III WYBÓR CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III WYBÓR CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE"

Transkrypt

1 III WYBÓR CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA OBCZYŹNIE Dane wzięte ze Sprawozdań Zgromadzeń Walnych, które podają kolejne wyniki wyborów kandydatów i ich kwalifikacje, co jest również wydrukowane w Rocznikach, ale tylko odnośnie wybranych członków, a nie wszystkich zgłoszonych kandydatów. Trzeba zaznaczyć, że wybory nowych członków uregulowane zostały na wzór odpowiednich postanowień statutu Polskiej Akademii Umiejętności. Pierwszy wybór przekształconego z Polskiej Rady Naukowej PTNO odbył się na Walnym Zebraniu w dniu 20 października 1950 roku. Nowymi członkami wybranymi w tym dniu byli: Na Wydziale Humanistycznym a) Członkowie czynni miejscowi: 1. Dr Józef JASNOWSKI, Londyn Urodzony w 1906 roku. Mgr nauk humanistycznych z historii na Uniwersytecie Warszawskim w roku Doktoryzował się tamże w roku 1933 u prof. Haleckiego. Wojna przerwała przebieg habilitacji na podstawie pracy o Mikołaju Czarnym Radziwille. 10 prac drukowanych. Obecny (2009 r.) wiceprezes PTNO, (przyp. S.P.). 2. Dr Zbigniew JORDAN, Londyn Urodzony w 1911 roku w pow. obornickim. Mgr z filozofii w Uniwersytecie Poznańskim w roku Doktoryzował się tamże w roku 1933 na podstawie pracy O matematycznych podstawach systemu Platona. Rękopis pracy habilitacyjnej O pojęciu nieskończoności zaginął podczas wojny. 3 prace drukowane. 3. Mjr mgr Otto LASKOWSKI, Londyn Mgr filozofii z zakresu nauk historycznych Uniwersytetu J. Piłsudskiego. Członek Komisji Historii Wojskowości w Polsce i Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności. Autor licznych prac, głównie z zakresu historii wojskowej. Monografie: Grunwald (Warszawa, 1926; Londyn, 1943); Jan III Sobieski (Lwów, 1933; Londyn, 1941). 20

2 b) Członkowie czynni zamiejscowi: 1. Dr Czesław CHOWANIEC, Paryż Urodzony w 1899 roku w Stanisławowie. Doktorat filozofii z historii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od roku 1930 pracował w Bibliotece Polskiej w Paryżu. 25 prac drukowanych, wśród których jedna grupa dotyczy badań nad epoką Sobieskiego, inna studiów regionalnych Pokucia, inna wreszcie dziejów kartografii polskiej. 2. Dr Władysław DZIEWANOWSKI, Argentyna Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższą Szkołę Wojenną w Warszawie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim. Główna praca drukowana pt. Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce, wydana w roku 1935, oprócz tego szereg przyczynków. 3. Ks. dr Walerian MEYSZTOWICZ, Rzym Urodzony w 1893 roku w powiecie poniewiezkim. Ukończył studia prawa w Petersburgu w roku W roku 1924 ukończył Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Stefana Batorego. Doktoryzował się w Rzymie w roku Habilitował się z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Stefana Batorego w roku Profesorem tamże od roku Obecnie w Rzymie. 9 prac drukowanych oprócz przyczynków. 4. Dr Wiktor WEINTRAUB, Cambridge, Stany Zjednoczone Urodzony w 1906 roku w Zawierciu. Magisterium w roku 1929 w Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się tamże w Wykłada historię w Harvard University, Cambridge, Mass., Stany Zjednoczone. 12 prac drukowanych oprócz drobnych artykułów. Na Wydziale Przyrodniczym a) Członkowie czynni miejscowi: 5. Dr Stanisław BATKO, Londyn W roku 1937 ukończył Politechnikę Lwowską ze stopniem inżynieraleśnika. Doktoryzował się tamże w roku Specjalizował się w botanice leśnej, pracując nad schorzeniami drzew. Ma 9 (w tym 3 angielskie) prac drukowanych, poświęconych tym zagadnieniom. 6. Dr Kajetan BORATYŃSKI, Londyn Specjalność entomologia. Od roku 1935 adiunkt w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Poznańskiego. Wykłada w Imperial College of Science w Londynie. 7 prac drukowanych. 21

3 7. Dr Lucjan BRATZ, Londyn Urodzony w 1887 roku w Tomaszowie Lubelskim. Doktoryzował się z chemii na Politechnice Lwowskiej w roku Pracował od 1924 do 1939 roku w Instytucie Przeciwgazowym w Warszawie. Od roku 1931 prowadził wykłady o materiałach wybuchowych na Politechnice Warszawskiej. Wykładał chemię organiczną na Polish University College w Londynie. Pracował nad świecami i pociskami dymnymi. 2 prace drukowane. 10 prac wykonanych, nie były drukowane ze względu na tajemnicę wojskową. (Mój były wykładowca chemii organicznej na PUC-u, przyp. S.P.). 8. Mgr Adam BURSA, Londyn Botanik. Specjalizował się w glonoznawstwie. Był przed wojną asystentem w stacji morskiej w Helu. Pracował nad glonami tam i również w Norwegii i Palestynie. 9. Dr Tadeusz FELSZTYN, Londyn Urodzony w 1894 roku we Lwowie. Doktoryzował się w roku 1925 na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Był do wojny kierownikiem Centrum Badań Balistycznych, podczas wojny kierownikiem Instytutu Badań Uzbrojenia w Londynie. 40 prac drukowanych, wliczając w to popularne artykuły. 10. Dr Jan KRUSZYŃSKI, Liverpool Urodzony w 1903 roku w Wilnie. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w roku 1927, tamże doktoryzował się w roku 1930 i habilitował w roku 1936 z histologii i embriologii. Wykładowca w Zakładzie Histologii Uniwersytetu w Liverpool. 21 prac drukowanych. 11. Prof. dr Józef ROTBLAT, Londyn Urodzony w 1908 roku w Warszawie. Magisterium w roku 1932 z fizyki. Doktoryzował się w roku 1938 z promieniotwórczości i energii atomowej. Profesor fizyki na Uniwersytecie Londyńskim, School of Medicine. 3 prace drukowane, inne nie drukowane ze względu na tajemnicę wojskową. 12. Inż. Eugeniusz RZYMOWSKI, Anglia Urodzony w 1893 roku w Kutnie. Studiował na Politechnice w Petersburgu w latach , po pierwszej wojnie światowej uzyskał dyplom inżyniera na Politechnice Warszawskiej w roku W roku prowadził zlecone wykłady z radiotechniki w Politechnice Lwowskiej. Pracował w Zakładach Tele- i Radio Technicznych na Pradze. Pracuje w Zakładach Badawczych Admiralicji Brytyjskiej. Posiada 13 prac, z których tylko jedna została wydrukowana. 22

4 13. Mgr Władysław RYDZEWSKI, Londyn Urodzony w 1911 roku. Magisterium z zoologii na Uniwersytecie J. Piłsudskiego w roku Od roku 1934 do 1939 pracował w Muzeum Zoologicznym w Warszawie, specjalizując się w ornitologii, a szczególnie w wędrówkach ptaków. 10 prac drukowanych, 5 rękopisów do druku. 14. Mgr Maria SĄGAJŁŁO, Londyn Urodzona w 1890 roku w Beresku na Wołyniu. Ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Kijowskim w roku W Warszawie pracowała w Wojskowym Instytucie Przeciwgazowym, wykładała też technologię kauczuku na Politechnice Warszawskiej. Po wojnie była wykładowcą przez pewien czas na Wydziale Chemicznym Polish University College w Londynie. 10 prac drukowanych, kilka ze względu na tajemnicę wojskową drukowanych nie było. 15. Dr Helena z Gworków ŚLIŻYŃSKA, Edynburg Inżynier nauk rolniczych i doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalność cytologia. Pracowała przed wojną w Zakładzie Morgana w Stanach Zjednoczonych nad chromozonami. 6 prac drukowanych. 16. Dr Wila STEC-ROUPPERTOWA, Londyn Urodzona w 1903 roku w Rzeszowie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku Była do wojny adiunktem Krakowskiej Stacji Ochrony Roślin. 19 prac drukowanych. 17. Dr Władysław WRAŻEJ, Ottawa, Kanada Urodzony 1899 roku we Lwowie. Stopień inżyniera otrzymał na Politechnice Lwowskiej w roku 1923, tamże doktoryzował się w roku Od roku 1927 do 1930 zastępca profesora metalurgii na Politechnice Lwowskiej. Od roku 1946 do roku 1949 profesor metalurgii w Polish University College w Londynie. 18. Dr Juliusz ZAŁĘSKI, Londyn Urodzony w 1896 roku w Brzozówce, powiat stopnicki. Ukończył Studium Rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał doktorat w roku Prac i przyczynków drukowanych Dr Stefan ZIEMIŃSKI, Londyn Inżynier chemik. Pracował w kraju przed wojną w cukrownictwie. W Londynie wykładał technologię organiczną w Polish University College. 5 prac drukowanych. (Mój były wykładowca technologii cukrowniczej na PUC, przyp. S.P.) Drugie Walne Zebranie PTNO, dotyczące wyboru nowych członków. Prof. T. Brzeski zwołał na dzień 26 września 1951 roku. Jak już wspomniano poprzednio, statut PTNO przyjęty w czasie powstania Towarzystwa 23

5 zaznaczał, że liczba członków czynna nie mogła wynosić więcej niż 90; liczba ta dzieliła się równo między Wydziały. Kandydatury zgłoszone przez Wydział Humanistyczny: 1. Dr Jannina HEYDZIANKA-PILATOWA, Londyn Urodzona 1905 roku w Koczycach, Rumunia. Ukończyła Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w roku 1927 uzyskując doktorat filozofii z zakresu językoznawstwa słowiańskiego i historii literatury polskiej. Współpracownik Komisji Językowej Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami za pracę kulturalno-oświatową na zesłaniu w Kirgizji w roku. 3 prace drukowane. 2. Mgr Lucjan TURKOWSKI, Londyn Urodzony 1905 roku w Lidzie. Ukończył Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w 1939 roku uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu etnografii i etnologii. Prowadził wykłady i ćwiczenia z zakresu Etnografii Wschodniej Europy w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie, następnie od 1936 roku pracował w charakterze dyrektora działu naukowego Polskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego w Warszawie. 4 prace drukowane i kilka w rękopisie. 3. Dr Jerzy ŻARNECKI, Londyn Urodzony 1915 roku na kijowszczyźnie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński w 1938 roku, uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu historii sztuki. W 1957 roku uzyskał stopień doktora filozofii na Uniwersytecie Londyńskim. W latach był asystentem przy Zakładzie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1934 wykładowca (lecturer) w Courtauld Institute of Art, University of London. Drukowanych 14 prac i artykułów w czasopismach naukowych. Kandydatury zgłoszone przez Wydział Przyrodniczy: a) Członkowie czynni miejscowi: 1. Dr Zofia HOŁUB-PACEWICZOWA, Lodnyn Urodzona 1895 roku w Pruchniku. Studia rozpoczęła na Uniwersytecie Wiedeńskim i ukończyła je na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1927 roku uzyskując doktorat filozofii z zakresu geografii. Uzupełniające studia przeprowadziła na uniwersytetach w Paryżu i Grenoble ( ) i w London School of Economics and Political Science (

6 1943). W latach była asystentką prof. E. de Martone na Sorbonie w Paryżu. W latach wykładała geografię na Wydziale Ekonomicznym Polish University College w Londynie. Powyżej 20 prac naukowych drukowanych. 2. Dr Jerzy KANAREK, Londyn Urodzony 1898 roku w Krakowie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, gdzie uzyskał w 1926 roku doktorat z medycyny. Od 1938 roku prymariusz oddziału chirurgicznego Szpitala Starozakonnych w Krakowie. Konsulent oddziału chirurgicznego St. Georges Hospital w Londynie. 3 większe prace drukowane i szereg drobniejszych. 3. Mgr Stanisław TKACZYK, Bristol Urodzony 1911 roku w Bursztynie. Ukończył Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w 1938 roku, uzyskując stopień magistra filozofii z zakresu zoologii. W latach był asystentem przy Katedrze Zoologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1950 roku Research Assistant w Department of Zoology Uniwersytetu w Bristol. 3 prace drukowane, kilka w rękopisie. b) Członkowie czynni zamiejscowi: 4. Dr Czesław UHMA, Kanada Urodzony 1898 roku we Lwowie. Ukończył Uniwersytet Jagielloński i tamże uzyskał doktorat z medycyny w 1926 roku. W był st. asystentem przy Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie był kolejno lekarzem domowym, sekondariuszem i kierownikiem oddziałów położniczego i ginekologicznego Szpitala Św. Łukasza w Krakowie był pierwszym asystentem w klinice ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej przeprowadził studia w szeregu instytutów i klinik uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W czasie był wykładowcą na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu i równocześnie kierownikiem oddziałów położniczego i ginekologicznego Szpitala Paderewskiego w Edynburgu. 19 prac drukowanych, kilka w rękopisie. W tajnym głosowaniu wybrano wszystkich powyższych kandydatów na członków Towarzystwa. Trzecie Zgromadzenie Walne dotyczące wyboru nowych członków, zwołane przez prezesa na dzień 26. września 1951 roku, dotyczyło również zmiany Art. 14 Statutu. Prof. S. Stroński zreferował podczas Zebrania wniosek Zarządu Głównego o podniesienie liczby członków 25

7 czynnych Towarzystwa z 90 na 110 (Art. 14 Statutu). Członek J. Jasnowski (obecny wiceprezes PTNO, przyp. S.P.) zgłosił poprawkę, by liczbę członków podniesiono nie na 110 lecz na 120. Po dyskusji uchwalono jednogłośnie podnieść liczbę członków czynnych na 120. W wyniku tej uchwały, której ważność stwierdził prezes, w myśl Art. 8. Statutu, Art. 14. brzmi więc: Liczba członków czynnych nie może wynosić więcej niż 120; liczba ta dzieli się równo między Wydziały. Następujący kandydaci zostali zgłoszeni przez Wydziały: Wydział Humanistyczny. a) Członkowie czynni zamiejscowi: 5. Dr Paweł KUCHARSKI, Paryż Urodzony 1854 roku we Lwowie. Studia rozpoczął na Uniwersytecie we Lwowie, kontynuując je na Uniwersytetach w Genewie i Paryżu, gdzie pracował pod kierunkiem prof. Henri Piéron. W 1928 roku otrzymał w Paryżu tytuł Docteur és Sciences, przy czym praca doktorska została odznaczona w 1932 roku nagrodą paryskiej Académie des Sciences. W 1949 roku otrzymał Docteur és-lettres na Sorbonie. Około 30 prac drukowanych z zakresu fizjologii słuchu, fonetyki eksperymentalnej i historii filozofii greckiej. 6. Dr Aleksander TURYN, Stany Zjednoczone Dr filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w 1923 roku. Profesor Uniwersytetu Illinois. Członek PAU. Autor licznych prac naukowych. Wydział Przyrodniczy. a) Członkowie czynni miejscowi: 1. Inż. Zygmunt Janusz JELONEK, Glasgow Urodzony 1909 roku w Suwałkach. Studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( ), a następnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1938 roku uzyskał dyplom inżyniera elektryka. W latach był kolejno zastępcą asystenta i młodszym asystentem w Zakładzie Radiotechniki Politechniki Warszawskiej. W latach pracował w Instytucie Radiotechnicznym (później Państwowy Instytut Telekomunikacyjny) w 26

8 Warszawie, przy czym przez ostatnie dwa lata był kierownikiem jednej z sekcji naukowych. W latach pracował w Wielkiej Brytanii w Signals Research and Development Establishment, placówce utrzymywanej przez brytyjskie Ministry of Supply. Przez okres był tamże kierownikiem Sekcji Analitycznej. Od 1946 roku był zastępcą profesora uczelni RAST, potem Polish University College w Londynie. Członek Institution of Electrical Engineers (A.M.I.E.E.). Kilkanaście prac publikowanych w polskich i angielskich czasopismach naukowych. 2. Dr Bolesław CYNK, Londyn Mgr filozofii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w 1927 roku, dr filozofii z fizyki tamże w 1933 roku zastępca dyrektora P.I.M. w Warszawie, wykładowca fizyki na PUC w Londynie. 5 prac drukowanych. 3. Dr Wiktor TOMASZEWSKI, Edynburg Urodzony w 1907 roku w Pleszewie, Wielkopolska. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymując w 1931 roku dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Następnie studiował psychologię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymując w roku 1935 dyplom doktora filozofii. W 1939 roku habilitował się na Uniwersytecie Poznańskim z zakresu chorób wewnętrznych. W latach był asystentem w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Poznańskiego. W latach był wykładowcą chorób wewnętrznych na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu. Pracuje w Department of Therapeutics Uniwersytetu w Edynburgu. Przeszło 20 prac drukowanych w różnych językach. b) Członkowie czynni zamiejscowi: 4. Dr Adam Stanisław SKĄPSKI, Lincoln, Nebraska - Stany Zjednoczone Urodzony 1902 roku w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał doktorat filozofii w 1928 roku. W 1932 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu chemii fizycznej i elektrochemii. W latach był stypendystą Rockefellera i pracował w Metallografiska Institutet w Stockholmie. W 1934 roku mianowany profesorem chemii fizycznej na Akademii Górniczej w Krakowie. W latach 1938 i 1939 był prezesem Chemików Polskich. W latach był sekretarzem generalnym Ministerstwa W.R. i O.P. w Londynie. W latach był profesorem w Institute of Metals University of Chicago. Od 1948 roku profesor Uniwersytetu Stanowego Nebraska w Stanach Zjednoczonych. Członek 27

9 kilku instytucji naukowych amerykańskich. Ponad 30 prac naukowych i artykułów drukowanych. 5. Dr Jan WILCZYŃSKI, Bejrut Liban Urodzony w 1891 roku na Ukrainie. Studiował zoologię i biologię na uniwersytetach w Petersburgu i Heidelbergu. W 1912 roku otrzymał magisterium na Uniwersytecie w Petersburgu. W latach studiował zoologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymując tamże doktorat filozofii w 1914 roku. Wykładał w latach zoologię i biologię na Uniwersytecie w Kijowie. W 1919 roku mianowany profesorem biologii i zoologii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W latach był profesorem biologii na Uniwersytecie w Bagdadzie, zaś od 1952 profesor Uniwersytetu w Bejrucie. Ponad 30 prac naukowych drukowanych w różnych językach. 6. Prof. Kazimierz FAJANS, Michigan Stany Zjednoczone Urodzony 1887 roku. Dr fizyki Uniwersytetu w Heidelberg w 1909 roku. W asystent i docent w Technische Hochschule w Karlsruhe. W profesor chemii fizycznej Uniwersytetu w Monachium. Od 1936 roku profesor chemii fizycznej na University of Michigan. Drukowanych wiele prac i książek. W wyniku głosowania tajnego, Prezes ogłosił, że następujące osoby zostały wybrane członkami czynnymi Towarzystwa. Na Wydziale Humanistycznym: Paweł Kucharski, Aleksander Turyn. Na Wydziale Przyrodniczym: Jan Wilczyński, Wiktor Tomaszewski, Kazimierz Fajans, Adam Skąpski i Zygmunt Jelonek. Dr Bolesław Cynk nie uzyskał 2/3 większości kwalifikowanych głosów i nie został wybrany na członka czynnego Towarzystwa. Wypada dodać, że Sekretarz Generalny, prof. T. Sulimirski, podał do wiadomości fakt na wiosennym Walnym Zebraniu Towarzystwa w 1952 roku, że dwóch wybranych na ostatnim Walnym Zebraniu kandydatów nie przyjęło wyboru. Byli nimi: prof. Aleksander Turyn na Wydziale Humanistycznym i prof. Kazimierz Fajans na Wydziale Przyrodniczym. Przyczyny: podane motywy Exile Abroad. Jesienne Walne Zebranie PTNO w roku 1953, poświęcone w myśl Statutu Towarzystwa wyborowi nowych członków, zwołane zostało na dzień 24 września. Następujące kandydatury zostały zgłoszone przez Wydziały. 28

10 A. Wydział Humanistyczny: 1. Ks. prof. dr Józef BOCHEŃSKI OP (filozofia, teologia). Urodzony 1902 roku w Czuszowie, pow. miechowski. Od 1945 roku profesor na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. 2. Prof. dr Kazimierz BULAS (archeologia). Urodzony 1903 roku w Wadowicach. Studia Uniwersytet Jagielloński. Od 1951 roku kierownik biblioteki Rice Institute, Houston, Texas. 3. Mgr Maria DANILEWICZOWA (filologia polska, bibliotekarstwo). Urodzona w Aleksandrowie Kujawskim. W latach pracowała w Bibliotece Narodowej w Warszawie, od 1947 roku kierowniczka Biblioteki PUC-u. 4. Dr Zbigniew FOLEJEWSKI (filologia). Urodzony 1910 roku w Wilnie. Od 1952 roku wykładowca filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wisconsin w USA. 5. Dr Stanisław SELIGA (filologia). Urodzony 1897 roku w pow. grójeckim. Od 1946 roku wykładowca historii literatury polskiej w Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji. 6. Prof. dr Bolesław SOBOCIŃSKI (logika). Urodzony 1906 roku w Petersburgu. Od 1951 roku dyrektor Institute of Applied Logic w St. Paul, USA. 7. Dr Józef TRYPUĆKO (filologia). Urodzony 1910 roku w Malinowszyźnie, woj. wileńskie. Od 1947 roku docent języków słowiańskich na Uniwersytecie w Uppsala. B. Wydział Przyrodniczy: 8. Dr Bazyli DEKAŃSKI (medycyna). Urodzony 1897 roku we Lwowie. Od wykładał farmakologię na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, od 1950 roku prowadził własny zakład farmakologiczny Organon Laboratory. 9. Dr Józef HELD (medycyna). Urodzony 1896 roku w Warszawie. Od 1939 roku ordynator Szpitala Wolskiego w Warszawie. 10. Dr Józef WILCZEK (biologia). Urodzony 1903 roku w Cierpiszu, pow. ropczycki. Od 1947 roku współpracownik Instytutu Badań Konga Belgijskiego w Brukseli. 11. Dr Izydor MERENLENDER (medycyna). Urodzony 1891 roku w Płocku. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 29

11 W wyniku tajnego głosowania wszyscy przedłożeni kandydaci zostali wybrani na członków z wyjątkiem dr. J. Held i dr. I. Merenlendera. Prof. S. Stroński, jako przewodniczący Wydziału Humanistycznego podał Zgromadzeniu do wiadomości, że przez przeoczenie w spisach członków drukowanych w Roczniku nie był dotychczas umieszczony prof. Antoni Deryng przedwojenny prof. KUL-u w Lublinie, obecnie mieszkający w Madrycie. Był on członkiem Rady Naukowej, a następnie wszedł w skład Towarzystwa. Nazwisko zostanie umieszczone w przyszłym Roczniku Towarzystwa. Następne jesienne Walne Zebranie Towarzystwa zostało zwołane przez Prezesa na dzień 24 września 1954 roku w siedzibie PTNO na 51 Eaton Place, SW1. Przystąpiono najpierw do wyboru członka honorowego, którego referował prof. Stroński. Po krótkiej dyskusji członkiem honorowym Towarzystwa został jednogłośnie wybrany prof. S. YOVANOVICH (Jowanowicz). Urodzony około 1871 roku. Członek zagraniczny PAU, były profesor historii Uniwersytetu w Białogrodzie, autor wielu prac naukowych, były premier rządu jugosłowiańskiego w Londynie. Prezes zawiadomił, że wybór ten zostanie ogłoszony dopiero na akademii urządzanej na cześć prof. Jowanowcza przez emigrację jugosłowiańską w listopadzie 1954 roku. Następnie przystąpiono do wyboru nowych członków, zgłoszonych przez Wydziały. Do komisji skrutacyjnej wyznaczył Prezes członków: M. Danilewiczową i J. Pilatową. Następujące osoby zostały zgłoszone przez Wydziały: A. Na Wydziale Humanistycznym: 1. Ludwik BRONARSKI, urodzony 1890 roku we Lwowie, muzykolog. Opublikował liczne prace poświęcone muzykologii w języku polskim, niemieckim i francuskim. Od 1909 roku przebywał w Szwajcarii. 2. Zbigniew Roman DMOWSKI, urodzony 1906 roku w Warszawie, architekt. Dyplom inżyniera architektury Politechniki Warszawskiej. W czasie był asystentem przy katedrze Historii Architektury Polskiej na Politechnice Warszawskiej. W czasie od był wykładowcą Polskiej Szkoły Architektury w Liverpool, a następnie Polish University College (PUC) w Londynie. 3. Mieczysław GIERGIELEWICZ, urodzony 1901 roku w Łęczycy, polonista. Studia polonistyczne odbył w czasie na Uniwersytecie Warszawskim. Poświęcił się pracy pedagogicznej. W 30

12 czasie był dyrektorem literackim firmy wydawniczej Gebethner i Wolff w Warszawie. Ponad 30 prac, artykułów i recenzji naukowych z zakresu literatury, estetyki i pedagogiki. 4. Stanisław WESTFAL, urodzony w 1911 roku w Lublinie, językoznawca. Studia na Uniwersytecie Warszawskim (polonistyka) i Uniwersytecie Kowieńskim (lituanistyka). Współpracownik Komisji Językowej PAU. 12 prac w czasopismach polskich i obcych. B. Na Wydziale Przyrodniczym: 1. Antoni Tomasz Aleksander JURASZ, urodzony w 1882 roku w Heidelbergu, lekarz. Ukończył Uniwersytet w Heidelbergu. Od 1920 roku zwyczajny profesor Uniwersytetu w Poznaniu. W czasie dziekan Polskiego Wydziału Lekarskiego w Edynburgu. Członek PAU. Członek International Society of Surgery, członek Académie de Chirurgie, Paryż; Royal Society of Medicine, London; Royal College of Surgeons, Edynburg; Royal Surgical Association of Great Britain and Ireland; Akademii Medycyny i Chirurgii w Brazylii. Ponad 50 prac drukowanych w różnych językach. 2. Stanisław OSTROWSKI, urodzony w 1892 roku we Lwowie, lekarz. Studiował na Uniwersytecie we Lwowie, uzyskując tamże doktorat z medycyny w 1919 roku. W czasie był starszym asystentem kliniki dermatologicznej w Warszawie, a w czasie starszym asystentem kliniki dermatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od był prymariuszem Oddziału Skórno-Wenerycznego Państwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie. W 1931 roku habilitował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie z zakresu chorób skórnych i wenerycznych. Od 1947 roku pracował jako specjalista w Szpitalu Ministry of Pensions, Walia. 15 prac drukowanych w różnych językach. 3. Józef Ludwik ZAJĄC, urodzony w 1891 roku w Rzeszowie, psycholog. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1915 roku doktorat z psychologii i fizyki. W 1951 roku uzyskał doktorat filozofii (Ph.D.) na Uniwersytecie w Edynburgu. 8 prac drukowanych. W wyniku tajnego głosowania poniżsi kandydaci zostali wybrani członkami Towarzystwa: 31

13 Ludwik BRONARSKI, Zbigniew Roman DMOWSKI, Mieczysław GIERGIELEWICZ i Stanisław WESTFAL na Wydziale Humanistycznym, oraz Stanisław OSTROWSKI i Ludwik Józef ZAJĄC na Wydziale Przyrodniczym. Głosowało 16-tu członków obecnych i dwóch pozalondyńskich członków głosowało pisemnie (Art. 15 Statutu). Razem 18, czyli większość kwalifikowana 2/3 głosów była 12. Zdziwiłem się bardzo, że prof. dr A. T. A. Jurasz otrzymał wg komisji skrutacyjnej (M. Danilewiczowa i J. Pilatowa) tylko 10 głosów i nie został wybrany na członka Towarzystwa. Referował go prof. A. Laskiewicz. Musiał go niefortunnie przedstawić. Już nigdy później o członkostwo PTNO się nie starał. Jesienne Walne Zgromadzenie PTNO dotyczące głównie wyboru nowych członków odbyło się dnia 23. września 1955 roku, także w lokalu Polish Research Centre, 51 Eaton Place, SW1. A. Kandydatury zgłoszone na Wydziale Humanistycznym były: 1. Alfons Amadeusz BRONARSKI, urodzony w 1891 roku we Lwowie, polonista. Na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim w 1920 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Historyczno- Filozoficznym. W 1937 roku otrzymał nominację na profesora na Uniwersytecie Neuchatèl. Od 1944 roku na Uniwersytecie we Fryburgu przy katedrze języków i literatur słowiańskich. Około 10 prac drukowanych. 2. Irena GAŁĘZOWSKA, urodzona w 1892 roku, polonistka. Profesor cywilizacji polskiej w Centrum Studiów Słowiańskich Uniwersytetu Katolickiego w Paryżu. 9 prac drukowanych. 3. Bogumił JASINOWSKI, urodzony 1883 roku, filozof. Profesor filozofii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie od 1931 roku. Wykłada na Uniwersytecie w Santiago w Chile. 4. Ks. Kamil KANTAK, urodzony w 1881 roku, historyk Kościoła. Doktorat otrzymał we Fryburgu. Był wykładowcą w katolickich seminariach duchownych. Badacz dziejów Kościoła w Polsce. Opublikował szereg poważnych prac. Obecnie przebywa w Libanie. 5. Zygmunt MARKIEWICZ, polonista. Wykładowca języka i literatury polskiej na Uniwersytecie w Lyons we Francji. Kilka większych prac z zakresu literatury polskiej i francuskiej. 6. Konstanty REGAMEY, urodzony w 1907 roku w Kijowie, filolog. Habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu filologii indyjskiej. Obecnie jest profesorem zwyczajnym językoznawstwa ogólnego Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, a równocześnie 32

14 profesorem nadzwyczajnym języków słowiańskich na Uniwersytecie w Lozannie. Kilkanaście prac wygłoszonych w różnych językach. 7. Adam SAWCZYŃSKI, urodzony w 1892 roku we Lwowie, historyk wojskowości. Studiował historię na Uniwersytecie we Lwowie. Jako członek Komisji Historycznej Sztabu Głównego był redaktorem pierwszego wydawnictwa: Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej. Kilka prac publikowanych. 8. Ks. Paweł SIWEK, urodzony w 1893 roku w Trojanowicach koło Krakowa, teolog. Studiował na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie uzyskał stopień magistra. Następnie studiował psychologię eksperymentalną w Institute de Psychologie Uniwersytetu Paryskiego, otrzymując w 1930 roku doctorat d Etat de Letteres. Od 1946 roku profesor filozofii Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku. Kilkanaście prac drukowanych i liczne artykuły naukowe w różnych językach. 9. Józef SUŁKOWSKI, urodzony 1892 roku, prawnik. Studiował prawo na Uniwersytecie w Wiedniu, otrzymując w 1917 roku doktorat. Habilitował się z zakresu prawa cywilnego w 1919 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie był profesorem prawa handlowego na Uniwersytecie w Poznaniu. Od 1946 roku profesor na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. Ogłoszonych ponad 30 prac i rozpraw naukowych w różnych językach. 10. Marek WAJSBLUM, urodzony w 1903 roku, historyk. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1928 roku otrzymał doktorat filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził badania nad historią reformacji w Polsce. Kilka prac z tego zakresu zostało wydane. 11. Jerzy ZDZIECHOWSKI, urodzony w 1880 roku na Podolu, ekonomista. Studia uniwersyteckie odbył w Leodium i Antwerpii. Ukończył Akademię Wyższych Nauk Handlowych w Antwerpii w 1902 roku ze stopniem Licencie en sciences commerciales. Po pierwszej wojnie brał udział w życiu gospodarczym kraju. W 1922 roku wybrany posłem na Sejm. W 1925 roku objął tekę Ministra Skarbu w okresie ciężkiego kryzysu monetarnego, doprowadzając po kilku miesiącach budżet do równowagi. Wykładał w Szkole Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie. Ogłosił kilka prac naukowych, głównie zagadnień finansowych i walutowych. 33

15 B. Kandydatury zgłoszone na Wydziale Przyrodniczym: 1. Bronisław BRAUN, urodzony 1898 w Rzeszowie, lekarz. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, gdzie uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich w 1926 roku. W latach pracował jako praktykant w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1927 do 1937 był asystentem tej klinki. W 1932 roku, po otrzymaniu stypendium państwowego, pracował w zakresie hematologii w Klinice Chorób Wewnętrznych w Zurychu i w Instytucie Badań nad Rakiem w Berlinie. Od 1941 do 1948 roku był starszym ordynatorem Szpitala Wojennego. 18 prac drukowanych w różnych językach. 2. Henryk DŁUGOSZ, urodzony w 1902 roku w pow. bocheńskim, lekarz. Uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich w 1929 roku na Uniwersytecie J. K. we Lwowie. Od 1929 do 1932 był młodszym, zaś od starszym asystentem kliniki chorób wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1949 roku jest Senior Medical Officer szpitali w Leeds, Liverpool i Penley Hall. 38 prac drukowanych. 3. Jerzy FEYTER, urodzony w 1899 roku w Cherzoniu, lekarz. Uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich na Uniwersytecie Warszawskim w 1924 roku. W latach był młodszym asystentem Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaś od 1924 do 1926 młodszym ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. W latach był eksperymentatorem, a następnie kierownikiem Pracowni Fizjologicznej Wojskowego Instytutu Przeciwgazowego. W czasie był kierownikiem Pracowni Fizjologicznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W 1936 roku habilitował się na Uniwersytecie J. Piłsudskiego z zakresu fizjologii. W 1937 roku został mianowany profesorem fizjologii ogólnej i eksperymentalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W był profesorem fizjologii na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu. Od 1947 roku pracuje w Agricultural Research Council, Institute of Animal Physiology w Cambridge. 47 prac drukowanych w różnych językach. 4. Stefan KRUPKO, urodzony 1890 roku w Murowanych Kuryłowcach, botanik. Studiował na uniwersytetach w Kijowie i Warszawie. W 1924 roku uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, pracując później w zakresie cytologii roślin i mykologii w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin 34

16 Uniwersytetu Warszawskiego jako asystent, następnie adiunkt Zakładu do 1939 roku. Od 1946 jest wykładowcą z zakresu botaniki na Witwaterstand University w Johanesburgu w Płd. Afryce. 11 prac drukowanych w różnych językach. 5. Stanisław MROZOWSKI urodzony 1902 roku w Warszawie, fizyk. Uzyskał doktorat filozofii na Uniwersytecie Warszawskim w 1929 roku. Od 1929 do 1933 pracował jako stypendysta Ministerstwa WRiOP w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie był adiunktem Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie był Associate Professor and Head of Department w George Williams College, Chicago. W czasie był Senior Physicist i Head of Department (Physics) Research and Development Laboratories, Great Lakes, Carbon Corporation, Chicago. W latach był Director of Research, Photoswitch Inc., Cambridge, Mass. Od 1949 professor of Physics University of Buffalo, NY. Około 70 prac naukowych drukowanych w różnych językach. 6. Henryk SZPIDBAUM-SPEEDBY, urodzony w 1902 roku w Warszawie, lekarz. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyskał w 1928 roku na Uniwersytecie Warszawskim. W latach pracował jako hospitant Pierwszej Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala na Czystem w Warszawie. W czasie był kierownikiem Oddziału Chorób Szpitala Wojskowego Nr 2 i Nr 6. W 1946 roku uzyskał doktorat z medycyny na Uniwersytecie w Bolognii. 20 prac drukowanych w różnych językach. Na Zebraniu Prezes zwrócił uwagę, że Wydział Humanistyczny zgłosił 11 kandydatur, gdy wolnych miejsc ma do dyspozycji tylko 9, mając już 51 członków. W związku z tym dwaj kandydaci, którzy przy głosowaniu otrzymają najmniejszą ilość głosów, mimo, iż stanowić ona będzie więcej aniżeli 2/3 głosów wymaganych do wyboru, będą musieli odpaść. Do komisji skrutacyjnej Prezes zaprosił członków: W. Rydzewskiego i J. Kanarka. Głosowało 24 członków obecnych na sali, poza tym w myśl Art. 15 Statutu, 17 członków zamiejscowych przesłało swe karty głosowania drogą listowną. W wyniku głosowania kartkami, z doliczeniem głosów zamiejscowych, następujące osoby zostały wybrane członkami Towarzystwa. 35

17 A. Na Wydziale Humanistycznym: Alfred Amadeusz Bronarski Szwajcaria; Irena Gałęzowska Paryż; Bogumił Jasinowski Chile; Ks. Kamil Kantak Bejrut; Konstanty Regamey Szwajcaria; Adam Sawczyński Londyn; Ks. Paweł Siwek Nowy Jork; Józef Sułkowski Waszyngton; Jerzy Zdziechowski Londyn. B. Na Wydziale Przyrodniczym: Bronisław Braun Wielka Brytania; Stefan Krupko Płd. Afryka; Henryk Szpidbaum-Speedby Wielka Brytania. Kandydat Zygmunt Markiewicz z Francji, aczkolwiek otrzymał większość kwalifikowaną, ale najmniejszą ilość głosów, odpadł. Jesienne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbyło się 28 września 1956 roku w swej siedzibie, jak poprzednio. Na to Zebranie zgłoszonych było tylko dwóch kandydatów na nowych członków, a mianowicie: Kandydat Wydziału Humanistycznego: Zygmunt MARKIEWICZ, urodzony w 1909 roku, polonista. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, otrzymując magisterium w 1933 roku, zaś doktorat w 1937 roku. W czasie od 1935 do 1939 był lektorem języka polskiego w Tuluzie. Od 1951 roku jest lektorem języka polskiego w Londynie. Jest członkiem Towarzystwa Historyczno- Literackiego w Paryżu. Ogłosił kilka prac w języku polskim i francuskim, oraz liczne artykuły naukowe z zakresu literatury polskiej i francuskiej. Kandydat Wydziału Przyrodniczego: Eliasz ZWIEFACH, urodzony w 1910 roku w Krakowie, lekarz. Uzyskał dyplom lekarza w 1936 roku, zaś doktorat medycyny w 1938 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do 1939 roku pracował w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie. W 1949 roku uzyskał Diploma of Laryngology and Otology, zaś w 1951 roku dyplom specjalisty-chirurga (Diploma of Fellow of Royal College of Surgeons of England). Od 1953 roku zajmuje stanowisko senior lecturer w Institute of Laryngology and 36

18 Otology Uniwersytetu Londyńskiego. 4 prace drukowane w języku angielskim. Kandydaturę dr. Zygmunta Markiewicza zreferował prof. W. Folkierski, przeczytawszy przy tym referat nadesłany przez prof. Z. L. Zaleskiego. Kandydaturę dr. Eliasza Zwiefacha referował prof. A. Laskiewicz. W głosowaniu brało udział 19 członków obecnych i drogą korespondencyjną głosowało 11 członków, którzy nadesłali przesłane im wraz z zaproszeniami karty głosowania. Członkiem komisji skrutacyjnej byli Z. Stahl i Z. Dmochowski. Obaj kandydaci zostali wybrani i Prezes ten wybór obwieścił. Jesienne Walne Zebranie na wybór nowych członków Towarzystwa zostało zwołane przez Prezesa prof. T. Brzeskiego na dzień 27 września 1957 roku. Kandydatami zgłoszonymi przez Wydział Humanistyczny byli: 1. Dr Anna Teresa TYMIENIECKA, historia, Stany Zjednoczone. Autorka wielu prac z zakresu historii filozofii. 2. Prof. Jerzy Stefan LANGROD, urodzony w 1903 roku w Krakowie, prawo, Francja. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Paryżu i Wiedniu. W 1931 roku habilitował się z prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1939 został mianowany profesorem nadzwyczajnym prawa administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wojnie objął katedrę prawa administracyjnego, lecz zrezygnował z niej w 1948 roku. Był profesorem w Tuluzie we Francji i w Wyoming w USA, a obecnie jest profesorem w Puerto- Rico. Przeszło 200 prac publikowanych w różnych językach. 3. Dr Jerzy ZUBRZYCKI, urodzony w 1920 roku w Krakowie, socjologia, Australia. Studiował ekonomię i socjologię na Uniwersytecie Londyńskim. W 1954 roku uzyskał stopień doktora z zakresu socjologii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. W czasie był wykładowcą socjologii na Wydziale Ekonomii Polish University College w Londynie. Od 1956 roku jest wykładowcą i kierownikiem Zakładu Socjologii na Wydziale Demografii Uniwersytetu w Canberra w Australii. 10 prac drukowanych w języku polskim i angielskim. 37

19 Kandydatami zgłoszonymi przez Wydział Przyrodniczy byli: 1. Dr Irena MODLIBOWSKA, urodzona w 1912 roku w Czachorowie, woj. poznańskie, botanika, Wielka Brytania. W 1935 roku uzyskała dyplom Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu. W czasie studiowała na Uniwersytecie Londyńskim, uzyskując doktorat (Ph.D.) w 1945 roku. Od 1945 roku pracuje w East Malling Research Station (Kent) jako Principal Scientific Officer. 23 prace drukowane w różnych językach. 2. Dr inż. Zygmunt Stanisław MAKOWSKI, urodzony w 1922 roku w Warszawie, inżynieria lądowa, Wielka Brytania. Studia odbywał w czasie wojny w Warszawie, a po wojnie na Uniwersytecie w Rzymie, oraz na Polish University College w Londynie, uzyskując dyplom inżyniera. W 1953 roku uzyskał stopień doktorski na Uniwersytecie Londyńskim. Od 1952 roku jest wykładowcą na Wydziale Inżynierii w City and Guild College, Imperial College of Science and Technology, University of London. 8 prac drukowanych w języku angielskim. 3. Mgr (B.Sc.) Józef Kazimierz SKWIRZYŃSKI, urodzony w 1921 roku w Budzanowie, woj. tarnopolskie, fizyka i matematyka, Wielka Brytania. W 1948 roku uzyskał stopień B.Sc. Physics, a w 1949 roku stopień B.Sc. Mathematics na Uniwersytecie Londyńskim (w Royal College of Science, Imperial College of Science and Technology). W czasie był wykładowcą matematyki i fizyki na Polish University College w Londynie. Od 1951 roku pracuje jako kierownik grupy matematyków w Marconi s Wireless nad Telegraph Co Ltd w Chelmsford, Essex. Od 1953 roku wykłada matematykę wyższą w Mid-Essex Technical College, Chelmsford. 6 prac drukowanych w języku angielskim. Do komisji skrutacyjnej Prezes powołał członków L. Turkowskiego i J. Załęskiego. Głosowało 24 członków obecnych osobiście, oraz nadesłano listownie kartki głosowania 16 członków pozalondyńskich. Łącznie głosowało 40 członków. Wynik: Tymieniecka 27 głosów; Langrod 37 głosów; Zubrzycki 34 głosy; Modlibowska 36 głosów; Makowski 35 głosów; Skwirzyński 28 głosów. Wszyscy otrzymali głosów więcej niż wymaga kworum statutowe. Jednak na Wydziale Humanistycznym wolnych miejsc zostało tylko dwa, zatem tylko dwaj kandydaci, mający największą ilość głosów mogli być 38

20 wybrani. W rezultacie Prezes ogłosił, że następujące osoby zostały wybrane członkami Towarzystwa: Jerzy Stefan Langrod i Jerzy Zubrzycki na Wydziale Humanistycznym oraz Irena Modlibowska, Zygmunt Stanisław Makowski i Józef Kazimierz Skwirzyński na Wydziale Przyrodniczym. Walne Zebranie Towarzystwa w sprawie wyboru nowych członków zostało zwołane przez Prezesa T. Sulimirskiego (wybranego po niespodziewanej śmierci prof. T. Brzeskiego) na dzień 24 października 1958 roku w lokalu Polskiego Ośrodka Naukowego, 51 Eaton Place, SW1. Początkowo przystąpiono do dyskusji nad proponowanymi zmianami Art. 13 i 14 Statutu. Uchwalono jednogłośnie dodatkowy ustęp do Art. 13 o następującym brzmieniu: W razie wyjazdu członka Towarzystwa na stały pobyt do Polski, ulega on skreśleniu z listy członków. Skreślenie następuje z upływem roku od chwili wyjazdu. W sprawie zmiany Art. 14 Statutu Przewodniczący, prof. T. Sulimirski, podał do wiadomości, że członek doc. J. Mazur zgłosił poprawkę do wniosku Zarządu (o powiększenie ilości członków Wydziału Humanistycznego) o następującym brzmieniu: Liczba członków czynnych nie może wynosić więcej niż 144; liczba ta dzieli się równo między Wydziały. Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu odbytym dnia 17 października 1958 roku postanowił wycofać swój wniosek o powiększeniu ilości członków tylko Wydziału Humanistycznego i przyłączyć się do wniosku doc. J. Mazura. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania. Wniosek docenta Mazura uchwalono 22 głosami, przy 2 wstrzymujących się od głosów. Kandydatury zgłoszone na nowych członków były następujące: A. Na Wydziale Humanistycznym 1. Dr Stanisław BIEGAŃSKI, Londyn. Urodzony w 1894 roku. Odbywał studia na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując stopień filozofii w 1923 roku. Od 1914 roku pozostawał w służbie wojskowej i liniowej, w szkolnictwie, w Wojskowym Biurze Historycznym (przez okres 5-letni) oraz w Sekcji Historycznej 2 Korpusu prze 4 lata. Prowadził badania w zakresie historii, obejmującej okres od Wielkiej Emigracji po dzień 39

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Joanna Pyłat Polski Uniwersytet na Obczyźnie Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Dzieje i rozwój szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii kojarzą się głównie z II połową XX wieku.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Janusz Fuksa WSPOMNIENIA Z KIJOWA XVIII SŁOWNIK BIOGRAFICZNY WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI KIJOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny

biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny ISSN 1642-1736 Nr 1/2009 (20) Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROFESORA WŁODZIMIERZA KRUKOWSKIEGO (1887 1941)

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku

Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów Kraków 2010 ISBN 978-83-7271-635-4 s. 133 143 Uniwersytet Jagielloński Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK. Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie

Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK. Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Z ARCHIWÓW I BIBLIOTEK Agnieszka Prószyńska Memorabilia lekarskie w Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie Quae regio in terris nostri non plena laboris" Owidiusz Jakaż

Bardziej szczegółowo

Spis. Nr zespołu 80. z lat 1853-2012. Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego. 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Spis. Nr zespołu 80. z lat 1853-2012. Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego. 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 309 Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ul. Mickiewicza 2/4 87-100 Toruń Spis Zespołu (zbioru) akt Spuścizna prof. Tadeusza Czeżowskiego z lat 1853-2012 Nr zespołu 80 WSTĘP DO INWENTARZA Tadeusz Hipolit

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski

Pierwszym, który wprowadził nauczanie dentystyki do medycyny, był Rafał Czerwiakowski Hubert Wanyura Prof. Hubert Wanyura Kierownik Kliniki Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Klinika Chirurgii Czaszkowo -Szczękowo -Twarzowej nazwa w 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010

Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Rozwój i osiągnięcia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2000 2010 Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. n med. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej prof. nadzw. WUM 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

LOSY PIERWSZEJ POLSKIEJ KATEDRY FILOLOGII WĘGIERSKIEJ (LATA 1952-1978)

LOSY PIERWSZEJ POLSKIEJ KATEDRY FILOLOGII WĘGIERSKIEJ (LATA 1952-1978) Artur N oj szewski LOSY PIERWSZEJ POLSKIEJ KATEDRY FILOLOGII WĘGIERSKIEJ (LATA 1952-1978) Bogata wspólna historia, bliskie kontakty polityczne i gospodarcze, szczera i niekłamana sympatia wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Nr 1(57)/2009

Od Redakcji Nr 1(57)/2009 Od Redakcji Nr 1(57)/2009 DORADZTWO I EDUKACJA Franciszek Kapusta Szkoła w Czernichowie 150 lat w służbie rolnictwu i Polsce 2 Franciszek Kapusta Walenty Wesołowski senior oświaty rolniczej 12 WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Rozpoczyna się rekrutacja na studia

Rozpoczyna się rekrutacja na studia www. glos.umk.pl W numerze Rozpoczyna się rekrutacja na studia System Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie uruchomiony 23 kwietnia. Maturzyści będą mieć do wyboru 82 kierunki na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej części książki.

Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej części książki. 35 DANUTA PASZKOWSKA, ROBERT BEDNARZ Kto jest kim czyli absolwenci o sobie Przedstawiony materiał stanowi autoprezentację Absolwentów Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego. Oni także są sponsorami tej

Bardziej szczegółowo

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier

Homo Ludens. Numer 1/2009. Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Polskie Towarzystwo Badania Gier ISSN 2080-4555 Homo Ludens Czasopismo ludologiczne Polskiego Towarzystwa Badania Gier Czasopismo wydawane przy współpracy z Pracownią Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej

Bardziej szczegółowo

GAZETA ISSN 1642-6797. Rzeszów marzec kwiecien 2012 Nr 2/2012 (72)

GAZETA ISSN 1642-6797. Rzeszów marzec kwiecien 2012 Nr 2/2012 (72) GAZETA ISSN 1642-6797 Rzeszów marzec kwiecien 2012 Nr 2/2012 (72) Ciepłych i pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy prof. dr hab. Stanisław Uliasz Rektor Dni Otwarte Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów

publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów publikacja bezpłatna numer 7/14 (306), wrzesień 2014 NUMER SPECJALNY dla kandydatów Warszawa to największy ośrodek akademicki w Polsce studiuje tu niemal 300 tysięcy młodych osób z Polski i całego świata.

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych.

Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych. Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych. Na marginesie 40. jubileuszu 1970-2010 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Biuletyn Informacyjny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ISSN 2082-2650 Nr 1 (75) Kwiecień 2012 W Biuletyn Informacyjny numerze 2 Z obrad Senatu PUM 3 Wybory na kadencję 2012 2016 Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym

Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym ARCHIWUM HISTORII I FILOZOFII MEDYCYNY 2010, 73, 30 45 KAZIMIERZ JANICKI Poznańscy lekarze wojskowi w dwudziestoleciu międzywojennym Poznań Military Doctors in the Interwar Poradnia Alergologiczna, ul.

Bardziej szczegółowo

Anna Fedirko, Janusz Fedirko. Adam Drath geologist and researcher of Afghanistan

Anna Fedirko, Janusz Fedirko. Adam Drath geologist and researcher of Afghanistan Prace Geograficzne, zeszyt 132 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2013, 7 26 doi: 10.4467/20833113PG.13.001.1091 Adam Drath geolog i badacz Afganistanu Anna Fedirko, Janusz Fedirko

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo