TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?"

Transkrypt

1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

2 ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności publicznej Potencjał zmniejszenia zużycia energii Przyczyny strat ciepła Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej Drogi ucieczki ciepła z budynku Straty ciepła systemu grzewczego Termomodernizacja Certyfikat energetyczny budynku Efekty realizacji termomodernizacji 2

3 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Na co zużywana jest energia? ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody użytkowej oświetlenie przygotowanie posiłków (kuchenki, lodówki, zamrażarki itp.) urządzenia biurowe (komputery, ksera itp.) napędy (pompki obiegowe, wentylatory) 3

4 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Skąd ta energia? ogrzewanie pomieszczeń przygotowanie ciepłej wody użytkowej oświetlenie przygotowanie posiłków urządzenia biurowe napędy ENERGIA ELEKTR. PALIWA (gaz, węgiel, koks, olej opałowy) CIEPŁO SIECIOWE ENERGIA ODNAWIALNA (energia słońca, gruntu i biomasa) 4

5 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W jakich jednostkach liczymy energię? gaz ziemny - m 3 koks, węgiel energia elektryczna olej opałowy ciepło sieciowe - tony, kg - kwh - litry - GJ GJ G giga = 1 9 = 1 np.: tona węgla = 25 GJ 1 m 3 gazu = 35 GJ roczne zużycie paliw i energii w obiekcie [GJ] powierzchnia ogrzewana obiektu [m 2 ] jednostkowy wskaźnik zużycia energii [GJ/m 2 ] 5

6 ENERGIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek edukacyjny C.W.U. 4,3% Oświetlenie 2,9% Inne cele 3,2% C.O. 89,6% 6

7 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki poddane termomodernizacji Koszty jednostkowe [zł/m 2 ] Grupa - koszt średni 38,87 Struktura kosztów w grupie obiektów 29,9% 13,3% Gaz Ciepło sieciowe Energia elektryczna 56,8% 7

8 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki poddane termomodernizacji [tys.zł/ro k] Grupa - Kos zty gazu ziemnego Rok 26 Rok 27 Rok 28 [zł/m2/ro k] Grupa-Sumaryczne kos zty jednos tkowe 39,8 37,2 38,9 Rok 26 Rok 27 Rok 28 [tys.zł/ro k] Grupa - Kos zty cie pła s ie ciow e go Rok 26 Rok 27 Rok 28 [tys.zł/ro k] Grupa - Koszty energii elektrycznej Rok 26 Rok 27 Rok 28 8

9 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki poddane termomodernizacji Jednostkowe zużycie energii [GJ/m 2 ] Grupa - wsk. średni,69 Struktura zuż ycia paliw i energii w grupie 1,8% 15,% Gaz Ciepło sieciowe Energia elektryczna 74,1% 9

10 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki poddane termomodernizacji [tys. kwh/rok] Grupa - Zużycie energii elektrycznej Rok 26 Rok 27 Rok 28 [GJ/rok] Grupa - Zużycie energii łączne Rok 26 Rok 27 Rok 28 [m3/rok] Grupa - Zużycie gazu ziemnego Rok 26 Rok 27 Rok 28 [GJ/rok] Grupa - Zużycie cie pła s ie ciow e go Rok 26 Rok 27 Rok 28 1

11 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki poddane termomodernizacji 1 2, 9 1,8 8 1,6 Koszty jednos tkowe [zł/m2/ro k] Jednostkowe zużycie energ ii [GJ/m2/ro k] 1,4 1,2 1,,8,6,4, , Powierzchnia ogrzewana (narastająco) [m2] Powierzchnia ogrzewana (narastająco) [m2] Ws k aźniki pos zczególnych obiektów Warto ść ś re dnia Ws kaźniki pos zczególnych obiektów Warto ść ś re dnia 11

12 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki bez termomodernizacji Koszty jednostkowe [zł/m 2 ] Grupa - koszt średni 46,6 12

13 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki bez termomodernizacji [tys.zł/ro k] Grupa - Ko s z ty łączne Rok 26 Rok 27 Rok 28 [tys.zł/ro k] Grupa - Kos zty gazu zie m ne go Rok 26 Rok 27 Rok 28 [tys.zł/ro k] Grupa - Ko s z ty c ie pła s ie ciow e go Rok 26 Rok 27 Rok 28 [tys.zł/ro k] Grupa - Koszty energii elektrycznej Rok 26 Rok 27 Rok 28 13

14 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki bez termomodernizacji Jednostkowe zużycie energii [GJ/m 2 ] Grupa - wskaźnik średni,75 Struktura zuż ycia paliw i energii w grupie 1,8% 15,% Gaz Ciepło sieciowe Energia elektryczna 74,1% 14

15 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki bez termomodernizacji [GJ/rok] [tys. kwh/rok] Grupa - Zużycie energii łączne Rok 26 Rok 27 Rok 28 Grupa - Zużycie energii elektrycznej Rok 26 Rok 27 Rok 28 [m3/rok] [GJ/rok] Grupa - Zużycie gazu ziemnego Rok 26 Rok 27 Rok 28 Grupa - Zużycie cie pła s ie ciow e go Rok 26 Rok 27 Rok 28 15

16 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Budynki bez termomodernizacji 2, 14 1,8 12 1,6 Jednostkowe zużycie energ ii [GJ/m2/ro k] 1,4 1,2 1,,8,6,4,2 Koszty jednos tkowe [zł/m2/ro k] , Powierzchnia ogrzewana (narastająco) [m2] Powierzchnia ogrzewana (narastająco) [m2] Ws kaźniki pos zczególnych obiektów Warto ść ś re dnia Ws k aźniki pos zczególnych obiektów Warto ść ś re dnia 16

17 POTENCJAŁ ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA ENERGII Jak to osiągnąć i po co? Po co? zmniejszenie kosztów zużycia energii zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego Jak to osiągnąć? przedsięwzięcia średnio i wysokonakładowe - TERMOMODERNIZACJA przedsięwzięcia bez i niskonakładowe ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 17

18 Przyczyny strat ciepła Niedostateczne zabezpieczenie (izolacja) przegród zewnętrznych przed uciekaniem ciepła Zły stan techniczny okien oraz nadmierna infiltracja Niska sprawność układów grzewczych (źródło, instalacja, grzejniki, regulacja) Niska sprawność układów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) Brak indywidualnego rozliczania za ciepło pomiędzy odbiorcami 18

19 Zagrożenia wynikające z niskiej efektywności energetycznej Wysokie koszty ponoszone na energię Perspektywa rosnących kosztów energii Niedogrzanie pomieszczeń Przegrzewanie pomieszczeń Przemarzanie ścian (wilgoć, pleśń, grzyb, uszkodzenia, tynku, wady estetyczne, itp.) Brak świadomości i zachowań energo- oszczędnych wśród użytkowników 19

20 Drogi ucieczki ciepła z STRATY CIEPŁA W BUDYNKU budynku Okna i drzwi 1-15% Da c h 8-17% Wentylacja 3-4% Ści any 25-35% Wentylacja: 3-4% Ściany: 25-35% Okna: 1-15% 15% Dach: 8-17% 8 Podłoga na gruncie oraz strop nad piwnicą 5-1% 5 Podł oga na gr unci e 5-1% 2

21 Straty ciepła systemu grzewczego wytwarzanie ciepła przesyłanie ciepła wykorzystanie ciepła regulacja ciepła Strata paliwa 3 kg Strata paliwa 7 kg Strata paliwa 95 kg Strata paliwa 17 kg WĘGIEL 1 kg Stary niskosprawny kocioł 7 kg Stara zanieszyszczona instalacja c.o. 63 kg Grzejniki nieprawidłowo usytuowane 535 kg Brak automatyki i zaworów termostatycznych WYKORZYSTANE PALIWO 428 kg 43% STARY NISKOSPRAWNY UKŁAD GRZEWCZY Strata paliwa 15 kg Strata paliwa 42 kg Strata paliwa 4 kg Strata paliwa 38 kg WĘGIEL 1 kg Kocioł retortowy 85 kg Nowa instalacja c.o. 88 kg Nowoczesne grzejniki prawidłowo usytuowane 768 kg Układ z automatyką i zaworami termostatycznymi WYKORZYSTANE PALIWO 73 kg 73% NOWOCZESNY UKŁAD GRZEWCZY 21

22 Termomodernizacja - Przedsięwzięcia wysokonakładowe Definicja termomodernizacji Typowe usprawnienia: ocieplenie ścian, ocieplenie dachów i stropodachów, ocieplenie stropów nad piwnicami ocieplenie podług na gruncie wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych 22

23 Termomodernizacja - Przedsięwzięcia wysokonakładowe modernizacja lub wymiana źródła ciepła modernizacja lub wymiana instalacji c.o. modernizacja lub wymiana układu c.w.u. usprawnienie systemu wentylacji wprowadzenie wykorzystujących OZE do celów grzewczych lub c.w.u. 23

24 Termomodernizacja - przedsięwzięcia średnionakładowe z elementami zarządzania Sala gimnastyczna I Sale dydaktyczne, biblioteka Sale dydaktyczne, dyrekcja Pomieszczenia gospodarcze Sala gimnastyczna II M. Mieszkanie służbowe 24

25 Termomodernizacja - przedsięwzięcia średnio- nakładowe z elementami zarządzania Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym 25

26 Termomodernizacja - przedsięwzięcia średnio- nakładowe z elementami zarządzania Telemetryczne sterowanie systemem grzewczym STEROWNIK TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ DYSPOZYCJA PEC TABELA TEMPERATUR SEGMENTÓW 26

27 Certyfikat energetyczny budynku Nowelizacja prawa budowlanego wdrażająca Dyrektywę 22/91/WE z r. Raz na 1 lat będzie aktualizowana charakterystyka budynków wyrażana w kwh/m 2 /rok ujmująca m.in. ogrzewanie, c.w.u., oświetlenie. Obowiązek certyfikacji wszedł w życie od 29r. 27

28 Efekty realizacji termomodernizacji Sposób uzyskania oszczędności Ociepleni zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu) Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym współczynniku przenikania ciepła Wprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych. Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach Obniżenie zuzycia ciepła w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji 15-25% 1-15% 5-15% 1-25% Uwaga: efekty z poszczególnych przedsięwzięć nie sumują się wprost 28

29 Dziękuję za uwagę Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach ul. Rymera 3/4, 4-48 KATOWICE, tel/fax: , 29