Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Konkursów jest Województwo Małopolskie, zwane dalej Organizatorem. 2. Funkcje związane z bezpośrednią obsługą Konkursów pełni Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwany dalej Departamentem. 3. Adres Organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Ul. Wielicka 72B, Kraków 4. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat Konkursów są pracownicy Departamentu wskazani w ogłoszeniu. 2 Cel konkursu Celem Konkursu jest: 1) poszerzenie wiedzy o możliwości pozyskania dotacji ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata ; 2) podniesienie świadomości o efektach wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata ; 3) zainteresowanie mieszkańców województwa małopolskiego tematyką Funduszy Europejskich. 3 Uczestnicy konkursu 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.

2 4. Uczestnik Konkursu zgłaszając udział w konkursie wypełnia formularz zgłoszenia dostępny na stronach internetowych w ramach portalu Funduszy Europejskich w Małopolsce przygotowany w oparciu o wzór stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody lub wyróżnienia. 6. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika, któremu wręczono nagrodę, z udziału w Konkursie, Uczestnik jest zobowiązany do jej zwrotu. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych. 4 Zgłoszenia udziału w konkursie 1. Organizator zamieszcza na stronie internetowej w ramach portalu Funduszy Europejskich w Małopolsce ogłoszenie o kolejnej edycji Konkursu, które zawiera: 1) treść pytania konkursowego, 2) termin przyjmowania odpowiedzi na pytanie konkursowe, 3) informacje o nagrodach i wyróżnieniach w Konkursie, 4) termin rozstrzygnięcia konkursu, 5) inne informacje niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród. 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział tylko raz w każdej z edycji konkursu. 5 Przebieg Konkursu 1. W przebiegu Konkursu wyróżnia się następujące etapy: 1) przyjmowanie odpowiedzi na pytanie konkursowe, 2) ocena odpowiedzi na pytanie konkursowe, 3) rozstrzygnięcie konkursu. 2. Wszystkie zgłoszenia przechodzą ocenę formalną polegająca na sprawdzeniu, czy są zgodne z Regulaminem Konkursu. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów formalnych zostają odrzucone. 3. W terminie podanym w ogłoszeniu Komisja Konkursowa dokonuje rozstrzygnięcia konkursu i decyduje o przyznaniu nagród.

3 4. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu poprzez podanie imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 6 Komisja Konkursowa 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana poleceniem służbowym Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i będzie się składała z min. 5 osób. 2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej zgłoszeń oraz decyduje o przyznaniu nagród, biorąc pod uwagę m.in. poprawność, jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych odpowiedzi. 3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania żadnej nagrody. 4. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 7 Nagrody 1. Nagrody w każdej edycji Konkursu są określone w ogłoszeniu o konkursie i są związane z promocją Funduszy Europejskich w Małopolsce. 2. Wartość nagrody i wyróżnienia przyznawanego uczestnikowi w każdej edycji Konkursu jest nie wyższa niż 200 zł. [Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U poz. 361 z późn. zm.)] 3. O wynikach konkursu, miejscu i terminie obioru nagród oraz wyróżnień laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową. 4. Nagrody mogą być: 1) odebrane osobiście w siedzibie Departamentu lub podczas jednej z imprez promocyjnych wskazanych przez Organizatora, 2) przesłane pocztą (operator publiczny). 5. Odbiór nagrody osobiście wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru, a przesłanie pocztą (operator publiczny) potwierdzenia odbioru przesyłki na drukach poczty. 6. Informacje o laureatach Konkursu (imię i nazwisko) będą umieszczone na stronach internetowych administrowanych przez Województwo Małopolskie. 8 Przetwarzanie danych osobowych 1. Uczestnik Konkursu zgłaszający swój udział zgodnie z 4:

4 1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 2) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania; 3) został poinformowany, że: a) dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji Konkursu, b) dane osobowe są przetwarzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego (z siedzibą przy ul. Basztowej 22, Kraków, adres do korespondencji: Racławicka 56, Kraków). 2. Dane laureatów (imię i nazwisko) będą udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez Województwo Małopolskie. 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w Konkursie. 9 Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego regulaminu będą publikowane na stronach internetowych w ramach portalu Funduszy Europejskich w Małopolsce. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach internetowych w ramach portalu Funduszy Europejskich w Małopolsce 3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Załącznik: Formularz zgłoszenia do Konkursu

5 Załącznik do Regulaminu Konkursu Odpowiedź na pytanie konkursowe Formularz zgłoszenia do Konkursu* Imię i nazwisko Adres Numer telefonu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, Kraków, wyłącznie w celu udziału w konkursie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Dane będą udostępniane podmiotom realizującym zadania polegające na wsparciu programistycznym portalu Funduszy Europejskich w Małopolsce Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celu. * Niepotrzebne skreślić Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i akceptuje postanowienia Regulaminu konkursu. *Formularz może również zawierać dodatkowe pola wynikające ze specyfiki nagród, nie mogą to być jednak dodatkowe dane osobowe.

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- REGULAMIN KONKURSU w ramach kampanii promocyjnej KOD LUBUSZAN POZNAJ INWESTYCJE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO! ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Zarządzania Regionalnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO LGD od kuchni I. ORGANIZATOR KONKURSU I.1. Organizatorem Konkursu jest: KRS: 0000301952 / NIP: 6211765688 / REGON: 300804640 I.2. Dane kontaktowe Organizatora: Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej

Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej Regulamin Konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo