1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki:"

Transkrypt

1 1. Wymagania systemowe: Aplikacja jest dostępna poprzez sieć Internet. Aktualnie wspierana jest poprzez następujące przeglądarki: - Internet Explorer 7.0 i wyższej - Mozilla Firefox 3.5 i wyższej - Opera 10.5 i wyższej System operacyjny: - Windows XP SP2 z późniejszymi poprawkami - Windows Vista SP1 z późniejszymi poprawkami - Windows 7 W zabezpieczeniach przeglądarki należy włączyć obsługę skryptów języka Java: - IE - Firefox - Opera

2 2. Proces Logowania: Na zdefiniowany adres mailowy zostanie przesłany mail z hasłem. Jako login należy podać adres mailowy, na jaki przyszła informacja z hasłem tymczasowym. Tytuł maila z hasłem: Dostęp do aplikacji ewrs (Klient) i zostanie wysłany ze skrzynki WRS Po wprowadzeniu loginu i hasła system wymusi zmianę hasła tymczasowego: Należy wtedy dwukrotnie wprowadzić nowe hasło. Nowe hasło musi spełniać następujące warunki:

3 3. Zakładka Faktury a) boczne menu Faktury klienta Menu to umożliwia wyszukanie danych szczegółowych na temat faktur klienta. Jest to prosta wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie jednej lub wielu faktur w zależności od: - daty wystawienia od - daty wystawienia do - numeru zamówienia - numer faktury 1 1 Wypełnienie jednego pola w filtrze jest obowiązkowe. W polach numer zamówienia oraz numer faktury system dopuszcza wypełnienie niepełnego numeru co skutkuje wyszukaniem wszystkich faktur spełniających żądane kryterium.

4 b) opcja pobierania faktur elektronicznych (e-faktur) 2 Po każdorazowym logowaniu do systemu pojawiać się będzie okienko z fakturami udostępnionymi na portalu ewrs, które jeszcze nie zostały pobrane przez klienta: Klient ma dwie opcje do wyboru, Zamknąć okno by móc kontynuować pracę lub przejść do okna z fakturami (analogicznie jak z menu bocznego Faktury klienta ). Po przejściu do okna z fakturami, klient będzie miał możliwość pobrania faktury z platformy ewrs wybierając odpowiednią fakturę i naciskając ikone dokumentu: Jednocześnie najeżdzając na ikonę pojawi się tekst (dymek) informujący o oprogramowaniu niezbędnym do odczytu faktury. Po pobraniu dokumentu (każda faktura może być pobrana tylko jeden raz) ikona zmieni kolor a w dymku pojawi się data oraz login użytkownika, który tę fakturę pobrał: 2 Opcja ta jest dostępna dla wybranych klientów, któezy zdecydowali się przejść na wymiane faktur drogą elektroniczną podpisując odpowiedni aneks do umowy.

5 c) boczne menu Faktury niezapłacone Saldo klienta wskazuje (orientacyjnie) ilość bieżących środków liczonych w oparciu o gwarancje klienta pomniejszoną o sumę (niezapłaconych faktur oraz bieżących zamówień (linijka Zamówienia) jeszcze niezafakturowanych) Przelewy nierozliczone wskazuje na wyciągi bankowe z dnia poprzedniego niebędące jeszcze rozliczone Ostatnie zrealizowane płatności wskazują na płatności dokonane w ostatnich 14 dniach

6 4. Zakładka Zamówienia a) boczne menu Zamówienia klienta Przez analogie do wyszukiwarki faktur, opcja bocznego menu Zamówienia Klienta umożliwia wyszukanie 3 zamówień klienta w celu sprawdzenia bieżącego etapu realizacji oraz wyświetlenia szczegółowych danych. Aby zobaczyć szczegóły zamówienia należy na wyszukanym zamówieniu wybrać przycisk Szczegóły 3 Wypełnienie jednego pola w filtrze jest obowiązkowe. W polach numer zamówienia oraz numer faktury system dopuszcza wypełnienie niepełnego numeru, co skutkuje wyszukaniem wszystkich zamówień spełniających żądane kryterium

7 Uwaga: Zamówienia ze statusem Szablon oraz Do realizacji mogą być dowolnie modyfikowane. Zamówienie ze statusem Szablon nie zostało wysłane do obsługi. Zamówienie ze statusem Do realizacji nie zostało jeszcze zaakceptowane przez dział obsługi klienta.

8 b) boczne menu Nowe Zamówienie Wprowadzając nowe zamówienie domyślnym statusem zamówienia jest szablon (typ, który może być dowolnie modyfikowany do momentu naciśnięcia przycisku złóż zamówienie ) Typ zamówienia : - Kontrakt 4 w zależności od rodzaju umowy zawartego pomiędzy klientem a BP Europa SE - Spot w przypadku braku podpisanej umowy Data odbioru od : Data odbioru od nie może być starsza od bieżącej daty ani od wartości w polu Data odbioru do. Terminal służy do wyboru terminala, z którego nastąpi odbiór zamówionego produktu. Rodzaj transportu : Transport BP jeśli odbiorca nie posiada lub nie chce użyć własnego transportu 4 Ustawiany jest domyślnie w zależności, jeśli umowy zostały wpisane do systemu po stronie obsługi klienta.

9 Transport własny jeśli odbiorca zapewni odbiór własnym środkiem transportu Dodaj nowy produkt po wybraniu tej opcji pojawi się okno do wybrania rodzaju produktu, zamawianej ilości, wprowadzenia upustu, (jeśli istnieje) oraz zostanie oszacowana (orientacyjnie 5 ) kwota brutto za wprowadzony produkt. Po wybraniu produktu, oraz ilości przycisk któregokolwiek pola. umożliwi przeliczenie skorygowanego Pola Transport Wymagane są do wysłania dyspozycji na terminal. Z listy należy wybrać samochód oraz kierowcę a następnie przyciskami oraz. Dodanie nowego samochodu lub kierowcy następuje na zakładce Klient. W polu Opis dodatkowy zamówienia, możliwe jest dodanie ewentualnych informacji dla działu obsługi klienta. Przycisk nie wysyła zamówienia, lecz pozwala na powrót do takiego zamówienia w każdej chwili i jego edycję. Przycisk powoduje złożenie zamówienia. Zamówienie takie po akceptacji (ew. poprawkach) przez dział obsługi klienta zostanie zrealizowane lub anulowane. 5 Różnica może powstać, gdyż faktura wystawiona jest na rzeczywistą ilość odebranego produktu przeliczonego na ilości produktu w 15º

10 5. Zakładka Klient a) boczne menu Kartoteka klienta Przedstawia ogólne informacje o kliencie, jego lokalizacje i osoby kontaktowe. Zaznaczone pole przy danej osobie informuje o osobie, która w danej firmie ma dostęp do aplikacji internetowej ewrs. Zmiana danych odbywa się przez kontakt z działem obsługi klienta. b) boczne menu Transport Służy do administrowania pojazdami oraz kierowcami, dla których wydawane są upoważnienia przy wypisywaniu zamówień. c) boczne menu Plan a realizacja Przedstawia bieżącą realizację planów wynikających z postanowień kontraktowych, jeśli takowe wprowadzono.

11 6. Zakładka Administracja Głównym przeznaczeniem tej zakładki jest możliwość zmiany hasła w każdej chwili działania systemu. W tym celu należy podać bieżące hasło a następnie dwukrotnie nowe hasło przy spełnieniu poniższych warunków: a) boczne menu Pliki do pobrania : W opcji tego menu znajdują się pliki do pobrania niezbędne do prawidłowego skłądania zamówień, odbiorów paliwa itp.

12 7. Kontakt Wsparcie z zakresie obsługi błędów należy zgłaszać pod numer , bądź mailem