Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalny dla realizacji zamówienia pod nazwą Dostawa jednostki pływającej wyposażonej w urządzenia do skanowania dna rzeki Odry I. Informacje wstępne Na odcinku rzeki Odry od stopnia Malczyce w km do przekroju Ścinawa w km 335 dno Odry po wybudowaniu stopnia wodnego Brzeg Dolny obniżyło się średnio o 2,0 m w Malczycach a w Ścinawie o 0,8 m. Na tym odcinku szerokość pasa w dnie w którym występuje intensywny ruch rumowiska wleczonego nurtem wody wynosi średnio około 45 m. Ukończenie budowy stopnia Malczyce i oddanie go do eksploatacji uwarunkowane jest wykonaniem działań naprawczych na odcinku 35 km poniżej stopnia. Rozpoznanie miejsc erozyjnych, a następnie kontrolowanie przebiegu nadbudowywania dna powinno być przeprowadzane z wykorzystaniem stabilnej na wodzie łodzi badawczej z zamontowanymi echosondami. Niniejszy opis zawiera wytyczne dla dostawy nowoczesnego w pełni zautomatyzowanego urządzenia skanującego, które zapewni precyzyjne pomiary batymetrii dna rzeki. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje (po wyborze oferty wykonawcy, wyłonionego w postępowaniu przetargowym) wykonanie trzech koncepcji wariantowych i dostawę Zamawiającemu funkcjonalnej jednostki pływającej spełniającej wymogi rejonu pływania 3 śródlądowego, umożliwiającej prowadzenie pomiarów batymetrycznych. Potencjalnie jednostka winna umożliwiać realizacje innych zadań np. inspekcyjnych. Dokładność wysokościowa skanowania dna na poziomie nie gorszym aniżeli 2 cm. Wyniki pomiarów mają być zapisywane na dysku komputera a dołączone oprogramowanie umożliwiać sporządzanie mapy batymetrycznej dna, przekroi i profili. Urządzenie oparte na najwyższej klasy urządzeniach pomiarowych powinno być najnowocześniejsze w skali europejskiej. Ważnym czynnikiem przy wyborze spełniającej wymagania jednostki są jej gabaryty zewnętrzne i masa całkowita. W sytuacji gdy droga wodna byłaby niedostatecznie drożna w celu przeprowadzania na zbiornikach wodnych pomiarów batymetrycznych zakłada się możliwość transportu jednostki na przyczepie drogą lądową. Na etapie prac koncepcyjnych i budowy jednostki pływającej należy uwzględnić niezbędne modyfikacje części burtowych związanych z wykonaniem węzłów montażowych dla siłowników hydraulicznych i mechanicznego oprzyrządowania związanego z montażem kątowo ustawianych względem osi jednostki pływającej wysięgników z zamontowanymi sonarami do prowadzenia pomiarów batymetrycznych. Uwzględniając powyższe czynniki, wymaganą wyporność jednostki i jej żądane zanurzenie można stwierdzić że rozwiązaniem spełniającym wymagania jest kadłub aluminiowy wzmocniony umożliwiający pływanie w klasie śryżowej. Podstawowe wymagane parametry jednostki pływającej: 1. Kadłub wzmocniony /umożliwiający pływanie w klasie śryżowej /oraz sterówka-wykonane ze stopów aluminiowych. Na dziobie należy zamontować ster strumieniowy oraz wzmocnić części burt w miejscach przewidzianych do montażu węzłów obrotowych wysięgników wraz z siłownikami hydraulicznymi. 2. Długość całkowita L = 10,0 m. 3. Szerokość całkowita B = 3,40 m. 4. Zanurzenie max. T= 0,50 m 5. Napęd silnik spalinowy stacjonarny diesel o mocy KM, ( klasa ekologiczna według norm unijnych europejskich ). Przeniesienie momentu obrotowego na śrubę przy pomocy przekładni Z z duo-propeller. 1

2 6. Prędkość max. 15 węzłów 7. Pomieszczenia sterówki dla 6 osób, z pełnym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, umywalka, WC ), klimatyzowane 8. Niezależny 3 fazowy agregat prądotwórczy diesel moc około 9-10 KVA 9. Przyłącze 3-fazowe, używane w trakcie cumowania jednostki. 10. Schowek na narzędzia. 11. Instalacja echosond i systemu GPS na jednostce. 12. Zestawienie i szczegółowy opis wybranych elementów wyposażenia jednostki. Wymagania techniczne związane z prowadzeniem pomiarów batymetrycznych i wynikające z tego wyposażenie jednostki pływającej. Rzeka Odra na całej swej długości, w tym również obszar poniżej stopnia Malczyce jest rzeką stosunkowo płytką. Prowadzenie pomiarów batymetrycznych w takich warunkach jest czasochłonne, a wynika to z szerokości obszaru skanowania jaki uzyskuje się w trakcie przemieszczania się jednostki pływającej. Szerokość obszaru skanowania jest wprost proporcjonalna do głębokości wody w obszarze prowadzenia pomiarów batymetrycznych. Obszar Malczyc poniżej stopnia wodnego, gdzie głębokość spada momentami do 1 metra jest szczególnie uciążliwy dla tego typu pomiarów. Powiększenie szerokości obszaru skanowania można uzyskać poprzez zwiększenie ilości głowic skanujących. Przewiduje się użycie dwóch sztuk wielowiązkowych sonarów interferometrycznych, które pracować będą jednocześnie, a których wiązki w pewnych sytuacjach będą zachodzić na siebie. Powstaje konieczność zastosowania różnych częstotliwości pracy dla poszczególnych głowic. W przeciwnym razie, w obszarze nachodzenia na siebie wiązek, powstaną trudne do odfiltrowania zniekształcenia wynikające z ich interferencji. W związku z powyższym przewiduje się użycie jednej głowicy o częstotliwości 500 khz i jednej o częstotliwości 250 khz. W celu odstąpienia od bardzo wysokich wymagań co do stabilności układu geometrycznego podczas wielokrotnej zmiany kątów wychylenia ramion z głowicami, przewiduje się wyposażenie każdej z głowic w niezależne zestawy czujników. Jeden zestaw czujników obejmuje: czujnik ruchu, sonda pomiaru profilu prędkości dźwięku w wodzie, sonda do punktowego pomiaru prędkości dźwięku w wodzie, altimetr, kompas elektroniczny do wyznaczania kierunku poruszania się głowicy oraz GPS do określenia pozycji głowicy. Zastosowanie powyższych czujników skutkować będzie również tym, że zmiana kąta ustawienia ramion będzie mogła się odbywać płynnie bez konieczności zapisywania plików z danymi pomiarowymi i ich ponownego otwierania. Uwzględniając zależność szerokości skanowania od odległości pomiędzy obydwoma głowicami i głębokości w obszarze prowadzenia pomiarów, oczekuje się: 1. Zamocowanie głowic sonarów na końcach wysięgników po obu burtach jednostki pływającej. 2. Zapewnienie możliwości zmiany odległości pomiędzy głowicami poprzez zmienne ustawienie wysięgników względem osi geometrycznej ( a tym samym burt ) jednostki pływającej. 3. Z konstrukcyjnego punktu widzenia oraz dokładności pozycjonowania głowic sonarów względem siebie, właściwe wydaje się użycie wysięgników o stałej długości, które zmieniają swoją pozycję kątową względem osi jednostki pływającej, co jest równoznaczne ze zmianą odległości miedzy głowicami sonarów. Zmiana pozycji kątowej wysięgników względem osi jednostki pływającej odbywa się w sposób automatyczny z dokładnością pozycjonowania kątowego +/- 1 deg. Wyżej wymienione wysięgniki oraz ich ideowe usytuowanie na jednostce pływającej, przedstawione są na rysunku poniżej. 2

3 3

4 Opisowe wymagania funkcjonalne dla wysięgników ze szkicu powyżej: Każdy z wysięgników, wykonanych ze stali kwasoodpornej, składa się z dwu modułów, każdy o długości 4,0m. Moduły o większej szerokości ( przekroju poprzecznym ) montowane na burtach jednostki pływającej w obrotowych węzłach montażowych. Niezależny obrót każdego z modułów realizowany jest za pomocą siłownika hydraulicznego, sterowanego poprzez komputer. Wartość pozycji kątowej odczytywana jest z dokładnością +/-1 deg. poprzez komputer z dekodera kąta zainstalowanego na obracanej osi. Jest to jednocześnie sprzężenie zwrotne dla układu automatyki, pozwalające pozycjonować każdy z wysięgników w optymalnej pozycji do prowadzenia pomiarów w zależności od głębokości w badanym obszarze i w zależności od szerokości dostępnego toru wodnego. Ruch obrotowy w płaszczyźnie horyzontalnej wysięgnika lewego realizowany jest za pomocą siłownika SL, natomiast wysięgnika prawego za pomocą siłownika SP. Na końcu każdego szerszego modułu zainstalowany jest dwustanowy siłownik hydrauliczny, realizujący obrót drugiego ( węższego ) modułu wysięgnika w płaszczyźnie wertykalnej. Dla lewego wysięgnika oznaczonego symbolem SHL i dla prawego symbolem SHP, stan pomiarowy siłownik w pozycji 0 deg., stan spoczynku, jednostka płynie nie realizując pomiarów lub jest zacumowana siłownik w poz. 90 deg. Praca tych siłowników nadzorowana jest poprzez komputer sterujący. Na końcu każdego węższego modułu wysięgników, znajdują się siłowniki z napędem elektrycznym SSL i SSP. Ich zadaniem jest korygowanie względem osi geometrycznej jednostki pływającej kątowego położenia osi głowic sonarów przy zmianie położenia kątowego ramion wysięgników. Każda z głowic sonarowych w trakcie prowadzenia pomiarów znajduje się od 20 do 30 cm poniżej lustra wody. Głowice przymocowane są do pływaków, które wystają ponad lustro wody. Pozycje głowic względem lustra wody definiuje łącznik o regulowanej długości, łączący mechanicznie głowice z pływakami. Dalszą część konstrukcji nawodnej stanowi teleskopowy łącznik pływaków głowic z siłownikami SSL i SSP i przenoszący moment obrotowy z siłowników na głowice, a następnie w sposób stabilny utrzymujący pozycję kątową osi głowicy sonaru względem osi jednostki pływającej. Teleskopowe połączenia z wysięgnikami oraz pływaki umożliwiają pozostawanie głowic sonarów w tej samej odległości od lustra wody bez względu na kołysanie się i falowanie jednostki pływającej. Maksymalna wartość parametru L wynosi: Lmax. = 8,0 m (max. wysięg lewego wysięgnika) + 3,40 m (szerokość jednostki pływającej) + 8,0 m ( max. wysięg prawego wysięgnika ) = 19,40 m. W przypadku gdy jednostka pływająca nie realizuje pomiarów batymetrycznych lub jest przycumowana do nabrzeża /innej jednostki pływającej/, wysięgniki spoczywają na pokładzie jednostki po obu jego burtach, głowice sonarowe na pokładzie rufowym. Sonar z głowicą 500 khz system 1.Panel procesora GeoSwath w obudowie wodoszczelnej ze wszystkimi złączami do podłączenia zewnętrznych czujników i przetworników. Dostawa obejmuje laptop PC z oprogramowaniem do akwizycji i wstępnej obróbki danych. 2.Zintegrowana głowica 500 khz w obudowie przystosowanej do montażu na opuszczonym wysięgniku. 3.Kabel 20, 0 m do podłączenia czujnika ruchu MRU, altymetru i sondy pomiaru prędkości dźwięku SVS. 4. Altimetr cyfrowy zakres 100 m. 5.Kable do przetworników (dwa po 20 m każdy ) 6.Czujnik ruchu w obudowie wodoszczelnej z uchwytem do montażu na głowicy echosondy 7. Odbiornik GPS/RTK urządzenie pozycjonujące, przeznaczone do współpracy z echosondamispełniających poniższe warunki: - urządzenie zamontowane na stałe na jednostce pływającej ( antena zainstalowana na nadbudówce, przetwornik zainstalowany wewnątrz sterówki ). 4

5 - pobieranie poprawek sieciowych VRS sieci ASG-EUPOS - urządzenie powinno współpracować z sieciami GPS, Glonass i w przyszłości Galileo - czas inicjalizacji urządzenia < 20 s z wiarygodnością 99 % - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w poziomie - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w pionie - urządzenie wyposażone w modem telefoniczny 3G GSM/UMTS ( SDPA ) z uwagi na ewentualne braki zabiegu sygnału z anteną zewnętrzną zainstalowaną w wysuniętym miejscu jednostki, - urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania za pomocą komputera typu PC, - urządzenie musi posiadać port RS 232, USB, Bluetooth, - urządzenie musi umożliwiać transmisję sygnału NMEA 0183/ urządzenie musi umożliwiać pracę w temperaturach przynajmniej od -20 C do +45 C, - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego 12/24V 8. Kompas satelitarny DGPS jako źródło informacji o kierunku, pozycji, prędkości kątowej zwrotu oraz przechyłach ( wzdłużnych, bocznych i pionowych ) Podstawowe parametry techniczne: - dokładność pomiaru kierunku : < 0,30 rms - dokładność pomiaru przechyłów : < 1 rms - dokładność pozycji w trybie DGPS : < 0,6 m ( poziom ufności 97% ) - dokładność pomiaru przechyłów ( bocznych i wzdłużnych ): < 1 rms - transmisja sygnału : 4 porty komunikacyjne NMEA0183 ( 2 x RS422 ; 2 x RS232 ) - odświeżanie danych o kierunku i pozycji: 10Hz ( 20 Hz opcja ) 9. Sonda pomiaru profilu prędkości dźwięku w wodzie. 10. Sonda do punktowego pomiaru dźwięku w wodzie. Sonar z głowicą 250 khz system 1.Panel procesora GeoSwath w obudowie wodoszczelnej ze wszystkimi złączami do podłączenia zewnętrznych czujników i przetworników. Komputer laptop PC wraz z oprogramowaniem do akwizycji i wstępnej obróbki danych. 2.Para przetworników 250 khz ( Port i Starboard ) 3. Kabel 20, 0 m do podłączenia czujnika ruchu MRU, altymetru i sondy pomiaru prędkości dźwięku SVS. 4.Kable do przetworników (dwa po 20 m każdy ) 5. Altimetr cyfrowy zakres 100m. 6.Czujnik ruchu w obudowie wodoszczelnej, z uchwytem do montażu na głowicy echosondy. 7. Odbiornik GPS/RTK urządzenie pozycjonujące, przeznaczone do współpracy z echosondamispełniających poniższe warunki: - urządzenie zamontowane na stałe na jednostce pływającej ( antena zainstalowana na nadbudówce, przetwornik zainstalowany wewnątrz sterówki ). - pobieranie poprawek sieciowych VRS sieci ASG-EUPOS - urządzenie powinno współpracować z sieciami GPS, Glonass i w przyszłości Galileo - czas inicjalizacji urządzenia < 20 s z wiarygodnością 99 % - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w poziomie - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w pionie - urządzenie wyposażone w modem telefoniczny 3G GSM/UMTS ( SDPA ) z uwagi na ewentualne braki zabiegu sygnału z anteną zewnętrzną zainstalowaną w wysuniętym miejscu jednostki, - urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania za pomocą komputera typu PC, - urządzenie musi posiadać port RS 232, USB, Bluetooth, - urządzenie musi umożliwiać transmisję sygnału NMEA 0183/ urządzenie musi umożliwiać pracę w temperaturach przynajmniej od -20 C do +45 C, - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego 12/24V 8. Kompas satelitarny DGPS jako źródło informacji o kierunku, pozycji, prędkości kątowej zwrotu oraz przechyłach ( wzdłużnych, bocznych i pionowych ) 5

6 Podstawowe parametry techniczne: - dokładność pomiaru kierunku : < 0,30 rms - dokładność pomiaru przechyłów : < 1 rms - dokładność pozycji w trybie DGPS : < 0,6 m ( poziom ufności 97% ) - dokładność pomiaru przechyłów ( bocznych i wzdłużnych ): < 1 rms - transmisja sygnału : 4 porty komunikacyjne NMEA0183 ( 2 x RS422 ; 2 x RS232 ) - odświeżanie danych o kierunku i pozycji: 10Hz ( 20 Hz opcja ) 9. Sonda pomiaru profilu prędkości dźwięku w wodzie. 10. Sonda do punktowego pomiaru dźwięku w wodzie. Oprogramowanie postprocessingowe. 1.QINSY Survey lub równoważny. 2.Multibeam echosounder. 3.Qloud-3 D Area Based Data Clearing Tool. 4.Side scan sonar support. 5.QINSY Mapping Design Pak. 6.Bottom classification. Dodatkowy sprzęt. 1. Komputer PC ( work station ) z powszechnie stosowanym systemem operacyjnym np. /Windows, Linux/. 2. Ploter A0. 3. Monitor LCD, 1 szt. na jednostce pływającej ( rozmiar minimalny przekątnej ekranu dopasowany do wymiarów sterówki ), 1szt. o przekątnej > 42 cali do przeglądania danych w bazie. Razem 2 szt. 4. Przenośne dyski twarde do komputerów PC o pojemności minimum 500 Gbajt 4 szt. 5. Blue Ray z kompletem 50 szt. Dysków. Jednostkę należy przystosować do montażu oprzyrządowania związanego z aparaturą do prowadzenia pomiarów batymetrycznych poprzez zamontowanie po obu burtach jednostki pływającej głowic sonarów na końcach wysięgników. Zapewnić należy możliwość zmiany odległości pomiędzy głowicami sonarów poprzez zmienne ustawienie wysięgników względem osi geometrycznej (a tym samym burt) jednostki pływającej. Należy także uwzględnić możliwość przenoszenia jednej sondy z wysięgnika na samodzielne, pojedyncze stanowisko w części dziobowej /wraz z niezbędnym okablowaniem i dostępem do stanowiska / w celu realizacji zadań inspekcyjnych. Oferta powinna zawierać pełny koszt wykonania i montażu mechanicznego i hydraulicznego wysięgników do zamocowania głowic sonarów przy burtach jednostki pływającej /wraz z robotami i kosztami koniecznymi/. Jednostkę należy wyposażyć w środki łączności kompatybilne ze sprzętem używanym przez Zamawiającego na innych jednostkach pływających i lądzie, zgodnie z Ustaleniami Komitetu Architektury RZGW Wrocław z dnia r. /w załączeniu/. Wykaz i ramowy harmonogram podstawowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego projektu: 1.Wykonanie trzech koncepcji wariantowych jednostki pływającej i uzgodnienie ich z Zamawiającym przed przystąpieniem do budowy tej jednostki w stoczni. Koncepcje te zostaną złożone u Zamawiającego nie później jak do trzech miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający 6

7 uzgodni kompletną i nie posiadająca wad koncepcję w terminie do 21 dni kalendarzowych od jej dostarczenia w stanie kompletnym. 2. Dostawa jednostki pływającej Zamawiającemu z zamontowanymi na jednostce wysięgnikami wraz z siłownikami hydraulicznymi i siłownikami z napędem elektrycznym oraz teleskopowych mocowań dla głowic pomiarowych z czujnikami wspomagającymi pracę sonaru, okablowaniem, systemem komputerowym, systemem automatyki wraz z oprogramowaniem. Dostawa w terminie określonym umową w czasie uwzględniającym możliwość przeprowadzenia zakresów wymienionych w p. 3,4,6 poniżej : 3.Testy oprogramowania /zakłada się nie mniej jak 14 dni kalendarzowych/ 4. Testy na Odrze. /zakłada się nie mniej jak 14 dni kalendarzowych/ 5.Dostawa i uruchomienie u Zamawiającego w jego siedzibie we Wrocławiu ul. Norwida 34, systemu komputerowego z ploterem A 0 i monitorem ekranowym LCD o przekątnej minimum 43 cale do przeglądania danych pomiarowych. 6. Szkolenie operatorów systemu i załogi jednostki pływającej. /minimum 120 godzin zegarowych dla każdej z czterech szkolonych osób/ Jednostka zostanie wyposażona zgodnie z przepisami umożliwiającymi wydanie certyfikatu bezpieczeństwa ( świadectwo zdolności żeglugowej według wymagań Urzędu Żeglugi Śródlądowej ) dla tego typu urządzenia. Wraz z jednostką należy dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji ( według wymagań Urzędu Żeglugi Śródlądowej ) oraz wszystkie inne świadectwa wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy. W ramach umowy Wykonawca zobowiąże się zapewnić 36 miesięczny okres gwarancji na wszystkie elementy jednostki pływającej i zamontowane urządzenia. Serwis gwarancyjny w okresie 36 miesięcy. Oczekuje się, aby serwis pogwarancyjny mógł być prowadzony z siedziby zlokalizowanej na terenie Polski. Wraz z jednostką pływającą i urządzeniami dostawca dostarczy wszystkie instrumenty niezbędne do ich prawidłowej eksploatacji a także wszelkie instrukcje użytkowania w formie drukowanej i na nośniku CD/DVD w języku polskim i języku wytwórcy urządzenia. Zestawienie i Szczegółowy Opis Wybranych Elementów Wyposażenia Jednostki 1. Stanowisko socjalne wraz z wyposażeniem: Zlew jednokomorowy z ociekaczem szt. 1 Lodówka szt. 1 zasilanie 230V; 50 Hz Kuchenka mikrofalowa szt. 1 zasilanie 230V; 50 Hz Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa szt.1 zasilanie 230V; 50 Hz Czajnik elektryczny szt.1 zasilanie 230V; 50 Hz Inwentarz, wyposażenie kuchenne kpl. 1 dla 6 osób załogi 2. Pomieszczenia roboczo-bytowe: Meble w pomieszczeniu sterówki wykonane z drewnopochodnych materiałów pokrytych laminatem dekoracyjnym. Miękkie pokrycia wykonane z trwałej tkaniny o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zabrudzenie i pękanie, w ciemnym kolorze. Stół roboczy szt.1, stanowisko operatora urządzeń pomiarowych z klawiaturą, myszką i monitorem Szafka dolna z blatem szt. 1 stanowisko operatora urządzeń pomiarowych Fotel obrotowy operatora urządzeń pomiarowych szt. 1 pokrycie wykonane z trwałej tkaniny o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zabrudzenia i pękanie; w ciemnym kolorze Kanapa szt. 1 czteromiejscowa; pokrycie wykonane z trwałej tkaniny o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zabrudzenia i pękanie; w ciemnym kolorze 7

8 Fotel sternika przesuwny szt.1 montowany na szynach, regulacja góra-dół, regulacja oparcia, obicie fotela wykonane ze skóry naturalnej w kolorze czarnym o wysokiej wytrzymałości Okna frontowe okno sterówki podgrzewane, okna boczne proste podgrzewane w tym jedno uchylne a dwa przesuwne Rolety kpl. 1 zwijane na prowadnicach Drzwi kpl. 1 do sterówki przesuwne klasy B15 z oknem Materiały izolacyjne wełna mineralna o parametrach wg przeznaczenia Wycieraczki okien kpl 1 okna przedniego sterówki, okna bocznego sterówki 3. Pomieszczenie sanitarne: Umywalka szt.1 Ustęp szt.1 Lustro z półką szt. 1 Szafka szt. 1 Okablowanie biegnące po ścianach i suficie przykryte listwami maskująco - zabezpieczającymi. 4. Podstawowy zestaw naprawczy farby i składniki technologiczne niezbędne do malowania w zakresie wszystkich kolorów zastosowanych na jednostce; zestaw naprawczy dla drobnej naprawy elementów z tworzywa sztucznego. 8

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/ZZP-3/370/31/10

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-/ZZP-3/370/31/10 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa, szkolenie, montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego ramienia 6 osiowego o wysokiej precyzji pozycjonowania.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 Maszyna wyposażona w dwa agregaty agregaty obróbcze : 5 oraz 3 osiowy MAKA CNC centrum frezarsko wiertarskie PE 80 - Budowa maszyny: portalna - Sterowanie Siemens 840D z procesorem

Bardziej szczegółowo

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ

sprawy: MZŻ/T/262/9/12 załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ ......... (nazwa i siedziba oferenta) FORMULARZ CENOWY Dostawa sprzętu komputerowego do żłobków oraz administracji MZŻ 1. Zestaw komputerowy Komputer PC z monitorem LCD i systemem operacyjnym 30 kpl. Część

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014

dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr. 01/IV/2014 Zielona Góra, 06.10.2014 r. FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy...... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):... Nr tel:... Fax:... e-mail:... REGON:. NIP:.. dotyczy

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W SZCZECINKU - audiotympanometr Audiotympanometr kpl.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii Laboratorium Drogowe z podziałem na części:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Nawiązując do zaproszenia do udziału w zapytaniu ofertowym na Dostawa wyposażenia maszyn do obróbki dla Laboratorium Realizacji dotycząca projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010

ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU,, ROZBUDOWA DZIAŁALNOŚCI SYNTHOS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC B+R ( POIG.04.02.00-12-008/10) ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA OFERTY L.DZ. 342/ZM/S2/2010 1. Reaktory szklane z

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II OP-IV.272.10.2016.AMI Załącznik nr 1b do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części II Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa mebli gabinetowych do siedziby Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie następujących środków trwałych służących do utworzenia i uruchomienia stanowisk

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Zdjęcie/rysunek poglądowe Opis wymogi minimalne Ilość Fotel na płozie drewnianej typu finka, przeznaczony do intensywnej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

CEMB ER 60 - wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych

CEMB ER 60 - wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych CEMB ER 60 - wyważarka do kół samochodów osobowych i dostawczych MAKSIMUM WYDAJNOŚCI PRZY MINIMUM PRZESTRZENI automatyczny pomiar dwóch wymiarów koła laser wskazujący miejsce naklejenia ciężarka na godz.

Bardziej szczegółowo

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia

Wózki funkcyjne elementy wyposażenia Półka robocza dolna W 201 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 540 565 mm. Blat roboczy W 200 Z blachy kwasoodpornej polerowanej. Wymiary (szer. gł.) 630 570 mm. Koło jezdne pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku zakupowego pt. Zakup stołów do testowania sprzętu

Załącznik nr 1 do wniosku zakupowego pt. Zakup stołów do testowania sprzętu Załącznik nr 1 do wniosku zakupowego pt. Zakup stołów do testowania sprzętu energetycznego i elektrycznego 1. Dane techniczne elementów stołów Nazwa Opis techniczny Stanowisko montażowe Profile pionowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4 PCFE.272.57.2014 Załącznik nr 6d SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 4 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do pracowni gastronomicznej (dydaktycznożywieniowej) w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.342-4/PW/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Kody CPV: 30216110-0 skanery komputerowe 32420000-3

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.50.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni gastronomicznej w stanowiska robocze oraz dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Cześć I - dostawa komputerów przenośnych (laptopów) i urządzeń sieciowych Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła" dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Krośnie Załącznik

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 1 PT PO WER / PT RPO WZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 1 PT PO WER / PT RPO WZ Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE NR 1 PT PO WER / PT RPO WZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Siedziska obrotowego - FOTEL obrotowy 22 szt. o parametrach

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

ŻURAW PŁYWAJĄCY 200 ton DP-ZPS-Ś-3

ŻURAW PŁYWAJĄCY 200 ton DP-ZPS-Ś-3 ŻURAW PŁYWAJĄCY 200 ton DP-ZPS-Ś-3 DANE OGÓLNE Jednostka, zbudowana została w 1991 roku, przez Stocznię im. A Warskiego w Szczecinie w/g przepisów i pod nadzorem PRS, posiada klasę : KM L₃ III Żuraw Pływający.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe.

Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. Zał. nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Meble i wyposażenie pozostałe. L.p. Nazwa produktu Opis produktu, parametry techniczne Jedn. ilość Przykładowe zdjęcie 1 Meble kuchenne Szafki kuchenne: - szafki dolne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli

Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 700 Załącznik nr 2 do siwz ZP/20/09 Charakterystyka przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna mebli 1. Stół laboratoryjny o wymiarach 3500 x 700 x mm (długość x głębokość x wysokość o wzmocnionej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Wielowieś, 02.04.2013r. Zaproszenie do złożenia oferty Tartacznictwo W. Kocek, ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie całkowicie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik A do Opisu przedmiotu zamówienia Załącznik A do Opisu przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka techniczna urządzeń i oprogramowania. 1) ZESTAW RADAROWY. Zestaw radarowy musi zostać zamontowany na każdej objętej niniejszym zamówieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor wizyjny do zabiegów endourologicznych Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Tor

Bardziej szczegółowo

POMIARY FIZYKOCHEMICZNE -> Aparatura do pomiaru konduktywności wody, ścieków i innych cieczy

POMIARY FIZYKOCHEMICZNE -> Aparatura do pomiaru konduktywności wody, ścieków i innych cieczy Źródło: http://www.di-box.com.pl/konduktometry.htm PLIKI COOKIES - nasza witryna wykorzystyje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka'). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT

MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów

Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA. Wykaz elementów Katedra Systemów Geoinformatycznych Specyfikacja mebli do pomieszczenia EA644. Osoba kontaktowa: Andrzej PARTYKA Wykaz elementów 1. Biurko rys. 1, 1 szt. 2. Kontener rys 2, 1 szt. 3. Podstawka pod PC rys.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo