Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw"

Transkrypt

1 Ocena konkurencyności polskich producentów żywności na rynkach wybranych kraów Wspólnoty Niepodległych Państw mgr Mirosława Tereszczuk IERiGŻ-PIB mgr Łukasz Ambroziak IBRKiK 24 września 2010 r. 1

2 Plan prezentaci Ocena wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi Polski z wybranymi kraami WNP, t. Rosą, Ukrainą i Białorusią. Wskaźnikowa ocena konkurencyności polskich producentów żywności na rynkach wybranych kraów WNP. 2

3 Ocena wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi Polski z wybranymi kraami WNP, t. Rosą, Ukrainą i Białorusią. 3

4 Badania przeprowadzone zostały na podstawie danych statystycznych Centrum Analitycznego Administraci Celne (CAAC), wyrażone w euro, obemuą lata Zastosowano klasyczne podeście do analizy handlu zagranicznego produktami rolnospożywczymi według Nomenklatury Scalone (CN) obemuący Działy 1-24 Taryfy Celne. 4

5 Konkurencyność... Jedną z definici określaących międzynarodową konkurencyność, przyętą w badaniach, est zdolność producentów żywności do lokowania się na rynkach zagranicznych oraz zdolność rozwiania na te rynki efektywnego eksportu. 5

6 Eksport polskich produktów rolno-spożywczych Wyszczególnienie Eksport produktów rolno-spożywczych (w mln euro) 2 745, , , , ,9 w tym do UE 50,5% 51,0% 73,8% 80,4% 80,4% do WNP 18,1% 14,4% 12,3% 8,7% 9,0% do Rosi 8,9% 7,9% 7,2% 4,5% 5,0% na Ukrainę 4,8% 3,5% 2,2% 2,5% 2,8% na Białoruś 1,5% 1,7% 1,7% 0,8% 0,6% 6

7 Import produktów rolno-spożywczych do Polski Wyszczególnienie Import produktów rolno-spożywczych (w mln euro) 3 436, , , , ,1 w tym z UE 51,2% 52,1% 63,0% 67,0% 69,4% z WNP 2,9% 2,2% 2,5% 2,8% 2,6% z Rosi 1,9% 0,9% 0,9% 0,6% 0,4% z Ukrainy 0,7% 1,0% 1,0% 1,5% 1,6% z Białorusi 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 7

8 Udział WNP w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi (w%) ,1 Eksport Import ,9 14,3 14,4 13,0 12,3 10,2 8,7 9,6 9,0 5 2,9 2,9 2,4 2,2 2,0 2,5 2,9 2,8 3,0 2,

9 Handel zagraniczny produktami rolno- -spożywczymi z kraami WNP (w mln euro) Eksport do WNP Import z WNP Saldo z WNP 9

10 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi Polski w latach (w mln euro) Eksport Import Rosa Ukraina Białoruś Rosa Ukraina Białoruś 10

11 Struktura polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z kraami WNP 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15 Eksport Rosa Ukraina Białoruś Pozostałe 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Import % Rosa Ukraina Białoruś Pozostałe 11

12 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Rosą (w mln euro) Eksport Import Saldo

13 Eksport produktów rolno-spożywczych do Rosi w latach (w mln euro) trzoda chlewna mięso i przetwory mięsne 2000 mleko i produkty mleczarskie świeże owoce i warzywa abłka warzywa i owoce mrożone cukier wyroby cukiernicze owoce i warzywa przetworzone przetwory spoż. pasze dla zwierząt

14 Import produktów rolno-spożywczych z Rosi w latach (w mln euro) ryby zboża i produkty zbożowe przetwory spożywcze

15 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Rosą Wyraźnie widoczna est przewaga eksportu produktów rolnospożywczych do Rosi nad importem. Eksport w analizowanym okresie wzrósł dwukrotnie, osiągaąc w 2009 r. wartość 562 mln euro. Import est marginalny, w 2009 r. wynosił zaledwie 36 mln euro. Saldo obrotów w ciągu 10 lat wzrosło trzykrotnie, osiągaąc w 2009 r. wartość 526 mln euro (24% salda ogółem). Tak wysokie saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi mogłoby świadczyć o konkurencyności naszych producentów żywności na rynku rosyskim, ednak udział Polski w imporcie produktów rolno-spożywczych do Rosi stanowi zaledwie 2%, co dae nam 14 pozycę wśród importerów na rynek rosyski. Aktualnie Rosa est naszym 6 partnerem handlowym w eksporcie i 26 w imporcie produktów rolno-spożywczych. W strukturze eksportu dominue kilka grup produktów, w większości są to produkty ogrodnictwa i przemysłu owocowo-warzywnego, wyroby cukiernicze, produkty mleczarskie oraz mięso i przetwory mięsne. W strukturze importu od wielu lat przeważaą surowce do dalszego przetwórstwa, są to głównie ryby i zboża oraz niewielkie ilości przetworów spożywczych. 15

16 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą (w mln euro) Eksport Import Saldo

17 Eksport produktów rolno-spożywczych na Ukrainę w latach (w mln euro) trzoda chlewna drób żywy i aa mięso i przetwory owoce i warzywa kawa cukier i wyroby cukiernicze przetworzone owoce i warzywa przetwory spożywcze pasza dla zwierząt

18 Import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy w latach (w mln euro) miód naturalny skóry surowe mrożone czarne agody zboża i produkty zbożowe nasiona rzepaku tłuszcze roślinne makuchy

19 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą Obroty produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą w ostatnich latach dynamicznie wzrastały z 156 mln euro w 2000 r. do blisko 500 mln euro w 2009 r. Eksport wzrósł dwuipółkrotnie z 133 do 317 mln euro, zaś import aż ponad dziewięciokrotnie z 24 do 223 mln euro. W całym analizowanym okresie mieliśmy z Ukrainą dodatnie saldo handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Może to świadczyć o konkurencyności naszych przedsiębiorców na rynku ukraińskim, tym bardzie że nasz udział w imporcie Ukrainy stanowi 8%, co dae nam 3 pozycę wśród importerów żywności do tego krau. W strukturze polskiego eksportu na Ukrainę dominuą owoce i warzywa, mięso i ego przetwory, wyroby cukiernicze, zaś w imporcie głównie surowce i półfabrykaty: nasiona rzepaku, tłuszcze roślinne (ole rzepakowy i słonecznikowy), zboża, makuchy, a także miód naturalny. 19

20 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Białorusią (w mln euro) Eksport Import Saldo

21 Eksport produktów rolno-spożywczych na Białoruś w latach (w mln euro) drób żywy mięso i przetwory mięsne świeże owoce i warzywa wyroby cukiernicze owoce i warzywa przetworzone pasza dla zwierząt

22 Import produktów rolno-spożywczych z Białorusi w latach (w mln euro) 2000 mleko w proszku mrożone czarne agody nasiona rzepaku

23 Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z Białorusią Obroty towarami rolno-spożywczymi z Białorusią są niewielkie, w 2009 r. stanowiły zaledwie 86 mln euro. Przeprowadzona analiza pokazue przewagę eksportu produktów rolno-spożywczych nad importem, co mogłoby świadczyć o konkurencyności naszych producentów również na tym rynku wschodnim, ednak wielkości te są marginalne. W strukturze polskiego eksportu produktów rolnospożywczych na Białoruś dominuą produkty ogrodnictwa, mięso i przetwory mięsne, a także przetwory owocowowarzywne, a w imporcie mrożona czarna agoda oraz mleko w proszku. 23

24 Konkluze (1) Przeprowadzona analiza handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi z wybranymi kraami WNP w latach pokazue wysoki wzrost obrotów handlowych w ostatnich latach, mimo wprowadzanych różnego rodzau ograniczeń ze strony służb weterynarynych i fitosanitarnych Rosi, Ukrainy i Białorusi. Znaczenie tych obrotów w ogólnym bilansie handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi Polski est ednak niewielkie i z roku na rok ulega zmnieszeniu na rzecz kraów UE. 24

25 Konkluze (2) Wzrost eksportu polskich produktów rolnospożywczych na rynki kraów WNP i powolna odbudowa utracone pod koniec lat 90-tych pozyci polskich producentów żywności na tych rynkach nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie środkami UE. Dzięki subsydiom eksportowym, z których po akcesi polscy przedsiębiorcy mogli korzystać na równi z przedsiębiorcami z innych kraów UE, polskie produkty rolno-spożywcze (drób żywy, mięso i przetwory mięsne, produkty mleczarskie, abłka, cukier, wyroby cukiernicze) mogły być konkurencyne cenowo na tych rynkach. 25

26 Konkluze (3) Obserwue się wysoką aktywność polskich przedsiębiorców, eksporterów i inwestorów na analizowanych rynkach, ich przedsiębiorczość i skuteczność działania, mimo czasami niesprzyaących warunków (wysokie cła na niektóre towary rolne, kontyngenty ilościowe na import, wymóg obowiązkowe certyfikaci żywności, długotrwałe i biurokratyczne procedury dostępu do rynku). 26

27 Konkluze (4) Skutki kryzysu gospodarczego dotknęły również wymiany handlowe produktami rolno-spożywczymi z kraami WNP (eksport w 2009 r. był niższy o 8% w porównaniu do roku poprzedniego), szczególnie widoczne est to w naszym handlu żywnością z Ukrainą (eksport zmnieszył się o 25%, a import o 32%). Rok 2010 też nie est łatwy dla polskich przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z kraami WNP, a szczególnie z Rosą, Białorusią i Kazachstanem ze względu na obowiązuącą od 1 stycznia 2010 r. Unię Celną zawartą pomiędzy tymi kraami, w wyniku które cła na niektóre produkty żywnościowe zdecydowanie wzrosły. 27

28 Konkluze (5) W przyszłości, utrzymanie tendenci wzrostowe naszego eksportu żywności do kraów WNP i tym samym zwiększenie nasze konkurencyności na tych rynkach będzie zależało od wielu czynników, przede wszystkim od tego aki będzie stan rolnictwa w tych kraach i ak krae te wykorzystaą swó potencał gospodarczy. 28

29 Wskaźnikowa ocena konkurencyności polskich producentów żywności na rynkach kraów WNP, w tym na rynku Białorusi, Rosi i Ukrainy 29

30 Wskaźnikowa ocena konkurencyności - założenia Wybrane 2 wskaźniki konkurencyności: Wskaźnik Lafay a (LFI) Wskaźnik uawnionych przewag komparatywnych (RCA) Obliczenia własne na podstawie bazy danych WITS-Comtrade Wartość wskaźnika w 2008r. oraz ego zmiany w latach

31 31 Wskaźnik konkurencyności Lafay a ( ) ( ) ( ) = = = = n i i i i n i i n i i i i i i i M X M X M X M X M X M X LFI gdzie: X i eksport -tego produktu przez dany kra i M i import -tego produktu przez dany kra i Wartości wskaźnika LFI i >0 oznaczaą, że badany kra ma względem zagranicy przewagę komparatywną w eksporcie danego produktu lub grupy produktów.

32 32 Wskaźnik konkurencyności Lafay a X i M i grupa towarowa HS rolno-spożywcze = n i X 1 = n i M 1 ( ) ( ) ( ) = = = = n i i i i n i i n i i i i i i i M X M X M X M X M X M X LFI udział grupy towarowe HS w handlu rolno- -spożywczym

33 Wartości wskaźników LFI w handlu rolno-spożywczym Polski z kraami WNP według grup towarowych HS w 2008 roku Nasiona i owoce oleiste Pasze Zboża Tłuszcze i olee zwierzęce lub roślinne Ryby Napoe i alkohole Owoce Mięso i podroby Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Warzywa Kakao i przetwory Cukry i p. cukiernicze Przetwory zbożowe Produkty mleczarskie Zwierzęta żywe Żywe rośliny Kawa, herbata, przyprawy -15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 10,0 33

34 Wartości wskaźników LFI w handlu rolno-spożywczym Polski z Rosą według grup towarowych HS w 2008 roku Przetwory z owoców i warzyw Kakao i przetwory Cukry i p. cukiernicze Różne przetwory Warzywa Przetwory zbożowe Ryby Produkty mleczarskie Owoce Mięso i podroby Zwierzęta żywe Żywe rośliny Napoe i alkohole Kawa, herbata, przyprawy Tłuszcze i olee zwierzęce lub roślinne Pasze Tytoń i wyroby -12,0-10,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 34

35 Wartości wskaźników LFI w handlu rolno-spożywczym Polski z Ukrainą według grup towarowych HS w 2008 roku Nasiona i owoce oleiste Pasze Owoce Mięso i podroby Zboża Tłuszcze i olee zwierzęce lub roślinne Różne przetwory Zwierzęta żywe Warzywa Kakao i przetwory Przetwory z owoców i warzyw Przetwory zbożowe Kawa, herbata, przyprawy Produkty mleczarskie Żywe rośliny Cukry i p. cukiernicze -20,0-16,0-12,0-8,0-4,0 0,0 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 35

36 Wartości wskaźników LFI w handlu rolno-spożywczym Polski z Białorusią według grup towarowych HS w 2008 roku Owoce Warzywa Mięso i podroby Różne przetwory Pasze Przetwory z owoców i warzyw Żywe rośliny Nasiona i owoce oleiste Produkty młynarskie Cukry i p. cukiernicze Zwierzęta żywe Kakao i przetwory Tłuszcze i olee zwierzęce lub roślinne Produkty mleczarskie Przetwory zbożowe Ryby Kawa, herbata, przyprawy -4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 36

37 Wskaźnik uawnionych przewag komparatywnych w eksporcie (RCA) RCAi = n n X i= 1 X i i X i= 1 X iw iw gdzie: X i eksport i-tego produktu przez dany kra na rynek m X iw światowy eksport i-tego produktu na rynek m Wartości wskaźnika RCA i >1 oznaczaą, że udział danego produktu lub grupy produktów w eksporcie danego krau est wyższy niż udział tych produktów w światowym eksporcie na określony rynek (np. rynek światowy, uniny, itp.). 37

38 Wskaźnik uawnionych przewag komparatywnych w eksporcie (RCA) cd. kra świat w udział produktu i w eksporcie krau na rynek m X i n X i= 1 i X n X i= 1 iw iw udział produktu i w światowym eksporcie na rynek m rynek m 38

39 Wskaźniki RCA w eksporcie rolno-spożywczym poszczególnych państw UE na rynek WNP w 2008 roku 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Niemcy Holandia Polska Litwa Franca Hiszpania Belgia Włochy Dania Finlandia Węgry Estonia Austria Łotwa Wlk. Brytania Greca Czechy Szweca Bułgaria Irlandia Rumunia Portugalia Słowenia Słowaca Cypr Luksemburg Malta UE-27 Uwaga: Strzałkami oznaczono zmiany w latach

40 Wartości wskaźników RCA w eksporcie państw UE-27 według grup towarowych HS w 2008 roku 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Mięso i podroby Napoe i alkohole Owoce Różne przetwory Produkty mleczarskie Pasze Warzywa Przetwory z owoców i warzyw Żywe rośliny Kakao i przetwory Nasiona i owoce oleiste Przetwory zbożowe Tłuszcze i olee zwierzęce lub roślinne Tytoń i wyroby Ryby Zwierzęta żywe Cukry i wyroby cukiernicze Przetwory z mięsa i ryb Kawa, herbata, przyprawy Zboża 40

41 Wartości wskaźników RCA w eksporcie rolno-spożywczym Polski do państw WNP Kra Zmiana wartości w latach Białoruś 3,51 6,29 5,02 4,60 2,58 2,54-0,97 Rosa 1,07 1,42 1,08 0,86 0,83 0,67-0,39 Ukraina 2,00 1,14 1,03 0,86 0,88 1,28-0,73 WNP-12 1,16 1,32 1,17 0,98 0,86 0,90-0,26 41

42 Wartości wskaźników RCA w eksporcie rolno-spożywczym Polski do państw WNP wobec różnych grup konkurentów 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, konkurenci światowi konkurenci z UE-12 konkurenci z UE-15 konkurenci spoza UE-27 42

43 Wskaźnik uawnionych przewag komparatywnych w eksporcie (RCA) kra grupa kraów w udział produktu i w eksporcie krau na rynek m X i n X i= 1 i X n X i= 1 iw iw UE-15 UE-12 Spoza UE-27 udział produktu i w eksporcie grupy kraów w na rynek m rynek m 43

44 Wartości wskaźników RCA w eksporcie rolno-spożywczym Polski do Rosi wobec różnych grup konkurentów 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, konkurenci światowi konkurenci z UE-12 konkurenci z UE-15 konkurenci spoza UE-27 44

45 Wartości wskaźników RCA w eksporcie rolno-spożywczym Polski na Ukrainę wobec różnych grup konkurentów 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, konkurenci światowi konkurenci z UE-12 konkurenci z UE-15 konkurenci spoza UE-27 45

46 Wartości wskaźników RCA w eksporcie rolno-spożywczym Polski na Białoruś wobec różnych grup konkurentów 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, konkurenci światowi konkurenci z UE-12 konkurenci z UE-15 konkurenci spoza UE-27 46

47 Wartości wskaźników RCA w eksporcie Polski do państw WNP według grup towarowych HS w 2008 roku Mięso i podroby Owoce Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Cukry i wyroby cukiernicze Warzywa Kakao i przetwory Pasze Przetwory zbożowe Produkty mleczarskie Zwierzęta żywe Żywe rośliny Kawa, herbata, przyprawy Napoe i alkohole Nasiona i owoce oleiste 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 47

48 Wartości wskaźników RCA w eksporcie Polski do Rosi według grup towarowych HS w 2008 roku Przetwory z owoców i warzyw Kakao i przetwory Cukry i wyroby cukiernicze Różne przetwory Warzywa Przetwory zbożowe Produkty mleczarskie Owoce Mięso i podroby Zwierzęta żywe Żywe rośliny Napoe i alkohole Kawa, herbata, przyprawy Pasze Tytoń i wyroby 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 48

49 Wartości wskaźników RCA w eksporcie Polski na Ukrainę według grup towarowych HS w 2008 roku Mięso i podroby Owoce Pasze Różne przetwory Zwierzęta żywe Warzywa Kakao i przetwory Przetwory z owoców i warzyw Kawa, herbata, przyprawy Przetwory zbożowe Produkty mleczarskie Żywe rośliny Nasiona i owoce oleiste Przetwory z mięsa i ryb Cukry i wyroby cukiernicze 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 49

50 Wartości wskaźników RCA w eksporcie Polski na Białoruś według grup towarowych HS w 2008 roku Mięso i podroby Owoce Warzywa Różne przetwory Pasze Przetwory z owoców i warzyw Żywe rośliny Nasiona i owoce oleiste Produkty młynarskie Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Tłuszcze i olee zwierzęce lub roślinne Zwierzęta żywe Przetwory zbożowe Ryby Kawa, herbata, przyprawy 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 50

51 Sumaryczna ocena konkurencyności według RCA oraz LFI w handlu rolno-spożywczym Polski z kraami WNP Wartości wskaźników w 2008 r. > 1,0 Wskaźnik RCA < 1,0 > 0,0 Wskaźnik Lafay a - LFI < 0,0 Zmiany wartości wskaźników w latach wzrost wartości obydwu wskaźników spadek wartości obydwu wskaźników różne kierunki zmian wartości wskaźników 51

52 Białoruś Rosa Ukraina WNP Zwierzęta żywe Mięso i podroby Ryby Produkty mleczarskie Żywe rośliny Warzywa Owoce Kawa, herbata, przyprawy Zboża Nasiona i owoce oleiste Tłuszcze i olee Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Przetwory zbożowe Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Pasze 52

53 Białoruś Rosa Ukraina WNP Zwierzęta żywe Mięso i podroby Ryby Produkty mleczarskie Żywe rośliny Warzywa Owoce Kawa, herbata, przyprawy Zboża Nasiona i owoce oleiste Tłuszcze i olee Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Przetwory zbożowe Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Pasze 53

54 Białoruś Rosa Ukraina WNP Zwierzęta żywe Mięso i podroby Ryby Produkty mleczarskie Żywe rośliny Warzywa Owoce Kawa, herbata, przyprawy Zboża Nasiona i owoce oleiste Tłuszcze i olee Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Przetwory zbożowe Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Pasze 54

55 Białoruś Rosa Ukraina WNP Zwierzęta żywe Mięso i podroby Ryby Produkty mleczarskie Żywe rośliny Warzywa Owoce Kawa, herbata, przyprawy Zboża Nasiona i owoce oleiste Tłuszcze i olee Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Przetwory zbożowe Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Pasze 55

56 Białoruś Rosa Ukraina WNP Zwierzęta żywe Mięso i podroby Ryby Produkty mleczarskie Żywe rośliny Warzywa Owoce Kawa, herbata, przyprawy Zboża Nasiona i owoce oleiste Tłuszcze i olee Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Przetwory zbożowe Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Pasze 56

57 Białoruś Rosa Ukraina WNP Zwierzęta żywe Mięso i podroby Ryby Produkty mleczarskie Żywe rośliny Warzywa Owoce Kawa, herbata, przyprawy Zboża Nasiona i owoce oleiste Tłuszcze i olee Cukry i wyroby cukiernicze Kakao i przetwory Przetwory zbożowe Przetwory z owoców i warzyw Różne przetwory Pasze 57

58 Konkluze (1) Unia Europeska (UE-27) nie posiada przewag komparatywnych w eksporcie artykułów rolno-spożywczych na rynek kraów WNP. W latach nastąpiło pogorszenie konkurencyności uninych towarów na tym rynku. W porównaniu z innymi kraami UE, pozyca konkurencyna Polski w eksporcie rolno-spożywczym do kraów WNP była słaba i est coraz słabsza. Unia Europeska (UE-27) posiadała przewagi komparatywne w eksporcie do kraów WNP edynie w niewielu grupach towarowych. Były to m.in. napoe i alkohole, różne przetwory spożywcze, pasze, warzywa, żywe rośliny, nasiona i owoce oleiste oraz żywe zwierzęta. Są to głównie niesubwenconowane grupy towarów UE eksportue na rynki WNP w sposób incydentalny, głównie w celu zbycia poawiaących się nadwyżek żywności. 58

59 Konkluze (2) W ostatnich latach pozyca konkurencyna Polski w eksporcie rolnospożywczym do kraów WNP systematycznie się pogarszała. W 2008 r. przewagi komparatywne cechowały edynie eksport na Ukrainę i Białoruś. 59

60 Konkluze (3) Udział polskiego eksportu rolno-spożywczego cechuącego się posiadaniem przewag komparatywnych Białoruś Rosa Ukraina Blisko 75% polskiego eksportu do Rosi, ponad 90% na Ukrainęi ponad 95% na Białoruś cechue się występowaniem przewag komparatywnych. 60

61 Konkluze (4) W 2008 r. Polska miała przewagi komparatywne na rynkach kraów WNP w eksporcie następuących grup towarów: przetwory zbożowe, kakao i przetwory, różne przetwory spożywcze, rośliny żywe, warzywa oraz zwierzęta żywe (z wyątkiem Białorusi), cukry i wyroby cukiernicze oraz przetwory z owoców i warzyw (z wyątkiem Ukrainy), mięso i podroby (Białoruś i Ukraina). Wymienione grupy towarów były w zdecydowane większości niesubwenconowane, a zatem Polska posiadała przewagi komparatywne o podobnym charakterze ak Unia Europeska. 61

62 Dziękuemy za uwagę 62

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Mgr Małgorzata Bułkowska Dr Janusz Rowiński Zakład Ekonomiki Przemysłu SpoŜywczego Warszawa, 18 czerwca 2010 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Pogłowie w Polsce za. MRiRW ZSRIR na podstawie GUS

Pogłowie w Polsce za. MRiRW ZSRIR na podstawie GUS Pogłowie w Polsce za MRiRW ZSRIR na podstawie GUS POMORSKIE stan pogłowia dane ARiMR i obliczenia własne Na rok/dzień Ilość stad Sztuk fizycznych Średnio w stadzie (sztuk) 1.09.2012 15 852 1 229 392 77,6

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Mgr Andrzej Kalicki Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Ocena konkurencyjności polskich producentów Ŝywności po integracji z Unią Europejską

Ocena konkurencyjności polskich producentów Ŝywności po integracji z Unią Europejską Ocena konkurencyności polskich producentów Ŝywności po integraci z Unią Europeską dr Iwona SZCZEPANIAK Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Cel badań Celem badań była ocena zmian konkurencyności polskich

Bardziej szczegółowo

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi

Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi Strefa wolnego handlu UE USA potencjalny wpływ na polski handel produktami rolno-spożywczymi dr Janusz Rowiński Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna IERiGŻ-PIB,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego Wzrost eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych efektem działań promocyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 6 maja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w MRiRW Warszawa, 23 lutego 2018 r. Zbiory poszczególnych gatunków zbóż w Polsce

Bardziej szczegółowo

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r.

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 360. Sytuacja polskiego handlu towarami rolno-spożywczymi z Unią Europejską

Informacja. Nr 360. Sytuacja polskiego handlu towarami rolno-spożywczymi z Unią Europejską KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sytuacja polskiego handlu towarami rolno-spożywczymi z Unią Europejską Listopad 1995 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 6/ lipca 2013 r. NOTOWANIA Z OKRESU: MAJ CZERWIEC 2013r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 6/ 18 lipca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ RYNEK PASZ. NR 2/ marca 2014 r. NOTOWANIA Z OKRESU: STYCZEŃ LUTY 2014r. POLSKA. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 2/ 20 marca r. NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2006 R.

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2006 R. FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA (FAPA) ZESPÓŁ MONITORINGU ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ROLNYCH (FAMMU) ul. Wspólna 30, pokój 336 00-930 Warszawa tel. 022 623 19 70, fax 022 623 19 09, e-mail: fammu@fapa.org.pl,

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 25.11.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 10/2013

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2011

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Warszawa, październik 2017 r.

Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Warszawa, październik 2017 r. Informacja dotycząca handlu zagranicznego towarami rolno spożywczymi w okresie 2017 r. (wg podstawowych grup towarowych ) Opracowano w Biurze Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 19 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

II Pomorskie Forum Trzodziarskie. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

II Pomorskie Forum Trzodziarskie. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku II Pomorskie Forum Trzodziarskie Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Pogłowie w Polsce (za MRiRW ZSRIR) Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej, w tym loch na chów w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2007 18 października

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 12/2010

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 29/2013

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 14.08.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009

HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009 lerigz-pib HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W LATACH 1995=2009 Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr hab. Jadwigi Seremak-Bulge, prof. nadzw. lerigż-pib Autorzy: STUDIA I MONOGRAFIE Anna

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 25/2013

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 3/2010 29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 31/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Szacunek niższych niż przed rokiem zbiorów, opóźnienia w ich realizacji spowodowane niesprzyjającymi warunkami pogodowymi oraz na razie względnie małe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRODUKCJI I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN FOOD PRODUCTS IN THE EUROPEAN UNION

ZMIANY W PRODUKCJI I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN FOOD PRODUCTS IN THE EUROPEAN UNION Krystyna Szybiga 1 Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Rolnicza we Wrocławiu ZMIANY W PRODUKCJI I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ W UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN PRODUCTION AND FOREIGN TRADE IN FOOD PRODUCTS

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 5/ 19 czerwca r.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 10/2009 25 listopada

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Wraz ze spadkiem cen wieprzowiny na rynku UE, obniżyły się krajowe ceny skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 9/2009 22 października

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 41/2017

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 7/2010 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 18/ 7

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2011

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 8/2010 16 września

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 36/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Na przełomie sierpnia i września br. odnotowano obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 48/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 3/2018

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 8/2011 3 marca 2011 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 7/2007 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 25/2011

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 16/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 45/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 19/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 15/2017

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/2008 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK PASZ NR 12/ 21 stycznia 2016

Bardziej szczegółowo