VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015. Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. Abstrakty"

Transkrypt

1 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty

2

3 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty Lublin 2015

4 VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju Abstrakty Lublin, marca 2015 roku Redakcja Monika Olszówka Kinga Kropiwiec Kamil Maciąg Projekt okładki Marcin Szklarczyk Copyright Monika Olszówka, Kinga Kropiwiec, Kamil Maciąg 2015 ISBN Druk z materiałów powierzonych DM Sorus Sp. z o.o. ul. Poplińskich 12A, Poznań tel. (61)

5 Komitet Naukowy: prof. dr hab. Barbara Surowska dr hab. prof. UP Marek Babicz prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał dr hab. Adam Choma dr inż. Kazimierz Drozd dr hab. inż. Agata Dudek prof. dr hab. Marzenna Dudzińska dr inż. Leszek Gardyński dr hab. Tadeusz Hejwowski dr n. med. Andrzej Jurkiewicz prof. dr hab. Grzegorz Litak dr inż. Jakub Matuszak prof. dr hab. Marek Molenda prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk dr n. hum. Piotr Romaniuk dr hab. inż. prof. PL Rafał Rusinek dr hab. inż. prof. PCz. Dariusz Rydz prof. dr hab. Kazimierz Trębacz prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk dr inż. Mariusz Walczak dr hab. inż. Kazimierz Wrotkowski dr hab. Jolanta Zdybel Politechnika Lubelska Przewodnicząca Komitetu Naukowego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Przewodniczący Komitetu Naukowego Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Politechnika Lubelska Politechnika Częstochowska Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ w Łęcznej Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Politechnika Lubelska Politechnika Częstochowska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6 Komitet Organizacyjny: Kamil Maciąg Monika Olszówka Kinga Kropiwiec Agata Pietraszek Mirosław Szala Karolina Kasprzak Edyta Cybul Elwira Cybul Damian Iwon Przemek Kutera Konrad Grzesiuk Łukasz Niebelski Piotr Wasiak Paweł Wideński Tomasz Woliński Emil Szcześniak Patrycja Wrońska Daniel Łukasik Edyta Kościołko Przemysław Matys Michał Szulżyk Mateusz Czarnecki Agata Kolek Wojciech Kępa Robert Karpiński Iwona Lenart-Zapalska Jacek Caban Karolina Beer-Lech Maciej Kowal Krzysztof Śledziewski Grzegorz Winiarski Krzysztof Bałękowski Magdalena Dworak-Czyżak Łukasz Czyżak Krzysztof Pietrzak Marta Marszałek-Grabska Agnieszka Michalak Paweł Chruściel Radosław Domański Paweł Goguł Anna Kozioł Maria Gołębiowska Anna Kowalczyk Ewelina Kozłowska Wioleta Kowalska Justyna Surówka Anna Wawruszak Sylwia Bilska Karolina Okła Adrian Cereszko Karol Kowalczyk Organizator główny: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ul. Głowackiego 35/348, Lublin tel NIP: REGON: KRS Współorganizatorzy: KN Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Koło Naukowe Technologii Materiałów, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska Koło Naukowe Drogowców i Mostowców, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

7 Spis treści: WYSTĄPIENIA GOŚCIE HONOROWI Aspekty inżynierskie i materiałowe w medycynie regeneracyjnej Wpływ metali ciężkich na metabolizm tkanki kostnej WYSTĄPIENIA USTNE - UCZESTNICY Adsorpcja białek na powierzchni tlenków mineralnych Adsorpcja kopolimerów blokowych zawierających łańcuch jonowego poliaminokwasu na powierzchni cząstek tlenków mineralnych Akumulacja wybranych metali ciężkich w organach słonecznika Helianthus annus L. wykorzystywanego jako roślina energetyczna Aminokwasowe neuroprzekaźniki zależne od przebiegu i dysfunkcji neurologicznej chorych na stwardnienie rozsiane (SM) Amyloidogeneza białka Tau Analiza kliniczna 5 przypadków ze stwardnieniem rozsianym Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego elementu typu dźwignia Analiza proteomiczna w badaniach przechowywanych krwinek czerwonych przyszłością transfuzjologii.. 30 Analiza wybranych właściwości powłok natryskiwanych cieplnie Analiza wyników leczenia operacyjnego pacjentów z guzem nerki operowanych w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej UM w Lublinie Analiza zagnieżdżeń (Nestedness) w badaniach nad zgrupowaniami stawonogów Analiza zmiany barwy ogórków gruntowych podczas procesu kwaszenia Antykoncepcja postkoitalna (tzw. antykoncepcja po stosunku, awaryjna) w opinii osób do 30 roku życia Ayahuasca szamańskie pnącze duchów czy atrakcja dla turystów? Badania eksperymentalne wpływu prędkości na siłę oporu modelu wiatrakowca Badania fraktograficzne zawiasu notebooka Badanie mechanizmu zanieczyszczenia roślin metalami i metaloidami drogą wychwytu dolistnego Badanie osiadania zespołu budynków na obszarze lessu lubelskiego Bioaerozol emitowany w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, jako istotny czynnik zagrożenia środowiska Budownictwo jako wypadkogenne środowisko pracy Budżet czasu wolnego młodzieży akademickiej Cechy epigenetyczne kości piętowej a stabilność stawu skokowego dolnego Celowe uprawy roślin energetycznych jako surowiec do produkcji peletu i brykietu Charakterystyka mikrostruktury i własności wybranych gatunków staliw Chorobliwa otyłość olbrzymi problem Czy smutek będzie zawsze? o zapalnej etiologii depresji Czy kobiety potrafią obiektywnie ocenić swoje zachowania żywieniowe i potrzebę ich modyfikacji w okresie ciąży Defekty przekaźnictwa serotoninergicznego w patogenezie zaburzeń ze spektrum autyzmu D-eficyt w etiopatogenezie cukrzycy Dodatki do żywności w Polsce, Japonii i Stanach Zjednoczonych Efektywność szkoleń z zakresu bhp jako czynnik jakości kształcenia Ekspresja interleukiny-27 w monononuklearach krwi obwodowej po ekspozycji na komórki niedrobnokomórkowego raka płuca Etyka zawodowa i jej rola w życiu publicznym Fosforylacja białka ZAP-70 w raku jasnokomórkowym nerki Gospodarka osadami ściekowymi w kontekście aktów prawnych HDL dobry czy zły cholesterol?

8 Helicobacter pylori skuteczna ochrona przed stwardnieniem rozsianym? Innowacje jako pryncypialna determinanta działalności gospodarczej we Francji pozaeuropejskiej Integracja działań w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Interdyscyplinarność kluczem w badaniach biomateriałów Komórki macierzyste w macicy świni próba ustalenia znaczników komórek macierzystych w organizmie modelowym Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Koncepcja Smart Manufaturing w zarządzaniu produkcją Konstytucyjna ochrona godności ludzkiej a kontrowersje związane z ustawą o bestiach punkt widzenia biegłego psychiatry Kooperacja receptorów PRR Leczenie chirurgiczne wybranych schorzeń opłucnej Leczenie objawowe w opiece paliatywnej Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów porównanie terapii standardowej z inhibitorem kinaz Janusowych Lekooporność szczepów Haemophilus influenzae izolowanych od pacjentów ambulatoryjnych z objawami infekcji górnych dróg oddechowych w świetle obecnych rekomendacji w antybiotykoterapii.. 71 Mechanizmy działania komórek inkt Medycyna w skali nano grafen Metoda HPLC-UV oznaczania mitotanu w osoczu krwi z przeznaczeniem do badań farmakokinetyki u ludzi Metoda sieciowania włókien kolagenowych w terapii schorzeń rogówki zastosowanie i skuteczność kliniczna Miejsce rolnictwa w gospodarce Francuskich Indii Zachodnich na przykładzie Gwadelupy i Martyniki Międzypokoleniowe porównanie parametrów stóp na podstawie plantogramów doniesienie wstępne Mięso i produkty mięsne jako źródło peptydów bioaktywnych krótkie sprawozdanie Mini-koliste plazmidowe DNA jako potencjalnie bezpieczne i wysoce efektywne wektory niewirusowe Migotanie przedsionków arytmia coraz częściej występująca i coraz lepiej leczona Modyfikowana uporządkowana mezoporowata krzemionka (SBA-15) jako efektywny sorbent jonów Pt(II) Molekularna identyfikacja syngenów Paramecium bursaria przy użyciu I podjednostki oksydazy cytochromowej (COI) jako markera Molekularny obraz raka płuca Monoterpeny co o nich wiemy? Nadpłytkowość problem nie tylko hematologiczny Napoje probiotyczne z soków owocowych i warzywnych Nawóz z odpadów Nowa broń w walce z cukrzycą i otyłością, czyli dwa oblicza hormonu szczęścia Nowe trendy w stosowaniu bakterii probiotycznych w żywności Ocena częstości występowania i analiza wybranych cech kliniczno-patomorfologicznych przypadkowo wykrytego raka stercza u pacjentów poddanych cystoprostatektomii Ocena nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej wśród dzieci szkół podstawowych w wieku 6-13 lat w mieście Piekary Śląskie Ocena sprawności funkcjonalnej u pacjentek po zabiegach operacyjnych z zakresu ginekologii onkologicznej Ocena wewnątrzkomórkowej syntezy IL-10 u chorych na raka jajnika Ocena wpływu płukanki LISTERINE na kolonizację Staphylococcus aureus ogólnie zdrowych osób dorosłych Ocena wybranych aspektów satysfakcji pacjentów z pobytu w szpitalu

9 Ocena wybranych parametrów immunologicznych w grupie chorych na raka krtani badanie wstępne Ocena zaburzeń potencji u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii z powodu raka stercza w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej UM w Lublinie Oddziaływanie zjawiska globalizacji na system ochrony zdrowia Ograniczone prawa rzeczowe Optymalizacja doboru układów skojarzonych studium przypadków Optymalizacja procesu izolacji biologicznie aktywnych flawonów z ziela Scutellaria alpina L. spp. supina z wykorzystaniem metody ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) Otrzymywanie jednowymiarowych nanokryształów ZnSe:Mn stabilizowanych etylenodiaminą w polu promieniowania mikrofalowego Oznaczanie cytrynianu sildenafilu (Viagra) metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej na stałej elektrodzie ołowiowej Oznaczanie nowego związku o działaniu przeciwdrgawkowym w różnych częściach mózgu myszy za pomocą SPE/HPLC/FL Oznaczanie wortioksetyny, nowego leku przeciwdepresyjnego, w surowicy i ślinie metodą HPLC Palenie tytoniu szkodliwość papierosów tradycyjnych i elektronicznych Piękno psychiczne współczesnych kobiet Początek ludzkiego życia jako dylemat moralno-prawny Podziały symetryczne i asymetryczne komórek macierzystych mechanizm i rola w etiologii chorób nowotworowych Poprawa właściwości użytkowych stopów aluminium-cynk na drodze obróbki w warunkach plazmochemicznych Porównanie plastikowych i metalowych protez żółciowych w leczeniu złośliwej żółtaczki mechanicznej113 Porównanie antybiotykooporności bakterii izolowanych z ran od pacjentów ambulatoryjnych w latach z obecnymi zaleceniami odnośnie antybiotykoterapii Porównanie oporności Moraxella catarrhalis na antybiotyki z obecnymi zaleceniami empirycznej terapii antybiotykowej zakażeń dróg oddechowych Porównanie skuteczności wybranych metod izolacji DNA z komórek raka piersi Porównanie wybranych metod identyfikacji mikroorganizmów w analizie mikrobiologicznej mięsa Postępowanie fizjoterapeutyczne w nadmiernej ruchomości stawów Poziom wiedzy i stosowanej profilaktyki na temat osteoporozy wśród kobiet po 50 roku życia Poziom wiedzy na temat zaburzeń odżywiania w wybranych grupach populacyjnych Prawna ochrona godności pacjenta psychiatrycznego, a ochrona zdrowia psychicznego w Polsce Prefiksacja czasownikowa w oparciu o dane Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego Przegląd nowych markerów predykcji retinopatii cukrzycowej Przemiana serca w liturgii Przydatność oceny autofluorescencji w badaniu endoskopowym we wstępnej ocenie guzów dwunastnicy Pseudomonas aeruginosa patogen w ochronie środowiska Rak jajnika diagnoza kliniczna a wynik badania histopatologicznego Regulacja pobierania pokarmu Rola cukrzycy w występowaniu i przebiegu raka nerki Rola reaktywnych form tlenu w komórce roślinnej Rola transporterów ABC w translokacji ftalocyjanin w komórkach nowotworowych Rusztowania tkankowe do regeneracji tkanki kostnej Sekrecyjna funkcja tkanki tłuszczowej białej i jej implikacje dla organizmu Skutki uboczne materiałów stosowanych we współczesnej protetyce stomatologicznej na przykładzie materiałów odbudowujących i środków do wybielania zębów Stopień rozpoznawalności polskich znaków pieniężnych przez ich użytkowników

10 Stwardnienie rozsiane - opis przypadku Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji Sztuczna zastawka żylna problemy konstrukcyjne Tabaka w Polsce skala zjawiska i jego wpływ na stan ludzkiego zdrowia. Badanie populacyjne w społeczności polskich internautów Talidomid prowadzi do apoptozy komórek ostrej białaczki szpikowej Technologie informacyjno komunikacyjne w kształceniu podstawowym na przykładzie wybranych szkół z województwa lubelskiego Terapeutyczne zastosowanie wybranych inhibitorów deacetylaz histonów Toksyny killerowe Toksyny z jadu pająków i ich zastosowanie jako insektycydów Trudna przyjaźń? Współpraca posłów sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej z posłami do Parlamentu Europejskiego Truskawka ananasowa (Fragaria x ananassa) roślinny materiał badawczy Wiedza na temat resuscytacji krążeniowo oddechowej wśród pracowników Huty Stalowa Wola Wieloogniskowa neuropatia ruchowa opis przypadku Wizerunek medialny głów państw na łamach prasy opiniotwórczej - na przykładzie Bronisława Komorowskiego i Francoisa Hollande'a Własności stanu nadprzewodzącego skompresowanej siarki w fazie β-po Właściwości zwilżające materiałów polimerowych Wpływ boru na własności magnetyczne amorficznego stopu na bazie żelaza Wpływ form użytkowania maszyn rolniczych na dochodowość gospodarstw rolnych Wpływ inhibitorów kinaz tyrozynowych stosowanych w leczeniu raka nerki na zaburzenia cukrzycowe Wpływ komendy Wyprostuj się na przebieg osi ciała doniesienie wstępne Wpływ mikroplastików na rozwój ekosystemów wodnych Wpływ odmiany winorośli na zawartość fruktozy, glukozy i sacharozy w owocach Vitis vinifera l. z uprawy na podkarpaciu Wpływ polifosforanów na aktywację kaskady krzepnięcia krwi i strukturę włóknika Wpływ reklamy na decyzje konsumenta Wpływ techniki aproksymacji na poprawę czucia głębokiego mierzonego za pomocą kątomierza elektronicznego doniesienie wstępne Współczesne zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży jako wyzwania zdrowia publicznego Wstęp do analizy galasów powstałych na trzcinie pospolitej Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud w wyniku oddziaływań Lipara pullitarsis Doskočil & Chvála (Diptera, Chloropidae) Wstępna próba klasyfikacji jakości wód powierzchniowych oczka śródpolnego Wstępne wyniki ekspedycji entomologicznej Tadżykistan 2014 chrząszcze (Coleoptera) Wybrane właściwości gleby po zastosowaniu biowęgla Wykorzystanie mikroorganizmów do ograniczania mikotoksyn w żywności i paszach Wypalenie zawodowe a empatia u osób pracujących w służbie zdrowia Występowanie depresji poudarowej, a poziom stresu oksydacyjnego u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu Występowanie i rola kryształów szczawianu wapnia u roślin okrytonasiennych na przykładzie Tinantia anomala (Torr.) C.B. Clarke Występowanie sóweczki i innych gatunków sów na terenie Pogórza Przemyskiego Wyznaczanie ogólnego środka ciężkości ciała człowieka przy użyciu środowiska programu Matlab do przyszłych zastosowań biomedycznych Wzrost ekspresji WSX-1 na limfocytach pęcherzykowych (ang. Alveolar Lymphocytes, AL) u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (ang. non-small cel lung cancer, NSCLC) potwierdza silną przeciwnowotworową aktywność Interleukiny 27 (IL-27)

11 Zagrożenia związane z zastosowaniem nanomateriałów w medycynie Zastosowanie atmosfery wzbogaconej ozonem w celu zwiększenia trwałości przechowalniczej Borówki Amerykańskiej (Vaccinium corymbosum L.) w warunkach pokojowych Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej Zastosowanie mikroperymetrii oraz badania poczucia kontrastu u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej Złożoność mikroorganizmów ryzosferowych i ich wpływ na wzrost roślin Zmienność w sekwencji genu GPX1 między człowiekiem, a zwierzętami modelowymi POSTERY NAUKOWE - UCZESTNICY Adsorpcyjne woltamperometryczne procedury oznaczania śladowych ilości ti(iv) z wykorzystaniem różnych czynników kompleksujących Aktywność biologiczna aminowych pochodnych 1,2,4-triazolu Aktywność biologiczna wybranych laktonów Alginian sodu jako nośnik stosowany w procesie immobilizacji Analiza przydatności dwóch sond pomiarowych do oznaczania parametrów tekstury wybranych przetworów mięsnych Analiza skuteczności wybranych preparatów do bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych i pestycydów Antyoksydanty roślinne, jako radioprotektory Aplikacje materiałów polimerowych w medycynie Badania doświadczalne biozgodności tkankowej polimerów Badanie ekspresji genów kluczem do poznania funkcjonalności organizmów porównanie metod wysokoprzepustowych Badanie wytrzymałości na rozciąganie drutu ortodontycznego po procesie kształtowania Białka prionowe Bioaktywne właściwości hydrolizatów otrzymanych z wybranych gatunków owadów jadalnych Biodegradacja CMC przez promieniowce wyizolowane z materiałów słomiastych z przeznaczeniem do wykorzystania w biogazowni Biofilm w przemyśle spożywczym Biosorpcja jako alternatywna metoda usuwania jonów metali ze środowiska Budowa i funkcje kojca porodowego w aspekcie dobrostanu loch i prosiąt Budowa morfologiczna ziaren pyłku truskawki Fragaria x ananassa cv. Mount Everest Ceruloplazmina białko ostrej fazy o właściwościach antyoksydacyjnych Chromosom Y w badaniach z zakresu genetyki sądowej Cytostatyki w walce z nowotworami Czy edukacja żywieniowa wśród uczniów szkół podstawowych jest istotna? Czynniki wpływające na zawartość olejku eterycznego w zielu tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) Efekty podawania β-hydroksy-β-metylomaślanu ciężarnej samicy na rozwój jej potomstwa u różnych gatunków Efektywność stosowania w dawkach pokarmowych ziół w różnych postaciach u bydła Ekstrakcja aromatycznych związków roślinnych Endosymbionty Acanthamoeba spp Epidemiologia wirusa grypy i główne pandemie grypy w XX i XXI wieku Farmaceutyki w środowisku sulfametoksazol Fotouczulacze w walce z infekcjami Genetyczna kontrola syntezy egzopolisacharydów na przykładzie Sinorhizobium meliloti oraz Rhizobium leguminosarum

12 Genotypy wirusa HCV w populacji pacjentów zakwalifikowanych do leczenia przy zastosowaniu etiotropowej terapii antywirusowej Glukokizazy i fosfofruktokinazy zależne od ADP - alternatywna droga glikolizy Inhibitory apoptozy z rodziny IAP i ich zastosowanie kliniczne Jak spostrzegamy świat, a jaki jest on w rzeczywistości? poszukiwanie odpowiedzi w oparciu o poznawcze podejście do osobowości człowieka Jasmoniany: fitohormony jako leki przeciwnowotworowe Jedno- i trójpasmowe równania Eliashberga w wodorze i związku CaC Jednoetapowa synteza i funkcjonalizacja grafenu Jeszcze kara czy już przemoc jako instrument wychowania małego dziecka Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa Willd.) roślina o niezwykłych właściwościach odżywczych Kupieckie tradycje miasta przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina Leczniczy potencjał koniczyn wpływ na wybrane składniki układu hemostazy in vitro Lipid A ważny składnik lipopolisacharydu L-karnityna funkcje biologiczne i jej udział w wybranych pokarmach Metody pobierania i analizy zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza Mirakulina białko zmieniające smak Mitochondrialne DNA Mleko kobiece z banku mleka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych Modulacja naprawy DNA w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc przez funkcjonalizowane węglowodany Możliwości terapeutycznego działania 1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny w zwierzęcym modelu depresji Możliwość zastosowania Azolla filiculoides do remediacji metali ciężkich Nanocząsteczki w terapii przeciwnowotworowej Napawanie i natryskiwanie jako technologie naprawy i regeneracji części maszyn Naturalne polimery zewnątrzkomórkowe źródła i synteza Naturalne źródła lakazy stosowanej w procesach przemysłowych Nawożenie roślin uprawnych pofermentem z biogazowni rolniczej Nikotyna jako modulator aktywności aminopeptydazy alaninowej i aminopeptydazy leucynowej w wątrobie i nerkach myszy Nowe stanowiska bogatkowatych (Coleoptera: Buprestidae) w Beskidzie Wschodnim Nutrigenomika i nutrigenetyka w hodowli trzody chlewnej Objawy oczne w chorobach mitochondrialnych Oblot przez owady i system reprodukcyjny słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) Ocena składu ilościowego drobnoustrojów i niektórych aktywności enzymatycznych pleśni występujących na korzeniach przechowywanej marchwi z dwóch różnych systemów uprawy Ocena zawartości wybranych metali ciężkich w próbkach polskich miodów Opis stanu nadprzewodzącego w miedzianach w ramach formalizmu Eliashberga Optymalizacja hodowli komórek produkujących przeciwciała w bioreaktorze Otyłość jako jeden z czynników ryzyka wystąpienia miażdżycy Peptydy antymikrobiologiczne płazów nowych rodzaj leków Plejotropowe efekty braku CuZnSOD w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae Porównanie aktywności antyoksydacyjnej i przeciwgrzybicznej trzech rodzajów herbat liściastych pochodzących ze sprzedaży detalicznej Porównanie wartości biologicznej kwiatów jeżowki purpurowej (Echinacea purpurea L.) i titoni okrągłolistnej (Tithonia rotundifolia Mill.) Porównanie wybranych właściwości diod elektroluminescencyjnych

13 Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z rolnictwa ekologicznego i produkcji konwencjonalnej Potępienie czy współczucie? Atrybucyjna teoria reakcji na piętno Preferencje typu kultury organizacyjnej u przedstawicieli różnych generacji Probiotyki co o nich wiemy? Proces izolacji lotnych komponentów olejku geraniowego i eukaliptusowego metodą SPE Prolaktyna hormon wszechstronny Próba wykorzystania olejków eterycznych do maskowania uciążliwych zapachów w oczyszczalni ścieków Pseudozboża jako alternatywa dla najbardziej rozpowszechnionych roślin zbożowych charakterystyka wybranych gatunków Psychologiczne kryteria selekcji kandydatów na astronautów Receptory GPR17 nadzieją na zwiększenie skuteczności terapii chorób neurodegeneracyjnych Regionalne zróżnicowanie dochodowości gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej Rola flory bakteryjnej jelit w rozwoju otyłości Roślinne inhibitory enzymów proteolitycznych i ich wybrane właściwości Rutynowe i alternatywne materiały biologiczne w pośmiertnej diagnostyce toksykologicznej Składniki bioaktywne w paszach i żywności Spontaniczna aktywacja i reaktywność płytek krwi u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi tarczycy Stosunek Ruchu Narodowego do Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle doniesień medialnych Strategie radzenia sobie ze stresem a zespół przewlekłego zmęczenia w stwardnieniu rozsianym Struktura diatomitu Terapia bakteriofagowa historia i perspektywy Terapia genowa X-SCID Transport wyrobów zawierających azbest Węglowodany w terapii łączonej z cisplatyną w komórkach raka szyjki macicy Własności bakteryjnych egzopolisacharydów oraz ich biotechnologiczne zastosowania Właściwości chemiczne wybranych gleb doliny rzeki Iny Właściwości przetwórcze i cieplne polipropylenu modyfikowanego proszkowym napełniaczem metalicznym Właściwości stanu nadprzewodzącego w miedzianach domieszkowanych elektronami Wpływ alkoholi krótkołańcuchowych na właściwości objętościowe klasycznych surfaktantów Wpływ BPO na termiczny proces sieciowania Si-PSA Wpływ czynnego palenia tytoniu na wartości ciśnienia tętniczego w populacji Lublina Wpływ diety na występowanie raka piersi Wpływ fazy przedanalitycznej na wynik badania laboratoryjnego Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne roślin C Wpływ jonów metali ciężkich na symbiozę roślin motylkowatych z bakteriami wiążącymi azot Wpływ kwaru retinowego na odpowiedź komórek nabłonka barwnikowego siatkówki na stres oksydacyjny Wpływ likopenu na zdrowie człowieka Wpływ płukanki kwasem octowym i cytrynowym na zmniejszenie skażenia mikrobiologicznego warzyw w produkcji żywności minimalnie przetworzonej Wpływ POSS i innych związków krzemu na właściwości termiczne termoplastycznego poliuretanu elastomerowego Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyko-chemiczne gleby

14 Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na indukcję tkanki kalusowej i morfogenezę dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.) Wpływ światła zielonego na aktywność lakazy w kulturach Trametes versicolor w warunkach zahamowania funkcji proteasomów Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych Współczesne trendy w opakowalnictwie żywności opakowania aktywne i inteligentne Wtórne tworzywa polimerowe o strukturze komórkowej Wybrane zachowania młodych kobiet różnych narodowości w zakresie profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych Wygaszanie fluorescencji pirenu w roztworach surfaktantu niejonowego Wykorzystanie i właściwości prozdrowotne pszenicy orkisz (Triticum Spelta L.) Wykorzystanie metod numerycznych do analizy zjawisk fizycznych procesu HPT w stopie aluminium Wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo w wodorze Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania Zależność wartości ciśnienia tętniczego krwi od wieku w populacji Lublina Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Zamość - przemiany miasta idealnego w ostatnim XX-leciu Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ołowiem Zastosowanie 1-fenylo-2,6-dihydro-imidazo[1,5-c]chinazolin-3,5-dionu w syntezie organicznej Zastosowanie antocyjanów w przemyśle spożywczym Zastosowanie błonkowej elektrody ołowiowej pokrytej Nafionem w oznaczeniach woltamperometrycznych paracetamolu Zastosowanie polimerów w stomatologii Zastosowanie spektroskopi ramanowskiej w badaniach kinetyki polimeryzacji wolnorodnikowej Zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w mleku krów różnych ras Zespół post-polio Zmiany dochodowości gospodarstw zajmujących się produkcją trzody chlewnej w Polsce i Unii Europejskiej Zmiany morfologiczne i fizjologiczne w protoplastach Candida albicans w wyniku działania amfoterycyny B Zmiany morfologiczne krwinek czerwonych przeznaczonych do transfuzji zachodzące podczas ich przechowywania w warunkach in vitro Zmiany wybranych parametrów jakości mięsa drobiowego w zależności od czasu po uboju Znaczenie zmienności genetycznej mirna w nowotworach głowy i szyi Zrozumienie regulacji białek metalotionein - identyfikacja słabego miejsca wiązania jonu Zn(II) Związki polifenolowe w najnowszych badaniach Żywienie świń na mokro nowoczesna technologia Indeks autorów

15 WYSTĄPIENIA - GOŚCIE HONOROWI

16

17 Aspekty inżynierskie i materiałowe w medycynie regeneracyjnej Prof. dr hab. Barbara Surowska, Katedra Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska Medycyna regeneracyjna, a w tym inżynieria tkankowa, to interdyscyplinarne działania naukowe łączące głównie nauki medyczne, biologiczne i inżynierię materiałową. Gwałtowny rozwój implantologii nastąpił wraz z opracowaniem nowoczesnych biokompatybilnych materiałów bioobojętnych i bioaktywnych oraz rozwojem metod inżynierii powierzchni. Zaawansowane metody badań w obszarze inżynierii materiałowej pozwoliły na zoptymalizowanie konstrukcji implantów oraz ich struktury, zwłaszcza warstwy wierzchniej, umożliwiając biostymulację wzrostu tkanki w kontakcie z biomateriałem. Kolejne wyzwanie to opracowanie biokompatybilnych rusztowań (scaffoldów) dla inżynierii tkankowej. Głównym celem inżynierii tkankowej jest otrzymanie materiału biologicznego, dzięki któremu możliwe będzie zastąpienie, przywrócenie lub podtrzymanie podstawowych funkcji uszkodzonych tkanek bądź całych narządów. Materiał ten powinien posiadać strukturę biochemiczną w pełni przypominającą tkankę naturalną oraz porównywalne specyficzne właściwościami mechaniczne. Komórki hodowane w warunkach in vitro muszą zintegrować się z rusztowaniem, stanowiącym fizyczne podłoże i regulującym procesy proliferacji oraz różnicowania. Podstawowa grupa scaffoldów to biomateriały syntetyczne bioaktywne i równocześnie bioresorbowalne. Muszą one cechować się bardzo wysoką biokompatybilnością a szybkość ich resorpcji musi być dopasowana do szybkości procesu regeneracji tkanki w organizmie. Pod względem struktury biomateriały te muszą być porowate lub tworzyć układ szkieletowy, by następowało przyleganie komórek, przepływ aktywnych biologicznie substancji, wzrost naczyń krwionośnych a więc żeby prawidłowo zachodziły funkcje życiowe w obrębie nowej tkanki. Scaffold pełni nie tylko rolę podłoża dla komórek ale także spełnia funkcje mechaniczne do czasu zakończenia regeneracji tkanki. Dlatego przy projektowaniu biomateriału i jego architektury istotne są właściwości mechaniczne i ich stabilność/zmienność w czasie pełnienia funkcji rusztowania biodegradowalnego. Podstawową grupą biomateriałów na scaffoldy są bioresorbowalne tworzywa polimerowe, syntetyczne lub pochodzenia naturalnego. Uzyskanie właściwości mechanicznych stosownych do pełnionej funkcji biomechanicznej oraz bioaktywność realizuje się wytwarzając kompozyty polimer-ceramika. Jest to obecnie najintensywniej badana i najszybciej rozwijająca się grupa zaawansowanych materiałów funkcjonalnych dla medycyny. W prezentacji pokazane będą wybrane materiały już stosowane jako bioresorbowalne scaffoldy oraz te, które przy obecnym stanie wiedzy mają szansę zastosowania w inżynierii tkankowej. Regenerative medicine, including tissue engineering, it is an interdisciplinary research activities mainly linking medical sciences, biology and materials engineering. The rapid development of implantology occurred with the development of modern biocompatible bioinert and bioactive materials and with the development of surface engineering methods. Advanced methods of research in materials engineering made it possible to optimize the design and structure of the implants, especially the top layer, allowing biostimulation of tissue growth in contact with the biomaterial. The next challenge is the development of biocompatible scaffolds for tissue engineering. The main goal of tissue engineering is to obtain biological material, which makes it possible to replace, restore or maintain the basic functions of the damaged tissues or whole organs. The biochemical structure of this material should resemble the natural tissue and the mechanical properties should be comparable with it. Cells were cultured in vitro must be integrated into the scaffold, which constitutes the physical medium and regulates the proliferation and differentiation processes. The basic group of scaffolds are synthetic biomaterials both bioactive and bioresorbable. They must be characterized by high biocompatibility and their rate of resorption must be matched to the rate of regeneration of tissue in the body. In terms of the structure of these biomaterials must be porous or to form a skeleton, followed by cell adhesion, movement of biologically active substances, growth of blood vessels and thus to properly overlap with vital functions within the new 17

18 tissue. Scaffold not only acts as the substrate to the cells but also meets the mechanical functions until the end of the regeneration of tissue. Therefore, the mechanical properties and their stability/variability during the function of the biodegradable scaffold are important in the design and manufacturing of the biomaterial. The main group of biomaterials for scaffolds are bioresorbable polymer materials, synthetic or natural origin. Obtaining mechanical properties appropriate to their biomechanical function and bioactivity are realized by producing polymer-ceramic composites. It is currently the most intensively studied and fastest-growing group of advanced functional materials for medicine. In the presentation selected materials already being used as bioresorbable scaffolds, and those in the present state of knowledge are likely to use in tissue engineering will be shown. Wpływ metali ciężkich na metabolizm tkanki kostnej 1 Andrzej Jurkiewicz, 2 Danuta Wiechuła, 3 Krzysztof Loska 1 Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ w Łęcznej 2 Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny Ś.A,M 3 Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska Postępująca industrializacja i wzrost zanieczyszczenia środowiska powoduje wzrost zawartości metali wnikających do organizmu. Odzwierciedleniem tego jest wzrost zawartości metali ciężkich w organizmie człowieka, w tym także w kościach, które stanowią pulę wolnej wymiany metali w organizmie. Niektóre metale ciężkie, jak cynk, miedź, mangan, są pierwiastkami niezbędnymi do prawidłowej przemiany materii. Są również koenzymami specyficznych enzymów biorących udział w procesach zachodzących w kościach. Natomiast inne metale wywierają negatywny wpływ na jakość tkanki kostnej. Nadmierne zwiększenie poziomu zarówno niezbędnych jak i toksycznych metali w kościach może prowadzić do zaburzeń metabolizmu tkanki kostnej. Zmiana zawartości poszczególnych metali ciężkich ma istotny wpływ na strukturę a za tym idzie na właściwości mechaniczne tkanki kostnej. Szczególnie niebezpieczne jest zwiększanie ilości kadmu odkładanego w kościach. Uszkodzenia kości w wyniku zwiększenia zawartości kadmu są spowodowane przez: zakłócenie aktywacji witaminy D w nerkach, zredukowanie aktywności hydroksylacji 25-hydrokalcyrerolu do 1,25-dihydrokalcyferolu, zmniejszenie ekskrecji kadmu z moczem, redukcję absorpcji wapnia z jelit, zakłócenie wbudowywania wapnia do komórek kości oraz zaburzenie produkcji kolagenu w komórkach kości. Poza czynnikami niemodyfikowalnymi tj. zanieczyszczenia środowiska, wiek, płeć, wpływ na zawartość metali ciężkich w tkance kostnej mają czynniki tj. palenie papierosów. W toku badań udowodniono że palenie papierosów w sposób istotny zwiększa stężenie toksycznych metali ciężkich w organizmie człowieka. Niniejsza praca opisuje zależności pomiędzy zawartością metali ciężkich a ich wpływem na jakość tkanki kostnej. Dodatkowo, badacze zwrócili uwagę na istotny wpływ palenia papierosów na zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej. Effect of heavy metal concentration on bone metabolism. Progressive industrialisation and enviroment pollution trigger increase of amount of heavy metal organism intake. Reflection of this is growth of heavy metal concentration in human body. Human bones, in which metal turnover occurs in human body, are extremely sensitive to metal concentration changes. Some metals such as zinc, copper, mangan are elements necessary for normal metabolism. Moreover, these metals act as coenzymes taking part in variety of processes that occur in bones. However, some metals have a destructive effect on bone quality. Excessive concentration of both necessary and toxic metals may lead to bone metabolism disturbances. The change of concentration of different heavy metals have a significant impact on bone structure. Therefore it modifies mechanical properties of bone tissue. Particularly dangerous is increase of cadmium bone concentration. Bone destruction due to cadmium level rise is mainly caused by: disturbing activation of vitamin D in kidneys, reduction of hydroxylation 25 18

19 hydroxycalciferol into 1,25 dihydroxycalciferol, decrease of cadmium excretion with urine, reduction of calcium absorption in intestines, disturbances of bone mineralization and collagen synthesis. Impact on heavy metal concentration have determined factors such as pollution, se, age as well as modifiable factors including smoking. It is proven that smoking significantly rises concentration of toxic heavy metals in human body. The study describes link between heavy metal concentration and its influence on bone tissue quality. Moreover, researchers focused their attention on significant impact of smoking on disturbances in bone metabolism. 19

20

Konferencja. ferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Kon

Konferencja. ferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Kon IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica ferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Ko Dietetyki Congressus

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora

SZKOŁY ZIMOWEJ. dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW SZKOŁY ZIMOWEJ dla doktorantów oraz pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego doktora organizowanej w związku z realizacją projektu pn. Innowacyjne metody wykorzystania

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 14 17 czerwiec 2007 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

PL0002304 INIS-PL-0008' .-ma. \.\ i. Bl/iLYSTUiL ih"-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6

PL0002304 INIS-PL-0008' .-ma. \.\ i. Bl/iLYSTUiL ih-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6 INIS-PL-0008' PL0002304.-ma \.\ i Bl/iLYSTUiL ih"-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6 PERKIN ELMER Applied Biosystems PCR amplifikatory DNA termostabilne polimerazy DNA zestawy odczynników akcesoria GeneAmp

Bardziej szczegółowo

Farmaceutyczny. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.info.pl. Cena 24,50 zł ISSN 1425-5073. Hepcydyna hormon regulujący gospodarkę żelaza

Farmaceutyczny. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.info.pl. Cena 24,50 zł ISSN 1425-5073. Hepcydyna hormon regulujący gospodarkę żelaza copyright 2009 Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego ISSN 1425-5073 Farmaceutyczny www.fpn.info.pl Cena 24,50 zł PISMO POD PATRONATEM Przegląd WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU Naukowy MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010

spis treści Warto wiedzieć IN VITRO EXPLORER przegląd medycyny laboratoryjnej zeszyt 1 (10) 2010 spis treści 3 Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz 9 Grelina czyli przez

Bardziej szczegółowo

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine

Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine Czasopismo Journal Instytutu Medycyny Pracy of Institute of Occupational Medicine i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu and Environmental Health in Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Małgorzata Sęczkowska REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA REDAKCYJNA: prof. dr hab. n. zoot. Bogusław Makarski dr hab.

Bardziej szczegółowo

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej U n i w e r s y t e t R o l n i c z y i m. H u g o n a K o ł ł ą t a j a w K r a k o w i e Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt I n s t y t u t Z o o t e c h n i k i Państwowy Instytut Badawczy Badania

Bardziej szczegółowo

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2015 IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Wrocław, 18-19 kwietnia 2015 Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego HARMONOGRAM KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej 1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH 2 / ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY 2

POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY POSTĘPY TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH 2 / ADVANCES IN BIOMEDICAL TECHNOLOGY 2 Projekt jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz budżetu RP Wydanie książki w części sponsorował również bank PKO BP

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE Międzynarodowe forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science MATERIAŁY KONFERENCYJNE KRAKÓW, 17 PAŹDZIERNIKA 2012 ADRES Silvermedia Sp. z o.o., Buma Square Business Park, Wadowicka 6, 30-415 Krakow,

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej

II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej II Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Kwiecień 16 18.04.2012; Rogów Polska ISBN 978-83-7283-490-4 Dział Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych 90-924 Łódź, ul.wólczańska 223 tel.:(42) 631-20-87 tel./fax. (42)

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny. Monografie pod redakcją Eugeniusza R.

Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny. Monografie pod redakcją Eugeniusza R. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-wschodniej Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt Nowe możliwości zastosowania ekstraktu z liści lucerny Monografie pod redakcją Eugeniusza R. Greli Lublin Sandomierz

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE Flavonoids and their application

FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE Flavonoids and their application Materiały X Jubileuszowej Konferencji Materials of the X Jubilee Conference FLAWONOIDY I ICH ZASTOSOWANIE Flavonoids and their application Streszczenia Abstracts RZESZÓW - ŁAŃCUT 2014 Organizatorzy Zakład

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO... 2 KIS 1. TECHNOLOGIE INŻYNIERII MEDYCZNEJ, W TYM BIOTECHNOLOGIE MEDYCZNE... 2 KIS 2. DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ORAZ W MEDYCYNIE

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession'06. III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. ddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession'06 III Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 19 maja 2006 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez autorów,

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

ŻYWNOŚĆ A BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN XI Konferencja Naukowa z cyklu

Bardziej szczegółowo