CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 Artur R. Kozłowski * Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie Zamierzeniem autora jest zestawienie bomu gospodarczego w Chinach z implikacjami dla towarzyszącej temu turystyce biznesowej. Zwraca się uwagę na potencjaljaki w branży Turystycznej prezentują kraje Unii Europejskiej w kontekście rozwijającej sig wzajemnej współpracy chińsko-europejskiej. Zastosowano metodę opisową wspartą danymi statystycznymi renomowanych ośrodków badawczych. Chiny Unia Europejska jako podmioty turystyki biznesowej Turystyka biznesowa stanowi jeden z kluczowych elementów sektora usług turystycznych i chociaż stanowi ważną jego część nie można traktować jej w całkowitym oderwaniu od macierzystej branży. Z drugiej strony szeroko traktowana turystyka stanowi niewątpliwe element składowy gospodarki w całości. Zwrócenie uwagi na te wzajemne zależności jest przy okazji omawiania wzajemnych relacji chińskoeuropejskich o tyle istotne, gdyż wskazuje na rozbudowane możliwości jeszcze większej, potencjalnej współpracy. Światowa Organizacja Turystyki (Word Tourism Organisation) zwraca uwagę, że rejon Azji i Pacyfiku charakteryzuje się drugim co do wielkości poziomem wzrostu (+8%) turystyki międzynarodowej na świecie. Wyprzedza go jedynie Afryka (+9%), co można tlumaczyć stosunkowo niskim poziomem wyjściowym, a za tymi regionami plasuje się Bliski Wschód (+8%), obie Ameryki (+6%) i Europa (+4%). Trend ten utrzymuje się już od szeregu lat a i długoletnie prognozy potwierdzają obecne tendencje. Z rejonu Azji i Pacyfiku najbardziej obiecujący pod względem rozwojowym jest niewątpliwe rynek chiński co ma związek z rosnącymi powiązaniami Państwa Środka z gospodarką światową czemu wyraz najlepiej daje przystąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 r. W aspekcie gospodarczym Chiny są niewątpliwie beneficjentem globalizującego się świata dostarczając taniej siły roboczej i przyciągając inwestycje zagraniczne. To zaś generuje potrzeby ruchy turystycznego określanego tu mianem turystyki biznesowej. Odniesienie się do szerszej nit Polska perspektywy warunkowane jest potrzebą zbalansowanego odzwierciedlenia opisywanego zagadnienia. W wielu międzynarodowych statystykach odnoszących się do chińskiego rynku turystycznego Polska jest 'Por. Tourism Highlights 2006, Word Tourism Organisation (UNWTO) 2006, s. 2, A.R. Kozłowski, Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej, [w:] Turystyka biznesowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk ISBN , ISBN , ss

2 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 295 ujmowana w kategorii others" (inne) właściwie odzwierciedlając proporcje stron. pojawiają się zaś wymieniane z nazwy inne państwa europejskie, mogące mierzyć się swym potencjałem z Państwem Środka, jednak właściwszym odniesieniem jest tu porównywanie Chiny Unia Europejska, niż Chiny a poszczególne państwa europejskie, chyba żebyśmy przyjęli porównywanie chińskich prowincji z europejskimi regionami. Z braku dostępu do opracowań uwzględniających potencjał UE jako jednego podmiotu statystycznego niniejsza praca ograniczenie to będzie uwzględniać. Chińskie kuszenie tempem wzrostu Chiny to państwo o bardzo bogatej historii, w której powiązania gospodarcze sięgają tak odległych tradycji jak szlak jedwabny z czasów starożytnego Rzymu. O turystyce biznesowej można jedynie mówić w kontekście czasów najnowszych, a ściślej od roku 1978 kiedy to Deng Xiaoping otworzył Chiny na świat wprowadzając politykę tzw. Czterech modernizacji": rolnictwa, przemysłu, obrony narodowej oraz nauki i techniki. Jego poprzednik i jednocześnie założyciel Chińskiej Republiki Ludowej prowadził daleko idącą politykę izolacjonistyczną, separując Chiny od wpływów świata zewnętrznego. Trudno było mówić o jakiejkolwiek możliwości turystycznej penetracji Chin, o kwestiach biznesowych, w ówczesnej komunistycznej rzeczywistości nie wspominając. Aby uzmysłowić sobie o jak wielkim kroku mówimy odnosząc się do cezury roku 1978 warto za Geroge Zhibin Gu przypomnieć jak wyglądała możliwość poruszania się po ówczesnych Chinach samych jej mieszkańców2. Za czasów Mao Zedonga podróżowanie jako rodzaj komercyjnej aktywności prawie nie istniało z uwagi na bariery biurokratyczne. Podróżowanie, podobnie jak i zatrudnianie się czy zamieszkiwanie w dowolnym rejonie kraju było ściśle regulowane. Dla kogoś kto chciał podróżować po kraju nie wystarczyło posiadanie środków finansowych, ani też zgody swojego pracodawcy. Na straży systemu stały ściśle dystrybuowane bony żywnościowe ograniczone swoją ważnością tylko do określonego regionu. Jeżeli ktoś chciałby wybrać się w podróż z jednego miasta do drugiego nawet w tej samej prowincji, musiałby wcześniej otrzymać kupon żywnościowy akceptowany w odwiedzanym mieście. W przypadku wyjazdu do innej prowincji otrzymanie stosownych bonów było dodatkowo skomplikowane, a już ludność wiejska miała niemal całkowity zakaz wybierania się do rejonów miejskich. Niezależnie od ograniczeń żywnościowych podróżny musiał stawić czoła biurokratycznemu rankingowi uprzywilejowanych zawodów. Nabycie czy to biletu pierwszej klasy na pociąg, czy też wynajęcie ładnego pokoju hotelowego było ściśle uzależnione od miejsca w rankingu na czele którego stali wysokiej rangi urzędnicy, a osoby zarządzające małymi przedsiębiorstwami były na szarym końcu listy. Z tego też powodu miejsca hotelowe nie w pełni byty wykorzystane i jednocześnie nie mogły być odsprzedane osobom posiadającym pieniądze, lecz nisko punktowanym w hierarchii dostępu 2 G. Zhibin Gu, The China tourism explosion, China Business" z 7 marca 2006 r., s. 2.

3 - 296 Artur Kozłowski do tychże dóbr. Zasady te wraz z 1978 rokiem przechodziły do historii. Tym samym Chiny otwierały się na świat. Geroge Zhibin Gu wskazuje na sześć podstawowych powodów leżących u źródeł obecnego turystycznego bumu3: - dynamiczny rozwój ekonomiczny migracja ponad 160 milionów Chińczyków ze wsi do miast, gdzie typowym przykładem specjalna strefa ekonomiczna Shenzhen, - reaktywacja prywatnego sektora gospodarki efektem czego dziesiątki milionów biznesmenów ruszyło w podróże służbowe, - wszelki inwestycje zagraniczne wyznaczające wzrost zapotrzebowania na podróże wyznaczając co roku nowe rekordy w tej kategorii, - wzrost ekonomiczny i towarzyszący temu wzrost zamożności społeczeństwa, - dynamiczny rozwój infrastruktury, turystyka jako źródło zarobkowania lokalnych zarządów administracyjnych skłaniająca do konkurowania z innymi ośrodkami o wpływy z tej właśnie branży przykładowo rejon Xi'an posiadający światowej klasy atrakcje turystyczne odpowiednio je promując postrzega w nich źródło przychodów zwłaszcza, że ustępuje innym obszarom Chin pod względem atrakcyjności biznesowej. Reformy wprowadzone po 1978 roku przeistaczały chińską gospodarkę z nakazowo-rozdzielczej do rynkowej'. Uwarunkowania wewnętrzne szybko znalazły odzwierciedlenie w zewnętrznym zainteresowaniu zachodzącymi przemianami prorynkowymi. Atrakcyjność Państwa Środka podnosiły ułatwienia inwestycyjne dla obcokrajowców co w połączeniu z olbrzymim rezerwuarem taniej siły roboczej przyczyniło się do przeistoczenia współczesnych Chin w zaopatrującą cały świat fabrykę rozmaitych produktów. Według najnowszego raportu OECD Chiny wraz z Indiami, Brazylią i Rosją dostarczają aż 45% światowej siły roboczejs. Długofalowe kierunki ekspansji eksportowej Chin zakładają dominującą rolę w obrocie międzynarodowym dobrami przetworzonymi stanowiącymi obecnie 90% eksportu Państwa Środka6. Tak dynamicznie rozwijający się rynek chiński z coraz rozleglejszymi powiązaniami międzynarodowymi musiał znaleźć odzwierciedlenie w podobnie dynamicznie rozwijającej turystyce biznesowej. Tę zaś wzmacniały dodatkowe atrakcje na jakie może liczyć turysta przybywający do Państwa Środka. Jak mówi chińskie powiedzenie By zobaczyć 25 lat chińskiej historii należy udać się do Shenzhen, dla 150 lat odpowiednio do Szanghaju, dla 500 lat do Pekinu, a dla lat do Xi'an". Połączenie szeregu wymienionych czynników niewątpliwie sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego. 3 ibidem, s. 3-4; szerzej: G. Zhibin Gu, China's Global Reach: Markets, Multinationals and Globalisation, Wyd. Trafford, Kanada, Victoria B. Kikolski, Plany rozwoju gospodarczego Chin, Azja-Pacyfik" 1998, nr 1/98, s OECD Employment Outkok Stałistical Annex, Wyd. OECD 2007, dane dostępne też na 6 K. Starzyk, Rozwój gospodarczy i handel zagraniczny ChRL - implikacje dla polsko-chińskich stosunków gospodarczych [wl Azja Wschodnia na przelanie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa 2004, s. 312.

4 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 297 Turystyczne fakty i liczby Raport Światowej Organizacji Turystycznej wskazuje na dwa kraje najdynamiczniej rozwijające rynki branży turystycznej Turcję i Chiny. W kategorii międzynarodowych przyjazdów turystycznych Turcja odnotowała w okresie 2003/04 wzrost na poziomie 26,1%, a w okresie 2004/05 20,5%, podczas gdy Chiny odpowiednio 2003/04 26,7% i 2004/05 12,1%7. Spadek przyjazdów w roku 2004 można tłumaczyć konsekwencją obaw związanych z wcześniejszą epidemią SARS8. Można się jednak spodziewać że kolejne lata sprzyjać będą dalszym rekordom zwłaszcza osiąganym przez Chiny organizujące w roku 2008 Igrzyska Olimpijskie. Jednocześnie Chiny znalazły się na czwartym miejscu w rankingu krajów najchętniej odwiedzanych przez turystów zagranicznych z liczbą bezwzględną za 2005 rok równą 46,8 mln. Wyprzedzają ją jedynie Francja (76 mln), Hiszpania (55,6 mln) i Stany Zjednoczone (49,4 mln)9. Dane te jednak nie do końca odzwierciedlają ponadregionalną aktywność turystyczną, gdyż wyniki uzyskiwane przez kraje europejskie podnoszą wewnątrzwspólnotowe wyjazdy turystyczne, gdy w przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych zalicza się do wymienionych wyników rzeczywiste przyjazdy z poza własnego obszaru administracyjnego. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, iż pośród 25 najczęściej odwiedzanych krajów na świecie za rok 2004 aż 9, w tym Polska na 15 pozycji, to kraje członkowskie UE, z liczbą turystów zagranicznych odwiedzających europejską dziewiątkę na poziomie 267,4 mln10. W tym szerszym kontekście laur pierwszeństwa niewątpliwe przysługuje Unii Europejskiej zwłaszcza, że kalkulacja nie uwzględnia pozostałych ówczesnych szesnastu członków UE. Dane te interpretować należy jako dalszy pożądany impuls w wymianie doświadczeń i rozwoju przyszłych powiązań biznesowych na linii Unia Europejska Chiny. Światowa Organizacja Turystyczna poza monitoringiem ruchu turystycznego bada także związane z nim przepływy finansowe. Z pośród 25 krajów najhojniej wydających na turystykę międzynarodową pieniędzy znalazło się aż 1 I państw członkowskich UE z wydatkami rzędu 243,8 mln $, dwa państwa europejskie nie będące członkami UE Norwegia i Szwajcaria z wydatkami na ten cel 17,2 mln $, Chiny z wydatkami 19,1 mln $ oraz ujęte w osobnej pozycji Hong Kong 13,3 mln $ i Tajwan, ujęty jako prowincja Chin, z wydatkami na poziomie 8,2mln $. Wymienione państwa przeznaczyły na wydatki turystyczne w 2004 roku 301,6 mln $ co stanowiło według przyjętej przez Światową Organizację Turystyczną aż 47,6% światowych wydatków na ten cel. Wziąwszy nawet pod uwagę wspomniane braki wynikające z obranej przez ŚOT meto- 7 Tourism Highlights , s Tourist bringing wealth to China, Xinhua" z 23 listopada 2004 r., Chiny, nr 2W ; za: EBSCO Host Research Database: Regional Business News. 9 Ibidem, s Obliczenia własne na podstawie: World's Top Touńsm Destination (absolute numbers)", Word Tourism Organisation (UNWTO) 2005, z dn. 20 czerwca 2007 r.

5 298 Artur Kozłowski dologii wyraźnie rysuje nam się kolejny powód do zacieśnia europejsko-chińskiej współpracy. Obok przepływów ludnościowych i finansowych należy także zwrócić uwagę na tendencje rozwojowe chińskiego rynku turystycznego i jego udziale w szerszym, ponadregionalnym kontekście. Spośród państw obszaru Azji i Pacyfiku to właśnie Chiny najdynamiczniej powiększają swój udział w rynku z 18,7% w roku 1990 do 28,7% w roku 2004, gdybyśmy uwzględnili jeszcze należące do Chin Hong Kong, Makao i ujmowaną w statystyce ŚOT jako chińska prowincja Tajwan, łączny udział w rynku na rok 2004 wyniósłby 45,8% z bezwzględną liczbą turystów na poziomie 67 mln. Jak przewiduje analiza ŚOT cały zaś udział rejonu Azji i Pacyfiku z obecnych 150 mln międzynarodowych podróży turystycznych ma do roku 2010 zwiększyć się do 195 mln, a do 2020 aż do 397 mln zwiększając swój udział w światowym rynku z 14,4% w roku 1995 do 25,4% w roku China National Tourist Office prezentuje szereg danych statystycznych odnoszących się do aktywności tejże branży. Na uwagę zwraca zestawienie liczbowe turystyki zagranicznej do Chin w odniesieniu do celu wizyty. Poniższa tabela prezentuje tematykę w ujęciu procentowym. Tabela 1 Cele podróży obcokrajowców do Chin w procentach L.p. Region Łącznie Biznes Praca Zwiedzanie Odwiedzanie bliskich Inne 1. Łącznie , ,77 13,81 2. Azja 61,21 23,54 9,93 48,48 0,80 17,25 3. Ameryka 10,83 25,70 4,18 57,18 1,48 11,46 4. Europa 12,90 29,08 10,20 49,95 0,49 10,28 5. Rosja 10,83 25,63 12,27 60,15 0,02 1,93 6. Oceania 2,88 24,22 5,67 56,92 1,48 11,71 7. Afryka 0,01 42,50 6,00 41,40 0,40 9,70 Zródlo: Opracowanie własne na podstawie danych China National Tourist Office, Foreign Visitor Arrivals By Purpose, Jan-Dec 2006, Jak wynika z powyższego zestawienia dla blisko 40% podróżujących do Chin wyjazdy te związane są ściśle z ich działalnością zawodową, a spośród wszystkich podróżujących obywateli europejskich zdecydowana większość wybiera transport lotniczy jako sposób dotarcia do Chin. Wei Ciao-an, przedstawiciela Tourism Research Center at the Chinese Academy of Social Sciene podczas corocznej konferencji Association of Corporate Travel Executives w Vancouver zwrócił uwagę, że 10 lat temu podróże it Więcej danych i analiz na temat perspektyw dla rynku turystycznego Wschodniej Azji i Pacyfiku patrz: Tourism 2020 Vision - East Asia 4 Pacific, Word Tourism Organisation, Madryt 2001.

6 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 299 biznesowe stanowiły 10% rynku podczas gdy obecnie wzrosły do 40%12. W sposób naturalny spodziewać się można dalszego zwiększania się turystyki biznesowej do Chin. Tabela 2 Środki transportu Europejczyków w podróżach do Chin w procentach L.p. Region łącznie Morski Lotniczy Kolej Pojazdy drogowe Pieszo 1. Łącznie ,65 58,45 3,50 14,00 12,40 2. Europa 12,90 10,43 71,09 3,56 5,15 9,77 ódło: Opracowanie własne na podstawie danych China National Tourist Office, Vis'tors Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006, z dn. 10 czerwca 2007 r. Dane odnoszące się do ruchu pieszego można w przypadku podróży do Chin odnieść nie jako współczesną wersję podróży szlakiem Marco Polo, lecz jako docieranie Europejczyków do Chin po wcześniejszym przybyciu do krajów ościennych. Z uwagi na odległość od Europy prym w transporcie do Państwa Środka wiedzie lotnictwo, a w kontekście zapowiadanych już możliwości ustanowienia połączeń tzw. tanich linii lotniczych do Azji13 spodziewać się można jeszcze większego udziału lotnictwa w ogólnym transporcie do Chin. Najczęściej odwiedzane metropolie i regiony Chin Turyści odwiedzający Chiny dostosowują swoje trasy do celów podróży przy czym muszą korzystać z dostępnej infrastruktury, a ta najlepiej jest zorganizowana wzdłuż wschodniego wybrzeża. Na pierwszy plan wybijają się tutaj trzy główne ośrodki metropolitarne: Pekin Tianjin, Wschodnie Chiny z centrum w Szanghaju oraz Chiny Południowe z głównym ośrodkiem w Kantonie (Guangzhou) w prowincji Guangdong. Najczęściej odwiedzane rejony są jednocześnie najbardziej rozwiniętymi pod względem gospodarczym. To właśnie tu produkuje się najwięcej towarów eksportowych co dodatkowo stanowi ułatwienie dla turystyki biznesowej. W roku 2000 Chiny wyeksportowały towarów o wartości 249 mld $ przy jednoczesnym imporcie 255 mld $14. Ruch towarowy odbywa się głównie poprzez wschodnie wybrzeże kraju. Zarówno ilość jak i wielkość hoteli właściwie odzwierciedlają obraz najczęściej odwiedzanych miejsc przez turystów. Listę otwiera prowincja Guangdong, po niej zaś Zhejiang należąca do grupy szanghajskiej", a następnie stolica Państwa Środka. Pozostałe miasta także należą do ośrodków miejsko-przemysłowych. 12 J. Brehmer, China Opening Up To Corporate Travel Management Practices, Business Travel News" z 6 czerwca 2005 r., vol. 22, nr 10, s Pierwszą taką tania linię lotniczą do Azji zapowiada otworzyć Tony Fernandes, właściciel malezyjskiej AirAsia, za: M. Kuźmicz, Dookoła świata za grosze, Gazeta Wyborcza" z 9-10 czerwca 2007 r., s O. Weigel, Chiny, Cyklady, Warszawa 2006, s. 166.

7 300 Artur Kozłowski Tabela 3 10 najczęściej odwiedzanych przez obcokrajowców rejonów Chin L.p. Region Ilość turystów (mln) Przychód (mln $) 1. Guangdong 12, Szanghaj 2, Jiangsu 2, Pekin 1, Zhejiang 1, Fuijan 1, Yunnan 1, Liaoning 0, Szantung (Shandong) 0, _ 10. Guangxi 0, ródło: China National Tourist Administration; National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook, 2004, za: The China Business Review, z marca kwietnia 2005 r. Liczba hoteli w wybranych miastach Chin w roku 2003 Tabela 4 Razem Ilość pokoi L.p. Region 500 i Mniej więcej niż 100 Razem w kraju Guangdong Zhejiang ,-- 3. Pekin Jiangsu Yunnan Hubei 540 O Szantung (Shandong) Liaoning Henan 359 O Hunan 356 O Syczuan (Sichuan) Szanghaj (Shanghai) Hebei Fuijan 305 O Anhui 298 O Guangxi Sinkiang (Xinjiang) 239 O Szansi (Shanxi) 236 O Szensi (Shaanyci) ródło: China National Tourist Administration; National Bureau of Statistics, China Statistica Yearbook, 2004, za: The China Business Review, z marca kwietnia 2005 r.

8 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej 301 Niezależnie od przedstawionych liczb, chińskie hotele potrafią przyciągnąć uwagę swoją oryginalnością, jak np. hotel Tian Zi (Dzieci kosmosu) we wschodnim Pekinie, którego fasadę stanowią trzy przewyższające swoją wysokością właściwy budynek hotelu postacie, przedstawiające troje chińskich bogów szczęścia. Pracownik hotelu Tian Zi, Chen Lijia przyznaje, że taka wizualizacja budzi kontrowersje. Poza osobami zachwyconymi oryginalnością idei są i tacy, którzy w pierwszym momencie są zszokowani, następnie się śmieją, po czym już tylko płacz 15. ątpliwie żni ą" Niewhotel ten ró się od spotykanych w innych częściach świata a na brak obłożenia nie może narzekać. Perspektywy dla turystyki biznesowej w Chinach W następstwie przystąpienia w 2001 r. Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO) Państwo Środka otwiera się na przyjmowanie inwestycji zagranicznych w przemysł turystyczny. Dyrektor Generalny China National Tourism Administration, Shao Qiwei, powiedział w maju 2007 r., że Chiny przed upływem terminu wyznaczonego przez WTO, już od 1 lipca tego roku w pełni otworzą swój rynek na bezpośrednie inwestycje zagranicznych biur podróży16. Spodziewa się, iż wpłynie to na podwyższenie standardów obsługi turystycznej oraz podniesie konkurencyjność chińskiego rynku turystycznego wobec pozostałych światowych rynków. W wywiadzie dla The China Daily" na który powołuje się Arabia 2000" Shao Qiwei podkreślił, że szczególnie chętnie widziane są inwestycje największych i najbardziej rozpoznawanych marek światowego rynku turystycznego. Zwraca się uwagę, iż w ubiegłym roku wielkość rynku turystycznego w Chinach liczyła 1,39 mld turystów krajowych podczas gdy do 2010 r. powinna wzrosnąć do 1,78 mld. Jak podaje magazyn The Economist" Chiny są niezwykle obiecującym rynkiem dla tzw. hoteli budżetowych. Korzystają z tego między innymi inwestorzy europejscy. Dla przykładu francuski Accor otworzył, swój pierwszy budżetowy hotel w 2003 r. z ceną 218 juanów za dobę i obłożeniem 90% w skali całego roku. Na bazie tego doświadczenia i badania rynku Accor zamierza do 2010 r. otworzyć kolejnych 50 hoteli typu Ibis"17. Warto zwrócić uwagę, iż w Chinach panuje moda na europejskość. Jak mówią właściciele niewielkiej fabryki ręcznie wykonywanych figur rzeźbiarskich w Haber, Li Xiaozhu i Hang Yanfang, obecnie jeśli chcesz prowadzić życie klasy wyższej musisz posiadać klasyczne europejskie kolumny na swoim balkonie oraz w europejskim stylu fontannę z klasycznymi rzymskimi rzeźbami18. Atrakcyjność kulturowa europejskiego stylu może być elementem sprzyjającym wzajemnemu zbliżeniu. Są wśród Chińczyków także i tacy, którzy roszczą sobie prawo do wskazywania na swoje rzymskie korzenie 1s C. Jiaojiao, P. Yangjun, Our hotel holds a Guinness World Record, Colors", zima 2006/2007, Włochy, nr 70, s China To Open Tourism Market To Foreign Firms Before Schedule, Arabia 2000" z 19 maja 2007 r., nr 6F Somewhere nice to flop, The Econornist" z 18 czerwca 2005 r., vol. 375, nr 8431, s. 57. le C. Jiaojiao, P. Yangjun, Euro-style is a trend now, Colors", zima 2006/2007, Włochy, nr 70, s. 113.

9 302 Artur Kozłowski sięgające czasów, kiedy to jedwabnym szlakiem miało przybyć do Chin, a następnie osiąść się tu, dwa tysiące rzymskich żołnierzy. Liderzy komunistyczni wioski Zhelaizhai, leżącej na trasie dawnego jedwabnego szlaku w prowincji Kansu (Gansu), wierzą że Rzymianie osiedlili się właśnie w ich wiosce. Hang Jianxin i Song Guorong są dumni ze swych jak twierdzą rzymskich korzeni19. Niezależnie od tego ile jest prawdy w tej legendzie podsyca ona zainteresowanie Europą. Przedsiębiorcy Unijni mają zatem przed sobą wielkie możliwości inwestycyjne, a biorąc pod uwagę bardzo bogate doświadczenie w tej branży można się spodziewać, że przyczyni się to do dalszych wzrostów sektora turystyki biznesowej na linii Europa- Chiny. Nim jednak wybiorą się do Chin warto jednak aby zapoznali się z chińską kulturą i etykietę w biznesie. Ciekawych i jednocześnie praktycznych informacji w tym względzie dostarcza Jian Zhangn przybliżając chociażby takie pojęcie jak Guanxi". Istotne jest także uodpornienie się na krążące o Chinach mity na co zwraca uwagę Krzysztof Gawlikowski pisząc, iż opinie wielu przedstawicieli elit zachodnich na temat krajów azjatyckich często grzeszą europocentryzmem"21. Zakończenie Chiny jako miejsce lokowania inwestycji przykuwają uwagę przedsiębiorców z całego świata tworząc tym samym zachętę do nowych inwestycji, których efektem będzie dalszy wzrost w sektorze turystyki biznesowej. W tym kontekście warte podkreślenia jest znaczenie wzajemnych powiązań europejsko-chińskich i poszukiwanie źródeł dla przewagi atrakcyjności inwestorów europejskich. Sprzyja temu obecnie panująca w Chinach moda na europejskość. Bibliografia: L Brehmer J., China Opening Up Ta Corporate Travel Management Practices, Business Travel News" z 06 czerwca 2005 r., vol. 22, nr China To Open Tourism Market To Foreign Firms Before Schedule, Arabia 2000" z 19 maja 2007 r., nr 6F Gawlikowski K., Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej [wl Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa Jiaojiao C., Yangjun P., Euro-style is a trend now, Colors", zima , Włochy, nr Jiaojiao C., Yangjun P., Our hotel holds a Guinness World Record, Colors", zima 2006/2007, Włochy, nr They came, saw and sealed, The Economist" z 18 grudnia 2004 r., vol. 373, nr 8406, s J. Zhang, Closer to Chinese Business, wykład dla Master of Business Administration, Georgia State Uniwersity Atlanta Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań Tekst zamieszczony na z dn. 11 lutego 2007 r. 21 K. Gawlikowski, Procesy transformacji w Chińskiej Republice Ludowej [wl Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa 2004, s. 132.

10 Chiny jako obszar zainteresowania turystyki biznesowej Unii Europejskiej Kikolski B., Plany rozwoju gospodarczego Chin, Azja Pacyfik" 1998, nr Kuźmicz M., Dookola świata za grosze, Gazeta Wyborcza" z 9-10 czerwca 2007 r. 8. OECD Employmetu Outlook Statistical Annex, Wyd. OECD, Somewhere nice to flop, The Economist" z 18 czerwca 2005 r., vol. 375, nr Starzyk K., Rozwój gospodarczy i handel zagraniczny ChRL implikacje dla polskochińskich stosunków gospodarczych [w:] Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Stosunki międzynarodowe i gospodarcze, K. Gawlikowski (red.), TRIO, Warszawa The China Business Review, 2005, marzec-kwiecień. 12. Tourist bringing wealth to China, Xinhua", Chiny, z 23 listopada 2004 r. 13. Tourism Highlights 2006, Word Tourism Organisation (UNWTO) Tourism 2020 Vision East Asia & Pacific, Word Tourism Organisation, Madryt Visitors Arrivals By Mode of Transport, Jan-Dec 2006, China National Tourist Office, z dn. 10 czerwca 2007 r. 16. Zhang J., Closer to Chinese Business, Poznań 2007, z dn. 21 czerwca 2007 r. 17. Zhibin Gu G., China's Global Reach: Markets, Multinationals and Globalisation, Wyd. Trafford, Kanada, Victoria Zhibin Gu G., The China tourism explosion, China Business" z 7 marca 2006 r z dn. 20 czerwca 2007 r.

CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Artur Kozłowski Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku CHINY JAKO OBSZAR ZAINTERESOWANIA TURYSTYKI BIZNESOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie Zamierzeniem autora jest zestawienie bumu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International?

Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? Jak wprowadzić produkty spożywcze na rynek w Chinach poprzez Szanghaj Xijiao International? dr Jerzy Rzymanek, Klaster Eksport Promocja Azja, Robayu Corp. Sp. z o.o. Shanghai XiJiao International Agricultural

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu

Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce. Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Program wsparcia eksportu na rynkach niestandardowych oferta ARR w praktyce Monika Tyska Dyrektor Biura Wspierania Eksportu Promocja pod jednym, wspólnym hasłem i godłem Marki Polskiej Gospodarki: Priorytety

Bardziej szczegółowo

Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku

Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku .pl https://www..pl Makroekonomiczne prognozy produkcji wieprzowiny: bez nowych graczy na rynku Autor: Ewa Ploplis Data: 5 października 2016 W br. produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) ma osiągnąć

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich atrakcji turystycznych w Ningbo 2015-06-12 04:08:00

Promocja polskich atrakcji turystycznych w Ningbo 2015-06-12 04:08:00 Promocja polskich atrakcji turystycznych w Ningbo 2015-06-12 04:08:00 2 Polska jest aktywnym uczestnikiem programu współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) z ChRL. Agenda forum w Ningbo, obok

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55

Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 Kto i gdzie inwestuje 2015-07-20 14:39:55 2 Polska dla Portugalii jest największym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast wartość polskich inwestycji w Portugalii jest stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Barometr płatności na świecie 2015

Barometr płatności na świecie 2015 Zaległości płatnicze nie są specyfiką tylko naszego kraju. W mniejszym lub większym stopniu odczuwalne są niemal we wszystkich krajach. Pod względem moralności płatniczej sytuacja w Azji jest mocno zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji

Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Rolnictwo i Obszary Wiejskie 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej- najważniejsze wnioski z pierwszego dnia konferencji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania 6.5.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców

Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców Trendy eksportowe i perspektywiczne rynki dla polskich przedsiębiorców 22 maja 2015 ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 X Pomorskie Forum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie............................................... 13 ROZDZIAŁ I Wzrost roli usług w gospodarce Unii Europejskiej................ 13 1. Teoretyczne podstawy rozwoju usług.........................

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Azja w Stosunkach Miedzynarodowych. Dr Andrzej Anders

Azja w Stosunkach Miedzynarodowych. Dr Andrzej Anders Azja w Stosunkach Miedzynarodowych Dr Andrzej Anders Azja w Stosunkach Miedzynarodowych Literatura do zajęć: Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz (red) Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

1.3. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna i polityczna

1.3. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna i polityczna 102 Egzamin maturalny. Geografia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań 1.3. Geografia społeczno-ekonomiczna ogólna i polityczna 1.3.1. Klasyfikacja państw świata Zadanie 179. W tabeli przedstawiono wartości

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społecznogospodarcza

Sytuacja społecznogospodarcza Sytuacja społecznogospodarcza w regionie Włodzimierz Szordykowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Gdańsk, dnia 30 listopada 2011 roku Sytuacja gospodarcza na świecie Narastający dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa 5 listopada 2009 roku

Warszawa 5 listopada 2009 roku Warszawa 5 listopada 2009 roku na (im)pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska Krzysztof Cieślikowski ciesliko@wp.pl Projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata.

Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Nie ma chyba nikogo, kto by nie stawiał sobie pytania o przyszłość swoją, najbliższych, kraju czy świata. Tym bardziej, że ogromna jest dynamika zmian jakich jesteśmy światkami w ostatnich kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Eksport do Chin, nowy kierunek dla polskich przedsiębiorców

Eksport do Chin, nowy kierunek dla polskich przedsiębiorców Eksport do Chin, nowy kierunek dla polskich przedsiębiorców Chiny: co o nich wiemy? Chiny leżą bardzo daleko od Polski Chiny są państwem o największej populacji na świecie Chiny liczą sobie kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r.

Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego. Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Polski rynek motoryzacyjny Ocena otoczenia gospodarczego Raport Deloitte 16 maja 2012 r. Produkcja samochodów w 2011 roku - Europa mln 7 6 5 4 3 2 1 0 Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Czechy Polska

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wspieranie polskiego eksportu na przykładzie programu Go Africa Bartłomiej Lewandowski Koordynator Go Africa Department Promocji Gospodarczej Kraków,

Bardziej szczegółowo

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04

Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 Francuski sektor łodzi rekreacyjnych 2015-09-07 14:17:04 2 Branża łodzi rekreacyjnych stanowi mocną stronę francuskiego handlu zagranicznego. Od roku 2011 sektor ten osiąga regularne nadwyżki, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład I Podstawowe pojęcia i formy integracji Integracja ekonomiczna Stopniowe i dobrowolne eliminowanie granic ekonomicznych między niepodległymi państwami,

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08

Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 Motor polskiej gospodarki - branża spożywcza 2015-01-13 22:40:08 2 12.01.2015 - Firmy spożywcze powinny ze sobą współpracować - pozwoli to nie tylko zmniejszyć ryzyko wejścia na rynek zagraniczny, ale

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego

Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Branżowy projekt promocji branży przemysłu kosmetycznego Projekt realizowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych poddziałania

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Mariusz Rudzki Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Cel: MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

Barometr Turystyczny Miasta Lublin

Barometr Turystyczny Miasta Lublin Barometr Turystyczny Miasta Lublin Dr Tomasz Paklepa CENTRUM SPOTKANIA KULTUR Lublin 24 listopada 2016 I. Barometr Turystyczny Miasta Lublin podstawowe założenia i metodologia projektu: a) cele i obszary

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje :56:13

Kto i gdzie inwestuje :56:13 Kto i gdzie inwestuje 2015-05-14 16:56:13 2 Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej w przyciąganiu koreańskich inwestycji oraz piątym największym celem inwestycyjnym wśród krajów UE. Mimo to

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Izabela Kalinowska * Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ochrona środowiska, gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej

Izabela Kalinowska * Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ochrona środowiska, gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej Izabela Kalinowska * BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NAPŁYWAJĄCE A STAN ŚRODOWISKA W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ FOREIGN DIRECT INVESTEMNT INFLOW AND THE ENVIRONMENT IN THE PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce

Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce FREE ARTICLE Analiza rynku fotowoltaiki w Polsce Źródło: Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce - Podsumowanie 2013 roku Joanna Bolesta, Konrad Rosołek, Aneta Więcka Lipiec, 2014 Rynek fotowoltaiczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjno naukowe

Seminarium informacyjno naukowe Seminarium informacyjno naukowe Budownictwo na Lubelszczyźnie w statystyce perspektywy dla nauki Przemiany budownictwa ostatniej dekady w woj. lubelskim na tle kraju w świetle badań statystycznych Zofia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HVAC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jaką część polskiego rynku HVAC stanowią obecnie nowe inwestycje? Jak kształtuje się całkowita liczba projektów

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Pekin Tianjin Hong Kong Shanghai Beijing

Pekin Tianjin Hong Kong Shanghai Beijing Pekin Tianjin Hong Kong Shanghai Beijing Dzień1: 2sierpień2011: Pekin- Tianjin Przylot do Pekinu, stolicy Chin, spotkanie z przewodnikiem na lotnisku Przejazd do hotelu 4* - blisko Siedziby Głównej TIENS,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny

Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii na linii Polska Chiny Zdobądź partnerów dla swojego biznesu technologicznego w Chinach - najbardziej dynamicznym rynku świata! seminarium oraz misja gospodarcza do chin Partnerstwo w przemyśle i sektorze wysokich technologii

Bardziej szczegółowo