PEŁNA LISTA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI Z ZAKRESU TRIBOLOGII I MATEMATYKI STOSOWANEJ Krzysztofa Wierzcholskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNA LISTA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI Z ZAKRESU TRIBOLOGII I MATEMATYKI STOSOWANEJ Krzysztofa Wierzcholskiego"

Transkrypt

1 1 Prof.zw.dr hab.inż.krzysztof Wierzcholski Phone Szczecin PEŁNA LISTA KSIĄŻEK I PUBLIKACJI Z ZAKRESU TRIBOLOGII I MATEMATYKI STOSOWANEJ Krzysztofa Wierzcholskiego 1970 [1] Wierzcholski Krzysztof:On the possibility of generalizing some simple empirical formulas concerning mechanical properties of concrete into metric space). Technical University Press Poznań, BL 15,76,1970, pp [2] Wierzcholski Krzysztof: Partial differential equation of influence of different parameters on the strength of concrete Tech.Univ.Press Poznań, BL 14,69,1970,pp [3] Wierzcholski Krzysztof:The differential equation 2 nd order occurring in the problems of strength of construction elements. Military Tech.School Press in Pila,Nr.5,1970,pp.5 22 [4] Wierzcholski Krzysztof: Solution of the 2 nd order differential equation occurring in mechanics.technical University Press Poznań, BL,15,76,1970 pp [5] Wierzcholski Krzysztof:Solution of the differential equation of the fourth order occurring in the strength of construction. Technical Univ. Press Poznań,BL 17,84,1971,pp [6] Wierzcholski Krzysztof:On a system of solutions of the differential equation z (n) + ae iψ z=0). =0. Technical University Press Kielce, P 4, 1971, pp.17 29, [7] Wierzcholski Krzysztof:The metrix space of the continuous functions that describe the influence of the intensity of vibration and c/w relation on the strength of concrete. Tech.Univ.Press Kielce P 4,1971,pp [8] Wierzcholski Krzysztof: Economically of structure of rectangular prism filled up with internal walls. (in Polish).. Technical University Press Kielce,P 4,1971,pp.5 14 [9] Wierzcholski Krzysztof:The critical force of a straight bar with a variable moment of inertiatechnical University Press,Kielce,P 4,1971,pp [10] Wierzcholski Krzysztof:Properties of solutions of the Equation: y (n) + axy = 0.(in Polish). Wlasnosci rozwiazan równania rózniczkowego: y (n) + axy = 0.Military Tech.School Press in Schneidemühl (Pila),Nr.7,1971,pp [11]Wierzcholski Krzysztof: Solutions of the ordinary n order differential equation occurring in mechanics.rozprawy Inzynierskie Polish Academy of Science, 20,2,1972,pp [12] Wierzcholski Krzysztof:The method of solving of technical problems reducted into the differential equation with variable coefficients. Monograph.Technical University Press Kielce 1973,pp

2 2 [13] Wierzcholski Krzysztof:Computer solutions of the ordinary n order differential equation.monograph Warsaw COPAN, Computation Centre Polish Academy of Sciences,Issue 114,1973,pp [14] Wierzcholski Krzysztof: The existence of surface wave in a non homogeneous isotropic semi infinite body.(in English) Proceeding of Vibration Problems,15,4,1974, pp [15] Wierzcholski Krzysztof:Flat oil flow in the radial slide bearing. Exploitation Problems of Machines Polish Acad.of Science( Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) 2, 18, 1974, pp [16] Wierzcholski Krzysztof: Distribution of pressure in oil film of an axial slide bearing with stabile segments.(in Polish).Rozklad cisnienia w filmie olejowym lozyska wzdluznego o segmentach stalych. Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) 3,19,1974, pp [17] Wierzcholski Krzysztof:On some n order recurrence.monograph. (in Polish). O pewnej rekurencji n tego rzedu.monografia.state Scientific Publishing House Polish Acad.of Science.(PWN),1975,pp [18] Wierzcholski Krzysztof: The cases of a new form of the Reynolds equation for pressure distribution in the bearing gap.(in Polish) Przypadki nowej postaci równania Reynoldsa dla rozkladu ciśnienia w szczelinie łożyska.exploitation Problems of Machines.(Zagadnienia. Eksploatacji Maszyn Kwart. Pol. Akad. Nauk) 3,23, 1975, pp [ 19] Wierzcholski Krzysztof:Simultaneous influence of the inertia forces and variable oil viscosity on the pressure distribution in the slide journal bearing. (in Russian). Sovmestnoe vlijanie inercionnych sil i menjajuscejsja vjazkosti masla na raspredelenie davlenija w poperecnom podszipnike skolzenija. International Tribology Congress, Conf.Proceedings, Brno, 1975, pp [20] Wierzcholski Krzysztof:On a certain algorithm of solutions of equations of n th order in the problem of construction of machines(in Polish) O pewnym algorytmie rozwiazan równan n tego rzedu w zagadnieniach konstrukcji maszyn.exploitation Problems of Machines.Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN, 1,21,1975,pp [21] Wierzcholski Krzysztof: A new form of the Reynolds equation for the small Reynolds Number.(in Polish).Nowa postac równania Reynoldsa dla malych liczb Reynoldsa. Expl. Probl.of Mach.Pol.Acad. of Sci.(Zag. Ekspl. Maszyn Kwart. PAN) 4,28, 1976, pp [22] Pytko Stanislaw, Wierzcholski*Krzysztof: The influence of variable friction coefficient on stress distribution in the contact zone of two rollers loaded with tangent forces.(in Polish).Participation of the Author is 50%. Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) 1,25,1976,pp [23] Pytko Stanislaw, Wierzcholski* Krzysztof: Material effort in the contact region of two rollers taking into considerations a variable friction coefficient(in Polish)Participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) 2,26,1976,pp [24] Wierzcholski Krzysztof: Discrete functions occurring in the solutions of the machine exploitation problems.(in Polish).Dyskretne funkcje specjalne w rozwiązaniach zagadnień eksploatacji maszyn.exploitation Problems of Machines. (Zag.Ekspl.Masz.Kw.PAN)3,27,1976,pp [25] Wierzcholski Krzysztof:Estimation of equations of motion,energy and mass continuity for unsteady non isothermic flow of compressible oil through the gap of a journal bearing.exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences (Zag. Ekspl. Masz. Kw. PAN) 2,30,1977,pp

3 3 [26]Wierzcholski Krzysztof: About the system of solutions of the difference equation Monograph (in Polish).O pewnym ukladzie rozwiazan równania rekurencyjnego.monograph.technical University Press, Lublin,1977,pp [27] Wierzcholski Krzysztof*, Dziopa Edward: The method of integration of the 3 order differential equation occurring in mechanics. (in Polish). O pewnej metodzie calkowania rownania rożniczkowego trzeciego rzędu wystepującego w mechanice. Participation of the Author* is 80%.Tech.Universioty Press Kielce,P 9,1977,pp [28] Wierzcholski Krzysztof:The influence of the surface roughness of the sleeve on the pressure distribution in journal bearing. Exploitation Congress in Katowice, 1977, Conference Proceedings pp [29]Pytko S.Wierzcholski*Krzysztof:Unsteady lubricant flow in contact gap between two cooperating cylinders.(in Pol.).Nieustalony przeplyw oleju w szczelinie kontaktu dwóch walców. Part. of the Author* is 50%.Exploitation Congress Katowice, 1977, Conference Proceedings:pp [30] Pytko S., Wierzcholski* Krzysztof:The pressure distribution in journal slide bearing for unsteady flow of oil with consideration of influence of temperature, heat transfer and gap defor mation. (in German). Druckverteilung in Quergleitlager für nichtstationären Öldurchfluß mit Berücksichtigung des Temperatureinflüsses beim Wärmeaustausch und der Spaltdeformation.Participation of the Author*is 50%.International Congress Eurotrib 2, Conference Proceedings B.II 1977, pp.62/1 62/6 [31] Wierzcholski Krzysztof:The effect of the force of inertia and the variable oil viscosity on pressure distribution in a slide journal bearing. (in English). Wear,vol.45, 1977,pp [32] Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:Pressure dsistribution in the bearing gap for the unsteady lubricant flow.(in Polish)Rozklad cisnienia w poprzecznym lozysku slizgowym dla nieustalonego przeplywu oleju przy uwzglednieniu temperatury,wymiany ciepla i deformacji szczeliny.participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk,Zeszyt Specjalny) Special Edition, 1978, pp [33]Wierzcholski Krzysztof:Estimation of hydrodynamical equations for unsteady and non isothermal flow of oil in the gap of contact of two cooperating cylinders.(in Polish).Oszacowania równań hydrodynamicznych dla nieustalonego i nieizotermicznego przeplwu oleju w szczelinie kontaktu dwóch wspólpracujących ze sobą walców.exploitation Problems of Machines,Special Edition.(Zagad.Ekspl.Maszyn Kwartal.PAN, Zeszyt Spec.)1978, pp.9 22 [34] Wierzcholski Krzysztof:The effect of the forces of inertia and variable lubricant viscosity on the hydromagnetic nonisothermic lubricant flow in the gap of a journal bearing.(in English)Exploitation Problems of Machines(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) 4,36,1978,pp [35] Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:Unsteady oil flow in the contact gap of two cooperating cylinders.(in Polish).Nieustalony przeplyw oleju w szczelinie kontaktu dwóch współpracujących walców.participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines,Special Edition.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN,Zeszyt Specjalny)1978,pp [36]Wierzcholski Krzysztof:Influence of heat exchange and surface roughness of sleeves for pressure distribution and temperature in the transverse slide bearing.(in Polish).Wpływ wymiany ciepła i chropowatości powierzchni panewek na rozkład ciśnienia i temperatury w poprzecznym łożysku ślizgowym.exploitation Problems of Machines.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN)2,34,1978,pp [37] Wierzcholski Krzysztof:Hydromagnetic non isothermic flow in the bearing gap.(in Polish).Hydromagnetyczny nieizotermiczny przeplyw w szczelinie łożyska ślizgowego.iii Polish Conf. of Fluid Mechanics Polish Academy of Sciences,Czestochowa, 1978, Conference Proceedings pp.148 [38] Pytko Stanislaw, Wierzcholski* Krzysztof:Unsteady oil flow in the contact gap of two cooperating rollers.(in English). Participation of the Author* is 50%.Frontiers in Lubricant Tech. Congress Naples Tribologia e Lubrificazione, Marzo 1978, No.1,pp.2 3

4 4 [39] Wierzcholski Krzysztof:Hydromagnetic,non isothermic lubricant flow in journal bearing including the lubricant inertia forces and variable oil viscosity.monograph.(in Polish).Hydromagnetyczny, nieizotermiczny przeplyw cieczy smarujacej w poprzecznym łożysku ślizgowym z uwzględnieniem jej sił bezwładnosci i zmian lepkości.monografia.tech.univ.press Lublin,ser.A,Nr.1,1978,pp [40] Wierzcholski Krzysztof:Models of discrete solutions of the recurrent equations of the k order.(in Polish).Modele rozwiazan dyskretnych równania rekurencyjnego k tego rzedu.tech.university Press Lublin, 1979, pp [41] Pytko Stanislaw,Wierzcholski* Krzysztof:Elastohydrodynamic contact between two rollers in unsteady motion.(in English).Participation of the Author* is 50%. International Journal of Friction Lubrication and Wear,vol. 55, 1979,pp [42] Wierzcholski Krzysztof:The influence of the non monotonically changing Poissons ratio coefficient on surface wave speed. (in Polish). Wplyw zmieniajacego sie niemonotonicznie wspólczynnika Poissona na predkość fali powierzchniowej.tech.univ. Press Lublin, B2, 1979, pp [43]Grabiec Kalikst,Wierzcholski* Krzysztof:Irregularities in designing and erections of r c tanks for agriculture.(in Polish).Nieprawidlowosci projektowe i wykonawcze zbiorników realizowanych dla rolnictwa. Participation of the Author is 50%. Structural Review (Przeglad Budowlany),PLISSN ,No.10,1979,pp [44]Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:A review of electro magneto fluid dynamic problems of contact between two rollers.(in English).Participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Acad.of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN),1,37,14,1979,pp.9 15 [45]Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:The method of solving of the elastohydrody namic contact in unsteady motion. (in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Expl. Problems of Machines Pol. Acad. of Sci.(Zag. Ekspl. Maszyn Kw. PAN)2,38,14,1979,pp [46] Wierzcholski Krzysztof:The estimation of solutions of Navier Stokes and energy equations for a flow of oil through the roughness gap of a journal bearing.(in English).Revue Roumaine des Sciences Techniques Serie Mecaniquee, 1,24,1979,pp [47]Wierzcholski Krzysztof:The estimation of solutions of the equations for the magne tohydrodynamic flow of lubricant through the gap of journal bearing.(in English). Revue Roumaine des Sciences Techniques Serie Mecanique Appliquee,No.4,1979,pp [48] Janiszewski Ryszard,Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:Ferrolubricants.(in Polish)Ferrociecze w zagadnieniach tarcia zucycia i smarowania.participation of the Author* is 33%.Tribologia,Issue 5,1979,pp [49] Krause Hans,Wierzcholski* Krzysztof:The Ferromagnetic bearing calculations.(in German).Rechenmethoden für ferromagnetische Gleitlager.Participation of the Author* is 50%.Schmiertechnik Tribologie,26,6,1980,pp [50]Wierzcholski*Krzysztof, Janiszewski Ryszard:Ferromagnetic bearings.(in German).Ferromagnetische Gleitlager. Participation of the Author* is 50%.Schmierungstechnik 12,1980 pp [51] Krause Hans,Wierzcholski* Krzysztof:The influence of temperature and magnetic field on the deformation of the cylindrical ferromagnetic shells.(in German).Der Einfluß der Temperatur und des magnetischen Feldes auf die Verformungen einer zylindrischen ferromagnetischen Schale.Participation of the Author* is 80%.Konstruktion Heft 6,32,1980, 7,pp [52]Krause Hans,Wierzcholski Krzysztof:Ferromagnetic lubrication of cylindrical bearing. (in German). Zur ferrohydrodynamischen Schmierung in zylindrischen Gleitlagern. Participation of the Author* is 50%. Schmiertechnik Tribologie, 27,2, 1980, pp.45 47

5 5 [53] Krause Hans,Wierzcholski *Krzysztof:Theoretical considerations for the ferromagnetic friction.(in German).Theoretische Betrachtungen und Rechenmethoden für ferromagnetische Reibung.Participation of the Author* is 50%.Schmiertechnik Tribologie,27,1,1980,pp [54] Wierzcholski Krzysztof:The estimation of solutions of Navier Stokes and energy equation for oil flow through the gap of a journal bearing.part II.(in English).Internatio nal Journal of Friction Lubrication and Wear vol.58,1,1980, pp [55] Wierzcholski Krzysztof:A non Newtonian ferrofluid flow in the deformable gap of a journal bearing in a magnetic field. (in English).Revue Roumaine des Sci. Tech. Serie Mecanique Appliquee,3,1980,pp [56]Janiszewski Ryszard,Pytko Stanislaw,Wierzcholski *Krzysztof:Ferromagnetic lubrica ting flow.(in Polish).Ferromagnetyczny przeplyw smarujacy.participation of the Author* is 33%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN),1,41,15,1980,pp [57] Wierzcholski Krzysztof:Analysis of the solutions of equations describing a non Newtonian ferrofluid flow in the deformable gap of journal bearing in a magnetic field.(in English).Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sci.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk),2,42,15,1980,pp [58] Pytko Stanislaw,Wierzcholski* Krzysztof:Ferrohydrodynamic contact between two elastic cylinders.(in English).Participation of the Author* is 50%. International Congress Technical Academy of Esslingen, January 1980, pp [59] Wierzcholski Krzysztof:Theoretical considerations and calculations for ferromagnetic shells in magnetic field as a nonlinear elasticity problem.(in German). Theoretische Betrachtungen und Rechenmethoden für ferromagnetische Schalen in magnetischen Feld als nichtlineares Elastizitätproblem. Revue Roumaine des Sci. Tech. Serie Mecanique Appliquee, No. 4, Tome 25, 1980, pp [60] Grabiec Kalikst,Wierzcholski*Krzysztof:Influence of the relative height of cylindrical tanks on the values of internal forces. (In Polish)..Participation of the Author* is 50%.Structural Engineering(Inzynieria i Budownictwo),3,1980,pp [61] Grabiec Kalikst, Wierzcholski* Krzysztof: The distribution of parallel forces in concrete reactor screens. (in Polish). Rozklad sil równoleznikowych w betonowych oslonach reaktorów. Participation of the Author* is 50%.Structural Review. (Przeglad Budowlany). No.3, 1980, pp [62] Wierzcholski* Krzysztof, Janiszewski Ryszard: The elements of Tensor calculus in applications. Lecture. (in Polish). Elementy rachunku tensorowego w zastosowaniach. Skrypt. Participation of the Author is 70%. Tech. Univ. Press, Lublin, 1980, pp [63] Grabiec Kalikst,WierzcholskiKrzysztof:Influence of temperature on the interior forces distribution in cylindrical R C tanks. (in Polish).Analiza wplywu temperatury na rozklad sil wewnetrznych w konstrukcji cylindrycznego zbiornika.participation of the Author* is 50%. Structural Engineering.(Inżynieria i Budownictwo) PL ISSN , 7 8,1981, pp [64] Pytko Stanislaw, Wierzcholski * Krzysztof: Magnetohydrodynamic contact between two elastic rollers. (in English).Participation of the Author* is 70%. International Journal of Friction Lubrication and Wear, vol.65, 1981, pp [65] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof: Viscosity, capacity and temperature distributions.(in German).Viskosität, Tragfähigkeit und Temperaturverteilung Der Einfluß der veränderlichen Viskosität und der Trägheitskräfte des Schmierstoffs auf die Tragfähigkeit und Temperaturverteilung im Spalt eines zylindrischen Gleitlagers im magnetischen Feld Participation of the Author* is 50%. Schmiertechnik Tribologie, 28, 3, 1981, pp [66]Pytko Stanislaw,Ziemba Stefan,Wierzcholski*Krzysztof: Contact Mechanics Problems.(in Polish) Monograph.Problemy wytrzymałości kontaktowej.participation of the Author* is 25%.Monografia.Warszawa PWN 1982,pp.1 203

6 6 [67] Wierzcholski Krzysztof:Analysis of the lubricant flow in the deformable bearing gap. (in Polish). Monograph. Analiza przeplywu lepkiego czynnika smarującego w odkształcalnych szczelinach łożysk ślizgowych.praca habilitacyjna. Technical University Press. Lublin 1982, Serie A, Nr.10 pp [68] Krause Hans, Wierzcholski * Krzysztof: The influence of the sleeve surface roughness on the load capacity of journal bearings in magnetic field.(in English).Participation of the Author* is 80%.International Journal of Friction Lubrication and Wear, vol.80 Nr.1, 1982, pp [69] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof: Elastohydrodynamic lubrication of the bearing in magnetic field. (in German.). Elastohydrodynamische Schmierung des Gleitlagers im magnetischen Feld.Part. of the Author* is 70%. Schmiertechnik Trib., 29, 1,1982, pp.7 11 [70]Grabiec Halikst, Wierzcholski*Krzysztof:The influence of the bottom slab rigidity of cylindrical tanks on the distribution of bending moments.(in Polish).Wplyw sztywnosci dna zbiornika na rozklad momentów zginajacych.participation of the Author* is 50%.Structural Engineering.(Inżynieria i Budownictwo) PL ISSN , 7 8, 1982, pp [71] Wierzcholski*Krzysztof, Janiszewski Ryszard:The problems of magnetoelasticity and magnetohydrodynamics. Monograph. (in Polish)..Participation of the Author* is 50%. Technical University Press Lublin, Series A, No.27,1983, pp.1 97 [72]Grabiec Kalikst,Wierzcholski*Krzysztof:Influence of magnetic fields on the arising of generalized forces in the cylindrical composite concrete steel walls.(in Polish).Participation of the Author* is 90%.Structural Engineering.(Inzynieria i Budownictwo).PL ISSN , 3, 1983, pp [73] Nowak Zbigniew,Wierzcholski* Krzysztof:Flow of non Newtonian power law lubricant through the conical bearing gap. (in English). Participation of the Author* is 70%. Acta Mechanica 50, 1984, pp [74] Wierzcholski Krzysztof: Energy description of the friction. (in Polish). Energetyczny opis zjawisk tarcia. XIII Tribological Symposium,Section of Exploitation of Machine, Mechanical Engineering Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceeding, Czestochowa Poraj, 1984,pp [75] Nowak Zbigniew, Wierzcholski* Krzysztof: Effect of a temperature dependent lubricant consistency on the capacity of a conical journal bearing.(in English.).Part.of the Author* is 50%. Inter. Congress on Rheology, Mexico, Acapulco Conf.Proc. 1984, pp [76] Wierzcholski Krzysztof: Flow of the lubricant in the deformable curvilinear bearing gap in magnetic field. (in German). Strömung des Schmierstoffs im deformierten krummlinigen Spalt des Gleitlagers im magnetischen Feld. Revue Roumaine des Sciences Tech. Serie Mec. Appliquee, 2,1984, pp [77] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof: Influence of the variable consistency of non Newtonian lubricant on the conical bearing capacity.part I.(in German). Einfluß der veränderlichen Konsistenz eines nichtnewtonschen Schmierstoffes auf die Tragfähigkeit eines konischen Gleitlagers.Teil 1.Participation of the Author* is 80%. Tribologie und Schmierungstechnik 6, 1984, pp [78] Krause Hans, Wierzcholski* Krzysztof:Influence of the variable consistency of non Newtonian lubricant on the conical bearing capacity. Part II. (in German). Einfluß der veränderlichen Konsistenz eines nichtnewtonschen Schmierstoffes auf die Tragfähigkeit eines konischen Gleitlagers. Teil 2. Participation of the Author* is 80%.Tribologie und Schmierungstechnik 1, 1985, pp [79] Wierzcholski Krzysztof: Flow of pseudoplastic non Newtonian lubricant through the slide bearing curvilinear gap. (in English). International Congress on Tribology, Eurotrib 85, Lyon, Conference Proceedings, 1985, pp

7 7 [80] Wierzcholski Krzysztof: Analytical designation of the thermal stress and deformation in the boundary layer of the bearing cylindrical sleeve. (in Polish). Analityczna metoda wyznaczania deformacji i naprezen w warstwie wierzchniej panewki walcowego lozyska slizgowego na skutek obciazen cieplnych. XIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mechanical Engineering Committee Polish Academy of Sci., Conference Proceedings, vol.ii, 1985, pp [81]Wierzcholski Krzysztof: Analysis of rheological properties of some lubricants condensed by polymers.(in Polish).Analiza wlasności reologicznych czynników smarujących zagęszczonych polimerami.exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk),2,62,1985,pp [82] Wierzcholski Krzysztof: Flow of a non Newtonian lubricant through the slide bearing curvilinear gap and capacity analysis. (in English). Revue Roumaine des Sciences Tech. Serie Mecanique Appliquee, 2,31,1986, pp [83] Wierzcholski Krzysztof: Numerical solutions of EHD non Newtonian pseudoplastic lubrication for two cooperating cylinders. (in Polish). II International Symposium Tribological Problems of Elements Operating in Contact, Section of Exploitation of Machines, Mechanical Engineering Committee Polish Academy of Sci. Conference Proceedings, Cracow 1986, pp [84] Wierzcholski Krzysztof: Mathematical Model of the non Newtonian lubricant flow through the bearing gap with curvilinear generating line in longitudinal direction. (in Polish). VII Polish Conference of Fluid Mechanics Polish Acad. of Sci. Committee of Mechanics, Conference Proceedings, Rydzyna, 1986, pp [85] Wierzcholski Krzysztof: Influence of the variable consistency of pseudoplastic lubricant on the adiabatic flow of lubricant in the curvilinear bearing gap. (in German). Einfluß der veränderlichen Konsistenz eines pseudoplastischen Schmierstoffes auf die adiabatische Strömung dieses Schmierstoffs im krummlinigen Spalt des Gleitlagers. Revue Roumaine des Sciences Tech. Serie Mecanique Appliquee, 5,31,1986, pp [86]Wierzcholski Krzysztof:Aspects of numerical solutions for elastohydrodynamic lubrication.(in Polish.).Aspekty rozwiązań numerycznych dla problemu elastohydrodynamicznego smarowania.expl.probl.of Mech.Pol.Acad.of Sci.(Zagad.Ekspl.Masz. Kw. PAN), vol.21,3 4,1986,pp [87] Wierzcholski Krzysztof:Analysis of the new computation methods for the slide friction pair. (in Polish). Analiza i nowe metody obliczeń węzlów tarcia ślizgowego. XV Autumn School of Tribology Section of Exploitation of Machine, Mechanical Eng. Committee Pol. Acad. of Sci., Tech. Univ. of Rzeszow, Ser.of Mechanics 15, No.36, 1987, pp [88]Wierzcholski Krzysztof:Non adiabatic flow of lubricating medium with pseudoplastic properties in the friction pair slot of non linear geometry of sliding surface in axial section.(in Polish). Exploitation Problems of Machines Pol.Acad.of Sci. (Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN)vol.22,1 2,(69 70),1987,pp [89]Pytko Stanislaw,Wierzcholski*Krzysztof:The effect of oil characteristics change on operation of through bearings of water turbine generator.(in Pol.).Part.of the Author*is 50% Wplyw wlasności olejów na prace wzdlużnych łożysk turbogeneratorów wodnych.expl. Probl.of Mach. Pol.Ac.of Sci..(Zag..Ekspl.Masz. PAN) vol.22,3 4,(71 72),1987, pp [90] Wierzcholski Krzysztof: The complex appreciation of the some rheological and physical parameters of oil with polymer additions occurring in the thin layer film. (in Polish). Kompleksowa ocena pewnych reologicznych i fizykochemicznych parametrów olejów z dodatkami polimerów pracujących w cienkich warstwach smarujących. XVI Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Pila, vol.i, 1988, pp [91]Wierzcholski Krzysztof:Thermal stress and deformation of the sleeve in journal slide bearing. (in Polish).Naprężenia i deformacje termiczne panewki łożyska ślizgowego.expl. Probl.of Mech.Pol.Acad.of Sci.(Zag. Eks. Masz. Kw. PAN),vol. 23,1,(73), 1988, pp.27 40

8 8 [92] Wierzcholski Krzysztof: Estimation and integration of the basic equations for the non Newtonian lubricant flow in the journal thrust bearing gap with non monotonic curvilinear generating line of journal surface. (in English). Revue Roumaine des Sciences Techniques, Serie Mecanique Appliquee, No.4,1988, pp [93] Wierzcholski Krzysztof: Methods of integration of the system of equations for the laminar non Newtonian flow in the thin layer on the rotating surface with non monotonic generating line in longitudinal axis. (in Polish).VII Pol.Conf. of Fluid Mech. Pol.Acad.of Sci., Conf. Proceedings., Białystok Bialowieża, 1988, pp [94]Wierzcholski Krzysztof: On the influence of porous bearing shells and non Newtonian lubricants upon the load carrying capacity of roller slide bearing. (in German). Zum Einfluß einer porösen Lagerschicht und eines nichtnewtonschen Schmierstoffes auf die Tragfähigkeit des zylindrischen Gleitlagers.Schmierungstechnik 12, 1988, pp [95] Wierzcholski Krzysztof: Discrete functions. Lecture. (in Polish). Dyskretne funkcje specjalne. Skrypt. Technical University Press Szczecin, 1988, pp [96] Wierzcholski Krzysztof: Theory of slide bearing lubrication. Monograph. (in Polish). Teoria smarowania łożysk ślizgowych. Monografia.. Technical University Press of Szczecin, ISSN , Nr.392, 1989, pp [97] Wierzcholski Krzysztof: Journal bearing capacity analysis for the polymer pseudoplastic lubricants. (in English). Inter. Congress on Tribology, Eurotrib 89, Helsinki, Conference Proceedings, 1989, vol.4, pp [98] Wierzcholski Krzysztof: Possibility of the flow of the lubricant with yield value through a slide bearing gap.(in English) Revue Roumaine des Sciences Technique,Serie Mecanique Appliquee,No.4,Tome 34, 1989, pp [99] Wierzcholski Krzysztof: The influence of the non Newtonian lubricants on the bearing capacity and wear.(in German.).Einfluß von nichtnewtonschen Schmierstoffen auf die Tragfähigkeit eines Gleitlagers und auf den Verschleiß.Proc.of Trib.Sem.,Zwickau,1989, pp.5 15 [100] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej: On the small parameter method for the integration of non linear system of equations for the laminar non Newtonian fluid flow in the thin layer on the rotating surface.( in Polish). Participation of the Author* is 80%.Folia Societatis Scientiarum Lublinensis.Biuletyn Lubelskiego Tow. Nauk.Math.Sci. vol. 31/1 2, ISSN ISBN , 1989, pp [101] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Non Newtonian fluid velocity distribution in the half space restricted through the movable plate in mixing problems. (in Polish). Rozklad prędkości cieczy nienewtonowskiej w glębi pólprzestrzeni ograniczonej poruszającą się plytą w zagadnieniach mieszalnictwa. (Part.of the Author* is 50%).IX Pol. Conf.of Fluid Mech. Pol. Acad. of Sci.,Conf. Proceedings, Cracow, 1990, pp [102] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej: Unsteady viscous fluid flow caused by the rotational motion of the cylindrical surfaces in the mixer.(in Polish). Nieustalony przeplyw cieczy lepkiej wywolany obrotowym ruchem cylindrycznych powierzchni w mieszalnikach.(part.of the Author*is 50%). IX Pol. Conf. of Fluid Mech. Pol. Acad.of Sci. Conference Proceedings, Cracow, 1990, pp [103]Wierzcholski Krzysztof: Effect of the temperature lubricant consistency with polymer additions on the capacity of a cylindrical journal bearing.(in English).III Inter. Symposium Tribological Problems of Elements Operating in Contact, Section of Exploitation of Machines, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sci., Cracow, 1990, pp [104] Wierzcholski Krzysztof: The theoretical analysis of fluid friction in the slide bearing lubricated with pseudoplastic and plastic lubricants. (in Polish). Some Problems of Tribology. (Wybrane Problemy Tribologii), Warsaw State Sci. Publ. House (PWN), 1990, pp.79 86

9 9 [105] Wierzcholski Krzysztof: Series expansion of solutions of non linear basic equations for non Newtonian fluid flow in a film between two surfaces. (in English).Polish Cybernetical Soc.,System Modelling Control, Conf.Proc.Zakopane, 6, 1990, pp. 14 [106] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof: Selected methods of integration of motion equations for the non Newtonian fluid in the half space R 2.(in English).(Part. of the Author* is 50%). Polish Cybernetical Society,System.Modelling Control Conference Proceedings, Zakopane, 6, 1990, pp [107] Wierzcholski Krzysztof: The effect of the various angular velocity of the journal on the journal bearing capacity values for polymer lubricants. (in English). Bulletin of JSME, Proceedings of Japan International Tribology Conference, Nagoya, 1990, pp [108] Wierzcholski* Krzysztof, Tarkowski Piotr: The change of the arrangement of stresses in the contact zone of the implantation of the nitrogen ions. ( in Polish). Participation of the Author* is 50%), XVII Autumn School of Tribology Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Rzeszów, Technical University Press, Series of Mechanics, 28, No.82, 1991, pp [109] Pytko Stanislaw, Wierzcholski * Krzysztof: Calculation of cylindrical slide bearing lubricated by non Newtonian characteristics oils. (in Polish). Obliczenia walcowych łożysk ślizgowych smarowanych olejami o wlasnościach nienewtonowskich.(participation the Author*is 50%).Exploitation Problems of Machines Polish. Academy.of Sciences.(Zag. Eksploatacji Maszyn Kw. PAN), z.4, (84), vol.25, 1990, pp (printed in 1991 ) [110] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: The influence of non monotone values of the some class of viscosity function on the newtonian fluid velocity distribution in the half space restricted through the movable plate. (in Polish).Wplyw niemonotonicznych zmian pewnej klasy funkcji lepkosci cieczy newtonowskiej na rozklad predkosci cieczy w glebi pólprzestrzeni ograniczonej poruszajaca sie plyta. (Part. of the Author* is 50%). Annales Sci. Stetinenses. (Szczecinskie Roczniki Naukowe), VI, z.1. (Mathematical and Technical Science) Nr.2 PL ISSN , pp [111]Wierzcholski Krzysztof: Estimation of solutions of basic equations for non Newtonian fluid flow in a film between two non rotational surfaces. (in English.) Rev. Roum. des Sci. Tech., Ser. de Mec. Appl. Editura Acad. Rom.,No.1 2, Tome 36, 1991, pp [112] Wierzcholski Krzysztof: Tribomathematics or mathematical methods in tribology. (in Polish). Tribomatematyka, czyli o metodach matematycznych w tribologii.tribologia, Issue 2, 1992, pp [113] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Numerical analysis of the values of a velocity function for the Newtonian fluid with non monotone variable dynamic viscosity in flows occurring in the cylindrical mixers. (in Polish). Analiza numeryczna rozkladu wartosci funkcji predkosci cieczy newtonowskiej o niemonotonicznie zmiennej lepkosci dynamicznej w przeplywach wystepujacych w mieszalnikach walcowych. (Participation of the Author * is 50%), 31 Symposium Modelling in Mechanics, Technical University Press Gliwice, Ser. of Mech. PL ISSN , 107, 1992, pp [114] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Numerical analysis of the variable shear stress values occurring in the newtonian fluid flows with non monoto ne variable dynamic viscosity in the cylindrical mixer.(in Polish). Analiza numeryczna wartosci naprezen scinajacych wystepujacych w przeplywie cieczy newtonowskiej o niemonotonicznie zmiennej lepkosci dynamicznej w mieszalnikach walcowych. (Parti cipation of the Author * is 50%), 31 Symposium Modelling in Mechanics, Technical University Press Gliwice, Series of Mechanics, PL ISSN ,107, 1992, pp [115] Wierzcholski* Krzysztof, Kroszel Michal: Fundamentals of slide bearing lubri cation under the electromagnetic field conditions. (in Polish). Podstawy smarowania lozysk slizgowych w warunkach dzialania pól elektromagnetycznych.

10 10 (Participation of the Author* is 50%). Communication. IV Sci. Conf. of Agricultural Technics,Agricultural Univ. of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings, 1992, pp [116] Wierzcholski * Krzysztof, Kroszel Michal: Present day problems of friction and wear for lubrication of non Newtonian fluids. (in Polish). Wspólczesne metody tarcia i zuzycia dotyczace smarowania cieczami nienewtonowskimi. (Participation of the Author* is 50%). Communication. IV Sci. Conf. of Agricultural Tech., Agricultural Univ. of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings,1992, pp [117] Wierzcholski* Krzysztof,Ghannouschi abd el Maijd:Mathematical model of the turbulent ferromagnetic lubricant flow in the gap between two rotational surfaces with the curvilinear non monotone generating line.(in English), (Participation of the Author* is 50%).Fourth International Conference of Fluid Mechanics ICFM 4 Alexandria, 1992, Conference Proceedings Volume III, pp [118] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej: Electromagnetodynamic fluid flow in the cylindrical mixer. (in English), (Participation of the Author * is 50%). Fourth Inter. Conference of Fluid Mechanics ICFM 4 Alexandria, Egypt, 1992, Conference Proceedings Volume III, pp [119]Czajkowski Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof: Numerical analysis of the shear stress values distribution which are occurring in nonisothermic Newtonian fluid flow with variable dynamic viscosity depended on temperature in cylindrical mixer.(in Polish).Analiza numeryczna rozkładu wartości napreżeń ścinajacych występujacych w przepływie nieizotermicznej cieczy newtonowskiej o zmiennej lepkosci dynamicznej zaleznej od temperatury w mieszalnikach walcowych. (Part.of the Author* is 50%). X Pol. Conference of Fluid Mechanics, Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings Gdańsk,1992, pp [120] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof: Numerical analysis of the velocity values function for the nonisothermic, newtonian fluid with variable dynamic viscosity depended on temperature in cylindrical mixer flow. (in Polish). Analiza numeryczna rozkladu wartości funkcji prędkości nieizotermicznej cieczy newtonowskiej o zmiennej lepkości dynamicznej zależnej od temperatury w przepływach występujacych w mieszalnikach walcowych. (Part. of the Author* is 50%). X Pol. Conf. of Fluid Mech., Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings Gdańsk, 1992, pp [121] Wierzcholski Krzysztof: Conducting fluid flow in the thin layer and curvilinear orthogonal coordinate system for electromagnetic fields. (in Polish)Przeplyw przewodzacej cieczy w cienkiej warstwie w polach elektromagnetycznych i krzywoliniowych ortogonalnych ukladach współrzednych. X Polish Conference of Fluid Mechanics Polish Academy. of Sciences. Conference Proceedings Gdańsk,1992, pp [122] Wierzcholski Krzysztof: Magnetohydrodynamic, ferrohydrodynamic bearing computations.communication. (in English).Sixth International Conference of Magnetic Fluids, Paris, July , Abstracts P6/17, pp [123] Czajkowski Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof: Isothermic, magnetic and electrically conducting fluid flow in the cylindrical mixer.communication.(in English). Participation of the Author* is 50%.Sixth Inter. Conference of Magnetic Fluids, Paris July 20 24,1992, Abstracts P4/14, pp [124]Kostencki Piotr,Wierzcholski* Krzysztof:The analysis of the wear of the simple element working in soil.(in Polish).Analiza prostego elementu roboczego pracującego w glebie Part.of the Author*is 50%.Tribologia (ISSN ) 6,1992,pp pp [125] Wierzcholski Krzysztof:Elements of Fluid Mechanics Part II. (in Polish). Elementy Mechaniki Plynów.Teoria i Zadania.Część II.Lectures.Technical University Press of Szczecin 1992, pp [126] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski* Krzysztof:Numerical analysis of influence of the variable non monotone dynamic fluid viscosity on the cylindrical mixer power in the mixing process of the Newtonian fluid.(in Polish).Analiza numeryczna wpływu niemonotonicznych zmian lepkości dynamicznej cieczy na moc mieszalnika walcowego w procesie mieszania cieczy newtonowskiej. Participation of the Author* is 50%. Technical University Press Gliwice PL ISSN Ser. of Mech.Nr.1198,113,1993, pp.59 68

11 11 [127] Wierzcholski* Krzysztof,Pytko Stanislaw: The parameters calculation method for biobearing lubricated with non Newtonian lubricants.(in Polish).Metoda wyznaczania parametrów biołożyska smarowanego cieczą nienewtonowską. Participation of the Author* is 50 %. Tribologia, 1, 1993, pp [128] Wierzcholski* Krzysztof, Kufel Kazimierz:The wear of the shares of plough bodies with rigid and elastic connections to the frame.(in English).Participation of the Author* is 50%.International Journal of Wear, ,1993, pp [129] Wierzcholski Krzysztof:Elements of Fluid Mechanics Part I (in Polish). Elementy Mechaniki Płynów (Teoria i Zadania) Część I.Technical University Press of Szczecin, 1993 pp [130] Wierzcholski Krzysztof: The Method of Solving of the System of non Linear Differential Equations for non Isothermic Laminar non Newtonian Flow in the Thin Layer Between Two Certain Surfaces.(in Polish).Metoda calkowania ukladu nieliniowych równań różniczkowych dla nieizotermicznego laminarnego przeplywu nienewtonowskiego plynu w cienkiej warstwie miedzy dwiema pewnymi powierzchniami.scientific Papers of the Institute of Machine Design and Operation Studies and Research The boundary integral equation method in fluid mechanics,technical University of Wroclaw Nr.59 Ser.:Nr.26, 1993, pp [131] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski * Krzysztof :Analytical solutions of some ordinary non linear differential equations of the second order describing the non Newtonian fluid flow in the mixing process.(in English). Participation of the Author * is 50%. 7 th International Symposium on System Modelling Control, Polish Cybernetical Society Zakopane May 1993, Volume 1 pp [132] Bobrowski Z.,Wierzcholski Krzysztof :Mathematical analysis of certain hydrocyclone parameters for the flow of two phase non Newtonian fluid mixture.(in English). Parti. of the Author* is 50%.7 th International Symposium on System Modelling Control, Zakopane Polish Cybernetical Society, Zakopane May 1993, Volume 1, pp [133] Wierzcholski Krzysztof: Contribution to the analytical solutions of non linear basic equations for ferrolubricant flow in a film between two non rotational surfaces.(in English). 7 th International Symposium on System Modelling Control, Polish Cybernetical Society, Zakopane May 1993, Volume 2,pp [134] Wierzcholski Krzysztof:A new method of solving of the non linear system of partial differential equations describing the turbulent ferrolubricant flow in the thin bearing gap. (in English).7 th International Symposium on System Modelling Control,Polish Cybernetical Society, Zakopane May 1993, Volume 2, pp [135]Wierzcholski Krzysztof:Comparison of carrying capacities for magnetohydrodynamic, ferrohydrodynamic and magnetic slide journal bearing (in English) 6 th Inter. Congress on Tribology, Volume 4, Eurotrib 93 Budapest 30 August 2 September 1993, pp [136] Wierzcholski Krzysztof: A study of the influence of temperature heat flux and inertia forces of the non Newtonian lubricant on the slide journal bearing capacity.(in English), Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.( Zagadnienia Eksploatacji Maszyn.Kwartalnik PAN),z.3 (97) 1993 pp [137] Kostencki Piotr, Miszczak Andrzej, Wierzcholski* Krzysztof : About the possibility of the determination of the flow index for the lubricants with non Newtonian properties.(in Polish) O pewnej możliwości wyznaczania indeksu przepływu dla czynników smarujacych o wlasnościach nienewtonowskich.participation of the Author* is 33%. Tribologia Teoria i Praktyka Nr. 4 / 5,19 93 (130/131) ISSN pp [138] Miszczak Andrzej, Wierzcholski * Krzysztof :The Elements of Lubrication in Low Temperatures for agricultural installations.(in Polish).Elementy smarowania w niskich temperaturach w urządzeniach rolniczych.participation of the Author is 50%.Communication. V Scientific Conference of Agricultural Technics, Agricultural University of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings 1993 pp [139] Miszczak A.,Wierzcholski* Krzysztof: Analytical and numerical methods of flow index determination of non Newtonian lubricant as a function of impurities,ambient velocity and bearing radial clearance. Particip. of the author* is 50%. (in Polish) Analityczno numeryczne metody wyznaczania zależnosci indeksu przepływu nienewtonowskich czynników smarujacych w zależności od zanieczyszczeń, prędkości średniej i luzów promieniowych. Communication. V Scientific Conference of Agricultural Technics, Agri.Univ. of Szczecin, Institute of Mechanization Proceedings 1993 pp

12 12 [140] Pytko Stanislaw,Wierzcholski* Krzysztof, Pytko Jolanta:Tribological Problems of Human Joints.(in Polish),Problemy tribologiczne stawów czlowieka.participation of the Author * is 33 %.Technical University Press of Rzeszów, Mechanics in Medicine,1993 pp [141] Wierzcholski*Krzysztof,Czajkowski Andrzej:Numerical analysis of the influence of the fluid dynamic viscosity changes varying with temperature on the cylindrical mixer unitary demand during the mixing process of non isothermal Newtonian fluid.(inpolish.participation of the Author* is 50%. Communication V Sci.Conf.of Agricultural Tech.,Agriculture University of Stettin,Inst. of Mech. Proc.1993 pp [142] Miszczak A.,Kostencki P.,Wierzcholski* K: The offer of the slide journal bearing capacity calculation using new methods of apparent viscosity determination for non Newtonian oils.(in Polish.). Part. of Author* is 33%.Wybr.Probl.Ekspl. Sys.Tech. KBM PAN,Technical University Press Polish Academy of Sciences Gdańsk 1993,pp [143] Wierzcholski Krzysztof:Load capacity calculations for magnetic journal bearing.(in English) Tribologia,6,1993 (132) ISSN , pp [144] Czajkowski A.,Wierzcholski* Krzysztof: Analysis of tangential stresses occurring during the mixing process in the cylindrical mixer for the electrically conducting fluid.(in English).Part. of the Author* is 50%.Boundary Element Techniques and Singularity Methods in Engineering II International Conference,Scientific Papers of Instute of Machine Design and Operation of the TU Wroclaw No.74, 1993, pp [145]Wierzcholski Krzysztof:Preliminary analytical solutions of basic equations for ferrolubricant flow in a film between two non rotational surfaces in orthogonal curvilinear coordinates.(in English.). Boundary Element Techniques and Singularity Methods in Engineering II International Conference,Scientific Papers of Instute of Machine Design and Operation of WrocławNo.74, 1993, pp [146]Wierzcholski Krzysztof: Mathematical methods in hydrodynamic theory of lubrication (in English.).Tech.Univ.Press Szczecin,Monograph.,Nr.511, ISSN ,1993,pp.1 226, [147] Czajkowski A.,Wierzcholski*Krzysztof:Theoretical analysis of the influence of the temperature changes on the cylindrical mixer power demand.(in Polish.).Analiza teoretyczna wplywu temperatury na zapotrzebowanie na moc jednostkową mieszalnika walcowego.part of the Author*is 50%.Agri.Univ.Szczecin,Inst.Mech. Proc. No.159,LVI, 1993,pp [148] Wierzcholski K.: Numerical results of slide bearing computations for non Newtonian lubricants.(in English) 9th International Conference WOM Wear of Materials San Francisco 1993 Conference Proceedings [149] Czajkowski A.,Wierzcholski*K:Numerical analysis of the cylindrical mixer power demand values in the mixing process of the pseudoplastical non Newtonian fluid.(in Polish).Analiza numeryczna wartości zapotrzebowania na moc mieszalnika walcowego w procesie mieszania pseudoplastycznej cieczy nienewtonowskiej.part.of theauthor*is 50%. TU. Press Gliwice Mech. 116 Nr.1231,,1994, pp [150] Czajkowski A.,Wierzcholski*Krzysztof:Numerical analysis of the tangential stress values occurring in the pseudoplastical non Newtonian fluid flow in the cylindrical mixer. (in Polish),Analiza numeryczna wartosci naprezen stycznych występujących w przepływie pseudoplastycznej cieczy nienewtonowskiej w mieszalniku walcowym.participation of the Author* is 50%.Tech.Univ.Press Gliwice Mechanics 116 Nr.1231, PL ISSN , 1994,pp [151] Miszczak A.,Kostencki P.,Wierzcholski*K.:Electrorheological and magnetorheological fluids for tribology.(in Polish).Plyny elektroreologiczne i magnetoreologiczne na uslugach tribologii.participation of the Author* is 33%.Communication.VI Scientific Conference of Mechanization Proceedings, Agri.Univ.Szczecin, Institute of Mech. Proc. 1994, pp.77 [152] Kufel K.,Wierzcholski* K.,Kostencki P.,Miszczak A.: Weight wear of the shares of plough with elastic connections to the frame.(in Polish).Wagowe zużycie lemieszy korpusów płużnych zamocowanych sprężynowo.participation of the Author* is 25%.Tribologia 1,1994, PL ISSN pp.43 53

13 13 [153] Wierzcholski*Krzysztof,Miszczak A.,Kostencki P.,Nowowiejski R.:Elements of slide bearing calculations.lectures.(in Polish).Elementy obliczania łożysk ślizgowych. Participation of the Author* is 67%, Agricultural University of Press, Szczecin 1994, pp [154] Miszczak Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Analysis of the parameter of impure pseudoplastic lubricants.(in Polish).Analiza parametrów zanieczyszczonych, pseudoplastycznych srodków smarujacych.participation of the Author* is 50%.Agricultural University of Stettin Institute of Mechanization No.159, Agriculture LVI, 1993 (printed in 1994) pp [155] Miszczak Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Program of investigation of the slide bearing in the lower temperature.(in Polish).Program badan łożysk ślizgowych w zakresie niskich temperatur.participation of the Author* is 50%.Agricultural University of Stettin, Institute of Mechanization Proceedings No.159, Agriculture LVI 1993, (printed in 1994)pp [156] Kostencki Piotr,Miszczak Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Parameters of magnetic bearings.(in English),Participation of the Author* is 33%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) vol.29, z.3 4,(99 100),1994, pp [157] Wierzcholski Krzysztof: The method of Lorenz forces and energetistic method for magnetic bearing capacity determination.(in English). Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences.(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik Polskiej Akademii Nauk) vol.29, z.3 4, (99 100), 1994,pp [158]Miszczak Andrzej,Nowowiejski Rafal,Wierzcholski*Krzysztof:The practical methods of calculation of magnetic bearings by the method of magnetic field energy.(in English), Part.of the Author* is 33%,Tribologia ISSN No.5,1994(137) pp [159] Wierzcholski*Krzysztof, Nowowiejski Rafal,Pytko Stanislaw:Investigations of dynamic viscosity of synovial fluid.(in Polish).Badania lepkości dynamicznej mazi stawowej. Participation of the Author* is 33%.Mechanics in Medicine 2, Proceedings of Scientific Seminar, Rzeszów,1994, pp [160] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:The numerical analysis of the influence of the non Newtonian fluid power laws on the fluid velocity distribution in the half space restricted through the movable plate. (in Polish).Analiza numeryczna wplywu nienewtonowskiej cieczy modelu potegowego na rozkład prędkosci w półprzestrzeni ograniczonej porusząjącą się plytą.participation of the Author* is 50%. Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis,Technics and Mathematics, vol.3,nr.1,lublin 1994,pp [161] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Singularities of the velocity fluid distribution between two cylindrical surfaces of the rheometers in the electromagnetic fields.(in Polish), Osobliwości rozkładu prędkosci cieczy pomiędzy dwoma walcowymi powierzchniami reometru w polu elektromagnetycznym.participation of the author* is 50%.Tech.Univ.Press of Gliwice,z.121,195 Nr.1266,PL ISSN ,1995,pp [162] Czajkowski Andrzej,Wierzcholski*Krzysztof:Numerical shear stresses analysis of electromagnetic fluid flow between two cylindrical surfaces of the rheometers.(in English). Part. of the Author* is 50%.System Modelling Control 8,Zakopane vol.1,1995, pp [163] Wierzcholski*Krzysztof,Wissussek Dieter,Miszczak Andrzej:Estimation of equation for hydrodynamic flow of Rivlin Ericksen fluid in the thin gap.(in English).Participation of the Author*is 33%.System Modelling Control 8, Zakopane vol.2,1995,pp [164] Wierzcholski*Krzysztof,Wissussek Dieter:The Rivlin Ericksen lubricant flow in journal bearing gap.(in English). Participation of the Author* is 50%.System Modelling Control 8,Zakopane, vol.2,1995, pp [165] Wierzcholski*Krzysztof,Nowowiejski Rafał, Miszczak Andrzej:Numerical analysis of synovial fluid flow in biobearing gap.(in English) Participation of the Author*is 33%. System Modelling Control 8,Zakopane,vol.2,1995, pp

14 14 [166] Wierzcholski*Krzysztof,Nowowiejski Rafał:Hydrodynamic and material aspects of biotribology.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%, Pol.Conf. of Materials and Technology on Medicine.Conf.Proc. Tech.Univ. of Częstochowa 1995, pp [167] Wierzcholski Krzysztof:Slide Bearings Lubrication.Monograph.(in Russian).International Foundation of Kragelsky, ISBN , Moskva MFK, 1994/1995 [168] Wierzcholski*Krzysztof,Pytko Stanislaw:Analytical biobearing calculation for experimental dependences between shear rate and synovial fluid viscosity.(in English). Participation of the Author* is 50%.International Tribology Conference,Yokohama, 1995, Synopses p.12 [169] Wierzcholski* K., Wissussek D.: Presentation of some simplifications for hydrodynamic flow of Rivlin Ericksen lubricant. (in English). Participation of the Author* is 50%. Tribologia Nr.6 (144) 1995, pp [170] Wierzcholski*K., Miszczak A.:The methods of solutions of equations in hydrodynamic theory of lubrication with liquids about features of Rivlin Ericksen model.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,1,1996, [171] Wierzcholski*K.,Czajkowski A.:Equations of motion of synovial fluid in spherical biobearing gap.(in Polish). Participation of the Author* is 50%. Proceedings of Technical University of Gliwice,2,1996, [172] Wierzcholski*Krzysztof,Wissussek Dieter:Operating parameters of slide radial bearing for Rivlin Ericksen oils.(in English).Participation of the Author* is 50%,Tribologia 1/1996,(145) ISSN pp [173] Czajkowski A.,Wierzcholski*Krzysztof:Fluid parameters analysis for the electromagnetic flow between two cylindrical surfaces of the rheometers. (in English) Participation of the Author* is 50%.SAMS, System Analysis Modelling Simulation OPA Overseas Publishers Association 1996 vol.24, 1996,pp [174] Wierzcholski*Krzysztof, Wissussek Dieter: Modelling and simulation of the Rivlin Ericksen lubricant flow in journal bearing gap.(in English) Participation of the Author* is 50%.,System Analysis Modelling and Simulations OPA Overseas Publ. Assoc. vol.24, 1996,pp [175] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.,Miszczak A.:Analytical and numerical analysis of biobearing parameters for synovial lubricant.(in English) Participation of the Author* is 50%.System Analysis Modelling & Simulation.,OPA Overseas Publ. Assoc Vol.24, issue 1 37, pp [176] Tarkowski P.,Wierzcholski*K.:Wear decreases after nitrogen ions implantations.summary of case studies. (in English) Participation of the Author * is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences 4,(104) 1995(printed in 1996) pp [177] Czajkowski A.,Wierzcholski*.K.:A short brief history of the theory of hydrodynamic lubrication.(in Polish) Rys historyczny hydrodynamicznej teorii smarowania.participation of the Author* is 70%.Tribologia 5,1996 (149) ISSN pp [178] Wierzcholski*K.,Czajkowski A.:Contribution to Biobearing Calculations for Experimental Dependences Between Shear Rate and Synovial Fluid Viscosity (in Polish).Participation of the Author* is 50, Scientific Conference KBM PAN and Technical University Stettin Mechanical Faculty,1996,pp [179] Wierzcholski K.:A new analytical and numerical directions of biobearing simulation.(in Polish).Nowe analityczno numeryczne kierunki modelowania biołożysk. Mechanics in Medicine 3,Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996,pp [180] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.:The reckoning of friction force and friction coefficient for a hip joint biobearing.(in Polish.Wyznaczanie sil tarcia i wspólczynnika tarcia w biolozysku stawu biodrowego.participation of the Author* is 50%.Mechanics in Medicine 3.Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996, pp

15 15 [181] Czajkowski A.,Wierzcholski*K..:Numerical analysis of synovial velocity in the human hip joint gap. (in Polish). Participation of the Author* is 50%.Mechanics in Medicine 3.Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996, pp [182] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.:Pressure distribution in the gap of the hip joint at various values of shear rate.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Mechanics in Medicine 3.Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1996, pp [183] Wierzcholski*K.,Nowowiejski R.:Modelling and biotribological concepts of biobearings (in Polish).Biotribologiczne koncepcje modelowania stawów czlowieka. Participation of the Author* is 50%.Orthopaedic Quaterly Proceedings Seminar,Nr.2, ISSN ,Lódź 1996, pp [184] Wierzcholski*K.Miszczak A.:Equations of hydrodynamic lubrication theory by a liquid Rivlin Ericksen model characteristics.(in Polish)..Participation of the Author* is 50%.Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.31,z.3,(106),1996,pp.7 18 [185] Wierzcholski*Krzysztof,Pytko Stanislaw:Analytical biobearing calculation for experimental dependences between shear rate and synovial fluid viscosity.(in English). Participation of the Author* is 50%.International Tribology Proceedings,Vol.3 Biotribology,Yokohama, 1995/1996, pp [186] Wierzcholski*Krzysztof:Non Conventional Lubrication Theory Theory of Slide Bearing.(in Polish) Participation of the Author* is 95%.Technical University Press of Szczecin ISBN ,Nr.524,1995/1996,pp [187] Wierzcholski Krzysztof:A hyperbolical and parabolical biobearing surfaces for synovia unsymmetrical flow simulation.(in English), Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [188] Wierzcholski*K.,Miszczak A:Numerical solutions of equations for flow oil about features of Ericksen Model in short bearing gap. (in English), Participation of the Author* is 50%..Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [189] Wierzcholski*K.,Czajkowski.A.:Lubrication of two human elbow bone surfaces with non monotonic generating line. (in English), Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [190] Wierzcholski* K., Wissussek D.,Miszczak A:Integration results of equations decsribing short bearing lubrication with oils about features of Rivlin Ericksen Model. (in English), Participation of the Author* is 33%.Proceedings of Technical University of Gliwice,3,1997, pp [191] Wierzcholski*K.,Wissussek D.,Miszczak A.:Calculations of operating parameters for short journal bearings and Rivlin Ericksen Oils.Participation of the Author* is 33%.(in English).Tribologia ISSN nr. 1,1997,pp [192] Wierzcholski*K.,Wissussek D.:Numerical calculations of Rivlin Ericksen oil flow and operating parameters for short journal bearings.(in English).Participation of the Author * is 33%.Tribologia ISSN Nr.4,(154), 1997 pp , additionally see Abstracts of papers of World Tribology Congress in London,Mechanical Engineering Publications, p.438 [193] Wierzcholski*K.,Wissussek D.,Miszczak A.:Analytical solutions of some operating parameters for radial journal bearings under Rivlin Ericksen lubrication.(in English).Participation of the Author * is 33%. Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.31,z.4 (108),1996 (printed in Sep.1997),pp [194] Wierzcholski*K.,Wissussek D.,Miszczak A.:Modelling and simulation of operating parameters for short journal bearings oiled by the Rivlin Ericksen lubricant.(in English).Participation of the Author * is 33%.Tribologia ISSN Nr.5 6, ( ), 1997 pp [195] Wierzcholski Krzysztof:A review of biobearing surfaces in hydrodynamic of human joint (in English),Polish Society of Medical Informatics, (in English), Computer in Medicin 4, 1997,vol.II,pp

16 16 [196] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej:Preliminary analytical method of synovial fluid velocity determination in asymmetrical flow in human biobearing gap. (in English). Participation of the Author* is 50%,Polish Society of Medical Informatics, (in English) Computer in Medicin 4, 1997,vol.I,pp [197] Wierzcholski* K., Wissussek D.,Miszczak A:Pressure calculations for oil about features of Rivlin Ericksen Model in infinite long bearing gap (in English), Participation of the Author* is 33%.Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [198] Wierzcholski*K.,Czajkowski.A.:Involvent analytical solutions for synovial fluid flow in the human joint gap (in English), Participation of the Author* is 90%.Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [199] Wierzcholski Krzysztof:The method of undeterminable coefficients for synovia flow solutions.(in English), Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [200] Wierzcholski*K.,Miszczak A:Operating parameters of long slide journal bearing for oil about features of Rivlin Ericksen Model. (in English), Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,1998, pp [201] Wierzcholski*K.,Miszczak A:Numerical velocity calculations for oil about features of Ericksen Model infinite long bearing gap. (in English), Participation of the Author* is 50%.Proceedings of Technical University of Gliwice,7,1998, pp [202]Grabiec Kalikst,Wierzcholski* Krzysztof:The influence of the Poisson s ratio of heavy weight concrete in shields loaded by temperature on the distribution of bending moments Participation of the Author is 90%. Zeszyty Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Sesja Jubileuszowa czerwiec 1996,Kraków s.35 40, printed in January 1998 [203]Wierzcholski K.:Analytical solutions for synovia asymmetrical flow in human joint gap.international Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.45/7 45/13 [204] Wierzcholski K.:Taylor series approximation for synovia velocity and pressure in human joint gap. International Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.45/14 45/19 [205]Wierzcholski K.:The torsion theory application for the long thigh human bone. International Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.46/1 46/6 [206] Wierzcholski K.:The theory of thermoelasticity deformations of bearing surfaces International Symposium on System Modelling Control (in English) 9, CD, ISBN X Zakopane 1998 s.22/1 22/6 [207] Wierzcholski K.:Biotribology of bone joints human structures,(in Polish)Polish Autumn Tribological School, Ustron,Exploitation Problems,2,1998,pp [208] Wierzcholski* K.,Miszczak A,:Temperature deformations of slide bearing sleeve,(in English)Participation of the Author* 70%, 5 th International Symposium Insycont 98,Exploitation Problems,3,1998,pp [209] Wierzcholski* K.,Wissussek Dieter, Miszczak A,:Computer simulations of operating parameters for Rivlin Ericksen oil flow in long journal bearing, (in English) Participation of the Author* 50%,5 th International Symposium Insycont 98,Exploitation Problems,3,1998,pp [210] Wierzcholski K.:Behaviour of synovial fluid squeeze film in biobearing gap.(in English) Exploitation Problems of Machines Polish Academy of Sciences(Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Kwartalnik PAN) vol.33,z.2 (114),1998 pp [211] Wierzcholski K.:Biomechanical Aspects of Biotribology.(in Polish).Mechaniczne aspekty biotribologii. Mechanics in Medicine 4,Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 1998,pp

17 17 [212] Wierzcholski K..:Synovial flow parameters in human joint gap..(in English). Tribologia ISSN Nr.6,(162), 1998 pp [213] Wierzcholski K..:The thigh human bone torsion with hollow canals.(in English). Tribologia ISSN Nr.6,(162), 1998 pp [214]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Analysis of the capacity force for synovia symmetrical flow in the human joint with the changeable gap..(in English), Participation of the Author* is 50%.Tribologia 6,1998 (162) ISSN pp [215]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Analysis of the friction force for synovia symmetrical flow in the human joint with the changeable gap (in English),.Participation of the Author* is 50%.Tribologia 6,1998 (162) ISSN pp [216]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Squeezing out of synovia in biobearing gap (in English),. Participation of the Author* is 80%.Tribologia 4,1998 (160) ISSN pp [217] Kufel K.,Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Experimental and analytical wear study of plough sheares with the elastic and rigid connections to the frame (in English),. Particip. of the Author* is 30%.Tribologia 5,1998 (161) ISSN pp [218] Wierzcholski Krzysztof : Oil velocity and pressure distribution in short journal bearing under Rivlin Ericksen lubrication. (in English),SAMS,System Analysis Modelling and Simulations OPA Overseas Publishers. Assoc. N.V.. vol.32, 1998,pp [219] Wierzcholski K.:The influence of human bone torsion on biobearing calculation.(in English) IV Internationale Tagung der Fachhochsschule Stralsund,1998 Tagungsband pp [220] Wierzcholski K.:Computer Simulations of Short Radial Bearing Capacity for Rivlin Ericksen Oils..(in English),SAMS,System Analysis Modelling and Simulations OPA Overseas Publishers. Association N.V.. vol.33, 1998,pp [221] Wierzcholski Krzysztof:Anwendungen der Fluidmechanik.(in Polish) Zastosowania elementów mechaniki płynów.teoria i zadania.wydawnictwo Naukowe Politechniki Szczecińskiej ISBN , Szczecin [222] Wierzcholski K.,Miszczak A.:Determination of the oil dynamic viscosity from the measured friction force.(in English)XXXVIII Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 1999, [223] Wierzcholski K.: The determination of the synovial fluid viscosity on the basis of the measured friction forces.(in English)Problems of Unconventional Bearing Systems 4, Technical University Lódź, 1999,pp [224] Wierzcholski K.: The analytical simulations of thermoelasticity deformations for journal bearing gap.(in English)Third International Congress on Thermal Stresses 1999, Cracow Poland Conference Proceedings ISBN , pp [225]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:A kinds of friction forces in Biotribology (in English),.Participation of the Author* is 50%.Orthopedics and Prosthesis Engineering Conference, 2,IOP Bialystok, ISBN ,Vol ,pp [226] Wierzcholski K: A tribology of curvilinear surfaces in human joints. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 1 Nr.2, 1999, pp.3 11 [227]Wierzcholski*.K., Czajkowski A.,:Graphical analysis for geometry and synovia flow profiles in the human joints,.participation of the Author* is 50%.Proceedimgs of the 4 th Polish Scientific Conference Biomechanics 1999, Polanica pp [228] K. Wierzcholski: Taylor series approximation of fluid squeeze flow solutions.(in English)Computers in Medicine 5, 1999 Volume II Polish Society of Medical Informatics,pp [229] Wierzcholski K.: Synovial fluid squeeze film flow in curvilinear biobearing human gap.(in English)Computers in Medicine 5, 1999 Volume II Polish Society of Medical Informatics,pp

18 18 [230] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej:Influence of pressure on the synovial squeezing flow parameters in the human joint. (in English).,Polish Society of Medical Informatics, (in English) Participation of the Author* is 50%.. Computer in Medicin 5, 1999,vol.I,pp [231] Wierzcholski* Krzysztof, Czajkowski Andrzej:Numerical analysis on influence of pressure on the synovial squeezing flow parameters in the human joint. (in English).,Polish Society of Medical Informatics, (in English) Participation of the Author* is 50%. Computer in Medicin 5, 1999,vol.I,pp [232]Wierzcholski*.K., Miszczak A.:Numerical analysis of temperature in journal bearing gap and sleeve (in English),. Participation of the Author* is 50%.Tribologia 6,1998/99 (168) ISSN pp [233] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: The influence of the thermal source on sleeve deformations in the journal bearing gap (in English) XXIII Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Zielona Góra, vol.i, 1999, pp [234] Wierzcholski Krzysztof*, Czajkowski A.: Wear process in biotribology (in Polish) Procesy zużycia biotribologicznego XXIII Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Zielona Góra, (Grünberg),vol.I, 1999, pp [235] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: The building of the stand to oil viscosity experimental determination by means of friction forces measurement in bearing gap,(in English)Participation of the Author* is 50%,.XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2000,pp [236] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: Experimentelle Werte von dynamischer Viskosität für nicht Newtonsches Öl aufgrund der gemessenen Reibkräften,(in Deutsch)Participation of the Author* is 50%,.XXXIX Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2000, pp [237] Miszczak A.,Wierzcholski Krzysztof*: Przebudowa testera T05 jako stanowiska do wyznaczania lepkości oleju.(in Polish).Participation of the Author* is 50%,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej 14, Technical University of Gliwice 2000,pp [238] Wierzcholski Krzysztof*, Wissussek Dieter,Miszczak A.: Experimental determination of non Newtonian viscosity values, (in English) Participation of the Author* is 50%,.,Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 14,Technical University of Gliwice 2000, [239] Miszczak A.,Wierzcholski Krzysztof*: Zmiany konstrukcji stanowiska badawczego T 05 do pomiaru siły tarcia w łożysku ślizgowym.construction changes in test stand T 05 for friction forces of measurements in journal bearing (in Polish).Participation of the Author* is 50%, XXIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Krynica, 2000, Problemy Eksploatacji 3/2000(38), pp [240] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: Succesive steps of approximation of the deformable journal bearing gap height and elastic layer thickness in thermal conditions (in English).Participation of the Author* is 50%, XXIV Autumn School of Tribology, Section of Exploitation of Machine, Mech. Eng. Committee Polish Academy of Sciences, Conference Proceedings, Krynica, 2000, Tribologia, 4/2000(172), pp

19 19 [241] Wierzcholski Krzysztof:Kompletne rozwiązania przepływu cieczy synowialnej pomiędzy krzywoliniowymi powierzchniami kostnymi stawów człowieka.final solutions of synovialo fluid flow between curvilinear surfaces of human bone joints..i Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej,Kraków 2000,Materiały Konferencyjne,ISBN , pp [242] Wierzcholski K.: Axisymmetrical flow of synovial fluid between curvilinear bone surfaces in human joints. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 2 Nr.1, 2000, pp [243] Wierzcholski Krzysztof*, Czajkowski A.: Traumatological problems of biotribology (in Polish) Traumatologiczne problemy biotribologii. ). Participation of the Author* is 50%.. Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [244] Wierzcholski Krzysztof*, Franke R.P..: Lubrication of biobearing in to and fro motion and for squeezing out of synovial fluid (in English). Participation of the Author* is 50%.. Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [245] Wierzcholski Krzysztof.: Tangential stresses in human joint produced by the torsion of the bone (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [246] Wierzcholski Krzysztof.: Load moment in the human joint produced by the torsion of the bone (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [247] Wierzcholski Krzysztof.: Analytical determination of twisting moment on the human bone systems (in English). Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [248] Wierzcholski Krzysztof.: Analytical determination of twisting angle in twisted human bone system (in Polish).Wyznaczanie analityczne kątów skręcania wskręcanych układach kostnych człowieka Mechanics in Medicine 5, Proceedings of Scientific Seminar,Rzeszów 2000 ISNN ,pp [249] Wierzcholski Krzysztof.: The torsion theory of the human bone (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm 2000 Vol.4, No.33, 2000,pp [250] Wierzcholski Krzysztof*, Schwalbe Hans Joachim: A Review of Friction Forces in Human Joints (in English). Participation of the Author* is 50%. Tribologia,1/2000(169) ISNN ,pp [251] Wierzcholski Krzysztof.: Osiągnięcia naukowe w obszarze tribologii we współpracy z Profesoren Stanisławem Pytko (in Polish). Exploitation Problems of Machine,3(123), 2000,pp [252] Wierzcholski Krzysztof*, Krasowski P.: Torsion moment and torsion stress in human bone,(in English)Participation of the Author* is 50%.Joint Proceedings Hochschule Bremerhaven Maritime Academy of Gdynia, 2000,pp [253] Wierzcholski Krzysztof: Problemy biotribologii stawów człowieka w prostych przykładach obliczeniowych. Tribologia i Tribotechnika PTT ITE 2000 s [254] Wierzcholski* K.,Miszczak A.:Project of experimental and theoretical investigations of thermodynamical properties of sleeve materials in journal bearing.(in Polish) Projekt doświadczalno teoretyczny badań termodynamicznych własności materiałów panewek poprzecznych łożysk ślizgowych.participation of Author* is 50%. Tribologia 2/2001 (176) ISSN , pp [255] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.: The journal bearing lubrication with non Newtonian lubricants in magnetic field, (in English)Participation of the Author* is 50%,.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001,pp

20 20 [256] Wierzcholski Krzysztof*, Miszczak A.,Wissussek D.: Energy equation for bearing thin layer oil film in problems of viscoelastic ferrolubricant flow,(in English)Participation of the Author* is 33%,.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001, pp [257] Wierzcholski Krzysztof: Flow of viscoelastic non isothermal ferrolubricant in bearing (in English),.XL Symposion PTMTS Modelling in Applied Mechanics,Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Technical University of Gliwice 2001,pp [258] Wierzcholski Krzysztof*, Krasowski P.: Slide journal bearing lubrication for oil dynamic viscosity changes by pressure and magnetic field (in English).Participation of the Author* is 50%, II International Scientifically Technical Conference Explo Diesel& Gas Turbione 01,Gdańsk Międzyzdroje Kopenhaga 2001, Vol.1,pp [259] Krasowski P.,Wierzcholski Krzysztof*: About some analytical solutions of Reynolds Equation for the oil viscosity depended on pressure and magnetic induction. (in English).Participation of the Author* is 50%, II International Scientifically Technical Conference Explo Diesel& Gas Turbione 01,Gdańsk Międzyzdroje Kopenhaga 2001, Vol.1,pp [260] Wierzcholski K.: Tribology of human joints co operating surfaces in magnetic field.(in English)Problems of Unconventional Bearing Systems 5, Technical University Lódź, 2001,pp [261] Wierzcholski K.: Taylor series approximation of solutions of squeeze synovial fluid flow in magnetic field. (in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control,Vol.2,pp [262] Wierzcholski K.: Synovial fluid squeeze unsymmetrical flow in magnetic field for curvilinear human joint gap.(in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control,Vol.2,pp [263] Wierzcholski K.: Analytical solutions of unsymmetrical fluid squeeze flow between two spherical bone surfaces in human joint(in English) Zakopane 2001, Proceedings of System Modelling Control, Vol.2,pp [264] Wierzcholski Krzysztof.: A conformal mapping solution of the human bone twisting problem (in English). Russian Journal of Biomechanics,Perm 2001 Vol.5, No.1, 2001,pp [265] Wierzcholski K.: Friction forces for unsymmetrical flow of synovial fluid in human joint gap with magnetic field. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English)Vol. 3 Suppl , pp [266] Wierzcholski*K.,Czajkowski A.: Biotribology elements for magnetic field influences on the human joint operation Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English),Participation of Author* is 50% Vol. 3 Suppl , pp [267] K. Wierzcholski*, Cwanek J.,Czajkowski A.: Influence of Viberg angle on the stresses in acetabulum of artificial human hip joint,acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English),Participation of Author* is 33% Vol. 3 Suppl , pp [268] Wierzcholski Krzysztof.: Viscoelastic,Ferromagnetic,Turbulent Flow in Radial Journal Bearing Gap (in English). 9 th International Conference on Magnetic Fluid,Bremen, July 2001, Book of Abstracts,Technical Applications,pp. 1 2 [269] K. Wierzcholski: Friction forces in human joint for unsymmetrical synovial fluid flow with variable viscosity,magnetic field in curvilinear co ordinates. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 3 Suppl.2, 2001, pp [270] K. Wierzcholski: Approximation theory of hydrodynamic synovial unsymmetrical flow in magnetic field and in curvilinear human joint gap. Acta of Bioengineering and Biomechanics, (in English) Vol. 3 Suppl.2, 2001, pp [271] Wierzcholski K.:Non Isothermal Lubrication for Viscoelastic Ferromagnetic Oils.(in English) Fourth International Congress on Thermal Stresses, Proceedings of Thermal Stresses 2001, Osaka,pp

CIŚNIENIE I NOŚNOŚĆ WZDŁUŻNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO SMAROWANEGO OLEJEM MIKROPOLARNYM

CIŚNIENIE I NOŚNOŚĆ WZDŁUŻNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO SMAROWANEGO OLEJEM MIKROPOLARNYM 4-009 T R I B O L O G I A 5 Paweł KRASOWSKI * CIŚNIENIE I NOŚNOŚĆ WZDŁUŻNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO SMAROWANEGO OLEJEM MIKROPOLARNYM PRESSURE AND CAPACITY FORCE IN JOURNAL LONGITUDINAL BEARING LUBRICATED WITH

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SMAROWANYCH FERROCIECZĄ O RÓŻNYM STĘŻENIU CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SMAROWANYCH FERROCIECZĄ O RÓŻNYM STĘŻENIU CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH Marcin Frycz Akademia Morska w Gdyni PARAMETRY EKSPLOATACYJNE POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH SMAROWANYCH FERROCIECZĄ O RÓŻNYM STĘŻENIU CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH W artykule autor przedstawia wyniki obliczeń

Bardziej szczegółowo

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska

Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska PŁUCIENNIK Paweł 1 MACIEJCZYK Andrzej 2 Teoretyczny model panewki poprzecznego łożyska ślizgowego. Wpływ wartości parametru zużycia na nośność łożyska WSTĘP Łożyska ślizgowe znajdują szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH. Łódź, maja 1997 r.

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH. Łódź, maja 1997 r. PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Anna Walicka, Edward Walicki, Bogumił Raganowicz Politechnika Zielonogórska, Instytut Budowy Maszyn i Pojazdów MECHANICAL PARAMETERS

Bardziej szczegółowo

A NEW METHOD OF MEASURING THE OPERATING PARAMETERS OF SLIDE JOURNAL BEARINGS BY USING ACOUSTIC EMISSION

A NEW METHOD OF MEASURING THE OPERATING PARAMETERS OF SLIDE JOURNAL BEARINGS BY USING ACOUSTIC EMISSION 6-2009 T R I B O L O G I A 165 Burkhard ZIEGLER *, Krzysztof WIERZCHOLSKI **, Andrzej MISZCZAK *** A NEW METHOD OF MEASURING THE OPERATING PARAMETERS OF SLIDE JOURNAL BEARINGS BY USING ACOUSTIC EMISSION

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź 09-10 maja 1995 roku Edward Walicki, Anna Walicka, Tomasz Karpiński (WSI Zielona Góra) PARAMETRY MECHANICZNE WIELOKRZYWKOWEGO ŁOŻYSKA STOŻKOWEGO SMAROWANEGO

Bardziej szczegółowo

A NEW MEASUREMENT METHOD OF FRICTION FORCES REGARDING SLIDE JOURNAL BEARINGS BY ACOUSTIC EMISSION

A NEW MEASUREMENT METHOD OF FRICTION FORCES REGARDING SLIDE JOURNAL BEARINGS BY ACOUSTIC EMISSION 1-2010 T R I B O L O G I A 149 Burkhard ZIEGLER *, Krzysztof WIERZCHOLSKI **, Andrzej MISZCZAK *** A NEW MEASUREMENT METHOD OF FRICTION FORCES REGARDING SLIDE JOURNAL BEARINGS BY ACOUSTIC EMISSION NOWE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH

WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH 4-2012 T R I B O L O G I A 11 Michał BAK *, Michał LIBERA *, Marian JÓSKO * WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH THE EFFECT OF LUBRICATION ON

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI RESURSU OLEJÓW DLA SMAROWANYCH POŁĄCZEŃ TARCIOWYCH

CHARAKTERYSTYKI RESURSU OLEJÓW DLA SMAROWANYCH POŁĄCZEŃ TARCIOWYCH 1-2015 T R I B O L O G I A 137 Krzysztof WIERZCHOLSKI * CHARAKTERYSTYKI RESURSU OLEJÓW DLA SMAROWANYCH POŁĄCZEŃ TARCIOWYCH CHARACTERISTICS OF OIL REGENERATION FOR LUBRICATED FRICTIONAL CONNECTIONS Słowa

Bardziej szczegółowo

Badania numeryczne niestacjonarnego elastohydrodynamicznego (ehd) filmu olejowego pod działaniem zmiennego obciążenia

Badania numeryczne niestacjonarnego elastohydrodynamicznego (ehd) filmu olejowego pod działaniem zmiennego obciążenia BUCHALSKI Krzysztof 1 Badania numeryczne niestacjonarnego elastohydrodynamicznego (ehd) filmu olejowego pod działaniem zmiennego obciążenia WSTĘP Tarcie występuje powszechnie w świecie. Zaliczamy je w

Bardziej szczegółowo

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 31 Adam CZABAN *, Andrzej MISZCZAK * TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH TOPOGRAPHY OF ROLLING BEARINGS COOPERATING

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

DEFORMACJE TERMICZNE WAHLIWYCH PŁYTEK W 5-SEGMENTOWYM ŚLIZGOWYM ŁOŻYSKU POPRZECZNYM THERMAL DEFORMATION OF PADS IN TILTING 5-PAD JOURNAL BEARING

DEFORMACJE TERMICZNE WAHLIWYCH PŁYTEK W 5-SEGMENTOWYM ŚLIZGOWYM ŁOŻYSKU POPRZECZNYM THERMAL DEFORMATION OF PADS IN TILTING 5-PAD JOURNAL BEARING Stanisław STRZELECKI Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ DEFORMACJE TERMICZNE WAHLIWYCH PŁYTEK W 5-SEGMENTOWYM ŚLIZGOWYM ŁOŻYSKU POPRZECZNYM THERMAL DEFORMATION OF PADS IN TILTING 5-PAD JOURNAL BEARING Ślizgowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH ZE ŚRUBOWYM ROWKIEM NA CZOPIE

NOŚNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH ZE ŚRUBOWYM ROWKIEM NA CZOPIE 3-2012 T R I B O L O G I A 175 Jarosław SĘP *, Leszek TOMCZEWSKI * NOŚNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH ZE ŚRUBOWYM ROWKIEM NA CZOPIE LOAD CARRYING CAPACITY AND WEAR RESISTANCE OF SLIDING BEARINGS

Bardziej szczegółowo

CAPACITY ENHANCEMENT WITH FRICTION FORCE DIMINUTION IN HDD SPHERICAL MICRO-BEARING

CAPACITY ENHANCEMENT WITH FRICTION FORCE DIMINUTION IN HDD SPHERICAL MICRO-BEARING 4-29 R I B O L O G I A 243 Krzysztof WIERZCHOLSKI *, Oliwia ŁUPICKA * CAPACIY ENHANCEMEN WIH RICION ORCE DIMINUION IN HDD SPHERICAL MICRO-BEARING ZWIĘKSZENIE NOŚNOŚCI ORAZ ZMNIEJSZENIE SIŁ ARCIA W SERYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OLEJÓW SMAROWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH

WPŁYW OLEJÓW SMAROWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH 2-2009 T R I B O L O G I A 233 Jan SIKORA * WPŁYW OLEJÓW SMAROWYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ STOPÓW ŁOŻYSKOWYCH LUBRICATING OIL INFLUENCE ON FATIGUE STRENGTH OF BEARING ALLOYS Słowa kluczowe: łożyska

Bardziej szczegółowo

Wybrana bibliografia

Wybrana bibliografia Z ŻAŁOBNEJ KARTY Studia Gdańskie, t. VI W Gdańsku 11 grudnia 2008 roku zmarł dr hab. Andrzej Borysowicz (ur. 11 lutego 1961 roku w Woroneżu), profesor nadzwyczajny GWSH, znakomity matematyk, znawca następujących

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150

WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 4-2012 T R I B O L O G I A 227 Michał STYP-REKOWSKI *, Jarosław MIKOŁAJCZYK ** WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 EFFECT OF AN ADDITIVE ON LUBRICATING PROPERTIES OF SN-150 BASE OIL

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA SIŁ NOŚNYCH I WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA DLA PRZEPŁYWU FERROSMARU W SZCZELINIE POPRZECZNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO

ANALIZA NUMERYCZNA SIŁ NOŚNYCH I WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA DLA PRZEPŁYWU FERROSMARU W SZCZELINIE POPRZECZNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Andrzej MISZCZAK Akademia Morska w Gdyni, Katedra Podstaw Techniki ANALIZA NUMERYCZNA SIŁ NOŚNYCH I WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA DLA PRZEPŁYWU FERROSMARU W SZCZELINIE POPRZECZNEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

ROZCHODZENIE SIĘ POWIERZCHNIOWYCH FAL LOVE A W FALOWODACH SPREśYSTYCH OBCIĄśONYCH NA POWIERZCHNI CIECZĄ LEPKĄ (NEWTONOWSKĄ)

ROZCHODZENIE SIĘ POWIERZCHNIOWYCH FAL LOVE A W FALOWODACH SPREśYSTYCH OBCIĄśONYCH NA POWIERZCHNI CIECZĄ LEPKĄ (NEWTONOWSKĄ) 1 ROZCHODZENIE SIĘ POWIERZCHNIOWYCH FAL LOVE A W FALOWODACH SPREśYSTYCH OBCIĄśONYCH NA POWIERZCHNI CIECZĄ LEPKĄ (NEWTONOWSKĄ) Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Dr inŝ. Andrzej Balcerzak, Mgr

Bardziej szczegółowo

Monografie / Rozdziały w monografiach

Monografie / Rozdziały w monografiach Czasopisma Lista A R. Julien, T. Jankowiak, A. Rusinek, P. Wood Taylor's Test Technique for Dynamic Characterization of Materials: Application to Brass, Experimental Techniques, 40, 1, 347 355, 2016 Punktacja

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r.

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Stanisław Strzelecki Instytut Konstrukcji Maszyn P.Ł. METODA OBLICZANIA UKŁADU ŁOŻYSKOWANIA SATELITÓW I WIRNIKA PRZEKŁADNI OBIEGOWEJ

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI 6-2011 T R I B O L O G I A 143 Maciej MATUSZEWSKI * NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI LOAD CAPACITY AND KIND OF MACHINING Słowa kluczowe: nośność powierzchni, zużywanie Key words: load capacity

Bardziej szczegółowo

OIL LEAKAGE IN A VARIABLE-HEIGHT GAP BETWEEN THE CYLINDER BLOCK AND THE VALVE PLATE IN A PISTON PUMP

OIL LEAKAGE IN A VARIABLE-HEIGHT GAP BETWEEN THE CYLINDER BLOCK AND THE VALVE PLATE IN A PISTON PUMP TEKA Kom. Mot. i Energ. Roln. OL PAN, 2011, 11c, 353 360 OIL LEAKAGE IN A VARIABLE-HEIGHT GAP BETWEEN THE CYLINDER BLOCK AND THE VALVE PLATE IN A PISTON PUMP Tadeusz Zloto, Damian Sochacki Institute of

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ

WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS TARCIA ZE STALĄ 6-2010 T R I B O L O G I A 11 Dymitry CAPANIDIS *, Wojciech WIELEBA *, Piotr KOWALEWSKI * WPŁYW WYBRANYCH SMAROWYCH PREPARATÓW EKSPLOATACYJNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BILANSU CIEPLNEGO

BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BILANSU CIEPLNEGO 6-2011 T R I B O L O G I A 219 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Dariusz LEPIARCZYK * BADANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Z WYKORZYSTANIEM BILANSU CIEPLNEGO DETERMINATION OF THE SLIDE

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH

OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH 5-2009 T R I B O L O G I A 161 Grzegorz ROTTA *, Michał WASILCZUK * OBLICZENIOWA ANALIZA WYBRANYCH SYSTEMÓW DOSTARCZANIA SMARU W HYDRODYNAMICZNYCH ŁOŻYSKACH WZDŁUŻNYCH COMPUTATIONAL ANALYSIS OF SELECTED

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza strat ciśnieniowych w kanałach pompy MP-05

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza strat ciśnieniowych w kanałach pompy MP-05 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adam Komorowski Analiza strat ciśnieniowych w kanałach

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA MASZYN ORAZ GRAFIKA INŻYNIERSKA III MATERIAŁOZNAWSTWO Engineering Design III-Materials Kierunek: Forma studiów: Kod przedmiotu: III.3 Mechanika I Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Badania tribologiczne powłok CrN i TiN modyfikujących warstwę wierzchnią czopa w aspekcie zastosowania w łożyskach ślizgowych

Badania tribologiczne powłok CrN i TiN modyfikujących warstwę wierzchnią czopa w aspekcie zastosowania w łożyskach ślizgowych Badania tribologiczne powłok CrN i TiN modyfikujących warstwę wierzchnią 35 ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 1 (149) 7 JANUSZ LUBAS * Badania tribologiczne powłok CrN i TiN modyfikujących warstwę

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FKN W ANALIZIE NAPRĘŻEŃ W STREFIE KONTAKTU W ŁOŻYSKACH TOCZNYCH

WPŁYW FKN W ANALIZIE NAPRĘŻEŃ W STREFIE KONTAKTU W ŁOŻYSKACH TOCZNYCH Dr inż. Agnieszka CHUDZIK Dr inż. Anna JACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Katedra Dynamiki Maszyn DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.221 WPŁYW FKN W ANALIZIE NAPRĘŻEŃ W STREFIE KONTAKTU W ŁOŻYSKACH

Bardziej szczegółowo

Aerodynamics I Compressible flow past an airfoil

Aerodynamics I Compressible flow past an airfoil Aerodynamics I Compressible flow past an airfoil transonic flow past the RAE-8 airfoil (M = 0.73, Re = 6.5 10 6, α = 3.19 ) Potential equation in compressible flows Full potential theory Let us introduce

Bardziej szczegółowo

MODEL DIATERMICZNY ŁOŻYSKA POROWATEGO

MODEL DIATERMICZNY ŁOŻYSKA POROWATEGO 6-006 T R I B O L O G I A 115 Karol KRZEMIŃSKI * MODEL DIATERMICZNY ŁOŻYSKA POROWATEGO THE DIATHERMIC MODEL OF POROUS BEARING Słowa kluczowe: łożysko porowate, równania ruchu i energii, wymiana ciepła,

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPERYMENTALNE POLIMEROWEGO ŁOŻYSKA SMAROWANEGO WODĄ OKRĘTOWEGO WAŁU ŚRUBOWEGO

BADANIA EKSPERYMENTALNE POLIMEROWEGO ŁOŻYSKA SMAROWANEGO WODĄ OKRĘTOWEGO WAŁU ŚRUBOWEGO 4-2003 T R I B O L O G I A 123 Dymarski Czesław, Litwin Wojciech BADANIA EKSPERYMENTALNE POLIMEROWEGO ŁOŻYSKA SMAROWANEGO WODĄ OKRĘTOWEGO WAŁU ŚRUBOWEGO EXPERIMENTAL WORK ON WATER LUBRICATED MAIN SHAFT

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH

ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 39, s. 171-176, Gliwice 2010 ASPEKTY PROJEKTOWANIA PASOWAŃ W POŁĄCZENIACH OSIOWOSYMETRYCZNYCH TOMASZ PODOLSKI, JACEK KROCZAK, MARIAN DUDZIAK Katedra Podstaw Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do zajęć z modelowania pracy poprzecznych łożysk ślizgowych

Instrukcja do zajęć z modelowania pracy poprzecznych łożysk ślizgowych Instrukcja do zajęć z modelowania pracy poprzecznych łożysk ślizgowych Opracował: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wersja v.3/2015 Uwaga! Instrukcja przygotowana dla oprogramowania Ansys w wersji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ROWKOWANEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ MIKROŁOŻYSK KOMPUTERA

CHARAKTERYSTYKA ROWKOWANEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ MIKROŁOŻYSK KOMPUTERA 6-2011 T R I B O L O G I A 257 Krzysztof WIERZCHOLSKI *, Andrzej MISZCZAK **, Andrei KHUDOLEY *** CHARAKTERYSTYKA ROWKOWANEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ MIKROŁOŻYSK KOMPUTERA CHARACTERIZATION OF NANO-GROOVED SUPERFICIAL

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBECNOŚCI SADZY W OLEJU NA ZUŻYCIE SKOJARZENIA: DŹWIGIENKA ZAWOROWA POPYCHACZ W UKŁADZIE ROZRZĄDU SILNIKA

WPŁYW OBECNOŚCI SADZY W OLEJU NA ZUŻYCIE SKOJARZENIA: DŹWIGIENKA ZAWOROWA POPYCHACZ W UKŁADZIE ROZRZĄDU SILNIKA WITOLD JORDAN, ANDRZEJ MRUK WPŁYW OBECNOŚCI SADZY W OLEJU NA ZUŻYCIE SKOJARZENIA: DŹWIGIENKA ZAWOROWA POPYCHACZ W UKŁADZIE ROZRZĄDU SILNIKA EFFECT OF SOOT IN OIL OCCURRENCE ON THE WEAR OF THE MATCHING:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TOPOGRAFII POWIERZCHNI PANEWEK MIKROŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH Z MIKROROWKAMI

ANALIZA TOPOGRAFII POWIERZCHNI PANEWEK MIKROŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH Z MIKROROWKAMI 3-2012 T R I B O L O G I A 103 Andrzej MISZCZAK *, Krzysztof WIERZCHOLSKI ** ANALIZA TOPOGRAFII POWIERZCHNI PANEWEK MIKROŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH Z MIKROROWKAMI SURFACE TOPOGRAPHY ANALYSIS OF SLEEVES WITH MICRO-GROOVES

Bardziej szczegółowo

Wpływ lepkości oleju silnikowego na hydrodynamiczne parametry pracy łożyska głównego przy zmiennym luzie łożyskowym

Wpływ lepkości oleju silnikowego na hydrodynamiczne parametry pracy łożyska głównego przy zmiennym luzie łożyskowym ARCHIWUM MOTORYZACJI 3, pp. 103-115 (2006) Wpływ lepkości oleju silnikowego na hydrodynamiczne parametry pracy łożyska głównego przy zmiennym luzie łożyskowym ANNA KRZYMIEŃ, PIOTR KRZYMIEŃ Politechnika

Bardziej szczegółowo

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE

AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Marek SITARZ, Adam MAŃKA AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits

[3] Hałgas S., An algorithm for fault location and parameter identification of analog circuits Bibliografia [1] Hałgas S., Algorytm lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych układach elektronicznych, Materiały XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, SPETO 93, 247-253, 1993. [2] Hałgas

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Jerzy Domański Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION

MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION Edward LISOWSKI Michał PANEK MODELOWANIE METODĄ CFD PRACY ŁOPATEK W POMPIE ŁOPATKOWEJ CFD MODELING OF VANE PUMP VANES OPERATION W pracy podjęto analizę przepływu między łopatką a statorem pompy dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE

SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 76 Electrical Engineering 2013 Piotr FRĄCZAK* SYMULACJA ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH AUTOMATYKI UTWORZONYCH ZA POMOCĄ OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W PROGRAMACH MATHCAD

Bardziej szczegółowo

KORELACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH Z APARATÓW: AMSLERA I TESTERA T-05

KORELACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH Z APARATÓW: AMSLERA I TESTERA T-05 Barbara SIEPRACKA 1), Jerzy SZUMNIAK 2), Sylwester STAWARZ 1) 1) Politechnika Radomska 2) WITPiS oraz Politechnika Warszawska KORELACJA WYNIKÓW UZYSKANYCH Z APARATÓW: AMSLERA I TESTERA T-05 Słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ

MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ Organizator: Katedra Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej IV ogólnopolskie seminarium MODELOWANIE OŚRODKÓW Z MIKROSTRUKTURĄ PROGRAM Seminarium

Bardziej szczegółowo

FRICTION PROCESSES OF SELECTED POLYMERS SLIDING ON STEEL AND DURALUMIN IN A LUBRICANT ENVIRONMENT

FRICTION PROCESSES OF SELECTED POLYMERS SLIDING ON STEEL AND DURALUMIN IN A LUBRICANT ENVIRONMENT 4-2016 T R I B O L O G I A 201 Wojciech WIELEBA *, Tadeusz LEŚNIEWSKI *, Darhan ELEMES **, Ainur ELEMES ** FRICTION PROCESSES OF SELECTED POLYMERS SLIDING ON STEEL AND DURALUMIN IN A LUBRICANT ENVIRONMENT

Bardziej szczegółowo

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt)

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 (12 pt) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE OF VEHICLES 2(106)/2016 Maciej Foremny 1, Szymon Gudowski 2, Michał Malesza 3, Henryk Bąkowski 4 TRIBOLOGICAL WEAR ESTIMATION OF THE ENGINE OILS USED IN DRIFTING 1. Introduction

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH DODATKÓW: α BN, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I REOLOGICZNE OLEJU BAZOWEGO

WPŁYW NIEKONWENCJONALNYCH DODATKÓW: α BN, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I REOLOGICZNE OLEJU BAZOWEGO PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYC UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYC Łódź, 15 16 maja 1997 r. Tadeusz Kałdoński Wojskowa Akademia Techniczna WPŁYW NIEKONWENCJONALNYC DODATKÓW: α, SFR I POLY TFE NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNOŚCIOWE I

Bardziej szczegółowo

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042) BIOPHYSICS Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYZNACZENIA ROZKŁADU CIŚNIENIA W ŁOŻYSKU KORBOWYM ANALYSIS OF DETERMINING PRESSURE DISTRIBUTION IN CRANK BEARING

ANALIZA WYZNACZENIA ROZKŁADU CIŚNIENIA W ŁOŻYSKU KORBOWYM ANALYSIS OF DETERMINING PRESSURE DISTRIBUTION IN CRANK BEARING Khachatur KYUREGHYAN Wiesław PIEKARSKI ANAIZA WYZNAZENIA ROZKŁADU IŚNIENIA W ŁOŻYSKU KORBOWYM ANAYSIS OF DETERMINING PRESSURE DISTRIBUTION IN RANK BEARING Praca przedstawia analityczną metodę wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU 4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

MAGNETORHEOLOGICAL ROTARY-LINEAR BRAKE ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND FORCES AT STANDSTILL

MAGNETORHEOLOGICAL ROTARY-LINEAR BRAKE ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND FORCES AT STANDSTILL 621.3.095 Paweł KOWOL MAGNETORHEOLOGICAL ROTARY-LINEAR BRAKE ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD DISTRIBUTION AND FORCES AT STANDSTILL ABSTRACT The magnetorheological fluid is a magnetic one. A magnetic fluid changes

Bardziej szczegółowo

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych

Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska, Gliwice Szybka wielobiegunowa metoda elementów brzegowych w analizie układów liniowosprężystych Algorytm SWMEB. Część

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów ze. stopów Mg o podwyższonej biozgodności. Development of technologies of the production of Mg

Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów ze. stopów Mg o podwyższonej biozgodności. Development of technologies of the production of Mg Opracowanie technologii wytwarzania wyrobów ze stopów Mg o podwyższonej biozgodności Development of technologies of the production of Mg alloy products with increased biocompatibility prof. Andrzej Milenin

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBCIĄŻENIA I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ N A ZUŻYCIE STALI BAINITYCZNEJ W SKOJARZENIU ŚLIZGOWYM NA STANOWISKU AMSLERA

WPŁYW OBCIĄŻENIA I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ N A ZUŻYCIE STALI BAINITYCZNEJ W SKOJARZENIU ŚLIZGOWYM NA STANOWISKU AMSLERA 3-9 T R I B O L O G I A 11 Henryk BĄKOWSKI *, Grzegorz SŁUŻAŁEK ** WPŁYW OBCIĄŻENIA I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ N A ZUŻYCIE STALI BAINITYCZNEJ W SKOJARZENIU ŚLIZGOWYM NA STANOWISKU AMSLERA THE INFLUENCE OF LOADS

Bardziej szczegółowo

OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH WYBRANYCH SPIEKÓW POROWATYCH WYPEŁNIONYCH DODATKIEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM

OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH WYBRANYCH SPIEKÓW POROWATYCH WYPEŁNIONYCH DODATKIEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM 4-2011 T R I B O L O G I A 145 Stanisław LABER * OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH WYBRANYCH SPIEKÓW POROWATYCH WYPEŁNIONYCH DODATKIEM EKSPLOATACYJNYM O DZIAŁANIU CHEMICZNYM EVALUATION OF TRIBOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY POWIETRZA NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA STATYCZNEGO WYBRANYCH PAR ŚLIZGOWYCH METAL POLIMER

WPŁYW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY POWIETRZA NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA STATYCZNEGO WYBRANYCH PAR ŚLIZGOWYCH METAL POLIMER 5-2011 T R I B O L O G I A 181 Anita PTAK *, Wojciech WIELEBA *, Piotr KOWALEWSKI *, Dymitry CAPANIDIS * WPŁYW WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY POWIETRZA NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA STATYCZNEGO WYBRANYCH PAR ŚLIZGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Krzysztof KRAWIEC. Rozprawa doktorska. Streszczenie

Mgr inż. Krzysztof KRAWIEC. Rozprawa doktorska. Streszczenie Analiza wrażliwości numerycznego modelu procesu zapadliskowego na zmianę wartości parametrów fizyczno-mechanicznych metodą zbiorów losowych w warunkach geologicznych i górniczych niecki bytomskiej Mgr

Bardziej szczegółowo

RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL PARAMETERS FOR MATERIALS COUPLES USED FOR VALVES, VALVE GUIDES AND SEAT INSERTS

RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL PARAMETERS FOR MATERIALS COUPLES USED FOR VALVES, VALVE GUIDES AND SEAT INSERTS 5-2010 T R I B O L O G I A 253 Krzysztof SICZEK, Maciej KUCHAR RESEARCH ON THE TRIBOLOGICAL PARAMETERS FOR MATERIALS COUPLES USED FOR VALVES, VALVE GUIDES AND SEAT INSERTS BADANIA PARAMETRÓW TRIBOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KONSTRUOWANIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KONSTRUOWANIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Inżynieria Rolnicza 2/2005 Mariusz Łoboda, Adam Krysztofiak Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE PROCES KONSTRUOWANIA ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO Streszczenie Procedura

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN X 32, s , Gliwice 2006

MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN X 32, s , Gliwice 2006 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 896-77X 3, s. 47-54, Gliwice 6 MODEL MAGNETOHYDRODYNAMICZNEGO PRZEPŁYWU CIECZY SMARUJĄCEJ O WŁAŚCIWOŚCIACH NIENEWTONOWSKICH W SZCZELINIE STOŻKOWEGO ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEGO W POLU

Bardziej szczegółowo

MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO

MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Jan GUZIK, Artur MACIĄG Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny MASZYNA MT-1 DO BADANIA WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH ZE ZMIANĄ NACISKU JEDNOSTKOWEGO Słowa kluczowe Tarcie, właściwości tribologiczne, metoda

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta

Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku adiunkta e-mail: l.rogal@imim.pl tel. 12 2952826 Miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowiska Dr inż. Łukasz Rogal zatrudniony jest w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisku

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPUTEROWY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH

PROGRAM KOMPUTEROWY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 PROGRAM KOMPUTEROWY DO WYZNACZANIA PARAMETRÓW TRAKCYJNYCH KÓŁ NAPĘDOWYCH Artur Szafarz, Zbigniew Błaszkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów,

(iii) zjawisko efektu brzegowego w mechanice kompozytów, Ewaryst Wierzbicki doktor habilitowany nauk technicznych Katedra Inżynierii Budowlanej SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ur. 7 lutego 1955 roku w Warszawie 1. Zainteresowania badawcze:

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

TOMASZ TELESZEWSKI * SYMULACJA KONWEKCJI WYMUSZONEJ W PRZEWODACH PROSTOOSIOWYCH PRZY PRZEPŁYWIE LAMINARNYM METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH

TOMASZ TELESZEWSKI * SYMULACJA KONWEKCJI WYMUSZONEJ W PRZEWODACH PROSTOOSIOWYCH PRZY PRZEPŁYWIE LAMINARNYM METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 153 Nr 33 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 014 TOMASZ TELESZEWSKI * SYMULACJA KONWEKCJI WYMUSZONEJ W PRZEWODACH PROSTOOSIOWYCH PRZY PRZEPŁYWIE LAMINARNYM METODĄ ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo