PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 Biuro Projektowe MAKSPROJEKT Adam Maksymiuk Świdnik, ul. Ratajczaka 10, PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OZNACZENIE NAZWA INWESTYCJI EGZ. Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 (dz. Nr 69) INWESTOR BRANŻA Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 ELEKTRYCZNA RODZAJ ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Funkcja PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY AUTORZY OPRACOWANIA Imię i nazwisko Nr uprawnień mgr inż. Edmund Pitera Nr upr. 238/Lb/76, 1624/Lb/92 mgr inż. Gustaw Świerczyński Nr upr. LUB/0092/PWOE/06 Podpis Data opracowania: Grudzień 2012r.

2 Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 2

3 2. Spis zawartości opracowania 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości opracowania 3. Założenia 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz materiałów 7. Rysunki: Tablica TG schemat podłączeń wentylatorów i suszarek w sanitariacie rys. nr 1 Tablica T-4 część obejmująca zasilenie wentylatorów i suszarek w sanitariacie (pom i 21) rys. nr 2 Tablica T-8 część obejmująca zasilenie wentylatorów i suszarek w sanitariacie (pom ) rys. nr 3 - Plan instalacji elektrycznych pom. 31 i 32 przy wejściu rys. nr 4 - Plan instalacji elektrycznych pom rys. nr 5 - Plan instalacji elektrycznych pom. 21 (obok k-ka) rys. nr 6 - Plan instalacji elektrycznych pom rys. nr 7 8. Kserokopie uprawnień 2.1 Spis tomów Projekt budowlano-wykonawczy Remont sanitariatów w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 Instalacje elektryczne Tom 1 Opracowanie podstawowe Tom 2 Kosztorys inwestorski Tom 3 Przedmiar robót Tom 4 Specyfikacja techniczna PROJEKT ZWIĄZANE: Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 Tom I INSTALACJE ELEKTRYCZNE opracowanie Elektroprojekt S.A. oddział w Lublinie nr proj. EP9-1916/2005. XII 2005r. 3

4 3. Założenia 3.1.Podstawa prawna Podstawą prawną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Szkołą a Biurem Projektowym Maksprojekt na wykonanie: projektu Podstawa techniczna - rysunki budowlane pomieszczeń objętych remontem, - rysunki projektowanych instalacji wentylacji i wod-kan. remontowanych pomieszczeń, - Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 Tom I INSTALACJE ELEKTRYCZNE opracowanie Elektroprojekt S.A. oddział w Lublinie nr proj. EP9-1916/2005. XII 2005r. - inwentaryzacja istniejących instalacji, - uzgodnienie robocze - obowiązujące normy i przepisy 3.3. Zakres opracowania uzupełnienia aparatury w TG, T-4, T-8 dla potrzeb zasilania wentylacji i suszarek, w remontowanych sanitariatach, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtykowych 230V (zasilanie suszarek do rąk), instalacja zasilania urządzeń wentylacji, instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 4

5 4. Opis techniczny i obliczenia 4.1 Ogólna charakterystyka stanu istniejącego: Budynek szkoły został wykonany w latach siedemdziesiątych. Budynek posiada sale lekcyjne ogólne i indywidualne (do ćwiczenia gry na instrumentach, sala organowa, gimnastyczna, stołówka wraz z kuchnią. Instalacja nie spełnia obowiązujących przepisów i norm. W 2005r został wykonany Projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10. Remont instalacji wykonywany jest etapami. Została wykonana: wymiana tablic bezpiecznikowych, wewnętrznych linii zasilających wlz-tów oraz częściowo instalacja oświetlenia i gniazd.230v. W/w projekt nie przewidywał remontu sanitariatów (wymiana instalacji wod-kan, prace budowlane) Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w remontowanych sanitariatach uwzględniając wytyczne zawarte w projekcie technologicznym.. W opracowanym projekcie wykorzystano częściowo instalację opracowaną przez Elektroprojekt S.A Zasilanie i tablice bezpiecznikowe Linie zasilające (wlz-ty) oraz tablice bezpiecznikowe zastały ujęte w projekcie wykonanym przez BP Elektroprojekt nr proj. EP9-1916/2005. XII 2005r. Wlz-ty i tablice zostały już wykonane. Zaprojektowano uzupełnienie aparatury w TG, T-4, T-8 dla potrzeb zasilania instalacji w remontowanych sanitariatach. Schemat połączeń oraz typy i zastosowanej aparatury przedstawiono na rys. nr 1 (TG), nr 2 (T-4), nr 3 (T-8) Instalacja oświetleniowa Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDY 3(4,5)x1,5mm 2, 750V ułożonymi w pod tynkiem na ścianach, na suficie na uchwytach (nad sufitem podwieszanym). Do oświetlenia poszczególnych pomieszczeń przewidziano oprawy świetlówkowe nastropowe szczelne okrągłe (38W, 28W, 21W, IP 54, lakierowana na biało, odbłyśnik blach stalowa, klosz rozpraszający opalizowany odporny na uderzenia..w sanitariatach montować osprzęt o stopniu szczelności IP44. Dla oświetlenia sanitariatów nr wyprowadzić oddzielne obwody z T-4, w pozostałych sanitariatach oprawy podłączyć do obwodów ujętych w projekcie nr proj. EP9-1916/2005 opracowanym przez Elektroprojekt S.A. Rozmieszczenie oraz opis typu opraw oświetleniowych przedstawiono na rys. nr Instalacja gniazd wtykowych 230V do zasilania suszarek do rąk Instalację należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm 2, 750V ułożonymi p/t. Zastosować gniazdka z klapkami w kolorze białym montowane w puszkach głębokich. (PKW 60/61). Do zasilania gniazd suszarek przewiduje się oddzielne obwody podłączone w istniejących tablicach.(tg, T-4, T-8). W sanitariatach montować osprzęt o stopniu szczelności IP44. Miejsca zamontowania gniazd w remontowanych sanitariatach pokazano na planie instalacji elektrycznej rys. nr Instalacje elektryczne wentylacji Rozmieszczenie wentylatorów oraz ich typy wg projektu technologicznego. Poszczególne wentylatory należy zasilić oddzielnymi obwodami wykonanymi przewodami YDYp 3x1,5 mm 2, 750V, ułożonymi pod tynkiem na ścianie na suficie na uchwytach (nad sufitem podwieszanym). Rozmieszczenie wentylatorów oraz plan instalacji podano na planach instalacji na rys. nr 4 7, podłączenia do tablic na rys. nr

6 4.6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zrealizowane przy pomocy wyłączników różnicowo prądowych 30mA w układzie sieci TT zgodnie z normą PN 92/E Ochronie przeciwporażeniowej podlegają wszystkie dostępne metalowe części urządzeń i osprzętu, które w normalnych warunkach nie są pod napięciem, lecz warunkach awaryjnych mogą się znaleźć pod napięciem (np. wskutek uszkodzenia izolacji podstawowej). Części te należy połączyć przewodami ochronnymi PE (3-cia lub 5-ta żyła) z szyną PE Demontaż istniejącej instalacji W remontowanych pomieszczeniach istniejącą instalację zdemontować. Materiały z demontażu przekazać OSM Uwagi końcowe - Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z projektem budowlano-wykonawczy remontu instalacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 Tom I INSTALACJE ELEKTRYCZNE opracowanie Elektroprojekt S.A. oddział w Lublinie nr proj. EP9-1916/2005. XII 2005r. - Zapoznać się z zakresem już wykonanych robót remontu instalacji (wg projektu j.w.) szczególnie trasy ułożenia przewodów na korytarzach biegnących po trasach jak instalacje w remontowanych sanitariatach - Instalacje elektryczne wykonać po uprzednim wykonaniu instalacji wod-kan, co wentylacji oraz części budowlanych przed wykonaniem sufitów powieszanych. - Przy kuciu bruzd pod przewody na korytarzu zachować szczególną ostrożność ustalić miejsce już ułożonej instalacji - W sanitariatach stosować osprzęt oraz oprawy oświetleniowe o stopniu szczelności co najmniej IP44. - Puszki rozgałęźne montować poniżej sufitu podwieszanego.. - Montaż osprzętu w puszkach PKW 60/61 poprzez przykręcanie - Zachować kolorystykę przewodów N i PE zgodnie z PN. - Stosować materiały i urządzenia posiadające atesty techniczne, - Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 6

7 5. Obliczenia techniczne Całość obliczeń technicznych została wykonana w projekcie budowlano-wykonawczy Remont instalacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie przy ul. Muzycznej 10 opracowanie Elektroprojekt S.A. oddział w Lublinie nr proj. EP9-1916/2005. XII 2005r. W niniejszym opracowaniu nie zachodzi konieczność wykonywania obliczeń Wykonano jedynie obliczenia natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach wykorzystując program komputerowy. Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano oprawy świetlówkowe. Wymagane natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z PN-EN

8 6. Zestawienie materiałów elektrycznych podstawowych Ip Nazwa Jm Ilość Uwagi 1 Oprawa świetlówkowa okrągła 38W, IP 54 lakierowana na kpl 26 biało, odbłyśnik blacha stalowa,, klosz rozpraszający opalizowany odporny na uderzenia 2 Oprawa świetlówkowa okrągła 28W, IP 54, lakierowana na kpl 9 biało, odbłyśnik blacha stalowa, klosz rozpraszający opalizowany odporny na uderzenia 3 Oprawa świetlówkowa okrągła 21W, IP 54, lakierowana na kpl 23 biało odbłyśnik blacha stalowa, klosz rozpraszający opalizowany odporny na uderzenia 4 Wyłącznik przeciwporażeniowy 3-bieg 25/0,03, 25A, 30mA, szt 5 5 Wyłącznik nadprądowy C16 szt 9 6 Wyłącznik nadprądowy -B10 szt 7 7 Wyłącznik nadprądowy -C6 szt 8 8 Łącznik bryzgoszczelny 1-biegunowy podtynkowy, 230V, 10A, szt 12 IP44 9 Łącznik instalacyjny 1-bieg. podtynkowy, 230V, 10A, szt Łącznik instalacyjny świecznikowy p/t, szt Gniazdo podtynkowe 2-biegunowe podwójne 2x 2P + Z 16A, 5 IP44 12 Puszka izolacyjna podtynkowa Ø60 głęboka do montażu szt 40 osprzętu na wkręty 13 Puszka instalacyjna z tworzywa 75x75 szt Listwa elektroinstalacyjna 40x25 m Listwa elektroinstalacyjna 50x25 m Przewód YDY 3x2,5mm 2 750V m Przewód YDY 3x1,5mm 2 750V m Przewód YDY 4x1,5mm 2 750V m aparaty szt 5 20 Łącznik do listwy elektroinstalacyjnej szt Kołki rozporowe szt Uchwyty szt 648 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 06-413 Ciechanów, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok założenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie

Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Projektowanie architektoniczno budowlane Nadzór budowlany 21-0500 Biała Podlaska ul. Okopowa 18B/31 Projekt budowlano wykonawczy sali gimnastycznej przy zespole szkolno przedszkolnym w Abramowie Tom 4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y 1. Podstawa opracowania - wizja lokalna oraz uzgodnienia z Inwestorem - projekt architektoniczno - budowlany - projekt instalacji sanitarnych - inwentaryzacja stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN Remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej w pomieszczeniach biurowych i salach wykładowych usytuowanych;

Bardziej szczegółowo

Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście

Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr... PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu : ul. Pasteura 4 Wrocław. dzielnica Śródmieście ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/1 51-607 Wrocław tel. 0601 709659 tel. /fax 071 3728532 e-mail; projekt-serwis@o2.pl Nr archiw: K.H-11/14/A- B Egzemplarz nr...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie.

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Pracownią Projektową w Szczecinie. 1. Spis treści. 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa prawna opracowania. 2.2. Podstawa techniczna opracowania. 2.3. Przedmiot opracowania. 3. Rozwiązania projektowe. 3.1. Zasilanie energetyczne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 I. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa prawna i techniczna opracowania. 1.2. Projekty związane. 1.3. Zakres opracowania. 1.4. Zasilanie tablicy T3 i tablica T3. 1.5. Instalacja oświetleniowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Kod CPV 45310000-3) roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych,

Bardziej szczegółowo