Lista publicańiilor:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista publicańiilor:"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jan A. Wendt Institutul de Geografie Universitatea din Gdansk Lista publicańiilor: CărŃi: 1. Wendt J., Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Geopolitical Studies, vol. 6., IG i PZ PAN, Warszawa, s Wendt J., Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s Wendt J., Przestrzenne zróŝnicowanie i uwarunkowania przenikania systemu demokratycznego w Polsce i w Rumunii. Carta Blanca, Warszawa, s Wendt J., Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Prace Geograficzne, nr 208, IG i PZ PAN, Warszawa, s Wendt J., Geografia turystyczna świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss CărŃi cu caracter ştiinńific editor şi co-editor: 1. Wendt J. (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium, Coastal Regions, no. 3, Gdańsk, p Ilies A., Wendt J. (eds.), Political geography in Central and Eastern Europe, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Wendt J., Ilies A. (eds.), Chosen problems of Political Geography in Central Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p Wendt J. (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Ilies A., Wendt J. (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, Oradea, p Wendt J., Bente F., Bodocan V., (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., (eds.) Revista Romania de Geografia Politica, Anul VI, nr. 1-2, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Chemerys A., Wendt J., (eds.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, National Academy of Public Administration, Lviv, p Czubla P., Wendt J. (red.), Przeglądowy atlas świata, Wydawnictwo Pascal, ss Wendt J., Czubla P. (red.) Wielki ilustrowany atlas Polski, Wydawnictwo Pascal, ss Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, ss Wendt J., (eds.), Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Wendt J., Ilies Al., (eds.), Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p. 92. Articole publicate (cu referenńi): 1. Wendt J., Zmiany w przeładunku towarów tranzytowych w polskich portach morskich w latach , [w]: T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t.i, Warszawa -Rzeszów, s Wendt J., Tranzyt w Europie Środkowej w latach , [w]: T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. II, Warszawa-Rzeszów 1996, s Michalski T., Jankowska M., Wendt J., HIV - AIDS epidemiologia i profilaktyka na początku lat 90- tych na przykładzie Trójmiasta, [w]: Problemy społeczne rozwoju regionalnego, Sosnowiec, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania rozwoju i zmian w przebiegu korytarzy tranzytowych w Europie Środkowej, [w]: J. Kitowski, T. Lijewski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. III, Rzeszów-Warszawa, s Wendt J., Michalski T., Zmiany demograficzne w województwach przygranicznych Polski północno-wschodniej w latach , [w]: Koszty społeczne migracji w regionach transgranicznych, Rzeszów, s Wendt J., Współczesne zmiany geopolityczne w Europie Środkowej, [w]: Kwartalnik Geograficzny, nr 1, s Pacuk M., Palmowski T., Szydarowski W., Wendt J., Transformations in Maritime Economy of the Southern Coast of the Baltic, [w]: J. W. Owsiński, A. Stępniak (eds.), The Nordic-Baltic Europe: Integration Risks, Bariers and Opportunities, Warsaw, s

2 8. Wendt J., Communication connections between Poland, Kaliningrad Region, Beylorussia and Lithuania, [w]: M. Koter, K. Heffner (eds.), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, Łódź, p Wendt J., Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, [w]: Studia Europejskie, nr 4(8), Centrum Europejskie UW, Warszawa, s Wendt J., Transport i tranzyt w strefie transgranicznej Polski, 1998, [w]: Problematyka współpracy transgranicznej, ISP PAN, Warszawa, s Wendt J., Morski aspekt polskiej polityki transportowej i tranzytowej, [w]: J.Kitowski, T.Lijewski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. IV, Rzeszów-Warszawa, s Wendt J., Postawy polityczne mieszkańców Gdyni, [w]: H. Piekarek-Jankowska, M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni, GTN, Gdańsk, s Wendt J., Reforma terytorialna w Polsce, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 3 (7), s Wendt J., Polska w Europie regionów, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 1(5), s Wendt J., Tranzyt przez Polskę, 1999, [w:] Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 1(3), s Wendt J., Geostrategiczne uwarunkowania połoŝenia Polski, [w:] Wojsko i wychowanie, nr 4, s Wendt J., Political Regionalization of East Prussia, 1999, [w:] M.Koter, K. Heffner, (eds.), Region and Regionalism, no. 4, Łódź-Opole, s Wendt J., Zmiana zaplecza i połoŝenia transportowego Gdańska i Gdyni, [w:] J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. V, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Rzyski S., Konflikt w Kosowie, [w:] Kwartalnik Geograficzny 1(9), s Wendt J., PołoŜenie geostrategiczne i geopolityczne Polski u schyłku XX wieku, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 1(9), s Wendt J., Raczyński M., Granice Polski w XX wieku, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 3 (11), s Wendt J., Klammer D., Istota samorządności gmin w Austrii i Polsce, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 4(12), s Wendt J., The geopolitical aspects of transit in the Central Europe, [w:] Central Europe since 1989, V. Puscas (eds.), Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, p Wendt J., Zaplecze tranzytowe polskich portów morskich, [w:] M. Dutkowski, (red.), Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionów Polski północnej, Regiony Nadmorskie, nr 1, Gdańsk, s Wendt J., Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej, [w:] J. Kitowski, T. Lijewski, (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VI, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Polityczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polskoukraińskim, [w:] B. Górz, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Lublin, s Wendt J., Transit problems of Poland`s East Neighbours on the Eve of Third Millenium, [w:] Revista Romana de Geografie Politica, nr 2, p Wendt J., Territorial structures of catholic church in Poland in the aspect of extension process of the European Union, [w:] J. Kitowski (eds.), Eastern borders of European integration processes, Rzeszów, p Wendt J., Administracinya nadziely Polszczi 20 st., [w:] Gistoriczny almanach, t. III, Garodna, s Wendt J., Municipalities in the Administrative System in Poland and Austria, [w:] Analele UniversităŃii din Oradea, t. X, p Wendt J., Terytorializacja władzy barierą rozwoju regionalnego, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław, s Wendt J., Territorailnaja reforma w Polsze [w:] Regionalnaja Ekonomika, no. 1(19), Institut Regionalnych daslidźeni, NAN Ukraini, Lviv, s Wendt J., Sieć kolejowa i drogowa w Rumunii po 1990 roku, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VII, Warszawa - Rzeszów, s Wendt J., The geopolitical aspects of transit in Central Europe, [w]: M. Antonsich, V. Kolossov, M. Paola Pagnini (eds.), Europe Between Political Geography and Geopolitics, t. II, Societa Geografica Italiana, Roma, p Wendt J., Zmiany geopolityczne na obszarze Europy Bałtyckiej, [w:] M. Pacuk (red.), Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji, Regiony nadmorskie, nr 2, Gdańsk, s Wendt J., Przestrzenne zróŝnicowanie przestępczości w Gdańsku, [w:] I. Łęcka (red.), Geografia róŝnorodności róŝnorodność w geografii, Warszawa, s Wendt J., The select methods of investigations in geostrategy and geopolitics, [w:] Ilies, J. Wendt (eds.), 2001, Political geography in Central and Eastern Europe, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Wendt J., Geopolitical Conditions of changes in Sea Economy in the Baltic Sea Region, [w:] J. Wendt (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Gdańsk, p

3 39. Wendt J., Administratiwnij podił polskich zemel do 1939 roku, [w:] Aktualni problemi witczinianoi i zarubiŝnoi istorii ta kulturi, Carpatika, UŜgorod, s Wendt J., The administrative division of Poland and the prospects of the transborder co-operation, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), Changing role of border areas and regional policies, Region and Regionalism, no. 5, Łódź - Opole, p Wendt J., Central Europe myth or reality, [w:] J. Kitowski (eds.), Spatial dimension of socioeconomic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20 th century, Rzeszów, p Wendt J., Przestrzenne aspekty systemu bankowego w Polsce, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, Rzeszów, s Wendt J., 2001, Territorialization of authority in Poland, [in:] Sabine de Habersack, Vasile Puşcaş, Viorel Ciubotă (eds.), DemocraŃia în Europa Centrală şi de Sud-Est : aspirańie şi realitate (secolele XIX - XX), Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, p Wendt J., Ilies A., Gospodarka morska Rumunii i w Polsce, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VIII, Warszawa - Rzeszów, s Wendt J. Michalski T., ZróŜnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w europejskich państwach postkomunistycznych, [w:] Pieniądze i więź, nr 1 (14), s Wendt J., Mass Media and the Problem of Public Life and Democratic Culture in Poland, [w:] I. Horga, R. de La Brosse (eds.), The Role of Mass Media and the New Information and Communication Technologies in the Democratisation Process of Central and Eastern European Societies, Bruxelles, p Wendt J., Centry choziajstwiennoj aktiwnosti w Polsze, [w:] Wiestnik Naucznoj Informacji, IME i PI RAN, no. 2, Moskwa, s Wendt J., Problemy badań w geostrategii i geopolityce, [w:] H. Rogacki, MoŜliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań, s Wendt J., Przewozy tranzytowe w Polsce w latach , [w:] J. Wendt (red.), 2002, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Wendt J., Cities as centres of power in Poland, [w:]: Mosella, tome XXVII, no. 1-2, Universite de Metz, p Wendt J., Diffusion du processus democratique de l`union Europeenne a lęurope centrale: comparison de la Pologne et de la Roumanie, [w:] Mosella, tome XXVII, no.3-4, p Wendt J., Uwarunkowania komunikacyjne dyfuzji systemów demokratycznych w Polsce i w Rumunii, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom IX, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Demokratyzacja Ŝycia a wzrost przestępczości w Polsce, [w:] T. Michalski (red.), Nowe wyzwania i tematy w edukacji geograficznej, Carta Blanca, Warszawa, s Wendt J., Territorial Division in Poland and Romania after the Second World War, [w:] Revista Romania de Geografie Politica, anul 5, nr 1, p Wendt J., Diffusion of Euroregions in Poland and Romania, [w:] A. Ilies, J. Wendt (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, p Wendt J, Poland and the EU`s Eastern Enlargement: An Explanatory Analysis of the Public Opinion, [w:]: A.Landuyt, R. de La Brosse, I.Horga (eds.), The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union, Bruxelles, p Wendt J., The demography of Romanians in Bessarabia and northern Bukovina, [w:] M.Koter, K. Heffner, (eds.), The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Region and Regionalism, no. 6, vol. 1, p Wendt J., Barriers and facilities in Diffussion of Democratic Standards in Poland and Romania, [w:] Revista Romania de Geografia Politica, Anul V, nr 2, p Wendt J., Ilies A Mniejszości etniczne a dyfuzja innowacji w Polsce i w Rumunii, [w:] Pieniądze i więź, nr 3(20), s Wendt J., 2003, Dyfuzja wybranych standardów demokratycznych w Rumunii po 1990 r. Gdańskie studia Międzynarodowe t. 2 nr 2, Wyd. Naukowe Askon, Warszawa,s Wendt J., Changes in the geopolitical and geostrategical position of the Kaliningrad district, [w:] T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (eds.), Economic, geopolitical and social problems of cooperation between Kaliningrad and Poland. Coastal regions, University of Gdańsk, Gdańsk, no. 6, p Wendt J., Nowa polityka w transporcie kolejowym w Rumunii na progu XXI w. [w:] T.Lijewski, J.Kitowski (red.) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom X, Warszawa Rzeszów, s Wendt J., Kozak K., Expansiunea capitalului german de presa in Polonia si Europa Centrala. [w:] Jurnalism & Comunicare, Universitatea din Bucuresti, nr 2, p

4 64. Wendt J., Ilies A., Kaliningrad: region de menace ou de cooperation?, [w]: Y. Richard, A.L. Sanguin (eds.), L Europe de l Est quinze ans apres la chute du mur. L Harmattan, Paris, p Wendt J., Ilies A., The changes of social structure and life conditions in Romanian cities, [w:] J.Wendt, F.Bente, V.Bodocan (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., Difference between Eastern and Western Polish euroregions, [w:] J.Wendt, F.Bente, V.Bodocan (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., Kozak K., Telepski M., Transparency, Mass media, Security and Corruption in Polish Political Life, [w:] M.M. Tavares Ribeiro, R. De La Brosse, I. Horga, International and European Security versus Explosion of Global Media, Bruxelles, p Wendt J., The Geopolitical Changes of Romanians situations in the Process of UE and NATO Elargement, [w:] J.Kitowski (eds.), Central and Eastern Europe at the Threshold of the European Union an opening Balance, Geopolitical studies, vol. 12, IG I PZ PAN, Warsaw, p Wendt J., Ilies A., 2004, Polish and Romanian changes of administrative division in the prospects of European enlargement. The upturns and threats [w:] J.Makowski, R.M. Sanchez Najero (eds.), La otra cara de la region: Region y desarrollo regional en el contexto de la globalizacion, UW, WGiSR, Warszawa, s Wendt J., 2004, Proces tworzenia i strukturalne zróŝnicowanie rumuńskich euroregionów [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, nr VIII/1, Wrocław, s Wendt J., 2005, The changes of religion structure at romanian cities case Oradea [w:] E. Klima (eds.), Religion in the Time of Changes, Space-society-economy, no. 7, Łódź, s Wendt J., 2005, Współpraca euroregionalna Mołdawii i Rumunii, w: W. Kosiedowski (red.), Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Włocławek, s Palmowski T., Michalski T., Wendt J., 2005, Demographic problems of the Kaliningrad Oblast, in: G. Cotelea (eds.), Politici Economice de Integrare Europeanăă, Polografic al ASEM, Chişinău, p Wendt J., 2005, The changes in demographical structure of Poland after the year 1990, in: G. Cotelea (eds.), Politici Economice de Integrare Europeanăă, Polografic al ASEM, Chişinău, p Wendt J., 2006, Baltic Europe at the beginning of XXI century, w: T. Palmowski (eds.), Baltic Europe from idea to reality, Coastal Regions, no. 11, University of Gdańsk, Gdynia Pelplin, s Wendt J., 2006, Europa Bałtycka na początku XXI wieku, w: T. Palmowski (red.), Europa Bałtycka od idei do rzeczywistości, Regiony Nadmorskie, nr 10, Uniwersytet Gdański, Gdynia Pelplin, s Wendt J., 2006, Polish cities as a centre of regional development, [in:] Chemerys A., Wendt J., (eds.), 2006, Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, National Academy of Public Administration, Lviv, p Wendt J., 2006, Ewolucja polityczna I współczesne znaczenie ziem dawnych Prus, w: J. Hochleitner, W. Moska (red.), Patriotyczne, społeczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania turystyki na śuławach i Mierzei Wiślanej, Fundacja Elbląg, Elbląg, s Derlaga A., Wendt J., 2006, Cross-border co-operation between the Republic of Romania, Ukraine and Moldova, w: J. Kitowski (eds.), Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe a balance of achievements, PAN, Geopolitical Studies, no 14, Warsaw, p Wendt J., Problemy realizacji reformy samorzadowej w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w: Demokraticzni ctandarti profesijnowo nawczanija ta dijalnosci publicznih sluzbowciw: teorija, praktika, Lwiwskij Regionalnyj Institut Dierzawnowo Uprawlenija, cz.ii, Lwiw, s Wendt J., Kopeć K., Konsekwencje nowego podziału administracyjnego kraju w Polsce, w: Demokraticzni standarti profesijnowo nawczanija ta dijalnosci publicznih sluzbowciw: teorija, praktika, Lwiwskij Regionalnyj Institut Dierzawnowo Uprawlenija, cz.ii, Lwiw, s Wendt J., 2007, Kontekst bałtycki, w: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin, s Wendt J., 2007, Ustalenie granicy polsko-rosyjskiej, w: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin, s Wendt J., 2007, Problemy realizacji reformy samorządowej w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w: P.I. Szewczuk (red.), Demokraticzni standarti profesijnovo navczanija ta dialnosti publicznich sluzbovciv: teorija, praktika, cz.2., Lwiw, s Wendt J., 2007, Teoretyczne aspekty przestrzennych badań społeczeństwa 85. obywatelskiego, "Uniwersitetski naukowi zapiski", Chmielnickij uniwersitet uprawlinnja ta prawa, Chmielnickij, no. 2(22), s

5 86. Wendt J., 2008, Zarys współczesnych zagroŝeń w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, w: T. Michalski, red, ZagroŜenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej, WS i P, Warszawa, s Wendt J., 2008, Romanian Euroregions at the process of European Integrations, Łodź /oddano do druku/ 88. Ilies A., Wendt J., 2008, The Impact of the EU Pre-Accession Process of Romania on the People s Bordercrossing Free Movement Right in the Adjacent Area, Łodź /oddano do druku/ 89. Wendt J., 2009, Koncepcja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce do 1997r., w: J. Hochleitner (red.), Miasto Elbląg. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego, UWM, Elbląg, s Ilies A., Grama V., Wendt J., Bodocan V., 2009, Geographical Management of a Borderless Area at the Internal/External Border of NATO and EU. Romanian Case (I), in Revista Română de Geografie Politică, Anul XI, nr. 2, Editura UniversităŃii din Oradea, pp Wendt J., 2009, Geografia historyczna w badaniach mniejszości węgierskiej w Rumunii, w: M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, UŁ, WSP, Legnica, ss Wendt J., 2010, Changes on East neighbors tourism in Poland, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, EUO, Oradea, s Nowak M., Wendt J., 2010, Hurghaga as one of the major destination of polish tourism, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in poland and Romania, EUO, Oradea, s Wendt J., 2010, Model dyfuzji innowacji i inne problemy badań w geopolityce i geostrategii, w: Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, s Wendt J., 2010, Bursztyn w sieci jako czynnik rozwoju turystyki, w: J. Hochleitner, (red.), Bursztynowy artefakt a kreowanie turystyki kulturowej, Instytut Turystyki Kulturowej, Jantar, s Note, recenzii, informańii cu caracter ştiinńific: 1. Wendt J., Rec: J. Groebel, J.H. Goldstein (eds.), 1989, Terrorism. Psychological Perspectives, Publicationes de la Universidad de Sevilla, [w]: Nauka dla Pokoju, 1990, vol.i, nr 1, s Wendt J., Rec: J. Price, 1989, The Antinuclear Movement, Boston, Mass, [w]: Nauka dla Pokoju, 1990, vol.i, nr 2-3, s Wendt J., Zaleski J., Rec: E.E.Rice, 1990, Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries, Berkeley-Los Angeles-London, University California Press, [w]: International Journal on World Peace, 1991,vol.VIII, nr2, s Wendt J., 1993, O nowy kształt Europy, Wywiad z prof. Jerzym Zaleskim, Gazeta Uniwersytecka, nr 4, s Wendt J., O nowy kształt Europy, Wywiad z prof. Jerzym Zaleskim/, [w]: Magazyn Gazety Uniwersyteckiej, nr 2, s Wendt J., Process of integration in Central Europe, [w]: AIESEC Global Seminar Series, Facts about integration, Warsaw, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania połoŝenia Polski w pracach W. Nałkowskiego i E. Romera, [w]: T. Wilgat, (red.), 43 Ogólnopolski Zjazd PTG, Lublin, s Pacuk M., Wendt J., 1994, Dzieło Mercatora w geografii transportu morskiego, [w:] A. Szymanowicz (red.), Czterysta lat spuścizny Merkatora, Szczecin s Wendt J., Rec. A. Piskozub, Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej, Gdańsk [w]: Studia Polityczne,1995, nr 4, s Wendt J., Tarkowski M., Działalność PRO w polskiej strefie odpowiedzialności w latach , [w:] Prace 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s Sagan I., Wendt J., Waloryzacja przestrzeni miejskiej i postawy polityczne mieszkańców, [w:] Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Toruń, s Wendt J., Tranzyt w Europie Środkowej, 1997, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 4, s Wendt J., Multimedialne systemy w dydaktyce geografii, [w:] Prace 45 Zjazdu PTG, Warszawa, s Wendt J., Odkrywcy Ameryki, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 2/3, s Wendt J., Rec. Nicolae Edroiu, Vasile Puscas, The Hungarians of Romania, Fundatia Culturala Romana, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996, [w:] Studia Europejskie, CEUW, nr 2(6), Warszawa, s Wendt J., Rzyski S., Sztolcman J., Postawy wyborcze mieszkańców Gdyni w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1990 roku, [w:] M. Kistowski (red.), Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, Gdańsk, s Wendt J., Guide to the excursions, 1998, w: Documentation of Multicultural Regions and Cities, The 6 th Łódź International Conference on Political Geography, Krynica Morska September 1998, Łódź-Opole-Gdańsk, p

6 18. Wendt J. Michalski T., Materiały konferencji Baltic Europe on the eve of third illenium development perspectives and threats. A tribut to Jerzy Zaleski, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Gdynia, ss Wendt J., śyciorys Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Materiały konferencji Europa Bałtycka u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagroŝenia, Katedra Geografii Rozwoju regionalnego, Gdynia, s Wendt J., Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Kwartalnik Geograficzny nr 3 (11), s Wendt J., Pomorze - Europa Bałtycka w badaniach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego, opracowanie zbiorowe, [w:] J. Rachoń (red.), Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim, GTN, Gdańsk, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania zmian w gospodarce morskiej w regionie Morza Bałtyckiego, [w:] Oceanografia. Od wiedzy do praktyki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, , Gdynia, s Klammer D., Wendt J., Aufbruch in die Selbstverwaltung, Kommunal, Das Fachmagazin fur Osterreichs Gemeinde, nr 9, s Wendt J., Jubileusz 50 lecia pracy naukowej i 75 lecia urodzin Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Przegląd Geograficzny, t. LXXII, Z. 1 2, s Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., Multimedia w nauczaniu przyrody, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Przestrzenne zmiany ośrodków władzy w Polsce, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Terytorialna dywersyfikacja elektoratu w Gdyni, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Introduction, w: J. Wendt (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Gdańsk, s Wendt J., Cities as a centres of authority from perspectives of transformation in Poland, [w:] Planning for Cities in the 21 st Century: Opportunities and Challanges, World Planning Schools Congress, Shanghai, s. 7. (całość na stronie: 30. Wendt J., System transportowy w Rumunii, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery współpracy transgranicznej bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, Rzeszów, s Wendt J., Problems of administrative division of Carpathian Region, [w:] V. Kolossov (eds.), Rasselenije, etnokulturnaja mozaika, geopolitika i bezopasnosć gornych stran, Moskwa Stawropol, s Wendt J., Przedmowa, [w:] J. Wendt (red.), 2002, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Ilies A., Wendt J., Preface, [w:] A. Ilies, J.Wendt (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, p Wendt J., Rec. T. Michalski, Geografia ekonomiczna, Gdańsk, /maszynopis/. 35. Wendt J., Bente F., Bodocan V., (eds.), Preface. [w:] Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Michalski T., Suska-Wróbel R. Wendt J., Program studiów geografii z przedsiębiorczością na studiach geografii UG /maszynopis/ 37. Michalski T., Suska-Wróbel R. Wendt J., Program studiów geografii z przyroda na studiach geografii UG /maszynopis/ 38. J. Wendt, 2008, Rev. E. Klima, Wybrane zagadnienia geografii Australii, Uniwersytet Łódzki, p.248. Wendt J., 2009, Rec.: 2009, Colin Flint, 2008, Wstęp do geopolityki, WN PWN, Warszawa. 39. Wendt J., 2008, (rec.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 9, WUŁ, /maszynopis/, Łódź. 40. Wendt J., 2008, (rec.), Population decline in Polish and Czech cities during post-socialism: Looking behind the official statistics, Urban Studies, Glasgow. 41. Wendt J., 2009, Recenzja wydawnicza: Biuletyn KPZK pt.: Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, autorstwa: Tomasza Komornickiego, Przemysława Śleszyńskiego, Piotra Rosika i Wojciecha Pomianowskiego, przy współpracy Marcina Stępniaka i Piotra Siłki, Warszawa Wendt J., 2009, Recenzja wydawnicza: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, pod redakcją Tomasza Komornickiego i Przemysława Śleszyńskiego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa Wendt J., 2009, Rev. PhD.: Daiva Verkuleviciute, The territorial differences of the living standards in Lithuania according to social economical factors. Vilnius University, Wendt J., Rev. PhD.: Renata Anisiewicz, Rozwój polsko-kaliningradzkich powiązań transgranicznych przed 1990 rokiem, 30/06/2011, Gdańsk University 6

7 45. Lach Z., Wendt J. 2010, Wstęp, w: Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, s Wendt J., 2010, Foreword, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, EUO, Oradea, s Rec. J. Potulski, 2010, Geopolityka, (dla Instytut geopolityki, Częstochowa) 48. Rec. J. Potulski, 2010, Wstęp do geopolityki (IG, Czestochowa) 49. Wendt J., (eds.), 2011, Roreword, in: Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Wendt J., Ilies Al., (eds.), Foreword, in: 7Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Manuale: 1. Wendt J., Historia. Podręcznik dla klasy VIII, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Podręcznik klasa VIII, Wydawnictwo M.RoŜak, Wydanie II poprawione, Gdańsk, ss Parysek J.J., Wendt J., Historia i społeczeństwo. Podręcznik, klasa IV, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Historia, Podręcznik, II klasa gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Podręcznik do III klasy gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Makowski J., Augustyniak J., Wendt J., Planeta Ziemia. Podręcznik do geografii, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy III gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, Wydanie II, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy III gimnazjum, Wydanie II, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Olender W., Wendt J., Historia. Zeszyt ćwiczeń klasa VIII, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Libionka D., Madej S., Wendt J., Historia i społeczeństwo, zeszyt ćwiczeń klasa IV, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., WendtJ., 2000, Historia, II gimnazjum zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Zeszyt ćwiczeń do klasy III gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss. 96. Lucrări multimedia (CD): 1. Wendt J., Jaworska E., Geografia G1 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydanie w 2. Wendt J., Raczyński M., Historia G1 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 3. Wendt J., Czepczyński M., Historia i społeczeństwo P4 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 4. Wendt J., Lehman P., Jaworska E., Przyroda P4 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 5. Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., 2001, Geografia G2- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 6. Wendt J., Przybyliński M., Historia G2- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 7. Wendt J., Wróblewska M., Lehman P., Przyroda P5- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 8. Wendt J., Przyborska A., Historia i społeczeństwo P5- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD ROM. 9. Wendt J., Parysek J.J., Jaworska E., Geografia G3- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 10. Wendt J., Historia G3- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 11. Wendt J., Jaworska E., Wróblewska M., Lehman P., Przyroda P6- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 12. Wendt J., Przyborska A., Historia i społeczeństwo P6- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 13. Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., Przedsiębiorczość. Podręcznik do liceum, YDP, Gdańsk, wydane w 7

8 Cursuri: 1. Wendt J., Autorski program nauczania geografii i ekonomii dla klasy o profilu geograficznoekonomicznym w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 1993, Gdańsk, zatwierdzony przez MEN 14 maja 1993r., /maszynopis/. 2. Parysek J.J., Wendt J., Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo w klasach IV-VI dla zreformowanej szkoły podstawowej, w: Kwartalnik Geograficzny, nr 2(10), s Parysek J.J., Wendt J., Program nauczania historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej klasy IV-VI, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Makowski J., Augustyniak J., Wendt J., Program nauczania do geografii dla liceum ogólnokształcącego, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki geografii w gimnazjum, YDP, Gdańsk, wydane w 6. Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki historii w gimnazjum, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 7. Godzic W., Ciborowska H., Piaseczka B., Bąk J., Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki języka polskiego, YDP, Gdańsk, wydane w 8. Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, YDP, Gdańsk, wydane w 9. Wendt J., Jaworska E., Pastwa J., Przewodnik metodyczny do encyklopedii WIEM 2004, YDP, Gdańsk, wydanie w Altele: 1. Wendt J., Ameryka Południowa, Optimus Nexus, Gdańsk, wydane w 2. Wendt J., Ameryka Północna, opracowanie części płyty dot. Zestawu prezentacji zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej, Optimus Nexus, Gdańsk, wydane w 3. Wendt J., Ameryka Południowa, opracowanie części płyty dot. Zestawu prezentacji zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej, II wydanie, Optimus - Pascal, Bielsko-Biała, wydane na CD- Room. 4. Wendt J., Rec. Program nauczania historii dla gimnazjum klasy I-III, 1999, /maszynopis/. 5. Wendt J., Materiał źródłowy do pytań maturalnych z historii, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Gdańsk, egzamin maturalny z historii maj 2000r., s Wendt J., Materiał źródłowy do pytań maturalnych z historii, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Gdańsk, [w:] Historia, Gazeta Wyborcza, Gazeta Morska, nr 102 (3093), 2-3 maj 2001, s Wendt J., Słów kilka o dydaktyce, YDP, Gdańsk, /maszynopis/. 8. Wendt J., 2004, Konsultacje: Unia Europejska. Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 9. Wendt J., 2004, Konsultacje: Turystyczny Atlas Polski, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 10. Wendt J., 2005, Konsultacje: Turystyczny Atlas Europy Środkowej, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 11. Wendt J., 2005, Konsultacje: Poland. Tourist Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 12. Wendt J., 2005, Konsultacje: Polen. Touristischer Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. Proiecte de cercetare/granturi: Anul Număr: KBN, BW, Statut Titlul Phare KBN 771/H01/97/ (Director I. Sagan) Podzielone miasto- społeczne i przestrzenne konsekwencje zmian polityki miejskiej na przykładzie Gdyni KBN 063/P04/97/13 Director Geografia władzy w Polsce KBN 6/PO4/E/ (Director Wydanie VI tomu Geopolitical Studies : Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie KBN 6/P04/E/ BW BW M. Rościszewski) Środkowej, IG i PZ PAN, Warszawa, Director Geograficzne i geopolityczne determinanty dyfuzji systemów demokratycznych w Europie Środkowej Director (Director T. Palmowski) Tranzyt przez terytorium Polski i Europy Środkowej w zmiennych warunkach geopolitycznych. Dywersyfikacja struktury przestrzennej południowego wybrzeŝa Bałtyku BW Czynniki rozwoju obszarów nadmorskich. 8

9 (Director M. Dutkowski) BW Director Europa Bałtycka u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagroŝenia BW Director Geografia elektoralna w Rumunii BW Director Cities as a centres of authority from perspectives of transformation in Poland BW Director Współpraca w euroregionach a dyfuzja standardów demokratycznych na granicach PHARE FW-SPF-49/ BW Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki KBN) Nr 2 P04E BW BW (Director T. Palmowski) Director (Director T. Palmowski) Polski w okresie rozszerzenia się UE. Regional development in cross border areas of north east Poland and the Kaliningrad Oblast. Przestrzenne wymiary kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy północnowschodnimi województwami Polski a Obwodem Kaliningradzkim w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej Director Nowa granica wschodnia UE w Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii Director Nowa granica wschodnia UE w Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii Prof univ dr WENDT A. Jan 9

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Katarzyna Kulczyńska dr, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) katakul@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne

Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Specjalność: logistyka w Europie I rok studiów, 1 semestr Studia I stopnia Plan studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne Lp. Nazwa modułu Egz. Zal. Razem W. 1 Ćw. 2 ECTS 1. Socjologia

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski

Curriculum Vitae. Data: 1982 Kwalifikacje: Doktor nauk ekonomicznych 6. Znajomość języków język czytanie mówienie pisanie polski Curriculum Vitae 1. Nazwisko: Ejsmont 2. Imiona: Zbigniew 3. Data urodzenia: 15 luty 1951 r. 4. Narodowość: polska 5. Wykształcenie: wyższe Instytucja: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki:

Warszawa, 30 listopada 2011 r. Dr Kamil Zajączkowski WYKAZ PUBLIKACJI. Książki: Dr Kamil Zajączkowski Warszawa, 30 listopada 2011 r. WYKAZ PUBLIKACJI Książki: 1. Współredakcja (z Arturem Adamczykiem) Poland in the European Union: adjustment and modernisation. Lessons for Ukraine,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr hab. Anna Kołodziejczak - profesor nadzwyczajny Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Magdalena Wdowicka, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) magdalena.wdowicka@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH

Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Tadeusz Truskolaski TRANSPORT A DYNAMIKA WZROSTU GOSPODARCZEGO W POŁUDNIOWO-WSCHODNICH KRAJACH BAŁTYCKICH Białystok 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ I WZROST GOSPODARCZY I JEGO ZWIĄZKI Z TRANSPORTEM W

Bardziej szczegółowo

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10

Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 3.06.10 Działania promocyjne Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w obszarze promocji bursztynu 1 3.06.10 WPROWDZENIE Michał Górski były Prezes Fundacji Tomasz Studzieniecki były Kierownik Zakładu Turystyki ARR

Bardziej szczegółowo

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa

Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego. Bibliografia podmiotowa Materiały dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego Bibliografia podmiotowa Wydawnictwa zwarte 1. Kształcenie korespondencyjne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje

Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Studia niestacjonarne II stopnia geografia, wszystkie specjalizacje Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia 1 Metodologia nauk geograficznych Egzamin 2 Filozofia 3 Biogeografia 4 Geografia rolnictwa Egzamin

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Polskie Towarzystwo Geograficzne Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polskie Towarzystwo Geograficzne POLITYKA PRZESTRZENNA A TRANSPORTOWA EWALUACJA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka II, rok ak. 2010-11, studia stacjonarne. 2.2.2. Semestr IV

Pakiet ECTS Europeistyka II, rok ak. 2010-11, studia stacjonarne. 2.2.2. Semestr IV 2.2.2. Semestr IV 26 14.1I37.E212 Nazwa : Evolutionary Foundations of Human Behaviour - Ewolucyjne podstawy zachowań ludzkich Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj stacjonarne 2 IV wykład 15 2 fakultet angielski

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania

dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania dr Marcin Kuzel Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Instytut Ekonomii i Zarządzania fotografia Adres email: marcin.kuzel@byd.pl mkuzel@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczególne położenie geopolityczne Województwa Zachodniopomorskiego: usytuowanie nad brzegiem Morza Bałtyckiego bliskość zachodniej

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012

Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa. Kraków, 20 kwiecień 2012 Jacek Szlachta Korzyści ze współpracy makroregionalnej perspektywa europejska i krajowa Kraków, 20 kwiecień 2012 1 Projekt krajowy brutto na km2 Bank Światowy Reshaping Economic Geography 2 Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W PRACY BADAWCZEJ PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA RESIDENTIAL ENVIRONMENT IN THE STUDIES PIOTR BINCZYK PRZEGLĄD LITERATURY

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W PRACY BADAWCZEJ PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA RESIDENTIAL ENVIRONMENT IN THE STUDIES PIOTR BINCZYK PRZEGLĄD LITERATURY PIOTR BINCZYK Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk Geograficznych Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami 5 ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W PRACY BADAWCZEJ PROFESORA JERZEGO DZIECIUCHOWICZA PRZEGLĄD LITERATURY

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER

POLISH MARITIME CLUSTER Gdynia, 16-01-2014 Marek Grzybowski, PhD. prof. AM Gdynia Director Economics & Management Department http://keiz.wpit.am.gdynia.pl/en/ Baltic Sea Region Observatory POLISH MARITIME CLUSTER www.klastermorski.com.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS. Znajomość języków obcych: Biegła w mowie i piśmie: rosyjski, angielski Dostateczna: hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, czeski i inne.

ŻYCIORYS. Znajomość języków obcych: Biegła w mowie i piśmie: rosyjski, angielski Dostateczna: hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, czeski i inne. Roman Szul Ul. Migdałowa 10 m. 80 02-796 Warszawa r.szul@chello.pl ŻYCIORYS profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego Data i miejsce urodzenia: 19.10.1952, Turze Pole (woj. Podkarpackie) Stan cywilny:

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA XI pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 SPIS TRE CI Wst p... 9 CZ I TRADYCJE I WSPÓ CZESNO

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej

Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Dr Violetta Julkowska Zakład Dydaktyki Historii Instytutu Historii UAM Europejski wymiar edukacji historycznej i obywatelskiej Wykład V rok studiów niestacjonarnych Rok akademicki 2007/2008 20 godzin Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Centre for European Regional and Local Studies EUROREG Warsaw University ul. Krakowskie Przedmieście 30 00-927 Warsaw phone (00 48) 22 55 20 748 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne)

Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Kalendarz XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich Sympozja specjalistyczne (wigilijne) Morze w kulturach świata starożytnego Sympozjum Data Godziny Miejsce Adres Mediewistyka wobec współczesności Migracje

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie)

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Katarzyna Śledziewska Książki 1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012, współautor Czarny

Bardziej szczegółowo

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska

Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Dr Dominika Muszyńska - Jeleszyńska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury. Częstochowa jako ośrodek regionalny Czestochowa as a regional centre. Robert Szmigiel

PRACA DYPLOMOWA. Wydział Architektury. Częstochowa jako ośrodek regionalny Czestochowa as a regional centre. Robert Szmigiel Wydział Architektury PRACA DYPLOMOWA Częstochowa jako ośrodek regionalny Czestochowa as a regional centre Robert Szmigiel słowa kluczowe: Częstochowa granica oddziaływanie region Streszczenie: Głównym

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współpraca transgraniczna ze wschodnimi Kod

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje

Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje Studia I stopnia stacjonarne Geografia, wszystkie specjalizacje L.p. Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Semestr 1 2 3 4 5 6 Kursy podstawowe 1 Wstęp do geografii 2 Astronomiczne podstawy geografii 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

(4856) 6112605. 1996-2000 Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej Mgr Jadwiga Maślanka Adres: Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytut Geografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika Gagarina 9 87-100 Toruń Telefon: (4856) 6112606; (4856) 6112602 Faks: (4856) 6112605 E-mail:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroctawskiego 33/1. i gospodarki przestrzennej. T. 1

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroctawskiego 33/1. i gospodarki przestrzennej. T. 1 Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroctawskiego 33/1 Wspölczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1 pod redakcjg Stanislawa Cioka i Sylwii

Bardziej szczegółowo

Geografia. Poznać,, zrozumieć

Geografia. Poznać,, zrozumieć Geografia. Poznać,, zrozumieć Szkoły ponadgimnazjalne.. Zakres podstawowy Nowość 2009 Źródło: CKE Poznać Zrozumieć Polubić i Zdać Dział 1. Ludność i osadnictwo Rozmieszczenie ludności na świecie 36 Zmiany

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) Michał Męczyński, doktor, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate itp.) micmec@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006

Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 Curriculum Vitae STANISŁAW MAZUR Luty 2006 ADRES Małopolska Szkoła Administracji Publicznej tel.: +48 (12) 421-76-68 Akademii Ekonomicznej w Krakowie fax: +48 (12) 422-69-19 Ul. Szewska 20/3 e-mail: enmazur@cyf-kr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r.

Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. Szczecin - Świnoujście 21-23 maja 2014 r. VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjne

Seminarium informacyjne Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 Seminarium informacyjne Szczecin, 14 kwiecień 2008 SEMINARIUM INFORMACYJNE 10.00-12.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska

Lista publikacji. dr inż. Edyta Tabaszewska Lista publikacji dr inż. Edyta Tabaszewska 2008 1. Zarządzanie wiedzą w globalnej firmie konsultingowej. Studium przypadku, W: Wachowiak P. (pod red.), Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne Kod: Cts Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection

First medical aid, safaty and hygiene of work, health protection Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja-Poznań Direction of studies:tourism and recreation-poznań I rok SEMESTR ZIMOWY - I Ekonomia Economy 30 15 C egz. 6 Podstawy turystyki i rekreacji Basics of tourism

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH:

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: Załącznik nr 8 WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH: 1. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Status prawny komornika sądowego w Polsce. Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych (wybrane problemy), (organizator Rada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Pracownia społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego

Pracownia społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego Pracownia społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego Imię i nazwisko prowadzącego: dr inż. Grzegorz Masik Temat pracowni projektowej: społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

17 IX, przedpołudnie

17 IX, przedpołudnie KALENDARZ XIX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH Sympozja specjalistyczne (wigilijne) 17 IX, przedpołudnie Historia w kontekście posthumanistyki Sympozjum Godziny Miejsce Adres Metodologia historii,

Bardziej szczegółowo

Skala zjawisk abrazyjnych w minionym 20 leciu na przykładzie Mierzei Dziwnowskiej

Skala zjawisk abrazyjnych w minionym 20 leciu na przykładzie Mierzei Dziwnowskiej Skala zjawisk abrazyjnych w minionym 20 leciu na przykładzie Mierzei Dziwnowskiej Kazimierz Furmańczyk, Joanna Dudzińska-Nowak Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu Europejska Agencja Środowiska:

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/607617 ^ZAGADNIENIA POLITYCZNE PRZESTRZENI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ pod redakcją Stanisława Sulowskiego i Jacka Zaleśnego WARSZAWA 2013 V0L. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals

Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku SB Professionals Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości NORDA 23.05.2013 Jak znaleźć pracę w Niemczech i na Litwie?

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział I Teoretyczne aspekty procesów instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych... 21 1. Pojęcie regionalnych stosunków międzynarodowych i ich istota........

Bardziej szczegółowo