PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA. 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56"

Transkrypt

1 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, UL. Ks I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT : PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 11 PRZY UL. RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE ETAP II LEWA STRONA BUDYNKU PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA I REMONT SANITARIATÓW AUTORZY OPRACOWANIA : MGR INś. ARCH. uprawnienia bud. BARBARA ANTONIEWICZ nr. St /73 MGR uprawnienia bud. HANNA BURAGIEWICZ nr. Wa -922/93 DATA SIERPIEŃ 2007 EGZ.

2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. SYTUACJA SKALA 1 : RZUT I PIĘTRA SKALA 1 : RZUT II PIĘTRA SKALA 1 : DETAL PROGU, DETAL WSPORNIKA I PŁYTY MASKUJĄCEJ POD BLATEM SKALA 1 : 5

3 OPIS TECHNICZNY projektu budowlanego remontu pomieszczeń sanitarnych po lewej stronie budynku 1. Podstawa opracowania 1.1.Umowa nr PRN-7IR-B-005/6/07/22/596 z dn Wizja lokalna. 1.3.Uzgodnienia z Inwestorem. 1.4.Aktualne normy i przepisy budowlane. 2. Opis stanu istniejącego Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 11, zlokalizowany przy ul. Ratuszowej 13, został zbudowany w 1953 r. w technologii tradycyjnej. Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych i piwnicy. Powierzchnia uŝytkowa budynku m 2 Kubatura budynku ok m 3. Pomieszczenia sanitarne, które są przedmiotem opracowania w II etapie Znajdują się na I i II piętrze po lewej stronie budynku: na I i II piętrze ogólnodostępne zespoły sanitarne dla chłopców i dla dziewcząt (WC i umywalki). Łączna powierzchnia pomieszczeń sanitarnych opracowywanych w II etapie wynosi Istniejące wyposaŝenie pomieszczeń sanitarnych: - na I piętrze: WC chłopców o posadzka z gresu, o wykładziny ścienne z glazury do wys. 3,1 m, o 4 miski klozetowe z dolnopłukami, o 4 umywalki z armaturą, o 1 suszarka elektryczna do rąk; - na II piętrze: WC dziewcząt o posadzka z gresu. o okładziny ścienne z glazury do wys. 3,1 m, o 4 miski klozetowe z dolnopłukami, o 4 umywalki z armaturą na wspólnym blacie z płyty MDF, o 1 suszarka elektryczna do rąk. Pomieszczenie porządkowe: o posadzka z gresu, o okładziny ścienne do wys. 3,1 m, o 1 umywalka. 3. Zakres opracowania II etap opracowania obejmuje modernizację i remont części sanitariatów zlokalizowaną po lewej stronie budynku szkoły: WC chłopców na I piętrze i WC dziewcząt na II piętrze.

4 Integralną częścią niniejszego opracowania są projekty instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Projekt wentylacji mechanicznej został wykonany w 2006 roku i znajduje się w posiadaniu Inwestora. 4. Opis projektowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych Projekt przewiduje: - zachowanie istniejącego układu pomieszczeń, istniejących ścian, ścianek kabin i drzwi w WC dziewcząt na II piętrze, - wydzielenie pomieszczenia na pisuary i przesunięcie drzwi z przedsionka do pom. z kabinami WC w WC chłopców na I piętrze Prace rozbiórkowe demontaŝ umywalek, demontaŝ parapetów i blatu pod umywalkami, demontaŝ dolnopłuków i misek ustępowych, skucie glazury i terrakoty, częściowy demontaŝ ekranów obudowy przewodów wod-kan. w WC na I i II piętrze, skucie szlichty w WC na I i II piętrze; 4.2. Prace modernizacyjno remontowe uzupełnienie ( po wykonaniu bruzd, przebić i robót montaŝowych ) tynków cementowo-wapiennych kat. III, wykonanie obudowy przewodów wodno-kanalizacyjnych 2 x płytami g-k na istniejącym ruszcie stalowym w WC na I i II piętrze, ułoŝenie glazury: po wyrównaniu podłoŝa naleŝy układać płytki na klej: WC dziewcząt: - cokół z glazury 20 x 20 cm w kolorze granatowym, - pas płytek nad umywalkami (dokoła pomieszczenia) 20 x 20 cm równieŝ w kolorze granatowym, - pozostałe płytki na ścianach 20 x 30 cm w kolorze białym; WC chłopców: - cokół z glazury 20 x 20 cm w kolorze ciemnej zieleni, - pas płytek nad umywalkami (dookoła pomieszczenia) 20 x 20 cm równieŝ kolorze ciemnej zieleni, - pozostałe płytki na ścianach 20 x 30 cm w kolorze białym; posadzki: piętra I i II: wyrównać podkład pod izolację, zatrzeć na gładko i zagruntować. UłoŜyć izolację przeciwwodną z folii PE grub. 0,8 mm wywiniętej 15 cm na ściany i osadzić wpusty podłogowe. Wykonać warstwę dociskową z zaprawy cementowej grub. 3,5 cm zbrojonej siatką z drutu, zatartą na gładko. UłoŜyć posadzkę z gresu antypoślizgowego V klasy ścieralności: - w WC dziewcząt i pom. porządkowym w kolorze turkusowym, - w WC chłopców w kolorze jasno szarym;

5 prace malarskie malowanie sufitów 2 x farbą lateksową na kolor biały, malowanie dwukrotne grzejników i rur stalowych farbą do metalu odporną na temperaturę, malowanie stolarki drzwiowej emalią ogólnego stosowania; po zakończeniu prac glazurniczych i malarskich w otworach wentylacyjnych ( ekrany na I i II piętrze ) zamontować urządzenia wyciągowe łącząc, przewodami z blachy, otwory w obudowie z kanałami wentylacji grawitacyjnej; roboty montaŝowe urządzeń i wyposaŝenia wnętrz przed wykonaniem okładziny ściennej zamontować parapety z płyty Forlux na istniejących wspornikach, blaty pod umywalki z płyty Forlux: wyciąć otwory pod umywalki po dostarczeniu urządzeń, następnie zamontować blaty na wcześniej zamocowanych wspornikach. Uwaga: kolor płyt Forlux uzgodnić z projektantem. zamontować umywalki z armaturą, wykończyć fronty ścianek do kabin listwami MDF: - nad drzwiami szer. 7 cm, - między drzwiami szer. 12 cm, zamontować kratki ściekowe, zamontować miski ustępowe z dolnopłukami na stelaŝu typu geberit, zamontować lustra wykonane wg istniejących zestawy po 6 luster 45 x 60 cm w WC dziewcząt i WC chłopców na I i na II piętrze, zamontować: - suszarki elektryczne do rąk - 2 szt., - dozowniki do mydła - 5 szt., 4.3. Wykaz pomieszczeń Nr nazwa pow. podłoga ściany pom. w m 2 I PIĘTRO 113 WC męski 18,14 gres antypoślizgowy glazura do wys. 3,1 m II PIĘTRO 213 WC damski 15,30 j.w. j.w. 213A pom. porządkowe 2,53 j.w. j.w. razem 35,97 m 2

6

7

8

9

10 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, UL. Ks I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT : PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 011 PRZY UL. RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE ETAP II LEWA STRONA BUDYNKU PROJEKT ELEKTRYCZNY AUTOR : OPRACOWANIA : MGR INś. KAZIMIERZ KRASUSKI uprawnienia bud. St-323/88 DATA SIERPIEŃ 2007 EGZ.

11 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny : 1.Przedmiot i zakres opracowania 2.Podstawa opracowania 3.Dane elektroenergetyczne 4.Tablice rozdzielcze i zasilanie 5.Instalacja oświetlenia ogólnego 6.Instalacja gniazd 230V 7.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji mechanicznej 8.DemontaŜe 9.Instalacja ochrony od poraŝeń II. Spis rysunków : 1. Plan instalacji elektrycznych rzut I piętra rys.1e/ii 2. Plan instalacji elektrycznych rzut II piętra rys.2e/ii

12 I.OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w remontowanych w II etapie pomieszczeniach sanitarnych Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie. 2.Podstawa opracowania - umowa o wykonanie prac projektowych - wizja lokalna na terenie obiektu - projekty branŝy architektonicznej, sanitarnej i wentylacji dla potrze remontu - uzgodnienia robocze z Inwestorem - obowiązujące normy i przepisy PBUE 3.Zasilanie w energie elektryczną Remontowane pomieszczenia sanitarne zasilone będą energię elektryczną z istniejących obwodów zasilających aktualnie te pomieszczenia. W tym celu projektowana instalację naleŝy podłączyć na korytarzu do istniejących obwodów. Docelowo naleŝy wymienić instalację w całym budynku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. 5. Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne pomieszczeń sanitarnych zostało zaprojektowane oprawami świetlówkowymi nastropowymi typu OPK236 oraz częściowo istniejącymi oprawami / plafonierami / w nawiązaniu do aranŝacji pomieszczeń. Nad lustrami przy umywalkach zastosowano oprawy typu BK-136 o IP 44. Oznaczenia typów opraw podano na rys.1e/ii. NatęŜenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto na zgodnie z wymaganiami PN-EN tj. na poziomie ok. 200Lx. Do oświetlenia naleŝy zastosować świetlówki typu TLD Super New Generation o barwie 840 firmy Philips lub równorzędne. Łączniki instalacji oświetlenia instalować na wysokości 1,4 m od poziomu podłogi. Instalacja została zaprojektowana p/t przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5mm 2 o izolacji 750V p.t. Plan instalacji elektrycznych przedstawiono na rys.1e/ii - rys.2e/ii. 6. Instalacja gniazd 230V Instalacja gniazd dla celów porządkowych oraz gniazd do zasilania suszarek do rąk została zaprojektowana przewodem kabelkowym typu YDYp 3x2,5mm 2 o izolacji 750V p.t. Plan instalacji elektrycznych przedstawiono na rys.1e/ii - rys.2e/ii.

13 7.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji mechanicznej Instalacja zasilania wentylatorów ściennych kanałowych poszczególnych pomieszczeń sanitarnych została zaprojektowana przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5 mm 2 o izolacji 750V. Instalacja sterowana jest indywidualnymi łącznikami oświetleniowymi. 8. DemontaŜe Przewidziany jest demontaŝ istniejących opraw oświetleniowych oraz gniazd i osprzętu elektrycznego. Przed rozpoczęciem robót demontaŝowych naleŝy w istniejących tablicach elektrycznych odłączyć spod napięcia obwody przewidziane do demontaŝu. 9. Instalacja ochrony od poraŝeń Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń w części projektowanej przewiduje się "szybkie wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadprądowych w układzie TNC-S. W instalacji odbiorczej zasilającej odbiorniki podlegające ochronie przeciwporaŝeniowej zastosowano wydzielony przewód ochronny PE. W związku z powyŝszym linie 1-fazowe naleŝy wykonać jako 3 przewodowe (L1, N, PE). Przewód ochronny PE winien być oznaczony izolacją w kolorze Ŝółto-zielonym. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać powykonawcze pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Zaleca się wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w całym obiekcie.

14

15

16 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax VIPAIR Violetta Pietrzak JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX INWESTOR :.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRZGA PÓŁNOC WARSZAWA UL Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT: PROJEKT REMONTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PRZY UL. RATUSZOWEJ 13 W WARSZAWIE INSTALACJE WODNE I KANALIZACYJNE. ETAP II ` AUTORZY OPRACOWANIA : MGR INŻ. ELZBIETA KOZIŃSKA upr. ST-161/82 MGR INŻ. VIOLETTA PIETRZAK DATA : SIERPIEŃ 2007 EGZ. 1

17 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES PROJEKTU 4. OPIS TECHNICZNY 5. UWAGI OGÓLNE 6. RYSUNKI TECHNICZNE 6.1. Plan Sytuacyjny Rys. nr WK / Rzut piwnic Rys. nr WK / Rzut parteru Rys nr. WK/ Rzut I piętra Rys. nr WK / Rzut II piętra Rys nr WK/ Rozwinięcie instalacji - Rys nr WK/6 2

18 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa z Inwestorem 1.2. Rzuty architektoniczne modernizacji pomieszczeń wykonane przez pracownię ABA 1.3. Uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem 1.4. Uzgodnienia międzybranżowe 1.5. Wizja lokalna obiektu 1.6. Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 1.7. Obowiązujące normy, rozporządzenia i wytyczne 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej i hydrantowej w pomieszczeniach sanitarnych Zespołu szkół im W. Grabskiego przy ul.ratuszowej!3 w Warszawie. Etap II obejmujący część budynku od strony ul Marii Wysłouchowej. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest wymiana istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, z uwagi na jej zły stan techniczny i fizyczny zagrażający rozszczelnieniem, oraz modernizacja poprawiająca warunki użytkowania uwzględniająca obowiązujące obecnie normy i przepisy budowlane, higieniczne, pożarowe i bhp Opracowanie jest projektem technicznym obejmującym: A/ instalacje wodno kanalizacyjne 3

19 Instalację rozprowadzenia wody zimnej użytkowej do urządzeń sanitarnych Instalację wody ciepłej podgrzewanej w węźle cieplnym Instalację kanalizacji bytowej budynku B/ instalacja hydrantowa Prowadzenie pionu hydrantowego do poszczególnych szafek hydrantowych Wybór i rozmieszczenie kompletów urządzeń hydrantowych zgodnie z wytycznymi i przepisami Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje Projektu przyłącza wodociągowego wraz z zespołem wodomierzowym Projektu przyłącza kanalizacyjnego Projektu instalacji kanalizacji deszczowej 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Opis stanu istniejącego Instalacje wodne Istniejąca instalacja wody prowadzona jest z przyłącza wodnego i węzła cieplnego usytuowanych w nieobjętej opracowaniem części budynku. Następnie na poziomie piwnic rozprowadzona do pionów w zabudowanych przestrzeniach. Widoczne fragmenty instalacji są wykonane z elementów rur stalowych ocynkowanych. 4

20 Kanalizacja Instalacja kanalizacji bytowej piony i rozprowadzenia - wykonana jest z rur żeliwnych. Instalacja jest w stanie rozpadu, niektóre elementy musiały być wymienione z uwagi na duże ubytki materii w kształtkach Opis przyjętych rozwiązań Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej. Istniejące piony i rozprowadzenia wody zimnej i ciepłej użytkowej usunąć, w miejscach powstałych bruzd zamocować nowe piony.i poziomy. Nowo projektowane przewody pionowe i rozprowadzenia do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych, natomiast przewody poziome rozprowadzające w części poziomu piwnic prowadzić w przestrzeni instalacyjnej lub w obudowie pod stropem. Instalacja wodny zimnej do punktu odejścia pionu hydrantowego stanowi część wspólną instalacji hydrantowej i sanitarnej i należy go wykonać z rur stalowych Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano z rur polipropylenowych grubościennych (np. Aquatherm) PN20 łączonych przez zgrzewanie. Montaż przewodów wg wytycznych producenta Izolację przeciwzroszeniową przewodów wykonać pianką o grubości 9 mm, nierozprzestrzeniającą ognia. Instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ze szwem gwintowanych PN-80/H-74200, ocynkowanych wg ZN-72/06401 do połączeń gwintowanych kształtki żeliwne, ocynkowane wg. PN-EN_ zasilenie główne wspólne z zasileniem wody użytkowej Dn 50. Przewód izolować otuliną flexorock, niepalną w części niezabudowanej o grubości izolacji 35mm w części zabudowanej 20mm. 5

21 Pion hydrantowy powyżej hydrantu na poziomie II piętra wyprowadzić jako linię zasilającą jedną spłuczkę ustępową Dobrano hydranty podtynkowe. Szafki hydrantowe usytuowano w centralnym, ogólnie dostępnym miejscu każdego poziomu. Montaż hydrantów - oś zaworu należy umieścić 135 cm.nad poziomem podłogi. Podłączenia do hydrantów: Hp 25 podłączenie średnicą Dn25, wydajność Q Nom = 60 l/min: zawór hydrantowy DN 25, prądownica PW-25 wg PN-89/M EN-671 zwijadło kompletne wychylne o 180, wąż półsztywny dł 30m Instalację prowadzić na ścianie poniżej stropu, średnicą Dn 50, pion hydrantowy srednicą Dn 40.. Woda ciepła użytkowa będzie wytwarzana w węźle cieplnym i prowadzona z przewodem cyrkulacyjnym przewodami z rur polipropylenowych, grubościennych PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie wzdłuż linii przewodów wody zimnej. Montaż przewodów wg wytycznych producenta.. Izolacja przewodów izolacją np. Termocompact gr. 4mm.Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach. W poz pomieszczeniach sanitarnych zastosowano wymianę instalacji i wyposażenia - Miski ustępowe podwieszane na stelażu typu unifix Geberit - 15szt - Umywalkę ceramiczną z baterią sztorcową 15 szt - Brodziki prysznicowe z baterią prysznicową 8 szt - Wpusty podłogowe z odpływem bocznym 4szt Instalacja kanalizacyjna Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji ogólnospławnej, grawitacyjnej. Piony wyprowadzone ponad dach, wyposażone w rury wywiewne. 6

22 Instalację wykonać z PCV łączonego na uszczelkę gumową np WAVIN. Podejścia do przyborów z rur PCV. Piony kanalizacyjne u podstawy na poziomie piwnicy wyposażyć w rewizje. 5. UWAGI OGÓLNE Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych tom II instalacje sanitarne i przemysłowe. wyd. 1988r Podpory, zamocowania i zawieszenia należy wykonać wg wytycznych producenta rur. Układanie i zasypywanie przewodów kanalizacyjnych wykonać wg instrukcji producenta. Montaz przyborów sanitarnych wg. zaleceń producenta Przejścia przewodów z tworzyw sztucznych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych muszą być zabezpieczone osłonami ogniochronnymi o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej oddzielenia ppoż. Wszystkie izolacje przewodów co najmniej nierozprzestrzeniające ognia. Wszystkie zawory i zasuwy musza być dostępne dla obsługi i konserwacji. Montaż instalacji prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB z dnia 28 marca 1972r. ( Dz. U. Nr. 19/72) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych. 7

23 Wszystkie urządzenie i elementy instalacji powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez stosowne urzędy. 8

24 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.(022) ; Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 Obiekt : ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 11 W WARSZAWIE UL.RATUSZOWA 13 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania : ZASILANIE I STEROWANIE ZESPOŁÓW WENTYLACYJNYCH Z REKUPERACJĄ BranŜa : Elektryczna PROJEKTANT: mgr inŝ. Kazimierz Krasuski SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. Janusz Kirejczyk NR UPRAWNIEŃ : St-323/88 St-334/90 PODPIS: Warszawa. LISTOPAD 2007r.

25 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny : 1.Przedmiot i zakres opracowania 2.Podstawa opracowania 3.Dane elektroenergetyczne 4.Zasilanie w energię elektryczną 5.Tablice rozdzielcze urządzeń wentylacji 6.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji 7.DemontaŜe 8.Instalacja ochrony od poraŝeń 9.Uwagi końcowe II. Spis rysunków : 1. Plan instalacji elektrycznych parter rys.1 2. Plan instalacji elektrycznych piwnica rys.2 3. Schemat ideowy zasilania rys.3

26 I.OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania central wentylacyjnych dla wentylacji pomieszczeń przebieralni, natrysków, siłowni i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 11 przy ul. Ratuszowej 13 w Warszawie. 2.Podstawa opracowania - umowa o wykonanie prac projektowych - wizja lokalna na terenie obiektu - projekty branŝy sanitarnej i wentylacji - uzgodnienia robocze z Inwestorem - obowiązujące normy i przepisy PBUE 3.Dane elektroenergetyczne Napięcie sieci zasilającej : Moc zainstalowana : Moc zapotrzebowana : Un = 3x230/400V, 50Hz Pi = 24,3 kw Ps = 19,1 kw Współczynnik zapotrzebowania : kz = 0,79 System ochrony od poraŝeń : szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S dla części projektowanej 4.Zasilanie w energie elektryczną Tablica główna wentylacji TGW zasilona będzie w energię elektryczną z istniejącej tablicy głównej TG budynku po wyprowadzeniu linii zasilającej z obwodu zasilającego tablicę Sali gimnastycznej która przewidziana jest do demontaŝu. Linia zasilająca z TG do TGW została zaprojektowana typu 5xLY16/RVS47p.t.. Z tablicy TGW zasilona jest centrala wentylacyjna dla siłowni /skrzynka SZ1/ oraz tablica wentylacji TGW. 5.Tablice rozdzielcze urządzeń wentylacji Tablica główna TGW została zaprojektowana jako wnękowa typu RWN 2x12 i została zlokalizowana na portierni obok istniejących tablic głównych TG. Tablica wentylacji TW została zaprojektowana jako wnękowa typu RWN 4x12 i została zlokalizowana na korytarzu w miejscu istniejącej tablicy TE Sali gimnastycznej. Obwody z zabezpieczeniami likwidowanej TE naleŝy wprowadzić do tablicy TW. WyposaŜenie tablic TGW i TW typowe na szynę TH-35 wg. schematu ideowego zasilania rys.3. 6.Instalacja zasilania i sterowania wentylacji Instalacja zasilania central wentylacyjnych została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Linie zasilające zostały doprowadzone do szafek

27 zasilająco-sterowniczych /SZ../ które są na wyposaŝeniu central. Z szafek poszczególnych central wyprowadzono kable sterownicze do kaset sterowniczych /KS../ wentylacji które zlokalizowano w magazynie sprzętu przy Sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu siłowni. Automatyka sterownicza wraz z centralami jest przedmiotem dostawy. Instalacja zostanie uruchomiona przez autoryzowany serwis urządzeń. Uwaga: Przed montaŝem przewodów i kaset sterowniczych wentylacji naleŝy uzgodnić ostateczną ich lokalizację z Dyrekcją Szkoły. 7. DemontaŜe Przewidziany jest demontaŝ istniejącej tablicy TE Sali gimnastycznej zlokalizowanej na korytarzu. Obwody elektryczne zasilone z likwidowanej TE oraz ich zabezpieczenia naleŝy przenieść do projektowanej TW. Przed rozpoczęciem robót demontaŝowych naleŝy w istniejących tablicach elektrycznych TG, TE odłączyć spod napięcia obwody przewidziane do demontaŝu. 8. Instalacja ochrony od poraŝeń Jako system dodatkowej ochrony od poraŝeń w części projektowanej przewiduje się "szybkie wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników przeciwporaŝeniowych i nadprądowych w układzie TNC-S. W instalacji odbiorczej zasilającej odbiorniki podlegające ochronie przeciwporaŝeniowej zastosowano wydzielony przewód ochronny PE. W związku z powyŝszym linie 1-fazowe naleŝy wykonać jako 3 przewodowe (L1, N, PE). Przewód ochronny PE powinien być oznaczony izolacją w kolorze Ŝółto-zielonym. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać powykonawcze pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Zaleca się wymianę i modernizację instalacji elektrycznych w całym obiekcie. 9.Uwagi końcowe Instalacja w obiekcie nie spełnia wymagań obowiązujących przepisów i naleŝy ją zmodernizować. Budynek aktualnie posiada dwa układy pomiarowe energii elektrycznej z licznikami bezpośrednimi 16/60A. Modernizacja naleŝy objąć całą szkołę z uwzględnieniem aktualnej i projektowanej mocy przyłączeniowej.

28

29

30

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk 21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWYI INSTALACJI WOD-KAN PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY ul. MŁYNARKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 WRAZ Z INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa

PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie o. Włodawa biuro projektowe m.kwadrat Tomasz Chudzik 22-200 Włodawa ul. Jasna 1 tel.: 722-262-722 e-mail: m.kwadrat@o2.pl PROJEKT REMONTU pomieszczeń Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW w e W r o c ł a w i u S p ó ł k a z o. o NIP 899-15-16-618 50-453 Wrocław ul. Hercena 3-5 tel. 071/344-70-65, tel/fax 341-81-26 e-mail: wubepe@wubepe.com.pl Bank Zachodni WBK

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH POMIESZCZEŃ SANITARIATÓW W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY UL.KRÓLOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR : Dom Dziecka im. J. Korczaka, JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANśA: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek, wykonywania ścianek działowych, wymiany stolarki, remontu tynków, glazury oraz malowania pomieszczeń w budynku Domu Dziecka w Olecku.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU HOTELU GARNIZONOWEGO SOCHACZEW ul. DYWIZJONU 303 nr 4 INSTALCJE WOD-KAN INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim

przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Obiekt: Szkoła Podstawowa w Kliczkowie Wielkim przebudowy części pierwszego piętra Szkoły Podstawowej w Kliczkowie Wielkim na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy szkole w Kliczkowie Wielkim Rodzaj oprac.:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul. Ząbkowskiej 13 w WARSZAWIE Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Północ ul. Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach antykwariatu przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Broniewskiego 28a w Rzeszowie

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Broniewskiego 28a w Rzeszowie M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45442100 8 : roboty malarskie Kod CPV 45432100 5 : kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV 45431100 8 : kładzenie terakoty Kod CPV 45431000

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BERNARD MILEWSKI ul. Jagiełły 9A/7, 70-260 Szczecin telefon: (091) 43 40 399

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BERNARD MILEWSKI ul. Jagiełły 9A/7, 70-260 Szczecin telefon: (091) 43 40 399 Tom II Egz. PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BERNARD MILEWSKI ul. Jagiełły 9A/7, 70-260 Szczecin telefon: (091) 43 40 399 TEMAT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo