Ukryty internet (Web)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ukryty internet (Web)"

Transkrypt

1 Ukryty internet (Web) Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, r.

2 Plan Ukryte zasoby sieciowe - definicje, typy, wielkość Sposoby odkrywania niewidzialnych zasobów sieci Metody szukania ukrytych zasobów sieci

3 Co to jest ukryty Web? zasoby sieci dostępne dla wyszukiwarek Web/sieć widoczna, płytka, indeksowana ang. surface web, visible web, indexable web zasoby sieci trudno dostępne dla wyszukiwarek Web/sieć - ukryta, niewidzialna, głęboka ang. hidden web, deep web, invisible web

4 Definicje wg C. Hermana i G. Price a, G. (2001) - Invisible Web dostępne w sieci i często bardzo wartościowe strony tekstowe, pliki czy inne informacje, których z przyczyn technicznych bądź innych ograniczeń nie indeksują ogólne wyszukiwarki wg M. K. Bergmana (2001) Deep web strony web tworzone dynamicznie jako wyniki specjalistycznych wyszukiwań w bazach danych

5 Indeks wyszukiwarki A Indeks wyszukiwarki B Uwaga! Przydatne zasoby sieci W E B Proporcje na rys. są przypadkowe i nie są zgodne z cytowanymi dalej liczbami! Indeks wyszukiwarki C Zasoby ukryte Zasoby indeksowane przez wyszukiwarki (sieć płytka)

6 Typy ukrytych zasobów Web zawartość publicznie dostępnych baz danych strony i pliki nietekstowe, w innych formatach niŝ HTML strony, do których nie prowadzą odsyłacze z innych witryn strony wyłączone z procesu indeksacji przez twórców strony i pliki tworzone dynamicznie lub w czasie rzeczywistym; formularze CGI itp. (katalogi sklepów, rozkładów lotów itp.) strony z dostępem ograniczonym (na hasło, itp.) intranet Dziś: część z w/w zasobów jest juŝ lepiej widoczna np. strony i pliki w PDF, Word, PPT, ale np. z Flash są nadal problemy część zasobów jest wyszukiwana z innych kolekcji dzięki protokołom takim jak OAI PMH a nie przez robota wyszukiwarki

7 Typy ukrytych zasobów Web Tej publikacji - dostępnej w Wydawnictwach pełnotekstowych Politechniki Świętokrzyskiej - nie znajdziemy w Google

8 Typy ukrytych zasobów Web Opis tej publikacji - dostępnej w bazie Biblioteki Narodowej - znajdziemy wprawdzie w Goolge, ale nie z tej bazy i nie tak pełny

9 Typy ukrytych zasobów Web Strona utworzona w technologii Flash. Większość tekstu nie jest indeksowana przez wyszukiwarki.

10 Typy ukrytych zasobów Web KPBC - Księga Adresowa Miasta Bydgoszczy : 1936/37 treść nie jest indeksowana przez Google

11 Co jeszcze jest tak naprawdę widoczne, ale ukrywa się? strony na dalszych miejscach na liście rezultatów strony utracone z powodu źle sformułowanego pytania strony utracone z powodu niewykorzystania wszystkich moŝliwości wyszukiwarek (formularze zaawansowane!) strony, które łatwiej znaleźć korzystając z wyspecjalizowanych narzędzi, np. katalogów tematycznych, wyszukiwarek specjalnych (osób, multimediów, blogów, OA, itp.)

12 Wielkość zasobów ukrytych w porównaniu z siecią płytką Bright Planet (2001) M. K. Bergman deep web jest ok razy większy niŝ surface web i liczy ok. 550 mld dokumentów (7.500 terabajtów) 60 największych baz danych ukrytego Internetu zawiera 750 TB danych ok. 95% zasobów "ukrytych" jest dostępnych publicznie, bezpłatnie ponad połowa to tematyczne bazy danych zasoby deep web są odwiedzane przez uŝytkowników o 50% częściej Badania How Much Information 2003 : sieć płytka terabajtów, głęboka - 91,850 terabajtów Gulli, A., Signorini, A. (2005) surface Web - 11,5 mld stron ok. 9,36 mld stron w indeksach 4 największych wyszukiwarek (Google, Yahoo, MSN, Ask) = ok. 70% zasobów surface web część wspólna indeksów 4 w/w wyszukiwarek wynosi 2,7 mld stron (28,85%) Google dziś - 1 bilion stron?

13 Wielkość zasobów ukrytych 2001 r. Źródło

14 Wielkość zasobów ukrytych 2001 r. Źródło

15 Wielkość zasobów ukrytych Źródło:

16 Rodzaje informacji publikacje i raporty naukowe, dysertacje (pełne teksty lub abstrakty) artykuły z gazet i czasopism (pełne teksty lub abstrakty) dokumenty rządowe archiwa materiałów źródłowych i referencyjnych zasoby biblioteczne (katalogi, biblioteki cyfrowe, publikacje pracowników uczelni) repozytoria Open Access szara literatura dane, wzory, grafiki słowniki i encyklopedie, bazy teleadresowe zasoby graficzne, dźwiękowe, multimedialne i wiele, wiele innych niektóre

17 Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci specjalne usługi standardowych wyszukiwarek, współpraca z wydawcami czasopism oraz twórcami baz danych i katalogów stosowanie odpowiednich standardów (np. Z39.50, OAI-PMH) przez twórców specjalnych kolekcji, baz danych, repozytoriów konwersja baz danych do stron HTML tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek i multiwyszukiwarek - zintegrowane przeszukiwanie wielu zasobów tworzenie katalogów tematycznych i subject gateways wykazy przydatnych linków na stronach bibliotek szkolenie uŝytkowników sieci

18 Specjalne funkcje standardowych wyszukiwarek Dostęp płatny Dostęp płatny Dostęp bezpłatny Google Scholar

19 Specjalne funkcje standardowych wyszukiwarek Do tekstu tej publikacji natychmiastowy dostęp uzyskają subskrybenci IEEE Explore (po sprawdzeniu przez system IP)

20 Stosowanie standardów i innych rozwiązań technicznych przez twórców kolekcji sieciowych Publikacja dostępna w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej i

21 Stosowanie standardów i innych rozwiązań technicznych przez twórców kolekcji sieciowych i ta sama publikacja dostępna w: Google FBC OAIster

22 Stosowanie standardów i innych rozwiązań technicznych przez twórców kolekcji sieciowych Ta sama publikacja dostępna z bazy Amazon.com i poprzez Yahoo! kaŝdy rekord ma inny adres URL! Konwersja bazy danych do regularnych stron HTML

23 Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek i multiwyszukiwarek Multiwyszukiwarka Goshme kieruje pytanie do ponad 2520 wyszukiwarek ogólnych i specjalistycznych

24 Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek i multiwyszukiwarek MoŜliwość wyboru typu zasobu, np. wideo, wiadomości Rezultaty pogrupowane są wg typów narzędzi (np. Specialized Search Engines). KaŜdy rezultat moŝna podejrzeć na liście wyników (preview)

25 Tworzenie specjalistycznych wyszukiwarek i multiwyszukiwarek TechXtra - jednoczesne przeszukiwanie 31 baz danych i innych serwisów z inŝynierii, matematyki i informatyki 4 miliony rekordów!

26 Tworzenie serwisów typu subject gateways serwisy kierujące do zasobów sieciowych udoskonalone wykazy linków dobór źródeł jest twórczym procesem, zgodnym z przyjętymi kryteriami jakości manualnie tworzone metadane dla kaŝdego źródła opis źródła (od adnotacji do recenzji) jest teŝ procesem twórczym głęboka struktura tematyczna / system klasyfikacji / dodawanie słów kluczowych lub deskryptorów przeglądania serwisu wg tematów (wyklucza się listę linków bez Ŝadnej struktury) wyszukiwanie linki do zasobów tworzą bazę danych zarządzanie kolekcją linków, np. aktualizacja

27 Tworzenie serwisów typu subject gateways

28 Tworzenie serwisów typu subject gateways

29 Wykazy linków na stronach bibliotek Biblioteka Główna UMCS

30 Szkolenie uŝytkowników sieci uświadamianie istnienia deep Web prezentowanie przykładowych stron WWW pozostających poza zasięgiem np. Google, w tym licencjonowanych zasobów prenumerowanych przez bibliotekę!!! wskazywanie sposobów poszukiwań tych źródeł w sieci nauczanie precyzyjnego formułowania pytań i korzystania z formularzy wyszukiwania zaawansowanego formy: prezentacje, wykłady, formalne szkolenia, indywidualne instruktaŝe, informacje i instrukcje na stronach internetowych, notatki i artykułów w czasopismach

31 Szkolenie uŝytkowników sieci Intute: virtual training suite - zestaw darmowych kursów online nt. wyszukiwania informacji w Internecie, dla róŝnych grup odbiorców

32 Jak szukać ukrytych zasobów sieci? Owe zasoby [deep Web] są wszak dostępne i widoczne, tylko trzeba wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Są po prostu głębiej schowane. Szumilas, D. (2005) Dlaczego warto nie poprzestawać na Google? Jak szukać?

33 Dlaczego warto nie poprzestawać na Google? standardowe wyszukiwarki pomijają wiele zasobów ukrytych informacje w ramach jednego serwisu deep web rzadko się powielają, co w standardowych wyszukiwarkach jest powszechne ukryty web to źródła o wysokiej jakości dane w serwisach deep web są często pogrupowane tematycznie i wyszukiwane wg potrzeb uŝytkownika wyszukiwanie specjalistycznych informacji (nawet tych widzialnych ) da lepsze rezultaty w bazach danych niŝ w standardowych wyszukiwarkach

34 Jak szukać? znać przydatne bazy danych zapytać Google, np. baza danych film albo environment "search engine" albo wyszukiwarka mp3 skorzystać z wyszukiwarek deep web przeglądać katalogi tematyczne, subject gateways, portale tematyczne, wykazy linków korzystać z wyszukiwarek specjalistycznych skorzystać z profesjonalnych baz danych prenumerowanych przez bibliotekę

35 Znać przydatne bazy danych Polskie bibliografie i informatory w Internecie

36 Zapytać Google o bazy danych

37 Wyszukiwarki deep web

38 Katalogi tematyczne i subject gateways

39 Katalogi tematyczne i subject gateways Librarians Internet Index

40 Katalogi tematyczne i subject gateways

41 Katalogi tematyczne i subject gateways

42 Katalogi tematyczne i subject gateways Wikidot Ekologiczny

43 Wyszukiwarki naukowe

44 Wyszukiwarki zasobów Open Access

45 Katalogi zasobów Open Access Directory of Open Access Journals

46 Metawyszukiwarki specjalistyczne Bibliotek Cyfrowych

47 Metawyszukiwarki specjalistyczne

48 Wyszukiwarki specjalistyczne

49 Wyszukiwarki specjalistyczne ERIC

50 Wyszukiwarki specjalistyczne WorldCat

51 Wyszukiwarki specjalistyczne Wyniki pogrupowane w kategoriach: Personal Profiles Photos Videos Quick Facts Professional & Business Publications Web Pages News Articles Blog Posts Documents pipl- The most comprehensive people search on the web

52 Wyszukiwarki specjalistyczne

53 Wyszukiwarki specjalistyczne Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

54 Wyszukiwarki specjalistyczne Technorati wyszukiwarka blogów i postów

55 Wyszukiwarki specjalistyczne Delicious - Zakładki i Ulubione uŝytkowników sieci

56 Profesjonalne zasoby prenumerowane przez bibliotekę

57 Literatura, linki S. Cisek Informacje i materiały naukowe (i inne) online S. Cisek Informacja biznesowa w Internecie - punkty startowe L. Derfert-Wolf Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci L. Derfert-Wolf Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie L. Derfert-Wolf Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Otwarte zasoby cyfrowe

Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Wyszukiwanie cyfrowych zasobów edukacyjnych Niniejszy materiał jest poradnikiem dla poszukujących sieciowych

Bardziej szczegółowo

Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej]

Jak przetrwać w wieku informacji? [sieciowej] II Forum Wiedzy Interdyscyplinarnej im. J. J. Śniadeckich Bydgoszcz - Żnin, 28-29.04.2004 Jak przetrwać w "wieku informacji"? [sieciowej] Żyć i działać we współczesnym świecie to znaczy korzystać z informacji

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie III seminarium z cyklu INFOBROKER: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych Sieci, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 8 listopada 2007 r. Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways

Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways Początki korzystania z Internetu to etap entuzjazmu

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie

Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie 2008, nr 1 Natalia Pamuła-Cieślak Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu e-mail: pamula@vp.pl Wybrane wyszukiwarki zasobów naukowych w Internecie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład

Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład Rola repozytorium instytucjonalnego w upowszechnianiu dorobku pracowników naukowych oraz ocenie parametrycznej jednostki. Wykład MARIA WANDA SIDOR SZKOLENIA: BUDOWA REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNEGO WSB-NLU

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów

E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Uwagi praktyczne dla polskich autorów Bożena Bednarek-Michalska Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy E-LIS - archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy. Open resources of knowledge the offer of Polish research libraries Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Open resources of knowledge the offer of

Bardziej szczegółowo

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl

Joanna Kamińska Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl 2 0 0 8. I N F O R M A C J A D L A N A U K I A ŚWIAT ZASOBÓW C Y F R O W Y C H Politechnika Warszawska. Biblioteka Główna w Warszawie wypmb@bg.pw.edu.pl Otwarte zasoby wiedzy na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii. Dominik Mirosław Piotrowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Dominik Mirosław Piotrowski 199145 Praca magisterska Wdrażanie Open Source owych Systemów

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ

EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ Aureliusz Potempa * Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie EKONOMIA ON-LINE DZIESIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ ECONOMICS ON-LINE TEN YEARS OF EXPERIENCE Abstrakt: Omówiono historię powstawania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne

Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne Techniki badań internetowych materiały dydaktyczne zajęcia specjalizacyjne dla II r. niest. st. II-go st. Zarządzanie specjalność Marketing w handlu i usługach wykład fakultatywny dla V r. zaocznych jednolitych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2

Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2 Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2 prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych DOI: 10.15199/ELE-2014-117

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek

Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek Wprowadzenie Samuel

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS

Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS International Repository

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE E-KSZTAŁCENIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIBLIOTEKI AKADEMICKIE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ LICENCYJNYCH

NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE E-KSZTAŁCENIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIBLIOTEKI AKADEMICKIE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ LICENCYJNYCH Krzysztof MOSKWA* biblioteka akademicka, e-kształcenie, strona WWW OPAC, bazy danych, e-czasopisma, e-ksiąŝki Open Access, zdalny dostęp, serwer linkujący lista A-Z, metawyszukiwarka, umowa licencyjna

Bardziej szczegółowo

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Porozumienie BazTECH BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Ocena jakości źródeł internetowych z zakresu nauk technicznych w portalu BazTOL Opracowanie BoŜena Bednarek-Michalska Redaktor

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH WYBRANE ELEMENTY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH Marek Dziembała, Marcin Słaboń Wprowadzenie Tworzenie strategii promocji firm, a w szczególności ich witryn internetowych staje się coraz większym źródłem dochodu

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytet Opolski Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej 1 Absolwentka filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Organizacja wirtualnych warsztatów informacyjnych w bibliotekach publicznych Katarzyna Szustka-Ostapowicz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego W dobie rozwoju

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Strona główna biblioteki

Strona główna biblioteki Grażyna Komorowska *, Marta Sadowska ** OIN Biblioteka Główna Politechnika Warszawska NOWE FORMY EDUKACJI INFORMACYJNEJ I ICH REALIZACJA W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ [NEW FORMS OF INFORMATION

Bardziej szczegółowo

Budowa instytucjonalnych repozytoriów jest, lub w niedalekiej przyszłości

Budowa instytucjonalnych repozytoriów jest, lub w niedalekiej przyszłości 2009, nr 2 (3) Łukasz Jeszke Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej e-mail: poczta@jeszke.com.pl Repozytorium DSpace względem zaleceń Web 2.0 Wprowadzenie Budowa instytucjonalnych repozytoriów jest,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2006 Redagują: Elżbieta Budkiewicz, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie umiejętności informacyjnych rola bibliotekarzy

Kształcenie umiejętności informacyjnych rola bibliotekarzy Kształcenie umiejętności informacyjnych rola bibliotekarzy Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Podlaskie Forum Bibliotekarzy Biblioteka Politechniki

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Google

100 sposobów na Google IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo