Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Można kontaktować się z nimi"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo. Zapraszamy na z doradcami metodycznymi w II semestrze roku szkolnego 2010/2011. Istotą doradztwa jest bezpośredni, częsty kontakt doradcy z nauczycielem. W tym widzimy sens jego funkcjonowania w środowisku oświatowym. Dostrzegamy u nauczycieli pewne przejawy zniechęcenia formą wielodniowych warsztatów. Jesteśmy też świadomi, że każdy nauczyciel jest zainteresowany jakimś problemem najważniejszym dla niego w danym momencie. Dlatego będziemy starali się docierać do każdego nauczyciela, aby wzajemnie się poznawać i wymieniać doświadczenia. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i sugestie. Przewidujemy możliwość realizacji różnorodnych form i tematów według indywidualnych zgłoszeń i zapotrzebowań. W II semestrze b.r. szkolnym proponujemy Państwu udział w lekcjach i zajęciach prowadzonych przez doradców. Swój udział w nich należy uzgodnić każdorazowo z doradcą. Proponujemy także krótkie formy ( od ok.2 do 6 godzin), starannie zaplanowane i rzetelnie zrealizowane, dotyczące istotnych problemów warsztatu nauczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka i do współpracy z doradcami. Można kontaktować się z nimi telefonicznie em Agata Reszewicz - Hanna Marek - Anna Ruszczyk - Ewa Frołow - Maria Sieczka - listownie Polna 16; Łomża

2 Gdzie i kiedy dotrzeć do doradców i konsultantów: Imię i nazwisko poniedziałek wtorek środa czwartek piątek I LO Agata Reszewicz Hanna Marek SP ZSMiO nr 5 Anna Ruszczyk godz Ewa Frołow Maria Sieczka Michalina Sienkiewicz Janusz Kossakowski Bursa Szkolna nr 3 Zjazd Bursa Szkolna nr 3 Zjazd ZSEiO nr 6 ZSEiO nr 6 ZSEiO nr w poszczególnych szkołach na zaproszenie katechetów Wszystkie formy realizowane przez doradców są bezpłatne. W ofercie są szkolenia, które poprowadzą zaproszeni specjaliści te są płatne i będą realizowane z grupą minimum dwudziestoosobową. Dlatego szczególnie na te formy należy zgłosić się pisemnie do końca stycznia, na załączonym formularzu. Podpis nauczyciela i dyrektora traktujemy jako zobowiązanie do udziału w szkoleniu. Prosimy o udokumentowanie wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia. Na podstawie dowodu wpłaty zostanie wystawiona faktura. Wpłat należy dokonywać na konto Ośrodka: BPH SA Łomża nr rachunku:

3 OFERTA SPOTKAŃ DORADCÓW METODYCZNYCH Z NAUCZYCIELAMI W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 (wszystkie formy prowadzone bezpośrednio przez doradców są nieodpłatne) STYCZEŃ Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin Lekcje z poezją Mirona Białoszewskiego 1 Temat / Lekcje odbędą się w: III klasie gimnazjum I LO dwie godziny lekcyjne od 9 50 Lekcja czytania I LO ( dla uczestników poprzedniej lekcji czytania) Uczestnik po zajęciach: poszukuje strategii efektywnej pracy z uczniami planuje czynności angażujące uczniów do działania dostrzega potrzebę poziomowania treści dydaktycznych pracuje w zespole, dzieli się swoją wiedzą podejmuje dyskusję nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół 5 Organizator: A.Reszewicz Prowadzący: dr Stanisław Falkowski ( metodyk, nauczyciel warszawskich szkół, autor znanych publikacji z zakresu dydaktyki literatury) 12 stycznia godzina 9 50 i godzina I LO scenariusz lekcji w praktyce lekcje otwarte 2 Modlitwa i wiara, przestrzenią duchowego wzrastania. Cel: Umocnienie więzi z Bogiem. katecheci Rekolekcje zamknięte 3 dni rekolekcjonista Maria Sieczka stycznia oraz marca 2011 r. Bursa katolicka

4 OFERTA SPOTKAŃ DORADCÓW METODYCZNYCH Z NAUCZYCIELAMI W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011 PO UZGODNIENIU TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA (o szczegóły dotyczące terminów i miejsc spotkań proszę pytać odpowiedzialnych za realizację doradców) Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Temat / Umiejętności psychologiczne nauczyciela Cel: kształtowanie umiejętności poznawania uczniów i ukazanie znaczenia komunikacji w pracy wychowawczej Studenci WSD odbywający praktykę katechetyczną w gimnazjach i szkołach średnich Spotkanie warsztatowe 12 Maria Sieczka Wyższe Seminarium Duchowne rok IV i V ( cotygodniowe każdy wtorek godz Indywidualne z katechetami Cel: wspieranie katechetów zgodnie z ich potrzebami Katecheci wszystkich typów szkół Konsultacje indywidualne Według potrzeb katechetów Maria Sieczka W zespołach katechetów na terenie poszczególnych parafii (według harmonogramu spotkań) 3 Tematyczna sesja dyskusyjna według ustalonych tematów. Tworzenie scenariuszy zajęć. Cel: Budzenie refleksyjnego podejścia do życia Zainteresowani nauczyciele a szczególnie katecheci i wychowawcy Sesje dyskusyjne 10 Maria Sieczka i zespół powołany do realizacji tematyki i tworzenia scenariuszy lekcji 2 godziny w miesiącu, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 4 Aktywizujące metody pracy z grupą wychowawczą wychowawcy burs, zainteresowani nauczyciele scenariusz zajęć w praktyce 2 po 2 godz. organizator: Ewa Frołow prowadzący: Ewa Matejkowska, Agnieszka Cieślik, Marcin Sekściński Bursa Szkolna nr 3 (termin do ustalenia)

5 5 Przygotowanie projektu edukacyjnego na temat wybrany przez grupę nauczycieli (realizowanego w ciągu II semestru) c. d. Uczestnik : - omawia realizację projektu zainteresowani nauczyciele 2 A. Ruszczyk 6 Diagnoza edukacyjna w szkole Nauczyciele na ch: przygotowują kartotekę i koncepcję diagnozy, opracowują test razem z kluczem i kartą odpowiedzi, analizują wyniki ilościowo i jakościowo, opracowują program naprawczy nauczyciele przedmiotów humanistycznych Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz spotkanie z nauczycielami 7 Analiza wyników egzaminacyjnych w szkole Nauczyciele na ch: poznają wyniki egzaminu szkoły na tle wyników miasta, województwa i kraju, analizują poziom osiągnięć uczniów w różnych obszarach umiejętności, opisują wyniki swoich uczniów, uwzględniając różnorodne konteksty edukacyjne, poszukują nowych, odpowiednich dla swojej szkoły rozwiązań dydaktycznych nauczyciele przedmiotów humanistycznych; rady pedagogiczne spotkanie z nauczycielami Organizator: A.Reszewicz / A.Ruszczyk Prowadząca: A.Reszewicz/ A.Ruszczyk 8 Nauczyciel jako twórca programu nauczania Uczestnik po zajęciach: zna wymagania określone w rozporządzeniu z 2009 roku, analizuje treści programowe pod względem poziomu wymagań, potrafi zmodyfikować program wydawnictwa do potrzeb zespołu klasowego, planuje sytuacje dydaktyczne dostosowane do specyfiki szkoły, klasy 4 nauczyciele przedmiotów humanistycznych; rady pedagogiczne Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz

6 9 Przygotowanie do realizacji projektów edukacyjnych Uczestnik po zajęciach: zna zasady tworzenia projektu planuje działania wybiera temat projektu umie przygotować dokumentację projektu przygotowuje scenariusze zajęć z młodzieżą nauczyciele wszystkich typów szkół indywidualne zgłoszenia rad pedagogicznych 4 Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz 10 Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz osiągnięć uczniów z matematyki Uczestnik zajęć: określa znaczenie podstawy programowej w kształtowaniu wiadomości i umiejętności analizuje poziom opanowania czynności, bada osiągnięcia uczniów przedstawia sposoby gromadzenia informacji o realizacji podstawy programowej 2 H. Marek nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 11 Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Uczestnik zajęć: wyjaśnia pojęcie EWD wyznacza EWD z użyciem dostępnych narzędzi zna możliwości wykorzystania EWD 2 H. Marek nauczyciele matematyki z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

7 12 Ocenianie szkolne jako informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce oraz motywowanie do dalszej pracy Uczestnik zajęć: dostrzega znaczenie właściwej informacji zwrotnej w uczeniu się dzieci i motywowaniu ich nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek 13 Analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów w celu poprawy jakości pracy szkoły Uczestnik zajęć: dokonuje analizy ilościowej oraz jakościowej wyników formułuje wnioski do poprawy jakości własnej pracy nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek 14 Uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów w wewnątrzszkolnym diagnozowaniu i analizowaniu osiągnięć uczniów Uczestnik zajęć: określa sposoby uwzględniania możliwości rozwojowych uczniów nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek 15 Ocenianie kształtujące, orientujące, sumujące Uczestnik zajęć: określa różnice między ocenianiem kształtującym, orientującym i sumującym, przedstawia ich rolę we wspieraniu pojedynczego ucznia, analizowaniu osiągnięć całej klasy oraz doskonaleniu własnej pracy nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 2 H. Marek

8 LUTY Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Filmoteka w szkole Uczestnik po zajęciach: planuje i metody wykorzystania Filmoteki potrafi wykorzystać zasoby Filmoteki do tworzenia z uczniami projektu edukacyjnego poszukuje ciekawych rozwiązań metodycznych potrafi zainteresować ucznia filmem tworzy materiały dydaktyczne, np. scenariusze zajęć pracuje zgodnie z podstawą programową jest współautorem publikacji nauczycielskiej nauczyciele przedmiotów humanistycznych zainteresowani współpracą w tworzeniu: projektów filmowych i KONKURSU FILMOWEGO 4( + 4) Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz 10 lutego godzina SODMiN, ul Polna 16 warsztatowe 2 Warsztat opiekuna Samorządu Wychowanków Cel : wsparcie działań opiekunów Samorządu Wychowanków oraz stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń opiekunowie samorządu wychowanków burs opracowywanie materiałów-praca z nauczycielami; 4 po 2 godz. Ewa Frołow 10 lutego Łomża 3 Wykorzystanie źródeł informacji w nauczaniu geografii Uczestnik : dobiera źródła informacji do wykorzystania na zajęciach planuje zadania do wybranych źródeł informacji 3 A. Ruszczyk nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 14 lutego ZSMiO nr 5

9 Bank pomysłów - zajęcia otwarte w pracowni plastycznej Bursy Szkolnej nr 3 zainteresowani wychowawcy i nauczyciele scenariusz zajęć w praktyce Praca z uczniem przejawiającym trudności w nauce Uczestnik zajęć: wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, doskonali warsztat pracy, określa, jak ulepszać metody i środki nauczania nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych sesja dyskusyjna Nasza mała Ojczyzna - edukacja regionalna Cel: kształtowanie u młodzieży poczucia własnej tożsamości, fundamentu tworzenia postaw otwartych, liberalnych, nastawionych na różne kultury i ich zrozumienie zainteresowani wychowawcy burs scenariusz zajęć w praktyce zajęcia otwarte z młodzieżą Przygotowanie projektu edukacyjnego na temat wybrany przez grupę nauczycieli (realizowanego w ciągu II semestru) Uczestnik : - planuje projekt i jego realizację oraz prezentację efektów zainteresowani nauczyciele cykl 4 spotkań po 2 godz. organizator: Ewa Frołow prowadząca: Urszula Bielicka- Gronek 2 H. Marek 1,5 Ewa Frołow 2 A. Ruszczyk Sposoby sprawdzania umiejętności geograficznych u maturzystów Uczestnik po zajęciach: posiada kilka materiałów dydaktycznych pozwalających na sprawdzanie umiejętności geograficznych (np. część arkusza egzaminacyjnego) 6 A. Ruszczyk nauczyciele geografii szkół ponadgimnazjalnych spotkanie warsztatowe 17 lutego Pracownia plastyczna Bursy Szkolnej nr 3 ul. Polna lutego godz lutego Bursa Szkolna nr 3 w Łomży przy ul. Zjazd lutego ZSMiO nr 5 26 lutego 9 00 ZSMiO nr 5

10 MARZEC Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Praca z uczniem zdolnym: analiza poezji i prozy w kontekście wymagań olimpijskich. Uczestnik po zajęciach: zna różne metody analizy tekstu poetyckiego doskonali umiejętności interpretacyjne uczniów uzdolnionych humanistycznie zna zasady organizowania olimpiady na etapie okręgowym wie, jak przygotować uczniów do olimpiady języka polskiego 4 nauczyciele języka polskiego wszystkich typów szkół zainteresowani formami pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: Maria Bartnicka ( nauczyciel języka polskiego w III LO w Białymstoku, doradca metodyczny) 3 marca 30 godzina 15 I LO 2 Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły spójność działań wychowawczych nauczycieli i rodziców Uczestnik zajęć: określa przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów ustala warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych szkoły projektuje badania dotyczące wspierania rodziców w wychowaniu dzieci projektuje narzędzia do badań planuje zasady przeprowadzenia badań analizuje wyniki badań uczestniczy w opracowaniu publikacji dotyczącej pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców na temat pracy szkoły oraz wspierania rodziców w wychowywaniu dzieci 3 H. Marek 10 marca 2011 (cykl zajęć, godzina zostanie ustalona z uczestnikami) wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów, spotkanie warsztatowe

11 3 Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej Uczestnik po zajęciach: zna zasady organizacji projektu edukacyjnego, rozumie związek projektu z podstawą programową, poznaje praktyczne rozwiązania, otrzyma prezentację i scenariusz ciekawej akademii przygotowanej metodą projektu nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół 4 Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A.Reszewicz Młodzież I LO marzec ( data i godzina ) 4 19-godzina jak ją realizować? Uczestnik zajęć: wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, doskonali warsztat pracy, określa, jak ulepszać metody i środki nauczania nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 14 marca ZSMiO nr 5 5 Tablica interaktywna na lekcji geometrii Uczestnik zajęć: obserwuje realizację przedstawionego scenariusza lekcji, prezentuje w dyskusji własne rozwiązania metodyczne, zgłasza propozycje udoskonalenia scenariusza lekcji nauczyciele matematyki szkół podstawowych i gimnazjów scenariusz lekcji w praktyce lekcja otwarta 3 H. Marek 17 marca SP 10 (godzina zostanie podana w późniejszym terminie) 6 Godzina wychowawcza czy niewychowawcza? Uczestnik po zajęciach: planuje przebieg lekcji wychowawczej tworzy konspekt lekcji, projektuje narzędzia do badań nad skutecznością wspólnych działań wychowawczych nauczycieli i rodziców, wymienia zasady skutecznych oddziaływań wychowawczych, przedstawia najczęstsze błędy wychowawcze 6 zainteresowani nauczyciele A. Ruszczyk 26 marca 9 00 ZSMiO nr 5 Spotkanie warsztatowe

12 7 Ocenianie kształtujące. Jak to robić? (spotkanie odbędzie się w dwóch częściach) Cel: Zapoznanie z zasadami i metodami oceniania kształtującego. katecheci wszystkich szkół na teranie rejonu Łomża spotkanie warsztatowe 8 Michalina Sienkiewicz Maria Sieczka 30 marca Instytut Teologiczny (godzina ) 8 Lekcja otwarta z elementami oceniania kształtującego Cel: kształtowanie umiejętności prowadzenia lekcji z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego katecheci szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Łomży Lekcja otwarta z omówieniem 4 Maria Sieczka marzec, maj 2011 Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży (dzień i godzina do ustalenia) 9 Budowanie poczucia własnej wartości. Drogi wewnętrznego rozwoju (cz. II). Cel: wskazanie na sposoby i drogi rozwijania poczucia własnej wartości. katecheci wszystkich typów szkół, którzy brali udział w pierwszej części. spotkanie warsztatowe 6 Maria Sieczka marzec 2011 Instytut Teologiczny (dzień i godzina do ustalenia)

13 KWIECIEŃ Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Warsztat opiekuna Samorządu Wychowanków Cel: wsparcie działań opiekunów Samorządu Wychowanków oraz stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń opiekunowie samorządu wychowanków burs opracowywanie materiałów - praca z nauczycielami; 4 po 2 godz. Ewa Frołow 14 kwietnia Siedziba Łomża 2 Tematyka zaproponowana przez nauczyciela, np. dotycząca dydaktyki geografii - wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 4 kwietnia ZSMiO nr 5 3 Działania w zakresie klubu dyskusyjnego - tematyka zaproponowana przez nauczycieli - indywidualne problemy dydaktyczne nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 11 kwietnia ZSMiO nr 5 4 Jak pracować z uczniem dyslektycznym? Uczestnik zajęć: określa przyczyny niepowodzeń uczniów, realizuje problemy pojawiające się w kształceniu oraz sposoby wspomagania uczniów dyslektycznych. 2 H. Marek 14 kwietnia Godz nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół Spotkanie dyskusyjne

14 5 Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące o sztuce pisania recenzji nauczyciel- skiej uczestnik po zajęciach; rozumie znaczenie komentarza dydaktycznego zna formy recenzji nauczycielskiej rozważa: czy recenzowanie jest sztuką? dostrzega związek pomiędzy oceną a rozwojem ucznia analizuje prace 4 Organizator: A.Reszewicz Prowadząca: A. Reszewicz kwiecień ( data i godzina ) nauczyciele przedmiotów humanistycznych spotkanie warsztatowe Lekcja geografii w szkole ponadgimnazjalnej Uczestnik zajęć: obserwuje realizację przedstawionego scenariusza lekcji prezentuje w dyskusji własne rozwiązania metodyczne zgłasza propozycje udoskonalenia scenariusza lekcji 2 A. Ruszczyk nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i scenariusz lekcji w praktyce - lekcja otwarta Integralność ludzkiej płciowości. Trzy warstwy osobowości człowieka. Cel: ukazanie, że seksualność jest integralną częścią człowieczeństwa. Wskazanie na doświadczenie duchowe, jako źródło siły do rozwiązywania trudnych problemów natury emocjonalnej i psychicznej. Katecheci wszystkich typów szkół i nauczyciele prowadzący w szkołach Wychowanie do życia w rodzinie. spotkanie warsztatowe Innowacje dydaktyczne w kształceniu matematyki Uczestnik zajęć: wymienia doświadczenia z innymi nauczycielami, doskonali warsztaty pracy, określa, jak ulepszyć metody i środki nauczania Nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Sesja dyskusyjna 6 Maria Sieczka Bogumiła Rzepnicka 2 Hanna Marek kwiecień ( data i godz. do uzgodnienia ) kwiecień 2011 Instytut Teologiczny (dzień i godzina do ustalenia) 28 kwietnia 2011 godz

15 MAJ Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Bank pomysłów - zajęcia otwarte w pracowni plastycznej Bursy szkolnej nr 3 zainteresowani wychowawcy i nauczyciele scenariusz zajęć w praktyce cykl 4 spotkań po 2 godz. organizator: Ewa Frołow prowadząca: Urszula Bielicka- Gronek 12 maja Pracownia plastyczna Bursy Szkolnej nr 3 przy ul. Polnej 16 2 wycieczka Wycieczka terenowa realizacja wymogów podstawy programowej planowanie i przebieg wycieczki terenowej z uczniami nauczyciele geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 8 A. Ruszczyk 14 maja ( godz. i miejsce ) 3 Klub młodego wychowawcy Cel : objęcie systematycznym doradztwem wychowawców z niewielkim stażem zawodowym oraz będących w trakcie awansu zawodowego wychowawcy z krótkim stażem pracy klub dyskusyjny, opracowywanie materiałów- cykl 4 spotkań po 2godz Ewa Frołow 16 maja Siedziba SO- DMiDN Łomża 4 Jak mówić i słuchać, żeby dzieci się uczyły? Uczestnik zajęć: wymienia zasady skutecznych oddziaływań wychowawczych przedstawia najczęstsze błędy wychowawcze wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów 2 H. Marek 26 maja sesja dyskusyjna

16 5 Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły spójność działań wychowawczych nauczycieli i rodziców Uczestnik zajęć: określa przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów, ustala warunki skutecznych oddziaływań wychowawczych szkoły, projektuje badania dotyczące wspierania rodziców w wychowaniu dzieci, projektuje narzędzia do badań, planuje zasady przeprowadzenia badań, analizuje wyniki badań, uczestniczy w opracowaniu publikacji dotyczącej pozyskiwania i wykorzystywania opinii rodziców na temat pracy szkoły oraz wspierania rodziców w wychowywaniu dzieci wychowawcy klas, nauczyciele różnych przedmiotów 3 H. Marek 19 maja 2011 (cykl zajęć, godzina zostanie ustalona z uczestnikami), spotkanie warsztatowe 6 Bóg tak bardzo Cię ceni. Skarb wiary i modlitwy. Cel: pogłębienie prawdy o kondycji człowieka, oraz o jego pragnieniach i słabościach, wskazanie na dar bezwarunkowej miłości Boga i umocnienie pragnienia zabiegania o nią. katecheci wszystkich szkół na teranie rejonu Łomża Dzień formacji katechetycznej 6 Maria Sieczka maj Instytut Teologiczny (data i godzina do ustalenia) 7 Poznawanie i kształtowanie ludzkich uczuć. Cel: ukazanie, że warunkiem rzeczywistej przemiany wewnętrznej jest poznawanie siebie i odkrywanie utrwalonych w człowieku postaw. katecheci wszystkich typów szkół, a zwłaszcza ci, którzy wspomagają młodzież w formacji duchowej, prowadząc pracę w grupach pozalekcyjnych spotkanie warsztatowe 6 Maria Sieczka 25 maja Instytut Teologiczny godzina Działania w zakresie klubu dyskusyjnego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. tematyka zaproponowana przez nauczycieli planowanie pracy klubu dyskusyjnego na przyszły rok szkolny nauczyciele przedmiotów przyrodniczych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 2 A. Ruszczyk 30 maja ZSMiO nr 5

17 CZERWIEC Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Planowanie pracy dydaktycznej z wykorzystaniem wyników egzaminów Uczestnik zajęć: analizuje jak uczniowie spełnili wymagania programowe, opracowuje program zawierający mocne i słabe strony absolwentów oraz zasady pracy z kolejnymi rocznikami uczniów w następnym roku szkolnym nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych spotkanie warsztatowe 6 H. Marek 9 czerwca godz Klub dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej Cel: zainicjowanie cyklicznych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń, wypracowywanie wspólnych koncepcji związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo wychowawczych oraz poszukiwanie rozwiązań problemów nurtujących dyrektorów. dyrektorzy i wicedyrektorzy cykl 4 spotkań po 2godz. Ewa Frołow 9 czerwca Siedziba SO- DMiDN Łomża klub dyskusyjny, opracowywanie materiałów, przedstawicielami organu prowadzącego i organu nadzorującego 3 Planowanie pracy dydaktycznej z wykorzystaniem wyników egzaminów Uczestnik zajęć: analizuje jak uczniowie spełnili wymagania programowe opracowuje program zawierający mocne i słabe strony absolwentów oraz zasady pracy z kolejnymi rocznikami uczniów w przyszłym roku szkolnym nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych H. Marek A. Reszewicz A. Ruszczyk Czerwiec (miejsce i termin ) szkolenie warsztatowe

18 Formy płatne Liczba godzin Prowadzący zajęcia Miejsce i termin 1 Spójrz Inaczej na wychowanie Konferencja poświęcona budowie szkolnych i ośrodkowych (np. w bursach) systemów zapobiegania zachowaniom problemowym uczniów i wychowanków Cele konferencji: -Wdrożenie do pracy wychowawczej szkół systematycznych sprawdzonych i rekomendowanych przez MEN form oddziaływania wychowawczego i profilaktycznego w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym uczniów w małych miejscowościach -Dostarczenie nauczycielom i wychowawcom klas nowoczesnych narzędzi pozwalających na efektywną pracę profilaktyczną -Zainicjowanie zmian prowadzących do poprawy jakości pracy wychowawczej szkół nauczyciele wychowawcy klas i pedagodzy ze szkół oraz instytucji wychowawczych miasta i regionu Konferencja (wykłady + warsztaty) Program konferencji przewiduje: 3 (każdy trwający ok. 1 godz.) wykłady z zakresu prezentacji skutecznych strategii wychowawczych i profilaktycznych w odniesieniu do uczniów i wychowanków 3 (każdy trwający ok. 1,5 godz.) warsztaty umiejętności z zakresu: budowania dyscypliny w klasie i grupie wychowawczej, uczenie uczniów metod radzenia sobie ze złością, uczenia uczniów zachowań prospołecznych, stymulowania rozwoju moralnego uczniów, budowania własnej wartości, tworzenie zintegrowanej klasy, rozwiązywanie konfliktów w szkole i możliwości zastosowania programu Spójrz Inaczej do budowy szkolnego systemu profilaktycznego. 8 Organizacja: Ewa Frołow Prowadzący: trenerzy Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej Łódź Marzec - dokładny termin i miejsce do uzgodnienia 2 Zielono mi zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu wychowawcy i nauczyciele szkolenie warsztatowe 5 Organizacja: Ewa Frołow Prowadzący: Jarosław Jatel Klanza Białystok Czerwiec - dokładny termin i miejsce do uzgodnienia

19 3 Wycieczka terenowa dla nauczycieli geografii nauczyciele z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Wycieczka: realizacja wymogów podstawy programowej, planowanie i przebieg wycieczki terenowej z uczniami 8 Anna Ruszczyk Czerwiec - dokładny termin i trasa do uzgodnienia Nauczanie geometrii z wykorzystaniem programu komputerowego nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych oraz gimnazjów szkolenie warsztatowe cykl zajęć w cztery kolejne popołudnia 20 Hanna Marek Szanowni Państwo! W tabeli nie ma pozycji cena. Będzie ona uzgadniana dopiero po zebraniu się grupy zainteresowanej proponowanym przez doradców tematem. Ponadto w chwili tworzenia tego wydawnictwa nie znamy jeszcze odpowiedzi związanej ze zmianami w podatku VAT. O interesujące Państwa szczegóły proszę pytać odpowiedzialnych za organizację doradców.

20 1 2 3 Informatyka w praktyce Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu. Uczestnik zajęć: wykonuje arkusze do analizy frekwencji, ocen semestralnych i końcowo rocznych; wykonuje arkusze do analizy prac klasowych i sprawdzianów; Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek spotkanie warsztatowe Tworzenie stron WWW w CMS Uczestnik zajęć wykonuje własną stronę internetową, publikuje ją na serwerze, potrafi ją aktualizować i modyfikować. Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek klub dyskusyjny, opracowywanie materiałów, przedstawicielami organu prowadzącego i organu nadzorującego Liczba godzin Prowadzący zajęcia 20 Janusz Kossakowski 20 Janusz Kossakowski Praca z tablicą multimedialną w nauczaniu zintegrowanym Uczestnik zajęć: korzysta z narzędzi tablicy multimedialnej; wykorzystuje zasoby internetowe na tablicy; tworzy materiały do lekcji w postaci prezentacji; nagrywa filmy z wykonywanych czynności na tablicy; wykorzystuje narzędzia tablicy podczas pracy w programach Microsoft Office. 20 Janusz Kossakowski nauczyciele klas I - III szkół podstawowych szkolenie warsztatowe Miejsce i termin Podobnie jak w I semestrze bieżącego roku szkolnego proponujemy Państwu przeprowadzenie tych zajęć także w formie nieodpłatnej, bezpośrednio w Waszej szkole, w Waszej znanej Wam pracowni, w dogodnym dla Was terminie, dla grupy nauczycieli Państwa szkoły. W przypadku konieczności prowadzenia zajęć na pracowni obcej będziemy starali się utrzymać dotychczasową cenę 85,00 pln netto.

21 We wstępie do prezentowanej Państwu oferty zapisane zostało stwierdzenie, że istotą doradztwa jest bezpośredni, częsty kontakt doradcy z nauczycielem. Dlatego w tym semestrze doradcy chcą dotrzeć do każdego z Państwa bezpośrednio, spotykając się z Wami również w Waszych miejscach pracy. Chcą porozmawiać zarówno o ogólnych, nurtujących środowisko problemach polskiej oświaty, ale przede wszystkim o rzeczywistości naszej łomżyńskiej oświaty, na który wszak mamy wpływ. Te to również płaszczyzna wymiany doświadczeń między nami. Chcielibyśmy porozmawiać z Państwem chociażby o projekcie edukacyjnym w gimnazjum, o elementach reformy programowej, o ocenianiu czy wreszcie o możliwościach pracy z uczniem zarówno tym utalentowanym jak i słabym. Oczywiście chcemy, by katalog tematów do rozmów i współpracy był zawsze otwarty, stale wspólnie uzupełniany. Otwierając katalog tematów proponujemy na początek: Projekt edukacyjny w gimnazjum. Geografia a reforma programowa. Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce. Dlaczego warto stosować w praktyce elementy oceniania kształtującego? Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące jak oceniamy uczniów? Jak realizować, dokumentować, prezentować projekt edukacyjny cechy dobrego projektu. Jak wykorzystywać na lekcji współczesne źródła informacji geograficznej? Tworzenie arkuszy i sprawdzianów szkolnych z geografii (z wykorzystaniem map barwnych) dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz osiągnięć uczniów z matematyki. Interpretacja edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Ocenienie szkolne jako informacja zwrotna o postępach ucznia w nauce oraz motywowanie uczniów do nauki. Uwzględnianie możliwości rozwojowych uczniów w wewnątrzszkolnym diagnozowaniu i analizowaniu osiągnięć uczniów. Autorskie programy kształcenia. Sprawdzanie i ocena osiągnięć. Zasady kształcenia. Metody kształcenia. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej. Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia. Opracowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej. Sprawdziany dyrektorskie z geografii przygotowanie i analiza. Analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów w celu poprawy jakości pracy szkoły.

22 Szanowni Państwo Dyrektorzy! W trakcie naszego ostatniego padły propozycje tematów do realizacji przez Ośrodek. Przyjmujemy więc je do realizacji. Są to zaproponowane przez Was tematy: Praktyczne wykorzystanie kalkulatora EWD w szkołach. Opracowanie narzędzi ewaluacji wewnętrznej w jednorodnych ze względu na poziom i specyfikę kształcenia grupach szkół i placówek. Tworzenie programów indywidualnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Ujednolicenie arkuszy organizacyjnych z uwzględnieniem w nich specyfiki szkoły, placówki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prawo oświatowe w praktyce szkoły i placówki. Są to tematy z których część zapewne uda się zrealizować własnymi siłami Ośrodka, a na część ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Termin ich realizacji będzie uzależniony od zgłoszeń zainteresowanych poszczególnymi z tematów. Proszę więc o dokonywanie zgłoszeń do końca przerwy semestralnej.

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. ZSMiO nr5 w Łomży. Anna Ruszczyk. od września 2011

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. ZSMiO nr5 w Łomży. Anna Ruszczyk. od września 2011 LP Temat/adresat Termin 2 3 1 Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum przedstawienie nowych zasad egzaminu gimnazjalnego zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE:

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE: NUMER SZKOLENIA: 1 PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GODZINY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA JAK EFEKTYWNIE I FUNKCJONALNIE WYKORZYSTAĆ DODATKOWE GODZINY NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? ADRESAT: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Gabriela Sułkowska Nauczany przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNIE-ZDROJU

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNIE-ZDROJU ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZCZAWNIE-ZDROJU Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym, określony rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE Podstawa prawna : 20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji

Po odbyciu cyklu zajęć z dydaktyki przyrody w Uczelni przeprowadzana jest czterotygodniowa praktyka śródroczna polegająca na hospitacji lekcji PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE CHEMII UAM ORAZ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH UAM FINANSOWANE Z PROJEKTU UDA.POKL. 03.03.02-00-006/11-00 Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 0 - I 0 Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas : 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko stażysty: Mariusz Wawszczak mgr teologii KUL z przygotowaniem pedagogicznym Opiekun stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego

Bardziej szczegółowo

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

Procedury i zasady hospitowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu

Procedury i zasady hospitowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu Procedury i zasady hospitowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnobrzegu Ogólne cele hospitacji: Obserwacja wiedzy, umiejętności i postaw uczniów; Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy

Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2015 / 2016 w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty (Art. 40.7. szkoły lub placówki przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE SZKOLNY REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Beata Wójcik Dominika Muszyńska Barbara Ukleja Urszula Macikowska Agata Jamińska CHOSZCZNO 2010 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16

OFERTA SZKOLENIOWA 2015/16 Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! U progu roku szkolnego 2015/2016 przekazujemy Państwu ofertę form doskonalenia opracowaną przez doradców metodycznych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w ZCEMiP w

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo