KRÓTKI RAPORT ANALITYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRÓTKI RAPORT ANALITYCZNY"

Transkrypt

1 1. Agroliga utrzymuje wysoką dynamie przychodów i zysku Agroliga Group PLC z Cypru, notowana na NewConnect od początku 2011, jest grupą produkująca żywność (zboża, olej i mleko) na Ukrainie. Od 2010 r Agroliga znacząco zwiększyła przychody i zysk Q 2013 dynamika 2012/ dynamika 2011/2010* Przychody ze sprzedaży % % dochód % % operacyjny zysk netto % % Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów EBI Emitenta Spółce udaje się utrzymać wysoką dynamikę przychodów i zysku dzięki rozszerzaniu areału ziemi (od debiutu na NewConnect pozyskano dodatkowo prawie 2 tys ha), utrzymaniu wysokich zbiorów dzięki wydajnym hybrydom nasion i modernizacji zakładów olejowych (w całości zmodernizowano 2 linie do produkcji oleju zwiększając moce produkcyjne z pierwotnych 20 tys. ton ziarna słonecznikowego do 55 tys. ton). W przyszłości, jeśli Spółka zwiększy areał o kilka lub kilkanaście tysięcy ha również będzie mogła efektywnie zarządzać większym areałem ziemi do momentu kiedy duże ilości ziem wymuszą nowe metody zarządzania. W przypadku zakładów olejowych ten sam zespół będzie w stanie produkować większe ilości oleju do momentu dalszej rozbudowy zakładów. 2. Akcjonariat Akcjonariusz Liczba akcji % Oleksandr Berdnyk 640, % Irina Poplavskaya 640, % Free float 256, % Razem 1,537, % Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów EBI Emitenta 3. Główna działalność: Agroliga Group PLC, jest spółką holdingową notowaną na NewConnect od lutego 2010 r, tworzącą Grupę Kapitałową Agroliga (dalej Agroliga lub Grupa), zarejestrowana na Cyprze, kontrolującą pięć ukraińskich spółek, w większości prowadzących działalność w rejonie Charkowa. Agroliga należy do sektora spożywczego, produkuje i przerabia produkty rolnicze. Działalność Agroligi koncentruje się w trzech obszarach: produkcja nierafinowanego oleju, zbóż, głównie słonecznika, pszenicy i owsa i mleka. Grupa wykorzystuje nowoczesne technologie produkcji rolnej i aspiruje do roli lokalnego lidera w produkcji oleju. Agroliga, posiada tłocznie oleju o rocznej mocy przerobowej do 55 tys ziarna słonecznikowego (z możliwością dalszego rozwoju), bank ziemi 7,5 tyś ha i 400 krów mlecznych. Grupa posiada pełną infrastrukturę produkcyjno przetwórcza zapewniającą efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów. 4. Strategia Celem planu na lata jest zapewnienie wzrostu wartości Grupy. Do priorytetów Agroligi należy zbudowanie pozycji silnego lokalnego producenta żywności z regionu Charkowa (trzeciego pod względem ludności regionu Ukrainy z prawie 3 mln mieszkańców). Realizacja powyższej strategii będzie prowadzona w 3 obszarach Strona 1

2 Rozwój produkcji oleju słonecznikowego i znaczący wzrost udziału tego segmentu w wynikach finansowych Grupy. Agroliga będzie realizować powyższy cel poprzez wzrost wydajności produkcji z ton do ton ziarna słonecznikowego w 2015 roku i do ton do roku Agroliga planuje stać wprowadzenie ekstrakcji, później rafinacji a w dłużej perspektywie również jego butelkowania. Grupa planuje używać większą część własnych ziaren słonecznikowych, co pozwoli na lepszą kontrolę cen surowców oraz osiągnięcie wyższych marż. W tym celu spółka będzie powiększać swój bank ziemi do 12,3 tys. ha oraz skupi się znaczącym wzrostem wydajności upraw. Spółka rozwija segment mleczarski. Oprócz znaczącego wzrostu pogłowia do 1400 krów Agroliga uruchomi działania mające na celu przetwarzanie wyrobów mleczarskich plan zawiera rozpoczęcie produkcji mleka w proszku oraz sera z krowiego mleka. Obszar Plan Opis Inwestycje Przedmiot Finansowanie zewnętrzne, w mln euro Własne środki, w mln euro Produkcja oleju Rolnictwo Mleko Wzrost wydajności rafinerii oleju z uwzględnieniem użycia technologii tłoczenia Wzrost areału banku ziemi do 12,3 tys. ha Wzrost pogłowia do 1400 krów Do roku 2015 Grupa zwiększy wydajności linii przetwarzania ziaren słonecznikowych z ton do ton oraz do ton w roku Grupa planuje zainstalować linię do rafinacji, a także zwiększyć swoje powierzchnie magazynowe w celu przechowania dodatkowych surowców, o co najmniej ton. W latach Grupa planuje rozszerzenie banku ziemi poprzez zakup dwóch spółek rolnych z regionu Charkowa. Agroliga zamierza wprowadzić nowy system regulacji wilgotności (specjalny granulat absorbujący nadmiar wody w celu wykorzystania go w suchych okresach). Agroliga zamierza powiększyć pogłowie do 1400 sztuk krów. Obecnie posiadane stodoły, mogą pomieścić tylko 1000 zwierząt, dlatego w następnym roku zbudowana zostanie nowa stodoła dla 400 krów. Ahgroliga planuje zwiększyć udój do 7000 kg mleka z jednej sztuki bydła rocznie (obecnie 6200 kg). Dodatkowym celem rozwoju farmy mlecznej jest rozpoczęcie produkcji mleka w proszku oraz miękkich serów. Linia ekstrakcji Wzrost powierzchni magazynowych o 10 tys. ton Dodatkowe grunty ha Dodatkowy sprzęt rolny Sprzęt do produkcji nawozów organicznych Budowa nowej stodoły dla 400 krów, Zakup 600 krów Razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Strategia jest zbudowana z oddzielnych segmentów, które się zazębiają, jednakże umożliwiają realizacje planu etapowo. Najlepszym rozwiązaniem jest realizacja strategii równolegle w poszczególnych dziedzinach, jednakże jest możliwa realizacja w kolejności. Powyższe uwarunkowane jest pozyskaniem środków na realizację strategii. Najlepszym rozwiązaniem będzie pozyskanie od razu 7,8 mln EUR z emisji akcji, nie jest jednak wykluczona realizacja strategii stopniowo z zysku i kredytu. Emitent planuje również przeniesienie z rynku NewConnect na rynek główny GPW w celu lepszej współpracy z inwestorami. 5. Prognozy historyczne i obecne: Agroliga publikowała prognozy na lata w Dokumencie Informatycznym z i prognozy na lata w raport EBI 10/2013 z dnia Poniżej przedstawiona jest prognoza wyników opublikowana w Dokumencie Informacyjnym z dnia r., faktyczne wykonanie oraz prognoza z raportu EBI 10/2013, w tyś EUR 2011 P 2011 execution 2012 P 2012 execution 2013 P 2013 nowa prognoza 2014 P 2014 nowa prognoza Przychody ze sprzedaży Zysk netto Rentowność netto 18.9% 24.5% 19.5% 19.7% 21.4% 20.5% 23.0% 20.2% Strona 2

3 Z powyższych danych wynika, ze prognoza w 2011 roku nie została zrealizowana w zakresie sprzedaży i wyniku. Jednakże w zakresie wyniku, wykonanie nieznacznie ustąpiło prognozie (osiągnięto 89%prognozy wyniku). W pozostałych latach prognozy zostały nie tylko wykonane ale i przekroczone. Na tej podstawie można sądzić, że Agroliga bardzo rozważnie przedstawia prognozy i nie szafuje liczbami w przeciwieństwie do wielu podmiotów notowanych na rynku NewConnect. Dla przykładu w 2010 roku, który nie znajduje się w prognozach, osiągnięto zysk netto 1,2 mln EUR po odliczeniu goodwill z tytułu połączenia podmiotów zależnych. W tym samym okresie przed debiutem Agroligi, w okresie emisji prywatnej przedstawiano, że Grupa osiągnie zysk ok. 0,8 mln EUR a faktycznie osiągnięto 1,2 mln EUR W tabeli brak prognozy sprzedaży na 2015 która wynosi 24,5 mln EUR i zysku 5,5 mln EUR. Taki wynik jest oczekiwany po wprowadzeniu w życie pełnej strategii. Obecne prognozy są ściśle skorelowane ze strategią i planem inwestycyjnym, jeśli Agroliga pozyska środki finansowe w najbliższym okresie na realizację strategii to wyniki są realne do osiągnięcia. W przeciwnym razie wyniki będą przekraczać 3 mln EUR rocznie z tendencją wzrostową, ale nie tak jak w prognozach. 6. Struktura grupy kapitałowej Grupa Agroliga składa się 5 podmiotów w których Emitent posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% udziałów poza 1 pomiotem Agroliga LLC w którym posiada 95% udziałów. Wszystkie podmioty zależne znajdują się na Ukrainie. Liga A PLC 100% Miechnikovo PLC 100% Agrokom Novaya Vodolaga LLC 80% Agroliga LLC 95% VostokAgroKontrak 100% 7. Emisje akcji i obligacji Agroliga Group PLC przeprowadziła tylko jedną prywatną emisja akcji w listopadzie 2010 r na kwotę 1 mln EUR. Cena sprzedaży wyniosła 81 zł. Inwestorzy objęli akcji, co stanowi 16,67% w podwyższonym kapitale akcyjnym Spółki. Cele emisyjne stanowiły modernizacja zakładów olejowych, i zwiększenie stada, które w pełni zostały osiągnięte. Spółka nie przeprowadzała emisji obligacji 8. Porównanie wyników Agroligi do spółek notowanych na NewConnect i GPW Zestawienie danych z raportów EBI za 3 Q 2013 spółek z sektora produkcji żywności na NewConnect 1-3Q 2013 w '000 PLN Agroliga* Cereal * Eurosnack Milkpol Symbio Planet Przychody Rewaluacja aktywów biologicznych Dochód operacyjny Zysk netto z działalności Wskaźniki marża operacyjna 25% 4% -2% 5% -2% marża zysku netto 24% 4% -3% 4% -2% Pozycje bilansowe aktywa trwałe aktywa obrotowe należności krótkoterminowe kapitał zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) * EUR /PLN wg kursu z Strona 3

4 W porównaniu do innych Emitentów z sektora produkcji żywności notowanych na NewConnect Agroliga jest fundamentalnie najsilniejszym podmiotem. Wskaźniki rentowności są znacząco lepsze niż innych konkurentów a także poziom wyniku znacząco przewyższa konkurentów. Następnym podmiotem, który w przyszłości może osiągać podobne wolumeny jest Cereal Planet,którego zysk jest jednak 5 razy mniejszy. Zestawienie danych z raportów za 3 Q 2013 spółek z sektora produkcji żywności z rynku głównego 1-3Q 2013 w'000 EUR Agroliga* IMC Milkiland KSG Agro Przychody Rewaluacja aktywów biologicznych Dochód operacyjny Zysk netto z działalności Wskaźniki marża operacyjna 25% 32% 4% 26% marża zysku netto 24% 26% 4% 19% Bilans aktywa trwałe aktywa obrotowe należności krótkoterminowe kapitał zobowiązania krótkoterminowe wskaźnik płynności (aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) * EUR/USD po kursie z Źródło: opracowanie własne na podstawie danych W porównaniu do spółek na parkiecie głównym Agroliga jest najmniejszym podmiotem, jednakże wskaźnik rentowności nie ustępuje większym podmiotom. W przypadku przejścia na rynek główny, i po realizacji strategii Agroliga będzie mogła z powodzeniem konkurować z tymi podmiotami o pozyskanie kapitału. 9. Rynek i pozycja Agroligi Agroliga, będąc lokalnym niedużym podmiotem przyjmuje ceny panujących na rynku (price taker). Z 3 kierunków działalności największe znaczenie maja rynki oleju słonecznikowego i zbóż. Produkcja oleju i zbóż stanowi około 90% przychodów i zysków Agroligi. W obu przypadkach są to towary masowe, którymi handel odbywa się w skali międzynarodowej. Agroliga ma wybór sprzedawać swoje towary lokalnym odbiorcą, co obecnie czyni, lub sprzedawcą olej do portu a zboże dużym trader-om zbożowym, którzy eksportują zboże. W przypadku oleju słonecznikowego, Agroliga od wielu lat sprzedaje swoja produkcje lokalnym zakładom tłuszczowym. Ukraina jest znaczącym eksporterem oleju słonecznikowego. Większość produkowanego oleju jest eksportowana poprzez porty Morza Czarnego. Zatem zawsze istnieje możliwość sprzedaży oleju po cenach podawanych w porcie, które odzwierciedlają ceny światowe. Prognozy eksportu ukraińskiego oleju słonecznikowego wg FAPRI. Źródło : fapri outlook for Strona 4

5 Z prognoz wynika, że Ukraina stabilnie będzie eksportować olej słonecznikowy w dużych ilościach z niedużą tendencja wzrostową. Porównanie cen różnego oleju Źródło : Jak wynika z tabeli, ceny oleju słonecznikowego będą zachowywać niedużą tendencje wzrostową. Pod względem zapewnienia surowca do produkcji oleju słonecznikowego Agroliga tylko w części (około 25 30%) zapewnia zapotrzebowanie własnym surowcem. Pozostały surowiec jest kupowany z okolicznych gospodarstwach. Zaletą Agroligi jest kupowanie niedużych ilości od lokalnych farmerów i posiadanie szerokich kontaktów handlowej, wypracowanych latami. W obwodzie Charkowskim gdzie znajdują się zakłady olejowe, produkcja ziarna słonecznikowego jest większa niż popyt na ziarno słonecznikowe ze strony zakładów olejowych. Istnieje jednak ryzyko, że budowa nowych zakładów olejowych w obwodzie charkowskim zakłóci równowagę popytu i podaży. Jednakże w takim przypadku nowy gracz byłby zmuszony odbierać dostawców ziarna obecnym zakładom olejowym co jest trudniejsze niż utrzymanie dotychczasowych kontrahentów. Struktura produkcji zbóż Agroligi w tonach, przedstawia się następująco: struktura % 2012 pszenica % jęczmień % kukurydza % gryka % słonecznik % Razem Agroliga jest niedużym lokalnym producentem zboża. Wyprodukowane zboże jest kupowane przez trader-ów którzy dalej zajmują się jego redystrybucją. Ważnymi czynnikami jest prognoza cen i urodzaj. Wykres zmian cen zboża Strona 5

6 Źródło : Z wykresu wynika, że ceny pszenicy, najważniejszej kulturze po słoneczniku będą utrzymywać tendencje wzrostową. Urodzajność produkcji zbóż Agroligi w tonach kultura Q 2013 pszenica 2,60 4,50 3,53 4,46 jęczmień 2,48 3,00 3,26 2,15 słonecznik 3,15 3,50 4,35 4,15 ŚREDNIA DLA CHARKOWA pszenica 2,7 3,43 2,85 jęczmień 1,75 2,18 2,66 słonecznik 1,6 1,71 2,34 Tak wysokie wskaźniki urodzaju, Agroliga tłumaczy wdrażaniem efektywnych metod agrotechniki. Stosowaniem odpowiednich nawozów, środków ochrony roślin, wysokiej jakości hybrydami nasion. Na tej podstawie można założyć, że Agroliga posiada przewagi konkurencyjne w postaci, dobrej lokalizacji zakładów olejowych wobec bazy surowcowej, niedużych odległości transportu do 100 km, ograniczonej wielkości produkcji pozwalającej na zaopatrywanie się w surowiec bez udziału dużych operatorów na rynku. Odbiorcami oleju są lokalne zakłady tłuszczowe. Stosowanie nowoczesnych metod w produkcji zbóż i zapewnienie wysokich urodzajów przy zmiennych warunkach pogodowych. Agroliga posiada nowoczesny park maszynowy (kombajny i traktory John Deer i Massey Ferguson). 10. Najważniejsze zdarzenia w okresie notowań na NewConnect Od 11 lutego 2010 r tj od dnia debiutu w Grupie Agroliga wystąpiły następujące zdarzenia: zakup przedsiębiorstwa VostokAgroKontrakt, tym samym zwiększono dzierżawione grunty o 1,6 tys. ha do 7,4 tys ha modernizacja zakładów i budowa 2 linii do zakładów olejowych, tj zwiększono przerób ziarna słonecznikowego z t do t/rocznie zwiększenia stada krów mlecznych z 265 szt do 400 szt Spółka weszła do indeksu NC Lead oraz NC Lead 30, skupiającego najbardziej płynne podmioty na NewConnect nagroda WSE IR Leader NewConnect 2012 dla zagranicznej spółki, której akcje notowane są w ASO NewConnect za komunikację z mediami i inwestorami, podpisanie umowy o linie kredytową na kwotę 3,2 mln EUR (podczas kiedy Agroliga posiada zadłużenie w wyrskości ok. 1 mln EUR) Strona 6

7 W dniu WZA podjęło decyzje o przejściu na rynek główny i o emisji akcji. We wrześniu 2013 podpisano wstępna umowę na zakup przedsiębiorstwa, które posiada w dzierżawie 1,6 tyś ha. 11. Wnioski Emitent wypełnia prognozy, za wyjątkiem nieznacznego niewypełnienia prognozy zysku w 2011 r, wszystkie inne prognozy zostały wykonane. Takim sposobem Agroliga buduje wizerunek Emitenta, który,,dowozi,, prognozy. Grupa dynamicznie sie rozwija, zachowując marże operacyjna na poziomie 25%. Z perspektywy strategii najbliższe lata przyniosą dalsze wzrosty wolumenów i przychodów. Nie wiadomo czy Grupa będzie w stanie zachować tak wysokie marże, jednakże ich nieznaczne zmniejszenie dalej będzie plasowało Emitenta jako dochodowego przedsiębiorstwa. W sprawozdawczości Agroligi brak dokładnego rozbicia na obszary działalności co utrudnia analizę rentowności poszczególnych obszarów. Brak też szczegółowych opisów wydajności zakładów olejowych i zbioru zbóż w okresowych raportach. Trzy obszary działalności częściowo wspierają się surowcowo, co umożliwia efektywne zarządzanie kosztami. Jeśli uda się zwiększyć udział oleju i mleka w sprzedaży sezonowość Grupy zostanie ograniczona. Ostatnie napięcia polityczne na Ukrainie nie powinny wpływać na działalność Agroligi, z zastrzeżeniem, że nie dojdzie do bardzo drastycznych wydarzeń, wykraczających poza lokalne obszary konfrontacji sił rządowych i opozycji. Produkty Emitenta należą do produktów niezbędnej potrzeby i lokalnie sprzedawane, zetem polityczne uwarunkowania odgrywają mniejsza rolę w bieżącej działalności. Realizacja strategii pozostawi Agrolige jako lokalnego gracza oznacza to, że obecne perturbacje polityczne mogą mieć tylko okresowy i ograniczony wpływ. Ryzyka znajdują się w obszarze prawidłowego wdrażania strategii (dobór odpowiednich gospodarstw rolnych, wybór i montaż urządzeń ekstrakcji, rekonstrukcja zakładów) i skutecznego zarządzania większym przedsiębiorstwem. Ryzyko dotyczy także zaostrzenia się konkurencji na rynku oleju i mleka. Akcje Spółki w 2 półroczu zanotowały obrót 5,52 mln PLN (1,31 mln EUR) co daje w średnim 44 tys. PLN/sesję. Takie poziomy obrotów umożliwiają wyjście z inwestycji na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zestawienie danych o obrocie akcjami Agroligi Cena akcji na w PLN bez po uwzględnieniu daty splitu splitu na dzień cena max w X. i 14XI 13 cena minimalna w V 13 Obrót bez splitu ze splitem średni dzienny obrót w 2013 szt średni dzienny obrót w '000 PLN obrót kwartalny w szt akcji przed splitem po splicie 1 Q Q Q Q Razem Strona 7

8 Zestawienie wskaźników spółek ukraińskich notowanych na GPW na spółki Kurs akcji Liczba akcji Wartość rynkowa P/BV P/E (zł) (szt.) (mln zł) OVOSTAR IMCOMPANY MILKILAND KSGAGRO Cereal Planet Mediana Średnia AGROLIGA źródło: stooq.pl z dnia Na tle innych ukraińskich Emitentów Agroliga jest notowana ze znacznym dyskontem. Bogdan Adamowicz Progress Holding Sp z o o Nota prawna Pomiędzy Progress Holding Sp z o o. a Agroliga Group PLC występują powiązanie w postaci Umowy doradztwa finansowego przy przygotowaniu prospektu emisyjnego w związku z emisja akcji i przejęciem na rynek główny GPW. Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jedynie jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Progress Holding Sp z o o. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, Progress Holding Sp z o o. nie gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny Strona 8

ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007

ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007 ASTARTA HOLDING N.V. RAPORT ROCZNY 2007 ASTARTA Holding N.V. Raport roczny za rok 2007 SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW ZA OSTATNIE PIĘĆ LAT...4 II. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5

SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 5 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS ORGANIZACJI SPÓŁKI... 5 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A.

Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. Konferencja Zakładów Mięsnych DUDA S.A. GPW w Warszawie, 27 sierpnia 2003 r. Materiały informacyjne FIRMA Zakłady Mięsne DUDA S.A. to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma, która zatrudnia 400 osób

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022 504 33 25, fax. 022 504 31 00 e-mail: m.stalmach@bossa.pl http://bossa.pl MIRBUD S.A. Wysokie prognozy na 2011 rok Rekomendacja Maj 2011 Niniejsza rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JHM DEVELOPMENT S.A. OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 31 GRUDNIA 2014 Strona 2 z 46 Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 7 2. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny NCIndex30

Raport analityczny NCIndex30 Raport analityczny NCIndex30 Największa organizacja inwestorska w Polsce! Dołącz do nas! Edukacja i analizy Ochrona Praw Zniżki Z nami zyskujesz: zniżki m.in. na prowizje w domach maklerskich, szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku. Piechowice, 1 września 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku. Piechowice, 1 września 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w I półroczu 2014 roku Piechowice, 1 września 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawa sporządzenia raportu oraz prezentacji danych... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo