ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI"

Transkrypt

1 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI PLASTRY 359 TOREBKI HIGIENICZNE 359 RĘCZNIKI PAPIEROWE 360, 363, 365 DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 360, 363 DOZOWNIKI DO PAPIERU TOALETOWEGO 361 DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 361, 362 MYDŁA W PŁYNIE 361,362 PAPIER TOALETOWY , 365 CHUSTECZKI HIGIENICZNE 361, 365 AKCESORIA DO SPRZĄTANIA 362 WORKI NA ŚMIECI 364 SUSZARKI 364 ODŚWIEŻACZE POWIETRZA 364 ODKURZACZE 364 CHEMIA GOSPODARCZA 366, 367

2 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV plastry / torebki higieniczne KOMFORT Plastry z opatrunkiem na miękkiej piance; bardzo miękki, wygodny plaster zabezpieczający bolesne obtarcia i rany stopy; hipoalergiczny; dzięki perforacji przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza ( pozwala skórze oddychać ); zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i brudem; zestaw zawiera 6 szt. plastrów o rozmiarze 72 x 25 mm (a) cena netto 6,26 zł cena brutto 6,76 zł MI NI FOL Po pu lar ny pla ster na drob ne, po wierz chow ne ska le cze nia; wo do od por ny, hi po aler gicz ny, za bez pie cza przed za bru dze nia mi; opa ko wa nie 100 szt. o wy mia rach 72x19 mm (a) cena netto 34,76 zł cena brutto 37,54 zł APTECZKA NEXCARE FIRST KID KIT Zestaw produktów pierwszej pomocy przeznaczony do opatrywania niewielkich ran i skaleczeń skóry; każdy element zestawu jest oddzielnie pakowany; zawartość apteczki: plastry o wymiarach 25 x76 mm 4szt, plastry o wymiarach 19 x 76mm - 5szt, plastry o wymiarach 60 x 89 mm 2szt, paski do zamykania ran o wymiarach 6x38mm 1 zestaw (zestaw zawiera 6 pasków), paski do zamykania ran o wymiarach 6x75mm -1 zestaw (zestaw zawiera 3 paski), jałowy opatrunek samoprzylepny o wymiarach 5x7 cm - 1szt, jałowy opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x10 cm - 1szt, chusteczki oczyszczające 4szt, rękawiczki z latexu -1 para; opakowanie jednostkowe apteczki stanowi torebka z zamknięciem strunowym i eurodziurą (a) cena netto 33,36 zł cena brutto 36,03 zł PRESTOVIS PLUS Plaster z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym; hipoalergiczny; wytrzymały mechanicznie; opatrunek włókninowy o wysokiej chłonności; o wysokiej przylepności początkowej, nawet do wilgotności skóry - plaster natychmiast przykleja się do skóry; zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i brudem; warstwa przyranna opatrunku ma powierzchnię, której struktura i właściwości zapobiegają przywieraniu do gojącej się rany; do opatrywania drobnych ran i skaleczeń (a) cena netto 9,29 zł cena brutto 10,03 zł TOREBKI HIGIENICZNE DELFIN Wykonane z białego papieru; opakowanie: karton z praktycznym systemem zamykania, 100 szt.; produkt ekologiczny (a) cena netto 8,30 zł cena brutto 10,21 zł ZESTAW PLASTRÓW UNI WER SAL NY Ze staw pla strów z opa trun kiem w róż nych roz mia rach; do uni wer sal ne go użyt ku, za wie ra du ży wy bór pla strów do sto so wa nych do róż nej wiel ko ści ran i ska le czeń; za wie ra 24 szt. plastrów z opa trun kiem w 3 ro dza jach (a) cena netto 8,48 zł cena brutto 9,16 zł 359

3 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI dozowniki / ręczniki papierowe DOZOWNIK TORK ZZ H3 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) RĘCZNIK TORK ZZ TAD H3 Ręcznik biały ZZ; 1-warstwowy; wymiary: 23 cm x 23 cm; wykonany w technologii TAD; opakowanie zbiorcze karton 15 szt (a) cena za karton RĘCZNIK TORK ZZ ADVENCED BIAŁY Ręcznik biały ZZ; 2-warstwowy; wymiary 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze - karton 3000 szt (a) cena za karton RĘCZNIK TORK ZZ UNIVERSAL ZIELONY Ręcznik zielony ZZ; 1-warstwowy; wymiary: 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze karton 4000 szt (a) cena za karton RĘCZNIK ZZ BIAŁY Ręcznik biały ZZ; 1-warstwowy; wymiary 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze karton 4000 szt (a) cena za karton RĘCZNIK ZZ ZIELONY Ręcznik zielony ZZ; 1-warstwowy; wymiary 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze karton 4000 szt (a) cena za karton DOZOWNIK NA RĘCZNIKI TORK MATIC H1 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) RĘCZNIK TORK W ROLI PREMIUM MATIC H1 Ręcznik biały 2-warstwowy; wykonany w technologii TAD; opakowanie zbiorcze - karton 6 szt (a) cena za sztukę DOZOWNIK TORK CENTRALNEGO DOZOWANIA M1 Biały dozownik; zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) RĘCZNIK TORK W ROLI ADVANCED Ręcznik papierowy w roli; biały; 2-warstwowy; wymiary: 21,5 cm x 75 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (a) cena za sztukę RĘCZNIK TORK W ROLI ADVANCED Ręcznik papierowy w roli; biały; 1-warstwowy; wymiary: 21,5 cm x 120 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (a) cena za sztukę 360

4 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV dozowniki / mydła / papier toaletowy DOZOWNIK TORK DO PAPIERU TOALETOWEGO T2 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) MYDŁO W PŁYNIE S1 Mydło do ciała i włosów; pojemność - 1 l; opakowanie zbiorcze karton 6 szt (a) cena za sztukę DOZOWNIK TORK DO MYDŁA W PŁYNIE S1 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO BIAŁY Papier toaletowy celuloza; 2-warstwowy; wymiary: 18 cm x 9,5 cm x 122 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (a) cena za sztukę MYDŁO W PŁYNIE S2 Mydło do ciała i włosów; pojemność 475 ml; opakowanie zbiorcze karton 8 szt (a) cena za sztukę DOZOWNIK TORK MINI DO MYDŁA W PŁYNIE S2 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO SZARY Papier toaletowy makulatura; 1-warstwowy; wymiary: 19 cm x 9,5 cm x 140 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (a) Cena za sztukę MYDŁO W PIANCE TORK PREMIUM Mydło w piance Tork Premium delikatne -gwarantuje więcej wydajności i oszczędności, a do tego jest łatwe przy dozowaniu, zastosowaniu oraz spłukiwaniu; jest przyjazne dla skóry, środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla użytkownika; dawka dozowań z 1l klasycznego mydła w płynie wynosi 1000 dawek mydła w piance 2500 dawek /również 1l/ (a) cena za sztukę DOZOWNIK TORK DO MYDŁA W PIANCE S4 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (a) CHUSTECZKI HIGIENICZNE TORK PREMIUM F1 Chusteczki higieniczne, białe, miękkie; wymiar: 20 cm x 21 cm; opakowanie 100 szt.; opakowanie zbiorcze - karton 36 szt (a) cena za sztukę 361

5 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI dozowniki / mydła / akcesoria do sprzątania / papier toaletowy DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO T BOX PRESTIGE ko lor bia ły; okien ko kon tro li ilo ści pa pie ru; z two rzy wa ABS; za my ka ny na klu czyk; wy mia ry (mm): wys.270 x szer.265 x gł (a) cena netto DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE S-BOX PRESTIGE 1 L Kolor biały: okienko do kontroli ilości mydła; z tworzywa ABS; mydło uzupełniane z kanistra; wymiary (mm): wys. 201 x szer.128 x gł (a) cena netto DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE WIN 800 / WIN 350 Kolor biały; okienko do kontroli ilości mydła; z tworzywa ABS; mydło uzu pełniane z kanistra; wymiary (mm): Win 800: wys. 250 x szer. 100 x gł (a) cena netto Win 350: wys. 150 x szer. 100 x gł (a) cena netto PAPIER TOALETOWY 1-WARSTWOWY Pa pier ma ku la tu ro wy; sza ry; śred ni ca 18 cm, dł. 120 m, szer. 9,5 cm; opa ko wa nie zbiorcze 12 szt (a) ce na za sztu kę cena netto MYDŁO W PŁYNIE FASHIONLINE Delikatne mydło glicerynowe do mycia ciała i włosów; bardzo wydajne (jedna dawka wy starcza do umycia rąk); pojemność kanistra 5 L (a) białe (a) niebieskie (a) różowe cena netto MYDŁO W PŁYNIE EWA Mydło do mycia rąk z dodatkiem gliceryny; białe o delikatnym zapachu; pojemność kanistra 5L (a) cena netto PAPIER TOALETOWY 2-WARSTWOWY Papier celulozowo-makulaturowy; biały; średnica 18 cm, dł. 125 m, szer. 9,5 cm; opakowanie zbiorcze 12 szt (a) ce na za sztu kę cena netto WÓZEK DWUWIADERKOWY Po jem ność 2 x 25 l; wy ci skar ka; ru cho ma rącz ka; chromowany ste laż (a) cena netto STE LA ŻE PLA STI KO WE SPE EDY Wy ko na ny z wy trzy ma łe go two rzy wa; ste laż do mo pów z usza mi (a) 50 cm cena netto (a) 40 cm cena netto KIJ ALU MI NIO WY 150 CM (a) cena netto MOPY SPEEDY Bawełniane, przeznaczone do codziennego użytku (a) 40 cm cena netto (a) 50 cm cena netto 362

6 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV dozowniki / ręczniki w rolkach / ręczniki składane DOZOWNIK NA RĘCZNIKI W ROLKACH MINI BOX PRESTIGE Kolor biały z trans pa rent ną ko pu łą; z two rzywa ABS; do ręczników ty pu Carma , Maximo; za my ka ny na kluczyk; wy mia ry (mm): wys. 293 x szer. 166 x gł (a) cena netto DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW W ROLKACH MAXI BOX PRESTIGE Kolor bia ły z trans pa rent ną ko pu łą; z two rzy wa ABS; do ręcz ni ków ty pu: Katrin Basic M 300, Carma ; za my ka ny na klu czyk; wymiary (mm): wys. 335 x szer. 256 x gł (a) cena netto DOZOWNIK NA RĘCZNIKI ZZ C BOX MINI PRESTIGE Kolor bia ły z okien kiem do kon tro li ilo ści ręczni ków; z two rzy wa ABS; za my ka ny na klu czyk; do ręcz ni ków ty pu: ZZ, C; wy mia ry (mm): wys. 295 x szer. 290 x gł (a) cena netto RĘCZNIK KUCHENNY MAXIMO Wysokiej jakości ręcznik kuchenny 2-warstwowy; 100% celulozy; biały; gofrowany; perforowany; klejony; wysokość 22 cm; długość 44 m; opakowanie 6 x 2 rolki (12 szt.) (a) cena netto RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN BASIC M 300 Ręcz nik 65% bia łości; 1-war stwo wy; dłu gość 300 m; opa ko wa nie zbior cze 6 szt (a) cena netto RĘCZNIK ZZ ZIELONY Ręcznik 1-warstwowy; makulatura; kolor zielony; karton 4000 listków (20 bund po 200 listków) (a) cena netto RĘCZNIK W ROLI CARMA Wysokiej jakości ręcznik 1-warstwowy; 100% celulozy; biały; bardzo chłonny; miękki; długość 120 m, opakowanie zbiorcze 12 szt (a) cena netto RĘCZNIK W ROLI CARMA Wysokiej jakości ręcznik 2-warstwowy; 100% celulozy; biały; bardzo chłonny; miękki; długość 160 m, opakowanie zbiorcze 6 szt (a) cena netto RĘCZNIK ZZ BIAŁY Ręcznik 1-warstwowy; kolor biały; karton 4000 listków (20 bund po 200 listków) (a) cena netto 363

7 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI suszarki do rąk / odświeżacze powietrza / worki na śmieci / odkurzacze SUSZARKA DO RĄK 2100W DV2100P Biała; tworzywo ABS; z włącznikiem automatycznym-fotokomórka; moc 2100W; 2 lata gwarancji (a) cena netto SUSZARKA DO RĄK 2100W INOX DV2100S Stal nierdzewna; matowa; z włącznikiem automatycznym-fotokomórka; moc 2100W; 2 lata gwarancji (a) cena netto ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO NVH 180 Trwały i estetyczny odkurzacz; praca wielogodzinna bez przerwy; idealny do biur i hoteli (a) cena netto SUSZARKA DO RĄK 2400W INOX DM2400S Stal nierdzewna; matowa; z włącznikiem automatycznym-fotokomórka; moc 2400W; 3 lata gwarancji (a) cena netto WORKI NA ŚMIECI (a) 50x60 35 l cienkie opak. 50 szt. cena netto (a) 60x80 60 l cienkie opak. 50 szt. cena netto (a) 60x80 60 l grube opak. 20 szt. cena netto (a) 70x l grube opak. 25 szt. cena netto ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO- MOKRO WV Uniwersalny odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, zawór pływakowy zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, trwała estetyczna obudowa, rury ssące wykonane ze stali nierdzewnej (32 mm), jedna turbina ssąca (a) cena netto ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LCD ZA102 TIME MIST Biały; z elektronicznym wyświetlaczem; wykonany z polipropylenu; programowanie: dowolny czas włączania i wyłączania odświeżacza, praca w wybrane dni tygodnia, dowolny odstęp czasowy pomiędzy dozowaniami (a) cena netto WKŁAD ZAPACHOWY DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA Zapewnia przyjemny zapach na 600 m (a) zielone jabłuszko (a) bukiet kwiatów (a) vanilia (a) klasyczna wisienka (a) citrus cena netto BATERIA DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA Komplet 2 szt (a) cena netto 364 BATERYJNY AUTOMAT SZORUJĄCO- ZBIERAJĄCY TWINTEC TTB 1840 Profesjonalne urządzenie czyszcząco-zbierające, przeznaczone do codziennego czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek; jednocześnie zmywa i osusza, doskonale nadaje się do czyszczenia małych powierzchni; wydajność teoretyczna 1050 m 2 /h (a) cena netto

8 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV papier toaletowy / ręczniki papierowe RĘCZ NI KI PA PIE RO WE MO LA 2 war stwo wy, bia ły lub na druk, dłu gość pa pie ru w rol ce 14 m bia ły, 2 szt na druk, 2 szt Eko, 2 szt biały 3+1 gratis PA PIER TO A LE TO WY MO LA 2-war stwo wy, dłu gość pa pie ru w zwo iku 25 m, do stęp ny w 6 atrak cyjnych ko lo rach. Opakowanie 4 rolki biały różowy łososiowy niebieski zielony żółty Opakowanie 8 rolek biały różowy łososiowy niebieski zielony żółty PA PIER TO A LE TO WY FI NE ZJA MO LA 2-war stwo wy; dłu gość pa pie ru w zwo iku 25 m; opa ko wa nie 8 ro lek; za pach i na druk: mor ski, kwia ty pol skie, kon wa lia i rumianek morski kwiaty polskie konwalia rumianek PA PIER TO A LE TO WY LAM BI 3-war stwo wy; ce lu lo zo wy; dłu gość pa pie ru w zwo iku 22 m; bar dzo wy so ka ja kość biały 4 szt biały 8 szt zielony 8 szt żółty 8 szt. PAPIER TOALETOWY MOLA EKO Do jego produkcji wykorzystywane jest 100% makulatury, pochodzącej z procesu recyklingu, nie są również stosowane żadne szkodliwe dla środowiska naturalnego środki chemiczne; cechuje się dwoma miękkimi niezwykle wytrzymałymi warstwami bibułki oraz wygniataniem w kształcie kropli szt szt. CHU S TECZ KI HI GIE NICZ NE MO LA SO FTLI NE 3-war stwo we; opa ko wa nie z klip sem; gwa ran cja bez pie czeń stwa i hi gie ny Classic Mentol Rumianek 365

9 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI chemia gospodarcza PŁYN DO CZYSZCZENIA AJAX Pojemność 1 l ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE After the Rain Marine Pojemność 500 ml. PŁYN DO SZYB CLIN PROSZEK DO PRANIA VIZIR g BREF DUO-AKTIV KOSTKA DO WC DOMESTOS

10 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV chemia gospodarcza PŁYN DO MYCIA NACZYŃ PUR Pojemność 0,5 l SPRAY DO CZYSZCZENIA MEBLI PRONTO Pojemność 250 ml PŁYN DO CZYSZCZENIA PRONTO MULTI SURFACE Pojemność 375 ml MLECZKO DO CZYSZCZENIA CIF Pojemność 500 ml PŁYN CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCY DOMESTOS Pojemność 1250 ml ŚRODEK CZYSZCZĄCY BREF 2 W 1 UNIWERSAL Pojemność 750 ml

ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 412-413 RĘCZNIKI PAPIEROWE 412,414 DOZOWNIKI DO PAPIERU TOALETOWEGO 413-414 DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 413-414 MYDŁA W PŁYNIE 413 PAPIER

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne dostawy środków czystości

Sukcesywne dostawy środków czystości Postępowanie nr 96/ZP/01 Załacznik nr 1 L.p. Nazwę producent a Nazwę produktu 1 3 4 5 6 7 8 9 11 Środki czystości 1 3 4 Mydło w płynie w 5 l pojemnikach o dobrych właściwościach myjącopielęgnujących, zawierające

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/51/2015 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bardziej szczegółowo

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 LAMINATORY 45-48 FOLIE LAMINACYJNE 48-49 II OPRAWA DOKUMENTÓW bindownice BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. www.dom-srodkiczystosci.pl. ul. Cynamonowa 1, 02-776 Warszawa. NIP : 823-127-54-68 Regon: 012932088

OFERTA HANDLOWA. www.dom-srodkiczystosci.pl. ul. Cynamonowa 1, 02-776 Warszawa. NIP : 823-127-54-68 Regon: 012932088 OFERTA HANDLOWA www.dom-srodkiczystosci.pl P.U.H. DOM ul. Cynamonowa 1, 02-776 Warszawa NIP : 823-127-54-68 Regon: 012932088 ANTONI OŚIŃSKI kom. 501-391-076 GRZEGORZ KAMIŃSKI kom. 507-816-313 PIOTR BIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 16 kategorii. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

Pamięci przenośne i urządzenia mobilne

Pamięci przenośne i urządzenia mobilne Pamięci przenośne i urządzenia mobilne PENDRIVE PLATINET X-DEPO dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB szybki, trwały, niezawodny aluminiowa obudowa niski pobór mocy i szybki transfer danych

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE AKCESORIA KOMPUTEROWE NOŚNIKI DANYCH 78, 80 KLAWIATURY 79, 82 MYSZY 79-80, 82 PODKŁADKI POD MYSZ 80-81 LISTWY ZASILAJĄCE 82 ZASILACZE UPS 82 ERGONOMICZNE PRODUKTY DO BIURA 83-86 TORBY NA LAPTOPY 88-89

Bardziej szczegółowo

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Tork jest światowym liderem w swojej dziedzinie i największym dostawcą profesjonalnych rozwiązań higienicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Poniższa oferta zawiera wybrany asortyment produktów, najczęściej wybierany przez naszych klientów.

Szanowni Państwo! Poniższa oferta zawiera wybrany asortyment produktów, najczęściej wybierany przez naszych klientów. Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy! W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen asortyment nowoczesnych narzędzi oraz profesjonalnych środków do sprzątania renomowanych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZĘŚĆ 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. Producent/ Nazwa preparatu. Wartość. Wartość brutto

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZĘŚĆ 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. Producent/ Nazwa preparatu. Wartość. Wartość brutto ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZĘŚĆ 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LP. Asortyment j.m. Ilość Cena Dezodorant - wkład odświeżacz powietrza op. 300 ml Automatic spray. Zapachy różne

Bardziej szczegółowo

100% Arabica Selezionata

100% Arabica Selezionata Nasza kawa Pa vin Caf fe to hi sto ria pa sji prze ka zy wa nej z po ko le nia na po ko le nie. To hi sto ria lu dzi, od leg ych kra in, za an ga owa nia, praw dzi wych war toêci i ca ko wi te go poêwi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. ŚRODKI DO PROFESJONALNEGO SPRZĄTANIA SZPITALA szacunkowe zapotrzebowanie na na okres 2 lat. Pakiet nr 1 VAT % wartość brutto

Załącznik nr 4. ŚRODKI DO PROFESJONALNEGO SPRZĄTANIA SZPITALA szacunkowe zapotrzebowanie na na okres 2 lat. Pakiet nr 1 VAT % wartość brutto Załącznik nr 4 Pakiet nr 1 l.p Opis przedmiotu zamówienia postać 1 Preparat myjący do rąk w postaci piany ph 5-5,5 neutralny dla rąk saszetka opak 700 ml 500 Wymagania: Poz. 1 opakowanie/ saszetka jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania. Pakiet nr 1

Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania. Pakiet nr 1 Załącznik nr 8 do specyfikacji 1. Mydło w płynie do rąk. Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania Pakiet nr 1 Ilość 1 200 l Pojemność - 5 litrów kanister, ph zbliżone do naturalnego 5,5, zawartość

Bardziej szczegółowo

litr 250 Opakowania od 1 l do 10 l (w tym butelki 1 l z dołączonym korkiem dozującym w

litr 250 Opakowania od 1 l do 10 l (w tym butelki 1 l z dołączonym korkiem dozującym w PAKIET I - DETERGENTY I KONCENTRATY Lp. Nazwa jm. Przewidywana ilość zuŝycia w ciągu 3 lat Cena jednostkowa VAT brutto Nazwa własna i opis opakowania jednostkowego produktu 1 Środek do codziennej pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

c. netto 58,60 c. netto 75,90 DOZA4 Dozownik mydła 0,4l (AC84000)

c. netto 58,60 c. netto 75,90 DOZA4 Dozownik mydła 0,4l (AC84000) DOZA9B Dozownik mydła biały 1l (AC70000) Dozownik mydła w płynie - pojemność 1000 ml, wykonany z białego tworzywa ABS z okienkiem do kontroli ilości mydła oraz przyciskiem w kolorze szarym, zamykany na

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

MGhigiena. kabin prysznicowych SUCHA PIANA. nano bio. Cząstki srebra w higienie wyjątkowa technika NANO SILVER

MGhigiena. kabin prysznicowych SUCHA PIANA. nano bio. Cząstki srebra w higienie wyjątkowa technika NANO SILVER MGhigiena R 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 18 marka własna MGhigiena 42 7160888 793 01 01 01 www.mghigiena.pl biuro@mghigiena.pl www.mghigiena.com KATALOG_2013 Mycie i dezynfekcja w przetwórstwie spożywczym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2. Część 1 Środki czystościowe - ogólnego zastosowania. Producent/ Nazwa preparatu. Wartość brutto

ZAŁĄCZNIK NR 2. Część 1 Środki czystościowe - ogólnego zastosowania. Producent/ Nazwa preparatu. Wartość brutto ZAŁĄCZNIK NR 2 Część 1 Środki czystościowe - ogólnego zastosowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LP Asortyment j.m Ilość Cena Dezodorant odświeżacz powietrza op. 300 ml Automatic 1 spray. szt 135 Granulki do udrażniania

Bardziej szczegółowo

H. ŚRODKI CZYSTOŚCI. Cena jednostkowa brutto. L.p. Rodzaj asortymentu Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary

H. ŚRODKI CZYSTOŚCI. Cena jednostkowa brutto. L.p. Rodzaj asortymentu Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary H1. Mydło w płynie H. ŚRODKI CZYSTOŚCI Mydło, papier, ręczniki Mydło w płynie, o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych, łagodnie działające, zawierające składniki zapobiegające wysuszaniu skóry,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Znakomite wzornictwo, pierwszorzędna jakość i funkcjonalność Nowa linia dozowników. Sensor - Ręczniki, AutoCut Mydło/Mydło w pianie

Znakomite wzornictwo, pierwszorzędna jakość i funkcjonalność Nowa linia dozowników. Sensor - Ręczniki, AutoCut Mydło/Mydło w pianie Znakomite wzornictwo, pierwszorzędna jakość i funkcjonalność Nowa linia dozowników Sensor - Ręczniki, AutoCut Mydło/Mydło w pianie Ręczniki składane, Ręczniki wielopanelowe Centralne dozowanie, Papier

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Maksymalnie skuteczne i oszczędne systemy czyszczące

Katalog produktów. Maksymalnie skuteczne i oszczędne systemy czyszczące Katalog produktów Maksymalnie skuteczne i oszczędne systemy czyszczące 2011 Pomagamy Ci się wyróżnić Trzymasz w ręku nowy katalog Vileda Professional, w którym znajdziesz wiodące produkty na rynku przeznaczone

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe z PVC

systemy rynnowe z PVC systemy rynnowe z PVC Długoletnie doświadczenie Systemy rynnowe Marley są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych należących do grupy liaxis: w Lenham (Wielka rytania, od 1959 r. ) oraz w Wunstorf (Niemcy,

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy również na: Na naszych stronach:

Zapraszamy również na: Na naszych stronach: Zapraszamy również na: Na naszych stronach: PEŁNA OFERTA, AKTUALNE CENY MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ATESTY, CERTYFIKATY, ŚWIADECTWA KATALOGI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (PDF) DANE TELEADRESOWE, PLANY DOJAZDU

Bardziej szczegółowo

OFERTY CENOWE DLA HOTELI :

OFERTY CENOWE DLA HOTELI : Spółdzielnia Socjalna Orto-Sport 35-211 Rzeszów, ul. Kamińskiego 2 NIP 5170360651, REGON 180907482 tel. 17/784 48 12, tel. kom. 881-290-100 biuro@orto-sport.com.pl www.orto-sport.com.pl OFERTY CENOWE DLA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemicznych środków czystości do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2015r. Lp. Rodzaj środka czystości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo