PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/101. Zadanie: Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/101. Branża: Konstrukcyjna, Technologia; Elektryka, AKPiA Adres obiektu budowlanego: miejscowość: Świebodzin nr ewidencyjny działki: 195/101 gmina: Świebodzin; powiat: Świebodzin województwo: lubuskie Inwestor: Zakład Wodociągów Kanalizacji I Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska Świebodzin Autor projektu: ProfiProjekt Jakrzewski i Wspólnicy Sp. K. Witaszyczki 66, Witaszyce Projektował Architektura mgr inż. arch. Izabela Walczak-Fiec 7131/1/P/2001 Sprawdził Architektura mgr inż. arch. Magdalena Gralińska- Dolata 54/WPOKK/UpB/2011 Projektował Konstrukcyjna mgr inż. Krzysztof Kowalski WKP/0060/PWOK/06 Sprawdził Konstrukcyjna inż. Ryszard Kowalski UAN-8286/85/86 Projektował Technologia mgr inż. Piotr Radowicz I.I.JK /08 Sprawdził Technologia mgr inż. Agata Rewers- Radowicz OSB /95-1/95 Projektował Elektryczna i AKPiA mgr inż. Tomasz Malecha WKP/0287/PWOE/06 Sprawdził Elektryczna i AKPiA mgr inż. Marek ZAP/0146/POOE/07 Mielczarek Witaszyczki, styczeń

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ II BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ROZDZIAŁ III BRANŻA TECHNOLOGICZNA ROZDZIAŁ IV BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA ROZDZIAŁ V INFORMACJA BIOZ ROZDZIAŁ VI DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 2

3 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA 3

4 MAPA 4

5 1. Inwestor: Zakład Wodociągów Kanalizacji I Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska Świebodzin 2. Użytkownik Zakład Wodociągów Kanalizacji I Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska iebodzin 3. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: a) umowa podpisana pomiędzy Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Młyńska 37, Świebodzin w a Firmą PROFIPROJEKT Jakrzewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, b) Mapa Sytuacyjno Wysokościowa działki Nr 195/101 położonej w miejscowości Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie w skali 1:500, c) Uzgodnienia ze Zleceniodawcą; d) Wizje lokalne w terenie, 4. Nazwa inwestycji oraz lokalizacja Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/ Przedmiot i zakres inwestycji Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin SUW II przy ul. Świerczewskiego oraz rozbudowę instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/101 w Świebodzinie. W projekcie przewidziano następujący zakres robót: - Projekt remontu budynku technologicznego SUW; - Projekt technologii uzdatniania wody; - Projekt instalacji elektrycznej; - Projekt sieci miedzyobiektowych 5

6 6. Stan istniejący obiektu Stacja Uzdatniania Wody Świebodzin II oraz sieć wodociągowa zasilana jest z istniejących ujęć głębinowych Nr 1 i Nr 2. Ujęcia posiadają udokumentowane zasoby wody. Działka zabudowana jest budynkiem technologiczny, zbiornikami magazynowymi wody 2 x 500 m3. Obiekt w chwili obecnej nie spełnia warunków sanitarnych oraz nie zapewnia dostawy niezbędnej ilości wody. Istniejące urządzenia ją wyeksploatowane i wykazują liczne oznaki korozji. Wysokie koszty remontów oraz obsługi kwalifikują obiekt do kapitalnego remontu. 7. Założenia wyjściowe. Projektowane ujęcie wody i stacja uzdatniania stanowić będą zaopatrzenie w wodę dla miejscowości Świebodzin oraz wsi: Rozłogi. Zapotrzebowanie na wodę według operatu wodnoprawnego wynosi: - Qśr dobowe = 480 m 3 /dobę, - Qmax h = 32 m 3 /h, - Qmax dobowe = 540 m 3 /dobę, - Qroczne = m 3 /rok, Uwzględniając obecne jak i perspektywiczne zapotrzebowania na wodę, stację uzdatniania projektować należy dla Q h =32 m 3 /h i pompownią sieciową II st. o wydajności: a) Dla m. Świebodzin Q h = 60 m 3 /h. b) Istniejąca pompowni II st. dla m. Rozłogi pozostaje bez zmian. Należy ją zdemontować i zabudować zgodnie z dokumentacją projektową. 6

7 ROZDZIAŁ II BRANŻA KONSTRUKCYJNA 7

8 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. STRONA TYTUŁOWA... str. nr 8 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... str. nr 9 3. PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA... str. nr OPIS TECHNICZNY... str. nr INFORMACJA BIOZ... str. nr OŚWIADCZENIE... str. nr RYSUNKI TECHNICZNE 1. Plan zagospodarowania terenu... str. nr Elewacja północna i południowa... str. nr Elewacja zachodnia i wschodnia... str. nr Kanały technologiczne - rzut... str. nr Kanały technologiczne - szczegół... str. nr Rzut parteru... str. nr Przekrój A-A... str. nr 28 8

9 OPIS TECHNICZNY I OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin II w Świebodzinie oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/ Zagospodarowanie istniejące działka zabudowana omawianym budynkiem. 3. Proste warunki gruntowe. 4. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. 5. Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę z zewnętrznej sieci hydrantowej. 6. Dostęp do drogi publicznej istniejącym zjazdem. 7. Liczba miejsc postojowych bez zmian. 8. Zaopatrzenie w wodę istniejącym przyłączem z istniejącej sieci wodociągowej - bez zmian. 9. Zaopatrzenie w energię elektryczną istniejącym przyłączem z istniejącej sieci elektroenergetycznej bez zmian. 10. Zasilanie w energię cieplną grzejniki elektryczne. 11. Odprowadzenie ścieków bytowych do istniejące sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian. 12. Gospodarowanie odpadami gromadzenie odpadów w pojemnikach na terenie działki i wywóz na składowisko w ramach systemu gminnego. 13.Odprowadzenie wód opadowych do istniejące sieci kanalizacji deszczowej bez zmian. 14.Modernizowany budynek obsługiwany będzie wyłącznie przez dojeżdżającego pracownika, który nie będzie generował śmieci, dlatego nie ma potrzeby usytuowania śmietnika na działce. 15.Działka nie podlega ochronie konserwatorskiej. 16. Teren płaski. 17. Projekt nie zmienia stanu wód na gruncie. 18. Projekt nie zakłada odprowadzenia wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. 19. Projektowana zabudowa nie powoduje zalewania ani podsiąkania terenów sąsiednich. 20. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej należy ją naprawić po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 9

10 21. W obrębie inwestycji nie ma drzew ani krzewów podlegających wycince. 22. Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować, dojazdy i dojścia 23. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizują pogorszenie stanu środowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji. II PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy (modernizacji) Stacji Uzdatniania Wody Świebodzin II w Świebodzinie oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dz. nr 195/ Zestawienie powierzchni budynku: - powierzchnia zabudowy bez zmian 228,74 m 2 - powierzchnia użytkowa - bez zmian 192,40 m 2 - powierzchnia całkowita bez zmian 228,74 m 2 - kubatura bez zmian 1091,76 m 3 2 Zestawienie wymiarów gabarytowych budynku: - długość bez zmian 22,10 m - szerokość bez zmian 10,35 m - wysokość max bez zmian 6,20 m III ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE 1...Omawiany budynek SUW Świebodzin II jest parterowy, niepodpiwniczony. Dach płaski. 2...Bryła budynku zwarta. IV ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 1 FUNDAMENTY Istniejące fundamenty pod urządzenia technologiczne pozostają bez zmian. Należy je obłożyć płytkami gresowymi. 2 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem FASADA EPS gr. 14 cm o λ=0,036w/mk w technologii lekkiej mokrej i pokrycie tynkiem mineralnym 10

11 Uwaga: W trakcie wykonywania prac remontowych elewacji należy wymienić parapety na nowe z blachy tytanowo cynkowej oraz wymienić nawiewniki. 3 OCIEPLENIE STROPODACHU bez zmian Zaprojektowano ocieplenie dachu płytami styropianowymi gr. 20,0 cm jednostronnie laminowanymi papą. Całość należy pokryć papą podkładową mocowaną mechanicznie Membrana PM, następnie położyć papę wierzchniego krycia, zgrzewalna Junior Trop 4,4 Szybki Profil SBS lub równoważna. Po wykonaniu termomodernizacji dachu należy: Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej gr. Min 0,7 mm Wykonać nową instalację odgromową z pręta średnicy 8,0 mm mocowanego na podstawkach betonowych; Wykonać nowe orynnowanie dachu wraz z rurami spustowymi i hakami systemowymi. Rynny Ø150 i rury spustowe Ø120 z blachy tytanowo cynkowej. 4 ZAKRES PRAC WEWNĄTRZ BUDYNKU 1. Dla poszczególnych pomieszczeń 1.1 Korytarz, dyżurka, pomieszczenie AKPIA a) Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych - projektuje się wymiana drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z rys.nr 6 architektura i konstrukcja b) Modernizacja posadzki ułożenie płytek gresowych,, c) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem. 1.2 Hala filtrów a) Modernizacja posadzki - ułożenie płytek gresowych. b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m. c) Montaż wywietrzaków dachowych projektuje się montaż wywietrzaków dachowych o średnicy 200mm. d) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. 11

12 1.3 Magazyn części zamiennych a) posadzka - ułożenie płytek gresowych. b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m. c) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. d) Montaż drzwi wewnętrznych - projektuje się zamontowanie drzwi wewnętrznych pełnych zgodnie z rys.nr 6 architektura i konstrukcja 1.4. CHLOROWNIA i MAGAZYN ODCZYNNIKÓW a) Modernizacja posadzki ułożenie płytek gresowych chemoodpornych. b) Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych - płytki ułożyć do wysokości 2,0m. c) Montaż nawietrzaka dachowego projektuje się montaż nawietrzaka dachowego nawiewającego powietrze o średnicy 200mm i wentylatora ściennego wywiewającego powietrze, zlokalizowanego 30cm nad posadzką. d) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. e)wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych - projektuje się wymiana drzwi wewnętrznych pełne zgodnie z rys.nr 6 architektura i konstrukcja UWAGA! Zamówienia stolarki należy dokonać po dokładnym sprawdzeniu wymiarów w naturze. 5 WYMIANA WYWIETRZAKÓW DACHOWYCH Zaprojektowano wymianę wywietrzaków dachowych na nowe z blachy kwasoodpornej. 6 OGRODZENIE TERENU SUW Z uwagi na widoczne uszkodzenia elementów ogrodzenia frontowego zaprojektowano ogrodzenie panelowe, ocynkowane o wysokości 203 cm, na słupkach stalowych. Podmurówka z płyt betonowych prefabrykowanych wysokości 20 cm. Pod słupki ogrodzenia wykonać stopy fundamentowe 40x40 cm, zagłębione min 80 cm poniżej poziomu terenu. Zaprojektowano bramę wjazdową o szerokości 4,3 m oraz furtkę o szerokości 1,0 m. 7 UTWARDZENIE TERENU Zaprojektowano utwardzenie terenu. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm. 12

13 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5 gr. 30 cm. Wokół utwardzeń należy wykonać obrzeża z krawężnika drogowego 15x30 cm układanego na ławie betonowej. Istniejące drogi wewnętrzne z płyt betonowych należy rozebrać, oczyścić i ułożyć ponownie, zachowując istniejącą lokalizację. 8 REMONT ZBIORNIKÓW WODY. Remont ścian i dna zbiornika poprzez: Z uwagi na widoczną korozję betonu w zbiornikach magazynowych wody projektuje się remont zbiorników w zakresie: Oczyszczenie przez piaskowanie. Po stwierdzeniu wżerów lub szczelin o grubości powyżej 8 mm należy je wypełnić środkiem Nafufill KM-250. Wyprawa wierzchnią wykonać wodoszczelną zaprawą do zbiorników na wodę pitną o charakterystyce: - bardzo wysoka odporność na ścieranie - wysoka wodoszczelność - zakres stosowania 6 do 12 (24) mm - atest PZH do kontaktu z woda pitną Projektuje się zaprawę produkcji MC-Bauchemie typu MC RIM Dwukomponentowa, wodoszczelna, polimerowo cementowa wyprawa do zbiorników na wodą pitną. Składnik Proszkowy MC RIM Składnik płynny MC Additiv RBI Gotowa mieszanka Nakładanie : natrysk i zatarcie ręczne lub nakładanie ręcznie przy użyciu kielni i pacy z zatarciem Zużycie jednostkowe ok. 2,0 kg/m 2 /mm grubości warstwy Zużycie praktyczne ok. 12 kg/m 2 Budynek (nadbudowa) zbiorniki wody uzdatnionej Projektuje się następujący zakres robót: 13

14 a) Malowanie ścian i sufitów na całości ścian należy zmyć stare powłoki, oczyścić, zagruntować i podszpachlować cienkowarstwową zaprawą tynkarską. Następnie pomalować powierzchnię farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z inwestorem. b) Wymiana pokrycia dachowego istniejące pokrycie z papy należy zerwać, oczyścić i wyrównać ewentualne nierówności a następnie położyć nową nawierzchnię z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej gr. min. 5,0mm. c) Modernizacji drzwi zewnętrznych projektuje się pomalować drzwi zewnętrzne na kolor uzgodniony z inwestorem. d)wymiana barierki zaprojektowano nową barierkę ze stali nierdzewnej gat e)remont schodów zewnętrznych schody zewnętrzne należy oczyścić oraz wyregulować. f)wymiana drabiny wewnętrznej- zaprojektowano wymianę drabiny wewnętrznej na nową ze stali nierdzewnej gat

15 V CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody - Świebodzin SUW II nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) Powierzchnia zabudowy (Ag, m 2 ) Powierzchnia netto (Pn, m 2 )... Powierzchnia użytkowa (Pu, m 2 )... Powierzchnia ruchu (Pr, m 2 )... Powierzchnia usługowa (Pg, m 2 )... Przebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody - Świebodzin SUW II Świebodzin Ul. Świerczewskiego Całość Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Usług komunalnych Sp. z o.o. ul. Młyńska , Świebodzin 192,40 228,74 Kubatura budynku (V, m 3 ) 1091,76 Zdjęcie budynku Świebodzin,

16 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT ) Bilans mocy Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 16

17 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,25 Tak II. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Dach D 1 0,20 0,20 Tak III. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 0,30 Tak IV. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m 2 K] Wsp.Uc wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,70 Tak Parametry przegród przezroczystych V. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT Okno zewnętrzne OZ 1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak Warunek spełniony Umax g Nie dotyczy 17

18 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Przeznaczenie budynku Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 [W/m 2 K] Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Budynki użyteczności publicznej A0 = 4,95m 2 Az = 192,40m 2 Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego Aw = 0m 2 Graniczna wartość powierzchni okien A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw = 28,26m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 A0max Warunek spełniony 18

19 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegród: PG 1 Miesiąc frsi,min[w/m 2 K] 1 Styczeń 0,844 2 Luty 0,844 3 Marzec 0,844 4 Kwiecień 0,844 5 Maj 0,844 6 Czerwiec 0,844 7 Lipiec 0,844 8 Sierpień 0,844 9 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,844 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: frsi,max=0,84 19

20 3.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2 K)] frsi [W/(m 2 K)] frsi>frsi,max [W/(m 2 K)] Warunek 1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,25 0,967 0,967 > 0,720 Spełniony 2 Dach D 1 0,20 0,971 0,971 > 0,720 Spełniony 3 Podłoga na gruncie PG 1 0,28 0,963 0,963 > 0,844 Spełniony 20

21 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 Temperatura wewnętrzna strefy θi 20,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 192,4 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi qint 2,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku Cm J/K Stała czasowa budynku τ 54,6 h Udział granicznych potrzeb ciepła γh,lim 1,2 - - ah 4,6 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kwh/m-c Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -0,7-1,1 1,9 6,9 12,7 16,8 17,8 17,5 13,8 8,5 1,9-0,8 Liczba godzin w miesiącu tm, h Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,th=10-3 Htr (θiθe) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3 Hzy (θiθi,yz) tm kwh/m-c Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kwh/m-c Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint 10-3 Af tm kwh/m-c Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kwh/m-c ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, γh=qh,gn/qh,ht 0,14 0,15 0,20 0,32 0,66 1,57 2,23 1,84 0,63 0,28 0,16 0,13 γh,1 0,13 0,14 0,17 0,26 0,49 0,00 0,00 0,00 0,46 0,22 0,15 0,13 γh,2 0,14 0,17 0,26 0,49 1,11 0,00 0,00 0,00 1,24 0,46 0,22 0,15 fh,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,98 1,00 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηh,gn 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,61 0,44 0,53 0,95 1,00 1,00 1,00 21

22 Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηh,gn QH,gn kwh/m-c 2149, , , , ,9 7 18,26 3,53 8,32 288, , , , 81 Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kwh/rok 12445,9 Zestawienie stref Numer strefy Część budynku Nazwa strefy A f V θ i Zapotrzebowanie na ciepło Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Strefa O1 192,40 962,00 20, ,92 Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQ H,nd [kwh/rok] 12445,92 22

23 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Część budynku Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kj/(kg K) Gęstość wody, ρw 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θw... o C Temperatura zimnej wody, θo 10 o C Współczynnik korekcyjny, kr 0,70 - Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 192,40 m 2 Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,10 dm 3 /(m 2 dzień) Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 257,03 kwh/rok 23

24 6) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania Nr źródła 1 - Udział procentowy 100 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna systemowa Współczynnik WH 3,00 - Współczynnik Wel 3,00 - Energia użytkowa QH,nd 12445,92 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe Sprawność wytwarzania ηh,g 0,99 - Wybrany wariant regulacji Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P Sprawność regulacji ηh,e 0,91 - Wybrany wariant przesyłu Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) Sprawność przesyłu ηh,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego Sprawność akumulacji ηh,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηh,tot 0,90 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kwh/rok 24

25 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - Sieć elektroenergetyczna systemowa Współczynnik WW 3,00 - Współczynnik Wel 3,00 - Energia użytkowa QW,nd 257,03 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przepływowy Sprawność wytwarzania ηw,g 0,99 - Wybrany wariant przesyłu Rodzaj przesyłu ciepłej wody Miejscowe podgrzewanie wody, system bez obiegów cyrkulacyjnych Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punkach poboru Sprawność przesyłu ηw,d 1,00 - Wybrany wariant akumulacji System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej Sprawność akumulacji ηw,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηw,tot 0,99 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kwh/rok 25

26 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Część budynku Nazwa źródła Nowe źródło światła Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik WL 3,00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik Wel 3,00 - Energia użytkowa El,i% 0,00 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 192,40 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień td 2250,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc tn 250,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie Wpływ światła dziennego FD 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kwh/rok Nie 26

27 9) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Część budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła QK,H QP,H kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło ogrzewania 13814, ,96 Suma 13814, ,96 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła QK,W QP,W kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło ciepłej wody 259,62 778,87 Suma 259,62 778,87 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła QK,L QP,L kwh/rok kwh/rok 1 Nowe źródło światła 0,00 0,00 Suma 0,00 0,00 Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 42223,83 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+QK,C+QK,L+Eel,pom) / Af 73,15 kwh/(m 2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 219,46 kwh/(m 2 rok) 27

28 Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 192,40 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EPH+W 110,00 kwh/(m 2 rok) Δ EPL 100,00 kwh/(m 2 rok) EPmax 210,00 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EPmax kwh/(m 2 rok) Uwagi 201,77 < 210,00 Warunek spełniony 28

29 10) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Warunek EP < EPmax Tak Tak 29

30 VI. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE 1...Instalacja C.O. grzejniki elektryczne 2...Instalacja wodno-kanalizacyjna bez zmian. 3...Instalacja wentylacyjna poprzez istniejące i nowoprojektowane wentylatory. 4...Instalacja elektryczna wg odrębnego opracowania. 5 Zagospodarowanie odpadami- Odpady gromadzone w pojemnikach na terenie działki i wywożone na składowisko odpadów. 6 Obsługa komunikacyjna - poprzez istniejący wjazd. VII CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 1...Zapotrzebowanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej bez zmian. 2...Odprowadzenie ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej bez zmian. 3...Emisja zanieczyszczeń brak. 4...Wytwarzanie odpadów stałych odpady wywożone przez wyspecjalizowaną firmę. 5...Emisja hałasu, wibracji i promieniowania - brak. 6...Wpływ obiektu na istniejący drzewostan nie wpływa. Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. VIII EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU : Na podstawie dokonanych oględzin ustalono, że istniejący budynek wykonany jest w technologii żelbetowej. Istniejące podłoże gruntowe zapewnia przeniesienie dodatkowych obciążeń związanych z projektowaną modernizacją. Ławy fundamentowe na podstawie oględzin ustalono, że istniejące ławy fundamentowe wykonane jako żelbetowe monolityczne. Konstrukcja ścian żelbetowa bez widocznych spękań i zarysowań. Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym. Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa w średnim stanie technicznym. 30

31 Projektowana modernizacja nie wpłynie ujemnie na konstrukcję budynku i nie pogorszy warunków użytkowania oraz nie będzie zagrażał bezpieczeństwu użytkowników. Po wykonaniu robót budynek będzie spełniał wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków jego użytkowania. IX WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpożarowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej". 1...Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Maksymalna wysokość budynku wynosi 6,2 m. Powierzchnia użytkowa wynosi 192,40 m Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie składuje się substancji palnych. 3...Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego. Obciążenie ogniowe całej strefy pożarowej nie przekracza 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi. Budynek zakwalifikowano do kategorii PM. 5...Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. 6...Podział obiektu na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku. Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Z obciążenia ogniowego i kategorii zagrożenia ludzi wynika, że dopuszczalna jest klasa E odporności pożarowej. Poszczególne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane są z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. 7...Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych. 31

32 W budynku wykonana jest instalacja elektryczna standardowa, zabezpieczona tablicami rozdzielczymi prądu. Budynek ma zapewniony przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt wyposażony jest w instalację odgromową z niskimi zwodami nieizolowanymi. 8...Warunki ewakuacyjne. Długość przejść ewakuacyjnych wynosi max.18,00 m, przy dopuszczalnej do 100 m. Długość dojść ewakuacyjnych wynosi max. 3,90 m, przy dopuszczalnej do 30 m. Drzwi ewakuacyjne posiadają wymaganą szerokość w świetle, tj. co najmniej 0.90 m skrzydło. Dojście ewakuacyjne oraz wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku oznakowane zostaną tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/ Dobór urządzeń instalacji przeciw pożarowej. W obiekcie nie przewiduje się instalacji przeciw pożarowych Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy. Należy zastosować gaśnice proszkowe na proszek ABC o pojemności co najmniej 2 kg lub 3 dm 3 środka gaśniczego. Jedna jednostka sprzętu przeciwpożarowego winna przypadać na każde 100 m 2. Miejsca usytuowania gaśnic oznakowane zostaną tablicami ochrony p.poż. wg PN-92/N-01256/ Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Woda może być pobrana z zewnętrznej sieci hydrantowej. Wymagana wydajność 10 dm3/s z jednego hydrantu DN80 o wydajności 10dm3/s, usytuowany w odległości 5-75 m od budynku. 12 Drogi pożarowe. Nie jest wymagana droga pożarowa. Do obiektu można dojechać drogą dojazdową. 32

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY

OPIS TECHNICZNY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY Stacja Uzdatniania Wody w KROBICY 0pracował : Jarosław Pospieszyński Poznań; 20 grudzień. 2007r. Spis treści I. Opis techniczny 1. Wstęp 1.1. Inwestor 1.2. Tytuł inwestycji 1.3. Lokalizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUTOWLANO WYKONAWCZEGO budowy stacji uzdatniania wody ze studniami głębinowymi w m. Krojanty gmina Chojnice 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania Projekt opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej.

2 Zawartość opracowania. 2. Rys. Nr 2/T - Plan zagospodarowania terenu w branży technologicznej. PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW P plus P mgr inż. Adam Pałkiewicz 05-420 Józefów k/otwocka ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (0-22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl Nazwa oprac: PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

AL. ARMII KRAJOWEJ 101 43-316 BIELSKO-BIAŁA. Bielsko-Biała 01.07.2015r.

AL. ARMII KRAJOWEJ 101 43-316 BIELSKO-BIAŁA. Bielsko-Biała 01.07.2015r. Załącznik Nr 1 do siwz WYTYCZNE MODERNIZACJI BASENU REHABILITACYJNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ PODŁĄCZENIEM CIEPŁA DLA TECHNOLOGII BASENOWEJ DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PF- U) Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków Lokalizacja obiektu: Gmina Dobra, miejscowość Dobra, Jurków i Porąbka Nazwa i Adres Zamawiającego: Gmina Dobra tel.18

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo