PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA. 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56"

Transkrypt

1 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, UL. Ks I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT : PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 PRZY UL. RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE ETAP II LEWA STRONA BUDYNKU PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA I REMONT SANITARIATÓW AUTORZY OPRACOWANIA : MGR INś. ARCH. uprawnienia bud. BARBARA ANTONIEWICZ nr. St /73 MGR uprawnienia bud. HANNA BURAGIEWICZ nr. Wa -922/93 DATA SIERPIEŃ 2007 EGZ.

2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. SYTUACJA SKALA 1 : RZUT I PIĘTRA SKALA 1 : RZUT II PIĘTRA SKALA 1 : DETAL PROGU, DETAL WSPORNIKA I PŁYTY MASKUJĄCEJ POD BLATEM SKALA 1 : 5

3 OPIS TECHNICZNY projektu budowlanego remontu pomieszczeń sanitarnych po lewej stronie budynku 1. Podstawa opracowania 1.1.Umowa nr PRN-7IR-B-005/6/07/22/596 z dn Wizja lokalna. 1.3.Uzgodnienia z Inwestorem. 1.4.Aktualne normy i przepisy budowlane. 2. Opis stanu istniejącego Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 11, zlokalizowany przy ul. Ratuszowej 13, został zbudowany w 1953 r. w technologii tradycyjnej. Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i piwnicy. Powierzchnia uŝytkowa budynku m 2 Kubatura budynku ok m 3. Pomieszczenia sanitarne, które są przedmiotem opracowania w II etapie Znajdują się na I i II piętrze po lewej stronie budynku: na I i II piętrze ogólnodostępne zespoły sanitarne dla chłopców i dla dziewcząt (WC i umywalki). Łączna powierzchnia pomieszczeń sanitarnych opracowywanych w II etapie wynosi Istniejące wyposaŝenie pomieszczeń sanitarnych: - na I piętrze: WC chłopców o posadzka z gresu, o wykładziny ścienne z glazury do wys. 3,1 m, o 4 miski klozetowe z dolnopłukami, o 4 umywalki z armaturą, o 1 suszarka elektryczna do rąk; - na II piętrze: WC dziewcząt o posadzka z gresu. o okładziny ścienne z glazury do wys. 3,1 m, o 4 miski klozetowe z dolnopłukami, o 4 umywalki z armaturą na wspólnym blacie z płyty MDF, o 1 suszarka elektryczna do rąk. Pomieszczenie porządkowe: o posadzka z gresu, o okładziny ścienne do wys. 3,1 m, o 1 umywalka. 3. Zakres opracowania II etap opracowania obejmuje modernizację i remont części sanitariatów zlokalizowaną po lewej stronie budynku szkoły: WC chłopców na I piętrze i WC dziewcząt na II piętrze.

4 Integralną częścią niniejszego opracowania są projekty instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Projekt wentylacji mechanicznej został wykonany w 2006 roku i znajduje się w posiadaniu Inwestora. 4. Opis projektowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych Projekt przewiduje: - zachowanie istniejącego układu pomieszczeń, istniejących ścian, ścianek kabin i drzwi w WC dziewcząt na II piętrze, - wydzielenie pomieszczenia na pisuary i przesunięcie drzwi z przedsionka do pom. z kabinami WC w WC chłopców na I piętrze Prace rozbiórkowe demontaŝ umywalek, demontaŝ parapetów i blatu pod umywalkami, demontaŝ dolnopłuków i misek ustępowych, skucie glazury i terrakoty, częściowy demontaŝ ekranów obudowy przewodów wod-kan. w WC na I i II piętrze, skucie szlichty w WC na I i II piętrze; 4.2. Prace modernizacyjno remontowe uzupełnienie ( po wykonaniu bruzd, przebić i robót montaŝowych ) tynków cementowo-wapiennych kat. III, wykonanie obudowy przewodów wodno-kanalizacyjnych 2 x płytami g-k na istniejącym ruszcie stalowym w WC na I i II piętrze, ułoŝenie glazury: po wyrównaniu podłoŝa naleŝy układać płytki na klej: WC dziewcząt: - cokół z glazury 20 x 20 cm w kolorze granatowym, - pas płytek nad umywalkami (dokoła pomieszczenia) 20 x 20 cm równieŝ w kolorze granatowym, - pozostałe płytki na ścianach 20 x 30 cm w kolorze białym; WC chłopców: - cokół z glazury 20 x 20 cm w kolorze ciemnej zieleni, - pas płytek nad umywalkami (dookoła pomieszczenia) 20 x 20 cm równieŝ kolorze ciemnej zieleni, - pozostałe płytki na ścianach 20 x 30 cm w kolorze białym; posadzki: piętra I i II: wyrównać podkład pod izolację, zatrzeć na gładko i zagruntować. UłoŜyć izolację przeciwwodną z folii PE grub. 0,8 mm wywiniętej 15 cm na ściany i osadzić wpusty podłogowe. Wykonać warstwę dociskową z zaprawy cementowej grub. 3,5 cm zbrojonej siatką z drutu, zatartą na gładko. UłoŜyć posadzkę z gresu antypoślizgowego V klasy ścieralności: - w WC dziewcząt i pom. porządkowym w kolorze turkusowym, - w WC chłopców w kolorze jasno szarym;

5 prace malarskie malowanie sufitów 2 x farbą lateksową na kolor biały, malowanie dwukrotne grzejników i rur stalowych farbą do metalu odporną na temperaturę, malowanie stolarki drzwiowej emalią ogólnego stosowania; po zakończeniu prac glazurniczych i malarskich w otworach wentylacyjnych ( ekrany na I i II piętrze ) zamontować urządzenia wyciągowe łącząc, przewodami z blachy, otwory w obudowie z kanałami wentylacji grawitacyjnej; roboty montaŝowe urządzeń i wyposaŝenia wnętrz przed wykonaniem okładziny ściennej zamontować parapety z płyty Forlux na istniejących wspornikach, blaty pod umywalki z płyty Forlux: wyciąć otwory pod umywalki po dostarczeniu urządzeń, następnie zamontować blaty na wcześniej zamocowanych wspornikach. Uwaga: kolor płyt Forlux uzgodnić z projektantem. zamontować umywalki z armaturą, wykończyć fronty ścianek do kabin listwami MDF: - nad drzwiami szer. 7 cm, - między drzwiami szer. 12 cm, zamontować kratki ściekowe, zamontować miski ustępowe z dolnopłukami na stelaŝu typu geberit, zamontować lustra wykonane wg istniejących zestawy po 6 luster 45 x 60 cm w WC dziewcząt i WC chłopców na I i na II piętrze, zamontować: - suszarki elektryczne do rąk - 2 szt., - dozowniki do mydła - 5 szt., 4.3. Wykaz pomieszczeń Nr nazwa pow. podłoga ściany pom. w m 2 I PIĘTRO 113 WC męski 18,14 gres antypoślizgowy glazura do wys. 3,1 m II PIĘTRO 213 WC damski 15,30 j.w. j.w. 213A pom. porządkowe 2,53 j.w. j.w. razem 35,97 m 2

6

7

8

9

10 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, UL. Ks I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT : PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 011 PRZY UL. RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE ETAP II LEWA STRONA BUDYNKU PROJEKT ELEKTRYCZNY AUTOR : OPRACOWANIA : MGR INś. KAZIMIERZ KRASUSKI uprawnienia bud. St-323/88 DATA SIERPIEŃ 2007 EGZ.

11 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny : 1.Przedmiot i zakres opracowania 2.Podstawa opracowania 3.Dane elektroenergetyczne 4.Tablice rozdzielcze i zasilanie 5.Instalacja oświetlenia ogólnego 6.Instalacja gniazd 230V 7.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji mechanicznej 8.DemontaŜe 9.Instalacja ochrony od poraŝeń II. Spis rysunków : 1. Plan instalacji elektrycznych rzut I piętra rys.1e/ii 2. Plan instalacji elektrycznych rzut II piętra rys.2e/ii

12 I.OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w remontowanych w II etapie pomieszczeniach sanitarnych Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie. 2.Podstawa opracowania - umowa o wykonanie prac projektowych - wizja lokalna na terenie obiektu - projekty branŝy architektonicznej, sanitarnej i wentylacji dla potrze remontu - uzgodnienia robocze z Inwestorem - obowiązujące normy i przepisy PBUE 3.Zasilanie w energie elektryczną Remontowane pomieszczenia sanitarne zasilone będą energię elektryczną z istniejących obwodów zasilających aktualnie te pomieszczenia. W tym celu projektowana instalację naleŝy podłączyć na korytarzu do istniejących obwodów. Docelowo naleŝy wymienić instalację w całym budynku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. 5. Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne pomieszczeń sanitarnych zostało zaprojektowane oprawami świetlówkowymi nastropowymi typu OPK236 oraz częściowo istniejącymi oprawami / plafonierami / w nawiązaniu do aranŝacji pomieszczeń. Nad lustrami przy umywalkach zastosowano oprawy typu BK-136 o IP 44. Oznaczenia typów opraw podano na rys.1e/ii. NatęŜenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto na zgodnie z wymaganiami PN-EN tj. na poziomie ok. 200Lx. Do oświetlenia naleŝy zastosować świetlówki typu TLD Super New Generation o barwie 840 firmy Philips lub równorzędne. Łączniki instalacji oświetlenia instalować na wysokości 1,4 m od poziomu podłogi. Instalacja została zaprojektowana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5mm 2 o izolacji 750V p.t. Plan instalacji elektrycznych przedstawiono na rys.1e/ii - rys.2e/ii. 6. Instalacja gniazd 230V Instalacja gniazd dla celów porządkowych oraz gniazd do zasilania suszarek do rąk została zaprojektowana przewodem kabelkowym typu YDYp 3x2,5mm 2 o izolacji 750V p.t. Plan instalacji elektrycznych przedstawiono na rys.1e/ii - rys.2e/ii.

13 7.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji mechanicznej Instalacja zasilania wentylatorów ściennych kanałowych poszczególnych pomieszczeń sanitarnych została zaprojektowana przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5 mm 2 o izolacji 750V. Instalacja sterowana jest indywidualnymi łącznikami oświetleniowymi. 8. DemontaŜe Przewidziany jest demontaŝ istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazd i osprzętu elektrycznego. Przed rozpoczęciem robót demontaŝowych naleŝy w istniejących tablicach elektrycznych odłączyć spod napięcia obwody przewidziane do demontaŝu. 9. Instalacja ochrony od poraŝeń Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń w części projektowanej przewiduje się "szybkie wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadprądowych w układzie TNC-S. W instalacji odbiorczej zasilającej odbiorniki podlegające ochronie przeciwporaŝeniowej zastosowano wydzielony przewód ochronny PE. W związku z powyŝszym linie 1-fazowe naleŝy wykonać jako 3 przewodowe (L1, N, PE). Przewód ochronny PE winien być oznaczony izolacją w kolorze Ŝółto-zielonym. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać powykonawcze pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Zaleca się wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w całym obiekcie.

14

15

16 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax VIPAIR Violetta Pietrzak JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX INWESTOR :.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRZGA PÓŁNOC WARSZAWA UL Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT: PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL. RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE. ETAP II ` AUTORZY OPRACOWANIA : MGR INŻ. ELZBIETA KOZIŃSKA upr. ST-161/82 MGR INŻ. VIOLETTA PIETRZAK DATA : SIERPIEŃ 2007 EGZ. 1

17 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES PROJEKTU 4. OPIS TECHNICZNY 5. UWAGI OGÓLNE 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6.1. Plan Sytuacyjny Rys. nr WK / Rzut piwnic Rys. nr WK / Rzut parteru Rys nr. WK/ Rzut I piętra Rys. nr WK / Rzut II piętra Rys nr WK/ Rozwinięcie instalacji - Rys nr WK/6 2

18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa z Inwestorem 1.2. Rzuty architektoniczne modernizacji pomieszczeń wykonane przez pracownię ABA 1.3. Uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem 1.4. Uzgodnienia międzybranżowe 1.5. Wizja lokalna obiektu 1.6. Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 1.7. Obowiązujące normy, rozporządzenia i wytyczne 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej i hydrantowej w pomieszczeniach sanitarnych Zespołu szkół im W. Grabskiego przy ul.ratuszowej!3 w Warszawie. Etap II obejmujący część budynku od strony ul Marii Wysłouchowej. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest wymiana istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, z uwagi na jej zły stan techniczny i fizyczny zagrażający rozszczelnieniem, oraz modernizacja poprawiająca warunki użytkowania uwzględniająca obowiązujące obecnie normy i przepisy budowlane, higieniczne, pożarowe i bhp Opracowanie jest projektem technicznym obejmującym: A/ instalacje wodno kanalizacyjne 3

19 Instalację rozprowadzenia wody zimnej użytkowej do urządzeń sanitarnych Instalację wody ciepłej podgrzewanej w węźle cieplnym Instalację kanalizacji bytowej budynku B/ instalacja hydrantowa Prowadzenie pionu hydrantowego do poszczególnych szafek hydrantowych Wybór i rozmieszczenie kompletów urządzeń hydrantowych zgodnie z wytycznymi i przepisami Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje Projektu przyłącza wodociągowego wraz z zespołem wodomierzowym Projektu przyłącza kanalizacyjnego Projektu instalacji kanalizacji deszczowej 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Opis stanu istniejącego Instalacje wodne Istniejąca instalacja wody prowadzona jest z przyłącza wodnego i węzła cieplnego usytuowanych w nieobjętej opracowaniem części budynku. Następnie na poziomie piwnic rozprowadzona do pionów w zabudowanych przestrzeniach. Widoczne fragmenty instalacji są wykonane z elementów rur stalowych ocynkowanych. 4

20 Kanalizacja Instalacja kanalizacji bytowej piony i rozprowadzenia - wykonana jest z rur żeliwnych. Instalacja jest w stanie rozpadu, niektóre elementy musiały być wymienione z uwagi na duże ubytki materii w kształtkach Opis przyjętych rozwiązań Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej. Istniejące piony i rozprowadzenia wody zimnej i ciepłej użytkowej usunąć, w miejscach powstałych bruzd zamocować nowe piony.i poziomy. Nowo projektowane przewody pionowe i rozprowadzenia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych, natomiast przewody poziome rozprowadzające w części poziomu piwnic prowadzić w przestrzeni instalacyjnej lub w obudowie pod stropem. Instalacja wodny zimnej do punktu odejścia pionu hydrantowego stanowi część wspólną instalacji hydrantowej i sanitarnej i należy go wykonać z rur stalowych Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych grubościennych (np. Aquatherm) PN20 łączonych przez zgrzewanie. Montaż przewodów wg wytycznych producenta Izolację przeciwzroszeniową przewodów wykonać pianką o grubości 9 mm, nierozprzestrzeniającą ognia. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ze szwem gwintowanych PN-80/H-74200, ocynkowanych wg ZN-72/06401 do połączeń gwintowanych kształtki żeliwne, ocynkowane wg. PN-EN_ zasilenie główne wspólne z zasileniem wody użytkowej Dn 50. Przewód izolować otuliną flexorock, niepalną w części niezabudowanej o grubości izolacji 35mm w części zabudowanej 20mm. 5

21 Pion hydrantowy powyżej hydrantu na poziomie II piętra wyprowadzić jako linię zasilającą jedną spłuczkę ustępową Dobrano hydranty podtynkowe. Szafki hydrantowe usytuowano w centralnym, ogólnie dostępnym miejscu każdego poziomu. Montaż hydrantów - oś zaworu należy umieścić 135 cm.nad poziomem podłogi. Podłączenia do hydrantów: Hp 25 podłączenie średnicą Dn25, wydajność Q Nom = 60 l/min: zawór hydrantowy DN 25, prądownica PW-25 wg PN-89/M EN-671 zwijadło kompletne wychylne o 180, wąż półsztywny dł 30m Instalację prowadzić na ścianie poniżej stropu, średnicą Dn 50, pion hydrantowy srednicą Dn 40.. Woda ciepła użytkowa będzie wytwarzana w węźle cieplnym i prowadzona z przewodem cyrkulacyjnym przewodami z rur polipropylenowych, grubościennych PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie wzdłuż linii przewodów wody zimnej. Montaż przewodów wg wytycznych producenta.. Izolacja przewodów izolacją np. Termocompact gr. 4mm.Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach. W poz pomieszczeniach sanitarnych zastosowano wymianę instalacji i wyposażenia - Miski ustępowe podwieszane na stelażu typu unifix Geberit - 15szt - Umywalkę ceramiczną z baterią sztorcową 15 szt - Brodziki prysznicowe z baterią prysznicową 8 szt - Wpusty podłogowe z odpływem bocznym 4szt Instalacja kanalizacyjna Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji ogólnospławnej, grawitacyjnej. Piony wyprowadzone ponad dach, wyposażone w rury wywiewne. 6

22 Instalację wykonać z PCV łączonego na uszczelkę gumową np WAVIN. Podejścia do przyborów z rur PCV. Piony kanalizacyjne u podstawy na poziomie piwnicy wyposażyć w rewizje. 5. UWAGI OGÓLNE Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych tom II instalacje sanitarne i przemysłowe. wyd. 1988r Podpory, zamocowania i zawieszenia należy wykonać wg wytycznych producenta rur. Układanie i zasypywanie przewodów kanalizacyjnych wykonać wg instrukcji producenta. Montaz przyborów sanitarnych wg. zaleceń producenta Przejścia przewodów z tworzyw sztucznych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych muszą być zabezpieczone osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej oddzielenia ppoż. Wszystkie izolacje przewodów co najmniej nierozprzestrzeniające ognia. Wszystkie zawory i zasuwy musza być dostępne dla obsługi i konserwacji. Montaż instalacji prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB z dnia 28 marca 1972r. ( Dz. U. Nr. 19/72) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych. 7

23 Wszystkie urządzenie i elementy instalacji powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez stosowne urzędy. 8

24 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.(022) ; Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 Obiekt : ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 11 W WARSZAWIE UL.RATUSZOWA 13 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania : ZASILANIE I STEROWANIE ZESPOŁÓW WENTYLACYJNYCH Z REKUPERACJĄ BranŜa : Elektryczna PROJEKTANT: mgr inŝ. Kazimierz Krasuski SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Janusz Kirejczyk NR UPRAWNIEŃ : St-323/88 St-334/90 PODPIS: Warszawa. LISTOPAD 2007r.

25 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny : 1.Przedmiot i zakres opracowania 2.Podstawa opracowania 3.Dane elektroenergetyczne 4.Zasilanie w energię elektryczną 5.Tablice rozdzielcze urządzeń wentylacji 6.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji 7.DemontaŜe 8.Instalacja ochrony od poraŝeń 9.Uwagi końcowe II. Spis rysunków : 1. Plan instalacji elektrycznych parter rys.1 2. Plan instalacji elektrycznych piwnica rys.2 3. Schemat ideowy zasilania rys.3

26 I.OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania central wentylacyjnych dla wentylacji pomieszczeń przebieralni, natrysków, siłowni i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie. 2.Podstawa opracowania - umowa o wykonanie prac projektowych - wizja lokalna na terenie obiektu - projekty branŝy sanitarnej i wentylacji - uzgodnienia robocze z Inwestorem - obowiązujące normy i przepisy PBUE 3.Dane elektroenergetyczne Napięcie sieci zasilającej : Moc zainstalowana : Moc zapotrzebowana : Un = 3x230/400V, 50Hz Pi = 24,3 kw Ps = 19,1 kw Współczynnik zapotrzebowania : kz = 0,79 System ochrony od poraŝeń : szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S dla części projektowanej 4.Zasilanie w energie elektryczną Tablica główna wentylacji TGW zasilona będzie w energię elektryczną z istniejącej tablicy głównej TG budynku po wyprowadzeniu linii zasilającej z obwodu zasilającego tablicę Sali gimnastycznej która przewidziana jest do demontaŝu. Linia zasilająca z TG do TGW została zaprojektowana typu 5xLY16/RVS47p.t.. Z tablicy TGW zasilona jest centrala wentylacyjna dla siłowni /skrzynka SZ1/ oraz tablica wentylacji TGW. 5.Tablice rozdzielcze urządzeń wentylacji Tablica główna TGW została zaprojektowana jako wnękowa typu RWN 2x12 i została zlokalizowana na portierni obok istniejących tablic głównych TG. Tablica wentylacji TW została zaprojektowana jako wnękowa typu RWN 4x12 i została zlokalizowana na korytarzu w miejscu istniejącej tablicy TE Sali gimnastycznej. Obwody z zabezpieczeniami likwidowanej TE naleŝy wprowadzić do tablicy TW. WyposaŜenie tablic TGW i TW typowe na szynę TH-35 wg. schematu ideowego zasilania rys.3. 6.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji Instalacja zasilania central wentylacyjnych została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Linie zasilające zostały doprowadzone do szafek

27 zasilająco-sterowniczych /SZ../ które są na wyposaŝeniu central. Z szafek poszczególnych central wyprowadzono kable sterownicze do kaset sterowniczych /KS../ wentylacji które zlokalizowano w magazynie sprzętu przy Sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu siłowni. Automatyka sterownicza wraz z centralami jest przedmiotem dostawy. Instalacja zostanie uruchomiona przez autoryzowany serwis urządzeń. Uwaga: Przed montaŝem przewodów i kaset sterowniczych wentylacji naleŝy uzgodnić ostateczną ich lokalizację z Dyrekcją Szkoły. 7. DemontaŜe Przewidziany jest demontaŝ istniejącej tablicy TE Sali gimnastycznej zlokalizowanej na korytarzu. Obwody elektryczne zasilone z likwidowanej TE oraz ich zabezpieczenia naleŝy przenieść do projektowanej TW. Przed rozpoczęciem robót demontaŝowych naleŝy w istniejących tablicach elektrycznych TG, TE odłączyć spod napięcia obwody przewidziane do demontaŝu. 8. Instalacja ochrony od poraŝeń Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń w części projektowanej przewiduje się "szybkie wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników przeciwporaŝeniowych i nadprądowych w układzie TNC-S. W instalacji odbiorczej zasilającej odbiorniki podlegające ochronie przeciwporaŝeniowej zastosowano wydzielony przewód ochronny PE. W związku z powyŝszym linie 1-fazowe naleŝy wykonać jako 3 przewodowe (L1, N, PE). Przewód ochronny PE powinien być oznaczony izolacją w kolorze Ŝółto-zielonym. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać powykonawcze pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Zaleca się wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w całym obiekcie. 9.Uwagi końcowe Instalacja w obiekcie nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów i naleŝy ją zmodernizować. Budynek aktualnie posiada dwa układy pomiarowe energii elektrycznej z licznikami bezpośrednimi 16/60A. Modernizacja naleŝy objąć całą szkołę z uwzględnieniem aktualnej i projektowanej mocy przyłączeniowej.

28

29

30

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Załączniki:

Część rysunkowa: Załączniki: Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 1. 2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 5 1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 5 2. WENTYLACJA... 5 2.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 5 2.2 BILANS POWIETRZA HIGIENICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości....2 2. Spis rysunków....3 3. Opis techniczny....4 3.1. Dane ogólne...4 3.1.1. Podstawa opracowania...4 3.1.2. Przedmiot i zakres opracowania...5 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN. WENTYLACJI. 1. Podstawa opracowania. - podkład architektoniczno budowlany remontu i przebudowy obiektu, - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

REMONT MIESZKANIA USAMODZIELNIENIA DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA ZAKĄTEK W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 25/8 W KATOWICACH UL.BRYNOWSKA 70A KATOWICE

REMONT MIESZKANIA USAMODZIELNIENIA DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA ZAKĄTEK W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 25/8 W KATOWICACH UL.BRYNOWSKA 70A KATOWICE TEMAT: REMONT MIESZKANIA USAMODZIELNIENIA DLA WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA ZAKĄTEK W BUDYNKU PRZY UL. 3 MAJA 25/8 W KATOWICACH INWESTOR: DOM DZIECKA ZAKĄTEK UL.BRYNOWSKA 70A KATOWICE STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo