WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 Sygn. akt XVII AmA 109/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński SSO Andrzej Turliński SSO Maria Witkowska Protokolant: asystent sędziego Adam Zaborski po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2008r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołań i zaŝaleń: 1. Banku Millenium S.A. w Warszawie 2. Banku Gospodarki śywnościowej S.A. w Warszawie 3. Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie 4. Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie 5. Banku Pocztowego S.A w Bydgoszczy 6. Banku BPH S.A. w Krakowie 7. ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, 8. Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie 9. Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu 10. BRE Bank S.A. w Warszawie 11. Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie 12. Getin Bank S.A. w Katowicach 13. Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie 14. Invest Bank S.A. w Warszawie 15. Kredyt Bank S.A. w Warszawie 16. Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie 17. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 18. Lukas Bank S.A. we Wrocławiu 19. Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Dnia 12 listopada 2008r.

2 20. HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie 21. MasterCard Europę s.p.r.l. w Waterloo, Belgia przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z udziałem zainteresowanych: 1. Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w Warszawie 2. Związku Banków Polskich - Rada Wydawców Kart Bankowych w Warszawie 3. VTSA Europę Limited w Londynie, Wielka Brytania 4. VISA International Service Association w Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki o ochronę konkurencji na skutek odwołań i zaŝaleń: 1. Banku Millenium S.A. w Warszawie 2. Banku Gospodarki śywnościowej S.A. w Warszawie 3. Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie 4. Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie 5. Banku Pocztowego S.A w Bydgoszczy 6. Banku BPH S.A. w Krakowie 7. ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, 8. Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie 9. Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu 10. BRE Bank S.A. w Warszawie 11. Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie 12. Getin Bank S.A. w Katowicach 13. Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie 14. Invest Bank S.A. w Warszawie 15. Kredyt Bank S.A. w Warszawie 16. Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie 17. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 18. Lukas Bank S.A. we Wrocławiu 19. Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie 20. HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie oraz odwołania MasterCard Europę s.p.r.l. w Waterloo, Belgia od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 grudnia 2006 roku Nr DAR 15/2006 i Postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 stycznia 2007 roku Nr DDF3-580/1/01/DL/EK I. Zmienia zaskarŝoną Decyzję w zakresie pkl I, II, III i V w ten sposób, Ŝe:

3 LI. nie stwierdza stosowania praktyki ograniczającej konkurencję polegającej na uczestniczeniu przez: Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarki śywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Fortis Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, Invest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Lukas Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni oraz HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towar)' i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami systemu Visa w Polsce.". 1.2 nie stwierdza stosowania praktyki ograniczającej konkurencję polegającej na uczestniczeniu przez Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarki śywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, Invest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, Lukas Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań konsumentów wobec akceptantów z tytułu płatności za nabywane przez konsumentów towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski poprzez wspólne ustalanie wysokości stawek opłaty interchange pobieranej od transakcji dokonywanych kartami systemu MasterCard w Polsce.". II. Oddala odwołanie MasterCard Europę s.p.r.l. w Waterloo, Belgia. III. Zasądza od Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów koszty postępowania odwoławczego, w tym koszty zastępstwa procesowego na rzecz: 1. Banku Millenium S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 2. Banku Gospodarki śywnościowej S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt

4 3. Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 4. Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 5. Banku Pocztowego S.A w Bydgoszczy w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 6. Banku BPH S.A. w Krakowie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 7. ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 8. Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 9. Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 10. BRE Bank S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 11. Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 12. Getin Bank S.A. w Katowicach w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt ^ 13. Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 14. Invest Bank S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 15. Kredyt Bank S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 16. Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 17. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 18. Lukas Bank S.A. we Wrocławiu w kwocie 2080 zl (dwa tysiące osiemdziesiąt 19. Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt 20. HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie w kwocie 2080 zł (dwa tysiące osiemdziesiąt IV. Zasądza od MasterCard Europę s.p.r.l. w Waterloo, Belgia na rzecz Skarbu Państwa - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę 1080 zł (tysiąc osiemdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego. V. Uchyla pkt I zaskarŝonego Postanowienia. VI. Oddala zaŝalenie Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy, BRE Bank S.A. w Warszawie i Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie w pozostałej części. VII. Zasądza od Skarbu Państwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów koszty postępowania zaŝaleniowego, w tym koszty zastępstwa procesowego na rzecz: 1. Banku Millenium S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 2. Banku Gospodarki śywnościowej S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 3. Banku DnB NORD Polska S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt

5 4. Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 5. Banku BPH S.A. w Krakowie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 6. ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 7. Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie w kwocie 860 zl (osiemset sześćdziesiąt 8. Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 9. Getin Bank S.A. w Katowicach w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 10. Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 11. Invest Bank S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 12. Kredyt Bank S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 13. Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 14. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 15. Lukas Bank S.A. we Wrocławiu w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 16. Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt 17. HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie w kwocie 860 zł (osiemset sześćdziesiąt VIII. Znosi koszty postępowania pomiędzy: a) Skarbem Państwa Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy. b) Skarbem Państwa Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a BRE Bank S.A. w Warszawie. c) Skarbem Państwa Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Warszawa, 29 grudnia 2006 r. DDF3-580/1/01/DL/EK D E C Y Z J A nr DAR 15/2006 Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego na wniosek Polskiej

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze w Polsce. Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta

Karty płatnicze w Polsce. Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta Karty płatnicze w Polsce Remigiusz Kaszubski Łukasz Obzejta Warszawa 2012 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 13 Przedmowa 17 Wprowadzenie dlaczego analizujemy instytucję karty płatniczej 19 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2011 roku

WYROK z dnia 13 lipca 2011 roku Sygn. akt KIO 1378/11 WYROK z dnia 13 lipca 2011 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008

Z A Ł Ą C Z N I K D O R A P O R T U Warszawa, maj 2008 ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU Warszawa, maj 2008 Lp. Nazwa i adres przedsiębiorcy 1. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie 2. Bank Pocztowy S.A. Bydgoszczy Liczba zakwestionowanych postanowień Przykłady kwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r.

Cash back. niedoceniony instrument. Marek Firkowicz. Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie Karty i Systemy, Sesja XXVI, 12 marca 2015r. Cash back niedoceniony instrument obrotu bezgotówkowego? Marek Firkowicz Polskie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr DKK - 127/2013

DECYZJA nr DKK - 127/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/33/13/MIW Warszawa, dnia 14 października 2013 r. DECYZJA nr DKK - 127/2013 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III K 3545/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Rejonowy w Białymstoku w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSO Szczęsny Szymański del. Dnia 30 kwietnia 2013 r. Protokolant

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny. Autor opracowania: dr Jan Byrski Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca opłaty interchange komentarz praktyczny Autor opracowania: dr Jan Byrski Warszawa, marzec 2014 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego za główny cel postawiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KLAUZULE NIEDOZWOLONE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW WYCIĄG Z REJESTRU Warszawa, luty 2008 KLAUZULE NIEDOZWOLONE Czym są niedozwolone klauzule w umowach Decydując się na zawarcie umowy konsumenci często

Bardziej szczegółowo

Towar prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Towar prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego Sklep promedyczny.pl dostępny w domenie promedyczny.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r.

Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec grudzień 2012 r. Narodowy Bank Polski Warszawa, 29 marca 2013 r. Departament Systemu Płatniczego Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 115/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2011 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Kazimierz Zawada SSA Marek Machnij

Bardziej szczegółowo

Wrzesień, 2014 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie grudzień 2013 r. czerwiec 2014 r. Wrzesień, 2014 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 26 lipca 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet -

Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Banki w Polsce 2012 - znajomość, posiadanie konta i obsługa przez internet - Wyniki badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym ARIADNA. Wrzesień 2012. Pytania badawcze Jakie banki są Ci znane

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-19/10/11 Gdańsk, dnia 22 lipca 2011r. DECYZJA NR RGD. 6/2011 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 grudnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 8 grudnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2542/11 WYROK z dnia 8 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW

RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW RAPORT DOTYCZĄCY SPREADÓW Warszawa, wrzesień 2009 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK Spis treści 2 I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. PODSTAWA PRAWNA ANALIZY... 4 3. ZAKRES PODMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

http://www.domasazu.pl

http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.domasazu.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO poz. 3357 3361 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz. 3357. Wnioskodawca Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego

RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego RAPORT Szybko.pl i Expandera - Niezależnego Doradcy Finansowego KREDYTY HIPOTECZNE W A R S Z A W A, K R A K Ó W, G D A Ń S K, P O Z N A Ń, W R O C Ł A W, K A T O W I C E, Ł Ó D Ź, O L S Z T Y N, T O R

Bardziej szczegółowo

DAR 411 01/06/PK Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 DECYZJA NR DOK 1/09

DAR 411 01/06/PK Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 DECYZJA NR DOK 1/09 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411 01/06/PK Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 DECYZJA NR DOK 1/09 Na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

i usług START, KONTO 07, KONTO WYJĄTKOWE 07, KONTO VIP, KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP), ALIOR Bank S.A.

i usług START, KONTO 07, KONTO WYJĄTKOWE 07, KONTO VIP, KONTO WYJĄTKOWE z pakietem produktów i usług VIP), ALIOR Bank S.A. Marzec, 2015 r. Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2014 r. grudzień 2014 r. Marzec, 2015 r. Porównanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT

DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT DECYZJA W SPRAWIE USTALANIA OPŁATY INTERCHANGE W SYSTEMACH VISA I MASTERCARD SKRÓT Postępowanie w sprawie, wszczęte na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, prowadzone było na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka

WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Sygn. akt KIO 928/14 WYROK z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Jolanta Markowska Aneta Mlącka Protokolant: Natalia Dominiak po

Bardziej szczegółowo

Art. 32a 1. Art. 32a 2

Art. 32a 1. Art. 32a 2 Po art. 32a dodaje się art. 32a 1 w następującym brzmieniu: Art. 32a 1 1. Wszelkie opłaty pobierane przez agenta rozliczeniowego od akceptanta, bądź też za jego pośrednictwem, w związku z akceptacją transakcji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt V CSK 546/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo