Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać"

Transkrypt

1 LTC 8786/50 i LTC 8786/60 Moduł konwersji danych RS-232 na Bi-phase Instrukcja instalacji Security Systems PL Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

2 Zalecenia użytkowe 1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy uważnie przeczytać przed przystąpieniem do obsługi urządzenia. 2. Uwzględniać ostrzeżenia - Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. 3. Czyszczenie - Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. 4. Połączenia - Nie wolno dokonywać połączeń urządzenia w sposób nie zalecany przez producenta, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie sprzętu. 5. Dodatkowe uwagi - Nie stawiać przyrządu na niestabilnych podstawach, trójnogach, wspornikach lub stojakach. Urządzenie może spaść powodując poważne obrażenia u osoby obsługującej oraz spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia. Należy używać tylko podstaw, trójnogów, wsporników lub mocowań zalecanych przez producenta lub tych, które zostały sprzedane wraz z produktem. Montaż urządzenia winien być przeprowadzony zgodnie z instrukcją producenta. Zestaw urządzeń instalowanych na wózku winien być przemieszczany ostrożnie. Nagłe zatrzymania, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować przewrócenie się zestawu. 6. Zasilanie - Urządzenie może być zasilane tylko ze źródła napięcia, które wyszczególnia tabliczka znamionowa. W przypadku braku pewności odnośnie parametrów dysponowanego źródła zasilania, zaleca się kontakt ze sprzedawcą lub z zakładem energetycznym. Przy urządzeniach przeznaczonych do zasilania bateryjnego lub z innych źródeł należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Urządzenie winno być izolowane galwanicznie od sieci energetycznej poprzez stosowanie źródła zasilania zgodnego z normą EN Przykładem takich źródeł są zasilacze ENV-PSU lub ENV-PA1. 7. Doprowadzenie zasilania System przeznaczony do montażu w przestrzeni otwartej nie powinien być instalowany w pobliżu napowietrznych linii energetycznych lub linii oświetleniowych, które mogłyby zewrzeć się z doprowadzeniem zasilania lub obwodami elektrycznymi tego systemu. Przy instalacjach w przestrzeni otwartej należy zachować szczególną ostrożność, gdyż dotknięcie linii energetycznej może być przyczyną porażania prądem elektrycznym. Modele przeznaczone dla USA p. NEC artykuł 820 instalacja systemów CATV. 8. Naprawy - Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia, gdyż zdejmowanie pokrywy może narazić niefrasobliwego użytkownika na porażenie prądem elektrycznym lub inne poważne niebezpieczeństwa. Naprawa może być wykonywana tylko przez autoryzowany serwis. 9. Wymiana części - Jeśli potrzebne są części zamienne, należy upewnić się, że serwisant użył części wyspecyfikowanych przez producenta. Użycie innych części może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. 10. Poprawność pracy - Po dokonaniu naprawy urządzenia przez serwis należy zwrócić się do personelu o dokonanie sprawdzenia na miejscu poprawności jego działania. 11. Uziemienie W przypadku dołączenia do urządzenia zewnętrznego systemu okablowania, sprawdzić jego uziemienie pod względem pełnej zgodności z wymaganiami. Zgodność z wymaganiami FCC i ICES Uwaga: Urządzenie poddano testom potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi dla urządzenia cyfrowego klasy A, według Części 15 przepisów FCC i ICES-003. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza i może promieniować fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. W przypadku wystąpienia zakłóceń w odbiorze programów radiowych lub telewizyjnych, w celu ich wyeliminowania należy zastosować się do zaleceń otrzymanych w punkcie sprzedaży lub od doświadczonego technika radiowego lub telewizyjnego. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez zgody upoważnionych podmiotów. Wszelkie zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę gwarancji. UWAGA! URZĄDZENIE KLASY A. W WARUNKACH DOMOWYCH URZĄDZENIE MOŻE POWODOWAĆ ZAKŁÓCENIA RADIOWE. W WYPADKU ICH WYSTĄPIENIA UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ ZOBOWIĄZANY DO ZLECENIA PRZEPROWADZENIA ODPOWIEDNICH POMIARÓW NA WŁASNY KOSZT Bosch Security Systems Strona 2 z 10

3 Ostrzeżenia UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH REGULACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ DOKONYWANE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. Błyskawica z symbolem strzałki wewnątrz równobocznego trójkąta ostrzega użytkownika urządzenia, że wewnątrz obudowy występują niebezpieczne napięcia, które przy niewłaściwym użytkowaniu mogą stworzyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność w instrukcji obsługi ważnych czynności związanych z obsługą i konserwacją sprzętu. OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE WOLNO NARAŻAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI URZĄDZEŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE DO PRACY W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH. Uwaga: Instalację powinien wykonać tylko wykwalifikowany personel zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy urządzeniach elektrycznych. Odłączanie od sieci: Urządzenia z wyłącznikiem sieciowym lub bez są zasilane od chwili dołączenia kabla zasilającego do źródła zasilania. Urządzenie działa, jeśli wyłącznik znajduje się w położeniu ON. Całkowite odłączenie zasilania następuje po odłączeniu kabla zasilającego. Otwieranie obudowy UWAGA: OBUDOWA MOŻE BYĆ OTWIERANA TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. PRZED ZDJĘCIEM OBUDOWY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE URZĄDZENIA. Kable zasilające V, 50 Hz Kable zasilające V, 50 Hz, wejścia i wyjścia muszą być zgodne z ostatnią wersją publikacji nr 227 lub 245 IEC Bosch Security Systems Strona 3 z 10

4 Spis treści 1. OPIS ROZPAKOWANIE SERWIS ZASILANIE INSTALACJA MONTAŻ DOŁĄCZENIE ZASILANIA WEJŚCIA DANYCH DOŁĄCZENIE DO INTERFEJSU RS-232 KOMPUTERA PC ZA POMOCĄ 9-STYKOWEGO ZŁĄCZA D-SUB DOŁĄCZENIE DO INTERFEJSU RS-232 ZA POMOCĄ ZŁĄCZA RJ DOŁĄCZENIE DO INTERFEJSU RS-232 ZDALNEGO URZĄDZENIA DOŁĄCZENIE WYJŚCIA DANYCH DOŁĄCZENIE DO KAMERY AUTODOME LUB ODBIORNIKA / STEROWNIKA OBSŁUGA TYPOWE SCHEMATY INSTALACJI ROZKŁAD STYKÓW WYMIARY Bosch Security Systems Strona 4 z 10

5 1. Opis Moduły konwersji danych serii LTC 8786 służą do zamiany kodu sterującego RS-232 odbiornika / sterownika oraz kamer AutoDome firmy Bosch na kod sterujący Allegiant Bi-phase. Urządzenia te zostały specjalnie zaprojektowane do przekształcania pojedynczego wyjścia danych z cyfrowego rejestratora wizyjnego DESA (lub podobnego urządzenia) na kilka wyjść kodu sterującego wymaganych do sterowania kamerami AutoDome. Protokół kodu sterującego RS-232 odbiornika / sterownika oraz kamer AutoDome firmy Bosch jest jednokierunkowym formatem danych RS-232 przeznaczonym do komunikacji z odbiornikami / sterownikami, kamerami AutoDome, modułami konwersji danych LTC 8786 oraz innymi kompatybilnymi urządzeniami firmy Bosch. Więcej informacji o protokole można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi z sekcji AutoDome znajdującej się na stronie sieciowej Parametry łącza RS-232 modułu konwersji danych LTC 8786 są następujące: przepływność binarna 9600 b/s, 1 bit stopu, 8 bitów danych, brak kontroli przepływności, brak wymiany potwierdzeń. Moduły serii LTC 8786 mogą być dołączone bezpośrednio do portu szeregowego RS-232 komputera PC za pomocą standardowego kabla bezmodemowego. Jeśli konieczne jest użycie innego rodzaju połączenia, odpowiedni kabel połączeniowy może zostać wykonany w prosty sposób przy wykorzystaniu dostarczonego fabrycznie 9-stykowego załącza D-Sub. Moduł konwersji danych LTC 8786 jest zasilany za pomocą dostarczanego fabrycznie zasilacza. Wprowadzenie lokalnego przedstawiciela handlowego lub serwis firmy Bosch Security Systems. Oryginalne opakowanie jest zalecaną ochroną urządzenia na czas transportu. Należy zachować je do późniejszego wykorzystania. 3. Serwis Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy powiadomić najbliższy, autoryzowany serwis firmy Bosch. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie: Bosch Security Systems Sp. z o.o. ul. Poleczki Warszawa tel.: (+48 22) / 01 fax: (+48 22) / 06 Zapraszamy również na nasze strony internetowe 4. Zasilanie Model Znamionowe Zakres napięcia Pobór mocy* napięcie zasilania LTC 8786/ VAC, 50/60 Hz VAC 3 W LTC 8786/ VAC, 195,5-253 VAC 3 W 50 / 60 Hz * Przy napięciu znamionowym 2. Rozpakowanie Opakowanie fabryczne należy rozpakowywać ostrożnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy postępowaniu z urządzeniami elektromechanicznymi. W opakowaniu winny znajdować się następujące elementy: moduł konwersji danych LTC 8786/50 lub LTC 8786/60, zasilacz sieciowy, kabel zasilający o dł. 1,8 m z wtykiem bagnetowym, 9-stykowe złącze D-Sub, cztery (4) podkładki gumowe z warstwą klejącą. Jeśli którakolwiek część wygląda na uszkodzoną podczas transportu, należy zapakować sprzęt ponownie i powiadomić o uszkodzeniu dostawcę. Jeśli brak w opakowaniu któregoś z elementów, należy powiadomić 2004 Bosch Security Systems Strona 5 z 10

6 Instalacja 5. Instalacja 5.1 Montaż Moduły konwersji danych serii LTC 8786 są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jeśli jest to wymagane, urządzenie można przymocować do płaskiej powierzchni, wykorzystując cztery (4) otwory montażowe (wymiary podano w rozdz. 9). Jeśli moduł pracuje jako urządzenie wolnostojące, przymocować podkładki gumowe do płyty dolnej modułu. Kabel przystosowany do przesyłania sygnałów RS-232 (brak w zestawie) musi łączyć urządzenie RS-232 z modułem LTC Jeśli odległość pomiędzy urządzeniem RS-232 a modułem LTC 8786 przekracza m, należy użyć modemu na małe odległości (short haul modem) (brak w zestawie) lub innych wzmacniaków linii RS-232. Łącze komunikacyjne RS-232 musi obsługiwać transmisję jednokierunkową o przepływności 9600 b/s. 5.2 Dołączenie zasilania Zainstalować moduł LTC 8786 w odległości do 1,8 m od gniazda energetycznego. Dołączyć bagnetowy wtyk zasilający do gniazda PWR znajdującego się na płycie czołowej modułu konwersji danych. Dołączyć zasilacz do gniazda energetycznego. Jeśli zasilacz musi być umieszczony w odległości większej niż 1,8 m, fabryczny kabel sieciowy może zostać przedłużony lub zamieniony na odpowiedni kabel dostarczony przez użytkownika. Moduł konwersji danych LTC 8786 może być zasilany napięciem AC lub DC, dlatego nie ma znaczenia polaryzacja styków we wtyku zasilającym. Zasilanie modułu konwersji danych możliwe jest również przy użyciu zasilacza sieciowego dostarczonego przez użytkownika. Zasilacz ten powinien posiadać na wyjściu napięcie VDC ±10% przy obciążeniu 400 ma lub VAC ±10% również przy obciążeniu 400 ma. Jeśli jest to konieczne, można zamówić zamienniki zasilacza oznaczone jak poniżej: Napięcie zasilania 120 VAC: KBD-120PS zasilacz i kabel zasilający Napięcie zasilania 220 VAC: KBD-230PS zasilacz i kabel zasilający które najbardziej odpowiada konfiguracji użytkownika. W niniejszej instrukcji zawarto typowe schematy połączeń w celach informacyjnych. 5.4 Dołączenie do interfejsu RS-232 komputera PC za pomocą 9-stykowego złącza D-Sub Ten sposób połączenia pozwala dołączyć moduł LTC 8786 bezpośrednio do portu szeregowego komputera PC. Oprogramowanie dostarczone przez użytkownika i zainstalowane na komputerze PC musi być przystosowane do wysyłania danych kodu sterującego RS-232 odbiornika / sterownika oraz kamer AutoDome. Dane w formacie RS-232 są konwertowane na kod Allegiant Bi-phase przez moduł LTC Następnie dane Bi-phase są przesyłane do dołączonych kamer AutoDome lub modułów odbiornika / sterownika Allegiant. Dołączyć standardowy kabel RS-232 bezmodemowy (część nr S1385) do portu szeregowego komputera PC. Dołączyć drugi koniec kabla do 9-stykowego złącza w module konwersji danych LTC Przejść bezpośrednio do pkt 5.8, aby zakończyć instalację. 5.5 Dołączenie do interfejsu RS-232 za pomocą złącza RJ-11 Dołączyć jeden z końców odpowiedniego kabla do złącza RJ-11 w module LTC Drugi koniec kabla musi zostać połączony z łączem komunikacyjnym RS-232. Wymagane jest wyłącznie wykonanie połączeń z linią RX oraz masą sygnału. Pozostałe styki powinny pozostać niedołączone. Jeśli odległość pomiędzy łączem RS-232 a modułem konwersji danych LTC 8786 jest większa niż 3 m, użyć odpowiedniej długości kabla przeznaczonego do przesyłania sygnałów RS-232 (dostarczany przez użytkownika). Ponieważ format danych to jednokierunkowa transmisja RS-232, wymagane są tylko dwie żyły sygnałowe (DANE i MASA). Jeśli odległość pomiędzy modułem LTC 8786 a kamerą przekracza m, należy użyć modemu na małe odległości (brak w zestawie) lub innych wzmacniaków linii RS-232. Urządzenia muszą obsługiwać transmisję jednokierunkową o przepływności 9600 b/s. Rozkład styków modułu LTC 8786 opisano w rozdz Wejścia danych Moduł konwersji danych udostępnia dwa (2) wejścia danych. W tym samym momencie może być używane tylko jedno wejście, wybierane w zależności od wymagań aplikacji. Oprócz typowych połączeń opisanych w kolejnych punktach, możliwe są różne inne opcje dołączania modułu. Należy wykorzystać to połączenie, 2004 Bosch Security Systems Strona 6 z 10

7 Obsługa 5.6 Dołączenie do interfejsu RS-232 zdalnego urządzenia W tej konfiguracji połączenia kod sterujący Allegiant Bi-phase jest konwertowany na kod RS-232, który jest następnie przesyłany przez łącze komunikacyjne RS-232 (światłowód, mikrofale, modem telefoniczny, itd.). Na końcu łącza transmisyjnego RS-232 po stronie kamery, dane RS-232 są ponownie konwertowane na kod Allegiant Bi-phase za pomocą modułu LTC Dane w formacie Bi-phase są następnie przesyłane do kamer AutoDome lub modułów odbiornika / sterownika Allegiant. Łącze komunikacyjne RS-232 musi obsługiwać transmisję jednokierunkową o przepływności 9600 b/s. 5.7 Dołączenie wyjścia danych Moduły serii LTC 8786 posiadają 16 wyjść kodu sterującego Bi-phase. Połączyć wyjście kodu sterującego Bi-phase z kamerą za pomocą ekranowanej skrętki (BELDEN 8760 lub odpowiednik). W typowej konfiguracji do wyjścia jest dołączony jeden odbiornik / sterownik lub kamera AutoDome, jednak wyjście kodu Bi-phase modułu konwersji danych jest przystosowane do obsługi maks. 8 urządzeń połączonych łańcuchowo w odległości do 1,5 km od urządzenia. Przy połączeniu łańcuchowym kabel jest dołączony przelotowo do każdej kamery AutoDome lub odbiornika / sterownika. W połączeniu łańcuchowym zakończenie linii powinno być włączone tylko w ostatnim urządzeniu w łańcuchu. Pozostałe odbiorniki / sterowniki przy przelotowym dołączeniu kabla muszą mieć usunięte terminatory linii. UWAGA: Zacisk ekranu modułu interfejsu jest połączony z żyłą ekranującą kabla. 5.8 Dołączenie do kamery AutoDome lub odbiornika / sterownika Aby ustawić adres urządzenia oraz dołączyć kabel przesyłający dane, należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dostarczaną z kamerą AutoDome lub modułem odbiornika / sterownika Allegiant. Sygnał wizyjny z kamery NIE jest doprowadzany do modułu konwersji danych. Sygnał wizyjny z kamery powinien być doprowadzony do odpowiedniego monitora wizyjnego lub innych urządzeń przetwarzających obraz (przełącznik wizyjny, karta do komputera PC przechwytująca obraz, itp.). 6. Obsługa Moduły serii LTC 8786 działają automatycznie. Migająca dioda LED znajdująca się na górnej pokrywie urządzenia informuje o procesie konwertowania danych RS-232 na kod sterujący Bi-phase. Moduł konwersji danych nie wymaga dodatkowego programowania oraz regulacji. Zespoły zacisków śrubowych wyjścia kodu Bi-phase posiadają po trzy styki: (+), (S) ekran, (-) dla każdego z szesnastu wyjść kodu (p. rys. 1). Styk 1 Styk 6 Rys. 1. Złącza modułu konwersji danych LTC 8786 Aby uniknąć pomyłek, przy dołączaniu żył do kamery zachować oznaczenia ich kolorów. Przykład: biały do (+), ekran do (S) i czarny do (-) Bosch Security Systems Strona 7 z 10

8 Typowe schematy instalacji 7. Typowe schematy instalacji Zasilacz sieciowy modułu LTC 8786 Sygnał wizyjny Dane RS-232 Moduł konwersji danych LTC 8786 Maks. 16 wyjść kodu sterującego Bi-phase Cyfrowy rejestrator wizyjny DESA lub komputer PC z uruchomionym oprogramowaniem do przetwarzania obrazu i sterującym dostarczonym przez użytkownika Sygnał wizyjny Kamery AutoDome lub moduły odbiornika / sterownika Allegiant Rys. 2. Komputer PC lub cyfrowy rejestrator wizyjny DESA jako źródło danych RS-232 Zasilacz sieciowy modułu LTC 8786 Monitor Dane Bi-phase System Allegiant Moduł konwersji danych LTC 8780 Dane RS-232 Sygnał wizyjny Łącze wizyjne i komunikacyjne RS-232 Sygnał wizyjny Moduł konwersji danych LTC 8786 Maks. 16 wyjść kodu sterującego Bi-phase Klawiatura Allegiant Kamery AutoDome lub moduły odbiornika / sterownika Allegiant Rys. 3. Praca w systemie jako zdalny moduł konwersji danych RS-232 na kod Bi-phase 2004 Bosch Security Systems Strona 8 z 10

9 Dane techniczne 8. Rozkład styków 9. Wymiary Wejście danych złącze 9-stykowe (męskie) Styk Opis 1 Niedołączony 2 Rx 3 Niedołączony 4 Niedołączony 5 Masa 6 Niedołączony 7 Niedołączony 8 Niedołączony 9 Niedołączony Złącze RJ-11 (jeśli jest używane) Styk Opis 1 Napięcie wyjściowe 1 2 Masa sygnału 3 Rx 4 Masa 5 Niedołączony 6 Napięcie wyjściowe 1 Rys. 4. Widok z góry 1 W tej konfiguracji styki powinny pozostać niedołączone. Kabel bezmodemowy do połączenia z komputerem PC 1 (nabywany osobno nr części S1385) Od strony modułu LTC 8786 (złącze 9-stykowe żeńskie) Od strony komputera PC lub cyfrowego rejestratora wizyjnego (złącze 9-stykowe żeńskie) Styk Opis , Rys. 5. Widok z boku 1 Moduł LTC 8786 wymaga połączenia w 9-stykowym złączu tylko styków 2 i Bosch Security Systems Strona 9 z 10

10 Bosch Security Systems Zapraszamy na nasze strony internetowe Ze względu na stały postęp dane techniczne mogą ulec zmianie bez stosownego ostrzeżenia Pieczęć przedstawiciela: Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Moduły dystrybucji sygnału LTC 8568/00 i LTC 8768/00

Moduły dystrybucji sygnału LTC 8568/00 i LTC 8768/00 Moduły dystrybucji sygnału LTC 8568/00 i LTC 8768/00 PL Instrukcja instalacji Philips Communication, Security & Imaging 2 ZALECENIA UŻYTKOWE 1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać LTC 7490/20C Kamery sufitowe AutoDome z obudową montażową Instrukcja instalacji Security Systems Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać Zalecenia użytkowe 1. Przeczytać instrukcje - Wszystkie instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERA W OBUDOWIE KOPUŁOWEJ IN-965N IN-966IRN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z

Bardziej szczegółowo

Seria LTC 8557. Security Systems. Instrukcja instalacji Zestawy rozszerzenia do klawiatur

Seria LTC 8557. Security Systems. Instrukcja instalacji Zestawy rozszerzenia do klawiatur Seria LTC 8557 Security Systems PL Instrukcja instalacji Zestawy rozszerzenia do klawiatur Seria LTC 8557 Instrukcja obsługi Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa PL 2 Istotne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny

VIP XD Sieciowy serwer wizyjny. Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny VIP XD Sieciowy serwer wizyjny PL Instrukcja szybkiej instalacji Sieciowy serwer wizyjny PL 2 VIP XD Instrukcja szybkiej instalacji Uwaga Należy zapoznać się z zaleceniami użytkowymi i ostrzeżeniami podanymi

Bardziej szczegółowo

RSO-20 RS-20. Konwerter standardów RS-232 na RS-458 lub RS-422. Instrukcja instalacji

RSO-20 RS-20. Konwerter standardów RS-232 na RS-458 lub RS-422. Instrukcja instalacji RSO-20 RS-20 Konwerter standardów RS-232 na RS-458 lub RS-422 Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8 III. Wymagania eksploatacyjne..11 IV. Specyfikacje techniczne...12 RSO-20 RS-20

Bardziej szczegółowo

Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8500

Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8500 Systemy CCTV Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8500 Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8500 Security Systems Przełączanie obrazu z 64 kamer na 8 monitorów 8 niezależnych klawiatur Konstrukcja modułowa Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-50 Lublin tel. (08) 0 tel/fax. (08) 70 5 70 PÓŁKA TELEKOMUNIKACYJNA TM-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI e-mail: info@lanex.lublin.pl Dział Serwisu www.lanex.lublin.pl tel. (08) -0- wew.

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL Karty linii połączeniowych Gx-GEL Karty linii połączeniowych są przeznaczone do dołączenia central GE 100, GE 200 i GE 300. Umożliwiają one zbudowanie stałego połączenia z jednym kanałem rozmównym za pomocą

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

TV-1. Transformator sygnału video

TV-1. Transformator sygnału video TV-1 Transformator sygnału video Element systemu transmisji sygnału video z wykorzystaniem parowych kabli telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych Rozdziały PL Instrukcja instalacji I. Wstęp...4 II.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi

Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia  EMEX 2,5 kv  Instrukcja obsługi Trójfazowy wymuszalnik Wysokiego Napięcia " EMEX 2,5 kv " Instrukcja obsługi GLIWICE 2007 r. Spis treści: 1.Ostrzeżenia 3 2 Przeznaczenie i budowa aparatu...5 3.. Obsługa aparatu...7 4. Dane techniczne......8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY

INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY INSTRUKCJA INSTALACJI KAMERY IN-910VIR30N+ IN-910VDN IN-910PHN Wszelkie prawa zastrzeżone Janex International Sp. z o.o. Bezpieczeństwo Ostrzeżenia NIEBEZPIECZEŃSTWO! Duże zagrożenie: Błyskawica z symbolem

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8600

Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8600 Systemy CCTV Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8600 Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8600 Security Systems Przełączanie obrazu ze 128 kamer na 16 monitorów Konstrukcja modułowa Zaawansowane funkcje obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020

Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Instrukcja obsługi Monitor kolorowy WV-CK2020 Panasonic UWAGA: NIE INSTALOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCACH O OGRANICZONYM PRZEPŁYWIE POWIETRZA. NIE OSŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA, GDYŻ MOŻE TO DOPROWADZIĆ

Bardziej szczegółowo

TARP2-200. Odbiornik Audio Dwukanałowy. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Instrukcja instalacji

TARP2-200. Odbiornik Audio Dwukanałowy. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Instrukcja instalacji TARP2-200 Odbiornik Audio Dwukanałowy Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8 III. Wymagania

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-422 TR-43

KONWERTER RS-422 TR-43 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-422 TR-43 IO-43-2C Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-65 Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu

Izolator portu RS485. Parametry techniczne izolatora portu Izolator portu RS4 Izolator portu RS-4 o symbolu IC0ACC03 może zostać podłączony bezpośrednio do portu szeregowego RS-4 sterowników lub zamontowany na panelu i podłączony do sterownika Micro przy użyciu

Bardziej szczegółowo

TAR-200. Odbiornik Audio - zasilanie 9 V 21 V AC lub 12 V 30 V DC

TAR-200. Odbiornik Audio - zasilanie 9 V 21 V AC lub 12 V 30 V DC TAR-200 Odbiornik Audio - zasilanie 9 V 21 V AC lub 12 V 30 V DC Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-SP1504

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-SP1504 Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switch PoE VONT-SP1504 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. PPH WObit

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8800

Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8800 Systemy CCTV Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8800 Krosownice wizyjne Allegiant LTC 8800 Security Systems Przełączanie obrazu z 256 kamer na 64 monitory Możliwość rozbudowy do większych krosownic Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi

Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: ZK-25. Instrukcja obsługi Zasilacz wielokanałowy do kamer CCTV: Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo...3 1.1. Ogólne środki bezpieczeństwa...3 2. Najważniejsze cechy urządzenia...3 3. Specyfikacja techniczna...4 4.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX165 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowe linie DMX... 4 3.2. Terminator... 6 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT, 4 wejściami optoizolowanymi i dwoma wyjściami przekaźnikowymi. P.P.H.

Bardziej szczegółowo

Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz

Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz Zestaw przedłużaczy sygnału HDMI 4K, 4K2K/60 Hz Instrukcja obsługi DS-55204 Zestaw przedłużacza sygnału wideo Digitus 4K, 4K2K/60Hz to rozwiązanie do przedłużania do 60 m spełniające najwyższe wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE tel.com 605-685-008 INSTRUKCJA OBSŁUGI EMEX25AT AUTOTRANSFORMATOR 1 SPIS TREŚCI 1.Ogólna charakterystyka i przeznaczenie aparatu 2 2.Budowa aparatu i schemat ideowy

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera

ZL19PRG. Programator USB dla układów PLD firmy Altera ZL19PRG Programator USB dla układów PLD firmy Altera Nowoczesny programator i konfigurator układów PLD produkowanych przez firmę Altera, w pełni zgodny ze standardem USB Blaster, dzięki czemu współpracuje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235

MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 COTAG Instrukcja Instalacji MODUŁ KOMUNIKACYJNY 4230 /4232 /4235 IN018PL Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomóc w zainstalowaniu modułów komunikacyjnych 4230/4232/4235. Moduł został zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia

Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia Porady eksperta LG: AC Smart Premium podstawowe zasady instalacji urządzenia AC Smart Premium to centralny kontroler systemów klimatyzacji i wentylacji, który instalowany jest w miejscu zarządzania obiektem.

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przełącznik/Rozgałęźnik sygnału 3G-SDI SDI-SW-4/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przełącznik/Rozgałęźnik sygnału 3G-SDI SDI-SW-4/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przełącznik/Rozgałęźnik sygnału 3G-SDI SDI-SW-4/2 BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania z tego urządzenia i przed

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SDC106

Instrukcja obsługi SDC106 Instrukcja obsługi SDC106 Sterownik silnika DC do 6A Z regulacją kierunku i prędkości obrotów PPH WObit E.J.K. SC 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.(061) 835 06 20, fax.(061) 835 07 04 e-mail: wobit@wobit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1

Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver 16.1 Instrukcja montażu systemu FZLV. ver. 16.1 Obwody końcowe (maks. 4 obwody po 20 opraw) 1. Instalacja okablowania systemu FZLV. Schemat blokowy systemu FZLV: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią.

Przeznaczony jest do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, nigdy na zewnątrz. Pod każdym względem należy unikać kontaktu z wilgocią. Adapter USB Phono USB 100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 303093 Wersja 03/11 Przeznaczenie Adapter Phono USB przeznaczony jest do digitalizacji analogowego sygnału audio z urządzeń posiadających wejścia

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA)

UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS. Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) 8 554 UNIGYR Karty magistrali PROFIBUS Modele z interfejsami kart PCI i PC (PCMCIA) CP5511 CP5611 CP5511 CP5611 Karty PROFIBUS przeznaczone są do sprzętowego i programowego łączenia instalacji obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-STR301

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji VONT-STR301 Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Splitter PoE VONT-STR301 Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery należy wnikliwie zapoznać się z poniższą

Bardziej szczegółowo

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa Smart-UPS Instrukcja montażu 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac 500 VA 100 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera ważne

Bardziej szczegółowo

(IMDCO2) Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016

(IMDCO2) Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2. Model nr: Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Instrukcja modułu pomiaru stężenia CO 2 (IMDCO2) Model nr: 2930 Wersja dokumentu: 4.0 Data aktualizacji: 26 października 2016 Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. Adres siedziby firmy: ul. Stefczyka 34, 20-151

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Moduł Zasilacza Buforowego Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPLITTER DMX AM-11. ver. 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPLITTER DMX AM-11. ver. 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPLITTER DMX AM-11 ver. 1.0 AM-11 SPLITTER DMX Spis treści 1. Informacje wstępne...3 2. Przeznaczenie urządzenia...3 3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta...3 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. 62-045 Pniewy, Dęborzyce 16 tel.48 61 22 27 422, fax. 48 61 22 27 439 e-mail: wobit@wobit.com.pl www.wobit.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, URUCHAMIANIE, SERWIS, APLIKACJE 1 OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY URZĄDZEŃ STEROWANIA NAPĘDÓW 87-100 Toruń, ul.batorego 107 tel. (056) 6234021 do 6234025 fax (056) 6234425, 6232535 E-mail:

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwertery Interfejsu SDI na OFT oraz OFT na SDI SDI/OFT & OFT/SDI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Konwertery Interfejsu SDI na OFT oraz OFT na SDI SDI/OFT & OFT/SDI INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwertery Interfejsu SDI na OFT oraz OFT na SDI SDI/OFT & OFT/SDI BEZPIECZEŃSTWO Proszę przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do rozpakowywania, instalacji lub korzystania z tego

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR

Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR Pro 21 TM Przełączniki scenariuszy oświetlenia PLC/IR 7756 39 Parametry Napięcie 100-240 VAC Częstotliwość 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 lub 1 x 2,5 mm 2 Normy EN 50065 IEC 60669-2-1-5 C - 5 C do + 45 C Parametry

Bardziej szczegółowo

2016 FAKRO NC897 PL

2016 FAKRO NC897 PL POLSKI Instrukcja Oryginalna Zestaw automatyki Z Wave ZWZ 230 www.fakro.com 2016 FAKRO 27.07.16 NC897 PL Szanowni Państwo! Dziękujemy za zakup produktu firmy FAKRO. Mamy nadzieje że spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6

d&d Labo Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Przeznaczenie, działanie: h = ((Ah x V) / W ) / 1,6 d&d Labo e-mail: ddlabo_info@op.pl Przeznaczenie, działanie: Chargerbatery v.03 Zasilacz awaryjny ze sterowaniem mikroprocesorowym Moduł Chargerbateryv.03 przeznaczony jest do pracy we wszelkiego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

LTC 8500, LTC 8600, LTC 8800

LTC 8500, LTC 8600, LTC 8800 LTC 8500, LTC 8600, LTC 8800 Security Systems PL Instrukcja obsługi Krosownice wizyjne Allegiant Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać LTC 8500, LTC 8600, LTC 8800 Instrukcja obsługi PL 2 LTC 8500,

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

TA-200A. Nadajnik Audio - wersja zasilania 230V ~50Hz. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych.

TA-200A. Nadajnik Audio - wersja zasilania 230V ~50Hz. Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. TA-200A Nadajnik Audio - wersja zasilania 230V ~50Hz Element systemu transmisji sygnału audio z wykorzystaniem parowych kabli symetrycznych. Rozdziały Instrukcja instalacji I. Wstęp...5 II. Instalacja...8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy moduł kamery. Nr zam Instrukcja obsługi.

Miniaturowy moduł kamery. Nr zam Instrukcja obsługi. Miniaturowy moduł kamery. Nr zam. 115193 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. Ultra- miniaturowa kamera do kontroli i zabezpieczenia sklepów, wejść, parkingów itp. Możliwość odtwarzania obrazu z kamery na

Bardziej szczegółowo