I E G ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl"

Transkrypt

1 W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN NUMER 6 (212) CZERWIEC WROCŁAW LEGNICA

2 W NUMERZE...str. INFORMACJE NASZE ŚWIĘTO Listy gratulacyjne...5 Wizyta w Ścinawie...9 PREWENCJA Ostatnia część Kodeksu Etyki Pielęgniarstwo Choroba Alzheimera...10 Refleksje o starości...11 Przeciw przemocy...14 Odżywianie na OIT...15 Nanomedycyna...18 POŁOŻNICTWO Ból porodowy...21 PROBLEMY PRAWNE Odpowiada Inspektor Pracy...23 Medycyna Pracy...24 PAMIĘĆ I SERCE Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, e mail: tel , , tel/fax Konto Izby: (NOWE) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO, na który należy przekazywać składki członkowskie: Bank PEKAO S.A. O/Wrocław GODZINY PRACY BIURA Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych SEKRETARIAT I KSIĘGOWOŚĆ poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do a w piątek do BIURO EWIDENCJI (wydaje, wymienia pra wo wykonywania zawodu) poniedziałek nieczynne dla petentów wtorek środa czwartek piątek KASA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek... NIECZYNNA BIBLIOTEKA wtorki... od 14 do 17 piątki... od 9 do 14 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Informacja w Biurze Izby PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Informacja w Biurze Izby DYŻURY RADCY PRAWNEGO poniedziałki 14 16; środa (mgr E. Stasiak); KASA A POŻYCZKOWA O PRZY DOIPIP I P Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 Nr: Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej można uzyskać w czasie dyżuru w środy od do telefonicznie lub osobiście KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ I NIE UDZIELA INFORMACJI W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i po łoż nych okręgu wrocławskiego i le gnic kie go. (www.doipip.wroc.pl) Wydawca: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po łoż nych we Wro cła wiu. Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska Anna Szafran Dorota Pietrzak Mariola Górny Włodziwoj Sawicki Władysława Głowacz Grażyna Majewska-Kaźmierczak Beata Łabowicz Redakcja, redakcja techniczna, skład, korekta, grafika i przygotowanie do druku Włodziwoj Sa wic ki Konsultacja polonistyczna mgr Katarzyna Sawicka Materiałów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca, w tek stach pu bli ko wa nych za strzega so bie pra wo skró tów, zmian ty tu łów oraz po pra wek sty li stycz no ję zy ko wych. Artykuły, listy, uwagi i inną ko re spon den cję prosimy nadsyłać na adres re dak cji: Dolnośląska Okrę go wa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wro cła wiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wro cław, fax e mail: REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ I REKLAM I TEK STÓW SPONSOROWANYCH DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY W KRAJU I ZA GRA NI CĄ UWAGA: Nie przyjmujemy do pu bli ka cji tekstów przekazywanych telefonicznie! Nasza okładka: i zdjęcia z uroczystości fot. Bożena Bedryk Numer za mknię to r. Do druku przygotowano r. Nakład 3500 egz. Pismo nieodpłatnie rozprowadzane wśród członków Samorządu Pielęgniarek i Po łoż nych. Druk ABIS Wszystkie artykuły (i nie tylko) na str.

3 Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy! Jak co roku, czerwiec otwiera radosny Dzień Dziecka, pełen szczęścia i nadziei. Powtarzamy z dumą, że wszystkie dzieci są nasze i otwieramy szeroko ramiona do maluchów, chcących się do nas przytulić. Na wszelkie odruchy dziatwy reagujemy spontanicznie, najczęściej pełni optymizmu. Wierzymy, że w każdym najmłodszym członku naszej społeczności kryją się pokłady dobra, miłości, a liczne talenty czekają na swoje odkrycie. Kwiaty dzieciństwa są słodkie, pachnące niewinnością, pełne ufności i nieśmiałości. Po latach z dzieciństwa zostają wspomnienia, czasem jakieś zapomniane zdjęcie, czasem pożółkły list czy laurka. Dorastając dzieci, uczą swoich rodziców cierpliwości, wyrozumiałości i umiejętności zawierania kompromisów. Liczne przygody, jakie przeżywają dorośli w ponownym kontakcie ze szkołą, studiami i pierwszymi związkami potomstwa, uświadamiają każdemu, że czas nie stoi w miejscu, tylko wciąż dąży do swego nieznanego nam celu. Aż w końcu nadchodzi dzień ostatni, gdy rodzice zamieniają się z dziećmi swoimi rolami, gdy oni potrzebują pomocy do tych, których wychowali. Jak potoczą się losy ludzi starych zależy w dużym stopniu od czasu poświęconego w przeszłości dzieciom, od stanu zdrowia, od stanu umysłu. Czy będziemy się cieszyć spokojną jesienią życia, czy też będzie to okres samotności, odrzucenia i niepokoju wobec nadchodzącej śmierci? Owe nieco egzystencjalne rozważania o przemijaniu, dzieciństwie i starości są ściśle związane z artykułami, jakie proponujemy Państwu w niniejszym numerze biuletynu. I choć tematyka dziecięca została pominięta, w sprawach dotyczących położnych, możemy przeczytać momencie ważnych nie tylko dla kobiety ciężarnej, ale dla każdego. Omawianym tematem jest sprawa bólu przy porodzie. Zaś sporą część biuletynu wypełnią problemy ludzi z chorobą wieku starszego choroba Alzheimera. Dotknięci nią ludzie wymagają specjalnej pielęgnacji i opieki, często muszą przebywać w ośrodkach specjalistycznych. Warto również zagłębić się w lekturę artykułu mówiącego o przyszłości medycyny. Nanotechnologia to temat coraz częściej obecny w naszej codzienności. Jej elementy odgrywają bardzo ważną rolę w diagnostyce medycznej, a przyrządy jakimi posługują się specjaliści, budzą podziw i zdumienie. Na naszych oczach spełniają się marzenia twórców literatury science-ficthion. Jednakże nie każdy marzy tylko o przyszłości. Są tacy, którym bliskie są tradycje, wartości i tradycyjne symbole, często świadczące o przynależności do jakiejś grupy czy stanu społecznego. Takim osobom dedykujemy sprawozdanie z uroczystości poświęcenia Sztandaru DOIPiP. Nowy element naszej Izby staje się jednocześnie łącznikiem z tradycją i historią, bowiem zawsze ludzie pragnęli zaznaczyć swoją obecność poprzez proporcje, flagi i sztandary. Nasz dolnośląski proporzec jest jak powiedziała Przewodnicząca DORPiP Urszula Olechowska: symbolem samorządności, samodzielności, dumy zawodowej. Narodziny i starość, nowoczesność i tradycja to sprawy odległe, lecz zebrane w jednym biuletynie. Mamy nadzieję, że każdy Czytelnik odnajdzie tu coś dla siebie. Redakcja CURRICULUM VITAE Dzieciństwa mego blady, niezaradny kwiat Osłaniały pieszczące, cieplarniane cienie. Nieśmiałe i lękliwe było me spojrzenie I stawiając krok cudzych czepiałem się szat. Młodość ma pierwsze skrzydła swe wysłała w świat, Kiedy nad wiosnę milsze zdały się jesienie. Więc kochałem milczenie, wspomnienie, westchnienie I plotłem chmurom wieńce z swych kwietniowych lat. Dopiero od posągów, od drzew i od trawy, Z którymi żyłem długo wśród dalekich dróg, Nauczyłem się prostej, pogodnej postawy. I kiedym, stary smutku dom zburzywszy w gruzy, Uczynił z siebie jeno wschodom słońca próg, Rozumie mnie me serce i kochają Muzy. Leopold Staff

4 Informacje Informacje Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych TO NASZE ŚWIĘTO I NASZ SZTANDAR Za pielęgniarki i położne, aby Bóg dopomagał im w ciężkiej służbie drogiemu człowiekowi, a rodziny były dla nich wsparciem. Za położne, które są świadkami narodzin życia, by stały się strażniczkami życia poczętego, tak jak św. Joanna Beretta Molla, niech Pan Bóg dodaje im sił i umacnia w wierze. Za wszystkie pielęgniarki i położne, które odeszły do Pana, aby mogły oglądać oblicze Boga. O nowych adeptów do zawodu, których jest coraz mniej, by młodzież częściej wybierała zawód związany ze służbą drugiemu człowiekowi. W homilii Ksiądz Biskup mówił o znaczeniu posługi jaką niosą pielęgniarki i położne dla człowieka potrzebującego opieki, o społecznym znaczeniu pielęgniarek i położnych. Odniósł się również do postaci biblijnych symbolizujących pielęgniarki i położne. Następnie został poświęcony sztandar Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Po Mszy św. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego im. Jana Pawła II odbyły się dalsze uroczystości związane z nadaniem sztandaru dla DOIPiP oraz konferencja poświęcona historii zawodu pielęgniarki i zawodu położnej. Na początku uroczystości przy dźwiękach hymnu pielęgniarskiego wszedł poczet sztandarowy w składzie: pielęgniarz Włodziwoj Sawicki, położna Beata Dąbrowska, pielęgniarka Dorota Pietrzak. Następnie Przewodnicząca DORPiP Urszula Olechowska powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: 1. Elżbieta Buczkowska Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2. Edward Kostecki Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 3. Jarosław Maroszek Dyrektor Departamentu Polityki Jego Ekscelencja Biskup Andrzej Siemieniewski Dnia 22 maja 2009 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej oraz poświęcenie i nadanie sztandaru Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Uroczystości rozpoczęły się jak co roku Mszą św. w Katedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Podczas Mszy św. modliliśmy się m.in. w intencjach: w auli Papiesk im. Jana Pawła I 2 W CIENIU CZEPKA

5 Informacje iego Wydziału Teologicznego I odbyły się dalsze uroczystości 6 (212) 2009 Poczet sztandarowy w katedrze Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego 4. Elżbieta Garwacka-Czachor Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych, Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych III i IV Kadencji 5. Ludmiła Domagała Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych I i II Kadencji 6. Ks. prałat Kazimierz Sroka Diecezjalny Kapelan Służby Zdrowia w Archidiecezji Wrocławskiej 7. Tadeusz Łukieńczuk Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 8. Zbigniew Rykowski Rektor Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy 9. Krystyna Wolska-Lipiec ZG PTP Warszawa 10. Sebastian Lorenc Asystent Senatora RP Władysława Sidorowicza 11. Krystyna Demkowicz Przewodnicząca ORPiP w Jeleniej Górze 12. Anna Bieżyńska Wiceprzewodnicząca ORPiP w Wałbrzychu 13. Ewa Okręglicka Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 14. Teresa Fichtner- Jeruzel Przewodnicząca PTP Wrocław 15. Beata Dąbrowska Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych we Wrocławiu 16. Leokadia Jędrzejewska Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, ZATRUDNI PIELĘGNIARKI NA ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII. Nowo zatrudniony personel będzie objęty programem adaptacji zawodowej której podstawą będą szkolenia związane z opieką nad pacjentem, obsługą urządzeń monitorujących stan pacjenta oraz obowiązującymi w szpitalu procedurami postępowania. Warunkiem podjęcia pracy na oddziale jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Kadra kierownicza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której przewodzi prof. dr hab. A. Kübler, personel lekarski, personel pielęgniarski, a także posiadany sprzęt medyczny oraz baza diagnostyczna jaka jest do dyspozycji Oddziału, zapewniają najwyższej klasy standardy postępowania medycznego wobec pacjenta. Nowoczesne warunki jakie stwarza Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmują także środowisko pracy. Atrakcyjne warunki wynagradzania zależne są od posiadanego doświadczenia, a w przyszłości także od posiadanych kwalifikacji. Dodatkowym atutem jest lokalizacja szpitala, blisko dworca kolejowego oraz autobusowego. Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr i Plac Akademickiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, Wrocław. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa tel , Stwarzamy także możliwość zapoznania się z oddziałem oraz zapraszamy na spotkanie zorganizowane dla osób zainteresowanych zatrudnieniem. Spotkanie poprowadzi Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr hab. A. 3Kübler oraz pielęgniarka Oddziałowa K. Lentke.

6 Informacje 17. Jolanta Kolasińska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 18. Dorota Milecka Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego 19. Urszula Żmijewska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 20. Ewa Chlebek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 21. Małgorzat Siwoń Przedstawiciel OZZPiP Regionu Dolnośląskiego 22. Hanna Fidut NSZZ Solidarność Dolny Śląsk 23. Barbara Smektała przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu 24. Krystyna Łukowicz-Domagalska Prezes Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych sp. z o.o. we Wrocławiu 25. Bogumiła Bober-Gheek Ośrodek Szkoleniowy GB MANA- GEMENT we Wrocławiu, 26. Kapelani szpitalni, 27. Pielęgniarki i Położne W słowie wstępnym Przewodnicząca DORPiP złożyła wszystkim pielęgniarkom i położnym życzenia powodzenia w realizacji zamierzeń zawodowych, sukcesów w pracy, szacunku dla wykonywanego zawodu, wysokich zarobków, a także zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Następnie przedstawiła w skrócie 18 letnią już historię samorządu. Mówiła o zmianach jakie nastąpiły w ochronie zdrowia, w kształceniu pielęgniarek i położnych, o aktywności zawodowej, kształceniu podyplomowym, o profesjonalizmie pielęgniarek i położnych, ale i o sprawach niezałatwionych takich jak: problem uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej, braku chętnych do kształcenia w zawodzie pielęgniarki, o nieadekwatnych wynagrodzeniach do odpowiedzialności zawodowej, nakładu pracy i wykształcenia. Mówiła również o działalności naszej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w tym o znaczeniu kultywowania historii zawodów pielęgniarki i położnej. Następnie odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Sztandar został wykonany na zlecenie Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu i ma być symbolem samorządności, samodzielności, dumy zawodowej. Służyć pielęgniarkom i położnym. Wpisywać się w historię DOIPiP. OPIS SZTANDARU: Płat tkaniny jedwabnej o wymiarach ok. 100X100 cm obszyty srebrnymi frędzlami. Pierwsza strona na białym tle przedstawia logo Izby w kolorze niebieskim otoczone napisem: z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki, położnej Napis wyhaftowany srebrną nicią. Druga strona przedstawia godło Polski orła w koronie na czerwonym tle otoczone napisem: strzec godności zawodu. Tekst napisów pochodzi z przyrzeczenia pielęgniarki i położnej zawartego w Kodeksie Etyki Pielęgniarki i Położnej RP. Drzewiec okrągły z drzewa jesionowego w naturalnym kolorze drewna. Grot drzewca przedstawia orła w koronie pod spodem napis: DOIPiP Wrocław. Szarfy dla pocztu sztandarowego w barwach narodowych, białe rękawiczki. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób: chorążego pocztu, starszego pocztowego i asysty. Zaszczyt noszenia pocztu sztandarowego przysługuje pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym jako wyraz uznania za działalność na rzecz samorządu, za nienaganną postawę etyczną w zawodzie. Decyzją Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych do pocztu sztandarowego wskazani zostali: pielęgniarz Włodziwoj Sawicki, położna Beata Dąbrowska, pielęgniarka Dorota Pietrzak. W skład zastępczego pocztu sztandarowego wskazani zostali: pielęgniarz Krzysztof Sławski, położna Beata Słaby, pielęgniarka Bogumiła Kędzia. Następnie został odczytany akt nadania sztandaru i tekst przysięgi. Wszystko odbywało się w podniosłym i uroczystym nastroju. Podczas uroczystości został wręczony list gratulacyjny, kwiaty i nagroda pieniężna dla Pani Doroty Sztec pielęgniarki z Kliniki Neurologii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu za za- 4 W CIENIU CZEPKA

7 Informacje LISTY GRATULACYJNE Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PIELĘGNIARKI I DNIA POŁOŻNEJ Warszawa, 11 maja 2009 MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Pielęgniarek i Położnych Pani Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Akt nadania sztandaru DOIPiP jęcie I miejsca w drugim etapie konkursu Pielęgniarka roku Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Dorocie. W dalszej kolejności zabrali głos nasi goście składając najlepsze życzenia pielęgniarkom i położnym i życząc sukcesów Okręgowej Izbie we Wrocławiu. Po uroczystościach głównych w wędrówkę po historii zawodów pielęgniarki położnej zabrały uczestników spotkania przedstawiając niezwykle interesujące prezentacje: Pani Krystyna Wolska-Lipiec Przewodnicząca Komisji Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mówiła o historii zawodu pielęgniarki oraz Pani Leokadia Jędrzejewska Krajowy Konsultant ds. Pielęgniarstwa Ginekologiczno-Położniczego przedstawiła bogatą historię zawodu położnej. 22 maja 2009 r. pozostanie nam na długo w pamięci. Towarzyszyły nam w tym dniu wzruszenie, duma, poczucie przynależności zawodowej i świadomość, że tworzymy historię naszych zawodów, że wpisujemy w historię samorządu zawodowego także symbole. Wierzymy, że takim symbolem będzie sztandar DOIPiP i będzie on służył pokoleniom pielęgniarek i położnych dając poczucie przynależności zawodowej, godności i dumy z noszenia tytułu pielęgniarki, położnej. Urszula Olechowska Przewodnicząca DORPiP Szanowna Pani Przewodnicząca! Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość, organizowaną przez Państwa w związku z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Dniem Położnej Polskiej. Z przykrością jednak informuję, iż z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania nie będę mogła uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. W związku z tym bardzo proszę Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji z okazji naszego zawodowego święta. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Polskiej stanowią doskonałą okazję do pochylenia się nad sprawami dotyczącymi naszej trudnej i pięknej profesji. Chciałabym w tym miejscu podziękować Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnej we Wrocławiu za dotychczasowe wysiłki podejmowanie dla jak najlepszego reprezentowania wszystkich problemów naszego środowiska zawodowego, integrowania go oraz obrony jego godności i dobrego wizerunku w odbiorze ogólnospołecznym. Ważne jest, iż istnieje w Polsce korporacja zawodowa która realizuje istotne dla zawodu pielęgniarki i położnej cele. Jednocześnie pragnę życzyć Państwu jakże potrzebnego zapału i wytrwałości na następne lata. Składając jeszcze raz, w imieniu swoim i pracowników Departamentu, serdeczne 6 (212)

8 Informacje listy gratulacyjne gratulacje i życzenia sukcesów z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Polskiej pragnę wyrazić pragnienie aby każda z nas zawsze mogła czerpać dumę z naszego poczucia tożsamości zawodowej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Pani Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Wrocław, r. Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej, na Pani ręce składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Pielęgniarek. Pielęgniarzy i Położnych Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Życzę zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym. W tych szczególnych dla Państwa dniach życzę dużo radości. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Rektor Szanowna Pani mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Wrocław, 19 maja 2009 r. Szanowna Pani Magister! Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej na ręce Pani Przewodniczącej pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek i położnych, które każdego dnia spełniają swe posłannictwo niosąc pomoc chorym i potrzebującym. Gorąco życzę, aby Państwa trud i zaangażowanie w służbę bliźniemu było należycie doceniane przez osoby, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie polskiej służby zdrowia i odpowiednio wynagradzane. W tym szczególnym dniu pozwolę sobie złożyć serdeczne podziękowania pielęgniarkom i położnym z którymi my lekarze mamy przyjemność na co dzień współpracować i bez których nie byłaby możliwa prowadzona przez nas w klinikach działalność usługowa. Z uwagi na już wcześniej potwierdzone uczestnictwo w uroczystościach odnowienia po 50- ciu latach dyplomów lekarza absolwentom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu rocznika 1959 niestety nie będę mógł uczestniczyć w organizowanych przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych uroczystościach, dlatego też jedynie w tej formie pragnę przekazać wszystkim Państwu z serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności i gorące podziękowania za współpracę w leczeniu pacjentów. Łączę wyrazy poważania Rektor prof. dr hab. Ryszard Andrzejak Wrocław, dnia 22 maja 2009 r. Szanowna Pani Urszula Olechowska Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, w imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu i swoim własnym składam na ręce Pani Przewodniczącej dla całego samorządu Pielęgniarek i Położnych serdeczne i ciepłe życzenia wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów i realizacji postawionych sobie zadań. Wiele trudów i zmagań już za Wami, wiele jeszcze Was czeka, by rezultat dla środowiska, jak i dla pacjenta, był jak najpomyślniejszy. Proszę przekazać wszystkim członkom Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych również życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zdrowia i uśmiechu na co dzień. Z koleżeńskim pozdrowieniem od bratniego samorządu 6 W CIENIU CZEPKA

9 Informacje listy gratulacyjne Wrocław, dnia r. Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu Szanowna Pani mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbędą się w dniu 22 maja 2009 r. Z przykrością, informuję, że wcześniej podjęte zobowiązania korporacyjne uniemożliwiają mi udział w tej ważnej uroczystości Życzę aby poświęcony w tym dniu Sztandar Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych symbolizujący wszystko co najlepsze w Waszym Zawodzie służył jej przez wiele lat raź jako dowód jedności środowiska. Szanowna Pani Przewodnicząca! Na Pani ręce kierujemy serdeczne życzenia dla wszystkich pielęgniarek w związku z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek i Położnych. Nikt nie jest w stanie zastąpić wiedzy medycznej i pomocy udzielanej pacjentom przez personel pielęgniarski. Pomoc ta jest okazywana w najbardziej intymnych momentach ludzkiego życia: radosnych chwilach narodzin, walki z chorobami i słabością organizmu, żmudnej rehabilitacji, ale także śmierci. Dlatego dotyka samej istoty człowieczeństwa Z wyrazami szacunku Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze wraz z pielęgniarkami z okręgu jeleniogórskiego Jelenia Góra, 22 maja 2009 r. 6 (212) 2009 UWAGA Od 22 czerwca 2009 r. w Biurze Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych rozpoczynają się prace remontowe. Remont pomieszczeń naszej Izby zakończy się w końcu sierpnia 2009 r. Pomimo prac remontowych Biuro DOIPiP będzie czynne. Za utrudnienia techniczne i niedogodności serdecznie przepraszamy 7

10 Informacje: z wizytą w... Z WIZYTĄ W ŚCINAWIE Wizytacja Ośrodka Badawczo- -Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu. SP ZOZ w Ścinawie jest pierwszą tego typu placówką w kraju i drugą w Europie. W dniu 8 maja 2009 r. Przewodnicząca DORPiP Urszula Olechowska i Sekretarz DORPiP Anna Szafran złożyły wizytę w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie przy okazji współorganizowania szkolenia Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera dla pielęgniarek pracujących z pacjentami z chorobą Alzheimera lub zainteresowanych tą tematyką. Podczas szkolenia Przewodnicząca DORPiP wręczyła nagrody dla Pielęgniarek: Pani Małgorzaty Trzos Pielęgniarki Naczelnej, Edyty Maniszewskiej Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego i Pani Doroty Pelak Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychogeriatrycznego za zaangażowanie i trud włożony w organizowanie profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w uruchamianym Ośrodku. Tworzenie Ośrodka Akademia Medyczna we Wrocławiu rozpoczęła w roku 2003 po pozyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Remont zakończono w roku 2006 w setną rocznicę opisania choroby przez prof. Aloisa Alzheimera. Ośrodek mieści się w budynku przedwojennego szpitala. Ośrodek powstał z myślą o pacjentach z podejrzeniem zaburzeń funkcji poznawczych oraz z otępieniem łagodnym i umiarkowanym. Jest to uzasadnione obecnym trendem badań naukowych zmierzających do jak najwcześniejszego ustalenia rozpoznania Choroby Alzheimera i zastosowania skutecznego leczenia. Pacjenci z otępieniem niedużego stopnia łatwiej adaptują się do zmiany miejsca pobytu. W obrębie ośrodka funkcjonują dwa oddziały: Neurologiczny i Psychogeriatryczny oraz Poradnia Neurologiczna i Psychogeriatryczna. Łącznie mieści on 67 łó- 8 W CIENIU CZEPKA

11 Informacje: z wizytą w... żek w jedno i dwuosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i zatrudnia 23 pielęgniarki. Na oddziały trafiają osoby zakwalifikowane w poradniach Ośrodka, będące w pierwszym stadium choroby, zdolne do samodzielnego poruszania się i uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych i terapii zajęciowej. Pacjenci mają zapewnioną kompleksową diagnostykę neurologiczną, psychiatryczną, neuropsychologiczną i internistyczną oraz profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską, a także psychologów i rehabilitantów. Pozwala to na holistyczną ocenę stanu pacjenta. Leczenie szpitalne umożliwia kontrolę farmakoterapii, obserwowanie jej efektów i działań niepożądanych, terapię pozafarmakologiczną, rehabilitację funkcji poznawczych, fizykoterapię i terapię zajęciową. Bardzo korzystny wpływ na pacjentów ma atmosfera panująca w Ośrodku. Niezwykle istotne jest: traktowanie chorych z szacunkiem, wyrozumiałością i cierpliwością stworzenie przytulnego otoczenia umożliwienie utrzymania kontaktu z rodziną przez stworzenie miejsc hotelowych w obrębie placówki stworzenie warunków do fizykoterapii, utrzymanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu dbałość o utrzymanie orientacji co do miejsca i czasu, prowadzenie terapii zajęciowej i treningu pamięci. Gratulujemy wszystkim pielęgniarkom pracującym w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu SP ZOZ w Ścinawie tak profesjonalnej realizacji zadań zawodowych i życzymy powodzenia i dalszego rozwoju! Notatkę sporządziła Anna Szafran Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Rektor Szanowna Pani mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Wrocław, 4 maja 2009 r. Szanowna Pani Magister, Uprzejmie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w organizowanej przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych wraz z Ośrodkiem Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Konferencji Naukowej Pielęgnacja chorego z chorobą Alzheimera. Niezmiernie żałuję, że z powodu konieczności wyjazdu do Ministerstwa Zdrowia nie mogę uczestniczyć w tej Konferencji. Pragnę zapewnić, że doceniam jej rangę i znaczenie, dlatego też z przyjemnością objąłem nad Konferencją Patronat Honorowy. W moim odczuciu utworzony przez naszą Uczelnię w Ścinawie Ośrodek Alzheimerowski jest najlepszym miejscem do organizacji tej Konferencji. Nie jest też dziełem przypadku, że to właśnie wrocławska Akademia Medyczna otworzyła pierwszą w Polsce i drugą w Europie placówkę zajmującą się w sposób kompleksowy badaniem i leczeniem chorób otępiennych mózgu. Alois Alzheimer światowej sławy wybitny psychiatra i neuropatolog spędził we Wrocławiu ostatnie trzy lata swego stosunkowo krótkiego, lecz jakże twórczego i pracowitego, bogatego w dokonania życia kierując od 1912 r. Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego aż do śmierci, która nastąpiła w roku Pomimo, że przypadek niezwykłej choroby kory mózgowej, która od kongresu lekarzy w Lozannie w 1967 r. nosi oficjalną nazwę choroby Alzheimera, a uczony przedstawił ją w 1906 r. a więc przed 103 laty, to przyczyny powstawania schorzenia pozostają nadal zagadką dla współczesnej nauki i medycyny. Choroby otępienne, w tym choroba Alzheimera są wielkim wyzwaniem dla świata nauki. Dostępne leki niestety nie pozwalają na skuteczne wyleczenie z objawów, mogą jedynie spowolnić proces rozwoju choroby, zneutralizować jej skutki. W tej sytuacji opieka nad pacjentem ze strony lekarzy i pielęgniarek nabiera szczególnego znaczenia dla kondycji psychicznej chorego. Jestem przekonany, że Konferencja, której tematem przewodnim jest Pielęgnacja chorego z chorobą Alzheimera ubogaci Państwa wiedzę, pozwoli jeszcze lepiej sprawować opiekę nad szczególnym rodzajem pacjentów, jakimi są osoby dotknięte chorobą Alzheimera, wymagające od pielęgniarek nie tylko fachowych kwalifikacji, ale też wiele cierpliwości, taktu, wyrozumiałości, ciepła i miłości. Serdecznie życzę wszystkim uczestnikom Konferencji owocnych obrad, ciekawych prezentacji, twórczej wymiany myśli i poglądów pozwalających na wypracowanie optymalnego modelu leczenia chorób otępiennych mózgu. Łączę wyrazy poważania 6 (212)

12 Pielęgniarstwo Materiały pokonferencyjne Pielęgniarka Naczelna Małgorzata Trzos OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną nieodwracalnego otępienia, które charakteryzuje się stopniową utratą pamięci, zaburzeniem orientacji w czasie i przestrzeni, utratą umiejętności językowych, narastającymi trudnościami w radzeniu sobie z czynnościami dnia codziennego. Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera jest trudna. Nie może być sprawowana w oparciu o intuicję opiekuna. Wymaga zaangażowania lekarza, przeszkolonej pielęgniarki, opiekuna, w razie potrzeby rehabilitanta oraz pracownika socjalnego. Ma na celu poprawę jakości życia chorego oraz jak najdłuższe zachowanie jego samodzielności. Dla zapewnienia dobrej opieki należy odpowiednio przygotować osobę mającą sprawować takie zadanie. Opiekun musi mieć wiedzę o chorobie, znać jej objawy, musi umieć rozpoznawać potrzeby chorego. Pojawiające się objawy nie mogą zaskakiwać opiekuna, który mając świadomość potrzebnej opieki będzie wiedział, że z postępem choroby będzie wzrastał jej zakres i będzie zmieniał się jej rodzaj. Nowa sytuacja jaką jest choroba bliskiego będzie stawiać przed opiekunem nieznane wyzwania. Początkowo opiekun będzie zobowiązany nieść pomoc w przypominaniu nazwisk, dat, słów, wskazywaniu miejsc, w których chory pozostawił jakieś przedmioty, w następnym etapie pomoc w codziennych czynnościach tj.: mycie czy ubieranie się. Dla naszego podopiecznego jego własne mieszkanie wraz z rozwojem choroby może stać się pułapką pełną niebezpiecznych miejsc i przedmiotów. Od samego początku opiekun musi zadbać o odpowiednie przystosowanie mieszkania dla chorego. Wszelkie zmiany muszą być wprowadzane stopniowo tak by chory nie tracił orientacji by nie wywołać u niego buntu i ustrzec go przed agresją lub apatią. Przed przystąpieniem do wprowadzania jakichkolwiek zmian należy dokonać przeglądu całego otoczenia pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. W jego otoczeniu nie może zabraknąć ulubionych rzeczy, przedmiotów, do których musi mieć łatwy dostęp. Ulubione miejsce do siedzenia, książki, albumy ze zdjęciami, pamiątki. Do pomalowania ścian używamy ciepłych kolorów, dbamy o odpowiednie oświetlenie, pamiętamy o zainstalowaniu nocnego oświetlenia. Zabezpieczmy okna przed możliwością otwierania przez chorego, z podłogi usuwamy chodniki, drobne meble, progi, które mogą być dla chorego dużymi przeszkodami do pokonania. Pacjent musi mieć dużą przestrzeń. Ponieważ może reagować agresją na obrazy odbite w lustrze lub w szkle usuwamy takie przedmioty z otoczenia. Zabezpieczamy gniazdka elektryczne. Dla utrwalania orientacji w czasie w widocznym miejscu umieszczamy duży czytelny zegar i kalendarz (w trakcie diagnozowania pacjent poddawany jest Testowi Rysowania Zegara). Kuchnia to następne miejsce, w którym należy zadbać o bezpieczeństwo. Kuchenkę gazową zaopatrujmy w zawór odcinający dopływ gazu, używamy elektrycznego czajnika, który wyłącza się samoczynnie, zamykamy szuflady z ostrymi narzędziami, uniemożliwiamy dostęp do urządzeń mechanicznych. W miejscu niedostępnym dla chorego umieszczamy zapasy żywności, leki, kosz na śmieci. W łazience dla ułatwienia wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny montujemy dodatkowe uchwyty do podtrzymywania się, układamy maty antypoślizgowe, zabezpieczamy zawór doprowadzający wodę, likwidujemy wewnętrzny zamek. Jeśli istnieje możliwość ustawienia termy na odpowiednią temperaturę wody to w ten sposób uchronimy podopiecznego przed skutkami oparzenia. Wszelkie przedmioty elektryczne używane w łazience umieszczamy w miejscu niedostępnym, ponieważ w kontakcie z wodą mogą być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Z góry musimy przewidzieć jakie inne rzeczy możemy jeszcze zrobić, żeby mieszkanie było bezpieczne. Zabezpieczmy przed zniszczeniem wartościowe dokumen- 10 W CIENIU CZEPKA

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego

Listy z okazji inauguracji roku akademickiego Listy z okazji inauguracji roku akademickiego MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Krystyna ŁYBACKA Magnificencjo Rektorze, Wysoki Senacie, Szanowna Społeczności Akademicka! Każdego roku z początkiem października

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

opieka paliatywno-hospicyjna

opieka paliatywno-hospicyjna Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą PORADNIK opieka paliatywno-hospicyjna Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach L i p i e c 2 0 1 6 1 Wstęp Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej Specjalizacja w dziedzinie Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu ogłasza nabór na specjalizację z. Specjalizacja w Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU ROZDZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Członek OIPIP ponoszący koszty związane z

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

TEMATY KURSU: 1. Psychologiczno pedagogiczny:

TEMATY KURSU: 1. Psychologiczno pedagogiczny: OFERTA SZKOLENIOWA - BESKIDZKIEGO CENTRUM OPIEKI DOMOWEJ BONA: Zapraszamy na kursy dla opiekunek(ów) osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla niań, opiekunek dziecięcych. Organizujemy kursy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny - mgr Iwona Puzio. Godziny pracy pedagoga. poniedziałek: wtorek: środa : czwartek:

Pedagog szkolny - mgr Iwona Puzio. Godziny pracy pedagoga. poniedziałek: wtorek: środa : czwartek: Pedagog szkolny mgr Iwona Puzio Godziny pracy pedagoga poniedziałek: 8.00 13.30 wtorek: 9.00 13.30 środa : 8.00 11.30 czwartek: 10.00 17.00 piątek: 9.00 13.30 1 / 10 Największą wartością, której są podporządkowane

Bardziej szczegółowo

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych.

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych. Szanowni Państwo Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

Wiesław Fidecki Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28,

Wiesław Fidecki Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, Wiesław Fidecki Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla opieki pielęgniarskiej Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 28, 167-170 2007 Starzenie Się Społeczeństwa Wyzwaniem Dla Opieki Pielęgniarskiej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia29 kwietnia 2010 roku Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II Zbiórka darów dla dzieci i młodzieży, zorganizowana przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI KIELECKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Kielce 2012 mgr Mariusz Pająk Prezes Kieleckiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie powstało

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Niemczech quo vadis? polscy sąsiedzi wzorcem?.

Kształcenie w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Niemczech quo vadis? polscy sąsiedzi wzorcem?. Kształcenie w zawodach pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Niemczech quo vadis? polscy sąsiedzi wzorcem?. W dniach 23-25 marca 2017 r. z inicjatywy Saksońskiej Kancelarii Stanu, Saksońskiego Krajowego Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Telefony Zaufania. W maju są obchodzone Dni Telefonów Zaufania dla Dzieci. W tym roku polskie obchody organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje.

Telefony Zaufania. W maju są obchodzone Dni Telefonów Zaufania dla Dzieci. W tym roku polskie obchody organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje. Telefony Zaufania W maju są obchodzone Dni Telefonów Zaufania dla Dzieci. W tym roku polskie obchody organizowane są przez Fundację Dzieci Niczyje. W Polsce działa wiele telefonów pomocowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Łubnice, 2011

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi

ANKIETA. Inne, jakie?... powyżej 5 lat. 3. Jakie były motywy podjęcia przez Pana/Panią pracy w Grupie Roboczej? Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi ANKIETA 1. Przedstawicielem/ką której instytucji jest Pan/Pani w Grupie Roboczej: Policji Ochrony zdrowia Oświaty Pomocy społecznej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych Inne, jakie?... 2. Jaki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby, Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania pielęgniarstwa

Wyzwania pielęgniarstwa Wyzwania pielęgniarstwa dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Medyczny Uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych Samodzielny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OŚWIĘCIMIU UZASADNIENIE Ważnym zadaniem przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dzieci, pozwalających im w przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU. Załącznik do uchwały nr 212/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 10.12.2016 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration)

Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration) Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem AMD (Age Macular Degeneration) Stowarzyszenie AMD Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (AMD) zostało zarejestrowane w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Materiały prasowe mogą być wykorzystane przez redakcję ze wskazaniem źródła: Fundacja Rosa / Rak. To się leczy! W naszym poradniku redagowanym przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia 3- ^kwietnia 2015 r PS-KNPS.431.1.2015.SG Pan Janusz Nałęcki Dyrektor Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 9 grudnia 2003 r. PRZYRZECZENIE Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Z głębokim szacunkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie I. Zasady naboru na specjalizację. 1. Do specjalizacji kwalifikują się osoby spełniające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK

ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK ROCZNY RAPORT MERYTORYCZNY ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI UDARU MÓZGU ZA 2009 ROK Zarząd Fundacji Udaru Mózgu Łódź 0 1. Dane rejestracyjne fundacji a) Fundacja Udaru Mózgu powstała w 2009 roku. b) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Dylematy w pracy socjalnej. psychicznymi

Dylematy w pracy socjalnej. psychicznymi Dylematy w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi W ramach Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu Misja Zespołu Pracownicy Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia wieku dorastania Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne Rok 2010 Sprawozdanie merytoryczne Rok 2010 18 sierpnia 2010 r. stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem 000369064 i od tej pory oficjalnie rozpoczęło swoją działalność.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku

INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku INFORMACJE O OŚRODKU STAŻOWYM WOTU w Gdańsku Nazwa i adres ośrodka: Telefon kontaktowy: Kierownik placówki: Kierownik stażu: Opiekunowie stażu: Typ placówki stażowej Ilość godzin udziału stażysty w zajęciach

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 DLA GMINY KĘDZIERZYN KOŹLE WPROWADZENIE Za przemoc w rodzinie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy

I. Postępowanie w przypadku zastania sytuacji przemocy PROCEDURA POSTĘPOWANIA INTERWENCYJNEGO W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRZEMOCA W RODZINIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Podejmowanie

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH

WYMAGANIA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ORAZ WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1. UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH 1.1. Warunki lokalowe i organizacyjne 1. brak barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w bazie lokalowej, żywieniowej i zabiegowej, 2. własny zakład

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi

Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi Nowe zadania pielęgniarek praktyk lekarzy rodzinnych w zakresie opieki nad pacjentami z zaburzeniami kognitywnymi dr Piotr Karniej KATEDRA ZDROWIA PUBLICZNEGO WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy PSJ 8.2.1 Załącznik 2 Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełm. Szanowni Państwo! Pragmy poznać Państwa zda na temat jakości usług medycznych

Bardziej szczegółowo

WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików.

WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. WOTUW w Czarnym Borze ogłasza nabór na psychoterapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. List do Was... Dorosłe Dzieci Alkoholików Każdy, kto żyje lub żył w rodzinie, gdzie ktokolwiek nadużywa alkoholu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE WSTĘP Założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest rozwój osobowości ucznia. Osobowości pojmowanej

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej.

Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Pewnym krokiem do szkoły, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć na temat gotowości szkolnej. Gotowość szkolna- sylwetka dziecka dojrzałego i niedojrzałego do rozpoczęcia nauki w szkole Edukacja szkolna jest

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Wstęp...3. I. Założenia teoretyczne programu...4. Adresaci programu...5. III. Cele programu...6. IV. Zadania Programu...6

Wstęp...3. I. Założenia teoretyczne programu...4. Adresaci programu...5. III. Cele programu...6. IV. Zadania Programu...6 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Sandomierz 2013r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zaproszenia/2548,wpisanie-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen.html Wygenerowano: Sobota, 7 stycznia 2017, 19:49 DOLNOŚLĄSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w MALBORKU BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze na podstawie Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY

TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY TERAZ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE MOGĄ ZAKŁADAĆ NIEBIESKIE KARTY Od 18 października 2011r. obowiązek założenia Niebieskiej Karty" mają m.in. szkoły, gdy podejmą uzasadnione podejrzenia o stosowaniu wobec ucznia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TEMATYKA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp Klasa Tematyka Realizujący 1. Oddział Bezpieczeństwo w drodze do i ze

Bardziej szczegółowo