III WYBÓR CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III WYBÓR CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE"

Transkrypt

1 III WYBÓR CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE Dane wzięte ze Sprawozdań Zgromadzeń Walnych, które podają kolejne wyniki wyborów kandydatów i ich kwalifikacje, co jest również wydrukowane w Rocznikach, ale tylko odnośnie wybranych członków, a nie wszystkich zgłoszonych kandydatów. Trzeba zaznaczyć, że wybory nowych członków uregulowane zostały na wzór odpowiednich postanowień statutu Polskiej Akademii Umiejętności. Pierwszy wybór przekształconego z Polskiej Rady Naukowej PTNO odbył się na Walnym Zebraniu w dniu 20 października 1950 roku. Nowymi członkami wybranymi w tym dniu byli: Na Wydziale Humanistycznym a) Członkowie czynni miejscowi: 1. Dr Józef JASNOWSKI, Londyn Urodzony w 1906 roku. Mgr nauk humanistycznych z historii na Uniwersytecie Warszawskim w roku Doktoryzował się tamże w roku 1933 u prof. Haleckiego. Wojna przerwała przebieg habilitacji na podstawie pracy o Mikołaju Czarnym Radziwille. 10 prac drukowanych. Obecny (2009 r.) wiceprezes PTNO, (przyp. S.P.). 2. Dr Zbigniew JORDAN, Londyn Urodzony w 1911 roku w pow. obornickim. Mgr z filozofii w Uniwersytecie Poznańskim w roku Doktoryzował się tamże w roku 1933 na podstawie pracy O matematycznych podstawach systemu Platona. Rękopis pracy habilitacyjnej O pojęciu nieskończoności zaginął podczas wojny. 3 prace drukowane. 3. Mjr mgr Otto LASKOWSKI, Londyn Mgr filozofii z zakresu nauk historycznych Uniwersytetu J. Piłsudskiego. Członek Komisji Historii Wojskowości w Polsce i Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Autor licznych prac, głównie z zakresu historii wojskowej. Monografie: Grunwald (Warszawa, 1926; Londyn, 1943); Jan III Sobieski (Lwów, 1933; Londyn, 1941). 20

2 b) Członkowie czynni zamiejscowi: 1. Dr Czesław CHOWANIEC, Paryż Urodzony w 1899 roku w Stanisławowie. Doktorat filozofii z historii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1930 pracował w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 25 prac drukowanych, wśród których jedna grupa dotyczy badań nad epoką Sobieskiego, inna studiów regionalnych Pokucia, inna wreszcie dziejów kartografii polskiej. 2. Dr Władysław DZIEWANOWSKI, Argentyna Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Główna praca drukowana pt. Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, wydana w roku 1935, oprócz tego szereg przyczynków. 3. Ks. dr Walerian MEYSZTOWICZ, Rzym Urodzony w 1893 roku w powiecie poniewiezkim. Ukończył studia prawa w Petersburgu w roku W roku 1924 ukończył Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Stefana Batorego. Doktoryzował się w Rzymie w roku Habilitował się z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Batorego w roku Profesorem tamże od roku Obecnie w Rzymie. 9 prac drukowanych oprócz przyczynków. 4. Dr Wiktor WEINTRAUB, Cambridge, Stany Zjednoczone Urodzony w 1906 roku w Zawierciu. Magisterium w roku 1929 w Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się tamże w Wykłada historię w Harvard University, Cambridge, Mass., Stany Zjednoczone. 12 prac drukowanych oprócz drobnych artykułów. Na Wydziale Przyrodniczym a) Członkowie czynni miejscowi: 5. Dr Stanisław BATKO, Londyn W roku 1937 ukończył Politechnikę Lwowską ze stopniem inżynieraleśnika. Doktoryzował się tamże w roku Specjalizował się w botanice leśnej, pracując nad schorzeniami drzew. Ma 9 (w tym 3 angielskie) prac drukowanych, poświęconych tym zagadnieniom. 6. Dr Kajetan BORATYŃSKI, Londyn Specjalność entomologia. Od roku 1935 adiunkt w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Poznańskiego. Wykłada w Imperial College of Science w Londynie. 7 prac drukowanych. 21

3 7. Dr Lucjan BRATZ, Londyn Urodzony w 1887 roku w Tomaszowie Lubelskim. Doktoryzował się z chemii na Politechnice Lwowskiej w roku Pracował od 1924 do 1939 roku w Instytucie Przeciwgazowym w Warszawie. Od roku 1931 prowadził wykłady o materiałach wybuchowych na Politechnice Warszawskiej. Wykładał chemię organiczną na Polish University College w Londynie. Pracował nad świecami i pociskami dymnymi. 2 prace drukowane. 10 prac wykonanych, nie były drukowane ze względu na tajemnicę wojskową. (Mój były wykładowca chemii organicznej na PUC-u, przyp. S.P.). 8. Mgr Adam BURSA, Londyn Botanik. Specjalizował się w glonoznawstwie. Był przed wojną asystentem w stacji morskiej w Helu. Pracował nad glonami tam i również w Norwegii i Palestynie. 9. Dr Tadeusz FELSZTYN, Londyn Urodzony w 1894 roku we Lwowie. Doktoryzował się w roku 1925 na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Był do wojny kierownikiem Centrum Badań Balistycznych, podczas wojny kierownikiem Instytutu Badań Uzbrojenia w Londynie. 40 prac drukowanych, wliczając w to popularne artykuły. 10. Dr Jan KRUSZYŃSKI, Liverpool Urodzony w 1903 roku w Wilnie. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w roku 1927, tamże doktoryzował się w roku 1930 i habilitował w roku 1936 z histologii i embriologii. Wykładowca w Zakładzie Histologii Uniwersytetu w Liverpool. 21 prac drukowanych. 11. Prof. dr Józef ROTBLAT, Londyn Urodzony w 1908 roku w Warszawie. Magisterium w roku 1932 z fizyki. Doktoryzował się w roku 1938 z promieniotwórczości i energii atomowej. Profesor fizyki na Uniwersytecie Londyńskim, School of Medicine. 3 prace drukowane, inne nie drukowane ze względu na tajemnicę wojskową. 12. Inż. Eugeniusz RZYMOWSKI, Anglia Urodzony w 1893 roku w Kutnie. Studiował na Politechnice w Petersburgu w latach , po pierwszej wojnie światowej uzyskał dyplom inżyniera na Politechnice Warszawskiej w roku W roku prowadził zlecone wykłady z radiotechniki w Politechnice Lwowskiej. Pracował w Zakładach Tele- i Radio Technicznych na Pradze. Pracuje w Zakładach Badawczych Admiralicji Brytyjskiej. Posiada 13 prac, z których tylko jedna została wydrukowana. 22

4 13. Mgr Władysław RYDZEWSKI, Londyn Urodzony w 1911 roku. Magisterium z zoologii na Uniwersytecie J. Piłsudskiego w roku Od roku 1934 do 1939 pracował w Muzeum Zoologicznym w Warszawie, specjalizując się w ornitologii, a szczególnie w wędrówkach ptaków. 10 prac drukowanych, 5 rękopisów do druku. 14. Mgr Maria SĄGAJŁŁO, Londyn Urodzona w 1890 roku w Beresku na Wołyniu. Ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Kijowskim w roku W Warszawie pracowała w Wojskowym Instytucie Przeciwgazowym, wykładała też technologię kauczuku na Politechnice Warszawskiej. Po wojnie była wykładowcą przez pewien czas na Wydziale Chemicznym Polish University College w Londynie. 10 prac drukowanych, kilka ze względu na tajemnicę wojskową drukowanych nie było. 15. Dr Helena z Gworków ŚLIŻYŃSKA, Edynburg Inżynier nauk rolniczych i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalność cytologia. Pracowała przed wojną w Zakładzie Morgana w Stanach Zjednoczonych nad chromozonami. 6 prac drukowanych. 16. Dr Wila STEC-ROUPPERTOWA, Londyn Urodzona w 1903 roku w Rzeszowie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku Była do wojny adiunktem Krakowskiej Stacji Ochrony Roślin. 19 prac drukowanych. 17. Dr Władysław WRAŻEJ, Ottawa, Kanada Urodzony 1899 roku we Lwowie. Stopień inżyniera otrzymał na Politechnice Lwowskiej w roku 1923, tamże doktoryzował się w roku Od roku 1927 do 1930 zastępca profesora metalurgii na Politechnice Lwowskiej. Od roku 1946 do roku 1949 profesor metalurgii w Polish University College w Londynie. 18. Dr Juliusz ZAŁĘSKI, Londyn Urodzony w 1896 roku w Brzozówce, powiat stopnicki. Ukończył Studium Rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał doktorat w roku Prac i przyczynków drukowanych Dr Stefan ZIEMIŃSKI, Londyn Inżynier chemik. Pracował w kraju przed wojną w cukrownictwie. W Londynie wykładał technologię organiczną w Polish University College. 5 prac drukowanych. (Mój były wykładowca technologii cukrowniczej na PUC, przyp. S.P.) Drugie Walne Zebranie PTNO, dotyczące wyboru nowych członków. Prof. T. Brzeski zwołał na dzień 26 września 1951 roku. Jak już wspomniano poprzednio, statut PTNO przyjęty w czasie powstania Towarzystwa 23

5 zaznaczał, że liczba członków czynna nie mogła wynosić więcej niż 90; liczba ta dzieliła się równo między Wydziały. Kandydatury zgłoszone przez Wydział Humanistyczny: 1. Dr Jannina HEYDZIANKA-PILATOWA, Londyn Urodzona 1905 roku w Koczycach, Rumunia. Ukończyła Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1927 uzyskując doktorat filozofii z zakresu językoznawstwa słowiańskiego i historii literatury polskiej. Współpracownik Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami za pracę kulturalno-oświatową na zesłaniu w Kirgizji w roku. 3 prace drukowane. 2. Mgr Lucjan TURKOWSKI, Londyn Urodzony 1905 roku w Lidzie. Ukończył Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w 1939 roku uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu etnografii i etnologii. Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu Etnografii Wschodniej Europy w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie, następnie od 1936 roku pracował w charakterze dyrektora działu naukowego Polskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Warszawie. 4 prace drukowane i kilka w rękopisie. 3. Dr Jerzy ŻARNECKI, Londyn Urodzony 1915 roku na kijowszczyźnie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w 1938 roku, uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu historii sztuki. W 1957 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Londyńskim. W latach był asystentem przy Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1934 wykładowca (lecturer) w Courtauld Institute of Art, University of London. Drukowanych 14 prac i artykułów w czasopismach naukowych. Kandydatury zgłoszone przez Wydział Przyrodniczy: a) Członkowie czynni miejscowi: 1. Dr Zofia HOŁUB-PACEWICZOWA, Lodnyn Urodzona 1895 roku w Pruchniku. Studia rozpoczęła na Uniwersytecie Wiedeńskim i ukończyła je na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1927 roku uzyskując doktorat filozofii z zakresu geografii. Uzupełniające studia przeprowadziła na uniwersytetach w Paryżu i Grenoble ( ) i w London School of Economics and Political Science (

6 1943). W latach była asystentką prof. E. de Martone na Sorbonie w Paryżu. W latach wykładała geografię na Wydziale Ekonomicznym Polish University College w Londynie. Powyżej 20 prac naukowych drukowanych. 2. Dr Jerzy KANAREK, Londyn Urodzony 1898 roku w Krakowie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, gdzie uzyskał w 1926 roku doktorat z medycyny. Od 1938 roku prymariusz oddziału chirurgicznego Szpitala Starozakonnych w Krakowie. Konsulent oddziału chirurgicznego St. Georges Hospital w Londynie. 3 większe prace drukowane i szereg drobniejszych. 3. Mgr Stanisław TKACZYK, Bristol Urodzony 1911 roku w Bursztynie. Ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w 1938 roku, uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu zoologii. W latach był asystentem przy Katedrze Zoologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1950 roku Research Assistant w Department of Zoology Uniwersytetu w Bristol. 3 prace drukowane, kilka w rękopisie. b) Członkowie czynni zamiejscowi: 4. Dr Czesław UHMA, Kanada Urodzony 1898 roku we Lwowie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński i tamże uzyskał doktorat z medycyny w 1926 roku. W był st. asystentem przy Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie był kolejno lekarzem domowym, sekondariuszem i kierownikiem oddziałów położniczego i ginekologicznego Szpitala Św. Łukasza w Krakowie był pierwszym asystentem w klinice ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej przeprowadził studia w szeregu instytutów i klinik uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W czasie był wykładowcą na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu i równocześnie kierownikiem oddziałów położniczego i ginekologicznego Szpitala Paderewskiego w Edynburgu. 19 prac drukowanych, kilka w rękopisie. W tajnym głosowaniu wybrano wszystkich powyższych kandydatów na członków Towarzystwa. Trzecie Zgromadzenie Walne dotyczące wyboru nowych członków, zwołane przez prezesa na dzień 26. września 1951 roku, dotyczyło również zmiany Art. 14 Statutu. Prof. S. Stroński zreferował podczas Zebrania wniosek Zarządu Głównego o podniesienie liczby członków 25

7 czynnych Towarzystwa z 90 na 110 (Art. 14 Statutu). Członek J. Jasnowski (obecny wiceprezes PTNO, przyp. S.P.) zgłosił poprawkę, by liczbę członków podniesiono nie na 110 lecz na 120. Po dyskusji uchwalono jednogłośnie podnieść liczbę członków czynnych na 120. W wyniku tej uchwały, której ważność stwierdził prezes, w myśl Art. 8. Statutu, Art. 14. brzmi więc: Liczba członków czynnych nie może wynosić więcej niż 120; liczba ta dzieli się równo między Wydziały. Następujący kandydaci zostali zgłoszeni przez Wydziały: Wydział Humanistyczny. a) Członkowie czynni zamiejscowi: 5. Dr Paweł KUCHARSKI, Paryż Urodzony 1854 roku we Lwowie. Studia rozpoczął na Uniwersytecie we Lwowie, kontynuując je na Uniwersytetach w Genewie i Paryżu, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Henri Piéron. W 1928 roku otrzymał w Paryżu tytuł Docteur és Sciences, przy czym praca doktorska została odznaczona w 1932 roku nagrodą paryskiej Académie des Sciences. W 1949 roku otrzymał Docteur és-lettres na Sorbonie. Około 30 prac drukowanych z zakresu fizjologii słuchu, fonetyki eksperymentalnej i historii filozofii greckiej. 6. Dr Aleksander TURYN, Stany Zjednoczone Dr filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w 1923 roku. Profesor Uniwersytetu Illinois. Członek PAU. Autor licznych prac naukowych. Wydział Przyrodniczy. a) Członkowie czynni miejscowi: 1. Inż. Zygmunt Janusz JELONEK, Glasgow Urodzony 1909 roku w Suwałkach. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( ), a następnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1938 roku uzyskał dyplom inżyniera elektryka. W latach był kolejno zastępcą asystenta i młodszym asystentem w Zakładzie Radiotechniki Politechniki Warszawskiej. W latach pracował w Instytucie Radiotechnicznym (później Państwowy Instytut Telekomunikacyjny) w 26

8 Warszawie, przy czym przez ostatnie dwa lata był kierownikiem jednej z sekcji naukowych. W latach pracował w Wielkiej Brytanii w Signals Research and Development Establishment, placówce utrzymywanej przez brytyjskie Ministry of Supply. Przez okres był tamże kierownikiem Sekcji Analitycznej. Od 1946 roku był zastępcą profesora uczelni RAST, potem Polish University College w Londynie. Członek Institution of Electrical Engineers (A.M.I.E.E.). Kilkanaście prac publikowanych w polskich i angielskich czasopismach naukowych. 2. Dr Bolesław CYNK, Londyn Mgr filozofii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1927 roku, dr filozofii z fizyki tamże w 1933 roku zastępca dyrektora P.I.M. w Warszawie, wykładowca fizyki na PUC w Londynie. 5 prac drukowanych. 3. Dr Wiktor TOMASZEWSKI, Edynburg Urodzony w 1907 roku w Pleszewie, Wielkopolska. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymując w 1931 roku dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Następnie studiował psychologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymując w roku 1935 dyplom doktora filozofii. W 1939 roku habilitował się na Uniwersytecie Poznańskim z zakresu chorób wewnętrznych. W latach był asystentem w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Poznańskiego. W latach był wykładowcą chorób wewnętrznych na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu. Pracuje w Department of Therapeutics Uniwersytetu w Edynburgu. Przeszło 20 prac drukowanych w różnych językach. b) Członkowie czynni zamiejscowi: 4. Dr Adam Stanisław SKĄPSKI, Lincoln, Nebraska - Stany Zjednoczone Urodzony 1902 roku w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał doktorat filozofii w 1928 roku. W 1932 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu chemii fizycznej i elektrochemii. W latach był stypendystą Rockefellera i pracował w Metallografiska Institutet w Stockholmie. W 1934 roku mianowany profesorem chemii fizycznej na Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1938 i 1939 był prezesem Chemików Polskich. W latach był sekretarzem generalnym Ministerstwa W.R. i O.P. w Londynie. W latach był profesorem w Institute of Metals University of Chicago. Od 1948 roku profesor Uniwersytetu Stanowego Nebraska w Stanach Zjednoczonych. Członek 27

9 kilku instytucji naukowych amerykańskich. Ponad 30 prac naukowych i artykułów drukowanych. 5. Dr Jan WILCZYŃSKI, Bejrut Liban Urodzony w 1891 roku na Ukrainie. Studiował zoologię i biologię na uniwersytetach w Petersburgu i Heidelbergu. W 1912 roku otrzymał magisterium na Uniwersytecie w Petersburgu. W latach studiował zoologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymując tamże doktorat filozofii w 1914 roku. Wykładał w latach zoologię i biologię na Uniwersytecie w Kijowie. W 1919 roku mianowany profesorem biologii i zoologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W latach był profesorem biologii na Uniwersytecie w Bagdadzie, zaś od 1952 profesor Uniwersytetu w Bejrucie. Ponad 30 prac naukowych drukowanych w różnych językach. 6. Prof. Kazimierz FAJANS, Michigan Stany Zjednoczone Urodzony 1887 roku. Dr fizyki Uniwersytetu w Heidelberg w 1909 roku. W asystent i docent w Technische Hochschule w Karlsruhe. W profesor chemii fizycznej Uniwersytetu w Monachium. Od 1936 roku profesor chemii fizycznej na University of Michigan. Drukowanych wiele prac i książek. W wyniku głosowania tajnego, Prezes ogłosił, że następujące osoby zostały wybrane członkami czynnymi Towarzystwa. Na Wydziale Humanistycznym: Paweł Kucharski, Aleksander Turyn. Na Wydziale Przyrodniczym: Jan Wilczyński, Wiktor Tomaszewski, Kazimierz Fajans, Adam Skąpski i Zygmunt Jelonek. Dr Bolesław Cynk nie uzyskał 2/3 większości kwalifikowanych głosów i nie został wybrany na członka czynnego Towarzystwa. Wypada dodać, że Sekretarz Generalny, prof. T. Sulimirski, podał do wiadomości fakt na wiosennym Walnym Zebraniu Towarzystwa w 1952 roku, że dwóch wybranych na ostatnim Walnym Zebraniu kandydatów nie przyjęło wyboru. Byli nimi: prof. Aleksander Turyn na Wydziale Humanistycznym i prof. Kazimierz Fajans na Wydziale Przyrodniczym. Przyczyny: podane motywy Exile Abroad. Jesienne Walne Zebranie PTNO w roku 1953, poświęcone w myśl Statutu Towarzystwa wyborowi nowych członków, zwołane zostało na dzień 24 września. Następujące kandydatury zostały zgłoszone przez Wydziały. 28

10 A. Wydział Humanistyczny: 1. Ks. prof. dr Józef BOCHEŃSKI OP (filozofia, teologia). Urodzony 1902 roku w Czuszowie, pow. miechowski. Od 1945 roku profesor na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. 2. Prof. dr Kazimierz BULAS (archeologia). Urodzony 1903 roku w Wadowicach. Studia Uniwersytet Jagielloński. Od 1951 roku kierownik biblioteki Rice Institute, Houston, Texas. 3. Mgr Maria DANILEWICZOWA (filologia polska, bibliotekarstwo). Urodzona w Aleksandrowie Kujawskim. W latach pracowała w Bibliotece Narodowej w Warszawie, od 1947 roku kierowniczka Biblioteki PUC-u. 4. Dr Zbigniew FOLEJEWSKI (filologia). Urodzony 1910 roku w Wilnie. Od 1952 roku wykładowca filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wisconsin w USA. 5. Dr Stanisław SELIGA (filologia). Urodzony 1897 roku w pow. grójeckim. Od 1946 roku wykładowca historii literatury polskiej w Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. 6. Prof. dr Bolesław SOBOCIŃSKI (logika). Urodzony 1906 roku w Petersburgu. Od 1951 roku dyrektor Institute of Applied Logic w St. Paul, USA. 7. Dr Józef TRYPUĆKO (filologia). Urodzony 1910 roku w Malinowszyźnie, woj. wileńskie. Od 1947 roku docent języków słowiańskich na Uniwersytecie w Uppsala. B. Wydział Przyrodniczy: 8. Dr Bazyli DEKAŃSKI (medycyna). Urodzony 1897 roku we Lwowie. Od wykładał farmakologię na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, od 1950 roku prowadził własny zakład farmakologiczny Organon Laboratory. 9. Dr Józef HELD (medycyna). Urodzony 1896 roku w Warszawie. Od 1939 roku ordynator Szpitala Wolskiego w Warszawie. 10. Dr Józef WILCZEK (biologia). Urodzony 1903 roku w Cierpiszu, pow. ropczycki. Od 1947 roku współpracownik Instytutu Badań Konga Belgijskiego w Brukseli. 11. Dr Izydor MERENLENDER (medycyna). Urodzony 1891 roku w Płocku. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 29

11 W wyniku tajnego głosowania wszyscy przedłożeni kandydaci zostali wybrani na członków z wyjątkiem dr. J. Held i dr. I. Merenlendera. Prof. S. Stroński, jako przewodniczący Wydziału Humanistycznego podał Zgromadzeniu do wiadomości, że przez przeoczenie w spisach członków drukowanych w Roczniku nie był dotychczas umieszczony prof. Antoni Deryng przedwojenny prof. KUL-u w Lublinie, obecnie mieszkający w Madrycie. Był on członkiem Rady Naukowej, a następnie wszedł w skład Towarzystwa. Nazwisko zostanie umieszczone w przyszłym Roczniku Towarzystwa. Następne jesienne Walne Zebranie Towarzystwa zostało zwołane przez Prezesa na dzień 24 września 1954 roku w siedzibie PTNO na 51 Eaton Place, SW1. Przystąpiono najpierw do wyboru członka honorowego, którego referował prof. Stroński. Po krótkiej dyskusji członkiem honorowym Towarzystwa został jednogłośnie wybrany prof. S. YOVANOVICH (Jowanowicz). Urodzony około 1871 roku. Członek zagraniczny PAU, były profesor historii Uniwersytetu w Białogrodzie, autor wielu prac naukowych, były premier rządu jugosłowiańskiego w Londynie. Prezes zawiadomił, że wybór ten zostanie ogłoszony dopiero na akademii urządzanej na cześć prof. Jowanowcza przez emigrację jugosłowiańską w listopadzie 1954 roku. Następnie przystąpiono do wyboru nowych członków, zgłoszonych przez Wydziały. Do komisji skrutacyjnej wyznaczył Prezes członków: M. Danilewiczową i J. Pilatową. Następujące osoby zostały zgłoszone przez Wydziały: A. Na Wydziale Humanistycznym: 1. Ludwik BRONARSKI, urodzony 1890 roku we Lwowie, muzykolog. Opublikował liczne prace poświęcone muzykologii w języku polskim, niemieckim i francuskim. Od 1909 roku przebywał w Szwajcarii. 2. Zbigniew Roman DMOWSKI, urodzony 1906 roku w Warszawie, architekt. Dyplom inżyniera architektury Politechniki Warszawskiej. W czasie był asystentem przy katedrze Historii Architektury Polskiej na Politechnice Warszawskiej. W czasie od był wykładowcą Polskiej Szkoły Architektury w Liverpool, a następnie Polish University College (PUC) w Londynie. 3. Mieczysław GIERGIELEWICZ, urodzony 1901 roku w Łęczycy, polonista. Studia polonistyczne odbył w czasie na Uniwersytecie Warszawskim. Poświęcił się pracy pedagogicznej. W 30

12 czasie był dyrektorem literackim firmy wydawniczej Gebethner i Wolff w Warszawie. Ponad 30 prac, artykułów i recenzji naukowych z zakresu literatury, estetyki i pedagogiki. 4. Stanisław WESTFAL, urodzony w 1911 roku w Lublinie, językoznawca. Studia na Uniwersytecie Warszawskim (polonistyka) i Uniwersytecie Kowieńskim (lituanistyka). Współpracownik Komisji Językowej PAU. 12 prac w czasopismach polskich i obcych. B. Na Wydziale Przyrodniczym: 1. Antoni Tomasz Aleksander JURASZ, urodzony w 1882 roku w Heidelbergu, lekarz. Ukończył Uniwersytet w Heidelbergu. Od 1920 roku zwyczajny profesor Uniwersytetu w Poznaniu. W czasie dziekan Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Członek PAU. Członek International Society of Surgery, członek Académie de Chirurgie, Paryż; Royal Society of Medicine, London; Royal College of Surgeons, Edynburg; Royal Surgical Association of Great Britain and Ireland; Akademii Medycyny i Chirurgii w Brazylii. Ponad 50 prac drukowanych w różnych językach. 2. Stanisław OSTROWSKI, urodzony w 1892 roku we Lwowie, lekarz. Studiował na Uniwersytecie we Lwowie, uzyskując tamże doktorat z medycyny w 1919 roku. W czasie był starszym asystentem kliniki dermatologicznej w Warszawie, a w czasie starszym asystentem kliniki dermatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od był prymariuszem Oddziału Skórno-Wenerycznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie. W 1931 roku habilitował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie z zakresu chorób skórnych i wenerycznych. Od 1947 roku pracował jako specjalista w Szpitalu Ministry of Pensions, Walia. 15 prac drukowanych w różnych językach. 3. Józef Ludwik ZAJĄC, urodzony w 1891 roku w Rzeszowie, psycholog. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1915 roku doktorat z psychologii i fizyki. W 1951 roku uzyskał doktorat filozofii (Ph.D.) na Uniwersytecie w Edynburgu. 8 prac drukowanych. W wyniku tajnego głosowania poniżsi kandydaci zostali wybrani członkami Towarzystwa: 31

13 Ludwik BRONARSKI, Zbigniew Roman DMOWSKI, Mieczysław GIERGIELEWICZ i Stanisław WESTFAL na Wydziale Humanistycznym, oraz Stanisław OSTROWSKI i Ludwik Józef ZAJĄC na Wydziale Przyrodniczym. Głosowało 16-tu członków obecnych i dwóch pozalondyńskich członków głosowało pisemnie (Art. 15 Statutu). Razem 18, czyli większość kwalifikowana 2/3 głosów była 12. Zdziwiłem się bardzo, że prof. dr A. T. A. Jurasz otrzymał wg komisji skrutacyjnej (M. Danilewiczowa i J. Pilatowa) tylko 10 głosów i nie został wybrany na członka Towarzystwa. Referował go prof. A. Laskiewicz. Musiał go niefortunnie przedstawić. Już nigdy później o członkostwo PTNO się nie starał. Jesienne Walne Zgromadzenie PTNO dotyczące głównie wyboru nowych członków odbyło się dnia 23. września 1955 roku, także w lokalu Polish Research Centre, 51 Eaton Place, SW1. A. Kandydatury zgłoszone na Wydziale Humanistycznym były: 1. Alfons Amadeusz BRONARSKI, urodzony w 1891 roku we Lwowie, polonista. Na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim w 1920 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Historyczno- Filozoficznym. W 1937 roku otrzymał nominację na profesora na Uniwersytecie Neuchatèl. Od 1944 roku na Uniwersytecie we Fryburgu przy katedrze języków i literatur słowiańskich. Około 10 prac drukowanych. 2. Irena GAŁĘZOWSKA, urodzona w 1892 roku, polonistka. Profesor cywilizacji polskiej w Centrum Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Katolickiego w Paryżu. 9 prac drukowanych. 3. Bogumił JASINOWSKI, urodzony 1883 roku, filozof. Profesor filozofii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie od 1931 roku. Wykłada na Uniwersytecie w Santiago w Chile. 4. Ks. Kamil KANTAK, urodzony w 1881 roku, historyk Kościoła. Doktorat otrzymał we Fryburgu. Był wykładowcą w katolickich seminariach duchownych. Badacz dziejów Kościoła w Polsce. Opublikował szereg poważnych prac. Obecnie przebywa w Libanie. 5. Zygmunt MARKIEWICZ, polonista. Wykładowca języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Lyons we Francji. Kilka większych prac z zakresu literatury polskiej i francuskiej. 6. Konstanty REGAMEY, urodzony w 1907 roku w Kijowie, filolog. Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu filologii indyjskiej. Obecnie jest profesorem zwyczajnym językoznawstwa ogólnego Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, a równocześnie 32

14 profesorem nadzwyczajnym języków słowiańskich na Uniwersytecie w Lozannie. Kilkanaście prac wygłoszonych w różnych językach. 7. Adam SAWCZYŃSKI, urodzony w 1892 roku we Lwowie, historyk wojskowości. Studiował historię na Uniwersytecie we Lwowie. Jako członek Komisji Historycznej Sztabu Głównego był redaktorem pierwszego wydawnictwa: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. Kilka prac publikowanych. 8. Ks. Paweł SIWEK, urodzony w 1893 roku w Trojanowicach koło Krakowa, teolog. Studiował na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień magistra. Następnie studiował psychologię eksperymentalną w Institute de Psychologie Uniwersytetu Paryskiego, otrzymując w 1930 roku doctorat d Etat de Letteres. Od 1946 roku profesor filozofii Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. Kilkanaście prac drukowanych i liczne artykuły naukowe w różnych językach. 9. Józef SUŁKOWSKI, urodzony 1892 roku, prawnik. Studiował prawo na Uniwersytecie w Wiedniu, otrzymując w 1917 roku doktorat. Habilitował się z zakresu prawa cywilnego w 1919 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie był profesorem prawa handlowego na Uniwersytecie w Poznaniu. Od 1946 roku profesor na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. Ogłoszonych ponad 30 prac i rozpraw naukowych w różnych językach. 10. Marek WAJSBLUM, urodzony w 1903 roku, historyk. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1928 roku otrzymał doktorat filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził badania nad historią reformacji w Polsce. Kilka prac z tego zakresu zostało wydane. 11. Jerzy ZDZIECHOWSKI, urodzony w 1880 roku na Podolu, ekonomista. Studia uniwersyteckie odbył w Leodium i Antwerpii. Ukończył Akademię Wyższych Nauk Handlowych w Antwerpii w 1902 roku ze stopniem Licencie en sciences commerciales. Po pierwszej wojnie brał udział w życiu gospodarczym kraju. W 1922 roku wybrany posłem na Sejm. W 1925 roku objął tekę Ministra Skarbu w okresie ciężkiego kryzysu monetarnego, doprowadzając po kilku miesiącach budżet do równowagi. Wykładał w Szkole Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie. Ogłosił kilka prac naukowych, głównie zagadnień finansowych i walutowych. 33

15 B. Kandydatury zgłoszone na Wydziale Przyrodniczym: 1. Bronisław BRAUN, urodzony 1898 w Rzeszowie, lekarz. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, gdzie uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich w 1926 roku. W latach pracował jako praktykant w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1927 do 1937 był asystentem tej klinki. W 1932 roku, po otrzymaniu stypendium państwowego, pracował w zakresie hematologii w Klinice Chorób Wewnętrznych w Zurychu i w Instytucie Badań nad Rakiem w Berlinie. Od 1941 do 1948 roku był starszym ordynatorem Szpitala Wojennego. 18 prac drukowanych w różnych językach. 2. Henryk DŁUGOSZ, urodzony w 1902 roku w pow. bocheńskim, lekarz. Uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich w 1929 roku na Uniwersytecie J. K. we Lwowie. Od 1929 do 1932 był młodszym, zaś od starszym asystentem kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1949 roku jest Senior Medical Officer szpitali w Leeds, Liverpool i Penley Hall. 38 prac drukowanych. 3. Jerzy FEYTER, urodzony w 1899 roku w Cherzoniu, lekarz. Uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich na Uniwersytecie Warszawskim w 1924 roku. W latach był młodszym asystentem Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś od 1924 do 1926 młodszym ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. W latach był eksperymentatorem, a następnie kierownikiem Pracowni Fizjologicznej Wojskowego Instytutu Przeciwgazowego. W czasie był kierownikiem Pracowni Fizjologicznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W 1936 roku habilitował się na Uniwersytecie J. Piłsudskiego z zakresu fizjologii. W 1937 roku został mianowany profesorem fizjologii ogólnej i eksperymentalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W był profesorem fizjologii na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu. Od 1947 roku pracuje w Agricultural Research Council, Institute of Animal Physiology w Cambridge. 47 prac drukowanych w różnych językach. 4. Stefan KRUPKO, urodzony 1890 roku w Murowanych Kuryłowcach, botanik. Studiował na uniwersytetach w Kijowie i Warszawie. W 1924 roku uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, pracując później w zakresie cytologii roślin i mykologii w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin 34

16 Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent, następnie adiunkt Zakładu do 1939 roku. Od 1946 jest wykładowcą z zakresu botaniki na Witwaterstand University w Johanesburgu w Płd. Afryce. 11 prac drukowanych w różnych językach. 5. Stanisław MROZOWSKI urodzony 1902 roku w Warszawie, fizyk. Uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim w 1929 roku. Od 1929 do 1933 pracował jako stypendysta Ministerstwa WRiOP w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie był adiunktem Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie był Associate Professor and Head of Department w George Williams College, Chicago. W czasie był Senior Physicist i Head of Department (Physics) Research and Development Laboratories, Great Lakes, Carbon Corporation, Chicago. W latach był Director of Research, Photoswitch Inc., Cambridge, Mass. Od 1949 professor of Physics University of Buffalo, NY. Około 70 prac naukowych drukowanych w różnych językach. 6. Henryk SZPIDBAUM-SPEEDBY, urodzony w 1902 roku w Warszawie, lekarz. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyskał w 1928 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W latach pracował jako hospitant Pierwszej Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala na Czystem w Warszawie. W czasie był kierownikiem Oddziału Chorób Szpitala Wojskowego Nr 2 i Nr 6. W 1946 roku uzyskał doktorat z medycyny na Uniwersytecie w Bolognii. 20 prac drukowanych w różnych językach. Na Zebraniu Prezes zwrócił uwagę, że Wydział Humanistyczny zgłosił 11 kandydatur, gdy wolnych miejsc ma do dyspozycji tylko 9, mając już 51 członków. W związku z tym dwaj kandydaci, którzy przy głosowaniu otrzymają najmniejszą ilość głosów, mimo, iż stanowić ona będzie więcej aniżeli 2/3 głosów wymaganych do wyboru, będą musieli odpaść. Do komisji skrutacyjnej Prezes zaprosił członków: W. Rydzewskiego i J. Kanarka. Głosowało 24 członków obecnych na sali, poza tym w myśl Art. 15 Statutu, 17 członków zamiejscowych przesłało swe karty głosowania drogą listowną. W wyniku głosowania kartkami, z doliczeniem głosów zamiejscowych, następujące osoby zostały wybrane członkami Towarzystwa. 35

17 A. Na Wydziale Humanistycznym: Alfred Amadeusz Bronarski Szwajcaria; Irena Gałęzowska Paryż; Bogumił Jasinowski Chile; Ks. Kamil Kantak Bejrut; Konstanty Regamey Szwajcaria; Adam Sawczyński Londyn; Ks. Paweł Siwek Nowy Jork; Józef Sułkowski Waszyngton; Jerzy Zdziechowski Londyn. B. Na Wydziale Przyrodniczym: Bronisław Braun Wielka Brytania; Stefan Krupko Płd. Afryka; Henryk Szpidbaum-Speedby Wielka Brytania. Kandydat Zygmunt Markiewicz z Francji, aczkolwiek otrzymał większość kwalifikowaną, ale najmniejszą ilość głosów, odpadł. Jesienne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbyło się 28 września 1956 roku w swej siedzibie, jak poprzednio. Na to Zebranie zgłoszonych było tylko dwóch kandydatów na nowych członków, a mianowicie: Kandydat Wydziału Humanistycznego: Zygmunt MARKIEWICZ, urodzony w 1909 roku, polonista. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymując magisterium w 1933 roku, zaś doktorat w 1937 roku. W czasie od 1935 do 1939 był lektorem języka polskiego w Tuluzie. Od 1951 roku jest lektorem języka polskiego w Londynie. Jest członkiem Towarzystwa Historyczno- Literackiego w Paryżu. Ogłosił kilka prac w języku polskim i francuskim, oraz liczne artykuły naukowe z zakresu literatury polskiej i francuskiej. Kandydat Wydziału Przyrodniczego: Eliasz ZWIEFACH, urodzony w 1910 roku w Krakowie, lekarz. Uzyskał dyplom lekarza w 1936 roku, zaś doktorat medycyny w 1938 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do 1939 roku pracował w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie. W 1949 roku uzyskał Diploma of Laryngology and Otology, zaś w 1951 roku dyplom specjalisty-chirurga (Diploma of Fellow of Royal College of Surgeons of England). Od 1953 roku zajmuje stanowisko senior lecturer w Institute of Laryngology and 36

18 Otology Uniwersytetu Londyńskiego. 4 prace drukowane w języku angielskim. Kandydaturę dr. Zygmunta Markiewicza zreferował prof. W. Folkierski, przeczytawszy przy tym referat nadesłany przez prof. Z. L. Zaleskiego. Kandydaturę dr. Eliasza Zwiefacha referował prof. A. Laskiewicz. W głosowaniu brało udział 19 członków obecnych i drogą korespondencyjną głosowało 11 członków, którzy nadesłali przesłane im wraz z zaproszeniami karty głosowania. Członkiem komisji skrutacyjnej byli Z. Stahl i Z. Dmochowski. Obaj kandydaci zostali wybrani i Prezes ten wybór obwieścił. Jesienne Walne Zebranie na wybór nowych członków Towarzystwa zostało zwołane przez Prezesa prof. T. Brzeskiego na dzień 27 września 1957 roku. Kandydatami zgłoszonymi przez Wydział Humanistyczny byli: 1. Dr Anna Teresa TYMIENIECKA, historia, Stany Zjednoczone. Autorka wielu prac z zakresu historii filozofii. 2. Prof. Jerzy Stefan LANGROD, urodzony w 1903 roku w Krakowie, prawo, Francja. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Paryżu i Wiedniu. W 1931 roku habilitował się z prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1939 został mianowany profesorem nadzwyczajnym prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie objął katedrę prawa administracyjnego, lecz zrezygnował z niej w 1948 roku. Był profesorem w Tuluzie we Francji i w Wyoming w USA, a obecnie jest profesorem w Puerto- Rico. Przeszło 200 prac publikowanych w różnych językach. 3. Dr Jerzy ZUBRZYCKI, urodzony w 1920 roku w Krakowie, socjologia, Australia. Studiował ekonomię i socjologię na Uniwersytecie Londyńskim. W 1954 roku uzyskał stopień doktora z zakresu socjologii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. W czasie był wykładowcą socjologii na Wydziale Ekonomii Polish University College w Londynie. Od 1956 roku jest wykładowcą i kierownikiem Zakładu Socjologii na Wydziale Demografii Uniwersytetu w Canberra w Australii. 10 prac drukowanych w języku polskim i angielskim. 37

19 Kandydatami zgłoszonymi przez Wydział Przyrodniczy byli: 1. Dr Irena MODLIBOWSKA, urodzona w 1912 roku w Czachorowie, woj. poznańskie, botanika, Wielka Brytania. W 1935 roku uzyskała dyplom Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu. W czasie studiowała na Uniwersytecie Londyńskim, uzyskując doktorat (Ph.D.) w 1945 roku. Od 1945 roku pracuje w East Malling Research Station (Kent) jako Principal Scientific Officer. 23 prace drukowane w różnych językach. 2. Dr inż. Zygmunt Stanisław MAKOWSKI, urodzony w 1922 roku w Warszawie, inżynieria lądowa, Wielka Brytania. Studia odbywał w czasie wojny w Warszawie, a po wojnie na Uniwersytecie w Rzymie, oraz na Polish University College w Londynie, uzyskując dyplom inżyniera. W 1953 roku uzyskał stopień doktorski na Uniwersytecie Londyńskim. Od 1952 roku jest wykładowcą na Wydziale Inżynierii w City and Guild College, Imperial College of Science and Technology, University of London. 8 prac drukowanych w języku angielskim. 3. Mgr (B.Sc.) Józef Kazimierz SKWIRZYŃSKI, urodzony w 1921 roku w Budzanowie, woj. tarnopolskie, fizyka i matematyka, Wielka Brytania. W 1948 roku uzyskał stopień B.Sc. Physics, a w 1949 roku stopień B.Sc. Mathematics na Uniwersytecie Londyńskim (w Royal College of Science, Imperial College of Science and Technology). W czasie był wykładowcą matematyki i fizyki na Polish University College w Londynie. Od 1951 roku pracuje jako kierownik grupy matematyków w Marconi s Wireless nad Telegraph Co Ltd w Chelmsford, Essex. Od 1953 roku wykłada matematykę wyższą w Mid-Essex Technical College, Chelmsford. 6 prac drukowanych w języku angielskim. Do komisji skrutacyjnej Prezes powołał członków L. Turkowskiego i J. Załęskiego. Głosowało 24 członków obecnych osobiście, oraz nadesłano listownie kartki głosowania 16 członków pozalondyńskich. Łącznie głosowało 40 członków. Wynik: Tymieniecka 27 głosów; Langrod 37 głosów; Zubrzycki 34 głosy; Modlibowska 36 głosów; Makowski 35 głosów; Skwirzyński 28 głosów. Wszyscy otrzymali głosów więcej niż wymaga kworum statutowe. Jednak na Wydziale Humanistycznym wolnych miejsc zostało tylko dwa, zatem tylko dwaj kandydaci, mający największą ilość głosów mogli być 38

20 wybrani. W rezultacie Prezes ogłosił, że następujące osoby zostały wybrane członkami Towarzystwa: Jerzy Stefan Langrod i Jerzy Zubrzycki na Wydziale Humanistycznym oraz Irena Modlibowska, Zygmunt Stanisław Makowski i Józef Kazimierz Skwirzyński na Wydziale Przyrodniczym. Walne Zebranie Towarzystwa w sprawie wyboru nowych członków zostało zwołane przez Prezesa T. Sulimirskiego (wybranego po niespodziewanej śmierci prof. T. Brzeskiego) na dzień 24 października 1958 roku w lokalu Polskiego Ośrodka Naukowego, 51 Eaton Place, SW1. Początkowo przystąpiono do dyskusji nad proponowanymi zmianami Art. 13 i 14 Statutu. Uchwalono jednogłośnie dodatkowy ustęp do Art. 13 o następującym brzmieniu: W razie wyjazdu członka Towarzystwa na stały pobyt do Polski, ulega on skreśleniu z listy członków. Skreślenie następuje z upływem roku od chwili wyjazdu. W sprawie zmiany Art. 14 Statutu Przewodniczący, prof. T. Sulimirski, podał do wiadomości, że członek doc. J. Mazur zgłosił poprawkę do wniosku Zarządu (o powiększenie ilości członków Wydziału Humanistycznego) o następującym brzmieniu: Liczba członków czynnych nie może wynosić więcej niż 144; liczba ta dzieli się równo między Wydziały. Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu odbytym dnia 17 października 1958 roku postanowił wycofać swój wniosek o powiększeniu ilości członków tylko Wydziału Humanistycznego i przyłączyć się do wniosku doc. J. Mazura. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania. Wniosek docenta Mazura uchwalono 22 głosami, przy 2 wstrzymujących się od głosów. Kandydatury zgłoszone na nowych członków były następujące: A. Na Wydziale Humanistycznym 1. Dr Stanisław BIEGAŃSKI, Londyn. Urodzony w 1894 roku. Odbywał studia na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując stopień filozofii w 1923 roku. Od 1914 roku pozostawał w służbie wojskowej i liniowej, w szkolnictwie, w Wojskowym Biurze Historycznym (przez okres 5-letni) oraz w Sekcji Historycznej 2 Korpusu prze 4 lata. Prowadził badania w zakresie historii, obejmującej okres od Wielkiej Emigracji po dzień 39

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE (uchwalony 27 stycznia 1950 roku)

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE (uchwalony 27 stycznia 1950 roku) II STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE (uchwalony 27 stycznia 1950 roku) Artykuł 1 Utworzona dnia 7 grudnia 1948 roku Rada Naukowa na Obczyźnie przekształca się na mocy uchwały Ogólnego

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH CZŁONKOSTWO I UDZIAŁ WŁODZIMIERZA ANTONIEWICZA W PRACACH INSTYTUCJI NAUKOWYCH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 1914 Sekretarz Towarzystwa Numizmatyczno-Archeologicznego w Krakowie Członek Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi

Sławni Polscy Fizycy i Matematycy. Matematycy Fizycy Najważniejsi Sławni Polscy Fizycy i Matematycy Matematycy Fizycy Najważniejsi Matematycy Mikołaj Kopernik Stefan Banach Jan Śniadecki Stanicław Saks Leon Chwistek Władysław Ślebodziński Mikołaj Kopernik 19 lutego 1473-24

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach

Bardziej szczegółowo

/2010 (678/II/2)

/2010 (678/II/2) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ( nowa matura ): Uwaga! Podany w nawiasach % wyniku

Bardziej szczegółowo

REKTOR. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

REKTOR. ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński OBWIESZCZENIE Nr 7/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 52/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

2003-2007 Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Tadeusz Borysiewicz Rok urodzenia: 1953 Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra

Bardziej szczegółowo

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH

ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH ALBUM PRAWNIKÓW POLSKICH 13. Władysław Leopold Jaworski ur. 5. kwietnia 1865 w Karsach, doktorat praw w 1889, od r. 1898 profesor prawa cywilnego i administracyjnego w Uniw. Jag. w Krakowie, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza

Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Dzieje Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydanie II rozszerzone pod redakcją Andrzeja Koteckiego, Tadeusza Szulca, Jakuba Tyszkiewicza Wrocław 2011 Spis treści Słowo wstępne... 5 Dublany...11 Szkoła

Bardziej szczegółowo

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA

Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA Gen. bryg. prof. dr hab. Henryk Chmielewski PŁK PROF. DR HAB MED. TEOFAN MARIA DOMŻAŁ DOKTOR HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W dniu 21 czerwca 2007 roku Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wymagane przedmioty (podział wg wydziałów) 1) WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU: Biologia Inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy

Bardziej szczegółowo

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny.

ALFRED TARSKI. Życie i logika Kalendarium. Joanna Golińska-Pilarek. Marian Srebrny. ALFRED TARSKI Życie i logika Kalendarium Joanna Golińska-Pilarek j.golinska@uw.edu.pl Marian Srebrny marians@ipipan.waw.pl KRAKÓW 28 maja 2009 Początek 14 stycznia 1901 rok Miejsce: Warszawa Rodzice: Róża

Bardziej szczegółowo

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA

Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Informacja o kandydatach na członków Rady Nadzorczej Indykpol SA Feliks Kulikowski Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1969 roku jest właścicielem gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego 10 grudnia 2013 r., Instytut Matematyki UJ, Kraków, ul. Łojasiewicza 6, s.1016, godz. 17.15 W Walnym Zebraniu wzięło

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Poczet dziekanów 19/21

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej. Poczet dziekanów 19/21 Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej Poczet dziekanów 19/21 Profesor Kazimierz IDASZEWSKI Lata urzędowania: 1945 Został powołany na pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Stypendium Ardea 2019/2020. Szukamy osób nieszablonoych, pracowitych, umiejących podważać autorytety, lubiących eksperymentować.

Stypendium Ardea 2019/2020. Szukamy osób nieszablonoych, pracowitych, umiejących podważać autorytety, lubiących eksperymentować. Stypendium Ardea 2019/2020 Szukamy osób nieszablonoych, pracowitych, umiejących podważać autorytety, lubiących eksperymentować. Od założycieli Lagunita Education Nie ma żadnego powodu żeby planując studia,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r.

UCHWAŁA NR 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. UCHWAŁA NR 51/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2002/2003 Senat UKSW uchwalił następujące zasady

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Procedury nadawania stopni

Procedury nadawania stopni Posiedzenie Rady Wydziału Humanistycznego 2019-03-14 opracowanie: Anna Krawczyk, Radosław Sojak Przepisy ogólne Art. 177. [ ] 2. Stopień naukowy nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. Stopień

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Skróty i oznaczenia Przedmowa...19

Spis treści. Skróty i oznaczenia Przedmowa...19 Skróty i oznaczenia...13 Przedmowa...19 I. Polska w średniowieczu (wieki XI XV)...25 1. Wprowadzenie...25 2. Prehistoria...26 3. Średniowiecze...27 4. Uniwersytety...29 5. Matematyka w Europie przed 1400

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Od przeszłości do teraźniejszości Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945 2015 Katarzyna Mikołajczyk * Adam Łysakowski Doktor habilitowany, kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1946 1948. Urodził

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. O g ł a s z a. Konkurs. ADIUNKTA (j. polski) Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie: ADIUNKTA (j. polski) Wykształcenie kierunkowe: filologia polska Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filologii polskiej a) kopię dyplomu otrzymania stopnia naukowego doktora 1 ASYSTENTA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Kryteria kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości ( stara matura ): WYDZIAŁ TEOLOGII Muzykologia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ/ INSTYTUT STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 OBSZAR DZIEDZINA DYSCYPLINA FORMA STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

Cezary Anatol Pawłowski. (ur w Łomży, zm. 28 grudnia 1981 w Warszawie)

Cezary Anatol Pawłowski. (ur w Łomży, zm. 28 grudnia 1981 w Warszawie) Cezary Anatol Pawłowski (ur. 1895 w Łomży, zm. 28 grudnia 1981 w Warszawie) Andrzej Marusak Warszawa, 22 X 2015 Specjalista w dziedzinach: radiologii ogólnej, radiologii przemysłowej, miernictwa radiologicznego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej;

Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej; Józef Kozysa Józef Kozysa urodził się 15.03.1952 r. w Łomazach. Wykształcenie: 1959-1967 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach; 1967-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku

Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku Uchwała nr 4/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmian w uchwale Senatu UJ nr 46/VI/2011 z 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

O G Ł A S Z A K O N K U R S

O G Ł A S Z A K O N K U R S Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie O G Ł A S Z A K O N K U R S na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii w Katedrze Glottodydaktyki

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan Wilczyński

Prof. dr hab. Jan Wilczyński Prof. dr hab. Jan Wilczyński PROFESOR MIRIAM KATZ DEPUTY DEAN FOR ACADEMIC AFFAIRS, FACULTY OF HEALTH SCIENCES, BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV BEER SHEVA, ISRAEL LAUREATKA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw

Biblioteka Termin Godziny otwarcia września pon. pt , sob. (tylko 6.09) lipca, 1 30 września wt. czw Biblioteka Termin Godziny otwarcia Biblioteka Wydziału Biologii Biblioteka Wydziału Biologii - filia 1 lipca 31 sierpnia pon. pt. 9.00 15.00, sob. (tylko 30.08) 9.00 14.00 1 30 września pon. pt. 9.00 17.00,

Bardziej szczegółowo

Biogramy członków Komitetu Sterującego

Biogramy członków Komitetu Sterującego Biogramy członków Komitetu Sterującego Prof. István Kovács, Węgry Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk Dyplomata, historyk, pisarz i poeta, pracownik Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego Protokół z Walnego Zebrania Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego 22 listopada 2016 r., Instytut Matematyki UJ, Kraków, ul. Łojasiewicza 6, s.1016, godz. 17.15 W Walnym Zebraniu wzięło

Bardziej szczegółowo

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku

Dworek-Siedziba 11 Listopada 139, Sulejówek, Tel: , Konto: PKO SA I Odział w Sulejówku Któryś autor powiedział, że każdy człowiek ma w głębinach swego JA takie sanktuarium, do którego nie wpuszcza nikogo, a sam wchodzi tylko w ciszy zupełnej i samotności w młodości wcale, w wieku dojrzałym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. z dnia r. w sprawie Regulaminu Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk

Uchwała Nr 1 Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. z dnia r. w sprawie Regulaminu Komitetu Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk Zatwierdzam Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk czł. koresp. PAN Stanisław J. Czuczwar Warszawa, dnia 2017 r. Uchwała Nr 1 Komitetu Nauk Agronomicznych PAN z dnia.. 2017 r. w sprawie Regulaminu Komitetu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005

dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 dr inż. Zygmunt Rozewicz 1927-2005 Dr inż. Zygmunt Rozewicz Urodził się 17 marca 1927 r. w Wieliczce. Tu ukończył szkołę powszechną w 1939 r i zdał do gimnazjum. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do

Bardziej szczegółowo

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty wymagane podczas rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDZIAŁ BIOLOGII i NAUK O ŚRODOWISKU biologia inżynieria środowiska język polski pisemny język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Tekst jednolity. Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia Tekst jednolity Statut Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej

- spełnia kryterium niezależności, - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej 2017-06-29 16:48 ATREM SA (22/2017) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący 22/2017 Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem

Bardziej szczegółowo

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013

Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 1 Magnificencjo, Wielce Szanowni Goście, Z prawdziwą satysfakcją pragnę poinformować, że: rok zostali: Laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2014 roku za 2013 Za wysoko ocenione osiągnięcia będące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 6 lutego 08 r. Poz. 7 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 08 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 36/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Marek Krawczyk - Życiorys. Przebieg pracy zawodowej.

Marek Krawczyk - Życiorys. Przebieg pracy zawodowej. 1 Marek Krawczyk - Życiorys Przebieg pracy zawodowej. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie w 1969 roku. Życie zawodowe związał z tą

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Michał Trocki

prof. dr hab. Michał Trocki prof. dr hab. Michał Trocki Michał Trocki (ur. 1945 w Pruszanach) polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku Na wniosek Senackiej Komisji Statutowej, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego NAGRODA im. IWANA WYHOWSKIEGO ma na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku

Uchwała nr 41/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku TEKST UJEDNOLICONY Opracowano z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 56/IV/2017. Uchwała nr 41/III/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia limitów przyjęć

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.

Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. Uchwała Nr 490/XLI/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk

Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk Prof.dr hab.inż.czesław Józefaciuk urodził się 1 lutego 1931 r. w Studziance. Był synem Mikołaja i Ludwiki z domu Kulicka. Okres jego dzieciństwa przypadł na pierwsze

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

W latach pracował w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie. W

W latach pracował w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie. W Prof. dr n. med. Marek Prost jest specjalistą chorób oczu, absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Przebieg pracy zawodowej; W latach 1973-1994 pracował w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.06.2011 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO SĘDZIOWSKIE W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W związku z obwieszczeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia... (M.P. z... r., poz... ) zgłaszam

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 27 ROZDZIAŁ 5 Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni 39 Mianowanie po raz pierwszy na dane stanowisko w uczelni pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego oraz starszego wykładowcy i wykładowcy

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A.

Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Raport bieżący nr 16/2016 Data sporządzenia: 2016-04-05 Temat: Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S. A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz

Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Prof. dr hab. inż. Marian Tracz Zasłużony dla sprawy Drogowej oprac. Prof. Antoni Szydło ur. 1943 r. w Nowym Sączu szkoła średnia (Nowy Sącz) studia na Politechnice Krakowskiej (Wydział Budownictwa Lądowego)

Bardziej szczegółowo

1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody:

1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody: NAGRODY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO 1. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje następujące nagrody: Nagrodę za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego Nagrodę za

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki

Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki Regulamin wizyt studyjnych/staży naukowych dla pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych KUL realizowanych w projekcie Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI

Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI Prof. dr inż. dr h. c. ZBIGNIEW JASICKI 1915-2001 Wybitny uczony, niestrudzony pedagog i organizator odbudowy energetyki polskiej po II wojnie światowej. Zbigniew Jasicki urodził się 16 sierpnia 1915 roku

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku 75.0200.47.2016 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 czerwca 2016 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo