Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalny dla realizacji zamówienia pod nazwą Dostawa jednostki pływającej wyposażonej w urządzenia do skanowania dna rzeki Odry I. Informacje wstępne Na odcinku rzeki Odry od stopnia Malczyce w km do przekroju Ścinawa w km 335 dno Odry po wybudowaniu stopnia wodnego Brzeg Dolny obniżyło się średnio o 2,0 m w Malczycach a w Ścinawie o 0,8 m. Na tym odcinku szerokość pasa w dnie w którym występuje intensywny ruch rumowiska wleczonego nurtem wody wynosi średnio około 45 m. Ukończenie budowy stopnia Malczyce i oddanie go do eksploatacji uwarunkowane jest wykonaniem działań naprawczych na odcinku 35 km poniżej stopnia. Rozpoznanie miejsc erozyjnych, a następnie kontrolowanie przebiegu nadbudowywania dna powinno być przeprowadzane z wykorzystaniem stabilnej na wodzie łodzi badawczej z zamontowanymi echosondami. Niniejszy opis zawiera wytyczne dla dostawy nowoczesnego w pełni zautomatyzowanego urządzenia skanującego, które zapewni precyzyjne pomiary batymetrii dna rzeki. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje (po wyborze oferty wykonawcy, wyłonionego w postępowaniu przetargowym) wykonanie trzech koncepcji wariantowych i dostawę Zamawiającemu funkcjonalnej jednostki pływającej spełniającej wymogi rejonu pływania 3 śródlądowego, umożliwiającej prowadzenie pomiarów batymetrycznych. Potencjalnie jednostka winna umożliwiać realizacje innych zadań np. inspekcyjnych. Dokładność wysokościowa skanowania dna na poziomie nie gorszym aniżeli 2 cm. Wyniki pomiarów mają być zapisywane na dysku komputera a dołączone oprogramowanie umożliwiać sporządzanie mapy batymetrycznej dna, przekroi i profili. Urządzenie oparte na najwyższej klasy urządzeniach pomiarowych powinno być najnowocześniejsze w skali europejskiej. Ważnym czynnikiem przy wyborze spełniającej wymagania jednostki są jej gabaryty zewnętrzne i masa całkowita. W sytuacji gdy droga wodna byłaby niedostatecznie drożna w celu przeprowadzania na zbiornikach wodnych pomiarów batymetrycznych zakłada się możliwość transportu jednostki na przyczepie drogą lądową. Na etapie prac koncepcyjnych i budowy jednostki pływającej należy uwzględnić niezbędne modyfikacje części burtowych związanych z wykonaniem węzłów montażowych dla siłowników hydraulicznych i mechanicznego oprzyrządowania związanego z montażem kątowo ustawianych względem osi jednostki pływającej wysięgników z zamontowanymi sonarami do prowadzenia pomiarów batymetrycznych. Uwzględniając powyższe czynniki, wymaganą wyporność jednostki i jej żądane zanurzenie można stwierdzić że rozwiązaniem spełniającym wymagania jest kadłub aluminiowy wzmocniony umożliwiający pływanie w klasie śryżowej. Podstawowe wymagane parametry jednostki pływającej: 1. Kadłub wzmocniony /umożliwiający pływanie w klasie śryżowej /oraz sterówka-wykonane ze stopów aluminiowych. Na dziobie należy zamontować ster strumieniowy oraz wzmocnić części burt w miejscach przewidzianych do montażu węzłów obrotowych wysięgników wraz z siłownikami hydraulicznymi. 2. Długość całkowita L = 10,0 m. 3. Szerokość całkowita B = 3,40 m. 4. Zanurzenie max. T= 0,50 m 5. Napęd silnik spalinowy stacjonarny diesel o mocy KM, ( klasa ekologiczna według norm unijnych europejskich ). Przeniesienie momentu obrotowego na śrubę przy pomocy przekładni Z z duo-propeller. 1

2 6. Prędkość max. 15 węzłów 7. Pomieszczenia sterówki dla 6 osób, z pełnym wyposażeniem (lodówka, kuchenka, umywalka, WC ), klimatyzowane 8. Niezależny 3 fazowy agregat prądotwórczy diesel moc około 9-10 KVA 9. Przyłącze 3-fazowe, używane w trakcie cumowania jednostki. 10. Schowek na narzędzia. 11. Instalacja echosond i systemu GPS na jednostce. 12. Zestawienie i szczegółowy opis wybranych elementów wyposażenia jednostki. Wymagania techniczne związane z prowadzeniem pomiarów batymetrycznych i wynikające z tego wyposażenie jednostki pływającej. Rzeka Odra na całej swej długości, w tym również obszar poniżej stopnia Malczyce jest rzeką stosunkowo płytką. Prowadzenie pomiarów batymetrycznych w takich warunkach jest czasochłonne, a wynika to z szerokości obszaru skanowania jaki uzyskuje się w trakcie przemieszczania się jednostki pływającej. Szerokość obszaru skanowania jest wprost proporcjonalna do głębokości wody w obszarze prowadzenia pomiarów batymetrycznych. Obszar Malczyc poniżej stopnia wodnego, gdzie głębokość spada momentami do 1 metra jest szczególnie uciążliwy dla tego typu pomiarów. Powiększenie szerokości obszaru skanowania można uzyskać poprzez zwiększenie ilości głowic skanujących. Przewiduje się użycie dwóch sztuk wielowiązkowych sonarów interferometrycznych, które pracować będą jednocześnie, a których wiązki w pewnych sytuacjach będą zachodzić na siebie. Powstaje konieczność zastosowania różnych częstotliwości pracy dla poszczególnych głowic. W przeciwnym razie, w obszarze nachodzenia na siebie wiązek, powstaną trudne do odfiltrowania zniekształcenia wynikające z ich interferencji. W związku z powyższym przewiduje się użycie jednej głowicy o częstotliwości 500 khz i jednej o częstotliwości 250 khz. W celu odstąpienia od bardzo wysokich wymagań co do stabilności układu geometrycznego podczas wielokrotnej zmiany kątów wychylenia ramion z głowicami, przewiduje się wyposażenie każdej z głowic w niezależne zestawy czujników. Jeden zestaw czujników obejmuje: czujnik ruchu, sonda pomiaru profilu prędkości dźwięku w wodzie, sonda do punktowego pomiaru prędkości dźwięku w wodzie, altimetr, kompas elektroniczny do wyznaczania kierunku poruszania się głowicy oraz GPS do określenia pozycji głowicy. Zastosowanie powyższych czujników skutkować będzie również tym, że zmiana kąta ustawienia ramion będzie mogła się odbywać płynnie bez konieczności zapisywania plików z danymi pomiarowymi i ich ponownego otwierania. Uwzględniając zależność szerokości skanowania od odległości pomiędzy obydwoma głowicami i głębokości w obszarze prowadzenia pomiarów, oczekuje się: 1. Zamocowanie głowic sonarów na końcach wysięgników po obu burtach jednostki pływającej. 2. Zapewnienie możliwości zmiany odległości pomiędzy głowicami poprzez zmienne ustawienie wysięgników względem osi geometrycznej ( a tym samym burt ) jednostki pływającej. 3. Z konstrukcyjnego punktu widzenia oraz dokładności pozycjonowania głowic sonarów względem siebie, właściwe wydaje się użycie wysięgników o stałej długości, które zmieniają swoją pozycję kątową względem osi jednostki pływającej, co jest równoznaczne ze zmianą odległości miedzy głowicami sonarów. Zmiana pozycji kątowej wysięgników względem osi jednostki pływającej odbywa się w sposób automatyczny z dokładnością pozycjonowania kątowego +/- 1 deg. Wyżej wymienione wysięgniki oraz ich ideowe usytuowanie na jednostce pływającej, przedstawione są na rysunku poniżej. 2

3 3

4 Opisowe wymagania funkcjonalne dla wysięgników ze szkicu powyżej: Każdy z wysięgników, wykonanych ze stali kwasoodpornej, składa się z dwu modułów, każdy o długości 4,0m. Moduły o większej szerokości ( przekroju poprzecznym ) montowane na burtach jednostki pływającej w obrotowych węzłach montażowych. Niezależny obrót każdego z modułów realizowany jest za pomocą siłownika hydraulicznego, sterowanego poprzez komputer. Wartość pozycji kątowej odczytywana jest z dokładnością +/-1 deg. poprzez komputer z dekodera kąta zainstalowanego na obracanej osi. Jest to jednocześnie sprzężenie zwrotne dla układu automatyki, pozwalające pozycjonować każdy z wysięgników w optymalnej pozycji do prowadzenia pomiarów w zależności od głębokości w badanym obszarze i w zależności od szerokości dostępnego toru wodnego. Ruch obrotowy w płaszczyźnie horyzontalnej wysięgnika lewego realizowany jest za pomocą siłownika SL, natomiast wysięgnika prawego za pomocą siłownika SP. Na końcu każdego szerszego modułu zainstalowany jest dwustanowy siłownik hydrauliczny, realizujący obrót drugiego ( węższego ) modułu wysięgnika w płaszczyźnie wertykalnej. Dla lewego wysięgnika oznaczonego symbolem SHL i dla prawego symbolem SHP, stan pomiarowy siłownik w pozycji 0 deg., stan spoczynku, jednostka płynie nie realizując pomiarów lub jest zacumowana siłownik w poz. 90 deg. Praca tych siłowników nadzorowana jest poprzez komputer sterujący. Na końcu każdego węższego modułu wysięgników, znajdują się siłowniki z napędem elektrycznym SSL i SSP. Ich zadaniem jest korygowanie względem osi geometrycznej jednostki pływającej kątowego położenia osi głowic sonarów przy zmianie położenia kątowego ramion wysięgników. Każda z głowic sonarowych w trakcie prowadzenia pomiarów znajduje się od 20 do 30 cm poniżej lustra wody. Głowice przymocowane są do pływaków, które wystają ponad lustro wody. Pozycje głowic względem lustra wody definiuje łącznik o regulowanej długości, łączący mechanicznie głowice z pływakami. Dalszą część konstrukcji nawodnej stanowi teleskopowy łącznik pływaków głowic z siłownikami SSL i SSP i przenoszący moment obrotowy z siłowników na głowice, a następnie w sposób stabilny utrzymujący pozycję kątową osi głowicy sonaru względem osi jednostki pływającej. Teleskopowe połączenia z wysięgnikami oraz pływaki umożliwiają pozostawanie głowic sonarów w tej samej odległości od lustra wody bez względu na kołysanie się i falowanie jednostki pływającej. Maksymalna wartość parametru L wynosi: Lmax. = 8,0 m (max. wysięg lewego wysięgnika) + 3,40 m (szerokość jednostki pływającej) + 8,0 m ( max. wysięg prawego wysięgnika ) = 19,40 m. W przypadku gdy jednostka pływająca nie realizuje pomiarów batymetrycznych lub jest przycumowana do nabrzeża /innej jednostki pływającej/, wysięgniki spoczywają na pokładzie jednostki po obu jego burtach, głowice sonarowe na pokładzie rufowym. Sonar z głowicą 500 khz system 1.Panel procesora GeoSwath w obudowie wodoszczelnej ze wszystkimi złączami do podłączenia zewnętrznych czujników i przetworników. Dostawa obejmuje laptop PC z oprogramowaniem do akwizycji i wstępnej obróbki danych. 2.Zintegrowana głowica 500 khz w obudowie przystosowanej do montażu na opuszczonym wysięgniku. 3.Kabel 20, 0 m do podłączenia czujnika ruchu MRU, altymetru i sondy pomiaru prędkości dźwięku SVS. 4. Altimetr cyfrowy zakres 100 m. 5.Kable do przetworników (dwa po 20 m każdy ) 6.Czujnik ruchu w obudowie wodoszczelnej z uchwytem do montażu na głowicy echosondy 7. Odbiornik GPS/RTK urządzenie pozycjonujące, przeznaczone do współpracy z echosondamispełniających poniższe warunki: - urządzenie zamontowane na stałe na jednostce pływającej ( antena zainstalowana na nadbudówce, przetwornik zainstalowany wewnątrz sterówki ). 4

5 - pobieranie poprawek sieciowych VRS sieci ASG-EUPOS - urządzenie powinno współpracować z sieciami GPS, Glonass i w przyszłości Galileo - czas inicjalizacji urządzenia < 20 s z wiarygodnością 99 % - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w poziomie - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w pionie - urządzenie wyposażone w modem telefoniczny 3G GSM/UMTS ( SDPA ) z uwagi na ewentualne braki zabiegu sygnału z anteną zewnętrzną zainstalowaną w wysuniętym miejscu jednostki, - urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania za pomocą komputera typu PC, - urządzenie musi posiadać port RS 232, USB, Bluetooth, - urządzenie musi umożliwiać transmisję sygnału NMEA 0183/ urządzenie musi umożliwiać pracę w temperaturach przynajmniej od -20 C do +45 C, - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego 12/24V 8. Kompas satelitarny DGPS jako źródło informacji o kierunku, pozycji, prędkości kątowej zwrotu oraz przechyłach ( wzdłużnych, bocznych i pionowych ) Podstawowe parametry techniczne: - dokładność pomiaru kierunku : < 0,30 rms - dokładność pomiaru przechyłów : < 1 rms - dokładność pozycji w trybie DGPS : < 0,6 m ( poziom ufności 97% ) - dokładność pomiaru przechyłów ( bocznych i wzdłużnych ): < 1 rms - transmisja sygnału : 4 porty komunikacyjne NMEA0183 ( 2 x RS422 ; 2 x RS232 ) - odświeżanie danych o kierunku i pozycji: 10Hz ( 20 Hz opcja ) 9. Sonda pomiaru profilu prędkości dźwięku w wodzie. 10. Sonda do punktowego pomiaru dźwięku w wodzie. Sonar z głowicą 250 khz system 1.Panel procesora GeoSwath w obudowie wodoszczelnej ze wszystkimi złączami do podłączenia zewnętrznych czujników i przetworników. Komputer laptop PC wraz z oprogramowaniem do akwizycji i wstępnej obróbki danych. 2.Para przetworników 250 khz ( Port i Starboard ) 3. Kabel 20, 0 m do podłączenia czujnika ruchu MRU, altymetru i sondy pomiaru prędkości dźwięku SVS. 4.Kable do przetworników (dwa po 20 m każdy ) 5. Altimetr cyfrowy zakres 100m. 6.Czujnik ruchu w obudowie wodoszczelnej, z uchwytem do montażu na głowicy echosondy. 7. Odbiornik GPS/RTK urządzenie pozycjonujące, przeznaczone do współpracy z echosondamispełniających poniższe warunki: - urządzenie zamontowane na stałe na jednostce pływającej ( antena zainstalowana na nadbudówce, przetwornik zainstalowany wewnątrz sterówki ). - pobieranie poprawek sieciowych VRS sieci ASG-EUPOS - urządzenie powinno współpracować z sieciami GPS, Glonass i w przyszłości Galileo - czas inicjalizacji urządzenia < 20 s z wiarygodnością 99 % - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w poziomie - dokładność urządzenia tryb RTK < 50mm + 1ppm w pionie - urządzenie wyposażone w modem telefoniczny 3G GSM/UMTS ( SDPA ) z uwagi na ewentualne braki zabiegu sygnału z anteną zewnętrzną zainstalowaną w wysuniętym miejscu jednostki, - urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji i zarządzania za pomocą komputera typu PC, - urządzenie musi posiadać port RS 232, USB, Bluetooth, - urządzenie musi umożliwiać transmisję sygnału NMEA 0183/ urządzenie musi umożliwiać pracę w temperaturach przynajmniej od -20 C do +45 C, - Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego 12/24V 8. Kompas satelitarny DGPS jako źródło informacji o kierunku, pozycji, prędkości kątowej zwrotu oraz przechyłach ( wzdłużnych, bocznych i pionowych ) 5

6 Podstawowe parametry techniczne: - dokładność pomiaru kierunku : < 0,30 rms - dokładność pomiaru przechyłów : < 1 rms - dokładność pozycji w trybie DGPS : < 0,6 m ( poziom ufności 97% ) - dokładność pomiaru przechyłów ( bocznych i wzdłużnych ): < 1 rms - transmisja sygnału : 4 porty komunikacyjne NMEA0183 ( 2 x RS422 ; 2 x RS232 ) - odświeżanie danych o kierunku i pozycji: 10Hz ( 20 Hz opcja ) 9. Sonda pomiaru profilu prędkości dźwięku w wodzie. 10. Sonda do punktowego pomiaru dźwięku w wodzie. Oprogramowanie postprocessingowe. 1.QINSY Survey lub równoważny. 2.Multibeam echosounder. 3.Qloud-3 D Area Based Data Clearing Tool. 4.Side scan sonar support. 5.QINSY Mapping Design Pak. 6.Bottom classification. Dodatkowy sprzęt. 1. Komputer PC ( work station ) z powszechnie stosowanym systemem operacyjnym np. /Windows, Linux/. 2. Ploter A0. 3. Monitor LCD, 1 szt. na jednostce pływającej ( rozmiar minimalny przekątnej ekranu dopasowany do wymiarów sterówki ), 1szt. o przekątnej > 42 cali do przeglądania danych w bazie. Razem 2 szt. 4. Przenośne dyski twarde do komputerów PC o pojemności minimum 500 Gbajt 4 szt. 5. Blue Ray z kompletem 50 szt. Dysków. Jednostkę należy przystosować do montażu oprzyrządowania związanego z aparaturą do prowadzenia pomiarów batymetrycznych poprzez zamontowanie po obu burtach jednostki pływającej głowic sonarów na końcach wysięgników. Zapewnić należy możliwość zmiany odległości pomiędzy głowicami sonarów poprzez zmienne ustawienie wysięgników względem osi geometrycznej (a tym samym burt) jednostki pływającej. Należy także uwzględnić możliwość przenoszenia jednej sondy z wysięgnika na samodzielne, pojedyncze stanowisko w części dziobowej /wraz z niezbędnym okablowaniem i dostępem do stanowiska / w celu realizacji zadań inspekcyjnych. Oferta powinna zawierać pełny koszt wykonania i montażu mechanicznego i hydraulicznego wysięgników do zamocowania głowic sonarów przy burtach jednostki pływającej /wraz z robotami i kosztami koniecznymi/. Jednostkę należy wyposażyć w środki łączności kompatybilne ze sprzętem używanym przez Zamawiającego na innych jednostkach pływających i lądzie, zgodnie z Ustaleniami Komitetu Architektury RZGW Wrocław z dnia r. /w załączeniu/. Wykaz i ramowy harmonogram podstawowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego projektu: 1.Wykonanie trzech koncepcji wariantowych jednostki pływającej i uzgodnienie ich z Zamawiającym przed przystąpieniem do budowy tej jednostki w stoczni. Koncepcje te zostaną złożone u Zamawiającego nie później jak do trzech miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający 6

7 uzgodni kompletną i nie posiadająca wad koncepcję w terminie do 21 dni kalendarzowych od jej dostarczenia w stanie kompletnym. 2. Dostawa jednostki pływającej Zamawiającemu z zamontowanymi na jednostce wysięgnikami wraz z siłownikami hydraulicznymi i siłownikami z napędem elektrycznym oraz teleskopowych mocowań dla głowic pomiarowych z czujnikami wspomagającymi pracę sonaru, okablowaniem, systemem komputerowym, systemem automatyki wraz z oprogramowaniem. Dostawa w terminie określonym umową w czasie uwzględniającym możliwość przeprowadzenia zakresów wymienionych w p. 3,4,6 poniżej : 3.Testy oprogramowania /zakłada się nie mniej jak 14 dni kalendarzowych/ 4. Testy na Odrze. /zakłada się nie mniej jak 14 dni kalendarzowych/ 5.Dostawa i uruchomienie u Zamawiającego w jego siedzibie we Wrocławiu ul. Norwida 34, systemu komputerowego z ploterem A 0 i monitorem ekranowym LCD o przekątnej minimum 43 cale do przeglądania danych pomiarowych. 6. Szkolenie operatorów systemu i załogi jednostki pływającej. /minimum 120 godzin zegarowych dla każdej z czterech szkolonych osób/ Jednostka zostanie wyposażona zgodnie z przepisami umożliwiającymi wydanie certyfikatu bezpieczeństwa ( świadectwo zdolności żeglugowej według wymagań Urzędu Żeglugi Śródlądowej ) dla tego typu urządzenia. Wraz z jednostką należy dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji ( według wymagań Urzędu Żeglugi Śródlądowej ) oraz wszystkie inne świadectwa wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy. W ramach umowy Wykonawca zobowiąże się zapewnić 36 miesięczny okres gwarancji na wszystkie elementy jednostki pływającej i zamontowane urządzenia. Serwis gwarancyjny w okresie 36 miesięcy. Oczekuje się, aby serwis pogwarancyjny mógł być prowadzony z siedziby zlokalizowanej na terenie Polski. Wraz z jednostką pływającą i urządzeniami dostawca dostarczy wszystkie instrumenty niezbędne do ich prawidłowej eksploatacji a także wszelkie instrukcje użytkowania w formie drukowanej i na nośniku CD/DVD w języku polskim i języku wytwórcy urządzenia. Zestawienie i Szczegółowy Opis Wybranych Elementów Wyposażenia Jednostki 1. Stanowisko socjalne wraz z wyposażeniem: Zlew jednokomorowy z ociekaczem szt. 1 Lodówka szt. 1 zasilanie 230V; 50 Hz Kuchenka mikrofalowa szt. 1 zasilanie 230V; 50 Hz Kuchenka indukcyjna dwupalnikowa szt.1 zasilanie 230V; 50 Hz Czajnik elektryczny szt.1 zasilanie 230V; 50 Hz Inwentarz, wyposażenie kuchenne kpl. 1 dla 6 osób załogi 2. Pomieszczenia roboczo-bytowe: Meble w pomieszczeniu sterówki wykonane z drewnopochodnych materiałów pokrytych laminatem dekoracyjnym. Miękkie pokrycia wykonane z trwałej tkaniny o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zabrudzenie i pękanie, w ciemnym kolorze. Stół roboczy szt.1, stanowisko operatora urządzeń pomiarowych z klawiaturą, myszką i monitorem Szafka dolna z blatem szt. 1 stanowisko operatora urządzeń pomiarowych Fotel obrotowy operatora urządzeń pomiarowych szt. 1 pokrycie wykonane z trwałej tkaniny o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zabrudzenia i pękanie; w ciemnym kolorze Kanapa szt. 1 czteromiejscowa; pokrycie wykonane z trwałej tkaniny o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie, zabrudzenia i pękanie; w ciemnym kolorze 7

8 Fotel sternika przesuwny szt.1 montowany na szynach, regulacja góra-dół, regulacja oparcia, obicie fotela wykonane ze skóry naturalnej w kolorze czarnym o wysokiej wytrzymałości Okna frontowe okno sterówki podgrzewane, okna boczne proste podgrzewane w tym jedno uchylne a dwa przesuwne Rolety kpl. 1 zwijane na prowadnicach Drzwi kpl. 1 do sterówki przesuwne klasy B15 z oknem Materiały izolacyjne wełna mineralna o parametrach wg przeznaczenia Wycieraczki okien kpl 1 okna przedniego sterówki, okna bocznego sterówki 3. Pomieszczenie sanitarne: Umywalka szt.1 Ustęp szt.1 Lustro z półką szt. 1 Szafka szt. 1 Okablowanie biegnące po ścianach i suficie przykryte listwami maskująco - zabezpieczającymi. 4. Podstawowy zestaw naprawczy farby i składniki technologiczne niezbędne do malowania w zakresie wszystkich kolorów zastosowanych na jednostce; zestaw naprawczy dla drobnej naprawy elementów z tworzywa sztucznego. 8

Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej

Dostawa motorówki hydrograficzno-inspekcyjnej Nr referencyjny: NZ-092/2/ME-14/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin fax: + 4891 430

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Tytuł projektu: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Realizacja projektu pod nazwą: Wielozadaniowy statek ratowniczy dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna Obiekt: Komenda Miejska Policji w Ostrołęce Policyjna strzelnica ćwiczebna 07-400 Ostrołęka Ul. Goworowska dz. Nr 51318/50 Opracowanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych tramwajów dwukierunkowych, wieloczłonowych z członem niskopodłogowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: I Dostawa zintegrowanego stanowiska badawczego: Eksperymentalne obiekty mechatroniczne Aparatura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie INWESTOR: CENTRUM KULTURY W KNUROWIE UL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 44-190 KNURÓW LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego

Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego Zadanie nr 1 Załącznik 1.1. Dostawa i montaż mebli biurowych i mebli do mieszkania chronionego 1. szafka gospodarcza (komoda), dwudrzwiowa, zamykana o wymiarach 0,90 m x 0,90 m x 0,40 m (wys. x szer. x

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Izby Celnej w Kielcach przy ul. Wesołej 56, zwanego dalej Systemem, która obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS / SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT (WRAZ Z MONTAŻEM/ INSTALACJĄ) I. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Malczyce CZĘŚĆ 2. Remont stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo