AproSoft. Auto-Market 3.0 Lite. Instrukcja Użytkownika v. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AproSoft. Auto-Market 3.0 Lite. Instrukcja Użytkownika v. 1.0"

Transkrypt

1 AproSoft Auto-Market 3.0 Lite Instrukcja Użytkownika v. 1.0

2 Spis treści 1. MENU GŁÓWNE ZAKŁADKI Samochody (ikonka Przeglądanie samochodów) Kartka za szybę Eksport / ikonka Eksport danych (WWW) Konfiguracja UŜytkownicy (Konfiguracja > UŜytkownicy) Słowniki (Konfiguracja > Słowniki) Eksport (Konfiguracja > Eksport) Rejestracja (Konfiguracja > Rejestracja) Dane firmy (Konfiguracja > Dane firmy) Opcje programu (Konfiguracja > Opcje programu) DODAWANIE NOWYCH POJAZDÓW

3 1. MENU GŁÓWNE Po uruchomieniu, system prosi o zalogowanie Użytkownika (domyślnie Użytkownik demo, bez hasła). Konfigurowanie użytkowników systemu opisano poniżej. W lewej części okna, widoczne są ikonki. Są to skróty do najczęściej stosowanych funkcji systemu. Są one dostępne także z menu zakładek umieszczonego u góry okna. Po najechaniu kursorem myszki na ikonkę wyświetli się informacja o nazwie funkcji dostępnej pod tą ikonką. Wszystkie te funkcje opisane są w niniejszym opracowaniu. Na samym dole okna, w pasku po lewej stronie wyświetla się informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku, po prawej stronie numer zainstalowanej wersji systemu (w przypadku kontaktu z serwisem AproSoft wersja systemu jest bardzo istotną informacją) oraz miejsce, w którym zainstalowany jest program. Chcąc opuścić jakiekolwiek otwarte okno klikamy w przycisk Wyjście, lub w krzyżyk w prawym rogu okna. 3

4 2. ZAKŁADKI 2.1. Samochody (ikonka Przeglądanie samochodów) Jest to najważniejsze okno w programie. Pokazuje zestawienie wszystkich pojazdów z dotyczącymi ich najważniejszymi informacjami, posegregowanymi w poszczególne kolumny. W części tej można wykonywać podstawowe operacje związane z ogłoszeniami takie jak dodanie nowego ogłoszenia, jego edycja, wydruk kartki za szybę i co najważniejsze możemy tu zaimportować dane z portalu. 4

5 Listę pojazdów możemy sortować klikając w poszczególne nagłówki kolumn. W zależności od tego co kryje się pod konkretnym nagłówkiem można sortować wg cyfr lub alfabetycznie (odpowiednio rosnąco lub malejąco). Ponadto Użytkownik może dostosować kolejność wyświetlanych kolumn. Wystarczy klikając w nagłówek przeciągnąć go w wybrane miejsce. Poniżej krótki opis informacji zawartych w kolumnach. Standardowo w pierwszej kolumnie jest miniaturka I zdjęcia. Kolumna Identyfikator zawiera numer przypisany do pojazdu przez system. Numer ten zostaje przypisany wyłącznie raz do konkretnego pojazdu i jest niepowtarzalny. Usunięcie pojazdu i wprowadzenie go na nowo spowoduje wygenerowanie kolejnego nowego numeru Identyfikatora. Numer w tej kolumnie pozwala również na identyfikację pojazdu przy analizowaniu wszelkiego rodzaju raportów od portali. W kolumnie z nagłówkiem Nr również są numery przypisane przez system, z tą różnicą że jest to pierwszy wolny numer, jaki system automatycznie podpowiada dla wprowadzanego pojazdu. Oznacza to, że jeśli usunięto jakiś pojazd z systemu, nowo dodany pojazd będzie miał Nr ostatnio usuniętego. Kolejne kilkanaście kolumn nie wymaga opisu. Nagłówki informują o tym co zawierają. Oprócz wymienionych wyżej funkcji istnieje także możliwość szczegółowego wyszukiwania pojazdów. Lista pojazdów, która widnieje na ekranie może zostać w łatwy i szybki sposób zawężona do samochodów o konkretnej marce, modelu, roku produkcji, cenie, czy innych cechach znajdujących się w kolumnach. W tym celu należy wpisać polu Szukaj nazwę marki, czy inną z wymienionych cech samochodu, którego szukamy i wskazać nagłówek kolumny, dla którego szukamy wyników. Przy włączonym filtrowaniu (zaznaczonym chceckboxie Filtruj), wystarczy wpisać w tym polu dowolny ciągu znaków lub tylko pierwsze litery. Przycisk Odśwież służy do zaktualizowania listy pojazdów. Poniżej znajdują się ikonki takie jak; Nowy pojazd która umożliwia dodanie nowego samochodu do bazy (funkcja dostępna również z klawiatury F5), opis tej opcji został przedstawiony części dotyczącej dodawania samochodów. Szczegóły pojazdu dzięki której możemy otworzyć podgląd i edycję wszystkich szczegółowych danych związanych z wybranym pojazdem (z klawiatury F8). Usuń pojazd po kliknięciu w którą usuniemy zaznaczony pojazd (skrót F6). Import danych klikając w tą ikonkę możemy zaimportować ogłoszenia z portalu. Użyteczność tej opcji wymaga szerszego opisu. Wybierając ją należy upewnić się, że mamy poprawnie skonfigurowane ustawienia dotyczące eksportu (temat ten poruszony będzie w części dotyczącej zakładki Konfiguracja). Jeśli jakichś ustawień będzie brakowało, system nie otworzy tej funkcji wysyłając stosowny komunikat. 5

6 rysunek; Przy poprawnie skonfigurowanych ustawieniach otworzy nam się okno jakie przedstawia poniższy Po lewej stronie wybieramy rodzaj ogłoszeń, które chcemy zaimportować, natomiast po prawej wybieramy w sposób, w jaki znajdą się one w systemie. Wybranie opcji Synchronizuj z otomoto spowoduje, że program zaimportuje zaznaczone po lewej stronie ogłoszenia, usuwając obecnie znajdujące się w programie. Czyli mówiąc krótko zastąpi ogłoszenia w programie tymi, które zaimportujemy z portalu. Zaznaczając opcję Dodaj wszystkie jako nowe sprawimy, że program doda do swojej bazy wszystkie zaznaczone po lewej stronie ogłoszenia jako nowe. Może to spowodować, że niektóre ogłoszenia pojawią się podwójnie w bazie programu. Wszelkie operacje związane z edycją ogłoszeń można wykonać również klikając prawym klawiszem myszy na wybrany pojazd. Otwiera się dodatkowe menu w formie listy, jak na rysunku niżej: 6

7 Opis pozycji z tej listy pokrywa się z uprzednim opisem ikonek o tych samych nazwach Kartka za szybę Wybranie tej opcji spowoduje wygenerowanie wydruku z najważniejszymi informacjami dotyczącymi wybranego pojazdu w celu umieszczenia jej w samochodzie za szybą pojazdu. (Istnieje możliwość wykonania tej samej czynności korzystając z ikonki Kartka za szybę dostępnej z Menu głównego). 7

8 2.3. Eksport / ikonka Eksport danych (WWW) W oknie tym wysyłamy ogłoszenia na portale. Okno to jest początkowo wypełnione całą bazą dostępnych pojazdów. Można tu usunąć pojazd z listy eksportowej, lub dodać ponownie, bądź też edytować, czy utworzyć całkiem nowy wpis korzystając z przycisków znajdujących się w dole okna, lub wybierając te opcje z listy, która rozwinie się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym/podświetlonym ogłoszeniu. Usunięcie pojazdu z tej listy nie usuwa pojazdu systemu. UWAGA! Jeśli usuniemy jakiś pojazd z listy eksportowej należy się spodziewać, że po wykonaniu eksportu zniknie również jego ogłoszenie w portalach, jeżeli wcześniej widniało (np. zostało wyeksportowane poprzednio). 8

9 Zaznaczając checkbox Wszystkie zdjęcia (w prawym górnym rogu okna), spowoduje to wysłanie wszystkich zdjęć zaznaczonych pojazdów z bazy danych, nie tylko tych, które były modyfikowane po ostatnio wykonanym eksporcie. Podczas pierwszego eksportu ogłoszeń, domyślnie zostaną wysłane wszystkie zdjęcia. Standardowo, w kolejnych eksportach, system wysyła tylko zdjęcia nowych pojazdów, oraz tych które były zmieniane od czasu ostatniego eksportu ma to na celu skrócenie czasu transmisji danych przez Internet. Zastosowanie funkcji Wszystkie zdjęcia ma sens w momencie gdy chcemy np. przy zmianie sezonu zaktualizować zdjęcia w naszych ofertach. W celu wyeksportowania pojazdów z listy wystarczy wybrać klawisz Eksportuj aby przenieść pojazdy na odpowiadające nam strony internetowe. W tym celu należy zaznaczyć checkboxy odpowiadające portalom, do których chcemy dokonać transmisji danych. Podczas transmisji w prawym dolnym rogu okna będą pojawiać się informacje o aktualnym stanie procesu eksportu. Po udanym eksporcie na ekranie ukaże się stosowny komunikat informujący nas o przebiegu transmisji danych. W przypadku pojawienia się błędów podczas eksportu ogłoszeń należy się upewnić czy istnieje połączenie z Internetem i czy wszystkie parametry konfiguracji eksportu są odpowiednio wprowadzone do systemu UWAGA! Każdy z portali wymaga innych ustawień. Informacji na temat ustawień udziela Dystrybutor lub osoba obsługująca aktualnie Państwa firmę. Konfigurację portali przedstawiony we wcześniejszych rozdziałach. W razie niejasności należy się skontaktować z serwisem AproSoft: tel , UWAGA! Nie należy się spodziewać, że wyeksportowane ogłoszenia pojawią się na stronach wszystkich wybranych portali natychmiast. Musimy mieć świadomość, że wykonywane przez portale Internetowe operacje związane z zamieszczeniem oferty są skomplikowane i wymagają czasu (czasem nawet kilku godzin). W oknie tym możemy również aktywować wybrane ogłoszenie na portalu otomoto, jak też wszystkie przeterminowane tam ogłoszenia. W tym celu zaznaczamy wybrany pojazd, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy z listy pozycją otomoto a dalej za strzałką interesującą nas opcję. 9

10 Ponadto możemy tu sprawdzić parametry naszego konta na otomoto. W tym celu podświetlamy po lewej pozycję otomoto, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy pojawiające się menu Status konta. Wówczas podsumowanie to wyświetli się na górze okna. 10

11 2.4. Konfiguracja Zakładka ta jest przeznaczona do ustawień programu w celu jego dostosowania do użytkownika. Po prawidłowym wyborze otworzy się lista składająca się z następujących pozycji podmenu: Użytkownicy Słowniki Eksport Rejestracja Dane firmy Opcje programu Aby uruchomić jakąkolwiek z nich wystarczy najechać na nią myszka i kliknąć lewym klawiszem myszy. 11

12 Użytkownicy (Konfiguracja > Użytkownicy) W tym miejscu możemy zdefiniować użytkowników, którzy będą mogli pracować w systemie, ich identyfikatory oraz hasła. Po kliknięciu w opcję Użytkownicy otworzy się okno z listą wszystkich użytkowników, którzy mogą mieć dostęp do programu. Jeżeli chcemy dodać nowego należy wcisnąć klawisz Dodaj. W oknie Nowy użytkownik systemu mamy do wyboru 3 opcje: Kod gdzie wpisujemy skróconą nazwę Użytkownika; Pełna nazwa gdzie należy wpisać pełną nazwę nowego Użytkownika; Hasło gdzie wprowadzane jest jego hasło dostępowe do systemu; Potwierdź hasło potwierdzenie poprawności wprowadzonego powyżej hasła. Po prawidłowym wpisie wychodzimy z opcji klikając w przycisk Zapisz. Możemy także edytować wprowadzone dane, podświetlając wybranego Użytkownika na liście i klikając w przycisk Szczegóły, a następnie w Edytuj. 12

13 Słowniki (Konfiguracja > Słowniki) Program jest skonstruowany w taki sposób aby przyśpieszał i ułatwiał pracę jego użytkownikom. W tym celu w każdym jego możliwym miejscu zostały umiejscowione słowniki. Słowniki te są aktualizowane na bieżąco przez programistów i dostarczane do Państwa firmy wraz z kolejnymi wersjami programu. W przypadku wprowadzenia nowej nazwy do słownika np. banku czy nowo wypuszczonego modelu samochodu postępujemy w sposób następujący. Wybierając z menu Konfiguracji opcję Słowniki otworzy się okno przedstawione na rysunku poniżej; Okno podzielone jest na dwie części. W pierwszej z nich (u góry ekranu) znajduje się lista wyboru zesłownikowanych grup, natomiast u dołu wyświetlane są wszystkie nazwy, które należą do wybranego przez słownika. Jeżeli chcemy dodać nową nazwę do słownika, tak aby pojawiała się później do wyboru w programie, należy najpierw wybrać odpowiednią grupę słownika np. Modele i klikając w ikonkę Nowa pozycja wprowadzamy nową nazwę. Jeśli chcemy zachować wpis w bazie wystarczy kliknąć w przycisk Zapisz aby nazwa została dodana do bazy. Jeżeli natomiast wpis którego dokonaliśmy jest błędny można w każdej chwili go zmienić wybierając klikając w ikonkę Zmień pozycje słownika. UWAGA! Dopisane przez Użytkownika pozycje mogą spowodować, że na niektórych portalach pojazd pojawi się w innej kategorii (np. Inny), nie będzie możliwe wyszukiwanie pojazdu na portalu poprzez dopisane pozycje, lub też nawet pojazd może się nie wyświetlić na portalu. 13

14 Eksport (Konfiguracja > Eksport) Funkcja ta służy do konfigurowania ustawień niezbędnych do wysyłania danych na portale internetowe. Wszelkie ustawienia (jak np. adresy serwerów, klucze, kody komisów), które się tam znajdują lub mają znaleźć są dostarczane przez naszych pracowników, albo przez przedstawicieli portalu, z którym dany komis współpracuje. W celu uzyskania szerszych informacji na ten temat prosimy pytać Dystrybutora, bądź Konsultanta, przez którego jest obsługiwana Państwa firma. Po wybraniu tej funkcji pojawi się lista możliwych do skonfigurowania portali. Klikając podwójnie w nazwę dowolnego z nich, możemy edytować wpisy. Dodatkowo umieszczono przycisk Domyślne, który przywraca parametry serwerów zapisane w systemie (na wypadek, gdyby Użytkownik pomyłkowo usunął niewłaściwe wpisy). Należy jednak pamiętać, że parametry domyślne nie umożliwią eksportu nie są to wszystkie niezbędne informacje. Dla każdego Dealera, musi być wygenerowany inny klucz, kod, bądź Użytkownik (dane te dostarcza zwykle portal internetowy). W szczególnych przypadkach portal może wymagać zmiany nawet parametrów domyślnych dla wykonania eksportu. 14

15 Po prawej stronie okienka z parametrami portalu możemy uruchomić opcję Użyj Tagów HTML. Niektóre portale będą wtedy interpretowały wciśnięcie klawisza Enter w polach opisowych wyposażenia pojazdu, tak jak zostało to wprowadzone w programie. Nie stosując tej opcji możemy się liczyć z pojawieniem się na stronach portalu wyposażenia nie w formie listy, lecz ciągu tekstowego rozdzielonego przecinkami. Należy tu również pamiętać o tym, że na różne portale przyjmują różną liczbę znaków w opisie. 15

16 Rejestracja (Konfiguracja > Rejestracja) W tym miejscu system generuje kod, tzw. Nr seryjny, który jest unikatowy dla każdego z komputerów. Na jego podstawie generowany jest Nr aktywacji (popularnie nazywany kluczem). W przypadku braku wpisu w polu Nr aktywacji proszę wysłać maila klikając bezpośrednio w przycisk Wyślij , który umożliwia wysyłanie automatycznie do nas maila. Klucz do aktywacji dostaniecie Państwo pocztą elektroniczną, lub telefonicznie w odpowiedzi na nadesłanego maila z rejestracją. W ostatnim polu wyświetlony jest termin ważności licencji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy pytać Dystrybutora bądź Konsultanta, przez którego jest obsługiwana jest Państwa firma. Aby wykonać rejestrację programu niezbędne jest wcześniejsze wprowadzenie danych firmy w opcji opisanej poniżej. Jeżeli przed rejestracją nie były one wprowadzone i wciśniemy przycisk Wyślij , system zaproponuje wprowadzenie niezbędnych danych firmowych. 16

17 Dane firmy (Konfiguracja > Dane firmy) Po otworzeniu okna należy wpisać wszelkie dane Firmy zgodnie ze wskazaniami systemu. Klikamy w ikonkę z biała kartką. Wprowadzenie danych firmowych warunkuje wykonanie rejestracji systemu i przejście z wersji demo do pełnej wersji systemu. 17

18 Opcje programu (Konfiguracja > Opcje programu) W tym miejscu można wskazać aby system automatycznie przedłużał aktywność ogłoszenia na portalu otomoto. Możemy także w tym miejscu sprawdzić Nr Aktywacji (klucz), który został wygenerowany na to stanowisko. 18

19 3. DODAWANIE NOWYCH POJAZDÓW Nowe pojazdy (ogłoszenia dotyczące ich) możemy dodawać korzystając z kilku opcji; np. w otwartym uprzednio oknie Przeglądanie samochodów kliknąć w przycisk Nowy czy też klikając w ikonkę Dodawane samochodu z okna Głównego menu. Otworzy się okno o nazwie Nowy pojazd, w którym wprowadzamy szczegółowe informacje dotyczące dodawanego pojazdu. Wprowadzanie tych danych jest intuicyjne, większość z nich wprowadza się wybierając odpowiednie pozycje z list, zaznaczając odpowiednie chceckboxy, czy też wybierając konkretna datę, korzystając z odpowiednich ikonek. Informacje zawarte w tym oknie są posegregowane w menu w formie drzewka, widocznego po lewej stronie okna. 19

20 Ich sekwencja sztywno sugeruje kolejność wprowadzanych informacji. Najpierw należy wybrać pozycję Dane Podstawowe, dopiero po wybraniu wszystkich obowiązkowych pól wyświetli nam się zawartość pozostałych pozycji z tego menu. Nazwy obowiązkowych do wypełnienia pól zostały pogrubione. Nie uzupełnienie któregoś z nich nie pozwoli zapisać pojazdu. Pojawi się stosowny komunikat. Pozycje w polach ułożone są w formie alfabetycznej listy. Standardowo jest to dosyć obszerna i wyczerpująca liczba pozycji, jednakże Użytkownik może dopisać również swoje pozycje do niektórych pól, korzystając z pozycji Definiuj Nowe (jeśli taka możliwość istnieje). Wówczas obok dopisanej pozycji, dla odróżnienia od standardowych pojawi się wykrzyknik. UWAGA! Dopisane przez Użytkownika pozycje mogą spowodować, że na niektórych portalach pojazd pojawi się w innej kategorii (np. Inny), nie będzie możliwe wyszukiwanie pojazdu na portalu poprzez dopisane pozycje, lub też nawet pojazd może się nie wyświetlić na portalu. 20

21 Wybranie pozycji w polu Rodzaj spowoduje pojawienie się odpowiednich dla tego rodzaju pozycji w polach Kategoria i Marka. Podobnie po wyborze Marki wyświetlą się pozycje w polu Model. Pozycje z pola Rodzaj takie jak: Części, Motocykle, Przyczepy /naczepy wymagają szerszego opisu, dlatego po ich wybraniu odblokuje się możliwość wybory w polu Typ, które jest również polem obowiązkowym. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji w menu Dane Podstawowe można przejść do uzupełniania pozostałych informacji o pojeździe. Menu Wyposażenie nie wymaga szerszego opisu, zaznaczamy tu po prostu odpowiednie chceckboxy. Podobnie jak w menu Informacje Dodatkowe. Tutaj dodatkowo wybieramy daty przeglądu technicznego pojazdu, jego ubezpieczenia oraz pierwszej rejestracji. Dla ułatwienia wystarczy kliknąć w ikonkę obok pola, aby ukazał się kalendarz z którego wybieramy datę. 21

22 W menu tym, w polu Inne Informacje Dodatkowe możemy także zawrzeć szerszy opis pojazdu. Aby mieć lepszy podgląd w to pole np. w przypadku dość obszernego opisu, wystarczy kliknąć w ikonkę poniżej nazwy tego pola a rozwinie nam się to pole to maksymalnego rozmiaru. UWAGA! Jak już wspomniano wcześniej; różne portale przyjmują różną liczbę znaków w tym polu. Zarówno checkboxy jak i dodatkowy tekst stanowi sumę znaków, która jest wysyłana jako opis pojazdu. Może się więc zdarzyć, ze na niektórych portalach opis zostanie ucięty. W menu Zdjęcia, możemy dodać do 15 zdjęć pojazdu w formie pliku JPG. Program automatycznie zmniejsza je do odpowiedniego dla wszystkich portali rozmiaru. Aby dodać zdjęcie klikamy prawym klawiszem na polu zdjęcia i wybieramy z listy Dodaj zdjęcie. W podobny sposób możemy usunąć zaznaczone zdjęcie lub też wszystkie zdjęcia, wybierając z listy odpowiednie pozycje. 22

23 Można również pozamieniać miejscami wprowadzone już do systemu zdjęcia przeciągając je myszą. Ma to duże znaczenie w przypadku eksportu ogłoszeń, ponieważ nie wszystkie portale przyjmują wszystkie zdjęcia. UWAGA! Różne portale przyjmują rożną liczbę zdjęć, dlatego zalecamy, aby pierwsze pięć fotografii najlepiej przedstawiało wystawiany pojazd. W celu ułatwienia Państwu pracy związanej np. z zakrywaniem tablic rejestracyjnych na fotografiach, umożliwiliśmy Państwu automatyczną edycję tych zdjęć w programie Panit. Wystarczy kliknąć na konkretnym zdjęciu prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy pozycję Edytuj. W menu Kategorie Allegro wybieramy w jakiej kategorii na tym portalu ma wyświetlić się dane ogłoszenie. Należy tu zaznaczyć, ze program nie wysyła tam ogłoszeń, a pojawienie się tam oferty realizowane jest za pośrednictwem portalu otomoto. 23

24 Po uzupełnieniu wszystkich pól i pozycji menu, klikając w menu Pojazd wyświetli nam się podsumowanie, zawierające najważniejsze informacje dotyczące pojazdu, wraz z I zdjęciem. Aby zakończyć wprowadzanie danych pojazdu, klikamy w przycisk Zapisz. Program powróci do listy pojazdów w oknie Przeglądanie ogłoszeń. 24

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej

Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej PROGRESS WAGOTRONIC S.A. Instrukcja obsługi aplikacji SoftPRO-TRUCK służącej do rejestracji, przeglądania oraz raportowania ważeń odbywających się na wadze samochodowej 1. Okno główne aplikacji SRW Aplikacja

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika

Instrukcja obsługi portalu MojeHR moduł pracownika Spis treści:. Strona startowa MojeHR 2 2. 3 3. Okno rejestracji pracownika 4 4. Konto pracownika 9 5. Znajdź ofertę 0 6. Edycja informacji 7. Zmiana hasła 8. Edycja zdjęcia 2 9. Zobacz swoje CV 2 0. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu KDPortier SKALFI.NET Wersja x PPUH SKALMEX Sp. z o.o.

Instrukcja obsługi programu KDPortier SKALFI.NET Wersja x PPUH SKALMEX Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu KDPortier SKALFI.NET Wersja 2.5.0.x PPUH SKALMEX Sp. z o.o. 1 1. Ogólne wiadomości o programie...3 I. Wymagania...3 II. Konstrukcja...3 III. Nawigacja...3 IV. Szczegóły...4

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo