PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/101. Zadanie: Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/101. Branża: Konstrukcyjna, Technologia; Elektryka, AKPiA Adres obiektu budowlanego: miejscowość: Świebodzin nr ewidencyjny działki: 195/101 gmina: Świebodzin; powiat: Świebodzin województwo: lubuskie Inwestor: Zakład Wodociągów Kanalizacji I Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska Świebodzin Autor projektu: ProfiProjekt Jakrzewski i Wspólnicy Sp. K. Witaszyczki 66, Witaszyce Projektował Architektura mgr inż. arch. Izabela Walczak-Fiec 7131/1/P/2001 Sprawdził Architektura mgr inż. arch. Magdalena Gralińska- Dolata 54/WPOKK/UpB/2011 Projektował Konstrukcyjna mgr inż. Krzysztof Kowalski WKP/0060/PWOK/06 Sprawdził Konstrukcyjna inż. Ryszard Kowalski UAN-8286/85/86 Projektował Technologia mgr inż. Piotr Radowicz I.I.JK /08 Sprawdził Technologia mgr inż. Agata Rewers- Radowicz OSB /95-1/95 Projektował Elektryczna i AKPiA mgr inż. Tomasz Malecha WKP/0287/PWOE/06 Sprawdził Elektryczna i AKPiA mgr inż. Marek ZAP/0146/POOE/07 Mielczarek Witaszyczki, styczeń

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ II BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ROZDZIAŁ III BRANŻA TECHNOLOGICZNA ROZDZIAŁ IV BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA ROZDZIAŁ V INFORMACJA BIOZ ROZDZIAŁ VI DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 2

3 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA 3

4 MAPA 4

5 1. Inwestor: Zakład Wodociągów Kanalizacji I Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska Świebodzin 2. Użytkownik Zakład Wodociągów Kanalizacji I Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska iebodzin 3. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: a) umowa podpisana pomiędzy Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Młyńska 37, Świebodzin w a Firmą PROFIPROJEKT Jakrzewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, b) Mapa Sytuacyjno Wysokościowa działki Nr 195/101 położonej w miejscowości Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie w skali 1:500, c) Uzgodnienia ze Zleceniodawcą; d) Wizje lokalne w terenie, 4. Nazwa inwestycji oraz lokalizacja Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/ Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowę instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/101 w Świebodzinie. W projekcie przewidziano następujący zakres robót: - Projekt remontu budynku technologicznego SUW; - Projekt technologii uzdatniania wody; - Projekt instalacji elektrycznej; - Projekt sieci miedzyobiektowych 5

6 6. Stan istniejący obiektu Stacja Uzdatniania Wody Świebodzin II oraz sieć wodociągowa zasilana jest z istniejących ujęć głębinowych Nr 1 i Nr 2. Ujęcia posiadają udokumentowane zasoby wody. Działka zabudowana jest budynkiem technologiczny, zbiornikami magazynowymi wody 2 x 500 m3. Obiekt w chwili obecnej nie spełnia warunków sanitarnych oraz nie zapewnia dostawy niezbędnej ilości wody. Istniejące urządzenia ją wyeksploatowane i wykazują liczne oznaki korozji. Wysokie koszty remontów oraz obsługi kwalifikują obiekt do kapitalnego remontu. 7. Założenia wyjściowe. Projektowane ujęcie wody i stacja uzdatniania stanowić będą zaopatrzenie w wodę dla miejscowości Świebodzin oraz wsi: Rozłogi. Zapotrzebowanie na wodę według operatu wodnoprawnego wynosi: - Qśr dobowe = 480 m 3 /dobę, - Qmax h = 32 m 3 /h, - Qmax dobowe = 540 m 3 /dobę, - Qroczne = m 3 /rok, Uwzględniając obecne jak i perspektywiczne zapotrzebowania na wodę, stację uzdatniania projektować należy dla Q h =32 m 3 /h i pompownią sieciową II st. o wydajności: a) Dla m. Świebodzin Q h = 60 m 3 /h. b) Istniejąca pompowni II st. dla m. Rozłogi pozostaje bez zmian. Należy ją zdemontować i zabudować zgodnie z dokumentacją projektową. 6

7 ROZDZIAŁ II BRANŻA KONSTRUKCYJNA 7

8 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. STRONA TYTUŁOWA... str. nr 8 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... str. nr 9 3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA... str. nr OPIS TECHNICZNY... str. nr INFORMACJA BIOZ... str. nr OŚWIADCZENIE... str. nr RYSUNKI TECHNICZNE 1. Plan zagospodarowania terenu... str. nr Elewacja północna i południowa... str. nr Elewacja zachodnia i wschodnia... str. nr Kanały technologiczne - rzut... str. nr Kanały technologiczne - szczegół... str. nr Rzut parteru... str. nr Przekrój A-A... str. nr 28 8

9 OPIS TECHNICZNY I OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin II w Świebodzinie oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/ Zagospodarowanie istniejące działka zabudowana omawianym budynkiem. 3. Proste warunki gruntowe. 4. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 5. Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z zewnętrznej sieci hydrantowej. 6. Dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem. 7. Liczba miejsc postojowych bez zmian. 8. Zaopatrzenie w wodę istniejącym przyłączem z istniejącej sieci wodociągowej - bez zmian. 9. Zaopatrzenie w energię elektryczną istniejącym przyłączem z istniejącej sieci elektroenergetycznej bez zmian. 10. Zasilanie w energię cieplną grzejniki elektryczne. 11. Odprowadzenie ścieków bytowych do istniejące sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian. 12. Gospodarowanie odpadami gromadzenie odpadów w pojemnikach na terenie działki i wywóz na składowisko w ramach systemu gminnego. 13.Odprowadzenie wód opadowych do istniejące sieci kanalizacji deszczowej bez zmian. 14.Modernizowany budynek obsługiwany będzie wyłącznie przez dojeżdżającego pracownika, który nie będzie generował śmieci, dlatego nie ma potrzeby usytuowania śmietnika na działce. 15.Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 16. Teren płaski. 17. Projekt nie zmienia stanu wód na gruncie. 18. Projekt nie zakłada odprowadzenia wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. 19. Projektowana zabudowa nie powoduje zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich. 20. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy ją naprawić po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 9

10 21. W obrębie inwestycji nie ma drzew ani krzewów podlegających wycince. 22. Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować, dojazdy i dojścia 23. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizują pogorszenie stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. II PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin II w Świebodzinie oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/ Zestawienie powierzchni budynku: - powierzchnia zabudowy bez zmian 228,74 m 2 - powierzchnia użytkowa - bez zmian 192,40 m 2 - powierzchnia całkowita bez zmian 228,74 m 2 - kubatura bez zmian 1091,76 m 3 2 Zestawienie wymiarów gabarytowych budynku: - długość bez zmian 22,10 m - szerokość bez zmian 10,35 m - wysokość max bez zmian 6,20 m III ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 1...Omawiany budynek SUW Świebodzin II jest parterowy, niepodpiwniczony. Dach płaski. 2...Bryła budynku zwarta. IV ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 1 FUNDAMENTY Istniejące fundamenty pod urządzenia technologiczne pozostają bez zmian. Należy je obłożyć płytkami gresowymi. 2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem FASADA EPS gr. 14 cm o λ=0,036w/mk w technologii lekkiej mokrej i pokrycie tynkiem mineralnym 10

11 Uwaga: W trakcie wykonywania prac remontowych elewacji należy wymienić parapety na nowe z blachy tytanowo cynkowej oraz wymienić nawiewniki. 3 OCIEPLENIE STROPODACHU bez zmian Zaprojektowano ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr. 20,0 cm jednostronnie laminowanymi papą. Całość należy pokryć papą podkładową mocowaną mechanicznie Membrana PM, następnie położyć papę wierzchniego krycia, zgrzewalna Junior Trop 4,4 Szybki Profil SBS lub równoważna. Po wykonaniu termomodernizacji dachu należy: Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej gr. Min 0,7 mm Wykonać nową instalację odgromową z pręta średnicy 8,0 mm mocowanego na podstawkach betonowych; Wykonać nowe orynnowanie dachu wraz z rurami spustowymi i hakami systemowymi. Rynny Ø150 i rury spustowe Ø120 z blachy tytanowo cynkowej. 4 ZAKRES PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU 1. Dla poszczególnych pomieszczeń 1.1 Korytarz, dyżurka, pomieszczenie AKPIA a) Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych - projektuje się wymiana drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z rys.nr 6 architektura i konstrukcja b) Modernizacja posadzki ułożenie płytek gresowych,, c) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 1.2 Hala filtrów a) Modernizacja posadzki - ułożenie płytek gresowych. b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m. c) Montaż wywietrzaków dachowych projektuje się montaż wywietrzaków dachowych o średnicy 200mm. d) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 11

12 1.3 Magazyn części zamiennych a) posadzka - ułożenie płytek gresowych. b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m. c) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. d) Montaż drzwi wewnętrznych - projektuje się zamontowanie drzwi wewnętrznych pełnych zgodnie z rys.nr 6 architektura i konstrukcja 1.4. CHLOROWNIA i MAGAZYN ODCZYNNIKÓW a) Modernizacja posadzki ułożenie płytek gresowych chemoodpornych. b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m. c) Montaż nawietrzaka dachowego projektuje się montaż nawietrzaka dachowego nawiewającego powietrze o średnicy 200mm i wentylatora ściennego wywiewającego powietrze, zlokalizowanego 30cm nad posadzką. d) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. e)wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych - projektuje się wymiana drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z rys.nr 6 architektura i konstrukcja UWAGA! Zamówienia stolarki należy dokonać po dokładnym sprawdzeniu wymiarów w naturze. 5 WYMIANA WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH Zaprojektowano wymianę wywietrzaków dachowych na nowe z blachy kwasoodpornej. 6 OGRODZENIE TERENU SUW Z uwagi na widoczne uszkodzenia elementów ogrodzenia frontowego zaprojektowano ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokości 203 cm, na słupkach stalowych. Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 cm. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40x40 cm, zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu. Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 4,3 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m. 7 UTWARDZENIE TERENU Zaprojektowano utwardzenie terenu. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm. 12

13 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 30 cm. Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z krawężnika drogowego 15x30 cm układanego na ławie betonowej. Istniejące drogi wewnętrzne z płyt betonowych należy rozebrać, oczyścić i ułożyć ponownie, zachowując istniejącą lokalizację. 8 REMONT ZBIORNIKÓW WODY. Remont ścian i dna zbiornika poprzez: Z uwagi na widoczną korozję betonu w zbiornikach magazynowych wody projektuje się remont zbiorników w zakresie: Oczyszczenie przez piaskowanie. Po stwierdzeniu wżerów lub szczelin o grubości powyżej 8 mm należy je wypełnić środkiem Nafufill KM-250. Wyprawa wierzchnią wykonać wodoszczelną zaprawą do zbiorników na wodę pitną o charakterystyce: - bardzo wysoka odporność na ścieranie - wysoka wodoszczelność - zakres stosowania 6 do 12 (24) mm - atest PZH do kontaktu z woda pitną Projektuje się zaprawę produkcji MC-Bauchemie typu MC RIM Dwukomponentowa, wodoszczelna, polimerowo cementowa wyprawa do zbiorników na wodą pitną. Składnik Proszkowy MC RIM Składnik płynny MC Additiv RBI Gotowa mieszanka Nakładanie : natrysk i zatarcie ręczne lub nakładanie ręcznie przy użyciu kielni i pacy z zatarciem Zużycie jednostkowe ok. 2,0 kg/m 2 /mm grubości warstwy Zużycie praktyczne ok. 12 kg/m 2 Budynek (nadbudowa) zbiorniki wody uzdatnionej Projektuje się następujący zakres robót: 13

14 a) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem. b) Wymiana pokrycia dachowego istniejące pokrycie z papy należy zerwać, oczyścić i wyrównać ewentualne nierówności a następnie położyć nową nawierzchnię z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej gr. min. 5,0mm. c) Modernizacji drzwi zewnętrznych projektuje się pomalować drzwi zewnętrzne na kolor uzgodniony z inwestorem. d)wymiana barierki zaprojektowano nową barierkę ze stali nierdzewnej gat e)remont schodów zewnętrznych schody zewnętrzne należy oczyścić oraz wyregulować. f)wymiana drabiny wewnętrznej- zaprojektowano wymianę drabiny wewnętrznej na nową ze stali nierdzewnej gat

15 V CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody - Świebodzin SUW II nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (Ag, m 2 ) Powierzchnia netto (Pn, m 2 )... Powierzchnia użytkowa (Pu, m 2 )... Powierzchnia ruchu (Pr, m 2 )... Powierzchnia usługowa (Pg, m 2 )... Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody - Świebodzin SUW II Świebodzin Ul. Świerczewskiego Całość Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Usług komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska , Świebodzin 192,40 228,74 Kubatura budynku (V, m 3 ) 1091,76 Zdjęcie budynku Świebodzin,

16 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT ) Bilans mocy Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 16

17 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,25 Tak II. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Dach D 1 0,20 0,20 Tak III. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak IV. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak Parametry przegród przezroczystych V. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT Okno zewnętrzne OZ 1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak Warunek spełniony Umax g Nie dotyczy 17

18 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Przeznaczenie budynku Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 [W/m 2 K] Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Budynki użyteczności publicznej A0 = 4,95m 2 Az = 192,40m 2 Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0m 2 Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw = 28,26m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 A0max Warunek spełniony 18

19 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród: PG 1 Miesiąc frsi,min[w/m 2 K] 1 Styczeń 0,844 2 Luty 0,844 3 Marzec 0,844 4 Kwiecień 0,844 5 Maj 0,844 6 Czerwiec 0,844 7 Lipiec 0,844 8 Sierpień 0,844 9 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,844 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: frsi,max=0,84 19

20 3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2 K)] frsi [W/(m 2 K)] frsi>frsi,max [W/(m 2 K)] Warunek 1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,967 0,967 > 0,720 Spełniony 2 Dach D 1 0,20 0,971 0,971 > 0,720 Spełniony 3 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,844 Spełniony 20

21 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 192,4 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 2,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku τ 54,6 h Udział granicznych potrzeb ciepła γh,lim 1,2 - - ah 4,6 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -0,7-1,1 1,9 6,9 12,7 16,8 17,8 17,5 13,8 8,5 1,9-0,8 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr (θiθe) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy (θiθi,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, γh=qh,gn/qh,ht 0,14 0,15 0,20 0,32 0,66 1,57 2,23 1,84 0,63 0,28 0,16 0,13 γh,1 0,13 0,14 0,17 0,26 0,49 0,00 0,00 0,00 0,46 0,22 0,15 0,13 γh,2 0,14 0,17 0,26 0,49 1,11 0,00 0,00 0,00 1,24 0,46 0,22 0,15 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,98 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηh,gn 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,61 0,44 0,53 0,95 1,00 1,00 1,00 21

22 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηh,gn QH,gn kwh/m-c 2149, , , , ,9 7 18,26 3,53 8,32 288, , , , 81 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kwh/rok 12445,9 Zestawienie stref Numer strefy Część budynku Nazwa strefy A f V θ i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 192,40 962,00 20, ,92 Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQ H,nd [kwh/rok] 12445,92 22

23 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Część budynku Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kj/(kg K) Gęstość wody, ρw 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θw... o C Temperatura zimnej wody, θo 10 o C Współczynnik korekcyjny, kr 0,70 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 192,40 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,10 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 257,03 kwh/rok 23

24 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania Nr źródła 1 - Udział procentowy 100 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna systemowa Współczynnik WH 3,00 - Współczynnik Wel 3,00 - Energia użytkowa QH,nd 12445,92 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe Sprawność wytwarzania ηh,g 0,99 - Wybrany wariant regulacji Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P Sprawność regulacji ηh,e 0,91 - Wybrany wariant przesyłu Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) Sprawność przesyłu ηh,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego Sprawność akumulacji ηh,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηh,tot 0,90 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kwh/rok 24

25 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna systemowa Współczynnik WW 3,00 - Współczynnik Wel 3,00 - Energia użytkowa QW,nd 257,03 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przepływowy Sprawność wytwarzania ηw,g 0,99 - Wybrany wariant przesyłu Rodzaj przesyłu ciepłej wody Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów cyrkulacyjnych Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru Sprawność przesyłu ηw,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej Sprawność akumulacji ηw,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηw,tot 0,99 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kwh/rok 25

26 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik WL 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik Wel 3,00 - Energia użytkowa El,i% 0,00 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 192,40 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień td 2250,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc tn 250,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego FD 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kwh/rok Nie 26

27 9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Część budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło ogrzewania 13814, ,96 Suma 13814, ,96 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło ciepłej wody 259,62 778,87 Suma 259,62 778,87 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło światła 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 42223,83 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,C+QK,L+Eel,pom) / Af 73,15 kwh/(m 2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 219,46 kwh/(m 2 rok) 27

28 Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 192,40 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EPH+W 110,00 kwh/(m 2 rok) Δ EPL 100,00 kwh/(m 2 rok) EPmax 210,00 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EPmax kwh/(m 2 rok) Uwagi 201,77 < 210,00 Warunek spełniony 28

29 10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Warunek EP < EPmax Tak Tak 29

30 VI. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE 1...Instalacja C.O. grzejniki elektryczne 2...Instalacja wodno-kanalizacyjna bez zmian. 3...Instalacja wentylacyjna poprzez istniejące i nowoprojektowane wentylatory. 4...Instalacja elektryczna wg odrębnego opracowania. 5 Zagospodarowanie odpadami- Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie działki i wywożone na składowisko odpadów. 6 Obsługa komunikacyjna - poprzez istniejący wjazd. VII CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 1...Zapotrzebowanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej bez zmian. 2...Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej bez zmian. 3...Emisja zanieczyszczeń brak. 4...Wytwarzanie odpadów stałych odpady wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. 5...Emisja hałasu, wibracji i promieniowania - brak. 6...Wpływ obiektu na istniejący drzewostan nie wpływa. Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. VIII EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU : Na podstawie dokonanych oględzin ustalono, że istniejący budynek wykonany jest w technologii żelbetowej. Istniejące podłoże gruntowe zapewnia przeniesienie dodatkowych obciążeń związanych z projektowaną modernizacją. Ławy fundamentowe na podstawie oględzin ustalono, że istniejące ławy fundamentowe wykonane jako żelbetowe monolityczne. Konstrukcja ścian żelbetowa bez widocznych spękań i zarysowań. Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa w średnim stanie technicznym. 30

31 Projektowana modernizacja nie wpłynie ujemnie na konstrukcję budynku i nie pogorszy warunków użytkowania oraz nie będzie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników. Po wykonaniu robót budynek będzie spełniał wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków jego użytkowania. IX WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpożarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej". 1...Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Maksymalna wysokość budynku wynosi 6,2 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 192,40 m Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie składuje się substancji palnych. 3...Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego. Obciążenie ogniowe całej strefy pożarowej nie przekracza 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi. Budynek zakwalifikowano do kategorii PM. 5...Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 6...Podział obiektu na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Z obciążenia ogniowego i kategorii zagrożenia ludzi wynika, że dopuszczalna jest klasa E odporności pożarowej. Poszczególne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. 7...Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 31

32 W budynku wykonana jest instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona tablicami rozdzielczymi prądu. Budynek ma zapewniony przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt wyposażony jest w instalację odgromową z niskimi zwodami nieizolowanymi. 8...Warunki ewakuacyjne. Długość przejść ewakuacyjnych wynosi max.18,00 m, przy dopuszczalnej do 100 m. Długość dojść ewakuacyjnych wynosi max. 3,90 m, przy dopuszczalnej do 30 m. Drzwi ewakuacyjne posiadają wymaganą szerokość w świetle, tj. co najmniej 0.90 m skrzydło. Dojście ewakuacyjne oraz wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku oznakowane zostaną tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/ Dobór urządzeń instalacji przeciw pożarowej. W obiekcie nie przewiduje się instalacji przeciw pożarowych Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Należy zastosować gaśnice proszkowe na proszek ABC o pojemności co najmniej 2 kg lub 3 dm 3 środka gaśniczego. Jedna jednostka sprzętu przeciwpożarowego winna przypadać na każde 100 m 2. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowane zostaną tablicami ochrony p.poż. wg PN-92/N-01256/ Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Woda może być pobrana z zewnętrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajność 10 dm3/s z jednego hydrantu DN80 o wydajności 10dm3/s, usytuowany w odległości 5-75 m od budynku. 12 Drogi pożarowe. Nie jest wymagana droga pożarowa. Do obiektu można dojechać drogą dojazdową. 32

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie

1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie SPIS TREŚCI Część opisowa Część graficzna PZT Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Młynarzach projekt zagospodarowania terenu. 1 : 500 CZĘŚĆ OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu: Rozbudowa stacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat Lubartów. 1.Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w miejscowości Drozdówka na dz.nr 628/1, gm.uścimów. BRANŻA SANITARNA Inwestor:Gminy Uścimów, 21 109 Uścimów,powiat

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄGI KOMUNALNE: LIPIENICA,

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej biurowy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1041 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1101 L zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: BUDYNEK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - ocieplenie ul. Sejneńska 86 16-400 Suwałki Właściciel budynku: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1082 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADRES: ADRES BUDOWY: 63-200 DOBRZYCA UL. BULSIEWICZA 10 OBIEKT: REMONT SALI OSP

PROJEKT BUDOWLANY ADRES: ADRES BUDOWY: 63-200 DOBRZYCA UL. BULSIEWICZA 10 OBIEKT: REMONT SALI OSP PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: SPIS ZAWARTOŚCI: mgr inż. Krzysztof KOWALSKI GMINA DOBRZYCA lp. zawartość 1. Strona tytułowa 63-200 Jarocin 2. Spis zawartości opracowania ul. Konwaliowa 2 3. Plan sytuacyjny

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania Ustawa z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami art. 20. pkt. I) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora: Gmina Skoroszyce - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali l : 500 dz. nr 228/42 - wytyczne inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&856 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy

BIURO PROJEKTOWE AGBAST 42-200 CZĘSTOCHOWA www.agbast.pl BRANŻA SANITARNA. Budynek garażowy BRANŻA SANITARNA Budynek garażowy SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. STRONA TYTUŁOWA... 2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU... 3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW... 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1

PRZEDMIAR OFERTA. ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach. ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 1 PRZEDMIAR OFERTA ZADANIE INWESTYCYJNE : Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzewcach ADRES BUDOWY : Drzewce działka nr 281/1 OBIEKT: Stacja uzdatniania wody BRANśA: Technologia ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Szkoła Podstawowa gm. Nielisz dz. nr 907/5 22-413 Nielisz Gmina Nielisz STANISŁAW SÓJKOWSKI UWM/WNT/A/495/09

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek użyteczności publicznej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim

SUW w Dębem Wielkim przy ul. Zielonej 1. ul. Zielona 1 w Dębem Wielkim Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKTOR inż. Włodzimierz Kamiński 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax. +48(05) 6 91 44 e-mail: bp_projektor@o.pl EGZ- NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU SUW

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię. Budynek mieszkalny jednorodzinny ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo