Lista publicańiilor:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista publicańiilor:"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Jan A. Wendt Institutul de Geografie Universitatea din Gdansk Lista publicańiilor: CărŃi: 1. Wendt J., Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, Geopolitical Studies, vol. 6., IG i PZ PAN, Warszawa, s Wendt J., Geografia władzy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s Wendt J., Przestrzenne zróŝnicowanie i uwarunkowania przenikania systemu demokratycznego w Polsce i w Rumunii. Carta Blanca, Warszawa, s Wendt J., Wymiar przestrzenny struktur i aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Prace Geograficzne, nr 208, IG i PZ PAN, Warszawa, s Wendt J., Geografia turystyczna świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ss CărŃi cu caracter ştiinńific editor şi co-editor: 1. Wendt J. (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium, Coastal Regions, no. 3, Gdańsk, p Ilies A., Wendt J. (eds.), Political geography in Central and Eastern Europe, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Wendt J., Ilies A. (eds.), Chosen problems of Political Geography in Central Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p Wendt J. (red.), Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Ilies A., Wendt J. (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, Oradea, p Wendt J., Bente F., Bodocan V., (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., (eds.) Revista Romania de Geografia Politica, Anul VI, nr. 1-2, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Chemerys A., Wendt J., (eds.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, National Academy of Public Administration, Lviv, p Czubla P., Wendt J. (red.), Przeglądowy atlas świata, Wydawnictwo Pascal, ss Wendt J., Czubla P. (red.) Wielki ilustrowany atlas Polski, Wydawnictwo Pascal, ss Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, ss Wendt J., (eds.), Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Wendt J., Ilies Al., (eds.), Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p. 92. Articole publicate (cu referenńi): 1. Wendt J., Zmiany w przeładunku towarów tranzytowych w polskich portach morskich w latach , [w]: T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t.i, Warszawa -Rzeszów, s Wendt J., Tranzyt w Europie Środkowej w latach , [w]: T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. II, Warszawa-Rzeszów 1996, s Michalski T., Jankowska M., Wendt J., HIV - AIDS epidemiologia i profilaktyka na początku lat 90- tych na przykładzie Trójmiasta, [w]: Problemy społeczne rozwoju regionalnego, Sosnowiec, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania rozwoju i zmian w przebiegu korytarzy tranzytowych w Europie Środkowej, [w]: J. Kitowski, T. Lijewski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. III, Rzeszów-Warszawa, s Wendt J., Michalski T., Zmiany demograficzne w województwach przygranicznych Polski północno-wschodniej w latach , [w]: Koszty społeczne migracji w regionach transgranicznych, Rzeszów, s Wendt J., Współczesne zmiany geopolityczne w Europie Środkowej, [w]: Kwartalnik Geograficzny, nr 1, s Pacuk M., Palmowski T., Szydarowski W., Wendt J., Transformations in Maritime Economy of the Southern Coast of the Baltic, [w]: J. W. Owsiński, A. Stępniak (eds.), The Nordic-Baltic Europe: Integration Risks, Bariers and Opportunities, Warsaw, s

2 8. Wendt J., Communication connections between Poland, Kaliningrad Region, Beylorussia and Lithuania, [w]: M. Koter, K. Heffner (eds.), Borderlands or transborder regions - geographical, social and political problems, Łódź, p Wendt J., Współpraca regionalna Polski w Europie Środkowej, [w]: Studia Europejskie, nr 4(8), Centrum Europejskie UW, Warszawa, s Wendt J., Transport i tranzyt w strefie transgranicznej Polski, 1998, [w]: Problematyka współpracy transgranicznej, ISP PAN, Warszawa, s Wendt J., Morski aspekt polskiej polityki transportowej i tranzytowej, [w]: J.Kitowski, T.Lijewski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. IV, Rzeszów-Warszawa, s Wendt J., Postawy polityczne mieszkańców Gdyni, [w]: H. Piekarek-Jankowska, M. Dutkowski (red.), Zespół miejski Gdyni, GTN, Gdańsk, s Wendt J., Reforma terytorialna w Polsce, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 3 (7), s Wendt J., Polska w Europie regionów, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 1(5), s Wendt J., Tranzyt przez Polskę, 1999, [w:] Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 1(3), s Wendt J., Geostrategiczne uwarunkowania połoŝenia Polski, [w:] Wojsko i wychowanie, nr 4, s Wendt J., Political Regionalization of East Prussia, 1999, [w:] M.Koter, K. Heffner, (eds.), Region and Regionalism, no. 4, Łódź-Opole, s Wendt J., Zmiana zaplecza i połoŝenia transportowego Gdańska i Gdyni, [w:] J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. V, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Rzyski S., Konflikt w Kosowie, [w:] Kwartalnik Geograficzny 1(9), s Wendt J., PołoŜenie geostrategiczne i geopolityczne Polski u schyłku XX wieku, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 1(9), s Wendt J., Raczyński M., Granice Polski w XX wieku, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 3 (11), s Wendt J., Klammer D., Istota samorządności gmin w Austrii i Polsce, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 4(12), s Wendt J., The geopolitical aspects of transit in the Central Europe, [w:] Central Europe since 1989, V. Puscas (eds.), Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, p Wendt J., Zaplecze tranzytowe polskich portów morskich, [w:] M. Dutkowski, (red.), Uwarunkowania i czynniki rozwoju regionów Polski północnej, Regiony Nadmorskie, nr 1, Gdańsk, s Wendt J., Dostępność komunikacyjna ośrodków władzy wojewódzkiej, [w:] J. Kitowski, T. Lijewski, (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VI, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Polityczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polskoukraińskim, [w:] B. Górz, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Lublin, s Wendt J., Transit problems of Poland`s East Neighbours on the Eve of Third Millenium, [w:] Revista Romana de Geografie Politica, nr 2, p Wendt J., Territorial structures of catholic church in Poland in the aspect of extension process of the European Union, [w:] J. Kitowski (eds.), Eastern borders of European integration processes, Rzeszów, p Wendt J., Administracinya nadziely Polszczi 20 st., [w:] Gistoriczny almanach, t. III, Garodna, s Wendt J., Municipalities in the Administrative System in Poland and Austria, [w:] Analele UniversităŃii din Oradea, t. X, p Wendt J., Terytorializacja władzy barierą rozwoju regionalnego, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław, s Wendt J., Territorailnaja reforma w Polsze [w:] Regionalnaja Ekonomika, no. 1(19), Institut Regionalnych daslidźeni, NAN Ukraini, Lviv, s Wendt J., Sieć kolejowa i drogowa w Rumunii po 1990 roku, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VII, Warszawa - Rzeszów, s Wendt J., The geopolitical aspects of transit in Central Europe, [w]: M. Antonsich, V. Kolossov, M. Paola Pagnini (eds.), Europe Between Political Geography and Geopolitics, t. II, Societa Geografica Italiana, Roma, p Wendt J., Zmiany geopolityczne na obszarze Europy Bałtyckiej, [w:] M. Pacuk (red.), Europa Bałtycka. Rozwój koncepcji, Regiony nadmorskie, nr 2, Gdańsk, s Wendt J., Przestrzenne zróŝnicowanie przestępczości w Gdańsku, [w:] I. Łęcka (red.), Geografia róŝnorodności róŝnorodność w geografii, Warszawa, s Wendt J., The select methods of investigations in geostrategy and geopolitics, [w:] Ilies, J. Wendt (eds.), 2001, Political geography in Central and Eastern Europe, Editura Universitati din Oradea, Oradea, p Wendt J., Geopolitical Conditions of changes in Sea Economy in the Baltic Sea Region, [w:] J. Wendt (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Gdańsk, p

3 39. Wendt J., Administratiwnij podił polskich zemel do 1939 roku, [w:] Aktualni problemi witczinianoi i zarubiŝnoi istorii ta kulturi, Carpatika, UŜgorod, s Wendt J., The administrative division of Poland and the prospects of the transborder co-operation, [w:] M. Koter, K. Heffner (eds.), Changing role of border areas and regional policies, Region and Regionalism, no. 5, Łódź - Opole, p Wendt J., Central Europe myth or reality, [w:] J. Kitowski (eds.), Spatial dimension of socioeconomic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20 th century, Rzeszów, p Wendt J., Przestrzenne aspekty systemu bankowego w Polsce, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, Rzeszów, s Wendt J., 2001, Territorialization of authority in Poland, [in:] Sabine de Habersack, Vasile Puşcaş, Viorel Ciubotă (eds.), DemocraŃia în Europa Centrală şi de Sud-Est : aspirańie şi realitate (secolele XIX - XX), Editura Muzeului Sătmărean, Satu Mare, p Wendt J., Ilies A., Gospodarka morska Rumunii i w Polsce, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. VIII, Warszawa - Rzeszów, s Wendt J. Michalski T., ZróŜnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej w europejskich państwach postkomunistycznych, [w:] Pieniądze i więź, nr 1 (14), s Wendt J., Mass Media and the Problem of Public Life and Democratic Culture in Poland, [w:] I. Horga, R. de La Brosse (eds.), The Role of Mass Media and the New Information and Communication Technologies in the Democratisation Process of Central and Eastern European Societies, Bruxelles, p Wendt J., Centry choziajstwiennoj aktiwnosti w Polsze, [w:] Wiestnik Naucznoj Informacji, IME i PI RAN, no. 2, Moskwa, s Wendt J., Problemy badań w geostrategii i geopolityce, [w:] H. Rogacki, MoŜliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Poznań, s Wendt J., Przewozy tranzytowe w Polsce w latach , [w:] J. Wendt (red.), 2002, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Wendt J., Cities as centres of power in Poland, [w:]: Mosella, tome XXVII, no. 1-2, Universite de Metz, p Wendt J., Diffusion du processus democratique de l`union Europeenne a lęurope centrale: comparison de la Pologne et de la Roumanie, [w:] Mosella, tome XXVII, no.3-4, p Wendt J., Uwarunkowania komunikacyjne dyfuzji systemów demokratycznych w Polsce i w Rumunii, [w:] T. Lijewski, J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom IX, Warszawa-Rzeszów, s Wendt J., Demokratyzacja Ŝycia a wzrost przestępczości w Polsce, [w:] T. Michalski (red.), Nowe wyzwania i tematy w edukacji geograficznej, Carta Blanca, Warszawa, s Wendt J., Territorial Division in Poland and Romania after the Second World War, [w:] Revista Romania de Geografie Politica, anul 5, nr 1, p Wendt J., Diffusion of Euroregions in Poland and Romania, [w:] A. Ilies, J. Wendt (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, p Wendt J, Poland and the EU`s Eastern Enlargement: An Explanatory Analysis of the Public Opinion, [w:]: A.Landuyt, R. de La Brosse, I.Horga (eds.), The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union, Bruxelles, p Wendt J., The demography of Romanians in Bessarabia and northern Bukovina, [w:] M.Koter, K. Heffner, (eds.), The Role of Ethnic Minorities in Border Regions, Region and Regionalism, no. 6, vol. 1, p Wendt J., Barriers and facilities in Diffussion of Democratic Standards in Poland and Romania, [w:] Revista Romania de Geografia Politica, Anul V, nr 2, p Wendt J., Ilies A Mniejszości etniczne a dyfuzja innowacji w Polsce i w Rumunii, [w:] Pieniądze i więź, nr 3(20), s Wendt J., 2003, Dyfuzja wybranych standardów demokratycznych w Rumunii po 1990 r. Gdańskie studia Międzynarodowe t. 2 nr 2, Wyd. Naukowe Askon, Warszawa,s Wendt J., Changes in the geopolitical and geostrategical position of the Kaliningrad district, [w:] T. Palmowski, G. Fedorov, V. Korneevets (eds.), Economic, geopolitical and social problems of cooperation between Kaliningrad and Poland. Coastal regions, University of Gdańsk, Gdańsk, no. 6, p Wendt J., Nowa polityka w transporcie kolejowym w Rumunii na progu XXI w. [w:] T.Lijewski, J.Kitowski (red.) Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, tom X, Warszawa Rzeszów, s Wendt J., Kozak K., Expansiunea capitalului german de presa in Polonia si Europa Centrala. [w:] Jurnalism & Comunicare, Universitatea din Bucuresti, nr 2, p

4 64. Wendt J., Ilies A., Kaliningrad: region de menace ou de cooperation?, [w]: Y. Richard, A.L. Sanguin (eds.), L Europe de l Est quinze ans apres la chute du mur. L Harmattan, Paris, p Wendt J., Ilies A., The changes of social structure and life conditions in Romanian cities, [w:] J.Wendt, F.Bente, V.Bodocan (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., Difference between Eastern and Western Polish euroregions, [w:] J.Wendt, F.Bente, V.Bodocan (eds.), Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Wendt J., Kozak K., Telepski M., Transparency, Mass media, Security and Corruption in Polish Political Life, [w:] M.M. Tavares Ribeiro, R. De La Brosse, I. Horga, International and European Security versus Explosion of Global Media, Bruxelles, p Wendt J., The Geopolitical Changes of Romanians situations in the Process of UE and NATO Elargement, [w:] J.Kitowski (eds.), Central and Eastern Europe at the Threshold of the European Union an opening Balance, Geopolitical studies, vol. 12, IG I PZ PAN, Warsaw, p Wendt J., Ilies A., 2004, Polish and Romanian changes of administrative division in the prospects of European enlargement. The upturns and threats [w:] J.Makowski, R.M. Sanchez Najero (eds.), La otra cara de la region: Region y desarrollo regional en el contexto de la globalizacion, UW, WGiSR, Warszawa, s Wendt J., 2004, Proces tworzenia i strukturalne zróŝnicowanie rumuńskich euroregionów [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, nr VIII/1, Wrocław, s Wendt J., 2005, The changes of religion structure at romanian cities case Oradea [w:] E. Klima (eds.), Religion in the Time of Changes, Space-society-economy, no. 7, Łódź, s Wendt J., 2005, Współpraca euroregionalna Mołdawii i Rumunii, w: W. Kosiedowski (red.), Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Włocławek, s Palmowski T., Michalski T., Wendt J., 2005, Demographic problems of the Kaliningrad Oblast, in: G. Cotelea (eds.), Politici Economice de Integrare Europeanăă, Polografic al ASEM, Chişinău, p Wendt J., 2005, The changes in demographical structure of Poland after the year 1990, in: G. Cotelea (eds.), Politici Economice de Integrare Europeanăă, Polografic al ASEM, Chişinău, p Wendt J., 2006, Baltic Europe at the beginning of XXI century, w: T. Palmowski (eds.), Baltic Europe from idea to reality, Coastal Regions, no. 11, University of Gdańsk, Gdynia Pelplin, s Wendt J., 2006, Europa Bałtycka na początku XXI wieku, w: T. Palmowski (red.), Europa Bałtycka od idei do rzeczywistości, Regiony Nadmorskie, nr 10, Uniwersytet Gdański, Gdynia Pelplin, s Wendt J., 2006, Polish cities as a centre of regional development, [in:] Chemerys A., Wendt J., (eds.), 2006, Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, National Academy of Public Administration, Lviv, p Wendt J., 2006, Ewolucja polityczna I współczesne znaczenie ziem dawnych Prus, w: J. Hochleitner, W. Moska (red.), Patriotyczne, społeczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania turystyki na śuławach i Mierzei Wiślanej, Fundacja Elbląg, Elbląg, s Derlaga A., Wendt J., 2006, Cross-border co-operation between the Republic of Romania, Ukraine and Moldova, w: J. Kitowski (eds.), Regional transborder co-operation in countries of Central and Eastern Europe a balance of achievements, PAN, Geopolitical Studies, no 14, Warsaw, p Wendt J., Problemy realizacji reformy samorzadowej w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w: Demokraticzni ctandarti profesijnowo nawczanija ta dijalnosci publicznih sluzbowciw: teorija, praktika, Lwiwskij Regionalnyj Institut Dierzawnowo Uprawlenija, cz.ii, Lwiw, s Wendt J., Kopeć K., Konsekwencje nowego podziału administracyjnego kraju w Polsce, w: Demokraticzni standarti profesijnowo nawczanija ta dijalnosci publicznih sluzbowciw: teorija, praktika, Lwiwskij Regionalnyj Institut Dierzawnowo Uprawlenija, cz.ii, Lwiw, s Wendt J., 2007, Kontekst bałtycki, w: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin, s Wendt J., 2007, Ustalenie granicy polsko-rosyjskiej, w: T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z obwodem kaliningradzkim, Gdynia-Pelplin, s Wendt J., 2007, Problemy realizacji reformy samorządowej w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w: P.I. Szewczuk (red.), Demokraticzni standarti profesijnovo navczanija ta dialnosti publicznich sluzbovciv: teorija, praktika, cz.2., Lwiw, s Wendt J., 2007, Teoretyczne aspekty przestrzennych badań społeczeństwa 85. obywatelskiego, "Uniwersitetski naukowi zapiski", Chmielnickij uniwersitet uprawlinnja ta prawa, Chmielnickij, no. 2(22), s

5 86. Wendt J., 2008, Zarys współczesnych zagroŝeń w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym, w: T. Michalski, red, ZagroŜenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej, WS i P, Warszawa, s Wendt J., 2008, Romanian Euroregions at the process of European Integrations, Łodź /oddano do druku/ 88. Ilies A., Wendt J., 2008, The Impact of the EU Pre-Accession Process of Romania on the People s Bordercrossing Free Movement Right in the Adjacent Area, Łodź /oddano do druku/ 89. Wendt J., 2009, Koncepcja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce do 1997r., w: J. Hochleitner (red.), Miasto Elbląg. U źródeł społeczeństwa obywatelskiego, UWM, Elbląg, s Ilies A., Grama V., Wendt J., Bodocan V., 2009, Geographical Management of a Borderless Area at the Internal/External Border of NATO and EU. Romanian Case (I), in Revista Română de Geografie Politică, Anul XI, nr. 2, Editura UniversităŃii din Oradea, pp Wendt J., 2009, Geografia historyczna w badaniach mniejszości węgierskiej w Rumunii, w: M. Kulesza (red.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, UŁ, WSP, Legnica, ss Wendt J., 2010, Changes on East neighbors tourism in Poland, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, EUO, Oradea, s Nowak M., Wendt J., 2010, Hurghaga as one of the major destination of polish tourism, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in poland and Romania, EUO, Oradea, s Wendt J., 2010, Model dyfuzji innowacji i inne problemy badań w geopolityce i geostrategii, w: Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, s Wendt J., 2010, Bursztyn w sieci jako czynnik rozwoju turystyki, w: J. Hochleitner, (red.), Bursztynowy artefakt a kreowanie turystyki kulturowej, Instytut Turystyki Kulturowej, Jantar, s Note, recenzii, informańii cu caracter ştiinńific: 1. Wendt J., Rec: J. Groebel, J.H. Goldstein (eds.), 1989, Terrorism. Psychological Perspectives, Publicationes de la Universidad de Sevilla, [w]: Nauka dla Pokoju, 1990, vol.i, nr 1, s Wendt J., Rec: J. Price, 1989, The Antinuclear Movement, Boston, Mass, [w]: Nauka dla Pokoju, 1990, vol.i, nr 2-3, s Wendt J., Zaleski J., Rec: E.E.Rice, 1990, Wars of the Third Kind: Conflict in Underdeveloped Countries, Berkeley-Los Angeles-London, University California Press, [w]: International Journal on World Peace, 1991,vol.VIII, nr2, s Wendt J., 1993, O nowy kształt Europy, Wywiad z prof. Jerzym Zaleskim, Gazeta Uniwersytecka, nr 4, s Wendt J., O nowy kształt Europy, Wywiad z prof. Jerzym Zaleskim/, [w]: Magazyn Gazety Uniwersyteckiej, nr 2, s Wendt J., Process of integration in Central Europe, [w]: AIESEC Global Seminar Series, Facts about integration, Warsaw, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania połoŝenia Polski w pracach W. Nałkowskiego i E. Romera, [w]: T. Wilgat, (red.), 43 Ogólnopolski Zjazd PTG, Lublin, s Pacuk M., Wendt J., 1994, Dzieło Mercatora w geografii transportu morskiego, [w:] A. Szymanowicz (red.), Czterysta lat spuścizny Merkatora, Szczecin s Wendt J., Rec. A. Piskozub, Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej, Gdańsk [w]: Studia Polityczne,1995, nr 4, s Wendt J., Tarkowski M., Działalność PRO w polskiej strefie odpowiedzialności w latach , [w:] Prace 45 Zjazdu PTG, Słupsk, s Sagan I., Wendt J., Waloryzacja przestrzeni miejskiej i postawy polityczne mieszkańców, [w:] Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej, Toruń, s Wendt J., Tranzyt w Europie Środkowej, 1997, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 4, s Wendt J., Multimedialne systemy w dydaktyce geografii, [w:] Prace 45 Zjazdu PTG, Warszawa, s Wendt J., Odkrywcy Ameryki, [w:] Kwartalnik Geograficzny, nr 2/3, s Wendt J., Rec. Nicolae Edroiu, Vasile Puscas, The Hungarians of Romania, Fundatia Culturala Romana, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996, [w:] Studia Europejskie, CEUW, nr 2(6), Warszawa, s Wendt J., Rzyski S., Sztolcman J., Postawy wyborcze mieszkańców Gdyni w wyborach prezydenckich i parlamentarnych po 1990 roku, [w:] M. Kistowski (red.), Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska przyrodniczego, Gdańsk, s Wendt J., Guide to the excursions, 1998, w: Documentation of Multicultural Regions and Cities, The 6 th Łódź International Conference on Political Geography, Krynica Morska September 1998, Łódź-Opole-Gdańsk, p

6 18. Wendt J. Michalski T., Materiały konferencji Baltic Europe on the eve of third illenium development perspectives and threats. A tribut to Jerzy Zaleski, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Gdynia, ss Wendt J., śyciorys Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Materiały konferencji Europa Bałtycka u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagroŝenia, Katedra Geografii Rozwoju regionalnego, Gdynia, s Wendt J., Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Kwartalnik Geograficzny nr 3 (11), s Wendt J., Pomorze - Europa Bałtycka w badaniach Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego, opracowanie zbiorowe, [w:] J. Rachoń (red.), Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim, GTN, Gdańsk, s Wendt J., Geopolityczne uwarunkowania zmian w gospodarce morskiej w regionie Morza Bałtyckiego, [w:] Oceanografia. Od wiedzy do praktyki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, , Gdynia, s Klammer D., Wendt J., Aufbruch in die Selbstverwaltung, Kommunal, Das Fachmagazin fur Osterreichs Gemeinde, nr 9, s Wendt J., Jubileusz 50 lecia pracy naukowej i 75 lecia urodzin Profesora Jerzego Zaleskiego, [w:] Przegląd Geograficzny, t. LXXII, Z. 1 2, s Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., Multimedia w nauczaniu przyrody, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Przestrzenne zmiany ośrodków władzy w Polsce, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Terytorialna dywersyfikacja elektoratu w Gdyni, [w:] Materiały 49 Zjazdu PTG, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław, s Wendt J., Introduction, w: J. Wendt (eds.), Baltic Europe on the Eve of Third Millenium. Gdańsk, s Wendt J., Cities as a centres of authority from perspectives of transformation in Poland, [w:] Planning for Cities in the 21 st Century: Opportunities and Challanges, World Planning Schools Congress, Shanghai, s. 7. (całość na stronie: 30. Wendt J., System transportowy w Rumunii, [w:] J. Kitowski (red.), Czynniki i bariery współpracy transgranicznej bilans dokonań, 50 Zjazd PTG, Rzeszów, s Wendt J., Problems of administrative division of Carpathian Region, [w:] V. Kolossov (eds.), Rasselenije, etnokulturnaja mozaika, geopolitika i bezopasnosć gornych stran, Moskwa Stawropol, s Wendt J., Przedmowa, [w:] J. Wendt (red.), 2002, Wybrane zagadnienia geografii transportu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s Ilies A., Wendt J., Preface, [w:] A. Ilies, J.Wendt (eds.), Europe between Milleniums. Political Geography Studies, Universitatea din Oradea, p Wendt J., Rec. T. Michalski, Geografia ekonomiczna, Gdańsk, /maszynopis/. 35. Wendt J., Bente F., Bodocan V., (eds.), Preface. [w:] Poland and Romania before enlargement of European Union and NATO, Warsaw, p Michalski T., Suska-Wróbel R. Wendt J., Program studiów geografii z przedsiębiorczością na studiach geografii UG /maszynopis/ 37. Michalski T., Suska-Wróbel R. Wendt J., Program studiów geografii z przyroda na studiach geografii UG /maszynopis/ 38. J. Wendt, 2008, Rev. E. Klima, Wybrane zagadnienia geografii Australii, Uniwersytet Łódzki, p.248. Wendt J., 2009, Rec.: 2009, Colin Flint, 2008, Wstęp do geopolityki, WN PWN, Warszawa. 39. Wendt J., 2008, (rec.), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 9, WUŁ, /maszynopis/, Łódź. 40. Wendt J., 2008, (rec.), Population decline in Polish and Czech cities during post-socialism: Looking behind the official statistics, Urban Studies, Glasgow. 41. Wendt J., 2009, Recenzja wydawnicza: Biuletyn KPZK pt.: Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, autorstwa: Tomasza Komornickiego, Przemysława Śleszyńskiego, Piotra Rosika i Wojciecha Pomianowskiego, przy współpracy Marcina Stępniaka i Piotra Siłki, Warszawa Wendt J., 2009, Recenzja wydawnicza: Studia nad lokalizacją regionalnych portów lotniczych na Mazowszu, pod redakcją Tomasza Komornickiego i Przemysława Śleszyńskiego, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa Wendt J., 2009, Rev. PhD.: Daiva Verkuleviciute, The territorial differences of the living standards in Lithuania according to social economical factors. Vilnius University, Wendt J., Rev. PhD.: Renata Anisiewicz, Rozwój polsko-kaliningradzkich powiązań transgranicznych przed 1990 rokiem, 30/06/2011, Gdańsk University 6

7 45. Lach Z., Wendt J. 2010, Wstęp, w: Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, IG, Częstochowa, s Wendt J., 2010, Foreword, in: Wendt J., (eds.), Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, EUO, Oradea, s Rec. J. Potulski, 2010, Geopolityka, (dla Instytut geopolityki, Częstochowa) 48. Rec. J. Potulski, 2010, Wstęp do geopolityki (IG, Czestochowa) 49. Wendt J., (eds.), 2011, Roreword, in: Chosen Problems of Geographical Research in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Wendt J., Ilies Al., (eds.), Foreword, in: 7Regional Development Studies in Poland and Romania, Editura Universitatii din Oradea, p Manuale: 1. Wendt J., Historia. Podręcznik dla klasy VIII, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Podręcznik klasa VIII, Wydawnictwo M.RoŜak, Wydanie II poprawione, Gdańsk, ss Parysek J.J., Wendt J., Historia i społeczeństwo. Podręcznik, klasa IV, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Historia, Podręcznik, II klasa gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Podręcznik do III klasy gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Makowski J., Augustyniak J., Wendt J., Planeta Ziemia. Podręcznik do geografii, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy III gimnazjum, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy II gimnazjum, Wydanie II, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przez Wieki, Podręcznik do historii do klasy III gimnazjum, Wydanie II, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Olender W., Wendt J., Historia. Zeszyt ćwiczeń klasa VIII, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Libionka D., Madej S., Wendt J., Historia i społeczeństwo, zeszyt ćwiczeń klasa IV, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Polacka K., Przybyliński M., Roszak S., WendtJ., 2000, Historia, II gimnazjum zeszyt ćwiczeń, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Historia. Zeszyt ćwiczeń do klasy III gimnazjum, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss. 96. Lucrări multimedia (CD): 1. Wendt J., Jaworska E., Geografia G1 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydanie w 2. Wendt J., Raczyński M., Historia G1 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 3. Wendt J., Czepczyński M., Historia i społeczeństwo P4 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 4. Wendt J., Lehman P., Jaworska E., Przyroda P4 Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 5. Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., 2001, Geografia G2- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 6. Wendt J., Przybyliński M., Historia G2- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 7. Wendt J., Wróblewska M., Lehman P., Przyroda P5- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 8. Wendt J., Przyborska A., Historia i społeczeństwo P5- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD ROM. 9. Wendt J., Parysek J.J., Jaworska E., Geografia G3- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 10. Wendt J., Historia G3- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 11. Wendt J., Jaworska E., Wróblewska M., Lehman P., Przyroda P6- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 12. Wendt J., Przyborska A., Historia i społeczeństwo P6- Edu Room, YDP, Gdańsk, wydane w 13. Wendt J., Jaworska E., Jaworski P., Przedsiębiorczość. Podręcznik do liceum, YDP, Gdańsk, wydane w 7

8 Cursuri: 1. Wendt J., Autorski program nauczania geografii i ekonomii dla klasy o profilu geograficznoekonomicznym w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 1993, Gdańsk, zatwierdzony przez MEN 14 maja 1993r., /maszynopis/. 2. Parysek J.J., Wendt J., Program nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo w klasach IV-VI dla zreformowanej szkoły podstawowej, w: Kwartalnik Geograficzny, nr 2(10), s Parysek J.J., Wendt J., Program nauczania historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej klasy IV-VI, Wydawnictwo M.RoŜak, Gdańsk, ss Makowski J., Augustyniak J., Wendt J., Program nauczania do geografii dla liceum ogólnokształcącego, Wydawnictwo M. RoŜak, Gdańsk, ss Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki geografii w gimnazjum, YDP, Gdańsk, wydane w 6. Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki historii w gimnazjum, YDP, Gdańsk, wydane w systemie CD-Room. 7. Godzic W., Ciborowska H., Piaseczka B., Bąk J., Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki języka polskiego, YDP, Gdańsk, wydane w 8. Wendt J., Przewodnik metodyczny do nauki historii i społeczeństwa w szkole podstawowej, YDP, Gdańsk, wydane w 9. Wendt J., Jaworska E., Pastwa J., Przewodnik metodyczny do encyklopedii WIEM 2004, YDP, Gdańsk, wydanie w Altele: 1. Wendt J., Ameryka Południowa, Optimus Nexus, Gdańsk, wydane w 2. Wendt J., Ameryka Północna, opracowanie części płyty dot. Zestawu prezentacji zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej, Optimus Nexus, Gdańsk, wydane w 3. Wendt J., Ameryka Południowa, opracowanie części płyty dot. Zestawu prezentacji zagadnień z geografii społeczno-ekonomicznej, II wydanie, Optimus - Pascal, Bielsko-Biała, wydane na CD- Room. 4. Wendt J., Rec. Program nauczania historii dla gimnazjum klasy I-III, 1999, /maszynopis/. 5. Wendt J., Materiał źródłowy do pytań maturalnych z historii, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Gdańsk, egzamin maturalny z historii maj 2000r., s Wendt J., Materiał źródłowy do pytań maturalnych z historii, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Gdańsk, [w:] Historia, Gazeta Wyborcza, Gazeta Morska, nr 102 (3093), 2-3 maj 2001, s Wendt J., Słów kilka o dydaktyce, YDP, Gdańsk, /maszynopis/. 8. Wendt J., 2004, Konsultacje: Unia Europejska. Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 9. Wendt J., 2004, Konsultacje: Turystyczny Atlas Polski, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 10. Wendt J., 2005, Konsultacje: Turystyczny Atlas Europy Środkowej, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 11. Wendt J., 2005, Konsultacje: Poland. Tourist Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. 12. Wendt J., 2005, Konsultacje: Polen. Touristischer Atlas, Carta Blanca, Gdańsk-Warszawa. Proiecte de cercetare/granturi: Anul Număr: KBN, BW, Statut Titlul Phare KBN 771/H01/97/ (Director I. Sagan) Podzielone miasto- społeczne i przestrzenne konsekwencje zmian polityki miejskiej na przykładzie Gdyni KBN 063/P04/97/13 Director Geografia władzy w Polsce KBN 6/PO4/E/ (Director Wydanie VI tomu Geopolitical Studies : Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie KBN 6/P04/E/ BW BW M. Rościszewski) Środkowej, IG i PZ PAN, Warszawa, Director Geograficzne i geopolityczne determinanty dyfuzji systemów demokratycznych w Europie Środkowej Director (Director T. Palmowski) Tranzyt przez terytorium Polski i Europy Środkowej w zmiennych warunkach geopolitycznych. Dywersyfikacja struktury przestrzennej południowego wybrzeŝa Bałtyku BW Czynniki rozwoju obszarów nadmorskich. 8

9 (Director M. Dutkowski) BW Director Europa Bałtycka u progu trzeciego tysiąclecia - perspektywy rozwoju i zagroŝenia BW Director Geografia elektoralna w Rumunii BW Director Cities as a centres of authority from perspectives of transformation in Poland BW Director Współpraca w euroregionach a dyfuzja standardów demokratycznych na granicach PHARE FW-SPF-49/ BW Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki KBN) Nr 2 P04E BW BW (Director T. Palmowski) Director (Director T. Palmowski) Polski w okresie rozszerzenia się UE. Regional development in cross border areas of north east Poland and the Kaliningrad Oblast. Przestrzenne wymiary kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i perspektywy rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy północnowschodnimi województwami Polski a Obwodem Kaliningradzkim w procesie rozszerzenia Unii Europejskiej Director Nowa granica wschodnia UE w Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii Director Nowa granica wschodnia UE w Geograficzne i polityczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na wschodniej granicy Rumunii Prof univ dr WENDT A. Jan 9

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015)

SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Zbigniew Rykiel SPIS PUBLIKACJI (stan na dzień 22 czerwca 2015) Opracowania zwarte (1) Miejsce aglomeracji wielkomiejskich w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Wrocław Warszawa 1978: Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction)

4. University of Lodz, Lodz, Poland, September 1982 M.A. SOCIOLOGY (Diploma with Distinction) / 1 CURRICULUM VITAE 1. Family name: KRZYSZKOWSKI 2. First names: JERZY FRANCISZEK 3. Date of birth: 29.10.1958 4. Nationality: POLISH 5. Civil Status: MARRIED WITH CHILDREN 6. Education: Institution from

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE December 2012

CURRICULUM VITAE December 2012 CURRICULUM VITAE December 2012 Personalia Name: Piotr Matczak Work Address: Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University Szamarzewskiego 89c 60-568 Poznań, Poland Work Phone: +48 61 8292 263 E-mail:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI

prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI prof. dr hab. Barbara KoŜusznik - LISTA PUBLIKACJI 1. Druki zwarte (ksiąŝki, monografie naukowe) Monografie naukowe 2007 Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II poszerzone, zmienione. Wyd. Polskie

Bardziej szczegółowo

Working Papers. Faculty of International Business and Economics. Poznan University of Economics WP/2013/9

Working Papers. Faculty of International Business and Economics. Poznan University of Economics WP/2013/9 Working Papers Faculty of International Business and Economics Poznan University of Economics WP/2013/9 Łukasz Wróblewski New approach towards research in cross-border region Poznan, August 16, 2013 New

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014

BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU. Nowy Sącz 2014 1 BIBLIOGRAPHY OF THE TEACHING STAFF PUBLICATIONS OF WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU - NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY W NOWYM SĄCZU 1993 2013 Nowy Sącz 2014 2 Redaktor naczelny i koordynator Maria Sidor Redakcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ. Zestawienie tematyczne: UKRAINA A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: UKRAINA Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://pawelkowal.pl/wp-content/uploads/2013/02/flag_of_ukraine.jpg

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza dr Krzysztof Rybiński Działalność naukowo-badawcza 1. Załącznik A: Pozycje zwarte (3) 2. Załącznik B: Redakcja prac zbiorowych (2) 3. Załącznik C: Prace naukowo-badawcze (artykuły w czasopismach recenzowanych,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI K W A R T A L N I K SZCZECIN 2014 ROCZNIK XXIX (LVIII) ZESZYT 3 VOL. 2 Komitet Redakcyjny Radosław Gaziński (redaktor naczelny), Eryk Krasucki (zastępca

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

STUDIES ON RELICT BOUNDARIES AND BORDER LANDSCAPE IN POLAND. Marek SOBCZYNSKI Department of Political Geography University of Lódz, Poland

STUDIES ON RELICT BOUNDARIES AND BORDER LANDSCAPE IN POLAND. Marek SOBCZYNSKI Department of Political Geography University of Lódz, Poland STUDIES ON RELICT BOUNDARIES AND BORDER LANDSCAPE IN POLAND Marek SOBCZYNSKI Department of Political Geography University of Lódz, Poland It is a paradox that in the period when in united Europe state

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej

Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 POZNAŃ chur@amu.edu.pl Paweł Churski Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece

Dokumenty elektroniczne dostępne w Bibliotece SYGNATURA: CD1 Programme Leonardo da Vinci: the European Community action programme for cooperation in the field of vocational training. Compendium / European Commission Luxembourg: OOPEC, 1998. ISBN 9282845249

Bardziej szczegółowo

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym,

międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie w biznesie międzynarodowym, Adam Budnikowski Kierunki badań i działalności dydaktycznej Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą w Polsce jednostką naukowo-badawczą

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo