CO NAM DAJE UNIA? STRONA 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO NAM DAJE UNIA? STRONA 6"

Transkrypt

1 3 września 2012 r. Rok I Nr 1 Egzemplarz bezpłatny Nakład POMOCNA UNIA STRONY 3, 4, 5 KREW NA ŚCIERNISKU CO NAM DAJE UNIA? Dopłaty nie tylko dla bogatych STRONA 6 ILE WYPŁACI KRUS Dopłaty z PROW pozwoliły utrzymać się rolnikom na terenach trudnych do gospodarowania i górskich. Bez tego unijnego wsparcia z produkcji żywności mogłoby wypaść aż 7,3 miliona hektarów połowa areału rolnego Polski! CZYTAJ NA STR. 3 STRONA 7 Fot. Flickr

2 2 3 września 2012 Jesteśmy fi rmą z długoletnim doświadczeniem na rynku. Współpracujemy z większością banków. Specjalizujemy się w kredytach dla ROLNIKÓW /na zakup ciągników i sprzętów rolniczych/ Tworzymy propozycje kredytowe precyzyjnie dopasowane dla poszczególnych grup zawodowych. Ponadto oferujemy kredyty dla osób: pracujących emerytów rencistów Posiadamy pełną gamę kredytów dla firm: gotówkowych samochodowych /również leasing/ hipotecznych inwestycyjnych. Konsolidujemy wszystkie aktualne zobowiązania w celu obniżenia miesięcznych kosztów. Doradzamy profesjonalnie we wszelkich możliwościach fi nansowania. Na życzenie dojeżdżamy do Klienta. SERDECZNIE ZAPRASZAMY Lublin, ul. Noworybna 2 tel. 81/ , kom GRZEjAR ProBio Emy OGRÓD, DZIAŁKA, DOM SKUTECZNE EKONOMICZNE NATURALNE KOZIOŁ SJ Chełm, ul. Popiełuszki 25 tel Środki ochrony roślin Nawozy dolistne, ziemia ogrodnicza poprawa kondycji gleby i roślin efektywne kompostowanie resztek ograniczenie nawożania chemicznego skuteczne oczyszczanie oczek wodnych i szamb Zwiększenie odporności roślin na choroby i susze Chełm, ul. Armii Krajowej (bazar miejski), tel

3 3 września Wykorzystajmy szansę! L ubelszczyzna jest biednym regionem to prawda gorzka i powszechnie znana. Dano nam przemysł i go zabrano. A w każdym razie poważnie zredukowano. Uczelni mamy wiele i niewiele dobrego dla rozwoju Lubelszczyzny z tego wynika. Bo dla absolwentów brakuje pracy. Nie potrafi my wykorzystać ich wiedzy, zapału, kreatywności. Zyskuje na tym stolica, zachód Polski i Europy, gdzie znajdują zatrudnienie. Dobre, szybkie drogi, którymi przyjadą do nas inwestorzy, by robić tu biznes i nam dać zarobić, mamy w planach. Przykłady można mnożyć Na szczęście, nie w każdej dziedzinie jest tak fatalnie. Nasze rolnictwo mimo rozdrobnienia, niedoinwestowania ma się całkiem nieźle. Między innymi dlatego, że pod względem wykorzystania unijnego wsparcia zajmuje trzecie miejsce w kraju. To wynik bardzo dobry, ale może być lepszy! Ideą pisma, którego pierwszy numer oddajemy właśnie w Państwa ręce, jest pomaganie rolnikom z Lubelszczyzny i fi rmom działającym w ich otoczeniu jeszcze efektywniej korzystać z szansy, jaką dało nam przystąpienie do unii. W tym wydaniu wyjaśniamy, jak za pośrednictwem ARiMR sięgnąć do unijnej kasy po dotacje na konkretne działania. W następnym podpowiemy, skąd wziąć pieniądze na inwestycje współfi nansowane przez unię, gdy nie posiadamy własnej gotówki. Zachęcam do lektury! Krzysztof Klocek redaktor naczelny Nasza wieś rośnie w siłę i pięknieje w oczach Z unijną pomocą Ponad 50 tys. zł tyle od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. otrzymał w formie dopłat do ziemi i wsparcia inwestycyjnego każdy statystyczny Polak utrzymujący się z pracy w gospodarstwie rolnym. To dużo, czy mało? Obrazowo: łączne unijne wsparcie wyniosło tyle, ile wynosi czteroletni dochód wszystkich polskich rolników. Jeśli do tego dodać pieniądze, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku swojego istnienia, czyli od 1994 r., przekazała beneficjentom ze środków unijnych i krajowych (159 miliardów złotych), na jednego rolnika przypada kwota ponad 72 tys. zł! Małemu mniej, dużemu więcej Należy podkreślić: na jednego statystycznego rolnika. Bo, o ile z dopłat bezpośrednich korzysta blisko 100 proc. gospodarstw, o tyle w poszczególnych programach i działaniach, wspieranych przez unię dużo większymi pieniędzmi, bierze (lub wzięło) udział zaledwie co trzecie. Dla małych, będących w słabej kondycji gospodarstw, uzyskanie dużej pomocy jest zwykle niemożliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione z jednego podstawowego powodu: nie stać ich na nią. W przypadku zdecydowanej większości programów i działań organizowanych przez ARiMR obowiązuje bowiem zasada: połowę (lub część bliską połowie) inwestycji finansuje rolnik, za resztę płaci unia. Kredytów, nawet niskooprocentowanych (preferencyjnych), drobne gospodarstwa boją się zaciągać, z drugiej strony oferta kredytowa dla rolników od kilku lat stale się kurczy. Polski rolnik dopłaty dostaje najwcześniej Największym wsparciem polskiego rolnictwa są dopła- ty bezpośrednie. Od momentu ich wprowadzenia (w 2004 roku) do tej pory nasza wieś została z tego tytułu zasilona kwotą 76,9 miliarda złotych. Pieniądze z dopłat bezpośrednich Polska wypłaca najszybciej spośród wszystkich krajów UE. Żeby wieś rosła w siłę Budżet największego w historii naszego kraju przedsięwzięcia finansowego wspierającego rolnictwo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wynosi ok. 70 miliardów złotych. To najważniejsze źródło finansowania inwestycji poprawiających m.in. konkurencyjność gospodarstw i zakładów przetwórczych, rozwoju ekologicznych metod gospodarowania, zachowania kultury i wiejskiego krajobrazu oraz tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich mówi Andrzej Bieńko, dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Do końca 2011 roku z tego i dwóch podobnych, organizowanych w dużo mniejszej skali od roku 2004, programów skorzystało ok. 1,2 mln beneficjentów, którym ARiMR przekazała ponad 51,5 miliarda złotych. Z samego PROW do końca ubiegłego roku wypłacono prawie 30 miliardów zł. Modernizacja gospodarstw rolnych to najbardziej widoczny dziś na wsi efekt pomocy unijnej. Do końca 2011 r. w ramach tego działania przyznano ponad 40 tys. rolników wsparcie w wysokości 5 miliardów zł. Wojciech Zwoleń Źródło: ARiMR INNE, PRZYKŁADOWE EFEKTY PROW Zalesienie ok. 62 tys. hektarów najgorszych gruntów. Firmom, zajmującym się przetwórstwem żywności wypłacono ponad 1,1 miliard zł. Realizacja wsparcia z działania Odnowa i rozwój wsi. ARiMR wypłaciła z tego tytułu 1,2 mld zł, wspierając ponad 3 tys. inwestycji. Powstały setki placów zabaw, wybudowano bądź odnowiono wiele świetlic wiejskich, zakupiono do nich wyposażenie, instrumenty i stroje, zmodernizowano centra wielu miejscowości. Do końca 2011 r. z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wypłacono ponad 2 mld zł, przeznaczonych na budowę wodociągów, kanalizacji, systemów segregacji odpadów, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, budowanie targowisk pod szyldem Mój Rynek. Młodzi rolnicy, dzięki otrzymanym premiom oraz działaniu Renty strukturalne stworzyli ok. 20 tys. nowych gospodarstw. Dopłaty z PROW pozwoliły utrzymać się rolnikom na terenach trudnych do gospodarowania i górskich (ONW). Bez tych dopłat z produkcji żywności mogłaby wypaść aż połowa naszego areału rolnego 7,3 miliona hektarów. Pieniądze z PROW umożliwiły utworzenie na terenach wiejskich blisko 20 tys. nowych miejsc pracy nie związanych z rolnictwem.

4 4 3 września 2012 Rozmowa z Andrzejem Bieńko, dyrektorem Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nasze dobre, trzecie miejsce Czy rolników z Lubelszczyzny stać na unijną pomoc? Czy status materialny pozwala im na kosztowne inwestycje, które zwykle w połowie muszą sfinansować sami? Nie mamy precyzyjnych informacji odnośnie źródeł finansowania. Na podstawie cesji można jednak stwierdzić, iż duża część beneficjentów posiłkuje się kredytami. Działania takie, jak Systemy jakości żywności czy Korzystanie z usług doradczych nie wymagają dużych nakładów finansowych, ponoszonych przez beneficjentów. Unijnych pieniędzy do wykorzystania jest jednak więcej, niż możemy unieść? Tak było, ale w przypadku wielu działań już nie jest. Np. na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej krajowy limit wynosił w ubiegłym roku 370 mln zł., tymczasem tylko rolnicy z Lubelszczyzny złożyli na to działanie 931 wniosków na łączną kwotę prawie 90 mln zł. Na wsparcie jakich działań można obecnie składać wnioski? Cały czas trwa nabór wniosków z działań: Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Grupy producentów rolnych. Możliwe, że jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony nabór wniosków z działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Najprawdopodobniej zostanie zwiększona pula środków, umożliwiająca sfinansowanie pozostałych wniosków złożonych w roku 2011 w ramach działania 311: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Niewykluczone jest również rozpoczęcie przyjmowania wniosków z działania 312: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Jaka jest skala unijnego wsparcia dla Lubelszczyzny na tle kraju? Ogólna liczba wniosków złożonych w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego plasuje nasz oddział na trzecim miejscu w kraju (11%), pod względem liczby zawartych umów zajmujemy drugie miejsce (17%). Od początku realizacji programów współfinansowanych ze środków unii do końca ubiegłego roku łączna kwota płatności dla województwa lubelskiego wyniosła 10 miliardów 770 milionów złotych. To daje nam dobre, trzecie miejsce w kraju wyprzedzają nas pod tym względem jedynie woj. mazowieckie (16,33 mld zł) i wielkopolskie (14,56 mld zł). Ile pieniędzy z unii dostaje rocznie przeciętne gospodarstwo na Lubelszczyźnie? 7080 zł. Tyle dostało w ubiegłym roku. Średnio 950 zł na hektar. W tym roku pieniędzy będzie więcej? Na pewno! W ubiegłym roku wypłaciliśmy łącznie 1 mld 230 mln zł o 104 mln więcej niż w roku Na statystyczne gospodarstwo przypadło o 600 zł więcej, niż rok wcześniej. Przy dzieleniu tak dużych pieniędzy nietrudno się pomylić A jednak pracownicy lubelskiego oddziału ARiMR rzadko się mylą. Liczba wpływających do mnie odwołań od decyzji administracyjnych nie przekracza 0,5 proc. A decyzji tych w ubiegłym roku wydaliśmy ok. 260 tys.! Rozmawiał: Wojciech Zwoleń 1/4 o tyle w ostatnich 10 latach zmalała liczba gospodarstw rolnych w Polsce. 1 traktor przypada w Polsce na 10 ha ziemi ( 10 lat temu - na 12,4 ha). 8 proc. o tyle w ostatnich 10 latach spadła powierzchnia upraw w Polsce. 8,6 proc. polskich gospodarstw liczy więcej niż 15 ha. AGRO-LICZBY 9,5 ha To średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce. 70 proc. polskich gospodarstw ma mniej niż pięć hektarów. 1 mln 583 tys. gospodarstw powyżej 1 ha czyli o ponad 19 proc. mniej niż w 2002 r., było w Polsce jesienią 2010 r. - w momencie przeprowadzania ostatniego spisu rolnego.

5 3 września Na te działania ARiMR obecnie przyjmuje wnioski Grupy producentów rolnych O pomoc mogą się ubiegać zarejestrowane grupy producentów rolnych, które prowadzą działalność w następujących sektorach: konie żywe, mięso końskie; bydło żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe; świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe; owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia, mięso owcze lub kozie; drób żywy, mięso lub jadalne podroby drobiowe; króliki żywe, mięso lub jadalne podroby królicze; nutrie żywe, mięso lub jadalne podroby nutriowe, skóry surowe; szynszyle żywe, skóry surowe; lisy pospolite lub polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe; jaja ptasie; mleko krowie, owcze lub kozie; miód naturalny lub inne produkty pszczele; kwiaty świeże - cięte, doniczkowe; ziemniaki; ziarno zbóż; nasiona roślin oleistych; ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych; rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej; ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin - sadowniczych i ozdobnych, rozsada roślin warzywnych; buraki cukrowe; len lub konopie - uprawiane na włókno; szyszki chmielowe; liście tytoniu suszone; materiał siewny lub sadzeniaki; rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego; produkty rolnictwa ekologicznego; produkty rolne, zarejestrowane w Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych; ślimaki, daniele lub jelenie żywe, ich mięso, skóry surowe. Wysokość pomocy Pomoc, udzielana przez pięć lat, naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi: 5 %, 5 %, 4 %, 3 % i 2 % wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku. Wsparcie za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć: w pierwszym i drugim roku euro w trzecim roku euro w czwartym roku euro Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działanie jest adresowane do producentów rolnych, wytwarzających produkty rolne w ramach wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności. Rolnicy korzystający z działania mogą przez 5 lat ubiegać się m.in. o zwrot (do określonej kwoty) kosztów kontroli, po których wydaje się certyfi katy i świadectwa jakości oraz kosztów składek członkowskich jakie ponoszą na rzecz grup producentów. Wysokość pomocy uzależniona jest od tego, w jakim systemie jakości rolnik Podstawowe warunki otrzymania wsparcia: Od rolnika wymaga się, aby: prowadził działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej; zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę o świadczenie usług doradczych, która zawiera przynajmniej usługę kompleksową oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności i usługę polegającą na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. uczestniczy. Maksymalne roczne stawki wynoszą: 3200 zł - w systemach Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geografi cznych. 996 zł - w systemie Produkcji ekologicznej zł - w systemie Integrowanej Produkcji (w tym do 750 zł koszty składki na rzecz grupy producentów oraz zakupu publikacji na temat IP i zakupu pułapek feromonowych i lepowych) zł - w systemie Jakość Tradycja. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów Od posiadacza lasów wymaga się, aby: w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy był podatnikiem podatku leśnego; zawarł z uprawnionym podmiotem doradczym umowę na jedną z usług doradczych Wysokość pomocy Pomoc wynosi 80 % poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifi kowanych na usługi doradcze. Suma płatności otrzymywanych w ramach działania nie może przekroczyć, równowartości 1500 euro. Opr. (wuzet) Źródło: ARiMR

6 6 IMPREZY, NA KTÓRYCH WARTO BYĆ Plon niesiemy, plon ROLNICY, SPOTKAJMY SIĘ W SIENNICY! Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się16 września w Siennicy Różanej w powiecie Krasnostawskim. PROGRAM Korowód i powitanie delegacji dożynkowych Msza Święta Dziękczynna za zbiory Oficjalne otwarcie Dożynek Wojewódzkich Obrzęd wieńcowy i przekazanie chleba Występy zespołów ludowych Rozstrzygnięcie konkursu wieńcowego Występy zespołów ludowych koncert zespołu Nebo Kraj (dawna Czeremszyna) Koncert zespołu A to ci biesiada Koncert zespołu Avocado Koncert zespołu Blue Cafe Pokaz Grupy Iluzja z Werbkowic Podczas organizowanej przy okazji dożynek Wystawy Rolniczej rolnicy i producenci będą mieć możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i nowinkami technicznymi. Zaprezentowane zostaną m.in. ciągniki i maszyny rolnicze, urządzenia do produkcji zwierzęcej, urządzenia do produkcji rolnej i ogrodniczej, budownictwo inwentarskie, materiał siewny i sa dzeniakowy, nawozy i środki ochrony roślin, pasze, koncentraty. Owocobranie 2012 JABŁKA, KALAFIORY I WILKI W ELIZÓWCE W niedzielę 9 września na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce odbędzie Ogólnopolskie Święto Producentów Owoców i Warzyw OWOCOBRANIE PROGRAM UROCZYSTOŚCI koncert zespołu PROMIS konkursy na scenie koncert MEZO oficjalne otwarcie imprezy koncert Ewy Jach konkursy na scenie gwiazda wieczoru - koncert Zespołu WILKI pokaz sztucznych ogni Ryzykowna jest praca lubelskiego rolnika W tej dziedzinie rolnicy z woj. lubelskiego zajmują niekwestionowane pierwsze miejsce kraju. Niestety, nie ma się z czego cieszyć chodzi tu bowiem o liczbę odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Tylko w I półroczu br. KRUS przyznała odszkodowania aż 1171 lubelskim rolnikom i 5 rodzinom rolników, którzy zginęli podczas pracy w gospodarstwie! Dla porównania: w woj. mazowieckim podobne odszkodowania otrzymało 1115 rolników ( w tym: ich rodzin), w podkarpackim 698, w świętokrzyskim 499, w zachodnio-pomorskim 119, a w lubuskim 105. Ogółem w I półroczu 2012 r. zgłoszono do KRUS zdarzeń wypadkowych, w porównaniu do I półrocza 2011 r. o (8,9%) mniej. Wypłata jednorazowych odszkodowań zakończono postępowanie wobec wypadków przy pracy rolniczej, w tym 43 ze skutkiem śmiertelnym. Najczęściej do uszczerbku na zdrowiu dochodziło wskutek wypadków z grup: upadek osób poszkodowanych, pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn poszkodowanych uderzenie, pogryzienie i 3 września 2012 Wbrew powszechnemu mniemaniu, zawód rolnika wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. Zwłaszcza w regionach, gdzie występuje duże rozdrobnienie gospodarstw, wyposażonych w przestarzały, wyeksploatowany sprzęt. Niestety, Lubelszczyzna do takich właśnie należy. W pierwszym półroczu br. Na 1000 ubezpieczonych w KRUS, wypadkom uległo 6,4 osób. WYDAWCA: Wydawnictwo Tradytor Krzysztof Klocek Chełm, ul. Szymanowskiego 9/22 tel przygniecenie przez zwierzęta poszkodowanych Skutkiem śmiertelnym najczęściej kończyły się wypadki z grup: przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez środek transportu w ruchu zginęło 15 osób, nagłe zachorowania i upadek przedmiotów (w każdej z tych grup odnotowano po 7 wypadków śmiertelnych) i upadek osób (6 ofiar). (wuzet) Źródło: KRUS WYSTAWA WE WŁODAWIE Żeby w polu i obejściu pracowało się bezpieczniej Placówka Terenowa KRUS we Włodawie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Suchawskiej 9, gdzie do końca listopada można oglądać ekspozycję bezpiecznej odzieży roboczej, minimalizującej wystąpienie zagrożeń wypadkowych podczas prac w gospodarstwie rolnym. Zainteresowane osoby mogą otrzymać informację na temat dystrybutorów odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej. (wuzet) REDAKTOR NACZELNY: Krzysztof Klocek Fot. Flickr BIURO OGŁOSZEŃ: Chełm, ul. Szymanowskiego 9/22 DRUK: Agora - Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, Tychy

7 3 września DOBRZE WIEDZIEĆ Ile KRUS mi wypłaci, gdy... Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego emerytura i i renta renta podstawowa na na dzień dzień zł zł gr gr dodatek dodatek pielęgnacyjny dodatek dodatek pielęgnacyjny dla dla inwalidy inwalidy wojennego dodatek dodatek kombatancki dodatek dodatek z tytułu tytułu tajnego tajnego nauczania dodatek dodatek kompensacyjny dodatek dodatek dla dla sieroty sieroty zupełnej zupełnej świadczenie pieniężne (dawn. (dawn. dodatek) dodatek) dla dla żołnierzy żołnierzy zastępczej służby służby wojskowej, nie nie więcej więcej niż niż świadczenie pieniężne za za pracę pracę przymusową, nie nie więcej więcej niż niż zł zł gr gr zł zł gr gr zł zł gr gr ryczałt ryczałt energetyczny zł zł gr gr dodatek dodatek dla dla osoby, osoby, która która ukończyła lat lat do do lutego lutego r. r , ,71 zł zł dodatek dodatek dla dla osoby, osoby, która która ukończyła lat lat do do lutego lutego r. r , ,66 zł zł dodatek dodatek dla dla osoby, osoby, która która ukończyła lat lat po po lutego lutego r. r , ,69 zł zł zasiłek zasiłek pogrzebowy 4.000, ,00 zł zł wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub lub zawieszenie wypłaty wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 70% 70% 2.552, ,30 zł zł 130% 130% 4.740, ,00 zł zł kwota kwota maksymalnego zmniejszenia części części uzupełniającej emerytury i i renty renty (części (części wynoszącej 95% 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej powyżej 70% 70% do do 130% 130% kwota kwota maksymalnego zmniejszenia renty renty rodzinnej rodzinnej (części (części stanowiącej 85% 85% emerytury podstawowej)wowej), do do której której uprawniona jest jest jedna jedna osoba, osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej powyżej 70% 70% podsta- do do 130% 130% Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i i macierzyńskiego zł zł gr gr zł zł gr gr zasiłek zasiłek chorobowy za za 1 dzień dzień 10,00 10,00 zł zł zasiłek zasiłek macierzyński jednorazowe odszkodowanie za za 1% 1% długotrwałego uszczerbku na na zdrowiu zdrowiu 3.196, ,72 zł zł 650,00 650,00 zł zł (od (od

8

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 577 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wpisu grupy producentów rolnych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Informacja dotycząca wpisu grupy producentów rolnych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Informacja dotycząca wpisu grupy producentów rolnych do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 1. Przedmiot sprawy Uzyskanie decyzji o spełnianiu warunków określonych w ustawie o grupach producentów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH

FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE FUNKCJONOWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH w PROW na lata 2014-2020 Arkadiusz Tabaka Olsztyn 2016 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku.

Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. liczba wypadków Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2014 roku. Wypadki przy pracy rolniczej Zgłoszenia wypadków W I półroczu 2014 roku do placówek terenowych i

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Grupy producentów rolnych

P rzewodnik. Grupy producentów rolnych P rzewodnik Grupy producentów rolnych Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju obszarów Wiejskich ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH jak funkcjonują i jakie mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. Organizowanie się rolników to proces, który w nowych warunkach gospodarki rynkowej Polski trwa

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) WRZESIEŃ 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) KWIECIEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MAJ 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) CZERWIEC 2014 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LIPIEC

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) STYCZEŃ 2015 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA LUTY 2015

Bardziej szczegółowo

II Europejskie Forum Menadżerów Agrobiznesu

II Europejskie Forum Menadżerów Agrobiznesu II Europejskie Forum Menadżerów Agrobiznesu Andrzej Owczarz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Turzno, 15-16 października 2015 r. PROW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów 2016-04-21 Katarzyna Otrębowska Tworzenie grup producentów i organizacji producentów Co warte podkreślenia już na wstępie, nowopowstałe grupy producentów rolnych nie będą w pełni tożsame z grupami, które

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią ul. Stary Rynek 11 63 708 Koźmin Wielkopolski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Prezes Zarządu LGD - - Sławomir Szyszka 1 LGD Wielkopolska z

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników

Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników .pl https://www..pl Bank Zachodni WBK odpowiada na potrzeby rolników Autor: Redaktor Naczelny Data: 31 maja 2016 Kredyty, pożyczki, leasing przed rolnikami szukającymi sposobu na powiększenie gospodarstwa,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 1 www.arr.gov.pl e-mail: gdansk@arr.gov.pl Sekretariat Tel. (58) 669-43-00 Fax (58) 669-83-21 Środki wsparcia dla grup producentów

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r.

Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS. Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki r. Prowadzenie działalności pozarolniczej a prawo do ubezpieczenia w KRUS Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki 23.09.2016 r. Zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do tego

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata

Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata Pomorska Izba Rolnicza wobec projektu PROW na lata 2014-2020 Środki finansowe 2007 2013 2014 2020 13,5 mld Euro 14,5 mld Euro (25% przesunięcia z Osi II do I???) 11,5 mld Euro Dyscyplina finansowa w ramach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych w latach 2014-2020 w latach 2014-2020 Wrzesień 2015 r. Budżet na Modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW (w mld euro) 2,46 2,50 PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Maksymalna kwota pomocy (w tys. zł) PROW 2007-2013 300

Bardziej szczegółowo

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Działanie 311: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ OŚ 3 Odnowa i rozwój wsi. Rafał Kociołek Ekonomia gr. 2 rok III CEL DZIAŁANIA Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA Podkarpacki Oddział Regionalny. Rzeszów, 20 listopada 2015 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA Podkarpacki Oddział Regionalny. Rzeszów, 20 listopada 2015 r. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA Podkarpacki Oddział Regionalny Rzeszów, 20 listopada 2015 r. Struktura udzielonego wsparcia przez Podkarpacki OR ARiMRod 2002 roku w sumie Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Ustawa z 20 grudnia 1990 r. wprowadziła nową strukturę organizacyjnofinansową ubezpieczenia społecznego rolników.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA IV KWARTAŁ 2013 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA I KWARTAŁ 2014 R. WARSZAWA 2014 R. SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 3 I. FUNDUSZ EMERYTALNO-RENTOWY TABL. 1. Przeciętna miesięczna

Bardziej szczegółowo

Nowy PROW Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r.

Nowy PROW Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r. Nowy PROW 2014-2020 Dobre Miasto, 14 kwietnia 2015 r. POMOC NA INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH) Beneficjent Rolnik: prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r.

Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników. Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe zawierane przez rolników Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym Krystyna Maciejak 16 styczeń 2017 r. Ubezpieczenia obowiązkowe W myśl przepisów prawa każda osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne w ramach PROW

Działania inwestycyjne w ramach PROW Instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020 Bydgoszcz, 3 grudzień 2014 r. PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO IV KWARTAŁ /

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego Struktura płatności ARiMR Płatności bezpośrednie 47,80% Pomoc

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH V ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY Uwagi ogólne 1. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują ubezpieczonym, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) LUTY 2016 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim

Spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim Kto i na jakie wsparcie może liczyć na polskiej wsi w latach 2015 2020 -System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Spotkanie z ministrem rolnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

USTAWA z dnia...2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich USTAWA z dnia....2015 r. Projekt o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1284 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ O NIEKTÓRYCH ŚWIADCZENIACH Z ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo