Instrukcja użytkowania Systemu SOTeK Moduł Spedytor v.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania Systemu SOTeK Moduł Spedytor v.1"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania Systemu SOTeK Moduł Spedytor v.1 Spis treści 1. Logowanie do Systemu SOTeK Strona główna Wyszukiwarka kontenerów Menu główne Kontenery Zestawienie Lista kontenerów (Spedytora) Wyszukaj kontener Nowy kontener Kontener pusty wprowadzanie danych Kontener pełny wprowadzanie danych Szczegółowe dane kontenera Zakładka: Dane szczegółowe kontenera Zakładka: Ocena techniczna kontenera Zakładka: Zlecenia złożone na dany kontener wraz z ich statusami Zakładka: Towar i odbiorcy Zlecenia Lista zleceń złożenia wraz z ich statusami Zlecenie złożenia kontenera (awizacja kontenera) Zlecenie podjęcia Nowe zlecenie podjęcia Zlecenie podjęcia rozpoczynamy od wyboru relacji Zlecenie podjęcia: Plac Wagon Zlecenie podjęcia: Plac Samochód Zlecenie podjęcia: Plac Burta Zlecenia A (manipulacje) Lista zleceń A Szczegóły zlecenia A Nowe zlecenie A Odbiorcy Lista odbiorców

2 6. Magazyn Stan magazynu Lista zleceń podjęcia z magazynu Nowe zlecenie podjęcia towaru z magazynu Logowanie do Systemu SOTeK Dostęp do Systemu SOTeK można uzyskać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu przy pomocy przeglądarki internetowej FireFox lub Internet Explorer. Aby się zalogować należy wybrać stronę a następnie kliknąć w link WEJŚCIE DO SYSTEMU. Bezpośredni dostęp do Systemu jest możliwy przez wybranie adresu: https://sotek.gtk-sa.pl. Proces autoryzacji oraz pracy w Systemie oparty jest o szyfrowane połączenie SSL. Przy pierwszym wejściu na stronę logowania pojawi się informacja o konieczności zaakceptowania Certyfikatu Zabezpieczającego połączenie pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem aplikacji SOTeK. 1.1 Strona główna Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu nazwy użytkownika i hasła zostajemy zalogowani do Systemu. Loginy i hasła są generowane przez Administratora Systemu i przekazywane na podstawie umowy określającej zakres funkcji i działań jakie może wykonać podmiot w Systemie SOTeK. 2

3 1.2 Wyszukiwarka kontenerów Wyszukiwarka pozwala na zadanie pytania do bazy odnośnie aktualnego statusu kontenera. W odpowiedzi zwracany jest tylko status : awizowany lub złożony. 1.3 Menu główne Menu umieszczone jest z lewej strony, posiada ono dynamicznie wyświetlane elementy sub-menu. Kontenery Zestawienie (informacyjna zbiorcza) Lista kontenerów (Spedytora) Wyszukaj Nowy kontener (szybka awizacja złożenia) Zlecenia Zlecenia złożenia Nowe zlecenie złożenia (awizacja złożenia) Zlecenia podjęcia Nowe zlecenie podjęcia (awizacja podjęcia) Zlecenia A (manipulacje) Nowe zlecenie A Odbiorcy Lista odbiorców (dodawanie, usuwanie, edycja danych) Magazyn Stan magazynu Podjęcia Nowe podjęcie ( awizacja podjęcia z magazynu) 3

4 2. Kontenery 2.1 Zestawienie Po zalogowaniu wszystkie istotne informacje zostały ujęte w Zestawieniu. Jest to aktualna statystyka dotycząca pobytu kontenerów na Terminalu włącznie z kontenerami wstrzymanymi. Każda liczba oraz numer wyświetlonego kontenera wstrzymanego jest skrótem umożliwiającym bezpośrednie przejście do właściwej listy kontenerów z określonym statusem. Każde ponowne kliknięcie w przycisk Zestawienie powoduje odświeżenie zawartości tabelki. 2.2 Lista kontenerów (Spedytora) Widok listy kontenerów zawiera informacje o wszystkich kontenerach będących w gestii spedytora. Pierwsza kolumna na liście zawiera graficzny status informujący o etapie pobytu kontenera na Terminalu. Kropka niebieska Kropka zielona Kropka czarna - kontener awizowany - kontener złożony - kontener podjęty, opuścił terminal Kolejne kolumny zawierają szczegółowe informacje o kontenerze. Pole numer odprawy UC posiada również graficzny status ułatwiający w sposób jednoznaczny określenie statusu celnego kontenera. Kropka czerwona Kropka zielona - kontener nie posiada zwolnienia celnego - kontener posiada zwolnienie celne wraz z wyświetlonym numerem zgłoszenia wywozowego OGL / numerem odprawy UC 4

5 Pole stopka zawiera informację o wstrzymaniu kontenera przez właściwy urząd, może przyjmować wartość UC lub IGDR. UC stopka Urzędu Celnego, IGDR stopka Referatu ds. Zwalczania Przestępczości Celnej ( Brygada Operacyjna). Listę wszystkich wyświetlanych kontenerów (Spedytora) można filtrować po ich statusie. 5

6 2.3 Wyszukaj kontener Opcja ta pozwala na wyszukanie kontenera będącego w gestii Spedytora po jego numerze lub dowolnym fragmencie numeru kontenera. W przypadku wpisania np. pierwszych liter kontenera uzyskamy filtr wyświetlający nam listę wszystkich kontenerów spełniających określony warunek. 2.4 Nowy kontener Będąc w opcji menu Kontenery możemy zaawizować kontener, otwierając i wypełniając zlecenie złożenia kontenera bez konieczności przechodzenia do opcji menu Zlecenia Kontener pusty wprowadzanie danych Zakres pól do wypełnienia dla kontenera pustego: numer kontenera status ładunkowy (określa nam dalszą ścieżkę postępowania) typ kontenera armator rodzaj środka transportu środek transportu (identyfikator: numer rejestracyjny lub numer wagonu) kierowca imię i nazwisko (pole wymagane dla środka transportu: samochód) kierowca dokument (pole wymagane dla środka transportu: samochód) przewidywana data przybycia 6

7 2.4.2 Kontener pełny wprowadzanie danych Zakres pól do wypełnienia dla kontenera pełnego: numer kontenera status ładunkowy (określa nam dalszą ścieżkę postępowania) typ kontenera armator rodzaj środka transportu środek transportu (identyfikator: numer rejestracyjny lub numer wagonu) kierowca imię i nazwisko (pole wymagane dla środka transportu: samochód) kierowca dokument (pole wymagane dla środka transportu: samochód) przewidywana data przybycia status unijny towaru statek kraj przeznaczenia numer bookingu (bukingu) opis towaru waga towaru brutto/ waga całkowita kontenera odprawa w miejscu załadunku (jeśli dotyczy) temperatura chłodzenia, wraz z podaniem zadanej temperatury (jeśli dotyczy) IMO (jeśli dotyczy) wymagany kontakt z obsługą na Terminala jednostka ładunkowa / ilość jednostek ładunkowych Za dane wprowadzone do systemu odpowiada Spedytor. 7

8 2.5 Szczegółowe dane kontenera Na każdej liście kontenerów aktywny jest numer kontenera pozwalający na bezpośrednie przejście do danych szczegółowych. Informacje te podzielone zostały na dane kontenera wprowadzone podczas jego awizacji złożenia, ocenę techniczną, wprowadzone zlecenia powiązane z danym kontenerem oraz informacje o towarze i odbiorcach towaru znajdującego się w kontenerze Zakładka: Dane szczegółowe kontenera Dane wprowadzone przez Spedytora podczas awizacji kontenera (zlecenie złożenia kontenera) 8

9 2.5.2 Zakładka: Ocena techniczna kontenera Ocena techniczna wprowadzone przed złożeniem kontenera na Terminalu. Informacja o relacji określa nam moment kiedy terminal dokonał oceny. Widoczna jest zawsze ostatnia ocena wykonana dla danego kontenera Zakładka: Zlecenia złożone na dany kontener wraz z ich statusami Historia wszystkich zleceń złożonych na dany kontener podczas jego bieżącego pobytu na terminalu Zakładka: Towar i odbiorcy Zawiera informacje o odbiorcy i jego towarze znajdującym się w kontenerze. Pozwala na dodanie i edycję danych odbiorcy dla kontenerów w imporcie wraz z opisem słownym towaru. Dane te należy uzupełnić w celu udostępnienia możliwości wydruku karty kontenera niezbędnej do jego zwolnienia. 9

10 10

11 3. Zlecenia 3.1 Lista zleceń złożenia wraz z ich statusami. Lista zawiera wszystkie awizowane kontenery Spedytora wraz z graficzną interpretacją oraz ich status podczas pobytu na terminalu. Lista może być filtrowana po statusach oraz porządkowana rosnąco/malejąco przez kliknięcie na polu opisującym daną kolumnę na liście. Wybór filtra Relacja pozwalającego na zawężenie ilości wyświetlanych kontenerów. Można uruchamiać więcej niż jeden filtr jednocześnie aż do uzyskania oczekiwanych rezultatów poszukiwania. 11

12 3.2 Zlecenie złożenia kontenera (awizacja kontenera) Opis wprowadzania nowego zlecenia złożenia kontenera został opisany w punkcie 2.3 W momencie zatwierdzenia złożenia kontenera Spedytor otrzymuje wygenerowany przez system numer TOKEN. Numer TOKEN jest wymagany przy weryfikacji kierowcy na bramie wjazdowej przy złożeniach i podjęciach kontenerów. Po zamknięciu okna z numerem TOKEN, można go ponownie odczytać na listach awizacji złożeń i podjęć kontenerów. 3.3 Zlecenie podjęcia Lista zleceń podjęcia wraz ze statusami. Zasada działania mechanizmów filtrowania i porządkowania taka sama jak na pozostałych listach zleceń. 12

13 3.4 Nowe zlecenie podjęcia Zlecenie podjęcia rozpoczynamy od wyboru relacji Plac-Wagon Plac-Samochód Plac-Burta Zlecenie podjęcia: Plac Wagon Pola wymagane przy wprowadzaniu zlecenia: numer kontenera, (identyfikator) środka transportu, przewidywana data podjęcia. 13

14 3.4.3 Zlecenie podjęcia: Plac Samochód Pola wymagane przy wprowadzaniu zlecenia: numer kontenera, (identyfikator) środka transportu, dane identyfikacyjne kierowcy, przewidywana data podjęcia. 14

15 3.4.4 Zlecenie podjęcia: Plac Burta Pola wymagane przy wprowadzaniu zlecenia: numer kontenera, wybór statku z listy zawinięć. 4. Zlecenia A (manipulacje) 4.1 Lista zleceń A Opis statusów graficznych zleceń: kropka czerwona - zlecenie awizowane/złożone kropka żółta - zlecenie przyjęte do realizacji kropka zielona - zlecenie wykonane kropka niebieska zlecenie zrealizowane 15

16 4.2 Szczegóły zlecenia A Lista kontenerów i czynności zleconych dla kontenera/kontenerów z opisem słownym, podaną zmianą oraz informacjami dla zleceniodawcy (termin wykonania, dodatkowe czynności). Zakładka Lista materiałów zawiera informacje o materiałach zużytych do wykonania zlecenia. 4.3 Nowe zlecenie A W celu poprawnego założenia nowego zlecenia A należy wypełnić proponowaną datę wykonania zlecenia, zmianę, słownie treść zlecenia oraz dodatkowe dyspozycje/uwagi nie ujęte na liście czynności. Następnie wybrać jeden lub więcej kontenerów będących w gestii Spedytora. System pozwoli na założenie zlecenia na kontenery posiadające dowolny status celny jednakże takie zlecenie nie będzie mogło być przyjęte do realizacji do momentu zwolnienia kontenera. 16

17 Informacja dodatkowa* Numer kontenera objętego stopką celną lub brygady na wszystkich listach jest wyświetlany na czerwonym tle. Po wyborze kontenera/kontenerów do zlecenia istnieje możliwość wyboru i zaznaczenia czynności dostępnych do wykonania w ramach zlecenia bądź tylko wypełnienie części Treść zlecenia dyspozycje. Czynności zostaną uzupełnione przez obsługę Terminala podczas realizacji zlecenia. Terminal odeśle też zwrotnie informację, czy zlecona data i zmiana są możliwe do realizacji. Jeśli z jakiś przyczyn nie będzie to możliwe obsługa terminalu poda zwrotnie proponowany termin realizacji zlecenia. 17

18 5. Odbiorcy Każdy spedytor ma możliwość dopisania danych odbiorców widzianych tylko przez użytkowników zdefiniowanych w systemie i powiązanych przez identyfikator firmy Spedytora. Lista odbiorów wykorzystywana jest przy zleceniach na kontenery importowe, a dane odbiorcy widzi tylko Urząd Celny i Brygada. 5.1 Lista odbiorców Na liście odbiorców istnieje możliwość dodawania, usuwania oraz edycji danych wcześniej wprowadzonego odbiorcy. 6. Magazyn 6.1 Stan magazynu Zawiera listę partii towaru będącego w gestii spedytora rozformowanego zgodnie ze zleceniami spedytora w podziale na miejsce złożenia (numer magazynu), opis towaru, datę złożenia danej partii, jednostki miary, ilości bieżącej i całkowitej w ramach partii opakowań (j.m.) oraz status celny. 18

19 6.2 Lista zleceń podjęcia z magazynu Lista podjęć wraz ze statusem graficznym etapu wykonania złożonego przez Spedytora zlecenia. 19

20 6.3 Nowe zlecenie podjęcia towaru z magazynu. Aby założyć zlecenie podjęcia towaru z magazynu należy wypełnić pola: numer magazynu, sugerowana data wykonania zlecenia, dane środka transportu, dane identyfikacyjne kierowcy. Zlecenie może zostać wykonane tylko w przypadku kiedy towar złożony w magazynie ma zwolnienie celne. Po wybraniu magazynu pojawi nam się lista partii towaru złożonego na magazynie. Możemy z dowolnej z partii towaru wybrać towar do podjęcia określając ilość ilość opakowań zbiorczych lub wagę towaru. 20

21 Komunikaty związane z działaniem Systemu SOTeK: 1. System podlega okresowej konserwacji związanej z bieżącą działalnością Terminala. W tym czasie System nie będzie dostępny z zewnątrz. Na stronie logowania będzie umieszczona informacja o przerwie technicznej. 2. Poza przerwami technicznymi dostęp do Systemu odbywa się w systemie 24/7 21

Uruchomienie systemu AUTOSTORE WEB CMS

Uruchomienie systemu AUTOSTORE WEB CMS Uruchomienie systemu AUTOSTORE WEB CMS Do uruchomienia aplikacji w przeglądarce Internet Explorer lub wymagane jest zainstalowanie pakietu Microsoft.Net 3.5. W przypadku problemów z uruchomieniem należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Internet korporacyjny

Internet korporacyjny Dokumentacja użytkownika systemu CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Internet korporacyjny Instrukcja Główna Wersja systemu: 2.35.001C Data wydania dokumentu: 2015-03-02 Spis treści Rozdział 1. Informacje o dokumencie...

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania

1.0 v3. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Skład Celny/ Magazyn Czasowego Składowania Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo