(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych"

Transkrypt

1 (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów: C00-C75 Nowotwory złośliwe o określonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako pierwotne, za wyjątkiem nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych: C00-C14 Wargi, jamy ustnej i gardła C15-C26 Narządów trawiennych C30-C39 Układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C40-C41 Kości i chrząstki stawowej C43-C44 Skóry C45-C49 Międzybłonka (mesotelialne) i tkanek miękkich C50 Sutka C51-C58 śeńskich narządów płciowych C60-C63 Męskich narządów płciowych C64-C68 Układu moczowego C69-C72 Oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego C73-C75 Tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego C76-C80 Nowotwory złośliwe o niedokładnie określonym, wtórnym i nieokreślonym umiejscowieniu C81-C96 Nowotwory złośliwe uznane lub podejrzane jako pierwotne tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C97 Nowotwory złośliwe niezaleŝnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień D00-D09 Nowotwory in situ Nowotwory złośliwe (C00-C97) Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14) C00 Nowotwory złośliwe wargi Nie obejmuje: skóry wargi (C43.0, C44.0) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej Wargi górnej : * BNO * powierzchnia pokrywana pomadką do ust * czerwień wargowa C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej Wargi dolnej: * BNO

2 * powierzchnia pokrywana pomadką do ust * czerwień wargowa C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona Czerwień wargowa BNO C00.3 Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej * Wargi górnej : * powierzchnia policzkowa * wędzidełko * śluzówka * powierzchnia ustna C00.4 Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej Wargi dolnej: * powierzchnia policzkowa * wędzidełko * śluzówka * powierzchnia ustna C00.5 Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna) Wargi nieokreślonej: * powierzchnia policzkowa * wędzidełko * śluzówka * powierzchnia ustna C00.6 Spoidło wargi C00.8 Zmiana przekraczająca granice wargi (patrz uwaga 5 str.182) C00.9 Warga, nie określona C0l Nowotwór złośliwy nasady języka Powierzchnia grzbietowa języka Ustalona część języka BNO Tylna jedna trzecia część języka C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C02.0 Powierzchnia grzbietowa języka Przednie dwie trzecie części języka, powierzchnia grzbietowa Nie obejmuje: powierzchni grzbietowej nasady języka C02.1 Brzeg języka Koniec języka C02.2 Dolna powierzchnia języka Przednie dwie trzecie części języka, powierzchnia dolna Wędzidełko języka

3 C02.3 Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona Środkowa część języka BNO Ruchoma część języka BNO C02.4 Migdałek językowy Nie obejmuje: migdałek BNO C02.8 Zmiana przekraczająca granice języka (patrz uwaga 5 na str. 182) Nowotwór złośliwy języka, którego punkt wyjścia nie moŝe być określony w kategoriach C01-C02.4 C02.9 Język, nie określony C03 Nowotwór złośliwy dziąsła Obejmuje: błona śluzowa brzegu zębodołu dziąsło Nie obejmuje: nowotwory złośliwe zębopochodne (C41.0-C41. 1 ) C03.0 Dziąsło górne C03.1 Dziąsło dolne C03.9 Dziąsło, nie określone C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C04.0 Przednia część dna jamy ustnej Część przednia jamy ustnej do linii wyznaczonej przez granicę siekaczy i przedtrzonowców C04.1 Boczna część dna jamy ustnej C04.8 Zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej C04.9 Dno jamy ustnej, nie określone C05 Nowotwór złośliwy podniebienia C05.0 Podniebienie twarde C05.1 Podniebienie miękkie Nie obejmuje: nosogardłowej powierzchni podniebienia miękkiego (C11.3) C05.2 Języczek C05.8 Zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego (patrz uwaga 5 str. 182) C05.9 Podniebienie, nie określone Sklepienie nosogardzieli C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06.0 Śluzówka policzka Śluzówka policzka BNO Śluzówka wewnętrzna policzka C06.1 Przedsionek jamy ustnej

4 Część policzkowa sklepienia przedsionka jamy ustnej (górnego) (dolnego) Część wargowa sklepienia przedsionka jamy ustnej (górnego) (dolnego) C06.2 Przestrzeń zatrzonowa C06.8 Zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06.9 Jama ustna, nie określona Małe gruczoły ślinowe o nieokreślonym umiejscowieniu Jama ustna BNO C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych duŝych gruczołów ślinowych Nie obejmuje: nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych, które są klasyfikowane zgodnie z ich umiejscowieniem anatomicznym nowotwory złośliwe małych gruczołów ślinowych BNO (C06.9) nowotwory złośliwe ślinianki przyusznej (C07) C08.0 Ślinianka podŝuchwowa C08.1 Ślinianka podjęzykowa C08.8 Zmiana przekraczająca granice duŝych gruczołów ślinowych Nowotwory złośliwe duŝych gruczołów ślinowych, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C07-C08.1 C08.9 DuŜe gruczoły ślinowe, nie określone C09 Nowotwory złośliwe migdałka Nie obejmuje: migdałek językowy (C02.4) migdałek gardłowy (C 11.1) C09.0 Dół migdałkowy C09.1 Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy) C09.8 Zmiana przekraczająca granice migdałka (patrz uwaga 5 na str. 182) C09.9 Migdałek, nie określony Migdałek * BNO * podniebienny C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) Nie obejmuje: Migdałek (C09.-) C10.0 Dolinka nagłośniowa C10.1 Przednia powierzchnia nagłośni

5 Wolny brzeg nagłośni Fałd językowo-nagłośniowy (pośrodkowy) (boczny) C10.2 Ściana boczna części ustnej gardła C10.3 Ściana tylna części ustnej gardła C10.4 Szczelina skrzelowa Torbiel skrzelowa (umiejscowienie nowotworu) C10.8 Zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła patrz uwaga 5 na str. 182) Okolica połączonego górnego brzegu nagłośni, fałdu nalewkowo-nagłośniowego i fałdu gardłowo-nagłośniowego C10.9 Części ustna gardła, nie określona C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) C11.0 Ściana górna części nosowej gardła sklepienie części nosowej gardła C11.1 Ściana tylna części nosowej gardła Migdałek trzeci Migdałek gardłowy C11.2 Ściana boczna części nosowej gardła Zachyłek gardłowy Rosenmüllera Ujście gardłowe trąbki słuchowej C11.3 Ściana przednia części nosowej gardła Powierzchnia (tylna) (górna) podniebienia miękkiego Brzeg tylny: * przegrody nosa * nozdrzy tylnych C11.8 Zmiany przekraczające granice części nosowej gardła (patrz uwaga 5 na str. 182) C11.9 Część nosowa gardła, nie określona Ściana części nosowej gardła BNO C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego Zachyłek gruszkowaty C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) Nie obejmuje: zachyłek gruszkowaty (C12) C13.0 Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej C13.1 Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego Fałd nalewkowo-nagłośniowy

6 * BNO * okolica brzegowa Nie obejmuje: powierzchni krtaniowej fałdu nalewkowo-nagłośniowego C13.2 Tylna ściana części krtaniowej gardła C13.8 Zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła (patrz uwaga 5 na str. 182) C13.9 Część krtaniowa gardła, nie określona Ściana części krtaniowej gardła BNO C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliŝej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła Nie obejmuje: jama ustna BNO (C06.9) C14.0 Gardło o umiejscowieniu nieokreślonym C14.2 Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera C14.8 Zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C00-C14.2. Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26) C15 Nowotwór złośliwy przełyku ' Uwaga: Podane są dwie alternatywne klasyfikacje szczegółowe:.0-.2 według opisu anatomicznego.3-.5 według umiejscowienia Jest to celowe odejście od zasady, ze kategorie winny być rozłączne, poniewaŝ obie formy terminologiczne są obecnie uŝywane w dokumentacji medycznej, ale oba podziały anatomiczne nie są analogiczne. C15.0 Szyjna część przełyku C15.1 Piersiowa część przełyku C15.2 Brzuszna część przełyku C15.3 Górna trzecia część przełyku C15.4 Środkowa trzecia część przełyku C15.5 Dolna trzecia część przełyku C15.8 Zmiana przekraczająca granice przełyku C15.9 Przełyk, nie określony C16 Nowotwór złośliwy Ŝołądka

7 C16.0 Wpust Ujście wpustowe Połączenie przełykowo-wpustowe Połączenie przełykowo-ŝołądkowe Przełyk i Ŝołądek C16.1 Dno Ŝołądka C16.2 Trzon Ŝołądka C16.3 Ujście odźwiernika Ujście Ŝołądka C16.4 Odźwiernik Część odźwiernikowa Kanał odźwiernikowy C16.5 Krzywizna mniejsza Ŝołądka, nie określona Krzywizna mniejsza Ŝołądka niesklasyfikowana w C16.1-C16.4 C16.6 Krzywizna większa Ŝołądka, nie określona Krzywizna większa Ŝołądka niesklasyfikowana w C16.0-C16.4 C16.8 Zmiana przekraczająca granice Ŝołądka C16.9 śołądek, nie określony Rak Ŝołądka BNO C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C17.0 Dwunastnica C17.1 Jelito czcze C17.2 Jelito kręte Nie obejmuje: zastawki krętniczo-kątniczej (C18.0) C17.3 Uchyłek Meckela C17.8 Zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego (patrz uwaga 5 na str. 182) C17.9 Jelito cienkie, nie określone C18 Nowotwór złośliwy okręznicy C18.0 Jelito ślepe Zastawka krętniczo-kątnicza C18.1 Wyrostek robaczkowy C18.2 OkręŜnica wstępująca C18.3 Zgięcie wątrobowe C18.4 OkręŜnica poprzeczna C18.5 Zgięcie śledzionowe

8 C18.6 OkręŜnica zstępująca C18.7 Esica Zgięcie esicy Nie obejmuje: zgięcie esiczo-odbytnicze (C19) C18.8 Zmiana przekraczająca granice okręŝnicy (patrz uwaga 5 na str. 182) C18.9 OkręŜnica, nie określona Jelito grube BNO C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego OkręŜnica z odbytnicą Zgięcie krzyŝowe (okręŝnicy esowatej) C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy Bańka odbytnicy C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C21.0 Odbyt, nie określony Nie obejmuje: brzeg odbytu (C43.5, C44.5) skóra odbytu (C43.5, C44.5) skóra około odbytu (C.43.5, C44.5) C21.1 Kanał odbytu Zwieracz odbytu C21.2 Strefa kloakogenna C21.8 Zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu patrz uwaga 5 na str. 182) Połączenie odbytu z odbytnicą Odbyt i odbytnica Nowotwory złośliwe odbytnicy, odbytu i kanału odbytu, których punkt wyjścia nie moŝe być określony w kategoriach C20-C21.2 C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów Ŝółciowych wewnątrzwątrobowych Nie obejmuje: drogi Ŝółciowe BNO (C24.9) wtórne nowotwory złośliwe wątroby (C78.8) C22.0 Rak komórek wątroby Rak wątrobowokomórkowy (carcinoma hepatocellulare) Wątrobiak (hepatoma) C22.1 Rak przewodów Ŝółciowych wewnątrzwątrobowych

9 Cholangiocarcinoma C22.2 Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) C22.3 Mięsak naczyniowy wątroby Mięsak komórek Kupffera C22.4 Inne mięsaki wątroby C22.7 Inne nieokreślone raki wątroby C22.9 Wątroba, nie określona C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka Ŝółciowego C24 Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg Ŝółciowych Nie obejmuje: wewnątrzwątrobowe drogi Ŝółciowe (C22.1) C24.0 Zewnątrzwątrobowe drogi Ŝółciowe Drogi Ŝółciowe BNO Przewód Ŝółciowy wspólny Przewód pęcherzykowy Przewód wątrobowy wspólny C24.1 Brodawka większa dwunastnicy Vatera C24.8 Zmiana przekraczająca granice dróg Ŝółciowych Nowotwory złośliwe dróg Ŝółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych Nowotwory złośliwe dróg Ŝółciowych, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C22.0-C24.1) C24.9 Drogi Ŝółciowe, nie określone C25 Nowotwór złośliwy trzustki C25.0 Głowa trzustki C25.1 Trzon trzustki C25.2 Ogon trzustki C25.3 Przewód trzustkowy C25.4 Część wewnątrzwydzielnicza trzustki Wyspy Langerhansa C25.7 Inna część trzustki Szyjka trzustki C25.8 Zmiana przekraczająca granice trzustki (patrz uwaga 5 na str. 182) C25.9 Trzustka, nie określona C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych Nie obejmuje: otrzewna i przestrzeń zaotrzewnowa (C48.-) C26.0 Przewód pokarmowy, część nie określona

10 Jelito BNO C26.1 Śledziona Nie obejmuje: choroba Hodgkina (C81.-) chłoniaki nieziarnicze (C82-C85) C26.8 Zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych (patrz uwaga 5 na str. 182) Nowotwory złośliwe narządów trawiennych, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C15-C26.1) Nie obejmuje: połączenie przełykowo-wpustowe (C16.0) C26.9 Części układu trawiennego niedokładnie określona Przewód lub układ pokarmowy BNO Układ Ŝołądkowo - jelitowy BNO Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39) Obejmuje: ucho środkowe Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.-) C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C30.0 Jama nosowa Chrząstka nosowa MałŜowina nosowa Nos wewnętrzny Przegroda nosa Przedsionek nosa Nie obejmuje: kość nosowa (C41.0) nos BNO (C76.0) opuszka węchowa (C72.2) tylny brzeg przegrody nosa i nozdrza tylne (C11.3) skóra nosa (C43.3, C44.3) C30.1 Ucho środkowe Trąbka słuchowa Eustachiusza Ucho wewnętrzne Komórki sutkowe Nie obejmuje: przewód słuchowy zewnętrzny (C43.2, C44.2) kości ucha (C41.0) chrząstka ucha (C49.0) skóra ucha zewnętrznego (C43.2, C44.2) C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych

11 C31.0 Zatoka szczękowa Zatoka Highmora C31.1 Komórki sitowe C31.2 Zatoka czołowa C31.3 Zatoka klinowa C31.8 Zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych (patrz uwaga 5 na str. 182) C31.9 Zatoka przynosowa, nie określona C32 Nowotwór złośliwy krtani C32.0 Głośnia Wnętrze krtani Struny głosowe (prawdziwe) BNO C32.1 Nagłośnia Części krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego Nagłośnia (część nadgnykowa) BNO Krtańí zewnętrzna Fałdy przedsionkowe (struny głosowe rzekome) Powierzchnia tylna (krtaniowa) nagłosni Przedsionek krtani Nie obejmuje: przednia powierzchnia nagłośni (C10.1) fałdy nalewkowo-nagłośniowe: * BNO (C13.1) * powierzchnia podgardłowa (C13.1) * część brzegowa (C13.1) C32.2 Jama podgłośniowa C32.3 Chrząstki krtani C32.8 Zmiana przekraczająca granice krtani (patrz uwaga 5 na str. 182) C32.9 Krtań, nie określona C33 Nowotwór złośliwy tchawicy C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34.0 Oskrzele główne Ostroga tchawicy Wnęka (płuca) C34.1 Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne C34.2 Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe C34.3 Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne

12 C34.8 Zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca C34.9 Oskrzele lub płuco, nie określone C37 Nowotwór złośliwy grasicy C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej Nie obejmuje: międzybłoniak (C45.-) C38.0 Serce Osierdzie Nie obejmuje: wielkie naczynia (C49.3) C38.1 Śródpiersie przednie C38.2 Śródpiersie tylne C38.3 Śródpiersie, część nie określona C38.4 Opłucna C38.8 Zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej Nie obejmuje: narządy wewnątrz klatki piersiowej BNO (C76.1) narządy klatki piersiowej BNO (C76.1) C39.0 Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona C39.8 Zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej Nowotwory złośliwe układu oddechowego i narządów klatki piersiowej, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C30-C39.0 C39.9 Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego Układ oddechowy BNO Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41) Nie obejmuje: szpik BNO (C96.7) błona maziowa torebki stawowej (C49.-) C40 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn C40.0 Łopatka i kości długie kończyny górnej C40.1 Kości krótkie kończyny górnej C40.2 Kości długie kończyny dolnej C40.3 Kości krótkie kończyny dolnej C40.8 Zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn C40.9 Kości i chrząstki stawowe kończyn, nie określone

13 C41 Nowotwór złośliwy Kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu Nie obejmuje: kości kończyn (C40.-) chrząstki: * ucha (C49. 1 ) * krtani (C32.3) * kończyn (C40.-) * nosa (C30.0) C41.0 Kości czaszki i twarzy Szczęka Kości oczodołów Nie obejmuje: rak innego rodzaju niŝ wewnątrzkostny lub zębopochodny: * zatoki szczękowej (C31.0) * szczęki (C03.0) kości Ŝuchwy (C41.1) C41.1 śuchwa Kości Ŝuchwy Nie obejmuje: rak innego rodzaju niŝ wewnątrzkostny lub zębopochodny: * szczęki BNO (C03.9) * Ŝuchwy (C03.1) kości szczęki (C41.0) C41.2 Kości kręgosłupa Nie obejmuje: kości krzyŝowa i guziczna (C41.4) C41.3 Kości zebra, mostka i obojczyka C41.4 Kości miednicy, kość krzyŝowa i guziczna C41.8 Zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki (patrz uwaga 5 na str. 182) Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C40-C41.4 C41.9 Kości i chrząstki stawowe, nie określone Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44) C43 Czerniak złośliwy skóry Obejmuje: kod morfologiczny M872-M879 z określeniem charakteru nowotworu przez kod /3 Nie obejmuje: czerniak złośliwy skóry narządów płciowych (C51-C52, C60.-, C63.-) C43.0 Czerniak złośliwy wargi

14 Nie obejmuje: czerwień wargowa (C00.0-C00.2) C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z katem oka C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy C43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi C43.5 Czerniak złośliwy tułowia Odbytu: * brzegów * skóry Skóry okolicy odbytu Skóry sutka Nie obejmuje: odbyt BNO (C21.0) C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyŝej określone granice C43.9 Czerniak złośliwy skóry, nie określony Czerniak (złośliwy) BNO C44 Inne nowotwory złośliwe skóry Obejmuje: nowotwory złośliwe: * gruczołów łojowych * gruczołów potowych Nie obejmuje: mięsak Kaposi'ego (C46.-) czerniak złośliwy skóry (C43.-) skóry narządów płciowych (C51-C52, C60.-, C63.-) C44.0 Skóra wargi Rak podstawnokomórkowy wargi Nie obejmuje: nowotwory złośliwe wargi (C00.-) C44.1 Skóra powieki, łącznie z kątem oka Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0) C44.2 Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego Nie obejmuje: tkanka łączna ucha (C49.0) C44.3 Skóra innych i nieokreślonych części twarzy C44.4 Skóra owłosiona głowy i szyi C44.5 Skóra tułowia Odbytu: * brzeg * skóra Skóra okolicy odbytu Skóra sutka

15 Nie obejmuje: odbytu BNO (C21.0) C44.6 Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem C44.7 Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem C44.8 Zmiany przekraczające granice określone kodami (patrz uwaga 5 na str. I 82) C44.9 Nowotwór złośliwy skóry, nie określony Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49) C45 Międzybłoniak Obejmuje: kod morfologiczny M905 z kodem charakteru nowotworu /3 C45.0 Międzybłoniak opłucnej Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe opłucnej (C38.4) C45.1 Międzybłoniak otrzewnej Krezki Krezki okręŝnicy Sieci (większej) Otrzewnej (ściennej) (miedniczej) Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe otrzewnej (C48.-) C45.2 Międzybłoniak osierdzia Nie obejmuje: inne nowotwory złośliwe osierdzia (C38.0) C45.7 Międzybłoniak innych umiejscowień C45.9 Międzybłoniak, nie określony C46 Mięsak Kaposi'ego Obejmuje: kod morfologiczny M9140 z kodem charakteru nowotworu /3 C46.0 Mięsak Kaposi'ego skóry C46.1 Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej C46.2 Mięsak Kaposi'ego podniebienia C46.3 Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych C46.7 Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień C46.8 Mięsak Kaposi'ego licznych narządów C46.9 Mięsak Kaposi'ego, nie określony C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego Obejmuje: nerwy i zwoje układu współczulnego i przywspółczulnego C47.0 Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi Nie obejmuje: nerwy obwodowe oczodołów C47.1 Nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem

16 C47.2 Nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem C47.4 Nerwy obwodowe klatki piersiowej C41.5 Nerwy obwodowe miednicy C47.6 Nerwy obwodowe tułowia, nie określone C47.8 Zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego C47.9 Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nie określone C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej Nie obejmuje: mięsak Kaposi'ego (C46.1) międzybłoniak (C45.-) C48.0 Przestrzeń zaotrzewnowa C48.1 Określona część otrzewnej Krezka Krezka okręŝnicy Sieć (większa) Otrzewna: * ścienna * trzewna C48.2 Otrzewna, nie określona C48.8 Zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich Obejmuje: naczynia krwionośne błonę maziową chrząstkę powięź tłuszcz wiązadła, z wyjątkiem wiązadeł macicy naczynia limfatyczne mięśnie kaletkę maziową ścięgna (pochewki) Nie obejmuje: chrząstki: * ucha (C40-C41) * krtani (C32.3) * nosa (C30.0) tkanka łączna sutka (C50.-) mięsak Kaposi'ego (C46.-)

17 międzybłoniak (C45.-) nerwy obwodowe i autonomicznego układu nerwowego (C47.-) otrzewna (C48.-) przestrzeń zaotrzewnowa (C48.0) C49.0 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi Tkanka łączna: * ucha *powieki Nie obejmuje: tkanka łączna oczodołu (C69.6) C49.1 Tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem C49.2 Tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem C49.3 Tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej Pachy Przepony DuŜych naczyń Nie obejmuje: sutek (C50.-) serce (C38.0) śródpiersie (C38.1-C38.3) grasica (C37) C49.4 Tkanka łączna i tkanka miękka brzucha Ściany brzucha PodŜebrza C49.5 Tkanka łączna i tkanka miękka miednicy Pośladka Pachwiny Krocza C49.6 Tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nie określona Grzbietu BNO C49.8 Zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej (patrz uwaga 5 na str. 182) Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i tkanki miękkiej, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C47-C49.6 C49.9 Tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone Nowotwór złośliwy sutka (C50) C50 Nowotwór złośliwy sutka Obejmuje: tkanka łączna sutka

18 Nie obejmuje: skóra sutka (C43.5,C44.5) C50.0 Brodawka i otoczka brodawki sutkowej C50.1 Centralna część sutka C50.2 Ćwiartka górna wewnętrzna sutka C50.3 Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka C50.4 Ćwiartka górna zewnętrzna sutka C50.5 Ćwiartka dolna zewnętrzna sutka C50.6 Część pachowa sutka C50.8 Zmiana przekraczająca granice sutka C50.9 Sutek, nie określony Nowotwory złośliwe Ŝeńskich narządów płciowych (C51-C58) Obejmuje: skóra Ŝeńskich narządów płciowych C5l Nowotwór złośliwy sromu C51.0 Wargi sromowe większe Gruczoły przedsionkowe większe (gruczoły Bartholina) C51.1 Wargi sromowe mniejsze C51.2 Łechtaczka C51.8 Zmiana przekraczająca granicę sromu C51.9 Srom, nie określone Zewnętrzne Ŝeńskie narządy płciowe BNO Srom C52 Nowotwór złośliwy pochwy C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0 Błona śluzowa szyjki macicy C53.1 Błona zewnętrzna szyjki macicy C53.8 Zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy C53.9 Szyjka macicy, nie określona C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54.0 Cieśń macicy Odcinek dolny C54.1 Błona śluzowa macicy C54.2 Mięśniówka macicy C54.3 Dno macicy

19 C54.8 Zmiana przekraczająca granice trzonu macicy C54.9 Trzon macicy, nie określone C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C56 Nowotwór złośliwy jajnika C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych Ŝeńskich narządów płciowych C57.0 Trąbka Fallopia Jajowód Trąbka macicy C57.1 Wiązadło szerokie macicy C57.2 Wiązadło obłe macicy C57.3 Przymacicza Wiązadło macicy BNO C57.4 Przydatki macicy, nie określone C57.8 Zmiana przekraczająca granice Ŝeńskich narządów płciowych Nowotwory złośliwe Ŝeńskich narządów płciowych, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C51-C57.7, C58 C57.9 śeńskie narządy płciowe, nie określone Ŝeński układ moczowo-płciowy BNO C58 Nowotwór złośliwy łoŝyska Rak kosmówkowy BNO Nabłoniak kosmówkowy BNO Nie obejmuje: gruczolak kosmówkowy (niszczący) (D39.2) zaśniad groniasty: * BNO (001.9) * inwazyjny (D39.2) * złośliwy (D39.2) Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63) C60 Nowotwór złośliwy prącia C60.0 Napletek C60.1 śołądź prącia C60.2 Trzon prącia Ciało jamiste

20 C60.8 Zmiana przekraczająca granicę prącia C60.9 Prącie, nie określone Skóra prącia BNO C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C62 Nowotwór złośliwy jądra C62.0 Jądro niezstąpione Jądro ektopowe (jako umiejscowienie nowotworu) Jądro zatrzymane (jako umiejscowienie nowotworu) C62.1 Jądro zstąpione Jądro w mosznie C63.9 Jądro, nie określone C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63.0 Najądrze C63.1 Powrózek nasienny C63.2 Moszna Skóra moszny C63.7 Inne określone narządy płciowe męskie Pęcherzyk nasienny Osłonka pochwowa jądra C63.8 Zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C60-C63.7 C62.9 Męskie narządy płciowe, nie określone Męski układ moczowo-płciowy BNO Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68) C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej Nie obejmuje: nerkowe: * kielichy (C65) * miedniczki (C65) C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej Przejście miedniczkowo-moczowodowe Kielichy nerkowe

21 C66 Nowotwór złośliwy moczowodu Nie obejmuje: ujście moczowodu do pęcherza (C67.6) Có7 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C67.0 Trójkąt pęcherza moczowego C67.1 Szczyt pęcherza moczowego C67.2 Ściana boczna pęcherza moczowego Có7.3 Ściana przednia pęcherza moczowego C67.4 Ściana tylna pęcherza moczowego C67.5 Szyja pęcherza moczowego Ujście wewnętrzne cewki moczowej C67.6 Ujście moczowodu C67.7 Moczownik C67.8 Zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego C67.9 Pęcherz moczowy, nie określony C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych Nie obejmuje: układ moczowo-płciowy BNO- * Ŝeński (C57.9) * męski (C63.9) C68.0 Cewka moczowa Nie obejmuje: ujście wewnętrzne cewki moczowej (C67.5) C68.1 Gruczoły cewki moczowej C68.8 Zmiana przekraczająca granice układu moczowego Nowotwory złośliwe układu moczowego, których punkt wyjścia nie moŝe być sklasyfikowany w kategoriach C64-C68. 1 C68.9 Układ moczowy, nie określony Układ moczowy BNO Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72) C69 Nowotwór złośliwy oka Nie obejmuje: tkanka łączna powieki (C49.0) powieka (skóra) (C43.l,C44.1) nerw wzrokowy (C72.3) C69.0 Spojówka C69.1 Rogówka C69.2 Siatkówka

22 C69.3 Naczyniówka C69.4 Ciało rzęskowe Gałka oczna C69.5 Gruczoł i drogi łzowe Woreczek łzowy Przewód nosowo-łzowy C69.6 Oczodół Tkanka łączna oczodołu Mięśnie zewnętrzne oka Nerwy obwodowe oczodołu Tkanka pozagałkowa Tkanka pozaoczodołowa Nie obejmuje: kości oczodołu (C41.0) C69.8 Zmiana przekraczająca granice oka C69.9 Oko, nie określone C70 Nowotwór złośliwy opon C70.0 Opony mózgowe C70.1 Opony rdzeniowe C70.9 Opony, nie określone C71 Nowotwór złośliwy mózgu Nie obejmuje: nerwy czaszkowe (C72.2-C72 5 tkanka pozagałkowa (C69.6) C71.0 Mózg z wyjątkiem płatów i komór Ciało modzelowate Nadnamiotowe BNO C71.1 Płat czołowy C71.2 Płat skroniowy C71.3 Płat ciemieniowy C71.4 Płat potyliczny C71.5 Komory mózgowe Nie obejmuje: komora czwarta (C71.7) C71.6 MóŜdŜek C71.7 Pień mózgu Komora czwarta Podnamiotowe BNO C71.8 Zmiana przekraczająca granice mózgu C71.9 Mózg, nie określony

23 C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego Nie obejmuje: opony (C70.-) nerwy obwodowe i autonomicznego układu nerwowego (C47.-) C72.0 Rdzeń kręgowy C72.1 Ogon koński C72.2 Nerw węchowy Opuszka węchowa C72.3 Nerw wzrokowy C72.4 Nerw przedsionkowo-ślimakowy C72.5 Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe Nerw czaszkowy BNO C72.8 Zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego Nowotwory złośliwe mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego, które nie mogą być sklasyfikowane w kategoriach C70-C72.5 C72.9 Centralny system nerwowy, nie określone Układ nerwowy BNO Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75) C73 Nowotwór złośliwy tarczycy C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy C74.0 Kora nadnerczy C74.1 Rdzeń nadnerczy C74.9 Nadnercze, nie określone C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych Nie obejmuje: nadnercza (C74.-) wyspy trzustkowe (C25.4) jajnik (C56) jądro (C62) grasica (C37) tarczyca (C73) C75.0 Gruczoł przytarczowy C75.1 Przysadka gruczołowa C75.2 Przewód nosowo-gardłowy C75.3 Szyszynka C75.4 Kłębek szyjny

24 C75.5 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe C75.8 Zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nie określone Uwaga: Jeśli umiejscowienia licznych zajętych gruczołów wydzielania wewnętrznego są znane powinny być kodowane oddzielnie. C75.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76- C80) C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych Nie obejmuje: nowotwory złośliwe: * układu moczowo-płciowego BNO: * męskiego (C57.9) * Ŝeńskiego (C63.9) * tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych (C8 1-C96) * umiejscowień nieokreślonych (C80) C76.0 Głowa, twarz i szyja Policzek BNO Nos BNO C76.1 Klatka piersiowa Pacha BNO Narządy klatki piersiowej BNO Klatka piersiowa BNO C76.2 Brzuch C76.3 Miednica Pachwina BNO Umiejscowienie przekraczające granice układów w obrębie miednicy, takie jak: *przegrody odbytniczo-pochwowej * przegrody odbytniczo-pęcherzowej C76.4 Kończyna górna C76.5 Kończyna dolna C76.7 Inne niedokładnie określone umiejscowienie C76.8 Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych Nie obejmuje: nowotworów złośliwych węzłów chłonnych określonych jako pierwotne (C81-C88, C96.-) C77.0 Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi Węzły chłonne nadobojczykowe

25 C77.1 Węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej C77.2 Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej C77.3 Węzły chłonne kończyny górnej i pachy Węzły chłonne międzypiersiowe C77.4 Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny C77.5 Węzły chłonne wewnątrz miednicy C77.8 Węzły chłonne mnogich regionów C77.9 Węzły chłonne, nie określone C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc C78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej C78.3 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych C78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej. Płyn w jamie brzusznej pochodzenia złośliwego BNO C78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątroby C78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej C79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego C79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóry C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych C79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego C79.6 Wtórny nowotwór złośliwy jajnika C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia Nowotwór złośliwy Rak Rakowatość Uogólniony: * nowotwór złośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu (pierwotny) (wtórny)

26 * proces złośliwy Proces złośliwy Rak mnogi Wyniszczenie nowotworowe Umiejscowienie pierwotne nieznane Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96) Uwaga: Określenia uŝyte w kategoriach C82-C85 dla chłoniaków nieziarniczych pochodzą z klasyfikacji Working Formulation, której celem jest znalezienie wspólnego mianownika wśród szeregu głównych klasyfikacji. Określenia uŝywane w tym schemacie nie są podane w formie tabelarycznej, lecz pojawiają się w indeksie alfabetycznym. Odnalezienie terminów równowaŝnych z uŝytymi w zestawieniu tabelarycznym nie zawsze jest rnoŝliwe. Obejmuje: kody morfologiczne M959-M994 z kodem określającym charakter nowotworu /3 Nie obejmuje: wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych (C77.-) C81 Choroba Hodgkina Obejmuje: kody morfologiczne M965-M9fi6 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C81.0 Przewaga limfocytów Przewaga limfocytowo-histiocytowa C81.1 Stwardnienie guzkowe C81.2 Mieszanokomórkowa C81.3 Zmniejszenie limfocytów C81.7 Inna choroba Hodgkina C81.9 Choroba Hodgkina, nie określona C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) Obejmuje: chłoniak nieziarniczy guzkowyo z polami rozlanymi, lub bez obecności pól rozlanych kod morfologiczny M969 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C82.0 Z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy C82.1 Mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy C82.3 Wielokomórkowy, guzkowy C82.7 Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego C82.9 Chłoniak nieziarniczy, nie określony Guzkowy chłoniak nieziarniczy BNO

27 C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane Obejmuje: kody morfologiczne M9593, M9595, M967-M968 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C83.0 Z małych komórek (rozlany) C83.1 Z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) C83.2 Mieszany z duŝych i małych komórek (rozlany) C83.3 Chłoniak z duŝych komórek B (rozlany) C83.4 Immunoblastyczny (rozlany) C83.5 Limfoblastyczny (rozlany) C83.6 NiezróŜnicowany (rozlany) C83.7 Guz (chłoniak) Burkitta C83.8 Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych C83.9 Rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T Obejmuje: kod morfologiczny M970 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C84.0 Ziarniniak grzybiasty C84.1 Choroba Sezary'ego C84.2 Chłoniak strefy T C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny Chłoniak Lennerta C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T Uwaga: jeśli wspomniano o pochodzeniu specyficznego chłoniaka z komórek T naleŝy uŝyć kodu bardziej szczegółowego C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych Obejmuje: kody morfologiczne M9590-M9592, M9594, M971 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C85.0 Mięsak limfatyczny C85.1 Chłoniak z komórek B, nie określony Uwaga: Jeśli wspomniano o pochodzeniu chłoniaka z komórek B w łączności z określonym chłoniakiem naleŝy uŝyć kodu bardziej szczegółowego. C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego Złośliwa: * siatkowico-sródbłonkowica * siatkowica

28 Mikroglioma C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nie określony Chłoniak BNO Chłoniak złośliwy BNO Chłoniak nieziarniczy BNO C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne Obejmuje: kod morfologiczny M976 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma C88.1 Choroba łańcuchów cięŝkich alfa C88.2 Choroba łańcuchów cięŝkich gamma Choroba Franklina C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego Chłoniak śródziemnomorski C88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88.9 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nie określone Choroba immunoproliferacyjna BNO C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych Obejmuje: kod morfologiczny M973, M9830 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C90.0 Szpiczak mnogi Choroba Kahlera Szpiczakowatość Nie obejmuje: szpiczak pojedynczy (C90.2) C90.1 Białaczka plazmatycznokomórkowa C90.2 Pozaszpikowa postać szpiczaka Nowotwór złośliwy z komórek plazmatycznych BNO Szpiczak BNO Szpiczak pojedynczy C91 Białaczka limfatyczna Obejmuje: kod morfologiczny M982, M9940-M9941 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna Nie obejmuje: zaostrzenia przewlekłej białaczki limfatycznej (C91.1) C91.1 Przewlekła białaczka limfocytowa C91.2 Podostra białaczka limfocytowa C91.3 Białaczka prolimfocytarna

29 C91.4 Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) Siatkowico-sródbłonkowica białaczkowa C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T C91.7 Inna białaczka limfatyczna C91.9 Białaczka limfatyczna, nie określona C92 Białaczka szpikowa Obejmuje: białaczki: * granulocytową *szpikowopochodną kody morfologiczne M986-M988, M9930 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C92.0 Ostra białaczka szpikowa Nie obejmuje: zaostrzenia przewlekłej białaczki szpikowej (C92. 1) C92.1 Przewlekła białaczka szpikowa C92.2 Podostra białaczka szpikowa C92.3 Mięsak szpikowy Zieleniak Mięsak granulocytowy C92.4 Ostra białaczka promielocytowa C92.5 Ostra białaczka szpikowo-monocytowa C92.7 Inna białaczka szpikowa C92.9 Białaczka szpikowa, nie określona C93 Białaczka monocytowa Obejmuje: białaczka monocytowa kod morfologiczny M989 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C93.0 Ostra białaczka monocytowa Nie obejmuje: zaostrzenia przewlekłej białaczki monocytowej (C93.1) C93.1 Przewlekła białaczka monocytowa C93.2 Podostra białaczka monocytowa C93.7 Inna białaczka monocytowa C93.9 Białaczka monocytowa, nie określona C94 Inne białaczki określonego rodzaju Obejmuje: kody morfologiczne M984, M9850, M9900, M9910, MM M9932 z kodem określającym charakter nowotworu /3

30 Nie obejmuje: białaczkowa siatkowico-sródbłonkowica (C91.4) białaczka plazmatycznokomórkowa (C90.1) C94.0 Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) Ostra szpikowa erytroleukemia Choroba Di Guglielmo C94.1 Przewlekła czerwienica Choroba Heilmeyera-Schönera C94.2 Ostra białaczka megakarioblastyczna Białaczka: * megakarioblastyczna (ostra) * megakariocytowa (ostra) C94.3 Białaczka z komórek tucznych C94.4 Ostra szpikowica uogólniona C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku C94.7 Inna określona białaczka Białaczka z komórkami mięsaka limfatycznego C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju Obejmuje: kod morfologiczny M980 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C95.0 Ostra białaczka z komórek rodzaju Białaczka z komórek blastycznych Białaczka z komórek pnia (stem cell) Nie obejmuje: zaostrzenia przewlekłej białaczki nieokreślonej (C95.1) C95.1 Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95.2 Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95.7 Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95.9 Białaczka, nie określona C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych Obejmuje: kody morfologiczne M972, M974 z kodem określającym charakter nowotworu /3 C96.0 Choroba Letterera-Siwego Nielipidowa: *siatkowico-śródbłonkowica *siatkowica C96.1 Histiocytoza złośliwa Siateczkowica szpikowa histiocytowa C96.2 Guzy złośliwe z komórek tucznych Złośliwa:

31 * mastocytoma * mastocytoza Mięsak z komórek tucznych Nie obejmuje: białaczka z komórek tucznych (C94.3) mastocytoza (skórna) (Q82.2) C96.3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny C96.7 Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96.9 Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nie określone Nowotwory złośliwe niezaleŝnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97) C97 Nowotwory złośliwe niezaleŝnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień Nowotwory in situ (D00-D09) Uwaga: UwaŜa się Ŝe wiele nowotworów in situ lokalizuje się w ciągłości zmian morfologicznych miedzy dysplazją a rakiem inwazyjnym. Na przykład wśród nowotworów śródnabłonkowych szyjki macicy rozpoznaje się trzy stopnie. Trzeci z tych stopni obejmuje zarówno nasiloną dysplazją jak i raka in situ. Stopniowanie zmian morfologicznych stosuje się równieŝ do innych narządów takich jak pochwa i srom. w poniŝszej części klasyfikacji mieszczą się nowotwory śródnabłonkowe w stopniu trzecim bez lub ze wzmianką o nasilonej dysplazji. Nowotwory śródnabłonkowe w stopniu pierwszym i drugim klasyfikuje się jako dysplazję narządu nią objętego i powinny być kodowane odpowiednio do rozdziału dotyczącego stosownych lokalizacji. Obejmuje: choroba Bowena erytroplazja kod morfologiczny określający charakter nowotworu /2 erytroplazja Queyrata D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i Ŝołądka Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-) D00.0 Warga, jama ustna i gardło Fałd nalewkowo-nagłośniowy * BNO * powierzchnia gardłowa * część brzeŝna Nie obejmuje: powierzchnia krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego (D02.0)

32 nagłośnia: * BNO * część nadgnykowa (D02.0) skóra wargi (D03.0, D04.0) D00.1 Przełyk D00.2 śołądek D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-) D01.0 OkręŜnica Nie obejmuje: zgięcie esiczo-odbytnicze (D01.1) D01.1 Zgięcie esiczo-odbytnicze D01.2 Odbytnica D01.3 Odbyt i kanał odbytu Nie obejmuje: części odbytu: * brzeg (D03.5, D04.5) * skór (D03.5, D04.5) skóra okolicy odbytu (D03.5, D04.5) D01.4 Inne i nieokreślone części jelita Nie obejmuje: brodawka większa dwunastnicy Vatera (D01.5) D01.5 Wątroba, pęcherzyk Ŝółciowy i drogi Ŝółciowe Brodawka większa dwunastnicy Vatera D01.7 Inne określone narządy trawienne Trzustka D01.9 Narządy trawienne, nie określone D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.-) D02.0 Krtań Fałd nalewkowo-nagłośniowy, powierzchnia krtaniowa Nagłośnia (część nadgnykowa) Nie obejmuje: fałd nalewkowo-nagłośniowy: * BNO (D00.0) * powierzchnia gardłowa (D00.0) * część brzegowa (D00.0) D02.1 Tchawica D02.2 Oskrzela i płuca D02.3 Inne części układu oddechowego Zatoki przynosowe

33 Ucho środkowe Jama nosowa Nie obejmuje: ucho (zewnętrzne) (skóra) (D03.2, D04.2) nos: * BNO (D09.7) * skóra (D03.3, D04.3) D02.4 Układ oddechowy, nie określony D03 Czerniak in situ Obejmuje: kod morfologiczny M872-M879 z kodem określającym charakter nowotworu /2 D03.0 Czerniak in situ wargi D03.1 Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy D03.4 Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi D03.5 Czerniak in situ tułowia Części odbytu: * brzeg * skóra Sutek (skóra) (tkanka miękka) Skóra okolicy odbytu D03.6 Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem D03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowień D03.9 Czerniak in situ, nie określony D04 Rak in situ skóry Nie obejmuje: erytroplazja Queyrata (prącia) BNO (D07.4) czerniak in situ (DC13.-) D04.0 Skóra wargi Nie obejmuje: czerwień wargowa (D00.0) D04.1 Skóra powieki łącznie z kątem oka D04.2 Skóra małŝowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego D04.3 Skóra innych i nieokreślonych części twarzy D04.4 Skóra owłosiona głowy i szyi D04.5 Skóra tułowia: Części odbytu: * brzeg

34 * skóra Skóra sutka Skóra okolicy odbytu Nie obejmuje: odbyt BNO (D01.3) skóra narządów płciowych (D07.-) D04.6 Skóra kończyny górnej łącznie z barkiem D04.7 Skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem D04.8 Skóra o innym umiejscowieniu D04.9 Skóra, nie określona D05 Rak in situ sutka Nie obejmuje: rak in situ skóry sutka (D04.5) czerniak in situ sutka (skóry) (D03.5) D05.0 Rak zrazikowy in situ D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ D05.7 Inny rak sutka in situ D05.9 Rak in situ sutka, nie określony D06 Rak in situ szyjki macicy Obejmuje: dysplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy stopnia III ze wzmianką lub bez wzmianki o nasilonej dysplazji Nie obejmuje: czerniak in situ szyjki (D03.5) nasilona dysplazja szyjki (N87.2) D06.0 Błona śluzowa szyjki macicy D06.1 Błona zewnętrzna szyjki macicy D06.7 Inna część szyjki macicy D06.9 Szyjka macicy, nie określona D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych Nie obejmuje: czerniak in situ (D03.5) D07.0 Błona śluzowa macicy D07.1 Srom Nowotwór sródnabłonkowy sromu stopnia III z lub bez wzmianki o nasilonej dysplazji Nie obejmuje: nasilona dysplazja sromu BNO (N90.2) D07.2 Pochwa Nowotwór sródnabłonkowy pochwy stopnia III z lub bez wzmianki o nasilonej dysplazji Nie obejmuje: nasilonej dysplazji pochwy BNO (N89.2)

35 D07.3 Inne i nieokreślone narządy płciowe Ŝeńskie D07.4 Prącie Erytroplazja Queyrata BNO D07.5 Gruczoł krokowy D07.6 Inne i nieokreślone narządy płciowe męskie D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień D09.0 Pęcherz moczowy D09.1 Inne i nieokreślone części układu moczowego D09.2 Oko Nie obejmuje: skóra powieki (D04.1) D09.3 Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego Nie obejmuje: wysepki trzustki (D01.7) jajnik (D07.3) jądro (D07.6) D09.7 Rak in situ innych określonych umiejscowień D09.9 Rak in situ, nie określony

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz.

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. 71 Załącznik C.55. THIOTEPUM 1. THIOTEPUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 2. THIOTEPUM C38.0 SERCE 3. THIOTEPUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.14. CYTARABINUM Lp 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA 5 CYTARABINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 6 CYTARABINUM

Bardziej szczegółowo

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.19. DOCETAXELUM Lp 1 DOCETAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 DOCETAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 DOCETAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 DOCETAXELUM

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Załącznik nr 2 28) WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz.

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. 66 Załącznik C.30. IDARUBICIN 1 IDARUBICIN C47 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 2 IDARUBICIN C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp.

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71 Załącznik C.12. CLADRIBINUM 1 CLADRIBINUM D76 NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO 2 CLADRIBINUM D76.0 HISTIOCYTOZA Z

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp.

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz. 133 Załącznik C.40. MERCAPTOPURINUM 1. MERCAPTOPURINUM C81 CHOROBA HODGKINA 2. MERCAPTOPURINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 3. MERCAPTOPURINUM C81.1 STWARDNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.29. HYDROXYCARBAMIDUM Lp. 1 HYDROXYCARBAMIDUM C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 2 HYDROXYCARBAMIDUM C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 3 HYDROXYCARBAMIDUM C71.1 PŁAT CZOŁOWY 4 HYDROXYCARBAMIDUM

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBO PLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBO PLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBO PLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82.

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653 Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 Dziennik Ustaw Nr 111 6451 Poz. 653 C88.9

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 C88.9 49 B 52 53 54 55 C00.5 56 57 58 59 C02 62 63 64 C02.3 65 66 67 68 69

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2

SPIS TREŚCI ANATOMIA OGÓLNA ŚCIANY TUŁOWIA. Rozdział 1. Rozdział 2 Rozdział 1 ANATOMIA OGÓLNA 1.1. Wiadomości wstępne... 9 1.2. Ogólna budowa ciała... 11 1.3. Określanie położenia struktur anatomicznych w przestrzeni... 15 1.4. Rozwój listków zarodkowych. Początki organogenezy...

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Podstawy anatomii, wykłady

Podstawy anatomii, wykłady Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Nauk Przyrodniczych Zakład: Anatomii i Antropologii Podstawy anatomii, wykłady Osoby prowadzące przedmiot: Barbara Duda, prof. nadzw. dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa

Klatka piersiowa. 5. Ściany klatki piersiowej. 8. Płuca i opłucna. 6. Jama klatki piersiowej. 7. Śródpiersie. 9. Anatomia powierzchniowa Grzbiet 1. Kości, więzadła i stawy Kręgosłup: opis ogólny...................................... 2 Budowa kręgosłupa......................................... 4 Odcinek szyjny kręgosłupa..................................

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku

Rozdział 3. Ograniczenia i połączenia dołów i przestrzeni czaszki Rozdział 4. Mięśnie i powięzie głowy, szyi i karku Spis treści 7 Spis treści Rozdział 1. Okolice głowy, szyi i karku... 13 Rozdział 2. Kościec głowy i szyi... 23 2.1. Kościec głowy... 23 2.1.1. Czaszka mózgowa... 23 2.1.1.1. Ściana przednia... 23 2.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC RYSZARD ALEKSANDROWICZ BOGDAN CISZEK KRZYSZTOF KRASUCKI & PZWL ANATOMIA CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Tabela operacji medycznych

Tabela operacji medycznych Tabela operacji medycznych Rodzaj operacji Klasa operacji A. UKŁAD NERWOWY Centralny układ nerwowy A01 Rozległe wycięcie tkanki mózgowej A02 Wycięcie zmiany w tkance mózgowej A03 DrenaŜ zmiany w tkance

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker.

Atlas anatomii. Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross. 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w l m l ( Markus Voll Karl Wesker. Atlas anatomii Anne M. Gilroy Brian R. MacPherson Lawrence M. Ross Ilustracje: Markus Voll Karl Wesker Redakcja wydania I polskiego Janusz M oryś ' Ę m * I 1! f 1 \ P -7 7/ l ) \ t f * i ' i k r '»ii w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów. 1 Układy narządów i rozwój jam ciała. 5 Układ moczowy. 6 Układ płciowy, układ rozrodczy

Spis treści. Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów. 1 Układy narządów i rozwój jam ciała. 5 Układ moczowy. 6 Układ płciowy, układ rozrodczy Spis treści Rozwój zarodkowy i zarys budowy układów narządów 1 Układy narządów i rozwój jam ciała 1.1 Definicje, przegląd i ewolucja jam ciała... 2 1.2 Różnicowanie listków zarodkowych (organogeneza) i

Bardziej szczegółowo

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach... SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zarys historii embriologii................ 16 2. Układ rozrodczy................... 26 Układ rozrodczy męski.................. 26 Narządy rozrodcze wewnętrzne...............

Bardziej szczegółowo

Układ oddechowy. Drogi oddechowe. + płuca + opłucna

Układ oddechowy. Drogi oddechowe. + płuca + opłucna Układ oddechowy Układ oddechowy Drogi oddechowe + płuca + opłucna I. Górne drogi oddechowe: nos i gardło 1. Nos - szkielet nosa zewnętrznego: kostny - kości nosowe, wyrostki czołowe szczęk chrzęstny -

Bardziej szczegółowo