz zakontraktowanie jego usług w NFZ, następują przy pełnym wsparciu specjalistów programu Life+ Pro. Wspólna praca w osiąganiu celów. Aby Sklep medyczny mógł osiągnąć sukces ekonomiczny, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie jego funkcjonowaniem. W tym celu, po uruchomieniu działalności, partner programu Life+ Pro otrzymuje od nas pełne wsparcie doradcze i prawo do zaopatrywania się na preferencyjnych warunkach w najdoskonalsze produkty oferowane przez cała Grupę MEDORT. Nasze wieloletnie doświadczenie, optymalnie dobrana oferta i konsekwencja w dążeniu do osiągania założonych celów stanie się od tej pory również udziałem partnera sieci sklepów medycznych działających pod wspólnym szyldem Life+ Pro Kryteria przyjęcia do systemu partnerstwa Life+ Pro akceptacja celów i zasad działania sieci partnerskiej Life+ Pro, zapisanych w umowie Współpracy Partnerskiej; spełnienie warunków zawartych w zasadach kontraktowania z NFZ, w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ; dobra lokalizacja (powierzchnia minimum 40 m2, lokalizacja w budynku szpitala lub przychodni wielospecjalistycznej, tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu; możliwości finansowe umożliwiające dostosowanie lokalu do wymagań sieci Life+ Pro (wysokość wydatków zależy między innymi od lokalizacji, wielkości sklepu i wymagań związanych z zozem, w jakim zlokalizujemy Sklep medyczny oraz jakością użytych materiałów i cenami usług remontowo - budowlanych); prowadzenie działalności gospodarczej (osobistej lub w formie spółki) umożliwiającej zakontraktowanie usług sklepu medycznego w NFZ; Szacowany zwrot z inwestycji Średni, miesięczny przychód z działalności sklepu medycznego, waha się w granicach od do PLN netto (dane poglądowe z rynku polskiego).

6 Poznawanie zasad współpracy Rozmowa i konsultacje w zakresie sposobu funkcjonowania sieci partnerskiej Life+ Pro oraz merytoryczne wsparcie w podjęciu decyzji o współpracy przyszłego Partnera sieci Life+ Pro. Umowa Współpracy Partnerskiej oraz dokumenty o kandydacie; Każdy z przyszłych Partnerów otrzyma projekt Umowy Współpracy Partnerskiej oraz czas na skonsultowanie jej ze swoimi doradcami. Podręcznik operacyjny Przy zawarciu Umowy Współpracy Sieci Partnerskiej Life+ Pro otrzymujecie Państwo Podręcznik Operacyjny, Księgę Identyfikacji Znaku Life+ dla Partnerów, Ofertę Handlową, Standaryzację jakości prowadzenia sklepu Life+ Pro, które opisują wszystkie kwestie związane z prowadzeniem sklepu medycznego Life+ Pro między innymi zasady wizualizacji lokalu, zasady prezentacji produktów, zasady obsługi klienta, zalecenia dotyczące zarządzania salonem, jak też wszelkie kwestie związane z dostawami i płatnością za zamówiony towar. Opłaty licencyjne W trakcie trwania umowy, Partner sieci Life+ Pro nie ponosi żadnych opłat licencyjnych za przystąpienie do sieci partnerskiej, poza opłatami za dodatkowe usługi, o których sam zdecyduje. Inne opłaty; W zależności od potrzeb, w czasie trwania współpracy Partner sieci Life+ Pro może zdecydować się za dodatkową opłatą jednorazowa lub comiesięczną do np. zlecenia przygotowania i obsługi kontraktu z NFZ, rozliczania wniosków NFZ, używania w celach handlowych i promocyjnych INFOKIOSKU - najnowocześniejszego multimedialnego systemu sprzedaży Grupy MEDORT, wydruku materiałów marketingowych z logo Partnera, wspólnych regionalnych kampanii promocyjnych oraz wieli innych przydatnych w codziennej pracy usług Grupy Medort i Grupy Life+. System informatyczny W ramach ujednolicenia standardu obsługi klienta, dla zwiększenia bezpieczeństwa handlowego sklepu Partnera oraz dla zapewnienia optymalnego zatowarowania sklepu medycznego, Partner sieci Life+ Pro powinien zainstalować wskazane przez Medort S.A. oprogramowanie wspomagające obsługę handlową, magazynową i zarządzanie kosztami sklepu.

7 Szkolenia Wszyscy pracownicy Partnera sieci Life+ Pro przejdą szkolenia wstępne, które ułatwią im pracę i pomogą zapewnić wysoki standard obsługi w salonie medycznym Life+ Pro. Szkolenia w zakresie towarów Grupy Medort są bezpłatne. Dodatkowo Partner sieci Life+ Pro otrzyma wsparcie w prowadzeniu sklepu medycznego Life+ Pro opisane w podręczniku operacyjnym sieci Partnerskiej Life+ Pro wg opcji wybranej przez siebie. Kontrola jakości Okresowo w salonach sieci Life+ Pro będzie przeprowadzana kontrola i doradztwo przez ekspertów spółki Life+ lub firmę zewnętrzną. Termin kontroli może - ale nie musi - być znany pracownikowi sieci Life+ Pro. Kontrolowany będzie stopień realizacji zapisów umowy Współpracy Partnerskiej, a także stopień realizacji zasad zapisanych w podręczniku operacyjnym, poziom sprzedaży produktów, ceny, estetyka pomieszczeń oraz poziom obsługi klientów. Partner sieci Life+ Pro ma wgląd w cały proces kontroli oraz otrzymuje wyniki i dalsze zalecenia po konsultacji przeprowadzonej w salonie medycznym. Zaopatrzenie Partner sieci sklepów Life+ Pro w zamian za pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu swojego sklepu partnerskiego zobowiązany jest do zaopatrywania się w towary bezpośrednio od podmiotów wskazanych przez Opiekuna. Korzystanie z oferty Grupy Medort, będącego producentem wielu wyrobów medycznych, pozwala na dobór najbardziej optymalnego zatowarowania sklepu partnerskiego, zwiększającego możliwości uzyskania wyższego zysku Partnera sieci. Lojalność w zakresie wyboru oferty sklepów Partnerskich Life+ Pro daje ogromna przewagą konkurencyjną i zwiększa szanse na sukces każdego z Partnerów z osobna, ze względu na nieustanną poprawę kosztów zakupu i asortymentów naszych sklepów. Reguła lojalności i wzajemności jest podstawową zasadą naszej współpracy.

8 Niniejszy materiał informacyjny powstał po to, aby naszą wiedzę i doświadczenie, jakie zdobyliśmy przez ostatnie 23 lata pracy, przekazać nowym Partnerom Grupy Medort i Life+ i zbudować w Polsce największą i najlepiej zarządzaną sieć profesjonalnych sklepów medycznych. Jesteśmy pewni, że nasza oferta jest wyjątkowa, a dzięki temu menedżerowie ochrony zdrowia i osoby ze środowiska medycznego, właściciele zakładów opieki zdrowotnej, którzy z niej skorzystają osiągną wymierne korzyści nie tylko dla swoich pacjentów, ale również dla rozwoju swojej firmy. KONTAKT: OSOBY ZAINTERESOWANE OTWARCIEM WŁASNEGO SKLEPU MEDYCZNEGO I WSPÓLPRACĄ Z NASZĄ SIECIĄ LIFE+ PRO, PROSIMY O KONTAKT Z PANEM DR JANUSZEM WIETECHĄ POD NUMEREM TELEFONU LUB MAILOWO; Umowę współpracy Sieci Partnerskiej Life+ Pro podpisuje się z Medort S.A. Dane rejestrowe Opiekuna sieci Life+ Pro: Life+ sp. z o.o Gorlice, ul. Sienkiewicza 36 NIP: Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: , Kapitał zakładowy wpłacony: ,00 zł Niniejszy list intencyjny nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do współpracy. Kopiowanie i/lub powielanie niniejszego materiału, w całości lub w części, bez zgody spółek; Medort S.A. lub Life+ sp. z o.o., lub MDH sp. z o.o., lub autora projektu jest zabronione.

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH SPIS TREŚCI Czym jest franczyza i system franczyzowy?...

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1 Strona 1 Spis treści Czym jest franczyza i system franczyzowy?... 3 1. Organizator systemu franczyzowego GRENE... 5 2. Misja systemu franczyzowego GRENE... 8 3. Cele systemu franczyzowego GRENE... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu franczyzowego

Prospekt informacyjny systemu franczyzowego Charakterystyka rynku OZE, systemu franczyzowego Naatu, modelu biznesu placówki franczyzowej. Korzyści związane z przystąpieniem do sieci. Podstawowe dane ekonomiczne związane z przystąpieniem do sieci

Bardziej szczegółowo

franczyza supermarket

franczyza supermarket franczyza supermarket Nowa oferta franczyzowa dla rynku detalicznego oparta na 20-letnim doświadczeniu polskiej firmy Stokrotka doświadczony detalista Stokrotka Sp. z o.o. jest polską firmą działającą

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY LK Designer Shops Spółka Akcyjna ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI AB S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą we Wrocławiu w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000053834) Oferta publiczna 6.442.950 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo