Wyborcy chcą zmiany Burmistrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyborcy chcą zmiany Burmistrza"

Transkrypt

1 w numerze: str pierwszych działań dla mieszkańców str. 3 Alfabet rozwoju str. 3 str. 4 O finansach raz jeszcze Kto nas popiera Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Fedoruka Będzie II tura Wyborcy chcą zmiany Burmistrza 60%, czyli ponad połowa mieszkańców Szczawna-Zdroju głosujących w pierwszej turze wyborów widziałaby na stanowisku burmistrza nową osobę, chciałaby zmiany w szczawieńskim ratuszu. Za nami pierwsza tura wyborów samorządowych. W niedzielę, 21 listopada, w trzech obwodach wyborczych w Szczawnie-Zdroju przy urnach zameldowało się 2910 mieszkańców naszego miasta. Frekwencja wyniosła 59,28 % co jest drugim najlepszym wynikiem w naszym powiecie (najwyższa frekwencja Czarny Bór 61,71%). Świadczy to o dużej świadomości i chęci wpływania każdego z nas na przyszłe losy naszego miasta. Bądźmy konsekwentni i równie licznie stawmy się w komisjach wyborczych 5 grudnia. Będzie to potrzebne gdyż pierwsza tura wyborów nie wyłoniła zdecydowanego kandydata do fotela burmistrza. Chcemy zmiany Z analizy wyników pierwszej tury można wysnuć wniosek, że zdecydowana większość wyborców, inaczej niż 4 lata temu, chciałaby aby stanowisko burmistrza naszego miasta w nowej kadencji objął kandydat inny niż obecnie rządzący. Za obecnym burmistrzem opowiedziało się bowiem 40% głosujących. Pozostali kandydaci zebrali 60%. Podobną, do obecnego burmistrza, liczbę głosów zdobył Marek Fedoruk. Śledząc wyniki badań ankietowych przed komisjami można było zauważyć, że przez cały dzień obaj kandydaci idą łeb w łeb. Na koniec dnia różnica pomiędzy Markiem Fedorukiem, a obecnym burmistrzem wyniosła około 100 głosów. Tak więc o wszystkim zdecyduje druga tura. W niej, o ile zwolennicy kontrkandydatów opowiedzą się konsekwentnie za zmianą w fotelu burmistrza, to dojdzie do oczekiwanej przez większość wyborców zmiany władz miasta. Szeroka reprezentacja Wiemy już jak będzie wyglądać nowa rada miasta. Swoich kandydatów na radnych zgłosiło aż 13 komitetów wyborczych. Wyborcy nie preferowali wyraźnie żadnego z komitetów i w efekcie swoich przedstawicieli w 15 osobowej radzie miasta będzie miało aż 5 komitetów. Wyborcy w Szczawnie- -Zdroju postawili na kobiety; jest ich w radzie aż 11 i tylko 4 mężczyzn. Żaden z komitetów nie uzyskał też przewagi w nowej radzie. Będzie to wymagało od nowego burmistrza otwartości, zdolności do współpracy oraz umiejętności Drodzy Mieszkańcy Szczawna-Zdroju, dziękuję Państwu za okazane zaufanie i głosy oddane podczas wyborów 21 listopada na mnie i na kandydatów z naszego Komitetu Wyborczego. Dziękuję za wyrazy wsparcia, życzliwość i wiele cennych opinii i uwag podczas kampanii wyborczej. Wyniki pierwszej tury wyborów na burmistrza miasta pokazały wyraźnie, że większość z Nas nie jest zadowolonych podobnie jak ja - z dotychczasowego sposobu zarządzania miastem. Już w niedzielę, 5 grudnia, zdecydujemy ostatecznie, kto obejmie funkcję burmistrza naszego miasta. Biorąc udział w drugiej turze wyborów decydować będziemy o naszej przyszłości, o przyszłości naszego miasta. zjednywania sobie zwolenników. To gwarancja efektywnych działań i sprawnego funkcjonowania władz miejskich. Wszystkie te cechy, według wielu mieszkańców i pracodawców naszego miasta, łączy w sobie właśnie osoba Marka Fedoruka (patrz str. 4). Brak umiejętności współpracy i próby narzucania własnej woli radnym mogą doprowadzić do braku poparcia dla poczynań burmistrza i w efekcie paraliżu działań władz miejskich. Druga tura już 5 grudnia Szansa na realną zmianę w Szczawnie-Zdroju jest bliżej niż kiedykolwiek. Praktyka pokazuje, że frekwencja w drugiej turze wyborów zwykle jest większa niż w pierwszej turze. To daje nadzieję, że uda nam się przekonać do udziału tych, którzy być może nie do końca wierzyli, że zmiana sposobu zarządzania, większa otwartość na mieszkańców i rozwój miasta godny jego potencjału są możliwe. Uwierzmy więc w Nasze Miasto, uwierzmy w Siebie, uwierzmy w Siłę Naszego Głosu. Postawmy kropkę nad i i w drugiej turze wyborów, zagłosujmy za lepszą przyszłością dla nas wszystkich. To lepsze jutro zaczyna się już 5 grudnia przy urnach wyborczych!!! Proszę wszystkich Państwa o udział w głosowaniu. Ponownie zwracam się także do Państwa z apelem o poparcie mojej kandydatury na burmistrza Szczawna- Zdroju. Jestem przekonany, że nie zawiodę Państwa zaufania, a nadchodząca kadencja będzie pełna zmian, które pozytywnie wpłyną na rozwój naszego miasta. Powierzone mi obowiązki będę wykonywał sumiennie, zawsze mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i dobro naszego miasta, pamiętając o służebnej roli z jaką wiąże się funkcja burmistrza. Gwarantuję uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność i gospodarność w zarządzaniu naszym miastem dla dobra mieszkańców Szczawna-Zdroju. Marek Fedoruk, kandydat na burmistrza Szczawna-Zdroju Rada Miasta Szczawna-Zdroju Okręg Radny Ilość głosów Procent poparcia 1 Boguszewska Maria % 2 Warchał Wioletta % 3 Stachowiak Jarosław % 4 Dembna Zofia % 5 Kaczanowski Józef % 6 Wójcik Urszula % 7 Bukowska-Mucha Ramona % 8 Glinkowska Jadwiga % 9 Miedzielska Lidia % 10 Borkusz Stanisław % 11 Wyrwaszewska Barbara % 12 Pachota Małgorzata % 13 Tobis Stanisława % 14 Frankiewicz Grażyna % 15 Burdzy Sławomir % Pierwsze 12 kroków dla poprawy życia mieszkańców: Gratulujemy!!! 1 Wprowadzenie obniżki cen wody i ścieków; 2 pilne przeprowadzenie niezbędnych remontów mieszkań komunalnych; 3 obniżenie podatków od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą w małych lokalach użytkowych; 4 wprowadzenie dopłat dla mieszkańców przy zmianie ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne. 5 Rozszerzenie opieki socjalnej dla osób potrzebujących; 6 zwiększenie liczby osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych; 7 przywrócenie komunikacji miejskiej; 8 współpraca z zarządem przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawno-Jedlina w celu zapewnienia pracownikom ochrony przy zmianach właścicielskich. 9 Usprawnienie pracy urzędu i wprowadzenie ułatwień dla mieszkańców; 10 udostępnienie mieszkańcom szerokopasmowego, darmowego Internetu; 11 wprowadzenie stypendiów dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce; 12 uruchomienie lodowiska już w ferie zimowe. 1

2 Wykorzystać szansę dla Szczawna - Zdroju Ta kampania, jak wszystkie inne, ma dwa oblicza. Z jednej strony to prezentacje własnych rozwiązań i strategii rozwojowych. Z drugiej strony - dyskusja dotycząca sposobów, najczęściej rozbieżnych, na zarządzanie miastem. Na tej stronie zajmiemy się tą pierwszą stroną i w zarysie przedstawimy naszą deklarację programową, którą szerzej staraliśmy się przedstawić w poprzednich numerach biuletynu oraz podczas bezpośrednich spotkań z wyborcami. Alfabet Rozwoju czyli Deklaracja Programowa A jak Atrakcyjność, czyli inwestycje poprawiające ofertę turystyczną miasta i zapewniające optymalne warunki rekreacji i wypoczynku; Stworzenie Partnerstwa Rozwoju i współpraca wszystkich partnerów, których funkcjonowanie uzależnione jest od turystyki i leczenia uzdrowiskowego w celu poprawy oferty miasta i wykorzystania wszelkich form wsparcia, Pozycjonowanie oferty Szczawna-Zdroju, czyli wynikająca z dokładnej analizy mocnych stron i wykorzystania atutów oraz wyróżniająca nas na tle innych miast strategia realizacji kolejnych inwestycji poprawiających atrakcyjność, Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne wzgórza Gedymina zapewniające jego pełne wykorzystanie, Rozwój Turystyki Uzdrowiskowej, czyli kompleksowe wykorzystanie funkcji uzdrowiskowej i potencjału turystycznego miasta poprzez stworzenie oferty kierowanej do szerokiej grupy odbiorców (nie tylko kuracjuszy) łączącej wypoczynek i poprawę zdrowia, Przygotowanie bogatej i różnorodnej oferty turystycznej, sportowej czy kulturalnej odpowiadającej na zapotrzebo- wanie turystów-kuracjuszy z imprezą wiodącą, zbieżną z kierunkiem rozwoju miasta i promującą ofertę Szczawna- -Zdroju w wymiarze ponadregionalnym, Zapewnienie pełnej dostępności do obiektów turystycznych dla mieszkańców miasta, Profesjonalna promocja oferty Szczawna-Zdroju i budowanie silnej i rozpoznawalnej w Polsce marki naszego miasta, B jak Bezpieczeństwo, czyli bezpieczne miasto oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta i działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego; Wprowadzenie dopłat dla mieszkańców przy zmianie ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne, Stworzenie kompleksowego programu ochrony środowiska gwarantującego pełne wykorzystanie leczniczych i turystycznych walorów środowiska naturalnego, Rozwój miejskiej komunikacji publicznej oraz współdziałanie z partnerami celem wyprowadzenia ruchu tranzytowego, Ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia, poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców, Przeciwdziałanie drobnym wykroczeniom i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, C jak Człowiek, czyli skuteczny system opieki zdrowotnej i pomocy socjalnej osobom potrzebującym oraz przyjazna i sprawna administracja, wspieranie aktywności obywatelskiej; Wprowadzenie obniżki cen wody i ścieków, Rozwój systemu pomocy socjalnej m.in. poprzez rozszerzenie opieki socjalnej dla osób potrzebujących i zwiększenie liczby osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych, Stworzenie Biura Obsługi Mieszkańców czynnego w godzinach dostosowanych do możliwości załatwiania spraw przez mieszkańców, Wprowadzenie systemu jakości ISO-9000 usprawniającego pracę urzędu i wprowadzającego ułatwienia dla mieszkańców i zapewniającego pełną transparentność działań, Sprawny e-urząd umożliwiający mieszkańcom załatwienie podstawowych spraw przez Internet, Przeprowadzenie niezbędnych remontów mieszkań komunalnych, Aktywizacja mieszkańców Szczawna- -Zdroju i wspieranie aktywności obywatelskiej poprzez stworzenie możliwości do dyskusji o rozwoju i problemach miasta i włączanie ich we współdecydowanie o przyszłości naszego miasta, D jak Dobrobyt, czyli zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i usług - tworzących miejsca pracy i podnoszących poziom życia mieszkańców; Wspieranie przedsiębiorców z branży handlowej i usługowej m.in. poprzez obniżenie podatków od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą w małych lokalach użytkowych, Współpraca z zarządem przedsiębiorstwa Uzdrowisko Szczawno-Jedlina w celu zapewnienia pracownikom ochrony przy zmianach właścicielskich i wypracowaniu zbieżnej wizji rozwoju Szczawna- -Zdroju, Wykorzystanie wszelkich form wsparcia przedsiębiorczości oraz udział w funduszu poręczeniowym i pożyczkowym dla małych i średnich firm, Stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i programu rozwoju gospodarczego zapewniającego sprawną i zgodną ze strategią rozwoju rozbudowę miasta, Inwestowanie w infrastrukturę techniczną oraz przygotowanie terenów pod inwestycje i usługi w samym mieście, Powołanie Punktu Informacyjnego dla przedsiębiorców lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą udzielającego pełnej informacji na temat oferty miasta i możliwości wsparcia, Kursy i szkolenia dla bezrobotnych, E jak Edukacja, czyli nowoczesna baza i system szkolnictwa oraz rozwój edukacji sportowej i kulturalnej; Budowa nowoczesnego kompleksu szkół z hala sportową i krytą pływalnią, Wprowadzenie stypendiów dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, Uruchomienie lodowiska już w ferie zimowe, Udostępnienie mieszkańcom szerokopasmowego, darmowego Internetu, Powołanie na bazie istniejących obiektów wielofunkcyjnego centrum kulturalno-rekreacyjno- sportowego zapewniającego kompleksową ofertę i umożliwiającego dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, Międzynarodowe wymiany młodzieży, Powołanie Forum Młodzieży umożliwiającego jej włączanie się w życie miasta, Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych: pozyskiwanie kompetencji językowych, komunikacyjnych czy artystycznych w każdym wieku, F jak FEDORUK Marek, czyli gwarancja realizacji idei zrównoważonego rozwoju Szczawna-Zdroju - idei, której celem jest poprawa warunków życia jego mieszkańców Szczegóły w poprzednich numerach Biuletynu i na stronie Popieram Marka Fedoruka! TOMASZ LIOLIS mieszka w Walbrzychu, pracuje w Szczawnie. Marek Fedoruk łączy w sobie młodość, energię i doświadczenie. Gwarantuje, że Szczawno będzie się rozwijać, bo temu miastu potrzebne są natychmiastowe zmiany. Ten marazm nie może dłużej trwać. Program Marka Fedoruka jest dynamiczny, a w trakcie kadencji będzie można go sukcesywnie rozliczać z obietnic. DARIUSZ PANTOL pracownik Uzdrowiska Szczawno Jedlina. Współpracuję z Markiem Fedorukiem od wielu lat. Mamy za sobą wiele, z sukcesem zrealizowanych przedsięwzięć. Wiem, że jest kompetentny, zaangażowany w sprawy Szczawna i bardzo pracowity. Cechuje go doskonała znajomość zagadnień inwestycyjnych. Moim zdaniem bardzo dobrze rokuje na przyszłość. WŁADYSŁAW KOMAR pracownik Uzdrowiska Szczawno Jedlina. Mam kontakt z Markiem Fedorukiem od ponad ośmiu lat, dobrze znam jego zaangażowanie i pracowitość. W ciągu tak długiego czasu mogłem go dobrze poznać. Jest zawsze merytorycznie przygotowany do zadań, odpowiedzialny i chętny do pomocy. Daje nadzieję, że w Szczawno zacznie wreszcie zdążać w stronę nowoczesności. GRAŻYNA LELITO-DĄBROWA, prowadzi galerię Ogród Sztuki w Szczawnie-Zdroju Rzeczowość, spokój, opanowanie to cechy Marka Fedoruka, które wysoko cenię. Taki powinien być burmistrz Szczawna Zdroju. Ale przy tym jest energiczny i pracowity, czego dowiódł, pracując na stanowisku zastępcy burmistrza najpierw Szczawna, a potem Jedliny Zdroju. Zapowiada realne działania na rzecz miasta. Nadszedł już na to najwyższy czas, bo Szczawno zamiera, nic się tutaj nie dzieje, nic się nie robi dla ludzi. Marek Fedoruk gwarantuje, że ta niekorzystna sytuacja szybko ulegnie zmianie. EWA CICHOŃ, prowadzi galerię Ogród Sztuki w Szczawnie-Zdroju. Sztuka i imprezy artystyczne są dla mnie bardzo ważne, a na wszystkich takich wydarzeniach Marek Fedoruk jest obecny. Nie opuszcza żadnego spotkania. Co ważne, jest człowiekiem niezwykle kulturalnym, uprzejmym, miłym w obejściu. Jako doświadczony samorządowiec, nie musi się niczego uczyć od początku. Będzie mógł poświęcić całą energię na pracę na rzecz miasta. A tu trzeba szybko działać, bo Szczawno wymaga energicznego przewietrzenia. 2

3 Biuletyn Informacyjny Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Fedoruka Ta druga strona kampanii jest trudniejsza. Dotyczy bowiem sporów dotyczących różnych sposobów i wizji na zarządzanie miastem. Dobrze kiedy pozostaje ona w sferze merytorycznej dyskusji, gorzej kiedy przybiera formę oszczerstw i oskarżeń. Jeszcze gorzej kiedy w haniebny sposób mieszkańcy naszej gminy są wprowadzaniu błąd lub wręcz zastraszani czy szantażowani. I kto to kłamie? Jednak straciliśmy szansę na darmowe remonty W pierwszym numerze naszego biuletynu z dnia roku napisaliśmy: Wspólnoty mieszkaniowe w Szczawnie-Zdroju nie otrzymają dotacji na remonty dachów czy elewacji. Władze gminy zaprzepaściły szansę na przyznanie wspólnotom mieszkaniowych bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej. Chodziło o kwotę złotych możliwych do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Po publikacji tego popartego rzetelnymi analizami artykułu Pan Wlaźlak zarzucił nam świadomą dezinformację i brak wiedzy gdyż jak napisał termin składania wniosku mija 30 listopada. Postanowiliśmy spokojnie poczekać na dzień 30 listopada. No i okazało się, że tak Pan Tadeusz Wlaźlak konsekwentnie podważa wiarygodność prezentowanych informacji, w związku z tym odsyłamy Go i Państwa do jego własnych danych czyli oficjalnych informacji budżetowych Urzędu Miasta. Zgodnie ze sprawozdaniami z realizacji budżetu miasta Szczawna- -Zdroju tylko w latach jego kadencji wartość sprzedanych nieruchomości gminnych wyniosła ponad 47 milionów złotych a nie 30 jak podaje pan Wlaźlak (w pierwszym numerze naszego biuletynu mówiliśmy tylko o 40 milionach) = ,00 zł; 2003 = ,00 zł; 2004 = ,00 zł; 2005 = ,00 zł; 2006 = ,00 zł; 2007 = ,57 zł; 2008 = ,09 zł; 2009 = ,94 zł; 2010 (I półrocze) = ,03 zł; OGÓŁEM ,63 zł. jak napisaliśmy, wnioski o dotacje dla wspólnot nie zostały złożone i mieszkańcy nie skorzystają z darmowych remontów. Pisząc swoje słowa Pan Wlaźlak dobrze wiedział, że gmina nie będzie w stanie złożyć wniosku o dotacje dla wspólnot gdyż nie przygotował on na czas odpowiednich projektów. Wiedział, że to my mieliśmy rację, a jednak nie przeszkodziło mu to w bezpodstawnym oskarżaniu nas i wprowadzaniu w błąd mieszkańców w adresowanym do nich liście. Na zakończenie dodać należy, że dotacji nie dostaną wspólnoty, a jedynie budynki będące własnością gminy. Dziękujemy Panie Burmistrzu, że myśli Pan o nas - mieszkańcach. Sytuacja finansowa gminy Nie mamy długów, ale mamy deficyt Źródło: dane Urzędu Miasta Przy rozsądnym gospodarowaniu i pozyskaniu dotacji lub środków finansowych np. z Unii Europejskiej na niektóre inwestycje, to pozwoliłoby powiększyć tę sumę do prawie 90 milionów złotych. Z informacji podanych przez Pana Wlaźlaka inwestowano w gospodarkę komunalną, rewitalizację parku ale największą część środków zainwestowano w drogi, chodniki i oświetlenie w tym remont ulic: Solickiej, Kolejowej, Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego. Te remonty powinny być jednak finansowanie głównie z budżetu ich właściwych administratorów czyli samorządu województwa, a nie gminy. Nie wykorzystano też w pełni dofinansowania z unii europej- skiej czy dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. I na koniec trzeba też dodać, że większość wymienionych przez Pana Wlaźlaka inwestycji to obowiązek gminy, czyli inwestycje, które powinny być sfinansowane z dochodów bieżących gminy, a nie ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Takie pieniądze na inwestycje w poprawę infrastruktury powinny być co roku zarezerwowane w budżecie gminy z dochodów bieżących. Ale nie mogą, bo konsekwentnie od kliku lat wydatki bieżące są większe niż dochody bieżące. I tak począwszy od roku 2007 (łącznie z deficytem planowanym na 2010r.), aż 13 milionów złotych ze sprzedaży własności miasta zamiast na kluczowe inwestycje idzie na łatanie dziur w budżecie. Gdyby nie środki ze sprzedaży gruntów to na pokrycie deficytu trzeba by zaciągać długi. Każda gospodyni zarządzająca domowymi finansami wie, że tak nie da się funkcjonować na dłuższą metę i w końcu, jak nie będzie już co sprzedać i skończą się oszczędności będzie katastrofa. Z prezentowanej przez Pana Wlaźlaka polityki i aktualnej sytuacji finansowej gminy wynika, że gdy wysprzedane zostaną najważniejsze nieruchomości, skończą się wszystkie remonty i inwestycje, bo nie będzie już na to pieniędzy. W roku wyborczym 2010 dopóki nie skończą się pieniądze ze sprzedaży gminnych nieruchomości, problem jest zamiatany pod dywan. Jednak od 1 stycznia 2011 według nowych przepisów nie będzie można przyjąć nowego budżetu z deficytem pomiędzy bieżącymi dochodami, a wydatkami. Może to zmusi władze do większej gospodarności i odpowiedzialności oraz zaprzestania sytuacji, w których np. gmina traci trzy miliony złotych na niefortunnej sprzedaży basenu czy wynajmuje za grosze dochodowy parking w centrum miasta, który mógłby do budżetu miasta wnosić kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Panie Burmistrzu proszę więc nie bawić się w statystykę i zauważyć, że mimo uzyskania ogromnych, dodatkowych środków ze sprzedaży gminnych nieruchomości ważne dla miasta inwestycje nie doczekały się realizacji. Fakt, że gmina nie ma długów też jest tylko i wyłącznie efektem sprzedaży bardzo atrakcyjnych działek na granicy z Wałbrzychem, a nie gospodarnością zarządzających gminą. Gospodarność byłaby wtedy gdyby te pieniądze pomnożono i zrealizowano długo oczekiwane inwestycje gminne. Moim zdaniem Afera żywnościowa czyli kłamstwa kampanii Cenię przyjaciół, szanuję przeciwników. Nie mogę jednak zdobyć się na szacunek, gdy mój przeciwnik po prostu kłamie i manipuluje opinią mieszkańców! Ale od początku. W sobotę 27 listopada podczas przekazywania mieszkańcom Szczawna-Zdroju pomocy żywnościowej ufundowanej i przekazywanej przez Wałbrzyski Banku Żywności Pan Miedzielski kolportował list, którego fragmenty przytaczam poniżej: Szanowni Seniorzy ( ), Nie otrzymałem od Państwa akceptacji podczas wyborów 21 listopada. Jestem rozczarowany ich wynikiem. Mimo wszystko chcę w dalszym ciągu udzielać Wam pomocy żywnościowej przez kolejne cztery lata. ( ) Po przeprowadzonej rozmowie z Panem Markiem Fedorukiem i Panem Tadeuszem Wlaźlakiem, tylko Pan Tadeusz Wlaźlak zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby kontynuowana była pomoc żywnościowa dla Państwa. Między mną a Panem Tadeuszem Wlaźlakiem nastąpiło porozumienie, że rozszerzona zostanie pomoc nie tylko dla emerytów ale i rencistów (łącznie z 700 do 1200 osób) ( ). Tylko Pan Tadeusz Wlaźlak daje gwarancję współpracy i możliwości pomocy dla Państwa. ( ) Dlatego od Was zależy, czy przez 4 lata (48 miesięcy) będziecie nadal otrzymywać pomoc żywnościową. Dowodem na to jest kolejny termin wydawania żywności 18 grudnia 2010r pod warunkiem, że dokonacie wyboru kandydatury Pana Tadeusza Wlaźlaka. W innym przypadku termin 18 grudnia 2010r. będzie nieaktualny bo nie jestem w stanie ponosić trudów i kosztów tej pomocy Pełny tekst listu dostępny na stronie Trudno przejść obojętnie obok takiej ilości kłamstw i pomówień: Pan Miedzielski pisze, że tylko Pan Wlaźlak zaoferował pomoc przy rozdziale darów żywnościowych. Ja podobno nie chciałem tego uczynić. To kłamstwo! Ja także tę pomoc zaoferowałem! Niesienie pomocy mieszkańcom jest oczywistym obowiązkiem każdego burmistrza. Wyznaczenie pomieszczenia do wydawania darów, czy umożliwienie ich transportu należy do takich obowiązków. Jeśli zostanę burmistrzem z prawdziwą przyjemnością włączę się we wszelkie akcje niesienia pomocy potrzebującym. Nie zamierzam uchylać się od tego! Tekst listu sugeruje, ze to Pan Miedzielski udziela pomocy potrzebującym. Tymczasem całą pomoc żywnościową i dary ofiarowuje mieszkańcom Wałbrzyski Bank Żywności (o którym Pan Miedzielski nie wspomniał w swoim liście ani razu). Pan Miedzielski koordynuje tylko jej przekazywanie w Szczawnie-Zdroju. Doceniając jego społeczne zaangażowanie karygodnym jest zawłaszczanie sobie prawa do dysponowania nie swoją własnością i podpisywanie się pod ofiarnością innych osób, darczyńców Wałbrzyskiego Banku Żywności. Pan Miedzielski nie ma wpływu ani na wielkość pomocy, ani na terminy jej przekazywania, ani na to jak dużej grupie mieszkańców pomoc będzie przyznawana. Wszystkie te decyzje podejmuje Wałbrzyski Bank Żywności. Sugerowanie, że zależy to od Pana Miedzielskiego, albo od Pana Wlaźlaka, jest zwyczajną niegodziwością i wykorzystywaniem pomocy ofiarodawców, ludzi i przedsiębiorców z naszego regionu, w celu osiągnięcia własnych korzyści. Te dary nie są ich własnością! Nikt nikogo do współpracy z Bankiem Żywności nie zmusza. Jeśli dla Pana Miedzielskiego jest to zbyt dużym obciążeniem, co sugeruje w końcowej części swego listu, Bank znajdzie kogoś innego na jego miejsce. Jest oczywistym, że ta decyzja nie będzie zależała od burmistrza Szczawna-Zdroju. Burmistrz może jedynie wyrazić swoją opinię czy jego zdaniem osoba wyznaczona do pełnienia takiej funkcji jest godna zaufania i czy w związku z tym można jej powierzyć społeczne mienie znacznej wartości. Pozostawiam Państwu pod ocenę czy można. Brudna kampania i kłamstwa Pana Miedzielskiego dotykają mnie osobiście, jako człowieka i jako kandydata na burmistrza. Po co to robi? Nie wiem. Pozbawia siebie honoru, a mnie przyjemności stawania w wyborcze szranki z ludźmi godnymi i prawymi. Marek Fedoruk 3

4 Wykorzystać szansę dla Szczawna - Zdroju Popieram Marka Fedoruka! EMIL BARCIŃSKI pierwszy po transformacji burmistrz Szczawna-Zdroju. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Oczywiście, że popieram Marka Fedoruka. Jest w sile wieku, ma wieloletnie doświadczenie samorządowe. Widać jak znakomicie radzi sobie w Jedlinie Zdroju, gdzie pełni funkcję wiceburmistrza. Jest operatywny, zna się na zdobywaniu funduszy unijnych i rozkręcaniu inwestycji. To dobrze wróży na przyszłość. BOŻENA ŁEPKOWSKA mieszkanka Szczawna-Zdroju Najważniejszym sprawdzianem, świadczącym na korzyść Marka Fedoruka, są jego osiągnięcia na stanowisku wiceburmistrza w Jedlinie Zdroju. Zazdrościmy Jedlinie takich gospodarzy. O Jedlinie się mówi w całym regionie, jest to miasto, które się prężnie rozwija, czego o Szczawnie, niestety, powiedzieć nie można. Jest szansa, że Marek Fedoruk będzie umiał przenieść swoje umiejętności i sukcesy na grunt szczawieński między innymi doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Znam go od dawna i wiem, że jest człowiekiem prawym i szlachetnym, zainteresowanym kulturą, co daje nadzieję, że będzie ją skutecznie wspierał. Jego doświadczenie w pracy samorządowej daje podstawy, by przypuszczać, że będzie jednakowo traktował zarówno centrum uzdrowiska, jak i jego peryferie. Skończyłyby się wówczas problemy mieszkańców, na przykład ul. Ułanów Nadwiślańskich, gdzie od dziesięcioleci nie można się doprosić chodnika, nie mówiąc już o innych osiągnięciach cywilizacyjnych. Kandydatura Marka Fedoruka, to szansa na rozwój Szczawna Zdroju. SŁAWOMIR HUNEK Prezes T-Parku, Parku Technologicznego, w Szczawnie-Zdroju Znam Marka Fedoruka od wielu lat. Bardzo cenię jego niesłychaną fachowość w dziedzinie zarządzania i prawa samorządowego oraz funkcjonowania samorządu w ogóle. Posiada też zdolność odnajdywania pozytywów w każdej, nawet konfliktowej sytuacji, potrafi z dużym spokojem i opanowaniem rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Nie bez znaczenia jest jego ogromna kultura osobista, co sprawia że ma wielką ławtwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. BEATA SZCZEPANKOWSKA Prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina Jest doświadczonym samorządowcem, a Szczawno zna na wylot. Uważam, że znakomicie sprawdziłby się na stanowisku szefa miasta. Jest w pełni sił witalnych, działa energicznie w Jedlinie Zdroju, a na Szczawno miałby świeże spojrzenie. Sądzę, że nasza współpraca mogłaby się harmonijnie ułożyć, co dla uzdrowiska jest sprawą priorytetową. HALINA JASIŃSKA Mieszkanka Szczawna-Zdroju Kocha Szczawno Zdrój bez zastrzeżeń, to jest jego miasto. Jestem głęboko przekonana, że nie byłby w stanie podjąć decyzji, która byłaby dla Szczawna niekorzystna. Jest młody i operatywny, a także bardzo pracowity. Powinien zostać burmistrzem, bo moim zdaniem, całkowicie poświęciłby się tej pracy. ANNA ADAMKIEWICZ Stowarzyszenie Civitas Christiana Jest człowiekiem kryształowo uczciwym, zdecydowanym i odważnym. Ma wizję rozwoju miasta, które pod jego rządami mogłoby nabrać żywych barw, przyciągnęłoby sympatyków oraz inwestorów. Bardzo dużą wagę przywiązuje do edukacji dzieci i młodzieży, co z pewnością przełożyłoby się na wyższy poziom edukacji w mieście. To doświadczony samorządowiec, znający tajniki zdobywania funduszy unijnych, czego dowiódł już w Jedlinie Zdroju. Daje nadzieję na szybki rozwój miasta. MARIA MAJEWSKA Prawnik Ma bogate doświadczenie jako samorządowiec. Doskonale radzi sobie na stanowisku zastępcy burmistrza w Jedlinie Zdroju. Gołym okiem widać, jak wspólnie z Leszkiem Orplem z wielkim powodzeniem wyprowadzili Jedlinę na szerokie wody. Jestem pewna, że to samo zrobiłby w Szczawnie Zdroju. Jego wielki atut, to umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych, czego w Szczawnie bardzo brakuje. ANNA ZALEWSKA Poseł na sejm Popieram z całego serca kandydaturę Marka Fedoruka. Mieszka w Szczawnie Zdroju, ale pracuje w Jedlinie. Może na Szczawno spojrzeć z dystansu. Ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu gminą. Jest silny i konsekwentny, może sprawić, że Szczawno stanie się prężnym ośrodkiem rekreacyjnym, kulturalnym i sanatoryjnym, a nie tylko tranzytem na trasie Podzamcze centrum Wałbrzycha. BARBARA JANECZKO mieszkanka Szczawna-Zdroju. Uważam, że wybór Marka Fedoruka na stanowisko burmistrza miasta, to najlepsze, co mogłoby się naszemu miastu przytrafić. I nie jest to tylko moje zdanie, ale też wielu innych osób, które kiedyś w samorządzie pracowały. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem, sprawdził się na wielu frontach, jest znany w Szczawnie Zdroju z jak najlepszej strony. Wiele razy udowodnił, że potrafi poświęcić się pracy z całym zaangażowaniem, mam pewność, że jeśli zostanie burmistrzem, zawsze będzie na posterunku. Bardzo wysoko cenię umiejętności i liczne talenty Marka Fedoruka. STEFANOS EWANGIELU Prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Znam dobrze Marka Fedoruka i uważam, że to najlepsza kandydatura na stanowisko burmistrza miasta. Bardzo bym chciał, żeby wygrał te wybory. Jeśli stanie na czele władz Szczawna, jestem pewien bardzo dobrej współpracy z tym samorządem. Z całego serca popieram tę kandydaturę. MAREK RATUSZNIK budowlaniec i samorządowiec Pamiętam czasy, gdy Marek Fedoruk był zastępcą burmistrza w Szczawnie Zdroju. Jaki tam wtedy panował wzorowy porządek, jak dobrze były dopilnowane wszystkie inwestycje, budowy, nie to co teraz. Wszędzie go było pełno, chodził i osobiście wszystko nadzorował. Jest niesłychanie pracowity, dokładny i przedsiębiorczy, pełen inwencji i dobrych pomysłów. Wiem, że chce stworzyć dla mieszkańców przyjazny urząd, żeby nie musieli, tak jak teraz, biegać po piętrach. Jest bardzo zaangażowany w życie społeczne. Jestem pewnie, że odda temu miastu i ludziom, swoją duszę. LESZEK SZEWC poseł na Sejm III kadencji i działacz NSZZ Solidarności Marka znam od kilkunastu lat. To diament wśród samorządowców. Obserwuję Jego dokonania od wielu lat i jednego jestem pewien, że woda sodowa nie uderzyła mu nigdy do głowy. Zawsze ma czas dla drugiego człowieka, umie słuchać. Marek Fedoruk to nie tylko dobry wybór, to ważny wybór dla mieszkańców Szczawna Zdroju. 4

5 Porozmawiajmy o Szczawnie-Zdroju Zapraszam mieszkańców na rozmowę o naszym mieście przy kawie i herbacie, w kawiarence galerii, Ogród Sztuki - przy ul. Kościuszki - wejście od ulicy Zacisze. Terminy spotkań: - sobota ; w godzinach 14-16, - środa ; w godzinach Marek Fedoruk

6 6 aktualności Wysyp grzybów W wałbrzyskich lasach prawdziwy wysyp grzybów. Mieszkańcy naszego miasta szturmują w weekendy kolejne miejsca, w których można znaleźć prawdziwki, podgrzybki czy maślaki. Nikt nie chce zdradzić, gdzie je zbiera. Każdy wraca jednak z pełnym koszykiem. wypad na grzyby będzie udany wyłącznie wówczas, gdy będziemy zbierać tylko te, które znamy. Inaczej wycieczka może zakończyć się tragicznie. Miejsc, w których można spotkać grzybiarzy jest kilka. Część penetruje okolice Złotego Lasku. Inny wybierają strome górki w Dziećmiorowicach. Kolejni spacerują po Chełmcu i górze Borowej. Ale nawet doświadczeni grzybiarze niejednokrotnie mają wątpliwości, co do określenia gatunku grzyba, który znaleźli. Pierwszą i podstawową zasadą jest zbieranie wyłącznie tych, co do których nie mamy żadnych wątpliwości. Grzyb powinien być również wyrośnięty. Sztywną zasadą udanego grzybobrania jest unikanie potocznych metod rozpoznawania poszczególnych gatunków. Najchętniej zbieranymi grzybami są: prawdziwki, podgrzybki i kozaki. Można je znaleźć zarówno pomiędzy drzewami liściastymi jak i iglastymi. Prawdziwków warto również szukać w okolicach brzózek. Nie wierzmy, że cebula zabarwi na czarno, gdy w garnku będziemy gotować jakiegoś trujaka. To samo dotyczy rzekomego ciemnienie srebrnej łyżeczki. Na pewno należy unikać grzybów z blaszkami. Nie zawsze jego spróbowanie i gorzki smak odpowie nam od razu, że nie nadaje się do spożycia. Objawy zatrucia występują po godzinach od spożycia. Mogą wywołać nudności, bóle brzucha, biegunkę i podwyższoną temperaturę. Wówczas natychmiast należy zgłosić się do najbliższego lekarza. Nie czekaj - złóż wniosek Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczął przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszego miasta ubiegających się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2010/2011. Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w godzinach od 8.00 do , we wtorki od 8.00 do Okres zasiłkowy, na jaki ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia. Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz są do pobrania w: Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ulicy Limanowskiego 11, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Sienkiewicza 6, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Beethowena 1 Do wniosku należy dołączyć m.in: - uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, - orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, - zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, Wnioski można składać m.in Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przy ul. Sienkiewicza 6 - zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej, - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: - informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, - kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się, - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany, - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, - orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Przyjdź na konsultacje W związku z przystąpieniem do prac nad programem współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. Wałbrzyska Rada Pożytku Publicznego zaprasza do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego miasta. Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie w odniesieniu do zakresu i form współpracy na 2011 r. należy zgłaszać na formularzu do konsultacji drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Sienkiewicza 6-8, Wałbrzych z dopiskiem Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, e - mail: pl, - najpóźniej do 10 października 2010 r.spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się w dniu 11 października 2010 r. o godzinie 1330 w Sali Oliwkowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 1. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. (eban)

7 aktualności 7 Prawie dziewięć tysięcy wałbrzyszan pisze program dla miasta Dokładnie 8754 wałbrzyszan odpowiedziało do tej pory na ankietę przygotowaną przez Wałbrzyską Wspólnotę Samorządową. Chcą zmieniać Wałbrzych, ale nie w pojedynkę i nie według własnej tylko wizji. Dlatego radni Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej przygotowali ankietę, w której anonimowo będzie mógł się wypowiedzieć każdy mieszkaniec miasta na temat tego, jak ma wyglądać i funkcjonować jego mała ojczyzna, miejsce, w którym mieszka i w którym pracuje, z którym się utożsamia i identyfikuje. Kwestionariusz składa się z czterech pytań w większości otwartych bo tylko taka forma zdaniem Pawła Szpura, socjologa, politologa i sekretarza WWS, może dać rzeczywisty i prawdziwy obraz potrzeb. A te są ogromne, lecz nie nierealne, jak wynika z przeprowadzonych już częściowo pierwszych badań: wałbrzyszanie wskazują na poprawę jakości lokalnych dróg, budowa obwodnicy, rozwój turystyki i infrastruktury, postawienie toalet w centrum i zamontowanie znaków i tablic informacyjnych. Chcą również wyremontowania klatek schodowych w Śródmieściu, na Starym Zdroju, Sobięcinie i Rusinowej, wybudowanie lub odnowienie istniejących już placów zabaw, stworzenie dodatkowych miejsc pracy czy nawet zmiana polityki socjalno-mieszkaniowej. Wśród postulatów wałbrzyszan pojawiają się też oryginalne i czasem zaskakujące pomysły. Mieszkańcy wskazują nawet na takie kwestie jak możliwość transmisji obrad sesji drogą internetową, w sieci. Ankieta ma podział na dzielnice miasta, co jeszcze bardziej wskaże potrzeby najważniejsze do załatwienia dla wałbrzyszan. Jak wskazuje Mirosław Lubiński przewodniczący WWS, a zarazem kandydat na prezydenta naszego miasta- wszystkie odpowiedzi respondentów zostaną dokładnie przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy tworzeniu czteroletniej strategii rozwoju Wałbrzycha, zaproponowanej przez WWS. - Miasto jest dla ludzi mówi M.Lubiński i chcę, aby oni decydowali, co należy zrobić i co jest im potrzebne. Ankiety posłużą też za punkt wyjścia przy opracowywaniu programu naprawczego dla miasta i pozwolą określić kierunki przyszłych zadań dodaje Alicja Rosiak prawa ręka Lubińskiego w WWS. Bez nich program byłby niekompletny. Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa powstała po to, by tworzyć dialog z mieszkańcami i temu ma również służyć opracowana przez nich ankieta: współpracy oraz wzajemnej pomocy, wymianie poglądów i doświadczeń. Warto zatem wziąć udział w tej nietypowej, a zarazem nowatorskiej akcji i mieć realny wpływ na to, co dzieje się wokół nas. W tej chwili przygotowanych jest już około dziesięciu tysięcy formularzy, z którymi docierają ankieterzy wspólnoty do mieszkańców Wałbrzycha. A będzie jeszcze więcej. Wolontariusze WWS roznosić je będą po domach, ankieta trafi więc do osób w różnym przedziale wiekowym, do ludzi o różnych zainteresowaniach, upodobaniach politycznych, kobiet i mężczyzn, młodszych i starszych wałbrzyszan. To da szansę członkom WWS poznać opinię całego społeczeństwa, a nie jedynie konkretnej grupy, np. studentów czy emerytów.

8 8 kultura Szukamy wałbrzyskiej Barbie Zostań Gwiazdą Barbie to ogólnopolska kampania, której celem jest znalezienie 3 najlepiej śpiewających dziewczynek w wieku 3-10 lat. Kampania ma promować talenty muzyczne dzieci i wspierać ich marzenia. Dziewczynki wybrane zostaną w ramach castingów organizowanych na terenie całego kraju. Wszystkie dzieci wykonają jedną i tę samą piosenkę, stworzoną na potrzeby kampanii. W Wałbrzychu casting odbędzie się 12 października br. w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury przy ul. Andersa 185 w godzinach 15.oo 18.oo w Sali Artystycznej. Piosenkę w wersji: pełnej, z linią melodyczną oraz teledyskiem karaoke, można będzie odnaleźć na konkursowej stronie internetowej. Trzy najlepiej śpiewające dziewczynki wyłonione zostaną spośród zgłoszeń nadesłanych przez placówki organizujące castingi oraz zgłoszeń indywidualnych. W nagrodę nagrają piosenkę konkursową w profesjonalnym studiu nagraniowym w Warszawie, która na przełomie listopada i grudnia emitowana będzie w dziecięcej stacji TV. Informacje o zwyciężczyniach zostaną opublikowane na internetowej stronie konkursowej. Wszelkie informacje na stronie konkursowej: Uwaga! Dzieci, które nie umieją czytać powinny znać tekst piosenki na pamięć. Skoro o Barbie mowa... Twarzą tegorocznej kampanii reklamowej firmy Mattel promującej linię zabawek z serii Barbie w świecie mody została Joanna Koroniewska. Popularna aktorka telewizyjna, która niedawno zachwyciła swą modową metamorfozą, wystąpiła w spocie reklamowym promującym najnowsze zabawki oraz w specjalnie zaaranżowanej sesji zdjęciowej. Gwiazda nagrała również piosenkę pochodzącą z filmu Barbie w świecie mody. Tytułowy utwór Przygoda z Modą stanowi ścieżkę dźwiękową spotu reklamowego. Aktorka znana przede wszystkim z popularnego serialu M jak Miłość, ostatnio również z serialu Daleko od noszy2, w którym Nowy projekt dla młodzieży w Teatrze Dramatycznym... Wałbrzyski Teatr Dramatyczny rozpoczyna realizację projektu Pociąg do Teatru skierowanego do młodzieży w wieku lat i zainteresowanej sztuką teatralną. Dzięki uczestnictwu w zajęciach każdy chętny będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę poprzez oglądanie spektakli i udział w warsztatach. W ramach projektu trwającego trzy miesiące - uczestnicy wezmą udział w trzech blokach tematycznych skoncentrowanych wokół wybranych spektakli z repertuaru Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu oraz Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Norwida w Jeleniej Górze i Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. W ob- (fot. Użyczone) Reklama nowej linii zabawek Barbie w świecie mody z udziałem Joanny Koroniewskiej emitowana będzie na antenie ogólnopolskich stacji TV oraz kanałów dziecięcych od połowy października i potrwa do grudnia. rębie jednego z trzech modułów składających się na całość przedsięwzięcia znajdują się następujące elementy: wyjazd do jednego z wymienionych teatrów na wybrane przedstawienie; prezentacja jednego lub dwóch spektakli z repertuaru Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu oraz warsztaty tematyczne na podstawie obejrzanych przedstawień. Pierwszy blok poświęcony będzie ludycznemu aspektowi Teatru. Na podstawie spektakli: Okno na parlament (T. Polski, Wrocław), Był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej (T. Dramatyczny, Wałbrzych) oraz Dekameron (T. Dramatyczny, Wałbrzych) rozważać będziemy zjawisko komizmu w sztuce. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 55 złotych. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 5 października. wciela się w rolę seksownej adwokat Alicji, po raz kolejny zaintrygowała nowym wizerunkiem wcielając się w rolę ambasadorki najsłynniejszej lalki świata. Decyzja o zostaniu ambasadorką lalki Barbie była dla mnie oczywista. Te lalki to moje dzieciństwo dorastałam bawiąc się nimi. Mam do nich ogromny sentyment. Jestem pewna, że jak moja córka trochę podrośnie, również się w nich zakocha. Mam też nadzieję, ze bę- Harmonogram pierwszego bloku: 14 października 2010 godz wyjazd do Wrocławia na spektakl OKNO NA PARLAMENT (początek o godz ) 15, 16, 17 października 2010 termin do uzgodnienia spektakl BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ ANDRZEJ I ANDRZEJ 28, 29, 30, 31 października 2010 termin do uzgodnienia spektakl DEKAMERON 5 listopada 2010 godz warsztaty dzie dumna z mamy, która przez moment była ambasadorką linii zabawek Barbi w świecie mody. mówi Joanna Koroniewska. Tej jesieni wszystkie miłośniczki lalki Barbie po raz pierwszy poznają prawdziwą historię z jej życia. Film Barbi w świecie mody to opowieść o przygodach najsłynniejszej lalki we francuskiej stolicy mody. W wyniku nieoczekiwanych wydarzeń Barbie postanawia przeprowadzić się do Paryża, gdzie pomaga swojej cioci prowadzić rodzinny Dom Mody. W nowym miejscu Barbie zaprzyjaźnia się z projektantką Marie - Alecia oraz poznaje trzy wyjątkowe, magiczne postacie. Ognistowłose pomagają przyjaciółkom nadać paryski styl każdej stworzonej przez nie kreacji. W Paryżu nasza bohaterka poznaje prawdziwych przyjaciół i wkracza w niesamowity i barwny świat mody, który pomaga jej uwierzyć w siebie i spełnić najskrytsze marzenia. Joanna Koroniewska jest osobą pełną wewnętrznego blasku oraz siły i pasji do realizacji własnych planów. Cieszymy się więc, że w tym roku to właśnie ona została Ambasadorką najbardziej wyjątkowej lalki na świecie mówi Paulina Ślepko, Associate Brand Manager w firmie Mattel. Ambasadorka marki również poddała się metamorfozie w trakcie sesji zdjęciowej. Nad jej nowym wizerunkiem na potrzeby kampanii czuwali: Jolanta Czaja stylistka związana z wiodącym dwutygodnikiem modowym; Dobrawa Piekos - zaufana stylistka fryzur oraz Anna Męczyńska ulubiona makijażystka wielu gwiazd. Autorem zdjęć jest Patrycja Woy-Wojciechowska. Spot reklamowy Barbie Przygoda z Modą wyreżyseruje Szwed Bo Martin a stylizacją aktorki zajęła się Ina Lekiewicz. Z CZEGO SIĘ ŚMIEJECIE CZY ŚMIESZNY ZNACZY GORSZY? Kolejne terminy i tematy warsztatów będą ustalane w miarę pojawiania się informacji o repertuarze partnerskich scen. Spotkania listopadowe i grudniowe chcielibyśmy poświęcić na rozważania problemu przestrzeni teatralnej i realizacji klasyki. Rzeczywiste tematy zajęć jednakże uzależnione będą od oferty repertuarowej wybranych teatrów.

9 aktualności 9 Oni zmieniają Wałbrzych To z ich inicjatywy wałbrzyszanie mogą korzystać z uchwały o umarzaniu odsetek po spłacie zadłużenia czynszowego. Są przekonani, że uchwała ta pomoże wielu mieszkańcom uregulować swoje zobowiązania bez zaciągania kredytów bankowych. Mają dużo więcej pomysłów dla wałbrzyszan, dlatego powołali do życia bezpartyjne Stowarzyszenie Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa W radzie miejskiej Wałbrzycha jest ich sześcioro. W radzie powiatu - czworo. Od ponad dwóch lat tworzą zgrany zespół dociekliwych i zarazem twórczych radnych, którzy nie boją się jasno wyrażać swoich poglądów na obecne sprawowanie władzy w Wałbrzychu, jak również przedstawiać własne pomysły dla miasta i jego mieszkańców. To dzięki ich działaniom w mieście mamy coraz mniej brudnych i niezadaszonych przystanków. Powstają nowe place zabaw i nowoczesne boiska sportowe. Więcej jest ukwieconych skwerów, naprawionych chodników, wyremontowanych ulic i kamienic. Pojawiły się w końcu kosze na śmieci. To z ich inicjatywy wałbrzyszanie mogą korzystać z uchwały o umarzaniu odsetek po spłacie zadłużenia czynszowego. Są przekonani, że uchwała ta pomoże wielu mieszkańcom uregulować swoje zobowiązania bez zaciągania kre- Alicja Rosiak i Mirosław Lubiński dytów bankowych. Da im szansę na szybsze odzyskanie najmu lokalu, zamianę lub jego wykup. Twierdzą, że to niewiele, że chcą zrobić więcej. Dużo więcej, bo dla nich najważniejszy jest człowiek. To dla wałbrzyszan chcą pracować i im pomagać. Wierzą, że miasto to wałbrzyszanie, którzy tworzą historię, tradycje i klimat tego miasta. To dla nich warto jest zbudować obwodnicę, bezpieczne drogi, nowe kamienice, kręgielnie i baseny. Pragną, aby Wałbrzych zmieniał się naprawdę i konsekwentnie nie tylko przed wyborami i, przede wszystkim w sloganach. Radni z Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej, bo o nich mowa, mają koncepcje dotyczące inwestycji, pomocy społecznej, mieszkalnictwa, sportu i rekreacji oraz promocji miasta. Są pewni, że należy znieść Stały Zasób mieszkaniowy i uwolnić sprzedaż mieszkań dla wszystkich mieszkańców, nie dzieląc ich na Tych, którzy mogą być właścicielami i tych, którzy mają być przez całe życie tylko najemcami. Wiedzą, że trzeba zmienić zasady sprzedaży lokali i dać ludziom większą bonifikatę niż obecne 85-procentową. Te plany nie powstały w oderwaniu od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, zadania na przyszłość ustalili na podstawie stałych kontaktów z mieszkańcami, czego dowodem jest prowadzony sondaż opinii społecznej Z dotychczasowych wyników ankiety ogramowej wynika, że wałbrzyszanie krytycznie oceniają dotychczasowy rozwój miasta i pragną faktycznych zmian. Żeby zrealizować te plany powołali do życia bezpartyjne Stowa- rzyszenie Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa i pod tą nazwą wystartują w tegorocznych wyborach samorządowych, ubiegając się o stanowisko prezydenta Miasta i mandaty w Radzie Miejskiej Wałbrzycha. Szanse są duże, bo osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu oraz jego sympatycy liczą kilka tysięcy mieszkańców naszego miasta. Ich liderami są kandydujący do najważniejszych stanowisk w Wałbrzychu Mirosław Lubiński, wieloletni radny, były senator RP, lekarz, przedsiębiorca, szef Stowarzyszenia WWS oraz Alicja Rosiak - Przewodnicząca Rady Miasta kadencji , obecnie szefowa klubu radnych WWS. W wyborach w 2006 uzyskali oni 16 tysięcy głosów. Politycy samorządowi i specjaliści oceniają, że już teraz, przed wyborami, mają dużo większe poparcie i mogą liczyć na sukces. TS Radni WWS, od lewej: Ryszard Nowak, Katarzyna Ukrzewska, Mirosław Lubiński (kandydat na prezydenta), Alicja Rosiak, Paweł Szpur, Longin Rosiak, Michael Nykiel

10 10 motoryzacja Uwaga na dzieci! Jak jeździć po rondzie? Kto ma pierwszeństwo na rondzie? Czy muszę ustąpić miejsca kierowcy, który wjeżdża od wewnętrznej strony? Te pytania zadaje sobie wielu zmotoryzowanych, gdy dojeżdża do ronda. Dlatego poniżej przedstawiamy podstawowe zasady poruszania się po nim. Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do tragedii Do dwóch wypadków z udziałem dzieci doszło w ciągu kilku ostatnich dni na drogach powiatu wałbrzyskiego. Dlatego po raz kolejny apelujemy do kierowców o uwagę na drodze, a rodzicom przypominamy, że to oni powinni wyjaśniać, tłumaczyć i wymagać od swoich pociech, aby zachowywały szczególną ostrożność przechodząc (nie przebiegając!) przez jezdnię. Statystyki potwierdzają, że po rozpoczęciu roku szkolnego liczba wypadków z udziałem dzieci znów wzrosła. Kilka dni temu w Wałbrzychu na ulicy Wańkowicza Bez dokumentów osobistych, bez dokumentów pojazdu oraz uprawnień do kierowania jechało dwóch mężczyzn, których zatrzymała na ulicy 1 Maja wałbrzyska policja. Chwile wcześniej wałbrzyszanie w wieku 23 i 30 lat spowodowali tym pojazdem kolizje drogową. Wałbrzyscy policjanci z wydziału ruchu drogowego po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym i danych identyfikacyjnych samochodu sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia w wyniku kontroli ulic i ciągów komunikacyjnych na terenie jednej ze stacji paliw zatrzymali poszukiwany samochód osobowy. W aucie siedziało dwóch mężczyzn w wieku 23 i 30 lat. Byli pijani. Ża- 8-letni chłopiec wbiegł na jezdnię bezpośrednio po jadący samochód osobowy kierowany przez 35- -letniego mężczyznę. Dziecko ma złamaną czaszkę, miednicę oraz stłuczone płuca. Leży w szpitalu. Dzień później w Mieroszowie na drodze krajowa K letni chłopiec również wbiegł na jezdnię bezpośrednio pod jadący samochód osobowy. Chłopiec nie doznał większych obrażeń. Trafił do szpitala gdzie pozostał na obserwacji. (Eban) No to się przejechali den z nich nie chciał przyznać się do kierowania samochodem. Obaj nie poddali się badaniu alkomatem dlatego pobrano od nich krew do badań na zawartość alkoholu. Ponadto nie posiadali dokumentów osobistych, ani też dokumentów pojazdu. Samochód nie był ich własnością. Został zabezpieczony na policyjnym parkingu strzeżonym wałbrzyskiej komendy. Mężczyźni natomiast trafili do policyjnego aresztu. Za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. (eban) Tylko zdrowy rozsądek i wzajemna kultura pozwolą kierowcy bezpiecznie wjechać i zjechać z ronda. Rondo jest specyficznym typem skrzyżowania po którym ruch odbywa się okrężnie nie dochodzi więc do klasycznego przecięcia kierunków ruchu. Oznacza to, że zastosowanie mają wszystkie zasady obowiązujące na normalnym skrzyżowaniu zarówno jeśli chodzi o zasady pierwszeństwa, jak i użycie kierunkowskazów. Najczęściej spotykane jest rondo oznakowane przed wjazdem znakiem C-12 ( ruch okrężny ) oraz dodatkowo znakiem A-7 ( ustąp pierwszeństwa ). Będący na rondzie mają pierwszeństwo, wobec tych, którzy zamierzają wjechać na to skrzyżowanie. Jednocześnie takie zestawienie znaków (C-12 + A-7) oznacza, że kierujący chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym, którzy poruszają się po pasie, na który zamierza wjechać. Jeśli zamierzamy skręcić w prawo, należy zasygnalizować swój zamiar prawym kierunkowskazem oraz zająć prawy pas ruchu (pojazd A). Jeśli prawy pas ruchu na obwiedni jest wolny można kontynuować jazdę. Po znalezieniu się na jezdni wylotowej kierunkowskaz należy wyłączyć. Jeśli zamierzamy jechać na wprost, możemy zająć dowolny pas ruchu ( chyba że znaki na jezdni wskazują inaczej) i nie włączać kierunkowskazu przed wjazdem na skrzyżowanie. Dopiero po znalezieniu się na wysokości wylotu położonego przed tym, w który zamierzamy wjechać w celu opuszczenia skrzyżowania, należy włączyć prawy kierunkowskaz. Jego wyłączenie powinno nastąpić, gdy pojazd znajdzie się na jezdni wylotowej. Sytuacja zmienia się, gdy dwa pojazdy wjeżdżające na rondo z krzyżujących się kierunków i stosujące się do zasady niezmieniania pasów ruchu podczas przejeżdżania na wprost ronda. Powstaje nieunikniona sytuacja kolizyjna, której zapobiegłoby przyjęcie zasady, że prawy pas na jezdni wlotowej powinien być wykorzystywany wy- łącznie do skręcania w prawo na rondzie - czyli opuszczenia ronda najbliższym wylotem. Nie jest to zasada wyraźnie określona konkretnymi przepisami, jednak jej stosowanie poprawia bezpieczeństwo ruchu na rondach. Jeśli zamierzamy jechać w lewo, należy zająć pas ruchu przy osi jezdni i włączyć lewy kierunkowskaz. Po znalezieniu się na wysokości wylotu położonego przed tym, w który zamierzamy wjechać w celu opuszczenia skrzyżowania, należy włączyć prawy kierunkowskaz. Opuszczając skrzyżowanie można wjechać na dowolny pas ruchu na jezdni wylotowej. Stosując jednak konsekwentnie zasadę by nie zmieniać na obwiedni pasa ruchu, najlepiej wjechać na pas ruchu przy osi jezdni. (opr.eban) Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania każdego typu i przejeżdżając przez nie, jest obowiązany stosować się do następujących zasad: 1. Zasada zachowania szczególnej ostrożności ostrożności podwyższonej w zmieniających się nieoczekiwanie sytuacjach na skrzyżowaniu. 2. Zasada ograniczonego zaufania każdy uczestnik ruchu drogowego ma prawo liczyć,że inni uczestnicy przestrzegają przepisów, jednak w momencie zauważenia symptomów naruszania przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego należy zachować jak najdalej posuniętą ostrożność i być przygotowanym na nieoczekiwany rozwój wydarzeń. 3. Zasada przestrzegania hierarchii poleceń a. sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem, lub uprawnione do jego kontroli, b. sygnały świetlne, c. znaki drogowe, d. ogólne zasady ruchu np. zasada prawej strony. 4. Zasady obowiązujące przy zmianie kierunku jazdy kierujący zbliżając się do skrzyżowania z zamiarem zmiany kierunku jazdy, jest obowiązany, o ile znaki nie wskazują inaczej,zająć pas ruchu: prawy- jeżeli zamierza skręcić w prawo, lewy do skrętu w lewo, oraz dowolny -do jazdy na wprost. 5. Zasady ustalone dla zmiany pasa ruchu zmieniając pas ruchu, kierujący pojazdem musi ustąpić pierwszeństwa nie tylko pojazdowi zajmującemu pas,na który zamierza wjechać, ale również pojazdowi, który sygnalizuje wjazd na ten pas od prawej strony. 6. Zasady sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu i niezwłocznego jego zaprzestania po wykonaniu manewru. Kierujący ma obowiązek sygnalizowania każdej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu z takim wyprzedzeniem, aby manewr ten nie zaskoczył innych kierujących pojazdami i nie zmusił ich do zmiany prędkości lub gwałtownego hamowania. Należy bezwzględnie upewniać się, czy nasz sygnał został zauważony. 7. Zasady ustępowania pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych oraz pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię, na którą skręcając, kierujący pojazdem wjeżdża. (niezależnie czy jest tam przejście czy go tam nie ma).

11 Dwie porażki w dwóch meczach To będzie sport 11 prawdziwe show Dwie porażki w dwóch meczach doznali piłkarze II ligowego Górnika Wałbrzych. Najpierw biało niebiescy przegrali u siebie z Rakowem Częstochowa, a kilka dni później na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Być może mecz z Zagłębiem ułożyłby się inaczej gdyby biało- -niebiescy nie stracili dwóch bramek w przeciągu pięciu minut. Podopieczni Roberta Bubnowicza przegrywali 0:1 już w 2 minucie spotkania, gdy Adrian Marek, po dośrodkowaniu Pajączkowskiego, strzałem głową pokonał bramkarza Górników. Kilkadziesiąt sekund później gospodarze prowadzili już 2:0. Tym razem na listę strzelców precyzyjnym strzałem z powietrza wpisał się Vladimir Bednar. W 36 minucie rozmiary porażki mógł zmniejszyć Daniel Zinke, który znalazł się sam na sam z golkiperem gospodarzy. Zagłębie uratowała jednak poprzeczka. Po zmianie stron wałbrzyszanie nadal atakowali. W 58 minucie mocno uderzył Marcin Morawski. Do futbolówki podbitej przez bramkarza z Sosnowca pierwszy doskoczył Daniel Zinke, który precyzyjnym strzałem zdobył dla Górnika bramkę. Mimo kolejnych akcji i strzałów Wepy oraz Konarskiego nie udało się nam już doprowadzić do remisu. Kilka dni wcześniej biało niebiescy doznali porażki na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa. W 26 minucie spotkania, po niefortunnym podaniu Adama Kłaka do Damiana Jaroszewskiego, do piłki zamiast bramkarza Górnika pierwszy dobiegł Łukasz Brondel. Napastnik Rakowa bez większych problemów uderzeniem w długi róg wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Po utracie bramki Górnicy rzucili się do ataków. W 33 minucie meczu i główce jednego z obrońców przyjezdnych piłka uderzyła w spojenie słupka z poprzeczką. Pięć minut później po uderzeniu Daniela Zinke futbolówka trafiła w słupek. W drugiej połowie Górnicy stworzyli jeszcze mniej dogodnych sytuacji. Co więcej, od wyższej porażki uratował nas w 88 min Damian Jaroszewski, a po dobitce Macieja Gajosa słupek. (eban) Ponad 120 najlepszych zawodników z Polski, Niemiec oraz Czech będzie walczyć, 2 października na Sobięcinie, podczas zawodów motocrossowych z cyklu Cross Country - Mistrzostwa Polski Strefy Zachodniej i Puchar Dolnego Śląska. Podobnie jak w ubiegłym roku Motohałda odbędzie się na terenie hałdy Wiesław. Podczas zawodów zaprezentują się również najmłodsi zawodnicy WSM Chełmiec w kategorii 5-9 lat. - Jako mieszkańcy regionu możemy być dumni, że udało się zorganizować tak prestiżowe zawody właśnie u nas. To ogromny sukces naszego miasta i Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Motocyklowego Chełmiec. Do konkursu przystąpiły m.in. Poznań, Kołobrzeg, Piła, Koszalin, Zielona Góra i Szczecin, które już od wielu lat są silnymi ośrodkami motocrossowymi, ale to oferta Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Motocyklowego i Gminy Wałbrzych okazała się najatrakcyjniejsza mówią organizatorzy. Na kibiców czeka mnóstwo emocji, atrakcji i na pewno spora dawka adrenaliny. Na trudnej i widowiskowej trasie będzie można zobaczyć rywalizację na najwyższym poziomie i popisy ekstremalnej jazdy zawodowców na motocyklach i quadach. Strome podjazdy, szybkie zjazdy, odcinki techniczne i różnorodność podłoża - są wyjątkowe i niespotykane nigdzie indziej. Specjalnie dla kibiców zorganizowana zostanie loteria losowa, w której będzie można wygrać przejazd wraz z osoba towarzyszącą samochodem terenowym po trasie, po której rywalizowali zawodnicy. Preferowane do udziału w loterii są osoby o mocnych nerwach. Poniżej program zawodów oraz fotogaleria z ubiegłego roku. Zapraszamy (eban) Pozostało wierzyć, że w kolejnych meczach Górnik zacznie zdobywać już punkty Maradona ćwiczy z dziećmi Marcin Morawski, piłkarz II ligowego Górnika Wałbrzych odwiedził w tym tygodniu piłkarki i piłkarzy Gwarka. Popularny Maradona przeprowadził trening z dziećmi. Na stadion na Podgórzu licznie stawili się zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Zaczęło się od rozgrzewki. Marcin pokazał młodym kandydatom na piłkarzy jak wygląda w pełni profesjonalny trening. Obecny gracz Górnika Wałbrzych dobrze wie jak istotne jest rozgrzanie wszystkich partii mięśni przed grą na boisku. Następnie Maradona tłumaczył jak uderzać piłkę i dryblować. - To bardzo cenne spotkanie. Będziemy chcieli częściej i cyklicznie zapraszać kolejnych zawodników Górnika i innych klubów piłkarskich - zapowiada trener Gwarka, Marcin Świeży. - Zależy nam, aby młodzież trenująca w Gwarku miała okazję podpatrywać najlepszych, a Marcin Moraw- ski na pewno jest tego przykładem - stwierdził Paweł Orfin, sponsor ekipy trampkarzy. (eban) Marcin Morawski uczył zawodników Gwarka podstawowych sztuczek piłkarskich To naprawdę bardzo widowiskowe zawody HARMONOGRAM CZASOWY ZAWODÓW kółko zapoznawcze MOTOCYKLE - wszystkie klasy 12:30-14:30 wyścig MOTOCYKLE - wszystkie klasy (klasa JU- NIOR 1 godz. pozostałe klasy 2 godz.) 14:45 odprawa zawodników QUAD 14:45 bieg pokazowy dzieci w wieku 5-9 lat na motocyklach i quadach (10 min) 15:00 kółko zapoznawcze QUAD - wszystkie klasy 15:15-16:15 wyścig QUAD - wszystkie klasy (klasa Młodzik 25 min, pozostałe klasy 1 godz.) 17:00 zakończenie zawodów

12 12 promocja Setki informacji i tysiące zdjęć w jednym miejscu! To portal dla Was i o Was aktualności, sport, gospodarka, kultura, region, rozmowa tygodnia temat tygodnia

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: 1. kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się matki,ojca,opiekuna

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA RODZINNE Stan prawny na dzień 6 lipca 2007 r. Zasiłek rodzinny Zasiłek przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): MARCIN DOMINIK Nazwisko: MALCHROWICZ Wiek: 40 Miejsce zamieszkania: PALĘDZIE Dane Kontaktowe: E-mail: JOJO@TEJ.PL Nr telefonu: 534489777

Bardziej szczegółowo

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE

Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych (okres zasiłkowy 2012/2013) w Gminie Opatowiec - WAŻNE Informujemy, że wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2012/2013 są wydawane i przyjmowane w

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Podstawa prawna Osoby uprawnione i kryteria Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; dodatek z tytułu wychowywania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Mariusz Nazwisko: Ostrowski Wiek: 59 Miejsce zamieszkania: Dąbrowa Dane Kontaktowe: E-mail: mariusz.ostrowski9@gmail.com Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Fundacja Wspomagania Wsi Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym Wyniki badania ankietowego Opracował: Karol Kaczorowski Warszawa, październik 2011 1 S t r o n a Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /.. /14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2014 r. Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 I. Definicje A. Fundator Programu PZU finansujące Program PZU Trasy Zdrowia. B. Konkurs Konkurs na realizację PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIRSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK projekt Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 1. 1.Celem programu jest określenie współpracy samorządu gminnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ www.pknfm.pl OFERTA NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ www.pknfm.pl UWAGA!: nastąpiła zmiana adresu Biura Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Urząd Gminy Jakubów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-64, fax 25 757-91-64 www.gops.jakubow.pl mail: gopsjakubow@list.pl Karta usług Nr GOPS.2/2015 Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020 nazwa gminy/powiatu Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dokładny adres

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r.

przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR IX.2015 przebiegu IX sesji Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z 13 lutego 2015 r. 1. OTWARCIE SESJI Pełniący Funkcję Rady Miasta Zielona Góra p. Adam Maciej Urbaniak zwołał IX sesję

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Wyższa frekwencja w drugiej turze?

Wyższa frekwencja w drugiej turze? Warszawa, 22.05.2015 Wyższa frekwencja w drugiej turze? Frekwencja podczas I tury wyborów była najniższa spośród wszystkich wyborów prezydenckich po 1990 roku - do urn poszło zaledwie 48,8% wyborców. Jest

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015. Uzasadnienie programu Załącznik do Uchwały Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 maja 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA CZĘSTOCHOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na lata 2011-2015 Uzasadnienie programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY DZIADOWA KŁODA LIBRA Szanowni Paostwo, Czerwiec 2010r. Poniżej przedstawiamy wyniki przygotowanej przez Stowarzyszenie ankiety, dotyczącej diagnozy problemów lokalnych, jej wzór oraz pismo wystosowane do Samorządu z prośbą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 W ZABRZU Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie budowania

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2012/2013

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2012/2013 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zasiłek rodzinny i dodatki na okres zasiłkowy 2012/2013 -uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr XXXVII/320/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 6 listopada 2014 roku Roczny Program Współpracy Gminy Przodkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Protokół Nr 6/2011 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju w dniu 29 sierpnia 2011 r. Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście (wg załączonej

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz. U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2162 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Największe pismo. menedżerów administracji samorządowej

Największe pismo. menedżerów administracji samorządowej Największe pismo menedżerów administracji samorządowej Jest doskonałym partnerem w kojarzeniu rozwiązań biznesowych ze środowiskami, które podejmują decyzje o inwestycjach mających wpływ na rozwój ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Krzysztof Nazwisko: Kołodziejczyk Wiek: 45 Miejsce zamieszkania: Dąbrówka, Osiedle Księżnej Dąbrówki Dane Kontaktowe: E-mail: kolodziejczyk.dabrowka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-08-04

brzmienie od 2009-08-04 brzmienie od 2009-08-04 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 881) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Urząd Miasta Tarnowskie Góry przystąpił do programu Decydujmy Razem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU. 1. PROMOCJIA IDEI WOLNATARIATU, AKTYWIZACJA MłODZIEŻY DO PRACY W WOLONTARIACIE.

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU. 1. PROMOCJIA IDEI WOLNATARIATU, AKTYWIZACJA MłODZIEŻY DO PRACY W WOLONTARIACIE. Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sprawozdanie ze spotkania Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 29.10.2013 r. Spotkanie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW STARYCH SAMOCHODÓW I MOTOCYKLI MIKRUS, w dalszych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sztuka pozyskiwania wsparcia

Sztuka pozyskiwania wsparcia Sztuka pozyskiwania wsparcia Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Szkolenie dla liderów społecznej odpowiedzialności biznesu Karczowiska, 25-27 kwietnia 2012r. Szkolenie realizowane

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Program współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Ilekroć w niniejszym programie mówi się o: 1) ustawie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36

OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36 OFERTA DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY ULICY KOSSAKA 34-36 ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze Firma PROFI Zarządzanie Nieruchomościami oferuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

Formularz aplikacyjny KANDYDATA NA LOKATORA KLUCZBORSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Formularz aplikacyjny KANDYDATA NA LOKATORA KLUCZBORSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Formularz aplikacyjny KANDYDATA NA LOKATORA KLUCZBORSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Niniejszy formularz jest zbiorem niezbędnych informacji, które należy podać w procesie rekrutacji, aby uzyskać status

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r. PI.524.1.2014 Kamienna Góra, dn. 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 r. Zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r

Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r Projekt Prezydenta z dn. 02.09.2013r. Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo