Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz."

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 826 Poz. 27 Zał cznik C.3. BLEOMYCIN SULPHATE 1 BLEOMYCIN SULPHATE C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 BLEOMYCIN SULPHATE C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 BLEOMYCIN SULPHATE C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 BLEOMYCIN SULPHATE C00.2 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA 5 BLEOMYCIN SULPHATE C00.3 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 6 BLEOMYCIN SULPHATE C00.4 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 7 BLEOMYCIN SULPHATE C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) 8 BLEOMYCIN SULPHATE C00.6 SPOIDŁO WARGI 9 BLEOMYCIN SULPHATE C00.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE WARGI 10 BLEOMYCIN SULPHATE C00.9 WARGA, NIEOKREŚLONA 11 BLEOMYCIN SULPHATE C01 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA 12 BLEOMYCIN SULPHATE C02 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA 13 BLEOMYCIN SULPHATE C02.0 POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA 14 BLEOMYCIN SULPHATE C02.1 BRZEG JĘZYKA 15 BLEOMYCIN SULPHATE C02.2 DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA 16 BLEOMYCIN SULPHATE C02.3 PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 17 BLEOMYCIN SULPHATE C02.4 MIGDAŁEK JĘZYKOWY 18 BLEOMYCIN SULPHATE C02.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE JĘZYKA 19 BLEOMYCIN SULPHATE C02.9 JĘZYK, NIEOKREŚLONY 20 BLEOMYCIN SULPHATE C03 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZI SŁA 21 BLEOMYCIN SULPHATE C03.0 DZI SŁO GÓRNE

2 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 827 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C03.1 DZI SŁO DOLNE 23 BLEOMYCIN SULPHATE C03.9 DZI SŁO, NIEOKREŚLONE 24 BLEOMYCIN SULPHATE C04 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ 25 BLEOMYCIN SULPHATE C04.0 PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 26 BLEOMYCIN SULPHATE C04.1 BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ 27 BLEOMYCIN SULPHATE C04.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE DNA JAMY USTNEJ 28 BLEOMYCIN SULPHATE C04.9 DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE 29 BLEOMYCIN SULPHATE C05 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA 30 BLEOMYCIN SULPHATE C05.0 PODNIEBIENIE TWARDE 31 BLEOMYCIN SULPHATE C05.1 PODNIEBIENIE MIĘKKIE 32 BLEOMYCIN SULPHATE C05.2 JĘZYCZEK 33 BLEOMYCIN SULPHATE C05.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO 34 BLEOMYCIN SULPHATE C05.9 PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE 35 BLEOMYCIN SULPHATE C06 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 36 BLEOMYCIN SULPHATE C06.0 ŚLUZÓWKA POLICZKA 37 BLEOMYCIN SULPHATE C06.1 PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ 38 BLEOMYCIN SULPHATE C06.2 PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA 39 BLEOMYCIN SULPHATE C06.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ 40 BLEOMYCIN SULPHATE C06.9 JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA 41 BLEOMYCIN SULPHATE C07 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ 42 BLEOMYCIN SULPHATE C08 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 43 BLEOMYCIN SULPHATE C08.0 ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA 44 BLEOMYCIN SULPHATE C08.1 ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA 45 BLEOMYCIN SULPHATE C08.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH 46 BLEOMYCIN SULPHATE C08.9 DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE 47 BLEOMYCIN SULPHATE C09 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA

3 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 828 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C09.0 DÓŁ MIGDAŁKOWY 49 BLEOMYCIN SULPHATE C09.1 ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) 50 BLEOMYCIN SULPHATE C09.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE MIGDAŁKA 51 BLEOMYCIN SULPHATE C09.9 MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY 52 BLEOMYCIN SULPHATE C10 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) 53 BLEOMYCIN SULPHATE C10.0 DOLINKA NAGŁOŚNIOWA 54 BLEOMYCIN SULPHATE C10.1 PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI 55 BLEOMYCIN SULPHATE C10.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 56 BLEOMYCIN SULPHATE C10.3 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 57 BLEOMYCIN SULPHATE C10.4 SZCZELINA SKRZELOWA 58 BLEOMYCIN SULPHATE C10.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA 59 BLEOMYCIN SULPHATE C10.9 CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA 60 BLEOMYCIN SULPHATE C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 61 BLEOMYCIN SULPHATE C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 62 BLEOMYCIN SULPHATE C11.1 ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 63 BLEOMYCIN SULPHATE C11.2 ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 64 BLEOMYCIN SULPHATE C11.3 ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 65 BLEOMYCIN SULPHATE C11.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA 66 BLEOMYCIN SULPHATE C11.9 CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA 67 BLEOMYCIN SULPHATE C12 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYŁKU GRUSZKOWATEGO 68 BLEOMYCIN SULPHATE C13 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) 69 BLEOMYCIN SULPHATE C13.0 OKOLICA PŁYTKI CHRZ STKI PIERŚCIENIOWATEJ 70 BLEOMYCIN SULPHATE C13.1 FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO 71 BLEOMYCIN SULPHATE C13.2 TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 72 BLEOMYCIN SULPHATE C13.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA 73 BLEOMYCIN SULPHATE C13.9 CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA

4 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 829 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C14 75 BLEOMYCIN SULPHATE C14.0 GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM 76 BLEOMYCIN SULPHATE C14.2 PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 77 BLEOMYCIN SULPHATE C14.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA 78 BLEOMYCIN SULPHATE C15 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZEŁYKU 79 BLEOMYCIN SULPHATE C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 80 BLEOMYCIN SULPHATE C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 81 BLEOMYCIN SULPHATE C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 82 BLEOMYCIN SULPHATE C15.3 GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 83 BLEOMYCIN SULPHATE C15.4 ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 84 BLEOMYCIN SULPHATE C15.5 DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 85 BLEOMYCIN SULPHATE C15.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE PRZEŁYKU 86 BLEOMYCIN SULPHATE C15.9 PRZEŁYK, NIEOKREŚLONY 87 BLEOMYCIN SULPHATE C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 88 BLEOMYCIN SULPHATE C38.0 SERCE 89 BLEOMYCIN SULPHATE C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE 90 BLEOMYCIN SULPHATE C38.2 SRÓDPIERSIE TYLNE 91 BLEOMYCIN SULPHATE C38.3 SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA 92 BLEOMYCIN SULPHATE C38.4 OPŁUCNA 93 BLEOMYCIN SULPHATE C38.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 94 BLEOMYCIN SULPHATE C40 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWEJ KOŃCZYN 95 BLEOMYCIN SULPHATE C40.0 ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 96 BLEOMYCIN SULPHATE C40.1 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ 97 BLEOMYCIN SULPHATE C40.2 KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ 98 BLEOMYCIN SULPHATE C40.3 KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ 99 BLEOMYCIN SULPHATE C40.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWEJ KOŃCZYN

5 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 830 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C40.9 KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE 101 BLEOMYCIN SULPHATE C41 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU 102 BLEOMYCIN SULPHATE C41.0 KOŚCI CZASZKI I TWARZY 103 BLEOMYCIN SULPHATE C41.1 ŻUCHWA 104 BLEOMYCIN SULPHATE C41.2 KOŚCI KRĘGOSŁUPA 105 BLEOMYCIN SULPHATE C41.3 KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA 106 BLEOMYCIN SULPHATE C41.4 KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA 107 BLEOMYCIN SULPHATE C41.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWEJ 108 BLEOMYCIN SULPHATE C41.9 KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE 109 BLEOMYCIN SULPHATE C43 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY 110 BLEOMYCIN SULPHATE C43.0 CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI 111 BLEOMYCIN SULPHATE C43.1 CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, Ł CZNIE Z K TEM OKA 112 BLEOMYCIN SULPHATE C43.2 CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 113 BLEOMYCIN SULPHATE C43.3 CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY 114 BLEOMYCIN SULPHATE C43.4 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI 115 BLEOMYCIN SULPHATE C43.5 CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA 116 BLEOMYCIN SULPHATE C43.6 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ Ł CZNIE Z BARKIEM 117 BLEOMYCIN SULPHATE C43.7 CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ Ł CZNIE Z BIODREM 118 BLEOMYCIN SULPHATE C43.8 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJ CY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE 119 BLEOMYCIN SULPHATE C43.9 CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY 120 BLEOMYCIN SULPHATE C44 INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY 121 BLEOMYCIN SULPHATE C44.0 SKÓRA WARGI 122 BLEOMYCIN SULPHATE C44.1 SKÓRA POWIEKI, Ł CZNIE Z K TEM OKA 123 BLEOMYCIN SULPHATE C44.2 SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 124 BLEOMYCIN SULPHATE C44.3 SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY 125 BLEOMYCIN SULPHATE C44.4 SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI

6 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 831 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C44.5 SKÓRA TUŁOWIA 127 BLEOMYCIN SULPHATE C44.6 SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, Ł CZNIE Z BARKIEM 128 BLEOMYCIN SULPHATE C44.7 SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, Ł CZNIE Z BIODREM 129 BLEOMYCIN SULPHATE C44.8 ZMIANY PRZEKRACZAJACE GRANICE OKREŚLONE KODAMI 130 BLEOMYCIN SULPHATE C44.9 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY 131 BLEOMYCIN SULPHATE C48 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ 132 BLEOMYCIN SULPHATE C48.0 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 133 BLEOMYCIN SULPHATE C48.1 OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ 134 BLEOMYCIN SULPHATE C48.2 OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA 135 BLEOMYCIN SULPHATE C48.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ 136 BLEOMYCIN SULPHATE C45.0 MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ 137 BLEOMYCIN SULPHATE C51 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU 138 BLEOMYCIN SULPHATE C51.0 WARGI SROMOWE WIĘKSZE 139 BLEOMYCIN SULPHATE C51.1 WARGI SROMOWE MNIEJSZE 140 BLEOMYCIN SULPHATE C51.2 ŁECHTACZKA 141 BLEOMYCIN SULPHATE C51.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE SROMU 142 BLEOMYCIN SULPHATE C51.9 SROM, NIEOKREŚLONE 143 BLEOMYCIN SULPHATE C53 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY 144 BLEOMYCIN SULPHATE C53.0 BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY 145 BLEOMYCIN SULPHATE C53.1 BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY 146 BLEOMYCIN SULPHATE C53.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE SZYJKI MACICY 147 BLEOMYCIN SULPHATE C53.9 SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA 148 BLEOMYCIN SULPHATE C55 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY 149 BLEOMYCIN SULPHATE C56 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 150 BLEOMYCIN SULPHATE C57 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZ DÓW PŁCIOWYCH 151 BLEOMYCIN SULPHATE C57.0 TR BKA FALLOPIA

7 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 832 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C57.1 WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY 153 BLEOMYCIN SULPHATE C57.2 WIĘZADŁO OBŁE MACICY 154 BLEOMYCIN SULPHATE C57.3 PRZYMACICZA 155 BLEOMYCIN SULPHATE C57.4 PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE 156 BLEOMYCIN SULPHATE C57.7 INNE OKRESLONE ŻEŃSKIE NARZ DY PŁCIOWE 157 BLEOMYCIN SULPHATE C57.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE ŻEŃSKICH NARZ DÓW PŁCIOWYCH 158 BLEOMYCIN SULPHATE C57.9 ŻEŃSKIE NARZ DY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE 159 BLEOMYCIN SULPHATE C58 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA 160 BLEOMYCIN SULPHATE C60 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PR CIA 161 BLEOMYCIN SULPHATE C60.0 NAPLETEK 162 BLEOMYCIN SULPHATE C60.1 ŻOŁ DŹ PR CIA 163 BLEOMYCIN SULPHATE C60.2 TRZON PR CIA 164 BLEOMYCIN SULPHATE C60.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE PR CIA 165 BLEOMYCIN SULPHATE C60.9 PR CIE, NIEOKREŚLONE 166 BLEOMYCIN SULPHATE C62 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY J DRA 167 BLEOMYCIN SULPHATE C62.0 J DRO NIEZST PIONE 168 BLEOMYCIN SULPHATE C62.1 J DRO ZST PIONE 169 BLEOMYCIN SULPHATE C62.9 J DRO, NIEOKREŚLONE 170 BLEOMYCIN SULPHATE C63 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZ DÓW PŁCIOWYCH 171 BLEOMYCIN SULPHATE C63.0 NAJ DRZE 172 BLEOMYCIN SULPHATE C63.1 POWRÓZEK NASIENNY 173 BLEOMYCIN SULPHATE C63.2 MOSZNA 174 BLEOMYCIN SULPHATE C63.7 INNE OKREŚLONE NARZ DY PŁCIOWE MĘSKIE 175 BLEOMYCIN SULPHATE C63.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE MĘSKICH NARZ DÓW PŁCIOWYCH 176 BLEOMYCIN SULPHATE C63.9 MĘSKIE NARZ DY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE 177 BLEOMYCIN SULPHATE C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU

8 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 833 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C71.0 MÓZG Z WYJ TKIEM PŁATÓW I KOMÓR 179 BLEOMYCIN SULPHATE C71.1 PŁAT CZOŁOWY 180 BLEOMYCIN SULPHATE C71.2 PŁAT SKRONIOWY 181 BLEOMYCIN SULPHATE C71.3 PŁAT CIEMIENOWY 182 BLEOMYCIN SULPHATE C71.4 PŁAT POTYLICZNY 183 BLEOMYCIN SULPHATE C71.5 KOMORY MÓZGOWE 184 BLEOMYCIN SULPHATE C71.6 MÓŻDŻEK 185 BLEOMYCIN SULPHATE C71.7 PIEŃ MÓZGU 186 BLEOMYCIN SULPHATE C71.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE MÓZGU 187 BLEOMYCIN SULPHATE C71.9 MÓZG, NIEOKREŚLONY 188 BLEOMYCIN SULPHATE C76 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH 189 BLEOMYCIN SULPHATE C76.0 GŁOWA, TWARZ I SZYJA 190 BLEOMYCIN SULPHATE C76.1 KLATKA PIERSIOWA 191 BLEOMYCIN SULPHATE C76.2 BRZUCH 192 BLEOMYCIN SULPHATE C76.3 MIEDNICA 193 BLEOMYCIN SULPHATE C76.4 KOŃCZYNA GÓRNA 194 BLEOMYCIN SULPHATE C76.5 KOŃCZYNA DOLNA 195 BLEOMYCIN SULPHATE C76.7 INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE 196 BLEOMYCIN SULPHATE C76.8 ZMIANA PRZEKRACZAJ CA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 197 BLEOMYCIN SULPHATE C79 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 198 BLEOMYCIN SULPHATE C79.0 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ 199 BLEOMYCIN SULPHATE C79.1 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO 200 BLEOMYCIN SULPHATE C79.2 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY 201 BLEOMYCIN SULPHATE C79.3 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH 202 BLEOMYCIN SULPHATE C79.4 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO

9 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 834 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C79.5 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO 204 BLEOMYCIN SULPHATE C79.6 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA 205 BLEOMYCIN SULPHATE C79.7 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY 206 BLEOMYCIN SULPHATE C79.8 WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 207 BLEOMYCIN SULPHATE C81 CHOROBA HODGKINA 208 BLEOMYCIN SULPHATE C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 209 BLEOMYCIN SULPHATE C81.1 STWARDNIENIE GUZKOWE 210 BLEOMYCIN SULPHATE C81.2 MIESZANOKOMÓRKOWA 211 BLEOMYCIN SULPHATE C81.3 ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW 212 BLEOMYCIN SULPHATE C81.7 INNA CHOROBA HODGKINA 213 BLEOMYCIN SULPHATE C81.9 CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA 214 BLEOMYCIN SULPHATE C82 CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) 215 BLEOMYCIN SULPHATE C82.0 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY 216 BLEOMYCIN SULPHATE C82.1 MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY 217 BLEOMYCIN SULPHATE C82.2 WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY 218 BLEOMYCIN SULPHATE C82.7 INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO 219 BLEOMYCIN SULPHATE C82.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 220 BLEOMYCIN SULPHATE C83 CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE 221 BLEOMYCIN SULPHATE C83.0 Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 222 BLEOMYCIN SULPHATE C83.1 Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) 223 BLEOMYCIN SULPHATE C83.2 MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) 224 BLEOMYCIN SULPHATE C83.3 WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY) 225 BLEOMYCIN SULPHATE C83.4 IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) 226 BLEOMYCIN SULPHATE C83.5 LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) 227 BLEOMYCIN SULPHATE C83.6 NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY)

10 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 835 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C83.7 GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA 229 BLEOMYCIN SULPHATE C83.8 INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 230 BLEOMYCIN SULPHATE C83.9 ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 231 BLEOMYCIN SULPHATE C84 OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 232 BLEOMYCIN SULPHATE C84.0 ZIARNINIAK GRZYBIASTY 233 BLEOMYCIN SULPHATE C84.1 CHOROBA SEZARY' EGO 234 BLEOMYCIN SULPHATE C84.2 CHŁONIAK STREFY T 235 BLEOMYCIN SULPHATE C84.3 CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY 236 BLEOMYCIN SULPHATE C84.4 OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T 237 BLEOMYCIN SULPHATE C84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T 238 BLEOMYCIN SULPHATE C85 INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH 239 BLEOMYCIN SULPHATE C85.0 MIĘSAK LIMFATYCZNY 240 BLEOMYCIN SULPHATE C85.1 CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY 241 BLEOMYCIN SULPHATE C85.7 INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO 242 BLEOMYCIN SULPHATE C85.9 CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY 243 BLEOMYCIN SULPHATE C88 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 244 BLEOMYCIN SULPHATE C88.0 MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA 245 BLEOMYCIN SULPHATE C88.1 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA 246 BLEOMYCIN SULPHATE C88.2 CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA 247 BLEOMYCIN SULPHATE C88.3 CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO 248 BLEOMYCIN SULPHATE C88.7 INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE 249 BLEOMYCIN SULPHATE C88.9 ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE 250 BLEOMYCIN SULPHATE C90 SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH 251 BLEOMYCIN SULPHATE C90.0 SZPICZAK MNOGI 252 BLEOMYCIN SULPHATE C90.1 BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA 253 BLEOMYCIN SULPHATE C90.2 POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA

11 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 836 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C91 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 255 BLEOMYCIN SULPHATE C91.0 OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA 256 BLEOMYCIN SULPHATE C91.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 257 BLEOMYCIN SULPHATE C91.2 PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA 258 BLEOMYCIN SULPHATE C91.3 BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA 259 BLEOMYCIN SULPHATE C91.4 BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) 260 BLEOMYCIN SULPHATE C91.5 BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T 261 BLEOMYCIN SULPHATE C91.7 INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA 262 BLEOMYCIN SULPHATE C91.9 BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA 263 BLEOMYCIN SULPHATE C92 BIAŁACZKA SZPIKOWA 264 BLEOMYCIN SULPHATE C92.0 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 265 BLEOMYCIN SULPHATE C92.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA 266 BLEOMYCIN SULPHATE C92.2 PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA 267 BLEOMYCIN SULPHATE C92.3 MIĘSAK SZPIKOWY 268 BLEOMYCIN SULPHATE C92.4 OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA 269 BLEOMYCIN SULPHATE C92.5 OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA 270 BLEOMYCIN SULPHATE C92.7 INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA 271 BLEOMYCIN SULPHATE C92.9 BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA 272 BLEOMYCIN SULPHATE C93 BIAŁACZKA MONOCYTOWA 273 BLEOMYCIN SULPHATE C93.0 OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 274 BLEOMYCIN SULPHATE C93.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 275 BLEOMYCIN SULPHATE C93.2 PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 276 BLEOMYCIN SULPHATE C93.7 INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA 277 BLEOMYCIN SULPHATE C93.9 BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA 278 BLEOMYCIN SULPHATE C94 INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU 279 BLEOMYCIN SULPHATE C94.0 OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA)

12 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 837 Poz BLEOMYCIN SULPHATE C94.1 PRZEWLEKŁA CZERWIENICA 281 BLEOMYCIN SULPHATE C94.2 OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA 282 BLEOMYCIN SULPHATE C94.3 BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH 283 BLEOMYCIN SULPHATE C94.4 OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA 284 BLEOMYCIN SULPHATE C94.5 OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU 285 BLEOMYCIN SULPHATE C94.7 INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA 286 BLEOMYCIN SULPHATE C95 BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 287 BLEOMYCIN SULPHATE C95.0 OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 288 BLEOMYCIN SULPHATE C95.1 PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 289 BLEOMYCIN SULPHATE C95.2 PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 290 BLEOMYCIN SULPHATE C95.7 INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU 291 BLEOMYCIN SULPHATE C95.9 BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA 292 BLEOMYCIN SULPHATE C BLEOMYCIN SULPHATE C96.0 CHOROBA LETTERERA-SIWEGO 294 BLEOMYCIN SULPHATE C96.1 HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA 295 BLEOMYCIN SULPHATE C96.2 GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH 296 BLEOMYCIN SULPHATE C96.3 PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY 297 BLEOMYCIN SULPHATE C96.7 INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH 298 BLEOMYCIN SULPHATE C96.9 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE 299 BLEOMYCIN SULPHATE C97 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ 300 BLEOMYCIN SULPHATE D03 CZERNIAK IN SITU 301 BLEOMYCIN SULPHATE D03.0 CZERNIAK IN SITU WARGI 302 BLEOMYCIN SULPHATE D03.1 CZERNIAK IN SITU POWIEKI Ł CZNIE Z K TEM OKA 303 BLEOMYCIN SULPHATE D03.2 CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 304 BLEOMYCIN SULPHATE D03.3 CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY

13 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 838 Poz BLEOMYCIN SULPHATE D03.4 CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI 306 BLEOMYCIN SULPHATE D03.5 CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA 307 BLEOMYCIN SULPHATE D03.6 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ Ł CZNIE Z BARKIEM 308 BLEOMYCIN SULPHATE D03.7 CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ Ł CZNIE Z BIODREM 309 BLEOMYCIN SULPHATE D03.8 CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ 310 BLEOMYCIN SULPHATE D03.9 CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY 311 BLEOMYCIN SULPHATE D39.1 JAJNIK 312 BLEOMYCIN SULPHATE D48 NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ 313 BLEOMYCIN SULPHATE D48.0 KOŚCI I CHRZ STKI STAWOWE 314 BLEOMYCIN SULPHATE D48.1 TKANKA Ł CZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE 315 BLEOMYCIN SULPHATE D48.2 NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY 316 BLEOMYCIN SULPHATE D48.3 PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA 317 BLEOMYCIN SULPHATE D48.4 OTRZEWNA 318 BLEOMYCIN SULPHATE D48.5 SKÓRA 319 BLEOMYCIN SULPHATE D48.6 SUTEK 320 BLEOMYCIN SULPHATE D48.7 INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE 321 BLEOMYCIN SULPHATE D48.9 NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY 322 BLEOMYCIN SULPHATE E85 AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ 323 BLEOMYCIN SULPHATE E85.0 SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA 324 BLEOMYCIN SULPHATE E85.1 SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA 325 BLEOMYCIN SULPHATE E85.2 SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA 326 BLEOMYCIN SULPHATE E85.3 WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZ DOWE 327 BLEOMYCIN SULPHATE E85.4 ZLOKALIZOWANE (NARZADOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH 328 BLEOMYCIN SULPHATE E85.8 INNE AMYLOIDOZY 329 BLEOMYCIN SULPHATE E85.9 AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA

14 Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 839 Poz. 27

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz.

EPIRUBICINUM. Załącznik C.23. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1009 Poz. 66 Załącznik C.23. EPIRUBICINUM 1 EPIRUBICINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 EPIRUBICINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

CYTARABINUM. Zał cznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.14. CYTARABINUM Lp 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA 5 CYTARABINUM C69.3 NACZYNIÓWKA 6 CYTARABINUM

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp.

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz. 133 Załącznik C.40. MERCAPTOPURINUM 1. MERCAPTOPURINUM C81 CHOROBA HODGKINA 2. MERCAPTOPURINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 3. MERCAPTOPURINUM C81.1 STWARDNIENIE

Bardziej szczegółowo

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp.

METHOTREXATUM. Załącznik C.41. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1333 Poz. 71 Załącznik C.41. METHOTREXATUM 1. METHOTREXATUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. METHOTREXATUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. METHOTREXATUM

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

DOCETAXELUM. Zał cznik C.19. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.19. DOCETAXELUM Lp 1 DOCETAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 DOCETAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 DOCETAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4 DOCETAXELUM

Bardziej szczegółowo

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz.

THIOTEPUM. Załącznik C.55. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1382 Poz. 71 Załącznik C.55. THIOTEPUM 1. THIOTEPUM C38 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPŁUCNEJ 2. THIOTEPUM C38.0 SERCE 3. THIOTEPUM C38.1 SRÓDPIERSIE PRZEDNIE

Bardziej szczegółowo

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp.

CLADRIBINUM. Załącznik C.12. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1073 Poz. 71 Załącznik C.12. CLADRIBINUM 1 CLADRIBINUM D76 NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO 2 CLADRIBINUM D76.0 HISTIOCYTOZA Z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694

Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Dziennik Ustaw 328 Poz. 694 Załącznik nr 2 28) WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 C00 Warga, nie określona(9) C00.0 Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej C00.1 Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej C00.2 Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona

Bardziej szczegółowo

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz.

IDARUBICIN. Załącznik C.30. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1078 Poz. 66 Załącznik C.30. IDARUBICIN 1 IDARUBICIN C47 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO 2 IDARUBICIN C47.0 NERWY OBWODOWE GŁOWY,

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Załącznik nr 6 Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 oraz w terapii wspomagającej Część A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami

Bardziej szczegółowo

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp.

CYTARABINUM. Załącznik C.14. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1149 Poz. 133 Załącznik C.14. CYTARABINUM 1 CYTARABINUM C69 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA 2 CYTARABINUM C69.0 SPOJÓWKA 3 CYTARABINUM C69.1 ROGÓWKA 4 CYTARABINUM C69.2 SIATKÓWKA

Bardziej szczegółowo

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów

Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów załącznik do zarządzenia Nr 40/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2009 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1066 Poz. 42 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp.

IFOSFAMIDUM. Załącznik C.31. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1279 Poz. 71 Załącznik C.31. IFOSFAMIDUM 1 IFOSFAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 IFOSFAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 IFOSFAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp.

CISPLATINUM. Załącznik C.11. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1041 Poz. 71 Załącznik C.11. CISPLATINUM 1 CISPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CISPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CISPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1197 Poz. 133 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1126 Poz. 68 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA)

7. VINBLASTINUM C00.5 POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) Załącznik C.60. VINBLASTINUM Lp. 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. VINBLASTINUM

Bardziej szczegółowo

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CYKLOPHOSPHAMIDUM. Załącznik C.13. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.13. CYKLOPHOSPHAMIDUM Lp. 1 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 CYKLOPHOSPHAMIDUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp.

CARBOPLATINUM. Załącznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1004 Poz. 71 Załącznik C.6. CARBOPLATINUM 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz.

VINBLASTINUM. Załącznik C.60. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1397 Poz. 71 Załącznik C.60. VINBLASTINUM 1. VINBLASTINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINBLASTINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINBLASTINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii załacznik nr 1f do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Część A Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Bardziej szczegółowo

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp.

ETOPOSIDUM. Załącznik C.24. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1208 Poz. 71 Załącznik C.24. ETOPOSIDUM 1 ETOPOSIDUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 ETOPOSIDUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 ETOPOSIDUM C00.1 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

HYDROXYCARBAMIDUM. Załącznik C.29. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Załącznik C.29. HYDROXYCARBAMIDUM Lp. 1 HYDROXYCARBAMIDUM C71 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU 2 HYDROXYCARBAMIDUM C71.0 MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR 3 HYDROXYCARBAMIDUM C71.1 PŁAT CZOŁOWY 4 HYDROXYCARBAMIDUM

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 64/2015 z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBOPLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBOPLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBOPLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ 4.

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1462 Poz. 71 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp.

CARBOPLATINUM. Zał cznik C.6. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Zał cznik C.6. CARBOPLATINUM Lp. 1. CARBO PLATINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. CARBO PLATINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI GÓRNEJ 3. CARBO PLATINUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWN TRZNA WARGI DOLNEJ

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82.

Cz A. Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653. Załącznik nr 6 C82.0 C82. Dziennik Ustaw Nr 111 6450 Poz. 653 Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 Dziennik Ustaw Nr 111 6451 Poz. 653 C88.9

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Załącznik nr 6 Cz A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii Lp NAZWA CZYNNEJ ORAZ, JE 2 3 4 C82.0 C82.1 C83.1 C85 C88.9 49 B 52 53 54 55 C00.5 56 57 58 59 C02 62 63 64 C02.3 65 66 67 68 69

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych

(REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (REJESTRACJA NOWOTOWRÓW ZŁOŚLIWYCH) X rew. Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Nowotwory złośliwe ( C00-D09) Rozdział ten obejmuje następujące szerokie grupy nowotworów:

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego i innej zmiany

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z WarmińskoMazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko mazurskim w roku Olsztyn Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2006 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2005 roku dr n. med.

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne zgodnie z definicją świadczenia W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu zgodnie z definicją świadczenia W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA FUNKCJONALNA

ANATOMIA FUNKCJONALNA BOGUSŁAW MARECKI ANATOMIA FUNKCJONALNA TOM II UKŁADY: naczyniowy, oddechowy, trawienny, moczowy, płciowy, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy, narządów zmysłów, powłoka wspólna Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64

Spis treści. 1 Anatomia ogólna 1. 2 Głowa i szyja Czaszka i mięśnie głowy Nerwy czaszkowe 64 1 Anatomia ogólna 1 Ogólne zasady budowy ciała ludzkiego 1 Położenie narządów wewnętrznych, punkty palpacyjne i linie topograficzne 2 Płaszczyzny i kierunki ciała 4 Osteologia 6 Kościec ciała ludzkiego

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej bezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN

DANE ZA ROK Łódź 2010 rok ISSN ISSN 1896-6195 DANE ZA ROK 2008 Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 Łódź 2010 rok ISSN 1896-6195 BIULETYN ZACHOROWAÑ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2005 roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w roku Kazimierz Drosik Teresa Gebauer Wies³awa Kaczmarek Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Redakcja: dr n. med. Kazimierz Drosik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA

REGULAMIN I ZASADY BHP OSTEOLOGIA OSTEOLOGIA (CIĄG DALSZY) SYNDESMOLOGIA I ARTROLOGIA TEMATYKA ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU "ANATOMIA CZŁOWIEKA" REALIZOWANA PRZEZ STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH KIERUNEK DIETETYKA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2010/2011 I 04. 10. 2010 05. 10. 2010 II 11. 10. 2010

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu

W01 Świadczenie pohospitalizacyjne. W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu. W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu W01 Świadczenie pohospitalizacyjne W11 Świadczenie specjalistyczne 1-go typu W12 Świadczenie specjalistyczne 2-go typu konieczne wykazanie co najmniej 3 procedur z listy W1 jednej procedury z listy W2

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ]

Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ BAP_2009554.doc ] Dwupłciowy tułów ludzki do ćwiczeń [ ] OPIS Rozkładany, 24-częściowy tułów z niełamliwego, nieulegającego odkształceniom plastiku, przystosowanego do mycia. Wysokość: 85 cm. Głowa jest odłączalna. Dla

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku ISSN 1897-676X Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2004 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Nr 3 OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW Opolski (Regionalny) Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC

ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC ANATOMIA CZŁOWIEKA REPETYTORIUM NA PODSTAWIE ANATOMII CZŁOWIEKA A. BOCHENKA M. REICHERA PRZYGOTOWALI UZUPEŁNIAJĄC I REDAGUJĄC RYSZARD ALEKSANDROWICZ BOGDAN CISZEK KRZYSZTOF KRASUCKI & PZWL ANATOMIA CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Wstęp.............................................................. 7 I. Plan budowy ciała ludzkiego... 9 Okolice ciała ludzkiego........................................................................

Bardziej szczegółowo

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA

10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RADIOLOGIA 10. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 10.1. RADIOLOGIA 1 87.094 RTG nosogardzieli bez kontrastu (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 2 87.164 Rtg zatok nosa (1 projekcja) 25,00 zw 25,00 3 87.165 Rtg nosa (1 projekcja) 25,00

Bardziej szczegółowo