PEŁNA LISTA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI Z ZAKRESU TRIBOLOGII I MATEMATYKI STOSOWANEJ Krzysztofa Wierzcholskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNA LISTA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI Z ZAKRESU TRIBOLOGII I MATEMATYKI STOSOWANEJ Krzysztofa Wierzcholskiego"

Transkrypt

1 1 Prof.zw.dr hab.inż.krzysztof Wierzcholski Phone Szczecin PEŁNA LISTA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI Z ZAKRESU TRIBOLOGII I MATEMATYKI STOSOWANEJ Krzysztofa Wierzcholskiego 1970 [1] Wierzcholski Krzysztof:On the possibility of generalizing some simple empirical formulas concerning mechanical properties of concrete into metric space). Technical University Press Poznań, BL 15,76,1970, pp [2] Wierzcholski Krzysztof: Partial differential equation of influence of different parameters on the strength of concrete Tech.Univ.Press Poznań, BL 14,69,1970,pp [3] Wierzcholski Krzysztof:The differential equation 2 nd order occurring in the problems of strength of construction elements. Military Tech.School Press in Pila,Nr.5,1970,pp.5 22 [4] Wierzcholski Krzysztof: Solution of the 2 nd order differential equation occurring in mechanics.technical University Press Poznań, BL,15,76,1970 pp [5] Wierzcholski Krzysztof:Solution of the differential equation of the fourth order occurring in the strength of construction. Technical Univ. Press Poznań,BL 17,84,1971,pp [6] Wierzcholski Krzysztof:On a system of solutions of the differential equation z (n) + ae iψ z=0). =0. Technical University Press Kielce, P 4, 1971, pp.17 29, [7] Wierzcholski Krzysztof:The metrix space of the continuous functions that describe the influence of the intensity of vibration and c/w relation on the strength of concrete. Tech.Univ.Press Kielce P 4,1971,pp [8] Wierzcholski Krzysztof: Economically of structure of rectangular prism filled up with internal walls. (in Polish).. Technical University Press Kielce,P 4,1971,pp.5 14 [9] Wierzcholski Krzysztof:The critical force of a straight bar with a variable moment of inertiatechnical University Press,Kielce,P 4,1971,pp [10] Wierzcholski Krzysztof:Properties of solutions of the Equation: y (n) + axy = 0.(in Polish). Wlasnosci rozwiazan równania rózniczkowego: y (n) + axy = 0.Military Tech.School Press in Schneidemühl (Pila),Nr.7,1971,pp [11]Wierzcholski Krzysztof: Solutions of the ordinary n order differential equation occurring in mechanics.rozprawy Inzynierskie Polish Academy of Science, 20,2,1972,pp [12] Wierzcholski Krzysztof:The method of solving of technical problems reducted into the differential equation with variable coefficients. Monograph.Technical University Press Kielce 1973,pp

2 2 [13] Wierzcholski Krzysztof:Computer solutions of the ordinary n order differential equation.monograph Warsaw COPAN, Computation Centre Polish Academy of Sciences,Issue 114,1973,pp [14] Wierzcholski Krzysztof: The existence of surface wave in a non homogeneous isotropic semi infinite body.(in English) Proceeding of Vibration Problems,15,4,1974, pp [15] Wierzcholski Krzysztof:Flat oil flow in the radial slide bearing. Exploitation Problems of Machines Polish Acad.of Science( Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) 2, 18, 1974, pp [16] Wierzcholski Krzysztof: Distribution of pressure in oil film of an axial slide bearing with stabile segments.(in Polish).Rozklad cisnienia w filmie olejowym lozyska wzdluznego o segmentach stalych. Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) 3,19,1974, pp [17] Wierzcholski Krzysztof:On some n order recurrence.monograph. (in Polish). O pewnej rekurencji n tego rzedu.monografia.state Scientific Publishing House Polish Acad.of Science.(PWN),1975,pp [18] Wierzcholski Krzysztof: The cases of a new form of the Reynolds equation for pressure distribution in the bearing gap.(in Polish) Przypadki nowej postaci równania Reynoldsa dla rozkladu ciśnienia w szczelinie łożyska.exploitation Problems of Machines.(Zagadnienia. Eksploatacji Maszyn Kwart. Pol. Akad. Nauk) 3,23, 1975, pp [ 19] Wierzcholski Krzysztof:Simultaneous influence of the inertia forces and variable oil viscosity on the pressure distribution in the slide journal bearing. (in Russian). Sovmestnoe vlijanie inercionnych sil i menjajuscejsja vjazkosti masla na raspredelenie davlenija w poperecnom podszipnike skolzenija. International Tribology Congress, Conf.Proceedings, Brno, 1975, pp [20] Wierzcholski Krzysztof:On a certain algorithm of solutions of equations of n th order in the problem of construction of machines(in Polish) O pewnym algorytmie rozwiazan równan n tego rzedu w zagadnieniach konstrukcji maszyn.exploitation Problems of Machines.Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN, 1,21,1975,pp [21] Wierzcholski Krzysztof: A new form of the Reynolds equation for the small Reynolds Number.(in Polish).Nowa postac równania Reynoldsa dla malych liczb Reynoldsa. Expl. Probl.of Mach.Pol.Acad. of Sci.(Zag. Ekspl. Maszyn Kwart. PAN) 4,28, 1976, pp [22] Pytko Stanislaw, Wierzcholski*Krzysztof: The influence of variable friction coefficient on stress distribution in the contact zone of two rollers loaded with tangent forces.(in Polish).Participation of the Author is 50%. Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) 1,25,1976,pp [23] Pytko Stanislaw, Wierzcholski* Krzysztof: Material effort in the contact region of two rollers taking into considerations a variable friction coefficient(in Polish)Participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) 2,26,1976,pp [24] Wierzcholski Krzysztof: Discrete functions occurring in the solutions of the machine exploitation problems.(in Polish).Dyskretne funkcje specjalne w rozwiązaniach zagadnień eksploatacji maszyn.exploitation Problems of Machines. (Zag.Ekspl.Masz.Kw.PAN)3,27,1976,pp [25] Wierzcholski Krzysztof:Estimation of equations of motion,energy and mass continuity for unsteady non isothermic flow of compressible oil through the gap of a journal bearing.exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences (Zag. Ekspl. Masz. Kw. PAN) 2,30,1977,pp

3 3 [26]Wierzcholski Krzysztof: About the system of solutions of the difference equation Monograph (in Polish).O pewnym ukladzie rozwiazan równania rekurencyjnego.monograph.technical University Press, Lublin,1977,pp [27] Wierzcholski Krzysztof*, Dziopa Edward: The method of integration of the 3 order differential equation occurring in mechanics. (in Polish). O pewnej metodzie calkowania rownania rożniczkowego trzeciego rzędu wystepującego w mechanice. Participation of the Author* is 80%.Tech.Universioty Press Kielce,P 9,1977,pp [28] Wierzcholski Krzysztof:The influence of the surface roughness of the sleeve on the pressure distribution in journal bearing. Exploitation Congress in Katowice, 1977, Conference Proceedings pp [29]Pytko S.Wierzcholski*Krzysztof:Unsteady lubricant flow in contact gap between two cooperating cylinders.(in Pol.).Nieustalony przeplyw oleju w szczelinie kontaktu dwóch walców. Part. of the Author* is 50%.Exploitation Congress Katowice, 1977, Conference Proceedings:pp [30] Pytko S., Wierzcholski* Krzysztof:The pressure distribution in journal slide bearing for unsteady flow of oil with consideration of influence of temperature, heat transfer and gap defor mation. (in German). Druckverteilung in Quergleitlager für nichtstationären Öldurchfluß mit Berücksichtigung des Temperatureinflüsses beim Wärmeaustausch und der Spaltdeformation.Participation of the Author*is 50%.International Congress Eurotrib 2, Conference Proceedings B.II 1977, pp.62/1 62/6 [31] Wierzcholski Krzysztof:The effect of the force of inertia and the variable oil viscosity on pressure distribution in a slide journal bearing. (in English). Wear,vol.45, 1977,pp [32] Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:Pressure dsistribution in the bearing gap for the unsteady lubricant flow.(in Polish)Rozklad cisnienia w poprzecznym lozysku slizgowym dla nieustalonego przeplywu oleju przy uwzglednieniu temperatury,wymiany ciepla i deformacji szczeliny.participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk,Zeszyt Specjalny) Special Edition, 1978, pp [33]Wierzcholski Krzysztof:Estimation of hydrodynamical equations for unsteady and non isothermal flow of oil in the gap of contact of two cooperating cylinders.(in Polish).Oszacowania równań hydrodynamicznych dla nieustalonego i nieizotermicznego przeplwu oleju w szczelinie kontaktu dwóch wspólpracujących ze sobą walców.exploitation Problems of Machines,Special Edition.(Zagad.Ekspl.Maszyn Kwartal.PAN, Zeszyt Spec.)1978, pp.9 22 [34] Wierzcholski Krzysztof:The effect of the forces of inertia and variable lubricant viscosity on the hydromagnetic nonisothermic lubricant flow in the gap of a journal bearing.(in English)Exploitation Problems of Machines(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) 4,36,1978,pp [35] Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:Unsteady oil flow in the contact gap of two cooperating cylinders.(in Polish).Nieustalony przeplyw oleju w szczelinie kontaktu dwóch współpracujących walców.participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines,Special Edition.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN,Zeszyt Specjalny)1978,pp [36]Wierzcholski Krzysztof:Influence of heat exchange and surface roughness of sleeves for pressure distribution and temperature in the transverse slide bearing.(in Polish).Wpływ wymiany ciepła i chropowatości powierzchni panewek na rozkład ciśnienia i temperatury w poprzecznym łożysku ślizgowym.exploitation Problems of Machines.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN)2,34,1978,pp [37] Wierzcholski Krzysztof:Hydromagnetic non isothermic flow in the bearing gap.(in Polish).Hydromagnetyczny nieizotermiczny przeplyw w szczelinie łożyska ślizgowego.iii Polish Conf. of Fluid Mechanics Polish Academy of Sciences,Czestochowa, 1978, Conference Proceedings pp.148 [38] Pytko Stanislaw, Wierzcholski* Krzysztof:Unsteady oil flow in the contact gap of two cooperating rollers.(in English). Participation of the Author* is 50%.Frontiers in Lubricant Tech. Congress Naples Tribologia e Lubrificazione, Marzo 1978, No.1,pp.2 3

4 4 [39] Wierzcholski Krzysztof:Hydromagnetic,non isothermic lubricant flow in journal bearing including the lubricant inertia forces and variable oil viscosity.monograph.(in Polish).Hydromagnetyczny, nieizotermiczny przeplyw cieczy smarujacej w poprzecznym łożysku ślizgowym z uwzględnieniem jej sił bezwładnosci i zmian lepkości.monografia.tech.univ.press Lublin,ser.A,Nr.1,1978,pp [40] Wierzcholski Krzysztof:Models of discrete solutions of the recurrent equations of the k order.(in Polish).Modele rozwiazan dyskretnych równania rekurencyjnego k tego rzedu.tech.university Press Lublin, 1979, pp [41] Pytko Stanislaw,Wierzcholski* Krzysztof:Elastohydrodynamic contact between two rollers in unsteady motion.(in English).Participation of the Author* is 50%. International Journal of Friction Lubrication and Wear,vol. 55, 1979,pp [42] Wierzcholski Krzysztof:The influence of the non monotonically changing Poissons ratio coefficient on surface wave speed. (in Polish). Wplyw zmieniajacego sie niemonotonicznie wspólczynnika Poissona na predkość fali powierzchniowej.tech.univ. Press Lublin, B2, 1979, pp [43]Grabiec Kalikst,Wierzcholski* Krzysztof:Irregularities in designing and erections of r c tanks for agriculture.(in Polish).Nieprawidlowosci projektowe i wykonawcze zbiorników realizowanych dla rolnictwa. Participation of the Author is 50%. Structural Review (Przeglad Budowlany),PLISSN ,No.10,1979,pp [44]Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:A review of electro magneto fluid dynamic problems of contact between two rollers.(in English).Participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Acad.of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN),1,37,14,1979,pp.9 15 [45]Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:The method of solving of the elastohydrody namic contact in unsteady motion. (in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Expl. Problems of Machines Pol. Acad. of Sci.(Zag. Ekspl. Maszyn Kw. PAN)2,38,14,1979,pp [46] Wierzcholski Krzysztof:The estimation of solutions of Navier Stokes and energy equations for a flow of oil through the roughness gap of a journal bearing.(in English).Revue Roumaine des Sciences Techniques Serie Mecaniquee, 1,24,1979,pp [47]Wierzcholski Krzysztof:The estimation of solutions of the equations for the magne tohydrodynamic flow of lubricant through the gap of journal bearing.(in English). Revue Roumaine des Sciences Techniques Serie Mecanique Appliquee,No.4,1979,pp [48] Janiszewski Ryszard,Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:Ferrolubricants.(in Polish)Ferrociecze w zagadnieniach tarcia zucycia i smarowania.participation of the Author* is 33%.Tribologia,Issue 5,1979,pp [49] Krause Hans,Wierzcholski* Krzysztof:The Ferromagnetic bearing calculations.(in German).Rechenmethoden für ferromagnetische Gleitlager.Participation of the Author* is 50%.Schmiertechnik Tribologie,26,6,1980,pp [50]Wierzcholski*Krzysztof, Janiszewski Ryszard:Ferromagnetic bearings.(in German).Ferromagnetische Gleitlager. Participation of the Author* is 50%.Schmierungstechnik 12,1980 pp [51] Krause Hans,Wierzcholski* Krzysztof:The influence of temperature and magnetic field on the deformation of the cylindrical ferromagnetic shells.(in German).Der Einfluß der Temperatur und des magnetischen Feldes auf die Verformungen einer zylindrischen ferromagnetischen Schale.Participation of the Author* is 80%.Konstruktion Heft 6,32,1980, 7,pp [52]Krause Hans,Wierzcholski Krzysztof:Ferromagnetic lubrication of cylindrical bearing. (in German). Zur ferrohydrodynamischen Schmierung in zylindrischen Gleitlagern. Participation of the Author* is 50%. Schmiertechnik Tribologie, 27,2, 1980, pp.45 47

5 5 [53] Krause Hans,Wierzcholski *Krzysztof:Theoretical considerations for the ferromagnetic friction.(in German).Theoretische Betrachtungen und Rechenmethoden für ferromagnetische Reibung.Participation of the Author* is 50%.Schmiertechnik Tribologie,27,1,1980,pp [54] Wierzcholski Krzysztof:The estimation of solutions of Navier Stokes and energy equation for oil flow through the gap of a journal bearing.part II.(in English).Internatio nal Journal of Friction Lubrication and Wear vol.58,1,1980, pp [55] Wierzcholski Krzysztof:A non Newtonian ferrofluid flow in the deformable gap of a journal bearing in a magnetic field. (in English).Revue Roumaine des Sci. Tech. Serie Mecanique Appliquee,3,1980,pp [56]Janiszewski Ryszard,Pytko Stanislaw,Wierzcholski *Krzysztof:Ferromagnetic lubrica ting flow.(in Polish).Ferromagnetyczny przeplyw smarujacy.participation of the Author* is 33%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN),1,41,15,1980,pp [57] Wierzcholski Krzysztof:Analysis of the solutions of equations describing a non Newtonian ferrofluid flow in the deformable gap of journal bearing in a magnetic field.(in English).Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk),2,42,15,1980,pp [58] Pytko Stanislaw,Wierzcholski* Krzysztof:Ferrohydrodynamic contact between two elastic cylinders.(in English).Participation of the Author* is 50%. International Congress Technical Academy of Esslingen, January 1980, pp [59] Wierzcholski Krzysztof:Theoretical considerations and calculations for ferromagnetic shells in magnetic field as a nonlinear elasticity problem.(in German). Theoretische Betrachtungen und Rechenmethoden für ferromagnetische Schalen in magnetischen Feld als nichtlineares Elastizitätproblem. Revue Roumaine des Sci. Tech. Serie Mecanique Appliquee, No. 4, Tome 25, 1980, pp [60] Grabiec Kalikst,Wierzcholski*Krzysztof:Influence of the relative height of cylindrical tanks on the values of internal forces. (In Polish)..Participation of the Author* is 50%.Structural Engineering(Inzynieria i Budownictwo),3,1980,pp [61] Grabiec Kalikst, Wierzcholski* Krzysztof: The distribution of parallel forces in concrete reactor screens. (in Polish). Rozklad sil równoleznikowych w betonowych oslonach reaktorów. Participation of the Author* is 50%.Structural Review. (Przeglad Budowlany). No.3, 1980, pp [62] Wierzcholski* Krzysztof, Janiszewski Ryszard: The elements of Tensor calculus in applications. Lecture. (in Polish). Elementy rachunku tensorowego w zastosowaniach. Skrypt. Participation of the Author is 70%. Tech. Univ. Press, Lublin, 1980, pp [63] Grabiec Kalikst,WierzcholskiKrzysztof:Influence of temperature on the interior forces distribution in cylindrical R C tanks. (in Polish).Analiza wplywu temperatury na rozklad sil wewnetrznych w konstrukcji cylindrycznego zbiornika.participation of the Author* is 50%. Structural Engineering.(Inżynieria i Budownictwo) PL ISSN , 7 8,1981, pp [64] Pytko Stanislaw, Wierzcholski * Krzysztof: Magnetohydrodynamic contact between two elastic rollers. (in English).Participation of the Author* is 70%. International Journal of Friction Lubrication and Wear, vol.65, 1981, pp [65] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof: Viscosity, capacity and temperature distributions.(in German).Viskosität, Tragfähigkeit und Temperaturverteilung Der Einfluß der veränderlichen Viskosität und der Trägheitskräfte des Schmierstoffs auf die Tragfähigkeit und Temperaturverteilung im Spalt eines zylindrischen Gleitlagers im magnetischen Feld Participation of the Author* is 50%. Schmiertechnik Tribologie, 28, 3, 1981, pp [66]Pytko Stanislaw,Ziemba Stefan,Wierzcholski*Krzysztof: Contact Mechanics Problems.(in Polish) Monograph.Problemy wytrzymałości kontaktowej.participation of the Author* is 25%.Monografia.Warszawa PWN 1982,pp.1 203

6 6 [67] Wierzcholski Krzysztof:Analysis of the lubricant flow in the deformable bearing gap. (in Polish). Monograph. Analiza przeplywu lepkiego czynnika smarującego w odkształcalnych szczelinach łożysk ślizgowych.praca habilitacyjna. Technical University Press. Lublin 1982, Serie A, Nr.10 pp [68] Krause Hans, Wierzcholski * Krzysztof: The influence of the sleeve surface roughness on the load capacity of journal bearings in magnetic field.(in English).Participation of the Author* is 80%.International Journal of Friction Lubrication and Wear, vol.80 Nr.1, 1982, pp [69] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof: Elastohydrodynamic lubrication of the bearing in magnetic field. (in German.). Elastohydrodynamische Schmierung des Gleitlagers im magnetischen Feld.Part. of the Author* is 70%. Schmiertechnik Trib., 29, 1,1982, pp.7 11 [70]Grabiec Halikst, Wierzcholski*Krzysztof:The influence of the bottom slab rigidity of cylindrical tanks on the distribution of bending moments.(in Polish).Wplyw sztywnosci dna zbiornika na rozklad momentów zginajacych.participation of the Author* is 50%.Structural Engineering.(Inżynieria i Budownictwo) PL ISSN , 7 8, 1982, pp [71] Wierzcholski*Krzysztof, Janiszewski Ryszard:The problems of magnetoelasticity and magnetohydrodynamics. Monograph. (in Polish)..Participation of the Author* is 50%. Technical University Press Lublin, Series A, No.27,1983, pp.1 97 [72]Grabiec Kalikst,Wierzcholski*Krzysztof:Influence of magnetic fields on the arising of generalized forces in the cylindrical composite concrete steel walls.(in Polish).Participation of the Author* is 90%.Structural Engineering.(Inzynieria i Budownictwo).PL ISSN , 3, 1983, pp [73] Nowak Zbigniew,Wierzcholski* Krzysztof:Flow of non Newtonian power law lubricant through the conical bearing gap. (in English). Participation of the Author* is 70%. Acta Mechanica 50, 1984, pp [74] Wierzcholski Krzysztof: Energy description of the friction. (in Polish). Energetyczny opis zjawisk tarcia. XIII Tribological Symposium,Section of Exploitation of Machine, Mechanical Engineering Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceeding, Czestochowa Poraj, 1984,pp [75] Nowak Zbigniew, Wierzcholski* Krzysztof: Effect of a temperature dependent lubricant consistency on the capacity of a conical journal bearing.(in English.).Part.of the Author* is 50%. Inter. Congress on Rheology, Mexico, Acapulco Conf.Proc. 1984, pp [76] Wierzcholski Krzysztof: Flow of the lubricant in the deformable curvilinear bearing gap in magnetic field. (in German). Strömung des Schmierstoffs im deformierten krummlinigen Spalt des Gleitlagers im magnetischen Feld. Revue Roumaine des Sciences Tech. Serie Mec. Appliquee, 2,1984, pp [77] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof: Influence of the variable consistency of non Newtonian lubricant on the conical bearing capacity.part I.(in German). Einfluß der veränderlichen Konsistenz eines nichtnewtonschen Schmierstoffes auf die Tragfähigkeit eines konischen Gleitlagers.Teil 1.Participation of the Author* is 80%. Tribologie und Schmierungstechnik 6, 1984, pp [78] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof:Influence of the variable consistency of non Newtonian lubricant on the conical bearing capacity. Part II. (in German). Einfluß der veränderlichen Konsistenz eines nichtnewtonschen Schmierstoffes auf die Tragfähigkeit eines konischen Gleitlagers. Teil 2. Participation of the Author* is 80%.Tribologie und Schmierungstechnik 1, 1985, pp [79] Wierzcholski Krzysztof: Flow of pseudoplastic non Newtonian lubricant through the slide bearing curvilinear gap. (in English). International Congress on Tribology, Eurotrib 85, Lyon, Conference Proceedings, 1985, pp

7 7 [80] Wierzcholski Krzysztof: Analytical designation of the thermal stress and deformation in the boundary layer of the bearing cylindrical sleeve. (in Polish). Analityczna metoda wyznaczania deformacji i naprezen w warstwie wierzchniej panewki walcowego lozyska slizgowego na skutek obciazen cieplnych. XIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mechanical Engineering Committee Polish Academy of Sci., Conference Proceedings, vol.ii, 1985, pp [81]Wierzcholski Krzysztof: Analysis of rheological properties of some lubricants condensed by polymers.(in Polish).Analiza wlasności reologicznych czynników smarujących zagęszczonych polimerami.exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk),2,62,1985,pp [82] Wierzcholski Krzysztof: Flow of a non Newtonian lubricant through the slide bearing curvilinear gap and capacity analysis. (in English). Revue Roumaine des Sciences Tech. Serie Mecanique Appliquee, 2,31,1986, pp [83] Wierzcholski Krzysztof: Numerical solutions of EHD non Newtonian pseudoplastic lubrication for two cooperating cylinders. (in Polish). II International Symposium Tribological Problems of Elements Operating in Contact, Section of Exploitation of Machines, Mechanical Engineering Committee Polish Academy of Sci. Conference Proceedings, Cracow 1986, pp [84] Wierzcholski Krzysztof: Mathematical Model of the non Newtonian lubricant flow through the bearing gap with curvilinear generating line in longitudinal direction. (in Polish). VII Polish Conference of Fluid Mechanics Polish Acad. of Sci. Committee of Mechanics, Conference Proceedings, Rydzyna, 1986, pp [85] Wierzcholski Krzysztof: Influence of the variable consistency of pseudoplastic lubricant on the adiabatic flow of lubricant in the curvilinear bearing gap. (in German). Einfluß der veränderlichen Konsistenz eines pseudoplastischen Schmierstoffes auf die adiabatische Strömung dieses Schmierstoffs im krummlinigen Spalt des Gleitlagers. Revue Roumaine des Sciences Tech. Serie Mecanique Appliquee, 5,31,1986, pp [86]Wierzcholski Krzysztof:Aspects of numerical solutions for elastohydrodynamic lubrication.(in Polish.).Aspekty rozwiązań numerycznych dla problemu elastohydrodynamicznego smarowania.expl.probl.of Mech.Pol.Acad.of Sci.(Zagad.Ekspl.Masz. Kw. PAN), vol.21,3 4,1986,pp [87] Wierzcholski Krzysztof:Analysis of the new computation methods for the slide friction pair. (in Polish). Analiza i nowe metody obliczeń węzlów tarcia ślizgowego. XV Autumn School of Tribology Section of Exploitation of Machine, Mechanical Eng. Committee Pol. Acad. of Sci., Tech. Univ. of Rzeszow, Ser.of Mechanics 15, No.36, 1987, pp [88]Wierzcholski Krzysztof:Non adiabatic flow of lubricating medium with pseudoplastic properties in the friction pair slot of non linear geometry of sliding surface in axial section.(in Polish). Exploitation Problems of Machines Pol.Acad.of Sci. (Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN)vol.22,1 2,(69 70),1987,pp [89]Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:The effect of oil characteristics change on operation of through bearings of water turbine generator.(in Pol.).Part.of the Author*is 50% Wplyw wlasności olejów na prace wzdlużnych łożysk turbogeneratorów wodnych.expl. Probl.of Mach. Pol.Ac.of Sci..(Zag..Ekspl.Masz. PAN) vol.22,3 4,(71 72),1987, pp [90] Wierzcholski Krzysztof: The complex appreciation of the some rheological and physical parameters of oil with polymer additions occurring in the thin layer film. (in Polish). Kompleksowa ocena pewnych reologicznych i fizykochemicznych parametrów olejów z dodatkami polimerów pracujących w cienkich warstwach smarujących. XVI Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Pila, vol.i, 1988, pp [91]Wierzcholski Krzysztof:Thermal stress and deformation of the sleeve in journal slide bearing. (in Polish).Naprężenia i deformacje termiczne panewki łożyska ślizgowego.expl. Probl.of Mech.Pol.Acad.of Sci.(Zag. Eks. Masz. Kw. PAN),vol. 23,1,(73), 1988, pp.27 40

8 8 [92] Wierzcholski Krzysztof: Estimation and integration of the basic equations for the non Newtonian lubricant flow in the journal thrust bearing gap with non monotonic curvilinear generating line of journal surface. (in English). Revue Roumaine des Sciences Techniques, Serie Mecanique Appliquee, No.4,1988, pp [93] Wierzcholski Krzysztof: Methods of integration of the system of equations for the laminar non Newtonian flow in the thin layer on the rotating surface with non monotonic generating line in longitudinal axis. (in Polish).VII Pol.Conf. of Fluid Mech. Pol.Acad.of Sci., Conf. Proceedings., Białystok Bialowieża, 1988, pp [94]Wierzcholski Krzysztof: On the influence of porous bearing shells and non Newtonian lubricants upon the load carrying capacity of roller slide bearing. (in German). Zum Einfluß einer porösen Lagerschicht und eines nichtnewtonschen Schmierstoffes auf die Tragfähigkeit des zylindrischen Gleitlagers.Schmierungstechnik 12, 1988, pp [95] Wierzcholski Krzysztof: Discrete functions. Lecture. (in Polish). Dyskretne funkcje specjalne. Skrypt. Technical University Press Szczecin, 1988, pp [96] Wierzcholski Krzysztof: Theory of slide bearing lubrication. Monograph. (in Polish). Teoria smarowania łożysk ślizgowych. Monografia.. Technical University Press of Szczecin, ISSN , Nr.392, 1989, pp [97] Wierzcholski Krzysztof: Journal bearing capacity analysis for the polymer pseudoplastic lubricants. (in English). Inter. Congress on Tribology, Eurotrib 89, Helsinki, Conference Proceedings, 1989, vol.4, pp [98] Wierzcholski Krzysztof: Possibility of the flow of the lubricant with yield value through a slide bearing gap.(in English) Revue Roumaine des Sciences Technique,Serie Mecanique Appliquee,No.4,Tome 34, 1989, pp [99] Wierzcholski Krzysztof: The influence of the non Newtonian lubricants on the bearing capacity and wear.(in German.).Einfluß von nichtnewtonschen Schmierstoffen auf die Tragfähigkeit eines Gleitlagers und auf den Verschleiß.Proc.of Trib.Sem.,Zwickau,1989, pp.5 15 [100] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej: On the small parameter method for the integration of non linear system of equations for the laminar non Newtonian fluid flow in the thin layer on the rotating surface.( in Polish). Participation of the Author* is 80%.Folia Societatis Scientiarum Lublinensis.Biuletyn Lubelskiego Tow. Nauk.Math.Sci. vol. 31/1 2, ISSN ISBN , 1989, pp [101] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Non Newtonian fluid velocity distribution in the half space restricted through the movable plate in mixing problems. (in Polish). Rozklad prędkości cieczy nienewtonowskiej w glębi pólprzestrzeni ograniczonej poruszającą się plytą w zagadnieniach mieszalnictwa. (Part.of the Author* is 50%).IX Pol. Conf.of Fluid Mech. Pol. Acad. of Sci.,Conf. Proceedings, Cracow, 1990, pp [102] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej: Unsteady viscous fluid flow caused by the rotational motion of the cylindrical surfaces in the mixer.(in Polish). Nieustalony przeplyw cieczy lepkiej wywolany obrotowym ruchem cylindrycznych powierzchni w mieszalnikach.(part.of the Author*is 50%). IX Pol. Conf. of Fluid Mech. Pol. Acad.of Sci. Conference Proceedings, Cracow, 1990, pp [103]Wierzcholski Krzysztof: Effect of the temperature lubricant consistency with polymer additions on the capacity of a cylindrical journal bearing.(in English).III Inter. Symposium Tribological Problems of Elements Operating in Contact, Section of Exploitation of Machines, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sci., Cracow, 1990, pp [104] Wierzcholski Krzysztof: The theoretical analysis of fluid friction in the slide bearing lubricated with pseudoplastic and plastic lubricants. (in Polish). Some Problems of Tribology. (Wybrane Problemy Tribologii), Warsaw State Sci. Publ. House (PWN), 1990, pp.79 86

9 9 [105] Wierzcholski Krzysztof: Series expansion of solutions of non linear basic equations for non Newtonian fluid flow in a film between two surfaces. (in English).Polish Cybernetical Soc.,System Modelling Control, Conf.Proc.Zakopane, 6, 1990, pp. 14 [106] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof: Selected methods of integration of motion equations for the non Newtonian fluid in the half space R 2.(in English).(Part. of the Author* is 50%). Polish Cybernetical Society,System.Modelling Control Conference Proceedings, Zakopane, 6, 1990, pp [107] Wierzcholski Krzysztof: The effect of the various angular velocity of the journal on the journal bearing capacity values for polymer lubricants. (in English). Bulletin of JSME, Proceedings of Japan International Tribology Conference, Nagoya, 1990, pp [108] Wierzcholski* Krzysztof, Tarkowski Piotr: The change of the arrangement of stresses in the contact zone of the implantation of the nitrogen ions. ( in Polish). Participation of the Author* is 50%), XVII Autumn School of Tribology Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Rzeszów, Technical University Press, Series of Mechanics, 28, No.82, 1991, pp [109] Pytko Stanislaw, Wierzcholski * Krzysztof: Calculation of cylindrical slide bearing lubricated by non Newtonian characteristics oils. (in Polish). Obliczenia walcowych łożysk ślizgowych smarowanych olejami o wlasnościach nienewtonowskich.(participation the Author*is 50%).Exploitation Problems of Machines Polish. Academy.of Sciences.(Zag. Eksploatacji Maszyn Kw. PAN), z.4, (84), vol.25, 1990, pp (printed in 1991 ) [110] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: The influence of non monotone values of the some class of viscosity function on the newtonian fluid velocity distribution in the half space restricted through the movable plate. (in Polish).Wplyw niemonotonicznych zmian pewnej klasy funkcji lepkosci cieczy newtonowskiej na rozklad predkosci cieczy w glebi pólprzestrzeni ograniczonej poruszajaca sie plyta. (Part. of the Author* is 50%). Annales Sci. Stetinenses. (Szczecinskie Roczniki Naukowe), VI, z.1. (Mathematical and Technical Science) Nr.2 PL ISSN , pp [111]Wierzcholski Krzysztof: Estimation of solutions of basic equations for non Newtonian fluid flow in a film between two non rotational surfaces. (in English.) Rev. Roum. des Sci. Tech., Ser. de Mec. Appl. Editura Acad. Rom.,No.1 2, Tome 36, 1991, pp [112] Wierzcholski Krzysztof: Tribomathematics or mathematical methods in tribology. (in Polish). Tribomatematyka, czyli o metodach matematycznych w tribologii.tribologia, Issue 2, 1992, pp [113] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Numerical analysis of the values of a velocity function for the Newtonian fluid with non monotone variable dynamic viscosity in flows occurring in the cylindrical mixers. (in Polish). Analiza numeryczna rozkladu wartosci funkcji predkosci cieczy newtonowskiej o niemonotonicznie zmiennej lepkosci dynamicznej w przeplywach wystepujacych w mieszalnikach walcowych. (Participation of the Author * is 50%), 31 Symposium Modelling in Mechanics, Technical University Press Gliwice, Ser. of Mech. PL ISSN , 107, 1992, pp [114] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Numerical analysis of the variable shear stress values occurring in the newtonian fluid flows with non monoto ne variable dynamic viscosity in the cylindrical mixer.(in Polish). Analiza numeryczna wartosci naprezen scinajacych wystepujacych w przeplywie cieczy newtonowskiej o niemonotonicznie zmiennej lepkosci dynamicznej w mieszalnikach walcowych. (Parti cipation of the Author * is 50%), 31 Symposium Modelling in Mechanics, Technical University Press Gliwice, Series of Mechanics, PL ISSN ,107, 1992, pp [115] Wierzcholski* Krzysztof, Kroszel Michal: Fundamentals of slide bearing lubri cation under the electromagnetic field conditions. (in Polish). Podstawy smarowania lozysk slizgowych w warunkach dzialania pól elektromagnetycznych.

10 10 (Participation of the Author* is 50%). Communication. IV Sci. Conf. of Agricultural Technics,Agricultural Univ. of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings, 1992, pp [116] Wierzcholski * Krzysztof, Kroszel Michal: Present day problems of friction and wear for lubrication of non Newtonian fluids. (in Polish). Wspólczesne metody tarcia i zuzycia dotyczace smarowania cieczami nienewtonowskimi. (Participation of the Author* is 50%). Communication. IV Sci. Conf. of Agricultural Tech., Agricultural Univ. of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings,1992, pp [117] Wierzcholski* Krzysztof,Ghannouschi abd el Maijd:Mathematical model of the turbulent ferromagnetic lubricant flow in the gap between two rotational surfaces with the curvilinear non monotone generating line.(in English), (Participation of the Author* is 50%).Fourth International Conference of Fluid Mechanics ICFM 4 Alexandria, 1992, Conference Proceedings Volume III, pp [118] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej: Electromagnetodynamic fluid flow in the cylindrical mixer. (in English), (Participation of the Author * is 50%). Fourth Inter. Conference of Fluid Mechanics ICFM 4 Alexandria, Egypt, 1992, Conference Proceedings Volume III, pp [119]Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Numerical analysis of the shear stress values distribution which are occurring in nonisothermic Newtonian fluid flow with variable dynamic viscosity depended on temperature in cylindrical mixer.(in Polish).Analiza numeryczna rozkładu wartości napreżeń ścinajacych występujacych w przepływie nieizotermicznej cieczy newtonowskiej o zmiennej lepkosci dynamicznej zaleznej od temperatury w mieszalnikach walcowych. (Part.of the Author* is 50%). X Pol. Conference of Fluid Mechanics, Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings Gdańsk,1992, pp [120] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof: Numerical analysis of the velocity values function for the nonisothermic, newtonian fluid with variable dynamic viscosity depended on temperature in cylindrical mixer flow. (in Polish). Analiza numeryczna rozkladu wartości funkcji prędkości nieizotermicznej cieczy newtonowskiej o zmiennej lepkości dynamicznej zależnej od temperatury w przepływach występujacych w mieszalnikach walcowych. (Part. of the Author* is 50%). X Pol. Conf. of Fluid Mech., Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings Gdańsk, 1992, pp [121] Wierzcholski Krzysztof: Conducting fluid flow in the thin layer and curvilinear orthogonal coordinate system for electromagnetic fields. (in Polish)Przeplyw przewodzacej cieczy w cienkiej warstwie w polach elektromagnetycznych i krzywoliniowych ortogonalnych ukladach współrzednych. X Polish Conference of Fluid Mechanics Polish Academy. of Sciences. Conference Proceedings Gdańsk,1992, pp [122] Wierzcholski Krzysztof: Magnetohydrodynamic, ferrohydrodynamic bearing computations.communication. (in English).Sixth International Conference of Magnetic Fluids, Paris, July , Abstracts P6/17, pp [123] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof: Isothermic, magnetic and electrically conducting fluid flow in the cylindrical mixer.communication.(in English). Participation of the Author* is 50%.Sixth Inter. Conference of Magnetic Fluids, Paris July 20 24,1992, Abstracts P4/14, pp [124]Kostencki Piotr,Wierzcholski* Krzysztof:The analysis of the wear of the simple element working in soil.(in Polish).Analiza prostego elementu roboczego pracującego w glebie Part.of the Author*is 50%.Tribologia (ISSN ) 6,1992,pp pp [125] Wierzcholski Krzysztof:Elements of Fluid Mechanics Part II. (in Polish). Elementy Mechaniki Plynów.Teoria i Zadania.Część II.Lectures.Technical University Press of Szczecin 1992, pp [126] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski* Krzysztof:Numerical analysis of influence of the variable non monotone dynamic fluid viscosity on the cylindrical mixer power in the mixing process of the Newtonian fluid.(in Polish).Analiza numeryczna wpływu niemonotonicznych zmian lepkości dynamicznej cieczy na moc mieszalnika walcowego w procesie mieszania cieczy newtonowskiej. Participation of the Author* is 50%. Technical University Press Gliwice PL ISSN Ser. of Mech.Nr.1198,113,1993, pp.59 68

11 11 [127] Wierzcholski* Krzysztof,Pytko Stanislaw: The parameters calculation method for biobearing lubricated with non Newtonian lubricants.(in Polish).Metoda wyznaczania parametrów biołożyska smarowanego cieczą nienewtonowską. Participation of the Author* is 50 %. Tribologia, 1, 1993, pp [128] Wierzcholski* Krzysztof, Kufel Kazimierz:The wear of the shares of plough bodies with rigid and elastic connections to the frame.(in English).Participation of the Author* is 50%.International Journal of Wear, ,1993, pp [129] Wierzcholski Krzysztof:Elements of Fluid Mechanics Part I (in Polish). Elementy Mechaniki Płynów (Teoria i Zadania) Część I.Technical University Press of Szczecin, 1993 pp [130] Wierzcholski Krzysztof: The Method of Solving of the System of non Linear Differential Equations for non Isothermic Laminar non Newtonian Flow in the Thin Layer Between Two Certain Surfaces.(in Polish).Metoda calkowania ukladu nieliniowych równań różniczkowych dla nieizotermicznego laminarnego przeplywu nienewtonowskiego plynu w cienkiej warstwie miedzy dwiema pewnymi powierzchniami.scientific Papers of the Institute of Machine Design and Operation Studies and Research The boundary integral equation method in fluid mechanics,technical University of Wroclaw Nr.59 Ser.:Nr.26, 1993, pp [131] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski * Krzysztof :Analytical solutions of some ordinary non linear differential equations of the second order describing the non Newtonian fluid flow in the mixing process.(in English). Participation of the Author * is 50%. 7 th International Symposium on System Modelling Control, Polish Cybernetical Society Zakopane May 1993, Volume 1 pp [132] Bobrowski Z.,Wierzcholski Krzysztof :Mathematical analysis of certain hydrocyclone parameters for the flow of two phase non Newtonian fluid mixture.(in English). Parti. of the Author* is 50%.7 th International Symposium on System Modelling Control, Zakopane Polish Cybernetical Society, Zakopane May 1993, Volume 1, pp [133] Wierzcholski Krzysztof: Contribution to the analytical solutions of non linear basic equations for ferrolubricant flow in a film between two non rotational surfaces.(in English). 7 th International Symposium on System Modelling Control, Polish Cybernetical Society, Zakopane May 1993, Volume 2,pp [134] Wierzcholski Krzysztof:A new method of solving of the non linear system of partial differential equations describing the turbulent ferrolubricant flow in the thin bearing gap. (in English).7 th International Symposium on System Modelling Control,Polish Cybernetical Society, Zakopane May 1993, Volume 2, pp [135]Wierzcholski Krzysztof:Comparison of carrying capacities for magnetohydrodynamic, ferrohydrodynamic and magnetic slide journal bearing (in English) 6 th Inter. Congress on Tribology, Volume 4, Eurotrib 93 Budapest 30 August 2 September 1993, pp [136] Wierzcholski Krzysztof: A study of the influence of temperature heat flux and inertia forces of the non Newtonian lubricant on the slide journal bearing capacity.(in English), Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.( Zagadnienia Eksploatacji Maszyn.Kwartalnik PAN),z.3 (97) 1993 pp [137] Kostencki Piotr, Miszczak Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof : About the possibility of the determination of the flow index for the lubricants with non Newtonian properties.(in Polish) O pewnej możliwości wyznaczania indeksu przepływu dla czynników smarujacych o wlasnościach nienewtonowskich.participation of the Author* is 33%. Tribologia Teoria i Praktyka Nr. 4 / 5,19 93 (130/131) ISSN pp [138] Miszczak Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof :The Elements of Lubrication in Low Temperatures for agricultural installations.(in Polish).Elementy smarowania w niskich temperaturach w urządzeniach rolniczych.participation of the Author is 50%.Communication. V Scientific Conference of Agricultural Technics, Agricultural University of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings 1993 pp [139] Miszczak A.,Wierzcholski* Krzysztof: Analytical and numerical methods of flow index determination of non Newtonian lubricant as a function of impurities,ambient velocity and bearing radial clearance. Particip. of the author* is 50%. (in Polish) Analityczno numeryczne metody wyznaczania zależnosci indeksu przepływu nienewtonowskich czynników smarujacych w zależności od zanieczyszczeń, prędkości średniej i luzów promieniowych. Communication. V Scientific Conference of Agricultural Technics, Agri.Univ. of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings 1993 pp

12 12 [140] Pytko Stanislaw,Wierzcholski* Krzysztof, Pytko Jolanta:Tribological Problems of Human Joints.(in Polish),Problemy tribologiczne stawów czlowieka.participation of the Author * is 33 %.Technical University Press of Rzeszów, Mechanics in Medicine,1993 pp [141] Wierzcholski*Krzysztof,Czajkowski Andrzej:Numerical analysis of the influence of the fluid dynamic viscosity changes varying with temperature on the cylindrical mixer unitary demand during the mixing process of non isothermal Newtonian fluid.(inpolish.participation of the Author* is 50%. Communication V Sci.Conf.of Agricultural Tech.,Agriculture University of Stettin,Inst. of Mech. Proc.1993 pp [142] Miszczak A.,Kostencki P.,Wierzcholski* K: The offer of the slide journal bearing capacity calculation using new methods of apparent viscosity determination for non Newtonian oils.(in Polish.). Part. of Author* is 33%.Wybr.Probl.Ekspl. Sys.Tech. KBM PAN,Technical University Press Polish Academy of Sciences Gdańsk 1993,pp [143] Wierzcholski Krzysztof:Load capacity calculations for magnetic journal bearing.(in English) Tribologia,6,1993 (132) ISSN , pp [144] Czajkowski A.,Wierzcholski* Krzysztof: Analysis of tangential stresses occurring during the mixing process in the cylindrical mixer for the electrically conducting fluid.(in English).Part. of the Author* is 50%.Boundary Element Techniques and Singularity Methods in Engineering II International Conference,Scientific Papers of Instute of Machine Design and Operation of the TU Wroclaw No.74, 1993, pp [145]Wierzcholski Krzysztof:Preliminary analytical solutions of basic equations for ferrolubricant flow in a film between two non rotational surfaces in orthogonal curvilinear coordinates.(in English.). Boundary Element Techniques and Singularity Methods in Engineering II International Conference,Scientific Papers of Instute of Machine Design and Operation of WrocławNo.74, 1993, pp [146]Wierzcholski Krzysztof: Mathematical methods in hydrodynamic theory of lubrication (in English.).Tech.Univ.Press Szczecin,Monograph.,Nr.511, ISSN ,1993,pp.1 226, [147] Czajkowski A.,Wierzcholski*Krzysztof:Theoretical analysis of the influence of the temperature changes on the cylindrical mixer power demand.(in Polish.).Analiza teoretyczna wplywu temperatury na zapotrzebowanie na moc jednostkową mieszalnika walcowego.part of the Author*is 50%.Agri.Univ.Szczecin,Inst.Mech. Proc. No.159,LVI, 1993,pp [148] Wierzcholski K.: Numerical results of slide bearing computations for non Newtonian lubricants.(in English) 9th International Conference WOM Wear of Materials San Francisco 1993 Conference Proceedings [149] Czajkowski A.,Wierzcholski*K:Numerical analysis of the cylindrical mixer power demand values in the mixing process of the pseudoplastical non Newtonian fluid.(in Polish).Analiza numeryczna wartości zapotrzebowania na moc mieszalnika walcowego w procesie mieszania pseudoplastycznej cieczy nienewtonowskiej.part.of theauthor*is 50%. TU. Press Gliwice Mech. 116 Nr.1231,,1994, pp [150] Czajkowski A.,Wierzcholski*Krzysztof:Numerical analysis of the tangential stress values occurring in the pseudoplastical non Newtonian fluid flow in the cylindrical mixer. (in Polish),Analiza numeryczna wartosci naprezen stycznych występujących w przepływie pseudoplastycznej cieczy nienewtonowskiej w mieszalniku walcowym.participation of the Author* is 50%.Tech.Univ.Press Gliwice Mechanics 116 Nr.1231, PL ISSN , 1994,pp [151] Miszczak A.,Kostencki P.,Wierzcholski*K.:Electrorheological and magnetorheological fluids for tribology.(in Polish).Plyny elektroreologiczne i magnetoreologiczne na uslugach tribologii.participation of the Author* is 33%.Communication.VI Scientific Conference of Mechanization Proceedings, Agri.Univ.Szczecin, Institute of Mech. Proc. 1994, pp.77 [152] Kufel K.,Wierzcholski* K.,Kostencki P.,Miszczak A.: Weight wear of the shares of plough with elastic connections to the frame.(in Polish).Wagowe zużycie lemieszy korpusów płużnych zamocowanych sprężynowo.participation of the Author* is 25%.Tribologia 1,1994, PL ISSN pp.43 53

13 13 [153] Wierzcholski*Krzysztof,Miszczak A.,Kostencki P.,Nowowiejski R.:Elements of slide bearing calculations.lectures.(in Polish).Elementy obliczania łożysk ślizgowych. Participation of the Author* is 67%, Agricultural University of Press, Szczecin 1994, pp [154] Miszczak Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Analysis of the parameter of impure pseudoplastic lubricants.(in Polish).Analiza parametrów zanieczyszczonych, pseudoplastycznych srodków smarujacych.participation of the Author* is 50%.Agricultural University of Stettin Institute of Mechanization No.159, Agriculture LVI, 1993 (printed in 1994) pp [155] Miszczak Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Program of investigation of the slide bearing in the lower temperature.(in Polish).Program badan łożysk ślizgowych w zakresie niskich temperatur.participation of the Author* is 50%.Agricultural University of Stettin, Institute of Mechanization Proceedings No.159, Agriculture LVI 1993, (printed in 1994)pp [156] Kostencki Piotr,Miszczak Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Parameters of magnetic bearings.(in English),Participation of the Author* is 33%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) vol.29, z.3 4,(99 100),1994, pp [157] Wierzcholski Krzysztof: The method of Lorenz forces and energetistic method for magnetic bearing capacity determination.(in English). Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) vol.29, z.3 4, (99 100), 1994,pp [158]Miszczak Andrzej,Nowowiejski Rafal,Wierzcholski*Krzysztof:The practical methods of calculation of magnetic bearings by the method of magnetic field energy.(in English), Part.of the Author* is 33%,Tribologia ISSN No.5,1994(137) pp [159] Wierzcholski*Krzysztof, Nowowiejski Rafal,Pytko Stanislaw:Investigations of dynamic viscosity of synovial fluid.(in Polish).Badania lepkości dynamicznej mazi stawowej. Participation of the Author* is 33%.Mechanics in Medicine 2, Proceedings of Scientific Seminar, Rzeszów,1994, pp [160] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:The numerical analysis of the influence of the non Newtonian fluid power laws on the fluid velocity distribution in the half space restricted through the movable plate. (in Polish).Analiza numeryczna wplywu nienewtonowskiej cieczy modelu potegowego na rozkład prędkosci w półprzestrzeni ograniczonej porusząjącą się plytą.participation of the Author* is 50%. Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis,Technics and Mathematics, vol.3,nr.1,lublin 1994,pp [161] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Singularities of the velocity fluid distribution between two cylindrical surfaces of the rheometers in the electromagnetic fields.(in Polish), Osobliwości rozkładu prędkosci cieczy pomiędzy dwoma walcowymi powierzchniami reometru w polu elektromagnetycznym.participation of the author* is 50%.Tech.Univ.Press of Gliwice,z.121,195 Nr.1266,PL ISSN ,1995,pp [162] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Numerical shear stresses analysis of electromagnetic fluid flow between two cylindrical surfaces of the rheometers.(in English). Part. of the Author* is 50%.System Modelling Control 8,Zakopane vol.1,1995, pp [163] Wierzcholski*Krzysztof,Wissussek Dieter,Miszczak Andrzej:Estimation of equation for hydrodynamic flow of Rivlin Ericksen fluid in the thin gap.(in English).Participation of the Author*is 33%.System Modelling Control 8, Zakopane vol.2,1995,pp [164] Wierzcholski*Krzysztof,Wissussek Dieter:The Rivlin Ericksen lubricant flow in journal bearing gap.(in English). Participation of the Author* is 50%.System Modelling Control 8,Zakopane, vol.2,1995, pp [165] Wierzcholski*Krzysztof,Nowowiejski Rafał, Miszczak Andrzej:Numerical analysis of synovial fluid flow in biobearing gap.(in English) Participation of the Author*is 33%. System Modelling Control 8,Zakopane,vol.2,1995, pp

14 14 [166] Wierzcholski*Krzysztof,Nowowiejski Rafał:Hydrodynamic and material aspects of biotribology.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%, Pol.Conf. of Materials and Technology on Medicine.Conf.Proc. Tech.Univ. of Częstochowa 1995, pp [167] Wierzcholski Krzysztof:Slide Bearings Lubrication.Monograph.(in Russian).International Foundation of Kragelsky, ISBN , Moskva MFK, 1994/1995 [168] Wierzcholski*Krzysztof,Pytko Stanislaw:Analytical biobearing calculation for experimental dependences between shear rate and synovial fluid viscosity.(in English). Participation of the Author* is 50%.International Tribology Conference,Yokohama, 1995, Synopses p.12 [169] Wierzcholski* K., Wissussek D.: Presentation of some simplifications for hydrodynamic flow of Rivlin Ericksen lubricant. (in English). Participation of the Author* is 50%. Tribologia Nr.6 (144) 1995, pp [170] Wierzcholski*K., Miszczak A.:The methods of solutions of equations in hydrodynamic theory of lubrication with liquids about features of Rivlin Ericksen model.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,1,1996, [171] Wierzcholski*K.,Czajkowski A.:Equations of motion of synovial fluid in spherical biobearing gap.(in Polish). Participation of the Author* is 50%. Proceedings of Technical University of Gliwice,2,1996, [172] Wierzcholski*Krzysztof,Wissussek Dieter:Operating parameters of slide radial bearing for Rivlin Ericksen oils.(in English).Participation of the Author* is 50%,Tribologia 1/1996,(145) ISSN pp [173] Czajkowski A.,Wierzcholski*Krzysztof:Fluid parameters analysis for the electromagnetic flow between two cylindrical surfaces of the rheometers. (in English) Participation of the Author* is 50%.SAMS, System Analysis Modelling Simulation OPA Overseas Publishers Association 1996 vol.24, 1996,pp [174] Wierzcholski*Krzysztof, Wissussek Dieter: Modelling and simulation of the Rivlin Ericksen lubricant flow in journal bearing gap.(in English) Participation of the Author* is 50%.,System Analysis Modelling and Simulations OPA Overseas Publ. Assoc. vol.24, 1996,pp [175] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.,Miszczak A.:Analytical and numerical analysis of biobearing parameters for synovial lubricant.(in English) Participation of the Author* is 50%.System Analysis Modelling & Simulation.,OPA Overseas Publ. Assoc Vol.24, issue 1 37, pp [176] Tarkowski P.,Wierzcholski*K.:Wear decreases after nitrogen ions implantations.summary of case studies. (in English) Participation of the Author * is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences 4,(104) 1995(printed in 1996) pp [177] Czajkowski A.,Wierzcholski*.K.:A short brief history of the theory of hydrodynamic lubrication.(in Polish) Rys historyczny hydrodynamicznej teorii smarowania.participation of the Author* is 70%.Tribologia 5,1996 (149) ISSN pp [178] Wierzcholski*K.,Czajkowski A.:Contribution to Biobearing Calculations for Experimental Dependences Between Shear Rate and Synovial Fluid Viscosity (in Polish).Participation of the Author* is 50, Scientific Conference KBM PAN and Technical University Stettin Mechanical Faculty,1996,pp [179] Wierzcholski K.:A new analytical and numerical directions of biobearing simulation.(in Polish).Nowe analityczno numeryczne kierunki modelowania biołożysk. Mechanics in Medicine 3,Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996,pp [180] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.:The reckoning of friction force and friction coefficient for a hip joint biobearing.(in Polish.Wyznaczanie sil tarcia i wspólczynnika tarcia w biolozysku stawu biodrowego.participation of the Author* is 50%.Mechanics in Medicine 3.Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996, pp

15 15 [181] Czajkowski A.,Wierzcholski*K..:Numerical analysis of synovial velocity in the human hip joint gap. (in Polish). Participation of the Author* is 50%.Mechanics in Medicine 3.Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996, pp [182] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.:Pressure distribution in the gap of the hip joint at various values of shear rate.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Mechanics in Medicine 3.Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996, pp [183] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.:Modelling and biotribological concepts of biobearings (in Polish).Biotribologiczne koncepcje modelowania stawów czlowieka. Participation of the Author* is 50%.Orthopaedic Quaterly Proceedings Seminar,Nr.2, ISSN ,Lódź 1996, pp [184] Wierzcholski*K.Miszczak A.:Equations of hydrodynamic lubrication theory by a liquid Rivlin Ericksen model characteristics.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.31,z.3,(106),1996,pp.7 18 [185] Wierzcholski*Krzysztof,Pytko Stanislaw:Analytical biobearing calculation for experimental dependences between shear rate and synovial fluid viscosity.(in English). Participation of the Author* is 50%.International Tribology Proceedings,Vol.3 Biotribology,Yokohama, 1995/1996, pp [186] Wierzcholski*Krzysztof:Non Conventional Lubrication Theory Theory of Slide Bearing.(in Polish) Participation of the Author* is 95%.Technical University Press of Szczecin ISBN ,Nr.524,1995/1996,pp [187] Wierzcholski Krzysztof:A hyperbolical and parabolical biobearing surfaces for synovia unsymmetrical flow simulation.(in English), Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [188] Wierzcholski*K.,Miszczak A:Numerical solutions of equations for flow oil about features of Ericksen Model in short bearing gap. (in English), Participation of the Author* is 50%..Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [189] Wierzcholski*K.,Czajkowski.A.:Lubrication of two human elbow bone surfaces with non monotonic generating line. (in English), Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [190] Wierzcholski* K., Wissussek D.,Miszczak A:Integration results of equations decsribing short bearing lubrication with oils about features of Rivlin Ericksen Model. (in English), Participation of the Author* is 33%.Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [191] Wierzcholski*K.,Wissussek D.,Miszczak A.:Calculations of operating parameters for short journal bearings and Rivlin Ericksen Oils.Participation of the Author* is 33%.(in English).Tribologia ISSN nr. 1,1997,pp [192] Wierzcholski*K.,Wissussek D.:Numerical calculations of Rivlin Ericksen oil flow and operating parameters for short journal bearings.(in English).Participation of the Author * is 33%.Tribologia ISSN Nr.4,(154), 1997 pp , additionally see Abstracts of papers of World Tribology Congress in London,Mechanical Engineering Publications, p.438 [193] Wierzcholski*K.,Wissussek D.,Miszczak A.:Analytical solutions of some operating parameters for radial journal bearings under Rivlin Ericksen lubrication.(in English).Participation of the Author * is 33%. Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.31,z.4 (108),1996 (printed in Sep.1997),pp [194] Wierzcholski*K.,Wissussek D.,Miszczak A.:Modelling and simulation of operating parameters for short journal bearings oiled by the Rivlin Ericksen lubricant.(in English).Participation of the Author * is 33%.Tribologia ISSN Nr.5 6, ( ), 1997 pp [195] Wierzcholski Krzysztof:A review of biobearing surfaces in hydrodynamic of human joint (in English),Polish Society of Medical Informatics, (in English), Computer in Medicin 4, 1997,vol.II,pp

16 16 [196] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej:Preliminary analytical method of synovial fluid velocity determination in asymmetrical flow in human biobearing gap. (in English). Participation of the Author* is 50%,Polish Society of Medical Informatics, (in English) Computer in Medicin 4, 1997,vol.I,pp [197] Wierzcholski* K., Wissussek D.,Miszczak A:Pressure calculations for oil about features of Rivlin Ericksen Model in infinite long bearing gap (in English), Participation of the Author* is 33%.Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [198] Wierzcholski*K.,Czajkowski.A.:Involvent analytical solutions for synovial fluid flow in the human joint gap (in English), Participation of the Author* is 90%.Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [199] Wierzcholski Krzysztof:The method of undeterminable coefficients for synovia flow solutions.(in English), Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [200] Wierzcholski*K.,Miszczak A:Operating parameters of long slide journal bearing for oil about features of Rivlin Ericksen Model. (in English), Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,1998, pp [201] Wierzcholski*K.,Miszczak A:Numerical velocity calculations for oil about features of Ericksen Model infinite long bearing gap. (in English), Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [202]Grabiec Kalikst,Wierzcholski* Krzysztof:The influence of the Poisson s ratio of heavy weight concrete in shields loaded by temperature on the distribution of bending moments Participation of the Author is 90%. Zeszyty Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Sesja Jubileuszowa czerwiec 1996,Kraków s.35 40, printed in January 1998 [203]Wierzcholski K.:Analytical solutions for synovia asymmetrical flow in human joint gap.international Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.45/7 45/13 [204] Wierzcholski K.:Taylor series approximation for synovia velocity and pressure in human joint gap. International Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.45/14 45/19 [205]Wierzcholski K.:The torsion theory application for the long thigh human bone. International Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.46/1 46/6 [206] Wierzcholski K.:The theory of thermoelasticity deformations of bearing surfaces International Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.22/1 22/6 [207] Wierzcholski K.:Biotribology of bone joints human structures,(in Polish)Polish Autumn Tribological School, Ustron,Exploitation Problems,2,1998,pp [208] Wierzcholski* K.,Miszczak A,:Temperature deformations of slide bearing sleeve,(in English)Participation of the Author* 70%, 5 th International Symposium Insycont 98,Exploitation Problems,3,1998,pp [209] Wierzcholski* K.,Wissussek Dieter, Miszczak A,:Computer simulations of operating parameters for Rivlin Ericksen oil flow in long journal bearing, (in English) Participation of the Author* 50%,5 th International Symposium Insycont 98,Exploitation Problems,3,1998,pp [210] Wierzcholski K.:Behaviour of synovial fluid squeeze film in biobearing gap.(in English) Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.33,z.2 (114),1998 pp [211] Wierzcholski K.:Biomechanical Aspects of Biotribology.(in Polish).Mechaniczne aspekty biotribologii. Mechanics in Medicine 4,Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1998,pp

17 17 [212] Wierzcholski K..:Synovial flow parameters in human joint gap..(in English). Tribologia ISSN Nr.6,(162), 1998 pp [213] Wierzcholski K..:The thigh human bone torsion with hollow canals.(in English). Tribologia ISSN Nr.6,(162), 1998 pp [214]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Analysis of the capacity force for synovia symmetrical flow in the human joint with the changeable gap..(in English), Participation of the Author* is 50%.Tribologia 6,1998 (162) ISSN pp [215]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Analysis of the friction force for synovia symmetrical flow in the human joint with the changeable gap (in English),.Participation of the Author* is 50%.Tribologia 6,1998 (162) ISSN pp [216]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Squeezing out of synovia in biobearing gap (in English),. Participation of the Author* is 80%.Tribologia 4,1998 (160) ISSN pp [217] Kufel K.,Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Experimental and analytical wear study of plough sheares with the elastic and rigid connections to the frame (in English),. Particip. of the Author* is 30%.Tribologia 5,1998 (161) ISSN pp [218] Wierzcholski Krzysztof : Oil velocity and pressure distribution in short journal bearing under Rivlin Ericksen lubrication. (in English),SAMS,System Analysis Modelling and Simulations OPA Overseas Publishers. Assoc. N.V.. vol.32, 1998,pp [219] Wierzcholski K.:The influence of human bone torsion on biobearing calculation.(in English) IV Internationale Tagung der Fachhochsschule Stralsund,1998 Tagungsband pp [220] Wierzcholski K.:Computer Simulations of Short Radial Bearing Capacity for Rivlin Ericksen Oils..(in English),SAMS,System Analysis Modelling and Simulations OPA Overseas Publishers. Association N.V.. vol.33, 1998,pp [221] Wierzcholski Krzysztof:Anwendungen der Fluidmechanik.(in Polish) Zastosowania elementów mechaniki płynów.teoria i zadania.wydawnictwo Naukowe Politechniki Szczecińskiej ISBN , Szczecin [222] Wierzcholski K.,Miszczak A.:Determination of the oil dynamic viscosity from the measured friction force.(in English)XXXVIII Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 1999, [223] Wierzcholski K.: The determination of the synovial fluid viscosity on the basis of the measured friction forces.(in English)Problems of Unconventional Bearing Systems 4, Technical University Lódź, 1999,pp [224] Wierzcholski K.: The analytical simulations of thermoelasticity deformations for journal bearing gap.(in English)Third International Congress on Thermal Stresses 1999, Cracow Poland Conference Proceedings ISBN , pp [225]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:A kinds of friction forces in Biotribology (in English),.Participation of the Author* is 50%.Orthopedics and Prosthesis Engineering Conference, 2,IOP Bialystok, ISBN ,Vol ,pp [226] Wierzcholski K: A tribology of curvilinear surfaces in human joints. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 1 Nr.2, 1999, pp.3 11 [227]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Graphical analysis for geometry and synovia flow profiles in the human joints,.participation of the Author* is 50%.Proceedimgs of the 4 th Polish Scientific Conference Biomechanics 1999, Polanica pp [228] K. Wierzcholski: Taylor series approximation of fluid squeeze flow solutions.(in English)Computers in Medicine 5, 1999 Volume II Polish Society of Medical Informatics,pp [229] Wierzcholski K.: Synovial fluid squeeze film flow in curvilinear biobearing human gap.(in English)Computers in Medicine 5, 1999 Volume II Polish Society of Medical Informatics,pp

18 18 [230] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej:Influence of pressure on the synovial squeezing flow parameters in the human joint. (in English).,Polish Society of Medical Informatics, (in English) Participation of the Author* is 50%.. Computer in Medicin 5, 1999,vol.I,pp [231] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej:Numerical analysis on influence of pressure on the synovial squeezing flow parameters in the human joint. (in English).,Polish Society of Medical Informatics, (in English) Participation of the Author* is 50%. Computer in Medicin 5, 1999,vol.I,pp [232]Wierzcholski*.K., Miszczak A.:Numerical analysis of temperature in journal bearing gap and sleeve (in English),. Participation of the Author* is 50%.Tribologia 6,1998/99 (168) ISSN pp [233] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: The influence of the thermal source on sleeve deformations in the journal bearing gap (in English) XXIII Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Zielona Góra, vol.i, 1999, pp [234] Wierzcholski Krzysztof*, Czajkowski A.: Wear process in biotribology (in Polish) Procesy zużycia biotribologicznego XXIII Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Zielona Góra, (Grünberg),vol.I, 1999, pp [235] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: The building of the stand to oil viscosity experimental determination by means of friction forces measurement in bearing gap,(in English)Participation of the Author* is 50%,.XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2000,pp [236] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: Experimentelle Werte von dynamischer Viskosität für nicht Newtonsches Öl aufgrund der gemessenen Reibkräften,(in Deutsch)Participation of the Author* is 50%,.XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2000, pp [237] Miszczak A.,Wierzcholski Krzysztof*: Przebudowa testera T05 jako stanowiska do wyznaczania lepkości oleju.(in Polish).Participation of the Author* is 50%,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej 14, Technical University of Gliwice 2000,pp [238] Wierzcholski Krzysztof*, Wissussek Dieter,Miszczak A.: Experimental determination of non Newtonian viscosity values, (in English) Participation of the Author* is 50%,.,Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 14,Technical University of Gliwice 2000, [239] Miszczak A.,Wierzcholski Krzysztof*: Zmiany konstrukcji stanowiska badawczego T 05 do pomiaru siły tarcia w łożysku ślizgowym.construction changes in test stand T 05 for friction forces of measurements in journal bearing (in Polish).Participation of the Author* is 50%, XXIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Krynica, 2000, Problemy Eksploatacji 3/2000(38), pp [240] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: Succesive steps of approximation of the deformable journal bearing gap height and elastic layer thickness in thermal conditions (in English).Participation of the Author* is 50%, XXIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Krynica, 2000, Tribologia, 4/2000(172), pp

19 19 [241] Wierzcholski Krzysztof:Kompletne rozwiązania przepływu cieczy synowialnej pomiędzy krzywoliniowymi powierzchniami kostnymi stawów człowieka.final solutions of synovialo fluid flow between curvilinear surfaces of human bone joints..i Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej,Kraków 2000,Materiały Konferencyjne,ISBN , pp [242] Wierzcholski K.: Axisymmetrical flow of synovial fluid between curvilinear bone surfaces in human joints. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 2 Nr.1, 2000, pp [243] Wierzcholski Krzysztof*, Czajkowski A.: Traumatological problems of biotribology (in Polish) Traumatologiczne problemy biotribologii. ). Participation of the Author* is 50%.. Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [244] Wierzcholski Krzysztof*, Franke R.P..: Lubrication of biobearing in to and fro motion and for squeezing out of synovial fluid (in English). Participation of the Author* is 50%.. Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [245] Wierzcholski Krzysztof.: Tangential stresses in human joint produced by the torsion of the bone (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [246] Wierzcholski Krzysztof.: Load moment in the human joint produced by the torsion of the bone (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [247] Wierzcholski Krzysztof.: Analytical determination of twisting moment on the human bone systems (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [248] Wierzcholski Krzysztof.: Analytical determination of twisting angle in twisted human bone system (in Polish).Wyznaczanie analityczne kątów skręcania wskręcanych układach kostnych człowieka Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [249] Wierzcholski Krzysztof.: The torsion theory of the human bone (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm 2000 Vol.4, No.33, 2000,pp [250] Wierzcholski Krzysztof*, Schwalbe Hans Joachim: A Review of Friction Forces in Human Joints (in English). Participation of the Author* is 50%. Tribologia,1/2000(169) ISNN ,pp [251] Wierzcholski Krzysztof.: Osiągnięcia naukowe w obszarze tribologii we współpracy z Profesoren Stanisławem Pytko (in Polish). Exploitation Problems of Machine,3(123), 2000,pp [252] Wierzcholski Krzysztof*, Krasowski P.: Torsion moment and torsion stress in human bone,(in English)Participation of the Author* is 50%.Joint Proceedings Hochschule Bremerhaven Maritime Academy of Gdynia, 2000,pp [253] Wierzcholski Krzysztof: Problemy biotribologii stawów człowieka w prostych przykładach obliczeniowych. Tribologia i Tribotechnika PTT ITE 2000 s [254] Wierzcholski* K.,Miszczak A.:Project of experimental and theoretical investigations of thermodynamical properties of sleeve materials in journal bearing.(in Polish) Projekt doświadczalno teoretyczny badań termodynamicznych własności materiałów panewek poprzecznych łożysk ślizgowych.participation of Author* is 50%. Tribologia 2/2001 (176) ISSN , pp [255] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: The journal bearing lubrication with non Newtonian lubricants in magnetic field, (in English)Participation of the Author* is 50%,.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001,pp

20 20 [256] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.,Wissussek D.: Energy equation for bearing thin layer oil film in problems of viscoelastic ferrolubricant flow,(in English)Participation of the Author* is 33%,.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001, pp [257] Wierzcholski Krzysztof: Flow of viscoelastic non isothermal ferrolubricant in bearing (in English),.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001,pp [258] Wierzcholski Krzysztof*, Krasowski P.: Slide journal bearing lubrication for oil dynamic viscosity changes by pressure and magnetic field (in English).Participation of the Author* is 50%, II International Scientifically Technical Conference Explo Diesel& Gas Turbione 01,Gdańsk Międzyzdroje Kopenhaga 2001, Vol.1,pp [259] Krasowski P.,Wierzcholski Krzysztof*: About some analytical solutions of Reynolds Equation for the oil viscosity depended on pressure and magnetic induction. (in English).Participation of the Author* is 50%, II International Scientifically Technical Conference Explo Diesel& Gas Turbione 01,Gdańsk Międzyzdroje Kopenhaga 2001, Vol.1,pp [260] Wierzcholski K.: Tribology of human joints co operating surfaces in magnetic field.(in English)Problems of Unconventional Bearing Systems 5, Technical University Lódź, 2001,pp [261] Wierzcholski K.: Taylor series approximation of solutions of squeeze synovial fluid flow in magnetic field. (in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control,Vol.2,pp [262] Wierzcholski K.: Synovial fluid squeeze unsymmetrical flow in magnetic field for curvilinear human joint gap.(in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control,Vol.2,pp [263] Wierzcholski K.: Analytical solutions of unsymmetrical fluid squeeze flow between two spherical bone surfaces in human joint(in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control, Vol.2,pp [264] Wierzcholski Krzysztof.: A conformal mapping solution of the human bone twisting problem (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm 2001 Vol.5, No.1, 2001,pp [265] Wierzcholski K.: Friction forces for unsymmetrical flow of synovial fluid in human joint gap with magnetic field. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 3 Suppl , pp [266] Wierzcholski*K.,Czajkowski A.: Biotribology elements for magnetic field influences on the human joint operation Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English),Participation of Author* is 50% Vol. 3 Suppl , pp [267] K. Wierzcholski*, Cwanek J.,Czajkowski A.: Influence of Viberg angle on the stresses in acetabulum of artificial human hip joint,acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English),Participation of Author* is 33% Vol. 3 Suppl , pp [268] Wierzcholski Krzysztof.: Viscoelastic,Ferromagnetic,Turbulent Flow in Radial Journal Bearing Gap (in English). 9 th International Conference on Magnetic Fluid,Bremen, July 2001, Book of Abstracts,Technical Applications,pp. 1 2 [269] K. Wierzcholski: Friction forces in human joint for unsymmetrical synovial fluid flow with variable viscosity,magnetic field in curvilinear co ordinates. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 3 Suppl.2, 2001, pp [270] K. Wierzcholski: Approximation theory of hydrodynamic synovial unsymmetrical flow in magnetic field and in curvilinear human joint gap. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 3 Suppl.2, 2001, pp [271] Wierzcholski K.:Non Isothermal Lubrication for Viscoelastic Ferromagnetic Oils.(in English) Fourth International Congress on Thermal Stresses, Proceedings of Thermal Stresses 2001, Osaka,pp

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI RESURSU OLEJÓW DLA SMAROWANYCH POŁĄCZEŃ TARCIOWYCH

CHARAKTERYSTYKI RESURSU OLEJÓW DLA SMAROWANYCH POŁĄCZEŃ TARCIOWYCH 1-2015 T R I B O L O G I A 137 Krzysztof WIERZCHOLSKI * CHARAKTERYSTYKI RESURSU OLEJÓW DLA SMAROWANYCH POŁĄCZEŃ TARCIOWYCH CHARACTERISTICS OF OIL REGENERATION FOR LUBRICATED FRICTIONAL CONNECTIONS Słowa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Edward Walicki, Anna Walicka, Tomasz Karpiński (WSI Zielona Góra) PARAMETRY MECHANICZNE WIELOKRZYWKOWEGO ŁOŻYSKA STOŻKOWEGO SMAROWANEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH

WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH 4-2012 T R I B O L O G I A 11 Michał BAK *, Michał LIBERA *, Marian JÓSKO * WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH THE EFFECT OF LUBRICATION ON

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OLEJÓW SMAROWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH

WPŁYW OLEJÓW SMAROWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH 2-2009 T R I B O L O G I A 233 Jan SIKORA * WPŁYW OLEJÓW SMAROWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH LUBRICATING OIL INFLUENCE ON FATIGUE STRENGTH OF BEARING ALLOYS Słowa kluczowe: łożyska

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r.

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Stanisław Strzelecki Instytut Konstrukcji Maszyn P.Ł. METODA OBLICZANIA UKŁADU ŁOŻYSKOWANIA SATELITÓW I WIRNIKA PRZEKŁADNI OBIEGOWEJ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ 6-2010 T R I B O L O G I A 11 Dymitry CAPANIDIS *, Wojciech WIELEBA *, Piotr KOWALEWSKI * WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH

OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH 5-2009 T R I B O L O G I A 161 Grzegorz ROTTA *, Michał WASILCZUK * OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH COMPUTATIONAL ANALYSIS OF SELECTED

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BILANSU CIEPLNEGO

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BILANSU CIEPLNEGO 6-2011 T R I B O L O G I A 219 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Dariusz LEPIARCZYK * BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BILANSU CIEPLNEGO DETERMINATION OF THE SLIDE

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROWKOWANEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ MIKROŁOŻYSK KOMPUTERA

CHARAKTERYSTYKA ROWKOWANEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ MIKROŁOŻYSK KOMPUTERA 6-2011 T R I B O L O G I A 257 Krzysztof WIERZCHOLSKI *, Andrzej MISZCZAK **, Andrei KHUDOLEY *** CHARAKTERYSTYKA ROWKOWANEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ MIKROŁOŻYSK KOMPUTERA CHARACTERIZATION OF NANO-GROOVED SUPERFICIAL

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION Edward LISOWSKI Michał PANEK MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION W pracy podjęto analizę przepływu między łopatką a statorem pompy dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

MAGNETORHEOLOGICAL ROTARY-LINEAR BRAKE ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND FORCES AT STANDSTILL

MAGNETORHEOLOGICAL ROTARY-LINEAR BRAKE ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND FORCES AT STANDSTILL 621.3.095 Paweł KOWOL MAGNETORHEOLOGICAL ROTARY-LINEAR BRAKE ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND FORCES AT STANDSTILL ABSTRACT The magnetorheological fluid is a magnetic one. A magnetic fluid changes

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej IV ogólnopolskie seminarium MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ PROGRAM Seminarium

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH DODATKÓW: α BN, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I REOLOGICZNE OLEJU BAZOWEGO

WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH DODATKÓW: α BN, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I REOLOGICZNE OLEJU BAZOWEGO PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYC UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYC Łódź, 15 16 maja 1997 r. Tadeusz Kałdoński Wojskowa Akademia Techniczna WPŁYW NIEKONWENCJONALNYC DODATKÓW: α, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU 4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów,

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów, Ewaryst Wierzbicki doktor habilitowany nauk technicznych Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ur. 7 lutego 1955 roku w Warszawie 1. Zainteresowania badawcze:

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Piotr FRĄCZAK* SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD

Bardziej szczegółowo

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska, Gliwice Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Algorytm SWMEB. Część

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

144 T R I B O L O G I A 3-2011

144 T R I B O L O G I A 3-2011 3-2011 T R I B O L O G I A 143 Krzysztof WIERZCHOLSKI *, Andrzej MISZCZAK **, Andrei KHUDOLEY *** MEASUREMENT OF UNUSED MICROBEARING GROOVED SURFACES FOR COMPUTER VENTILATOR POMIAR NIEUŻYWANYCH POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF THE FRICTION INFLUENCE ON CHANGE OF SURFACE TOPOGRAPHY IN STRIP DRAWING TEST

ANALYSIS OF THE FRICTION INFLUENCE ON CHANGE OF SURFACE TOPOGRAPHY IN STRIP DRAWING TEST 1-2013 T R I B O L O G I A 125 Tomasz TRZEPIECIŃSKI * ANALYSIS OF THE FRICTION INFLUENCE ON CHANGE OF SURFACE TOPOGRAPHY IN STRIP DRAWING TEST ANALIZA WPŁYWU TARCIA NA ZMIANĘ TOPOGRAFII POWIERZCHNI WYTŁACZANYCH

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

[5] Z. Waszczyszyn, E. Pabisek. Neutral and shakedown-type domains for axisymetric

[5] Z. Waszczyszyn, E. Pabisek. Neutral and shakedown-type domains for axisymetric [1] E. Pabisek, W. Przybyło, Z. Waszczyszyn, M. Radwańska. Program obliczania prostokątnych płyt użebrowanych z otworami. In Mat. III Konf. Metody Komputerowe w Mechanice Konstrukcji, pages 125 134, Opole,

Bardziej szczegółowo

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 3, 213 straty, przepływ turbulentny, przepływomierz kolanowy, pomiary Andrzej MROWIEC 1 EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,

Bardziej szczegółowo

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tadeusz SZKODNY. POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1647 Tadeusz SZKODNY SUB Gottingen 217 780 474 2005 A 3014 MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU MANIPULATORÓW ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH GLIWICE 2004 SPIS TREŚCI WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Kęsy

Dr hab. inż. Andrzej Kęsy Dr hab. inż. Andrzej Kęsy Rok urodzenia: 1953 forma zatrudnienia: mianowanie stanowisko: profesor nadzwyczajny zatrudnienie w PRad: 1979 r. do 1982 r. oraz od 1989 r. do chwili obecnej 1) Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume 56 2011 Issue 3 DOI: 10.2478/v10172-011-0063-3

A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume 56 2011 Issue 3 DOI: 10.2478/v10172-011-0063-3 A R C H I V E S O F M E T A L L U R G Y A N D M A T E R I A L S Volume 56 2011 Issue 3 DOI: 10.2478/v10172-011-0063-3 K. SOŁEK, M. KOROLCZUK-HEJNAK, M. KARBOWNICZEK AN ANALYSIS OF STEEL VISCOSITY IN THE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIKRO- I NANOTRIBOLOGICZNYCH BADAŃ CHRZĄSTKI STAWOWEJ

PROJEKT MIKRO- I NANOTRIBOLOGICZNYCH BADAŃ CHRZĄSTKI STAWOWEJ 6-2010 T R I B O L O G I A 209 Krzysztof WIERZCHOLSKI *, Oliwia ŁUPICKA *, Andrzej MISZCZAK ** PROJEKT MIKRO- I NANOTRIBOLOGICZNYCH BADAŃ CHRZĄSTKI STAWOWEJ PROJECT FOR MICRO- AND NANO-TRIBOLOGICAL CARTILAGE

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI:

prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI: prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI: 1. L. Troniewski, M. Wzorek: Granulacja jako wstępny etap termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych, Chemical and Process Engineering, no 27, pp. 1255-1263, 2006,

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Lista das publicações

Lista das publicações Lista das publicações Livros e capítulos em livros 1. A. Litewka, Anizotropia plastyczna materialow perforowanych, Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Rozprawy 111, Poznan 1980. 2. A. Litewka, Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

Turbulencja w mikrokanale?

Turbulencja w mikrokanale? Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Turbulencja w mikrokanale? Sławomir Błoński Motywacja Turbulencja w układzie mikroprzepływowym? czy możliwa do zaistnienia? czy spotykana w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw

CURRICULUM VITAE. 2009-present Adjunct at the Institute of Physics of Polish Academy Sciences in Warsaw Dr. Oksana Volnianska Warsaw, 12.03.2012 r. CURRICULUM VITAE Name: Oksana Volnianska Date and place of birth: 17th December, 1973, Ukraine Citizenship: Ukrainian Corresponding address: al. Lotnikow, 32/46

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Jerzy PODHAJECKI* Sławomir SZYMANIEC* silnik bezszczotkowy prądu stałego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych

Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o kinematyce równoległej w trakcie pracy, z wykorzystaniem metod numerycznych kinematyka równoległa, symulacja, model numeryczny, sterowanie mgr inż. Paweł Maślak, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, dr inż. Krzysztof Chrapek Wyznaczanie sił w przegubach maszyny o

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SMAROWANIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH POWER SHIFT WSPOMAGANA KOMPUTEROWO

OCENA JAKOŚCI SMAROWANIA PRZEKŁADNI ZĘBATYCH POWER SHIFT WSPOMAGANA KOMPUTEROWO MECHANIK NR 12/2013 160 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Podstaw Budowy Maszyn XIX Konferencja nt. METODY I ŚRODKI PROJEKTOWANIA WSPOMAGANEGO KOMPUTEROWO Łańcut, październik 2013 Jan Zwolak Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str.

Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. Tytuł artykułu, rok, tom str. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska Dane o publikacjach naukowych i monografiach za rok 2010 a) publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports: Czasopismo 1. Archives

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marian Sarna prof. ATH Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej DOROBEK NAUKOWY

Dr hab. Marian Sarna prof. ATH Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej DOROBEK NAUKOWY Dr hab. Marian Sarna prof. ATH Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku Białej DOROBEK NAUKOWY Przed doktoratem 1. Zagadnienia drgań elektrod w elektrofiltrach i uzyskane wyniki z przeprowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Environment Protection Engineering THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM

Environment Protection Engineering THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM Environment Protection Engineering Vol. 32 26 No. 1 ALICJA SIUTA-OLCHA* THERMAL PROCESSES IN SOLAR DOMESTIC HOT-WATER SYSTEM The heating of working medium in the core elements of a solar domestic hot water

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF THE FINITE-ELEMENT METHOD FOR DETERMINING THE STIFFNESS OF ROLLING BEARINGS

APPLICATION OF THE FINITE-ELEMENT METHOD FOR DETERMINING THE STIFFNESS OF ROLLING BEARINGS TRANSPORT PROBLEMS 2008 PROBLEMY TRANSPORTU Tom 3 Zeszyt 3 Bogusław ŁAZARZ, Grzegorz PERUŃ*, Sławomir BUCKI Silesian University of Technology, Faculty of Transport Krasińskiego St. 8, 40-019 Katowice,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PREPARATÓW KRWI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SKOJARZENIA UHMWPE/STOP CoCrMo

WPŁYW PREPARATÓW KRWI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SKOJARZENIA UHMWPE/STOP CoCrMo 4-2009 T R I B O L O G I A 43 Piotr DUDA *, Jerzy CYBO * WPŁYW PREPARATÓW KRWI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SKOJARZENIA UHMWPE/STOP CoCrMo THE INLFUENCE OF BLOOD PREPARATIONS ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI

SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI 3-2009 T R I B O L O G I A 97 Maria MACIĄG * SPOSÓB WYZNACZANIA MAKSYMALNEGO PRZYROSTU TEMPERATURY W PROCESIE TARCIA METALI METHOD OF DETERMINING THE MAXIMUM TEMPERATURE INCREMENT IN THE PROCESS OF METALLIC

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY I STĘŻENIA CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH FE3O4 NA WARTOŚĆ GĘSTOŚCI FERROCIECZY WYKONANEJ NA BAZIE OLEJU SILNIKOWEGO

WPŁYW TEMPERATURY I STĘŻENIA CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH FE3O4 NA WARTOŚĆ GĘSTOŚCI FERROCIECZY WYKONANEJ NA BAZIE OLEJU SILNIKOWEGO Marcin Frycz Akademia Morska w Gdyni WPŁYW TEMPERATURY I STĘŻENIA CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH FE3O4 NA WARTOŚĆ GĘSTOŚCI FERROCIECZY WYKONANEJ NA BAZIE OLEJU SILNIKOWEGO Wyniki badań zawarte w niniejszej pracy

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant

Assistant Professor. Institute of Mathematics. Marie Curie-Sklodowska University Lublin, Poland 1 Oct 1998 30 Sep 2006 Teaching Assistant Beata Bylina Personal Office address: Phone: 48 81 537 61 99 E-mail: WWW: The date of birth: Institute of Mathematics Marie Curie-Sklodowska University Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland

Bardziej szczegółowo

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 1 Wstęp ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2 Struktura systemu ADINA (Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis) jest to system programów opartych

Bardziej szczegółowo

23/7 Solidification of Metais and Alloys, No 23, 1995

23/7 Solidification of Metais and Alloys, No 23, 1995 23/7 Solidification of Metais and Alloys, No 23, 1995 Krzepniecie Metali i Stopów, Nr 23, 1995 PAN - Oddział Katowice PL ISSN 0208-9386 ODDZIAŁYWANIA MECHANICZNE MIĘDZY WLEWKIEM CIĄGŁYM I UKŁADEM PROWADZĄCYM

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE PĘKANIA CIENKICH POWŁOK CERAMICZNYCH I WĘGLOWYCH

MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE PĘKANIA CIENKICH POWŁOK CERAMICZNYCH I WĘGLOWYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 101 Marcin KOT *, Wiesław RAKOWSKI *, Łukasz MAJOR **, Paulina INDYKA ** MODELOWANIE I BADANIA EKSPERYMENTALNE PĘKANIA CIENKICH POWŁOK CERAMICZNYCH I WĘGLOWYCH ANALYSIS OF FRACTURE

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE ASPEKTY PRZEBIEGU PROCESU TRANSPORTU MATERIAŁÓW ROLNICZYCH ZA POMOCĄ PRZENOŚNIKÓW ŚRUBOWYCH

TEORETYCZNE ASPEKTY PRZEBIEGU PROCESU TRANSPORTU MATERIAŁÓW ROLNICZYCH ZA POMOCĄ PRZENOŚNIKÓW ŚRUBOWYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Jan Barwicki Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Wacław Romaniuk Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07 Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespołu T-07 (wykaz jest kompletny, zawiera wprowadzone na wniosek Zespołu i za zgod Przewodniczcego KBN korekty umieszczone na kocu poniszej treci) Czasopisma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN LEPKOŚCI CIECZY FERROMAGNETYCZNYCH PODDANYCH DZIAŁANIU STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO

BADANIE ZMIAN LEPKOŚCI CIECZY FERROMAGNETYCZNYCH PODDANYCH DZIAŁANIU STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO 2-2011 T R I B O L O G I A 143 Józef SALWIŃSKI *, Zbigniew SZYDŁO *, Wojciech HORAK *, Marcin SZCZĘCH * BADANIE ZMIAN LEPKOŚCI CIECZY FERROMAGNETYCZNYCH PODDANYCH DZIAŁANIU STAŁEGO POLA MAGNETYCZNEGO INVESTIGATION

Bardziej szczegółowo

Informacja. Leszek Chodor. Kielce, luty 2014. [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. Strona 1

Informacja. Leszek Chodor. Kielce, luty 2014. [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. Strona 1 Informacja [ kwiecień 2015] o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji Leszek Chodor Kielce, luty 2014 Strona 1 1. Informacja o dorobku naukowym Dorobek naukowy dr inż. Leszka Chodor zawiera 46 pozycji,

Bardziej szczegółowo

BOUNDARY CONDITIONS ON THE BIO-CELL SURFACES FOR NANOLUBRICATION OF MICROBEARINGS

BOUNDARY CONDITIONS ON THE BIO-CELL SURFACES FOR NANOLUBRICATION OF MICROBEARINGS Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3 2007 BOUNDARY CONDITIONS ON THE BIO-CELL SURFACES FOR NANOLUBRICATION OF MICROBEARINGS Krzysztof Wierzcholski Gdynia Maritime University Morska

Bardziej szczegółowo

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE

AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS (EAHEs) ON THEIR THERMAL PERFORMANCE Łukasz AMANOWICZ *, Janusz WOJTKOWIAK * Ground earth-to-air multi-pipe heat exchanger, flow rate non-uniformity, thermal performance AN EFFECT OF FLOW NON-UNIFORMITY IN EARTH-TO-AIR MULTI-PIPE HEAT EXCHANGERS

Bardziej szczegółowo

"Dynamical Systems and Applications II"

Dynamical Systems and Applications II The Institute of MathematicsTechnicalUniversity of Łódź, Łódź, Poland, The Institute of MathematicsUniversity of Białystok, Białystok, Poland, and Juliusz Schauder University Centre for Nonlinear Studies,

Bardziej szczegółowo

BIOTRIBOLOGY OF BIOREACTORS IN ELECTRORHEOLOGY ASPECTS BIOTRIBOLOGIA BIOREAKTORÓW W ASPEKCIE ELEKTROREOLOGII

BIOTRIBOLOGY OF BIOREACTORS IN ELECTRORHEOLOGY ASPECTS BIOTRIBOLOGIA BIOREAKTORÓW W ASPEKCIE ELEKTROREOLOGII Journal of KONES Internal Combustion Engines 2005, vol. 12, 3-4 BIOTRIBOLOGY OF BIOREACTORS IN ELECTRORHEOLOGY ASPECTS Krzysztof Wierzcholski Gdansk University of Technology 80-952 Gdańsk, Narutowicza

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SYMULACJA WYDAJNOŒCI CIEPLNEJ G OWICY GEOTERMALNEGO WYMIENNIKA W SYSTEMIE JEDNOOTWOROWYM

CYFROWA SYMULACJA WYDAJNOŒCI CIEPLNEJ G OWICY GEOTERMALNEGO WYMIENNIKA W SYSTEMIE JEDNOOTWOROWYM Tomasz KUJAWA, W³adys³aw OWAK Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej Al. Piastów 9, 70-0 Szczecin Tel.: +48 (9) 44947, Tel./Fax: +48 (9) 449459 E-mail: awajuk@safona.ps.pl Proceedings of International

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SOBODNEGO

WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SOBODNEGO 4-2003 T R I B O L O G I A 287 Piotr Lacki WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SOBODNEGO THE INFLUENCE OF FRICTION ON STRAIN HETEROGENEITY OF A PRODUCT IN AN OPEN DIE FORGING

Bardziej szczegółowo

BADANIA DYNAMICZNEGO OBCIĄŻENIA NORMALNEGO KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA

BADANIA DYNAMICZNEGO OBCIĄŻENIA NORMALNEGO KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 BADANIA DYNAMICZNEGO OBCIĄŻENIA NORMALNEGO KÓŁ NAPĘDOWYCH CIĄGNIKA Zbigniew Błaszkiewicz, Artur Szafarz Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Georgij Sułym profesor nadzwyczajny

Prof. dr hab. Georgij Sułym profesor nadzwyczajny Prof. dr hab. Georgij Sułym profesor nadzwyczajny 1. Tytuł naukowy (dziedzina, data nadania): profesor nauk technicznych, nadany przez Ministerstwo Edukacji Ukrainy 30 listopada 1994 r. 2. Stopień naukowy

Bardziej szczegółowo

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Kolegium Dziekanów i Dyrektorów Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych Warszawa, 9. listopada 2007 Kolegium Dziekanów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Volume 89 2015 p-issn: 0209-3324 e-issn: 2450-1549 DOI: Journal homepage:

Bardziej szczegółowo

BADANIA STANOWISKOWE JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH

BADANIA STANOWISKOWE JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH Leszek Gardyński 1), Aleksander Nieoczym 2) BADANIA STANOWISKOWE JAKOŚCI POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zmiennych charakteryzujących jakość połączeń

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ

KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2007 ADAM MYSZKOWSKI* KONSTRUKCJA I BADANIA HAMULCA WAHADŁOWEGO Z CIECZĄ MAGNETOREOLOGICZNĄ W artykule

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespolu T-07

Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespolu T-07 ~le.\f t '{ec~l.l~d,ui \"!-)lkt& l'&-~('l~.h~r' c-i,.' f\(hl-u{(~t. ~.-- "~"" Wykaz czasopism oraz punktacja publikacji Zespolu T-07 (wykazjest kompletny, zawiera wprowadzone na wniosek Zespolu i za zgoda

Bardziej szczegółowo

THE TEMPERATURE DISTRIBUTION AROUND THE SINGLE VERTICAL GROUND HEAT EXCHANGER CALCULATED BY THE USAGE OF THE METHOD OF ELEMENTARY BALANCES

THE TEMPERATURE DISTRIBUTION AROUND THE SINGLE VERTICAL GROUND HEAT EXCHANGER CALCULATED BY THE USAGE OF THE METHOD OF ELEMENTARY BALANCES ANNA JUREK Kielce University of Technology e-mail: anna.jurek85@o.pl THE TEMPERATURE DISTRIBUTION AROUND THE SINGLE VERTICAL GROUND HEAT EXCHANGER CALCULATED BY THE USAGE OF THE METHOD OF ELEMENTARY BALANCES

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAGRZEWNICY ZE WZBUDNIKIEM ZEWNĘTRZNYM Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU FLUX 3D

ANALIZA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAGRZEWNICY ZE WZBUDNIKIEM ZEWNĘTRZNYM Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMU FLUX 3D ELEKTRYKA 2011 Zeszyt 4 (216) Rok LVI Joanna KOLAŃSKA-PŁUSKA Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Politechnika Opolska ANALIZA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO NAGRZEWNICY ZE WZBUDNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych

Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych 31 ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 JAN BURCAN * Tendencje rozwojowe niekonwencjonalnych układów łożyskowych Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo