Bogata w doświadczenie. Katedra Ubezpieczeń UEP jest najstarszą katedrą ubezpieczeń w Polsce. W roku 2013 obchodzimy Jubileusz 65-lecia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bogata w doświadczenie. Katedra Ubezpieczeń UEP jest najstarszą katedrą ubezpieczeń w Polsce. W roku 2013 obchodzimy Jubileusz 65-lecia"

Transkrypt

1

2 Bogata w doświadczenie Katedra Ubezpieczeń UEP jest najstarszą katedrą ubezpieczeń w Polsce. W roku 2013 obchodzimy Jubileusz 65-lecia

3 Kontynuatorka tradycji Jubileusz sprzed pięciu lat stał się okazją do spisania dziejów Katedry

4 Lider edukacji W roku 2008 zostaliśmy uhonorowani statuetką Lider Edukacji Ubezpieczeniowej, osiągając I miejsce wśród jednostek naukowych zajmujących się problematyką ubezpieczeń.

5 Zasłużona dla rozwoju nauki W tym samym roku otrzymaliśmy także nagrodę specjalną za szczególne zasługi dla rozwoju nauki w dziedzinie ubezpieczeń.

6 Kopalnia wiedzy Podstawy teorii ubezpieczeń Polityka ubezpieczeniowa Prof. dr hab. Jerzy Handschke Kierownik Katedry Ubezpieczeń

7 Kopalnia wiedzy Dr hab. Jacek Lisowski Dr Anna Kufel-Siemińska Dr Piotr Manikowski Finanse zakładu ubezpieczeń Ubezpieczenia finansowe Bancassurance Dystrybucja ubezpieczeń Ubezpieczenia katastroficzne i satelitarne

8 Kopalnia wiedzy Dr Krzysztof Łyskawa Dr Monika Kaczała Dr Magdalena Osak Ubezpieczenia rolne Zabezpieczenie emerytalne Ubezpieczenia rolne E-commerce w ubezpieczeniach Ubezpieczenia zdrowotne Prawo o umowie ubezpieczenia

9 Pracownicy Katedry są wyróżniani przez instytucje ubezpieczeniowe Z wybitnymi osobowościami

10 Kreatorka tekstów

11 Aktywna na rynku Współpracujemy m.in. z: zakładami ubezpieczeń: Grupą PZU, Euler Hermes, Grupą Concordia, TUiR Warta, etc., brokerami ubezpieczeniowymi: Mentor, STBU Brokerzy, Gras Savoye, Marsh, etc., Polską Izbą Ubezpieczeń, Biurem Rzecznika Ubezpieczonych, Komisją Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka.

12 Doceniana przez rynek W Katedrze Ubezpieczeń pracują naukowcy z bagażem doświadczeń praktycznych: menedżerowie najwyższego szczebla zarządczego ubezpieczycieli, członkowie organów statutowych ubezpieczycieli i innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego, czynni brokerzy ubezpieczeniowi, członkowie rad naukowych najważniejszych periodyków ubezpieczeniowych, autorzy opinii i ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Sądów, Prokuratur, zakładów ubezpieczeń, osoby opiniujące i autorzy ogólnych warunków ubezpieczeń.

13 Obecna na forum UEP doroczna konferencja Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku cykl spotkań z praktykami biznesu ubezpieczeniowego Zawód przyszłości warsztaty z przestępczości ubezpieczeniowej organizowane we współpracy z PZU SA

14 Specjalności Ubezpieczenia gospodarcze (Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia) studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe studia doktoranckie Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie

15 Formy kształcenia Wielostopniowe studia to sposób na eksperckie wykształcenie. STUDIA PODYPLOMOWE I ROK STUDIA MAGISTERSKIE STUDIA DOKTORANCKIE I II III IV I ROK II ROK STUDIA LICENCJACKIE I ROK II ROK III ROK

16 Ubezpieczenia gospodarcze - ścieżka studiów I ROK S T U D I A PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA KIERUNKU L I C E N C J A C K I E II ROK III ROK Podstawy ubezpieczeń Zarządzanie ryzykiem Dystrybucja usług ubezpieczeniowych Ubezpieczenia majątkowe Umowa ubezpieczenia Podstawy gospodarki finansowej ubezpieczyciela Ubezpieczenia osobowe Organizacja rynku ubezpieczeniowego Zarządzanie zakładem ubezpieczeń (I) Podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela Ubezpieczenia finansowe Ubezpieczenia rolne Ubezpieczenia katastroficzne Ubezpieczenia zdrowotne Otwarte fundusze emerytalne Fundusze inwestycyjne Nowe usługi finansowe Podstawy kontroli i audytu Ubezpieczenia w handlu zagranicznym PRZYJEMNY OBOWIĄZEK SZEROKI WYBÓR

17 Ubezpieczenia gospodarcze - ścieżka studiów S T U D I A M A G I S T E R S K I E I ROK II ROK Prawo ubezpieczeniowe Analiza produktów ubezpieczeniowych Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej Marketing w ubezpieczeniach Ubezpieczenia w jednostkach samorządu terytorialnego Metody badań rynku ubezpieczeniowego Rynek ubezpieczeń Gospodarka finansowa ubezpieczyciela Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach rynku finansowego Likwidacja szkód i przestępczość ubezpieczeniowa Podstawy underwritingu w ubezpieczeniach Analiza finansowa ubezpieczyciela Zarządzanie zakładem ubezpieczeń Analizy giełdowe Źródła finansowania podmiotów gospodarczych i publicznych PRZYJEMNY OBOWIĄZEK ŁATWY WYBÓR

18 Oferta edukacyjna wzbogacona o możliwości: kontynuowania nauki odbycia praktyk udziału w konferencjach uczestnictwa w zebraniach naukowych uczestnictwa w wyjazdach katedralnych przygotowania pierwszych publikacji udziału w pracach koła naukowego

19 Koło Naukowe Premium Zdobywanie doświadczeń w praktyce - projekty: Przewodnik po firmie dla pracowników Vienna Insurance Group Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów specjalności ubezpieczenia badanie oczekiwań ubezpieczycieli i brokerów współtworzenie i redakcja strony internetowej dla TU Euler Hermes S.A. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie Top Farms Wielkopolska S.A. Zalety i wady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia kredytów w formie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń i krajowego zakładu ubezpieczeń" dla TU Euler Hermes S.A.

20 Koło Naukowe Premium Uczestnictwo w konferencjach Okazja do zgłębiania wiedzy Dobry trening w wystąpieniach publicznych Pierwsze publikacje Szansa na nowe znajomości i kontakty towarzyskie Osiągnięcia i nagrody II miejsce za prezentację posterową na III Forum Studenckich Kół Naukowych UEP I miejsce oraz Nagroda Publiczności za prezentację indywidualną dla naszej Koleżanki (Ani Starczewskiej) na III Forum SKN UEP Liczne artykuły w książce Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, red. D. Walczak, PTE, Toruń 2010

21 Sukcesy naszych studentów w ogólnopolskich konkursach Liczba uzyskanych nagród w poszczególnych latach Nagrodzeni Licencjaci i Magistranci Nagrodzeni Doktoranci

22 Perspektywy zawodowe w branży Kształcimy wysokiej klasy: ubezpieczeniowej pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników zakładów reasekuracji, pośredników ubezpieczeniowych, pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego (Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjny, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

23 Perspektywy zawodowe w branży ubezpieczeniowej Wynagrodzenie całkowite brutto [PLN] w wybranych branżach Za: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2011 roku [online]

24 Perspektywy zawodowe w branży ubezpieczeniowej Przeciętne miesięczne wynagrodzenia [EUR] osób poniżej 30 roku życia w różnych branżach w wybranych krajach europejskich Za: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat [online]

25 Perspektywy zawodowe poza branżą ubezpieczeniową Kształcimy wysokiej klasy: specjalistów bancassurance, risk menadżerów dla wszystkich branż gospodarki, specjalistów ds. ubezpieczeń w przedsiębiorstwach, doradców finansowych, konsultantów firm doradczych (konsultingowych), trenerów firm szkoleniowych, publicystów specjalizujących się w problematyce ubezpieczeniowej.

26 Co chciałbyś robić w firmie ubezpieczeniowej? ZOSTAŃ MANAGEREM DS. produktu ubezpieczeniowego zarządzania siecią sprzedaży underwrittingu (oceny ryzyka) likwidacji szkód marketingu reasekuracji zarządzania finansami aktuariatu controllingu

27 Absolwenci o nas Trzy lata studiów na specjalności Ubezpieczenia gospodarcze to czas, do którego zawsze ciepło wracam myślami. To ciekawe i rozwijające zajęcia, szereg dodatkowych możliwości w postaci praktyk, koła naukowego czy otwartych zebrań naukowych, a przede wszystkim wspaniali ludzie tworzący Katedrę. Spodobało mi się tak bardzo, że zostałam na kolejne 5 lat, tym razem już jako doktorantka. Justyna Talarek, dr n. ekonomicznych /Z-ca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Osobowych, WTUŻiR Concordia Capital SA/

28 Absolwenci o nas Informacja o tym, że jestem absolwentem Katedry Ubezpieczeń UEP była koronnym argumentem w walce konkurencyjnej o miejsce pracy. Jak się później dowiedziałem, to właśnie ten fakt był kluczowym czynnikiem, decydującym o tym, że spośród kandydatów o podobnym profilu wybrano właśnie mnie. Filip Przydróżny /Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych, WTUŻiR Concordia Capital SA/

29 Absolwenci o nas Studia na specjalności ubezpieczenia były optymalnym wyborem biorąc pod uwagę bardzo wąską i specjalistyczną wiedzę, jaką udało mi się zdobyć. Dały mi one niszowe kompetencje na rynku finansowym. Specjalność ubezpieczeniowa wyposaża studentów w narzędzia pozwalające skutecznie zarządzać ryzykiem. Janusz Wozowczyk /Specjalista ds. Zarządzania Kapitałem Raiffeisen Bank Polska/

30 Absolwenci o nas "W branży ubezpieczeniowej praktycznie każdy znajdzie obszar, który go zainteresuje. Nieważne czy będzie to praca w nadzorze, w sprzedaży, w back-office, czy też w samej centrali. Po ukończeniu tych studiów miałem naprawdę szerokie pole manewru. Z perspektywy kilku lat, należy również docenić to, że w przeciwieństwie do osób, które kończyły inne specjalności, zdecydowana większość z nas cały czas pracuje "w branży", robiąc to, na czym się zna, i całkiem to sobie chwali. Paweł Budzeń, /Project Manager w TUiR Warta SA/

31 Historia wolnego człowieka nigdy nie jest pisana przez przypadek, ale przez wybór - jego wybór. /D. Eisenhower/

32 ZAPRASZAMY

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2014/2015

studia II stopnia 2014/2015 studia II stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA MAGISTERSKIE W FORMULE OPEN dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia SZEROKA OFERTA 16 specjalności na 3 kierunkach OSZCZĘDNOŚĆ CZASU studia

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU Asystent rodziny (studia kwalifikacyjne) Dlaczego warto wybrać ten kierunek Zdobywasz kwalifikacje do wykonywania nowego zawodu Program kursu jest zgody z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Bardziej szczegółowo

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń

WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń WYKŁADOWCY (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) Program: Dyplomowany Specjalista ds. ubezpieczeń Jest doktorem nauk ekonomicznych, dyplom uzyskał kończąc Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na rynku ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń?

K o n f e r e n c j a Wytyczne KNF szansa na zmiany, czy koniec pewnej epoki polskich ubezpieczeń? Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku w Centrum Konferencyjnym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie, odbędzie się Konferencja dotycząca przyszłości dystrybucji produktów ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką

www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką www.wsl.com.pl informator 2012/2013 dla kandydatów na studia I stopnia Współpraca partnerska Stałe czesne LogMeeting - spotkania z logistyką 2 www.wsl.com.pl Spis treści List od Rektora Logistyka co to

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN CONCORDII UBEZPIECZENIA PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA SOLIDNE UBEZPIECZENIA. www.concordiaubezpieczenia.pl

BIULETYN CONCORDII UBEZPIECZENIA PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA SOLIDNE UBEZPIECZENIA. www.concordiaubezpieczenia.pl BIULETYN CONCORDII UBEZPIECZENIA PRZYJAZNA FIRMA UBEZPIECZENIOWA SOLIDNE UBEZPIECZENIA Spis treści 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 25 26 31 32 34 35 36 37 Życzenia Świąteczne Ludzie Concordii

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo