CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Artur R. Kozłowski * Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie Zamierzeniem autora jest zestawienie bomu gospodarczego w Chinach z implikacjami dla towarzyszącej temu turystyce biznesowej. Zwraca się uwagę na potencjaljaki w branży Turystycznej prezentują kraje Unii Europejskiej w kontekście rozwijającej sig wzajemnej współpracy chińsko-europejskiej. Zastosowano metodę opisową wspartą danymi statystycznymi renomowanych ośrodków badawczych. Chiny Unia Europejska jako podmioty turystyki biznesowej Turystyka biznesowa stanowi jeden z kluczowych elementów sektora usług turystycznych i chociaż stanowi ważną jego część nie można traktować jej w całkowitym oderwaniu od macierzystej branży. Z drugiej strony szeroko traktowana turystyka stanowi niewątpliwe element składowy gospodarki w całości. Zwrócenie uwagi na te wzajemne zależności jest przy okazji omawiania wzajemnych relacji chińskoeuropejskich o tyle istotne, gdyż wskazuje na rozbudowane możliwości jeszcze większej, potencjalnej współpracy. Światowa Organizacja Turystyki (Word Tourism Organisation) zwraca uwagę, że rejon Azji i Pacyfiku charakteryzuje się drugim co do wielkości poziomem wzrostu (+8%) turystyki międzynarodowej na świecie. Wyprzedza go jedynie Afryka (+9%), co można tlumaczyć stosunkowo niskim poziomem wyjściowym, a za tymi regionami plasuje się Bliski Wschód (+8%), obie Ameryki (+6%) i Europa (+4%). Trend ten utrzymuje się już od szeregu lat a i długoletnie prognozy potwierdzają obecne tendencje. Z rejonu Azji i Pacyfiku najbardziej obiecujący pod względem rozwojowym jest niewątpliwe rynek chiński co ma związek z rosnącymi powiązaniami Państwa Środka z gospodarką światową czemu wyraz najlepiej daje przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r. W aspekcie gospodarczym Chiny są niewątpliwie beneficjentem globalizującego się świata dostarczając taniej siły roboczej i przyciągając inwestycje zagraniczne. To zaś generuje potrzeby ruchy turystycznego określanego tu mianem turystyki biznesowej. Odniesienie się do szerszej nit Polska perspektywy warunkowane jest potrzebą zbalansowanego odzwierciedlenia opisywanego zagadnienia. W wielu międzynarodowych statystykach odnoszących się do chińskiego rynku turystycznego Polska jest 'Por. Tourism Highlights 2006, Word Tourism Organisation (UNWTO) 2006, s. 2, A.R. Kozłowski, Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej, [w:] Turystyka biznesowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk ISBN , ISBN , ss

2 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 295 ujmowana w kategorii others" (inne) właściwie odzwierciedlając proporcje stron. pojawiają się zaś wymieniane z nazwy inne państwa europejskie, mogące mierzyć się swym potencjałem z Państwem Środka, jednak właściwszym odniesieniem jest tu porównywanie Chiny Unia Europejska, niż Chiny a poszczególne państwa europejskie, chyba żebyśmy przyjęli porównywanie chińskich prowincji z europejskimi regionami. Z braku dostępu do opracowań uwzględniających potencjał UE jako jednego podmiotu statystycznego niniejsza praca ograniczenie to będzie uwzględniać. Chińskie kuszenie tempem wzrostu Chiny to państwo o bardzo bogatej historii, w której powiązania gospodarcze sięgają tak odległych tradycji jak szlak jedwabny z czasów starożytnego Rzymu. O turystyce biznesowej można jedynie mówić w kontekście czasów najnowszych, a ściślej od roku 1978 kiedy to Deng Xiaoping otworzył Chiny na świat wprowadzając politykę tzw. Czterech modernizacji": rolnictwa, przemysłu, obrony narodowej oraz nauki i techniki. Jego poprzednik i jednocześnie założyciel Chińskiej Republiki Ludowej prowadził daleko idącą politykę izolacjonistyczną, separując Chiny od wpływów świata zewnętrznego. Trudno było mówić o jakiejkolwiek możliwości turystycznej penetracji Chin, o kwestiach biznesowych, w ówczesnej komunistycznej rzeczywistości nie wspominając. Aby uzmysłowić sobie o jak wielkim kroku mówimy odnosząc się do cezury roku 1978 warto za Geroge Zhibin Gu przypomnieć jak wyglądała możliwość poruszania się po ówczesnych Chinach samych jej mieszkańców2. Za czasów Mao Zedonga podróżowanie jako rodzaj komercyjnej aktywności prawie nie istniało z uwagi na bariery biurokratyczne. Podróżowanie, podobnie jak i zatrudnianie się czy zamieszkiwanie w dowolnym rejonie kraju było ściśle regulowane. Dla kogoś kto chciał podróżować po kraju nie wystarczyło posiadanie środków finansowych, ani też zgody swojego pracodawcy. Na straży systemu stały ściśle dystrybuowane bony żywnościowe ograniczone swoją ważnością tylko do określonego regionu. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się w podróż z jednego miasta do drugiego nawet w tej samej prowincji, musiałby wcześniej otrzymać kupon żywnościowy akceptowany w odwiedzanym mieście. W przypadku wyjazdu do innej prowincji otrzymanie stosownych bonów było dodatkowo skomplikowane, a już ludność wiejska miała niemal całkowity zakaz wybierania się do rejonów miejskich. Niezależnie od ograniczeń żywnościowych podróżny musiał stawić czoła biurokratycznemu rankingowi uprzywilejowanych zawodów. Nabycie czy to biletu pierwszej klasy na pociąg, czy też wynajęcie ładnego pokoju hotelowego było ściśle uzależnione od miejsca w rankingu na czele którego stali wysokiej rangi urzędnicy, a osoby zarządzające małymi przedsiębiorstwami były na szarym końcu listy. Z tego też powodu miejsca hotelowe nie w pełni byty wykorzystane i jednocześnie nie mogły być odsprzedane osobom posiadającym pieniądze, lecz nisko punktowanym w hierarchii dostępu 2 G. Zhibin Gu, The China tourism explosion, China Business" z 7 marca 2006 r., s. 2.

3 - 296 Artur Kozłowski do tychże dóbr. Zasady te wraz z 1978 rokiem przechodziły do historii. Tym samym Chiny otwierały się na świat. Geroge Zhibin Gu wskazuje na sześć podstawowych powodów leżących u źródeł obecnego turystycznego bumu3: - dynamiczny rozwój ekonomiczny migracja ponad 160 milionów Chińczyków ze wsi do miast, gdzie typowym przykładem specjalna strefa ekonomiczna Shenzhen, - reaktywacja prywatnego sektora gospodarki efektem czego dziesiątki milionów biznesmenów ruszyło w podróże służbowe, - wszelki inwestycje zagraniczne wyznaczające wzrost zapotrzebowania na podróże wyznaczając co roku nowe rekordy w tej kategorii, - wzrost ekonomiczny i towarzyszący temu wzrost zamożności społeczeństwa, - dynamiczny rozwój infrastruktury, turystyka jako źródło zarobkowania lokalnych zarządów administracyjnych skłaniająca do konkurowania z innymi ośrodkami o wpływy z tej właśnie branży przykładowo rejon Xi'an posiadający światowej klasy atrakcje turystyczne odpowiednio je promując postrzega w nich źródło przychodów zwłaszcza, że ustępuje innym obszarom Chin pod względem atrakcyjności biznesowej. Reformy wprowadzone po 1978 roku przeistaczały chińską gospodarkę z nakazowo-rozdzielczej do rynkowej'. Uwarunkowania wewnętrzne szybko znalazły odzwierciedlenie w zewnętrznym zainteresowaniu zachodzącymi przemianami prorynkowymi. Atrakcyjność Państwa Środka podnosiły ułatwienia inwestycyjne dla obcokrajowców co w połączeniu z olbrzymim rezerwuarem taniej siły roboczej przyczyniło się do przeistoczenia współczesnych Chin w zaopatrującą cały świat fabrykę rozmaitych produktów. Według najnowszego raportu OECD Chiny wraz z Indiami, Brazylią i Rosją dostarczają aż 45% światowej siły roboczejs. Długofalowe kierunki ekspansji eksportowej Chin zakładają dominującą rolę w obrocie międzynarodowym dobrami przetworzonymi stanowiącymi obecnie 90% eksportu Państwa Środka6. Tak dynamicznie rozwijający się rynek chiński z coraz rozleglejszymi powiązaniami międzynarodowymi musiał znaleźć odzwierciedlenie w podobnie dynamicznie rozwijającej turystyce biznesowej. Tę zaś wzmacniały dodatkowe atrakcje na jakie może liczyć turysta przybywający do Państwa Środka. Jak mówi chińskie powiedzenie By zobaczyć 25 lat chińskiej historii należy udać się do Shenzhen, dla 150 lat odpowiednio do Szanghaju, dla 500 lat do Pekinu, a dla lat do Xi'an". Połączenie szeregu wymienionych czynników niewątpliwie sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego. 3 ibidem, s. 3-4; szerzej: G. Zhibin Gu, China's Global Reach: Markets, Multinationals and Globalisation, Wyd. Trafford, Kanada, Victoria B. Kikolski, Plany rozwoju gospodarczego Chin, Azja-Pacyfik" 1998, nr 1/98, s OECD Employment Outkok Stałistical Annex, Wyd. OECD 2007, dane dostępne też na 6 K. Starzyk, Rozwój gospodarczy i handel zagraniczny ChRL - implikacje dla polsko-chińskich stosunków gospodarczych [wl Azja Wschodnia na przelanie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa 2004, s. 312.

4 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 297 Turystyczne fakty i liczby Raport Światowej Organizacji Turystycznej wskazuje na dwa kraje najdynamiczniej rozwijające rynki branży turystycznej Turcję i Chiny. W kategorii międzynarodowych przyjazdów turystycznych Turcja odnotowała w okresie 2003/04 wzrost na poziomie 26,1%, a w okresie 2004/05 20,5%, podczas gdy Chiny odpowiednio 2003/04 26,7% i 2004/05 12,1%7. Spadek przyjazdów w roku 2004 można tłumaczyć konsekwencją obaw związanych z wcześniejszą epidemią SARS8. Można się jednak spodziewać że kolejne lata sprzyjać będą dalszym rekordom zwłaszcza osiąganym przez Chiny organizujące w roku 2008 Igrzyska Olimpijskie. Jednocześnie Chiny znalazły się na czwartym miejscu w rankingu krajów najchętniej odwiedzanych przez turystów zagranicznych z liczbą bezwzględną za 2005 rok równą 46,8 mln. Wyprzedzają ją jedynie Francja (76 mln), Hiszpania (55,6 mln) i Stany Zjednoczone (49,4 mln)9. Dane te jednak nie do końca odzwierciedlają ponadregionalną aktywność turystyczną, gdyż wyniki uzyskiwane przez kraje europejskie podnoszą wewnątrzwspólnotowe wyjazdy turystyczne, gdy w przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych zalicza się do wymienionych wyników rzeczywiste przyjazdy z poza własnego obszaru administracyjnego. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, iż pośród 25 najczęściej odwiedzanych krajów na świecie za rok 2004 aż 9, w tym Polska na 15 pozycji, to kraje członkowskie UE, z liczbą turystów zagranicznych odwiedzających europejską dziewiątkę na poziomie 267,4 mln10. W tym szerszym kontekście laur pierwszeństwa niewątpliwe przysługuje Unii Europejskiej zwłaszcza, że kalkulacja nie uwzględnia pozostałych ówczesnych szesnastu członków UE. Dane te interpretować należy jako dalszy pożądany impuls w wymianie doświadczeń i rozwoju przyszłych powiązań biznesowych na linii Unia Europejska Chiny. Światowa Organizacja Turystyczna poza monitoringiem ruchu turystycznego bada także związane z nim przepływy finansowe. Z pośród 25 krajów najhojniej wydających na turystykę międzynarodową pieniędzy znalazło się aż 1 I państw członkowskich UE z wydatkami rzędu 243,8 mln $, dwa państwa europejskie nie będące członkami UE Norwegia i Szwajcaria z wydatkami na ten cel 17,2 mln $, Chiny z wydatkami 19,1 mln $ oraz ujęte w osobnej pozycji Hong Kong 13,3 mln $ i Tajwan, ujęty jako prowincja Chin, z wydatkami na poziomie 8,2mln $. Wymienione państwa przeznaczyły na wydatki turystyczne w 2004 roku 301,6 mln $ co stanowiło według przyjętej przez Światową Organizację Turystyczną aż 47,6% światowych wydatków na ten cel. Wziąwszy nawet pod uwagę wspomniane braki wynikające z obranej przez ŚOT meto- 7 Tourism Highlights , s Tourist bringing wealth to China, Xinhua" z 23 listopada 2004 r., Chiny, nr 2W ; za: EBSCO Host Research Database: Regional Business News. 9 Ibidem, s Obliczenia własne na podstawie: World's Top Touńsm Destination (absolute numbers)", Word Tourism Organisation (UNWTO) 2005, z dn. 20 czerwca 2007 r.

5 298 Artur Kozłowski dologii wyraźnie rysuje nam się kolejny powód do zacieśnia europejsko-chińskiej współpracy. Obok przepływów ludnościowych i finansowych należy także zwrócić uwagę na tendencje rozwojowe chińskiego rynku turystycznego i jego udziale w szerszym, ponadregionalnym kontekście. Spośród państw obszaru Azji i Pacyfiku to właśnie Chiny najdynamiczniej powiększają swój udział w rynku z 18,7% w roku 1990 do 28,7% w roku 2004, gdybyśmy uwzględnili jeszcze należące do Chin Hong Kong, Makao i ujmowaną w statystyce ŚOT jako chińska prowincja Tajwan, łączny udział w rynku na rok 2004 wyniósłby 45,8% z bezwzględną liczbą turystów na poziomie 67 mln. Jak przewiduje analiza ŚOT cały zaś udział rejonu Azji i Pacyfiku z obecnych 150 mln międzynarodowych podróży turystycznych ma do roku 2010 zwiększyć się do 195 mln, a do 2020 aż do 397 mln zwiększając swój udział w światowym rynku z 14,4% w roku 1995 do 25,4% w roku China National Tourist Office prezentuje szereg danych statystycznych odnoszących się do aktywności tejże branży. Na uwagę zwraca zestawienie liczbowe turystyki zagranicznej do Chin w odniesieniu do celu wizyty. Poniższa tabela prezentuje tematykę w ujęciu procentowym. Tabela 1 Cele podróży obcokrajowców do Chin w procentach L.p. Region Łącznie Biznes Praca Zwiedzanie Odwiedzanie bliskich Inne 1. Łącznie , ,77 13,81 2. Azja 61,21 23,54 9,93 48,48 0,80 17,25 3. Ameryka 10,83 25,70 4,18 57,18 1,48 11,46 4. Europa 12,90 29,08 10,20 49,95 0,49 10,28 5. Rosja 10,83 25,63 12,27 60,15 0,02 1,93 6. Oceania 2,88 24,22 5,67 56,92 1,48 11,71 7. Afryka 0,01 42,50 6,00 41,40 0,40 9,70 Zródlo: Opracowanie własne na podstawie danych China National Tourist Office, Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2006, Jak wynika z powyższego zestawienia dla blisko 40% podróżujących do Chin wyjazdy te związane są ściśle z ich działalnością zawodową, a spośród wszystkich podróżujących obywateli europejskich zdecydowana większość wybiera transport lotniczy jako sposób dotarcia do Chin. Wei Ciao-an, przedstawiciela Tourism Research Center at the Chinese Academy of Social Sciene podczas corocznej konferencji Association of Corporate Travel Executives w Vancouver zwrócił uwagę, że 10 lat temu podróże it Więcej danych i analiz na temat perspektyw dla rynku turystycznego Wschodniej Azji i Pacyfiku patrz: Tourism 2020 Vision - East Asia 4 Pacific, Word Tourism Organisation, Madryt 2001.

6 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 299 biznesowe stanowiły 10% rynku podczas gdy obecnie wzrosły do 40%12. W sposób naturalny spodziewać się można dalszego zwiększania się turystyki biznesowej do Chin. Tabela 2 Środki transportu Europejczyków w podróżach do Chin w procentach L.p. Region łącznie Morski Lotniczy Kolej Pojazdy drogowe Pieszo 1. Łącznie ,65 58,45 3,50 14,00 12,40 2. Europa 12,90 10,43 71,09 3,56 5,15 9,77 ódło: Opracowanie własne na podstawie danych China National Tourist Office, Vis'tors Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006, z dn. 10 czerwca 2007 r. Dane odnoszące się do ruchu pieszego można w przypadku podróży do Chin odnieść nie jako współczesną wersję podróży szlakiem Marco Polo, lecz jako docieranie Europejczyków do Chin po wcześniejszym przybyciu do krajów ościennych. Z uwagi na odległość od Europy prym w transporcie do Państwa Środka wiedzie lotnictwo, a w kontekście zapowiadanych już możliwości ustanowienia połączeń tzw. tanich linii lotniczych do Azji13 spodziewać się można jeszcze większego udziału lotnictwa w ogólnym transporcie do Chin. Najczęściej odwiedzane metropolie i regiony Chin Turyści odwiedzający Chiny dostosowują swoje trasy do celów podróży przy czym muszą korzystać z dostępnej infrastruktury, a ta najlepiej jest zorganizowana wzdłuż wschodniego wybrzeża. Na pierwszy plan wybijają się tutaj trzy główne ośrodki metropolitarne: Pekin Tianjin, Wschodnie Chiny z centrum w Szanghaju oraz Chiny Południowe z głównym ośrodkiem w Kantonie (Guangzhou) w prowincji Guangdong. Najczęściej odwiedzane rejony są jednocześnie najbardziej rozwiniętymi pod względem gospodarczym. To właśnie tu produkuje się najwięcej towarów eksportowych co dodatkowo stanowi ułatwienie dla turystyki biznesowej. W roku 2000 Chiny wyeksportowały towarów o wartości 249 mld $ przy jednoczesnym imporcie 255 mld $14. Ruch towarowy odbywa się głównie poprzez wschodnie wybrzeże kraju. Zarówno ilość jak i wielkość hoteli właściwie odzwierciedlają obraz najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów. Listę otwiera prowincja Guangdong, po niej zaś Zhejiang należąca do grupy szanghajskiej", a następnie stolica Państwa Środka. Pozostałe miasta także należą do ośrodków miejsko-przemysłowych. 12 J. Brehmer, China Opening Up To Corporate Travel Management Practices, Business Travel News" z 6 czerwca 2005 r., vol. 22, nr 10, s Pierwszą taką tania linię lotniczą do Azji zapowiada otworzyć Tony Fernandes, właściciel malezyjskiej AirAsia, za: M. Kuźmicz, Dookoła świata za grosze, Gazeta Wyborcza" z 9-10 czerwca 2007 r., s O. Weigel, Chiny, Cyklady, Warszawa 2006, s. 166.

7 300 Artur Kozłowski Tabela 3 10 najczęściej odwiedzanych przez obcokrajowców rejonów Chin L.p. Region Ilość turystów (mln) Przychód (mln $) 1. Guangdong 12, Szanghaj 2, Jiangsu 2, Pekin 1, Zhejiang 1, Fuijan 1, Yunnan 1, Liaoning 0, Szantung (Shandong) 0, _ 10. Guangxi 0, ródło: China National Tourist Administration; National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook, 2004, za: The China Business Review, z marca kwietnia 2005 r. Liczba hoteli w wybranych miastach Chin w roku 2003 Tabela 4 Razem Ilość pokoi L.p. Region 500 i Mniej więcej niż 100 Razem w kraju Guangdong Zhejiang ,-- 3. Pekin Jiangsu Yunnan Hubei 540 O Szantung (Shandong) Liaoning Henan 359 O Hunan 356 O Syczuan (Sichuan) Szanghaj (Shanghai) Hebei Fuijan 305 O Anhui 298 O Guangxi Sinkiang (Xinjiang) 239 O Szansi (Shanxi) 236 O Szensi (Shaanyci) ródło: China National Tourist Administration; National Bureau of Statistics, China Statistica Yearbook, 2004, za: The China Business Review, z marca kwietnia 2005 r.

8 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 301 Niezależnie od przedstawionych liczb, chińskie hotele potrafią przyciągnąć uwagę swoją oryginalnością, jak np. hotel Tian Zi (Dzieci kosmosu) we wschodnim Pekinie, którego fasadę stanowią trzy przewyższające swoją wysokością właściwy budynek hotelu postacie, przedstawiające troje chińskich bogów szczęścia. Pracownik hotelu Tian Zi, Chen Lijia przyznaje, że taka wizualizacja budzi kontrowersje. Poza osobami zachwyconymi oryginalnością idei są i tacy, którzy w pierwszym momencie są zszokowani, następnie się śmieją, po czym już tylko płacz 15. ątpliwie żni ą" Niewhotel ten ró się od spotykanych w innych częściach świata a na brak obłożenia nie może narzekać. Perspektywy dla turystyki biznesowej w Chinach W następstwie przystąpienia w 2001 r. Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Państwo Środka otwiera się na przyjmowanie inwestycji zagranicznych w przemysł turystyczny. Dyrektor Generalny China National Tourism Administration, Shao Qiwei, powiedział w maju 2007 r., że Chiny przed upływem terminu wyznaczonego przez WTO, już od 1 lipca tego roku w pełni otworzą swój rynek na bezpośrednie inwestycje zagranicznych biur podróży16. Spodziewa się, iż wpłynie to na podwyższenie standardów obsługi turystycznej oraz podniesie konkurencyjność chińskiego rynku turystycznego wobec pozostałych światowych rynków. W wywiadzie dla The China Daily" na który powołuje się Arabia 2000" Shao Qiwei podkreślił, że szczególnie chętnie widziane są inwestycje największych i najbardziej rozpoznawanych marek światowego rynku turystycznego. Zwraca się uwagę, iż w ubiegłym roku wielkość rynku turystycznego w Chinach liczyła 1,39 mld turystów krajowych podczas gdy do 2010 r. powinna wzrosnąć do 1,78 mld. Jak podaje magazyn The Economist" Chiny są niezwykle obiecującym rynkiem dla tzw. hoteli budżetowych. Korzystają z tego między innymi inwestorzy europejscy. Dla przykładu francuski Accor otworzył, swój pierwszy budżetowy hotel w 2003 r. z ceną 218 juanów za dobę i obłożeniem 90% w skali całego roku. Na bazie tego doświadczenia i badania rynku Accor zamierza do 2010 r. otworzyć kolejnych 50 hoteli typu Ibis"17. Warto zwrócić uwagę, iż w Chinach panuje moda na europejskość. Jak mówią właściciele niewielkiej fabryki ręcznie wykonywanych figur rzeźbiarskich w Haber, Li Xiaozhu i Hang Yanfang, obecnie jeśli chcesz prowadzić życie klasy wyższej musisz posiadać klasyczne europejskie kolumny na swoim balkonie oraz w europejskim stylu fontannę z klasycznymi rzymskimi rzeźbami18. Atrakcyjność kulturowa europejskiego stylu może być elementem sprzyjającym wzajemnemu zbliżeniu. Są wśród Chińczyków także i tacy, którzy roszczą sobie prawo do wskazywania na swoje rzymskie korzenie 1s C. Jiaojiao, P. Yangjun, Our hotel holds a Guinness World Record, Colors", zima 2006/2007, Włochy, nr 70, s China To Open Tourism Market To Foreign Firms Before Schedule, Arabia 2000" z 19 maja 2007 r., nr 6F Somewhere nice to flop, The Econornist" z 18 czerwca 2005 r., vol. 375, nr 8431, s. 57. le C. Jiaojiao, P. Yangjun, Euro-style is a trend now, Colors", zima 2006/2007, Włochy, nr 70, s. 113.

9 302 Artur Kozłowski sięgające czasów, kiedy to jedwabnym szlakiem miało przybyć do Chin, a następnie osiąść się tu, dwa tysiące rzymskich żołnierzy. Liderzy komunistyczni wioski Zhelaizhai, leżącej na trasie dawnego jedwabnego szlaku w prowincji Kansu (Gansu), wierzą że Rzymianie osiedlili się właśnie w ich wiosce. Hang Jianxin i Song Guorong są dumni ze swych jak twierdzą rzymskich korzeni19. Niezależnie od tego ile jest prawdy w tej legendzie podsyca ona zainteresowanie Europą. Przedsiębiorcy Unijni mają zatem przed sobą wielkie możliwości inwestycyjne, a biorąc pod uwagę bardzo bogate doświadczenie w tej branży można się spodziewać, że przyczyni się to do dalszych wzrostów sektora turystyki biznesowej na linii Europa- Chiny. Nim jednak wybiorą się do Chin warto jednak aby zapoznali się z chińską kulturą i etykietę w biznesie. Ciekawych i jednocześnie praktycznych informacji w tym względzie dostarcza Jian Zhangn przybliżając chociażby takie pojęcie jak Guanxi". Istotne jest także uodpornienie się na krążące o Chinach mity na co zwraca uwagę Krzysztof Gawlikowski pisząc, iż opinie wielu przedstawicieli elit zachodnich na temat krajów azjatyckich często grzeszą europocentryzmem"21. Zakończenie Chiny jako miejsce lokowania inwestycji przykuwają uwagę przedsiębiorców z całego świata tworząc tym samym zachętę do nowych inwestycji, których efektem będzie dalszy wzrost w sektorze turystyki biznesowej. W tym kontekście warte podkreślenia jest znaczenie wzajemnych powiązań europejsko-chińskich i poszukiwanie źródeł dla przewagi atrakcyjności inwestorów europejskich. Sprzyja temu obecnie panująca w Chinach moda na europejskość. Bibliografia: L Brehmer J., China Opening Up Ta Corporate Travel Management Practices, Business Travel News" z 06 czerwca 2005 r., vol. 22, nr China To Open Tourism Market To Foreign Firms Before Schedule, Arabia 2000" z 19 maja 2007 r., nr 6F Gawlikowski K., Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej [wl Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa Jiaojiao C., Yangjun P., Euro-style is a trend now, Colors", zima , Włochy, nr Jiaojiao C., Yangjun P., Our hotel holds a Guinness World Record, Colors", zima 2006/2007, Włochy, nr They came, saw and sealed, The Economist" z 18 grudnia 2004 r., vol. 373, nr 8406, s J. Zhang, Closer to Chinese Business, wykład dla Master of Business Administration, Georgia State Uniwersity Atlanta Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań Tekst zamieszczony na z dn. 11 lutego 2007 r. 21 K. Gawlikowski, Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej [wl Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa 2004, s. 132.

10 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej Kikolski B., Plany rozwoju gospodarczego Chin, Azja Pacyfik" 1998, nr Kuźmicz M., Dookola świata za grosze, Gazeta Wyborcza" z 9-10 czerwca 2007 r. 8. OECD Employmetu Outlook Statistical Annex, Wyd. OECD, Somewhere nice to flop, The Economist" z 18 czerwca 2005 r., vol. 375, nr Starzyk K., Rozwój gospodarczy i handel zagraniczny ChRL implikacje dla polskochińskich stosunków gospodarczych [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa The China Business Review, 2005, marzec-kwiecień. 12. Tourist bringing wealth to China, Xinhua", Chiny, z 23 listopada 2004 r. 13. Tourism Highlights 2006, Word Tourism Organisation (UNWTO) Tourism 2020 Vision East Asia & Pacific, Word Tourism Organisation, Madryt Visitors Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006, China National Tourist Office, z dn. 10 czerwca 2007 r. 16. Zhang J., Closer to Chinese Business, Poznań 2007, z dn. 21 czerwca 2007 r. 17. Zhibin Gu G., China's Global Reach: Markets, Multinationals and Globalisation, Wyd. Trafford, Kanada, Victoria Zhibin Gu G., The China tourism explosion, China Business" z 7 marca 2006 r z dn. 20 czerwca 2007 r.

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich atrakcji turystycznych w Ningbo 2015-06-12 04:08:00

Promocja polskich atrakcji turystycznych w Ningbo 2015-06-12 04:08:00 Promocja polskich atrakcji turystycznych w Ningbo 2015-06-12 04:08:00 2 Polska jest aktywnym uczestnikiem programu współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) z ChRL. Agenda forum w Ningbo, obok

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Azja w Stosunkach Miedzynarodowych. Dr Andrzej Anders

Azja w Stosunkach Miedzynarodowych. Dr Andrzej Anders Azja w Stosunkach Miedzynarodowych Dr Andrzej Anders Azja w Stosunkach Miedzynarodowych Literatura do zajęć: Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz (red) Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie............................................... 13 ROZDZIAŁ I Wzrost roli usług w gospodarce Unii Europejskiej................ 13 1. Teoretyczne podstawy rozwoju usług.........................

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania 6.5.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Eksport do Chin, nowy kierunek dla polskich przedsiębiorców

Eksport do Chin, nowy kierunek dla polskich przedsiębiorców Eksport do Chin, nowy kierunek dla polskich przedsiębiorców Chiny: co o nich wiemy? Chiny leżą bardzo daleko od Polski Chiny są państwem o największej populacji na świecie Chiny liczą sobie kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Chińska turystyka zagraniczna

Chińska turystyka zagraniczna Chińska turystyka zagraniczna Ilu Chińczyków wyjeżdża Chińczycy stanowią najliczniejszą grupę narodowościową na świecie udającą się w podróże zagraniczne. W 2013 r. liczba chińskich podróżnych wyniosła

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 2 12.01.2015 - Firmy spożywcze powinny ze sobą współpracować - pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko wejścia na rynek zagraniczny, ale

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-17 10:08:23 2 Wielka Brytania to światowy gracz w handlu. Według danych WTO za 2013 rok Zjednoczone Królestwo było 8. globalnym eksporterem z udziałem 2,9 proc. i 6. importerem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Geografia Realizowany zapis podstawy programowej:

Przedmiot: Geografia Realizowany zapis podstawy programowej: ĆWICZENIE 17 ĆWICZENIE 17 Geografia w chińskim mieście S 99 część opisowa Ćwiczenie pokazuje przyczyny przyspieszenia procesów urbanizacyjnych w Chinach oraz szanse i zagrożenia, jakie to niesie. Za 15

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08

Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 Handel z Polską 2015-06-30 17:07:08 2 Od lat Królestwo Belgii jest ważnym partnerem handlowym Polski. W polskich dostawach do tego kraju dominują maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy -

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Konrad Rosołek, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań

Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań Konferencja promująca produkt markowy Katowice MICE Energia Spotkań 29 czerwca 2010 r. Hotel Angelo w Katowicach P r o je k t P r z e p r o w a d z e n ie k a m p a n ii p r o m o c y j n e j p r o d u

Bardziej szczegółowo

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku

Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Chorwacja króluje po wschodniej stronie Adriatyku Polacy kochają Chorwację. Od lat całymi rodzinami chętnie jeździmy nad adriatyckie wybrzeże. Po wschodniej stronie Adriatyku znajduje się jednak także

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii

Polskie 10 lat w Unii Polskie 10 lat w Unii Polityczne aspekty członkostwa -jak Polska zmieniła Europę Dobra sytuacja ekonomiczna w czasach kryzysu BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KORZYSTNY BUDŻET UE NA LATA 2014-2020 Euroentuzjazm

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Świat jest wspaniałą ksiąŝką, z której ci co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę. Augustyn z Hippo

Świat jest wspaniałą ksiąŝką, z której ci co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę. Augustyn z Hippo Specjalności: ci: ^Turystyka międzynarodowa ^Hotelarstwo i gastronomia Świat jest wspaniałą ksiąŝką, z której ci co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę. Augustyn z Hippo A wszystko

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014

PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 PROMOCJA POLSKIEJ GOSPODARKI I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 2013-2014 JANUSZ PIECHOCIŃSKI Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki 2 EKSPORT MOTOR WZROSTU GOSPODARCZEGO POLSKI

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 17. Handel zagraniczny i turystyka Zadanie 4. (3 pkt) Określ, które ze zdań prawdziwie (litera P ), a które fałszywie (litera F ) opisują handel zagraniczny na świecie. 1. Im wyższy stopień rozwoju gospodarczego państwa tym większy udział

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sukces w turystyce. Marek W. Kozak. Seminarium EUROREG 23 października 2008

Sukces w turystyce. Marek W. Kozak. Seminarium EUROREG 23 października 2008 Sukces w turystyce Marek W. Kozak Seminarium EUROREG 23 października 2008 Rozwój turystyki: świat Źródło: Tourism Highlights 2008 edition,unwto 2008 Przychody z turystyki, Polska Źródło: Inst. Turystyki

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny

Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny REGIONY JAKO GŁÓWNY BENEFICJENT SYSTEMU TRANSPORTU MAŁYMI SAMOLOTAMI Biała Podlaska, 22 X 2009 Wpływ transportu lotniczego na rozwój regionalny ElŜbieta Marciszewska, Dariusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA.27th SUPER RIO EXPOFOOD 2015

OFERTA.27th SUPER RIO EXPOFOOD 2015 OFERTA.27th SUPER RIO EXPOFOOD 2015 MIASTO: Rio de Janeiro CENTRUM TARGOWE: Riocentro Exhibition & Convention Center DATA: 17 19 Marzec 2015 BRANŻA: przemysł produktów spożywczych CHARAKTER TARGÓW: BUSINESS

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com

16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com 16 18 kwietnia 2015 r. Ryga, Łotwa www.balticfashiontextile.com Baltic Fashion & Textile RIGA 2015 Targi w Rydze to jeden z najlepszych kierunków dla profesjonalistów z branży mody i tekstyliów w republikach

Bardziej szczegółowo

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa

Drogowskazy sukcesu W poszukiwaniu szans na rynkach finansowych 17 marca 2010, Warszawa 1 Jak oszacować potencjał rynku? MicroTest w branży finansowej Krzysztof Siekierski MicroTest sm MicroTest sm to narzędzie badawcze opracowane przez Research International do szacowania wielkości sprzedaży

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Problematyka demograficzna krajów Unii Europejskiej na tle kontynentu.

Problematyka demograficzna krajów Unii Europejskiej na tle kontynentu. Zbigniew Długosz 92 Problematyka demograficzna krajów Unii Europejskiej na tle kontynentu. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz samo rozszerzenie tej organizacji o nowych 10 członków budziło

Bardziej szczegółowo