Zielone Biuro Krok po kroku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zielone Biuro Krok po kroku."

Transkrypt

1 Zielone Biuro Krok po kroku. Materiały dla uczestników Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2008 Warszawa 29 października Iwona Kłosok-Bazan

2 SPIS TREŚCI 1. Zielone biuro w teorii Oddziaływanie biura na środowisko Metody ograniczenia negatywnego oddziaływania biura na środowisko.5 4. Procedura wdrażania Zielonego Biura Kryteria i sposób certyfikowania Warsztat zielone biuro 13 2

3 1. Zielone biuro w teorii Pogarszający się stan środowiska naturalnego przejawiający się postępującym kryzysem ekologicznym stwarza poczucie zagrożenia. Często słyszymy o problemach zubożania się zasobów naturalnych ziemi, o efekcie cieplarnianym spowodowanym nadmiernym rozwojem, czy o postępującej degradacji spowodowanej irracjonalnym postępowaniem ludzi wobec środowiska. Tymczasem człowiek jest częścią przyrody i ujemne skutki jego działalności mogą z czasem dotknąć jego samego. Możliwy do osiągnięcia w dłuższym okresie, pozytywny zarówno w sensie ekonomicznym jak i środowiskowym, efekt gospodarczy przysłania czasami nastawieniem człowieka na doraźne zyski. Bardzo często, ta krótkowzroczność wynika z braku odpowiedniej wiedzy i przekonania, że ochrona środowiska musi kosztować. A przecież działania na rzecz ochrony nie muszą być jedynie kosztami, ale powinny być ważnym elementem dobrze zarządzanej firmy. Co więcej właściwe zarządzanie surowcami, energią, wodą i odpadami wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy. Program Zielone Biuro jest formą środowiskowego systemu zarządzania biurem polegającym na systematycznym wprowadzaniu proekologicznego funkcjonowania biura. Głównym założeniem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania biura na środowisko poprzez oszczędne gospodarowanie papierem, wodą, energią, minimalizację odpadów jak również promowanie prośrodowiskowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zasadniczym celem programu jest uzyskanie przez firmę wymiernych korzyści, tak w aspekcie środowiskowym jaki również ekonomicznym i społecznym. Czynności wykonywane Czynności rekomendowane Rysunek 1. Schemat Zielonego Biura 1 1 Przygotowano za Greser J.,Leśnik I., Ławecka N., Popławska A.: Raport Zielone Biuro BP w ramach kursu Challenges of Sustainable Development in Poland. Mogilany

4 Osiągnięcia standardów Zielonego Biura nie jest trudne, ale wymaga wyznaczenia jasnej drogi dochodzenia do celu i konsekwentnej realizacji zamierzeń. Zasadniczo można by powiedzieć, że dochodzenie do celu, jakim jest Zielone Biuro składa się z 10 kroków. Krok pierwszy Zrozum cele i założenia programu. Krok drugi Wylicz ewentualne korzyści wynikające z wdrożenia programu. Krok trzeci Uzyskaj wsparcie personelu zarządzającego i pracowników firmy. Krok czwarty Wykonaj audyt ekologiczny. Krok piaty Poinformuj swoich kontrahentów o zamiarze realizacji programu. Krok szósty Opracuj program naprawczy i politykę środowiskową. Krok siódmy Rozwijaj i wdrażaj opracowany program. Krok ósmy Monitoruj postępy. Krok dziewiąty Stale analizuj uzyskiwane dane i rezultaty. Krok dziesiąty Certyfikuj uzyskane efekty. 2. Oddziaływanie biura na środowisko Zużycie surowców i efekt cieplarniany Sapanie paliw kopalnych do produkcji energii postrzegane jest jako jeden z głównych czynników postępujących zmian klimatycznych. Dodatkowo obserwuje się postępujące zubożenie dostępnych na ziemi paliw kopalnych jakimi są węgiel kamienny, gaz i ropa naftowa. Do ogrzania przeciętnego pomieszczenia biurowego o kubaturze 50 m 2, w sezonie grzewczym wrzesień - kwiecień konieczne jest dostarczenie około 4500 kwh energii. Przeliczając to na ilość zużytych surowców widać, że ilość potrzebnego na ten cel węgla kamiennego w waha się okolicy 1,35 tony, ilość gazu ziemnego to około 594 m 3, a ilość spalonego oleju opałowego to około 585 litrów. Należy również wspomnieć, że ogrzewanie pomieszczeń biurowych nie jest jedynym energochłonnym procesem koniecznym do sprawnego funkcjonowania biura. Okazuje się bowiem, że obniżenie temperatury w biurze o 1 stopień wymaga znacznie wyższych nakładów energii niż jej podwyższenie o 1 stopień. Jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej przez sprzęt biurowy, to przyjmuje się, że dla biura w którym pracuje 200 komputerów, 20 sieciowych drukarek laserowych, 5 faksów, 5 skanerów i 5 urządzeń kserujących, kształtuje się ono na poziomie kwh na rok, co przekłada się na emisję gazów cieplarnianych w ilości 280 ton na rok. 2 Zużycie wody i produkcja ścieków Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie 3. W ocenie niektórych osób istnieje fałszywe przekonanie, że woda spada z nieba za darmo i nie powinno się za nią płacić. Jest to oczywiście błędne rozumowanie, wynikające tylko i wyłącznie z nieświadomości odbiorcy wody, co do złożoności procesów jakim poddawana jest woda podczas ujmowania i uzdatniania. Wszystkie te procesy, dzięki którym woda może trafić do naszych kranów niosą za sobą stale rosnące koszty, oraz nie pozostają bez 2 The Green Office Guide, Australian and New Zealand Minerals and Energy Council, Australia Pkt. 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej 4

5 wpływu na otaczające nas środowisko. Woda wykorzystywana w obiektach biurowych musi spełniać wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze 4. Normy zużycia wody 5 stanowiące podstawę do ustalania ilości pobieranej wody na etapie projektowania przewidują, że przeciętne zużycie wody w pomieszczeniach biurowych w przeliczeniu na jednego pracownika na dobę wynosi 15 litrów. Rzeczywiste zużycie wody zazwyczaj różni się od wartości obliczeniowych i zależy od takich czynników jak: rodzaj stosowanej armatury, stan wykorzystywanej armatury oraz świadomość pracowników. Niewiele osób ma świadomość tego, że kapiący kran, rocznie może spowodować straty wody rzędu 30-40m 3, a cieknące spłuczki w toaletach mogą być przyczyną strat wody o wielkości nawet 400 m 3 /rok. Z kolei prowadząc działania mające na celu uzyskanie oszczędności wody możemy nawet do 35 % ograniczyć jej zużycie. Rys Straty wody spowodowane cieknącą baterią czerpalną 6 Zużyta woda po wykorzystaniu staje się ściekiem, który przed wprowadzeniem do środowiska powinien zostać oczyszczony. Wprowadzenie nieczyszczonych ścieków komunalnych do środowiska skutkuje pogarszaniem się jakości wód powierzchniowych i podziemnych stanowiących rezerwuar wody pitnej dla przyszłych pokoleń. Problem odpadów, w tym zużycie papieru Odpady powstające w obiektach biurowych to przede wszystkim zmieszane odpady komunalne, makulatura, odpady z tworzyw sztucznych, złom metalowy, złom aluminiowy, gruz, szkło, odpady zielone, oraz takie odpady niebezpieczne jak: świetlówki, przeterminowane gaśnice, przeterminowane 4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2007 nr poz. ) 5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w spawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U nr 8, poz. 70) 6 Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej 5

6 leki, baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte tonery. Przeciętnie można przyjąć, że jeden pracownik biura, może wytworzyć na dobę około 3 l odpadów. Biorąc pod uwagę, że odpady w pomieszczeniach biurowych nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, możemy obliczyć, że dla 200 osobowego obiektu biurowego dobowa ilość odpadów może wynosić około 0,6 m 3. Część biur nie posiada nawet koszy do selektywnej zbiórki makulatury, a przecież to ona stanowi główną frakcję odpadów powstających w biurze i cenny materiał do produkcji papieru. Ze 100 ton makulatury możemy wyprodukować aż 90 ton papieru 7. Z kolei, aby wyprodukować jedną tonę nowego papieru koniczne jest wycięcie aż 17 drzew. Każde 100 ryz papieru z recyklingu zastosowanie w biurze w miejsce zwykłego papier, czy zastosowanie dwustronnego druku pozwala uratować dwa drzewa i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o prawie tonę. Dodatkowo produkcja papieru z recyklingu pochłania o 90% mniej wody i o 50% mniej energii niż produkcja papieru z drewna Metody ograniczenia negatywnego oddziaływania biura na środowisko Główne obszary, w których można osiągnąć oszczędności: zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zużycie wody i wytwarzanie ścieków, zużycie papieru i innych materiałów biurowych oraz wytwarzanie odpadów. Przykładowe działania wpływające na ograniczenie zużycia energii elektrycznej w biurze: Metody bezkosztowe: - maksymalne wykorzystanie naturalnego światła dziennego - utrzymywanie szyb w czystości, - używanie najlepszych źródeł światła, - wyłączanie zbędnego oświetlenia, - systematyczna wymiana zużytych źródeł światła, - używanie odpowiednich opraw świetlnych, systematyczne czyszczenie opraw. Metody niskonakładowe: - zastosowanie urządzeń wykorzystujących światło dzienne (np. świetliki rurowe), - instalacja energooszczędnego oświetlenia, - zainstalowanie zmierzchowych włączników i wyłączników oświetlenia zewnętrznego, - zastosowanie oświetlenia sektorowego w pomieszczeniach biurowych i korytarzach, - montaż urządzeń automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia, także regulacji jego natężenia, czujników ruchu, - instalowanie termostatów Przykładowe działania wpływające na ograniczenie zużycia energii cieplnej w biurze: Metody bezkosztowe: - utrzymywanie w pomieszczeniach temperatury C, - obniżanie temperatury w tzw. częściach wspólnych (np. holach) na noc do temperatury C, 7 8 The Green Office Guide, Australian and New Zealand Minerals and Energy Council, Australia

7 - utrzymywanie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach na poziomie 5 70C, - regularne badanie sprawności wszystkich dodatkowych urządzeń instalacji grzewczej (termostaty, czujniki), - regularne kontrolowanie stanu instalacji grzewczej, - odsłanianie grzejników, - zamontowanie przepływowego ogrzewacza wody w jak najmniejszej odległości od kranu, - efektywne wietrzenie. Metody niskonakładowe: - uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej, - zainstalowanie programowalnych termostatów, - modernizacja ogrzewania (np. termoizolacja kotła, wymiana zaworów, izolowanie rur, automatyka pogodowa, regulatory pokojowe, ekrany grzejnikowe), - ogrzewanie sektorowe, - odzyskiwanie ciepła z wentylacji. Metody wysokonakładowe: - termomodernizacja budynków, - modernizacja źródła ciepła. Papier przykładowe sposoby oszczędzania: Metody bezkosztowe: - ustawienie drukowania dwustronnego jako opcję startową drukarek oraz komputerów, - ponowne wykorzystywanie zepsutych wydruków i kopii jednostronnych, - prowadzenie korespondencji wewnętrznej i, w miarę możliwości zewnętrznej, w formie elektronicznej. Metody niskonakładowe: - archiwizacja dokumentów na nośnikach danych (dyski twarde, płyty CD i DVD, dyskietki itd.), - sporządzanie materiałów na szkolenia, konferencje, seminaria itp. w formie elektronicznej, stosowanie tablic ścieralnych zamiast papieru. Metody wysokonakładowe: - zakup urządzeń wielofunkcyjnych, do których dostęp mają wszyscy pracownicy biura, działu itp. Mogą to być urządzenia łączące w sobie funkcje kopiarki, drukarki, skanera i faksu, - zakup rzutnika multimedialnego. Woda i ścieki przykładowe sposoby oszczędzania: Metody bezkosztowe: - sprawdzanie przecieków w toaletach, - zainstalowanie tzw. stopera w zbiorniku na wodę, - natychmiastowe naprawy miejsc przecieków wody i wydobywania się pary, - podlewanie terenów zielonych wieczorem, - zmiana sposobów sprzątania w celu zmniejszenia zużycia wody, np. wykorzystywanie wody z pojemników (np. wiader) zamiast bieżącej wody. 7

8 Metody niskonakładowe: - montowanie regulatorów ciśnienia (strumienia) w prysznicach, - instalowanie systemów, które automatycznie odcinają wodę, jeśli nie jest wykorzystywana, np. fotokomórek, - montowanie perlatorów w bateriach umywalek, - instalowanie baterii jednouchwytowych (mieszakowych), czasowych, bezdotykowych, termostatycznych itp., - instalowanie w toaletach spłuczek z dwoma sposobami spłukiwania wody, - regulacja termostatów i regulatorów ciśnienia w celu optymalizacji temperatury i przepływu wody Metody wysokonakładowe: - wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania toalet lub nawadniania terenów zielonych. Przykładowe sposoby racjonalnej gospodarki odpadami: Metody bezkosztowe: - sprawdzenie sposobu pakowania produktów, wymaganie od dostawców ograniczenia lub stosowania opakowań zwrotnych, - kupowanie produktów luzem, wykorzystywanie opakowań/pojemników wielokrotnego użytku, wymiennych, - sprawdzanie czy produkty kupowane są w odpowiedniej ilości (czy nie kupuje się ich zbyt dużo?). Metody niskonakładowe: - zastąpienie ręczników papierowych ręcznikami do rąk wielokrotnego użytku, suszarkami, - wykorzystanie zniszczonych ręczników jako czyściwo itp., - segregowanie odpadów przez personel przed ich usunięciem, - zainstalowanie pojemników do recyklingu w pomieszczeniach biurowych wraz z instrukcją dla gości jak i dlaczego segregować odpady, - używanie naczyń ceramicznych zamiast jednorazowych, - stosowanie baterii akumulatorowych zamiast zwykłych baterii, - kupowanie produktów lepszej jakości i trwalszych, - korzystanie z poczty elektronicznej, aby ograniczyć zużycie papieru. Metody wysokonakładowe: - zakup kompaktorów do odpadów, - zakup zgniatarek do puszek w celu zmniejszenia objętości odpadów, - uwzględnianie lokalizacji centralnych punktów recyklingowych i punktów zbioru odpadów przy projektowaniu nowych budynków, zwiększy to efektywność minimalizacji odpadów. 8

9 4. Procedura wdrażania Zielonego Biura Proces wdrażania Zielonego Biura uzależniony jest od tego, czy firma zgłaszająca gotowość przystąpienia do programu jest firmą członkowską lub sponsorską Programu Czysty Biznes, czy jest firmą nie zrzeszoną/ nie jest sponsorem Programu Czysty Biznes. Firma jest firmą członkowską lub sponsorską Programu Czysty Biznes* Firma przygotowuje się do wdrażania programu przy pomocy specjalistów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Oznacza to, że korzysta ze świadczonych w ramach Programu usług doradczych ( konsultacje eksperckie), informacyjnych (usługi Centrum Informacji Ekologicznej: infolinia, serwis branżowy, serwis Biznes i Ekologia) i szkoleniowych (seminaria, konferencje, szkolenia, warsztaty, etc.). W firmie powoływany jest zespół ds. wdrożenia Programu Zielonego Biura, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich działań niezbędnych do spełnienia kryteriów certyfikatu. Zespół przeprowadza te działania we współpracy ze specjalistami Programu Czysty Biznes. Firma nie jest firmą członkowską ani sponsorem Programu Czysty Biznes Firma przygotowuje się do programu samodzielnie lub przy zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. W firmie powoływany jest zespół ds. wdrożenia Programu Zielonego Biura który jest odpowiedzialny za wdrożenie wszystkich działań, zmierzających do spełnienia przez firmę kryteriów certyfikatu. Przed rozpoczęciem procesu wdrażania, członkowie zespołu powinni wziąć udział w szkoleniu, przeprowadzonym przez akredytowanych przez Fundację audytorów, podczas którego przedstawione zostaną zasady Programu Zielone Biuro i sposób wdrażania certyfikatu. *Program Czysty Biznes zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże firmy mogą uczestniczyć w Programie w charakterze Partnerów strategicznych lub Sponsorów. 5. Kryteria i sposób certyfikowania 9 Certyfikat Zielonego Biura jest przyznawany w ramach Programu Zielone Biuro. Certyfikat Zielonego Biura może otrzymać każde biuro, które zaangażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i spełnieni określone regulaminem kryteria. Certyfikat jest ważny przez dwa lata. Po tym okresie trzeba się ubiegać o niego ponownie. 9 Przygotowano na podstawie materiałów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska dotyczących Programu Zielone Biuro 9

10 KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONE BIURO. Kryterium 1 Opracowanie i wdrożenie polityki środowiskowej (PŚ) - warunek konieczny - PŚ powinna wypływać z misji przedsiębiorstwa / instytucji oraz być odpowiednia do charakteru firmy i jej oddziaływań środowiskowych oraz stanowić podstawę do wyznaczenia i weryfikacji celów środowiskowych; - dokument ten powinien być oparty na rzetelnej analizie oddziaływania firmy / instytucji na środowisko (przed sformułowaniem PŚ, właściwym będzie przeprowadzić w firmie audyt środowiskowy, okresowo aktualizowany); - musi być udokumentowana i przekazana pracownikom w taki sposób, że wszyscy rozumieją, co przedsiębiorstwo stara się osiągnąć (każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie deklaracje zawarte w PŚ przekładają się na jego codzienne obowiązki); - PŚ powinna w jasny sposób informować wszystkie zainteresowane strony, że dana firma / instytucja jest w pełni świadoma swoich obowiązków w stosunku do środowiska naturalnego oraz zobowiązuje się do ograniczenia swego wpływu na środowisko; - musi być dostępna dla zainteresowanych stron pracowników i klientów; - dokument PŚ powinien zawierać trzy konkretne zobowiązania: do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego-rozumiane jako zobowiązanie do ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko; zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom (tj. stosowanie podejścia prewencyjnego w ochronie środowiska); zobowiązanie do utrzymywania zgodności z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do danego przedsiębiorstwa. Kryterium 2 Zarządzanie energią elektryczną i cieplną, środki służące jej oszczędzaniu A Biuro znajduje się w pomieszczeniach własnych firmy / instytucji: - monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej warunek konieczny; - zastosowanie minimum dwóch urządzeń ograniczających zużycie energii (np. energooszczędny sprzęt biurowy, energooszczędne oświetlenie, także zewnętrzne) warunek konieczny; - wykorzystywanie opcji oszczędzania energii w ramach posiadanych możliwości sprzętowych warunek konieczny; - izolacja przegród zewnętrznych (ścian), stropów, dach w dobrym stanie, także stolarka okienna, drzwi dodatkowy atut; - źródło ciepła: gazowe, elektryczne lub biomasa - warunek konieczny; 10

11 *Dodatkowy atut to wpięcie do układu CO lub ciepłej wody użytkowej: pomp ciepła, kolektorów słonecznych; *UWGA: Dopuszcza się ogrzewanie węglowe pod warunkiem, że piec spełnia wymagane przez Fundusze Ochrony Środowiska maksymalne wielkości dopuszczalnej emisji, a węgiel dobrej jakości, należy przedstawić, np. dokument, że węgiel jest o niskiej zawartości siarki. - instalacja CO posiada regulację np. termoregulatory - warunek konieczny; - tzw. regulacja pogodowa - dodatkowy atut B Biuro znajduje się w pomieszczeniach wynajmowanych przez firmę / instytucję: - monitorowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej warunek konieczny; - zastosowanie minimum dwóch urządzeń ograniczających zużycie energii (np. energooszczędny sprzęt biurowy, energooszczędne oświetlenie, także zewnętrzne) warunek konieczny; - wykorzystywanie opcji oszczędzania energii w ramach posiadanych możliwości sprzętowych warunek konieczny. Kryterium 3 Zarządzanie papierem - monitorowanie zużycia papieru w biurze warunek konieczny; - stosowanie papieru z recyklingu do użytku biurowego i publikacji dodatkowy atut; - powtórne wykorzystanie (np. wykorzystanie papieru zadrukowanego jednostronnie do notatek, druków wewnętrznych, także dla szkół i przedszkoli) warunek konieczny; - wykorzystywanie opcji oszczędzania papieru w ramach posiadanych możliwości sprzętowych warunek konieczny; - zastosowanie minimum dwóch rozwiązań eliminujących konieczność używania papieru (np. korzystanie z poczty elektronicznej, używanie fax. modemu, zastosowanie systemu informatycznego zarządzającego wydrukami w biurze, stosowanie ścieralnych tablic zamiast papieru) warunek konieczny; - udokumentowany sposób postępowania ze zużytym papierem warunek konieczny 11

12 Kryterium 4 Zaopatrzenie w wodę i środki służące jej oszczędzaniu, odprowadzanie ścieków: - sprawne ujęcie wody, jednoznacznie oznaczona jakość wody z własnego ujęcia, także i innego, np. wodociągów, odpowiednio zabezpieczone własne ujęcia wody - warunek konieczny; - umowa na dostawy wody - warunek konieczny; - zastosowanie minimum dwóch urządzeń ograniczających zużycie wody (np. dwudzielne spłukiwanie w ubikacjach, perlatory) warunek konieczny; - regularne pomiary i informacje o zużyciu wody - warunek konieczny; - sprawna instalacja ściekowa - warunek konieczny; - podpisane umowy na odbiór ścieków (np. z PWiK), także gdy są szamba (do wglądu dokumenty o odbieranych ściekach) lub posiadanie własnej (np. biologicznej) oczyszczalni ścieków - warunek konieczny. Kryterium 5 Uregulowana gospodarka odpadami, widoczna segregacja odpadów: - Spełnianie warunków formalno prawnych dotyczących gospodarki odpadami (pozwolenia, umowy, przekazywanie informacji, ewidencja) warunek konieczny; - wyznaczone miejsca na odpady z selektywnej zbiórki, mają być czyste i odpowiednio oznaczone i zabezpieczone - warunek konieczny; - właściwy (zgodny z prawem) sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi ( m. innymi: świetlówki, baterie, monitory, substancje chemiczne) warunek konieczny; - prowadzona jest segregacja odpadów w zakresie: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - warunek konieczny; - udokumentowany sposób przekazywania posegregowanych odpadów warunek konieczny; - systematyczne monitorowanie ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów dodatkowy atut; - wdrożone minimum dwa działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów (np. zakup surowców w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach technologicznie uzasadnionych, zakup produktów żywnościowych i napojów w butelkach i opakowaniach zwrotnych lub zbiorczych, widoczne ograniczenie stosowania opakowań jednorazowego użytku. Eliminacja naczyń, sztućców i nakryć jednorazowego użytku (plastikowych) - warunek konieczny. Kryterium 6 Przyjazne środowisko pracy: - posiadanie sprawnego systemu wentylacyjnego (dokumenty potwierdzające sprawność wentylacji, wydane np. przez kominiarza) - warunek konieczny; *Dodatkowym atutem będzie odzysk ciepła z wentylacji (rekuperatory). 12

13 - ochrona przed hałasem w firmie / instytucji i jej bezpośrednim otoczeniu dodatkowy atut; - ekologiczne materiały wykończeniowe ( m. innymi: farby, wykładziny) dodatkowy atut; - ograniczanie oddziaływania pół elektromagnetycznych w miejscu pracy (m. innymi: odpowiednie ustawienie sprzętu, przegrody) warunek konieczny; - utrzymanie czystości i porządku w biurze warunek konieczny; - zastosowanie zieleni w zakresie odpowiadającym lokalnym możliwościom i charakterowi pomieszczeń warunek konieczny; - oświetlenie spełniające wymogi BHP, dostosowane do potrzeb technologicznych biura warunek konieczny. Kryterium 7 Polityka zakupów: - praktyka zakupu sprzętu przyjaznego dla środowiska (wyposażonego w funkcje energooszczędne: oznakowane enegy star, łatwe do recyklingu) warunek konieczny; - korzystanie ze środków czystości ulegających biodegradacji warunek konieczny; - praktyka zakupu materiałów budowanych, wykończeniowych, także wyposażenia wnętrz z certyfikatami warunek konieczny; - zakup surowców w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach technologicznie uzasadnionych. Eliminacja naczyń, sztućców i nakryć jednorazowego użytku (plastikowych) warunek konieczny; - praktyka zakupu materiałów biurowych i piśmiennych pochodzących z recyklingu dodatkowy atut. Kryterium 8 Edukacja ekologiczna pracowników i klientów - promocja stosowanych w firmie / instytucji rozwiązań proekologicznych (np. poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych, ulotek, biuletynów wewnętrznych, stron www) warunek konieczny; - drukowanie materiałów promocyjnych, informacyjnych na papierze z recyklingu - dodatkowy atut; - ocena środków / programów ochrony środowiska prowadzonych przez biuro wystawiana przez klientów za pomocą specjalnie przygotowanych ankiet dodatkowy atut; - wszystkie działania proekologiczne podejmowane przez firmę / instytucję muszą być znane jej pracownikom (systematyczne szkolenia dla personelu) warunek konieczny; 13

14 - zaangażowanie wszystkich pracowników firmy / instytucji w wyżej opisane działania - wszyscy wiedzą, jakie działania proekologiczne firma / instytucja wdraża, dlaczego biorą w nich udział i potrafią to wytłumaczyć (Jak to sprawdzić? - wyrywkowo zapytane osoby wiedzą o działaniach podejmowanych przez firmę / instytucję i o tym co to dla nich w praktyce oznacza) warunek konieczny. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT. 1. Zainteresowane otrzymaniem certyfikatu przedsiębiorstwa zgłaszają się do Biura Programu Czysty Biznes. 2. Firmy podpisują deklarację uczestnictwa w Programie Zielone Biuro. 3. Po spełnieniu warunków uzyskania Certyfikatu firma poddaje się audytowi certyfikującemu. W wyniku audytu powstaje raport, który jest przedkładany Kapitule Certyfikatu do oceny. Koszt audytu certyfikujacego. Koszt audytu certyfikujacego: od 600 zł netto + koszty dojazdu i noclegów. 4. Certyfikat Zielonego Biura w postaci Dyplomów przyznaje niezależna Kapituła Certyfikatu, która po zapoznaniu się z raportem z audytu certyfikującego decyduje o przyznaniu firmie Certyfikatu. 5. Certyfikat przyznawany jest na okres 2 lat. Po tym okresie firma powinna ponownie poddać się audytowi recertyfikującemu. 6. Warsztat zielone biuro 6.1. Obliczanie zużycia surowców kopalnych na potrzeby obiektów biurowych Przyjmuje się, że zużycie energii do ogrzania 1 m 2 powierzchni w nowym budynku wybudowanym w ostatnich latach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami kształtuje się na poziomie 90 kwh/m 2 /rok. To samo zużycie energii w budynku z lat 70 tych wynosi około 240 kwh/m 2 /rok 10. Przyjmując, że na wyprodukowanie 1 kwh energii zużywa się 0,3 kg węgla (lub 0,132 m 3 gazu E, 0,13 l oleju opałowego, 0,1 l gazu płynnego). Obliczyć zużycie surowców kopalnych dla obiektu biurowego swojej firmy. Propozycje rozwiązań oraz szacunkowe oszczędności wynikające z ich wdrożenia: - obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1 C - od 7 do 10 % oszczędności; - odsłonięcie grzejników do 20 % oszczędności; - zamontowanie za grzejnikami ekranów odbijających ciepło do 5 % oszczędności; - zainstalowanie programowalnych termostatów do 10% oszczędności; - zastosowanie nowoczesnych kotłów i systemów grzewczych do 30 % oszczędności. Obliczyć zużycie surowców dla obiektu biurowego swojej firmy po opracowaniu jednego przykładowego wdrożenia Obliczanie zużycia wody oraz możliwych oszczędności Woda z kranu wypływa z prędkością 8 litrów na minutę. Czas mycia w zależności od pracownika waha się od 5 do 30 sekund ( średnio 10 s). Jedno spłukiwanie toalety pochłania około 5-9 litrów. 10 Przyjęto na podstawie opracowania Robakiewicz W. : Ocena cech klas energetycznych budynków. Wydane przez Fundację Poszanowania Energii. 14

15 Zastosowanie perlatorów na końcówkach wylotowych kranów może ograniczyć przepływ do poziomu 5 litrów na minutę. Z kolei zastosowanie dwuspłuczek może ograniczyć ilość zużywanej wody do 3 litrów. Oszacować oszczędności wynikające z zastosowania perlatorów i dwuspłuczek Obliczanie ilości papieru zużywanego przez pracowników Przyjmując, że w przeciętnym dniu pracy 1 pracownik zużywa około 20 kartek papieru i na każdych 10 pracowników zamawiane są co najmniej 4 gazety, obliczyć ilość papieru zużywaną w firmie. Racjonalna gospodarka papierem w firmie może wpłynąć na ograniczenie ilości zużywanego papieru o 5%. Aby wyprodukować 1 t papieru konieczne jest wycięcie 17 drzew. Obliczyć ile drzew zagwarantuje sprawne funkcjonowanie twojego biura Opracowanie Polityki Środowiskowej 6.5. Przygotowanie plakatu dla pracowników firmy, wykorzystującego wyliczone dane, uświadamiającego o oddziaływaniu firmy na środowisko oraz planach firmy na wprowadzenie zasad Zielonego Biura. 15

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU PRZEGLĄD WSTĘPNY ( ŚRODOWISKOWY ) SZKOŁY DLA EKOROZWOJU SZKOŁA: Miejscowość: Data: Autor: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, 31 028 Kraków Tel./fax.: (012) 430 24 43, e mail: biuro@epce.org.pl

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Kryteria realizacji standardu zrównoważonego rozwoju Biuro organizacji Organizacja posiadająca swoje biuro lub korzystająca z dowolnego lokalu stara się zapewnić warunki sprzyjające

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w BOŚ Banku

Dobre praktyki w BOŚ Banku 7 grudnia 2012 r. Bank Ochrony Środowiska Grażyna Kasprzak ekspert ds. inżynierii środowiska Dobre praktyki w BOŚ Banku Zielone Biuro Zielone standardy w biznesie, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,

Bardziej szczegółowo

FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA

FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA FABRYCZNE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO BIURA SPIS TREŚCI _01 _02 _03 _04 _05 _06 _07 _08 Wstęp Zasady podstawowe Energia Papier Woda Transport Recycling Plan zdjęciowy.............................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 6. BIZNES A ŚRODOWISKO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE?

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE? JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE? PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wiemy jak trudne jest poszukiwanie nowych sposobów na oszczędności związane z prowadzeniem własnej firmy. Jako eksperci pragniemy wesprzeć

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii dla Ministerstwa Środowiska 1975 Problemy zagrożenia i ochrony środowiska naturalnego w opinii publicznej Pozytywne oceny środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU Przedmiot kredytowania: Linia 1 Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody Linia

Bardziej szczegółowo

Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu

Kampania edukacyjna Każdy stopień ma znaczenie - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu Kampania edukacyjna "Każdy stopień ma znaczenie" - Nawet o 46% można obniżyć rachunki za ogrzewanie w mieszkaniu W ramach kampanii edukacyjnej "Każdy stopień ma znaczenie" przeprowadzonej przez SMG/KRC

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji (kolejność działań)

Sposób realizacji (kolejność działań) I. Ograniczenie zanieczyszczeń wody i gleby. Cel Lp. Zadanie Aspekt Zestawienie celów i zadań oraz program realizacji zadań od 1.09.2016 do Jednostka Organizacyjna: Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy

Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Nowoczesna szkoła, nowoczesny świat uczy, jak dbać o środowisko, w którym żyjemy Jak nauczyć dzieci tego, by dbały o przyrodę, by myślały odpowiedzialnie i globalnie o przyszłości świata, jak chronić dalsze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania

Zdjęcie. Audyt wstępny. Nazwa przedsiębiorstwa Adres. Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Audyt wstępny Nazwa przedsiębiorstwa Adres Sektor działalności: budownictwo Data opracowania Zawartość: 1. Dane przedsiębiorstwa 2. Stan obecny 2.1. energia 2.2. budynek 2.3. rodzaj produkcji 3. Identifikacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

TME a Środowisko. Co dobrego robimy by chronić nasze środowisko???

TME a Środowisko. Co dobrego robimy by chronić nasze środowisko??? TME a Środowisko Co dobrego robimy by chronić nasze środowisko??? Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem dotyczącym ochrony środowiska w TME. Mamy nadzieję, że prezentacja przybliży Wszystkim co

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli MOPS, OPS i rzeczników konsumentów Jacek Górski Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Urząd Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin za 2016 r. Rypin 30.04.2017 r. Spis treści I. Wstęp.... 3 II. Zagadnienia ogólne....

Bardziej szczegółowo

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu

Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach: motywacje, bariery i oczekiwania biznesu Debata Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rola państwa i biznesu 10 XI 2010, Centrum

Bardziej szczegółowo

System Ekozarządzania i Audytu EMAS

System Ekozarządzania i Audytu EMAS System Ekozarządzania i Audytu EMAS w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini Aleksandra Sobecka Warszawa, 6.12.2011 r. Gmina Trzebinia: - 34,1

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT ZAANGAŻOWANIE DLA ŚRODOWISKA Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi i jednocześnie naszym głównym produktem. Dlatego jesteśmy wysoce świadomi tego, jak ważna jest

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach

Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach Patrycja Płonka Kierownik Projektu Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités ul. Sławkowska 17/30; 31-016 Kraków, telefon/faks: +48 12

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Związek

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew

Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew Przygotowanie i realizacja projektu termomodernizacji w ramach PPP - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew Informacje ogólne: Gmina Karczew leży w centralnej części Województwa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie

Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie dr Maria Palińska 1 Cele projektu Zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju, wykształcenie wśród społeczeństwa pro-środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Stan na: sierpień 2016 Christian Winkler GmbH & Co. KG Leitzstraße 47 D-70469 Stuttgart Telefon: +49 711 85999-0

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Spis treści. Spis oznaczeń 10 CZĘŚĆ TEORETYCZNA Podstawy teoretyczne i praktyka - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej / część teoretyczna pod redakcją Dariusza Gawina i Henryka Sabiniaka ; autorzy: Dariusz Gawin, Maciej Grzywacz, Tomasz

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GNIEWINO ZA ROK 2015. Gniewino, Maj 2016r. Wprowadzenie Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny szkoły

Audyt energetyczny szkoły Audyt energetyczny szkoły Audyt energetyczny szkoły pozwala na zbadanie ilości energii elektrycznej zużywanej przez szkołę w ciągu roku oraz ustalenie, gdzie dokładnie marnowana jest ta energia. W ramach

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych

Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych Najnowsze technologie eksploatacji urządzeń grzewczych FIRMA FUNKCJONUJE NA RYNKU OD 25 LAT POD OBECNĄ NAZWĄ OD 2012 ROKU. ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI C.O. ORAZ KOTŁOWNI,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko właściciel, kierownik, pracownik ds... (np. bhp, ochrony środowiska, księgowy, główny mechanik, administracji itp.)

Stanowisko właściciel, kierownik, pracownik ds... (np. bhp, ochrony środowiska, księgowy, główny mechanik, administracji itp.) ANKIETA POTRZEB Ankieta pomoże ustalić obszary, w których Państwa przedsiębiorstwo może dokonać zmian korzystnych z punktu widzenia oszczędności oraz odpowiedzialności z tytułu korzystania ze środowiska.

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice za 2014 rok I. Wstęp 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chodów za 2014 r. Chodów 2015 1 I Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.

Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zielone Zamówienia Publiczne w Europie Biurowy sprzęt komputerowy (IT) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. Zawartość Wprowadzenie Zużycie energii Etykiety Kryteria Koszt całkowity Rekomendacje

Bardziej szczegółowo