VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty"

Transkrypt

1 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty

2

3 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty Lublin 2015

4 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty Lublin, marca 2015 roku Redakcja Monika Olszówka Kinga Kropiwiec Kamil Maciąg Projekt okładki Marcin Szklarczyk Copyright Monika Olszówka, Kinga Kropiwiec, Kamil Maciąg 2015 ISBN Druk z materiałów powierzonych DM Sorus Sp. z o.o. ul. Poplińskich 12A, Poznań tel. (61)

5 Komitet Naukowy: prof. dr hab. Barbara Surowska dr hab. prof. UP Marek Babicz prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał dr hab. Adam Choma dr inż. Kazimierz Drozd dr hab. inż. Agata Dudek prof. dr hab. Marzenna Dudzińska dr inż. Leszek Gardyński dr hab. Tadeusz Hejwowski dr n. med. Andrzej Jurkiewicz prof. dr hab. Grzegorz Litak dr inż. Jakub Matuszak prof. dr hab. Marek Molenda prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk dr n. hum. Piotr Romaniuk dr hab. inż. prof. PL Rafał Rusinek dr hab. inż. prof. PCz. Dariusz Rydz prof. dr hab. Kazimierz Trębacz prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk dr inż. Mariusz Walczak dr hab. inż. Kazimierz Wrotkowski dr hab. Jolanta Zdybel Politechnika Lubelska Przewodnicząca Komitetu Naukowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przewodniczący Komitetu Naukowego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Politechnika Lubelska Politechnika Częstochowska Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ w Łęcznej Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Politechnika Lubelska Politechnika Częstochowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6 Komitet Organizacyjny: Kamil Maciąg Monika Olszówka Kinga Kropiwiec Agata Pietraszek Mirosław Szala Karolina Kasprzak Edyta Cybul Elwira Cybul Damian Iwon Przemek Kutera Konrad Grzesiuk Łukasz Niebelski Piotr Wasiak Paweł Wideński Tomasz Woliński Emil Szcześniak Patrycja Wrońska Daniel Łukasik Edyta Kościołko Przemysław Matys Michał Szulżyk Mateusz Czarnecki Agata Kolek Wojciech Kępa Robert Karpiński Iwona Lenart-Zapalska Jacek Caban Karolina Beer-Lech Maciej Kowal Krzysztof Śledziewski Grzegorz Winiarski Krzysztof Bałękowski Magdalena Dworak-Czyżak Łukasz Czyżak Krzysztof Pietrzak Marta Marszałek-Grabska Agnieszka Michalak Paweł Chruściel Radosław Domański Paweł Goguł Anna Kozioł Maria Gołębiowska Anna Kowalczyk Ewelina Kozłowska Wioleta Kowalska Justyna Surówka Anna Wawruszak Sylwia Bilska Karolina Okła Adrian Cereszko Karol Kowalczyk Organizator główny: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ul. Głowackiego 35/348, Lublin tel NIP: REGON: KRS Współorganizatorzy: KN Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Koło Naukowe Technologii Materiałów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska Koło Naukowe Drogowców i Mostowców, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

7 Spis treści: WYSTĄPIENIA GOŚCIE HONOROWI Aspekty inżynierskie i materiałowe w medycynie regeneracyjnej Wpływ metali ciężkich na metabolizm tkanki kostnej WYSTĄPIENIA USTNE - UCZESTNICY Adsorpcja białek na powierzchni tlenków mineralnych Adsorpcja kopolimerów blokowych zawierających łańcuch jonowego poliaminokwasu na powierzchni cząstek tlenków mineralnych Akumulacja wybranych metali ciężkich w organach słonecznika Helianthus annus L. wykorzystywanego jako roślina energetyczna Aminokwasowe neuroprzekaźniki zależne od przebiegu i dysfunkcji neurologicznej chorych na stwardnienie rozsiane (SM) Amyloidogeneza białka Tau Analiza kliniczna 5 przypadków ze stwardnieniem rozsianym Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego elementu typu dźwignia Analiza proteomiczna w badaniach przechowywanych krwinek czerwonych przyszłością transfuzjologii.. 30 Analiza wybranych właściwości powłok natryskiwanych cieplnie Analiza wyników leczenia operacyjnego pacjentów z guzem nerki operowanych w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej UM w Lublinie Analiza zagnieżdżeń (Nestedness) w badaniach nad zgrupowaniami stawonogów Analiza zmiany barwy ogórków gruntowych podczas procesu kwaszenia Antykoncepcja postkoitalna (tzw. antykoncepcja po stosunku, awaryjna) w opinii osób do 30 roku życia Ayahuasca szamańskie pnącze duchów czy atrakcja dla turystów? Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Badanie mechanizmu zanieczyszczenia roślin metalami i metaloidami drogą wychwytu dolistnego Badanie osiadania zespołu budynków na obszarze lessu lubelskiego Bioaerozol emitowany w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, jako istotny czynnik zagrożenia środowiska Budownictwo jako wypadkogenne środowisko pracy Budżet czasu wolnego młodzieży akademickiej Cechy epigenetyczne kości piętowej a stabilność stawu skokowego dolnego Celowe uprawy roślin energetycznych jako surowiec do produkcji peletu i brykietu Charakterystyka mikrostruktury i własności wybranych gatunków staliw Chorobliwa otyłość olbrzymi problem Czy smutek będzie zawsze? o zapalnej etiologii depresji Czy kobiety potrafią obiektywnie ocenić swoje zachowania żywieniowe i potrzebę ich modyfikacji w okresie ciąży Defekty przekaźnictwa serotoninergicznego w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu D-eficyt w etiopatogenezie cukrzycy Dodatki do żywności w Polsce, Japonii i Stanach Zjednoczonych Efektywność szkoleń z zakresu bhp jako czynnik jakości kształcenia Ekspresja interleukiny-27 w monononuklearach krwi obwodowej po ekspozycji na komórki niedrobnokomórkowego raka płuca Etyka zawodowa i jej rola w życiu publicznym Fosforylacja białka ZAP-70 w raku jasnokomórkowym nerki Gospodarka osadami ściekowymi w kontekście aktów prawnych HDL dobry czy zły cholesterol?

8 Helicobacter pylori skuteczna ochrona przed stwardnieniem rozsianym? Innowacje jako pryncypialna determinanta działalności gospodarczej we Francji pozaeuropejskiej Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Interdyscyplinarność kluczem w badaniach biomateriałów Komórki macierzyste w macicy świni próba ustalenia znaczników komórek macierzystych w organizmie modelowym Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Koncepcja Smart Manufaturing w zarządzaniu produkcją Konstytucyjna ochrona godności ludzkiej a kontrowersje związane z ustawą o bestiach punkt widzenia biegłego psychiatry Kooperacja receptorów PRR Leczenie chirurgiczne wybranych schorzeń opłucnej Leczenie objawowe w opiece paliatywnej Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów porównanie terapii standardowej z inhibitorem kinaz Janusowych Lekooporność szczepów Haemophilus influenzae izolowanych od pacjentów ambulatoryjnych z objawami infekcji górnych dróg oddechowych w świetle obecnych rekomendacji w antybiotykoterapii.. 71 Mechanizmy działania komórek inkt Medycyna w skali nano grafen Metoda HPLC-UV oznaczania mitotanu w osoczu krwi z przeznaczeniem do badań farmakokinetyki u ludzi Metoda sieciowania włókien kolagenowych w terapii schorzeń rogówki zastosowanie i skuteczność kliniczna Miejsce rolnictwa w gospodarce Francuskich Indii Zachodnich na przykładzie Gwadelupy i Martyniki Międzypokoleniowe porównanie parametrów stóp na podstawie plantogramów doniesienie wstępne Mięso i produkty mięsne jako źródło peptydów bioaktywnych krótkie sprawozdanie Mini-koliste plazmidowe DNA jako potencjalnie bezpieczne i wysoce efektywne wektory niewirusowe Migotanie przedsionków arytmia coraz częściej występująca i coraz lepiej leczona Modyfikowana uporządkowana mezoporowata krzemionka (SBA-15) jako efektywny sorbent jonów Pt(II) Molekularna identyfikacja syngenów Paramecium bursaria przy użyciu I podjednostki oksydazy cytochromowej (COI) jako markera Molekularny obraz raka płuca Monoterpeny co o nich wiemy? Nadpłytkowość problem nie tylko hematologiczny Napoje probiotyczne z soków owocowych i warzywnych Nawóz z odpadów Nowa broń w walce z cukrzycą i otyłością, czyli dwa oblicza hormonu szczęścia Nowe trendy w stosowaniu bakterii probiotycznych w żywności Ocena częstości występowania i analiza wybranych cech kliniczno-patomorfologicznych przypadkowo wykrytego raka stercza u pacjentów poddanych cystoprostatektomii Ocena nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej wśród dzieci szkół podstawowych w wieku 6-13 lat w mieście Piekary Śląskie Ocena sprawności funkcjonalnej u pacjentek po zabiegach operacyjnych z zakresu ginekologii onkologicznej Ocena wewnątrzkomórkowej syntezy IL-10 u chorych na raka jajnika Ocena wpływu płukanki LISTERINE na kolonizację Staphylococcus aureus ogólnie zdrowych osób dorosłych Ocena wybranych aspektów satysfakcji pacjentów z pobytu w szpitalu

9 Ocena wybranych parametrów immunologicznych w grupie chorych na raka krtani badanie wstępne Ocena zaburzeń potencji u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii z powodu raka stercza w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej UM w Lublinie Oddziaływanie zjawiska globalizacji na system ochrony zdrowia Ograniczone prawa rzeczowe Optymalizacja doboru układów skojarzonych studium przypadków Optymalizacja procesu izolacji biologicznie aktywnych flawonów z ziela Scutellaria alpina L. spp. supina z wykorzystaniem metody ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) Otrzymywanie jednowymiarowych nanokryształów ZnSe:Mn stabilizowanych etylenodiaminą w polu promieniowania mikrofalowego Oznaczanie cytrynianu sildenafilu (Viagra) metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej na stałej elektrodzie ołowiowej Oznaczanie nowego związku o działaniu przeciwdrgawkowym w różnych częściach mózgu myszy za pomocą SPE/HPLC/FL Oznaczanie wortioksetyny, nowego leku przeciwdepresyjnego, w surowicy i ślinie metodą HPLC Palenie tytoniu szkodliwość papierosów tradycyjnych i elektronicznych Piękno psychiczne współczesnych kobiet Początek ludzkiego życia jako dylemat moralno-prawny Podziały symetryczne i asymetryczne komórek macierzystych mechanizm i rola w etiologii chorób nowotworowych Poprawa właściwości użytkowych stopów aluminium-cynk na drodze obróbki w warunkach plazmochemicznych Porównanie plastikowych i metalowych protez żółciowych w leczeniu złośliwej żółtaczki mechanicznej113 Porównanie antybiotykooporności bakterii izolowanych z ran od pacjentów ambulatoryjnych w latach z obecnymi zaleceniami odnośnie antybiotykoterapii Porównanie oporności Moraxella catarrhalis na antybiotyki z obecnymi zaleceniami empirycznej terapii antybiotykowej zakażeń dróg oddechowych Porównanie skuteczności wybranych metod izolacji DNA z komórek raka piersi Porównanie wybranych metod identyfikacji mikroorganizmów w analizie mikrobiologicznej mięsa Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadmiernej ruchomości stawów Poziom wiedzy i stosowanej profilaktyki na temat osteoporozy wśród kobiet po 50 roku życia Poziom wiedzy na temat zaburzeń odżywiania w wybranych grupach populacyjnych Prawna ochrona godności pacjenta psychiatrycznego, a ochrona zdrowia psychicznego w Polsce Prefiksacja czasownikowa w oparciu o dane Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego Przegląd nowych markerów predykcji retinopatii cukrzycowej Przemiana serca w liturgii Przydatność oceny autofluorescencji w badaniu endoskopowym we wstępnej ocenie guzów dwunastnicy Pseudomonas aeruginosa patogen w ochronie środowiska Rak jajnika diagnoza kliniczna a wynik badania histopatologicznego Regulacja pobierania pokarmu Rola cukrzycy w występowaniu i przebiegu raka nerki Rola reaktywnych form tlenu w komórce roślinnej Rola transporterów ABC w translokacji ftalocyjanin w komórkach nowotworowych Rusztowania tkankowe do regeneracji tkanki kostnej Sekrecyjna funkcja tkanki tłuszczowej białej i jej implikacje dla organizmu Skutki uboczne materiałów stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej na przykładzie materiałów odbudowujących i środków do wybielania zębów Stopień rozpoznawalności polskich znaków pieniężnych przez ich użytkowników

10 Stwardnienie rozsiane - opis przypadku Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji Sztuczna zastawka żylna problemy konstrukcyjne Tabaka w Polsce skala zjawiska i jego wpływ na stan ludzkiego zdrowia. Badanie populacyjne w społeczności polskich internautów Talidomid prowadzi do apoptozy komórek ostrej białaczki szpikowej Technologie informacyjno komunikacyjne w kształceniu podstawowym na przykładzie wybranych szkół z województwa lubelskiego Terapeutyczne zastosowanie wybranych inhibitorów deacetylaz histonów Toksyny killerowe Toksyny z jadu pająków i ich zastosowanie jako insektycydów Trudna przyjaźń? Współpraca posłów sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej z posłami do Parlamentu Europejskiego Truskawka ananasowa (Fragaria x ananassa) roślinny materiał badawczy Wiedza na temat resuscytacji krążeniowo oddechowej wśród pracowników Huty Stalowa Wola Wieloogniskowa neuropatia ruchowa opis przypadku Wizerunek medialny głów państw na łamach prasy opiniotwórczej - na przykładzie Bronisława Komorowskiego i Francoisa Hollande'a Własności stanu nadprzewodzącego skompresowanej siarki w fazie β-po Właściwości zwilżające materiałów polimerowych Wpływ boru na własności magnetyczne amorficznego stopu na bazie żelaza Wpływ form użytkowania maszyn rolniczych na dochodowość gospodarstw rolnych Wpływ inhibitorów kinaz tyrozynowych stosowanych w leczeniu raka nerki na zaburzenia cukrzycowe Wpływ komendy Wyprostuj się na przebieg osi ciała doniesienie wstępne Wpływ mikroplastików na rozwój ekosystemów wodnych Wpływ odmiany winorośli na zawartość fruktozy, glukozy i sacharozy w owocach Vitis vinifera l. z uprawy na podkarpaciu Wpływ polifosforanów na aktywację kaskady krzepnięcia krwi i strukturę włóknika Wpływ reklamy na decyzje konsumenta Wpływ techniki aproksymacji na poprawę czucia głębokiego mierzonego za pomocą kątomierza elektronicznego doniesienie wstępne Współczesne zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży jako wyzwania zdrowia publicznego Wstęp do analizy galasów powstałych na trzcinie pospolitej Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud w wyniku oddziaływań Lipara pullitarsis Doskočil & Chvála (Diptera, Chloropidae) Wstępna próba klasyfikacji jakości wód powierzchniowych oczka śródpolnego Wstępne wyniki ekspedycji entomologicznej Tadżykistan 2014 chrząszcze (Coleoptera) Wybrane właściwości gleby po zastosowaniu biowęgla Wykorzystanie mikroorganizmów do ograniczania mikotoksyn w żywności i paszach Wypalenie zawodowe a empatia u osób pracujących w służbie zdrowia Występowanie depresji poudarowej, a poziom stresu oksydacyjnego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Występowanie i rola kryształów szczawianu wapnia u roślin okrytonasiennych na przykładzie Tinantia anomala (Torr.) C.B. Clarke Występowanie sóweczki i innych gatunków sów na terenie Pogórza Przemyskiego Wyznaczanie ogólnego środka ciężkości ciała człowieka przy użyciu środowiska programu Matlab do przyszłych zastosowań biomedycznych Wzrost ekspresji WSX-1 na limfocytach pęcherzykowych (ang. Alveolar Lymphocytes, AL) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (ang. non-small cel lung cancer, NSCLC) potwierdza silną przeciwnowotworową aktywność Interleukiny 27 (IL-27)

11 Zagrożenia związane z zastosowaniem nanomateriałów w medycynie Zastosowanie atmosfery wzbogaconej ozonem w celu zwiększenia trwałości przechowalniczej Borówki Amerykańskiej (Vaccinium corymbosum L.) w warunkach pokojowych Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej Zastosowanie mikroperymetrii oraz badania poczucia kontrastu u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej Złożoność mikroorganizmów ryzosferowych i ich wpływ na wzrost roślin Zmienność w sekwencji genu GPX1 między człowiekiem, a zwierzętami modelowymi POSTERY NAUKOWE - UCZESTNICY Adsorpcyjne woltamperometryczne procedury oznaczania śladowych ilości ti(iv) z wykorzystaniem różnych czynników kompleksujących Aktywność biologiczna aminowych pochodnych 1,2,4-triazolu Aktywność biologiczna wybranych laktonów Alginian sodu jako nośnik stosowany w procesie immobilizacji Analiza przydatności dwóch sond pomiarowych do oznaczania parametrów tekstury wybranych przetworów mięsnych Analiza skuteczności wybranych preparatów do bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych i pestycydów Antyoksydanty roślinne, jako radioprotektory Aplikacje materiałów polimerowych w medycynie Badania doświadczalne biozgodności tkankowej polimerów Badanie ekspresji genów kluczem do poznania funkcjonalności organizmów porównanie metod wysokoprzepustowych Badanie wytrzymałości na rozciąganie drutu ortodontycznego po procesie kształtowania Białka prionowe Bioaktywne właściwości hydrolizatów otrzymanych z wybranych gatunków owadów jadalnych Biodegradacja CMC przez promieniowce wyizolowane z materiałów słomiastych z przeznaczeniem do wykorzystania w biogazowni Biofilm w przemyśle spożywczym Biosorpcja jako alternatywna metoda usuwania jonów metali ze środowiska Budowa i funkcje kojca porodowego w aspekcie dobrostanu loch i prosiąt Budowa morfologiczna ziaren pyłku truskawki Fragaria x ananassa cv. Mount Everest Ceruloplazmina białko ostrej fazy o właściwościach antyoksydacyjnych Chromosom Y w badaniach z zakresu genetyki sądowej Cytostatyki w walce z nowotworami Czy edukacja żywieniowa wśród uczniów szkół podstawowych jest istotna? Czynniki wpływające na zawartość olejku eterycznego w zielu tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) Efekty podawania β-hydroksy-β-metylomaślanu ciężarnej samicy na rozwój jej potomstwa u różnych gatunków Efektywność stosowania w dawkach pokarmowych ziół w różnych postaciach u bydła Ekstrakcja aromatycznych związków roślinnych Endosymbionty Acanthamoeba spp Epidemiologia wirusa grypy i główne pandemie grypy w XX i XXI wieku Farmaceutyki w środowisku sulfametoksazol Fotouczulacze w walce z infekcjami Genetyczna kontrola syntezy egzopolisacharydów na przykładzie Sinorhizobium meliloti oraz Rhizobium leguminosarum

12 Genotypy wirusa HCV w populacji pacjentów zakwalifikowanych do leczenia przy zastosowaniu etiotropowej terapii antywirusowej Glukokizazy i fosfofruktokinazy zależne od ADP - alternatywna droga glikolizy Inhibitory apoptozy z rodziny IAP i ich zastosowanie kliniczne Jak spostrzegamy świat, a jaki jest on w rzeczywistości? poszukiwanie odpowiedzi w oparciu o poznawcze podejście do osobowości człowieka Jasmoniany: fitohormony jako leki przeciwnowotworowe Jedno- i trójpasmowe równania Eliashberga w wodorze i związku CaC Jednoetapowa synteza i funkcjonalizacja grafenu Jeszcze kara czy już przemoc jako instrument wychowania małego dziecka Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.) roślina o niezwykłych właściwościach odżywczych Kupieckie tradycje miasta przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina Leczniczy potencjał koniczyn wpływ na wybrane składniki układu hemostazy in vitro Lipid A ważny składnik lipopolisacharydu L-karnityna funkcje biologiczne i jej udział w wybranych pokarmach Metody pobierania i analizy zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza Mirakulina białko zmieniające smak Mitochondrialne DNA Mleko kobiece z banku mleka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych Modulacja naprawy DNA w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc przez funkcjonalizowane węglowodany Możliwości terapeutycznego działania 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny w zwierzęcym modelu depresji Możliwość zastosowania Azolla filiculoides do remediacji metali ciężkich Nanocząsteczki w terapii przeciwnowotworowej Napawanie i natryskiwanie jako technologie naprawy i regeneracji części maszyn Naturalne polimery zewnątrzkomórkowe źródła i synteza Naturalne źródła lakazy stosowanej w procesach przemysłowych Nawożenie roślin uprawnych pofermentem z biogazowni rolniczej Nikotyna jako modulator aktywności aminopeptydazy alaninowej i aminopeptydazy leucynowej w wątrobie i nerkach myszy Nowe stanowiska bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) w Beskidzie Wschodnim Nutrigenomika i nutrigenetyka w hodowli trzody chlewnej Objawy oczne w chorobach mitochondrialnych Oblot przez owady i system reprodukcyjny słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) Ocena składu ilościowego drobnoustrojów i niektórych aktywności enzymatycznych pleśni występujących na korzeniach przechowywanej marchwi z dwóch różnych systemów uprawy Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach polskich miodów Opis stanu nadprzewodzącego w miedzianach w ramach formalizmu Eliashberga Optymalizacja hodowli komórek produkujących przeciwciała w bioreaktorze Otyłość jako jeden z czynników ryzyka wystąpienia miażdżycy Peptydy antymikrobiologiczne płazów nowych rodzaj leków Plejotropowe efekty braku CuZnSOD w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae Porównanie aktywności antyoksydacyjnej i przeciwgrzybicznej trzech rodzajów herbat liściastych pochodzących ze sprzedaży detalicznej Porównanie wartości biologicznej kwiatów jeżowki purpurowej (Echinacea purpurea L.) i titoni okrągłolistnej (Tithonia rotundifolia Mill.) Porównanie wybranych właściwości diod elektroluminescencyjnych

13 Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z rolnictwa ekologicznego i produkcji konwencjonalnej Potępienie czy współczucie? Atrybucyjna teoria reakcji na piętno Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji Probiotyki co o nich wiemy? Proces izolacji lotnych komponentów olejku geraniowego i eukaliptusowego metodą SPE Prolaktyna hormon wszechstronny Próba wykorzystania olejków eterycznych do maskowania uciążliwych zapachów w oczyszczalni ścieków Pseudozboża jako alternatywa dla najbardziej rozpowszechnionych roślin zbożowych charakterystyka wybranych gatunków Psychologiczne kryteria selekcji kandydatów na astronautów Receptory GPR17 nadzieją na zwiększenie skuteczności terapii chorób neurodegeneracyjnych Regionalne zróżnicowanie dochodowości gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej Rola flory bakteryjnej jelit w rozwoju otyłości Roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych i ich wybrane właściwości Rutynowe i alternatywne materiały biologiczne w pośmiertnej diagnostyce toksykologicznej Składniki bioaktywne w paszach i żywności Spontaniczna aktywacja i reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi tarczycy Stosunek Ruchu Narodowego do Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle doniesień medialnych Strategie radzenia sobie ze stresem a zespół przewlekłego zmęczenia w stwardnieniu rozsianym Struktura diatomitu Terapia bakteriofagowa historia i perspektywy Terapia genowa X-SCID Transport wyrobów zawierających azbest Węglowodany w terapii łączonej z cisplatyną w komórkach raka szyjki macicy Własności bakteryjnych egzopolisacharydów oraz ich biotechnologiczne zastosowania Właściwości chemiczne wybranych gleb doliny rzeki Iny Właściwości przetwórcze i cieplne polipropylenu modyfikowanego proszkowym napełniaczem metalicznym Właściwości stanu nadprzewodzącego w miedzianach domieszkowanych elektronami Wpływ alkoholi krótkołańcuchowych na właściwości objętościowe klasycznych surfaktantów Wpływ BPO na termiczny proces sieciowania Si-PSA Wpływ czynnego palenia tytoniu na wartości ciśnienia tętniczego w populacji Lublina Wpływ diety na występowanie raka piersi Wpływ fazy przedanalitycznej na wynik badania laboratoryjnego Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne roślin C Wpływ jonów metali ciężkich na symbiozę roślin motylkowatych z bakteriami wiążącymi azot Wpływ kwaru retinowego na odpowiedź komórek nabłonka barwnikowego siatkówki na stres oksydacyjny Wpływ likopenu na zdrowie człowieka Wpływ płukanki kwasem octowym i cytrynowym na zmniejszenie skażenia mikrobiologicznego warzyw w produkcji żywności minimalnie przetworzonej Wpływ POSS i innych związków krzemu na właściwości termiczne termoplastycznego poliuretanu elastomerowego Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyko-chemiczne gleby

14 Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na indukcję tkanki kalusowej i morfogenezę dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) Wpływ światła zielonego na aktywność lakazy w kulturach Trametes versicolor w warunkach zahamowania funkcji proteasomów Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych Współczesne trendy w opakowalnictwie żywności opakowania aktywne i inteligentne Wtórne tworzywa polimerowe o strukturze komórkowej Wybrane zachowania młodych kobiet różnych narodowości w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych Wygaszanie fluorescencji pirenu w roztworach surfaktantu niejonowego Wykorzystanie i właściwości prozdrowotne pszenicy orkisz (Triticum Spelta L.) Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zjawisk fizycznych procesu HPT w stopie aluminium Wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo w wodorze Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania Zależność wartości ciśnienia tętniczego krwi od wieku w populacji Lublina Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Zamość - przemiany miasta idealnego w ostatnim XX-leciu Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ołowiem Zastosowanie 1-fenylo-2,6-dihydro-imidazo[1,5-c]chinazolin-3,5-dionu w syntezie organicznej Zastosowanie antocyjanów w przemyśle spożywczym Zastosowanie błonkowej elektrody ołowiowej pokrytej Nafionem w oznaczeniach woltamperometrycznych paracetamolu Zastosowanie polimerów w stomatologii Zastosowanie spektroskopi ramanowskiej w badaniach kinetyki polimeryzacji wolnorodnikowej Zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w mleku krów różnych ras Zespół post-polio Zmiany dochodowości gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej w Polsce i Unii Europejskiej Zmiany morfologiczne i fizjologiczne w protoplastach Candida albicans w wyniku działania amfoterycyny B Zmiany morfologiczne krwinek czerwonych przeznaczonych do transfuzji zachodzące podczas ich przechowywania w warunkach in vitro Zmiany wybranych parametrów jakości mięsa drobiowego w zależności od czasu po uboju Znaczenie zmienności genetycznej mirna w nowotworach głowy i szyi Zrozumienie regulacji białek metalotionein - identyfikacja słabego miejsca wiązania jonu Zn(II) Związki polifenolowe w najnowszych badaniach Żywienie świń na mokro nowoczesna technologia Indeks autorów

15 WYSTĄPIENIA - GOŚCIE HONOROWI

16

17 Aspekty inżynierskie i materiałowe w medycynie regeneracyjnej Prof. dr hab. Barbara Surowska, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska Medycyna regeneracyjna, a w tym inżynieria tkankowa, to interdyscyplinarne działania naukowe łączące głównie nauki medyczne, biologiczne i inżynierię materiałową. Gwałtowny rozwój implantologii nastąpił wraz z opracowaniem nowoczesnych biokompatybilnych materiałów bioobojętnych i bioaktywnych oraz rozwojem metod inżynierii powierzchni. Zaawansowane metody badań w obszarze inżynierii materiałowej pozwoliły na zoptymalizowanie konstrukcji implantów oraz ich struktury, zwłaszcza warstwy wierzchniej, umożliwiając biostymulację wzrostu tkanki w kontakcie z biomateriałem. Kolejne wyzwanie to opracowanie biokompatybilnych rusztowań (scaffoldów) dla inżynierii tkankowej. Głównym celem inżynierii tkankowej jest otrzymanie materiału biologicznego, dzięki któremu możliwe będzie zastąpienie, przywrócenie lub podtrzymanie podstawowych funkcji uszkodzonych tkanek bądź całych narządów. Materiał ten powinien posiadać strukturę biochemiczną w pełni przypominającą tkankę naturalną oraz porównywalne specyficzne właściwościami mechaniczne. Komórki hodowane w warunkach in vitro muszą zintegrować się z rusztowaniem, stanowiącym fizyczne podłoże i regulującym procesy proliferacji oraz różnicowania. Podstawowa grupa scaffoldów to biomateriały syntetyczne bioaktywne i równocześnie bioresorbowalne. Muszą one cechować się bardzo wysoką biokompatybilnością a szybkość ich resorpcji musi być dopasowana do szybkości procesu regeneracji tkanki w organizmie. Pod względem struktury biomateriały te muszą być porowate lub tworzyć układ szkieletowy, by następowało przyleganie komórek, przepływ aktywnych biologicznie substancji, wzrost naczyń krwionośnych a więc żeby prawidłowo zachodziły funkcje życiowe w obrębie nowej tkanki. Scaffold pełni nie tylko rolę podłoża dla komórek ale także spełnia funkcje mechaniczne do czasu zakończenia regeneracji tkanki. Dlatego przy projektowaniu biomateriału i jego architektury istotne są właściwości mechaniczne i ich stabilność/zmienność w czasie pełnienia funkcji rusztowania biodegradowalnego. Podstawową grupą biomateriałów na scaffoldy są bioresorbowalne tworzywa polimerowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego. Uzyskanie właściwości mechanicznych stosownych do pełnionej funkcji biomechanicznej oraz bioaktywność realizuje się wytwarzając kompozyty polimer-ceramika. Jest to obecnie najintensywniej badana i najszybciej rozwijająca się grupa zaawansowanych materiałów funkcjonalnych dla medycyny. W prezentacji pokazane będą wybrane materiały już stosowane jako bioresorbowalne scaffoldy oraz te, które przy obecnym stanie wiedzy mają szansę zastosowania w inżynierii tkankowej. Regenerative medicine, including tissue engineering, it is an interdisciplinary research activities mainly linking medical sciences, biology and materials engineering. The rapid development of implantology occurred with the development of modern biocompatible bioinert and bioactive materials and with the development of surface engineering methods. Advanced methods of research in materials engineering made it possible to optimize the design and structure of the implants, especially the top layer, allowing biostimulation of tissue growth in contact with the biomaterial. The next challenge is the development of biocompatible scaffolds for tissue engineering. The main goal of tissue engineering is to obtain biological material, which makes it possible to replace, restore or maintain the basic functions of the damaged tissues or whole organs. The biochemical structure of this material should resemble the natural tissue and the mechanical properties should be comparable with it. Cells were cultured in vitro must be integrated into the scaffold, which constitutes the physical medium and regulates the proliferation and differentiation processes. The basic group of scaffolds are synthetic biomaterials both bioactive and bioresorbable. They must be characterized by high biocompatibility and their rate of resorption must be matched to the rate of regeneration of tissue in the body. In terms of the structure of these biomaterials must be porous or to form a skeleton, followed by cell adhesion, movement of biologically active substances, growth of blood vessels and thus to properly overlap with vital functions within the new 17

18 tissue. Scaffold not only acts as the substrate to the cells but also meets the mechanical functions until the end of the regeneration of tissue. Therefore, the mechanical properties and their stability/variability during the function of the biodegradable scaffold are important in the design and manufacturing of the biomaterial. The main group of biomaterials for scaffolds are bioresorbable polymer materials, synthetic or natural origin. Obtaining mechanical properties appropriate to their biomechanical function and bioactivity are realized by producing polymer-ceramic composites. It is currently the most intensively studied and fastest-growing group of advanced functional materials for medicine. In the presentation selected materials already being used as bioresorbable scaffolds, and those in the present state of knowledge are likely to use in tissue engineering will be shown. Wpływ metali ciężkich na metabolizm tkanki kostnej 1 Andrzej Jurkiewicz, 2 Danuta Wiechuła, 3 Krzysztof Loska 1 Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ w Łęcznej 2 Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny Ś.A,M 3 Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska Postępująca industrializacja i wzrost zanieczyszczenia środowiska powoduje wzrost zawartości metali wnikających do organizmu. Odzwierciedleniem tego jest wzrost zawartości metali ciężkich w organizmie człowieka, w tym także w kościach, które stanowią pulę wolnej wymiany metali w organizmie. Niektóre metale ciężkie, jak cynk, miedź, mangan, są pierwiastkami niezbędnymi do prawidłowej przemiany materii. Są również koenzymami specyficznych enzymów biorących udział w procesach zachodzących w kościach. Natomiast inne metale wywierają negatywny wpływ na jakość tkanki kostnej. Nadmierne zwiększenie poziomu zarówno niezbędnych jak i toksycznych metali w kościach może prowadzić do zaburzeń metabolizmu tkanki kostnej. Zmiana zawartości poszczególnych metali ciężkich ma istotny wpływ na strukturę a za tym idzie na właściwości mechaniczne tkanki kostnej. Szczególnie niebezpieczne jest zwiększanie ilości kadmu odkładanego w kościach. Uszkodzenia kości w wyniku zwiększenia zawartości kadmu są spowodowane przez: zakłócenie aktywacji witaminy D w nerkach, zredukowanie aktywności hydroksylacji 25-hydrokalcyrerolu do 1,25-dihydrokalcyferolu, zmniejszenie ekskrecji kadmu z moczem, redukcję absorpcji wapnia z jelit, zakłócenie wbudowywania wapnia do komórek kości oraz zaburzenie produkcji kolagenu w komórkach kości. Poza czynnikami niemodyfikowalnymi tj. zanieczyszczenia środowiska, wiek, płeć, wpływ na zawartość metali ciężkich w tkance kostnej mają czynniki tj. palenie papierosów. W toku badań udowodniono że palenie papierosów w sposób istotny zwiększa stężenie toksycznych metali ciężkich w organizmie człowieka. Niniejsza praca opisuje zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich a ich wpływem na jakość tkanki kostnej. Dodatkowo, badacze zwrócili uwagę na istotny wpływ palenia papierosów na zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej. Effect of heavy metal concentration on bone metabolism. Progressive industrialisation and enviroment pollution trigger increase of amount of heavy metal organism intake. Reflection of this is growth of heavy metal concentration in human body. Human bones, in which metal turnover occurs in human body, are extremely sensitive to metal concentration changes. Some metals such as zinc, copper, mangan are elements necessary for normal metabolism. Moreover, these metals act as coenzymes taking part in variety of processes that occur in bones. However, some metals have a destructive effect on bone quality. Excessive concentration of both necessary and toxic metals may lead to bone metabolism disturbances. The change of concentration of different heavy metals have a significant impact on bone structure. Therefore it modifies mechanical properties of bone tissue. Particularly dangerous is increase of cadmium bone concentration. Bone destruction due to cadmium level rise is mainly caused by: disturbing activation of vitamin D in kidneys, reduction of hydroxylation 25 18

19 hydroxycalciferol into 1,25 dihydroxycalciferol, decrease of cadmium excretion with urine, reduction of calcium absorption in intestines, disturbances of bone mineralization and collagen synthesis. Impact on heavy metal concentration have determined factors such as pollution, se, age as well as modifiable factors including smoking. It is proven that smoking significantly rises concentration of toxic heavy metals in human body. The study describes link between heavy metal concentration and its influence on bone tissue quality. Moreover, researchers focused their attention on significant impact of smoking on disturbances in bone metabolism. 19

20

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF

Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Lista wniosków w konkursach obsługiwanych przez system OSF Wartości filtrów: Konkurs 39; Decyzja zakwalifikowany; L.P.: 1 Numer wniosku: N N405 133139 Połączenia gadolinowych kompleksów pochodnych mebrofeniny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii

Uniwersytet Łódzki, Instytut Biochemii Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47

Spis treści. śelazo... 46 Wapń i witamina D... 47 Cynk... 47 Spis treści Przedmowa... 9 1. Ustalanie zapotrzebowania energetycznego w róŝnych stanach chorobowych (Danuta Gajewska)... 11 Wiadomości ogólne... 11 Całkowita przemiana materii... 12 Wprowadzenie... 12

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska

Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska Zdobycze biotechnologii w medycynie i ochronie środowiska InŜynieria genetyczna - badania biomedyczne Jednym z najbardziej obiecujących zastosowań nowych technologii opartych na przenoszeniu genów z jednego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Informacja o Katedrze Rozwój j naukowy młodej kadry naukowców w w kontekście priorytetów badawczych: W 2009 roku 1 pracownik Katedry

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi

(+) ponad normę - odwodnienie organizmu lub nadmierne zagęszczenie krwi Gdy robimy badania laboratoryjne krwi w wyniku otrzymujemy wydruk z niezliczoną liczbą skrótów, cyferek i znaków. Zazwyczaj odstępstwa od norm zaznaczone są na kartce z wynikami gwiazdkami. Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)?

Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? Jakie są dotychczasowe efekty prac Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zakresie Genetycznie Modyfikowanych Organizmów (GMO)? W latach 2000-2007 kwestie związane z GMO omawiane były na forum, powołanej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY

WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY WYBRANE SKŁADNIKI POKARMOWE A GENY d r i n ż. Magdalena Górnicka Zakład Oceny Żywienia Katedra Żywienia Człowieka WitaminyA, E i C oraz karotenoidy Selen Flawonoidy AKRYLOAMID Powstaje podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych

Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Wpływ alkoholu na ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych Badania epidemiologiczne i eksperymentalne nie budzą wątpliwości spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko rozwoju wielu nowotworów złośliwych, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Metody fotodynamiczne PDT Technika diagnostyczna i terapeutyczna zaliczana do form fotochemioterapii

Bardziej szczegółowo

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Substancje o Znaczeniu Biologicznym Substancje o Znaczeniu Biologicznym Tłuszcze Jadalne są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią ważny, wysokoenergetyczny składnik diety. Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola

SPIS TREŚCI. 1. Znaczenie nauki o żywieniu. 2. Gospodarka energetyczna organizmu człowieka. 3. Podstawowe składniki pokarmowe i ich rola 3 SPIS TREŚCI 1. Znaczenie nauki o żywieniu 1.1. Cele i zadania nauki o żywieniu................................................8 1.2. Rozwój nauki o żywieniu człowieka.............................................9

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA

Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Zbiór założonych efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZDROWIA Efekty kształcenia dla przedmiotu Słuchacz, który zaliczył przedmiot, ma wiedzę, umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów

Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Materiały naukowe z konferencji Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów Krosno,

Bardziej szczegółowo

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie

Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie Interwencje żywieniowe u dzieci otyłych aktualne spojrzenie H. Dyląg, 1 H. Weker 1, M. Barańska 2 1 Zakład Żywienia 2 Zakład Wczesnej Interwencji Psychologicznej karmienie na żądanie 7-5 posiłków 3 posiłki

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA. osiągnięcia i wyzwania

NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA. osiągnięcia i wyzwania NAUKA O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA osiągnięcia i wyzwania Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści CZĘŚĆ 1 ROLA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA W ZAPEWNIENIU ZDROWIA PUBLICZNEGO 1. Planowanie spożycia na poziomie indywidualnym

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju krajowe - badania stosowane, Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie stwardnienia rozsianego załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO ICD-10 G.35 - stwardnienie rozsiane Dziedzina medycyny: neurologia I.

Bardziej szczegółowo

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM

TAF TEMPERATURE ADAPTED FEEDS. - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS TM TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku TEMPERATURE ADAPTED FEEDS - Odpowiednia pasza na daną porę roku Ryby to organizmy zmiennocieplne. Temperatura środowiska wpływa na pobieranie

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA

10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA 10 ZASAD ZDROWEGO ŻYWIENIA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Należy spożywać produkty z różnych grup żywności (dbać o urozmaicenie posiłków) Kontroluj masę ciała (dbaj o zachowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. WITAMINY 13 2. TŁUSZCZ MLECZNY: STRUKTURA, SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE 39

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 1. WITAMINY 13 2. TŁUSZCZ MLECZNY: STRUKTURA, SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE 39 PRZEDMOWA 11 1. WITAMINY 13 1.1. Charakterystyka ogólna i podział.......................... 13 1.2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach....................... 16 1.2.1. Witamina A......................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 i 5 OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI TEORIA Chemia zanieczyszczeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby

JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje. Najczęstsze przyczyny chorób wątroby. Objawy towarzyszące chorobom wątroby SPIS TREŚCI JAK DZIAŁA WĄTROBA? Wątroba spełnia cztery funkcje Wątroba jest największym narządem wewnętrznym naszego organizmu. Wątroba jest kluczowym organem regulującym nasz metabolizm (każda substancja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wykaz projektów badawczych finansowanych z dotacji KNOW w roku 2015 1. Cwynar Przemysław Zastosowanie elektroencefalografii (EEG), analiz biochemicznych krwi oraz obserwacji behawioralnych przy ocenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska

Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami. Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska Wykorzystanie Grafenu do walki z nowotworami Kacper Kołodziej, Jan Balcerak, Justyna Kończewska Spis treści: 1. Co to jest grafen? Budowa i właściwości. 2. Zastosowanie grafenu. 3. Dlaczego może być wykorzystany

Bardziej szczegółowo

Standardy prowadzenia ciąży

Standardy prowadzenia ciąży Standardy prowadzenia ciąży Gdańsk 2015 Redaktor prowadzący: Olga Strzelec Redakcja: Joanna Fiuk, Olga Strzelec Korekta: Joanna Fiuk, Olga Strzelec Projekt okładki: Andrzej Owsiany Skład: Iwona Łytkowska

Bardziej szczegółowo

Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej

Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Jerzy Samochowiec Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała

Żywienie dziecka. Żywienie dziecka. Budowa nowych tkanek (rozrost) Odnowa zużytych tkanek. Wytwarzanie energii. Utrzymywanie temperatury ciała Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

Program zajęć z biochemii dla studentów kierunku weterynaria I roku studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2013/2014

Program zajęć z biochemii dla studentów kierunku weterynaria I roku studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2013/2014 Program zajęć z biochemii dla studentów kierunku weterynaria I roku studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM w roku akademickim 2013/2014 S E M E S T R II Tydzień 1 24.02-28.02 2 03.03-07.03 3 10.03-14.03 Wykłady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości

Spis treści. Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości. Część II Etiologia i patogeneza otyłości Spis treści Część I Definicja, epidemiologia i koszty otyłości Rozdział 1. Wprowadzenie: problematyka otyłości w ujęciu historycznym i współczesnym..................................... 15 Problematyka

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i

12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i 12 wydziałów 59 kierunków studiów 196 specjalności (6 w języku angielskim) 13 studiów doktoranckich (w 21 dyscyplinach) ponad 28000 studentów i doktorantów 43 uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Podstawy toksykologii. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Podstawy toksykologii. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy toksykologii Basis of toxicology Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki Zespół dydaktyczny Prof. dr bab Peter Massanyi Dr hab. Grzegorz Formicki

Bardziej szczegółowo

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu.

Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Warzywa i owoce powinny wchodzić w skład codziennej diety, gdyż są źródłem cennych witamin, zwłaszcza witaminy C oraz B - karotenu. Dostarczają także kwasu foliowego. Zawierają znaczne ilości składników

Bardziej szczegółowo

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które

Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które DROGI RODZICU Piramida przedstawia zasady prawidłowego odżywiania. Informuje o tym, ile porcji różnych grup produktów powinno znaleźć się w posiłkach, które zjadamy w ciągu dnia. Przy czym obowiązuje zasada,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK - Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

KIERUNEK - Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej Prace inżynierskie Temat pracy w języku polskim i angielskim Porównanie wyników reprodukcyjnych norek odmiany szafir i szafir cross Comparison of reproductive performance

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl

BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY. www.calivita.com.pl BIOLOGICZNIE AKTYWNY SUPLEMENT DIETY WOLNE RODNIKI TO AKTYWNE ATOMY LUB CZĄSTECZKI, KTÓRE ZGUBIŁY JEDEN ELEKTRON. PRÓBUJĄC GO ODZYSKAĆ, SZYBKO WCHODZĄ W REAKCJE Z RÓŻNYMI ELEMENTAMI KOMÓREK, USZKADZAJĄC

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. Wprowadzenie do biotechnologii. Rys historyczny. Zakres i znaczenie nowoczesnej biotechnologii. Opracowanie procesu biotechnologicznego. 7. Produkcja biomasy. Białko mikrobiologiczne.

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY

NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami.

Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Farmakologia nauka o interakcjach pomiędzy substancjami chemicznymi a żywymi organizmami. Każda substancja chemiczna oddziałująca na organizmy żywe może być zdefiniowana jako środek farmakologiczny (ang.

Bardziej szczegółowo

Odżywianie osób starszych (konspekt)

Odżywianie osób starszych (konspekt) Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka Odżywianie osób starszych (konspekt) GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ (CHD) wg. Framingham Heart Study (Circulation, 1999, 100: 1481-1492) Palenie papierosów Nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych

Rada Przejrzystości. Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasadności finansowania środka spożywczego specjalnego przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA TREŚĆ WYKŁADÓW Budowa i biologia skóry. Typy skóry. Funkcje skóry. Układ odpornościowy skóry. Starzenie się skóry. Przenikanie przez skórę. Absorpcja skórna.

Bardziej szczegółowo

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin

Suplementy. Wilkasy 2014. Krzysztof Gawin Suplementy Wilkasy 2014 Krzysztof Gawin Suplementy diety - definicja Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Specjalistyczne metody badań materiałów, 2014 Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki IIM PŁ in vitro vs in vivo i ex vivo http://sexymammy.fotolog.pl/in-vitro-wedlug-disy,1370470

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller

Żywienie dziecka. dr n.med. Jolanta Meller Żywienie dziecka dr n.med. Jolanta Meller Na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy się krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK

CIAŁO I ZDROWIE WSZECHŚWIAT KOMÓREK CIAŁ I ZDRWIE WSZECHŚWIAT KMÓREK RGANIZM RGANY TKANKA SKŁADNIKI DŻYWCZE x x KMÓRKA x FUNDAMENT ZDRWEG ŻYCIA x PRZEMIANA MATERII WSZECHŚWIAT KMÓREK Komórki są budulcem wszystkich żywych istot, również nasze

Bardziej szczegółowo

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie DEFINICJA Mikroorganizm (drobnoustrój) to organizm niewidoczny gołym okiem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne lecz z pewnością mikroorganizmami są: bakterie,

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH

HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH Uniwersytet Mikołaja Kopernika Monografie Wydziału Chemii MYROSLAV SPRYNSKYY HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ADSORPCYJNE ADSORBENTÓW NATURALNYCH (KLINOPTYLOLIT, MORDENIT, DIATOMIT, TALK,

Bardziej szczegółowo

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów.

Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Tematyka konferencja kierowana jest do dermatologów, lekarzy rodzinnych, internistów, urologów, ginekologów. Program konferencji "Dermatologia interdyscyplinarna" Czwartek 3.09.15 Wykład inauguracyjny:

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 7 marca 2015 r. w godzinach 9.00 11.30 w sali konferencyjnej B Hotel Centrum

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku

SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku SPOŁECZEŃSTWO OD KUCHNI Integracja międzypokoleniowa mieszkańców Śliwkowego Szlaku NASZE KULINARNE TRADYCJE NASZE KULINARNE TRADYCJE Co składa się na nie? Bez jakich produktów i potraw nie wyobrażamy sobie

Bardziej szczegółowo

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka

Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka VitaGenum sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Testy Genetyczne w Praktyce Dietetyka które odbędzie się dnia 24 stycznia 2015 r. w godzinach 9.00 13.00 w sali konferencyjnej zielonej

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na

Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych, która wykorzystuje procesy biologiczne na skalę przemysłową. Inaczej są to wszelkie działania na żywych organizmach prowadzące do uzyskania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS w Cyklu Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia

Kategoria żywności, środek spożywczy lub składnik żywności. Warunki dla stosowania oświadczenia Kategoria, WITAMINY VITAMINS 1 Wiatminy ogólnie Vitamins, in general - witaminy pomagają w rozwoju wszystkich struktur organizmu; - witaminy pomagają zachować silny organizm; - witaminy są niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: trening zdrowotny

Specjalizacja: trening zdrowotny Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU Kształcenia 2014-2016 Katedra Fizjoterapii Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil : Nazwa przedmiotu: Tryb studiów Rok Zakład

Bardziej szczegółowo

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Streszczenie Lidia Libowicz-Nadobny Promotorzy: Prof. dr hab. Maria Nowakowska Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Naturalne składniki stale potrzebne milionom naszych komórek organizmu do życia i optymalnego działania

Naturalne składniki stale potrzebne milionom naszych komórek organizmu do życia i optymalnego działania 1. Czym są komórki? Budulec naszego organizmu i jego narządów Jednostki, których funkcjonowanie jest uzależnione wyłącznie od narządów Najmniejsze jednostki budulcowe i funkcyjne w ludzkim organizmie 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com

CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ. www.california-fitness.pl www.calivita.com CHOLESTONE NATURALNA OCHRONA PRZED MIAŻDŻYCĄ Co to jest cholesterol? Nierozpuszczalna w wodzie substancja, która: jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych wchodzi w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS

Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Przedmiot: Zagrożenia zdrowotne żywności Kod: Kierunek: Turystyka i rekreacja Rok/Semestr: II stopień 1-2/1-4 Specjalność: wszystkie Tryby: S/NS Liczba godzin/semestr 60/32 Wykłady: 60/32 Ćwiczenia: Laboratoria:

Bardziej szczegółowo

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów

Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS. Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Ekstrakt z Chińskich Daktyli TIENS Doskonałe odżywienie krwi i ukojenie nerwów Lekarze z Chin uważają, że owoce głożyny znane jako chińskie daktyle pomagają zachować sprawność, poprawiają odporność, wspomagają

Bardziej szczegółowo

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna Chemia kryminalistyczna Wykład 2 Metody fizykochemiczne 21.10.2014 Pytania i pomiary wykrycie obecności substancji wykazanie braku substancji identyfikacja substancji określenie stężenia substancji określenie

Bardziej szczegółowo

Przeciwutleniacze w Ŝywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne - praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Grajka

Przeciwutleniacze w Ŝywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne - praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Grajka Przeciwutleniacze w Ŝywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne - praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Grajka Spis treści Wstęp 1. Zagadnienia ogólne 1.1. Rodzaje aktywnych rodników

Bardziej szczegółowo