Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać"

Transkrypt

1 LTC 7490/20C Kamery sufitowe AutoDome z obudową montażową Instrukcja instalacji Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

2 Zalecenia użytkowe 1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. 2. Uwzględniać ostrzeżenia - Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. 3. Połączenia - Nie wolno dokonywać dołączeń urządzenia w sposób nie zalecany przez producenta, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie sprzętu. 4. Dodatkowe uwagi - Nie stawiać przyrządu na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie może spaść powodując poważne obrażenia u osoby obsługującej oraz spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta lub tych, które zostały sprzedane wraz z produktem. Montaż urządzenia winien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na wózku winien być przemieszczany ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się zestawu. 5. Zasilanie - Urządzenie może być zasilane tylko ze źródła napięcia, które wyszczególnia tabliczka znamionowa. W przypadku braku pewności odnośnie parametrów dysponowanego źródła zasilania, zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub z zakładem energetycznym. Przy urządzeniach przeznaczonych do zasilania bateryjnego lub z innych źródeł należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Urządzenie winno być izolowane galwanicznie od sieci energetycznej poprzez stosowanie źródła zasilania zgodnego z normą EN Przykładem takich źródeł są zasilacze ENV-PSU lub ENV-PA1. 6. Doprowadzenie zasilania System przeznaczony do montażu w przestrzeni otwartej nie powinien być instalowany w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub linii oświetleniowych, które mogłyby zewrzeć się z doprowadzeniem zasilania lub obwodami elektrycznymi tego systemu. Przy instalacjach w przestrzeni otwartej należy zachować szczególną ostrożność, gdyż dotknięcie linii energetycznej może być przyczyną porażania prądem elektrycznym. Modele przeznaczone dla USA p. NEC artykuł 820 instalacja systemów CATV. 7. Naprawy - Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż zdejmowanie pokrywy może narazić niefrasobliwego użytkownika na porażenie prądem elektrycznym lub inne poważne niebezpieczeństwa. Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany serwis. 8. Wymiana części - Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant użył części wyspecyfikowanych przez producenta. Użycie innych części może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 9. Poprawność pracy - Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis, należy zwrócić się do personelu o dokonanie sprawdzenia na miejscu poprawności jego działania. 10. Uziemienie W przypadku dołączenia do urządzenia zewnętrznego systemu okablowania, sprawdzić jego uziemienie. Zgodność z wymaganiami FCC i ICES Uwaga: Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza i może promieniować fale o częstotliwościach radiowych dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. W przypadku wystąpienia zakłóceń w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, celu jego wyeliminowania należy zastosować się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez zgody upoważnionych podmiotów. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą ograniczyć prawo użytkownika do użytkowania systemu. UWAGA! URZĄDZENIE KLASY A. W WARUNKACH DOMOWYCH URZĄDZENIE MOŻE POWODOWAĆ ZAKŁÓCENIA RADIOWE. W WYPADKU ICH WYSTĄPIENIA UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ ZOBOWIĄZANY DO ZLECENIA PRZEPROWADZENIA ODPOWIEDNICH POMIARÓW NA WŁASNY KOSZT. DODATKOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ W PRZEDSTAWICIELSTWIE BOSCH SECURITY SYSTEMS, TEL LUB NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH Bosch Security Systems Strona 2 z 12

3 Ostrzeżenia UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w instrukcji obsługi ważnych czynności związanych z obsługą i konserwacją sprzętu. OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI URZĄDZEŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE DO PRACY W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH. Uwaga: Instalację powinien wykonać tylko wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy urządzeniach elektrycznych. Odłączanie od sieci: Urządzenia z wyłącznikiem sieciowym lub bez są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik znajduje się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego. Otwieranie obudowy UWAGA: OBUDOWA MOŻE BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ KWALIFIKOWANY PERSONEL. PRZED ZDJĘCIEM OBUDOWY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE URZĄDZENIA. Urządzenia z zasilaniem 24 VAC Nie przekraczać napięcia wejściowego 30 VAC. Znamionowe napięcie zasilania wynosi 24 VAC. Doprowadzenie napięcia zasilania 24 VAC należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie uziemiać napięcia zasilania 24 VAC na zaciskach zasilacza sieciowego. Urządzenie winno być izolowane galwanicznie od sieci energetycznej poprzez stosowanie źródła zasilania zgodnego z normą EN Przykładem takich źródeł są zasilacze ENV-PSU lub ENV-PA1. Kable zasilające V, 50 Hz Kable zasilające V, 50 Hz, wejścia i wyjścia muszą być zgodne z ostatnią wersją publikacji nr 227 lub 245 IEC Bosch Security Systems Strona 3 z 12

4 Spis treści 1. ROZPAKOWANIE OBUDOWA MONTAŻOWA SERWIS WYMIARY INSTALACJA INFORMACJA O ŚRODOWISKU INSTALACJI OBUDOWA MONTAŻOWA MONTAŻ SUFITOWY MONTAŻ OBUDOWY W PANELU SUFITU PODWIESZANEGO USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA ADRESU I MIKROPRZEŁĄCZNIKA MONTAŻ OBUDOWY INSTALACJA OBUDOWY MONTAŻOWEJ DOŁĄCZENIE ZASILANIA, KABLI TRANSMISJI DANYCH I KABLA WIZYJNEGO DOŁĄCZENIE KABLI ZASILAJĄCYCH (p. OKABLOWANIE URZĄDZENIA w tym rozdziale) DOŁĄCZENIE SYGNAŁU STERUJĄCEGO BI-PHASE DOŁĄCZENIE MODUŁU AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA AutoTracker (opcja) DOŁĄCZENIE KABLA SYGNAŁOWEGO RS-232/RS DOŁĄCZENIE KABLA WIZYJNEGO DOŁĄCZENIE WEJŚĆ ALARMOWYCH I WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWEGO KONSERWACJA I WYMIANA CZĘŚCI Bosch Security Systems Strona 4 z 12

5 Wprowadzenie 1. Rozpakowanie Opakowanie fabryczne należy rozpakowywać ostrożnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy postępowaniu z urządzeniami elektromechanicznymi. W opakowaniu winny znajdować się następujące elementy: Kamera LTC 7490/20C: obudowa montażowa, ramka montażowa, pierścień montażowy. Jeśli którakolwiek część wygląda na uszkodzoną podczas transportu, należy zapakować sprzęt ponownie i powiadomić o uszkodzeniu dostawcę. Jeśli brak w opakowaniu któregoś z elementów, należy powiadomić lokalnego przedstawiciela handlowego lub serwis firmy Bosch Security Systems. Oryginalne opakowanie jest zalecaną ochroną urządzenia na czas transportu. Należy zachować je do późniejszego wykorzystania. 3. Wymiary Rys. 1. Wymiary urządzenia (moduł kamery umieszczony w obudowie montażowej) 1.1 Obudowa montażowa Obudowa montażowa kamery LTC 7490/20C umożliwia zamocowanie modułu kamery oraz zawiera ramkę montażową do zamocowania w panelu sufitowym, pierścienie montażowe oraz zasilacz z separacją galwaniczną. Model Znamionowe Zakres Pobór mocy napięcie zasilania napięcia LTC 7490/20C 24 VAC, 50/60 Hz 21 V 30 V 15 W 2. Serwis Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy powiadomić najbliższy, autoryzowany serwis firmy Bosch. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie Bosch Security Systems Al. Jerozolimskie 195 B Warszawa Tel.: +48 (22) , Fax: +48 (22) Dział Techniczny: Tel.: +48 (22) do Bosch Security Systems Strona 5 z 12

6 Instalacja 4. Instalacja Uwaga: Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami elektrycznymi. Panel sufitowy Listwy podtrzymujące 4.1 Informacja o środowisku instalacji System AutoDome może być instalowany w wolnych przestrzeniach ponad sufitami lub w przestrzeniach cyrkulacji powietrza sufitów nieodpornych na ogień. 4.2 Obudowa montażowa Zestaw składa się z obudowy oraz ramki montażowej (Rys. 2). Okablowanie przechodzi przez otwór z boku obudowy montażowej. Jeśli przepust nie jest wykorzystywany, należy zastosować izolator przepustowy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi. Rys. 3. Montaż w suficie podwieszanym (widok z góry) Podstawa ramki montażowej 2. Zatrzasnąć zaciski na końcach listew podtrzymujących (Rys. 4). Przesunąć podstawę ramki na żądaną pozycję. Rys. 4. Wsunięcie zacisków ramki montażowej 3. Dokręcić cztery śruby umieszczone w każdym rogu ramki montażowej (Rys. 5). Rys. 2. Zestaw montażowy AutoDome 4.3 Montaż sufitowy MONTAŻ OBUDOWY W PANELU SUFITU PODWIESZANEGO Zamontować obudowę w suficie podwieszanym, wykorzystując jeden z paneli sufitowych w poniższy sposób. 1. Umieścić ramkę montażową w wybranym miejscu (Rys. 3). Poluzować śruby zabezpieczające (Rys. 5) w ramce montażowej tak, aby zarówno utrzymać listwy podtrzymujące podczas obsługi, jak i umożliwić zmianę ustawień w czasie instalacji. Rys. 5. Śruby mocujące ramki montażowej 4. Wyciąć otwór w panelu sufitowym, wykorzystując ramkę jako wzorzec (Rys. 6) Bosch Security Systems Strona 6 z 12

7 Instalacja Mikroprzełącznik S105 Przełącznik adresów Rys. 6. Wycinanie otworu 5. Przymocować ramkę montażową do górnego punktu montażowego przy pomocy drutu zabezpieczającego. Rys. 8. Przełącznik adresów i mikroprzełącznik S Montaż obudowy Zamontować obudowę w ramce montażowej w następujący sposób. 1. Sprawdzić poprawność wycięcia otworu. Jeśli krawędź jest nierówna lub otwór zbyt duży, założyć jeden z dołączonych pierścieni montażowych (biały lub czarny), jak pokazano na Rys. 9 i Rys. 10. Jeśli obudowa wchodzi prawidłowo, przejść do pkt 4.6. Rys. 7. Mocowanie drutu zabezpieczającego 4.4 Ustawienie przełącznika adresu i mikroprzełącznika Przed zainstalowaniem obudowy ustawić adres oraz mikroprzełącznik S 105 (Rys. 8). Ustawienie przełącznika adresu na 0000 (NIEZALECANE) powoduje reakcję na wszystkie polecenia niezależnie od adresu. Po ustawieniu innego adresu urządzenie będzie odpowiadało tylko na polecenia wysyłane na ten właśnie adres. Poniższe ustawienia mikroprzełączników odnoszą się do wersji AutoDome 5.00 i nowszych. Nr mikroprzełącznika **1 Przepływność binarna trybu bootowania (tylko wczytywanie oprogr. układowego) 2 Wybór trybu transmisji szeregowej 3 Wybór trybu pracy kamery 4 Wykrywanie niskiego ciśnienia Funkcja Ustawienie Przeznaczenie ON OF ON OFF ON OFF ON OFF 19,2 K 57,6 K* RS-485 RS-232* Tryb uruchomienia Tryb normalny* Obudowa ciśnieniowa Kopułka normalna* * Wszystkie mikroprzełączniki są ustawione fabrycznie w położeniu OFF. **Mikroprzełącznik 1 przepływność binarna odnosi się tylko do specjalnego trybu wczytywania oprogramowania układowego. Rys. 9. Zakładanie pierścienia 2. Zatrzasnąć pierścień na zaciskach montażowych (Rys. 10). Rys. 10. Mocowanie pierścienia 2003 Bosch Security Systems Strona 7 z 12

8 Instalacja 4.6 Instalacja obudowy montażowej 1. Wsunąć obudowę przez otwór w suficie, aż zaskoczą znajdujące się po bokach sprężyste klamry (Rys. 11). 4.7 Dołączenie zasilania, kabli transmisji danych i kabla wizyjnego Uwaga: Przed instalacją odłączyć zasilanie urządzenia. Sprawdzić, czy urządzenie będzie zasilane napięciem 24 VAC. 1. Przełożyć kable przez otwór w obudowie montażowej (Rys. 14 i Rys. 15). Rys. 11. Instalacja obudowy montażowej 2. Wsunąć obudowę montażową w otwór aż do jej całkowitego ukrycia ponad sufitem (Rys. 12). Rys. 14. Montaż kabli Rys. 12. Wsunięcie obudowy montażowej 3. Dokręcić dwie śruby ściągające klamry. NIE DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO (Rys. 13). Rys. 15. Zastosowanie izolatora zaciskowego 2. Dołączyć odpowiednio okablowanie zasilania, kable sygnałowe Bi-phase, kable sygnałowe RS-232 / RS-485, kable wizyjne, dołączyć moduł śledzenia ruchu AutoTracker, dołączyć sekcję złącz alarmowych (Rys. 16 do Rys. 19). Rys. 13. Mocowanie obudowy montażowej Rys. 16. Montaż złącza 2003 Bosch Security Systems Strona 8 z 12

9 Instalacja DOŁĄCZENIE KABLI ZASILAJĄCYCH (p. OKABLOWANIE URZĄDZENIA w tym rozdziale) Dołączyć kable zasilające do złącza zasilania w sposób następujący: 1. Odłączyć złącze (Rys. 17) od obudowy montażowej. Bi-phase RS-232 / RS-485** Rys. 17. Złącze zasilania 2. Przy użyciu płaskiego wkrętaka dołączyć żyłę zerową zasilania do styku NEUT, fazową zaś do styku LINE. Styk N/C pozostaje niewykorzystany. 3. Po dołączeniu zasilania zaświeci się czerwona dioda LED. Okablowanie urządzenia* 24 VAC, maks. 20 VA Średnica żyły Maksymalna odległość [mm 2 ] AWG [m] , , VAC, maks. 20 VA Średnica żyły Maksymalna odległość [mm 2 ] AWG [m] , , *Jeśli dołączony jest moduł automatycznego śledzenia AutoTracker, kamera musi znajdować się w odległości maks. 15 m. Rys. 18. Złącze sygnału sterującego Bi-phase / RS-232 / RS Odszukać żyły fazową (+),fazową (-)oraz masę. Należy używać wyłącznie skrętki ekranowej Belden 8760 lub zamiennika. 4. Przy użyciu płaskiego wkrętaka dołączyć żyłę dodatnią do zacisku +, żyłę ujemną do zacisku -, natomiast ekran do zacisku *GND. UWAGI: *1. Ekran sygnału Bi-phase należy uziemić tylko na jednym końcu. Zalecanym miejscem jest strona źródła sygnału. ** 2. Jeśli mikroprzełącznik 2 jest ustawiony w położeniu ON dla trybu RS-485, RXD działa jako DATA (+) a TXD jako DATA (-). 5. Dołączyć złącze sygnału Bi-phase zgodnie z Rys. 19. Złącze wizyjne Złącze alarmowe DOŁĄCZENIE SYGNAŁU STERUJĄCEGO BI-PHASE 1. Jeśli kamera jest dołączona do funkcji modułu AutoTracker, p. pkt Odłączyć złącze (Rys. 18) od obudowy montażowej. P102 Bi-phase / RS-232 / RS-485 Rys. 19. Dołączanie kabli Złącze zasilania P Połączenie ŁAŃCUCHOWE: dołączyć każdą żyłę (+), wkładając ją do styku (+). Dołączyć każdą żyłę (-),wkładając ją do styku (-). W ten sam sposób dołączyć żyłę uziemienia GND. REZYSTOR ZAKOŃCZENIA LINII (TERMINATOR) MUSI BYĆ WŁĄCZONY POMIĘDZY ZACISKI BI-PHASE (+) I (-) OSTATNIEJ KAMERY W ŁAŃCUCHU Bosch Security Systems Strona 9 z 12

10 Instalacja UWAGA: Kamery współpracujące z modułem AutoTracker nie mogą być łączone łańcuchowo DOŁĄCZENIE MODUŁU AUTOMATYCZNEGO ŚLEDZENIA AutoTracker (opcja) Jeśli kamera będzie współpracowała z modułem automatycznego śledzenia AutoTracker, do modułu tego należy najpierw dołączyć zasilanie, sygnał wizyjny i sterujący Bi-phase. Następnie dołączyć złącze RS-232, zasilanie i wyjścia wizyjne modułu AutoTracker do kamery (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi modułu AutoTracker) DOŁĄCZENIE KABLA SYGNAŁOWEGO RS-232/RS-485 Dołączanie to nie jest wykonywane, jeśli dane sterujące podawane są przez wejście Bi-phase (p. pkt 4.7.2) lub jeśli dołączono moduł AutoTracker. 1. Odłączyć złącze (Rys. 18) od obudowy montażowej. 2. Odszukać żyły RxD, TxD oraz masę sygnału GND. 3. Za pomocą płaskiego wkrętaka dołączyć żyłę RxD do zacisku RXD, żyłę TxD do zacisku TXD, a masę sygnału GND do zacisku oznaczonego GND (p. UWAGI). UWAGI: 1. Ekran kabla nie powinien być dołączany. 2. Jeśli mikroprzełącznik 2 jest ustawiony w położeniu ON dla trybu RS-485, RXD działa jako DATA (+) a TXD jako DATA (-). 4. Dołączyć złącze RS-232/RS-495, jak pokazano na Rys Obciążalność alarmowego wyjścia przekaźnikowego: 30 VAC, 2 A; maks. 60 W. MASA ALM. WE ALARMOWE 1 ZŁĄCZE ALARMOWE WE ALARMOWE 2 NORMALNIE ZWARTE WE ALARMOWE 3 WE ALARMOWE 4 Rys. 20. Złącze alarmowe ŚRUBA MOCUJĄCA NORMALNIE ROZWARTE WSPÓLNY UWAGA: Wszystkie nadmiary kabli przepchnąć przez przepust lub izolator przepustowy. Zapewni to wystarczającą przestrzeń w obudowie montażowej i prawidłowy montaż modułu kamery DOŁĄCZENIE KABLA WIZYJNEGO Dołączyć kabel wizyjny do złącza BNC (Rys. 10) DOŁĄCZENIE WEJŚĆ ALARMOWYCH I WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWEGO Jeśli wejścia alarmowe oraz wyjście przekaźnikowe są wykorzystywane, należy je dołączyć zgodnie z opisem na Rys Wejścia alarmowe muszą być dołączone do kontaktów bezprądowych. W celu uaktywnienia wejścia alarmowego kontakt bezprądowy musi zmienić stan pomiędzy odpowiednim wejściem alarmowym a masą alarmową (styk 8). Np.: w celu uaktywnienia wejścia alarmowego 1, kontakt bezprądowy musi zmienić stan pomiędzy stykami 7 i Bosch Security Systems Strona 10 z 12

11 Konserwacja i wymiana części 5. Konserwacja i wymiana części Urządzenie nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji. Może się zdarzyć, że wewnątrz obudowy zacznie gromadzić się kurz pokrywający przezroczystą kopułkę i pierścień montażowy. Jeśli konieczne jest wytarcie kopułki od wewnątrz, należy wyłączyć urządzenie, zdemontować kopułkę i wyczyścić ją strumieniem sprężonego powietrza, najlepiej z pojemnika lub za pomocą miękkich papierowych ręczników, a następnie zamontować kopułkę. Uwaga: Nie wyjmować kamery z mechanizmu uchylno-obrotowego! Należy zawsze wyjmować cały zespół sterowania, mechanizm oraz zespół kamery w celu zapobieżenia uszkodzeniom kabli elastycznych oraz złączy Bosch Security Systems Strona 11 z 12

12 Bosch Security Systems Zapraszamy na nasze strony internetowe Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia Pieczęć przedstawiciela: Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać LTC 8786/50 i LTC 8786/60 Moduł konwersji danych RS-232 na Bi-phase Instrukcja instalacji Security Systems PL Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać Zalecenia użytkowe 1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Moduły dystrybucji sygnału LTC 8568/00 i LTC 8768/00

Moduły dystrybucji sygnału LTC 8568/00 i LTC 8768/00 Moduły dystrybucji sygnału LTC 8568/00 i LTC 8768/00 PL Instrukcja instalacji Philips Communication, Security & Imaging 2 ZALECENIA UŻYTKOWE 1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Seria LTC 8557. Security Systems. Instrukcja instalacji Zestawy rozszerzenia do klawiatur

Seria LTC 8557. Security Systems. Instrukcja instalacji Zestawy rozszerzenia do klawiatur Seria LTC 8557 Security Systems PL Instrukcja instalacji Zestawy rozszerzenia do klawiatur Seria LTC 8557 Instrukcja obsługi Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa PL 2 Istotne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LTC 7490/20C Seria AutoDome do montażu sufitowego Modu y opraw Instrukcja montażu

LTC 7490/20C Seria AutoDome do montażu sufitowego Modu y opraw Instrukcja montażu LTC 7490/20C Seria AutoDome do montażu sufitowego Modu y opraw Instrukcja montażu Pol Security you can rely on Istotne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Istotne uwagi dotyczącebezpieczeństwa 1. Przeczytać

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia  EMEX 2,5 kv  Instrukcja obsługi Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Systemy AutoDome i EnviroDome wersje do montażu ściennego, narożnego, dachowego (parapetowego), na maszcie (słupie) i rurze Instrukcja instalacji Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

TV-1. Transformator sygnału video

TV-1. Transformator sygnału video TV-1 Transformator sygnału video Element systemu transmisji sygnału video z wykorzystaniem parowych kabli telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych Rozdziały PL Instrukcja instalacji I. Wstęp...4 II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY IN-910VIR30N+ IN-910VDN IN-910PHN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z symbolem

Bardziej szczegółowo

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068

MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY MIK0068. I n s t r u k c j a o b s ł u g i MIK0068 INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA MOCY I n s t r u k c j a o b s ł u g i Symbole ostrzegawcze instrukcji. Uziemienie Prąd zmienny Wysokie napięcie ON: oznacza że urządzenie jest włączone OFF: oznacza że urządzenie

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

RSO-20 RS-20. Konwerter standardów RS-232 na RS-458 lub RS-422. Instrukcja instalacji

RSO-20 RS-20. Konwerter standardów RS-232 na RS-458 lub RS-422. Instrukcja instalacji RSO-20 RS-20 Konwerter standardów RS-232 na RS-458 lub RS-422 Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8 III. Wymagania eksploatacyjne..11 IV. Specyfikacje techniczne...12 RSO-20 RS-20

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Panasonic UWAGA: NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCACH O OGRANICZONYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA. NIE OSŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

TARP2-200. Odbiornik Audio Dwukanałowy. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Instrukcja instalacji

TARP2-200. Odbiornik Audio Dwukanałowy. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Instrukcja instalacji TARP2-200 Odbiornik Audio Dwukanałowy Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8 III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji

AutoDome Junior HD VJR-A3-IC. Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD VJR-A3-IC pl Instrukcja instalacji AutoDome Junior HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja zestawu do montażu wpuszczanego 4 1.1 Opis 4 1.1.1 Wymagania dodatkowe 4 1.1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty wejść / wyjść GE 100/200

System interkomowy. Karty wejść / wyjść GE 100/200 Karty wejść / wyjść GE 100/200 Karty wejścia / wyjścia przeznaczone do central interkomu serii GE 100 i GE 200 służą do monitorowania separowanych galwanicznie styków beznapięciowych i / lub sterowania

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (08) -0- wew.

Bardziej szczegółowo

TAR-200. Odbiornik Audio - zasilanie 9 V 21 V AC lub 12 V 30 V DC

TAR-200. Odbiornik Audio - zasilanie 9 V 21 V AC lub 12 V 30 V DC TAR-200 Odbiornik Audio - zasilanie 9 V 21 V AC lub 12 V 30 V DC Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II.

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203

Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 Zasilacz Niestabilizowany LZN60 model 1203 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:28 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA IN-901 N Janex Int. 2010 Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZENSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

VOT-320. VOT-320V0xxL VOT-320V0xxH. Skrócona instrukcja instalacji

VOT-320. VOT-320V0xxL VOT-320V0xxH. Skrócona instrukcja instalacji VOT-320 VOT-320V0xxL VOT-320V0xxH pl Skrócona instrukcja instalacji VOT-320 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje ogólne 4 2 Zawartość zestawu 5 3 Rozpakowanie 6 4 Instalacja i podłączenie 7 4.1 Montowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D Instrukcja obsługi Zasilaczy 305D Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego użycia w przyszłości 1 Spis treści SYMBOLE OSTRZEGAWCZE...3

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji

Moduł 0..10V Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji Kraków 2015 Wydanie szóste Spis treści 1. OPIS OGÓLNY... 4 2. DANE TECHNICZNE... 4 3. OPIS WYPROWADZEŃ MODUŁU 0..10V... 5 4. FUNKCJE MIKROPRZEŁĄCZNIKÓW...

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa CA - 2 Napięcie zasilania 230V AC Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę 1,2A (12V) Pamięć ustawień przy zaniku zasilania TAK

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ IMPULSOWY NSP-2050/3630/6016 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zachowaj tą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, żebyś mógł się do niej odnieść w każdej chwili. Instrukcja ta zawiera ważne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.jfy-tech.com INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Modele: SUNTWINS xxxxtl Seria dla EU 1 Informacje ogólne. SUNTWINS to seria falowników (inwerterów) słonecznych, beztransformatorowych z dwoma wejściami DC z dwoma

Bardziej szczegółowo

RS485 MODBUS Module 6RO

RS485 MODBUS Module 6RO Wersja 2.0 19.12.2012 Dystrybutor Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

TA-200A. Nadajnik Audio - wersja zasilania 230V ~50Hz. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych.

TA-200A. Nadajnik Audio - wersja zasilania 230V ~50Hz. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. TA-200A Nadajnik Audio - wersja zasilania 230V ~50Hz Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0

Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji obudowy ME-2-S v2.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Obudowa ME-2-S wyposażona jest w półki z perforacjami do montażu modułów kontrolerów

Bardziej szczegółowo

2016 FAKRO NC897 PL

2016 FAKRO NC897 PL POLSKI Instrukcja Oryginalna Zestaw automatyki Z Wave ZWZ 230 www.fakro.com 2016 FAKRO 27.07.16 NC897 PL Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje że spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW C.VEC Instrukcja montażu C.VEC/1/5 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYATORÓW C.VEC 750 1500-500 Instrukcja montażu C.VEC/1/5 ZAECENIA INSTAACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: - podstawy

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6 d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Przeznaczenie, działanie: Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Moduł Chargerbateryv.03 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych Wideo LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań www.boschsecrity.pl Maksymalne obciążenie: 10 kg Niewielkie rozmiary, zwarta konstrkcja Możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi

ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3. Instrukcja obsługi ZASILACZ DC AX-3003L-3 AX-3005L-3 Instrukcja obsługi W serii tej znajdują się dwukanałowe i trzykanałowe regulowane zasilacze DC. Trzykanałowe zasilacze posiadają wyjście o dużej dokładności, z czego dwa

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo