Lista publicańiilor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista publicańiilor:"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jan A. Wendt Institutul de Geografie Universitatea din Gdansk Lista publicańiilor: CărŃi: 1. Wendt J., Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Geopolitical Studies, vol. 6., IG i PZ PAN, Warszawa, s Wendt J., Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s Wendt J., Przestrzenne zróŝnicowanie i uwarunkowania przenikania systemu demokratycznego w Polsce i w Rumunii. Carta Blanca, Warszawa, s Wendt J., Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Prace Geograficzne, nr 208, IG i PZ PAN, Warszawa, s Wendt J., Geografia turystyczna świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss CărŃi cu caracter ştiinńific editor şi co-editor: 1. Wendt J. (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium, Coastal Regions, no. 3, Gdańsk, p Ilies A., Wendt J. (eds.), Political geography in Central and Eastern Europe, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Wendt J., Ilies A. (eds.), Chosen problems of Political Geography in Central Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p Wendt J. (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Ilies A., Wendt J. (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, Oradea, p Wendt J., Bente F., Bodocan V., (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., (eds.) Revista Romania de Geografia Politica, Anul VI, nr. 1-2, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Chemerys A., Wendt J., (eds.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, National Academy of Public Administration, Lviv, p Czubla P., Wendt J. (red.), Przeglądowy atlas świata, Wydawnictwo Pascal, ss Wendt J., Czubla P. (red.) Wielki ilustrowany atlas Polski, Wydawnictwo Pascal, ss Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, ss Wendt J., (eds.), Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Wendt J., Ilies Al., (eds.), Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p. 92. Articole publicate (cu referenńi): 1. Wendt J., Zmiany w przeładunku towarów tranzytowych w polskich portach morskich w latach , [w]: T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t.i, Warszawa -Rzeszów, s Wendt J., Tranzyt w Europie Środkowej w latach , [w]: T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. II, Warszawa-Rzeszów 1996, s Michalski T., Jankowska M., Wendt J., HIV - AIDS epidemiologia i profilaktyka na początku lat 90- tych na przykładzie Trójmiasta, [w]: Problemy społeczne rozwoju regionalnego, Sosnowiec, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania rozwoju i zmian w przebiegu korytarzy tranzytowych w Europie Środkowej, [w]: J. Kitowski, T. Lijewski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. III, Rzeszów-Warszawa, s Wendt J., Michalski T., Zmiany demograficzne w województwach przygranicznych Polski północno-wschodniej w latach , [w]: Koszty społeczne migracji w regionach transgranicznych, Rzeszów, s Wendt J., Współczesne zmiany geopolityczne w Europie Środkowej, [w]: Kwartalnik Geograficzny, nr 1, s Pacuk M., Palmowski T., Szydarowski W., Wendt J., Transformations in Maritime Economy of the Southern Coast of the Baltic, [w]: J. W. Owsiński, A. Stępniak (eds.), The Nordic-Baltic Europe: Integration Risks, Bariers and Opportunities, Warsaw, s

2 8. Wendt J., Communication connections between Poland, Kaliningrad Region, Beylorussia and Lithuania, [w]: M. Koter, K. Heffner (eds.), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, Łódź, p Wendt J., Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, [w]: Studia Europejskie, nr 4(8), Centrum Europejskie UW, Warszawa, s Wendt J., Transport i tranzyt w strefie transgranicznej Polski, 1998, [w]: Problematyka współpracy transgranicznej, ISP PAN, Warszawa, s Wendt J., Morski aspekt polskiej polityki transportowej i tranzytowej, [w]: J.Kitowski, T.Lijewski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. IV, Rzeszów-Warszawa, s Wendt J., Postawy polityczne mieszkańców Gdyni, [w]: H. Piekarek-Jankowska, M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni, GTN, Gdańsk, s Wendt J., Reforma terytorialna w Polsce, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 3 (7), s Wendt J., Polska w Europie regionów, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 1(5), s Wendt J., Tranzyt przez Polskę, 1999, [w:] Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 1(3), s Wendt J., Geostrategiczne uwarunkowania połoŝenia Polski, [w:] Wojsko i wychowanie, nr 4, s Wendt J., Political Regionalization of East Prussia, 1999, [w:] M.Koter, K. Heffner, (eds.), Region and Regionalism, no. 4, Łódź-Opole, s Wendt J., Zmiana zaplecza i połoŝenia transportowego Gdańska i Gdyni, [w:] J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. V, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Rzyski S., Konflikt w Kosowie, [w:] Kwartalnik Geograficzny 1(9), s Wendt J., PołoŜenie geostrategiczne i geopolityczne Polski u schyłku XX wieku, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 1(9), s Wendt J., Raczyński M., Granice Polski w XX wieku, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 3 (11), s Wendt J., Klammer D., Istota samorządności gmin w Austrii i Polsce, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 4(12), s Wendt J., The geopolitical aspects of transit in the Central Europe, [w:] Central Europe since 1989, V. Puscas (eds.), Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, p Wendt J., Zaplecze tranzytowe polskich portów morskich, [w:] M. Dutkowski, (red.), Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionów Polski północnej, Regiony Nadmorskie, nr 1, Gdańsk, s Wendt J., Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej, [w:] J. Kitowski, T. Lijewski, (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VI, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Polityczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polskoukraińskim, [w:] B. Górz, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Lublin, s Wendt J., Transit problems of Poland`s East Neighbours on the Eve of Third Millenium, [w:] Revista Romana de Geografie Politica, nr 2, p Wendt J., Territorial structures of catholic church in Poland in the aspect of extension process of the European Union, [w:] J. Kitowski (eds.), Eastern borders of European integration processes, Rzeszów, p Wendt J., Administracinya nadziely Polszczi 20 st., [w:] Gistoriczny almanach, t. III, Garodna, s Wendt J., Municipalities in the Administrative System in Poland and Austria, [w:] Analele UniversităŃii din Oradea, t. X, p Wendt J., Terytorializacja władzy barierą rozwoju regionalnego, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław, s Wendt J., Territorailnaja reforma w Polsze [w:] Regionalnaja Ekonomika, no. 1(19), Institut Regionalnych daslidźeni, NAN Ukraini, Lviv, s Wendt J., Sieć kolejowa i drogowa w Rumunii po 1990 roku, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VII, Warszawa - Rzeszów, s Wendt J., The geopolitical aspects of transit in Central Europe, [w]: M. Antonsich, V. Kolossov, M. Paola Pagnini (eds.), Europe Between Political Geography and Geopolitics, t. II, Societa Geografica Italiana, Roma, p Wendt J., Zmiany geopolityczne na obszarze Europy Bałtyckiej, [w:] M. Pacuk (red.), Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji, Regiony nadmorskie, nr 2, Gdańsk, s Wendt J., Przestrzenne zróŝnicowanie przestępczości w Gdańsku, [w:] I. Łęcka (red.), Geografia róŝnorodności róŝnorodność w geografii, Warszawa, s Wendt J., The select methods of investigations in geostrategy and geopolitics, [w:] Ilies, J. Wendt (eds.), 2001, Political geography in Central and Eastern Europe, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Wendt J., Geopolitical Conditions of changes in Sea Economy in the Baltic Sea Region, [w:] J. Wendt (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Gdańsk, p

3 39. Wendt J., Administratiwnij podił polskich zemel do 1939 roku, [w:] Aktualni problemi witczinianoi i zarubiŝnoi istorii ta kulturi, Carpatika, UŜgorod, s Wendt J., The administrative division of Poland and the prospects of the transborder co-operation, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), Changing role of border areas and regional policies, Region and Regionalism, no. 5, Łódź - Opole, p Wendt J., Central Europe myth or reality, [w:] J. Kitowski (eds.), Spatial dimension of socioeconomic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20 th century, Rzeszów, p Wendt J., Przestrzenne aspekty systemu bankowego w Polsce, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, Rzeszów, s Wendt J., 2001, Territorialization of authority in Poland, [in:] Sabine de Habersack, Vasile Puşcaş, Viorel Ciubotă (eds.), DemocraŃia în Europa Centrală şi de Sud-Est : aspirańie şi realitate (secolele XIX - XX), Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, p Wendt J., Ilies A., Gospodarka morska Rumunii i w Polsce, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VIII, Warszawa - Rzeszów, s Wendt J. Michalski T., ZróŜnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w europejskich państwach postkomunistycznych, [w:] Pieniądze i więź, nr 1 (14), s Wendt J., Mass Media and the Problem of Public Life and Democratic Culture in Poland, [w:] I. Horga, R. de La Brosse (eds.), The Role of Mass Media and the New Information and Communication Technologies in the Democratisation Process of Central and Eastern European Societies, Bruxelles, p Wendt J., Centry choziajstwiennoj aktiwnosti w Polsze, [w:] Wiestnik Naucznoj Informacji, IME i PI RAN, no. 2, Moskwa, s Wendt J., Problemy badań w geostrategii i geopolityce, [w:] H. Rogacki, MoŜliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań, s Wendt J., Przewozy tranzytowe w Polsce w latach , [w:] J. Wendt (red.), 2002, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Wendt J., Cities as centres of power in Poland, [w:]: Mosella, tome XXVII, no. 1-2, Universite de Metz, p Wendt J., Diffusion du processus democratique de l`union Europeenne a lęurope centrale: comparison de la Pologne et de la Roumanie, [w:] Mosella, tome XXVII, no.3-4, p Wendt J., Uwarunkowania komunikacyjne dyfuzji systemów demokratycznych w Polsce i w Rumunii, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom IX, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Demokratyzacja Ŝycia a wzrost przestępczości w Polsce, [w:] T. Michalski (red.), Nowe wyzwania i tematy w edukacji geograficznej, Carta Blanca, Warszawa, s Wendt J., Territorial Division in Poland and Romania after the Second World War, [w:] Revista Romania de Geografie Politica, anul 5, nr 1, p Wendt J., Diffusion of Euroregions in Poland and Romania, [w:] A. Ilies, J. Wendt (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, p Wendt J, Poland and the EU`s Eastern Enlargement: An Explanatory Analysis of the Public Opinion, [w:]: A.Landuyt, R. de La Brosse, I.Horga (eds.), The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union, Bruxelles, p Wendt J., The demography of Romanians in Bessarabia and northern Bukovina, [w:] M.Koter, K. Heffner, (eds.), The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Region and Regionalism, no. 6, vol. 1, p Wendt J., Barriers and facilities in Diffussion of Democratic Standards in Poland and Romania, [w:] Revista Romania de Geografia Politica, Anul V, nr 2, p Wendt J., Ilies A Mniejszości etniczne a dyfuzja innowacji w Polsce i w Rumunii, [w:] Pieniądze i więź, nr 3(20), s Wendt J., 2003, Dyfuzja wybranych standardów demokratycznych w Rumunii po 1990 r. Gdańskie studia Międzynarodowe t. 2 nr 2, Wyd. Naukowe Askon, Warszawa,s Wendt J., Changes in the geopolitical and geostrategical position of the Kaliningrad district, [w:] T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (eds.), Economic, geopolitical and social problems of cooperation between Kaliningrad and Poland. Coastal regions, University of Gdańsk, Gdańsk, no. 6, p Wendt J., Nowa polityka w transporcie kolejowym w Rumunii na progu XXI w. [w:] T.Lijewski, J.Kitowski (red.) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom X, Warszawa Rzeszów, s Wendt J., Kozak K., Expansiunea capitalului german de presa in Polonia si Europa Centrala. [w:] Jurnalism & Comunicare, Universitatea din Bucuresti, nr 2, p

4 64. Wendt J., Ilies A., Kaliningrad: region de menace ou de cooperation?, [w]: Y. Richard, A.L. Sanguin (eds.), L Europe de l Est quinze ans apres la chute du mur. L Harmattan, Paris, p Wendt J., Ilies A., The changes of social structure and life conditions in Romanian cities, [w:] J.Wendt, F.Bente, V.Bodocan (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., Difference between Eastern and Western Polish euroregions, [w:] J.Wendt, F.Bente, V.Bodocan (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., Kozak K., Telepski M., Transparency, Mass media, Security and Corruption in Polish Political Life, [w:] M.M. Tavares Ribeiro, R. De La Brosse, I. Horga, International and European Security versus Explosion of Global Media, Bruxelles, p Wendt J., The Geopolitical Changes of Romanians situations in the Process of UE and NATO Elargement, [w:] J.Kitowski (eds.), Central and Eastern Europe at the Threshold of the European Union an opening Balance, Geopolitical studies, vol. 12, IG I PZ PAN, Warsaw, p Wendt J., Ilies A., 2004, Polish and Romanian changes of administrative division in the prospects of European enlargement. The upturns and threats [w:] J.Makowski, R.M. Sanchez Najero (eds.), La otra cara de la region: Region y desarrollo regional en el contexto de la globalizacion, UW, WGiSR, Warszawa, s Wendt J., 2004, Proces tworzenia i strukturalne zróŝnicowanie rumuńskich euroregionów [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, nr VIII/1, Wrocław, s Wendt J., 2005, The changes of religion structure at romanian cities case Oradea [w:] E. Klima (eds.), Religion in the Time of Changes, Space-society-economy, no. 7, Łódź, s Wendt J., 2005, Współpraca euroregionalna Mołdawii i Rumunii, w: W. Kosiedowski (red.), Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Włocławek, s Palmowski T., Michalski T., Wendt J., 2005, Demographic problems of the Kaliningrad Oblast, in: G. Cotelea (eds.), Politici Economice de Integrare Europeanăă, Polografic al ASEM, Chişinău, p Wendt J., 2005, The changes in demographical structure of Poland after the year 1990, in: G. Cotelea (eds.), Politici Economice de Integrare Europeanăă, Polografic al ASEM, Chişinău, p Wendt J., 2006, Baltic Europe at the beginning of XXI century, w: T. Palmowski (eds.), Baltic Europe from idea to reality, Coastal Regions, no. 11, University of Gdańsk, Gdynia Pelplin, s Wendt J., 2006, Europa Bałtycka na początku XXI wieku, w: T. Palmowski (red.), Europa Bałtycka od idei do rzeczywistości, Regiony Nadmorskie, nr 10, Uniwersytet Gdański, Gdynia Pelplin, s Wendt J., 2006, Polish cities as a centre of regional development, [in:] Chemerys A., Wendt J., (eds.), 2006, Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, National Academy of Public Administration, Lviv, p Wendt J., 2006, Ewolucja polityczna I współczesne znaczenie ziem dawnych Prus, w: J. Hochleitner, W. Moska (red.), Patriotyczne, społeczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania turystyki na śuławach i Mierzei Wiślanej, Fundacja Elbląg, Elbląg, s Derlaga A., Wendt J., 2006, Cross-border co-operation between the Republic of Romania, Ukraine and Moldova, w: J. Kitowski (eds.), Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe a balance of achievements, PAN, Geopolitical Studies, no 14, Warsaw, p Wendt J., Problemy realizacji reformy samorzadowej w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w: Demokraticzni ctandarti profesijnowo nawczanija ta dijalnosci publicznih sluzbowciw: teorija, praktika, Lwiwskij Regionalnyj Institut Dierzawnowo Uprawlenija, cz.ii, Lwiw, s Wendt J., Kopeć K., Konsekwencje nowego podziału administracyjnego kraju w Polsce, w: Demokraticzni standarti profesijnowo nawczanija ta dijalnosci publicznih sluzbowciw: teorija, praktika, Lwiwskij Regionalnyj Institut Dierzawnowo Uprawlenija, cz.ii, Lwiw, s Wendt J., 2007, Kontekst bałtycki, w: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin, s Wendt J., 2007, Ustalenie granicy polsko-rosyjskiej, w: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin, s Wendt J., 2007, Problemy realizacji reformy samorządowej w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w: P.I. Szewczuk (red.), Demokraticzni standarti profesijnovo navczanija ta dialnosti publicznich sluzbovciv: teorija, praktika, cz.2., Lwiw, s Wendt J., 2007, Teoretyczne aspekty przestrzennych badań społeczeństwa 85. obywatelskiego, "Uniwersitetski naukowi zapiski", Chmielnickij uniwersitet uprawlinnja ta prawa, Chmielnickij, no. 2(22), s

5 86. Wendt J., 2008, Zarys współczesnych zagroŝeń w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, w: T. Michalski, red, ZagroŜenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej, WS i P, Warszawa, s Wendt J., 2008, Romanian Euroregions at the process of European Integrations, Łodź /oddano do druku/ 88. Ilies A., Wendt J., 2008, The Impact of the EU Pre-Accession Process of Romania on the People s Bordercrossing Free Movement Right in the Adjacent Area, Łodź /oddano do druku/ 89. Wendt J., 2009, Koncepcja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce do 1997r., w: J. Hochleitner (red.), Miasto Elbląg. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego, UWM, Elbląg, s Ilies A., Grama V., Wendt J., Bodocan V., 2009, Geographical Management of a Borderless Area at the Internal/External Border of NATO and EU. Romanian Case (I), in Revista Română de Geografie Politică, Anul XI, nr. 2, Editura UniversităŃii din Oradea, pp Wendt J., 2009, Geografia historyczna w badaniach mniejszości węgierskiej w Rumunii, w: M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, UŁ, WSP, Legnica, ss Wendt J., 2010, Changes on East neighbors tourism in Poland, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, EUO, Oradea, s Nowak M., Wendt J., 2010, Hurghaga as one of the major destination of polish tourism, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in poland and Romania, EUO, Oradea, s Wendt J., 2010, Model dyfuzji innowacji i inne problemy badań w geopolityce i geostrategii, w: Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, s Wendt J., 2010, Bursztyn w sieci jako czynnik rozwoju turystyki, w: J. Hochleitner, (red.), Bursztynowy artefakt a kreowanie turystyki kulturowej, Instytut Turystyki Kulturowej, Jantar, s Note, recenzii, informańii cu caracter ştiinńific: 1. Wendt J., Rec: J. Groebel, J.H. Goldstein (eds.), 1989, Terrorism. Psychological Perspectives, Publicationes de la Universidad de Sevilla, [w]: Nauka dla Pokoju, 1990, vol.i, nr 1, s Wendt J., Rec: J. Price, 1989, The Antinuclear Movement, Boston, Mass, [w]: Nauka dla Pokoju, 1990, vol.i, nr 2-3, s Wendt J., Zaleski J., Rec: E.E.Rice, 1990, Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries, Berkeley-Los Angeles-London, University California Press, [w]: International Journal on World Peace, 1991,vol.VIII, nr2, s Wendt J., 1993, O nowy kształt Europy, Wywiad z prof. Jerzym Zaleskim, Gazeta Uniwersytecka, nr 4, s Wendt J., O nowy kształt Europy, Wywiad z prof. Jerzym Zaleskim/, [w]: Magazyn Gazety Uniwersyteckiej, nr 2, s Wendt J., Process of integration in Central Europe, [w]: AIESEC Global Seminar Series, Facts about integration, Warsaw, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania połoŝenia Polski w pracach W. Nałkowskiego i E. Romera, [w]: T. Wilgat, (red.), 43 Ogólnopolski Zjazd PTG, Lublin, s Pacuk M., Wendt J., 1994, Dzieło Mercatora w geografii transportu morskiego, [w:] A. Szymanowicz (red.), Czterysta lat spuścizny Merkatora, Szczecin s Wendt J., Rec. A. Piskozub, Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej, Gdańsk [w]: Studia Polityczne,1995, nr 4, s Wendt J., Tarkowski M., Działalność PRO w polskiej strefie odpowiedzialności w latach , [w:] Prace 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s Sagan I., Wendt J., Waloryzacja przestrzeni miejskiej i postawy polityczne mieszkańców, [w:] Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Toruń, s Wendt J., Tranzyt w Europie Środkowej, 1997, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 4, s Wendt J., Multimedialne systemy w dydaktyce geografii, [w:] Prace 45 Zjazdu PTG, Warszawa, s Wendt J., Odkrywcy Ameryki, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 2/3, s Wendt J., Rec. Nicolae Edroiu, Vasile Puscas, The Hungarians of Romania, Fundatia Culturala Romana, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996, [w:] Studia Europejskie, CEUW, nr 2(6), Warszawa, s Wendt J., Rzyski S., Sztolcman J., Postawy wyborcze mieszkańców Gdyni w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1990 roku, [w:] M. Kistowski (red.), Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, Gdańsk, s Wendt J., Guide to the excursions, 1998, w: Documentation of Multicultural Regions and Cities, The 6 th Łódź International Conference on Political Geography, Krynica Morska September 1998, Łódź-Opole-Gdańsk, p

6 18. Wendt J. Michalski T., Materiały konferencji Baltic Europe on the eve of third illenium development perspectives and threats. A tribut to Jerzy Zaleski, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Gdynia, ss Wendt J., śyciorys Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Materiały konferencji Europa Bałtycka u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagroŝenia, Katedra Geografii Rozwoju regionalnego, Gdynia, s Wendt J., Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Kwartalnik Geograficzny nr 3 (11), s Wendt J., Pomorze - Europa Bałtycka w badaniach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego, opracowanie zbiorowe, [w:] J. Rachoń (red.), Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim, GTN, Gdańsk, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania zmian w gospodarce morskiej w regionie Morza Bałtyckiego, [w:] Oceanografia. Od wiedzy do praktyki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, , Gdynia, s Klammer D., Wendt J., Aufbruch in die Selbstverwaltung, Kommunal, Das Fachmagazin fur Osterreichs Gemeinde, nr 9, s Wendt J., Jubileusz 50 lecia pracy naukowej i 75 lecia urodzin Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Przegląd Geograficzny, t. LXXII, Z. 1 2, s Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., Multimedia w nauczaniu przyrody, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Przestrzenne zmiany ośrodków władzy w Polsce, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Terytorialna dywersyfikacja elektoratu w Gdyni, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Introduction, w: J. Wendt (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Gdańsk, s Wendt J., Cities as a centres of authority from perspectives of transformation in Poland, [w:] Planning for Cities in the 21 st Century: Opportunities and Challanges, World Planning Schools Congress, Shanghai, s. 7. (całość na stronie: 30. Wendt J., System transportowy w Rumunii, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery współpracy transgranicznej bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, Rzeszów, s Wendt J., Problems of administrative division of Carpathian Region, [w:] V. Kolossov (eds.), Rasselenije, etnokulturnaja mozaika, geopolitika i bezopasnosć gornych stran, Moskwa Stawropol, s Wendt J., Przedmowa, [w:] J. Wendt (red.), 2002, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Ilies A., Wendt J., Preface, [w:] A. Ilies, J.Wendt (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, p Wendt J., Rec. T. Michalski, Geografia ekonomiczna, Gdańsk, /maszynopis/. 35. Wendt J., Bente F., Bodocan V., (eds.), Preface. [w:] Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Michalski T., Suska-Wróbel R. Wendt J., Program studiów geografii z przedsiębiorczością na studiach geografii UG /maszynopis/ 37. Michalski T., Suska-Wróbel R. Wendt J., Program studiów geografii z przyroda na studiach geografii UG /maszynopis/ 38. J. Wendt, 2008, Rev. E. Klima, Wybrane zagadnienia geografii Australii, Uniwersytet Łódzki, p.248. Wendt J., 2009, Rec.: 2009, Colin Flint, 2008, Wstęp do geopolityki, WN PWN, Warszawa. 39. Wendt J., 2008, (rec.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 9, WUŁ, /maszynopis/, Łódź. 40. Wendt J., 2008, (rec.), Population decline in Polish and Czech cities during post-socialism: Looking behind the official statistics, Urban Studies, Glasgow. 41. Wendt J., 2009, Recenzja wydawnicza: Biuletyn KPZK pt.: Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, autorstwa: Tomasza Komornickiego, Przemysława Śleszyńskiego, Piotra Rosika i Wojciecha Pomianowskiego, przy współpracy Marcina Stępniaka i Piotra Siłki, Warszawa Wendt J., 2009, Recenzja wydawnicza: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, pod redakcją Tomasza Komornickiego i Przemysława Śleszyńskiego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa Wendt J., 2009, Rev. PhD.: Daiva Verkuleviciute, The territorial differences of the living standards in Lithuania according to social economical factors. Vilnius University, Wendt J., Rev. PhD.: Renata Anisiewicz, Rozwój polsko-kaliningradzkich powiązań transgranicznych przed 1990 rokiem, 30/06/2011, Gdańsk University 6

7 45. Lach Z., Wendt J. 2010, Wstęp, w: Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, s Wendt J., 2010, Foreword, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, EUO, Oradea, s Rec. J. Potulski, 2010, Geopolityka, (dla Instytut geopolityki, Częstochowa) 48. Rec. J. Potulski, 2010, Wstęp do geopolityki (IG, Czestochowa) 49. Wendt J., (eds.), 2011, Roreword, in: Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Wendt J., Ilies Al., (eds.), Foreword, in: 7Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Manuale: 1. Wendt J., Historia. Podręcznik dla klasy VIII, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Podręcznik klasa VIII, Wydawnictwo M.RoŜak, Wydanie II poprawione, Gdańsk, ss Parysek J.J., Wendt J., Historia i społeczeństwo. Podręcznik, klasa IV, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Historia, Podręcznik, II klasa gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Podręcznik do III klasy gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Makowski J., Augustyniak J., Wendt J., Planeta Ziemia. Podręcznik do geografii, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy III gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, Wydanie II, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy III gimnazjum, Wydanie II, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Olender W., Wendt J., Historia. Zeszyt ćwiczeń klasa VIII, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Libionka D., Madej S., Wendt J., Historia i społeczeństwo, zeszyt ćwiczeń klasa IV, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., WendtJ., 2000, Historia, II gimnazjum zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Zeszyt ćwiczeń do klasy III gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss. 96. Lucrări multimedia (CD): 1. Wendt J., Jaworska E., Geografia G1 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydanie w 2. Wendt J., Raczyński M., Historia G1 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 3. Wendt J., Czepczyński M., Historia i społeczeństwo P4 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 4. Wendt J., Lehman P., Jaworska E., Przyroda P4 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 5. Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., 2001, Geografia G2- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 6. Wendt J., Przybyliński M., Historia G2- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 7. Wendt J., Wróblewska M., Lehman P., Przyroda P5- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 8. Wendt J., Przyborska A., Historia i społeczeństwo P5- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD ROM. 9. Wendt J., Parysek J.J., Jaworska E., Geografia G3- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 10. Wendt J., Historia G3- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 11. Wendt J., Jaworska E., Wróblewska M., Lehman P., Przyroda P6- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 12. Wendt J., Przyborska A., Historia i społeczeństwo P6- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 13. Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., Przedsiębiorczość. Podręcznik do liceum, YDP, Gdańsk, wydane w 7

8 Cursuri: 1. Wendt J., Autorski program nauczania geografii i ekonomii dla klasy o profilu geograficznoekonomicznym w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 1993, Gdańsk, zatwierdzony przez MEN 14 maja 1993r., /maszynopis/. 2. Parysek J.J., Wendt J., Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo w klasach IV-VI dla zreformowanej szkoły podstawowej, w: Kwartalnik Geograficzny, nr 2(10), s Parysek J.J., Wendt J., Program nauczania historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej klasy IV-VI, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Makowski J., Augustyniak J., Wendt J., Program nauczania do geografii dla liceum ogólnokształcącego, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki geografii w gimnazjum, YDP, Gdańsk, wydane w 6. Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki historii w gimnazjum, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 7. Godzic W., Ciborowska H., Piaseczka B., Bąk J., Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki języka polskiego, YDP, Gdańsk, wydane w 8. Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, YDP, Gdańsk, wydane w 9. Wendt J., Jaworska E., Pastwa J., Przewodnik metodyczny do encyklopedii WIEM 2004, YDP, Gdańsk, wydanie w Altele: 1. Wendt J., Ameryka Południowa, Optimus Nexus, Gdańsk, wydane w 2. Wendt J., Ameryka Północna, opracowanie części płyty dot. Zestawu prezentacji zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej, Optimus Nexus, Gdańsk, wydane w 3. Wendt J., Ameryka Południowa, opracowanie części płyty dot. Zestawu prezentacji zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej, II wydanie, Optimus - Pascal, Bielsko-Biała, wydane na CD- Room. 4. Wendt J., Rec. Program nauczania historii dla gimnazjum klasy I-III, 1999, /maszynopis/. 5. Wendt J., Materiał źródłowy do pytań maturalnych z historii, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Gdańsk, egzamin maturalny z historii maj 2000r., s Wendt J., Materiał źródłowy do pytań maturalnych z historii, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Gdańsk, [w:] Historia, Gazeta Wyborcza, Gazeta Morska, nr 102 (3093), 2-3 maj 2001, s Wendt J., Słów kilka o dydaktyce, YDP, Gdańsk, /maszynopis/. 8. Wendt J., 2004, Konsultacje: Unia Europejska. Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 9. Wendt J., 2004, Konsultacje: Turystyczny Atlas Polski, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 10. Wendt J., 2005, Konsultacje: Turystyczny Atlas Europy Środkowej, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 11. Wendt J., 2005, Konsultacje: Poland. Tourist Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 12. Wendt J., 2005, Konsultacje: Polen. Touristischer Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. Proiecte de cercetare/granturi: Anul Număr: KBN, BW, Statut Titlul Phare KBN 771/H01/97/ (Director I. Sagan) Podzielone miasto- społeczne i przestrzenne konsekwencje zmian polityki miejskiej na przykładzie Gdyni KBN 063/P04/97/13 Director Geografia władzy w Polsce KBN 6/PO4/E/ (Director Wydanie VI tomu Geopolitical Studies : Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie KBN 6/P04/E/ BW BW M. Rościszewski) Środkowej, IG i PZ PAN, Warszawa, Director Geograficzne i geopolityczne determinanty dyfuzji systemów demokratycznych w Europie Środkowej Director (Director T. Palmowski) Tranzyt przez terytorium Polski i Europy Środkowej w zmiennych warunkach geopolitycznych. Dywersyfikacja struktury przestrzennej południowego wybrzeŝa Bałtyku BW Czynniki rozwoju obszarów nadmorskich. 8

9 (Director M. Dutkowski) BW Director Europa Bałtycka u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagroŝenia BW Director Geografia elektoralna w Rumunii BW Director Cities as a centres of authority from perspectives of transformation in Poland BW Director Współpraca w euroregionach a dyfuzja standardów demokratycznych na granicach PHARE FW-SPF-49/ BW Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki KBN) Nr 2 P04E BW BW (Director T. Palmowski) Director (Director T. Palmowski) Polski w okresie rozszerzenia się UE. Regional development in cross border areas of north east Poland and the Kaliningrad Oblast. Przestrzenne wymiary kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy północnowschodnimi województwami Polski a Obwodem Kaliningradzkim w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej Director Nowa granica wschodnia UE w Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii Director Nowa granica wschodnia UE w Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii Prof univ dr WENDT A. Jan 9

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Jerzy KITOWSKI, prof. UR tel. 17 872 1694 e-mail: kitowski@univ.rzeszow.pl adres: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój 204 Stanowisko: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Finansów

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (ze stopniem naukowym) Lidia Mierzejewska, prof. dr hab. prof. UAM Adres e-mail oraz link do profilu na ResearchGate mierzeja@amu.edu.pl Wykształcenie Geograf - mgr 1994, dr 1999, hab.

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Katarzyna Kulczyńska dr, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) katakul@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Dr Joanna Dominiak Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) dominiak@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

ekonomicznych w rolnictwie

ekonomicznych w rolnictwie Konrad Ł. Czapiewski Polska Akademia Nauk Zakład Przestrzennego Zagospodarowania i BR Krzysztof Janc Uniwersytet Wrocławski Zakład Zagospodarowania Przestrzennego O roli wykształcenia na roli Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Turystyka i Rekreacja Studia drugiego stopnia Studia stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SOCJOLOGIA CZASU WOLNEGO Wydział Wychowania Fizycznego Katedra Nauk Humanistycznych Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Sportu Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski Curriculum Vitae 1. Nazwisko: Ejsmont 2. Imiona: Zbigniew 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r. 4. Narodowość: polska 5. Wykształcenie: wyższe Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE Kierunek: Specjalność: Forma studiów: Profil kształcenia: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

NOWE POGEANICZE. Litwa Łotwa. Praca zbiorowa pod redakcją Eufemii Teickrnann SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODAEKI ŚWIATOWEJ

NOWE POGEANICZE. Litwa Łotwa. Praca zbiorowa pod redakcją Eufemii Teickrnann SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODAEKI ŚWIATOWEJ NOWE POGEANICZE Litwa Łotwa Praca zbiorowa pod redakcją Eufemii Teickrnann SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA KOLEGIUM GOSPODAEKI ŚWIATOWEJ POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE Spis treści (Contents) List Prezydenta Republiki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr hab. Anna Kołodziejczak - profesor nadzwyczajny Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka II, rok ak. 2010-11, studia stacjonarne. 2.2.2. Semestr IV

Pakiet ECTS Europeistyka II, rok ak. 2010-11, studia stacjonarne. 2.2.2. Semestr IV 2.2.2. Semestr IV 26 14.1I37.E212 Nazwa : Evolutionary Foundations of Human Behaviour - Ewolucyjne podstawy zachowań ludzkich Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj stacjonarne 2 IV wykład 15 2 fakultet angielski

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10 Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 1 3.06.10 WPROWDZENIE Michał Górski były Prezes Fundacji Tomasz Studzieniecki były Kierownik Zakładu Turystyki ARR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. zw. dr hab. Janusz Ostaszewski Dyrektor Instytutu Finansów Prof. zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Finansów PUBLIKACJE: Lp. Autor/ red. naukowy Tytuł Wydawnictwo Okładka 2015 1 Kapitał obrotowy netto w przedsiębiorstwie i metody jego pomiaru, w: O nowy ład finansowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Białystok 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I WZROST GOSPODARCZY I JEGO ZWIĄZKI Z TRANSPORTEM W

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Urban Geography

KARTA KURSU. Urban Geography KARTA KURSU Geografia II stopień studia niestacjonarne aktualizacja 2015/2016 Nazwa Nazwa w j. ang. Geografia miast Urban Geography Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Agnieszka Kwiatek- Sołtys Zespół

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Magdalena Wdowicka, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) magdalena.wdowicka@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polskie Towarzystwo Geograficzne POLITYKA PRZESTRZENNA A TRANSPORTOWA EWALUACJA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Politologia SPECJALNOŚĆ: ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Historia polityczna Polski XX w.. Współczesna

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Seminaria naukowców i praktyków Port Community System Seminaria naukowców i praktyków Debata Jaka Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy

pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Doswiadczenia transformacji systemowej w panstwach Europy Srodkowej i Wschodniej pod redakcjg Marka Baranskiego, Natalii Rudakiewicz, Macieja Guzy Wydawnictwo Uniwersytetu Sl^skiego Katowice 2015 Spis

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współpraca transgraniczna ze wschodnimi Kod

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Posiedzenie Naukowe Zakładu Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN 25 listopada Warszawa PROBLEMATYKA 1. Zagadnienia koncepcyjno-teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania geografii komunikacji

Problemy i wyzwania geografii komunikacji Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański Katedra Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Łukasz Mikuła, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) mikula@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroctawskiego 33/1. i gospodarki przestrzennej. T. 1

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroctawskiego 33/1. i gospodarki przestrzennej. T. 1 Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroctawskiego 33/1 Wspölczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1 pod redakcjg Stanislawa Cioka i Sylwii

Bardziej szczegółowo

Geografia. Poznać,, zrozumieć

Geografia. Poznać,, zrozumieć Geografia. Poznać,, zrozumieć Szkoły ponadgimnazjalne.. Zakres podstawowy Nowość 2009 Źródło: CKE Poznać Zrozumieć Polubić i Zdać Dział 1. Ludność i osadnictwo Rozmieszczenie ludności na świecie 36 Zmiany

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na )

Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na ) Prof. dr hab. Wanda M. Gaczek, prof. zw. UEP dorobek publikacyjny ( stan na 4.05.2016) Monografia naukowa Źródło : Baza osiągnięć UEP 1. Marcinowicz, D., Kaczmarek, M., Gaczek, W., 2006, Poznański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS. Znajomość języków obcych: Biegła w mowie i piśmie: rosyjski, angielski Dostateczna: hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, czeski i inne.

ŻYCIORYS. Znajomość języków obcych: Biegła w mowie i piśmie: rosyjski, angielski Dostateczna: hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, czeski i inne. Roman Szul Ul. Migdałowa 10 m. 80 02-796 Warszawa r.szul@chello.pl ŻYCIORYS profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego Data i miejsce urodzenia: 19.10.1952, Turze Pole (woj. Podkarpackie) Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

Reprywatyzacja jedno z kluczowych wyzwań polityki mieszkaniowej w Warszawie

Reprywatyzacja jedno z kluczowych wyzwań polityki mieszkaniowej w Warszawie HOUSING POLICY IN PRACTICE. BERLIN, PARIS AND WARSAW CASE STUDY, Warsaw, 14.11.2016 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego Urząd M.st. Warszawy Reprywatyzacja jedno z kluczowych

Bardziej szczegółowo