CO NAM DAJE UNIA? STRONA 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO NAM DAJE UNIA? STRONA 6"

Transkrypt

1 3 września 2012 r. Rok I Nr 1 Egzemplarz bezpłatny Nakład POMOCNA UNIA STRONY 3, 4, 5 KREW NA ŚCIERNISKU CO NAM DAJE UNIA? Dopłaty nie tylko dla bogatych STRONA 6 ILE WYPŁACI KRUS Dopłaty z PROW pozwoliły utrzymać się rolnikom na terenach trudnych do gospodarowania i górskich. Bez tego unijnego wsparcia z produkcji żywności mogłoby wypaść aż 7,3 miliona hektarów połowa areału rolnego Polski! CZYTAJ NA STR. 3 STRONA 7 Fot. Flickr

2 2 3 września 2012 Jesteśmy fi rmą z długoletnim doświadczeniem na rynku. Współpracujemy z większością banków. Specjalizujemy się w kredytach dla ROLNIKÓW /na zakup ciągników i sprzętów rolniczych/ Tworzymy propozycje kredytowe precyzyjnie dopasowane dla poszczególnych grup zawodowych. Ponadto oferujemy kredyty dla osób: pracujących emerytów rencistów Posiadamy pełną gamę kredytów dla firm: gotówkowych samochodowych /również leasing/ hipotecznych inwestycyjnych. Konsolidujemy wszystkie aktualne zobowiązania w celu obniżenia miesięcznych kosztów. Doradzamy profesjonalnie we wszelkich możliwościach fi nansowania. Na życzenie dojeżdżamy do Klienta. SERDECZNIE ZAPRASZAMY Lublin, ul. Noworybna 2 tel. 81/ , kom GRZEjAR ProBio Emy OGRÓD, DZIAŁKA, DOM SKUTECZNE EKONOMICZNE NATURALNE KOZIOŁ SJ Chełm, ul. Popiełuszki 25 tel Środki ochrony roślin Nawozy dolistne, ziemia ogrodnicza poprawa kondycji gleby i roślin efektywne kompostowanie resztek ograniczenie nawożania chemicznego skuteczne oczyszczanie oczek wodnych i szamb Zwiększenie odporności roślin na choroby i susze Chełm, ul. Armii Krajowej (bazar miejski), tel

3 3 września Wykorzystajmy szansę! L ubelszczyzna jest biednym regionem to prawda gorzka i powszechnie znana. Dano nam przemysł i go zabrano. A w każdym razie poważnie zredukowano. Uczelni mamy wiele i niewiele dobrego dla rozwoju Lubelszczyzny z tego wynika. Bo dla absolwentów brakuje pracy. Nie potrafi my wykorzystać ich wiedzy, zapału, kreatywności. Zyskuje na tym stolica, zachód Polski i Europy, gdzie znajdują zatrudnienie. Dobre, szybkie drogi, którymi przyjadą do nas inwestorzy, by robić tu biznes i nam dać zarobić, mamy w planach. Przykłady można mnożyć Na szczęście, nie w każdej dziedzinie jest tak fatalnie. Nasze rolnictwo mimo rozdrobnienia, niedoinwestowania ma się całkiem nieźle. Między innymi dlatego, że pod względem wykorzystania unijnego wsparcia zajmuje trzecie miejsce w kraju. To wynik bardzo dobry, ale może być lepszy! Ideą pisma, którego pierwszy numer oddajemy właśnie w Państwa ręce, jest pomaganie rolnikom z Lubelszczyzny i fi rmom działającym w ich otoczeniu jeszcze efektywniej korzystać z szansy, jaką dało nam przystąpienie do unii. W tym wydaniu wyjaśniamy, jak za pośrednictwem ARiMR sięgnąć do unijnej kasy po dotacje na konkretne działania. W następnym podpowiemy, skąd wziąć pieniądze na inwestycje współfi nansowane przez unię, gdy nie posiadamy własnej gotówki. Zachęcam do lektury! Krzysztof Klocek redaktor naczelny Nasza wieś rośnie w siłę i pięknieje w oczach Z unijną pomocą Ponad 50 tys. zł tyle od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. otrzymał w formie dopłat do ziemi i wsparcia inwestycyjnego każdy statystyczny Polak utrzymujący się z pracy w gospodarstwie rolnym. To dużo, czy mało? Obrazowo: łączne unijne wsparcie wyniosło tyle, ile wynosi czteroletni dochód wszystkich polskich rolników. Jeśli do tego dodać pieniądze, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku swojego istnienia, czyli od 1994 r., przekazała beneficjentom ze środków unijnych i krajowych (159 miliardów złotych), na jednego rolnika przypada kwota ponad 72 tys. zł! Małemu mniej, dużemu więcej Należy podkreślić: na jednego statystycznego rolnika. Bo, o ile z dopłat bezpośrednich korzysta blisko 100 proc. gospodarstw, o tyle w poszczególnych programach i działaniach, wspieranych przez unię dużo większymi pieniędzmi, bierze (lub wzięło) udział zaledwie co trzecie. Dla małych, będących w słabej kondycji gospodarstw, uzyskanie dużej pomocy jest zwykle niemożliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione z jednego podstawowego powodu: nie stać ich na nią. W przypadku zdecydowanej większości programów i działań organizowanych przez ARiMR obowiązuje bowiem zasada: połowę (lub część bliską połowie) inwestycji finansuje rolnik, za resztę płaci unia. Kredytów, nawet niskooprocentowanych (preferencyjnych), drobne gospodarstwa boją się zaciągać, z drugiej strony oferta kredytowa dla rolników od kilku lat stale się kurczy. Polski rolnik dopłaty dostaje najwcześniej Największym wsparciem polskiego rolnictwa są dopła- ty bezpośrednie. Od momentu ich wprowadzenia (w 2004 roku) do tej pory nasza wieś została z tego tytułu zasilona kwotą 76,9 miliarda złotych. Pieniądze z dopłat bezpośrednich Polska wypłaca najszybciej spośród wszystkich krajów UE. Żeby wieś rosła w siłę Budżet największego w historii naszego kraju przedsięwzięcia finansowego wspierającego rolnictwo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wynosi ok. 70 miliardów złotych. To najważniejsze źródło finansowania inwestycji poprawiających m.in. konkurencyjność gospodarstw i zakładów przetwórczych, rozwoju ekologicznych metod gospodarowania, zachowania kultury i wiejskiego krajobrazu oraz tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich mówi Andrzej Bieńko, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Do końca 2011 roku z tego i dwóch podobnych, organizowanych w dużo mniejszej skali od roku 2004, programów skorzystało ok. 1,2 mln beneficjentów, którym ARiMR przekazała ponad 51,5 miliarda złotych. Z samego PROW do końca ubiegłego roku wypłacono prawie 30 miliardów zł. Modernizacja gospodarstw rolnych to najbardziej widoczny dziś na wsi efekt pomocy unijnej. Do końca 2011 r. w ramach tego działania przyznano ponad 40 tys. rolników wsparcie w wysokości 5 miliardów zł. Wojciech Zwoleń Źródło: ARiMR INNE, PRZYKŁADOWE EFEKTY PROW Zalesienie ok. 62 tys. hektarów najgorszych gruntów. Firmom, zajmującym się przetwórstwem żywności wypłacono ponad 1,1 miliard zł. Realizacja wsparcia z działania Odnowa i rozwój wsi. ARiMR wypłaciła z tego tytułu 1,2 mld zł, wspierając ponad 3 tys. inwestycji. Powstały setki placów zabaw, wybudowano bądź odnowiono wiele świetlic wiejskich, zakupiono do nich wyposażenie, instrumenty i stroje, zmodernizowano centra wielu miejscowości. Do końca 2011 r. z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wypłacono ponad 2 mld zł, przeznaczonych na budowę wodociągów, kanalizacji, systemów segregacji odpadów, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, budowanie targowisk pod szyldem Mój Rynek. Młodzi rolnicy, dzięki otrzymanym premiom oraz działaniu Renty strukturalne stworzyli ok. 20 tys. nowych gospodarstw. Dopłaty z PROW pozwoliły utrzymać się rolnikom na terenach trudnych do gospodarowania i górskich (ONW). Bez tych dopłat z produkcji żywności mogłaby wypaść aż połowa naszego areału rolnego 7,3 miliona hektarów. Pieniądze z PROW umożliwiły utworzenie na terenach wiejskich blisko 20 tys. nowych miejsc pracy nie związanych z rolnictwem.

4 4 3 września 2012 Rozmowa z Andrzejem Bieńko, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nasze dobre, trzecie miejsce Czy rolników z Lubelszczyzny stać na unijną pomoc? Czy status materialny pozwala im na kosztowne inwestycje, które zwykle w połowie muszą sfinansować sami? Nie mamy precyzyjnych informacji odnośnie źródeł finansowania. Na podstawie cesji można jednak stwierdzić, iż duża część beneficjentów posiłkuje się kredytami. Działania takie, jak Systemy jakości żywności czy Korzystanie z usług doradczych nie wymagają dużych nakładów finansowych, ponoszonych przez beneficjentów. Unijnych pieniędzy do wykorzystania jest jednak więcej, niż możemy unieść? Tak było, ale w przypadku wielu działań już nie jest. Np. na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej krajowy limit wynosił w ubiegłym roku 370 mln zł., tymczasem tylko rolnicy z Lubelszczyzny złożyli na to działanie 931 wniosków na łączną kwotę prawie 90 mln zł. Na wsparcie jakich działań można obecnie składać wnioski? Cały czas trwa nabór wniosków z działań: Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Grupy producentów rolnych. Możliwe, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony nabór wniosków z działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Najprawdopodobniej zostanie zwiększona pula środków, umożliwiająca sfinansowanie pozostałych wniosków złożonych w roku 2011 w ramach działania 311: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Niewykluczone jest również rozpoczęcie przyjmowania wniosków z działania 312: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jaka jest skala unijnego wsparcia dla Lubelszczyzny na tle kraju? Ogólna liczba wniosków złożonych w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego plasuje nasz oddział na trzecim miejscu w kraju (11%), pod względem liczby zawartych umów zajmujemy drugie miejsce (17%). Od początku realizacji programów współfinansowanych ze środków unii do końca ubiegłego roku łączna kwota płatności dla województwa lubelskiego wyniosła 10 miliardów 770 milionów złotych. To daje nam dobre, trzecie miejsce w kraju wyprzedzają nas pod tym względem jedynie woj. mazowieckie (16,33 mld zł) i wielkopolskie (14,56 mld zł). Ile pieniędzy z unii dostaje rocznie przeciętne gospodarstwo na Lubelszczyźnie? 7080 zł. Tyle dostało w ubiegłym roku. Średnio 950 zł na hektar. W tym roku pieniędzy będzie więcej? Na pewno! W ubiegłym roku wypłaciliśmy łącznie 1 mld 230 mln zł o 104 mln więcej niż w roku Na statystyczne gospodarstwo przypadło o 600 zł więcej, niż rok wcześniej. Przy dzieleniu tak dużych pieniędzy nietrudno się pomylić A jednak pracownicy lubelskiego oddziału ARiMR rzadko się mylą. Liczba wpływających do mnie odwołań od decyzji administracyjnych nie przekracza 0,5 proc. A decyzji tych w ubiegłym roku wydaliśmy ok. 260 tys.! Rozmawiał: Wojciech Zwoleń 1/4 o tyle w ostatnich 10 latach zmalała liczba gospodarstw rolnych w Polsce. 1 traktor przypada w Polsce na 10 ha ziemi ( 10 lat temu - na 12,4 ha). 8 proc. o tyle w ostatnich 10 latach spadła powierzchnia upraw w Polsce. 8,6 proc. polskich gospodarstw liczy więcej niż 15 ha. AGRO-LICZBY 9,5 ha To średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce. 70 proc. polskich gospodarstw ma mniej niż pięć hektarów. 1 mln 583 tys. gospodarstw powyżej 1 ha czyli o ponad 19 proc. mniej niż w 2002 r., było w Polsce jesienią 2010 r. - w momencie przeprowadzania ostatniego spisu rolnego.

5 3 września Na te działania ARiMR obecnie przyjmuje wnioski Grupy producentów rolnych O pomoc mogą się ubiegać zarejestrowane grupy producentów rolnych, które prowadzą działalność w następujących sektorach: konie żywe, mięso końskie; bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia, mięso owcze lub kozie; drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe; króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze; nutrie żywe, mięso lub jadalne podroby nutriowe, skóry surowe; szynszyle żywe, skóry surowe; lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe; jaja ptasie; mleko krowie, owcze lub kozie; miód naturalny lub inne produkty pszczele; kwiaty świeże - cięte, doniczkowe; ziemniaki; ziarno zbóż; nasiona roślin oleistych; ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych; rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej; ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin - sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych; buraki cukrowe; len lub konopie - uprawiane na włókno; szyszki chmielowe; liście tytoniu suszone; materiał siewny lub sadzeniaki; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; produkty rolnictwa ekologicznego; produkty rolne, zarejestrowane w Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych; ślimaki, daniele lub jelenie żywe, ich mięso, skóry surowe. Wysokość pomocy Pomoc, udzielana przez pięć lat, naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi: 5 %, 5 %, 4 %, 3 % i 2 % wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. Wsparcie za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć: w pierwszym i drugim roku euro w trzecim roku euro w czwartym roku euro Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działanie jest adresowane do producentów rolnych, wytwarzających produkty rolne w ramach wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności. Rolnicy korzystający z działania mogą przez 5 lat ubiegać się m.in. o zwrot (do określonej kwoty) kosztów kontroli, po których wydaje się certyfi katy i świadectwa jakości oraz kosztów składek członkowskich jakie ponoszą na rzecz grup producentów. Wysokość pomocy uzależniona jest od tego, w jakim systemie jakości rolnik Podstawowe warunki otrzymania wsparcia: Od rolnika wymaga się, aby: prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej; zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, która zawiera przynajmniej usługę kompleksową oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. uczestniczy. Maksymalne roczne stawki wynoszą: 3200 zł - w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geografi cznych. 996 zł - w systemie Produkcji ekologicznej zł - w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakupu publikacji na temat IP i zakupu pułapek feromonowych i lepowych) zł - w systemie Jakość Tradycja. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Od posiadacza lasów wymaga się, aby: w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy był podatnikiem podatku leśnego; zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę na jedną z usług doradczych Wysokość pomocy Pomoc wynosi 80 % poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifi kowanych na usługi doradcze. Suma płatności otrzymywanych w ramach działania nie może przekroczyć, równowartości 1500 euro. Opr. (wuzet) Źródło: ARiMR

6 6 IMPREZY, NA KTÓRYCH WARTO BYĆ Plon niesiemy, plon ROLNICY, SPOTKAJMY SIĘ W SIENNICY! Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się16 września w Siennicy Różanej w powiecie Krasnostawskim. PROGRAM Korowód i powitanie delegacji dożynkowych Msza Święta Dziękczynna za zbiory Oficjalne otwarcie Dożynek Wojewódzkich Obrzęd wieńcowy i przekazanie chleba Występy zespołów ludowych Rozstrzygnięcie konkursu wieńcowego Występy zespołów ludowych koncert zespołu Nebo Kraj (dawna Czeremszyna) Koncert zespołu A to ci biesiada Koncert zespołu Avocado Koncert zespołu Blue Cafe Pokaz Grupy Iluzja z Werbkowic Podczas organizowanej przy okazji dożynek Wystawy Rolniczej rolnicy i producenci będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i nowinkami technicznymi. Zaprezentowane zostaną m.in. ciągniki i maszyny rolnicze, urządzenia do produkcji zwierzęcej, urządzenia do produkcji rolnej i ogrodniczej, budownictwo inwentarskie, materiał siewny i sa dzeniakowy, nawozy i środki ochrony roślin, pasze, koncentraty. Owocobranie 2012 JABŁKA, KALAFIORY I WILKI W ELIZÓWCE W niedzielę 9 września na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce odbędzie Ogólnopolskie Święto Producentów Owoców i Warzyw OWOCOBRANIE PROGRAM UROCZYSTOŚCI koncert zespołu PROMIS konkursy na scenie koncert MEZO oficjalne otwarcie imprezy koncert Ewy Jach konkursy na scenie gwiazda wieczoru - koncert Zespołu WILKI pokaz sztucznych ogni Ryzykowna jest praca lubelskiego rolnika W tej dziedzinie rolnicy z woj. lubelskiego zajmują niekwestionowane pierwsze miejsce kraju. Niestety, nie ma się z czego cieszyć chodzi tu bowiem o liczbę odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Tylko w I półroczu br. KRUS przyznała odszkodowania aż 1171 lubelskim rolnikom i 5 rodzinom rolników, którzy zginęli podczas pracy w gospodarstwie! Dla porównania: w woj. mazowieckim podobne odszkodowania otrzymało 1115 rolników ( w tym: ich rodzin), w podkarpackim 698, w świętokrzyskim 499, w zachodnio-pomorskim 119, a w lubuskim 105. Ogółem w I półroczu 2012 r. zgłoszono do KRUS zdarzeń wypadkowych, w porównaniu do I półrocza 2011 r. o (8,9%) mniej. Wypłata jednorazowych odszkodowań zakończono postępowanie wobec wypadków przy pracy rolniczej, w tym 43 ze skutkiem śmiertelnym. Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek wypadków z grup: upadek osób poszkodowanych, pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn poszkodowanych uderzenie, pogryzienie i 3 września 2012 Wbrew powszechnemu mniemaniu, zawód rolnika wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. Zwłaszcza w regionach, gdzie występuje duże rozdrobnienie gospodarstw, wyposażonych w przestarzały, wyeksploatowany sprzęt. Niestety, Lubelszczyzna do takich właśnie należy. W pierwszym półroczu br. Na 1000 ubezpieczonych w KRUS, wypadkom uległo 6,4 osób. WYDAWCA: Wydawnictwo Tradytor Krzysztof Klocek Chełm, ul. Szymanowskiego 9/22 tel przygniecenie przez zwierzęta poszkodowanych Skutkiem śmiertelnym najczęściej kończyły się wypadki z grup: przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu zginęło 15 osób, nagłe zachorowania i upadek przedmiotów (w każdej z tych grup odnotowano po 7 wypadków śmiertelnych) i upadek osób (6 ofiar). (wuzet) Źródło: KRUS WYSTAWA WE WŁODAWIE Żeby w polu i obejściu pracowało się bezpieczniej Placówka Terenowa KRUS we Włodawie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Suchawskiej 9, gdzie do końca listopada można oglądać ekspozycję bezpiecznej odzieży roboczej, minimalizującej wystąpienie zagrożeń wypadkowych podczas prac w gospodarstwie rolnym. Zainteresowane osoby mogą otrzymać informację na temat dystrybutorów odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. (wuzet) REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Klocek Fot. Flickr BIURO OGŁOSZEŃ: Chełm, ul. Szymanowskiego 9/22 DRUK: Agora - Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, Tychy

7 3 września DOBRZE WIEDZIEĆ Ile KRUS mi wypłaci, gdy... Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego emerytura i i renta renta podstawowa na na dzień dzień zł zł gr gr dodatek dodatek pielęgnacyjny dodatek dodatek pielęgnacyjny dla dla inwalidy inwalidy wojennego dodatek dodatek kombatancki dodatek dodatek z tytułu tytułu tajnego tajnego nauczania dodatek dodatek kompensacyjny dodatek dodatek dla dla sieroty sieroty zupełnej zupełnej świadczenie pieniężne (dawn. (dawn. dodatek) dodatek) dla dla żołnierzy żołnierzy zastępczej służby służby wojskowej, nie nie więcej więcej niż niż świadczenie pieniężne za za pracę pracę przymusową, nie nie więcej więcej niż niż zł zł gr gr zł zł gr gr zł zł gr gr ryczałt ryczałt energetyczny zł zł gr gr dodatek dodatek dla dla osoby, osoby, która która ukończyła lat lat do do lutego lutego r. r , ,71 zł zł dodatek dodatek dla dla osoby, osoby, która która ukończyła lat lat do do lutego lutego r. r , ,66 zł zł dodatek dodatek dla dla osoby, osoby, która która ukończyła lat lat po po lutego lutego r. r , ,69 zł zł zasiłek zasiłek pogrzebowy 4.000, ,00 zł zł wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub lub zawieszenie wypłaty wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 70% 70% 2.552, ,30 zł zł 130% 130% 4.740, ,00 zł zł kwota kwota maksymalnego zmniejszenia części części uzupełniającej emerytury i i renty renty (części (części wynoszącej 95% 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej powyżej 70% 70% do do 130% 130% kwota kwota maksymalnego zmniejszenia renty renty rodzinnej rodzinnej (części (części stanowiącej 85% 85% emerytury podstawowej)wowej), do do której której uprawniona jest jest jedna jedna osoba, osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej powyżej 70% 70% podsta- do do 130% 130% Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i i macierzyńskiego zł zł gr gr zł zł gr gr zasiłek zasiłek chorobowy za za 1 dzień dzień 10,00 10,00 zł zł zasiłek zasiłek macierzyński jednorazowe odszkodowanie za za 1% 1% długotrwałego uszczerbku na na zdrowiu zdrowiu 3.196, ,72 zł zł 650,00 650,00 zł zł (od (od

8

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, sierpień 2013 rok. 1 I. Wstęp W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9

WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014. Aktualności... 2 PROW 2007-2013... 8. Szkolenia... 9 WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE nr 6/2014 W NUMERZE: Wybierz numer strony... 2 PROW 2007-2013... 8 Szkolenia... 9 Zapraszamy POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO УДК 339.92:339.7 B. Milewski, J. Skudlarski, S. Zając FINANSOWANIE INWESTYCJI W GOSPODARSWACH ROLNYCH W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Celem podjętych

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia

Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2010 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 36/2010 r. ISSN 1507-4757 Wydawca Kasa

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 I. - SPIS TREŚCI I. - SPIS TREŚCI... 2 II. - Wstęp... 5 III.

Bardziej szczegółowo

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS

KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS Lipiec 2015 r. Rok IV Nr 35 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Maszyny rolnicze NA RYNKU ZBÓŻ KAMPOL Lublin Dealer ciągników URSUS i LS STRONA 4 MŁODY ROLNIK PO NOWEMU STRONA 6 ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK

Bardziej szczegółowo

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus.

20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus. 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo...

Bardziej szczegółowo

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie

2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie 2014 Dom Maklerski W Investments S.A. Opracowanie Pieniądza nie należy gonić, trzeba wyjść mu naprzeciw Arystoteles Onassis SPIS TREŚCI Ziemia rolna w Polsce - Raport Opis Funduszu Determinanty wzrostu

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo