APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis czynności W KROKACH KIEROWNIK, OPIEKUN OCENY, WSPARCIE PROCESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis czynności W KROKACH KIEROWNIK, OPIEKUN OCENY, WSPARCIE PROCESU"

Transkrypt

1 APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis czynności W KROKACH KIEROWNIK, OPIEKUN OCENY, WSPARCIE PROCESU 1

2 SPIS TREŚCI KIEROWNIK LOGOWANIE WYZNACZANIE OPIEKUNA OCENY GENEROWANIE KART CELÓW UZUPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KARTY CELÓW ZBIORCZE UZUPEŁNIANIE/MODYFIKACJA KART CELÓW WYŁĄCZANIE KARTY CELÓW Z PREMIOWANIA PRZYWRÓCENIE KARTY CELÓW DO PREMIOWANIA WYŚWIETLANIE KARTY CELÓW GRUPOWE PRZEKAZANIE KARTY CELÓW PROCEDURA ODWOŁAWCZA WYZNACZANIA CELÓW- UWZGLĘDNIENIE ODWOŁANIA ROZLICZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH ROZLICZANIE KARTY CELÓW UNIEWAŻNIENIE KARTY CELÓW WYŚWIETLENIE STRUKTURY Z PODLEGŁYMI STANOWISKAMI... 7 OPIEKUN OCENY LOGOWANIE GENEROWANIE KART CELÓW UZUPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KARTY CELÓW ZBIORCZE UZUPEŁNIANIE/MODYFIKACJA KART CELÓW WYŚWIETLANIE KARTY CELÓW GRUPOWE PRZEKAZANIE KARTY CELÓW DO PRACOWNIKÓW PROCEDURA ODWOŁAWCZA WYZNACZANIA CELÓW- UWZGLĘDNIENIE ODWOŁANIA ROZLICZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH ROZLICZANIE KARTY CELÓW UNIEWAŻNIENIE KARTY CELÓW WYŚWIETLENIE STRUKTURY Z PODLEGŁYMI STANOWISKAMI WSPARCIE PROCESU LOGOWANIE WYŚWIETLANIE KARTY CELÓW GENEROWANIE KART CELÓW UZUPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KARTY CELÓW

3 5. GRUPOWE PRZEKAZANIE KARTY CELÓW UNIEWAŻNIENIE KARTY CELÓW WYŚWIETLENIE STRUKTURY Z PODLEGŁYMI STANOWISKAMI ZBIORCZE UZUPEŁNIANIE/MODYFIKACJA KART CELÓW ROZLICZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH ROZLICZANIE KARTY CELÓW KIEROWNIK 1. LOGOWANIE Uruchomić przeglądarkę internetową. Wpisać w pasku adresowym w przeglądarce internetowej. Wpisać swoją Nazwę użytkownika (np. nowakanna) oraz hasło (zgodnie z logowaniem na komputer lub w intranecie Mój Profil ). Zatwierdź. 2. WYZNACZANIE OPIEKUNA OCENY Mój profil Delegowanie uprawnień. Kliknij + dodaj w polu Wybierz opiekuna wyświetlić listę osób, zaznaczyć check-box przy osobie opiekuna Zatwierdź. Obligatoryjnie uzupełnić pole Koniec okresu delegowania uprawnień. W polu Rola wybrać Opiekun oceny Zapisz. Pod wprowadzonym opiekunem wybrać polecenie Dodaj pracowników, zaznaczyć checkbox przy pracownikach, których ma obsługiwać opiekun Zatwierdź. Zaznaczyć check-box przy opiekunie oceny, a następnie użyć polecenia Uaktywnij. 3. GENEROWANIE KART CELÓW Wybrać z menu Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC. Wyświetli się tabela z listą okresów rozliczeniowych, wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy, kliknąć w ikonę Zarządzanie procesem premiowym. Wybrać polecenie Zarządzanie wyznaczaniem celów Wygeneruj karty celów. Wyświetli się okno z listą pracowników. Zaznaczyć check box przy pracownikach, dla których mają zostać wygenerowane karty Zatwierdź. 3

4 Aby usunąć wygenerowaną kartę, należ zaznaczyć check-box przy pracowniku, którego karta ma być usunięta, wybrać polecenie Usuń kartę celów. Karta celów może zostać usunięta pod warunkiem, że nie została przekazana do pracownika. 4. UZUPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. Kliknąć ikonę Edycja karty celów przy wybranej karcie celów danego pracownika. Uzupełnić wagi i oczekiwane poziomy miernika celów na karcie Zapisz Przekaż do pracownika. 5. ZBIORCZE UZUPEŁNIANIE/MODYFIKACJA KART CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC Zarządzanie wyznaczaniem celów. Zaznaczyć check-box przy kartach pracowników, dla których chcemy uzupełnić/zmieniać wartości Uzupełnij wartości oczekiwane (na poziomie grupowego uzupełniania kart celów wg np. stanowiska, wówczas wszystkie wskazane karty celów (check-boxem) mają przypisane te same wagi i poziom oczekiwany mierników). Ustawić pola Typ celu i Grupowanie wg Odśwież Uzupełnić pola Waga i Wartość oczekiwana Zapisz. 6. WYŁĄCZANIE KARTY CELÓW Z PREMIOWANIA Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. W tabeli kart celów zaznaczyć check-box przy karcie/kartach celów pracowników, których chcemy wyłączyć z oceny wybrać polecenie Nieobjęty ZPC. Można skorzystać z filtrów dostępnych na formatce, aby wybrać karty celów danych pracowników. Wyłączenia stosujemy w przypadku kiedy dany pracownik jest na L4, urlopie macierzyńskim lub innej długotrwałej absencji uniemożliwiającej realizację celów w wyznaczonym terminie czasowym. 7. PRZYWRÓCENIE KARTY CELÓW DO PREMIOWANIA Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. W tabeli kart celów, zaznaczyć check-box przy wybranej karcie celów wyłączonej wcześniej z premiowania. Wybrać polecenie Przywróć OK. 4

5 Sposób I 8. WYŚWIETLANIE KARTY CELÓW Wybrać z menu głównego moduł Osoby Baza Osób w pierwszej kolumnie po lewej stronie klikamy ikonę Pokaż menu Karty celów. Wyświetli się tabela z listą kart celów danego pracownika Edycja. Sposób II Wybrać z menu Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy. Przy wybranym okresie kliknąć w ikonę Zarządzanie procesem premiowym. Kliknąć polecenie Zarządzanie wyznaczaniem celów Edycja karty celów (druga kolumna od lewej) na poziomie wybranej karty. 9. GRUPOWE PRZEKAZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele ' Proces premiowy ZPC' wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym 'Zarządzanie wyznaczaniem celów' Zaznaczyć check-box przy kartach, które chcemy przekazać 'Przekaż do pracownika' OK. W przypadku kart celów opracowywanych przez Opiekuna Oceny lub Wsparcie Procesu należy sprawdzić, czy karty celów zostały prawidłowo uzupełnione (komunikat w kolumnie informującej o uzupełnieniu karty). Jeżeli tak, należy zaznaczyć check-boxem te karty celów, następnie kliknąć Przekaż do pracownika. 10. PROCEDURA ODWOŁAWCZA WYZNACZANIA CELÓW- UWZGLĘDNIENIE ODWOŁANIA Wyświetlić kartę celów pracownika w statusie 'Po procedurze odwoławczej'. Kliknąć przycisk 'Wygeneruj kartę. Nowa karta celów w statusie Dodawanie i uzgadnianie celów jest gotowa do ponownego uzupełnienia (wskazanie wag i poziomów oczekiwanych mierników przy każdym z celów). Stara karta celów pozostaje w statusie Unieważniona na poziomie Zarządzania wyznaczaniem celów, jako kopia karty celów ze wskazaną przyczyną: Procedura odwoławcza. Wyświetlić nowowygenerowaną kartę celów Edycja Uzupełnić o wagi i poziom oczekiwany miernika 'Przekaż do pracownika'. Jeżeli w procedurze odwoławczej Przełożony wyższego szczebla odrzuci odwołanie pracownika, karta celów nie ulega zmianie. Pracownik, bezpośredni przełożony lub Opiekun Oceny otrzymują jedynie powiadomienia mailowe i w aplikacji mhr. 5

6 11. ROZLICZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie rozliczaniem celów Przy wybranej karcie pracownika zaznacz check-box i kliknij przycisk Przekaz do oceny wstępnej. Wybierz datę punktu kontrolnego i kliknij przycisk Zapisz. Status wybranej karty został zmieniony na Wstępne rozliczanie celów. Kliknij ikonę Edycja karty celów Otworzy się karta do edycji. Naciśnij przycisk edytuj. Uzupełnij wykonanie w danym (wybranej wcześniej dacie) punkcie kontrolnym. Następnie kliknij przycisk Zapisz i Rozlicz. Chcąc wypełnić kolejny punkt kontrolny (w przypadku okresu kwartalnego) postępuj identycznie zaczynając od wybrania przycisku Przekaz do oceny wstępnej. Aby dokonać końcowego rozliczenia okresu rozliczeniowego (kwartału) należy przy wybranej karcie wybrać przycisk Przekaż do rozliczenia. Karta zmieniła status na Rozliczanie celów. Wejdź na kartę i wybierz przycisk Edytuj w celu uzupełnienia poziomu wykonania poszczególnych celów. Następnie kliknij przycisk Zapisz i Rozlicz. Status karty zmienia się na Rozliczanie zakończone. 12. ROZLICZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie rozliczaniem celów Zaznaczyć check-box przy pracowniku lub pracownikach, którym chcemy rozliczać cele Przekaż do rozliczenia. Karty celów są w statusie Rozliczanie celów, można rozpocząć proces rozliczania celów. Sposób I rozliczanie indywidualne Zaznaczyć kartę celów, którą chcemy edytować Edytuj uzupełnić poziom wykonania poszczególnych celów Zapisz Rozlicz. Sposób II rozliczanie grupowe Zaznaczyć karty, które chcemy grupowo rozliczyć rozlicz cele otwiera się karta Grupowe wprowadzanie wartości kart ZPC wybrać typ celu odśwież uzupełnić wykonanie celu zapisz i zamknij. Aby zakończyć rozliczanie należy edytować kartę celów sprawdzić poprawność danych na karcie i kliknąć rozlicz karta zmieni status na rozliczanie zakończone. Tak przygotowane karty celów mogą zostać przekazane do wypłaty. 6

7 13. UNIEWAŻNIENIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. Zaznaczyć check-box przy wybranej karcie celów Unieważnij karty celów Z listy rozwijalnej wybrać przyczynę unieważnienia karty Zapisz. Przyczyną unieważnienia karty celów może być zmiana celów w danym okresie rozliczeniowym (decyzja podjęta na najwyższym szczeblu zarządzania, w wyjątkowych sytuacjach) lub korekta karty celów, spowodowana błędnym uzupełnieniem karty celów przez przełożonego. 14. WYŚWIETLENIE STRUKTURY Z PODLEGŁYMI STANOWISKAMI Organizacja Struktura organizacyjna. Zaznaczyć check-box Wyświetl podrzędne jednostki/stanowiska Odśwież Sprawdzić czy wyświetlona fragment struktury zawiera wszystkie podległe stanowiska. OPIEKUN OCENY 1. LOGOWANIE Uruchomić przeglądarkę internetową. Wpisać w pasku adresowym w przeglądarce internetowej. Wpisać swoją Nazwę użytkownika (np. nowakanna) oraz hasło (zgodnie z logowaniem na komputer lub w intranecie Mój Profil ). Zatwierdź. 2. GENEROWANIE KART CELÓW Wybrać z menu Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC. Wyświetli się tabela z listą okresów rozliczeniowych, wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy, kliknąć w ikonę Zarządzanie procesem premiowym. Wybrać polecenie Zarządzanie wyznaczaniem celów Wygeneruj karty celów. Wyświetli się okno z listą pracowników. Zaznaczyć check box przy pracownikach, dla których mają zostać wygenerowane karty Zatwierdź. 7

8 Aby usunąć wygenerowaną kartę, należ zaznaczyć check-box przy pracowniku, którego karta ma być usunięta, wybrać polecenie Usuń kartę celów. Karta celów może zostać usunięta pod warunkiem, że nie została przekazana do pracownika. 3. UZUPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. Kliknąć ikonę Edycja karty celów przy wybranej karcie celów danego pracownika. Uzupełnić wagi i oczekiwane poziomy miernika celów na karcie Zapisz Przekaż do uzgodnienia. Karta celów zostanie przekazana do Kierownika w celu weryfikacji. 4. ZBIORCZE UZUPEŁNIANIE/MODYFIKACJA KART CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC Zarządzanie wyznaczaniem celów. Zaznaczyć check-box przy kartach pracowników, dla których chcemy uzupełnić/zmieniać wartości Uzupełnij wartości oczekiwane (na poziomie grupowego uzupełniania kart celów wg np. stanowiska, wówczas wszystkie wskazane karty celów (check-boxem) mają przypisane te same wagi i poziom oczekiwany mierników). Ustawić pola Typ celu i Grupowanie wg Odśwież Uzupełnić pola Waga i Wartość oczekiwana Zapisz. Sposób I 5. WYŚWIETLANIE KARTY CELÓW Wybrać z menu głównego moduł Osoby Baza Osób w pierwszej kolumnie po lewej stronie klikamy ikonę Pokaż menu Karty celów. Wyświetli się tabela z listą kart celów danego pracownika Edycja. Sposób II Wybrać z menu Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy. Przy wybranym okresie kliknąć w ikonę Zarządzanie procesem premiowym. Kliknąć polecenie Zarządzanie wyznaczaniem celów Edycja karty celów (druga kolumna od lewej) na poziomie wybranej karty. 6. GRUPOWE PRZEKAZANIE KARTY CELÓW DO PRACOWNIKÓW Zarządzanie przez cele ' Proces premiowy ZPC' wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym 'Zarządzanie wyznaczaniem celów' Zaznaczyć check-box przy kartach, które chcemy przekazać 'Przekaż do uzgodnienia' OK. 8

9 7. PROCEDURA ODWOŁAWCZA WYZNACZANIA CELÓW- UWZGLĘDNIENIE ODWOŁANIA Wyświetlić kartę celów pracownika w statusie 'Po procedurze odwoławczej'. Kliknąć przycisk 'Wygeneruj kartę. Nowa karta celów w statusie Dodawanie i uzgadnianie celów jest gotowa do ponownego uzupełnienia (wskazanie wag i poziomów oczekiwanych mierników przy każdym z celów). Stara karta celów pozostaje w statusie Unieważniona na poziomie Zarządzania wyznaczaniem celów, jako kopia karty celów ze wskazaną przyczyną: Procedura odwoławcza. Wyświetlić nowowygenerowaną kartę celów Edycja Uzupełnić o wagi i poziom oczekiwany miernika 'Przekaż do uzgodnienia'. Jeżeli w procedurze odwoławczej Przełożony Wyższego Szczebla odrzuci odwołanie pracownika, karta celów nie ulega zmianie. Pracownik, bezpośredni przełożony lub Opiekun Oceny otrzymują jedynie powiadomienia mailowe i w aplikacji mhr. 8. ROZLICZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie rozliczaniem celów Przy wybranej karcie pracownika zaznacz check-box i kliknij przycisk Przekaz do oceny wstępnej. Wybierz datę punktu kontrolnego i kliknij przycisk Zapisz. Status wybranej karty został zmieniony na Wstępne rozliczanie celów. Kliknij ikonę Edycja karty celów Otworzy się karta do edycji. Naciśnij przycisk edytuj. Uzupełnij wykonanie w danym (wybranej wcześniej dacie) punkcie kontrolnym. Następnie kliknij przycisk Zapisz i Zamknij. Bezpośredni Przełożony widzi od razu czynności wykonywane przez Opiekuna Oceny. Chcąc wypełnić kolejny punkt kontrolny (w przypadku okresu kwartalnego) Bezpośredni Przełożony musi wejść na kartę (będącą w statusie Wstępne rozliczanie celów ) i kliknąć przycisk Rozlicz. Dopiero po tej czynności Opiekun Oceny może przejść do rozliczania kolejnego punktu kontrolnego. Dalej OOc powinien postępować identycznie zaczynając od wybrania przycisku Przekaz do oceny wstępnej. Aby dokonać końcowego rozliczenia okresu rozliczeniowego (kwartału) należy przy wybranej karcie wybrać przycisk Przekaż do rozliczenia. Karta zmieniła status na Rozliczanie celów. Wejdź na kartę i wybierz przycisk Edytuj w celu uzupełnienia poziomu wykonania poszczególnych celów. Następnie kliknij przycisk Zapisz i Zamknij. 9

10 W tym momencie Bezpośredni Przełożony na wybranej karcie pracownika wybiera przycisk Rozlicz. Status karty zmienia się na Rozliczanie zakończone. 9. ROZLICZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie rozliczaniem celów Zaznaczyć check-box przy pracowniku lub pracownikach, którym chcemy rozliczać cele Przekaż do rozliczenia. Karty celów są w statusie Rozliczanie celów, można rozpocząć proces rozliczania celów. Sposób I Zaznaczyć kartę celów, którą chcemy edytować Edytuj uzupełnić poziom wykonania poszczególnych celów Zapisz. Karty widoczne są u bezpośredniego przełożonego. Sposób II rozliczanie grupowe Zaznaczyć karty, które chcemy grupowo rozliczyć rozlicz cele otwiera się karta Grupowe wprowadzanie wartości kart ZPC wybrać typ celu odśwież uzupełnić wykonanie celu zapisz zamknij. Karty widoczne są u bezpośredniego przełożonego. 10. UNIEWAŻNIENIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. Zaznaczyć check-box przy wybranej karcie celów Unieważnij karty celów Z listy rozwijalnej wybrać przyczynę unieważnienia karty Zapisz. Przyczyną unieważnienia karty celów może być zmiana celów w danym okresie rozliczeniowym (decyzja podjęta na najwyższym szczeblu zarządzania, w wyjątkowych sytuacjach) lub korekta karty celów, spowodowana błędnym uzupełnieniem karty celów przez przełożonego. 11. WYŚWIETLENIE STRUKTURY Z PODLEGŁYMI STANOWISKAMI Organizacja Struktura organizacyjna. Zaznaczyć check-box Wyświetl podrzędne jednostki/stanowiska Odśwież Sprawdzić czy wyświetlona fragment struktury zawiera wszystkie podległe stanowiska. WSPARCIE PROCESU 10

11 1. LOGOWANIE Uruchomić przeglądarkę internetową. Wpisać w pasku adresowym w przeglądarce internetowej. Wpisać swoją Nazwę użytkownika (np. nowakanna) oraz hasło (zgodnie z logowaniem na komputer lub w intranecie Mój Profil ). Zatwierdź. Sposób I 2. WYŚWIETLANIE KARTY CELÓW Wybrać z menu głównego moduł Osoby Baza Osób w pierwszej kolumnie po lewej stronie klikamy ikonę Pokaż menu Karty celów. Wyświetli się tabela z listą kart celów danego pracownika Edycja. Sposób II Wybrać z menu Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy. Przy wybranym okresie kliknąć w ikonę Zarządzanie procesem premiowym. Kliknąć polecenie Zarządzanie wyznaczaniem celów Edycja karty celów (druga kolumna od lewej) na poziomie wybranej karty. 3. GENEROWANIE KART CELÓW Wybrać z menu Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC. Wyświetli się tabela z listą okresów rozliczeniowych, wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy, kliknąć w ikonę Zarządzanie procesem premiowym. Wybrać polecenie Zarządzanie wyznaczaniem celów Wygeneruj karty celów. Wyświetli się okno z listą pracowników. Zaznaczyć check box przy pracownikach, dla których mają zostać wygenerowane karty Zatwierdź. Aby usunąć wygenerowaną kartę, należ zaznaczyć check-box przy pracowniku, którego karta ma być usunięta, wybrać polecenie Usuń kartę celów. Karta celów może zostać usunięta pod warunkiem, że nie została przekazana do pracownika. 4. UZUPEŁNIENIE I PRZEKAZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. Kliknąć ikonę Edycja karty celów przy wybranej karcie celów danego pracownika. 11

12 Uzupełnić wagi i oczekiwane poziomy miernika celów na karcie Zapisz Przekaż do uzgodnienia. 5. GRUPOWE PRZEKAZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele ' Proces premiowy ZPC' wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym 'Zarządzanie wyznaczaniem celów' Zaznaczyć check-box przy kartach, które chcemy przekazać 'Przekaż do uzgodnienia' OK. 6. UNIEWAŻNIENIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Zarządzanie wyznaczaniem celów. Zaznaczyć check-box przy wybranej karcie celów Unieważnij karty celów Z listy rozwijalnej wybrać przyczynę unieważnienia karty Zapisz. Przyczyną unieważnienia karty celów może być zmiana celów w danym okresie rozliczeniowym (decyzja podjęta na najwyższym szczeblu zarządzania, w wyjątkowych sytuacjach) lub korekta karty celów, spowodowana błędnym uzupełnieniem karty celów przez przełożonego. 7. WYŚWIETLENIE STRUKTURY Z PODLEGŁYMI STANOWISKAMI Organizacja Struktura organizacyjna. Zaznaczyć check-box Wyświetl podrzędne jednostki/stanowiska Odśwież Sprawdzić czy wyświetlona fragment struktury zawiera wszystkie podległe stanowiska. 8. ZBIORCZE UZUPEŁNIANIE/MODYFIKACJA KART CELÓW Zarządzanie przez cele Proces premiowy ZPC Zarządzanie wyznaczaniem celów. Zaznaczyć check-box przy kartach pracowników, dla których chcemy uzupełnić/zmieniać wartości Uzupełnij wartości oczekiwane (na poziomie grupowego uzupełniania kart celów wg np. stanowiska, wówczas wszystkie wskazane karty celów (check-boxem) mają przypisane te same wagi i poziom oczekiwany mierników). Ustawić pola Typ celu i Grupowanie wg Odśwież Uzupełnić pola Waga i Wartość oczekiwana Zapisz. 9. ROZLICZANIE PUNKTÓW KONTROLNYCH Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie rozliczaniem celów 12

13 Przy wybranej karcie pracownika zaznacz check-box i kliknij przycisk Przekaz do oceny wstępnej. Wybierz datę punktu kontrolnego i kliknij przycisk Zapisz. Status wybranej karty został zmieniony na Wstępne rozliczanie celów. Kliknij ikonę Edycja karty celów Otworzy się karta do edycji. Naciśnij przycisk edytuj. Uzupełnij wykonanie w danym (wybranej wcześniej dacie) punkcie kontrolnym. Następnie kliknij przycisk Zapisz i Zamknij. Bezpośredni Przełożony widzi od razu czynności wykonywane przez Opiekuna Oceny. Chcąc wypełnić kolejny punkt kontrolny (w przypadku okresu kwartalnego) Bezpośredni Przełożony musi wejść na kartę (będącą w statusie Wstępne rozliczanie celów ) i kliknąć przycisk Rozlicz. Dopiero po tej czynności Opiekun Oceny może przejść do rozliczania kolejnego punktu kontrolnego. Dalej OOc powinien postępować identycznie zaczynając od wybrania przycisku Przekaz do oceny wstępnej. Aby dokonać końcowego rozliczenia okresu rozliczeniowego (kwartału) należy przy wybranej karcie wybrać przycisk Przekaż do rozliczenia. Karta zmieniła status na Rozliczanie celów. Wejdź na kartę i wybierz przycisk Edytuj w celu uzupełnienia poziomu wykonania poszczególnych celów. Następnie kliknij przycisk Zapisz i Zamknij. W tym momencie Bezpośredni Przełożony na wybranej karcie pracownika wybiera przycisk Rozlicz. Status karty zmienia się na Rozliczanie zakończone. 10. ROZLICZANIE KARTY CELÓW Zarządzanie przez Cele Proces premiowy ZPC wybrać okres rozliczeniowy Zarządzanie procesem premiowym Rozliczanie celów. Zaznaczyć check-box przy pracowniku lub pracownikach, którym chcemy rozliczać cele Przekaż do rozliczenia. Karty celów są w statusie Rozliczanie celów, można rozpocząć proces rozliczania celów. Sposób I Zaznaczyć kartę celów, którą chcemy edytować Edytuj uzupełnić poziom wykonania poszczególnych celów Zapisz. Karty widoczne są u bezpośredniego przełożonego. Sposób II rozliczanie grupowe Zaznaczyć karty, które chcemy grupowo rozliczyć rozlicz cele otwiera się karta Grupowe wprowadzanie wartości kart ZPC wybrać typ celu odśwież uzupełnić wykonanie celu zapisz zamknij. Karty widoczne są u bezpośredniego przełożonego. 13

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Wysyłanie komunikatów do ucznia/ opiekuna przez nauczyciela

Wysyłanie komunikatów do ucznia/ opiekuna przez nauczyciela UONET Komunikacja nauczycieli z rodzicami i uczniami W systemie UONET komunikacja między nauczycielami a uczniami i ich opiekunami odbywa się poprzez Moduł lekcyjny oraz Witrynę dla rodziców/ ucznia. Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN

Płace VULCAN. Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN Płace VULCAN Migracja danych z programu Płace Optivum do aplikacji Płace VULCAN Aplikacje Kadry VULCAN i Płace VULCAN to nowe aplikacje firmy VULCAN służące odpowiednio do prowadzenia kadr i naliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA OBSŁUGI APLIKACJI - DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE

INSTRUKACJA OBSŁUGI APLIKACJI - DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE INSTRUKACJA OBSŁUGI APLIKACJI - DOTACJA CELOWA NA WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I ĆWICZENIOWE 1. W przeglądarce internetowej uruchamiamy stronę: http://dotacja.kuratorium.szczecin.pl/

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Dotacje. Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji?

Dotacje. Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji? Dotacje Jak we wniosku i sprawozdaniu z liczby uczniów uwzględniać uczniów, u których występuje kilka dodatkowych powodów dotacji? Jeśli w jednostce są uczniowie, u których występuje kilka dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienia ZZU i ZZS

3. Zestawienia ZZU i ZZS 3. Zestawienia ZZU i ZZS Zestawienia ZZS i ZZU są zestawieniami, które Agent zobowiązany jest przedstawiać podczas rozliczania się z Gothaer TU z zawartych polis oraz zainkasowanych wpłat od Klientów.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu Opis obsługi aplikacji E-urlopy Wstęp Aplikacja E-urlopy funkcjonuje w oparciu o dane znajdujące się w Centralnym Systemie Informacji Personalnej (CSIP) oraz w bazach lokalnych systemu Kadry Płace 2000,

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG

Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG 2014 Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG SPIS TREŚCI Instalacja kalkulatora wyborczego... 2 Praca z Kalkulatorem wyborczym... 5 Licencje... 5 Licencje wgrywane z komputera

Bardziej szczegółowo

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy

1 Użytkownicy. 1.1 Użytkownicy 1 Użytkownicy 1.1 Użytkownicy Dostęp do tej karty możliwy jest po przejściu : [Panel Administracyjny->Użytkownicy]. Karta Lista użytkowników zawiera listę wszystkich użytkowników systemu. Listę tę można

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia

Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Elektroniczny Rejestr Zestawień Dokumentów Dostawy instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego zestawienia Dokument Opis Autorzy IZBA CELNA W TORUNIU Instrukcja użytkownika dla podmiotu sporządzającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup

Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup Instrukcja rejestracji na przedmioty i do grup zajęciowych Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na stronę: http://usosweb.amu.edu.pl W prawym górnym rogu kliknij zaloguj się 1 Logowanie do USOSWeb Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA

INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA INSTRUKCJA DLA NAUCZYCIELA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo Podlaski Oddział NFZ Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo 2007-10-31 Ponieważ podwykonawcy (w większości przypadków technicy stomatologiczni) muszą wprowadzić swoje umowy o podwykonawstwo, co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość

Księgowość Optivum. Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość Księgowość Optivum Jak postąpić, w sytuacji gdy przy eksporcie sprawozdań budżetowych do Sigmy pojawi się komunikat Pozycje wykonania spoza planu? Porada opisuje czynności, które należy wykonać, w celu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo