PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PGL LP Nadleśnictwo Bielsko"

Transkrypt

1 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód Q C,nd dla każdej strefy 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 9) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia 10) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej 12) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT ) Bilans mocy urządzeń pomocniczych Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Ściana zewnętrzna SZ 1- Ś1 0,19 0,25 Tak 2 Ściana zewnętrzna SZ 2- Ś2 0,15 0,25 Tak 3 Ściana zewnętrzna SZ 3 - istn. ściana 0,23 0,25 Tak II. Przegrody ściany na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Ściana na gruncie SG 1 0,21 Brak wymagań Tak III. Przegrody dach Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Dach D 1 0,19 0,20 Tak IV. Przegrody podłogi na gruncie Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Podłoga na gruncie PG 1-P1 0,20 0,30 Tak 2 Podłoga na gruncie PG 2-P2 0,20 0,30 Tak 3 Podłoga na gruncie PG 3 0,30 0,30 Tak V. Przegrody stropy wewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Strop wewnętrzny STW 1 0,19 0,20 Tak VI. Przegrody drzwi zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c [W/m 2 K] Wsp.U c wg WT 2014 [W/m 2 K] Warunek spełniony 1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,70 1,70 Tak

3 3 Parametry przegród przezroczystych VII. Okna zewnętrzne Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m 2 K] Wsp. g Wsp.U wg WT 2014 [W/m 2 K] Wsp.g wg WT 2014 Warunek spełniony 1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,30 0,35 1,30 0,35 Tak Tak U max g 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien Grupa "Całość budynku" Przeznaczenie budynku Pole powierzchni przegród szklanych i przezroczystych o współczynniku U >= 0,9 W/m 2 K Suma pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych w pasie 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych Budynki użyteczności publicznej A 0 = m 2 A z = m 2 Suma pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego A w = 0.00m 2 Graniczna wartość powierzchni okien A 0max = 0,15 A z + 0,03 A w = m 2 Sprawdzenie warunku powierzchni okien A 0 A 0max Warunek niespełniony 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród zewnętrznych Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: SZ 1- Ś1, SZ 2- Ś2, SZ 3 - istn. ściana Miesiąc f Rsi,min[W/m 2 K] 1 Styczeń 0,694 2 Luty 0,702 3 Marzec 0,560 4 Kwiecień 0,446 5 Maj 0,126 6 Czerwiec -0,749 7 Lipiec -7,307 8 Sierpień -1,292 9 Wrzesień -0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,666 Miesiąc krytyczny: Luty Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max=0,702

4 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród stykających się z gruntem Wartości obliczeniowego czynnika temperatury f Rsi,min dla przegród: PG 1-P1, PG 2-P2, SG 1 Miesiąc f Rsi,min[W/m 2 K] 1 Styczeń 0,834 2 Luty 0,834 3 Marzec 0,834 4 Kwiecień 0,834 5 Maj 0,834 6 Czerwiec 0,834 7 Lipiec 0,834 8 Sierpień 0,834 9 Wrzesień 0, Październik 0, Listopad 0, Grudzień 0,834 Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: f Rsi,max=0, Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2 K)] f Rsi [W/(m 2 K)] frsi>frsi,max [W/(m 2 K)] Warunek 1 Ściana zewnętrzna SZ 1- Ś1 0,186 0,976 0,976 > 0,702 Spełniony 2 Ściana zewnętrzna SZ 2- Ś2 0,148 0,981 0,981 > 0,702 Spełniony 3 Ściana zewnętrzna SZ 3 - istn. ściana 0,226 0,971 0,971 > 0,702 Spełniony 4 Podłoga na gruncie PG 1-P1 0,199 0,956 0,956 > 0,834 Spełniony 5 Podłoga na gruncie PG 2-P2 0,195 0,957 0,957 > 0,834 Spełniony 6 Dach D 1 0,186 0,980 0,980 > 0,702 Spełniony 7 Ściana na gruncie SG 1 0,206 0,963 0,963 > 0,834 Spełniony 8 Podłoga na gruncie PG 3 0,300 0,962 0,962 > 0,834 Spełniony

5 5 4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek 1 Temperatura wewnętrzna strefy θ i 19,2 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 314,3 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 52,7 h Udział granicznych potrzeb ciepła γ H,lim 1,2 - - a H 4,5 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1,7-2,3 4,9 8,0 12,4 16,2 19,2 17,1 15,1 8,9 4,4 0,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th=10-3 *H tr*(θ i-θ e)*t m wentylacje Q ve=10-3 *H ve*(θ i-θ e)*t m przenikanie i wentylację Q H,ht=Q H,t+Q ve Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int=q int*10-3 *A f*t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn=Q sol+q int γ H=Q H,gn/Q H,ht 0,37 0,44 0,81 1,20 2,31 5,38-807,2 4 6,96 3,01 0,93 0,57 0,41 γ H,1 0,39 0,41 0,63 1,01 1,75 0,00 0,00 0,00 1,97 0,75 0,49 0,39 γ H,2 0,41 0,63 1,01 1,75 3,84 0,00 0,00 0,00 4,98 1,97 0,75 0,49 f H,m 1,00 1,00 1,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn 0,99 0,99 0,89 0,74 0,43 0,19 0,00 0,14 0,33 0,85 0,96 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n=Q H,ht - η H,gn*Q H,gn Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd=Σ(Q H,nd,n), kwh/rok 10943,5

6 6 Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek 2 Temperatura wewnętrzna strefy θ i 19,5 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 133,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 41,0 h Udział granicznych potrzeb ciepła γ H,lim 1,3 - - a H 3,7 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1,7-2,3 4,9 8,0 12,4 16,2 19,2 17,1 15,1 8,9 4,4 0,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th=10-3 *H tr*(θ i-θ e)*t m wentylacje Q ve=10-3 *H ve*(θ i-θ e)*t m przenikanie i wentylację Q H,ht=Q H,t+Q ve Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int=q int*10-3 *A f*t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn=Q sol+q int γ H=Q H,gn/Q H,ht 0,30 0,39 0,76 1,20 2,37 5,31 57,46 6,31 2,74 0,82 0,47 0,32 γ H,1 0,31 0,35 0,57 0,98 1,79 0,00 0,00 0,00 1,78 0,65 0,40 0,31 γ H,2 0,35 0,57 0,98 1,79 3,84 0,00 0,00 0,00 4,53 1,78 0,65 0,40 f H,m 1,00 1,00 1,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn 0,99 0,98 0,88 0,71 0,41 0,19 0,02 0,16 0,36 0,86 0,97 0,99 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n=Q H,ht - η H,gn*Q H,gn Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd=Σ(Q H,nd,n), kwh/rok 7943,4

7 7 Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek 3 Temperatura wewnętrzna strefy θ i 18,3 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 495,2 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 38,8 h Udział granicznych potrzeb ciepła γ H,lim 1,3 - - a H 3,6 - Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji Q H,nd,n miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1,7-2,3 4,9 8,0 12,4 16,2 19,2 17,1 15,1 8,9 4,4 0,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q H,th=10-3 *H tr*(θ i-θ e)*t m wentylacje Q ve=10-3 *H ve*(θ i-θ e)*t m przenikanie i wentylację Q H,ht=Q H,t+Q ve Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int=q int*10-3 *A f*t m Miesięczne zyski ciepła Q H,gn=Q sol+q int γ H=Q H,gn/Q H,ht 0,42 0,53 1,06 1,67 3,55 10,51-23,47 15,90 4,86 1,20 0,67 0,45 γ H,1 0,44 0,47 0,80 1,36 2,61 0,00 0,00 0,00 3,03 0,93 0,56 0,44 γ H,2 0,47 0,80 1,36 2,61 7,03 0,00 0,00 0,00 10,38 3,03 0,93 0,56 f H,m 1,00 1,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 1,00 1,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η H,gn 0,97 0,95 0,76 0,56 0,28 0,10-0,04 0,06 0,21 0,71 0,91 0,97 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q H,nd,n=Q H,ht - η H,gn*Q H,gn Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji Q H,nd=Σ(Q H,nd,n), kwh/rok 17006,3

8 8 Całość budynku Zestawienie stref Numer strefy Nazwa strefy Af V θ Zapotrzebowanie na ciepło i Q H,nd - m 2 m 3 o C kwh/rok 1 Budynek 1 314,30 829,69 19, ,48 2 Budynek 2 133,15 366,81 19,5 7943,41 3 Budynek 3 495, ,45 18, ,29 Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQ H,nd [kwh/rok] 35893,18 5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę Q W,nd Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej Całość budynku Ciepło właściwe wody, c W 4.19 kj/kg K Gęstość wody, ρw 1000 kg/m 3 Temperatura ciepłej wody, θ CW 55 Temperatura zimnej wody, θ O 10 o C o C Współczynnik korekcyjny, k t 1,00 - Liczba jednostek odniesienia, L i 23 j.o. Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 - Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, V CW 7,00 dm 3 /j.o. d Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - Czas użytkowania instalacji, t UZ 250,00 dni Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, Q W,nd 1686,48 kwh/rok 6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chłód Q C,nd dla każdej strefy Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Budynek 1 Temperatura wewnętrzna strefy dla lata θ int,c 25,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 166,1 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 59,3 h Udział granicznych potrzeb ciepła (1/γ) C,l im 1,2 - - a C 5,0 - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,adj H tr,adj 199,1 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H zv 17,5 W/K

9 9 Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego H ve 35,7 W/K Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji Q C,nd,n miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1,7-2,3 4,9 8,0 12,4 16,2 19,2 17,1 15,1 8,9 4,4 0,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q C,t=10-3 *H*(θ i-θ e)*t m wentylację Q ve=10-3 *H ve*(θ i-θ e)*t m przenikanie i wentylację Q C,ht=Q C,t+Q ve Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int=q int*10-3 *A f*t m Miesięczne zyski ciepła Q C,gn=Q sol+q int γ H=Q C,gn/Q C,int 0,28 0,36 0,64 0,91 1,47 2,17 3,32 2,14 1,39 0,62 0,41 0,30 1/γ C,1 3,17 2,16 1,34 0,89 0,57 0,38 0,38 0,38 0,59 1,16 2,04 2,90 1/γ C,2 3,46 3,17 2,16 1,34 0,89 0,57 0,38 0,59 1,16 2,04 2,90 3,46 f C,m 0,00 0,00 0,00 0,71 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,04 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η C,gn 0,28 0,36 0,61 0,79 0,95 0,99 1,00 0,99 0,94 0,60 0,40 0,30 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q C,nd,n=Q C,gn - η C,gn*Q C,ht Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji Q C,nd=Σ(Q C,nd,n), kwh/rok 7280,4 Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Budynek 2 Temperatura wewnętrzna strefy dla lata θ int,c 25,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 102,6 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 66,1 h Udział granicznych potrzeb ciepła (1/γ) C,l im 1,2 - - a C 5,4 - Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,adj H tr,adj 155,6 W/K

10 10 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H zv 13,1 W/K Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego H ve 22,7 W/K Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji Q C,nd,n miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1,7-2,3 4,9 8,0 12,4 16,2 19,2 17,1 15,1 8,9 4,4 0,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q C,t=10-3 *H*(θ i-θ e)*t m wentylację Q ve=10-3 *H ve*(θ i-θ e)*t m przenikanie i wentylację Q C,ht=Q C,t+Q ve Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int=q int*10-3 *A f*t m Miesięczne zyski ciepła Q C,gn=Q sol+q int γ H=Q C,gn/Q C,int 0,24 0,32 0,58 0,87 1,45 2,17 3,35 2,08 1,29 0,56 0,35 0,25 1/γ C,1 3,70 2,44 1,43 0,92 0,57 0,38 0,38 0,39 0,63 1,29 2,35 3,48 1/γ C,2 4,15 3,70 2,44 1,43 0,92 0,57 0,39 0,63 1,29 2,35 3,48 4,15 f C,m 0,00 0,00 0,00 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,00 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η C,gn 0,24 0,31 0,57 0,78 0,95 0,99 1,00 0,99 0,93 0,55 0,34 0,25 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q C,nd,n=Q C,gn - η C,gn*Q C,ht Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji Q C,nd=Σ(Q C,nd,n), kwh/rok 5226,0 Obliczenia zbiorcze dla strefy chłodu Budynek 3 Temperatura wewnętrzna strefy dla lata θ int,c 25,0 o C Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze A f 223,9 m 2 Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi q int 5,0 W/m 2 Pojemność cieplna budynku C m J/K Stała czasowa budynku τ 44,5 h Udział granicznych potrzeb ciepła (1/γ) C,l im 1,3 - - a C 4,0 -

11 11 Współczynnik strat ciepła przez przenikanie H tr,adj H tr,adj 456,6 W/K Współczynnik strat ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi H zv 44,8 W/K Współczynnik strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego H ve 53,7 W/K Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do chłodzenia i wentylacji Q C,nd,n miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia temperatura zewnętrzna θe, o C -1,7-2,3 4,9 8,0 12,4 16,2 19,2 17,1 15,1 8,9 4,4 0,1 Liczba godzin w miesiącu t m, h przenikanie Q C,t=10-3 *H*(θ i-θ e)*t m wentylację Q ve=10-3 *H ve*(θ i-θ e)*t m przenikanie i wentylację Q C,ht=Q C,t+Q ve Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Q sol, Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Q int=q int*10-3 *A f*t m Miesięczne zyski ciepła Q C,gn=Q sol+q int γ H=Q C,gn/Q C,int 0,27 0,38 0,72 1,07 1,81 2,73 4,08 2,55 1,62 0,67 0,41 0,28 1/γ C,1 3,16 2,01 1,16 0,74 0,46 0,31 0,31 0,32 0,51 1,05 1,98 3,00 1/γ C,2 3,61 3,16 2,01 1,16 0,74 0,46 0,32 0,51 1,05 1,98 3,00 3,61 f C,m 0,00 0,00 0,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,23 0,00 0,00 Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, η C,gn 0,27 0,38 0,65 0,82 0,95 0,99 1,00 0,99 0,94 0,62 0,40 0,28 Miesięczne zapotrzebowanie na energię Q C,nd,n=Q C,gn - η C,gn*Q C,ht Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla chłodzenia i wentylacji Q C,nd=Σ(Q C,nd,n), kwh/rok 23105,7 7) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji Całość budynku Nazwa źródła Kocioł gazowy, kondensacyjny Nr źródła 1 - Udział procentowy 100 % Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny Współczynnik W H 1,10 -

12 12 Współczynnik W el Energia użytkowa Q H,nd 35893,18 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne do kW (55/45oC) Sprawność wytwarzania η H,g 1,05 - Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej (zakres P-1K) Sprawność regulacji η H,e 0,97 - Wybrany wariant przesyłu C.o. wodne z źródłem w budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami w pom. ogrzewanych Sprawność przesyłu η H,d 0,97 - Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego Sprawność akumulacji η H,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η H,tot 0,99 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,h% 432,34 kwh/rok 8) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody Całość budynku Nazwa źródła Kocioł gazowy, kondensacyjny Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Paliwo - gaz ziemny Współczynnik W W 1,10 - Współczynnik W el Energia użytkowa Q W,nd 1686,48 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne o mocy ponad 50 kw Sprawność wytwarzania η W,g 1,05 - Wybrany wariant przesyłu Rodzaj przesyłu ciepłej wody Centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacja ciepłej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzające izolowane Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody Sprawność przesyłu η W,d 0,86 - Wybrany wariant akumulacji Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego Sprawność akumulacji η W,s 0,86 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η W,tot 0,72 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,w% 578,76 kwh/rok

13 13 9) Tabela zbiorcza sprawności systemu chłodzenia Całość budynku Nazwa źródła Klimatyzator Nr źródła 1 - Udział procentowy 100,00 % Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W C 3,00 - Współczynnik W el Energia użytkowa Q C,nd 35612,12 kwh/rok Wybrany wariant wytwarzania System VRV, - Sprawność wytwarzania ESEER 5,21 - Wybrany wariant regulacji System bezpośredni Sprawność regulacji η C,e 1,00 - Wybrany wariant przesyłu System VRV Sprawność przesyłu η C,d 0,97 - Wybrany wariant akumulacji Bez zasobnika buforowego Sprawność akumulacji η C,s 1,00 - Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika η C,tot 5,05 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,c% 3377,27 kwh/rok 10) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia Całość budynku Nazwa źródła Oświetlenie halogenowe Nr źródła 1 - Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W L 3.00 Współczynnik W el Energia użytkowa E l,i% 40,31 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 605,50 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 2250,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 250,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 -

14 14 Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Nie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% 24,00 kwh/rok Nazwa źródła Oświetlenie świetlówki Nr źródła 2 - Rodzaj nośnika energii Współczynnik W L 3.00 Energia elektryczna - produkcja mieszana Współczynnik W el Energia użytkowa E l,i% 10,34 kwh/rok Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń A f 337,10 m 2 Czas użytkowania oświetlenia dzień t D 2250,00 h/rok Czas użytkowania oświetlenia noc t N 250,00 h/rok Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ światła dziennego F D 1,00 - Rodzaj regulacji Ręczna Wpływ nieobecności pracowników F O 1,00 - Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na wymaganym poziomie Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia F C 1,00 - Energia na urządzenia pomocnicze E el,pom,l% 12,00 kwh/rok Nie 11) Tabela zbiorcza wyników energii pierwotnej i końcowej Całość budynku Ogrzewanie i wentylacja Nr źródła Nazwa źródła Q K,H Q P,H kwh/rok kwh/rok 1 Kocioł gazowy, kondensacyjny 36331, ,27 Suma 36331, ,27 Przygotowanie ciepłej wody Nr źródła Nazwa źródła Q K,W Q P,W kwh/rok kwh/rok 1 Kocioł gazowy, kondensacyjny 2334, ,27 Suma 2334, ,27

15 15 Oświetlenie wbudowane Nr źródła Nazwa źródła Q K,L Q P,L kwh/rok kwh/rok 1 Oświetlenie halogenowe 24409, ,66 2 Oświetlenie świetlówki 3484, ,34 Suma 27893, ,00 Chłodzenie Nr źródła Nazwa źródła Q K,C Q P,C kwh/rok kwh/rok 1 Klimatyzator 7046, ,04 Suma 7046, ,04 Zestawienie energii pierwotnej Q P=Q P,H+Q P,W+Q P,L+Q P,C ,58 kwh/rok Zestawienie energii końcowej EK = (Q K,H+Q K,W) / A f 41,02 kwh/(m 2 rok) Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP = Q P/A f 170,41 kwh/(m 2 rok) Budynek referencyjny wg WT 2014 Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku A f 942,60 m 2 Powierzchnia użytkowa chłodzonego budynku A f,c 492,50 m 2 Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia EP H+W 65,00 kwh/(m 2 rok) EP C 13,06 kwh/(m 2 rok) EP L 100,00 kwh/(m 2 rok) EP max 178,06 kwh/(m 2 rok) Sprawdzenie warunku na EP EP kwh/(m 2 rok) EP max kwh/(m 2 rok) Uwagi 170,41 < 178,06 Warunek spełniony

16 16 12) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT 2014 Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi Warunek izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych Warunek powierzchni okien Warunek EP < EP max Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak Tak Tak Tak Rozbudowa budynku istniejąca powierzchnia okien nie uległa zmianie 13) Bilans mocy urządzeń pomocniczych Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc Epom [kwh/rok] 1 Ogrzewanie 432,34 2 Przygotowanie ciepłej wody 578,76 3 Oświetlenie wbudowane 36,00 Uwagi

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku siedziby placówki terenowej KRUS w Nowej Soli Nazwa obiektu Budynek biurowy- siedziba placówki terenowej KRUS Adres obiektu 67-100 Nowa Sól ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu Całość/ część budynku Powierzchnia użytkowa o regulowanej temp. (Af, m 2 ) PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE PSP NR O SALĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 5 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek nr 365 nr 5 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek nr 365 Zdjęcie budynku Adres obiektu 80-127 Gdynia ul. Śmidowicza 69 Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Ciepłotech Kazimierz Sowa [L01] 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Energetyczna Budynków

Charakterystyka Energetyczna Budynków PPROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek wolnostojący jednorodzinny nr PCHE/1704/50/2016 Budynek oceniany: Charakterystyka Energetyczna Budynków Nazwa obiektu Budynek wolnostojący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 2/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Pracowni Analitycznej nr 2/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Pracowni Analitycznej Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Szkoła podstawowa im Pawła Iłeczki w Zamarskach Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10,

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, 1 Zadanie inwestycyjne PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 82 PRZY UL. CZUMY 8 W WARSZAWIE, w części zlokalizowanej na działkach 8/3 i 8/4 obrębu 6-11-10, Umowa NR UD-I-WID/B/51/2013/1755 Temat

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym oraz łącznikiem Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: 1/10/2013c 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Budynek Administracji nr 1/10/2013c Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek Administracji Zdjęcie budynku Adres obiektu 87-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku z lokalami socjalnymi Adres obiektu 68-210 Nowe Czaple Chwaliszowice dz. nr 55/3 Całość/ część budynku Nazwa inwestora Powierzchnia użytkowa o regulowanej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ nr dz. Nr 98/1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Szpital w Proszowicach zgodnie z: 1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01]

Licencja dla: Instal Planet Piotr Wiśniewski [L01] 2 Spis treści: 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych uŝytych w projekcie 2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien 3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd dla kaŝdej strefy 4) Tabela

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Świetlica wiejska nr 1/2012 35 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Świetlica wiejska Zdjęcie budynku Adres obiektu 88-300 gm Dąbrowa Słaboszewo - Całość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA MYSŁOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA IRENEUSZ MRÓZ Grabowo, ul. Ks. J. Popiełuszki 32, 07 415 Olszewo-Borki PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA budynku spotkań wiejskich Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku została wykonana zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Przedszkola Państwowego w miejscowości Biesal 70, dz. nr 265, gmina Gietrzwałd Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przedszkole Państwowe Zdjęcie budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym. Projekt nr 2 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Hala treningowo-sportowa z internatem sportowym Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Przebudowa pmieszczeń na lokale mieszkalne Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pułaskiego 42 w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku uzdrowiskowego przy ul.henryka Sienkiewicza w Świnoujściu Inwestycja: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO POPRZEZ BUDOWĘ SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1/01 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-100 Tychy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Zmiana sposobu użytkowania z Budynku Koszarowego NR46 na budynek Biurowo-Sztabowy dla potrzeb JW1948 w Inowrocławiu nr 7 Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CE1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Stacji Uzdatniania Wody Emilów Budynek oceniany: Nazwa obiektu SUW Emilów Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora 26-903

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Licencja dla: Projekt-Technika www.projekt-technika.pl biuro@projekt-technika.pl 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok mieszkalny Zdjęcie budynku Adres obiektu 43-400 Cieszyn ul. Górna 34 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŝytkową CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA 34 nr Budynek oceniany: Nazwa obiektu CZĘŚĆ BUDYNKU, UL. KCYŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku BUDOWA GMINNEGO, 10-ODDZIAŁOWEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA VITARO Pracownia projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Kotliska Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek świetlicy wiejskiej Adres obiektu Kotliska - dz. nr 451 i 452 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego

Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego Projekt charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego OBIEKT V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ADRES INWESTOR 76-2 Słupsk ul. Deotymy 15A Urząd Miejski w Słupsku 76-2, Słupsk Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO C Budynek oceniany: Nazwa obiektu Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu PROJEKT BBUDYNKU MIESZKALNEGO - BSC 7 - Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Państowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Blok 4-piętrowy Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku: Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Łącznik sali gimnastycznej i budynku szkolnego Zdjęcie budynku Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im. dr Biegańskiego w Częstochowie Budynek oceniany: Nazwa obiektu Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Użyteczności publicznej Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, ul. Gen. Kazimierza Sonskowskiego 3 NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Tarnów, ul. Sportowa dz. nr 10/104 obr 274 NAZWA PROJEKTU Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Ciemna 6 LICZBA LOKALI 30 LICZBA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Grabowskiego 5 w Lidzbarku Warmińskim Budynek oceniany: Nazwa obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu -00

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU strona 1 z 12 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek magazynowy CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń, ul. Św. Józefa 53/59 NAZWA PROJEKTU Budynki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Zamieszkania zbiorowego CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno NAZWA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA do projektu do projektu ROZBUDOWA BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr Decyzja nr 473/112 z dnia 24.10.2012. Adres inwestycji: dz. ew. 3/1 i 3/7 w obrębie 0026-05-06

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE B1 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 5)Wykonanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU 59-600 Lwówek Śląski, 59-600 Lwówek Śląski

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek użytecznosci publicznej CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Kraków, ul. Józefa 11 LICZBA LOKALI 37 LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wasilków, dz. 1590/5 NAZWA PROJEKTU budynek szlatu publicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową do projektu PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z LOKALEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY

RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY 1 RAPORT DEMONSTRACYJNY EFEKTU EKONOMICZNEGO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ EFEKT EKONOMICZNY Analiza porównawcza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych: Porównanie instalacji ogrzewanej gazem ziemny z instalacją

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń == Certyfikacja i Auditing Energetyczny ćwiczenia dla IIst. studiów niestacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Budynek wielorodzinny uwagi 6 mieszkań ilość lokali 3 kondygnacje

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Sanka, dz. nr 101/2, Gmina Krzeszowice NAZWA PROJEKTU Budynek

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Warszawa, Świętokrzyska 20 LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych

1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych 1. Metoda uproszczona obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji budynków mieszkalnych Metoda ma zastosowanie dla budynków istniejących nie poddanych termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 -

Dane ogólne Opis obiektu obliczeń. Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2 - == Auditing i certyfikacja energetyczna ćwiczenia dla IIst. studiów stacjonarnych Wydziału IS PWr 1 Dane ogólne Opis obiektu obliczeń Obiekt Lokalizacja / rok budowy - - Powierzchnia ogrzewana, Af m 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20"

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO TK20 Kraków, dn. 19.02.2013 r. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO "TK20" 1. DANE OGÓLNE Budynek jednorodzinny, mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, wolno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Budynek oceniany: Nazwa

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 3 Działka nr ewid. 1392

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 3 Działka nr ewid. 1392 PRZEDMIOT: Projekt budowlany budynku mieszkalno usługowego - Ustrzyki Dolne ul.rynek 3 Obiekt: Budynek mieszkalno - usługowy Adres Inwestycji: Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione

3 Posadzka na gruncie 0,80 Umax = 1,50[W/(m²K)] spełnione 4 Okna 5,60 bez wymagań spełnione 8. CHARAKTERYSTYKA ENERGRTYCZNA BUDYNKU І. Zakres opracowania. - Sprawdzenie zgodności projektu z wymaganiami określonymi w: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&744 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena

Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena Efektywność energetyczna Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Styczeń 2009 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU mieszkalny CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Olsztyn, ul. Grabowa 7 NAZWA ROJEKTU Standard tradycyjny LICZBA LOKALI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek szkolno - oświatowy St. Leszczyńskiej, 32-600 Oświęcim . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Dla budynku nr: 1/009 1 Budynek oceniany: Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rodzaj budynku Obiekty sportowe Adres budynku Całość/Część budynku całość Liczba lokali użytkowych 1 użytkowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Toruń; Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Świętego Józefa 53/59

Bardziej szczegółowo

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali

ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali ZADANIE A2 strona 1 ZADANIE EGZAMINACYJNE dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali Instrukcja wykonania zadania Zadanie obejmuje 2 części: 21)

Bardziej szczegółowo

Analiza środowiskowo-ekonomiczna

Analiza środowiskowo-ekonomiczna 1 Analiza środowiskowo-ekonomiczna Otwock, 2015-05-11 2 Spis treści: 1. Dane budynku 2. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 3. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 4.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&1042 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć S A N I T A R N A

C Z Ę Ś Ć S A N I T A R N A C Z Ę Ś Ć S A N I T A R N A OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Wewn. inst. wod-kan rzut piwnic 1 : 100 - rys. S1 3. Wewn. inst. wod-kan rzut parteru 1 : 100 - rys. S2 4. Podejście do pionu kanalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Projekt: Inwestor: Adres inwestycji Projekt przebudowy i rozbudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Szczecinie przy ul. Słowackiego 19 UROMED ul. Duńska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&877 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 9 Działka nr ewid.

Budynek mieszkalno - usługowy. Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki Dolne ul. Rynek 9 Działka nr ewid. PRZEDMIOT: Projekt budowlany budynku mieszkalno usługowego - Ustrzyki Dolne ul.rynek 9 Obiekt: Budynek mieszkalno - usługowy Adres Inwestycji: Obręb ewidencyjny - Ustrzyki Dolne Jednostka ewid. Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne (dane budynku) Data:

Dane ogólne (dane budynku) Data: Nazwa projektu: Sala Zagwizdzie ogrzewanie1 Dane ogólne (dane budynku) Data: 2016-04-12 Parametry budynku Konstrukcja budynku [ ] Jednorodzinny [ ] Wielorodzinny [ X ] Niemieszkalny Masa budynku [ ] Lekka

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&994 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&521 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&984 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny.,. Warszawa . Budynek oceniany Rodzaj budynku Inwestor Adres budynku Całość/Część budynku Liczba lokali mieszkalnych Powierzchnia

Bardziej szczegółowo